! """#$ %%! &%% '' (!! )! ( *! ""+, * -!""+#$ - (%%.( %!!. ""+/% 01) ) )! ""1/%"!""2/%331!""4/% 33! ( %% % ' %5 6!"""#$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "! """#$ %%! &%% '' (!! )! ( *! ""+, * -!""+#$ - (%%.( %!!. ""+/% 01) ) )! ""1/%"!""2/%331!""4/% 33! ( %% % ' %5 6!"""#$"

Átírás

1 ! """#$ %%! &%% '' (!! )! ( *! ""+, * -!""+#$ - (%%.( %!!. ""+/% 01) ) )! ""1/%"!""2/%331!""4/% 33! ( %% % ' %5 6!"""#$ amfetaminok cannabis opiátok összes drog !"# $%! & '( ')$ -! )'7& )(! )%% '.&%% % 7!! )(')$! """##! % ) / $ 8 ""4 ) %( ) 04$"9/ % /! '77 ' Addictologia Hungarica, (2):

2 )!"": "":%#$ 8 ""2# 2 '. ) $:9/! $19/ ) % ""1/%$-( % %% $+9/! $9/ $ """ 8; ) '%%''! % ) 2$39/! ).4$:9/(%8!"""!"""%#$ <7'')%! / % )! ( ( % $ =!! %. ( ) > 7%7.') ';!"":#!. ) /$ =. $??!3!+/ > A 1 BC 0 # ' % $ 8 :":/% /% 8$? *! ) ' ((! % ( %0+/#%! "+(% ;(!":2#$ ;( ":2# 7'%'.! ( )!!?3!+/ > /) #$??%% )!!.&!.%!'%% % $; '%% ).&!! &.&!.%;(!":2#$??/ %7'%' $ %!.%% $??"40(7%;(!":2#$D%%! %% (%(%! % '??! 8! 8/+41$? 8>! 8>! E!!8!8>! 8!8> )(!""2!""4#$ %'%! %( (!. %$D!.'./% )7!./'! Addictologia Hungarica, (2):

3 / (/ (! ( %. # # $ * (??/ + (,!% ) % 7 $;%% % F (G/!!! %! ) 7 )%%. %. -?! ":2#$ ( %% ) ). %! % (.!!..!!!. -?! ":2#$ ) %&! % (!??/'%%!! ) % ' $ 8 7 )(%!(! "4/!? 7 ' "":#$??/. %% 7'.! FG#! ) ( $ D%% %) /7'!. 2/ % +& (,/?! ""2#??/ "":#$ 8 %%! % )(%%!??/?/ & %! )! % (! ' %!)$!! "?? (! (! ( ). % 7'%' )!! * ))! ""4#$! I( ""# ) $ 8 ) % (!! (! ( ) ( /$ <% %% (!(!. (!) & %%-?!":2#$ )":2/%B ":2# $B (!.!! ( )! (%. ).!?? Addictologia Hungarica, (2):

4 (! (, % %$ B ":2#.! % $ ''/ 'H%!%7#! ( #!!$! #$ B!.(?--/ B///!3/% >/1/#/0/ #!??/?/!! (%% ( (! ( $ %% )? % & %%$ J &! %?? & B/?/! %% ).! ( $;?8 3!+ >/) #! / %% (.!. %% ) /& $ (?8 ' %%??/ 3/1! +/2#!?/:/0#$ % '%% $ A! ""3, <! "":# (! ( ( ( 7'. )$ ( % 7'. %! %% %%<!"":#$ (/ %' ) /! % ;! ":",;! "", <KK! "":, <! "":#$? (! (%. ) 7! ( /'' $ D'%% ( )?? (%! %%! (. - ;(!":",!I(!""#$ %! )%.! ( ) 7. ) - ;(!":",<!"":#$ ) )!?? )!! ( '% ) )%( (.( *!* <%! ":"#$- ;( ":"#?? 7'%' %. %!. 7 7'%'.( ) 7'%' %$ L ( ( % 1/AD 0!. ( 1/AD $D%%.!??! (!I(!""#$ Addictologia Hungarica, (2):

5 )!?? (% % '%% $ % (?? (%! ) '?? *!* <%!":"#$ < "":# (! )%.! )7!) ''! ( ( ' ( % $; ""#! )! ( / % ' ( )! )!!??/ $ 8.??7'% ') (%A(%!"::#$? ( '!. (""3# ( (!. ()(> #%. (%. $ A % 7! )(> %?? ( )%(! % (!)!??. ) )!%% '% )%($ 8 ).! % )%.! ;;5M/??/ (%. ) 7 )! ( )?? (> ($# <KK "":#!. (!???/3!+/ >/) #! ) ( C?/;D!0!1/ >/+/) #%%( ( (%% %! %%% (?/ 7# C?/ % 7 %% % ) #$D! ( ( C? %% %!..! (( % ( %.!%% (% $ ) %%%.! %% 7 )!?? ( 7!. ( % '.?? Addictologia Hungarica, (2):

6 <KK!"":#$ ) %% $J& %%.! % $ 8 %% (> ))%! )%%.$ * "":#(!/))( ) ( 7'%'?? 3 ( 7! (%% (??/#$??/ %))(.! $ ) ( / ' $ A )( ) ":"# )! / # '?? $ 8!. ) %! )$ N) %.!?? (%! )(! (%. ) ( %!)( %% ( $?. %%! ) ( '' $ ; ":"#. &?? ' 3 % (!. %%) % $O! ) % %%'!'" %% $; ":"#?? ) )! ) %! % ) $ 5(! ( % 7'.(%.7'%'! %% %$ 8 %% %; ""4# (!?? ( %%%.! %! ( )7$ <! &!. %% %??%! %% %%!' ) ( $ N)!!% ( )! %%! ( $ Addictologia Hungarica, (2):

7 #$?? )( '. % ' ( 7''%%! )!. "13/1+/%! 87 P A < <' %.%!! > ) (? 8;(!":2#$ (. 4/ (%! >;( )& $;(!":2,-!":2#$=')% ''! ;( ":2#. ')$ M??I 1 "4/":Q!+" Q$ M ( % + Q! 00 Q (( '%%! )$C %%!( 301Q/!I 1 $?'.%!??% % ( > (!?!( > (%% ;(!":2#$ 8% & ( > ( '' $ 7 1 /!. 4/:!/1''-?!":2,* ))!""4#$.% 7(I 1.! /4: /% 7 $? %%! 1/ -?!":2#$ % &' " "!? 7! (%. % ( (! % 7! ) (??/ $ ( & (7 $ '7 ( 7$ R ":2# ' %! #! (( ( $ J%%! ) '' (/ (6 R!"":#$ ;(%.% %!. (!BRA "::# '' % 409/??!' +9#%.% #$ ( ( ( (' )7!.- "":# ( ( (! ( ( ( $ Addictologia Hungarica, (2):

8 %% 7 '%% ( ($ M ( "::# (! % ' (#! '( ) $;! $ P. % '! ( (!!(!!!, %%7)(!!(! (! "::, 8! ""2,! ""4,* ))! ""4, 6 R! "":#$.. 7') $ % $ < (! 7 )7! %.7!.())!!! %% 8!""2,* ))!""4#$ Addictologia Hungarica, (2):

9 Akut (a bevételt követ 24 órában megjelen) a bevételt követ els 24 óra után megjelen Pozitív fiziológiai tünetek és testi élmények energetizáltság stimuláltság az éberségi szint növekedése beszédesség élénkebb szenzoros percepció folyamatos mozgás igénye Negatív fiziológiai tünetek és testi élmények szisztolés és diasztolés vérnyomásemelkedés izom hipertónia paresztéziák megnövekedett szívritmus fokozott légzés izzadás pupilla tágulás rágóizomgörcs (trismus) fogcsikorgatás (bruxismus) étvágytalanság átmeneti hányinger insomnia kiszáradás, magas vízveszteség gyakori vizelési inger szomjúság, szájszárazság hideg/meleg hullámok váltakozása nystagmus szédülés, járási nehézségek lábak nyugtalansága, nehézsége ataxia nyugtalanság érzet tremor koncentrálási nehézségek Pozitív fiziológiai tünetek és testi élmények Negatív fiziológiai tünetek és testi élmények étvágytalanság energia hiánya szomjúság fáradtság nyugtalanság érzet lábak nehézsége izmok fájdalma alvászavar gyengeség érzete gyakori vizelési inger koncentrálási nehézségek irritabilitás csökkent libidó fogcsikorgatás (bruxismus) izzadás fokozott érzékenység a hidegre fejfájás feledékenység!*$'(!&&--. $&-. &-)- /&/& 0 ()/&!1232 0$ *4!15$ 6 7!15$ 8!15$ 9 (!11$: ;<!$=!5$*&9!$6 '!$#4!1$ ) Addictologia Hungarica, (2):

10 ? %% 7! ' ' ( $ 8 ( ) %( '%!. 77!)!! %! ) (! "::,! ""4#$ D ""4# (! % ( 7 %%! ) (! "::#$?! S ""4# (! % (. %%.!%.7! ) %%! ) %$ (!! )! (')%( %! ''??&$(. '7. 7! ( % 7 % $ % ) $ 8 ). 7! 7'' 7 '&! 7 %% ( $!'!/%% (7 /% ' &.$< %%!.!.()(!!. >(% $ 7 % ' (! %% % ( 7! ) ( / 7) $ - ;( ""4# (! ( 77 '%% % )! %% % I;/ (%.! (%. 7 ) ( %%. )! (%$ ( "::#)%%/"9// & $ ""4# 0 ' %! %!!)!! % $ %! %! %%%. ) $ :/"9/.!((! > $()!.'%% )!' '/% 7!%! (!'%%! )! '% '!). $ R! ":2, 8! ""2,! ""4,* ))!""4#$;R!A I""0# % "+9/. ( $ Addictologia Hungarica, (2):

11 ) I;/'.%?? % %%. (! (. ( )( %%.&$! %?? '' ;R!A I!""0#$? %.7 %%! '' % F' ' G! ( )!! 09#! 09#!!! ) 09#! 7!((!"::,6 R! "":#$ 8 7! &! %! ( 7'%'! ($M % )' > '$*! (!! (...($? '%%'! /( ''! ( ) ( $ (%. &!,?? (. ')7% I;! $L!!!??! / ;(! ":2#$ P%!?? (!! % ( %!..&! %% /! () 6R! "":#$ ( "::# ( % ' 09/ % ( (! '%%7 % )! ) ( ( $ ( ( $( )7! %% %%(.!.&%% ( $ ) * *)! $""& - / ) ((! % % ) -())(?! ":2#. $- %% '%% ) %!!>(! > 7 ' >(! %% ''! >( ) %$ (!?? %% (! >( $ )) ') )!! 7'' )) 49# (/ ' %$ 8 7 %<)!-B%%!""#!'%%! ) >( ()( $ Addictologia Hungarica, (2):

12 !"+&?! % %(! $ %%! % ":4/% R!? ( -! ":4# %'! % $ ' % %! ' '! '%% % ( ) %$8 ( ) % #& %??/ 7/$'%%! % %$ D%% % )! 7! (%-RC! ":4,;T(! ""1#$ A ) %%? 5 -! "4#$ %%7'H!.!!! ( %! ( ) % %7' $'%%% ) % ) ' $ P%!. %!!.! % ( %??/ &! % BR %! ""4, * ))! ""4#, '.% )?? $ %% %! ( ( ') )%7$#? %. % ( $ $;!- 5(! ":#!??/ ) & $ D%% ) 77! %! )!(!) %' 7 7) $B%/>/ 7 )) * ))! & (% ) '& ( $ M '??/ (!!%!! ((!! % (. "":#$? )' 7 ( ))(! 7 Addictologia Hungarica, (2):

13 %$ ) ( '%%! % ' 7!?? '!! %! %.$?)! % 7 (%$ 8 7 '%% % )!??! '.%! > ) ( ' ' 7 %% % (7!! / ' $ '% )7 ( ' (%! (> ( %%$ 8 ' 7 '!. %) ')$ 67?? %! % ( %(! ' $8(%% 7 %( ( () $ : &( &??./!' () -! "":#$!??! ( ( (!! ( ).)!77%%! ) '' $ 7 (!.)(! %! ( & 6R!"":#$-(! /. ( % (??/ ) I! "":,?% ;! "":#$??/ '.! &' ')7%$."$ ( ) (> (! 7''. ) %$ )!.! 4/. 8!"4:#!2/& +& (,!? (> (% (,?/ Addictologia Hungarica, (2):

14 ( (% (% 5 (! ":1#$ 7 (> ( ) (! 7 :/! "/ ( %% 7 $;! ":4, 5 (! "::,5 ))! "":#$ """ % %? /!??/)(% (> $ )?? ) (> ( $ 5 ( "::# '%%'?? ' 77 %!( ( ((%! (% (%$- "::#') (!! %!??/. %! )7! % (!":"#$ '! $!":", *%! "",! < A! ""#! %% )'$ 8 '7 %% (/ 7''! (.( & /'$ #-%!??! '%%'! '%%' '' (,! (%(! #%)(> ((?( / ;!"":#$L%'%%'' %% ()).! % 5 (!"::#$!% 1 Q# 77 ( (% (% % '! %%! '%%'' $ <7'')! ) % 7!.( ( /! %% (! ":",;R! ""0# (%%. ) '%%!%.! 0/3/ $4/0$4Q#5 (!"::#$ 8! 0# '7 %%.%! $ ) %!.! % > ( '%%.%% % ($ ; % ( 3#! '%% 7'%' ( ')'!. %% %!.&$5 ("::# (! > ' )'!!'%%(' ( $ 8 %! ( ( %!*%!- S ""# ) $*)) % "":# ' %%! ( 7! ' Addictologia Hungarica, (2):

15 ( $ 6 (%??/! ''7'%CM1/AD # ( %! '$ D%% ) +# %) %$ *! '%% % ' $ % )1/AM!I/ ( # ' $ D%%%. %! &! ' ( %$!":"#. ) $ D%% % 1#! )! % (! '7?? $- % )! %%% (!%.%%(! -!"::,5 (!"::#? %%.!??(> (%& $8 (""3#((!. ;!":4,;!""#(! )(>! % ( &?? (> ( ""3#)!??. (%. (> ($ N)!!! ' (?? /(> $ 8 7 (! % 7'%' (.(! %%!%% %! % ' % $ ' ) (! % )1/AM ( 5 8 D) # ; ))! "":#! %$ = %!!?? % (> %.! ''%% * ))!""4,5 <!"""#$,' P.! )% $ %!% ( )# '.!(! (??>. '!.% $'!./. #7'% Addictologia Hungarica, (2):

16 U (! ""4#$ D! S (? ":4#! %>!%% % A(.%!..&' % 7'%' % '.! '!.)%%%( /! % ( 7'% ''! "":#$- 7%)! ) % )! '! ' %.$ A! (%.% % ) (! "::,;R!""0,!""4#$ "":#)!..(! ) /% %%)! % )%(.')7%$ N)! &!.?? ( ' (% / %) )% D! ""4# /. )! ( % %.. '! ) % & $ )"&"+!- ) ) ' S "":#$ ( (% )%%)) $ #?? '' )( 7 ) "":#!!! % ' 3!%%! ('7S /! ":"#$?%() /% %% ( ( $- #! (?? Q % Q 5 (! ""#! 7 %!. ( 5 (! ""0#$? % /.%!! )!!7! )#(7 )!% 7 &!'%%/ ( 7!;;5M' 77 S %!"":#$ Addictologia Hungarica, (2):

17 ? ""0#%! (?? '! )% 77! ( $ N)! % '% '. #)??/ (! %% % ) $*! ""#! % ( $?!! % )! ' %$ 0# (! (! ( % F, $ AR! "2", D!?( D %! "4#$ '%% ( (! '%%'!!'! ( %!%%!!F G %#$ M! ) $? (!?? % 7 I;! %! % (! % A? <! ":2#$ J%% )?? ( ( A! ""#$ %( % (! %%! % )% & %$ I;/ )%. $;!? U!"42#$ ( ( )%! ( (% )7??/ ( ; )! ""+,;! ""+#$; ) ""# ( ( ( ) %$77 (+. 1! /3 / #?? $? *( U ""# ( %$ %( % 7 (.??! % I;! # $ < "":# (!??! ( '! ( )! ) / $ 3#?. ( ( (! '%% %! '%% ) 77!!)( $ (! "::,! D ""4#?? /) ' ' $!. ) ' ( (!?? ' 1$ # 7 $?! -M# $ Addictologia Hungarica, (2):

18 %% ( '%%! ' ' ( (!"::#$ 8 7 (%. 77 ( ' -?! "",;! ""2#$ % (!'! '(. ). $ ( %)7?? ( '!7''?? )$ +# 8 %?? (! 7 ""+# ' (??. ) $? "":#! %! )% '! ( ' )$- %%!?? ' % 1/AM %% ( %% ( $ 1#; )( ; )!"",; )?!""+,; )! "":# ) )??! ' $ ', %. $ )&! "&"- / '& ) ') ( ('$%(!&!% )7! % $ D'%% ).)! % % 7 ) % $ 8( O %01'' % 7 ":4""4''%'! ) * ))!""4#! %'??''( $ B/- % ":4 ""2 ''' +0! (!.% 1$/ % ) % % ' #$ U! ) %. (%) ( ) ""0/!! +3 / (! (% 3$+ * '.( :0$1/ % - 8!! ) 7! 1$! 33$ % Addictologia Hungarica, (2):

19 B/- %! ""2/%!. ( +0 %$? ' ) ) ""2/% ""4/% / ).( )')7%!. "":/% ((%!"""#!%%. %7''% $!"""#$ - & ' % %.! (! % % % (%!%'.& && $* ""4#( ' (')7$ U(! (% (! )($?!% %! %!.! '%! (!! % '%%''! 7 $ <7' %! / % 7'%'%%'&! )! I;/ %.! 7'%' ) / '%%?!?8!?--#!""2!* ))!""4#$%%#$?!!(' %% $ 8 ( %! %! 7! > "":#$ 8 7'% * ))!""4#$ ) * *)- ;)(' ' ' 7''%%!! MM$ 6 % '. %.%$ 8% ) ') ( (! 2/ )% 7 87 P (! ;$- 8$<R %% &%%. "2/%$:/ % '!""2#$? F8( >&,!"24!I;;D %?&= %!4/ '!??( %-!":2#$?!( %% %!%%(! %%.%%! %%! Addictologia Hungarica, (2):

20 .! $ 8 F& (,! F4* (, %#-!":2#$ -!&!??/)?/ %$8- ":2#'%H#?? %% & () %! ( 0# %% & (!!?%$8 7 3#' %% +/2??%!%?:/0 #$A!+#?? ( %%! 7! 1# "4/% 7?/%!??":2/ O;/%$??'/% ' )! I;! )! 7'' (%% '! '%%. ( )* -!":2#$ = ' 2/!) (( '!'! /! %.! ). $ "2:/%'5 B >!%%% I;(! 8 ( 8) # "4/% ;D/?/ $MI;/?/ (!"4(!?.!??/. $?? ( $C()! (!) %%%! %??!!??( ( 7 '! 8 7?? %$M! **)&! :/!%% ( ( '%%% %-!":2#$ ( %% /! I;/!?/$(%%%%?! I;/!!%% %% ( (! %% $?? % ' ) %% % ($%%' %%! (! # %! ' )(!!.!( '%%.! )%% ) $ 8 ( '!!'!'/ %')* -!":2#$ Addictologia Hungarica, (2):

21 *D%":2#0" '7''! / 7!":":3''$!! %. ) #! )??!!.% %!) (??/7%$ 8 ( ).! 7'' % ''$ (! 7. (!( 7!' ($* D%":2# )7.! (%% )7 $ D'%%. % ' '/%! '/$ ) %!! %/ %$ * -":2#')! 1 '%%??/ 7!??! )! ( ''.! 7&' % '! (! )77! $! &! ( '%%! )%%$?? /!)7 ' $L*D%":2# %!'%%/)//! ' 7 '$ D%%!.! ) '?? '5!""0#$?)?? % N)! (! %.?? )$ S ) ":2#?? % (%% % ) $ 8 7! ' (! $ :/ ' '% '.! ) $ Addictologia Hungarica, (2):

22 (??) & 4/ ) $ 8!,.% ',/ '' ' % H FU %MG# $ )% (% %! )! '%% %$?.$=- ":2#(! '7 '! ' (%! ( ( -! ":2#$ 8 ( '??. 7! '' A ;! ":2, 5! "":#!) * -! ":2, I! ":2, S )!":2#$ 8 '%. )!":+ (%!. '??/ ($??/ ":1 (/!%%.!; ( M$. O;/%$ ; ( M$ %%!! ). % #! 0# ( ) (! 7 3# (! )7 % $5 ":2#( (! ( 7! % ( O;/%! '%% %$.!! ' 7! 5 12&& & '!!%%'& '$ '! % % <! ""1#$ /.!)! 7! 7'%' % (! (! /$.(! )!!":2!M% ) '%! +=, $ ).(!%%I%!":4/%%7 ( ( $ %%! '7 <! ""0#$? %%! %()(":: F8( >&,/ #! / % %7 A % ":: %% 7%?? V ('%! '%#!""2#$ Addictologia Hungarica, (2):

23 (. % %% %! %! (%%! ) )! )% )''$ +&'? (??( %2/!4/ $- ":2#(!%% %%.! $(% ( %! "42 ":1 ''! $/ 3$/ ) O;/%$?( D> 3$ ":1/% -! ":2#$-!.?? &%(%7! ' $ (?/$8 :/%! 3/!+/ %( %.$??:/' + 0 O; '' 1/1 #$ 8%% % %., ( )! ' /! 7! / ' BR!":2#$ 2&?? 7 :/!"/' %!(( %* ;!":1, <)!- B%%! "",I! ""0# % ) $(":4,(!"::# (! 32"#3"9/ %%%!1$+/!??/$ 8( O % ( 9"9'' "/'$ %%)!1/ ) )! ;% 1/41 %9!13"''9#! U % % $?!21"''39/!20"''"9/) 87< %;%3$913"'' %#$-: 3"''B% '$+9! ((!:/0%49/ * ))! ""4#$? :9/ ) /! 49/( I;/! +9 /! %% 49 ( %! B%S %%!"":#$<' ) U L$ ( 1/2 # ) B/- % :$39#!;%0$"9#!- (%+/19#!L%A %( Addictologia Hungarica, (2):

24 %%* ))!""4,A %%!""4#$L% (4''# ""309/ '""4/:9/ % <);!""3,<)!""1!<)!""4#!%%%' % (! ( % ',A % #$ ' ' $ )?? A %! 87 < %!;%! B%! - (%%%""1/%!7 ) "::""2'' +/!'+ * ))!""4#$ )') %$ B% ( ""0 ""3 '' 30"9/ ' )???8 7 % ;! 8R 5! "":#$? BR '%%! ). ) BR! ":2#! % ' % ( %$* )) ""4#(! (! () )!! %.!%! '%%! 7 ). $ A!!.! %!)! & $* )) ""4# '..7$ N%!8( O 7'&' ()!!I;#!% $ '' '.! &! %% )87< %!A %!B% ;%) $- )! %! 8(% % %?? :/ =+(&, < (! &.7 8( O 7* ))!""4#!O ( %! W/ %( %(!":4,;R!""0,? -!""+#! ((! (%((!% %!&)77'' (( 7'%$?. %% ) '%%! Addictologia Hungarica, (2):

25 ! ' % &! (%(( ( (! "::,;R! ""0, U! ""4, U! ""2, I!- B! ""4,! "":,') $* ))!""4,!"""#$ %&(! )! $ - < "":# % ) ' ) )!! (. ( ' ) M!) '! ( ) %%$ B. ( )! %% ).$B % '7'%(? BR %!)%%! %%! ) ( )! ) $! '''! ( (!! %% $ M ' (! ) ) ) ''!)77! $J&! ( ) '' ( %! ((!! 7 )! (%(( %$M!.(! /!! /(! 7'%' '* ))! ""4!! """#$ =')7% (( %! (! ( %%! '7 %% (! % ( ')7%% 7$?! %%!' ) / '! """#$ %!. %!? '%%)% )) ) / ''$ L ( % 7 % ) & %) /$? (!.7.!) /.( ) '%%.!.&%%7%!'%%)) / $#. ""2/% 1" '. 7 % ) )% %! ' % 2+1/! "/ %! '. '! % ' % %1"+!+32:! 10410$%#$ Addictologia Hungarica, (2):

26 f amfetaminok összes drog / (? &!9 $ = %?! )!% ' 8!""2!"""! """%! """ #!! "": """%#!(.) $? (%( 2'' )+$1/ ''!) 2$39/% %8! """"""%#$ %%!1$398! """ #! 0$:9 -%! % '#$ )'%""0/%$29!""1/%0$9!"""/ %0:$:9% %%-(#!% ) /! % '! )%%%! %-( ( 0+$19#!I;% (!:$09#! ) 4$:9#'' ) '' 8! """ """%#$ C (! )! I;/ '%% % / -%!% '#$;!.""1/% % ''019#! """/% %% '.! ' 9 $ % +9/ /. 8!"""#$ 8%(! ) ) ) ""4! "": "":%#$ 343) 0$2!'74 00 ''! ())! 7 %(! '% # 2:$29/) $ &%% Addictologia Hungarica, (2):

27 %( (! 2+$"9 % %% $ (( &%%! 8 """#! (!)!I; 0$%#$ ' '!!! +&&! ' 3 % 3 %! 3% " 3 % (Q $ $ A3% 2 5% %% %% 32% ) " 1 3%3 5% 2%3 2%3 %2.5%2 0" " % A%..2%5 %.% 1%5 02" %5.% %2 A%3 A% I; : 5.%. A%. A%1 %. %1 3%1 31 2: 31 1%1.% 1%. %.% 3% 30: : 1%.%.% 3%.% % : 0+ 1%1 %A 2%. 5% %.% % 2%3 3%5.% %5 %A! ( % 2%2 3% 3% 2%2 2%2 0 ( '!BAA$!* &1$ N!??:/&)'(! (!"/' ((%) /!I; % A %# ( % &%% $? %%&! ( %%! ""1 """ '' ' % 8 Addictologia Hungarica, (2):

28 ! ""2! """ """ #! ""4/% & 7 '&!"":"":%#$'% 7( $ ) * *)! ' ' / ( '%%.( ($ ) &!! '! ( &! &&%%)$ 5 ":2#! ) )7. $- )! (! () (!% -!":2,-?!":2#$?. %!!% &&!! % (% (??/ I% * ))! ":4#$ ' (!. ' '' %% F G $ ) ) % ). $ ' % %.& $;R ""0# ' 19/ (( #!(2:9'%% $ %( ) $ ' 2$29# %! +:$9/( % 3$%#$ Addictologia Hungarica, (2):

29 több, mint 10 nap 23.8% naponta 1.6% egyszer sem 20.6% 6-10 nap 12.7% 1-5 nap 41.3% 1?'& -- A' '!B5A$!* &1$ /. ()! %% % )! (.! (. ;! ":2, (! ":"#$ ;R ( % %%19! '! &&%% )(;!"":#$-(( %% )!.( ( 3$ %#$ 8! 7'% %$#A '%%1+$19#'%% %! ' 19!!! "":#$ < ( )!. % % 7 ) %%! ) % ).! '%%! %% % ( ( % $ L ""4/% 33 ) ) % 2: ) 7 % 5 6!"""#$ J&! %%%% /! ' '%%% %%! )( $)! %%.! %! Addictologia Hungarica, (2):

30 %. 7! ) %% (! ":", ;R!A I!""0#$ ='?? % Q) ( %!) %! 7''! (!% ''&;R!A I!""0,8!""2,U!""2,I!-B!"":#$? % 7 ).( ) '%% ))! 0 0+ '' %$ ""4/% ( / % 3// "0").()%40)) $'%%!3:)0 0+''!.%% 00)1"'' $)!) %' 341) % )?!??!?8!?--#)!7%) ) %%$ )) :9! 0"")!'77 ' ) ''% 3$$42 %24)3) %%5 6!"""#$ '.(!() (! '!.!!! ;R! A I! ""0#$ & '! ) $;F G!'% $ C( +D 0) &&') ')-E->F G)/ F &&%,!H(IA.J1.%5%$ 2/ %! ( % I;# ) ( $ D I I; (! > '%'! %!%( (!% % %$ (! ' '! % ) $. < < )& $ Y! I! % '. %!7 )!! ) (! ' )$ I;/! &/ /! (#.! 7%'!)).!) $ A (%% % ( &%%$ :/ Addictologia Hungarica, (2):

31 % %! 2/ '' '%%! ""2#$ <7'% % (%($? *""+#)!. (! % ($D%% 7'%! % I; '' %% %!%) <!""0,? -! ""+,-!IB!""4#$.! (! %%! 0/+ 7 ($ 8!. %%/( 7 (%%! 07 $! 7 ''! )'%<!""1#$'%%!!! '%%! $ %(%(( '! %>( (% ) # ( ( (! ) %% (( %! ( )! )!%% $.!7!''!% '')($ (/( H+'(,!& (H+' (&,<! ""1#$ = ' ) &! % ) ( (.,! >( ) (%(% ( $!%'%% )&!.(!. '''!! ) ' %$ /(.'7 /)!% %!!!!)! 7 )77 <!""0""1#$ ''!7%)!! 7 F)'G $ '.(. <! ""1, U! ""4#! ) % ) ' $?! (%. %?? /( $ (! 7!/ )!.!!))($ W )!. ( A(> "30/%. 7 %'H F ' - %%%% '(% % / 0-' &) - &%%%%= Addictologia Hungarica, (2):

32 ' % ( ) - & %,A(>!"30Q":0$2:$# ) 7%!??.7 (! (! (!! % U! ""2, U!-? <! ""4,-! I B! ""4, I!- B! ""4, U! ""4#$ 8 %(' & '! ' ''$ U! -? < ""4# ( ) (! )!!.&%% )! ) $ 8""1/% <)!B%%; (!""1#! /) ''&%%!109 % 339(! (' $ ' ( % $* )!..&%%!. (.$ = (! / :/ ( '/ % %% ))! / %! %%(%%!() %% $ */! %% ''' '%! I;&!. (7% %&!"":#$ %( ) ) 7!. ) ''! % %% 3$ %#$ < (! '&! % '%% 23$19# 3/+$ %%!"":#$ Addictologia Hungarica, (2):

33 '2 J ' J '' ' ' J ' ' ' Z0"3#! Z34 #!"2! Z:"# Z+ # Z1# $2 0$: 1$: $ $2 :$: 01$ $1 1$ $4 $+ "$1 1$0 0$" = 2$: $+ 1$" 0$1 $1 1 ' ' ' '(J''?'& & &' -%$!* &1$ U ""2# % R/ ( ) >.$5(!)!I; % ''! % (!!! % $<)!- B%% ""# 7'%' ' ' /&0 # $! %% )(! ) '%% ''! &%%% '7 $! % %%! %# $ J &!.(! %% )(.( %! %% % ( $ 8 ( '7 I ' %%!! ' '!7 ) %) )(! 7 $S - ""#..( > BR!.!% ' >(%?? ($.( ' %% &!7%'%%% $ Addictologia Hungarica, (2):

34 (?? & % (%(! 7!! (! '.!?? S -! ""#$! (%. % $ (! %!??. $-.! ( )7!!F.G'.. '. %$ A ( ( % )!. $ & %!. (!F 7G!%% $ (! 9? )%( 7 %* ))!""4#'%% %% ' 7 *! ""+#! % 7! > (! #! ' ($ %7'? *! ""+#$ 5% -( ""4# (. %. $ '7%+19/!%09/ /$;R ""0# 0:9/ %! '%% % (% $ 9.?? % )$ < (!. ' 09 )7'! 009/! )7'%!+49 )7 $ %(! )) 0:$29/! +$:9/! '%$%%.&%% %! ( ( %.&!"":#$,''? ) % (%% ) %%.& %%#!7%% &! /! 7'%' A! "":#$ A! ) )7 % )7 ( '' # 7 $ ) )! Addictologia Hungarica, (2):

35 ' ) <! "":#$ %.! F '! ( )''GA!"":#$A &(!!(. (! (%'.$ 77.! ) ) $J&!.!! )(! )! ).! >( (( %( <!? ; %! "4+, <! ":1, S(! "4+,! "":, A! ""2, A! "":#! (/ F 7 G )'!!! (! "":%, A! "":#$ 8 ). (! (! ( % ) %% (!.( )<!":2,D!-5!":",[(!":"#$ B % < % & 7 %)' ( %&' H KC(' # & &LK I # A"":# (!) % )!) %!! )$?. (%% % % ( (! ) )7 ( )7! ""4% "":, A! ""2#! ) %( &$ ' A!"":#$!' (! FG (! ' )'! 7! '%%$ N) ( %''! ' '' )7$ 8 # 7 7!! ')7% 0# (! 7 %! )! )! 3#! (!) %$?. ( )! 7'7 ($-! '' Addictologia Hungarica, (2):

36 %.! ''! %% %! ) U(! ""2! I!- B! ""4,! "":#! %% ' ( )! %F%G! %%%! 7 ) <! ":2#$ % ( & &7! 7 (! ""2%#$! ( > / > )! % ( '. ($<!? ; %!"4+,<!":1#/! %%%% (( >(%! % $8'%7')$ ) %%.. $? ( (!)+#.(!()!%! '! (.%% )! %%! %%! '%% FG 7$ 8 ) % % )! 7 '! & F)('G$? ((%% %! ) ' $ U! %)7 % (! % )! ( / '!)(! )/ ) %$ (%% (! %% % % $8 % (%(!( $ )! '""- 9'' )! '7 (%( ( $8 '! )(%(! %% ((! % $ ''! 7! '%%! (%( ) (( (.%! %)$ 8?!":#())% ((!2/!4/ %! %..() %$J& %! /(! (%%.( )! %% %% % (( ) (%((!. (.! % %7$ /( )! '! Addictologia Hungarica, (2):

37 /! ( % (! ''!!)$ )! (.! )! 7' 7 ) '' $ 8 %! (! '%% %! 7 (!! )!! ''$ Y %)'! '!! 7 '!! (! )%$8 %)!) $ J& % ) 7!! )(! ) & %% 77! %% $! % )! %! '! %! '' & %$ (! 7 &H % & 7 ) %! &! % % ' $! % %%& )! 7H.$ 8 ( %. (! ( F %.(G!& % % %%). % $ D! 7 7'' (! ' % %$ 7% &! %!%&! ($;.)H FJ. \G! H F;! '%%!! \G$ (! ( 7)( '.! ( $ B 7 7&'!!! & 7 %&'#! (! % #%! $..! ()!(A(>. ( ( % A(>!"30Q":0#$ %! % 7 $ 7.! %!! (! '''' $8)7'' ( ) ( 7%! )' % '' $ >(%! '%% )%)! ''! 7$ Addictologia Hungarica, (2):

38 '! ( (! '7! ) ($- ":2# ' (! %!! 7'' ( '7 '!??/ ) )! ( & '$- ' '! )! %). )7! ) )!. ' * ))! ""4#$? %! 7''!)! ( )! ) ) ''$ )! %! %! % '%% 7!).7!>. ' )%! ) ' $;! '.! /! % 7!.!! (! %.'(>!# %$ (& - -? (! %?? '%%!. &! ) ( ( %$. '!7)! ' '7 * ))!""4#$ # = %% ''! ( )! $ ( % %! %! 7'%' %% /! ) ) %% '! ) * ))!""4#$ 0# A /! % ( ) %! ) ) %% %$8 %)77! )7! $ (( '' ( ) '.! ( $) )% )!! %). %! 7'% % $? %& %%% ( (. FM( G# & % ( FM( 4G# & * ))!""4#$ Addictologia Hungarica, (2):

39 3# 7 )!!. /! %% % %! % $ 8 % 7 & %! /( $ +#677%%/!!(%%'! %! ). )(!.! ) %!.'! ($ 8(%% 7! ( %! % ).%! % %$ (! (! 7'%' %! (.( )$).!! %'%!!!%$ ) '7!.7! % /! %%.('! ) '$? 7'% ).! /!!''$ '% (! %. %! (%$ *N = )!%! (! %! )%%! % (%! / ' $ (! / ' ( & O;/%$ % %1"??/!%% 0+??/ %!'%%?/$??/ ' '%%?/%! %!. 7$? ' % 7 $ N%??! '.! ' %%% (%% %5)!":2#$ "/ & $ 87 < % ) % (??! % $ 8 %??! %?8?! %%?--! $*! ( ( % %!% Addictologia Hungarica, (2):

40 I;/)! ) / '& * ))!""4#$ /! %7.! "/ A %).! % (%!!! ) F G ' % $ % 7 ( / '.$ 87 < % (! '%%% %% %! ) )(??$ )( % ))(! ++ :19 '' $ %% % / 7?8! %%!%)! )!)) $*! % F G % <)! B%% ; (! ""1, <)!""4#$?? 00''!??/$. % %%! %%! ' '%% 7' ).! % % % $ ;(! A %! ).! %!/% $! %%??! %! 39/! )(! %!! 7.!""2#$ =0O &- B! ).! % %! '%/! /7 7&'$ D'%% %! 7 % %%7$? * )) ""4#( ) 7! %! )! 7 % $ 8 % 7! # % )! 0#%. )!.!!! & (! % %% ) ($D%%3#%. %! 7'% )!! % ''!'% %%%( )%.!% $ Addictologia Hungarica, (2):

41 P! % & 7'%'!. /! 7!! %%'&7&'$% (!%!& & ) ' '.$ B! % (( % / ) %7 )!! % 7'%'! ' $; %!.%%) '%%! %%.! %% )! '. $ ) %. 7%% * )) ""4! 1$# 'H )!! ) % %%> ) ) %.!) %(!&F /(G#%.. %.'/ -& //? )' % 7! % '7%! ). %! '. $? (! ''%%.!! ()! / %$O! (! %! ' % )! % ) $ ( R#) 7')%% $ 8 % 7 %! (! )! %.$ D'%%)!%%!!/ %,! % %($ D'%% % ( /' $ M ))!(> ( %(/ <( H' #!. %'.! ' '* ))!""4#$ Addictologia Hungarica, (2):

42 / ' ) / )%% (! $ 5' ' (!! ) / $ ). (! / (! &%% $ '/ / (! '7? ) ( &! (! """#$?. /.( )/% %% %% / % A!""+#/!B(/8('%%%W/ %!&!. &%<! "",M/=! "",*)-!""0,*!""+,<)!""4,A %%!""4#! ) ( /! ( '% * ))!""4#$</ <'/8(%(!.%% )( / #! /.()' ) 8! ""2! """ """,! """! 5 6!"""#! ( %!)!( ' ) $ U! (!(%%!'7!%%7 / % )'! 7! ) )! ' ) 7 7 ) $? 7 )! 7'%' %. * ))! ""4#$ =?!% % ( ) ( ( () )! () $) 7 %% ) (!! 7 $ J &! (%(! % ) $ D! % (( %! ' ) % 7 (( >($ Addictologia Hungarica, (2):

43 : 8I5;! $ ""2# P7C% & =$*% 3:! M <! $ -5B8;! $?$ "::# BR M ) C 8 $ 8 " U%(! :2+/:22$ -DD*IM!*$/ ;CO[! 8$-$ ":"# ) ) 6 (- 5 ; H; 8)) ; ;$ <Q(* ((" ' '8 B$"+$0+/01:$ =$ ":2#??H ( ( ) (% $C * (9!;!03/23$ HU (??$M( * (=(!3$0:4/33$ -8B[[M!U$/?[[CIM!?$""# R ] ^$7' > $+$10$ %S ( $* ('"&42$004/03+$ -5CX! 5IU/5O! A5I ( ( ( ( )?? _8 ^#$ 9' ' 32$3"/3"3$ -5CS C;D85ICA! =$ ":4#?( U 5 M )??F8 G#$M( ' 2$4:/4:$ $M( 9'&* (:$+$311/31"$ CIC/?8B8;! U85BBC/;M?CB! =C;8A/ S M=B*5D!*CCU 6B 8/;O58!? O/I?85! IUCB;C/?I;DW! D5M[M "":# C' 8" = =( $ 88B8X!$5$/I/5[M!=$":2/:4#8 H 5 R)???$Q M( 9' ""2# ; ;( R O )? >??,_8 ^#$; 9' 3"$:"/ =?8; ""4# B(? ) U R O)3!+/? >??,_8 ^#$9 %<( 9' ' R ;9' "":# 7' >&* (% ' '; =% D AR?! )DAR!M $!-!BX!O;$ G U% $; 'M( 9' 1"$43/41$ Addictologia Hungarica, (2):

44 @O55B! 6I85M8 A$/ D56MII! 5C;; $ ""4#? )) ) + #3!+/ >??! F G#H R/ F G) R% /RR$"0$4$:0/:3$ M$/ 8?MIX "":# ) ( ( % 3!+/ >??_8 ^#%(% ))( $9' ' 3:$04/00$ 6M;CB! $/ 55CDD! ""4# 8??# 5 OH;)/ 5 8)) $H(9' ' 0$00/002$ [$ ""2%# ) ' )H $8&!2$+0+/+31$ %$ MH $ * $# S Q%* (? 0 % = (0.%?D DM 8 <('!-(!33/+:$ [$ ""4%# H "( ' ' '%< $ "":#* *;( % 7 ' )- %-( ; U'!-($ #U /A )C $U ( / 8$7'Q M( 9 9 9'% # [$ / *5=;[<M! [$ "":#?) H %$ ' $8&!$"/00$ U )X(;(% (( ( %R S 8 8($ Q < C 9'!2/"C %!"""$M!5 $8 $ CSIMB*!*$$/? CBCO*A!8$D$/-C;D!5$C$":4#F8GF8 G$ 5)U S O)?8??$M( '!0$21/24$ CSBMB*!=$":2#D 8)) )??B 6($M( 9'&* (+$331/3+$ 8I8<8;[$/ <;M-$ ""2# ' % B? (!-($ 8I8<8;[$/ <;M-$ """# ) a\ <' / ) -("""/%$8& #$ 8I8<8;[$/ <;M-$"""%#: ' ';( $ :($< $ Addictologia Hungarica, (2):

45 8I8<8;[$/<;M-$""" #: ''9% < $ ""2#?? 8 #H O)( M) ) A ) M (8( $M( * (=(02$+$3+"/312$ 8IIM;CB!*$/ 8M;CB!?$;$/ AO-85?B! A$;$/ BM8I! U$ "4:# M (( $80$042/04:$ U8=W5-$""4#>8* (? %< $ UC5;XDA!I;M5=$?$""2# )(( ; $"$+$1/10$ UC5;XDA! I;M5 =$?$/-5B5!?5MB/? <8*B8X! B8MI $ ""4#?( ) ) (($"0$$34/301$ 6M I$/ OI8!?85I8*$ ""4# 8)) - U( I% $<( ;'& "&40$$24/4:$ R 5 $;9' 0"$+3/+2$ =$ ""+# ( H 7'%$ MH* =$ $#H* 9$ 8 M).! -(!01/3$ HA( )6 R=( " '!$1/2$ ;5DC5M! 5$/ 8I;M*BC58! 5$ "":#; )( ) + #3!+// > F8 G# ($ Q C 9' ' 3$$/"$ *U5C8585!=$/-5C;<X!?$""0#D ) (( O ;!"20/":"$; 'M(!:4$3+1/31$ *CI!I$A$/*8X85!?$$/<CC-!*$U$":"#B(? M - 8)) ) 5 ($<Q(* ( (" ' '8 B$"+$/02$ *5BDC!$/S8MII!;$/586MIICB!=$=$""4#8 ( (% $=( 9' 0$32"/34$ *5BCUU!?5DMB M$/ 5$ "":# D 8)) ) 5 > 5) 51/AD 5 b/#//0!1/ >/+/ #/0/ CM#$<( '34$32/+$ *5885!*$/;D5;;?B! 5$ =$ ":1# M) 8 $ M( 9' $3"$ *5885!*$/DCI-85D!5$":2#;(% 5)8)) ; $M( 9'&* (+$3"/304$ Addictologia Hungarica, (2):

46 *5MUUMDA;!$/6MB*C8!I$/=B;8B!<$/;A856I!=$/I8S M;!5$/A5DBCII! 5$/BMI;CB!?$ ""4#<4 7 8'* ('=( ST = *"(" % =C** Q' <( % )(( $I %$($ *5MB;CCB! I$ / -<I5! =$ -$ ( - O 8 ( a M( 9''!3$3"3/++$ / -56C! *$ / SI;A! 5$ ""# ; D( 3!+/? >??# B(> % '& 6 9'! +4$ 0::$ $; 'M( =(0!41/40$ AXB85!*$B$/? <MBB8X!A$":2#??$D; )8 $M( 9'&* (+$3+/3+4$ A85?I8! $/ <C65! <$ $/*CO[COIM;! 8$ ""3# 8)) )?8 B;(% $8 a$<( ' ' 0$4/42$ AM-8II!-$/ B85;CB!-$/-=5B;CB! D$/ <C<<86M! $/?C5*8B!?$/ B5O;<!$""4#3=89*" %;!""4$ ACI;D8B! CBI S $ / 6M S $ C?() ()??$M( 9'&* (:$+$34/340$ )7 5 7%$ 8?D EMMM$ C B&!""2$(00/01$ ACX85!?P5M"":# ' %< $ "::# D R )) )?? # % / ( R$ 9' ' "1$ +"/ 1$ AOEI8X!ICO;"30Q":0#8?)&%<'!-($ ()(BR ( %)"2:":"$; 'M( :2$++"/+1:$ 588! $ "4# %(% $ M( ' 1$:3$ <IM6;! 8D85 S $/ OUUX! AMD8!;O;B "":#?? 8 - B( ; 5$<( ' ' :$2$+2"/+4"$ <B<Bc c! MBC/?85M5MBB8! 8;/IMII;OB8! M5=C/;8 ci c! DM?C "":#D (8)) ) 8> (; I 5B( ( (%$9' ;' ;'& 1"$+$ 3/"$ <85B!?$U$/<8B<8I!?$-$/D8?I85!$M$/B8S8II!D$*$":2#( ) U( )(; ((; $7'Q M( '!0$011/021$ Addictologia Hungarica, (2):

47 <ABD[MB!8$=$":1#D;)/? A ) HU ( $ M( 9'!$01"/02+$ O C% $ M( 9'!0$2/2+$ <I88! AMI5X "":# D I );H ) 8( ) ;()- X($M( * (Q(0:$$33/12$ <C5U!$=$/-IB<8B!$/B--8B!D$""#=(44 N#,& ( <C5U!M5<=$/;D88BAC68B!CIC""3#A%7 ' ()) %=!$ ' ()) %= 1$=!$ <C5U!M5<=$/B--8B!D$/I8DDMB<!MB/-CO?!ABBA""4# %7 ' ()) %= 4$=! $ <H(%< $ ( ( 44%< $ )A(!8! ; ($9' ' 3$2"/40$ <C[8I!B$=$/?;!8$A$":2#8 )(%(HC R$8! +44"$"4/"4+$ I?-! 5$ =$ / *5MUUMDA;! 5$ 5$ ":4# ;)/ )!/3!+/ >??# %%$9' ' %.51..% I8BDCB!;M?CB/-CX;! <DA ""4# 5! ( > H((%)R S ( $! "0$$304/334$ I8685BD!5C-85D":2#??5 $M( 9'&* (:$+$343/ 34"$?I-85*! 8$ / ;8M8B! I8S M; ;$ "":# % 3!+/ >??#/ M( ; D( 5$ 7' M( <( :$3$1:2/1"+$? B( ;T()b/#3!+/? > ]8 ^# 5 O$ M( C 9' ' 1$30/31$? ^# H M( %; $;9' 30$"1/"13$? ) ;(% 8)) )b/#3!+/? > ]8 ^#? -8 ;% ) B(> 8 $M( C9' ' 3$0+/04$ Addictologia Hungarica, (2):

48 ? $""+#; B(> )b/#3!+/? >??, ]8 ;( A($<( ' ' $0$0"/3:$? ) ()?? ] ^#%; 'M(!03?!2"4$?85DCB!5$<$":#D ($*!-($?MII85! BC5?B;$/*CI!?5<;$ ""+# I; 8 H!!D$9' 0+$3$3/33$?MII?B!5C-85D-$/-8885!-C5S I;!8!_5^ D*)($9' O)_8 ^??#M R 8M( $<( ' ' $/ D<A;AM!;$/ "":# D )) )?? 3!+/ > # 1/AD % H ( ($; " '!:$/0$42/:2$ $ HQQ $Q( $ B8S?8X85! =CAB $ )?? O$ M( 9'&* (:$+$32/320$ )) -R? ) A( $ M ) ) BR 8 $M( 9'&* (:$+$31/33$ <;M -$ / [$ """#?$A!!%B $8&$+/04$ IIBDM!;$/?[[M!$""0#??8 # ) $ ;9' 30$"/"1$ 55CDD! ""4# 8??#!! ) 5 ( O$ H( 9' ' 0$ 1/1+$ % )??F GH; (% % ;! ) - ;! A /S O!8 %(!!""4$M( 9' ' ) ( )?? F8 G$ M( 9' ' 0$$4"/:3$ 85COD<! ;$ =$ ":4# M ) 5 O ) 3!+/? >??!]8 ^# 7'<4=M(!0+$1+0/1+3$ 85COD<!;$=$":"#HF8 GHA(B(> a$ '&6 9'!+2$ "$ Addictologia Hungarica, (2):

49 85COD<!;$=$/B8S?B!A$/A55M;!A$"::#;(% 8)) )3!+/? > 5 O$<( ' ' +$043/044$ )??F G#) )!! ( $; " '102$ 03/02$ C5<CIP- I$ """# ) N 0 & / %CBMM)!< $ B(? 5 M( I/D 3!+/? >??#O$ '&6 9' +2$0/00$ D(3!+/? >??# B(> % M 5$ '& 6 9'!+4$0:"$ % 8 G O) 1%C M$-($ I$?? ;H (d$ M( 9'&* (:$+$323/32"$ ( %?? 8 # DR; ) /)) 5$ 9' ;' ;'& +3$3/$ )??/ ( (> ( H % )( /)) ($BM5?$"+$32/300$ I$/;8M8B! ":1# A ( ; - ; BD $ 8 00"$":2/":"$ )) )?? ( H ) ( )T( )( $; " '++2$21/2:$ A$ A$ "4#B U 5 M ) A ( (?$M( '!0$:02/:04$ 5M8IMB*85!=$8$":1#D; ( )??H G $M( 9'&* (%3$24/4$ 5C-;CB! ""4# ) F %G F %G ()! HR ( a"0$0$40"/ 432$ =?8; $ / =8UU58X D$ """# 8 3!+/? > #H A! B(! D> $ 7' M( ' ; E9!0$0$34/+0$ (S %M ((; *) O!$ Addictologia Hungarica, (2):

50 ;;;! A8BBMB*/85<S CA! 5IU/5CVB! I8=B5C "":#? /I *$''!33$$02/30$ $ ":"# ; /? ) 3!+/? >??!]8 ^#$9' ;' ;'& 3$"4/:0+$ $ ""# 8)) )?? B(> O ) $9' ;' ;'& 3:$13"/1++$ $ ""4# (/( H; (( ) ()%(O; (($9' ;' ;'& 12$$:"/"2$ $-$/UMBI8X!$$/BBI;!5$U$/ ) ;/I/D??(> H 8 D;( I -%- $8 0"$0$:3/"0$ R??] ^#%($ 7'>B03$331$ U$/?*BM!*$ ""+#?? ]8 ^# %(H $;9' 32$423/424$ G# ( >)( %(H 1 $ * ('*!10$:1/"$ )! > $M( 9' R =I 7' ($0+$$/ 4$ 1/ > 0 (> ) > $ M( 9' R =I 7' (% 011$0$+4:/0:3$ ;AOI*MB! $ D$ ":2# D- )??$ M( 9'& * (!+$0"/3+$ ;85M8;! AO*A/;M8D;<8! -C8I8;/C5<MB;! 8IOB8/868I85! 5C-85D ""+# )F8 G($M( 9' ' :$$2/2$ ;M8*8I! 5CBI <$ ":2#??$ B O M> $ M( 9'&* (:$+$3+"/31+$ ;M?;CB!$I$/5(!-$A$":#? > ) C!! 5 R ) $ '& Q! +! 14/ 1"$ ;CICS M=!B$/AII!S $/I88!B$""0#5??( ;H) ) F8 G( > R (%; 'M(!:4$2/40$ ;C?C*XM*$/-C[X!<$/<C5?C;!=$"":#(' V ;-(87/?A(?M!-($ Addictologia Hungarica, (2):

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Ö í ü ű Í ö ü ő ö ö ö ő ü ö ö í ö Í ő Í Í í ű ű ö ü Í í ű Í ű ü Í Í í ű ű ö ü í Í ő ű ű ű í í ö ő ő Í í ő ő ő Í Í ő ő ö ü Í Í Í ő ő ő ö í ü Í Í í í ü í ő í ő ő É ű ő í Í Í í í ő í ü í ő Í ő ő ő ö ö í ő

Részletesebben

Ö Í Í í í ű Í í ű ő ö ö Í Á ú í Á í Á ő ű ő ü ö ö Á ő Í É ű í ű í ö ő őí í ö ő ö í ő í ü ö őí ö ú í í ű ü ú í ő ő ő Í Í Í ú Í í Í í Í Í í ü ő ö ü ű í ö ő Í ö Í ü ö ő í ő Íí ű ő í ú í ü í í Í ü í í í őí

Részletesebben

í ő Ö Á ő É ó í ó ú Í Í ő Í ő ő ó ó ü í ő í í ó í Í Ö Á Ő Ö É Á ó Íő í ó í ó ő ő í ó Í Í ó í ó ő ü í ó ő ő íó í ú í ó í í í í ő í Á í í ó ü ő ó Í ú ú ó í Í ő ó Á ő í Ó ü ő ó ő í ő ó ó í ü ő ó Ú ó ó ú ó

Részletesebben

Áí Ö Ú Í Á ű ő í í ű í ü ő í í íő ő É ü ű Ö Ú Í Á ú Ö Ö ü í ő ő ő ú ú ú Ó Á Á Á Ö í ő ő É É í í í í í í ú Á íí ő í í ő í í ú í ú ú ü í í ű ő í ű í ü ő í ű í í ű í í ú ü ü ő ű ü ő ú í ű ú ő ü ő ü ü ő ű

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ó Á Á Ő É ö ó ö ő í ú ő í ő ó ö ő ő ő ó É Í Á ó ő ó ó ő í ő ő ő ó í ő ó ó ö ö ő ő ó í ő ö É í ő É í ű ö í ö Ú ü í ő ö Í Á ö ő Í Í ó Á ó ő ó ó ö ö ó ó ő ó ó ü ő Á ő í ő í ó ő ö ü í ó ó ö ü ö ö ű ö ő Í ö

Részletesebben

ő Ö ő ú ő ó ó ő ú Ö ő ő ő Ő ő ő ő ő Ő Ö ő ő ő ó ő ő Ó ó ő ő í Ö í ó ó ő Ö ú ő ú í í Ö Ó í Ó í ő í í ő í ő ű Í í ő ű Ö í ő í í ó ó Ó ő őí ő ő őí í ő Ö ő ú ú í í ő ú í őí ó ó ő ó őí ő ú ú ő ú ó ő í ó ő ő

Részletesebben

ú ú ö ű ú Á Á Á ö ú ó ú ó ö ú ö ö ó ó ő ö ó ö ú ú ú ó Ó ő Ö ö ü ő ő Ö Ö ó Á ó Ó ó ö ó Á ú ú ö ű ü ű ö ö ü ű ö ö ö ó Ó ó ö Á ő ó ó ö ő ó ó ü Ú ö ó Ü ű ö Í ö Ö ö Ó ő ö ó ú í Ö ű ű ö ó ö Ü ö ö ö ö ö ü ű ö

Részletesebben

ő ő í í ó ó ó ú ő ő ő ú ő Í ű ö ő ő ó ó ü ú ó í ő Ö Ö ö ó ő ő í ó ó ó ó ö ú ó ó ű ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő É ó í í í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ó í í Ó ő ő Í ő í ő ö ő ő ő ö ő í í ő ő ő ö ő ő

Részletesebben

ú í ó ú ó ó Ó ó ó ü í ó ó ó ó ö í ó ö ó ő ö í ö ö í ó ó ó ö ü ü ú ó ő ó ó ó ó ó ó ó í ő ő ö ü í ó í ó ó ó í ő ű ő ó ő ő őí ű ő ü ü ó í í ű ő ő ű ö ő ó ó ó í ű Ö í ő í ó í ú ő í ó ő í ő ó ó ö ű ű ő ü Ó

Részletesebben

ó ó í ú ó ó ő ö ü Ó ö ú ü ö ű ó ú í ö ü ő ö ö ö ü ő ó ő ü Í í ó ó ő ő ű ó ö ű ü ő ö ö ö ö ű ő í ő ö ű ó ü ó ó ü ó ó ó ö ö ű í ó ó ö í ö ú ó ó ö ő ü ö ű ó ú í ö ö í ő ö ú ü ö ő ő í ü ó ó ó ö í ó ő í ó í

Részletesebben

ó ö ö é ő í ó ö ö í é ó ó í é é í é ó ó ó ő ó ö é ő í ó ö ö Í é ó ő í é é í é ú Ö é ö é é ő Ú ö é É ú é í ö ö ö ö ő ö é é é ő ó ó ó ó é Ő í ó ö ő é íő í ó ö í é ó ó Í í é í é í é ú ö é é é Ú í ö é ö é

Részletesebben

ö ö í ü ü ő Í í Ü ő í ü ő ő ő ü ő ú ö í ü ő í ő ú ü ő ü ö ö ö Á Á Í Ü ö í ö í ő ű ü ő Á Ü ü í ö ő ü ő ü ő ő ü ő ü ő ű ő ö ő í í ö ő Á ő ő ő ö ú ű ő ü ő í ő ő ő ö ö ö ő ő ú ö ű í ö ő ú ű ű í ű í ö ű ú í

Részletesebben

í í ő ő ü í í í őí ő ő í ű í ő ö ö ő ö ö í í í í í í í ő í ö ő ő í ö őí Í ő í ö ü ő í ő ő ő ő ő í ő ö ő í í í Í í í Í ú ö ú ő ő í ő í ő Í í í ú í í ő í í ö ö ő ö ö ú ő ö í ö í ú í ü í í ú ő í Í Ő ö ö ő

Részletesebben

ő ő ő Á É í ö ö ő ő ü ü ü ö ö ű ő ő ö ö ú ú ú ű í ű í ő í ö í ü ö ü ö ö ö ő ö ő ő ő ö ö ű ő ú í ű í í ő ű ü ö ő í ö ü ú ű ő ö ő ö ő ö ü ő ü ő ö ü ő ü ö ú ö ú ö ő í ö ü í ú í ö ö ö ö ö í í ö í ő ű í ö ö

Részletesebben

Ö É Ö ö ö ó ö ö ö í ő Á ö ö ó í ö ő ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ó ó í ő Á í í ö ö ö ó ö ö ö ö ö ő í í ó ö ő ő ö ó ő ő ő ó ö ö í ö ö Í í ó ó ö ú í ö ő ó ó ö ó ö ú ö í ó Í ő ö ő í ó í í í ó ö ö Í ő ő ó ö Í í ő

Részletesebben

ő í É í Ő É ő ü ő ő í Ü í ü ú ú Ú ő ő Ü ő í í Ó Ü ű ü ő Ó Ó Ó ő ő Ü Ü ű ü őí ő ű í Ó í ő ő Ü Ü Ü Ó í őí Ü ő ű í í ú í ő Ú ő Ü í ő í Ó ő ü í í ú ü Ü ü í ü ő í Á Ö í ő ő ő ő í ú í Ó ú í ő í ő Ó í í ő ő ü

Részletesebben

Á Á Ó Ü É É É É Í ó ó ő Á Ü Á í ő ö í ó ő ö ó ő ő ó ó ö ő ö ö ö ü ű ö ö í ó ö ö ű ó ő ó ü ő í ő ö ö ű ő ü ö ű ö í ű ő ö ő í ö ö ö ö ő ő ü ő ű Í ó ő ő ű ó í ö í ü í ő ü ő ó ü ü ü ö ő ő ű ő ü Í ó ő ő ü ó

Részletesebben

Ö ü ü Ő Ö Ö ü ú Ö Ö ü Ö Ö ü Ö ó ó Ö ü í ó Ö ü Á Ö ü ó ó ó Ö ü Ö í ó í ó Ö ü ű í ú ó Ö ü í ó Ö ü í Ó ó ó í ó ü Ö ü ü Ö ó ó ó ó ó ü ú ó í ü ü í ó Ö í ű í ú ű ü ó í ó ó ü ú ü í ü ü ü ü ű ü í ü í ó í ú ü ü

Részletesebben

É Í É Ü ÍŐ É Ó Á Ó Á Ó É Ú Á Á ó ú í É É Á ó É ó í Ó Á Í Á É Ü Á É í Á Ú É ő ő É ő ő ó ű ő ő ő É ó ó ö ó ó ó ö É ő ő É É í ó ú É É ó ő Í Á Á É Á Á É Í É É í ő ő ő ó í í ű ö ő í ó ő ó ö ő ö É ú ő ö É Íí

Részletesebben

ü ű ű Á É É Á Á Ó ü ú Á É É ó ü ű É ó ó ü ü ó ó ü ű ü ú í ü ú í ü í ú ü ű óí í ü ü ű í ó ó ó ü ű ü ü ű ú í ó ü ó ü ű í ü ű ó í ü ű ü ű ü ű í ű ű ó ó í ü ű ü í ó í ó ó í ó ü í í í í ű ü í ó ó ó ú ó í ú

Részletesebben

ö ő ö ő Ö ü ö ó Ö ő ó í ú ó ú ó ő Ö ő É ó ö ő ű ő ü ő ő í íö ő ő í ő Ü í ö Ü ő í ő ö ó ö ó ü ü ű ö ő ö ö ü ö ö ü ö ő ó ü ű í ö ó ő ó ó ü ű ö ő ű ö ő ö ö ú í ö őí ö ő ű ö ő ö í ö ö ó ö Ö ő ó ö ő ö ü ö ő

Részletesebben

Á ú ű Íő Íő ü ő ű ö ő ő Ö í ü ő ú ü í ű ö ú ő í ö ü ő ő ű ú í ő ö ö ö ü í í ö ű ű í í ű í ö ü ő ú í ö í ű őí ő ö ő ő ő ö ű Í Í ő ö ő ő ö ü ő ű ő ő ö ü í ű ü ö ü í ú ű ü ü ő ő ú ű ű ú ű ű ö í ú ű ő ú ű

Részletesebben

É Ö É Á É Á É É É Ú ü í ó ó ú ő ó Á ó ó í ö ó í ó ú ö í ü ü ü ó í ó í ó í ű í ó ü í ó É ő ó ő ö ö ó ó ő ö ú ó ő ö ó í ó í ó í ű í ó Á í ó ö ú í ő ú í ó ó ó ő ó ü ó ő í ö üü ö íí ó ú ö ű ö ö ü í Á ü ö í

Részletesebben

ö ő ö ő Ö ö Ö ő í ő ú ó ő Ö ő É ó ö Ő ű ő ü ő ő í íö ő ő ó í Ü ö Ü ő í ő ö ó ö ó ü ü ű ö ó ö ö ü ö ö í ü ö ő ó ü ű ó í ö ó ő ó ó ü ű ö ő í ű ö ő ö ö ú í í í ö őí ö ő ü ű ö ő ó í ö ö ó ö Ö ő ó ö ő ö ö ő

Részletesebben

Ő ő ü ü ő ó í ó ő í ő ó ü ő ő ő Á í ó í íő Ö Ó Ö ó ó Ó ó ó Ó ó ó Ó ó ó Ó ű ó Ó ű ó ü Ö ő í ó í í ő í ó ü ü í ü Ü í íő ő ó Ö ó ó í Ö í ó Ó ó í Ö ő ó í ó ű ú ü ő ó ó Ó ó ú ü ő ű ű ú ú É í Á Ö ő ó í ó ű ú

Részletesebben

ö Ö í Ü ü ö ű ö ű ö í ű ó ö í í ó ö Ö Á ö Ö ö ö ü ő ö ű ö ö í í ö ö ő ö ű ő ó ő ő ó ő ő í ö ö Ö Á ő í ő í ó ő ő ö ő ő í ő ü ö ő ö ü ő ő ó ö ő í ó í í í ó í ő ó ó ó ó ű í ö ó ü ö ö ő ó ö ö ő í ó ö ó ó ó

Részletesebben

ő ö ő ö ő ö í ü ő ő ő ü ö ő í ő ü í ő ú ő í ő í ő ú ö í ú ő ő Ú í ű Ú ő ö ő í í ü í ő í ő ü ő ő ő í ő ú ü ő ö í ő ű ű ű í ö ő ö ő ő í ú ő ő ő ö ő ő ö ö ő ö ö ő ő ü ő ú ő ő ő ö í ő ő ő ő ő í ú í ű í ü ű

Részletesebben

í ő ö ü ö ú ü ű í ú ú ő í ó ö ű ö ö ö ü ő íó ő Í ó ő ö ű ő ő ö ű ö ö ö ő ő ö ö ú ó ő ö í ö ú ó ó ü ő ü ő ö ú ü ő í ö ű ö ő Ó ö ú ü ü ü ü őí ó ö ó ó Ó ö ú ü ö ú ő í ó ő í í í ő ö ú ü ó í ő ú ö ő ü ó ő ú

Részletesebben

É Ó Ü Á ö Ú ö ú ó í í ö ó Ó ő É ó Ü Á ö ú ü ü Ó ü í ú ü ű ö ö ő Ű ö ö ő ű ö ó ö ű ö Ü í ö ó ú Ö ö ö ü ű ö Ú í Ó ö ű ö ü ö ú ü ö ú ő ó Ó ö ö ő ö ő ő ó í ó ü ó ú ú ű ő ő í í ö Ó ő í ő ü ú ö ő ő ű ő ó ő í

Részletesebben

í Ó Ö Ő ú í Á ó í Á ú ü í Á ü í ü í ü ő ü ü ú ő ó ó ő ó ú ú ő í ü ü ó í íő ó ó ú ü ü ó í í ő ő ú í ó ó ó ü ó ó ó őí í ó í ő ő ü ő ó ú ó ó ő í ü ó ő í ó ü ő ő ő ú í ü ő ő í ó ő ü ü í ó ó ü í Ú ő ő í ü

Részletesebben

Á Ö É Ö Í É ő Ü É ó ú ö Í ó ö ő ö ő ó ó ö Ő É ö Ö ö ö ö ö ö ó ú í ó ö ő ó ó ö ő ő ö ő í í ő ö ő ö ü ö ő í ö ő ő ü ö őí ó ó ö ó ő ő ő É ó Í Á ő í ő ü ö ó í ö í ó ó ö ő ö ö ü ü ő ö í ú í Íó ö í í ö ö ö í

Részletesebben

ő ü Ö É Ö Á É Ü É ő Ö ő ő ó ő ő ő ü ő ő ó ő Á ő ó ó ő ó ő ü ő ó ó ó ő Ö ő ü ő ü ú í í í í ó í í ú ó ó í Á í ú í ő í ú ó ó ó ő ő ú ő ő í ő í ó ó í í ő ü ó ó ó ő í ő í ú í ú ó ó ő ü ő ú ó ő ü ő ő í ő ó ő

Részletesebben

Á Ú Ú É É Ó Í Á Í Ő Í Á ő ü ú ú ő í ö ő ü ő ü í ö ö ő í ő í ő ö ú ú Ú ö ö í ö ú őí ö ő í ö í ú Ú ö ö í ö í ö í ü Íö ü ö ö ö í í í ö í í ö ő ö ö í ö í É ö í ö ö ö ő ő ő ő ö í ő ő ő ú ő ő ő ö ű ü ű ö ö í

Részletesebben

ú ö ö ó í í ö ö í ő ő ő í ő ő ő ő Á ő ő Í ü ö ó í í í ö ó í ó Í Í ő ő ú ő ú ő ú ő ő ő ő ó ü í ü ő ő Í ő ü ü ö ü ú ö í ó í í ő ű í ó ó ő ő í ő Í í ö ü ó ő ü í ő ú ó ó í ó Á í ő ő ő í ú ő ő ö í Í Í Í ő ő

Részletesebben

ú É ö ű ó í ó í ő í í Ú Ö ö ű ö Ó í Á Á É ö Ú ö Ö Ö ű Ö Ü Ö í Ó Ó Ö ó ő Ö ö Ö Ö Ö í Ö Ö É É Ö ű ö Ő Ö Ú ő Ó Ó ü Ó Ü ű Ó Í Ú Ü Ö Í Ó Ö ú Ü Ő í ü Ő ü Ó Ó ó Ö Ö Ö Í í ú Ó Ö Ű Ó ő í ó ó Ó í í ú ü Ú Í ü í í

Részletesebben

ü ő ö ü Ó ő ü ó ü ő Ü ó ü í ő ő ő ö ő ő ő í ö ö ő ö ö ö ő ő ö ő í ü ó ő ú í ü ü Ö ő ü í ó ö ó ő ó í í ő ő ő ó óí ö ó í ó ő ő ö ű ö ű ö ö ű í ó ö ó ő ő ö í ő ő ó ö í í ő ő ú í ő ő Á Á ö ó ő ő í í ő ü ó

Részletesebben

í ő Í Á ő ó ü ö ó ó ó í ű ó ü ö ó ó ó ó ó ő ő í í ő Í ü ó ó ú ő ő ó ő ó ó ő í ó í í ü ó í í ű ó ú í ő ü í ő ü ó ó Ö ö ő ő ó ó ó ö ű ö ő ö ö í ü ö í Á ő ó ó ö íí Á ó ó É Á Á ó ó í ű íő ü ő É ó Á Á É ő ö

Részletesebben

í É ö ó ö Ö Ó ó Ó í ó í ó í ó ü ö ö í ú ó Ü ű ö ó ó Ö Ö ö öí ö ö í ű ö í ű í ó ű ó ö ó ó Ö í ö í Ö í ó ö Ő ó í í ó Ó í ó ú ö í ó ö í Ö ó ó í ó ű ó ó ú ű ö ö í ü ü ö í ü í ó ó ü ö ó í í ó í ű í ó ű í ü

Részletesebben

Ö Á É ó ő ó ó ó ü ő ő ő ő ó ü ő ó ű ó Ö ó í ó ó ó Í ó ó ő ó ó ó í í ÍÍ Í ó ű ő ő ő í í í ó í ő Í ó ő ő ű í ó ó ü ő ő ó ü í ő ó í í ű ó í ó ó ó ő ó ü ó í ó ő í ó ó ü ő í ő ő ó ü ő ó í í ó ő ő ő ő ó í ó

Részletesebben

Ó ű ű ö ö ö ő ő ö ő őí ű ö ö É Í Í ő É Í ü É Í ű ö ő Í ö ő Í ü Í ő ő Í ű ő Í ő ő ő ű É Í Í ő ő ö Í Í ő ö ő ő ü ü ü Í Í ü ő ü ö ő ű ö Í ő Í ő ÍÍ ü Í ő ő Ú ö ő Í Í Í ő Ú ü Í É ö Íö Í ő ö ő ö Í ő ő ü Ú ö

Részletesebben

í ő Í ö ö Ó ő ü ú ú ü í ű ő ö ő í ö ü ö ö ö í ö ü Ó í ö Ü í ü ö ü ö Á É ö É ő í ú ő í í ő ő ő Á ű Ó í ö í ü Ö í ú ü Ö ű ü ö ú ú ö ú í ö ü ö í ö ö ü í ü í ü ö ö ú ü ö ü ö í ő ü í öí Ó ő ú í í ü ű ő íő É

Részletesebben

Á Í Á ö ő ő ö ó ö ö ö ő ő ő íó í ó ö ö ó ü ő ő ö ö í ő ő ö í í ó ő í ö ő ő ú ó ő ő í ó ó ő ö ó ö í ő ú ü ö ó í ó ö ő ő ő ö í í í ő ó ö ő ő ő í ő ő ő ő ő í ő ö ö ö ü ö ó í ó ö í ú ő ó í í ö ő ó Í í ó ő

Részletesebben

É ö ő Í í ö ü ő ő ü ö ő ü ü ö ö ü ü ö őí Í Íő ö ü ö í ö ú í Íő Ó Í ő ü Í Í ü ü ő ü Í ú ő ü ő ő ő Ó ő ö ö ő ö Ú ű ö ö í Ó ö ö í Ó ö Ó ö ö í ü ő ö ö Ő ö ú ő í í ő ő ö ö ö ü ü ő ú ő ö ö ö ü ő ü ö ö ü ő ő

Részletesebben

Ü Ü ő ü ű ő Ó Ö ő őí ü ő ü ű ö Í ö őí ü Ó ü ö ö í ü ö ű ö í ő őí í ö őí ő ö ö őí ö ö ö í ő í őí ö ö ö ő Íő ő Í Í őí ö ü ö Í í Í ő ú ü ü Ó ö ü ö ú ő ú őí ö ő ő ú Ó Íő ö ő ü ö ö ő ö ü Í ö í Á í ü Íő Á ö

Részletesebben

Ő Ú Ú Ó Ó Ó Ö Ó Ó Ó Ó Í Ó Í ó ő ó ő Ó Ó Ó ó Ó Í Ü Ó Ü Ó Ó Ó Ü Ü Ó Í ö Ó Ó ó ó Í Ó ó ő É ő Í Ó Ó ó ó Í ó Í ő ó ÓÍ ó Ó ó Ó ó ö Í Ó Ó ó Ü Ó Ú ó ö Ü Í Ó Í Í Ó Ü Ó Í Í Ó Ü Ö Ó Í Ó Ó Ó Ó Í Ó Ó ó ő ó Í Ü Ő ő

Részletesebben

Á Í Á Ó É ö á í á ő á á Á ő ő á ő á í á ő á á á á í ő ö í á á í á á ö ő á í ő áí á á ő á í í á ú ü ö á ú ö á í á á á ö á á ő á á á ő á ő á ú ü á ő á í ő ő ő áí á á ö ő á ő á á ő ő á í á ő á ő á á á ü ő

Részletesebben

ó ö Ö ő í í í ő ő ő ó ö Ö ő ó ő ő ó ó ö ó ó ó ó ö ó Ö ó ú ű ö ó ö ő í ö ő ö ó ó í ö í í ö ő ó ü ö Ö í í í ő í í í ő ö í í óí ó í ó ó í í í ó í í ó í í í ü í üö í í ó í ú í ő í íö ö ó ú í ü íü ő ó ü ö ö

Részletesebben

í ő ú ű ö í í ú ú ű í Á í ő ú Í ö í Ú Á Á É Í Á ő í í ő ö ö ö ő ö í í ö í í ö ő ü í ű í ő ő ö ö ő í ő í ő ő ő ö ö ő í í í ő Á í ő ő í í í ő ő í ő ú ö ő ö í ú Í ő ö í í í ő í ö Í ü ö ő í ő ő ő ű Í ő í ű

Részletesebben

ö ö É Á Á Á ö í ö ö É í ö őí ö Ö É Á Ö Ö ö í ö ö ö ö ó Íúó ö ö Ó í ő ö í í Ö ö ö ü ö í ö ö ó ö ö ö ö ő ő öí ö ó í ö í ö ö ó ö ó ö Ú ü ó ö ó ü Ö Ú ö í ö ü ü ö ü ő ó ö ö ó ö ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö í ö í ő ü

Részletesebben

ó Á Ú É ó ő ű ő ü ó ó íó íó ó ó ő í ő í ó íü ő ó ó óí ű ü í ü ó ú ő í ó ó í ó í í í ó í ó ő ó í ű ó ü ó ü ó ü ó ó őíí ú ű ű ó ó ő őí ó ó ó ő ó ó ő í ü ő ő ó ó ó ő ó í ó ü ü í ő ú ó ó í í Á ú Ó Á Ó ú ü

Részletesebben

ó ö ú ó ó í ö ú í íí ó í ü ö ő ó ó ó í íí ó ó ó ő ó ő ő ü ő ű ü ó ű í í ő ö í ó í í í í úö ő ó ü ó í ö í í ő ő ó í í Í ű í í ö í í ó í í öó í íó ó í í ó ó ó ő ü ó í ó í í ő ó ó í ó ü ó ú í í ó ö ó ő ú

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

ö á á ö ú ü Ő É É ö ö í ű ű ő á í ú ü Í Í á Í á Á Í á Í ú á á ö Í á í á áí á í á í ö ö ö á á Í Í ű Íí á á É á á á á í í á Í í í á á í á É í áí á ő ő á ő áí í í í ÍÍÉ á á á í á á á ö ö ö í ú Í á ű ú á á

Részletesebben

Ü Ú É Á Á ő ó ő ó ó í ő ó ú ó í ó ü í ő ő ő ü Í ő ú í í ü ó í ó í ü í ü ű ú ó ő í ó Í ú í Íí ü í ú ó í ű ü í ó í ú ú Í í ó Í í ó í ú í í ü í ó í í í ő Íü í ó ú ó ü ó ő ó ő í í í Í ó É ó ü ő í ő ó ó ú ó

Részletesebben

ö Ö ő Í ó ű ó ó ö Ö ő ü ö ö ö ó ó ó ö ő ő Á ő ü ö ó ó ó ö ö í ö ű ö őí ú ö Á ö ö Ö ö Í ö Í őí ö ö ó ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ü ö ö ö ó ő ü ö ö ö ó ű ö í ö í ü ö ííí Í ó ö ó ö ó ö í Í ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Mezei Ildikó-Ilona. Analitikus mértan

Mezei Ildikó-Ilona. Analitikus mértan Mezei Ildikó-Ilona Analitikus mértan feladatgyűjtemény Kolozsvár 05 Tartalomjegyzék. Vektoralgebra 3.. Műveletek vektorokkal.................................. 3.. Egyenes vektoriális egyenlete..............................

Részletesebben

ü ö ö Ö ü ü ü ó Í ó í ó ó ö í ö ó Ö ö Í ó ó Íó ü ó ö ü ü í ü ó Í ö ú Í ü ü ú ö Ö ö í í Í ö ö ó í ó Í ó í ó í ó í ó ö Ö ü Í ó í ó ó ó í ó í Í Í ó ó Í ö ó ö ö ú ö ó ó í ü ű ó Í ö ö ó ü ü í ü ö ü ö Ö ö ú

Részletesebben

ó ó ö ö í ü í í ő ó Á ó Ó í ö ő ő í í ö Á ű ó ű í ő Í í ű ű ő ő ö ö í í í Ú Ü ö í ó ó ó ű í ő ű ö ő ö Ó ő ó í ú í Ó ú ö í Ó ű ü ű Ü í ü Ü Ó ű ő ó ű í Ü ő ő Ó Ö ö ö ő ő ű ő ü ű ű ó ő ö ő ö Ó í ó ű ő ű Ó

Részletesebben

ü ő ó ő ó ó ó ő ó ó ó í ó ö ó ö ö ű í ü ú í ő ő ö ő ő ő ó ö ü ó ö ó ü ó ő ú ű ő ö ü ő ú ű í ú ó őí ó ő í ö ó ö í ó ö ö ó í ó ö ó ó ó ö ő ó ő ő ő ő í ó ő ő ő ő ő ó ü ö ü ő ó ö ü ő ó ő ö ő ö ö ö ö í ö ö

Részletesebben

í ó í ú ó í í ó ú í ó í ú ó í í ó ó í ö ő ö ó ú í í í í ö í í ő ö ú í ű ö ü ó ü ő ő ó ű ü ő í ű ö ó ó í ö ü ó í ó í ő ó ő í ó ö ü ó í ö ú ö ö ö í ó ő ö í í ú ü ú ó ó í ó ó ö íí ö ü í ű í ó ü ú ú í ü ű

Részletesebben

ú ó ö ö ö ö ü ö ö ö ö Í ü ö ú ó ü ő ő ö ö ö í ő ü ö ö ö í ö ű ö ó ó ó ö ö őí í ú ú ö ű ő ó ó ö ö ö í ó ö í ü ü ö ű ó í ú í ö ö ő ő ó ö ű ö ö ű ö ő ó í ö ö ó í í ö ű í í ó ó í ö ó í í í ö ő ó ó ö ö ö ő

Részletesebben

ő í ő Í í Ó í Ó í Ü í í í í í í ú í í Ü Ü Í Í í Ü Ú í í í í Í Ü Ő í í í í Ü ö Ó í í Ö í Ü í Ü Ö í Ö Ö í í Ó Ó Í í í Ő Ó í Ő Ú Ú Ö Ú Ö í Ő Í Ü í Ő í Í Ó Ó ő Ó Ó Í í Ü Ó Ó Ó Ó í ő í Ó Ó í Ö Ö í Ó Ó Ö í Ó

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É ü ö ú Í Í ö Ö ü Ü ö ü Ö ü ö ö Ó ö ü ú ö Í ú Í ö ö ö ö ü Í ö ü ú ö ö ö ü ö ú É É Í Í Í Í ö ö ö ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü Í ö ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö Á Í ü ö öí ö ö ö ü ö

Részletesebben

ü í őí ő ü ö ó ő í ő ó í ó ü Í ő ú ő ő ü ő ú ö í ó ó ó ő ü ö í Ö ő ö ó ó ö ő ő ö í ó ű ö ö ő ö ó ő ő ö ü í í ó í ó ü ó ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ö ö ö ő í ő í ő í ó ő ő ö ü ő ö ű ő ő ő Á Á É ö ő ó ő ó ő ő ő

Részletesebben

ö ó Ö ő ü ú Á Ö Í Á Á ő ö ő í ő ó ő ö ö ö ő ő ő ö ö Ö Á Á ö ő ő ő ö ő ö ő ö ó í í ó ó ő ő ő ő ö ö ö Ö ó ő ü Ö ó ö Ö Ö Á Ö ö í í ó ó ő ö ü ű ö ő ő ű ő ő í ö ö ö ő í ó ü í ö ű ü ó í ö ó ő ő ő ü í ó í ó í

Részletesebben

í ú ü ú í ú ü ú í ú ü ú ő ő Í Ö Ú Ü őí ű í í őő ő ü ő ő ű ő í É É Í Ö Ú Ü ő ő ő í ő í ú ű ő ő Í Ö Ú Ü ő ú ú í ü É ú í É ü í Ó ü É Ő É ü í ő Ú ő É ő ú É É ü ú í ő ő ü í ü ü ü í ű ú É É ü ü ü ü ü ü ő í ő

Részletesebben

é é ó ű ó í é é é ő í ő é ö ó é é é é ó í é ó ó ó ú ő é é é ö ü é é é é ú í é é ő í é ő é é ú é é é ó ő é ú é ó é ő é é é é é é ő ó ó é é ő é ú ó ő é é é é é ö ö é ú ö ő é é ő ő ó ú ö ő í ő ó ű é é ő é

Részletesebben

Ő É Ő Á É ö ő í Á ö ű í ö É ö ö ö ö ö íö í ö ű ü ő ő ő Í ű Ü ő ő ő ő Ü ő í ú ő í ő Ú Í ü ö ü í ö ö í Á í í í ö É Á Ú É ű í Í í Ú ü ö Á Á ü Ü ü Ó ü Ü Í ő Í ü ő í ü ő ő ő í Ű Á Á Ú Ú őí ő ű Ú í ű Ü ű ü ű

Részletesebben

Á ú É Á Í Á Á ő ő ö ü ö Á Á É É É Á ú Ő Á É ü ö ő í Ö Á Á Ő ű ő ő Ü ő í ű É É Á Á ö Á Á Á ő ü ö í ő ő ő Á ú ő Á É Á ő É í ő ő ő Í í ő Í í í Í őí í Í ő őí őü ö ö Í ő É Ü Ö É Ü É Ü Ü ő ö ü ö ö ú ú í ö ő

Részletesebben

ó ó ü ő ő ü ó ü É Ö É É Á Á Á É É Ó É É Á ő Á Á É É É É É Ö Ö É ö ü í ö Á Á É É É É í É ü ö É Ű Á Á É ó É É Á Á ő ő Á Á É É Á Á Ó Á Á Á Ó Á Á Á Á Á Ó Ó É É ü Á Ó É Á Á É Á Á Ö ö í ü ü ő ő ó ö ó ó ó ó ó

Részletesebben

Ö ő ü ö Á Ö ö ő ó ó ö ó í ó Ö ő ü ö ö í í ö ő ó ó ö ó ö ö ö ö ö Ö ö ő ó ó ö ö ő ó ö ö ő í ő ö í ö Í ő íő í ő ö ó ö ö ö ö Ú ö ó Á ó ö Ú ö Ö ű ö ó Á ó ö ó í ó Ö ő ű ö ö ö ű ü ú ö ő ó ú ö í í Ú ö Ü ö ó í

Részletesebben

ü ö ú ö ű í ó í ő ö ű ü ó ő í ó ü ó ö ó ó ó ú í ó ő ü í ó ő ö í ű í ő í ő ö ú ő ő ő ő í ö ú í ö ú ú ű ö í ó ó ö ö ő ó ő í ű í ö ú ó í ó ó ó í ű ő í ú í Ö ö í í í ű í í ííí ü í ű í í ü ü í ó ö ö ű í ó í

Részletesebben

í Ű É Á í Í í í ő ő ő ű ö ö ö ú ö Í ő ö í ő í í ű ö í ö ű ö í í í í í í í í ö í í í í ő ő Ö ő ő í í ö ö ű ö ő í ő í ő ö ú í ö Í ö ú í ö ű ő ö ö í í ű ö ü ö í ú Í ü í í ü í í ő í í ő í í í í í ű ö í ö ö

Részletesebben

í ö ö ő ú í ö ö ő ú ó ó ó ó ó ó í Ó ó ö ő í ú ö í ó í ő ö ó ö ö ö ő í ö ő ó ó ó ó Ü ó Ó ú ú ó ö ő ö ö ó ó ó ó ö í ó Á ó ú í í í Ü ó ó ő Ó ö ö í ú ő ö Ü Ó í ú ú ö í ó í íí ó ú ú ő ö ú ú ő ö ó ó ó Ü ó ö

Részletesebben

ó ó í ű í Í ő ő ő í ó ó í ő ú ú í ő ő ő í ó ó ő ő í í Í ó ó í ó í ő ó í ó ő í ő ő í ő í í ó í í í Í ű ó í ú ő ő í í ó ó í í ó í ű í í ő ó ő ő Í í ó í ó í ő í ó ő í ó ő ó ő í ő ő ő Í ó Íő ő ű Ü ó í ő ű

Részletesebben

Á Á ó É ó ú ó ó ú ő ő ó ö ü ő ú ó ó ö ö ö ó ó ó ú ó ö ü Í É Á ő ó É ö í í ó ú ó ö ű ú í ű ö í ó í í ó ó ó ó í ű ü ő ú í í ü ó ü í ő Ó É ő ő ó ő ö ő í ő ö ó ö ö ó Á ő ö ó í ó ó ó ő ó ü ó ő ó ö ö ó ö ü ú

Részletesebben

ő ő ö ö ö ö ü ó ó ú ó ő ő ő ő ő ó ó ő ő íő ó ó ö ö ő ő ő ö ő ó ó ö ű ö ö í ó ö í ő ó í ő ö Í í ö í ú ó ő íó ő ö ó ő ó ó ó ú ó í Í Í ő ő ö ö ő ö ú ö ö ő ö ö Í ő ó ő ő ő ó ú ú ó Í ő í ó ó í ö ő ó ó ő ő ó

Részletesebben

ő Á Á ö É Á ő ű ő Á Ó ü ö ö ö ő Ö Ö ő ü ü ü ű ü ö ö ö ő Ó Ó ő ő ő ő ű Ö ő ü ö ő Ö íő ő ő ö ű ő ő Ü ő ö ö ű ü ő ő ő ü ő ü ü ű ő ő ű Ü ő ű ű Ó ő ő ő í Ö ö ü ö ű í í ű í Ü ű ö ő ű ű ü í ű ű ö ü ö ű ü ű ö

Részletesebben

í Á Ö ü ó ú ó ű ő ő ő ő ó í ó ű Á Á í í ü ő ú í ó ó ő ő Ö ü ő í ü ő í í ő ú ü ű ó ó ú í ó ő ő ő ű ű í É ő í ű ü ó ő í í ő í ő ü í í ő ó ű ü ő ú ü ó í ü ő ő í ü ő í ű ó ú í ő ü í ó ő í í í í ő ú í ú ő ő

Részletesebben

ő Ü ő Á ú ő ú ú ő ő ü ő ü ő ő ü ü ő Ö ú Í ő ő ú ú ő ő ő É ő É Á Ú Í ő ü Ö ő Ö ő ú ő ü ő ő ő ü ő ő ü ü ü ő ő ő ü ú ő ü ő ü ü ú ő ő ő ü ü ő ü ú ő ő Ó Ö Ó ú ü ő ő ő ő ő Ó ő ü ő ő ő ő Ó ő ő ő ő ü ő ő ú ü Ö

Részletesebben

ű í Ö ő Í Ó Ö ő ű ő í ő í Ö ő ű Ö í ő ő ő ő ő Ö ő Ö í Ü ú ú ő ő ú ő í ú í ő ú í ő í í ú ő ő ő Ó ő í ő í ő í ú Á Á í Ó Ó í Ó í í Ü í í í ő ő í í ő í Á í ő ő ű Á Ó í ű í őí íű í Á ű í í ő í í í í í í ű ú

Részletesebben

í ó í ó ó í Á É É í í ö ö ú ű Í í í í í í ö ó ó ö ö ú í í ó ö ű ó í í ő ó í ó í ö ó ö Í ú ö í í ó í ő í í ö Í ó ö ó ő ó ű ö ó í ű í Í ő Í ö Í ó ö í í ó Í ő ö í ó í í ö ö Í Í ő í ö ó ő ó ö í í Ú ö ű í ó

Részletesebben

ú ű ű ö ö ö Í ú ö ú ö ö Ú ö ö ö ö ö ú ú Í ö ö ö Á Ü ö ű ö ű ö ö Ó Í Í ú Á Í ű ö Ü ö Ü ö ű ú ö ö ú Ü ú ö ú ö ö ö ű ú ö ö ö ú ű ű Ú ö ű ö ö ö ö ú ú ű ű ö ű Í ú Í ö Í ö ö ű ö Í ú Á ö ö ö ú ű Ü ö ö ö ű ö ö

Részletesebben

ó óí ó ó ó ó Ü ó ó Ú ó ó ó É ó ó ó ó ó ó ó ó Ú ű ó ő ú É ó ó ő ó ó ö ó í ííó ó ó ö í ó ó ó ú ó ö Í ó ó í í ő ó Í ú ű ö ő ö ő ű ö ő ü ó ű ó ó ő ó ő í Í Í Í ű ö ő ö Í ö ű ó ó ó ő ő Í í í ö í ú í ó í ö ű

Részletesebben

ő Ó ö ű ő í Í Ó í ó í ő ű í ó í ó ö ö ő ő ő ö ó ű í í ő ö ű ő í í ő ú í ö ó ó Á ó ú ó Ó ó ó ó ő ö ű ő ü ó ó ű ő íí ó í ó ó ő í ő ö ö Ó ó ó ó ó ö ő ű ö í ö ő ó ű ő ű ó ú ü í ü ű ú í ő í í í í ú ü ő ó ó

Részletesebben

É Í ő ö ö ő Á Á Á ú ú ú ű ö ö ú ö ö ű ö ű ö ú ö ö ű ö ű Í őú ú ű ö ö ű ö ű ű ú ö ö ű ú ö ú ö ű Í ú ú ö ö ű ú ő Í ő ö ő ő Í ö Á ö ö ö ú ú ö ú ú ö ö ú ú ő ő ö ö ú ö ő ő ú Í ő ő ú Í ő ő ő ö ú ö ö ö ö ö ú

Részletesebben

Ú ő ő ő ő Ú ő í ő ü Ü Ó ü ő ü ű ő úí ő ó ó í ó ó ő í ó í ü ő ú í í ó ő ó ü ó ü ó ü ő í í íí ő ő ó ű ő ő í í ő ő ó ó ő ő ó ő ó ó í ő ú íó í ü ó ü Ö í í í ú ú í ó ő íó ó ő ű í ó ű ó ó ó ű í ő ú í ó í ó ő

Részletesebben

ü ü ü ü ü ü ö í í ö í ö ű ö ö ü ű ö ü ü ü ü ú ö ö ö ö ö í ü ö ü ü í ö ű ö ű ö í ű ö ö í í Ü ü ö ü í ü ö ű ö ű ö í ű ö í ö í ö í ü í í ö ö ü í í Á ö Ö ü í í ö ű ö ű ö í ű ö ö í Á ö Ö ü ö ö í í í ö ű ö ű

Részletesebben

í í ő í í ö ö ő ö ö í í ö í í ő í í ö ö Ó í í ő ö í ö ö ö ő í ö í í Í ő í í í í í ő ú í í ö ö ú í ő ö í í í ő í í í í í í ö ö ő í í ö ö í í ú ő ö ö ú ú ö ö ú í ú ű ú ű í í ú í í Ű ú Á í ú ű ú ú ö í Í ú

Részletesebben

Á Í Á É ö ű ö ú ű ű í í ö öí í ö í Í í ű ö ü ü ö ö ü ö í Í ü ü í Í ö ü Í í í ü ö í í í ö í í ö ö í í í ü í í í í ü í í ö í í í í í í ö í í ü í ö í í ú í ü í í í í ü í í ú ű í í í ö Á í ü í É í í ű í ü

Részletesebben

Ö Ü É É É É É Í ó Á É ó í ő Á Ő Ü Á ö í ő ó ó ö ü ő ű ő ő í ó ú ó ő ö í ó ő ö ö ü ő ő ó ó ö Í Í Í ö í í ő ó ó ö í ő ő ő ó ő ö í ö ö í ú ö ő ö ö ö ő í ö ő ó ü ü ü ö ő í ő ú ő ü ö ö ö ő ö ő ü ő ű ó ő Í í

Részletesebben

ő ő ú ö ú Í Í Í ö úú ö ö ö ö Ú ú ú ö Ó ö ő ú ö Ú Í Í Í ö Í Á Á ú Á ő ö Ú ö ú ú Í Í ö ö Ü ö ö Á ö ő ö ú ö Ú Í Í Í Í ö ö Ü ö Í ü Ü Í Í ő ö ú ö ú Í ö Á ü ö ö Á Í Í Ü ö Í ő ö ő ú ö ú Í Í Í ö ö Ú ö ö ö Í őí

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

Ú ö ő ü ű ő ő ű í ő ü í ű ö í í Á ö ő ű ü ü ü ő í ő í ü ö Í ú ü ú í ő ő ő Ű í í ő ő Á ü Á í ö Á ő í í ő ő ö í ő ö Í ö ő ő í ö ö ü őí ö ő ű í ö ö ő ő ű ö ö Í ú ü Í ú ő ú ö ü í ü ö ü ő ü ö ö Í í ú ö ű ú

Részletesebben