! """#$ %%! &%% '' (!! )! ( *! ""+, * -!""+#$ - (%%.( %!!. ""+/% 01) ) )! ""1/%"!""2/%331!""4/% 33! ( %% % ' %5 6!"""#$

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "! """#$ %%! &%% '' (!! )! ( *! ""+, * -!""+#$ - (%%.( %!!. ""+/% 01) ) )! ""1/%"!""2/%331!""4/% 33! ( %% % ' %5 6!"""#$"

Átírás

1 ! """#$ %%! &%% '' (!! )! ( *! ""+, * -!""+#$ - (%%.( %!!. ""+/% 01) ) )! ""1/%"!""2/%331!""4/% 33! ( %% % ' %5 6!"""#$ amfetaminok cannabis opiátok összes drog !"# $%! & '( ')$ -! )'7& )(! )%% '.&%% % 7!! )(')$! """##! % ) / $ 8 ""4 ) %( ) 04$"9/ % /! '77 ' Addictologia Hungarica, (2):

2 )!"": "":%#$ 8 ""2# 2 '. ) $:9/! $19/ ) % ""1/%$-( % %% $+9/! $9/ $ """ 8; ) '%%''! % ) 2$39/! ).4$:9/(%8!"""!"""%#$ <7'')%! / % )! ( ( % $ =!! %. ( ) > 7%7.') ';!"":#!. ) /$ =. $??!3!+/ > A 1 BC 0 # ' % $ 8 :":/% /% 8$? *! ) ' ((! % ( %0+/#%! "+(% ;(!":2#$ ;( ":2# 7'%'.! ( )!!?3!+/ > /) #$??%% )!!.&!.%!'%% % $; '%% ).&!! &.&!.%;(!":2#$??/ %7'%' $ %!.%% $??"40(7%;(!":2#$D%%! %% (%(%! % '??! 8! 8/+41$? 8>! 8>! E!!8!8>! 8!8> )(!""2!""4#$ %'%! %( (!. %$D!.'./% )7!./'! Addictologia Hungarica, (2):

3 / (/ (! ( %. # # $ * (??/ + (,!% ) % 7 $;%% % F (G/!!! %! ) 7 )%%. %. -?! ":2#$ ( %% ) ). %! % (.!!..!!!. -?! ":2#$ ) %&! % (!??/'%%!! ) % ' $ 8 7 )(%!(! "4/!? 7 ' "":#$??/. %% 7'.! FG#! ) ( $ D%% %) /7'!. 2/ % +& (,/?! ""2#??/ "":#$ 8 %%! % )(%%!??/?/ & %! )! % (! ' %!)$!! "?? (! (! ( ). % 7'%' )!! * ))! ""4#$! I( ""# ) $ 8 ) % (!! (! ( ) ( /$ <% %% (!(!. (!) & %%-?!":2#$ )":2/%B ":2# $B (!.!! ( )! (%. ).!?? Addictologia Hungarica, (2):

4 (! (, % %$ B ":2#.! % $ ''/ 'H%!%7#! ( #!!$! #$ B!.(?--/ B///!3/% >/1/#/0/ #!??/?/!! (%% ( (! ( $ %% )? % & %%$ J &! %?? & B/?/! %% ).! ( $;?8 3!+ >/) #! / %% (.!. %% ) /& $ (?8 ' %%??/ 3/1! +/2#!?/:/0#$ % '%% $ A! ""3, <! "":# (! ( ( ( 7'. )$ ( % 7'. %! %% %%<!"":#$ (/ %' ) /! % ;! ":",;! "", <KK! "":, <! "":#$? (! (%. ) 7! ( /'' $ D'%% ( )?? (%! %%! (. - ;(!":",!I(!""#$ %! )%.! ( ) 7. ) - ;(!":",<!"":#$ ) )!?? )!! ( '% ) )%( (.( *!* <%! ":"#$- ;( ":"#?? 7'%' %. %!. 7 7'%'.( ) 7'%' %$ L ( ( % 1/AD 0!. ( 1/AD $D%%.!??! (!I(!""#$ Addictologia Hungarica, (2):

5 )!?? (% % '%% $ % (?? (%! ) '?? *!* <%!":"#$ < "":# (! )%.! )7!) ''! ( ( ' ( % $; ""#! )! ( / % ' ( )! )!!??/ $ 8.??7'% ') (%A(%!"::#$? ( '!. (""3# ( (!. ()(> #%. (%. $ A % 7! )(> %?? ( )%(! % (!)!??. ) )!%% '% )%($ 8 ).! % )%.! ;;5M/??/ (%. ) 7 )! ( )?? (> ($# <KK "":#!. (!???/3!+/ >/) #! ) ( C?/;D!0!1/ >/+/) #%%( ( (%% %! %%% (?/ 7# C?/ % 7 %% % ) #$D! ( ( C? %% %!..! (( % ( %.!%% (% $ ) %%%.! %% 7 )!?? ( 7!. ( % '.?? Addictologia Hungarica, (2):

6 <KK!"":#$ ) %% $J& %%.! % $ 8 %% (> ))%! )%%.$ * "":#(!/))( ) ( 7'%'?? 3 ( 7! (%% (??/#$??/ %))(.! $ ) ( / ' $ A )( ) ":"# )! / # '?? $ 8!. ) %! )$ N) %.!?? (%! )(! (%. ) ( %!)( %% ( $?. %%! ) ( '' $ ; ":"#. &?? ' 3 % (!. %%) % $O! ) % %%'!'" %% $; ":"#?? ) )! ) %! % ) $ 5(! ( % 7'.(%.7'%'! %% %$ 8 %% %; ""4# (!?? ( %%%.! %! ( )7$ <! &!. %% %??%! %% %%!' ) ( $ N)!!% ( )! %%! ( $ Addictologia Hungarica, (2):

7 #$?? )( '. % ' ( 7''%%! )!. "13/1+/%! 87 P A < <' %.%!! > ) (? 8;(!":2#$ (. 4/ (%! >;( )& $;(!":2,-!":2#$=')% ''! ;( ":2#. ')$ M??I 1 "4/":Q!+" Q$ M ( % + Q! 00 Q (( '%%! )$C %%!( 301Q/!I 1 $?'.%!??% % ( > (!?!( > (%% ;(!":2#$ 8% & ( > ( '' $ 7 1 /!. 4/:!/1''-?!":2,* ))!""4#$.% 7(I 1.! /4: /% 7 $? %%! 1/ -?!":2#$ % &' " "!? 7! (%. % ( (! % 7! ) (??/ $ ( & (7 $ '7 ( 7$ R ":2# ' %! #! (( ( $ J%%! ) '' (/ (6 R!"":#$ ;(%.% %!. (!BRA "::# '' % 409/??!' +9#%.% #$ ( ( ( (' )7!.- "":# ( ( (! ( ( ( $ Addictologia Hungarica, (2):

8 %% 7 '%% ( ($ M ( "::# (! % ' (#! '( ) $;! $ P. % '! ( (!!(!!!, %%7)(!!(! (! "::, 8! ""2,! ""4,* ))! ""4, 6 R! "":#$.. 7') $ % $ < (! 7 )7! %.7!.())!!! %% 8!""2,* ))!""4#$ Addictologia Hungarica, (2):

9 Akut (a bevételt követ 24 órában megjelen) a bevételt követ els 24 óra után megjelen Pozitív fiziológiai tünetek és testi élmények energetizáltság stimuláltság az éberségi szint növekedése beszédesség élénkebb szenzoros percepció folyamatos mozgás igénye Negatív fiziológiai tünetek és testi élmények szisztolés és diasztolés vérnyomásemelkedés izom hipertónia paresztéziák megnövekedett szívritmus fokozott légzés izzadás pupilla tágulás rágóizomgörcs (trismus) fogcsikorgatás (bruxismus) étvágytalanság átmeneti hányinger insomnia kiszáradás, magas vízveszteség gyakori vizelési inger szomjúság, szájszárazság hideg/meleg hullámok váltakozása nystagmus szédülés, járási nehézségek lábak nyugtalansága, nehézsége ataxia nyugtalanság érzet tremor koncentrálási nehézségek Pozitív fiziológiai tünetek és testi élmények Negatív fiziológiai tünetek és testi élmények étvágytalanság energia hiánya szomjúság fáradtság nyugtalanság érzet lábak nehézsége izmok fájdalma alvászavar gyengeség érzete gyakori vizelési inger koncentrálási nehézségek irritabilitás csökkent libidó fogcsikorgatás (bruxismus) izzadás fokozott érzékenység a hidegre fejfájás feledékenység!*$'(!&&--. $&-. &-)- /&/& 0 ()/&!1232 0$ *4!15$ 6 7!15$ 8!15$ 9 (!11$: ;<!$=!5$*&9!$6 '!$#4!1$ ) Addictologia Hungarica, (2):

10 ? %% 7! ' ' ( $ 8 ( ) %( '%!. 77!)!! %! ) (! "::,! ""4#$ D ""4# (! % ( 7 %%! ) (! "::#$?! S ""4# (! % (. %%.!%.7! ) %%! ) %$ (!! )! (')%( %! ''??&$(. '7. 7! ( % 7 % $ % ) $ 8 ). 7! 7'' 7 '&! 7 %% ( $!'!/%% (7 /% ' &.$< %%!.!.()(!!. >(% $ 7 % ' (! %% % ( 7! ) ( / 7) $ - ;( ""4# (! ( 77 '%% % )! %% % I;/ (%.! (%. 7 ) ( %%. )! (%$ ( "::#)%%/"9// & $ ""4# 0 ' %! %!!)!! % $ %! %! %%%. ) $ :/"9/.!((! > $()!.'%% )!' '/% 7!%! (!'%%! )! '% '!). $ R! ":2, 8! ""2,! ""4,* ))!""4#$;R!A I""0# % "+9/. ( $ Addictologia Hungarica, (2):

11 ) I;/'.%?? % %%. (! (. ( )( %%.&$! %?? '' ;R!A I!""0#$? %.7 %%! '' % F' ' G! ( )!! 09#! 09#!!! ) 09#! 7!((!"::,6 R! "":#$ 8 7! &! %! ( 7'%'! ($M % )' > '$*! (!! (...($? '%%'! /( ''! ( ) ( $ (%. &!,?? (. ')7% I;! $L!!!??! / ;(! ":2#$ P%!?? (!! % ( %!..&! %% /! () 6R! "":#$ ( "::# ( % ' 09/ % ( (! '%%7 % )! ) ( ( $ ( ( $( )7! %% %%(.!.&%% ( $ ) * *)! $""& - / ) ((! % % ) -())(?! ":2#. $- %% '%% ) %!!>(! > 7 ' >(! %% ''! >( ) %$ (!?? %% (! >( $ )) ') )!! 7'' )) 49# (/ ' %$ 8 7 %<)!-B%%!""#!'%%! ) >( ()( $ Addictologia Hungarica, (2):

12 !"+&?! % %(! $ %%! % ":4/% R!? ( -! ":4# %'! % $ ' % %! ' '! '%% % ( ) %$8 ( ) % #& %??/ 7/$'%%! % %$ D%% % )! 7! (%-RC! ":4,;T(! ""1#$ A ) %%? 5 -! "4#$ %%7'H!.!!! ( %! ( ) % %7' $'%%% ) % ) ' $ P%!. %!!.! % ( %??/ &! % BR %! ""4, * ))! ""4#, '.% )?? $ %% %! ( ( ') )%7$#? %. % ( $ $;!- 5(! ":#!??/ ) & $ D%% ) 77! %! )!(!) %' 7 7) $B%/>/ 7 )) * ))! & (% ) '& ( $ M '??/ (!!%!! ((!! % (. "":#$? )' 7 ( ))(! 7 Addictologia Hungarica, (2):

13 %$ ) ( '%%! % ' 7!?? '!! %! %.$?)! % 7 (%$ 8 7 '%% % )!??! '.%! > ) ( ' ' 7 %% % (7!! / ' $ '% )7 ( ' (%! (> ( %%$ 8 ' 7 '!. %) ')$ 67?? %! % ( %(! ' $8(%% 7 %( ( () $ : &( &??./!' () -! "":#$!??! ( ( (!! ( ).)!77%%! ) '' $ 7 (!.)(! %! ( & 6R!"":#$-(! /. ( % (??/ ) I! "":,?% ;! "":#$??/ '.! &' ')7%$."$ ( ) (> (! 7''. ) %$ )!.! 4/. 8!"4:#!2/& +& (,!? (> (% (,?/ Addictologia Hungarica, (2):

14 ( (% (% 5 (! ":1#$ 7 (> ( ) (! 7 :/! "/ ( %% 7 $;! ":4, 5 (! "::,5 ))! "":#$ """ % %? /!??/)(% (> $ )?? ) (> ( $ 5 ( "::# '%%'?? ' 77 %!( ( ((%! (% (%$- "::#') (!! %!??/. %! )7! % (!":"#$ '! $!":", *%! "",! < A! ""#! %% )'$ 8 '7 %% (/ 7''! (.( & /'$ #-%!??! '%%'! '%%' '' (,! (%(! #%)(> ((?( / ;!"":#$L%'%%'' %% ()).! % 5 (!"::#$!% 1 Q# 77 ( (% (% % '! %%! '%%'' $ <7'')! ) % 7!.( ( /! %% (! ":",;R! ""0# (%%. ) '%%!%.! 0/3/ $4/0$4Q#5 (!"::#$ 8! 0# '7 %%.%! $ ) %!.! % > ( '%%.%% % ($ ; % ( 3#! '%% 7'%' ( ')'!. %% %!.&$5 ("::# (! > ' )'!!'%%(' ( $ 8 %! ( ( %!*%!- S ""# ) $*)) % "":# ' %%! ( 7! ' Addictologia Hungarica, (2):

15 ( $ 6 (%??/! ''7'%CM1/AD # ( %! '$ D%% ) +# %) %$ *! '%% % ' $ % )1/AM!I/ ( # ' $ D%%%. %! &! ' ( %$!":"#. ) $ D%% % 1#! )! % (! '7?? $- % )! %%% (!%.%%(! -!"::,5 (!"::#? %%.!??(> (%& $8 (""3#((!. ;!":4,;!""#(! )(>! % ( &?? (> ( ""3#)!??. (%. (> ($ N)!!! ' (?? /(> $ 8 7 (! % 7'%' (.(! %%!%% %! % ' % $ ' ) (! % )1/AM ( 5 8 D) # ; ))! "":#! %$ = %!!?? % (> %.! ''%% * ))!""4,5 <!"""#$,' P.! )% $ %!% ( )# '.!(! (??>. '!.% $'!./. #7'% Addictologia Hungarica, (2):

16 U (! ""4#$ D! S (? ":4#! %>!%% % A(.%!..&' % 7'%' % '.! '!.)%%%( /! % ( 7'% ''! "":#$- 7%)! ) % )! '! ' %.$ A! (%.% % ) (! "::,;R!""0,!""4#$ "":#)!..(! ) /% %%)! % )%(.')7%$ N)! &!.?? ( ' (% / %) )% D! ""4# /. )! ( % %.. '! ) % & $ )"&"+!- ) ) ' S "":#$ ( (% )%%)) $ #?? '' )( 7 ) "":#!!! % ' 3!%%! ('7S /! ":"#$?%() /% %% ( ( $- #! (?? Q % Q 5 (! ""#! 7 %!. ( 5 (! ""0#$? % /.%!! )!!7! )#(7 )!% 7 &!'%%/ ( 7!;;5M' 77 S %!"":#$ Addictologia Hungarica, (2):

17 ? ""0#%! (?? '! )% 77! ( $ N)! % '% '. #)??/ (! %% % ) $*! ""#! % ( $?!! % )! ' %$ 0# (! (! ( % F, $ AR! "2", D!?( D %! "4#$ '%% ( (! '%%'!!'! ( %!%%!!F G %#$ M! ) $? (!?? % 7 I;! %! % (! % A? <! ":2#$ J%% )?? ( ( A! ""#$ %( % (! %%! % )% & %$ I;/ )%. $;!? U!"42#$ ( ( )%! ( (% )7??/ ( ; )! ""+,;! ""+#$; ) ""# ( ( ( ) %$77 (+. 1! /3 / #?? $? *( U ""# ( %$ %( % 7 (.??! % I;! # $ < "":# (!??! ( '! ( )! ) / $ 3#?. ( ( (! '%% %! '%% ) 77!!)( $ (! "::,! D ""4#?? /) ' ' $!. ) ' ( (!?? ' 1$ # 7 $?! -M# $ Addictologia Hungarica, (2):

18 %% ( '%%! ' ' ( (!"::#$ 8 7 (%. 77 ( ' -?! "",;! ""2#$ % (!'! '(. ). $ ( %)7?? ( '!7''?? )$ +# 8 %?? (! 7 ""+# ' (??. ) $? "":#! %! )% '! ( ' )$- %%!?? ' % 1/AM %% ( %% ( $ 1#; )( ; )!"",; )?!""+,; )! "":# ) )??! ' $ ', %. $ )&! "&"- / '& ) ') ( ('$%(!&!% )7! % $ D'%% ).)! % % 7 ) % $ 8( O %01'' % 7 ":4""4''%'! ) * ))!""4#! %'??''( $ B/- % ":4 ""2 ''' +0! (!.% 1$/ % ) % % ' #$ U! ) %. (%) ( ) ""0/!! +3 / (! (% 3$+ * '.( :0$1/ % - 8!! ) 7! 1$! 33$ % Addictologia Hungarica, (2):

19 B/- %! ""2/%!. ( +0 %$? ' ) ) ""2/% ""4/% / ).( )')7%!. "":/% ((%!"""#!%%. %7''% $!"""#$ - & ' % %.! (! % % % (%!%'.& && $* ""4#( ' (')7$ U(! (% (! )($?!% %! %!.! '%! (!! % '%%''! 7 $ <7' %! / % 7'%'%%'&! )! I;/ %.! 7'%' ) / '%%?!?8!?--#!""2!* ))!""4#$%%#$?!!(' %% $ 8 ( %! %! 7! > "":#$ 8 7'% * ))!""4#$ ) * *)- ;)(' ' ' 7''%%!! MM$ 6 % '. %.%$ 8% ) ') ( (! 2/ )% 7 87 P (! ;$- 8$<R %% &%%. "2/%$:/ % '!""2#$? F8( >&,!"24!I;;D %?&= %!4/ '!??( %-!":2#$?!( %% %!%%(! %%.%%! %%! Addictologia Hungarica, (2):

20 .! $ 8 F& (,! F4* (, %#-!":2#$ -!&!??/)?/ %$8- ":2#'%H#?? %% & () %! ( 0# %% & (!!?%$8 7 3#' %% +/2??%!%?:/0 #$A!+#?? ( %%! 7! 1# "4/% 7?/%!??":2/ O;/%$??'/% ' )! I;! )! 7'' (%% '! '%%. ( )* -!":2#$ = ' 2/!) (( '!'! /! %.! ). $ "2:/%'5 B >!%%% I;(! 8 ( 8) # "4/% ;D/?/ $MI;/?/ (!"4(!?.!??/. $?? ( $C()! (!) %%%! %??!!??( ( 7 '! 8 7?? %$M! **)&! :/!%% ( ( '%%% %-!":2#$ ( %% /! I;/!?/$(%%%%?! I;/!!%% %% ( (! %% $?? % ' ) %% % ($%%' %%! (! # %! ' )(!!.!( '%%.! )%% ) $ 8 ( '!!'!'/ %')* -!":2#$ Addictologia Hungarica, (2):

21 *D%":2#0" '7''! / 7!":":3''$!! %. ) #! )??!!.% %!) (??/7%$ 8 ( ).! 7'' % ''$ (! 7. (!( 7!' ($* D%":2# )7.! (%% )7 $ D'%%. % ' '/%! '/$ ) %!! %/ %$ * -":2#')! 1 '%%??/ 7!??! )! ( ''.! 7&' % '! (! )77! $! &! ( '%%! )%%$?? /!)7 ' $L*D%":2# %!'%%/)//! ' 7 '$ D%%!.! ) '?? '5!""0#$?)?? % N)! (! %.?? )$ S ) ":2#?? % (%% % ) $ 8 7! ' (! $ :/ ' '% '.! ) $ Addictologia Hungarica, (2):

22 (??) & 4/ ) $ 8!,.% ',/ '' ' % H FU %MG# $ )% (% %! )! '%% %$?.$=- ":2#(! '7 '! ' (%! ( ( -! ":2#$ 8 ( '??. 7! '' A ;! ":2, 5! "":#!) * -! ":2, I! ":2, S )!":2#$ 8 '%. )!":+ (%!. '??/ ($??/ ":1 (/!%%.!; ( M$. O;/%$ ; ( M$ %%!! ). % #! 0# ( ) (! 7 3# (! )7 % $5 ":2#( (! ( 7! % ( O;/%! '%% %$.!! ' 7! 5 12&& & '!!%%'& '$ '! % % <! ""1#$ /.!)! 7! 7'%' % (! (! /$.(! )!!":2!M% ) '%! +=, $ ).(!%%I%!":4/%%7 ( ( $ %%! '7 <! ""0#$? %%! %()(":: F8( >&,/ #! / % %7 A % ":: %% 7%?? V ('%! '%#!""2#$ Addictologia Hungarica, (2):

23 (. % %% %! %! (%%! ) )! )% )''$ +&'? (??( %2/!4/ $- ":2#(!%% %%.! $(% ( %! "42 ":1 ''! $/ 3$/ ) O;/%$?( D> 3$ ":1/% -! ":2#$-!.?? &%(%7! ' $ (?/$8 :/%! 3/!+/ %( %.$??:/' + 0 O; '' 1/1 #$ 8%% % %., ( )! ' /! 7! / ' BR!":2#$ 2&?? 7 :/!"/' %!(( %* ;!":1, <)!- B%%! "",I! ""0# % ) $(":4,(!"::# (! 32"#3"9/ %%%!1$+/!??/$ 8( O % ( 9"9'' "/'$ %%)!1/ ) )! ;% 1/41 %9!13"''9#! U % % $?!21"''39/!20"''"9/) 87< %;%3$913"'' %#$-: 3"''B% '$+9! ((!:/0%49/ * ))! ""4#$? :9/ ) /! 49/( I;/! +9 /! %% 49 ( %! B%S %%!"":#$<' ) U L$ ( 1/2 # ) B/- % :$39#!;%0$"9#!- (%+/19#!L%A %( Addictologia Hungarica, (2):

24 %%* ))!""4,A %%!""4#$L% (4''# ""309/ '""4/:9/ % <);!""3,<)!""1!<)!""4#!%%%' % (! ( % ',A % #$ ' ' $ )?? A %! 87 < %!;%! B%! - (%%%""1/%!7 ) "::""2'' +/!'+ * ))!""4#$ )') %$ B% ( ""0 ""3 '' 30"9/ ' )???8 7 % ;! 8R 5! "":#$? BR '%%! ). ) BR! ":2#! % ' % ( %$* )) ""4#(! (! () )!! %.!%! '%%! 7 ). $ A!!.! %!)! & $* )) ""4# '..7$ N%!8( O 7'&' ()!!I;#!% $ '' '.! &! %% )87< %!A %!B% ;%) $- )! %! 8(% % %?? :/ =+(&, < (! &.7 8( O 7* ))!""4#!O ( %! W/ %( %(!":4,;R!""0,? -!""+#! ((! (%((!% %!&)77'' (( 7'%$?. %% ) '%%! Addictologia Hungarica, (2):

25 ! ' % &! (%(( ( (! "::,;R! ""0, U! ""4, U! ""2, I!- B! ""4,! "":,') $* ))!""4,!"""#$ %&(! )! $ - < "":# % ) ' ) )!! (. ( ' ) M!) '! ( ) %%$ B. ( )! %% ).$B % '7'%(? BR %!)%%! %%! ) ( )! ) $! '''! ( (!! %% $ M ' (! ) ) ) ''!)77! $J&! ( ) '' ( %! ((!! 7 )! (%(( %$M!.(! /!! /(! 7'%' '* ))! ""4!! """#$ =')7% (( %! (! ( %%! '7 %% (! % ( ')7%% 7$?! %%!' ) / '! """#$ %!. %!? '%%)% )) ) / ''$ L ( % 7 % ) & %) /$? (!.7.!) /.( ) '%%.!.&%%7%!'%%)) / $#. ""2/% 1" '. 7 % ) )% %! ' % 2+1/! "/ %! '. '! % ' % %1"+!+32:! 10410$%#$ Addictologia Hungarica, (2):

26 f amfetaminok összes drog / (? &!9 $ = %?! )!% ' 8!""2!"""! """%! """ #!! "": """%#!(.) $? (%( 2'' )+$1/ ''!) 2$39/% %8! """"""%#$ %%!1$398! """ #! 0$:9 -%! % '#$ )'%""0/%$29!""1/%0$9!"""/ %0:$:9% %%-(#!% ) /! % '! )%%%! %-( ( 0+$19#!I;% (!:$09#! ) 4$:9#'' ) '' 8! """ """%#$ C (! )! I;/ '%% % / -%!% '#$;!.""1/% % ''019#! """/% %% '.! ' 9 $ % +9/ /. 8!"""#$ 8%(! ) ) ) ""4! "": "":%#$ 343) 0$2!'74 00 ''! ())! 7 %(! '% # 2:$29/) $ &%% Addictologia Hungarica, (2):

27 %( (! 2+$"9 % %% $ (( &%%! 8 """#! (!)!I; 0$%#$ ' '!!! +&&! ' 3 % 3 %! 3% " 3 % (Q $ $ A3% 2 5% %% %% 32% ) " 1 3%3 5% 2%3 2%3 %2.5%2 0" " % A%..2%5 %.% 1%5 02" %5.% %2 A%3 A% I; : 5.%. A%. A%1 %. %1 3%1 31 2: 31 1%1.% 1%. %.% 3% 30: : 1%.%.% 3%.% % : 0+ 1%1 %A 2%. 5% %.% % 2%3 3%5.% %5 %A! ( % 2%2 3% 3% 2%2 2%2 0 ( '!BAA$!* &1$ N!??:/&)'(! (!"/' ((%) /!I; % A %# ( % &%% $? %%&! ( %%! ""1 """ '' ' % 8 Addictologia Hungarica, (2):

28 ! ""2! """ """ #! ""4/% & 7 '&!"":"":%#$'% 7( $ ) * *)! ' ' / ( '%%.( ($ ) &!! '! ( &! &&%%)$ 5 ":2#! ) )7. $- )! (! () (!% -!":2,-?!":2#$?. %!!% &&!! % (% (??/ I% * ))! ":4#$ ' (!. ' '' %% F G $ ) ) % ). $ ' % %.& $;R ""0# ' 19/ (( #!(2:9'%% $ %( ) $ ' 2$29# %! +:$9/( % 3$%#$ Addictologia Hungarica, (2):

29 több, mint 10 nap 23.8% naponta 1.6% egyszer sem 20.6% 6-10 nap 12.7% 1-5 nap 41.3% 1?'& -- A' '!B5A$!* &1$ /. ()! %% % )! (.! (. ;! ":2, (! ":"#$ ;R ( % %%19! '! &&%% )(;!"":#$-(( %% )!.( ( 3$ %#$ 8! 7'% %$#A '%%1+$19#'%% %! ' 19!!! "":#$ < ( )!. % % 7 ) %%! ) % ).! '%%! %% % ( ( % $ L ""4/% 33 ) ) % 2: ) 7 % 5 6!"""#$ J&! %%%% /! ' '%%% %%! )( $)! %%.! %! Addictologia Hungarica, (2):

30 %. 7! ) %% (! ":", ;R!A I!""0#$ ='?? % Q) ( %!) %! 7''! (!% ''&;R!A I!""0,8!""2,U!""2,I!-B!"":#$? % 7 ).( ) '%% ))! 0 0+ '' %$ ""4/% ( / % 3// "0").()%40)) $'%%!3:)0 0+''!.%% 00)1"'' $)!) %' 341) % )?!??!?8!?--#)!7%) ) %%$ )) :9! 0"")!'77 ' ) ''% 3$$42 %24)3) %%5 6!"""#$ '.(!() (! '!.!!! ;R! A I! ""0#$ & '! ) $;F G!'% $ C( +D 0) &&') ')-E->F G)/ F &&%,!H(IA.J1.%5%$ 2/ %! ( % I;# ) ( $ D I I; (! > '%'! %!%( (!% % %$ (! ' '! % ) $. < < )& $ Y! I! % '. %!7 )!! ) (! ' )$ I;/! &/ /! (#.! 7%'!)).!) $ A (%% % ( &%%$ :/ Addictologia Hungarica, (2):

31 % %! 2/ '' '%%! ""2#$ <7'% % (%($? *""+#)!. (! % ($D%% 7'%! % I; '' %% %!%) <!""0,? -! ""+,-!IB!""4#$.! (! %%! 0/+ 7 ($ 8!. %%/( 7 (%%! 07 $! 7 ''! )'%<!""1#$'%%!!! '%%! $ %(%(( '! %>( (% ) # ( ( (! ) %% (( %! ( )! )!%% $.!7!''!% '')($ (/( H+'(,!& (H+' (&,<! ""1#$ = ' ) &! % ) ( (.,! >( ) (%(% ( $!%'%% )&!.(!. '''!! ) ' %$ /(.'7 /)!% %!!!!)! 7 )77 <!""0""1#$ ''!7%)!! 7 F)'G $ '.(. <! ""1, U! ""4#! ) % ) ' $?! (%. %?? /( $ (! 7!/ )!.!!))($ W )!. ( A(> "30/%. 7 %'H F ' - %%%% '(% % / 0-' &) - &%%%%= Addictologia Hungarica, (2):

32 ' % ( ) - & %,A(>!"30Q":0$2:$# ) 7%!??.7 (! (! (!! % U! ""2, U!-? <! ""4,-! I B! ""4, I!- B! ""4, U! ""4#$ 8 %(' & '! ' ''$ U! -? < ""4# ( ) (! )!!.&%% )! ) $ 8""1/% <)!B%%; (!""1#! /) ''&%%!109 % 339(! (' $ ' ( % $* )!..&%%!. (.$ = (! / :/ ( '/ % %% ))! / %! %%(%%!() %% $ */! %% ''' '%! I;&!. (7% %&!"":#$ %( ) ) 7!. ) ''! % %% 3$ %#$ < (! '&! % '%% 23$19# 3/+$ %%!"":#$ Addictologia Hungarica, (2):

33 '2 J ' J '' ' ' J ' ' ' Z0"3#! Z34 #!"2! Z:"# Z+ # Z1# $2 0$: 1$: $ $2 :$: 01$ $1 1$ $4 $+ "$1 1$0 0$" = 2$: $+ 1$" 0$1 $1 1 ' ' ' '(J''?'& & &' -%$!* &1$ U ""2# % R/ ( ) >.$5(!)!I; % ''! % (!!! % $<)!- B%% ""# 7'%' ' ' /&0 # $! %% )(! ) '%% ''! &%%% '7 $! % %%! %# $ J &!.(! %% )(.( %! %% % ( $ 8 ( '7 I ' %%!! ' '!7 ) %) )(! 7 $S - ""#..( > BR!.!% ' >(%?? ($.( ' %% &!7%'%%% $ Addictologia Hungarica, (2):

34 (?? & % (%(! 7!! (! '.!?? S -! ""#$! (%. % $ (! %!??. $-.! ( )7!!F.G'.. '. %$ A ( ( % )!. $ & %!. (!F 7G!%% $ (! 9? )%( 7 %* ))!""4#'%% %% ' 7 *! ""+#! % 7! > (! #! ' ($ %7'? *! ""+#$ 5% -( ""4# (. %. $ '7%+19/!%09/ /$;R ""0# 0:9/ %! '%% % (% $ 9.?? % )$ < (!. ' 09 )7'! 009/! )7'%!+49 )7 $ %(! )) 0:$29/! +$:9/! '%$%%.&%% %! ( ( %.&!"":#$,''? ) % (%% ) %%.& %%#!7%% &! /! 7'%' A! "":#$ A! ) )7 % )7 ( '' # 7 $ ) )! Addictologia Hungarica, (2):

35 ' ) <! "":#$ %.! F '! ( )''GA!"":#$A &(!!(. (! (%'.$ 77.! ) ) $J&!.!! )(! )! ).! >( (( %( <!? ; %! "4+, <! ":1, S(! "4+,! "":, A! ""2, A! "":#! (/ F 7 G )'!!! (! "":%, A! "":#$ 8 ). (! (! ( % ) %% (!.( )<!":2,D!-5!":",[(!":"#$ B % < % & 7 %)' ( %&' H KC(' # & &LK I # A"":# (!) % )!) %!! )$?. (%% % % ( (! ) )7 ( )7! ""4% "":, A! ""2#! ) %( &$ ' A!"":#$!' (! FG (! ' )'! 7! '%%$ N) ( %''! ' '' )7$ 8 # 7 7!! ')7% 0# (! 7 %! )! )! 3#! (!) %$?. ( )! 7'7 ($-! '' Addictologia Hungarica, (2):

36 %.! ''! %% %! ) U(! ""2! I!- B! ""4,! "":#! %% ' ( )! %F%G! %%%! 7 ) <! ":2#$ % ( & &7! 7 (! ""2%#$! ( > / > )! % ( '. ($<!? ; %!"4+,<!":1#/! %%%% (( >(%! % $8'%7')$ ) %%.. $? ( (!)+#.(!()!%! '! (.%% )! %%! %%! '%% FG 7$ 8 ) % % )! 7 '! & F)('G$? ((%% %! ) ' $ U! %)7 % (! % )! ( / '!)(! )/ ) %$ (%% (! %% % % $8 % (%(!( $ )! '""- 9'' )! '7 (%( ( $8 '! )(%(! %% ((! % $ ''! 7! '%%! (%( ) (( (.%! %)$ 8?!":#())% ((!2/!4/ %! %..() %$J& %! /(! (%%.( )! %% %% % (( ) (%((!. (.! % %7$ /( )! '! Addictologia Hungarica, (2):

37 /! ( % (! ''!!)$ )! (.! )! 7' 7 ) '' $ 8 %! (! '%% %! 7 (!! )!! ''$ Y %)'! '!! 7 '!! (! )%$8 %)!) $ J& % ) 7!! )(! ) & %% 77! %% $! % )! %! '! %! '' & %$ (! 7 &H % & 7 ) %! &! % % ' $! % %%& )! 7H.$ 8 ( %. (! ( F %.(G!& % % %%). % $ D! 7 7'' (! ' % %$ 7% &! %!%&! ($;.)H FJ. \G! H F;! '%%!! \G$ (! ( 7)( '.! ( $ B 7 7&'!!! & 7 %&'#! (! % #%! $..! ()!(A(>. ( ( % A(>!"30Q":0#$ %! % 7 $ 7.! %!! (! '''' $8)7'' ( ) ( 7%! )' % '' $ >(%! '%% )%)! ''! 7$ Addictologia Hungarica, (2):

38 '! ( (! '7! ) ($- ":2# ' (! %!! 7'' ( '7 '!??/ ) )! ( & '$- ' '! )! %). )7! ) )!. ' * ))! ""4#$? %! 7''!)! ( )! ) ) ''$ )! %! %! % '%% 7!).7!>. ' )%! ) ' $;! '.! /! % 7!.!! (! %.'(>!# %$ (& - -? (! %?? '%%!. &! ) ( ( %$. '!7)! ' '7 * ))!""4#$ # = %% ''! ( )! $ ( % %! %! 7'%' %% /! ) ) %% '! ) * ))!""4#$ 0# A /! % ( ) %! ) ) %% %$8 %)77! )7! $ (( '' ( ) '.! ( $) )% )!! %). %! 7'% % $? %& %%% ( (. FM( G# & % ( FM( 4G# & * ))!""4#$ Addictologia Hungarica, (2):

39 3# 7 )!!. /! %% % %! % $ 8 % 7 & %! /( $ +#677%%/!!(%%'! %! ). )(!.! ) %!.'! ($ 8(%% 7! ( %! % ).%! % %$ (! (! 7'%' %! (.( )$).!! %'%!!!%$ ) '7!.7! % /! %%.('! ) '$? 7'% ).! /!!''$ '% (! %. %! (%$ *N = )!%! (! %! )%%! % (%! / ' $ (! / ' ( & O;/%$ % %1"??/!%% 0+??/ %!'%%?/$??/ ' '%%?/%! %!. 7$? ' % 7 $ N%??! '.! ' %%% (%% %5)!":2#$ "/ & $ 87 < % ) % (??! % $ 8 %??! %?8?! %%?--! $*! ( ( % %!% Addictologia Hungarica, (2):

40 I;/)! ) / '& * ))!""4#$ /! %7.! "/ A %).! % (%!!! ) F G ' % $ % 7 ( / '.$ 87 < % (! '%%% %% %! ) )(??$ )( % ))(! ++ :19 '' $ %% % / 7?8! %%!%)! )!)) $*! % F G % <)! B%% ; (! ""1, <)!""4#$?? 00''!??/$. % %%! %%! ' '%% 7' ).! % % % $ ;(! A %! ).! %!/% $! %%??! %! 39/! )(! %!! 7.!""2#$ =0O &- B! ).! % %! '%/! /7 7&'$ D'%% %! 7 % %%7$? * )) ""4#( ) 7! %! )! 7 % $ 8 % 7! # % )! 0#%. )!.!!! & (! % %% ) ($D%%3#%. %! 7'% )!! % ''!'% %%%( )%.!% $ Addictologia Hungarica, (2):

41 P! % & 7'%'!. /! 7!! %%'&7&'$% (!%!& & ) ' '.$ B! % (( % / ) %7 )!! % 7'%'! ' $; %!.%%) '%%! %%.! %% )! '. $ ) %. 7%% * )) ""4! 1$# 'H )!! ) % %%> ) ) %.!) %(!&F /(G#%.. %.'/ -& //? )' % 7! % '7%! ). %! '. $? (! ''%%.!! ()! / %$O! (! %! ' % )! % ) $ ( R#) 7')%% $ 8 % 7 %! (! )! %.$ D'%%)!%%!!/ %,! % %($ D'%% % ( /' $ M ))!(> ( %(/ <( H' #!. %'.! ' '* ))!""4#$ Addictologia Hungarica, (2):

42 / ' ) / )%% (! $ 5' ' (!! ) / $ ). (! / (! &%% $ '/ / (! '7? ) ( &! (! """#$?. /.( )/% %% %% / % A!""+#/!B(/8('%%%W/ %!&!. &%<! "",M/=! "",*)-!""0,*!""+,<)!""4,A %%!""4#! ) ( /! ( '% * ))!""4#$</ <'/8(%(!.%% )( / #! /.()' ) 8! ""2! """ """,! """! 5 6!"""#! ( %!)!( ' ) $ U! (!(%%!'7!%%7 / % )'! 7! ) )! ' ) 7 7 ) $? 7 )! 7'%' %. * ))! ""4#$ =?!% % ( ) ( ( () )! () $) 7 %% ) (!! 7 $ J &! (%(! % ) $ D! % (( %! ' ) % 7 (( >($ Addictologia Hungarica, (2):

43 : 8I5;! $ ""2# P7C% & =$*% 3:! M <! $ -5B8;! $?$ "::# BR M ) C 8 $ 8 " U%(! :2+/:22$ -DD*IM!*$/ ;CO[! 8$-$ ":"# ) ) 6 (- 5 ; H; 8)) ; ;$ <Q(* ((" ' '8 B$"+$0+/01:$ =$ ":2#??H ( ( ) (% $C * (9!;!03/23$ HU (??$M( * (=(!3$0:4/33$ -8B[[M!U$/?[[CIM!?$""# R ] ^$7' > $+$10$ %S ( $* ('"&42$004/03+$ -5CX! 5IU/5O! A5I ( ( ( ( )?? _8 ^#$ 9' ' 32$3"/3"3$ -5CS C;D85ICA! =$ ":4#?( U 5 M )??F8 G#$M( ' 2$4:/4:$ $M( 9'&* (:$+$311/31"$ CIC/?8B8;! U85BBC/;M?CB! =C;8A/ S M=B*5D!*CCU 6B 8/;O58!? O/I?85! IUCB;C/?I;DW! D5M[M "":# C' 8" = =( $ 88B8X!$5$/I/5[M!=$":2/:4#8 H 5 R)???$Q M( 9' ""2# ; ;( R O )? >??,_8 ^#$; 9' 3"$:"/ =?8; ""4# B(? ) U R O)3!+/? >??,_8 ^#$9 %<( 9' ' R ;9' "":# 7' >&* (% ' '; =% D AR?! )DAR!M $!-!BX!O;$ G U% $; 'M( 9' 1"$43/41$ Addictologia Hungarica, (2):

44 @O55B! 6I85M8 A$/ D56MII! 5C;; $ ""4#? )) ) + #3!+/ >??! F G#H R/ F G) R% /RR$"0$4$:0/:3$ M$/ 8?MIX "":# ) ( ( % 3!+/ >??_8 ^#%(% ))( $9' ' 3:$04/00$ 6M;CB! $/ 55CDD! ""4# 8??# 5 OH;)/ 5 8)) $H(9' ' 0$00/002$ [$ ""2%# ) ' )H $8&!2$+0+/+31$ %$ MH $ * $# S Q%* (? 0 % = (0.%?D DM 8 <('!-(!33/+:$ [$ ""4%# H "( ' ' '%< $ "":#* *;( % 7 ' )- %-( ; U'!-($ #U /A )C $U ( / 8$7'Q M( 9 9 9'% # [$ / *5=;[<M! [$ "":#?) H %$ ' $8&!$"/00$ U )X(;(% (( ( %R S 8 8($ Q < C 9'!2/"C %!"""$M!5 $8 $ CSIMB*!*$$/? CBCO*A!8$D$/-C;D!5$C$":4#F8GF8 G$ 5)U S O)?8??$M( '!0$21/24$ CSBMB*!=$":2#D 8)) )??B 6($M( 9'&* (+$331/3+$ 8I8<8;[$/ <;M-$ ""2# ' % B? (!-($ 8I8<8;[$/ <;M-$ """# ) a\ <' / ) -("""/%$8& #$ 8I8<8;[$/ <;M-$"""%#: ' ';( $ :($< $ Addictologia Hungarica, (2):

45 8I8<8;[$/<;M-$""" #: ''9% < $ ""2#?? 8 #H O)( M) ) A ) M (8( $M( * (=(02$+$3+"/312$ 8IIM;CB!*$/ 8M;CB!?$;$/ AO-85?B! A$;$/ BM8I! U$ "4:# M (( $80$042/04:$ U8=W5-$""4#>8* (? %< $ UC5;XDA!I;M5=$?$""2# )(( ; $"$+$1/10$ UC5;XDA! I;M5 =$?$/-5B5!?5MB/? <8*B8X! B8MI $ ""4#?( ) ) (($"0$$34/301$ 6M I$/ OI8!?85I8*$ ""4# 8)) - U( I% $<( ;'& "&40$$24/4:$ R 5 $;9' 0"$+3/+2$ =$ ""+# ( H 7'%$ MH* =$ $#H* 9$ 8 M).! -(!01/3$ HA( )6 R=( " '!$1/2$ ;5DC5M! 5$/ 8I;M*BC58! 5$ "":#; )( ) + #3!+// > F8 G# ($ Q C 9' ' 3$$/"$ *U5C8585!=$/-5C;<X!?$""0#D ) (( O ;!"20/":"$; 'M(!:4$3+1/31$ *CI!I$A$/*8X85!?$$/<CC-!*$U$":"#B(? M - 8)) ) 5 ($<Q(* ( (" ' '8 B$"+$/02$ *5BDC!$/S8MII!;$/586MIICB!=$=$""4#8 ( (% $=( 9' 0$32"/34$ *5BCUU!?5DMB M$/ 5$ "":# D 8)) ) 5 > 5) 51/AD 5 b/#//0!1/ >/+/ #/0/ CM#$<( '34$32/+$ *5885!*$/;D5;;?B! 5$ =$ ":1# M) 8 $ M( 9' $3"$ *5885!*$/DCI-85D!5$":2#;(% 5)8)) ; $M( 9'&* (+$3"/304$ Addictologia Hungarica, (2):

46 *5MUUMDA;!$/6MB*C8!I$/=B;8B!<$/;A856I!=$/I8S M;!5$/A5DBCII! 5$/BMI;CB!?$ ""4#<4 7 8'* ('=( ST = *"(" % =C** Q' <( % )(( $I %$($ *5MB;CCB! I$ / -<I5! =$ -$ ( - O 8 ( a M( 9''!3$3"3/++$ / -56C! *$ / SI;A! 5$ ""# ; D( 3!+/? >??# B(> % '& 6 9'! +4$ 0::$ $; 'M( =(0!41/40$ AXB85!*$B$/? <MBB8X!A$":2#??$D; )8 $M( 9'&* (+$3+/3+4$ A85?I8! $/ <C65! <$ $/*CO[COIM;! 8$ ""3# 8)) )?8 B;(% $8 a$<( ' ' 0$4/42$ AM-8II!-$/ B85;CB!-$/-=5B;CB! D$/ <C<<86M! $/?C5*8B!?$/ B5O;<!$""4#3=89*" %;!""4$ ACI;D8B! CBI S $ / 6M S $ C?() ()??$M( 9'&* (:$+$34/340$ )7 5 7%$ 8?D EMMM$ C B&!""2$(00/01$ ACX85!?P5M"":# ' %< $ "::# D R )) )?? # % / ( R$ 9' ' "1$ +"/ 1$ AOEI8X!ICO;"30Q":0#8?)&%<'!-($ ()(BR ( %)"2:":"$; 'M( :2$++"/+1:$ 588! $ "4# %(% $ M( ' 1$:3$ <IM6;! 8D85 S $/ OUUX! AMD8!;O;B "":#?? 8 - B( ; 5$<( ' ' :$2$+2"/+4"$ <B<Bc c! MBC/?85M5MBB8! 8;/IMII;OB8! M5=C/;8 ci c! DM?C "":#D (8)) ) 8> (; I 5B( ( (%$9' ;' ;'& 1"$+$ 3/"$ <85B!?$U$/<8B<8I!?$-$/D8?I85!$M$/B8S8II!D$*$":2#( ) U( )(; ((; $7'Q M( '!0$011/021$ Addictologia Hungarica, (2):

47 <ABD[MB!8$=$":1#D;)/? A ) HU ( $ M( 9'!$01"/02+$ O C% $ M( 9'!0$2/2+$ <I88! AMI5X "":# D I );H ) 8( ) ;()- X($M( * (Q(0:$$33/12$ <C5U!$=$/-IB<8B!$/B--8B!D$""#=(44 N#,& ( <C5U!M5<=$/;D88BAC68B!CIC""3#A%7 ' ()) %=!$ ' ()) %= 1$=!$ <C5U!M5<=$/B--8B!D$/I8DDMB<!MB/-CO?!ABBA""4# %7 ' ()) %= 4$=! $ <H(%< $ ( ( 44%< $ )A(!8! ; ($9' ' 3$2"/40$ <C[8I!B$=$/?;!8$A$":2#8 )(%(HC R$8! +44"$"4/"4+$ I?-! 5$ =$ / *5MUUMDA;! 5$ 5$ ":4# ;)/ )!/3!+/ >??# %%$9' ' %.51..% I8BDCB!;M?CB/-CX;! <DA ""4# 5! ( > H((%)R S ( $! "0$$304/334$ I8685BD!5C-85D":2#??5 $M( 9'&* (:$+$343/ 34"$?I-85*! 8$ / ;8M8B! I8S M; ;$ "":# % 3!+/ >??#/ M( ; D( 5$ 7' M( <( :$3$1:2/1"+$? B( ;T()b/#3!+/? > ]8 ^# 5 O$ M( C 9' ' 1$30/31$? ^# H M( %; $;9' 30$"1/"13$? ) ;(% 8)) )b/#3!+/? > ]8 ^#? -8 ;% ) B(> 8 $M( C9' ' 3$0+/04$ Addictologia Hungarica, (2):

48 ? $""+#; B(> )b/#3!+/? >??, ]8 ;( A($<( ' ' $0$0"/3:$? ) ()?? ] ^#%; 'M(!03?!2"4$?85DCB!5$<$":#D ($*!-($?MII85! BC5?B;$/*CI!?5<;$ ""+# I; 8 H!!D$9' 0+$3$3/33$?MII?B!5C-85D-$/-8885!-C5S I;!8!_5^ D*)($9' O)_8 ^??#M R 8M( $<( ' ' $/ D<A;AM!;$/ "":# D )) )?? 3!+/ > # 1/AD % H ( ($; " '!:$/0$42/:2$ $ HQQ $Q( $ B8S?8X85! =CAB $ )?? O$ M( 9'&* (:$+$32/320$ )) -R? ) A( $ M ) ) BR 8 $M( 9'&* (:$+$31/33$ <;M -$ / [$ """#?$A!!%B $8&$+/04$ IIBDM!;$/?[[M!$""0#??8 # ) $ ;9' 30$"/"1$ 55CDD! ""4# 8??#!! ) 5 ( O$ H( 9' ' 0$ 1/1+$ % )??F GH; (% % ;! ) - ;! A /S O!8 %(!!""4$M( 9' ' ) ( )?? F8 G$ M( 9' ' 0$$4"/:3$ 85COD<! ;$ =$ ":4# M ) 5 O ) 3!+/? >??!]8 ^# 7'<4=M(!0+$1+0/1+3$ 85COD<!;$=$":"#HF8 GHA(B(> a$ '&6 9'!+2$ "$ Addictologia Hungarica, (2):

49 85COD<!;$=$/B8S?B!A$/A55M;!A$"::#;(% 8)) )3!+/? > 5 O$<( ' ' +$043/044$ )??F G#) )!! ( $; " '102$ 03/02$ C5<CIP- I$ """# ) N 0 & / %CBMM)!< $ B(? 5 M( I/D 3!+/? >??#O$ '&6 9' +2$0/00$ D(3!+/? >??# B(> % M 5$ '& 6 9'!+4$0:"$ % 8 G O) 1%C M$-($ I$?? ;H (d$ M( 9'&* (:$+$323/32"$ ( %?? 8 # DR; ) /)) 5$ 9' ;' ;'& +3$3/$ )??/ ( (> ( H % )( /)) ($BM5?$"+$32/300$ I$/;8M8B! ":1# A ( ; - ; BD $ 8 00"$":2/":"$ )) )?? ( H ) ( )T( )( $; " '++2$21/2:$ A$ A$ "4#B U 5 M ) A ( (?$M( '!0$:02/:04$ 5M8IMB*85!=$8$":1#D; ( )??H G $M( 9'&* (%3$24/4$ 5C-;CB! ""4# ) F %G F %G ()! HR ( a"0$0$40"/ 432$ =?8; $ / =8UU58X D$ """# 8 3!+/? > #H A! B(! D> $ 7' M( ' ; E9!0$0$34/+0$ (S %M ((; *) O!$ Addictologia Hungarica, (2):

50 ;;;! A8BBMB*/85<S CA! 5IU/5CVB! I8=B5C "":#? /I *$''!33$$02/30$ $ ":"# ; /? ) 3!+/? >??!]8 ^#$9' ;' ;'& 3$"4/:0+$ $ ""# 8)) )?? B(> O ) $9' ;' ;'& 3:$13"/1++$ $ ""4# (/( H; (( ) ()%(O; (($9' ;' ;'& 12$$:"/"2$ $-$/UMBI8X!$$/BBI;!5$U$/ ) ;/I/D??(> H 8 D;( I -%- $8 0"$0$:3/"0$ R??] ^#%($ 7'>B03$331$ U$/?*BM!*$ ""+#?? ]8 ^# %(H $;9' 32$423/424$ G# ( >)( %(H 1 $ * ('*!10$:1/"$ )! > $M( 9' R =I 7' ($0+$$/ 4$ 1/ > 0 (> ) > $ M( 9' R =I 7' (% 011$0$+4:/0:3$ ;AOI*MB! $ D$ ":2# D- )??$ M( 9'& * (!+$0"/3+$ ;85M8;! AO*A/;M8D;<8! -C8I8;/C5<MB;! 8IOB8/868I85! 5C-85D ""+# )F8 G($M( 9' ' :$$2/2$ ;M8*8I! 5CBI <$ ":2#??$ B O M> $ M( 9'&* (:$+$3+"/31+$ ;M?;CB!$I$/5(!-$A$":#? > ) C!! 5 R ) $ '& Q! +! 14/ 1"$ ;CICS M=!B$/AII!S $/I88!B$""0#5??( ;H) ) F8 G( > R (%; 'M(!:4$2/40$ ;C?C*XM*$/-C[X!<$/<C5?C;!=$"":#(' V ;-(87/?A(?M!-($ Addictologia Hungarica, (2):

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)...

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)... G Y R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K U L T U R Á L I S K O N C E P C I Ó J A T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. B E V E Z E T..............................................................

Részletesebben

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZŐI LISTA MEGBÍZÓ Budp XIII. ü Öy 1139 Budp, B 1. GENERÁLTERVEZŐ CDC Tpüfj Tő Tcdó Kf. 1114 Budp, Bó B ú 61. VÁROSÉPÍTÉSZET K Gyöy pü ő ő Ac Gb pü ő ő S Sdó. püö M Md. püö SZABADTÉR ÉS Bdóc Sd jpí

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

ó ö ö é ő í ó ö ö í é ó ó í é é í é ó ó ó ő ó ö é ő í ó ö ö Í é ó ő í é é í é ú Ö é ö é é ő Ú ö é É ú é í ö ö ö ö ő ö é é é ő ó ó ó ó é Ő í ó ö ő é íő í ó ö í é ó ó Í í é í é í é ú ö é é é Ú í ö é ö é

Részletesebben

ö ö í ü ü ő Í í Ü ő í ü ő ő ő ü ő ú ö í ü ő í ő ú ü ő ü ö ö ö Á Á Í Ü ö í ö í ő ű ü ő Á Ü ü í ö ő ü ő ü ő ő ü ő ü ő ű ő ö ő í í ö ő Á ő ő ő ö ú ű ő ü ő í ő ő ő ö ö ö ő ő ú ö ű í ö ő ú ű ű í ű í ö ű ú í

Részletesebben

ő í É í Ő É ő ü ő ő í Ü í ü ú ú Ú ő ő Ü ő í í Ó Ü ű ü ő Ó Ó Ó ő ő Ü Ü ű ü őí ő ű í Ó í ő ő Ü Ü Ü Ó í őí Ü ő ű í í ú í ő Ú ő Ü í ő í Ó ő ü í í ú ü Ü ü í ü ő í Á Ö í ő ő ő ő í ú í Ó ú í ő í ő Ó í í ő ő ü

Részletesebben

í ő ö ü ö ú ü ű í ú ú ő í ó ö ű ö ö ö ü ő íó ő Í ó ő ö ű ő ő ö ű ö ö ö ő ő ö ö ú ó ő ö í ö ú ó ó ü ő ü ő ö ú ü ő í ö ű ö ő Ó ö ú ü ü ü ü őí ó ö ó ó Ó ö ú ü ö ú ő í ó ő í í í ő ö ú ü ó í ő ú ö ő ü ó ő ú

Részletesebben

É Ó Ü Á ö Ú ö ú ó í í ö ó Ó ő É ó Ü Á ö ú ü ü Ó ü í ú ü ű ö ö ő Ű ö ö ő ű ö ó ö ű ö Ü í ö ó ú Ö ö ö ü ű ö Ú í Ó ö ű ö ü ö ú ü ö ú ő ó Ó ö ö ő ö ő ő ó í ó ü ó ú ú ű ő ő í í ö Ó ő í ő ü ú ö ő ő ű ő ó ő í

Részletesebben

Ü Ü ő ü ű ő Ó Ö ő őí ü ő ü ű ö Í ö őí ü Ó ü ö ö í ü ö ű ö í ő őí í ö őí ő ö ö őí ö ö ö í ő í őí ö ö ö ő Íő ő Í Í őí ö ü ö Í í Í ő ú ü ü Ó ö ü ö ú ő ú őí ö ő ő ú Ó Íő ö ő ü ö ö ő ö ü Í ö í Á í ü Íő Á ö

Részletesebben

Ő Ú Ú Ó Ó Ó Ö Ó Ó Ó Ó Í Ó Í ó ő ó ő Ó Ó Ó ó Ó Í Ü Ó Ü Ó Ó Ó Ü Ü Ó Í ö Ó Ó ó ó Í Ó ó ő É ő Í Ó Ó ó ó Í ó Í ő ó ÓÍ ó Ó ó Ó ó ö Í Ó Ó ó Ü Ó Ú ó ö Ü Í Ó Í Í Ó Ü Ó Í Í Ó Ü Ö Ó Í Ó Ó Ó Ó Í Ó Ó ó ő ó Í Ü Ő ő

Részletesebben

Addikció: az ember teljesség, boldogság és békésség iránti vágyának patológiás megnyilvánulása.

Addikció: az ember teljesség, boldogság és békésség iránti vágyának patológiás megnyilvánulása. A DROGOK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PSZICHIÁTRIAI PROBLÉMÁK ÉS BETEGSÉGEK Addikció: az ember teljesség, boldogság és békésség iránti vágyának patológiás megnyilvánulása. Addikció fajtái: Kémiai addikció:

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

ó Á Á Ő É ö ó ö ő í ú ő í ő ó ö ő ő ő ó É Í Á ó ő ó ó ő í ő ő ő ó í ő ó ó ö ö ő ő ó í ő ö É í ő É í ű ö í ö Ú ü í ő ö Í Á ö ő Í Í ó Á ó ő ó ó ö ö ó ó ő ó ó ü ő Á ő í ő í ó ő ö ü í ó ó ö ü ö ö ű ö ő Í ö

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás

Részletesebben

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére Pápai Zoltán A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 2é0 v e é s a m i u tá n a jö n 2010. október 19. A p i a c i v e r s e n y rée s a s z

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTUM

PÁLYÁZATI DOKUMENTUM PÁLYÁZATI DOKUMENTUM a Canon Hungária Kft. által kiírt C A N O N A D I G I T Á L I S I S K O L Á K É R T cím pályázatra A pályázó neve: L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M A pályázó székhely szerinti

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betővel) A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege (Times

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot. /Mahatma Gandhi/

Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot. /Mahatma Gandhi/ Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot. /Mahatma Gandhi/ DROG Minden olyan k é miai anyag, amely m ó dos í tja az agytev é kenys

Részletesebben

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1.

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1. X BUDPEST 1931 SZEPTEMBER 1 FÖSZERXESZTÖ PNCZÉS ZOLTÁN ZDO!! SEGÉDSZERKESZTO MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDóHVTL BUPEST 1 BÖSZÖRMÉNYUT 21 S TELEFON 501 90 XXL évfym FŐSZERKESZTŐ

Részletesebben

TÉGY. Drog. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Drog. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. Európai Szociális Alap AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben