J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervének megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János Művelődési Ház igazgató 3. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 4. Beszámoló a Dankó Pista Művelődési Ház évi munkatervének megtárgyalása. Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 15/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Plébánia tetőfelújítás /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Ritmikus Gimnasztika csoport kérelme /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Görgényi Gábor kérelme /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelem /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei évi rendezvényterve /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolója /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkaterve /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea személyes érintettsége...15

3 14. 28/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíja /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vízhálózat építés illetve rákötés esetén az érdekeltségi hozzájárulás megállapításához szükséges rendelet-tervezet /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése..19

4 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület február 09. napján megtartott nyílt testületi ülésének rendeleteiből 1. 8/2011 ( ) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól / 4. számú melléklet /

5 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Makra Sándorné Lengyel Istvánné dr. Barna Károly Bódis Margit Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Kónya Ferenc Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Marótiné Balogh Zita Feketéné Bárkányi Ilona Kálmán János Jelen vannak: Rácz István Andódi Tamás polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző Óvoda vezetője Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosa Művelődési Ház vezetője Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete vezetője Sándorfalvi Rendőrörs /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy a képviselő-testületnek javasolja több olyan előterjesztés tárgyalását, melyet az illetékes bizottság(ok) nem tárgyaltak. Ezek a következők: - KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása - Vis maior támogatási igény - Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az előbb felsorolt napirendi pontok tárgyalásával együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete /

6 Napirend előtt: 1. Zárt ülésen hozott döntések /szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület zárt ülés keretében döntött : december 15. napján - bérleti szerződés módosításáról - biztosítás felülvizsgálatáról - önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról - közigazgatási eljárás kezdeményezéséről - ingatlan öröklés útján való megszerzéséről napján - tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 2. Lejárt határidejű határozatok ismertetése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy a kiosztott táblázattal kapcsolatban van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 15/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 2

7 1. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette a költségvetési rendelet tervezetét. Elmondta, hogy a napirendi pontot a bizottsági üléseken is kimerítően tárgyalták. Ismertette a évi költségvetés főösszegét. Elmondta, hogy a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartása érdekében fejlesztési hitelt terveztek be, a hitelfelvételre valószínűleg nem kerül sor, mert ezt az összeget a évi pénzmaradvány fedezi. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a költségvetés elfogadása előtt szavazniuk kell a Forgalom lassító sziget és sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítése Szatymaz Kossuth utca és József A. utca csomópontjában c. pályázat beadásáról, a helyi önszerveződő közösségek támogatásáról, valamint a költségvetéshez benyújtott kérelmekről. Ismertette KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadására vonatkozó írásbeli előterjesztést. Felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 16/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a KKK KÖZL-BIZT-2010 kiírására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot kíván beadni Forgalom lassító sziget és sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítése Szatymaz Kossuth utca és József A. utca csomópontjában címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a NFM Útpénztár Előirányzat pályázatára. A projekt összköltsége Ft, melyhez az önkormányzat nyertes pályázat esetén, Ft önrészt biztosít a évi költségvetés terhére. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 3

8 Határidő: Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a következő kérdés a helyi önszerveződő közösségek támogatása. A Gazdasági Bizottság javaslata az volt, hogy a évi támogatásokat szavazzák meg idén is. A SZAFT nem nyújtott be idén pályázatot. A bizottság azt a javaslatot tette, hogy az így megmaradt 50 e Ft-ot a Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület támogatására fordítsák. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Gazdasági Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 17/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdasági Bizottság indokolt javaslatát a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatainak elbírálásáról, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 22/2009. (XI.26.) rendeletének 2. -a alapján évben Ft célelőirányzatot biztosít a civil szervezetek támogatására. 1. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Közművelődési és Családsegítő Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Közművelődési és Családsegítő Egyesület keretében működő népdalkör utazási költségeire. 2. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Szatymazi Családi nap rendezvény költségeire. 4

9 3. A képviselő-testület évben (Labdarúgó szakosztály: Ft; Judo szakosztály: Ft) Ft támogatást nyújt a Szatymazi Sportegyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: versenyeztetéssel járó költségek, sportolók utaztatása, közüzemi számlák, megbízási díjak kifizetésére. 4. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazi Sakkbarátok Köre részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: szövetségi tagdíj, nevezési díj, versenyengedélyek, versenyek rendezési költségeinek finanszírozására. 5. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazi Polgárőr Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: egyesület által feladatai ellátásához használt gépjármű használatának, üzemeltetésének költségeire, segélyhívó rendszer díjának fedezésére. 6. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a V-8 Autó-Motor Sportegyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: egyesület működési költségeinek kiegészítésére, Lada Találkozó rendezvény költségeire, Ladacrossz versenysorozatban saját versenyző(k) versenyeztetésével járó költségek fedezésére. 7. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: pénzügyi szolgáltatások költségeinek fedezésére, munkavállaló bérköltségeire. 8. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Anyák Napja, Idősek Világnapja rendezvények költségeire. 9. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Családi Sportnap rendezvény költségeire, sporteszközök beszerzésére. 10. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete részére. A szervezet a támogatást az alábbi 5

10 célokra használhatja fel: Működési költség, diktafon beszerzése, Nőnapi Bál, Szüreti Mulatság rendezvények költségeire. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet alapján megkötendő megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr.kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a Szatymazért Alapítvány számára Ft támogatás nyújtásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 18/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazért Alapítvány évi támogatására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazért Alapítvány részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Szatymazért Alapítvány Alapító Okiratának 5. pontjában foglalt célokra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr.kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző 6

11 Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a szatymazi Római Katolikus Plébánia kérelmét, mely a plébánia épületének tetőfelújításához kér önkormányzati támogatást. Kiemelte, hogy a költségeket megosztva viselnék: 1/3-át a hivatal, 1/3-át a püspökség, 1/3-át a hívek. A Gazdasági Bizottság támogatta a kezdeményezést, és 2 m Ft-ot javasolt erre a célra. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 19/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Plébánia tetőfelújítás H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Plébánia épületének tetőfelújítására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület Ft előirányzatot biztosít a Szatymazi Plébánia tetőfelújítására átadott pénzeszközként. A képviselő-testület évi költségvetési rendeletét ezzel a módosítással fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr.kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a Ritmikus Sportgimnasztika csoport támogatási kérelmét. Elmondta, hogy az összeg a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre került. Felkérte a képviselőket, hogy aki a támogatással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 20/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Ritmikus Gimnasztika csoport kérelme 7

12 H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Ritmikus Gimnasztika csoport támogatás iránti kérelmét, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület 400 e Ft támogatást nyújt évi költségvetése terhére a Ritmikus Gimnasztika csoport támogatására. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatási összeget az Alapfokú Oktatási Intézmény részére történő átadással teljesíti az önkormányzat. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette Görgényi Gábor kérelmét, melyben 24 e Ft támogatást kér a Tanyavilág c. újság postaköltségeire. Az összeg a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre került. Felkérte a képviselőket, hogy aki a támogatással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 21/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Görgényi Gábor kérelme H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Görgényi Gábor kérelmét a Tanyavilág c. újság támogatására, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a évi költségvetésében a postaköltségek előirányzaton belül Ft betervezésre került a Tanyavilág c. újság támogatására. 8

13 A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a Mi Óvodánk Alapítvány kérelmét. Kiemelte, hogy csak terület biztosítását kérik. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kérelmet tudomásul veszi, és egyet ért azzal, hogy vizsgálják meg terület biztosításának lehetőségét, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 22/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelem H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelmet, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelmet tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert arra, hogy vizsgálja meg a terület biztosításának lehetőségét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy ajánlatot kért a Művelődési Ház Nagytermének padlófűtésére. Elmondta, hogy a korábbi árajánlatban rosszul szerepelt a terület nagysága, így új árajánlatot nyújtottak be Áfa összeggel. Elmondta, hogy a kazánok elavultak, így kazáncsere is indokolt kéményseprői vizsgálat alapján. 9

14 Ismertette az erre vonatkozó ajánlatot, és tájékoztatta a testületet arról is, hogy nem javasolták a műanyag ablakokat. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. Megkérdezte, hogy a képviselőknek a költségvetési rendelettel kapcsolatban van-e további kérdése, javaslata, észrevétele. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendeletet a módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 8/2011 ( ) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervének megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak. Kálmán János intézményvezető: részletesen ismertette rendezvénytervet. Elmondta, hogy munkájukat nagyban befolyásolja a Művelődési Ház folyamatban lévő felújítása. Próbálnak a rendezvényeknek és a csoportoknak ideiglenesen helyet keresni a teleházban, iskolában. Elmondta, hogy az Őszibarack Fesztivál és Falunapok helyszíne az Iskola lesz. Javítani szeretné a Falunap időpontját, ami július Kiemelte, hogy idén új rendezvényeket is terveznek : Majális a ligetben együtt a Sportnappal a civil szervezetek bevonásával. Szabadtéri koncertek a nyár folyamán amatőr zenekarokkal a Művelődési Ház előtti parkban. Hagyományőrző nap a LEADER községek közreműködésével, és hagyományos népi játékokkal. Katalin bál. Adventi hétvégék a község civil szervezeteivel, intézményeivel közös szervezésben. A szolgáltatásaik árain nem kívánnak változtatni az idén. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy kimaradt a Hungaricum Fesztivál, ami augusztus második vagy harmadik hétvégéjére esik. Örül az újra felélesztett majálisnak és a többi kezdeményezésnek is. Barna Károly képviselő: megkérdezte, hogy néptánc és társastánc létezik-e a művészeti iskolában. 10

15 Bódis Margit képviselő: társastánc van. Az Óvodában többször próbálták a néptáncot beindítani, de nem volt sikeres a kezdeményezés. Lengyel Istvánné dr. képviselő: kérte, hogy amennyiben készül bármilyen kiadvány, szórólap, azt juttassák el részére. Különböző turisztikai rendezvényeken, kiállításokon szeretné népszerűsíteni a programokat. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a rendezvénytervet az Őszibarack Fesztivál és Falunapok rendezvény időpontjának módosításával elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 23/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei évi rendezvényterve H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervét, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervét a jegyzőkönyv mellékletében meghatározott tartalommal azzal a változtatással fogadja el, hogy az Őszibarack Fesztivál és Falunapok időpontja július Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Kálmán János Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 3. napirendi pont: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak. Kálmán János intézményvezető: részletesen ismertette a testülettel az elmúlt év rendezvényeit. Kiemelte, hogy a felújítás miatt csökkent az internetet és a fénymásolást igénybe vevők száma. A művelődési ház minden korosztálynak helyszínt adott. A felújítás miatt a Falunap helyszíne az Általános Iskola lett. 11

16 A belvíz miatt elmaradt Repülőnapot igyekeztek más rendezvény megszervezésével pótolni. Dr. Kormányos László polgármester: kérte, hogy a kerámia szakkörnél tegyék hozzá a szakkörön részt vevők az önrészt. Javasolja, hogy jövőre dolgozzák át a szakkör támogatását. Kálmán János intézményvezető: elmondta, hogy magas színvonalúak az általuk elkészített tárgyak. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros: elmondta, hogy a könyvtár állománya csökkent is és növekedett is. A Somogyi könyvtártól kaptak 55e Ft támogatást. A könyvtár NAVA-pontként is használható, túl a hagyományos könyvtári funkción. A szokásos foglalkozásokon felül (óvodás, iskolás csoportok) a Somogyi könyvtár egy kihelyezett fórumot szervezett. Június 17-én a 38. Csongrád Megyei Könyvtárosnapon 140 megyei kollégát láttak vendégül. A felújítás idejére a könyvtár a Teleház mellé költözött, és változatlan nyitvatartással üzemel. Mákos Istvánné jegyző: a leltárról érdeklődött. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros: elmondta, hogy halasztást kellene kérni a költözés miatt. Néhány megfelelő emberrel a visszaköltözéssel együtt meg lehetne oldani. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Művelődési Ház és a Könyvár beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 24/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolója H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolóját és alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 12

17 Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont: A Dankó Pista Művelődési Ház évi munkatervének megtárgyalása. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak és Feketéné Bárkányi Ilonának. Kálmán János intézményvezető: elmondta, hogy nem kívánnak semmit mást hozzá tenni. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 25/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkaterve H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervét, és alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző 13

18 5. napirendi pont: Előterjesztések: 5.1. Vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a belvízvédelmi készültséget továbbra is fent kell tartani. Az előzőekhez hasonlóan vis maior támogatási igényt nyújtanának be. Ismertette a határozati javaslatot. Felkérte a képviselőket, hogy aki a határozattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 26/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymaz község közigazgatási területére elrendelt belvízvédelmi készültség költségei részbeni finanszírozására benyújtandó támogatási igényről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a Szatymaz község közigazgatási területére elrendelt belvízvédelmi készültség költségei részbeni finanszírozása érdekében, illetve a 8/2010 (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a vis maior támogatási igényt nyújt be, mivel az Önkormányzat saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 14

19 5.2. Alpolgármester tiszteletdíjának változása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy az alpolgármester nettó tiszteletdíja nem változik. A személyi jövedelemadó változása miatt az alpolgármester tiszteletdíja kérelme alapján bruttó Ft től. Dékányné Dr Balogh Andrea bejelentette személyes érintettségét. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki ki kívánja zárni a szavazásból Dékányné Dr. Balogh Andreát, kézfelemeléssel szavazzon: : a képviselő-testület 2 igen szavazattal 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 27/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea személyes érintettsége H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésének figyelembevételével Dékányné Dr. Balogh Andreát nem zárja ki a szavazásból. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Dékányné Dr. Balogh Andrea Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki az alpolgármester tiszteletdíját a fent említett Ft összegben elfogadja és költségátalányt nem állapít meg kérése szerint számára, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat nélkül - 1 fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta : 15

20 28/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíja H a t á r o z a t Szatymaz Község képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. Törvény 4. (2) bekezdése alapján Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg : 1. A képviselő-testület hivatkozott törvény alapján, Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíját Ft összegben határozza meg. Költségátalányt nem állapít meg számára. 2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Dékányné Dr. Balogh Andrea 5.3. Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az OFA-KSZM-11221/2011 számú pályázati kiírást. Elmondta, hogy a pályázat 6 hónap időtartamra nyújt 100%-os támogatást egy fő béréhez és annak járulékaihoz. A pályázat nem támogatja azonban a foglalkoztatással járó egyéb költségeket (utazás, orvosi vizsgálat), melynek viselését a pályázónak vállalnia kell. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a pályázattal és a költségek viselésével egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: 16

21 : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 29/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása H a t á r o z a t Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatás- szervezők foglalkoztatásának támogatására kiírt OFA-KSZM-11221/2011 számú pályázati kiírással kapcsolatos előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 1 fő közfoglalkoztatás-szervező munkakörben történő foglalkoztatásának támogatására pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. Vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén a munkavégzés és alkalmazás során felmerülő, pályázatból nem finanszírozható költségekre (pl. munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat, helyközi utazás költsége) biztosítja a megfelelő pénzügyi forrást. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5.4. Vízhálózat építés illetve rákötés esetén érdekeltségi hozzájárulás megállapítása / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a vízhálózat építés illetve rákötés költségei állandóan változnak. A jelenlegi gyakorlat szerint nagyobb terhek hárulnak azokra, akik kiépíttetik a hálózatot, mint akik később erre rákötnek. Szeretnék a kérdést rendeletben szabályozni, és érdekeltségi hozzájárulást megállapítani ugyan úgy, ahogy például járdaépítés esetén. Évente az ipari árindex mértékével lehetne növelni a 17

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. május 19. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. november 24-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben