J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervének megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János Művelődési Ház igazgató 3. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 4. Beszámoló a Dankó Pista Művelődési Ház évi munkatervének megtárgyalása. Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 15/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Plébánia tetőfelújítás /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Ritmikus Gimnasztika csoport kérelme /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Görgényi Gábor kérelme /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelem /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei évi rendezvényterve /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolója /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkaterve /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea személyes érintettsége...15

3 14. 28/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíja /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vízhálózat építés illetve rákötés esetén az érdekeltségi hozzájárulás megállapításához szükséges rendelet-tervezet /2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése..19

4 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület február 09. napján megtartott nyílt testületi ülésének rendeleteiből 1. 8/2011 ( ) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól / 4. számú melléklet /

5 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Makra Sándorné Lengyel Istvánné dr. Barna Károly Bódis Margit Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Kónya Ferenc Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Marótiné Balogh Zita Feketéné Bárkányi Ilona Kálmán János Jelen vannak: Rácz István Andódi Tamás polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző Óvoda vezetője Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosa Művelődési Ház vezetője Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete vezetője Sándorfalvi Rendőrörs /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy a képviselő-testületnek javasolja több olyan előterjesztés tárgyalását, melyet az illetékes bizottság(ok) nem tárgyaltak. Ezek a következők: - KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása - Vis maior támogatási igény - Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az előbb felsorolt napirendi pontok tárgyalásával együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete /

6 Napirend előtt: 1. Zárt ülésen hozott döntések /szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület zárt ülés keretében döntött : december 15. napján - bérleti szerződés módosításáról - biztosítás felülvizsgálatáról - önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról - közigazgatási eljárás kezdeményezéséről - ingatlan öröklés útján való megszerzéséről napján - tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 2. Lejárt határidejű határozatok ismertetése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy a kiosztott táblázattal kapcsolatban van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 15/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 2

7 1. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette a költségvetési rendelet tervezetét. Elmondta, hogy a napirendi pontot a bizottsági üléseken is kimerítően tárgyalták. Ismertette a évi költségvetés főösszegét. Elmondta, hogy a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartása érdekében fejlesztési hitelt terveztek be, a hitelfelvételre valószínűleg nem kerül sor, mert ezt az összeget a évi pénzmaradvány fedezi. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a költségvetés elfogadása előtt szavazniuk kell a Forgalom lassító sziget és sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítése Szatymaz Kossuth utca és József A. utca csomópontjában c. pályázat beadásáról, a helyi önszerveződő közösségek támogatásáról, valamint a költségvetéshez benyújtott kérelmekről. Ismertette KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadására vonatkozó írásbeli előterjesztést. Felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 16/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a KKK KÖZL-BIZT-2010 kiírására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot kíván beadni Forgalom lassító sziget és sebességkorlátra figyelmeztető berendezés létesítése Szatymaz Kossuth utca és József A. utca csomópontjában címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a NFM Útpénztár Előirányzat pályázatára. A projekt összköltsége Ft, melyhez az önkormányzat nyertes pályázat esetén, Ft önrészt biztosít a évi költségvetés terhére. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 3

8 Határidő: Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a következő kérdés a helyi önszerveződő közösségek támogatása. A Gazdasági Bizottság javaslata az volt, hogy a évi támogatásokat szavazzák meg idén is. A SZAFT nem nyújtott be idén pályázatot. A bizottság azt a javaslatot tette, hogy az így megmaradt 50 e Ft-ot a Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület támogatására fordítsák. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Gazdasági Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 17/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdasági Bizottság indokolt javaslatát a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatainak elbírálásáról, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 22/2009. (XI.26.) rendeletének 2. -a alapján évben Ft célelőirányzatot biztosít a civil szervezetek támogatására. 1. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Közművelődési és Családsegítő Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Közművelődési és Családsegítő Egyesület keretében működő népdalkör utazási költségeire. 2. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Szatymazi Családi nap rendezvény költségeire. 4

9 3. A képviselő-testület évben (Labdarúgó szakosztály: Ft; Judo szakosztály: Ft) Ft támogatást nyújt a Szatymazi Sportegyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: versenyeztetéssel járó költségek, sportolók utaztatása, közüzemi számlák, megbízási díjak kifizetésére. 4. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazi Sakkbarátok Köre részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: szövetségi tagdíj, nevezési díj, versenyengedélyek, versenyek rendezési költségeinek finanszírozására. 5. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazi Polgárőr Egyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: egyesület által feladatai ellátásához használt gépjármű használatának, üzemeltetésének költségeire, segélyhívó rendszer díjának fedezésére. 6. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a V-8 Autó-Motor Sportegyesület részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: egyesület működési költségeinek kiegészítésére, Lada Találkozó rendezvény költségeire, Ladacrossz versenysorozatban saját versenyző(k) versenyeztetésével járó költségek fedezésére. 7. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: pénzügyi szolgáltatások költségeinek fedezésére, munkavállaló bérköltségeire. 8. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Anyák Napja, Idősek Világnapja rendezvények költségeire. 9. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Családi Sportnap rendezvény költségeire, sporteszközök beszerzésére. 10. A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete részére. A szervezet a támogatást az alábbi 5

10 célokra használhatja fel: Működési költség, diktafon beszerzése, Nőnapi Bál, Szüreti Mulatság rendezvények költségeire. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet alapján megkötendő megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr.kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a Szatymazért Alapítvány számára Ft támogatás nyújtásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 18/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazért Alapítvány évi támogatására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület évben Ft támogatást nyújt a Szatymazért Alapítvány részére. A szervezet a támogatást az alábbi célokra használhatja fel: Szatymazért Alapítvány Alapító Okiratának 5. pontjában foglalt célokra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr.kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző 6

11 Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a szatymazi Római Katolikus Plébánia kérelmét, mely a plébánia épületének tetőfelújításához kér önkormányzati támogatást. Kiemelte, hogy a költségeket megosztva viselnék: 1/3-át a hivatal, 1/3-át a püspökség, 1/3-át a hívek. A Gazdasági Bizottság támogatta a kezdeményezést, és 2 m Ft-ot javasolt erre a célra. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 19/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Plébánia tetőfelújítás H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Plébánia épületének tetőfelújítására vonatkozó előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület Ft előirányzatot biztosít a Szatymazi Plébánia tetőfelújítására átadott pénzeszközként. A képviselő-testület évi költségvetési rendeletét ezzel a módosítással fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr.kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a Ritmikus Sportgimnasztika csoport támogatási kérelmét. Elmondta, hogy az összeg a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre került. Felkérte a képviselőket, hogy aki a támogatással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 20/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Ritmikus Gimnasztika csoport kérelme 7

12 H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Ritmikus Gimnasztika csoport támogatás iránti kérelmét, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület 400 e Ft támogatást nyújt évi költségvetése terhére a Ritmikus Gimnasztika csoport támogatására. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatási összeget az Alapfokú Oktatási Intézmény részére történő átadással teljesíti az önkormányzat. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette Görgényi Gábor kérelmét, melyben 24 e Ft támogatást kér a Tanyavilág c. újság postaköltségeire. Az összeg a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre került. Felkérte a képviselőket, hogy aki a támogatással egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 21/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Görgényi Gábor kérelme H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Görgényi Gábor kérelmét a Tanyavilág c. újság támogatására, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a évi költségvetésében a postaköltségek előirányzaton belül Ft betervezésre került a Tanyavilág c. újság támogatására. 8

13 A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: ismertette a Mi Óvodánk Alapítvány kérelmét. Kiemelte, hogy csak terület biztosítását kérik. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kérelmet tudomásul veszi, és egyet ért azzal, hogy vizsgálják meg terület biztosításának lehetőségét, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 22/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelem H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelmet, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelmet tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert arra, hogy vizsgálja meg a terület biztosításának lehetőségét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy ajánlatot kért a Művelődési Ház Nagytermének padlófűtésére. Elmondta, hogy a korábbi árajánlatban rosszul szerepelt a terület nagysága, így új árajánlatot nyújtottak be Áfa összeggel. Elmondta, hogy a kazánok elavultak, így kazáncsere is indokolt kéményseprői vizsgálat alapján. 9

14 Ismertette az erre vonatkozó ajánlatot, és tájékoztatta a testületet arról is, hogy nem javasolták a műanyag ablakokat. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. Megkérdezte, hogy a képviselőknek a költségvetési rendelettel kapcsolatban van-e további kérdése, javaslata, észrevétele. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendeletet a módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 8/2011 ( ) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervének megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak. Kálmán János intézményvezető: részletesen ismertette rendezvénytervet. Elmondta, hogy munkájukat nagyban befolyásolja a Művelődési Ház folyamatban lévő felújítása. Próbálnak a rendezvényeknek és a csoportoknak ideiglenesen helyet keresni a teleházban, iskolában. Elmondta, hogy az Őszibarack Fesztivál és Falunapok helyszíne az Iskola lesz. Javítani szeretné a Falunap időpontját, ami július Kiemelte, hogy idén új rendezvényeket is terveznek : Majális a ligetben együtt a Sportnappal a civil szervezetek bevonásával. Szabadtéri koncertek a nyár folyamán amatőr zenekarokkal a Művelődési Ház előtti parkban. Hagyományőrző nap a LEADER községek közreműködésével, és hagyományos népi játékokkal. Katalin bál. Adventi hétvégék a község civil szervezeteivel, intézményeivel közös szervezésben. A szolgáltatásaik árain nem kívánnak változtatni az idén. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy kimaradt a Hungaricum Fesztivál, ami augusztus második vagy harmadik hétvégéjére esik. Örül az újra felélesztett majálisnak és a többi kezdeményezésnek is. Barna Károly képviselő: megkérdezte, hogy néptánc és társastánc létezik-e a művészeti iskolában. 10

15 Bódis Margit képviselő: társastánc van. Az Óvodában többször próbálták a néptáncot beindítani, de nem volt sikeres a kezdeményezés. Lengyel Istvánné dr. képviselő: kérte, hogy amennyiben készül bármilyen kiadvány, szórólap, azt juttassák el részére. Különböző turisztikai rendezvényeken, kiállításokon szeretné népszerűsíteni a programokat. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a rendezvénytervet az Őszibarack Fesztivál és Falunapok rendezvény időpontjának módosításával elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 23/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei évi rendezvényterve H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervét, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervét a jegyzőkönyv mellékletében meghatározott tartalommal azzal a változtatással fogadja el, hogy az Őszibarack Fesztivál és Falunapok időpontja július Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Kálmán János Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 3. napirendi pont: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak. Kálmán János intézményvezető: részletesen ismertette a testülettel az elmúlt év rendezvényeit. Kiemelte, hogy a felújítás miatt csökkent az internetet és a fénymásolást igénybe vevők száma. A művelődési ház minden korosztálynak helyszínt adott. A felújítás miatt a Falunap helyszíne az Általános Iskola lett. 11

16 A belvíz miatt elmaradt Repülőnapot igyekeztek más rendezvény megszervezésével pótolni. Dr. Kormányos László polgármester: kérte, hogy a kerámia szakkörnél tegyék hozzá a szakkörön részt vevők az önrészt. Javasolja, hogy jövőre dolgozzák át a szakkör támogatását. Kálmán János intézményvezető: elmondta, hogy magas színvonalúak az általuk elkészített tárgyak. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros: elmondta, hogy a könyvtár állománya csökkent is és növekedett is. A Somogyi könyvtártól kaptak 55e Ft támogatást. A könyvtár NAVA-pontként is használható, túl a hagyományos könyvtári funkción. A szokásos foglalkozásokon felül (óvodás, iskolás csoportok) a Somogyi könyvtár egy kihelyezett fórumot szervezett. Június 17-én a 38. Csongrád Megyei Könyvtárosnapon 140 megyei kollégát láttak vendégül. A felújítás idejére a könyvtár a Teleház mellé költözött, és változatlan nyitvatartással üzemel. Mákos Istvánné jegyző: a leltárról érdeklődött. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros: elmondta, hogy halasztást kellene kérni a költözés miatt. Néhány megfelelő emberrel a visszaköltözéssel együtt meg lehetne oldani. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Művelődési Ház és a Könyvár beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 24/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolója H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolóját és alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 12

17 Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont: A Dankó Pista Művelődési Ház évi munkatervének megtárgyalása. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Kálmán Jánosnak és Feketéné Bárkányi Ilonának. Kálmán János intézményvezető: elmondta, hogy nem kívánnak semmit mást hozzá tenni. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 25/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkaterve H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervét, és alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1./ dr. Kormányos László polgármester 2./ Mákos Istvánné jegyző 13

18 5. napirendi pont: Előterjesztések: 5.1. Vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a belvízvédelmi készültséget továbbra is fent kell tartani. Az előzőekhez hasonlóan vis maior támogatási igényt nyújtanának be. Ismertette a határozati javaslatot. Felkérte a képviselőket, hogy aki a határozattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 26/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymaz község közigazgatási területére elrendelt belvízvédelmi készültség költségei részbeni finanszírozására benyújtandó támogatási igényről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a Szatymaz község közigazgatási területére elrendelt belvízvédelmi készültség költségei részbeni finanszírozása érdekében, illetve a 8/2010 (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a vis maior támogatási igényt nyújt be, mivel az Önkormányzat saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 14

19 5.2. Alpolgármester tiszteletdíjának változása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy az alpolgármester nettó tiszteletdíja nem változik. A személyi jövedelemadó változása miatt az alpolgármester tiszteletdíja kérelme alapján bruttó Ft től. Dékányné Dr Balogh Andrea bejelentette személyes érintettségét. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki ki kívánja zárni a szavazásból Dékányné Dr. Balogh Andreát, kézfelemeléssel szavazzon: : a képviselő-testület 2 igen szavazattal 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 27/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea személyes érintettsége H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésének figyelembevételével Dékányné Dr. Balogh Andreát nem zárja ki a szavazásból. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Dékányné Dr. Balogh Andrea Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki az alpolgármester tiszteletdíját a fent említett Ft összegben elfogadja és költségátalányt nem állapít meg kérése szerint számára, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat nélkül - 1 fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta : 15

20 28/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíja H a t á r o z a t Szatymaz Község képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. Törvény 4. (2) bekezdése alapján Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg : 1. A képviselő-testület hivatkozott törvény alapján, Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíját Ft összegben határozza meg. Költségátalányt nem állapít meg számára. 2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Dékányné Dr. Balogh Andrea 5.3. Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az OFA-KSZM-11221/2011 számú pályázati kiírást. Elmondta, hogy a pályázat 6 hónap időtartamra nyújt 100%-os támogatást egy fő béréhez és annak járulékaihoz. A pályázat nem támogatja azonban a foglalkoztatással járó egyéb költségeket (utazás, orvosi vizsgálat), melynek viselését a pályázónak vállalnia kell. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a pályázattal és a költségek viselésével egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: 16

21 : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 29/2011. (II.09.) KT határozat Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása H a t á r o z a t Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatás- szervezők foglalkoztatásának támogatására kiírt OFA-KSZM-11221/2011 számú pályázati kiírással kapcsolatos előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 1 fő közfoglalkoztatás-szervező munkakörben történő foglalkoztatásának támogatására pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. Vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén a munkavégzés és alkalmazás során felmerülő, pályázatból nem finanszírozható költségekre (pl. munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat, helyközi utazás költsége) biztosítja a megfelelő pénzügyi forrást. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5.4. Vízhálózat építés illetve rákötés esetén érdekeltségi hozzájárulás megállapítása / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a vízhálózat építés illetve rákötés költségei állandóan változnak. A jelenlegi gyakorlat szerint nagyobb terhek hárulnak azokra, akik kiépíttetik a hálózatot, mint akik később erre rákötnek. Szeretnék a kérdést rendeletben szabályozni, és érdekeltségi hozzájárulást megállapítani ugyan úgy, ahogy például járdaépítés esetén. Évente az ipari árindex mértékével lehetne növelni a 17

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 16. napján az Általános Iskola ebédlőjében közmeghallgatás keretében megtartott rendes nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben