Jkv Változat: 1. 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2"

Átírás

1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jkv Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület szeptember 15-én megtartott üléséről Készült: a Képviselő-testület szeptember 15-én, órakor kezdődő - üléséről a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. (A jelenlévő 16 fővel a Képviselő-testület határozatképes.) Ughy Attila: köszönti a megjelent Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait. Megnyitja az ülést. Kéri a Háztanács alelnökét, ismertesse a Háztanács ülésén elhangzottakat. Kiss Róbert: a Háztanács megtartotta ülését, amelyen a következő javaslatok születtek az üléssel kapcsolatban: Az S4. napirendi pontot előterjesztő visszavonta. A tárgyalást az S5/Z. napirenddel kezdenék, utána következne a 22. napirend, majd ezután a rendeletek következnek, utána az S1., S3., S6. napirendek következnek, majd a 27. napirend után az S2. napirend. Kőrös Péter kérésére a testület külön fog szavazni az S5. napirendről és az 1. tájékozató napirendre vételéről. Köszöni a figyelmet, mindenkinek jó munkát kíván. Kőrös Péter: a tájékoztatóról való külön szavazásról eláll. Ughy Attila: kéri a szavazást először az S5/Z napirend napirendre tűzéséről. (jelen volt 20 fő képviselő) 646/2011. (IX.15.) sz. határozat 15 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett S5/Z. sorszámmal napirendre tűzi a Tulajdonosi döntések meghozatala (Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető választás, Sport és Ifjúsági Szálló üzemeltetésének átadása) című zárt előterjesztést. Ughy Attila: megállapítja, hogy a testület a napirendre vétel mellett döntött. Kéri a szavazást a többi sürgősségi napirendről egyben.

2 Jkv Változat: 1. 2 (jelen volt 20 fő képviselő) 647/2011. (IX.15.) sz. határozat 19 igen szavazattal egyhangúlag napirendre tűzi a következő sürgősségi napirendeket: - S1. sorszámmal A DHK Pénzügyi Hátralékkezelő és Szolgáltató Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozó megállapodás előkészítése című előterjesztést. - S2. sorszámmal A Budapesti Önkormányzatok Szövetségével kapcsolatos döntések című előterjesztést. - S3. sorszámmal a Budapest, XVIII. kerület Havanna u. 76. szám alatti, /71 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntéshozatal című előterjesztést. - S6. sorszámmal a Szándéknyilatkozat kifejezése a kerületi kézilabdasport támogatására című előterjesztést. Ughy Attila: kéri a teljes napirendsorozatról a döntést. (jelen volt 20 fő képviselő) 648/2011. (IX.15.) sz. határozat 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pont tárgyalását, a tárgyalás módjára és időrendjére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint: 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III. 8.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 338. rendkívüli eljárással! 2. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 337. rendkívüli eljárással! 3. A évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló /2011. (.) önkormányzati rendelet megalkotása 339. rendkívüli eljárással! 4. Rendeletalkotás a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 340. rendkívüli eljárással! 5. A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, többször módosított 28/2003. (VII. 01.) sz. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása 355. rendkívüli eljárással! 6. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása 356. rendkívüli eljárással! 7. Rendeletalkotás az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 370. rendkívüli eljárással! 8. Lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) számú rendelet módosítása 369. rendkívüli eljárással! 9. A 2011/2012. tanévben induló óvodai csoportok, általános- és középiskolai osztályok és napközis csoportok számának meghatározása 359. rendkívüli eljárással!

3 Jkv Változat: Alapító okirat módosítása 357. rendkívüli eljárással! 11. Az önkormányzat tulajdonában lévő ELMŰ Nyrt. részvények értékesítése 398. rendkívüli eljárással! 12. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Többcélú Hitelkeret- Szerződésének módosítása 349. rendkívüli eljárással! 13. Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Peren kívüli megállapodás kötése a Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoporttal 341. rendkívüli eljárással! 15. SPO-SZALÉT-2011 Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása A komponens c. pályázat beadása, önerő biztosítása 343. rendkívüli eljárással! 16. KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú "Bp., XVIII. ker. Kandó Téri Általános Iskola intézményépületének energetikai korszerűsítése" című pályázat önrésze biztosításának megerősítése 336. rendkívüli eljárással! 17. A Budapest XVIII. kerület Kandó Tér 1. sz. alatti (145688/4hrsz.) Kandó Téri Általános Iskola intézményépületének intézményi energiaracionalizálási program kertén belül megvalósuló felújítás beruházási alapokmányának és engedélyokiratának jóváhagyása 346. rendkívüli eljárással! 18. A Budapest XVIII. kerület Thököly u. 7. sz. és a Thököly u sz. alatti (155453/4, hrsz.) önkormányzati tulajdonú Karinthy Frigyes két oktatási nyelvű Gimnázium épületeinek intézményi energiaracionalizálási program kertén belül megvalósuló felújítási, beruházási alapokmányának és engedélyokiratának jóváhagyása 347. rendkívüli eljárással! 19. A Budapest XVIII. kerület Darus utca 3. szám alatt megüresedett épületrész használatának engedélyezése az ingatlanon működő Darus utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola részére 335. rendkívüli eljárással! 20. Budapest, XVIII. kerület helyrajzi számon nyilvántartott, Batthyány Lajos utca 78/A szám alatt található irodahelyiség helyiségbérleti szerződésének meghosszabbítása a Magyar Vöröskereszt Budapest XVIII. kerületi Szervezetének 362. rendkívüli eljárással! 21. A Budapest XVIII. kerület helyrajzi számon nyilvántartott, Nemes utca 22. szám alatti ingatlan kapcsán megkötött adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítési határidejének módosítása 350/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 22. Tulajdonosi döntés (a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évi féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása) 368/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! (A 652/2011. (IX.15.) sz. határozat alapján nyílt ülés.) 23. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális és gyermekvédelmi segélyhatározatok elbírálása 342/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 24. Dr. Váczi Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyzői, illetve Chrobák Zoltánné dr. aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetése 366/Z Zárt ülés! 25. Jegyzői pályázat kiírása 367. rendkívüli eljárással! 26. Beszámoló az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott elévült hátralékok állományáról 354. rendkívüli eljárással! 27. A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala 358. rendkívüli eljárással! 28. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által civil szervezetekkel kötött együttműködési és helyiségbérleti megállapodások felülvizsgálata 396. rendkívüli eljárással! 29. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülettel kötött helyiségbérleti szerződés felülvizsgálata 397. rendkívüli eljárással! 30. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 365. rendkívüli eljárással!

4 Jkv Változat: Interpelláció Int-1: Koczka Józsefné képviselő asszony VII. 7-i ülésre leadott interpellációja Ughy Attila polgármesterhez a Városkép című újság május 12. számában megjelent A polgármester szívügyei cikkel kapcsolatban. (A KT július 7-i ülésén az interpelláló személy távolléte miatt nem került sor az interpelláció tárgyalására) Az interpellált szóban válaszol. 32. Kérdések, bejelentések Kerd-1: Gönczöl András Sallai Center c. kérdése Kerd-2: Gönczöl András Székely-magyar rovásírásos táblák kihelyezése c. kérdése S1. A DHK Pénzügyi Hátralékkezelő és Szolgáltató Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozó megállapodás előkészítése 400. rendkívüli eljárással! S2. A Budapesti Önkormányzatok Szövetségével kapcsolatos döntések 399. S3. Budapest, XVIII. kerület Havanna u. 76. szám alatti, /71 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntéshozatal 401. rendkívüli eljárással! S4. A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola (Budapest, XVIII. kerület, Üllői út , hrsz.) sportpályáinak felújításával kapcsolatos tulajdonosi döntés 403. rendkívüli eljárással! (a napirendet az előterjesztő visszavonta) S5. Tulajdonosi döntések meghozatala (Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető választás, Sport és Ifjúsági Szálló üzemeltetésének átadása) 404/Z Zárt ülés! S6. Szándéknyilatkozat kifejezése a kerületi kézilabdasport támogatására 405. Tájékoztató: - Tájékoztató a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és költségvetési szervei I. féléves gazdálkodásának alakulásáról 344. (Táj01) - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalon belül lezajlott ellenőrzések eredményéről és az ezzel kapcsolatos szükséges lépések megtételéről 380. (Táj02) (Tárgyalási sorrend: S5,22,1,2,3,4,5,6,7,8,S1,S3,S6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32) Ughy Attila: napirend előtti hozzászólásra nem jelentkezett senki, ismerteti az elsőnek tárgyalandó S5/Z napirendi pontot, amelyet zárt ülésen tárgyalnak, kéri megteremtetni a zárt ülés feltételeit. (Zárt ülés) S5/Z Tulajdonosi döntések meghozatala (Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető választás, Sport és Ifjúsági Szálló üzemeltetésének átadása) 404/Z Zárt ülés! (A Képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta. A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzottakat a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.)

5 Jkv Változat: Tulajdonosi döntés (a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évi féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása) 368/Z rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester) Ughy Attila: ügyrendi hozzászólásban megadja a szót. Kőrös Péter: információi szerint tegnap a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság úgy döntött, hogy nem zárt ülés keretében tárgyalja a napirendet, és mivel 100 % közpénzből gazdálkodó cégről van szó, ezért indítványozza, hogy nyílt ülés keretében tárgyalja a testület. Petrovai László: a jegyzőkönyv számára jelzi, hogy az előző szavazásnál tartózkodni szeretett volna. Ughy Attila: aljegyző úr véleményét kérte, tehát amennyiben a Képviselő-testület a nyílt tárgyaláshoz hozzájárul, akkor lehetséges. (jelen volt 20 fő képviselő) 652/2011. (IX.15.) sz. határozat 20 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a 22. napirendi pontot nem zárt ülés keretében tárgyalja. Ughy Attila: megállapítja, hogy a javaslatot elfogadták, akkor nyílt ülésen tárgyalják a napirendet. Kéri a feltételeket megteremteni. (A Képviselő-testület a napirendi pontot nem zárt ülésen tárgyalta.) (Zárt ülés után) Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése, bizottsági vélemény nincs, kérdés szakasz következik. Kőrös Péter: két kérdése lenne, az előterjesztőtől kérdezi, hogy kezdeményeztek-e és végrehajtottak-e a Vagyon18 (mai nevén Városgazda18) Zrt. és az Önkormányzat között haszonbérleti és egyéb elszámolási kérdések tekintetében az eredetileg testület által jóváhagyott szerződéshez képest egy szerződésmódosítást? Szeretettel köszönti Werner Péter igazgatósági elnök urat a teremben, tisztelettel kérdezi tőle, hogy az Igazgatóság, amikor prémiummal kapcsolatban döntést hozott és prémium kifizetését javasolta a Felügyelő Bizottság számára, ezt megelőzően kért-e írásbeli tájékoztatást a management-től arra vonatkozóan, hogy a cég likviditását mennyiben befolyásolja a prémium kifizetése? Kapott-e ilyen tájékoztatást és ha igen, akkor ezt az írásos anyagot megtekinthetik-e? Petrovai László: a beszámoló 2. pontjában a lakásért életjáradék program táblázatai között egy olyan adatot, hogy üres lakások száma 10 db. Kérdezi, hogy mi indokolja, hogy üres lakások legyenek a lakásért életjáradék programban? Miért nem tudják ezeket hasznosítani?

6 Jkv Változat: 1. 6 dr. Lévai István Zoltán: az első kérdésre röviden tud válaszolni, tudomása szerint nem a válasz. Werner Péter: (Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. igazgatósági elnök): köszöni a szót, természetesen a döntés meghozatalakor nem kértek írásbeli anyagot a cég likviditási helyzetéről, mert tökéletesen tisztában vannak azzal, nem kellett erről külön tájékoztatást bekérniük. A döntés meghozatala és maga a prémium kifizetése között értelemszerűen kellő idő fog eltelni és a kifizetés akkor fog megtörténni, amikor a cég likviditási helyzete maximálisan, tökéletesen megfelelő lesz. Ughy Attila: a kérdések egy részére Csomó Tamás alpolgármester úr válaszol. Csomó Tamás: az életjáradék programban felszabaduló lakásokat nem a cég értékesíti, hanem a Népjóléti Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság együttes ülésén dönt arról, hogy melyikkel mit fognak tenni a jövőben és onnantól kezdve a lakáspályázatok a két bizottság körébe tartozó problematika. Ughy Attila: köszöni a válaszokat, kérdés szakaszt lezárja, vita szakasz következik. Kőrös Péter: Köszönöm szépen a szót Polgármester úr, Alpolgármester úrnak is köszönöm a választ, azt gondolom erre csak ezt az egy választ lehetett adni, hisz testületi hatáskörben van ez a szerződés és nem véletlenül kérdeztem, ugyanis amennyiben képviselőtársaim áttekintették az előterjesztés részét képező anyagokat és figyelmesen átolvasták, akkor a következő kép tárul a szemük elé. Azok számára hívná fel a figyelmet, akiknek adott esetben a mérleg illetve az eredmény-kimutatások világa egy kicsit talán idegen, - ez persze nem hiba - de szeretné felhívni a figyelmet a következő érdekességekre. Ugye ebben a teremben nagyon sokszor hangzott el és az Önkormányzat különböző média hasábjain nagyon sokszor hallották azokat az érveket és bejelentéseket, hogy majd itt az összevonás eredményeképpen mennyire kiválóan fog működni az Önkormányzat vállalata, mennyire eredményes lesz. Ezzel szemben a most elénk tett anyagból gyakorlatilag az tűnik ki, hogy az Önkormányzat vállalata csak különböző most nem pejoratív értelemben mondom a trükköt, de különböző számlák ki nem fizetésével és visszatartásával tudja fenntartani a likviditását ill. ez szükséges ahhoz, hogy egy minimális, 1,2 millió forintos adózás előtti féléves eredményt legyen képes elérni. Ha megnézik ezeket a számokat, akkor azt látják belőle, hogy jelenleg a Társaságnak az Önkormányzat felé meglévő adóssága közel 360 mft. Ezért kérdeztem alpolgármester urat arra vonatkozóan, hogy valaki a vezetés részéről adott-e engedélyt arra, hogy a szerződéstől eltérően - emlékeim szerint ugye ebben van egy ütemezés, hogy milyen ütemben kell fizetni azt a Társaságnak az Önkormányzat felé. A saját maguk által elkészített mérleg szerint ,- eft az a tartozás félévkor, amivel az Önkormányzat felé tartozik a Társaság. Ugyanezekből az adatokból az is kiderül, hogy rövidlejáratú kötelezettsége közel fél milliárd forintnyi van a Társaságnak. Ami azt jelenti -, hogy finoman fogalmazzuk -, hogy ezt a Társaságot fél év alatt sikerült abba az állapotba juttatni, amit gazdasági értelemben azért sokan már a csődnek szoktak nevezni. Még egy pár érdekességre szeretné ebben felhívni a figyelmet. Nevezetesen azt, hogy próbálok majd egy képet is mutatni a végén vizuálisan ill. verbálisan is, nevezetesen, hogy értem én azt a szándékot, meg látjuk is, meg tudjuk, hogy prémiumfeltétel volt, hogy eredményes legyen valamennyire a vállalat, de ezt alapvetően úgy sikerült elérni ez volt ugye a másik mód és ez is egyértelműen kitűnik itt a számokból, hogy a vállalatnak a rábízott feladatok nagy részét nem sikerült elvégeznie. Ezt jelzi többet között az is, hogy kb. 100 mft értékben csökkentették azokat a típusú ráfordításokat, amelyeket például feladatként el kellett volna végezni. Nagyon leegyszerűsítve: amit megspóroltak azon a festéken, amit rá kellett volna kenni az iskolák

7 Jkv Változat: 1. 7 falára, azt most egyébként kifizetjük prémiumban a cég vezetőinek. Tehát Lévai Úr, ill. Tisztelt Többségi Frakció! Nem tudom tisztában vannak-e azzal és Önök kapnak-e tájékoztatást arról frakcióülésen, hogy milyen mértékű prémium kifizetésben részesítik az Önök delegáltjai a vállalatok vezetőit ezért a teljesítményért, de azt gondolom, hogyha tisztában lennének azokkal a tízmilliós mértékekkel, amiről itt beszélünk, akkor biztos feltennének pár kérdést a frakcióülésen azoknak, akik ezeket az előterjesztést Önök elé hozzák. Zárásként azt szeretném elmondani, hogy igaz, hogy ezek féléves eredmények, de különösen, hogy az Önkormányzat hitelkeret bővítéséről pár napirenddel később beszélni fogunk, azt gondolom, hogy idejében kezdjük el kongatni azt a típusú harangot, amit ugye vészharangnak hívnak sokan, hogy baj van ennél a társaságnál, baj van azzal a szemlélettel és azzal a vezetéssel, ami ma jellemzi a társaságot, nagyon hamar ennél komolyabb intézkedésekre lesz szükség, ha ezek a tendenciák így folytatódnak. Emiatt frakciónk az elénk tett anyagot nem fogja tudni támogatni. Köszönöm szépen. Ughy Attila: Mielőtt Lévai István alpolgármester úrnak adnám meg a szót, azért néhány dolgot frakcióvezető úr engedje meg, hogyha vészharangokról beszélünk, akkor nem tudom, hogy annak a haragnak a kötele hol volt frakcióvezető úr, az előző 8-12 vagy 16 évben, ugyanis az a gazdasági helyzet, ami előállt ezeknél a társaságoknál, az nem az elmúlt 6-8 hónapban állt elő. Ez az első tényszerű megállapítás, a másik tényszerű megállapítás ezzel kapcsolatban pedig az, hogy azok a számviteli és egyéb típusú fegyelmezetlenségek, amik általában az Önök által vezetett városi cégeknél az előző időszakban megjelentek, többek között azok okozzák azt az eredményt és azokat a problémákat, amiket most helyre kell hozni. Nemcsak a gazdálkodással volt az előző időszakban probléma, hanem annak a jogszerű lekönyvelésével is. Ezért én illő tisztelettel, ismét csak szeretném arra kérni azokat a képviselőtársaimat, akik az előző időszak helyzetének előállításában egy átlagos képviselőnél több befolyással vagy rálátással rendelkeztek, hogy a sarkos megfogalmazásaikat otthon egy körömreszelővel előtte gömbölyítsék le és nézzenek bele egy tükörbe, utána méltóztassanak szót kérni. Köszönöm dr. Lévai István Zoltán: Köszönöm a szót, Én szeretném Kőrös Péternek megköszönni az észrevételeit a napirend vonatkozásában, figyelembe fogjuk venni a következő időszakban azokat a jelzéseket, amelyeket megfogalmaz, de nem felejtjük el azt sem, hogy Ön azt a halmazt képviseli, akik ide juttatták a kerületet ebbe a helyzetbe és ennek megfelelően fogjuk súlyán kezelni az Önök véleményét. Különös tekintettel arra, hogy ebben a teremben sokan feltételezik és sejtik azt, hogy többek között a kötvénykibocsátás kapcsán kik játszottak meghatározó szerepet, hogy még nehezebb helyzetbe kerüljön a kerület a kötvénykibocsátás kapcsán az elkövetkezendő évek tekintetében. Gondolok itt a jövő elzálogosítására. Köszönöm. Ughy Attila: kérdezi a cégvezetőket kívánnak-e a vitában elhangzottakra reagálni? Werner Péter (Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnök): A cégek kiválóan működnek, ugyanazzal a feladatmennyiséggel birkózunk meg, mint az elmúlt években, jóval kevesebb forrást költöttünk, ugyanennek a feladatmennyiségnek az elvégzésére. Csúsztatás az, hogy most 100 mft-ot spóroltunk az iskola kifestésén és azt Én eredményben mutatom ki. Ön is tökéletesen tisztában van azzal, hogy azzal a támogatási pénzzel, amit én megkapok az Önkormányzattól, az utolsó fillérig el kell számoljak és azt nem tudom eredményként kimutatni, mert hogyha nem költöttem el, nem számoltam el vele, akkor az a pénz visszajár. Egészen más típusú eredmény képződik a Vagyon18-nál, hogyha képződik eredmény, az a működéséből fakad az az eredmény, tehát számviteli trükkök értelemszerűen nálunk nincsenek. Ön egy számviteli trükkel próbálja magyarázni és kiszínezni a történetét,

8 Jkv Változat: 1. 8 hogy miért van prémium kifizetésre lehetőség. Nem azért, mert nem festettük ki az iskolákat, mert hogyha valóban kevesebb pénzt költöttünk karbantartásra, ez azért van, mert jóval racionalizáltabban, a saját munkaerő-állomány felhasználásával, a himi-humi alvállalkozók leépítésével, így tudtuk elérni azt, hogy jóval takarékosabban tudtuk ugyanazt a műszaki feladatot ellátni. Tehát a megtakarítás az valós megtakarítás és ugyanolyan mennyiségű feladat elvégzését jelentette. Ughy Attila: vita szakaszt lezárja, módosító indítvány beadására van lehetőség. Kőrös Péter: kiegészítő határozati javaslata a következő: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy rendeljen el belső ellenőrzést annak megállapítására, hogy a Városgazda18 Zrt. féléves mérlegében szereplő ,-eFt-os önkormányzattal szemben fennálló tartozása hogyan alakulhatott ki, milyen időrendben, kinek a mulasztása eredményeképpen jöhetett létre ez a tartozás. Felelős polgármester, határidő november 30. Ughy Attila: kicsit szomorú, hogy nem hamut szórt a fejére képviselő úr, de így kénytelen ezt a kiegészítő javaslatot feltenni szavazásra. dr. Lévai István Zoltán: Mint ahogy vita szakaszban már jeleztem, megvizsgáljuk és köszönjük a jelzéseit, megfelelő szinten és súlyán kezeljük, úgy gondolom nincs szüksége annak, hogy itt kiegészítő határozati javaslatban feladatot szabjunk meg, az Ön magas színvonalú számai jelzéseit is figyelembe vesszük. Köszönöm szépen. Ughy Attila: szavazás előtt frakcióvezetőknek van lehetősége felszólalásra. Kőrös Péter: Nagyon köszönöm a szót Polgármester Úr! Kíváncsi vagyok ebben a Képviselő-testületi teremben mikor fogjuk azt megélni, hogy valahogy a többségi frakció képviselői ne kapdossák be azt a pirulát, amit minden egyes alkalommal bevesznek, amikor bejönnek a képviselő-testületi terembe és elkezdik végre helyén kezelni azokat a dolgokat, amit egyébként itt Önök támogatnak és szavaznak meg. Polgármester Úr, Ön meg higgye el, hogy tisztelem Önt annyira, hogy nem fogom azzal szembesíteni, hogy nem először fordul elő ebben a képviselő-testületi teremben, nem fogom szembesíteni, - a példák nélkülözését értem ezalatt - nem először fordul elő a képviselő-testületi teremben az, hogy Ön olyan típusú kinyilatkoztatást ill. véleményt fogalmaz meg, amely például többek között az előző hozzászólásában ugye arra utal, nevezetesen, hogy itt az elmúlt tizenx évben számtalan gazdasági vezető, könyvvizsgáló, adószakértő adott esetben meghamisított mérlegeket. Merthogy ugye Ön erre utalt, amikor arra tett célzást, hogy pld. a Vagyonkezelő ill. más önkormányzati társaságok esetében olyan típusú számviteli fegyelemsértésre került sor, aminek eredményeként jelen kollégák most kénytelenek vakarózni. Azt gondolom, ha tud ilyet, akkor tegye meg a megfelelő lépéseket, egyébként pedig ilyen típusú sejtetéseket már csak azért se tegyen, mert tudtommal Ön nem számviteli szakember ha igen, akkor ezúton megkövetem tehát legyen szíves a jövőben azért próbáljon meg kicsit jobban odafigyelni. Köszönöm szépen. Ughy Attila: Köszönöm szépen, én nagyon örülök annak, hogy frakcióvezető úr nemcsak írásban, hanem szóban is mindenféle dolgokat tulajdonít nekem, legközelebb, hogyha valamit mondok, akkor majd külön értelmezést fogok kérni arra, hogy ezt az ellenzéki frakcióvezető úr hogyan gondolja. Higgye el frakcióvezető úr, hogy ez külön örömet okoz számomra, hogy van lehetőség arra, hogy Ön külön el tudja mondani, hogyha mondok valamit, akkor mire gondolok. Ez tényleg nagy örömmel tölt el engem, egyébként pedig higgye el, hogy nem levegőbe beszéltem és szerintem rövidesen - Ön ennek a cégnek korábban vezető

9 Jkv Változat: 1. 9 tisztségviselője volt meg fogja látni azokat az előterjesztéseinket, amire alapoztuk például ezeket a kinyilatkoztatásainkat. Dömötör Istvánnak adjom meg a szót. Dömötör István: Kőrös úr tényleg szeretném, ha továbbra is tenne ilyen jelzéseket és akkor hátha tudjuk egymás munkáját segíteni. Ön kérte, hogy név szerint nevezzen meg a városvezetés olyan cégeket, akik az Önök idejében folytattak áldásos tevékenységeket és mondjuk pénzügyi trükköket vagy ennél súlyosabb hibákat Ne adj Isten bűnöket követtek el. Én javaslom, hogy vizsgálja meg vagy nézzen körül az Egészségügyi Szolgáltató Kft. háza táján, ahol a Balance Kft. végezte el korábban Regős János alpolgármester megbízásából aki ugye szocialista alpolgármester volt a könyvelést, rendkívüli felmondással vált tőle meg a cég, mert a pénzügyi beszámolóban azt hiszem egy pár milliós számlát elfelejtett lekönyvelni vagy talán rossz helyre könyvelt le. Megmondom őszintén hirtelen jött a kérdés és nem tudtam teljesen felkészülni, de a tény az tény, hogy jelenleg rendkívüli felmondással szabadult meg a cég, mert majdnem olyan útra bocsátotta a céget, aminek komoly törvényességi következményei lettek volna. Ughy Attila: az előterjesztő nem fogadta be a kiegészítő javaslatot, először az eredetiről döntenek és utána a kiegészítő javaslatról. (jelen volt 19 fő képviselő) 653/2011. (IX.15.) sz. határozat 13 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. korábban Vagyon18 Nonprofit Zrt évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: szeptember 15. (jelen volt 19 fő képviselő) 654/2011. (IX.15.) sz. határozat 7 igen szavazat, 11 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadja el a következő javaslatot: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy rendeljen el belső ellenőrzést annak megállapítására, hogy a Városgazda XVIII. kerület Zrt. féléves mérlegében szereplő ,- eft-os, Önkormányzattal szemben fennálló tartozása hogyan alakulhatott ki, milyen időrendben, kinek a mulasztása eredményeképpen jöhetett létre ez a tartozás. Határidő: november 30. Ughy Attila: bár lát némi koherencia zavart alpolgármester úr arcán, amiért megszavazta a javaslatot, de gesztusnak szánta. A napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot. dr. Lévai István Zoltán: csak a jegyzőkönyv kedvéért mondja, hogy Ő direkt nem-mel kívánt szavazni, nem félrenyomott.

10 Jkv Változat: Rendeletalkotás az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III. 8.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 338. rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: Ughy Attila polgármester) Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése, megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, majd kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban. (jelen volt 180 fő képviselő) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 26/2011.(IX.20.) sz. önkormányzati rendeletét : Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Budapest, szeptember 15. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester Általános indokolás A rendelet módosítását az oktatási-nevelési intézmények létszámadatainak változása tette indokolttá.

11 Jkv Változat: Részletes indokolás 1. -hoz: meghatározza a rendelet mellékletében az intézmények szeptember 1. napjától érvényes létszámadatait, tekintettel az intézményeknél bekövetkezett feladatváltozásokra. 2. -hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 7. (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. Budapest, szeptember 15. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot. 2. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 337. rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: Ughy Attila polgármester) Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése, megállapítja, hogy kérdés nincs, vita szakasz következik. Fehér Gábor: a Népjóléti Bizottság ezt az előterjesztést sürgősséggel tárgyalta, így a rövid időben, ami az olvasásra rendelkezésre állt, nem állt módjukban teljes egészében kielemezni ennek hatásait, tekintettel arra, hogy a rendelet a gázár és távhő-támogatás kormányzati támogatásának megszűnése okán pótolja a lakásfenntartási támogatásba beépítve ezt az összeget. Később azonban sikerült modellezni néhány esetben, hogy hogyan érinti a lakosságot ez a változás és azt tapasztalták, hogy bármelyik jövedelmi réteget nézik, a jelenlegi lakásfenntartási támogatás mértéke azért nem éri el azt a támogatási mértéket, amit korábban az állami költségvetésből finanszírozott gázár és távhő-támogatás jelentett a lakosoknak. Megértik a helyzetet, hiszen az ország sincs könnyű helyzetben, azonban mégis, szocialistákként azt gondolják, hogy legalább a leghátrányosabb, legszegényebb emberek esetében, akik valójában úgy számolják a kisnyugdíjukat, jövedelmüket, hogy száz forintra és tényleg nem biztos, hogy jut számukra hó végére ennivalóra. Azoknak az embereknek, akiket a rendelet úgy határoz meg, hogy az egy fogyasztási egységre jutó jövedelme nem éri el a minimál nyugdíj ötven százalékát, tehát az egy főre jutó keresete az nagyon alacsony, egy kicsit magasabb kompenzációt tegyenek, hogy őket akiket leginkább sújt a sors, a legkevésbé érintse ez a különbözet. Ezért tette meg módosító indítványát, amelyben az Ő támogatásuk mértékét, ami a havi elismert költség 30 %-a a rendeletben, 40 %-ra javasolja felemelni. Kéri képviselőtársait érezzék át az Ő sorsukat és támogassák írásban beadott módosító indítványát.

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-102 d, rendelete: 7 T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 16-án (csütörtökön)

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben