Jkv Változat: 1. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2"

Átírás

1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jkv Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület szeptember 15-én megtartott üléséről Készült: a Képviselő-testület szeptember 15-én, órakor kezdődő - üléséről a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. (A jelenlévő 16 fővel a Képviselő-testület határozatképes.) Ughy Attila: köszönti a megjelent Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait. Megnyitja az ülést. Kéri a Háztanács alelnökét, ismertesse a Háztanács ülésén elhangzottakat. Kiss Róbert: a Háztanács megtartotta ülését, amelyen a következő javaslatok születtek az üléssel kapcsolatban: Az S4. napirendi pontot előterjesztő visszavonta. A tárgyalást az S5/Z. napirenddel kezdenék, utána következne a 22. napirend, majd ezután a rendeletek következnek, utána az S1., S3., S6. napirendek következnek, majd a 27. napirend után az S2. napirend. Kőrös Péter kérésére a testület külön fog szavazni az S5. napirendről és az 1. tájékozató napirendre vételéről. Köszöni a figyelmet, mindenkinek jó munkát kíván. Kőrös Péter: a tájékoztatóról való külön szavazásról eláll. Ughy Attila: kéri a szavazást először az S5/Z napirend napirendre tűzéséről. (jelen volt 20 fő képviselő) 646/2011. (IX.15.) sz. határozat 15 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett S5/Z. sorszámmal napirendre tűzi a Tulajdonosi döntések meghozatala (Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető választás, Sport és Ifjúsági Szálló üzemeltetésének átadása) című zárt előterjesztést. Ughy Attila: megállapítja, hogy a testület a napirendre vétel mellett döntött. Kéri a szavazást a többi sürgősségi napirendről egyben.

2 Jkv Változat: 1. 2 (jelen volt 20 fő képviselő) 647/2011. (IX.15.) sz. határozat 19 igen szavazattal egyhangúlag napirendre tűzi a következő sürgősségi napirendeket: - S1. sorszámmal A DHK Pénzügyi Hátralékkezelő és Szolgáltató Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozó megállapodás előkészítése című előterjesztést. - S2. sorszámmal A Budapesti Önkormányzatok Szövetségével kapcsolatos döntések című előterjesztést. - S3. sorszámmal a Budapest, XVIII. kerület Havanna u. 76. szám alatti, /71 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntéshozatal című előterjesztést. - S6. sorszámmal a Szándéknyilatkozat kifejezése a kerületi kézilabdasport támogatására című előterjesztést. Ughy Attila: kéri a teljes napirendsorozatról a döntést. (jelen volt 20 fő képviselő) 648/2011. (IX.15.) sz. határozat 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pont tárgyalását, a tárgyalás módjára és időrendjére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint: 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III. 8.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 338. rendkívüli eljárással! 2. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 337. rendkívüli eljárással! 3. A évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló /2011. (.) önkormányzati rendelet megalkotása 339. rendkívüli eljárással! 4. Rendeletalkotás a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 340. rendkívüli eljárással! 5. A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, többször módosított 28/2003. (VII. 01.) sz. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása 355. rendkívüli eljárással! 6. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása 356. rendkívüli eljárással! 7. Rendeletalkotás az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 370. rendkívüli eljárással! 8. Lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) számú rendelet módosítása 369. rendkívüli eljárással! 9. A 2011/2012. tanévben induló óvodai csoportok, általános- és középiskolai osztályok és napközis csoportok számának meghatározása 359. rendkívüli eljárással!

3 Jkv Változat: Alapító okirat módosítása 357. rendkívüli eljárással! 11. Az önkormányzat tulajdonában lévő ELMŰ Nyrt. részvények értékesítése 398. rendkívüli eljárással! 12. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Többcélú Hitelkeret- Szerződésének módosítása 349. rendkívüli eljárással! 13. Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Peren kívüli megállapodás kötése a Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoporttal 341. rendkívüli eljárással! 15. SPO-SZALÉT-2011 Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása A komponens c. pályázat beadása, önerő biztosítása 343. rendkívüli eljárással! 16. KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú "Bp., XVIII. ker. Kandó Téri Általános Iskola intézményépületének energetikai korszerűsítése" című pályázat önrésze biztosításának megerősítése 336. rendkívüli eljárással! 17. A Budapest XVIII. kerület Kandó Tér 1. sz. alatti (145688/4hrsz.) Kandó Téri Általános Iskola intézményépületének intézményi energiaracionalizálási program kertén belül megvalósuló felújítás beruházási alapokmányának és engedélyokiratának jóváhagyása 346. rendkívüli eljárással! 18. A Budapest XVIII. kerület Thököly u. 7. sz. és a Thököly u sz. alatti (155453/4, hrsz.) önkormányzati tulajdonú Karinthy Frigyes két oktatási nyelvű Gimnázium épületeinek intézményi energiaracionalizálási program kertén belül megvalósuló felújítási, beruházási alapokmányának és engedélyokiratának jóváhagyása 347. rendkívüli eljárással! 19. A Budapest XVIII. kerület Darus utca 3. szám alatt megüresedett épületrész használatának engedélyezése az ingatlanon működő Darus utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola részére 335. rendkívüli eljárással! 20. Budapest, XVIII. kerület helyrajzi számon nyilvántartott, Batthyány Lajos utca 78/A szám alatt található irodahelyiség helyiségbérleti szerződésének meghosszabbítása a Magyar Vöröskereszt Budapest XVIII. kerületi Szervezetének 362. rendkívüli eljárással! 21. A Budapest XVIII. kerület helyrajzi számon nyilvántartott, Nemes utca 22. szám alatti ingatlan kapcsán megkötött adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítési határidejének módosítása 350/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 22. Tulajdonosi döntés (a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évi féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása) 368/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! (A 652/2011. (IX.15.) sz. határozat alapján nyílt ülés.) 23. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális és gyermekvédelmi segélyhatározatok elbírálása 342/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 24. Dr. Váczi Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyzői, illetve Chrobák Zoltánné dr. aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetése 366/Z Zárt ülés! 25. Jegyzői pályázat kiírása 367. rendkívüli eljárással! 26. Beszámoló az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott elévült hátralékok állományáról 354. rendkívüli eljárással! 27. A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala 358. rendkívüli eljárással! 28. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által civil szervezetekkel kötött együttműködési és helyiségbérleti megállapodások felülvizsgálata 396. rendkívüli eljárással! 29. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülettel kötött helyiségbérleti szerződés felülvizsgálata 397. rendkívüli eljárással! 30. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 365. rendkívüli eljárással!

4 Jkv Változat: Interpelláció Int-1: Koczka Józsefné képviselő asszony VII. 7-i ülésre leadott interpellációja Ughy Attila polgármesterhez a Városkép című újság május 12. számában megjelent A polgármester szívügyei cikkel kapcsolatban. (A KT július 7-i ülésén az interpelláló személy távolléte miatt nem került sor az interpelláció tárgyalására) Az interpellált szóban válaszol. 32. Kérdések, bejelentések Kerd-1: Gönczöl András Sallai Center c. kérdése Kerd-2: Gönczöl András Székely-magyar rovásírásos táblák kihelyezése c. kérdése S1. A DHK Pénzügyi Hátralékkezelő és Szolgáltató Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozó megállapodás előkészítése 400. rendkívüli eljárással! S2. A Budapesti Önkormányzatok Szövetségével kapcsolatos döntések 399. S3. Budapest, XVIII. kerület Havanna u. 76. szám alatti, /71 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntéshozatal 401. rendkívüli eljárással! S4. A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola (Budapest, XVIII. kerület, Üllői út , hrsz.) sportpályáinak felújításával kapcsolatos tulajdonosi döntés 403. rendkívüli eljárással! (a napirendet az előterjesztő visszavonta) S5. Tulajdonosi döntések meghozatala (Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető választás, Sport és Ifjúsági Szálló üzemeltetésének átadása) 404/Z Zárt ülés! S6. Szándéknyilatkozat kifejezése a kerületi kézilabdasport támogatására 405. Tájékoztató: - Tájékoztató a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és költségvetési szervei I. féléves gazdálkodásának alakulásáról 344. (Táj01) - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalon belül lezajlott ellenőrzések eredményéről és az ezzel kapcsolatos szükséges lépések megtételéről 380. (Táj02) (Tárgyalási sorrend: S5,22,1,2,3,4,5,6,7,8,S1,S3,S6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32) Ughy Attila: napirend előtti hozzászólásra nem jelentkezett senki, ismerteti az elsőnek tárgyalandó S5/Z napirendi pontot, amelyet zárt ülésen tárgyalnak, kéri megteremtetni a zárt ülés feltételeit. (Zárt ülés) S5/Z Tulajdonosi döntések meghozatala (Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető választás, Sport és Ifjúsági Szálló üzemeltetésének átadása) 404/Z Zárt ülés! (A Képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta. A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzottakat a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.)

5 Jkv Változat: Tulajdonosi döntés (a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évi féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása) 368/Z rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester) Ughy Attila: ügyrendi hozzászólásban megadja a szót. Kőrös Péter: információi szerint tegnap a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság úgy döntött, hogy nem zárt ülés keretében tárgyalja a napirendet, és mivel 100 % közpénzből gazdálkodó cégről van szó, ezért indítványozza, hogy nyílt ülés keretében tárgyalja a testület. Petrovai László: a jegyzőkönyv számára jelzi, hogy az előző szavazásnál tartózkodni szeretett volna. Ughy Attila: aljegyző úr véleményét kérte, tehát amennyiben a Képviselő-testület a nyílt tárgyaláshoz hozzájárul, akkor lehetséges. (jelen volt 20 fő képviselő) 652/2011. (IX.15.) sz. határozat 20 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a 22. napirendi pontot nem zárt ülés keretében tárgyalja. Ughy Attila: megállapítja, hogy a javaslatot elfogadták, akkor nyílt ülésen tárgyalják a napirendet. Kéri a feltételeket megteremteni. (A Képviselő-testület a napirendi pontot nem zárt ülésen tárgyalta.) (Zárt ülés után) Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése, bizottsági vélemény nincs, kérdés szakasz következik. Kőrös Péter: két kérdése lenne, az előterjesztőtől kérdezi, hogy kezdeményeztek-e és végrehajtottak-e a Vagyon18 (mai nevén Városgazda18) Zrt. és az Önkormányzat között haszonbérleti és egyéb elszámolási kérdések tekintetében az eredetileg testület által jóváhagyott szerződéshez képest egy szerződésmódosítást? Szeretettel köszönti Werner Péter igazgatósági elnök urat a teremben, tisztelettel kérdezi tőle, hogy az Igazgatóság, amikor prémiummal kapcsolatban döntést hozott és prémium kifizetését javasolta a Felügyelő Bizottság számára, ezt megelőzően kért-e írásbeli tájékoztatást a management-től arra vonatkozóan, hogy a cég likviditását mennyiben befolyásolja a prémium kifizetése? Kapott-e ilyen tájékoztatást és ha igen, akkor ezt az írásos anyagot megtekinthetik-e? Petrovai László: a beszámoló 2. pontjában a lakásért életjáradék program táblázatai között egy olyan adatot, hogy üres lakások száma 10 db. Kérdezi, hogy mi indokolja, hogy üres lakások legyenek a lakásért életjáradék programban? Miért nem tudják ezeket hasznosítani?

6 Jkv Változat: 1. 6 dr. Lévai István Zoltán: az első kérdésre röviden tud válaszolni, tudomása szerint nem a válasz. Werner Péter: (Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. igazgatósági elnök): köszöni a szót, természetesen a döntés meghozatalakor nem kértek írásbeli anyagot a cég likviditási helyzetéről, mert tökéletesen tisztában vannak azzal, nem kellett erről külön tájékoztatást bekérniük. A döntés meghozatala és maga a prémium kifizetése között értelemszerűen kellő idő fog eltelni és a kifizetés akkor fog megtörténni, amikor a cég likviditási helyzete maximálisan, tökéletesen megfelelő lesz. Ughy Attila: a kérdések egy részére Csomó Tamás alpolgármester úr válaszol. Csomó Tamás: az életjáradék programban felszabaduló lakásokat nem a cég értékesíti, hanem a Népjóléti Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság együttes ülésén dönt arról, hogy melyikkel mit fognak tenni a jövőben és onnantól kezdve a lakáspályázatok a két bizottság körébe tartozó problematika. Ughy Attila: köszöni a válaszokat, kérdés szakaszt lezárja, vita szakasz következik. Kőrös Péter: Köszönöm szépen a szót Polgármester úr, Alpolgármester úrnak is köszönöm a választ, azt gondolom erre csak ezt az egy választ lehetett adni, hisz testületi hatáskörben van ez a szerződés és nem véletlenül kérdeztem, ugyanis amennyiben képviselőtársaim áttekintették az előterjesztés részét képező anyagokat és figyelmesen átolvasták, akkor a következő kép tárul a szemük elé. Azok számára hívná fel a figyelmet, akiknek adott esetben a mérleg illetve az eredmény-kimutatások világa egy kicsit talán idegen, - ez persze nem hiba - de szeretné felhívni a figyelmet a következő érdekességekre. Ugye ebben a teremben nagyon sokszor hangzott el és az Önkormányzat különböző média hasábjain nagyon sokszor hallották azokat az érveket és bejelentéseket, hogy majd itt az összevonás eredményeképpen mennyire kiválóan fog működni az Önkormányzat vállalata, mennyire eredményes lesz. Ezzel szemben a most elénk tett anyagból gyakorlatilag az tűnik ki, hogy az Önkormányzat vállalata csak különböző most nem pejoratív értelemben mondom a trükköt, de különböző számlák ki nem fizetésével és visszatartásával tudja fenntartani a likviditását ill. ez szükséges ahhoz, hogy egy minimális, 1,2 millió forintos adózás előtti féléves eredményt legyen képes elérni. Ha megnézik ezeket a számokat, akkor azt látják belőle, hogy jelenleg a Társaságnak az Önkormányzat felé meglévő adóssága közel 360 mft. Ezért kérdeztem alpolgármester urat arra vonatkozóan, hogy valaki a vezetés részéről adott-e engedélyt arra, hogy a szerződéstől eltérően - emlékeim szerint ugye ebben van egy ütemezés, hogy milyen ütemben kell fizetni azt a Társaságnak az Önkormányzat felé. A saját maguk által elkészített mérleg szerint ,- eft az a tartozás félévkor, amivel az Önkormányzat felé tartozik a Társaság. Ugyanezekből az adatokból az is kiderül, hogy rövidlejáratú kötelezettsége közel fél milliárd forintnyi van a Társaságnak. Ami azt jelenti -, hogy finoman fogalmazzuk -, hogy ezt a Társaságot fél év alatt sikerült abba az állapotba juttatni, amit gazdasági értelemben azért sokan már a csődnek szoktak nevezni. Még egy pár érdekességre szeretné ebben felhívni a figyelmet. Nevezetesen azt, hogy próbálok majd egy képet is mutatni a végén vizuálisan ill. verbálisan is, nevezetesen, hogy értem én azt a szándékot, meg látjuk is, meg tudjuk, hogy prémiumfeltétel volt, hogy eredményes legyen valamennyire a vállalat, de ezt alapvetően úgy sikerült elérni ez volt ugye a másik mód és ez is egyértelműen kitűnik itt a számokból, hogy a vállalatnak a rábízott feladatok nagy részét nem sikerült elvégeznie. Ezt jelzi többet között az is, hogy kb. 100 mft értékben csökkentették azokat a típusú ráfordításokat, amelyeket például feladatként el kellett volna végezni. Nagyon leegyszerűsítve: amit megspóroltak azon a festéken, amit rá kellett volna kenni az iskolák

7 Jkv Változat: 1. 7 falára, azt most egyébként kifizetjük prémiumban a cég vezetőinek. Tehát Lévai Úr, ill. Tisztelt Többségi Frakció! Nem tudom tisztában vannak-e azzal és Önök kapnak-e tájékoztatást arról frakcióülésen, hogy milyen mértékű prémium kifizetésben részesítik az Önök delegáltjai a vállalatok vezetőit ezért a teljesítményért, de azt gondolom, hogyha tisztában lennének azokkal a tízmilliós mértékekkel, amiről itt beszélünk, akkor biztos feltennének pár kérdést a frakcióülésen azoknak, akik ezeket az előterjesztést Önök elé hozzák. Zárásként azt szeretném elmondani, hogy igaz, hogy ezek féléves eredmények, de különösen, hogy az Önkormányzat hitelkeret bővítéséről pár napirenddel később beszélni fogunk, azt gondolom, hogy idejében kezdjük el kongatni azt a típusú harangot, amit ugye vészharangnak hívnak sokan, hogy baj van ennél a társaságnál, baj van azzal a szemlélettel és azzal a vezetéssel, ami ma jellemzi a társaságot, nagyon hamar ennél komolyabb intézkedésekre lesz szükség, ha ezek a tendenciák így folytatódnak. Emiatt frakciónk az elénk tett anyagot nem fogja tudni támogatni. Köszönöm szépen. Ughy Attila: Mielőtt Lévai István alpolgármester úrnak adnám meg a szót, azért néhány dolgot frakcióvezető úr engedje meg, hogyha vészharangokról beszélünk, akkor nem tudom, hogy annak a haragnak a kötele hol volt frakcióvezető úr, az előző 8-12 vagy 16 évben, ugyanis az a gazdasági helyzet, ami előállt ezeknél a társaságoknál, az nem az elmúlt 6-8 hónapban állt elő. Ez az első tényszerű megállapítás, a másik tényszerű megállapítás ezzel kapcsolatban pedig az, hogy azok a számviteli és egyéb típusú fegyelmezetlenségek, amik általában az Önök által vezetett városi cégeknél az előző időszakban megjelentek, többek között azok okozzák azt az eredményt és azokat a problémákat, amiket most helyre kell hozni. Nemcsak a gazdálkodással volt az előző időszakban probléma, hanem annak a jogszerű lekönyvelésével is. Ezért én illő tisztelettel, ismét csak szeretném arra kérni azokat a képviselőtársaimat, akik az előző időszak helyzetének előállításában egy átlagos képviselőnél több befolyással vagy rálátással rendelkeztek, hogy a sarkos megfogalmazásaikat otthon egy körömreszelővel előtte gömbölyítsék le és nézzenek bele egy tükörbe, utána méltóztassanak szót kérni. Köszönöm dr. Lévai István Zoltán: Köszönöm a szót, Én szeretném Kőrös Péternek megköszönni az észrevételeit a napirend vonatkozásában, figyelembe fogjuk venni a következő időszakban azokat a jelzéseket, amelyeket megfogalmaz, de nem felejtjük el azt sem, hogy Ön azt a halmazt képviseli, akik ide juttatták a kerületet ebbe a helyzetbe és ennek megfelelően fogjuk súlyán kezelni az Önök véleményét. Különös tekintettel arra, hogy ebben a teremben sokan feltételezik és sejtik azt, hogy többek között a kötvénykibocsátás kapcsán kik játszottak meghatározó szerepet, hogy még nehezebb helyzetbe kerüljön a kerület a kötvénykibocsátás kapcsán az elkövetkezendő évek tekintetében. Gondolok itt a jövő elzálogosítására. Köszönöm. Ughy Attila: kérdezi a cégvezetőket kívánnak-e a vitában elhangzottakra reagálni? Werner Péter (Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnök): A cégek kiválóan működnek, ugyanazzal a feladatmennyiséggel birkózunk meg, mint az elmúlt években, jóval kevesebb forrást költöttünk, ugyanennek a feladatmennyiségnek az elvégzésére. Csúsztatás az, hogy most 100 mft-ot spóroltunk az iskola kifestésén és azt Én eredményben mutatom ki. Ön is tökéletesen tisztában van azzal, hogy azzal a támogatási pénzzel, amit én megkapok az Önkormányzattól, az utolsó fillérig el kell számoljak és azt nem tudom eredményként kimutatni, mert hogyha nem költöttem el, nem számoltam el vele, akkor az a pénz visszajár. Egészen más típusú eredmény képződik a Vagyon18-nál, hogyha képződik eredmény, az a működéséből fakad az az eredmény, tehát számviteli trükkök értelemszerűen nálunk nincsenek. Ön egy számviteli trükkel próbálja magyarázni és kiszínezni a történetét,

8 Jkv Változat: 1. 8 hogy miért van prémium kifizetésre lehetőség. Nem azért, mert nem festettük ki az iskolákat, mert hogyha valóban kevesebb pénzt költöttünk karbantartásra, ez azért van, mert jóval racionalizáltabban, a saját munkaerő-állomány felhasználásával, a himi-humi alvállalkozók leépítésével, így tudtuk elérni azt, hogy jóval takarékosabban tudtuk ugyanazt a műszaki feladatot ellátni. Tehát a megtakarítás az valós megtakarítás és ugyanolyan mennyiségű feladat elvégzését jelentette. Ughy Attila: vita szakaszt lezárja, módosító indítvány beadására van lehetőség. Kőrös Péter: kiegészítő határozati javaslata a következő: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy rendeljen el belső ellenőrzést annak megállapítására, hogy a Városgazda18 Zrt. féléves mérlegében szereplő ,-eFt-os önkormányzattal szemben fennálló tartozása hogyan alakulhatott ki, milyen időrendben, kinek a mulasztása eredményeképpen jöhetett létre ez a tartozás. Felelős polgármester, határidő november 30. Ughy Attila: kicsit szomorú, hogy nem hamut szórt a fejére képviselő úr, de így kénytelen ezt a kiegészítő javaslatot feltenni szavazásra. dr. Lévai István Zoltán: Mint ahogy vita szakaszban már jeleztem, megvizsgáljuk és köszönjük a jelzéseit, megfelelő szinten és súlyán kezeljük, úgy gondolom nincs szüksége annak, hogy itt kiegészítő határozati javaslatban feladatot szabjunk meg, az Ön magas színvonalú számai jelzéseit is figyelembe vesszük. Köszönöm szépen. Ughy Attila: szavazás előtt frakcióvezetőknek van lehetősége felszólalásra. Kőrös Péter: Nagyon köszönöm a szót Polgármester Úr! Kíváncsi vagyok ebben a Képviselő-testületi teremben mikor fogjuk azt megélni, hogy valahogy a többségi frakció képviselői ne kapdossák be azt a pirulát, amit minden egyes alkalommal bevesznek, amikor bejönnek a képviselő-testületi terembe és elkezdik végre helyén kezelni azokat a dolgokat, amit egyébként itt Önök támogatnak és szavaznak meg. Polgármester Úr, Ön meg higgye el, hogy tisztelem Önt annyira, hogy nem fogom azzal szembesíteni, hogy nem először fordul elő ebben a képviselő-testületi teremben, nem fogom szembesíteni, - a példák nélkülözését értem ezalatt - nem először fordul elő a képviselő-testületi teremben az, hogy Ön olyan típusú kinyilatkoztatást ill. véleményt fogalmaz meg, amely például többek között az előző hozzászólásában ugye arra utal, nevezetesen, hogy itt az elmúlt tizenx évben számtalan gazdasági vezető, könyvvizsgáló, adószakértő adott esetben meghamisított mérlegeket. Merthogy ugye Ön erre utalt, amikor arra tett célzást, hogy pld. a Vagyonkezelő ill. más önkormányzati társaságok esetében olyan típusú számviteli fegyelemsértésre került sor, aminek eredményeként jelen kollégák most kénytelenek vakarózni. Azt gondolom, ha tud ilyet, akkor tegye meg a megfelelő lépéseket, egyébként pedig ilyen típusú sejtetéseket már csak azért se tegyen, mert tudtommal Ön nem számviteli szakember ha igen, akkor ezúton megkövetem tehát legyen szíves a jövőben azért próbáljon meg kicsit jobban odafigyelni. Köszönöm szépen. Ughy Attila: Köszönöm szépen, én nagyon örülök annak, hogy frakcióvezető úr nemcsak írásban, hanem szóban is mindenféle dolgokat tulajdonít nekem, legközelebb, hogyha valamit mondok, akkor majd külön értelmezést fogok kérni arra, hogy ezt az ellenzéki frakcióvezető úr hogyan gondolja. Higgye el frakcióvezető úr, hogy ez külön örömet okoz számomra, hogy van lehetőség arra, hogy Ön külön el tudja mondani, hogyha mondok valamit, akkor mire gondolok. Ez tényleg nagy örömmel tölt el engem, egyébként pedig higgye el, hogy nem levegőbe beszéltem és szerintem rövidesen - Ön ennek a cégnek korábban vezető

9 Jkv Változat: 1. 9 tisztségviselője volt meg fogja látni azokat az előterjesztéseinket, amire alapoztuk például ezeket a kinyilatkoztatásainkat. Dömötör Istvánnak adjom meg a szót. Dömötör István: Kőrös úr tényleg szeretném, ha továbbra is tenne ilyen jelzéseket és akkor hátha tudjuk egymás munkáját segíteni. Ön kérte, hogy név szerint nevezzen meg a városvezetés olyan cégeket, akik az Önök idejében folytattak áldásos tevékenységeket és mondjuk pénzügyi trükköket vagy ennél súlyosabb hibákat Ne adj Isten bűnöket követtek el. Én javaslom, hogy vizsgálja meg vagy nézzen körül az Egészségügyi Szolgáltató Kft. háza táján, ahol a Balance Kft. végezte el korábban Regős János alpolgármester megbízásából aki ugye szocialista alpolgármester volt a könyvelést, rendkívüli felmondással vált tőle meg a cég, mert a pénzügyi beszámolóban azt hiszem egy pár milliós számlát elfelejtett lekönyvelni vagy talán rossz helyre könyvelt le. Megmondom őszintén hirtelen jött a kérdés és nem tudtam teljesen felkészülni, de a tény az tény, hogy jelenleg rendkívüli felmondással szabadult meg a cég, mert majdnem olyan útra bocsátotta a céget, aminek komoly törvényességi következményei lettek volna. Ughy Attila: az előterjesztő nem fogadta be a kiegészítő javaslatot, először az eredetiről döntenek és utána a kiegészítő javaslatról. (jelen volt 19 fő képviselő) 653/2011. (IX.15.) sz. határozat 13 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. korábban Vagyon18 Nonprofit Zrt évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: szeptember 15. (jelen volt 19 fő képviselő) 654/2011. (IX.15.) sz. határozat 7 igen szavazat, 11 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadja el a következő javaslatot: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy rendeljen el belső ellenőrzést annak megállapítására, hogy a Városgazda XVIII. kerület Zrt. féléves mérlegében szereplő ,- eft-os, Önkormányzattal szemben fennálló tartozása hogyan alakulhatott ki, milyen időrendben, kinek a mulasztása eredményeképpen jöhetett létre ez a tartozás. Határidő: november 30. Ughy Attila: bár lát némi koherencia zavart alpolgármester úr arcán, amiért megszavazta a javaslatot, de gesztusnak szánta. A napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot. dr. Lévai István Zoltán: csak a jegyzőkönyv kedvéért mondja, hogy Ő direkt nem-mel kívánt szavazni, nem félrenyomott.

10 Jkv Változat: Rendeletalkotás az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III. 8.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 338. rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: Ughy Attila polgármester) Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése, megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, majd kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban. (jelen volt 180 fő képviselő) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 18 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 26/2011.(IX.20.) sz. önkormányzati rendeletét : Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Budapest, szeptember 15. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester Általános indokolás A rendelet módosítását az oktatási-nevelési intézmények létszámadatainak változása tette indokolttá.

11 Jkv Változat: Részletes indokolás 1. -hoz: meghatározza a rendelet mellékletében az intézmények szeptember 1. napjától érvényes létszámadatait, tekintettel az intézményeknél bekövetkezett feladatváltozásokra. 2. -hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 7. (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. Budapest, szeptember 15. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot. 2. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 337. rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: Ughy Attila polgármester) Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése, megállapítja, hogy kérdés nincs, vita szakasz következik. Fehér Gábor: a Népjóléti Bizottság ezt az előterjesztést sürgősséggel tárgyalta, így a rövid időben, ami az olvasásra rendelkezésre állt, nem állt módjukban teljes egészében kielemezni ennek hatásait, tekintettel arra, hogy a rendelet a gázár és távhő-támogatás kormányzati támogatásának megszűnése okán pótolja a lakásfenntartási támogatásba beépítve ezt az összeget. Később azonban sikerült modellezni néhány esetben, hogy hogyan érinti a lakosságot ez a változás és azt tapasztalták, hogy bármelyik jövedelmi réteget nézik, a jelenlegi lakásfenntartási támogatás mértéke azért nem éri el azt a támogatási mértéket, amit korábban az állami költségvetésből finanszírozott gázár és távhő-támogatás jelentett a lakosoknak. Megértik a helyzetet, hiszen az ország sincs könnyű helyzetben, azonban mégis, szocialistákként azt gondolják, hogy legalább a leghátrányosabb, legszegényebb emberek esetében, akik valójában úgy számolják a kisnyugdíjukat, jövedelmüket, hogy száz forintra és tényleg nem biztos, hogy jut számukra hó végére ennivalóra. Azoknak az embereknek, akiket a rendelet úgy határoz meg, hogy az egy fogyasztási egységre jutó jövedelme nem éri el a minimál nyugdíj ötven százalékát, tehát az egy főre jutó keresete az nagyon alacsony, egy kicsit magasabb kompenzációt tegyenek, hogy őket akiket leginkább sújt a sors, a legkevésbé érintse ez a különbözet. Ezért tette meg módosító indítványát, amelyben az Ő támogatásuk mértékét, ami a havi elismert költség 30 %-a a rendeletben, 40 %-ra javasolja felemelni. Kéri képviselőtársait érezzék át az Ő sorsukat és támogassák írásban beadott módosító indítványát.

12 Jkv Változat: Csomó Tamás: maximálisan átérzik ezen rétegeknek a sorsát, jelezte a bizottsági ülésen, hogy pontosan ezért van a jelen rendelet 2. -ában, a módosuló bekezdése a) pontjában az a passzus, hogy nem lehet 4.200,-Ft-nál. Tehát pontosan Ők is ugyanerre a problémára jutottak, hogy a kis háztartásokban kevés pénzből élőknél okozhat a módosítás problémát, ezért tették be ezt a dolgot. Tehát nem arról van szó, hogy nem ugyanígy gondolkoznának, csak úgy gondolja felesleges ezt a passzust itt is alkalmazni, ezt a problémát egy másik helyen, egy más módon orvosolták. Ezen kívül felhívná még a figyelmet, hogy ki lett osztva egy képlet, ami matematikailag is értelmesen mutatja ennek számítási módját. Ughy Attila: akkor ez a 337/kiegészítés tekinthető előterjesztői kiegészítésnek. Fehér Gábor: számításaik szerint azok az emberek, akik ebbe az alacsony jövedelmű kategóriában voltak, mondjuk a távhős lakások esetében 7-8 ezer forintos havi támogatásban részesültek, azt gondolják, hogy a 4.500,-Ft-os minimális plafon ezt teljes egészében nem pótolja, míg a 40 %-os mérték sem teljes egészében, de valamit javít rajta, ezért tartja fenn módosító indítványát. Ughy Attila: az előterjesztő ezt nem támogatja, kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban. (jelen volt 19 fő képviselő) 655/2011. (IX.15.) sz. határozat 6 igen szavazat és 13 ellenszavazat mellett nem fogadja el a következő javaslatot: A rendelet 23 (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: a.) a lakásfenntartás elismert havi költségének 40 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. Ughy Attila: megállapítja, hogy nem fogadták el a javaslatot, felteszi szavazásra a rendeletet. (jelen volt 20 fő képviselő) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 27/2011.(IX.20.) sz. önkormányzati rendeletét:

13 Jkv Változat: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: /Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:/ f) aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás. (2) A Rendelet 9. (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: /Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:/ g) aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. 2. A Rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 23. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 4200 forint, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35%-át, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. A TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3- J-0,5 NYM x 0,15, NYM ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

14 Jkv Változat: d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (4) Ha a háztartás a) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) a (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2- del növekszik. (5) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 600 forint. (6) Az elismert lakásnagyság komfortfokozattól függetlenül: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 3. A Rendelet 24. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatás mértéke a helyi lakásfenntartási támogatás és a normatív lakásfenntartási támogatás különbözete. 4. A Rendelet 10. alcíme helyébe a következő alcím lép: 10. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5. A Rendelet a) 16. (1) bekezdésében az egyedülálló vagy egyedül élő szövegrész helyébe az egyedül élő szöveg; b) 33. (1)-(3) bekezdésében a bérpótló juttatásra szövegrész helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra szöveg; 33. (4) bekezdésében a bérpótló juttatást szövegrész helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatást szöveg; 34. (1) bekezdésében a bérpótló juttatás szövegrész helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás szöveg lép. 6. A Rendelet a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete; b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete; c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete; d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete; e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete; f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete; g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete; h) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

15 Jkv Változat: Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Budapest, szeptember 15. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester INDOKOLÁS Általános indokolás Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXI. törvény szeptember 1-jei hatállyal módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezéseit. A rendelet módosítását a jogszabály változása tette indokolttá. Részletes indokolás 1. -hoz: Az aktív korú személyek támogatásával összefüggő, a bérpótló juttatás helyébe lépő támogatási formát határozza meg aihoz: A helyi/kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, a támogatási összeg kiszámításának módját és mértékét szabályozza aihoz: A jogharmonizáció megteremtése érdekében a magasabb szintű jogszabályok módosításából eredő változások átvezetéséről rendelkezik. 6. -hoz: A rendelet mellékleteiben a gyakorlati tapasztalatok alapján apróbb módosítások kerültek átvezetésre, ezért szükséges a mellékletek változásáról rendelkezni. 7. -hoz: Jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 7. (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. Budapest, szeptember 15. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

16 Jkv Változat: A évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló /2011. (.) önkormányzati rendelet megalkotása 339. rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: Ughy Attila polgármester) Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, majd kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban. (jelen volt 20 fő képviselő) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 28/2011.(IX.20.) sz. önkormányzati rendeletét: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 41/A. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 2. Az igazgatási szünet 2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi munkarendjében a téli igazgatási szünet december 27. napjától december 30. napjáig tart.

17 Jkv Változat: Záró rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. Budapest, szeptember 15. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester INDOKOLÁS Általános indokolás A Ktv. 41/A. (9) bekezdése szerint a képviselő-testület a Kormány ajánlásának figyelembevételével igazgatási szünetet rendelhet el. Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban történő munka szervezettebb, koncentráltabb, a Hivatal működése pedig költségtakarékosabb legyen. Részletes indokolás 1. -hoz: A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 41/A. (9) bekezdése meghatározza az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó döntés személyi hatályát. 2. -hoz: A téli igazgatási szünet időtartamát a két ünnep közötti munkanapok határozzák meg figyelembe véve a Kormány a évi igazgatási szünetről szóló 19/2011. (III.2.) Kormány rendeletben megfogalmazott ajánlását. 3. -hoz: A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 7. (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, illetve a 10. (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját. Budapest, szeptember 15. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

18 Jkv Változat: Rendeletalkotás a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 340. rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester) Ughy Attila: az előterjesztőnek van szóbeli kiegészítése. dr. Lévai István Zoltán: a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság ülésén felmerült az, hogy a most érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosok a rendelet módosítása óta eltelt időszakban nyújtottak-e be bármilyen kérelmet az ingatlanukra vonatkozóan. Főépítész úr tájékoztatása szerint ezek a telektulajdonosok nem adtak be kérelmet az Önkormányzathoz, tehát azon felvetések miatt, amelyek felmerültek, nem látja akadályát a rendelet megalkotásának. Fenntartja az eredeti rendeletalkotási javaslatot. Ughy Attila: bizottsági vélemények következnek. Dömötör István: tájékoztatja a Képviselő-testületet, a Bizottság nem támogatta a javaslatot, pont azon okokból kifolyólag, amit alpolgármester úr elmondott, de azzal, hogyha pozitív tartalmú választ kapnak, abban az esetben a Bizottság támogatja tudja a javaslatot. Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, majd kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban. (jelen volt 20 fő képviselő) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 16 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett megalkotja 29/2011.(IX.20.) sz. önkormányzati rendeletét: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a /292 hrsz-ú Határ út és a /291-hrszú út, valamint a /313 hrsz-ú, és a (156080) hrsz-ú utak által határolt területen belüli telkekre.

19 Jkv Változat: Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Budapest, szeptember. 15. dr. Váczi- Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester INDOKOLÁS Általános indokolás A változtatási tilalmat a meglévő városrendezési terv védelmében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 20. (1) bekezdése alapján rendeltük el. A jelen rendelet 1. -ában felsorolt területek a vonatkozó hatályos kerületi szintű városrendezési terveknek megfelelően kialakítottak, ezért a rendezett ingatlanokat illetően a tilalmat jelen rendelettel feloldjuk. Részletes indokolás 1. -hoz: meghatározza a változtatási tilalommal nem érintett területet. 2. -hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 7. (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. Budapest, szeptember. 15. dr. Váczi- Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Ughy Attila s.k. polgármester Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

20 Jkv Változat: A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, többször módosított 28/2003. (VII. 01.) sz. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása 355. rendkívüli eljárással! (Levezető: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: Ughy Attila polgármester) Ughy Attila: egyetlen kiegészítése lenne a testület felé, hogy az SZMSZ szerint két hasábban is muszáj megjelölni a változásokat, az eredeti 1. sz. kéthasábos mellékletben rossz számok lettek megadva, kiosztották a módosítást, kéri azt vegyék figyelembe. Bizottsági vélemény nincs, megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, majd kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban. (jelen volt 20 fő képviselő) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 20 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 30/2011.(IX.20.) sz. önkormányzati rendeletét: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendelet 2. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (3) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: m) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező -1/1975. (II. 5.) KPM- BM együttes rendelet 5. (1) bekezdése-, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek elhelyezéséhez, tárolásához. Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon pedig közterület-használati hozzájárulás nélkül legfeljebb 10 napig szabad tárolni, közterület-használati hozzájárulás megléte esetén legfeljebb 90 napig.

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel Üllő Nagyközségi Önkormányzat 2/2002. (II.23.) számú Ö.K. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról egységes szerkezetben a

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Tárgy: Napirend elfogadása 001/2017. (01.18.) JÜK határozat A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Változtatást indokolt az egyes bizottságok megnevezésének illetve későbbi hatásköreinek módosulása is.

Változtatást indokolt az egyes bizottságok megnevezésének illetve későbbi hatásköreinek módosulása is. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest ' :? Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség 26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám:82/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására Készítette: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben