Készítette: Kozma Krisztina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Kozma Krisztina"

Átírás

1 A évi beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok. A évi beszámoló adatszolgáltatást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk. Készítette: Kozma Krisztina

2 A évi beszámoló elkészítése Kinek és milyen garnitúrát kell készítenie? Garnitúra típusa B C C C C I Ö Szektor 1254 Önkormányzat Megnevezés 1251 Önkormányzat irányítása alá tartozó ÖMG Intézmény 1251 Önkormányzat irányítása alá tartozó ÖM Intézmény 1249 Jogi személyiségű társulás 1248 Társulások irányítása alá tartozó költségvetési szervek 1253 Többcélú kistérségi társulás - Önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló

3 A beszámoló alaki követelményei 1. A évi beszámoló garnitúrát aláíró személyek (a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 13. alapján) Garnitúra típusa Megnevezés Költségvetési szerv vezetőjeként aláíró A beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy B Önkormányzat (fő) jegyző, körjegyző, közgyűlés hivatalának vezetője Gazdasági vezető vagy a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy C Önkormányzati intézmény a költségvetési szerv vezetője Gazdasági vezető vagy a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy I Többcélú kistérségi társulás társulási tanács elnöke Gazdasági vezető vagy a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy Ö Önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló (fő)polgármester, közgyűlés elnöke (fő) jegyző, körjegyző,

4 A beszámoló alaki követelményei 2. A beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személyre vonatkozóan a 249/2000. korm. rend a fogalmazza meg az alábbi követelményeket: okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői képesítés, és a tevékenység ellátására jogosító engedély (igazolvány). Általában a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a gazdasági vezető, akinek: a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. Az Ávr ának (2) bekezdése alapján a költségvetési szervnél lehetőség van olyan gazdasági vezető alkalmazására, aki nem felel meg a fentiek szerinti valamennyi követelménynek (de rendelkezik felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel), amennyiben az Áhsz ának (1) bekezdése szerinti feladatokat a gazdasági vezető irányítása alá tartozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számviteli képesítéssel és regisztrációval rendelkező személy látja el. Ebben az esetben a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy köteles aláírni a költségvetési beszámolót! Természetesen ekkor e személy munkaköri leírásában szerepelnie kell ezen feladatok ellátásának kötelezettsége és felelőssége.

5 A beszámoló alaki követelményei 3. Az Ávr ának (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező helyi önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél, ha az irányító szerv nem jelöl ki más költségvetési szervet a gazdasági feladatok ellátására, akkor a gazdasági feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős, így a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelményeknek is meg kell felelnie. Ez alól a képesítési követelményekre vonatkozó mentesítést az Ávr ának (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatalnál a jegyzőre lehet alkalmazni, akkor ha az önkormányzati hivatal állományában van olyan személy, aki a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepel az Szt ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. Ebben az esetben a jegyzőnek felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel sem kell rendelkeznie! Ekkor a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személyként nem a jegyző, hanem a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy köteles aláírni a költségvetési beszámolót! Fontos, hogy ennek a személynek a munkaköri leírása tartalmazza e számviteli képesítéshez és regisztrációhoz kötött feladatok ellátásának kötelezettségét!

6 A beszámoló alaki követelményei 4. Figyelem!!! Az Ámr előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatás végzőnek, aki a beszámolót hitelesíti közszolgálati munkaviszonyban kell állnia, vagy az államháztartási szervezeténél, vagy annál az államháztartási szervezeténél, amely az adott költségvetési szerv gazdasági feladatait végzi. Nem teljesíti a hitelesítési követelményeket az az elemi költségvetési beszámoló, amely a beszámoló összeállításához rendelt szakképzettségi követelményt más Ptk típusú szerződés révén teljesíti, illetve olyan államháztartás szervezete alkalmazottjának közszolgálati munkaviszonyának segítségével, amely nincs folyamatosan megbízva a gazdasági feladatok ellátásával. Az Áhsz 10. (13) bekezdése alapján a Kincstár az államháztartás szervezetétől az éves költségvetési beszámolót csak akkor fogadhatja el, ha az teljesíti a beszámolóval szemben előírt alaki követelményeket (számszaki egyezőségek, aláírások, regisztrációs szám, hely, keltezés stb.) is. Amennyiben a Kincstár megtagadja a beszámoló átvételét, akkor az államháztartás szervezete ennek pótlásáig állami támogatást nem kaphat az Áht., az Ötv., a nemzetiségi törvény előírásai szerint.

7 A beszámoló alaki követelményei 5. A beszámoló alaki követelményeinek ellenőrzése: Aláírások megléte: a szerv vezetőjének és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személynek A regisztrációs szám megléte, érvényességének ellenőrzése: mérlegképes regisztrációs szám, vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám Hely, dátumok megléte: mindkét aláírás esetében külön külön fel kell tüntetni, mivel lehet eltérő is! Kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma: a beszámolóval kapcsolatosan a kincstári ügyintéző kit keressen; ki az, aki javíthat! Az irányító szerv részéről ellenőrző személy neve, telefonszáma, és a hely, dátum feltüntetése: Intézményi (C jelű) beszámoló esetében!

8 A beszámoló átvétele A számítógépes átvételre a KGR K11 rendszerben: Beszámoló esetében: március 1-5-ig, Költségvetés esetében: március 6-9-ig kerül sor. Minden adatszolgáltatáshoz (Önkorányzat/ TCKT,ÖMG,ÖM) a feladás során megjegyzésként kérjük majd feltüntetni a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy nevét és regisztrációs számát! Ha az adatszolgáltatás hibátlan, akkor valamely cellához fűzött megjegyzésként kérjük a fentieket megadni! A kinyomtatott beszámoló és költségvetés garnitúrák átvételére személyes behozatal útján kerül sor, kizárólag március ig. A beszámoló vagy a költségvetés határidőben történő benyújtásának elmulasztása az állami támogatás folyósításának felfüggesztését vonja maga után!

9 Nyilvánosságra hozatal A benyújtott (megküldött) beszámoló, konszolidált éves költségvetési beszámoló adatai nyilvánosak. A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok (az Ötv. 92/A. -a alapján): a megyei, megyei jogú városi, fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatok, illetve azok a helyi önkormányzatok, ahol az előző évben teljesített kiadások összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkeznek vagy hitelt vesznek fel A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is kötelesek közzétenni. Az Ötv. 92/A -a 2011-ben változott, így az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni és a megjelentetés ingyenes.

10 A költségvetési szerv megszűnésével, átszervezésével, illetve alapításával kapcsolatos teendők Hol találhatók a különböző átszervezések az Útmutatóban? ( oldal) Eljárás megszűnő államháztartási szervezeteknél (31. oldal) Eljárás irányítószerv változás esetén (40. oldal) Kormányváltás miatti átszervezés (64. oldal) Eljárás a kiválással létrejövő új költségvetési szerv létesítése esetén (64. oldal)

11 Beszámoló Mérleg űrlap 1. Térítésmentes átadás átvétel: A főkönyvi nyilvántartásba a térítésmentesen átvett eszközöket az átadó és átvevő fél között fennálló kapcsolattól függően az alábbi értéken kell felvenni: Független felek közötti térítés nélküli átadás-átvétel (államháztartási szervezet és a vállalkozó, egyéb gazdálkodó között) az eszközt a könyvekbe kötelező piaci értéken nyilvántartásba venni. Államháztartási szervezetek közötti térítés nélküli átadás-átvétel az eszközt az átadó könyveiben szereplő - bruttó értéken köteles nyilvántartásba venni az átvevő és az eszköz átadás időpontjáig - az átadónál időarányosan - elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba veszi. Ingatlanvagyon- kataszter: Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetni kell, és arról minden évben adatot kell szolgáltatni.! Fontos! a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlanok bruttó értéke = az ingatlanvagyon-kataszterben szereplő ingatlanok bruttó értéke

12 Beszámoló Mérleg űrlap 2. Tartós részesedés: 2011-től tartós társulási részesedésként ( számlán) mutatja ki a társult helyi önkormányzat az Ötv. 80. (5) bekezdése szerint a jogi személyiségű társulásnak, illetve a többcélú kistérségi társulásnak a társulási szerződés, illetve annak módosítása szerint átadott forgalomképes vagyont. Ha a társult önkormányzat véglegesen vagyont adott át a társulás tevékenységéhez, akkor ezek a vagyontárgyak kivezetésre kerültek a könyveiben. Eddig ilyen jogcímen részesedés azonban nem volt kimutatható ben az Áhsz. 19. (8) bekezdés előírása révén e korábbi vagyonátadáshoz kapcsolódóan tartós részesedést kell utólag felvenni a könyvekbe. (Ezt a társult részesedés értékét elkülönítve is fel kell tüntetni a mérleg 18. sorában.) Figyelem! A társult önkormányzat amennyiben, kötelező feladatot ad át a társulásnak, és ehhez vagyontárgyakat üzemeltetésre, kezelésre adja át vagyontárgyakat a 16. számlacsoportban kell kimutatnia.

13 Beszámoló Mérleg űrlap 3. A 249/2000. Korm rend. előírásai alapján az államháztartás szervezetei a könyveikben és a könyvviteli mérlegükben nem szerepeltethetnek olyan követeléseket, amelyek pénzügyi teljesülésére már nincs esély. Behajthatatlan a követelés: ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, a különböző okból lefolytatott bírósági eljárások lezárultak, vagyis a Számviteli törvényben megfogalmazott objektív gazdasági információk birtokában az államháztartási szervezet biztos lehet a pénzügyi teljesítés elmaradásában. valamint az elévült követeléseket. (A Ptk. szerinti általános elévülési határidő 5 év, de az egyes jogszabályok az általános szabálytól eltérő időszakot is meghatározhatnak.) Ez a leírás azonban nem tekinthető az Áht ának (2) bekezdése szerinti követelésről való lemondásnak, a követelés elengedésének! Behajthatatlan követelést hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni: T 596 K 28 és T , K 596 A behajthatatlanság tényét és mértékét mindig bizonyítani kell!

14 Beszámoló Mérleg űrlap 4. Követelés elengedése: Követelés elengedés főkönyvi elszámolása: Egyéb folyó kiadásként elszámolás: T K 499. Költségvetési bevételként elszámolása: T 499. K 9*., 46*., 47*., 19*., 27*. Követelés kivezetése: T 4122., K 28*. Az aktív pénzügyi elszámolások között kimutatott követelés jellegű tételek (munkabérelőleg, kiküldetési, beszerzési előleg stb.) leltározása, értékelése során megállapított veszteségjellegű különbözet ( leltárhiány ) összegét nem a tőkeváltozással szemben, hanem végleges kiadásként kell elszámolni az egyéb dologi kiadások között. Állami támogatás elszámolása során kimutatott visszafizetések, pótlólagos kiutalások: Felhívjuk a figyelmet, hogy nem mutatható ki költségvetéssel szembeni követelésként, illetve kötelezettségként a központi költségvetésből kapott állami hozzájárulások, támogatások év végi elszámolása során a pénzmaradvány kimutatásban a korrekciós tételek között kimutatott, az államháztartás szervezetét még megillető, illetve a visszafizetendő támogatás összege!

15 Beszámoló Mérleg űrlap 5. Saját tőke: Saját tőke elemei közötti átrendezést kellett végrehajtani január 1-én! Azok az önkormányzatok, amelyek 2010-ben ezt a rendezést nem hajtották végre kötelesek azt önellenőrzés keretében január elsejei fordulónapra vonatkozóan végrehajtani a évi elemei költségvetési beszámoló elkészítését megelőzően!!! Akit érint az a részletes szabályokat megtalálja a Módszertani útmutató 70. oldalán! 2010 óta az államháztartás szervezeteinek a saját tőkén belül már el kell különítenie a tulajdonba kapott és a kezelésbe vett eszközök forrását. A kezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó saját forrás mérlegsorokban kizárólag a központi költségvetési szervek szerepeltethetnek adatot. [A mérleg 70., 73. és 76. sorai.] Értékelési tartalék: Összege mindig megegyezik az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének az összegével, az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthető. Mérlegegyezőségek: 95. sor adata (Tartalékok összege) = [ ) + ( ) + ( )] [ ( )] 79. sor adata (Saját tőke összege) = [( ) ] [ ( ) ]

16 Beszámoló Mérleg űrlap 6. Likvid hitel: december 22-én módosult az Ötv. 88. (3) bekezdés d) pontja, amely kimondja, hogy likvid hitelnek az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel minősül. Emiatt 2011-ben a beszámoló elkészítést megelőzően, amennyiben az önkormányzat év végén likvid hitellel (pl. folyószámla-hitellel) rendelkezik, a beszámolója elkészítését megelőzően azt át kell konvertálnia rövid lejáratú hitellé. Könyvelési tételek: A likvid hitel kivezetése : T K 499. A rövid lejáratú hitel felvételének nyilvántartásba vétele: T 499. K 4515 A rövid lejáratú hitel felvételének nyilvántartásba vétele: T 459. K 772. A rövid lejáratú hitel állományba vétele: T K Ha szükséges az önkormányzati költségvetési rendelet, illetve az előirányzatok módosítása!

17 2012. évi nyitás és vagyonátrendezés az önkormányzati alrendszerben 1. A évi elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlege szerint kell megnyitni a könyveket a polgármesteri hivataloknak, illetve azoknak az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerveknek, melyekhez más önállóan működő költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve jogi személyiségi társulás van kapcsolva és az általános rendező tételek elszámolását követően kell az államháztartási gazdálkodási előírások változásai miatti rendezéseket végrehajtani. A polgármesteri hivatalból, illetve a GAMESZ-ek, GESZ-ek által átadott pénzeszközöket támogatás értékű kiadásként kell rögzíteni, melyhez a tartalékok felhasználása is kapcsolódik. Emiatt az átvevő helyi önkormányzatnak, (a pénzforgalmi számla átkonvertálása esetében a polgármesteri hivatalnak), nemzetiségi önkormányzatnak, a jogi személyiségű társulásnak, az önállóan működő költségvetési szerveknek elkülönített könyveiben tárgyévi bevételként kell elszámolni és így a 42. számlacsoportban 2012-ben évi, illetve azt megelőző évi tartalékot nem mutatható ki.

18 2012. évi nyitás és vagyonátrendezés az önkormányzati alrendszerben 2. Az átadó államháztartási szervezet rendező tételei: 1. Pénzeszköz átadás: A Pénzeszközök átadása: T 3725 K 178., 311., 321., Tartalék felhasználása: T 4211, K Vagyon átadás a vagyonmegosztási jegyzőkönyv szerint (tartalékon kívüli vagyonelemekre: Átadott eszköz kivezetése: T 4112, K 1-3. Források kivezetése: T 413, K Finanszírozási műveletek átadása: Aktív pénzügyi elszámolások kivezetése: T 499 K39. Passzív pénzügyi elszámolások kivezetése T K 499. Ezután meg kell nézni a 499 számla egyenlegét: Ha a 499. T egyenlege van, akkor: T 3725 K 499. Ehhez kapcsolódik a maradvány felhasználás könyvelése, mert a 39. és 48. számlák a maradvány részét képezik: T 4211., 4212 K Ha a 499. K egyenlege van, akkor: Meg kell vizsgálni, hogy a 4212, illetve a számlán van e olyan maradvány melyet át kell adni, ha igen, akkor: T 3725 K 499. Ehhez maradvány felhasználás is kapcsolódik: T 4211, K Végül a 499. számla egyenlegének elszámolása következik támogatás értékű bevételként: T 499 K Ha jól végeztük el, a fenti tételek elszámolását követően a 499. számlának nem maradhat egyenlege!!

19 2012. évi nyitás és vagyonátrendezés az önkormányzati alrendszerben 3. Az átvevő államháztartási szervezet rendező tételei: 1. Az átvett vagyon elszámolása a vagonmegosztási jegyzőkönyv szerint (tartalékon kívüli vagyonelemekre: Átvett eszköz állományba vétele: T 1-3 K Források állományba vétele: T K 4112., Pénzeszközök és aktív, passzív pénzügyi elszámolások nyilvántartásba vétele: A. Ha a > 48., akkor A Pénzeszközök elszámolása: T 31., 321., K (bank pénztár átvezetési szla) T K 499. (Az előző összegben!) Aktív pénzügyi elszámolások: T 39 K 499 Passzív pénzügyi elszámolások: T 499 K 48. Pénzmaradvány átvétele: T 499. K (nem kapcsolódhat az átvett pénzmaradványhoz tartalékba helyezés!!) Végül ellenőrizzük a 499. számla egyenlegét és azt elszámoljuk támogatás értékű bevételként. T 499. K 4642., B. Ha a < 48., akkor A Pénzeszközök elszámolása: T 31., 321., K (bank pénztár átvezetési szla) T K 499. (Az előző összegben!) Aktív pénzügyi elszámolások: T 39 K 499 Passzív pénzügyi elszámolások: T 499 K 48. Pénzmaradvány átvétele: T 499. K (nem kapcsolódhat az átvett pénzmaradványhoz tartalékba helyezés!!) Végül ellenőrizzük a 499. számla egyenlegét és azt elszámoljuk támogatás értékű kiadásként. T 3732., K 499.

20 Beszámoló további űrlapok 1. A beszámoló űrlapokat Ezer Forintban kell kitölteni! KIVÉTEL!!! FORINTBAN töltendő űrlapok: 11., 16., 31., 46., 48., 49., 50., , űrlap: A 57. sorában kell feltüntetni tájékoztató adatként a cafetéria rendszert alkalmazó szervek esetében a cafetéria rendszer keretében biztosított juttatások bruttó összegét. 11. űrlap: Amennyiben évben a közcélú foglalkoztatás megszervezését a többcélú kistérségi társulás vállalta és a feladat ellátásához a költségvetési törvény 8. számú mellékletének II. 1. pontja szerinti normatív kötött támogatásban részesült, e támogatás december hónapra jutó összegét a 14. soron kell szerepeltetni és ilyen esetben a többcélú kistérségi társulásnak is ki kell töltenie a 12. űrlapot. 12. űrlap: január 1-étől és szeptember 1-jétől változott a szaktörvény. A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) elnevezése januártól bérpótló juttatásra, szeptembertől pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott (RÁT-ot 2011-ben csak januárban lehet folyósítani a december hónapra járó ellátásként). A RÁT-hoz hasonlóan megszűnt a közcélú munka: csak a december hónapra járó, januárjában fizetendő ellátást lehet a 06. sorban szerepeltetni.

21 Beszámoló további űrlapok űrlap: A 34. sorban a Normatív állami hozzájárulás jogcímen azon települési és területi kisebbségi önkormányzatnak kell adatot szerepeltetni, amely az általa fenntartott költségvetési szerv ellátottjaihoz kapcsolódóan a helyi önkormányzathoz hasonlóan normatív állami hozzájárulás igénylésére jogosult. A 37. sorban a Támogatásértékű működési bevételek között kell szerepeltetni a Kvtv. 1. számú melléklete X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 21. címen, Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása jogcímen szereplő a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás összegét. E támogatás összegét -bőlös tételként a 38. soron külön is be kell mutatni. 53. űrlap: A központosított bérszámfejtési rendszerbe bevont önkormányzati költségvetési szerveknek a nem kell kitölteniük, helyettük az adatokat a Kincstár területi szervei szolgáltatják. A Kincstár területi szervei a bérszámfejtési körébe bevont önkormányzati költségvetési szervek részére e címen számfejtett, illetve átutalt összegeket közli a megyei önkormányzattal, amely a saját beszámolójában - önkormányzati szektor számon - azt kimutatja. A 65. sorban kell bemutatni a választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összegét. A 66. sorban kell szerepeltetni az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összegét.

22 Beszámoló további űrlapok űrlap: év végén az önkormányzati kör a 29. űrlap 06. sor 04. oszlopában nem szerepeltethet adatot az Ötv. előírásainak változásai miatt. (Likvid hitel!) 22. sor Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: intézménynél -,önkormányzatnál +, önkormányzat szinten sor Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: normatív, kötött és egyéb állami támogatások elszámolása során megállapított visszafizetendő összeg kamattal együtt. 24. sor Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt: intézménynél +,önkormányzatnál -, önkormányzat szinten sor Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: normatív és egyéb állami támogatások elszámolása során megállapított pótlólagosan járó támogatás összege. 27. sor Pénzmaradványt terhelő elvonások (-): az önrevízióval megállapított, pénzmaradványt terhelő elvonások összegét kell beírni. Itt kell bemutatni az Állami Számvevőszék, illetve a Kincstár területi szervei által a felülvizsgálat során megállapított visszafizetési kötelezettségek összegét, kamatokkal együtt. 33. sor Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 34. sor működési, 35. sor felhalmozási 36. sor Szabad pénzmaradvány: 37. sor működési, 38. sor felhalmozási

23 Beszámoló további űrlapok űrlap: Áht (8) E törvénynek a vállalkozási tevékenység maradványából származó befizetési kötelezettségre vonatkozó szabályait a évi vállalkozási tevékenység maradványára is alkalmazni kell. Áht. 46. (1) A központi kezelésű előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pénzeszközeiből a 7. (2) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozási tevékenység nem folytatható. (2) A költségvetési szerv a Kormány rendeletében meghatározott korlátokkal folytathat vállalkozási tevékenységet. (3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A felsőoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyonkezelésében lévő állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy e törvény hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatás-vásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel. Az 56. sorba kell beírni a vállalkozási tevékenység maradványából a központi költségvetés központosított bevételét, illetve önkormányzati körben az irányító szerv bevételét képező összeget. A hatályos jogszabályi előírások alapján [Áht. 46. (3) bekezdése] ez a maradvány, a társasági adó általános mértékével megegyező %-a. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 19. -a szerint az adó mértéke a pozitív adóalap 19%-a, 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%.

24 Beszámoló további űrlapok űrlap: Az űrlap kitöltésével az önkormányzatok, és egyes jogcímeken a többcélú kistérségi társulások a költségvetési törvény 5. számú, 7. számú és egyes 8. számú mellékletében felsorolt feladatokra, az abban megjelölt feltételek mellett, felhasználási kötöttséggel kapott előirányzatokkal számolnak el. Ezen az űrlapon kell kimutatni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás részére átutalt összegből a hivatkozott törvényben foglaltak szerint december 31-ig - jogosan felhasznált, illetve a pénzforgalmilag nem teljesített, de helyi rendeletben vagy érvényes kötelezettségvállalással az adott feladatra már lekötött összeget. (Fel nem használt, azonban a későbbiekben jogosan felhasználható összeg.) Abban az esetben, ha nem az adott célnak megfelelően került felhasználásra az előirányzat, illetve nincs érvényes kötelezettségvállalás visszafizetési kötelezettség keletkezik. Az űrlapon csak visszafizetési kötelezettség mutatható ki, pótlólagos támogatás nem igényelhető. A jogtalanul igénybe vett összeg után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot kell fizetni a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. A jogtalan igénybevétel kezdő napja a támogatásnak a fizetési számlán történő jóváírás napja. 50. űrlap: Ezen az űrlapon számolnak el a települési önkormányzatok normatíváik jövedelemkülönbség mérséklésére gyakorolt hatásával. Az adóalap módosítására nincs lehetőség! Az iparűzési adóalap a félévi beszámoló 50. űrlapján szereplő adattal egyezik meg, kivéve ha az önkormányzat adóalapja a év végi beszámolóban nőtt ( és az önkormányzat az áprilisi lemondáskor az éves előirányzatát módosította), akkor az év végi beszámolóban szereplő adóalappal kell megegyeznie. Ha április 30-áig jövedelemkülönbség mérséklési támogatásról történt lemondás, akkor ezen összeg után a jegybanki alapkamat 25%-ának megfelelő mértékű igénybevételi kamatot kell fizetni.

25 2011. évi elszámolást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk /2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 104. (2) A normatív hozzájárulások, támogatások év végi elszámolása alapján a) a központi költségvetést megillető összeget az éves költségvetési beszámoló a Kincstárhoz történő benyújtására az államháztartási számviteli kormányrendelet által előírt benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül kell megfizetni, és b) a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot, többcélú kistérségi társulást megillető pótlólagos normatív hozzájárulás, támogatás kiutalásáról a Kincstár legkésőbb a költségvetési évet követő év május 31-éig gondoskodik (4) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás késedelmi kamat fizetésére kötelezett az éves költségvetési beszámolójában kimutatott visszafizetési kötelezettség összege után, ha azt a beszámoló Kincstárhoz történő benyújtási határidejét követő tizenöt napon belül nem teljesíti. (5) A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő napja államháztartási számviteli kormányrendelet által az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történő benyújtására előírt határidőt követő 16. nap, zárónapja a teljesítés napja. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A évi átlagos jegybanki alapkamat és a napi jegybanki alapkamat mértéke: évi súlyozott alapkamat: 6,0425% napi súlyozott alapkamat: 0,01655%.

26 2011. évi elszámolást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk 2. Az Ávr ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat (többcélú kistérségi társulás) igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igényelt teljes előirányzat után, ha az igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások összege legalább 3%-kal meghaladja az önkormányzatot, többcélú kistérségi társulást ténylegesen megillető összeget. Igénybevételi kamatszámítás módja: A 31. és 51. űrlapok oszlopainak összesen soraiba az adott oszlop soraiban szereplő számok előjelhelyes összegeit kell beírni. A 31. és 51. űrlapoknál az Áht. 64/A. -ának (4) bekezdése szerinti az igényelt és a jogosan járó előirányzatok közötti együttes eltérés összesen értékének számítása: Az együttes eltérés összesen értéke = 31. sz. űrlap 13. plusz 51. sz. űrlap 16. A kamatszámítást akkor kell elvégezni, ha a 31. űrlapon és az 51. űrlapon együttesen kiszámított összes eltérés negatív előjelű és Együttes eltérés összesen értéke (pozitív számként) 31. sz. űrlap 11 oszlop (ténylegesen járó) sz. űrlap (ténylegesen járó) 3%

27 2011. évi elszámolást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk 3. Az igénybevételi kamat mértéke különböző attól függően, hogy az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás mikor mondott le az általa jogosulatlanul igénybevett előirányzatról, illetve az eltérés mekkora összegű. Az igénybevételi kamatok mértékét az alábbi táblázat mutatja Megnevezés A lemondás időpontja Április 30. Július 31. Október 15. December 31. elszámolás Az igényelt és a jogosan járó előirányzatok közötti együttes eltérés nem éri el a 3 %-ot Nincs kamatfizetési kötelezettség Nincs kamatfizetési kötelezettség Nincs kamatfizetési kötelezettség Nincs kamatfizetési kötelezettség Az igényelt és a jogosan járó előirányzatok közötti együttes eltérés eléri a 3 %-ot és forint alatt van forint felett van A jegybanki alapkamat 12,5 %-a A jegybanki alapkamat 25 %-a A jegybanki alapkamat 25 %-a A jegybanki alapkamat 50 %-a A jegybanki alapkamat 50 %-a A jegybanki alapkamat 100 %-a A jegybanki alapkamat 100 %-a A jegybanki alapkamat 200 %-a

28 2011. évi elszámolást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk 4. Részletfizetési kérelem Áht. 57. (6) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás kérelme alapján a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan - a késedelmi kamat kivételével - a kincstár legfeljebb tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egy összegű visszafizetés veszélyeztetné. A részletfizetésről hozott határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek. A részletfizetési kérelem benyújtása tekintetében a Kormány rendeletében meghatározott határidőt követő hatvan napon túl igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Ávr (6) Az Áht. 57. (6) bekezdése szerinti részletfizetés iránti kérelem az éves költségvetési beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettségre április 30-ig, a Kincstár felülvizsgálati eljárása során kibocsátott felhívásának elfogadásától, a határozat jogerőre emelkedésétől, illetve a nem határozattal záruló helyszíni ellenőrzés esetén készített jegyzőkönyv átvételétől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemben igazolni kell, hogy a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyezteti. A Kincstár a kérelem beérkezését követő harminc napon belül dönt a részletfizetés engedélyezéséről vagy elutasításáról. Részletfizetés engedélyezése esetén a jogtalanul igénybevett összegre vonatkozóan engedélyezett részleteket a visszafizetés napjáig terheli a 105. (4) bekezdése és 106. (1) bekezdése szerinti kamat.

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 7. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.. értelmében a képviselő-testület

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2009. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2009. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2009. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

2013 Kincstári tervezés-2.kör

2013 Kincstári tervezés-2.kör A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 308988 1051 20 05/00 38016 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6500 Baja Szegedi út 2 Végleges

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2013. december 31-e, amely

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2013 Mérleg - I. negyedév

2013 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel T110103 1051 11 03/00 338839 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Mérlegjelentés - I. negyedév

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802101 1051 20 2500 336139 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1132 Budapest

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben