Készítette: Kozma Krisztina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Kozma Krisztina"

Átírás

1 A évi beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok. A évi beszámoló adatszolgáltatást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk. Készítette: Kozma Krisztina

2 A évi beszámoló elkészítése Kinek és milyen garnitúrát kell készítenie? Garnitúra típusa B C C C C I Ö Szektor 1254 Önkormányzat Megnevezés 1251 Önkormányzat irányítása alá tartozó ÖMG Intézmény 1251 Önkormányzat irányítása alá tartozó ÖM Intézmény 1249 Jogi személyiségű társulás 1248 Társulások irányítása alá tartozó költségvetési szervek 1253 Többcélú kistérségi társulás - Önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló

3 A beszámoló alaki követelményei 1. A évi beszámoló garnitúrát aláíró személyek (a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 13. alapján) Garnitúra típusa Megnevezés Költségvetési szerv vezetőjeként aláíró A beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy B Önkormányzat (fő) jegyző, körjegyző, közgyűlés hivatalának vezetője Gazdasági vezető vagy a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy C Önkormányzati intézmény a költségvetési szerv vezetője Gazdasági vezető vagy a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy I Többcélú kistérségi társulás társulási tanács elnöke Gazdasági vezető vagy a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy Ö Önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló (fő)polgármester, közgyűlés elnöke (fő) jegyző, körjegyző,

4 A beszámoló alaki követelményei 2. A beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személyre vonatkozóan a 249/2000. korm. rend a fogalmazza meg az alábbi követelményeket: okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői képesítés, és a tevékenység ellátására jogosító engedély (igazolvány). Általában a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a gazdasági vezető, akinek: a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. Az Ávr ának (2) bekezdése alapján a költségvetési szervnél lehetőség van olyan gazdasági vezető alkalmazására, aki nem felel meg a fentiek szerinti valamennyi követelménynek (de rendelkezik felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel), amennyiben az Áhsz ának (1) bekezdése szerinti feladatokat a gazdasági vezető irányítása alá tartozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számviteli képesítéssel és regisztrációval rendelkező személy látja el. Ebben az esetben a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy köteles aláírni a költségvetési beszámolót! Természetesen ekkor e személy munkaköri leírásában szerepelnie kell ezen feladatok ellátásának kötelezettsége és felelőssége.

5 A beszámoló alaki követelményei 3. Az Ávr ának (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező helyi önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél, ha az irányító szerv nem jelöl ki más költségvetési szervet a gazdasági feladatok ellátására, akkor a gazdasági feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős, így a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelményeknek is meg kell felelnie. Ez alól a képesítési követelményekre vonatkozó mentesítést az Ávr ának (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatalnál a jegyzőre lehet alkalmazni, akkor ha az önkormányzati hivatal állományában van olyan személy, aki a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepel az Szt ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. Ebben az esetben a jegyzőnek felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel sem kell rendelkeznie! Ekkor a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személyként nem a jegyző, hanem a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy köteles aláírni a költségvetési beszámolót! Fontos, hogy ennek a személynek a munkaköri leírása tartalmazza e számviteli képesítéshez és regisztrációhoz kötött feladatok ellátásának kötelezettségét!

6 A beszámoló alaki követelményei 4. Figyelem!!! Az Ámr előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatás végzőnek, aki a beszámolót hitelesíti közszolgálati munkaviszonyban kell állnia, vagy az államháztartási szervezeténél, vagy annál az államháztartási szervezeténél, amely az adott költségvetési szerv gazdasági feladatait végzi. Nem teljesíti a hitelesítési követelményeket az az elemi költségvetési beszámoló, amely a beszámoló összeállításához rendelt szakképzettségi követelményt más Ptk típusú szerződés révén teljesíti, illetve olyan államháztartás szervezete alkalmazottjának közszolgálati munkaviszonyának segítségével, amely nincs folyamatosan megbízva a gazdasági feladatok ellátásával. Az Áhsz 10. (13) bekezdése alapján a Kincstár az államháztartás szervezetétől az éves költségvetési beszámolót csak akkor fogadhatja el, ha az teljesíti a beszámolóval szemben előírt alaki követelményeket (számszaki egyezőségek, aláírások, regisztrációs szám, hely, keltezés stb.) is. Amennyiben a Kincstár megtagadja a beszámoló átvételét, akkor az államháztartás szervezete ennek pótlásáig állami támogatást nem kaphat az Áht., az Ötv., a nemzetiségi törvény előírásai szerint.

7 A beszámoló alaki követelményei 5. A beszámoló alaki követelményeinek ellenőrzése: Aláírások megléte: a szerv vezetőjének és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személynek A regisztrációs szám megléte, érvényességének ellenőrzése: mérlegképes regisztrációs szám, vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám Hely, dátumok megléte: mindkét aláírás esetében külön külön fel kell tüntetni, mivel lehet eltérő is! Kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma: a beszámolóval kapcsolatosan a kincstári ügyintéző kit keressen; ki az, aki javíthat! Az irányító szerv részéről ellenőrző személy neve, telefonszáma, és a hely, dátum feltüntetése: Intézményi (C jelű) beszámoló esetében!

8 A beszámoló átvétele A számítógépes átvételre a KGR K11 rendszerben: Beszámoló esetében: március 1-5-ig, Költségvetés esetében: március 6-9-ig kerül sor. Minden adatszolgáltatáshoz (Önkorányzat/ TCKT,ÖMG,ÖM) a feladás során megjegyzésként kérjük majd feltüntetni a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy nevét és regisztrációs számát! Ha az adatszolgáltatás hibátlan, akkor valamely cellához fűzött megjegyzésként kérjük a fentieket megadni! A kinyomtatott beszámoló és költségvetés garnitúrák átvételére személyes behozatal útján kerül sor, kizárólag március ig. A beszámoló vagy a költségvetés határidőben történő benyújtásának elmulasztása az állami támogatás folyósításának felfüggesztését vonja maga után!

9 Nyilvánosságra hozatal A benyújtott (megküldött) beszámoló, konszolidált éves költségvetési beszámoló adatai nyilvánosak. A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok (az Ötv. 92/A. -a alapján): a megyei, megyei jogú városi, fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatok, illetve azok a helyi önkormányzatok, ahol az előző évben teljesített kiadások összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkeznek vagy hitelt vesznek fel A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is kötelesek közzétenni. Az Ötv. 92/A -a 2011-ben változott, így az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni és a megjelentetés ingyenes.

10 A költségvetési szerv megszűnésével, átszervezésével, illetve alapításával kapcsolatos teendők Hol találhatók a különböző átszervezések az Útmutatóban? ( oldal) Eljárás megszűnő államháztartási szervezeteknél (31. oldal) Eljárás irányítószerv változás esetén (40. oldal) Kormányváltás miatti átszervezés (64. oldal) Eljárás a kiválással létrejövő új költségvetési szerv létesítése esetén (64. oldal)

11 Beszámoló Mérleg űrlap 1. Térítésmentes átadás átvétel: A főkönyvi nyilvántartásba a térítésmentesen átvett eszközöket az átadó és átvevő fél között fennálló kapcsolattól függően az alábbi értéken kell felvenni: Független felek közötti térítés nélküli átadás-átvétel (államháztartási szervezet és a vállalkozó, egyéb gazdálkodó között) az eszközt a könyvekbe kötelező piaci értéken nyilvántartásba venni. Államháztartási szervezetek közötti térítés nélküli átadás-átvétel az eszközt az átadó könyveiben szereplő - bruttó értéken köteles nyilvántartásba venni az átvevő és az eszköz átadás időpontjáig - az átadónál időarányosan - elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba veszi. Ingatlanvagyon- kataszter: Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetni kell, és arról minden évben adatot kell szolgáltatni.! Fontos! a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlanok bruttó értéke = az ingatlanvagyon-kataszterben szereplő ingatlanok bruttó értéke

12 Beszámoló Mérleg űrlap 2. Tartós részesedés: 2011-től tartós társulási részesedésként ( számlán) mutatja ki a társult helyi önkormányzat az Ötv. 80. (5) bekezdése szerint a jogi személyiségű társulásnak, illetve a többcélú kistérségi társulásnak a társulási szerződés, illetve annak módosítása szerint átadott forgalomképes vagyont. Ha a társult önkormányzat véglegesen vagyont adott át a társulás tevékenységéhez, akkor ezek a vagyontárgyak kivezetésre kerültek a könyveiben. Eddig ilyen jogcímen részesedés azonban nem volt kimutatható ben az Áhsz. 19. (8) bekezdés előírása révén e korábbi vagyonátadáshoz kapcsolódóan tartós részesedést kell utólag felvenni a könyvekbe. (Ezt a társult részesedés értékét elkülönítve is fel kell tüntetni a mérleg 18. sorában.) Figyelem! A társult önkormányzat amennyiben, kötelező feladatot ad át a társulásnak, és ehhez vagyontárgyakat üzemeltetésre, kezelésre adja át vagyontárgyakat a 16. számlacsoportban kell kimutatnia.

13 Beszámoló Mérleg űrlap 3. A 249/2000. Korm rend. előírásai alapján az államháztartás szervezetei a könyveikben és a könyvviteli mérlegükben nem szerepeltethetnek olyan követeléseket, amelyek pénzügyi teljesülésére már nincs esély. Behajthatatlan a követelés: ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, a különböző okból lefolytatott bírósági eljárások lezárultak, vagyis a Számviteli törvényben megfogalmazott objektív gazdasági információk birtokában az államháztartási szervezet biztos lehet a pénzügyi teljesítés elmaradásában. valamint az elévült követeléseket. (A Ptk. szerinti általános elévülési határidő 5 év, de az egyes jogszabályok az általános szabálytól eltérő időszakot is meghatározhatnak.) Ez a leírás azonban nem tekinthető az Áht ának (2) bekezdése szerinti követelésről való lemondásnak, a követelés elengedésének! Behajthatatlan követelést hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni: T 596 K 28 és T , K 596 A behajthatatlanság tényét és mértékét mindig bizonyítani kell!

14 Beszámoló Mérleg űrlap 4. Követelés elengedése: Követelés elengedés főkönyvi elszámolása: Egyéb folyó kiadásként elszámolás: T K 499. Költségvetési bevételként elszámolása: T 499. K 9*., 46*., 47*., 19*., 27*. Követelés kivezetése: T 4122., K 28*. Az aktív pénzügyi elszámolások között kimutatott követelés jellegű tételek (munkabérelőleg, kiküldetési, beszerzési előleg stb.) leltározása, értékelése során megállapított veszteségjellegű különbözet ( leltárhiány ) összegét nem a tőkeváltozással szemben, hanem végleges kiadásként kell elszámolni az egyéb dologi kiadások között. Állami támogatás elszámolása során kimutatott visszafizetések, pótlólagos kiutalások: Felhívjuk a figyelmet, hogy nem mutatható ki költségvetéssel szembeni követelésként, illetve kötelezettségként a központi költségvetésből kapott állami hozzájárulások, támogatások év végi elszámolása során a pénzmaradvány kimutatásban a korrekciós tételek között kimutatott, az államháztartás szervezetét még megillető, illetve a visszafizetendő támogatás összege!

15 Beszámoló Mérleg űrlap 5. Saját tőke: Saját tőke elemei közötti átrendezést kellett végrehajtani január 1-én! Azok az önkormányzatok, amelyek 2010-ben ezt a rendezést nem hajtották végre kötelesek azt önellenőrzés keretében január elsejei fordulónapra vonatkozóan végrehajtani a évi elemei költségvetési beszámoló elkészítését megelőzően!!! Akit érint az a részletes szabályokat megtalálja a Módszertani útmutató 70. oldalán! 2010 óta az államháztartás szervezeteinek a saját tőkén belül már el kell különítenie a tulajdonba kapott és a kezelésbe vett eszközök forrását. A kezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó saját forrás mérlegsorokban kizárólag a központi költségvetési szervek szerepeltethetnek adatot. [A mérleg 70., 73. és 76. sorai.] Értékelési tartalék: Összege mindig megegyezik az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének az összegével, az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthető. Mérlegegyezőségek: 95. sor adata (Tartalékok összege) = [ ) + ( ) + ( )] [ ( )] 79. sor adata (Saját tőke összege) = [( ) ] [ ( ) ]

16 Beszámoló Mérleg űrlap 6. Likvid hitel: december 22-én módosult az Ötv. 88. (3) bekezdés d) pontja, amely kimondja, hogy likvid hitelnek az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel minősül. Emiatt 2011-ben a beszámoló elkészítést megelőzően, amennyiben az önkormányzat év végén likvid hitellel (pl. folyószámla-hitellel) rendelkezik, a beszámolója elkészítését megelőzően azt át kell konvertálnia rövid lejáratú hitellé. Könyvelési tételek: A likvid hitel kivezetése : T K 499. A rövid lejáratú hitel felvételének nyilvántartásba vétele: T 499. K 4515 A rövid lejáratú hitel felvételének nyilvántartásba vétele: T 459. K 772. A rövid lejáratú hitel állományba vétele: T K Ha szükséges az önkormányzati költségvetési rendelet, illetve az előirányzatok módosítása!

17 2012. évi nyitás és vagyonátrendezés az önkormányzati alrendszerben 1. A évi elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlege szerint kell megnyitni a könyveket a polgármesteri hivataloknak, illetve azoknak az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerveknek, melyekhez más önállóan működő költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve jogi személyiségi társulás van kapcsolva és az általános rendező tételek elszámolását követően kell az államháztartási gazdálkodási előírások változásai miatti rendezéseket végrehajtani. A polgármesteri hivatalból, illetve a GAMESZ-ek, GESZ-ek által átadott pénzeszközöket támogatás értékű kiadásként kell rögzíteni, melyhez a tartalékok felhasználása is kapcsolódik. Emiatt az átvevő helyi önkormányzatnak, (a pénzforgalmi számla átkonvertálása esetében a polgármesteri hivatalnak), nemzetiségi önkormányzatnak, a jogi személyiségű társulásnak, az önállóan működő költségvetési szerveknek elkülönített könyveiben tárgyévi bevételként kell elszámolni és így a 42. számlacsoportban 2012-ben évi, illetve azt megelőző évi tartalékot nem mutatható ki.

18 2012. évi nyitás és vagyonátrendezés az önkormányzati alrendszerben 2. Az átadó államháztartási szervezet rendező tételei: 1. Pénzeszköz átadás: A Pénzeszközök átadása: T 3725 K 178., 311., 321., Tartalék felhasználása: T 4211, K Vagyon átadás a vagyonmegosztási jegyzőkönyv szerint (tartalékon kívüli vagyonelemekre: Átadott eszköz kivezetése: T 4112, K 1-3. Források kivezetése: T 413, K Finanszírozási műveletek átadása: Aktív pénzügyi elszámolások kivezetése: T 499 K39. Passzív pénzügyi elszámolások kivezetése T K 499. Ezután meg kell nézni a 499 számla egyenlegét: Ha a 499. T egyenlege van, akkor: T 3725 K 499. Ehhez kapcsolódik a maradvány felhasználás könyvelése, mert a 39. és 48. számlák a maradvány részét képezik: T 4211., 4212 K Ha a 499. K egyenlege van, akkor: Meg kell vizsgálni, hogy a 4212, illetve a számlán van e olyan maradvány melyet át kell adni, ha igen, akkor: T 3725 K 499. Ehhez maradvány felhasználás is kapcsolódik: T 4211, K Végül a 499. számla egyenlegének elszámolása következik támogatás értékű bevételként: T 499 K Ha jól végeztük el, a fenti tételek elszámolását követően a 499. számlának nem maradhat egyenlege!!

19 2012. évi nyitás és vagyonátrendezés az önkormányzati alrendszerben 3. Az átvevő államháztartási szervezet rendező tételei: 1. Az átvett vagyon elszámolása a vagonmegosztási jegyzőkönyv szerint (tartalékon kívüli vagyonelemekre: Átvett eszköz állományba vétele: T 1-3 K Források állományba vétele: T K 4112., Pénzeszközök és aktív, passzív pénzügyi elszámolások nyilvántartásba vétele: A. Ha a > 48., akkor A Pénzeszközök elszámolása: T 31., 321., K (bank pénztár átvezetési szla) T K 499. (Az előző összegben!) Aktív pénzügyi elszámolások: T 39 K 499 Passzív pénzügyi elszámolások: T 499 K 48. Pénzmaradvány átvétele: T 499. K (nem kapcsolódhat az átvett pénzmaradványhoz tartalékba helyezés!!) Végül ellenőrizzük a 499. számla egyenlegét és azt elszámoljuk támogatás értékű bevételként. T 499. K 4642., B. Ha a < 48., akkor A Pénzeszközök elszámolása: T 31., 321., K (bank pénztár átvezetési szla) T K 499. (Az előző összegben!) Aktív pénzügyi elszámolások: T 39 K 499 Passzív pénzügyi elszámolások: T 499 K 48. Pénzmaradvány átvétele: T 499. K (nem kapcsolódhat az átvett pénzmaradványhoz tartalékba helyezés!!) Végül ellenőrizzük a 499. számla egyenlegét és azt elszámoljuk támogatás értékű kiadásként. T 3732., K 499.

20 Beszámoló további űrlapok 1. A beszámoló űrlapokat Ezer Forintban kell kitölteni! KIVÉTEL!!! FORINTBAN töltendő űrlapok: 11., 16., 31., 46., 48., 49., 50., , űrlap: A 57. sorában kell feltüntetni tájékoztató adatként a cafetéria rendszert alkalmazó szervek esetében a cafetéria rendszer keretében biztosított juttatások bruttó összegét. 11. űrlap: Amennyiben évben a közcélú foglalkoztatás megszervezését a többcélú kistérségi társulás vállalta és a feladat ellátásához a költségvetési törvény 8. számú mellékletének II. 1. pontja szerinti normatív kötött támogatásban részesült, e támogatás december hónapra jutó összegét a 14. soron kell szerepeltetni és ilyen esetben a többcélú kistérségi társulásnak is ki kell töltenie a 12. űrlapot. 12. űrlap: január 1-étől és szeptember 1-jétől változott a szaktörvény. A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) elnevezése januártól bérpótló juttatásra, szeptembertől pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott (RÁT-ot 2011-ben csak januárban lehet folyósítani a december hónapra járó ellátásként). A RÁT-hoz hasonlóan megszűnt a közcélú munka: csak a december hónapra járó, januárjában fizetendő ellátást lehet a 06. sorban szerepeltetni.

21 Beszámoló további űrlapok űrlap: A 34. sorban a Normatív állami hozzájárulás jogcímen azon települési és területi kisebbségi önkormányzatnak kell adatot szerepeltetni, amely az általa fenntartott költségvetési szerv ellátottjaihoz kapcsolódóan a helyi önkormányzathoz hasonlóan normatív állami hozzájárulás igénylésére jogosult. A 37. sorban a Támogatásértékű működési bevételek között kell szerepeltetni a Kvtv. 1. számú melléklete X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 21. címen, Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása jogcímen szereplő a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás összegét. E támogatás összegét -bőlös tételként a 38. soron külön is be kell mutatni. 53. űrlap: A központosított bérszámfejtési rendszerbe bevont önkormányzati költségvetési szerveknek a nem kell kitölteniük, helyettük az adatokat a Kincstár területi szervei szolgáltatják. A Kincstár területi szervei a bérszámfejtési körébe bevont önkormányzati költségvetési szervek részére e címen számfejtett, illetve átutalt összegeket közli a megyei önkormányzattal, amely a saját beszámolójában - önkormányzati szektor számon - azt kimutatja. A 65. sorban kell bemutatni a választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összegét. A 66. sorban kell szerepeltetni az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összegét.

22 Beszámoló további űrlapok űrlap: év végén az önkormányzati kör a 29. űrlap 06. sor 04. oszlopában nem szerepeltethet adatot az Ötv. előírásainak változásai miatt. (Likvid hitel!) 22. sor Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: intézménynél -,önkormányzatnál +, önkormányzat szinten sor Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: normatív, kötött és egyéb állami támogatások elszámolása során megállapított visszafizetendő összeg kamattal együtt. 24. sor Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt: intézménynél +,önkormányzatnál -, önkormányzat szinten sor Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: normatív és egyéb állami támogatások elszámolása során megállapított pótlólagosan járó támogatás összege. 27. sor Pénzmaradványt terhelő elvonások (-): az önrevízióval megállapított, pénzmaradványt terhelő elvonások összegét kell beírni. Itt kell bemutatni az Állami Számvevőszék, illetve a Kincstár területi szervei által a felülvizsgálat során megállapított visszafizetési kötelezettségek összegét, kamatokkal együtt. 33. sor Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 34. sor működési, 35. sor felhalmozási 36. sor Szabad pénzmaradvány: 37. sor működési, 38. sor felhalmozási

23 Beszámoló további űrlapok űrlap: Áht (8) E törvénynek a vállalkozási tevékenység maradványából származó befizetési kötelezettségre vonatkozó szabályait a évi vállalkozási tevékenység maradványára is alkalmazni kell. Áht. 46. (1) A központi kezelésű előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pénzeszközeiből a 7. (2) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozási tevékenység nem folytatható. (2) A költségvetési szerv a Kormány rendeletében meghatározott korlátokkal folytathat vállalkozási tevékenységet. (3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A felsőoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyonkezelésében lévő állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy e törvény hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatás-vásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel. Az 56. sorba kell beírni a vállalkozási tevékenység maradványából a központi költségvetés központosított bevételét, illetve önkormányzati körben az irányító szerv bevételét képező összeget. A hatályos jogszabályi előírások alapján [Áht. 46. (3) bekezdése] ez a maradvány, a társasági adó általános mértékével megegyező %-a. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 19. -a szerint az adó mértéke a pozitív adóalap 19%-a, 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%.

24 Beszámoló további űrlapok űrlap: Az űrlap kitöltésével az önkormányzatok, és egyes jogcímeken a többcélú kistérségi társulások a költségvetési törvény 5. számú, 7. számú és egyes 8. számú mellékletében felsorolt feladatokra, az abban megjelölt feltételek mellett, felhasználási kötöttséggel kapott előirányzatokkal számolnak el. Ezen az űrlapon kell kimutatni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás részére átutalt összegből a hivatkozott törvényben foglaltak szerint december 31-ig - jogosan felhasznált, illetve a pénzforgalmilag nem teljesített, de helyi rendeletben vagy érvényes kötelezettségvállalással az adott feladatra már lekötött összeget. (Fel nem használt, azonban a későbbiekben jogosan felhasználható összeg.) Abban az esetben, ha nem az adott célnak megfelelően került felhasználásra az előirányzat, illetve nincs érvényes kötelezettségvállalás visszafizetési kötelezettség keletkezik. Az űrlapon csak visszafizetési kötelezettség mutatható ki, pótlólagos támogatás nem igényelhető. A jogtalanul igénybe vett összeg után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot kell fizetni a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. A jogtalan igénybevétel kezdő napja a támogatásnak a fizetési számlán történő jóváírás napja. 50. űrlap: Ezen az űrlapon számolnak el a települési önkormányzatok normatíváik jövedelemkülönbség mérséklésére gyakorolt hatásával. Az adóalap módosítására nincs lehetőség! Az iparűzési adóalap a félévi beszámoló 50. űrlapján szereplő adattal egyezik meg, kivéve ha az önkormányzat adóalapja a év végi beszámolóban nőtt ( és az önkormányzat az áprilisi lemondáskor az éves előirányzatát módosította), akkor az év végi beszámolóban szereplő adóalappal kell megegyeznie. Ha április 30-áig jövedelemkülönbség mérséklési támogatásról történt lemondás, akkor ezen összeg után a jegybanki alapkamat 25%-ának megfelelő mértékű igénybevételi kamatot kell fizetni.

25 2011. évi elszámolást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk /2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 104. (2) A normatív hozzájárulások, támogatások év végi elszámolása alapján a) a központi költségvetést megillető összeget az éves költségvetési beszámoló a Kincstárhoz történő benyújtására az államháztartási számviteli kormányrendelet által előírt benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül kell megfizetni, és b) a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot, többcélú kistérségi társulást megillető pótlólagos normatív hozzájárulás, támogatás kiutalásáról a Kincstár legkésőbb a költségvetési évet követő év május 31-éig gondoskodik (4) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás késedelmi kamat fizetésére kötelezett az éves költségvetési beszámolójában kimutatott visszafizetési kötelezettség összege után, ha azt a beszámoló Kincstárhoz történő benyújtási határidejét követő tizenöt napon belül nem teljesíti. (5) A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő napja államháztartási számviteli kormányrendelet által az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történő benyújtására előírt határidőt követő 16. nap, zárónapja a teljesítés napja. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A évi átlagos jegybanki alapkamat és a napi jegybanki alapkamat mértéke: évi súlyozott alapkamat: 6,0425% napi súlyozott alapkamat: 0,01655%.

26 2011. évi elszámolást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk 2. Az Ávr ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat (többcélú kistérségi társulás) igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igényelt teljes előirányzat után, ha az igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások összege legalább 3%-kal meghaladja az önkormányzatot, többcélú kistérségi társulást ténylegesen megillető összeget. Igénybevételi kamatszámítás módja: A 31. és 51. űrlapok oszlopainak összesen soraiba az adott oszlop soraiban szereplő számok előjelhelyes összegeit kell beírni. A 31. és 51. űrlapoknál az Áht. 64/A. -ának (4) bekezdése szerinti az igényelt és a jogosan járó előirányzatok közötti együttes eltérés összesen értékének számítása: Az együttes eltérés összesen értéke = 31. sz. űrlap 13. plusz 51. sz. űrlap 16. A kamatszámítást akkor kell elvégezni, ha a 31. űrlapon és az 51. űrlapon együttesen kiszámított összes eltérés negatív előjelű és Együttes eltérés összesen értéke (pozitív számként) 31. sz. űrlap 11 oszlop (ténylegesen járó) sz. űrlap (ténylegesen járó) 3%

27 2011. évi elszámolást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk 3. Az igénybevételi kamat mértéke különböző attól függően, hogy az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás mikor mondott le az általa jogosulatlanul igénybevett előirányzatról, illetve az eltérés mekkora összegű. Az igénybevételi kamatok mértékét az alábbi táblázat mutatja Megnevezés A lemondás időpontja Április 30. Július 31. Október 15. December 31. elszámolás Az igényelt és a jogosan járó előirányzatok közötti együttes eltérés nem éri el a 3 %-ot Nincs kamatfizetési kötelezettség Nincs kamatfizetési kötelezettség Nincs kamatfizetési kötelezettség Nincs kamatfizetési kötelezettség Az igényelt és a jogosan járó előirányzatok közötti együttes eltérés eléri a 3 %-ot és forint alatt van forint felett van A jegybanki alapkamat 12,5 %-a A jegybanki alapkamat 25 %-a A jegybanki alapkamat 25 %-a A jegybanki alapkamat 50 %-a A jegybanki alapkamat 50 %-a A jegybanki alapkamat 100 %-a A jegybanki alapkamat 100 %-a A jegybanki alapkamat 200 %-a

28 2011. évi elszámolást érintő visszafizetéssel, kiutalással kapcsolatos információk 4. Részletfizetési kérelem Áht. 57. (6) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás kérelme alapján a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan - a késedelmi kamat kivételével - a kincstár legfeljebb tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egy összegű visszafizetés veszélyeztetné. A részletfizetésről hozott határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek. A részletfizetési kérelem benyújtása tekintetében a Kormány rendeletében meghatározott határidőt követő hatvan napon túl igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Ávr (6) Az Áht. 57. (6) bekezdése szerinti részletfizetés iránti kérelem az éves költségvetési beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettségre április 30-ig, a Kincstár felülvizsgálati eljárása során kibocsátott felhívásának elfogadásától, a határozat jogerőre emelkedésétől, illetve a nem határozattal záruló helyszíni ellenőrzés esetén készített jegyzőkönyv átvételétől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemben igazolni kell, hogy a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyezteti. A Kincstár a kérelem beérkezését követő harminc napon belül dönt a részletfizetés engedélyezéséről vagy elutasításáról. Részletfizetés engedélyezése esetén a jogtalanul igénybevett összegre vonatkozóan engedélyezett részleteket a visszafizetés napjáig terheli a 105. (4) bekezdése és 106. (1) bekezdése szerinti kamat.

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Költségvetés végrehajtás tanulmány Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS TANULMÁNY 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 1.1. Dokumentum célja... 4

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

SZÁMVITELI. 2012.01.27. Lilliné Fecz Ildikó 1

SZÁMVITELI. 2012.01.27. Lilliné Fecz Ildikó 1 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK 2012 2012.01.27. Lilliné Fecz Ildikó 1 Számviteli törvény módosításasa Nincs alapvető változás egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI.

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Készítette: Sándorné Új Éva 2014 2011. évi CXCV. törvény 2014.IV.01. hatályos állapota

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása Civil Akadémia CIVIL AKADÉMIA 2015 Előadó: Kahulits Andrea 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása 2011. évi CXCV. törvény 2014.IV.01. hatályos állapota 2014 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 2011. Évi CLXXXIX. törvény Mötv.), Az állami

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Államháztartási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Államháztartási szakterület Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája terület 2012. A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [2.1.2-2.1.4. fejezetpont] Dr. Laki Gábor [2.2.1.-2.2.3.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2012. A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [2.1.2-2.1.4. fejezetpont] Dr. Laki

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2006. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2014. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről (2. verzió, 2014. február 2-án aktualizálva) A tájékoztató 1. változatának

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Előadó: Répásy Ildikó osztályvezető

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben