TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA GAZDASÁG, JOG, TÁRSADALOM. megszemélyesítésérõl. n Sárközy Tamás a szervezetek jogi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA GAZDASÁG, JOG, TÁRSADALOM. megszemélyesítésérõl. n Sárközy Tamás a szervezetek jogi"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA GAZDASÁG, TUDOMÁNYOS JOG, TÁRSADALOM n Sárközy Tamás a szervezetek jogi KÖZLEMÉNYEK megszemélyesítésérõl n Vastagh Pál az EU és Kanada viszonyáról Tanulmányok a multikulturalizmusról és/vagy a domináns kultúráról az európai identitásról a költségvetési hiány szakirodalmi megközelítésérõl a Google Maps szolgáltatásairól a regionalizmusról a diákok internetes szokásairól a posta és az versenyérõl SZEPTEMBER Gazdaság Jog Társadalom

2 EDDIG MEGJELENT KÖTETEINK: Globalizáció, átalakulás, vállalati környezet (2000) Átmenet, felzárkózás, versenyképesség (2000) Verseny Európa küszöbén (2001) Nemzetközi kapcsolatok külgazdaság (2001) Oktatás, kutatás, gyakorlat (2001) Kis- és középvállalkozások Magyarországon (2002) Special issue: On the Way to the European Union (angol nyelven, 2002) Információ, tudás, versenyképesség (2003) Fiatal kutatók két nemzedéke (2003) Európaizáció, globalizáció, reformok (2003) A világ 2001 után (2004) Számok Piacok Emberek (2004) Az integráció társadalmigazdasági hatásai (2005) Új Európa (2005) Kis és közepes vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás után (2006) Európai útelágazások (2006) Tudástársadalom, vállalkozások, Európa (2007) Tudás, tudat, hamis tudat (2007) Kis- és Középvállalatok mint a gazdaságélénkítés tényezõi (2008) XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

3 GAZDASÁG, JOG, TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA Budapest, 2008 Gazdaság Jog Társadalom

4 Szerkesztette: G. Márkus György fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola Lektorálta: Hámori Balázs egyetemi tanár Olvasó szerkesztõ: Andó Éva fõiskolai docens, Általános Vállalkozási Fõiskola Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Kiadványszerkesztõ: Németh Zsuzsa ISSN XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

5 TARTALOM Sárközy Tamás: Szervezetek megszemélyesítése a jogban 7 Vastagh Pál: Az Európai Unió és Kanada kapcsolatainak jelene és jövõje 19 (angolul) Kipke, Rüdiger: Leitkultur vita Németországban a domináns kultúráról 27 Szakolczai György: A költségvetési hiány a hazai közgazdaságtudomány 35 új eredményeinek tükrében. A közgazdász szakma a megoldás felé vezetõ útról G. Márkus György: Identitások és törésvonalak Európában 49 magyar nézõpontból Békési Gábor: Komplex szállítási igények kezelése és a Google Maps-re 57 alapozott távolsági szolgáltatás László Zsolt: A magyar NUTS 2 beosztás kritikai elemzése 75 az uniós tagországok tapasztalatainak tükrében Vig Zoltán: A felsõoktatási hallgatók internethasználatának és -attitûdjének 103 összehasonlító elemzése ( ) Kertész Gábor: A postai szolgáltatás a modern információtechnológia korában 137 Tóth Antal Emlékdíj Tóth Zsuzsanna: A társadalmi egyenlõtlenségek a mai magyar társadalomban. 149 Az esélyegyenlõség megteremtésének lehetõségei 2008-as szakdolgozati annotációk 161 Gazdaság Jog Társadalom 3

6 CONTENTS Tamás SÁRKÖZY: The legal personification of organizations 7 Pál VASTAGH: EU-Canada Ties: Present and Future (In English) 19 Rüdiger KIPKE Leitkultur reflections on the German debate 27 of a dominant culture György SZAKOLCZAI: The budget deficit as reflected in recent 35 Hungarian economic literature The way towards solution György G.MÁRKUS: Identities and cleavages in Europe 49 a Hungarian view Gábor BÉKESI: Complex transport needs and the distance service based 57 on Google Maps Zsolt LÁSZLÓ: A critical analysis of the NUTS 2 division for Hungary 75 a consideration of the experiences of the EU member states Zoltán VIG: Internet use and attitudes of Hungarian students 103 a comparative analysis for Gábor KERTÉSZ: Postal services in the age of modern information technology 137 ANTAL TÓTH MEMORIAL AWARD Zsuzsanna TÓTH: Social inequalities in contemporary Hungarian society 149 chances for creating equality Theses submitted for degree in XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

7 ELÕSZÓ Huszadik számunk különlegessége, hogy from the top to the bottom vagyis fentrõl lentig a rektori szinttõl a diákok produktumaiig reprezentálja az Általános Vállalkozási Fõiskolában és szakmai-nemzetközi környezetében folyó magas szintû tudományos tevékenységet. Új rektorunk, Sárközy Tamás kinevezési iratán még meg sem száradt a tinta, mi már olvashattuk-szerkeszthettük kiemelkedõ színvonalú, elméleti és gyakorlati vonatkozásokat egyaránt tárgyaló tanulmányát a szervezetek jogi megszemélyesítésérõl. Vastagh Pál, a Magyar Köztársaságot néhány éve Kanadában nagykövetként képviselõ volt rektorunk pedig elküldte számunkra az Európai Unió és Kanada kapcsolatait elemzõ munkáját. Rüdiger Kipke, a Siegeni Egyetem professzora kifejezetten az ÁVF Tudományos Közlemények számára írt izgalmas és magyar szemmel is olvasva tanulságos tanulmányt arról, hogyan egyeztethetõ össze Németországban (illetve összeegyeztethetõ-e) a multikulturalizmus és a domináns nemzeti és a demokratikus politikai kultúra. Az elfogadás és az azonosulás problémáival foglalkozik a szerkesztõ G. Márkus György tanulmánya az európai identitásról. Szakolczai György ez alkalommal is a költségvetési hiányról ír, témáját a legújabb magyar közgazdasági irodalom összefüggésébe illesztve be. Békési Gábor tollából egy a gyakorlat szempontjából is fontos IT-s innovációról értesülünk. László Zsolt a magyarországi regionalizmus kérdéseit elemzi európai összehasonlításban. Kertész Gábor azt a témát járja körül, nem teszie feleslegessé az és az internet a hagyományos postát. Vig Zoltán adatai akár Kertész Gábor cikkét is illusztrálhatják: õ a magyar diákok és az internet viszonyáról végzett kutatásait összegzi. Diákjaink két vonatkozásban jutnak szóhoz az ÁVF tudományos fórumán. Egyrészt a legjobb társadalomtudományi jellegû szakdolgozatnak, a Tóth Antal Emlékdíjjal kitüntetett Tóth Zsuzsanna munkájának részletei olvashatók: õ a magyar társadalom egyenlõtlenségeit vizsgálta meg tudományos igényességgel. Másrészt az idei legjobb szakdolgozatok közül harmincnak közöljük az annotációját. G. Márkus György felelõs szerkesztõ Gazdaság Jog Társadalom 5

8 6 XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

9 Sárközy Tamás * SZERVEZETEK MEGSZEMÉLYESÍTÉSE A JOGBAN I. Elméleti kérdések 1. A szervezetek perszonifikálása, azaz a jog alanyává tétele egyik legnehezebb problémája a római jogi emlõkön kialakult kontinentális jogi gondolkodásnak (a pragmatikus angol-amerikai vagy távol-keleti jogfelfogásnak kevésbé). Bevált Rudolf Jhering jóslata, hogy a kötelmi joggal, a szerzõdéses joggal szemben, amelyet a pandektisták úgy kidolgoztak, hogy csak kiegészítgetésre van szükség, a személyegyesüléseknél még sok mindent fog a jogtudomány találni (Jhering, 1893). A XX. század egyértelmûen fõleg a gazdaság konszernizálódásával, de a nonprofit szférában is a szervezetek százada volt, mégpedig a század végén, a XXI. század elején már a szervezetrendszereké, a hálózatoké (Castells, 2000). És mint Wolfgang Friedmann írja, a szervezetek perszonifikációjának (amely egyben a jogrendszerbeli legitimálást is szolgálja) a XIX. század végén, XX. század elején kialakult alapvetõ jogdogmatikai megoldásai, a német-francia jogi személytan a maga világosságával és egyszerûségével nevezetesen, hogy egy szervezet vagy jogi személy és akkor jogképes, jogalany, személlyé válik, vagy nem jogi személy és akkor nem jogalany, nem jogképes, nem személy egyre jobban alkalmazhatatlanná válik a gyakorlatban (Friedmann, 1967). Ez a duális jogiszemély-elmélet, amelyet Wieacker az európai jogtudomány talán legnagyobb gondolati teljesítményének nevezett (Wieacker, 1973), a tények világában erõsen imbolyog. A válságot és egy új elmélet kialakításának szükségességét a szervezetszociológiai irodalom alapján talán abban lehet kifejezni, hogy a szervezet nem olyan, mint az ember (Kantorowicz, 1982), márpedig a klasszikus jogiszemély-elméletek részben mesterséges, jog által csinált jogalanynak minõsítették a szervezeteket (a fikciós elmélet eredetileg, de késõbb is, pl. mint a jogszabályok beszámítási pontját Hans Kilsen), részben a realitáselméletektõl kezdve az ember, a természetes személy jogképességének tulajdonságait vitték át a szervezetekre, mégpedig fõleg korlátozásokkal. A jogi személy jogképességét elsõsorban az ultra vires elvet elfogadó jogrendszerek korlátozzák (az angolszász jogok és a legtöbb volt szocialista ország joga, amely teljesen relatívvá tette a jogképességet), de még a jogi személyek ún. abszolút jogképességét elfogadó országok polgári törvénykönyvei is általában úgy határolják körül a jogi személy jogképességét, hogy minden jog megilleti, ami jellegénél fogva nem az emberhez kötõdik. * egyetemi tanár, az Általános Vállalkozási Fõiskola rektora Gazdaság Jog Társadalom 7

10 Íme ez a hagyományos civiljog természetjogra visszavezethetõ alapképlete: az ember a természetes személy, amely születéstõl haláláig teljesen jogképes, mintegy a természetnél fogva. Ezt persze a civiljog mondja ki, amely a felvilágosodás és a kapitalizmus kialakulásától, a XVIII. század végétõl az egész jog szívkamrája, ahogy Konrad Radbruch mondta. Másfelõl a személység legitimációja alapvetõen jogképességet jelent a civiljogban, és a jogalanyisághoz párosul csak a kötelezettségalanyiság. Ez persze a közjogban sosem volt így, mert Otto Mayer vagy Laband a civiljogi jogalanyiság-elmélet kialakulásával párhuzamosan már 1900 körül rámutatott arra, hogy a közigazgatási szervek jogállásának lényege a közfeladatok teljesítésére irányuló kötelezettség. Elsõdlegesen kötelezettségalanyok és csak azért és annyiban illették meg õket jogok, amennyiben ez a közfeladatok teljesítéséhez szükséges. De a közjogi jogalanyiság közjogi jogi személység kialakítására tett kísérletek (összefoglalóan ld. Wolff, 1933b, illetve Böckenförde, 1973) lényegében homályban maradtak, a teljes jogtanra kiterjedõen ld. Moór Gyula jogiszemély-elméletét a civiljogi jogiszemély-elmélet dominált. Az ember, a jog természetes alanya, teljesen jogképes személy, akit megillet beszámítási képesség esetén a cselekvõképesség, illetve a felelõsségalanyiság is (vétõképesség). A mesterséges jogi személy, azaz a jog által személlyé tett szervezet nem cselekvõképes és bár vagyoni szankciók vele szemben is lehetségesek (pl. kártérítés), a valódi felelõsség a büntetõjogi felelõsség alanya (az angol joggal ellentétben) sosem lehet. 2. A probléma azonban az, hogy a XX. század második felében egyre inkább egyértelmûvé vált, hogy a szervezet nem ember. A szervezet mint Uwe John írja organizált jogalany (John, 1977), sokkal bonyolultabb külsõ és belsõ relációkkal, mint ami az embereknél tapasztalható. Hogy valaki ember-e vagy sem, viszonylag könnyen megítélhetõ (még a mai orvostudomány fejlettsége mellett is), az azonban, hogy egy embertöbbesség csak jogalanyiság nélküli kiscsoport, vagy már szervezet, sokkal nehezebben megállapítható. Sok a határeset tehát, az elválasztó vonalak csipkések, a teljes jogképesség, illetve a teljes jogképtelenség dualizmusa nehezen tartható. Szervezeteknél még jobban látható, amivel a XIX. század végi, XX. század eleji nagy jogiszemély-elméletek nem számoltak, hogy a jogi személységet nem lehet csak polgári jogi alapon nézni. Egy szervezet ügyfél a közigazgatási jogban, adóalany, munkáltató, aktív és passzív perképessége van. Az államot sem lehet monolit egységként nézni, és csak vagyonjogi kapcsolataiban minõsíteni jogi személynek. Az államnak többfajta, több jogágra kiterjedõ jogalanyisága van. Az állam szerveinek jogképességében sem a civiljogi jogképesség, hanem a közjogi kötelezettségek és jogok dominálnak. A szervezet jogképességének többarcúságát a polgári jog szükségképp nem tudja kifejezni, erre a jogelmélet lenne hivatott, a legtöbb jogelméletijogtani tankönyv viszont vagy egyáltalán nem foglalkozik a szervezetek jogi perszonifikációjával, vagy átveszi a polgári jog tételeit. 3. A szervezetek perszonifikációjánál az is érdekes, hogy a jogirodalom milyen ciklikusan alakult. Az elsõ nagy nekifutás az 1800-as évek végének két-három évtizede akkor születik meg a magyar jogirodalomban is Szászy Schwarcz Gusztáv alapvetõ mûve (Szászy Schwarcz, 1906). Utána úgy 50 évig lényegében csak összegzõ feldolgozások vannak, Magyarországon Moór Gyula könyve (Moór, 1931), és elkésetten ide sorolható Kauser Lipót 1948-as monográfiája is (Kauser, 1948). Ezt követõen újabb nekibuzdulás következik, az 1960-as évek közepe és a 80-as évek eleje között, monográfiák sora próbálja a jogiszemély-elméletet megújítani. Kiemelném indulásként Fabricius (1963) és Nass (1964) monográfiáját, majd Fritz Rittner alapkönyvét (Rittner, 1973), de a már említett Uwe John (1977), továbbá Thomas Raiser (1969), Claus Ott (1977) munkáit, végül a svájci Nobelt (1970) és az osztrák Ostheimet (1967). Most a 8 XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

11 80-as évek elejétõl ismét csönd van az irodalomban talán ez vihar elõtti csend, és 2010 körül újabb kitörési kísérlet hullám következik? 4. Megjegyzendõ, hogy a jogi személy problémája igen kemény diónak bizonyult a szocialista korszakban, a szovjet jogban is, mely elsõ nekibuzdulásában még az ember jogképességét sem tekintette természetesnek, mint ahogy Gojhbarg írta, ennek is a szovjethatalom építését kell szolgálnia (Gojhbarg, 1924). Az alapproblémát az egységes és oszthatatlan állami tulajdonjog okozta. A polgári jog ugyanis a vagyoni viszonyokban mindig is a tulajdonosi minõség perszonifikációjának fogta fel a jogalanyiságot. (Marx szerint ugyanis az áruk nem mennek maguktól a piacra, áruhordozót /Warenträger/ kell találniuk.) Az állam szervei, a vállalatok és a költségvetési szervek viszont nem lehetnek tulajdonosok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a szovjet jogban a 40-es évek végén elõször az állami vállalatot, majd az 50-es évek közepére a költségvetési szervek jogi személységét elismerjék. Venediktov az állami vállalat jogképességét a hozraszcsot -ra és a kettõs kollektívára vezeti vissza (Venediktov, 1948). Bratusz pedig kialakította a szocialista jogi személy különbözõ kritériumait, méghozzá úgy, hogy az állam különleges jogalannyá vált a jogi személyek mellett (Bratusz, 1950; nyugati értékelése: Slepnicka, 1969) (egyébként ez utóbbi az 1959-es magyar Ptk.-ban is megtörtént, az eredeti ban). Az európai népi demokráciákban 1 viszont az államosított gazdálkodó szervezetek jogi személysége eleve nem volt vitás. A magyar jogirodalomban fõleg Világhy Miklós igyekezett a hagyományos jogiszemély-elméleteket adaptálni a szocialista szektorra. Az európai népi demokráciák közül csak Jugoszlávia küszködött a vállalatok jogi személységével sokat (a munkás-önigazgatási rendszer miatt), hiszen a nem jogi személy, de a belsõ önigazgatási jog szerint jogképes társult munka alapszervezetei alulról megállapodásokkal hozták létre a vállalatot, és így Jugoszláviában a jogi személy kategóriája meglehetõsen háttérbe is szorult (ld. a rendszer leírását Höcker-Weygand, 1980). Tekintsük át ezután most már a magyar gyakorlatból, hogy mi az, ami nem fér bele a hagyományos duális jogi személy-jogalanyiság elméletbe. II. A gyakorlat 1. Jogalanyiságot okozó kereskedelmi név. Klasszikus példája az egyéni cég. Az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény az egyéni vállalkozó természetes személyt vállalkozói minõségben nem nyilvánítja jogalannyá, üzleti vagyonát magánvagyonától nem különíti el. Felelõsségi szempontból nem változik a helyzet akkor sem, ha az egyéni vállalkozó egyszerû cégként bejegyezteti magát a cégjegyzékbe a cégeljárási törvény (Ctv.) alapján. Ugyanakkor a kereskedelmi név mégiscsak valamifajta jogalanyiságot ad neki, hiszen a hivatkozott törvény 15/A. -a szerint a társasági törvény (Gt.) szabályai szerint átalakulhat egyszemélyes korlátolt felelõsségû társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá. Az átalakulás a Gt. szerint egyetemes jogutódlással történik, tehát az egyéni cégnek szükségképp voltak jogai és kötelezettségei, azaz jogalanyként mûködött. 1 Mindez csak Európára igaz, Kína, Vietnam, Korea joga a klasszikus szocialista idõben a jogi személy fogalmával nem dolgozott. Például kínai jogszabály 1950 után 1981-ben használta elõször a jogi személy kifejezést (ld. Münzel, 1981). Gazdaság Jog Társadalom 9

12 Tegyünk hozzá ehhez két megjegyzést. Az elsõ: több jogrendszer jutalmazza az önálló kereskedelmi nevet automatikusan jogi személységgel, fõleg a francia jogcsaládban. A saját név Venediktovnál is jelentõs szerepet játszott az állami vállalatok jogi személységének megindokolásánál. A második: az egyszemélyes társaság jól mutatja, hogy nem feltétlenül kell szervezetszociológiai értelemben vett csoport, embertöbbesség a jogi személységhez. Az egyszemélyes társaság áltársaság, amely megszünteti az egyéni vállalkozás korlátlan felelõsségét, tisztán jogtechnikai konstrukció, amelyet a klasszikus társasági jogok az 1990-as évek feléig nem is tettek lehetõvé. Az embercsoport nélküli jogi személység még jobban látszik az intézménytípusú jogi személyek alaptípusánál, az alapítványnál, amely jogi személlyé nyilvánított célvagyon (adott esetben kezelését nem is emberekbõl álló kuratórium, hanem másik jogi személy, kezelõ szerv látja el). A szocialista jog mint tipikus burzsoá konstrukciót az alapítvány intézményét nem is fogadta el, a tisztán kötelmi jellegû közérdekû célra való kötelezettségvállalással helyettesítette. (A magyar Ptk.-ba is csak 1987-ben került vissza az alapítvány.) 2. Nem jogi személy teljesen jogképes szervezetek. Ilyenek a német típusú kereskedelmi jogban a közkereseti és a betéti társaság, a magyar Gt. szerint is a bt. és a kkt. cégneve alatt jogképes, és minden olyan vagyoni jog és kötelezettség megilleti, ami a jogi személyeket (2. ). Ha azonban a kkt. és a bt. cégneve alatt teljes jogképességgel bír, miért nem jogi személy? Petrik Ferenc szerint ez a tradíciók túlzott tiszteletébõl adódó jogalkotási hiba (Petrik, 1996), Wellmann György szerint viszont a túlzott szervezettséggel szemben a kkt. és a bt. személyegyesülési, kötelmi jogi jellegét kibontó helyes megoldás (Wellmann, 1993). Álljon itt is két megjegyzés. Ha az alkotmányos alapjogokat egyre jobban jogi személyekre is vonatkoztató gazdasági alkotmányossági (Wirtschaftsverfassung) irodalomból indulunk ki (ld. Gschwendtner, 1968; Rupp-von Brunneck, 1969), akkor felvethetõ, van-e egy szervezetnek alkotmányos igénye arra, hogy õt jogi személyként ismerjék el? Avagy az alkotmányos jogvédelem, amely klasszikusan az emberi jogokból indult ki, vonatkoztatható még a jogi személyeken túl jogi személlyé nem nyilvánított jogképes szervezetekre is? Milyen körben milyen határig? Ez egy jelentõs, lényegében eddig megválaszolatlan kérdés; a magyar gyakorlat e szempontból nem tesz különbséget jogi személy és nem jogi személy gazdasági társaságok között. A másik megjegyzés a polgári jogi társaságra vonatkozik, amely egy sor országban (egy idõben Magyarországon is) közös név alatt gazdasági tevékenységet folytat az osztrák-német bírói gyakorlat pl. az építõipar ún. ARGE-it egyre jobban perképesnek ismeri el (ld. elméletileg kifejtve: Ulmer, 1980: 5 8). A német irodalomban a polgári jogi társaság jogalanyiságát elsõsorban a társaság vagyon Gesamthand jellegére, azaz dologi kötöttségére alapítják. A Gesamthand a magyar pjt.-re is jellemzõ. Bár a magyar Ptk a jelenleg nem ismer közös név alatt gazdálkodó társaságot, de pl. az építõközösségek esetében (Ptk. 578/B. ) a bírói gyakorlat többször is honorálta a közösség egységes perképességét. 2 A német-osztrák polgári jogi társaság jogképességét erõsíti az a tény is, hogy ezek a jogrendszerek ismerik a nyilvántartásba be nem jegyzett és így nem jogi személy egyesület formáját is, amelyre mögöttes jogterületként a társasági szerzõdés szabályait kell alkalmazni. A nem jogi személy egyesületek belépnek társaságokba, érdekképviseleti szövetségekbe és így aligha mondható, hogy nem jogképesek (ld. például Hardenberg, 1969). A magyar jog nem jogi személy egyesületet nem ismer, és 2 Ld. a német, az osztrák és a magyar pjt. összehasonlítását (Szikora, 2004). 10 XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

13 1977 óta az egyesülés is csak mint kooperatív jogi személy létezik. Megemlítendõ azonban, hogy tíz évig ( ) a magyar egyesülés is jogi személység nélkül, de jogalanyként mûködött (Világhy, 1967). 3. Korlátozott (rész-) jogképességgel rendelkezõ jogalanyok. Erre a legjobb példa a magyar jogban a társasház. Az elõzõekben már láttuk a tulajdonközösség jogalanyképzõ erejét a polgári jogi társasággal kapcsolatban. A magyar társasháztörvény, az évi LVII. törvény 3. (1) bekezdése kimondja, hogy az épület fenntartása, felújítása, valamint a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során az általa viselt közös név alatt a társasház jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Ezzel a törvény egy célhoz irányított és korlátozott jogképességet adott a társasháznak, azaz a társasházi tulajdonközösségnek. 4. Ideiglenes jogalanyok: elõzetes és végsõ alakzatok, hibás jogalanyok. Az elõzõ három pontban állandósult jogi személységen kívüli jogképességekrõl, jogalanyokról volt szó. Ugyanakkor ismeretesek ideiglenes jogalanyiságok is, amelyek átmenetileg állnak fenn, alapvetõen a jogi személyek létszakaszaihoz, keletkezésükhöz, illetve megszûnésükhöz kötõdve, mutatva, hogy a jogi személységnek dinamikája is van, nemcsak statikája. A jogi személyek létszakaszainak szabályozásánál vannak olyan jogi technikák, amelyek kizárják az ideiglenes jogalanyiságok keletkezését, õrzik a kontinuitást, a folyamatosságot. Ilyen például a Gt.-ben szabályozott átalakulás, pl. a társasági formaváltásnál: a kft. megszûnésének pillanatában keletkezik a cégbírósági törléssel-bejegyzéssel és egyetemes jogutódlással az Rt. Más a helyzet az 1977-es Gt.-vel bevezetett elõtársasággal: az elõtársaság a társasági szerzõdés ellenjegyzésével létrejön és fennáll a társaság cégbejegyzésének pillanatáig. Az elõtársaság a végleges társaság elõképeként jogképes, de ha a társaság cégbejegyzését elutasítják, az elõtársaság úgy volt jogképes az átmeneti idõszakban, hogy a végleges társaság létre sem jött. Az elõtársaság így önállósul, amit a 2006-os Gt. 16. (1) bekezdése jóval világosabban kifejez, mint 1997-es elõdje 3. Más kérdés, hogy egyrészt az elõtársaság intézménye szerintem valamennyi jogi személyre nézve nem általánosítható (mint ahogy a készülõ Ptk ban vitára bocsátott tervezete teszi), másrészt ahogy az elektronizáció elõrehaladásával a társaságok cégbejegyzési ideje igen lerövidül az elõtársaságra egyre kevésbé lesz szükség. Elõtársasága a Gt. szerint nemcsak a jogi személy társaságoknak, hanem a kkt.-nek, bt.-nek is van. Az elõtársaság jogképességét a Gt. 16. (1) bekezdése néhány kérdésben egyébként korlátozza, a társaság cégbejegyzésének elutasítása esetén a tagok, illetve az elõtársaság vezetõ tisztségviselõi a 16. (3)-(4) bekezdése szerint mögöttesen felelnek az elõtársaság tartozásaiért. Az elõtársaság így korlátozottan jogképes jogalanynak minõsíthetõ. A második ideiglenes jogképességi eset a társaságok felszámolása esetében áll fenn. A polgári bíróság már anyagi jogilag jogerõsen kimondta a társaság megszûnését, de a társaság csak a cégjegyzékbõl való törléssel szûnik meg. Ebben az átmeneti idõben a társaság még létezik, pl. alkalmazottainak bért fizet, de csak korlátozottan mûködõképes, jogképessége (kft. esetében jogi személysége) már korlátozott. Hasonló a helyzet a jogerõsen bejegyzett hibás társasággal, tehát az olyan társasággal, amelynek társasági szerzõdése a Ptk. szerint érvénytelen. A jogerõs cégbejegyzés után az ér- 3 Rittner még tagadta az elõtársaság önálló jogalanyiságát (1973: 52 82). De pl. Mummenhoffnál az elõtársaság jogalanyisága már önállósul (Mummenhoff, 1979: 7 13). Gazdaság Jog Társadalom 11

14 vénytelenség csak a jövõre nézve a törvényességi felügyelet útján orvosolható, azon kivételes eseteket leszámítva, amikor a Gt. 12. (4) bekezdése szerint a cégbírói végzés bírósági úton megtámadható. Ha akár a kereset eredményeként, akár a törvényességi felügyelet során a hibás társaságot végül is megszüntetik, úgy a megszüntetésig a társaság létezett, jogképes volt, de csak ideiglenesen és korlátozottan. 5. A következõ tárgyalandó kérdéskör a szervezetrendszerekkel függ össze. A szervezetek ugyanis jobban felbonthatók, mint az ember. A szervezetek részegységekre bomlanak, továbbá vannak ügyvezetõ-ellenõrzõ szervek, amelyek egymással bonyolult jogi kapcsolatrendszerben állnak. A szervezetek emellett betagozódhatnak szervezetrendszerekbe, szervezeti hálózatokba. A szervezeti jogalanyiság sokszor másoktól függõ jogalanyiság, ezért beszélt már az 1930-as években Kronstein függõ jogi személységrõl. A szervezeti integráció nagyvállalati jelenségként keletkezett, és fõleg a német típusú konszernjog alapvetõ problémájává vált mint vállalatcsoporti integrált jogalanyiság. De késõbb megjelentek az ún. ernyõszervezeti, illetve alapítványi hálózatok is, a rendszerképzõdés általános jogdogmatikai problémává vált. Megjegyzem, nem volt mentes e problémától a szocialista jog sem, pl. az ipari nagyvállalatok gyáregységeinél 4, a szövetkezeti szakcsoportoknál 5, a fõleg Weltner Andor által kidolgozott dolgozói kollektíva jogalanyiságánál (Weltner, 1962), végül az 1980-as évek elején keletkezett magyar kisvállalkozásoknál 6. A szervezetrendszeri probléma egészen sajátos az állam mint szervezetrendszer körében, illetve az állami költségvetési szervek jogalanyiságánál. A következõkben áttekintem a jelenlegi magyar gyakorlat e tárgyú problémáit. 6. Belsõ jogalanyiság. Ennek két változata van: a belsõ szervezeti egységek jogalanyisága és a szervi jogalanyiság. a) Szervezeti egységek mint jogi személyek A Ptk. 30. (1) bekezdése lehetõvé teszi, hogy jogszabály alapján az alapító okirat a jogi személy belsõ szervezeti egységét jogi személlyé nyilvánítsa. Érdekes módon ilyen rendelkezés az üzletszerû gazdálkodás körében nincs (pl. a gazdasági társaságok fióktelepei, telephelyei vonatkozásában), de az évi II. törvény lehetõvé teszi ezt az egyesületeknél (egyesületi jog hatálya alá esõ szervezeteknél), illetve maga a Ptk. 74/B. (3) bekezdése az alapítványnál. A fakultatív lehetõség mellett egy esetben kötelezõ is a belsõ szervezeti egység jogi személlyé 4 Ez fõleg a német és a szovjet gazdasági jogi elmélet problémája volt, amely a nem jogi személy kombinátvállalatokra építve átfogó gazdasági jogi jogalanyiság-elméletet próbált kiépíteni (pl. Rahmilovics, 1977; Biefeld Hesse Schüsseler, 1978), de a magyar jogirodalomban is felmerült (ld. Péter, 1968). 5 A szövetkezet és a szakcsoport, amely elvileg a szövetkezet része volt, egymással szerzõdést kötött. A szakcsoport nem volt jogi személy, ugyanakkor szerzõdõképes volt. (Ld. e problémát Szép, 1981). 6 Fõleg az üzleti pjt.-k, a gmk.-k és a vgmk.-k, azaz a gazdasági munkaközösségekkel kapcsolatban merültek fel jelentõs jogalanyisági problémák. (Ld. például Novotny, 1983; Komáromi 1981; Wellmann, 1986). 12 XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

15 nyilvánítása: a sportról szóló évi I. törvény szerint, ha a sportszövetség hivatásos bajnokságot rendez, hivatásos tagozatát köteles jogi személlyé nyilvánítani. Az új Ptk. szövegtervezete jól mutatja, hogy kezd kialakulni a magyar jogban a belsõ szervezeti egységek jogalanyiságával kapcsolatos általános szabályozás. Ennek körvonalai a következõk: a szervezeti egység is az alap-jogi személy törvényes kezdeményezésére a bírósági nyilvántartásba való bejegyzéssel nyeri el jogi személységét, illetve az abból való törléssel szûnik meg. Az alap-jogi személy nyilvántartásból törlése a szervezeti egység jogi személységét is megszünteti; a szervezeti egység önálló ügyvezetõ-képviselõ szervvel és viszonylag önálló elkülönített vagyonnal rendelkezik. A jogi személy szervezeti egység tartozásaiért az alap-jogi személy mögöttesen kezesként felel. A szervezeti egységgel szemben önálló végelszámolási vagy felszámolási eljárás nem folytatható; korlátozó rendelkezés hiányában a jogi személy szervezeti egység szerintem az alapjogi személlyel is köthet szerzõdést, és vele szemben is perképes, ugyanakkor ezt alap-jogi személy a szervezeti egység jogi személységet létrehozó aktusban korlátozhatja. b) A jogi személy szervei általában a jogi személy képviseletében cselekszenek, pl. a vezetõ tisztségviselõk (de pl. a vezetõ tisztségviselõk által a társaság ellen indított perekben a felügyelõbizottság tagja is a társaságot képviseli). Ugyanakkor elõfordulhat, hogy egy jogi személy szervei mintegy a jogi személyen belül egymással lépnek jogviszonyba. Pl. a 2006-os Gt. 38. (1) bekezdése szerint a társaság ügyvezetése és az üzemi tanács megállapodhat egymással a munkavállalók felügyelõbizottságban való részvétele tárgyában. Az ügyvezetés a társaság szerve és az üzemi tanács sem jogi személy, de a törvény õket megállapodás létrehozására jogosítja fel. Egyáltalán jogi értelemben szerzõdés-e ez a megállapodás, és ha igen, polgári jogi avagy a kollektív munkajog körébe tartozó szerzõdés-e? Van-e a feleknek perképessége? Egy sor, egyelõre nyitott kérdés merül fel, mely jelzi az ún. belsõ szervi jogalanyiság problémáját és a gyakorlatban fog megoldást keresni. 7. Integrált jogalanyiság. Az integrált jogalanyiság a német típusú konszernjog problémája, ahol régóta kialakult a vállalatcsoportok integrált joga. Ennek alapja a számvitel és az adójog, a konszolidált mérleg. A 2006-os Gt. Magyarországon is bevezette a cégjegyzékbe bejegyzett elismert vállalatcsoportot, amely az uralkodó tag és az ellenõrzött társaságok között létrejövõ uralmi szerzõdésen alapul. Érdekes módon miután a Gt. V. fejezet 2. címe az elismert vállalatcsoport intézményesítésével de facto létrehozta az integrált jogalanyt, az uralkodó elméletnek megfelelõen a Gt. 55. (3) bekezdése kifejezetten kimondja, hogy az elismert vállalatcsoportként való cégbírósági bejegyzés nem hoz létre az abban részt vevõ gazdasági társaságoktól független jogalanyt. Ami van, az nincs. 8. Az államszemély. Az állam, ha polgári jogviszonyban mint egész vesz részt, polgári társadalmak civiljogában jogi személynek minõsül, képviselõje pedig Nyugat-Európában az állam részét képezõ másik jogi személy az államkincstár. Érdekes módon Magyarországon az állam képviselõje még mindig a pénzügyminiszter, annak megfelelõen, hogy a közjogi jogalkotás a szervezetelméleti realitásokkal szembehelyezkedve nekünk még mindig a miniszterek és nem a minisztériumok hatáskörérõl rendelkezik (a miniszter mint a minisztérium vezetõje a minisztérium képviseletében és nem személyében kap hatásköröket). Az állam perszonifikációjában természetesen nem a polgári jogi jogi személység a fontos, az állam mint szuverén, kifelé a nemzetközi közjog alanya, befelé a közhatalom közjogi megtestesítõje. Gazdaság Jog Társadalom 13

16 Az állam szervei általában költségvetési szervek, és ekként jogi személyek. Ugyanakkor az államnak számos olyan szerve van, amely közjogi jogalany, de nem polgári jogi személy. Ilyen pl. az Országgyûlés vagy a Kormány mindkettõnek a hivatala jogi személy, de maga az Országgyûlés vagy a Kormány nem. Ugyanakkor az Országgyûlés vagy a Kormány például részvénytársaságokat, illetve közalapítványokat alapít és mint ilyen alanyává válik a polgári jognak is, bár nem jogi személy. Vagy legutóbb az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény anélkül hozta létre a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot, hogy részére polgári jogi jogalanyiságot biztosított volna, ugyanakkor mivel hatáskörei vannak nem vitásan közjogi jogi személy, amelynek döntései polgári jogi hatásokkal is járnak. Megjegyzendõ, hogy az államon kívüli közfeladatot ellátó ún. közjogi jogi személyek pl. köztestületek, közalapítványok polgári jogi jogi személyek a Ptk.-ban, bár nyilván közjogi jogalanyiságuk a lényeg, és nem a polgári jogi. A közjogi jogalanyiság-jogi személység elszakadása a polgári jogi jogi személységtõl ma már egyre jobban látszik (Kilényi, 2006). Míg a munkajogi, avagy az adójogi jogalanyiság bár már vannak törések meg mindig kötõdik éppen vagyonjogi jellegénél fogva a polgári jogi jogi személységhez és az anyagi jog-alaki jog dialektikájának megfelelõen ez a kötõdés a jogi személységhez (kivételekkel ugyan, de megmaradt) a perképesség tekintetében is, a közjogi jogi személység (bár szinte természetesen nincs olyan kidolgozott jogi dogmatikája, mint a polgári jogi jogi személynek 7 ) egyre jobban önállósul a polgári jogtól. Végül a közjogi jogalanyisággal kapcsolatban felvethetõ, hogy angolszász nyomásra az EU közvetítésével a kontinensen is egyre inkább felmerül (elsõsorban a jogi személyek, de pl. a kkt., bt. vonatkozásában is) a szervezetek büntetõjogi jogalanyisága, azaz az, hogy büntetõjogilag is legyenek felelõsségre vonhatók. A kérdést a magyar évi CIV. törvény megkerüli, mert a jogi személyekkel szembeni büntetõjogi intézkedésekrõl (tehát nem felelõsségrõl) szól, ráadásul a törvényben szabályozott intézkedések olyanok, amelyeket a cégbíróság a Ctv. alapján törvényességi felügyelet keretében amúgy is megtehetne a törvénysértõ szervezettel szemben. Összegzés Az elmondottak néhány mondatban a következõképpen foglalhatók össze: 1. A klasszikus polgári jogi jogiszemély-elmélet a polgári jogon belül is, az egész jogrendszerre vetítve pedig még jobban, egyre inkább megtépázott, de még tartja magát. 2. A fejlõdés részben a szervezetek komplex jogágazati sajátos jogalanyiságának kialakulása felé vezet, részben a jogi személység tágítása, illetve relativizálódása következik be. 7 Így van ez a nyugati irodalomban is. (Néhány alapmû: Bruckhard, 1944; Mayer, 1908; Wolff, 1933a; Böckenförde, 1973.) 14 XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

17 Felhasznált irodalom Biefeld, C. Hesse, K. Schüsseler, R. (1978): Zur Theorie der juristischer Person. Staat und Recht, 6. sz. Böckenförde, E. W. (1973): Organ, Organisation, Juristische Person. In: Festschrift A H. J. Wolff. München. Bratusz, Sz. N. (1950): Szubjektü grazsdanszkovo prava. Moszkva. Bruckhard, W. (1944): Die Organisation der Rechtsgemeinschaft. Zürich. Castells, M. (2000): The Rise of the Network Society. Oxford. Fabricius, F. (1963): Relativität der Rechtsfähigkeit. München. Friedmann, W. (1967): Legal Theory. 1. kiadás, London, 217. o. Gojhbarg, A. G. (1924): Osznovi csesztnovo immusesztvennovo prava. Moszkva, o. Gschwendtner, H. (1968): Der Begriff der jutistischen Person im Verfassungsrecht. München. Hardenberg, C. (1969): Die Beteiligung von nichtrechtsfähigen Vereinen an Gesellschaften und Körperscheften. München. Höcker-Weygand, C. (1980): Die Rechtsinstitute und Rechtsiustitutionen des jugoslawischen Selbstverwaltungssystems. Berlin. Jhering, R. (1893): Der Zweck im Recht. 1. kiadás, Leipzig, I. kötet, 217. o. John, U. (1977): Die organisierte Rechtsperson. Berlin, 21. o. Kantorowicz, H. (1982): Rechtswissenschaft und Soziologie. Berlin, 139. o. Kauser Lipót (1948): A jogi személyrõl. Debrecen. Kilényi Géza (2006): A közigazgatási szervek jogi személységének problémái. Budapest. Komáromi Gábor (1981): A gazdasági munkaközösség, mint új társasági forma. Magyar Jog, 12. sz. Mayer, O. (1908): Die juristische Person und ihre Verwertbarkeit im öffentlichen Recht. Tübingen. Moór Gyula (1931): A jogi személyek elmélete. Budapest. Mummenhoff, W. (1979): Gründungssystem und Rechtsfähigkeit. Berlin, o. Gazdaság Jog Társadalom 15

18 Münzel, F. (1981): Neues chinesisches Vertrag- und Wettbebewersrecht. Recht und internationalen Wirtschaft, 4. sz. Nass, G. (1964): Person, Persönlichkeit und Juristische Person. Berlin. Nobel, P. (1970): Anstalt und Unternehmen. Diessenhoffen. Novotny Zoltán (1983): A vállalaton belüli jogalanyiság kérdései. Miskolc. Ostheim, R. (1967): Zur Rechtsfähigkeit von Verbänden im österreichischen bürgerlichen Recht. Wien New York. Ott, C. (1977): Recht und Realität der Unternehmenskorporation. Ein Beitrag zur Theorie der juristischen Person. Tübingen. Péter Béla (1968): A részleges jogi személység problémája az ipari nagyvállalatoknál. Döntõbíráskodás, 1. sz. Petrik Ferenc (1996): Az elvarázsolt tulajdon. Budapest, o. Rahmilovics, L. V. (1977): Hozjajsztvennaja pravo szubjektnoszty i juridicseszkoe lico. Pravovegyennyije, 2. sz. Raiser, T. (1969): Das Unternehmen als Organisation. Berlin. Rittner, F. (1973): Die werdende jutistische Person. Tübingen. Rupp-von Brunneck, W. (1969): Zur Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen. Frankfurt. Slepnicka, H. (1969): Die sozialistische Kollektivperson. Wien Köln. Szászy Schwarcz Gusztáv (1906): A jogi személy magyarázata. Budapest. Szép György (1981): Az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport. Magyar Jog, 12. sz. Szikora Verornika (2004): Személyegyesítõ társaságok a német, osztrák és a magyar társasági jogban. Miskolc. Ulmer, P. (1980): Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. München, 5 8. o. Venediktov, A. V. (1948): Gaszudarsztvennaja szocialiszticseszkaja szobsztvennoszty. Moszkva. Világhy Miklós (1967): Az egyesülésrõl. Jogtudományi Közlöny, 9. sz. Wellmann György (1986): Jogalanyisági kérdések a gazdasági munkaközösségekkel kapcsolatban. Jogtudományi Közlöny, 2. sz. 16 XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

19 Wellmann György (1993): A jogi személység nélküli társaságok joggyakorlatáról. Gazdaság és Jog, 10. sz. Weltner Andor (1962): A szocialista munkaviszony és az üzemi demokrácia. Budapest, o. Wieacker, F. (1973): Zur Theorie der juristischen Person des Privatrechts. Göttingen, 372. o. Wolff, H. J. (1933a): Juristische Person und Staatperson. Berlin. Wolff, H. J. (1933b): Organschaft und Juristische Person. I. kötet, Berlin. Gazdaság Jog Társadalom 17

20 18 XXI. Század Tudományos Közlemények 2008/20

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t-

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t- a zott az 1960 e z r ben e r es i a a i r meghaladja t The Republic of Korea is one of the newly industrializing economies of Asia (ANIES) which showed spectacular economic development during the recent

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

VÁLLALATI JOG. rsasági jog alapjai. Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) Oktatási segédlet

VÁLLALATI JOG. rsasági jog alapjai. Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) Oktatási segédlet VÁLLALATI JOG Oktatási segédlet Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) dr. Verebics János, PhD, egyetemi docens BME GTK Üzleti jog tanszék Budapest, 2013.

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére

Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére Budapest, 2002. július 1. /2002 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1015 Budapest Donáti u. 35/45. Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére Tisztelt Alkotmánybíróság!

Részletesebben

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission Technology Offer - Profile Template Updated - June 2013 European Commission Technology Offer Profile The following table can be used as a template for drafting a Technology Offer profile. Please be sure

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Halmosné Mészáros Magdolna, Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A minimumfeltétel rendszer az elmúlt több mint 10

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest Diagrammatic representation of the conceptual framework of vulnerability, coping range and adaptive capacity SOCIALLY

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 1. szám, 2012 Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

EU mint globális politikai szereplő

EU mint globális politikai szereplő EU mint globális politikai szereplő lehet-e global payerből global player? (Kiss J. László - Elmar Blok) Dr. Tuka Ágnes, 2016.02.04. Gazdasági óriás politikai törpe GDP 12 945 milliárd EUR, 2012 meghaladja

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

CSIMA BEÁTA. Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban. Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service

CSIMA BEÁTA. Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban. Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service CSIMA BEÁTA Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service Absztrakt Tanulmányom megalkotásának célja, hogy a fogvatartotti foglalkoztatás

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Osskó András A földügyi igazgatás jelentősége a XXI. században Ma már elfogadott a gazdasági élet és a földügyi szakma szereplői részéről, elsősorban a fejlett

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban Possibilities of Hungarian Inventory Modelling in European Union The Economic Order Quantity (EOQ) Model was the first inventory

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Egyenlő bér kinek fontos? A nemek közötti bérrés megszüntetése a Visegrádi országokban

Egyenlő bér kinek fontos? A nemek közötti bérrés megszüntetése a Visegrádi országokban ***For English version, please see below*** Tisztelettel meghívjuk konferenciánkra: Egyenlő bér kinek fontos? A nemek közötti bérrés megszüntetése a Visegrádi országokban Európai Ifjúsági Központ (1024

Részletesebben

A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről

A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről **************************************** Az Európa Ház Facebook oldala: www.facebook.com/europa.haz ****************************************

Részletesebben