ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület október 29. napján tartandó rendes üléséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület október 29. napján tartandó rendes üléséhez

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Előterjesztő: Várfi András polgármester Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 199/2009. (V. 13.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 21. A Képviselő-testület döntése alapján a támogatási szerződés megkötésre, illetve a megítélt támogatás kifolyósításra került. 200/2009. (V. 13.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Idegenforgalmi Alap céltartalékára benyújtott kérelmek elbírálása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 21. A Képviselő-testület döntése alapján a támogatási szerződés megkötésre, illetve a megítélt támogatás kifolyósításra került. 327/2009. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Kner Imre Gimnázium kollégium épületének felújítása - KEOP pályázat Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 21. A Képviselő-testület a október 1-i ülésén döntött arról, hogy a pályázatot a Kner Imre Gimnázium nyújtja be. 366/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 15. A 366/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozatban engedélyezett létszámok és csoportlétszámok megváltoztak, és az Intézményvezető írásos tájékoztatása alapján a október 15-i statisztikai adatok lejelentése az alábbiak szerint történt: A szeptember 30.-i bizottsági ülésre a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által benyújtott létszámból 20 fő csoportos oktatásban részt vevő tanuló kimaradása miatt nem vehető figyelembe. Az egyéni oktatásnál a 10 fő 2

3 növekedése abból adódik, hogy az előképző oktatás mellett hangszeres oktatást is kap a tanuló. Tanszak Létszám Két tanszakos tanuló Normatíva jogosult létszám Normatíva jogosult létszám Átlag létszám Csoportszám (2 órát kap) (4 órát kap) Zeneművészet 93 fő 1 fő - 92 fő 10,3 fő 9 egyéni oktatás Zeneművészet 33 fő 11 fő 22/2= 11 fő - 8 fő 4 fő előkéző (két órát kapnak) Képzőművészet 157 fő 6 fő fő 15,7 fő 10 Színművészet 17 fő 2 fő - 15 fő 17 fő 1 Táncművészet 332 fő 22 fő fő 16,6 fő 20 -balett 27 fő 11 fő 8 fő -néptánc 128 fő 8 fő 120 fő -társastánc 185 fő 4 fő 181 fő Összesen: 632 fő 42 fő 11 fő 567 fő 44 Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző Döntési javaslat "Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: TESTÜLETI ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrrőd Város Képviselő-testüelte a 199/2009.(V.13.), 200/2009.(V.13.), 327/2009.(VIII.27.), 366/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 3

4 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Megyeri László aljegyző Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítását részben jogszabályi, részben a Képviselő-testület működésének metodikájában bekövetkezett rendszerszintű változások indukálják. Az elektronikus ügyintézésre általában, és az ezen nyújtott szolgáltatásokra európai uniós és magyar jogszabályok is vannak, amelyek afelé terelik a közigazgatást, hogy minél kisebb mértékben kerüljön korlátozásra az elektronikus ügyintézés igénybevételének lehetősége és szorítsa a közigazgatási szerveket ennek minél teljesebb körűvé tételére. Az elektronikus ügyintézést szabályozó EU joganyagban a hatályos Irányelv 8. cikke a határon átnyúló szolgáltatásoknál nem engedi meg az elektronikus ügyintézés kizárását. A hazai joganyag a Ket. (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény) ezen a területen változott két tekintetben, mivel az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendeleteket deregulálni kell, illetve a Ket. 28/B. (2) bekezdése felhatalmazást ad önkormányzati hatósági ügyekben arra, hogy az önkormányzat az önkormányzati hatósági ügyekben a törvényben foglaltaktól eltérően szabályozza a kérelmező ügyfél elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogát. A Ket. novella 28/B. (2) bekezdése tehát egy új rendeletalkotási tárgykört nevesít; ez azonban nem kötelező, hanem lehetséges rendeletalkotási tárgy. A mostani SzMSz módosításban javasoljuk az eddig fenntartott tiltás és korlátozás feloldását az önkormányzati hatósági ügyekben is. Az SzMSz módosítását érintő másik kérdés a Bizottság Elnöki Munkacsoport jogállását változtatja meg. Az SzMSz 11/A. -ban szabályozott 'szuper bizottság' a jövőben nem véleményezne minden 'napi' kérdést, azaz nem kerülne összehívásra havi rendszerességgel. Ez az interbizottsági előkészítő munkacsoport csak a valóban fajsúlyos, nagy horderejű, vagy politikai konszenzust is igénylő kérdésekben működne a jövőben a jelenleg érvényes működési szabályokkal. A fentiek miatt az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: TERVEZET.../2009. (...) Gye. Kt. rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbiakat rendeli. 1. Az SZMSZ 29/A. (1) bekezdése hatályát veszti. 2. Az SZMSZ 11/A. helyébe a következő rendelkezés lép. "11/A. (1) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésében a polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik. (2) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben előzetesen állást foglalhat és döntésjavaslatot dolgozhat ki a polgármesterből, alpolgármester(ek)ből, bizottsági elnökökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport). (3) A Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester(ek), állandó bizottságok elnökei 4

5 és a jegyző a tagja. (4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését három főből álló Ipari Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből és az általa felkért személyekből áll. (5) A Bizottság Elnöki Munkacsoportot, valamint az Ipari Park Munkacsoportot szükség szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az ülés összehívására, vezetésére és dokumentálására egyébként a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." 4. E rendelet november 1-én léphatályba. Záró rendelkezések Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítását támogatja. Döntési javaslat "A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt..../2009. (...) Gye. Kt. rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbiakat rendeli. 1. Az SZMSZ 29/A. (1) bekezdése hatályát veszti. 2. Az SZMSZ 11/A. helyébe a következő rendelkezés lép. "11/A. (1) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésében a polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik. (2) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben előzetesen állást foglalhat és döntésjavaslatot dolgozhat ki a polgármesterből, alpolgármester(ek)ből, bizottsági elnökökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport). (3) A Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester(ek), állandó bizottságok elnökei és a jegyző a tagja. (4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését három főből álló Ipari Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből és az általa felkért személyekből áll. (5) A Bizottság Elnöki Munkacsoportot, valamint az Ipari Park Munkacsoportot szükség szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az ülés összehívására, vezetésére és dokumentálására egyébként a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." 4. E rendelet november 1-én léphatályba. Záró rendelkezések Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL 5

6 Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 6

7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Fenti számú rendelet ismételt felülvizsgálatát az indokolja, DARÁH célvizsgálatot végzett a Békés Megyei települési önkormányzatok szociális és állattartással kapcsolatos rendeleteinek jogszerűségével kapcsolatban, és a helyi rendeletek felülvizsgálatát javasolja a települési önkormányzatok számára. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a felülvizsgálatot és az alábbi módosításokat javasolja a Tisztelt Képviselő-Testület számára: - A rendelet felvezető szövegéből törlésre kerül az Ötv. 16. (1) bekezdésre való hivatkozás, mert van speciális felhatalmazó jogszabály évi III. törvény. - A R. személyi hatálya kiegészül a hontalanok személyi körével. (Szt. 3. (1) bekezdése) - A méltányossági ápolási díjat, mint pénzbeli ellátást szeptember 01. napjától nem biztosítja Önkormányzatunk, ezért szükséges az erre vonatkozó hatásköri rendelkezést is hatályon kívül helyezni. - A R. 19. (1)-(2) bekezdéseiben az átmeneti segély megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, amelyek ellentétesek az Szt. 7. (1) bekezdésével. (pl. 1 naptári éven belül ugyanaz a család max. 3 alkalommal részesíthető segélyben; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család, személy évente max. 2 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben) javasoljuk a fenti paragrafus hatályon kívül helyezését, valamint szükséges a többletkiadásokra adható átmeneti segélyezés feltételeit is átalakítani. A R. jelenleg hatályos rendelkezései alapján legalább 8 napot meghaladó betegség vagy kórházi gyógykezelés költségei miatt illetve temetési kiadások miatt átmeneti segélyben maximum évi három alkalommal kell részesíteni azt a személyt akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot. Különös méltányosságból átmeneti segélyben részesíthető évente egy alkalommal az a kérelmező, akinek a a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot. Javasoljuk a rendeletet az alábbiak szerint módosítani: Átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező (aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt nem tud gondoskodni), akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal. Elismert többletkiadások: legalább 5 napot elérő kórházi kezelés, valamint közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. - A R. 21. (4) bekezdésében az ügyben eljáró ügyintézőnek ad hatáskört a rendelet, ez ellentétes az Alkotmány 44/B. (3) bekezdésével és az Ötv. 7. (1) bekezdésével, ezért a rendelet szövegének módosítása szükséges: Polgármesteri Hivatalt kell megnevezni. - A R. 23. (1) bekezdése szerint, amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult akkor természetbeni juttatásban részesül. Jövőbeni bizonytalan feltevésre hatósági döntést alapozni nem lehet; sérti a jogbiztonság elvét, valamint diszkriminációra adhat okot (Alkotmány 2. (1) bekezdése és 70/A. -a) ezért a rendelet szövegének módosítása szükséges: Az átmeneti segély 7

8 természetben nyújtott támogatásként is adható. - A R. temetési segélyt szabályozó 28. (1) bekezdésében kérelmezőnek csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, melynek csatolását sem a Sztv. Sem a végrehajtási rendelet nem írja elő, nem kérhetjük az említett okirat csatolását. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat jelentkezik, mert nem határozzuk meg, hogy a kérelmező hány alkalommal veheti igénybe a segélyt, illetve egy személyi kört alakítottunk ki az igénylésnél a jövedelmi helyzet tekintetében, magasabb jövedelemhatárral, ezért nőhet a segélyezettek száma, az elismert többletkiadások csökkentésével nőhet az elutasítások száma, ebből adódóan a jogorvoslatok száma is, illetve nőhet a segélyezés elbírálásának időtartama is. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. A döntési javaslatban beterjesztett rendelettervezet részletes indoklása: 1-2. Rendelet alkotáskor nem kell az Ötv. 16. (1) bekezdésére hivatkozni, ha van speciális felhatalmazó jogszabály, jelen esetben az évi III. törvény. A Sztv. nem teszi lehetővé a személyi hatály korlátozását, ezért szükséges a rendelet kiegészítése. 3. A méltányossági ápolási díjat, mint pénzbeli ellátást szeptember 01. napjától nem biztosítja Önkormányzatunk, ezért szükséges az erre vonatkozó hatásköri rendelkezést is hatályon kívül helyezése A R. rendelkezéseiben az átmeneti segély megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, melyek a segély jogosultsági feltételeit szűkítik, azonban a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a Sztv.-en túlmenően állapítson meg további az átmeneti segélyre való jogosultsági feltételeket. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Döntési javaslat "Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET 8

9 /2009. (..) Gye. Kt. rendelet az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban R.) alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 2. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: E rendelet hatálya a 6. -ban meghatározott ellátások tekintetében kiterjed Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, hontalanokra illetve az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra. 3. A R a hatályát veszti. 4. A R. 14 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 14. (1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában elismert többletkiadások: - legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi gyógykezelés, - közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetén annak 230%-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal. (4) A (3) bekezdésben foglalt esetekben az igényt az eset bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő. (5) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan maximum ,- Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani. 5. A R. 16. (3) bekezdése hatályát veszti. 6. A R. 17. (3) bekezdése hatályát veszti. 7. A R. 18. (3) bekezdése hatályát veszti. 8. A R. 19. (1) (2) bekezdése hatályát veszti. 9. A R. 21. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a Polgármesteri Hivatal a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról. 10. A R. 23. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet. 11. A R. 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetést követő naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalnál, csatolva a temettető nevére szóló számlákat. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 39/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. -a és 3. (1) bekezdése. Gyomaendrőd, október Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL 9

10 Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 10

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Fenti számú rendelet felülvizsgálatát a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálatánál ismertetett DARÁH által végzett célvizsgálat indokolja, azzal, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) sem teszi lehetővé azt, hogy az önkormányzatok a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeinek szabályozásakor további feltételt írjanak elő. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a felülvizsgálatot és az alábbi módosításokat javasolja a Tisztelt Képviselő- Testület számára: - A rendelet felvezető szövegéből törlésre kerül az Ötv. 16. (1) bekezdésre való hivatkozás, mert van speciális felhatalmazó jogszabály évi XXXI. törvény. - A R. személyi hatálya kiegészül a hontalanok személyi körével. (Szt. 3. (1) bekezdése) - A R. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását korlátozó rendelkezéseket tartalmaz az évente meghatározott segélyezési alkalmak -, melyek ellentmondanak a Gyvt.-ben foglaltaknak, ezért szükséges a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó szabályozások módosítása. A támogatás jövedelmi feltételen nem változtatunk, az elismert többletkiadások közül a felnőtt átmeneti segélyezéshez hasonlóan kivettük a betegséget, de 5 napot elérő kórházi kezelést elismertük többletkiadásnak, valamint a betegség helyett a gyermekek esetében is bevezettük a felnőtt átmeneti segély gyógyszertámogatásra adható formáját. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat jelentkezik az elismert többletkiadások csökkentésével nőhet az elutasítások száma, ebből adódóan nőhet a jogorvoslatok száma is. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. A döntési javaslatban beterjesztett rendelettervezet részletes indoklása: 1-2. Rendelet alkotáskor nem kell az Ötv. 16. (1) bekezdésére hivatkozni, ha van speciális felhatalmazó jogszabály, jelen esetben az évi XXXI. törvény. A Gyvt. nem teszi lehetővé a személyi hatály korlátozását, ezért szükséges a rendelet kiegészítése A R. rendelkezéseiben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, melyek a támogatás jogosultsági feltételeit szűkítik, azonban a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a Gyvt.-n túlmenően állapítson meg további a támogatásra való jogosultsági feltételeket. Döntéshozói vélemények 11

12 Humánpolitikai Bizottság A Bizottság javasolja a Tiszelt Képviselő-testületnek a gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tiszelt Képviselő-testületnek a gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Döntési javaslat "A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET /2009. (..) Gye. Kt. rendelet a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 2. A R. 2. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: hontalanokra 3. (1)A R. 6. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a családban nevelkedő gyermek 5 napot elérő kórházi kezelése miatti költség (2) A R. 6. (4) (5) bekezdése hatályát veszti. 4. A R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét gyermekenként a rászorultsághoz igazodóan Forinttól Forintig terjedő összegben lehet megállapítani úgy, hogy egy gyermekre az egész évben kifizetett összeg nem haladhatja meg a ,- Forintot. 5. (1) A R. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 6. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő. (2) A R. 8. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a 6. (3) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló igazolást. 6. A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, formája vásárlási és gyógyszer utalvány. A magas gyógyszerköltség enyhítésére igényelhető rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására valamint az utalvány felhasználására és kezelésére a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 15., 23., 24. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 12

13 Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 37/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. és 3. -a. Gyomaendrőd, október Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 13

14 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Liszkainé Nagy Mária Autóbusz jegyárváltozás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetésével a Mobilbusz Közlekedési Kft.-t bízta meg. Az üzemeltetést végző cég a jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának január 1-től esedékes évi változására, valamint kéri a évi autóbusz közlekedésre önkormányzati támogatás mértékének emelését. A szolgáltató kéri,hogy a helyi autóbuszközlekedés tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás összegét az in fláció mértékével ( 2008.szept szept.közötti :4,2% KSH adat, a 2010.évre tervezett MNB inflációs prognó zis: 4,1%) növelve fogadja el. A 2009 évben önkormányzati támogatás mértéke ,- Ft/hó volt. A évre igényelt támogatás mértéke: ,- Ft /hó. Az önkormányzati támogatás mértéke a Képviselő-testület a évi költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A évi LXXXVII. törvény a közlekedési díjszabás meghatározásához megszabta, hogy a kedvezményes bérletek árát a teljes árú bérlet árábó l kell meghatározni. A Mobilbusz Közlekedési Kft január 1-től kezdődően az alábbi jegyárak bevezetését kéri: (Ft-ban) év év 2010.év egy útra szóló vonaljegy teljes árú havi bérlet kedvezményes havi bérlet TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2009. (.) Gye. Kt. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII tv. 7. -ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 50//2008. (XII.3.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti. Gyomaendrőd, október Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. sz. melléklet a./2009..(.) Gye. Kt. rendelethez 14

15 A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj - teljes árú havi bérlet Ft - kedvezményes havi bérlet 450 Ft - vonaljegy 100 Ft Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A véleményező Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a rendelet előterjesztés szerinti módosítását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Döntési javaslat "A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT rendelet módosításal" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2009. (.) Gye. Kt. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII tv. 7. -ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 50//2008. (XII.3.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti. Gyomaendrőd, október Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. sz. melléklet a./2009..(.) Gye. Kt. rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj 15

16 - teljes árú havi bérlet Ft - kedvezményes havi bérlet 450 Ft - vonaljegy 100 Ft Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 16

17 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII.7.) KT rendelet módosítása Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A évi LXXXIV. Törvény módosította a közterület felügyeletről szóló évi LXVIII. Törvényt, megnövelve a közterület felügyelők intézkedési jogkörét és szabályozási kötelezettséget róva ezzel a Képviselő-testületre, az alábbi kérdésekben: 1.) meg kell határozni, hogy a közterület-felügyelő mely illetékességi területen látja el feladatát. 2.) Meg kell határozni, hogy a közterület felügyelő hogyan működik együtt a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezette. 3.) A felügyelő vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. Mivel az Önkormányzat szabályozási jogköre nem széles körű, érdemes ennek a szabályozási kötelezettségnek a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendeleten belül eleget tenni. A fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. T E R V E Z E T /2009. (..) Gye. Kt. rendelet a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. A Rendelet címe és preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 21/1998. (VIII. 7. ) KT rendelet a Közterület-felügyeletről és a mezőőrségről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az évi CLIX tv ban kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben valamint a 30/1998. (IV. 30.) FM-PM együttes rendeletben foglaltakra valamint tekintettel a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. Törvény rendelkezéseire és az azt módosító évi LXXXIV. Törvényben kapott felhatalmazásra, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával járó arányos teherviselés, és a külterületek közbiztonságának javítása érdekében a mezei őrszolgálat Gyomaendrőd közigazgatási területén történő kialakításával és működésével kapcsolatos költségek viselésére valamint a közterületek tisztaságának és rendjének védelme, valamint annak 17

18 rendjét megbontó jogszabálysértések megelőzése, megakadályozása, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében működő közterület-felügyelet ellátására az alábbi rendeletet alkotja. 2. A Rendelet 1. (1)-(4) bekezdése (5)-(8) pontra módosul, egyidejűleg az 1. az alábbi (1)-(4) ponttal egészül ki: "1. (1) A közterület-felügyelő feladatát Gyomaendrőd Város közigazgatási területén látja el. (2) A közterület-felügyelő köteles külön együttműködési megállapodás alapján együttműködni a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel. (3) A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelő ezen feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja. (4) A közterület-felügyelőre egyebekben a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. Törvény és az azt módosító évi LXXXIV. Törvény rendelkezései az irányadók." 3. E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záró rendelkezések Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a rendelet előterjesztés szerinti módosítását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek. Döntési javaslat "A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII.7.) KT rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. T E R V E Z E T /2009. (..) Gye. Kt. rendelet a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. A Rendelet címe és preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 21/1998. (VIII. 7. ) KT rendelet a Közterület-felügyeletről és a mezőőrségről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az évi CLIX tv ban kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben valamint a 30/1998. (IV. 30.) FM-PM együttes rendeletben foglaltakra valamint tekintettel a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. Törvény rendelkezéseire és az azt módosító évi LXXXIV. Törvényben kapott felhatalmazásra, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek 18

19 őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával járó arányos teherviselés, és a külterületek közbiztonságának javítása érdekében a mezei őrszolgálat Gyomaendrőd közigazgatási területén történő kialakításával és működésével kapcsolatos költségek viselésére valamint a közterületek tisztaságának és rendjének védelme, valamint annak rendjét megbontó jogszabálysértések megelőzése, megakadályozása, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében működő közterület-felügyelet ellátására az alábbi rendeletet alkotja. 2. A Rendelet 1. (1)-(4) bekezdése (5)-(8) pontra módosul, egyidejűleg az 1. az alábbi (1)-(4) ponttal egészül ki: "1. (1) A közterület-felügyelő feladatát Gyomaendrőd Város közigazgatási területén látja el. (2) A közterület-felügyelő köteles külön együttműködési megállapodás alapján együttműködni a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel. (3) A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelő ezen feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja. (4) A közterület-felügyelőre egyebekben a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. Törvény és az azt módosító évi LXXXIV. Törvény rendelkezései az irányadók." 3. E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záró rendelkezések Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 19

20 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő- Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az évi XXXVIII. Tv. 79. /1/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével elfogadta a város évi költségvetését, melyet az elmúlt időszakban 3 alkalommal módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata háromnegyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen Működési kiadás össz Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozási.kiadások Kiadás mindösszesen Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,38 %-os. A bevételek részletesebb elemzése az intézményenkénti beszámolóban jelenik meg. Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 49,65 %-os. A működési kiadások összességében 72,51 %-ra teljesültek. A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 70,71 %, a járulékok teljesítése 67,66 %. Ez a %-os teljesítés kissé az időarányos teljesítés alatt marad, mely megtakarítás magyarázható a jogszabályi változás miatti kereset-kiegészítés július 1.-től történő megvonásával, másrészt a járulékok csökkentésével, továbbá a betöltetlen álláshelyekre tervezett bérek összegével, továbbá az intézményeknél a munkaügyi központ által támogatott dolgozók alkalmazásával. A dologi kiadások önkormányzati szinten 79,97 %-ban teljesültek. Ezt a teljesítést kedvezően befolyásolta a kommunikációs szolgáltatások alacsonyabb teljesítése, a kedvező időjárási viszonyokból adódó kevesebb energiafelhasználás, és az élelmiszer beszerzés alakulása a konyhák szezonális üzemeltetése miatt. A teljesítésre kedvezőtlenül hatott a készletbeszerzések alakulása, ezen belül a szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, magasabb az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások teljesítése, továbbá a kiküldetés, reprezentáció, és a reklámkiadások. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala három-negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,62 %-ot mutat. Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése 20 Adatok E Ft-ban

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben