ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület október 29. napján tartandó rendes üléséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület október 29. napján tartandó rendes üléséhez

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Előterjesztő: Várfi András polgármester Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 199/2009. (V. 13.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 21. A Képviselő-testület döntése alapján a támogatási szerződés megkötésre, illetve a megítélt támogatás kifolyósításra került. 200/2009. (V. 13.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Idegenforgalmi Alap céltartalékára benyújtott kérelmek elbírálása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 21. A Képviselő-testület döntése alapján a támogatási szerződés megkötésre, illetve a megítélt támogatás kifolyósításra került. 327/2009. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Kner Imre Gimnázium kollégium épületének felújítása - KEOP pályázat Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 21. A Képviselő-testület a október 1-i ülésén döntött arról, hogy a pályázatot a Kner Imre Gimnázium nyújtja be. 366/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 15. A 366/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozatban engedélyezett létszámok és csoportlétszámok megváltoztak, és az Intézményvezető írásos tájékoztatása alapján a október 15-i statisztikai adatok lejelentése az alábbiak szerint történt: A szeptember 30.-i bizottsági ülésre a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által benyújtott létszámból 20 fő csoportos oktatásban részt vevő tanuló kimaradása miatt nem vehető figyelembe. Az egyéni oktatásnál a 10 fő 2

3 növekedése abból adódik, hogy az előképző oktatás mellett hangszeres oktatást is kap a tanuló. Tanszak Létszám Két tanszakos tanuló Normatíva jogosult létszám Normatíva jogosult létszám Átlag létszám Csoportszám (2 órát kap) (4 órát kap) Zeneművészet 93 fő 1 fő - 92 fő 10,3 fő 9 egyéni oktatás Zeneművészet 33 fő 11 fő 22/2= 11 fő - 8 fő 4 fő előkéző (két órát kapnak) Képzőművészet 157 fő 6 fő fő 15,7 fő 10 Színművészet 17 fő 2 fő - 15 fő 17 fő 1 Táncművészet 332 fő 22 fő fő 16,6 fő 20 -balett 27 fő 11 fő 8 fő -néptánc 128 fő 8 fő 120 fő -társastánc 185 fő 4 fő 181 fő Összesen: 632 fő 42 fő 11 fő 567 fő 44 Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző Döntési javaslat "Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: TESTÜLETI ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrrőd Város Képviselő-testüelte a 199/2009.(V.13.), 200/2009.(V.13.), 327/2009.(VIII.27.), 366/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 3

4 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Megyeri László aljegyző Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítását részben jogszabályi, részben a Képviselő-testület működésének metodikájában bekövetkezett rendszerszintű változások indukálják. Az elektronikus ügyintézésre általában, és az ezen nyújtott szolgáltatásokra európai uniós és magyar jogszabályok is vannak, amelyek afelé terelik a közigazgatást, hogy minél kisebb mértékben kerüljön korlátozásra az elektronikus ügyintézés igénybevételének lehetősége és szorítsa a közigazgatási szerveket ennek minél teljesebb körűvé tételére. Az elektronikus ügyintézést szabályozó EU joganyagban a hatályos Irányelv 8. cikke a határon átnyúló szolgáltatásoknál nem engedi meg az elektronikus ügyintézés kizárását. A hazai joganyag a Ket. (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény) ezen a területen változott két tekintetben, mivel az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendeleteket deregulálni kell, illetve a Ket. 28/B. (2) bekezdése felhatalmazást ad önkormányzati hatósági ügyekben arra, hogy az önkormányzat az önkormányzati hatósági ügyekben a törvényben foglaltaktól eltérően szabályozza a kérelmező ügyfél elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogát. A Ket. novella 28/B. (2) bekezdése tehát egy új rendeletalkotási tárgykört nevesít; ez azonban nem kötelező, hanem lehetséges rendeletalkotási tárgy. A mostani SzMSz módosításban javasoljuk az eddig fenntartott tiltás és korlátozás feloldását az önkormányzati hatósági ügyekben is. Az SzMSz módosítását érintő másik kérdés a Bizottság Elnöki Munkacsoport jogállását változtatja meg. Az SzMSz 11/A. -ban szabályozott 'szuper bizottság' a jövőben nem véleményezne minden 'napi' kérdést, azaz nem kerülne összehívásra havi rendszerességgel. Ez az interbizottsági előkészítő munkacsoport csak a valóban fajsúlyos, nagy horderejű, vagy politikai konszenzust is igénylő kérdésekben működne a jövőben a jelenleg érvényes működési szabályokkal. A fentiek miatt az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: TERVEZET.../2009. (...) Gye. Kt. rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbiakat rendeli. 1. Az SZMSZ 29/A. (1) bekezdése hatályát veszti. 2. Az SZMSZ 11/A. helyébe a következő rendelkezés lép. "11/A. (1) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésében a polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik. (2) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben előzetesen állást foglalhat és döntésjavaslatot dolgozhat ki a polgármesterből, alpolgármester(ek)ből, bizottsági elnökökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport). (3) A Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester(ek), állandó bizottságok elnökei 4

5 és a jegyző a tagja. (4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését három főből álló Ipari Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből és az általa felkért személyekből áll. (5) A Bizottság Elnöki Munkacsoportot, valamint az Ipari Park Munkacsoportot szükség szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az ülés összehívására, vezetésére és dokumentálására egyébként a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." 4. E rendelet november 1-én léphatályba. Záró rendelkezések Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítását támogatja. Döntési javaslat "A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt..../2009. (...) Gye. Kt. rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbiakat rendeli. 1. Az SZMSZ 29/A. (1) bekezdése hatályát veszti. 2. Az SZMSZ 11/A. helyébe a következő rendelkezés lép. "11/A. (1) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésében a polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik. (2) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben előzetesen állást foglalhat és döntésjavaslatot dolgozhat ki a polgármesterből, alpolgármester(ek)ből, bizottsági elnökökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport). (3) A Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester(ek), állandó bizottságok elnökei és a jegyző a tagja. (4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését három főből álló Ipari Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből és az általa felkért személyekből áll. (5) A Bizottság Elnöki Munkacsoportot, valamint az Ipari Park Munkacsoportot szükség szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az ülés összehívására, vezetésére és dokumentálására egyébként a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." 4. E rendelet november 1-én léphatályba. Záró rendelkezések Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL 5

6 Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 6

7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Fenti számú rendelet ismételt felülvizsgálatát az indokolja, DARÁH célvizsgálatot végzett a Békés Megyei települési önkormányzatok szociális és állattartással kapcsolatos rendeleteinek jogszerűségével kapcsolatban, és a helyi rendeletek felülvizsgálatát javasolja a települési önkormányzatok számára. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a felülvizsgálatot és az alábbi módosításokat javasolja a Tisztelt Képviselő-Testület számára: - A rendelet felvezető szövegéből törlésre kerül az Ötv. 16. (1) bekezdésre való hivatkozás, mert van speciális felhatalmazó jogszabály évi III. törvény. - A R. személyi hatálya kiegészül a hontalanok személyi körével. (Szt. 3. (1) bekezdése) - A méltányossági ápolási díjat, mint pénzbeli ellátást szeptember 01. napjától nem biztosítja Önkormányzatunk, ezért szükséges az erre vonatkozó hatásköri rendelkezést is hatályon kívül helyezni. - A R. 19. (1)-(2) bekezdéseiben az átmeneti segély megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, amelyek ellentétesek az Szt. 7. (1) bekezdésével. (pl. 1 naptári éven belül ugyanaz a család max. 3 alkalommal részesíthető segélyben; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család, személy évente max. 2 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben) javasoljuk a fenti paragrafus hatályon kívül helyezését, valamint szükséges a többletkiadásokra adható átmeneti segélyezés feltételeit is átalakítani. A R. jelenleg hatályos rendelkezései alapján legalább 8 napot meghaladó betegség vagy kórházi gyógykezelés költségei miatt illetve temetési kiadások miatt átmeneti segélyben maximum évi három alkalommal kell részesíteni azt a személyt akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot. Különös méltányosságból átmeneti segélyben részesíthető évente egy alkalommal az a kérelmező, akinek a a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot. Javasoljuk a rendeletet az alábbiak szerint módosítani: Átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező (aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt nem tud gondoskodni), akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal. Elismert többletkiadások: legalább 5 napot elérő kórházi kezelés, valamint közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. - A R. 21. (4) bekezdésében az ügyben eljáró ügyintézőnek ad hatáskört a rendelet, ez ellentétes az Alkotmány 44/B. (3) bekezdésével és az Ötv. 7. (1) bekezdésével, ezért a rendelet szövegének módosítása szükséges: Polgármesteri Hivatalt kell megnevezni. - A R. 23. (1) bekezdése szerint, amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult akkor természetbeni juttatásban részesül. Jövőbeni bizonytalan feltevésre hatósági döntést alapozni nem lehet; sérti a jogbiztonság elvét, valamint diszkriminációra adhat okot (Alkotmány 2. (1) bekezdése és 70/A. -a) ezért a rendelet szövegének módosítása szükséges: Az átmeneti segély 7

8 természetben nyújtott támogatásként is adható. - A R. temetési segélyt szabályozó 28. (1) bekezdésében kérelmezőnek csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, melynek csatolását sem a Sztv. Sem a végrehajtási rendelet nem írja elő, nem kérhetjük az említett okirat csatolását. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat jelentkezik, mert nem határozzuk meg, hogy a kérelmező hány alkalommal veheti igénybe a segélyt, illetve egy személyi kört alakítottunk ki az igénylésnél a jövedelmi helyzet tekintetében, magasabb jövedelemhatárral, ezért nőhet a segélyezettek száma, az elismert többletkiadások csökkentésével nőhet az elutasítások száma, ebből adódóan a jogorvoslatok száma is, illetve nőhet a segélyezés elbírálásának időtartama is. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. A döntési javaslatban beterjesztett rendelettervezet részletes indoklása: 1-2. Rendelet alkotáskor nem kell az Ötv. 16. (1) bekezdésére hivatkozni, ha van speciális felhatalmazó jogszabály, jelen esetben az évi III. törvény. A Sztv. nem teszi lehetővé a személyi hatály korlátozását, ezért szükséges a rendelet kiegészítése. 3. A méltányossági ápolási díjat, mint pénzbeli ellátást szeptember 01. napjától nem biztosítja Önkormányzatunk, ezért szükséges az erre vonatkozó hatásköri rendelkezést is hatályon kívül helyezése A R. rendelkezéseiben az átmeneti segély megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, melyek a segély jogosultsági feltételeit szűkítik, azonban a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a Sztv.-en túlmenően állapítson meg további az átmeneti segélyre való jogosultsági feltételeket. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Döntési javaslat "Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET 8

9 /2009. (..) Gye. Kt. rendelet az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban R.) alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 2. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: E rendelet hatálya a 6. -ban meghatározott ellátások tekintetében kiterjed Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, hontalanokra illetve az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra. 3. A R a hatályát veszti. 4. A R. 14 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 14. (1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában elismert többletkiadások: - legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi gyógykezelés, - közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetén annak 230%-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal. (4) A (3) bekezdésben foglalt esetekben az igényt az eset bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő. (5) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan maximum ,- Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani. 5. A R. 16. (3) bekezdése hatályát veszti. 6. A R. 17. (3) bekezdése hatályát veszti. 7. A R. 18. (3) bekezdése hatályát veszti. 8. A R. 19. (1) (2) bekezdése hatályát veszti. 9. A R. 21. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a Polgármesteri Hivatal a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról. 10. A R. 23. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet. 11. A R. 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetést követő naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalnál, csatolva a temettető nevére szóló számlákat. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 39/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. -a és 3. (1) bekezdése. Gyomaendrőd, október Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL 9

10 Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 10

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Fenti számú rendelet felülvizsgálatát a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálatánál ismertetett DARÁH által végzett célvizsgálat indokolja, azzal, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) sem teszi lehetővé azt, hogy az önkormányzatok a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeinek szabályozásakor további feltételt írjanak elő. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a felülvizsgálatot és az alábbi módosításokat javasolja a Tisztelt Képviselő- Testület számára: - A rendelet felvezető szövegéből törlésre kerül az Ötv. 16. (1) bekezdésre való hivatkozás, mert van speciális felhatalmazó jogszabály évi XXXI. törvény. - A R. személyi hatálya kiegészül a hontalanok személyi körével. (Szt. 3. (1) bekezdése) - A R. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását korlátozó rendelkezéseket tartalmaz az évente meghatározott segélyezési alkalmak -, melyek ellentmondanak a Gyvt.-ben foglaltaknak, ezért szükséges a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó szabályozások módosítása. A támogatás jövedelmi feltételen nem változtatunk, az elismert többletkiadások közül a felnőtt átmeneti segélyezéshez hasonlóan kivettük a betegséget, de 5 napot elérő kórházi kezelést elismertük többletkiadásnak, valamint a betegség helyett a gyermekek esetében is bevezettük a felnőtt átmeneti segély gyógyszertámogatásra adható formáját. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat jelentkezik az elismert többletkiadások csökkentésével nőhet az elutasítások száma, ebből adódóan nőhet a jogorvoslatok száma is. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. A döntési javaslatban beterjesztett rendelettervezet részletes indoklása: 1-2. Rendelet alkotáskor nem kell az Ötv. 16. (1) bekezdésére hivatkozni, ha van speciális felhatalmazó jogszabály, jelen esetben az évi XXXI. törvény. A Gyvt. nem teszi lehetővé a személyi hatály korlátozását, ezért szükséges a rendelet kiegészítése A R. rendelkezéseiben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, melyek a támogatás jogosultsági feltételeit szűkítik, azonban a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a Gyvt.-n túlmenően állapítson meg további a támogatásra való jogosultsági feltételeket. Döntéshozói vélemények 11

12 Humánpolitikai Bizottság A Bizottság javasolja a Tiszelt Képviselő-testületnek a gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tiszelt Képviselő-testületnek a gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Döntési javaslat "A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET /2009. (..) Gye. Kt. rendelet a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 2. A R. 2. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: hontalanokra 3. (1)A R. 6. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a családban nevelkedő gyermek 5 napot elérő kórházi kezelése miatti költség (2) A R. 6. (4) (5) bekezdése hatályát veszti. 4. A R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét gyermekenként a rászorultsághoz igazodóan Forinttól Forintig terjedő összegben lehet megállapítani úgy, hogy egy gyermekre az egész évben kifizetett összeg nem haladhatja meg a ,- Forintot. 5. (1) A R. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 6. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő. (2) A R. 8. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a 6. (3) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló igazolást. 6. A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, formája vásárlási és gyógyszer utalvány. A magas gyógyszerköltség enyhítésére igényelhető rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására valamint az utalvány felhasználására és kezelésére a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 15., 23., 24. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 12

13 Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 37/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. és 3. -a. Gyomaendrőd, október Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 13

14 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 29-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Liszkainé Nagy Mária Autóbusz jegyárváltozás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetésével a Mobilbusz Közlekedési Kft.-t bízta meg. Az üzemeltetést végző cég a jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának január 1-től esedékes évi változására, valamint kéri a évi autóbusz közlekedésre önkormányzati támogatás mértékének emelését. A szolgáltató kéri,hogy a helyi autóbuszközlekedés tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás összegét az in fláció mértékével ( 2008.szept szept.közötti :4,2% KSH adat, a 2010.évre tervezett MNB inflációs prognó zis: 4,1%) növelve fogadja el. A 2009 évben önkormányzati támogatás mértéke ,- Ft/hó volt. A évre igényelt támogatás mértéke: ,- Ft /hó. Az önkormányzati támogatás mértéke a Képviselő-testület a évi költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A évi LXXXVII. törvény a közlekedési díjszabás meghatározásához megszabta, hogy a kedvezményes bérletek árát a teljes árú bérlet árábó l kell meghatározni. A Mobilbusz Közlekedési Kft január 1-től kezdődően az alábbi jegyárak bevezetését kéri: (Ft-ban) év év 2010.év egy útra szóló vonaljegy teljes árú havi bérlet kedvezményes havi bérlet TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2009. (.) Gye. Kt. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII tv. 7. -ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 50//2008. (XII.3.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti. Gyomaendrőd, október Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. sz. melléklet a./2009..(.) Gye. Kt. rendelethez 14

15 A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj - teljes árú havi bérlet Ft - kedvezményes havi bérlet 450 Ft - vonaljegy 100 Ft Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A véleményező Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a rendelet előterjesztés szerinti módosítását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Döntési javaslat "A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT rendelet módosításal" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2009. (.) Gye. Kt. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII tv. 7. -ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 50//2008. (XII.3.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti. Gyomaendrőd, október Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. sz. melléklet a./2009..(.) Gye. Kt. rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj 15

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 385/2008. (IX. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2008.12.31) Tárgy: Liget Fürdő hőcserélő

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben