36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Kupi Gábor képviselő Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Rideg Tamásné képviselő Dr. Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó) Ónody Miklós polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő társaimat falu lakói részéről megjelenteket, különösen az egyesületek tagjait, vezetőit, akik jelezték, hogy kívánnak beszámolni a munkájukról, hiszen a mai rendes képviselő testületi ülésen a testület munkaterve szerint erre lehetőséget adott az egyesületeknek. A képviselő testületi ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 6 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Varga Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Paulovics József és Kupi Gábor képviselő társamat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Képviselő testületi ülés oldal 1

2 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 324/2011.(IX.13.)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Paulovics József és Kupi Gábor képviselő. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: A mai testületi ülés napirendjére változtatást javasolnék, amennyiben a képviselő testület fogadja, mégpedig az egyesületek beszámolója miatt, ha már itt vannak, akkor vegyük az 5.-ös napirendet előre. Jelezte a Nemzetőrség, a Bor- Ászok és a Dióhéj Egyesület is, hogy szeretne beszámolni, valamint az Őszirózsa Nyugdíjas Klub is készítette egy írásbeli beszámolót. Kérem a képviselő testülettől, hogy aki a ami ülésen akar és valamilyen oknál fogva nem tud beszámolni, akkor adjunk lehetőséget a következő testületi ülésre. Szavazzunk a napirendről a meghívó szerint, azzal a módosítással amit kértem. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 325/2011.(IX.13) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadta az alábbiak szerint: 1.) Civil szervezetek beszámolója 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3.) 2011 évi költségvetés félévi beszámolója 4.) A költségvetés szükség szerinti módosítása 5.) Bérleti díjak felülvizsgálata 6.) Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 7.) Kérdések, Interpellációk 8.) Fejér Megyei Kormányhivatal 02/541-2/2011 sz. törvényességi észrevételéről, Fejér Megyei Kormányhivatal 02/578-2/2011 ügyszámú megkereséséről, 284/2011 (VII.25) sz. határozat hatályon kívül helyezéséről 9.) Az 1996 évi XXV. tv. 5 bekezdés szerinti (A helyi Önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról) fizetési kötelezettségek rendezéséről vagy Képviselő testületi ülés oldal 2

3 az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről szóló felhatalmazás megtárgyalásáról 10.) Egyéb illetve elnapolt napirendek 11.) Alpolgármester Választás A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1.)Civil szervezetek beszámolója Ónody Miklós polgármester: A Nemzetőrségtől és a BOR-ÁSZOK-tól megkaptam a jelzést, kérném, hogy ők kezdjék, majd a Dióhéj egyesület. Paulovics József képviselő: Ügyrendi javaslatom van, mivel a múlt testületi ülésen a Kulturális Bizottság elnök asszonya javasolta, hogy módosítsuk a munkatervünket, ezzel kapcsolatosan, mivel ebben az évben semmiféle támogatást nem tudtunk adni a Civil szervezeteknek. Ebben az évben a gazdasági helyzetünk sajnos nem a legjobban alakult, ezért nem tudtuk anyagilag támogatni őket, de más úton módon a képviselő testület támogatja az egyesületeket. Ezt a tisztánlátás miatt mondom. Olyan támogatást tudunk csak nyújtani, ami nem anyagi szempontú, mint például, hogy helységet biztosítunk a próbákhoz. Javasolnám még, hogy határozzunk meg egy időtartamot a beszámolókhoz. Ónody Miklós polgármester: Kérem a Nemzetőrséget, hogy kezdje el a beszámolót, maximum 5 perc áll rendelkezésére minden egyesületnek. Csobánki Csaba ( Nemzetőrség vezetője): Köszönöm szépen, hogy lehetőségem van beszámolót tartani. Teljes mértékben egyetértek a képviselő úrnak az előbbi felszólalásával. Tisztában vagyunk az Országban uralkodó anyagi állapotokkal. Megpróbáltuk megoldani a feladatainkat és továbbra is úgy oldjuk meg, hogy nem kapunk támogatást, ezt tudomásul vettük. Még az év elején a es munkánkról és a 2011-es évi munkatervünkről kaptak egy értesítést. Az 2011 évben az I. félévet teljesítettük, sőt az iskolával kötött az ifjúságvédelemmel kapcsolatban egy magállapodást is, ami nagyon sikeresnek mutatkozott. Az első félévben az anyagi nehézségek az első félévben kitartottak. A falu lakói által illetve a nemzetőrség tagdíjaiból az első félévben remekül tudtunk működni. A második félévben kellett egy olyan határozatot hoznunk, hogy a tagjaink havonta 500 Ft-ot adnak a nemzetőrség működésének fenntartására. Ezt az összeget üzemanyagra költjük, csak így tudtuk megoldani. Kapcsolatunk a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal tökéletesen működik. Minden hónapban készítünk egy jelentést, amit elküldünk a létszámról nekik. Készítettünk egy szín térképet a faluról, amely szolgál hogyha bármelyik pillanatban rendőri segítséget kérünk, akkor csak a színt mondjuk meg, hogy hol tartózkodik a járőr autó és akkor 5 percen belül kint lesz a rendőr a területen. Nem utcákra bontottuk le, hanem bejelöltük színekben, főleg olyan színekben színeztük ki, hogy hol mennyire fertőzött a terület és hol van igény rá. A feladatainkat biciklis, gyalogos és gépkocsi Képviselő testületi ülés oldal 3

4 járőrrel tudjuk megoldani. Gépkocsis járőrrel Szent László puszta és környékét és a Szennyvíztelepi környéket járjuk be. Gyalogos és biciklis járőr színre bontva 2-3 fővel látja el a járőrözési feladatot. Minden esetben 7 napból, mi 6 napot szolgálatba vagyunk 24 órán keresztül, a 7. napban csak ügyeletet tartunk. A 24 óra alatt azt értem, hogy nyáron folyamatos nappali járőrszolgálatot biztosítunk gépkocsival, a nyugdíjasainkkal. Elértük azt, hogy kiszorítottuk a faluból a vásározókat, elsősegély csomagot osztó bűnöző elemeket. 80%.-ban kértük tőlük az Önkormányzattól kapott engedélyüket, hogy árusíthatnak, egyetlen egy esetben tudtak ilyet felmutatni. 80%- ban kijelölt helyeken látják el a járőreink a feladatokat. Vannak kiemelt objektumaink, amelyet napi 3 alkalommal kötelesség szerint végigjárunk, ez az AVAS 2006, MPF Meta Zrt. a Szeminátor és Kastély területe. A múlt évben 74 riasztás volt, ennek 60 % téves riasztás volt, valószínűsíthető, hogy bűnöző okozta elem okozta a riasztást. Az MPF Meta területét nagyon szeretik a bűnözők, 2 betörés is volt, amikor a tettesek bent ragadtak az épületben mikor a rendőr kiérkezett és elfogásra kerültek. Lakossági bejelentés 13 volt az elmúlt hónapban, ez a bejelentés inkább csak félelem vagy pánik miatt volt, ez teljesen mindegy mi akkor is kivonultunk a helyszínre. 5 bűnözőt adtunk át a rendőrségnek, ebből 1 bírósági szakban van Ft feletti értékben követett el bűncselekményt. Mentőszolgálatot 2 esetben kellett kiértesítenünk, buszmegállóban lett rosszul egy idős asszony a melegtől. A másikat hazavittük a lakására, mentő kihívására nem volt szükség. Az ercsii rendőrséggel nagyon jó, minden formában, nagy gyorsasággal jön ki hozzánk és segít minket. Összességében a közbiztonság sokat javult. A legutóbbi időben 3 betörés történt, de a harmadik betörésnél meglepte a bűnözőket a rendőrség, de elmenekültek. Az iskolával nyáron kötöttünk egy megállapodást, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a szüleik sokáig dolgoznak, mi biztosítottuk számukra a felügyeletet a tűzoltó szertárban. Rendeztünk nekik játékos vetélkedőket és sikerült két olyan nemzetőrt felvenni akik ifjúságvédelmi papírokkal rendelkeznek. Jövőre egy tábort szeretnénk ugyancsak önköltségi alapon az Iskolával és az Önkormányzattal segítségével, lehetőleg úgy, hogy ne kerüljön pénzbe. A Nemzetőrség fogja biztosítani a tábort, már két helyet kinéztünk. Ki szeretném azt jelenti, hogy mi mindenben támogatjuk az Önkormányzat tevékenységét, annak ellenére, hogy nem tudnak támogatni minket. A feladatainkat maximálisan próbáljuk megoldani, jelenleg 58 fő jelenleg a Nemzetőrség létszáma, amiből 30 fő, aki katasztrófa védelemnél bevethető és 21 fő aki aktívan részt vesz a szolgálatban. Ónody Miklós polgármester: Köszönjük a beszámolót. Pető Andrásné (a Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda egyesület részéről): Üdvözlök mindenkit, én számolok be, mivel az egyesület elnöke más elfoglaltság miatt nem tudott az ülésre eljönni ban alakultunk 14 fővel, saját önerőből. A hivatalos bejegyzésünk ben történt meg az egyesület közhasznú civil szervezet, a jellege pedig kulturális előadó művészet. Elnöke Dobrádi Károly, elnökségi tagok: Novoth Lajos és Sárközi János. Művészeti vezetője: Damakné Ferenczi Anna ének-zene tanárnő. Jelenleg 18 fő a taglétszámunk és 42 fő a pártolói tagunk van Karácsonya óta 5 fő új énekessel is bővültünk. Műsorainkat bordalok, katonadalok és népdalok alkotják. Évente eleget teszünk a Központi Statisztikai Hivatal alap információk a Nonprofit szervezetű című adatszolgáltatásának, ami kötelező jellegű. Képviselő testületi ülés oldal 4

5 Rendszeresen időben minden évben beadjuk az adóbevallásunkat. Tagjai vagyunk a Nyugdíjas klubok és Idősek Életet az Életnek Országos Szövetségének, ahonnan havi rendszerességgel kapjuk az új információkat, rendeletekről, rendezvényekről, versenyekről óta évente fellépünk a Megyei Kortárs Ki mit tud-on, a Nyári Szabadtéri megyei népzenei találkozón Székesfehérváron. Több alkalommal szerepeltünk a megye több falujában, Rácalmáson, Adonyban, sőt a Budapesti Ferencvárosi művelődési házban is. A Keresztúr nevű találkozón mindig részt veszünk és a helyben működő más civilszervezetek rendezvényein is. Ha kapunk felkérést, akkor az Önkormányzat ünnepi programjain is szívesen fellépünk, de kérjük, hogy időben jelezzék, hogy megfelelő műsorral tudjunk készülni es Karácsonyi műsorban, amit a Petőfi Sándor Általános Iskola szervezett a templomban Karácsonyi énekcsokorral szerepeltek a tagok. Szeptember 17.-én szombaton a templomok éjszakáján szintén szerepelni fogunk. Több éve aktívan részt veszünk a tavaszi falu virágosításában, a kastély környékén lévő emlékoszlop környékén virágosítják,saját költségen, de sajnos, mint minden évben ellopták őket decemberében az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozata alapján kaptunk Ft támogatást kulturális tevékenységre, ezt a pénzt a Kóka által meghirdetett verseny nevezési díjára és útiköltségére fordítottuk. A minősítő versenyen dicséretes minősítést kaptak a BOR- ÁSZOK áprilisában szintén az Önkormányzattól Ft támogatást kaptunk, abból az 5. Ráckeresztúr borversenyt és a hozzá kapcsolódó kulturális rendezvényt finanszíroztuk. Sajnos a es évben nem írt ki pályázatot a Civil szervezetek részére, tehát támogatást nem kaptunk. Köszönjük viszont a Ráckeresztúri Önkormányzat Képviselő testületének, hogy rendszerességgel a Kastély nagytermét valamint a évi 2 alkalommal a rendezvényeink lebonyolítására a tornatermet bérmentve biztosítja. Reméljük, hogy ez továbbra is így marad. Köszönöm szépen. Ónody Miklós polgármester: Van e valami kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Kupi Gábor képviselő: Én ezúton szeretném meghívni a BOR- ÁSZOK Egyesületét az idősek világnapjára tartandó Önkormányzati rendezvényünkre, ez október 9.-ére lesz előirányozva, hogyha a testület is egyetért, akkor ez szentesítve is lesz. Pető Andrásné (a Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda egyesület részéről): Köszönjük szépen a meghívást, továbbítani fogom a tagoknak. Ónody Miklós polgármester: Dióhéj Egyesület beszámolója következik. Máté Viktória (Dióhéj Egyesület elnöke): Egyesületünk 2010 év végén alakult, azzal a céllal, hogy szabadidős programokat rendezzen a Község gyermekeinek számára. Az Öncélúság nem motiválhatja egyetlen tagunkat sem. Kezdeti nehézségeket leküzdve, mostanára keresetté váltak a rendezvényeink, egyre több gyerek látogatja azokat. Legnagyobb örömünkre egyre gyakoribb, hogy a szülök és egyre több nagyszülő is elkíséri a gyerekeiket. Az elmúlt közel egy év programjairól szeretnék egy rövid összefoglalót tartani december 3.-án tartottuk bemutatkozó rendezvényünket a Mikulás bulit, egész délutánt átölelő programokkal. Bűvész szórakoztatta a gyerekeket, vetélkedőkön vehettek részt. A csúcspont a Mikulás megérkezése volt, Képviselő testületi ülés oldal 5

6 ekkor került kiosztásra 600 db csomag egy része, a maradék csomagokat az Általános iskola alsó tagozatos diákjai kapták meg március 6.-án rendeztük meg a Nagymamák világnapját, a világon évtizedek óta ünneplik ezt a napot, minden év márciusának első vasárnapján. Elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt megtegyük Ráckeresztúron is. Nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, amelynek kiemelkedő pontja volt a nagymama-unoka süteménysütő verseny, eredményhirdetéssel. Szeretnénk hagyományt teremteni, esetleg nyugdíjas egyesületekkel közösen megrendezni május 1.-én a majális nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, talán másoknak sem, a hatalmas eső elmosta a rendezvényt. A meghirdetett játszóházat a Kastély nagytermében megtartottuk, nagy meglepetésünkre az eső ellenére sok gyerek jött el május 7.-én tartott rendezvényünket a FER tűzoltósággal közösen rendeztük meg, tűzoltási bemutató, habparti szórakoztatta a gyerekeket. Minden gyerek mehetett egy próbautat a tűzoltóautóval és számos eszköz működésével ismerkedhettek meg június 11.-én tartottuk a juniális gyereknap rendezvényünket, ezt a Ráckeresztúri Fiatalok Kulturális Egyesületével közösen szerveztük. Az összefogás eredménye, hogy reggel 10 órától késő estig üres járat nélkül pörögtek a programok. Majális pótlónak szántuk, de bebizonyosodott, hogy Önálló rendezvényként is életképes. A jövőben biztos, hogy megismételjük. Néhány kiemelkedő programot említenék. A BV kutyás akció csoport bemutatója, labdarugó mérkőzés, trambulin, táncbemutató, karate bemutató, játszóház, arc és henna festés, este koncert és hintózás. Ezen az estén adtuk át az Egyesületünk által alapított Dióhéj illetve, Dióbél díjat. Az idei díjat Kókai Dávid és Vass Virág kapta. Ezek voltak az idei nagyobb programjaink, ezen kívül minden második hét szombatján játszóházzal várjuk a gyerekeket. Az előttünk álló programokról szeretnék néhány említést tenni szeptember 24.-én Életmód és Egészség nap címmel egy egész napos programot, amire várunk mindenkit. Felkészült szakemberek adnak tanácsokat, mint például a szépségápolásról az térdelődőknek. Egészséges ételek kóstolására is lehetőség lesz október 15.-én az Egyesületünk rendezi meg a Szüreti bált, és a megelőző Szüreti felvonulást december 2.-án ismételten megrendezzük a Mikulás bulit, legfontosabb feladataink közé tartozik, hogy Egyesületünket végre hivatalosan is bejegyezzék. Sajnos formai hibák ez még nem történt meg, de javítgatjuk és nem adjuk fel. Végül ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek és támogatóknak azt a rengeteg segítséget, amivel mellénk álltak és gazdagabbá tették a falu gyermekeinek hétköznapjait. Külön köszönet az egyesület tagságát, akik szabad idejüket áldozzák munkájukat és nem ritkán saját pénzükkel teszik lehetővé, hogy ilyen programokban gazdag hónapokat hagyhattuk magunk mögött. Köszönöm, hogy lehetőségem volt ismertetni a tevékenységeinket. Őszirózsa Nyugdíjas Klub beszámolója, a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Ónody Miklós polgármester: Szeretném megköszönni az Egyesületeknek a több évi munkáját, a Nemzetőrségnek, a BOR-ÁSZOKNAK, a Dióhéj Egyesületnek, az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak és azoknak akik nem számoltak be. Azt kérem, hogy a Civil szférát továbbra is tartsák életben, figyeljenek oda az emberekre, szervezzék az életüket, hiszen a hétköznapok ne csak munkából álljanak, hanem lehetőség Képviselő testületi ülés oldal 6

7 teremtődjék arra is, hogy egymással találkozzanak, esetleg egymással töltsék jókedvűen délutánjaikat és estéjüket. Polgármester 5 perc szünetet rendelt el. Szünet után: 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Ónody Miklós polgármester: Jegyző úr nem tudta elkészíteni írásban a beszámolót, ezért kérem a testületet, hogy napolja el a következő testületi ülésre, azt. Novozánszki Csaba képviselő távozott az ülésteremből, így a testület 5 fővel folytatja a munkáját. Ónody Miklós polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az elnapolással, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 326/2011.(IX.13.)sz. határozata Napirendi pont elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi napirendi pont tárgyalását a következő ülésre elnapolja: 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: következő rendes testületi ülés 3.) 2011 évi költségvetés félévi beszámolója Novozánszki Csaba képviselő az ülésterembe visszaérkezett, így a képviselő testület 6 fővel folytatja a munkáját. Ónody Miklós polgármester: Kértem a Pénzügyi Bizottságot, hogy üljön össze és tárgyalja meg a mai napra a beszámolót. A Bizottság elnöke össze is hívta az ülést, ezért kérem az elnököt, hogy mondja el a Bizottság milyen javaslatot tesz. Novozánszki Csaba képviselő: 2011 évi féléves beszámolót tárgyalta most a Bizottság most a testületi ülés előtt. Sajnos találtunk benne pár dolgot, amit nem értettünk illetve menet közben a Bizottság határozatképtelenné vált, így határozatot Képviselő testületi ülés oldal 7

8 hozni nem tudtunk. Javasoljuk a beszámoló tárgyalását a következő testületi ülésre elnapolni. Ónody Miklós polgármester: Kérem mondják el, hogy melyek voltak azok a részek, amelyekre nem kaptak választ, szeretném, hogyha a testület előtt is válaszok születnének. Matizevics Krisztina (Pénzügyi előadó): Ami kérdés volt, azt megbeszéltük, de nem végeztek a kérdések feltételével. Novozánszki Csaba képviselő: Nem tudtunk végigmenni a kérdéseken, mivel határozatképtelenné váltunk. Ónody Miklós polgármester: Melyek azok a kérdések a beszámolóval kapcsolatban, amelyek nem érthetőek vagy problémások voltak, kérem, hogy ismét beszéljünk róluk. Paulovics József képviselő: Végignéztük a beterjesztéseket és folyamatosan néztük az intézményeket, ami egyből feltűnt az a könyvtár. Mivel erre az évre a könyvtár feladataira semmiféle költséget nem terveztünk. Ennek a függvényében jelentkezett személyi juttatási bér, járulék. Ónody Miklós polgármester: Erre válasz született? Paulovics József képviselő: Igen, ezt csak azért mondom, hogy ez messze menőkig és ezzel kapcsolatosan kérdeztük, hogy ez hogyan lehetséges, hogy ez előfordult. Ónody Miklós polgármester: Erre milyen válasz született? Matizevics Krisztina (Pénzügyi előadó): Erre az a válasz, hogy megszűntették azt a státuszt, de mivel ő közalkalmazott volt, járt neki felmentési idő, ami úgy lett kifizetve, hogy a 2011-es évben, és a 2010-es bér szintén ben lett kifizetve ezt csak ben lehet lekönyvelni. Ónody Miklós polgármester: Tehát a kifizetés egy része 2011 évre áthúzodott? Rideg Tamásné képviselő: Pátkai István könyvtáros táppénzen is volt. Mikor történt meg a táppénz kifizetése? Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): A táppénz kifizetése március 18.-n történt meg és januárból volt még egy részösszeg. Novozánszki Csaba képviselő: Mennyi végkielégítés járt neki? Mert erre még nem kaptunk választ. Képviselő testületi ülés oldal 8

9 Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Az egész úgy lett lekönyvelve, hogy van bérnek számfejtve Ft, Ft táppénz és Ft munkabér. Ez adja ki az egészet. Rideg Tamásné képviselő: Jegyző úrtól szeretném kérdezni, mivel nem kaptunk arra választ, hogy kapott tőlünk végkielégítést? Dr. Hekman Tibor jegyző: Egy hónap felmentés volt, és nagyon minimális végkielégítést kapott, azt hiszem 2 hónapot fizettünk ki neki. Rideg Tamásné képviselő: Tehát a kötelezően előírtakat fizettük ki neki. Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem volt kötelező. Novozánszki Csaba képviselő: Passzív táppénznél x%-át kell az Önkormányzatnak kifizetni. Hány hónapot volt akkor táppénzen? Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Passzív táppénzen 45 napot lehetett még januárban. Novozánszki Csaba képviselő: Ha a bére , akkor hogyan lehetett a táppénzre Ft-ot kifizetni? Ezt nem értem. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Ezt fizette ki az Önkormányzat és az Államkincstártól kaptunk rá vissza pénzt. Novozánszki Csaba képviselő: Mert a munkáltatónak 15 nap a kötelező, amit ki kell fizetni és az aktív táppénz. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Ő a felmentés után ment el passzív táppénzre. Novozánszki Csaba képviselő: Ha passzívra megy, onnantól kezdve munkáltatót nem terheli kifizetési kötelezettség. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Itt megjelenik, mint kiadás, de ugyanúgy bevételként is megjelenik. Novozánszki Csaba képviselő: De nem jelenhet meg. Azt mondod, hogy passzív táppénzre ment. A passzív táppénz azt jelenti, hogy amikor a munkaviszonya megszűnt, másnap elmegy orvoshoz, az felveszi táppénzre, de a munkáltatót onnantól kezdve semmilyen mértékben nem terheli. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ez már egy könyvelés technika, itt történt meg a kifizetés, tehát ezt kiadási oldalon ezt meg kell jeleníteni. Ezt az összeget megküldte nekünk az Egészségbiztosítás, az a bevétel oldalon jelenik meg. Képviselő testületi ülés oldal 9

10 Novozánszki Csaba képviselő: Tehát TB kifizetőhely az Önkormányzat. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Igen az Államkincstár által. Novozánszki Csaba képviselő: Tehát aki táppénzre megy az Önkormányzattól, nem a TB.-től, hanem a Kincstártól kapja meg, ezért az önkormányzat TB kifizetőhely. De passzív táppénznél akkor sem lehetne kifizetőhely, csak aktív kifizetőhely. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): A Kincstár ideküldte, hogy fizessük ki, de a Kincstár ugyanúgy megküldte a normatívát is. Novozánszki Csaba képviselő: Ezt már értjük, csak az nem világos, hogyha passzív táppénznél a TB kifizetőhely nem léphet kifizetőként elő, nem számolhatja el. Ónody Miklós polgármester: Én értem a problémát, de kérem ezt beszéljétek át, a testület ülésén kívül. Novozánszki Csaba képviselő: De nem csak ebben, hanem a másik, hogy ami tételek fel vannak sorolva összegek, nekem Ft körüli összegre jön ki, itt pedig Ft körül van írva. Ezért kérdezem, hogy kapott e még valamilyen végkielégítést és ha kapott, mennyit. Rideg Tamásné képviselő: Az előbb mondta jegyző úr, hogy felmentési ideje is volt. Dr. Hekman Tibor jegyző: Igen volt felmentési ideje, passzív táppénz is volt és végkielégítés is volt, ezek az összegek, amelyek le vannak írva. Más alkalmazott nem volt a könyvtárban. Ónody Miklós polgármester: A kifogásolt tétel tehát a könyvtáros kifizetése volt, a részleteket pedig kérem megvitatni a bizottsági ülésen. Előtte azonban tárgyalja át az elnök úr a beszámolót a Krisztinával. Novozánszki Csaba képviselő: Ezért kértük, azt, hogy ezt napoljuk el, mert nem tudtuk végigbeszélni. Beszélhetünk lesz róla, de akkor egy parttalan vita lesz belőle. Ónody Miklós polgármester: Felhívom a figyelmüket, hogy 15.-én van egy határidő. A beszámolót addig le kell adni. Várják tőlünk, hogy holnap aláírva betudjuk küldeni a Magyar Államkincstárnak. Ha a testület nem fogadja el, nem tudom aláírni. Ha a Pénzügyi Bizottság tárgyalt róla, akkor már a testület elé terjeszthető, a testület dönthet róla. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ez így van, de a tárgyalás azt jelenti, hogy valamilyen határozattal lezárja. A Bizottságnak is a testület működésének szabályait kell alkalmaznia. Valamilyen véleményt kell megfogalmaznia. Képviselő testületi ülés oldal 10

11 Ónody Miklós polgármester: És ha nincs javaslata a Képviselő testület felé? Dr. Hekman Tibor jegyző: Ez nem probléma, a Bizottság előterjeszt egy javaslatot, hogy elfogadja vagy nem fogadja el. Az, hogy tárgyalta az azt jelenti, hogy a tárgyalás szabályairól a képviselő testület működésére vonatkozó szabályokat, hogy egy határozattal vagy rendelettel elfogadják a z adott kérdést. A polgármester kötelezettsége csak annyi, hogy beterjeszti. Ónody Miklós polgármester: A beterjesztésnek eleget tettem. Az Államkincstár várja tőlünk aláírva 15.-ig, aláírva megküldeni pedig csak elfogadott beszámolót tudunk. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Minden nap várják régóta. Rideg Tamásné képviselő: A könyvtárnál dologi kiadásoknál a költségvetésünkbe Ft van betervezve, itt teljesítettünk is. Ez mit takar? Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Ott van villany, víz, gáz, telefon. Rideg Tamásné képviselő: És most ki használja? Az iskola könyvtár ott működik? Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Igen, meg a Népkör. Rideg Tamásné képviselő: Én úgy tudom, hogy a Népkör már kivonult onnan, sőt ez egészen biztos. Ők már nem használják az épületet. Dr. Hekman Tibor jegyző: Nekünk nem jelezték. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Nekem senki nem jelezte, hogy ki használja a könyvtárt. A számlák könyvtár névre jönnek, mindegyiken általány van, villanyból leolvasás, a telefonszámla ugyanúgy jön, nem lett felbontva. Ha a telefont nem is használják, akkor is van alapdíj, amit fizetni kell. Novozánszki Csaba képviselő: Vissza kell mondani a telefont. Ónody Miklós polgármester: Kérném jegyző urat, hogy vizsgáltassa ki, ki használja a helységet. Van e még kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Novozánszki Csaba képviselő: Az első oldalon van a Mosoly óvodánál egy előirányzat és ebből 16% teljesült 6 hónap alatt. A többihez képest ahogy néztük, elég jól teljesültek arányaiban. Ennek kellene utána nézni, hogy ez miért csak ennyi, mivel arról beszélgettünk, hogy a normatívák amit a Kistérség megkap Ráckeresztúrra is, ezek a normatívák nem teljesülnek, nem kerülnek ide. Erről szeretnék többet megtudni. A százalékokat újra átkellene számolni, mert az 57 millió tervezetthez 38 millió a teljesülése és ezt 37%-nak hozta a gép. Képviselő testületi ülés oldal 11

12 Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Igen, ott valamit elütöttem, ez egészet újra fogom számolni. Ónody Miklós polgármester: Tehát egy harmadik számolási hibát is talált a Bizottság? Rideg Tamásné képviselő: Felmerült a Bizottsági ülésen, hogy januárban, februárban sorozatos egyeztetés folyt a Kistérséggel az óvoda elszámolásával kapcsolatban. Akkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ennek még mindig nincs pont a végén. Mikor tudjuk akkor azt mondani, hogy le van zárva az egyeztetés pénzügyileg? Ónody Miklós polgármester: Ha jól emlékszem, negyedév vége körül, áprilisra vagy májusra zárult le az egyeztetés. Azok a pénzügyi tájékoztatások, amelyeket én az adósságrendezési feltételek teljesülése miatt folyamatosan kiküldtem, abban ezek már bent vannak. A Kistérséggel az elszámolás lezárult. Paulovics József képviselő: Osztom a Valikának a kérdését, mert én is megkerestem ebben az ügyben a bíró urat, azért mert a tavalyi évben a normatívában egyetlen egy fillért nem kaptunk az étkezésre. Ezt azzal magyarázza, hogy mivel át lett csoportosítva a másik Kistérségi feladatokhoz az összeg. És ennek az a hátulütője, hogy a normatívát nem tudja átcsoportosítani máshova. Van a pedagógus bére, van a dologi kiadásra is normatíva és van külön az étkeztetésre is megigényelt normatíva, amit azért kapjuk, hogy az étkezésre fordítsuk. Nem csinálhatják meg, hogy ami a Ráckeresztúri óvodának járna összeg, azt nem adják oda. Az idei évben megint ez van. Ez nagy gond, mivel az étkeztetést az Önkormányzatunk fedezi, ez 10 millió forint körül van. Rideg Tamásné képviselő: Jegyző úrtól kérdezném, hogy amikor a Kistérség megkapja a normatív támogatást, kifejezetten célirányos például az étkezésre kapott támogatás, vagy pedig belemegy egy nagy kalapba és onnan veszik le az egész óvodai költséget és ez alapján számoljuk mi ki, hogy mennyit kell még hozzájárulni az óvoda fenntartásához. Tehát kötelesek átutalni nekünk az étkezési normatív támogatást vagy pedig az egészet beleteszik egy nagy kalapba és ott számítják ki, hogy ennyi normatívát kaptak és nekünk ehhez még mennyit kell hozzá járulni az óvodához. Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem kötelesek átadni, a Bíró Lászlóék megmondták, hogy ez ide ez oda megy, nekünk ebből nem jár semmi, örüljünk, hogy kevesebbet kell fizetni. Mi vagyunk szerződésbe a vállalkozóval, kértük, hogy adják ide a normatívát, nem adták ide. Rideg Tamásné képviselő: Tudom, hogy a Baki Marika is pontosan kiszámolta az étkezési normatívát. Jegyző azért még is tud mondani valamit abban a tekintetben, hogy most mi tartozunk nekik vagy ők tartoznak nekünk, ezért tiszta vizet kellene önteni a pohárba, hogyha mi azt mondjuk, hogy nem kapunk támogatást, nem kapjuk meg az étkezési támogatást, nem kapjuk meg az egyéb normatívákat, akkor most Képviselő testületi ülés oldal 12

13 mennyi ténylegesen az óvodánknak a fenntartása, mennyi az a valós összeg amivel hozzá kell járulnunk. Ónody Miklós polgármester: Az elszámolás a Kistérséggel megtörtént, ez előző évekre lezárult. Ez van abban a táblázatban, amit mondtam, ez tartozást mutat. Amíg a megbeszéléseken részt vettem, információim szerint úgy számoltunk el, hogy ők elszámolták a mi fizetendő kötelezettségeink fele a központilag leigényelt étkezési normatívát, erre azt mondták, hogy így kevesebbel kell hozzájárulnunk. A legvégén kiadott számadatnál, a legutolsó ülésnél már nem voltam ott. Annyit tudok mondani, hogy a ig az elszámolás megtörtént, azt a Kistérségi tanács és a képviselő testületünk is elfogadta. Ez folyamatosan bekerül abba a tartozás listába, amelyről beszéltem. Az soha nem árt, ha ennek utána nézünk, de ne feledjük az elszámolás annak kölcsönös elfogadása már megtörtént. Novozánszki Csaba képviselő: Nálam augusztus 5.-ig a Kistérségi tartozás Ft, amivel elvileg mi tartozunk a Kistérségnek. Az én kérdésem, hogy a Kistérség augusztusig mennyit utalt Ráckeresztúrnak? Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Semmit. Novozánszki Csaba képviselő: Akkor innentől kezdve van gond, mert 8 hónap alatt a normatív támogatás, aminek az étkezésre át kellett volna jönni, az nem 2 millió, hanem ettől sokkal több, körülbelül 8-10 millió. Ha ezt a kettőt összevetjük, akkor már nem mi tartozunk oda, hanem ők tartoznak nekünk. Ónody Miklós polgármester: Erre mondtam azt, hogy amíg a megbeszéléseken ott voltam, addig ez a normatíva el lett számolva a tartozásainkkal szemben. Mondok egy példát, befolyik a normatívából 8 Ft, nekünk 10 Ft-ot kell hozzátenni. Ezzel szemben nem kapjuk meg a 8 Ft-ot és nem fizetünk 10-et, hanem csak 2 Ft-ot kell fizetnünk. Ilyen értelmű elszámolásról volt szó, amíg ott voltam. Az, hogy a vége ez lett vagy sem, ezt attól kell megkérdezni, aki képviselte a társulási ülésen az Önkormányzatot. Novozánszki Csaba képviselő: Amit értettem, hogy 8 Ft az Állami támogatás, 2 Ft-ot teszünk mi hozzá, hogy meglegyen a normatíva. Ónody Miklós polgármester: Nem így értettem, 8 Ft-ot kapnak Állami támogatást, nekünk pedig 10 Ft-ot kell hozzátenni az óvoda költségvetésébe, hogy működni tudjon. De nem rakunk hozzá 10 Ft-ot, hanem csak 2-őt, mert a 8 Ft leigénylés az ott marad. Így érted? Novozánszki Csaba képviselő: beérkeznie. Hogy marad ott, annak az óvodához kellene Ónody Miklós polgármester: A Kistérség számláján marad, amit az óvodára kell neki költeni. Képviselő testületi ülés oldal 13

14 Novozánszki Csaba képviselő: De annak valamilyen szinten ide kellene érkeznie és nekünk még itt kellene hozzátenni. Ónody Miklós polgármester: Működhet úgy is, hogy ők a 8 Ft-ot ide fizetik, mi ezt fogadjuk, és nekik nem 8 Ft-ot, hanem 10 Ft-ot fizetünk. Máshogy nem tudom elmondani, ki az aki érti? Rideg Tamásné képviselő: Én értem amit mondasz. Novozánszki Csaba képviselő: Akkor magyarázzátok el, hogy hogyan kerül be az Állami normatív támogatás az óvodához, ha onnan nem jön egy fillér sem, hanem még mi fizetünk oda 2 Ft-ot. Ezen felül még mi befizetjük a 2 Ft-ot és fenntartjuk az óvodát. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ez így van, fizetjük a rezsiköltséget és még külön fizetünk a Kistérségnek különböző elszámolásokat, ez éven szinten Ft. Ezen kívül még az óvoda összes dologi kiadásait is fizetjük. Ónody Miklós polgármester: Következőt javaslom, kérjétek fel a Bíró urat és tárgyaljátok vele át a kérdéseinket. Rideg Tamásné képviselő: Mivel most a féléves beszámoló van, gondolom minden Önkormányzatnál, le kellene újból velük ülni. Baki Marika nagyon pontos számításokat végez, át kellene menni és megnézni, hogy most hol tartunk évünk rendben van, januárban tiszta lappal indultunk, meg kellene nézni, hogy hol tartunk. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): 2010-es évre is tartozunk 2,3 millió Ft.-al. Paulovics József képviselő: Annyit szeretnék hozzászólni, hogy a Baki Marikának tényleg pontos a kiszámítása, mert kb Ft-al tartozik nekünk Martonvásár, az ő általa kiszámolt dolgokban, de még úgy is, hogy Ráckeresztúr ad az egész Központi óvodának a működtetéséhez a mi normatívánkból vesznek el 2, 2 millió forintot. Ezért is mondtam, hogy beszéltem a Bíróval és nem tudott konkrét választ adni. Én örülök is neki, hogy meghívjuk a Bizottsági ülésre és itt elmondja. Mert amikor a szemébe mondom, hogy mondja el, hogy gyerekenként mennyit kapunk étkezésre normatívába. Ezt nem tudja. Nem tudja, hogy Ráckeresztúron mennyi jár. Itt kezdődnek a gondok. Ónody Miklós polgármester: Van e még kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Rideg Tamásné képviselő: Nekem még lenne egy kérdésem. A gépjármű adóra 12 millió forintot terveztünk a költségvetésben ez évben. Miből adódik az a különbség, hogy itt vagyunk félév tájékán és már teljesítettük? Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Voltak elmaradások. Rideg Tamásné képviselő: De 12 millió forint van betervezve. Képviselő testületi ülés oldal 14

15 Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Igen, mert egy évben körülbelül annyi folyna be, de mivel vannak elmaradások, nem lettek az előző évben teljesítve a gépjármű adók, a végrehajtó folyamatosan hajtja be. Dr. Hekman Tibor jegyző: Van külön gépjárműadó és van külön gépjárműadó hátralék, amiből elég szépen szokott csordogálni. Azon is múlik, hogy valaki az egész éves súlyadót befizeti előre. Nem biztos, hogy a második félév is 85%.-ban fog teljesülni, sőt valószínűleg nem. Rideg Tamásné képviselő: A kommunális adóban látok elmaradást, bár ez nem sok. Jegyző úr itt is fog intézkedéseket tenni? Dr. Hekman Tibor jegyző: Igen. Dr. Hekman Tibor jegyző távozott az ülésteremből A Polgármester 10 szünetet rendelt el. Szünet után: Ónody Miklós polgármester: Folytassuk a testületi ülést. Van e még valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Rideg Tamásné képviselő: Én a szociális ügyekről kérdeztem volna még, de nincs itt a Veronka. Itt majdnem mindegyiket túlléptük és kérdezni akartam, hogy ezt hogyan fogjuk tartani év végéig, ez a 6.-os számú mellékletnél található. A rendszeres Szociális segélyt alaposan túl léptük. A bérpótló juttatás az mit jelent? Ez a közmunkásoké? Ónody Miklós polgármester: Vannak az aktív munkanélküliek, azoknak egy részét be tudjuk venni a Közmunka programba a másik részét pedig nem. Akit nem tudunk bevonni azok kapják ezt az un. RÁT-ot. Dr. Zamody János képviselő: Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltünk az iparűzési adóval kapcsolatban, a MPF Meta Kft ügyéről, de akkor jegyző úr nem tudott konkrét választ adni. A megállapodás augusztus 31.-én járt le és azóta az MPF Meta részéről nem történt semmiféle intézkedés, annak ellenére, hogy érvényben van a megállapodás. Ónody Miklós polgármester: Igen aláírtam, beszéltem az ügyvezető igazgatóval, aki szerint minden rendben van. Dr. Zamody János képviselő: Jegyző úr azt mondta, hogy ő azóta nem tud semmiről semmit. Képviselő testületi ülés oldal 15

16 Novozánszki Csaba képviselő: Az ő részükről nem történt meg a szerződés teljesítése. Ónody Miklós polgármester: Én ebben nem vagyok biztos, az ügyvezető igazgatójuk úgy kezeli, hogy az ő részükről rendben van. Mondtam neki, hogy jegyző úrral vegye fel a kapcsolatot, erről nem tudok többet mondani. Dr. Zamody János képviselő: Jegyző úr azt is mondta, hogy még körülbelül 2 millió Ft maradna az Önkormányzatnak. Ónody Miklós polgármester: Tehát jegyző úr már arról beszélt, hogy mi az egyenlegünk. Vélhetően iparűzési adójuk erre az évre 13 millió forint körül várható, a tartozás meg 11 millió Ft, kerekítve. Erről már beszéltünk, de most Csaba arról beszél, hogy a megállapodás teljesült e, megtörténtek e azok a pénzmozgások, tranzakciók, amelyeknek meg kellett történni a megállapodás alapján. Az ügyvezető igazgató nekem jelezte, hogy jegyző úrral megbeszélte és minden rendben van. Erről jegyző úr mondott valamit a legutóbbi testületi ülésen. Azzal, hogy mi aláírtuk a megállapodást, azzal véleményem szerint követelésük nincs. Iparűzési adójuk magasabb lesz év végéig, mind az az összeg, amivel mi a perveszteség miatt tartoznánk. A technikai részletekről nem tudok, azt a jegyző és az ügyvezető bonyolítja. Kupi Gábor képviselő: Itt az a szomorú, hogy perre került a sor, nem az, hogy ez a 10 millió elment, ezt előbb is rendezni lehetett volna. Dr. Hekman Tibor az ülésterembe visszaérkezett. Dr. Zamody János képviselő: Kérdésem, hogy amiről kezdtünk beszélni Bizottsági ülésen az MPF Metá-val kötött megállapodásról, technikailag hogyan áll? Dr. Hekman Tibor jegyző: Én ezt elmondtam a Bizottsági ülésen. Dr. Zamody János képviselő: Gyakorlatilag augusztus 31.-e óta nem történt semmi a Meta részéről? Dr. Hekman Tibor jegyző: Így van, augusztus 31.-e volt a végső határidő, engem nem keresett senki, mi próbáltuk felvenni a kapcsolatot a könyvelőjükkel a Baki Erzsébeten keresztül. Most az történik, hogy az a megállapodás így aláírva hatályát vesztette, úgy ahogy van. Ez a megállapodásban benne is van, amennyiben nem teljesül a megadott határidőben a fizetési kötelezettségek, a megállapodás érvényét veszti. Ónody Miklós polgármester: Akkor mi a teendő? Dr. Hekman Tibor jegyző: A testületnek annyi a dolga, hogy el kell dönteni akar e új megállapodást kötni. Az adófizetési kötelezettségük nekik részben beállt, részben pedig 15.-e után mind az egész éves iparűzési adó kötelezettségük van. Képviselő testületi ülés oldal 16

17 Dr. Zamody János képviselő: Most ők akkor a kamatot is fogják fizetni, mivel a megállapodásban úgy volt, hogy eltekintünk a kamattól. Dr. Hekman Tibor jegyző: Most délutáni helyzetben azt mondom, hogy igen. De hogyha ők azzal jönnek, hogy tévedtek, akkor az ember nyilvánvaló a békesség kedvéért azt mondja, hogy köt egy másik megállapodást. Rideg Tamásné képviselő: Lenne egy javaslatom, hogy hívjuk ide az ügyvezetőt, hogy legyen már pont ennek az ügynek a végén. Mivel a Te információd, hogy azt mondta az ügyvezető igazgató, hogy ő rendezettnek tekinti, jegyző úr pedig azt mondja, hogy nem. Ne telefonálgassunk el egymás mellett jobbra balra, hanem jöjjön el az ügyvezető és akkor legalább a képviselő testület előtt tisztázva lenne, hogy rendezve van vagy sem. Dr. Hekman Tibor jegyző: Nincs rendezve, én ezt most megmondom. Rideg Tamásné képviselő: Akkor most ez megint egymás mellett elcsúszik. Hívjuk meg az úriembert és tegyünk pontot az ügy végére. Dr. Hekman Tibor jegyző: A megállapodás arról szól, hogy amennyiben a feltételek nem teljesülnek, befizetés nem történik az ő részükről, akkor az egész megállapodás tárgytalan. Tovább az adóhatóság a maga részéről azt tudja tenni, hogy leinkasszálja az egészet és akkor a kifizetést teljesíti az ő részükre. Én azt mondom, az lenne jó megoldás, ha a testület kötne egy új megállapodást. Ha meg úgy döntünk, hogy nem akarunk újabb megállapodást kötni, akkor az adóhatóság teszi a dolgát. Rideg Tamásné képviselő: Az én javaslatom, hogy hívjuk meg. Ónody Miklós polgármester: Ha mindenki által fogadható, akkor a következő testületi ülésre meghívom. Novozánszki Csaba képviselő: Nekem még egy kérdésem lenne, hogy a Szent László Víz Kht. iparűzési adót fizet vagy mentes alóla? Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem mentes, az hogy fizet e vagy nem azt nem tudom most megmondani. Novozánszki Csaba képviselő: A szociális segélyeket a beszámolóban jobban át kellene nézni, mert ott valami nem jó. Matizevics Krisztina (pénzügyi előadó): Igen észrevettem, javítani fogom. Paulovics József képviselő: A szociális kérdéseknél az is fel fog merülni kérdésként, mivel a lakástámogatás is bővült, ez megint egy anyagi teher lesz az Önkormányzatnak. Pénzügyi Bizottság kéri a jegyző urat, hogy mondja el jogszabály Képviselő testületi ülés oldal 17

18 szerint hogyan lesz ez a változás, mert nem tudjuk, hogy erre mi megkapjuk a normatívát, mert mindenki ide fog jönni gáztámogatást kérni. Dr. Hekman Tibor jegyző: Készítem az előterjesztést a következő Bizottsági ülésre. Lakásfenntartási támogatás van, amibe beleszámít az energiafelhasználás, a gázár támogatás az továbbra is a Magyar Államkincstáron keresztül fog történni, ahhoz nekünk semmi közünk nincs. Megemelték a jövedelmi határt, ennyi történ és jóval több ember fog beleférni, ami a jogszabály alapján állapít meg a Bizottság, annak 90%.-át az Önkormányzat megkapja támogatásban. Valóban az önerő az emelkedni fog. Ónody Miklós polgármester: Képviselő testülettől kérdezném, mivel a Pénzügyi Bizottság nem hozott erről határozatot, mivel határozatképtelenné vált az ülés végére, kíván döntést hozni a Képviselő testület a beszámolóról. Jelzem, hogy nekem ezt tovább kellene küldeni és csak akkor tudom aláírni, hogyha a testülettől van egy elfogadó határozatom. Aki szavazni kíván ennek ismeretében amit elmondtam a 2011 évi féléves beszámolóról az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 3 igen, 3 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 327/2011 (IX.13)sz. határozata 2011 évi költségvetés félévi beszámolójáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetés félévi beszámolójáról nem kíván döntést hozni. A határozati végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtásának ideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: Jelzem képviselő társaimnak, hogy nem tudom holnap aláírni, mert nincs róla határozatunk, kérem Matizevics Krisztinát, hogy jelezze a Magyar Államkincstár felé. Következő testületi ülésre újból elő kell terjeszteni, kérem a Bizottságot, hogy minél gyorsabban tárgyalja meg. 4.) Költségvetés szükség szerinti módosítása Ónody Miklós polgármester: Jegyző urat kérem, hogy a témában amit nekem elmondott mondja el a képviselő testületnek. Dr. Hekman Tibor jegyző: Néhány előirányzat változik, illetve most az Önkormányzatunknak szeptember 1.-től változott, hogy kiszervezésre került 5 ember, akik a Szennyvíztisztító Intézménynél dolgoztak. Illetve 2 megbízási kiszervezés is Képviselő testületi ülés oldal 18

19 történt, részben a számlázás, illetve az ügyvezető díja. Ezért a létszámváltozás miatt ezért a következőbe hozzuk be a költségvetési változásokat a módosítással. Ónody Miklós polgármester: Tehát el kell napolni a következő munkaterv szerinti ülésünkre mert a hivatal akkorra készíti el. Aki az elnapolással egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 328/2011.(IX.13.)sz. határozata Napirendi pontok elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pont tárgyalását a következő ülésre elnapolja: 4.) Költségvetés szükség szerinti módosítása A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: következő munkaterv szerinti ülés 5.) Bérleti díjak felülvizsgálata Ónody Miklós polgármester: Bérleti díjakról tárgyalt e a Pénzügyi Bizottság? Novozánszki Csaba képviselő: Nem tárgyaltunk róla, mivel a Bizottság kérne valamilyen mankót, hogy a környező településen hogyan állnak a bérleti díjak. Ónody Miklós polgármester: Akkor a Bizottság kéri az elnapolást? Novozánszki Csaba képviselő: Igen. Ónody Miklós polgármester: A bérleti díjak napirendet Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, kéri az elnapolását. Aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 329/2011.(IX.13.)sz. határozata Napirendi pontok elnapolásáról Képviselő testületi ülés oldal 19

20 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pont tárgyalását a következő ülésre elnapolja: 5.) Bérleti díjak felülvizsgálata A határozat végrehajtásáért felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: következő munkaterv szerinti ülés 6.) Petőfi Sándor Alapító Okiratának módosítása Ónody Miklós polgármester: A jegyző úr az előterjesztést elkészítette, ki is küldtük képviselő társaimnak. Rideg Tamásné képviselő: Mostanában módosítottuk, ez hogy-hogy kimaradt belőle? Dr. Hekman Tibor jegyző: Igen, de az Államkincstár észrevételezte, hogy benne maradt az intézmény tevékenysége jellege szerinti besorolás, 20 napot kaptunk rá, hogy módosítsuk az alapító okiratot. Ónody Miklós polgármester: Kérem szavazzunk az előterjesztésről, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2011.(IX.13.)sz. határozata Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Besorolás a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató és Besorolás a közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény szövegrészt hatályon kívül helyezi. 2.) A testület felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére és a módosítás átvezetésére valamint az alapító okirat módosításának ás egységes szerkezetének kincstár felé történő benyújtására. A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 7.) Kérdések, Interpellációk Paulovics József képviselő: Kérdést szeretnék feltenni a polgármester úrhoz, hogy a polgárvédelemmel kapcsolatosan nagyon sokan kapnak leveleket és határozatokat az Képviselő testületi ülés oldal 20

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV

17. számú JEGYZŐKÖNYV Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2011. sz. jegyzőkönyv 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. július 15. napján pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalában megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről.

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-17/2012. 17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Vereb Község polgármestere

Gárdony Város polgármestere. Vereb Község polgármestere J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. november 18-án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsidai Ferenc: Hivatal létszámával kapcsolatban szeretnék vitát nyitni.

Jegyzőkönyv. Zsidai Ferenc: Hivatal létszámával kapcsolatban szeretnék vitát nyitni. Jegyzőkönyv Készült: 2011. május 25-én Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülésén. Jelen vannak: - 6 fő helyi képviselő - Pál Gyula polgármester - dr. Behan Anett Éva jegyző

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben