Magyar Energia Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Energia Hivatal"

Átírás

1 Az 56/2002 GKM rendelet alapján kötelező átvételre jogosult kapcsolt termelők december 31. utáni támogatásáról GÁZMOTOROK A évi VII. törvény hatását is figyelembe vevő változat március 16.

2 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HÁTTÉR A meghosszabbítás szükséges feltételei A meghosszabbítás szükséges feltételeinek teljesítése A meghosszabbítás további döntési kritériumai Gázmotoros és nem gázmotoros termelők Előzmények A GÁZMOTOROK KÖLTSÉGEI ÉS BEVÉTELEI Beruházási költségek Állandó költségek Személyi költségek Egyéb költségek Változó költségek Földgáz árak Karbantartás Iparűzési adó A figyelembe vett állandó és változó költségek összefoglalása Árbevételek Villamos energia Hőenergia A MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁSA Az alapmodell Hitelek Adófizetés Diszkontráta Maradványérték Támogatások figyelembevétele A megtérülés számítási modell eredményei Általános szempontok Megtérülési idők A MEGTÉRÜLÉSI IDŐK ÉS A KÖTELEZŐ ÁTVÉTEL MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK KISZÁMÍTÁSA...32 kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 2/34

3 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A kötelező átvételi lehetőség december 31-ig vonatkozik azokra a hő- és villamos energiát kapcsoltan termelő egységekre, amelyek még nem a január 1-jétől hatályos 389/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján váltak jogosulttá 1 a kötelező átvételre (hanem a CX. tv. és az 56/2002. (XII. 29.) GKM r. alapján). A VET (5) bekezdése bizonyos feltételek fennállása esetén lehetőséget ad arra, hogy a kötelező átvétel legfeljebb december 31-ig meghosszabbításra kerüljön a hőenergiát lakossági távhő vagy külön kezelt intézmények számára értékesítő egységek esetében. A évi VII. törvény (Mtv) 51. (8) bekezdése lehetővé tette továbbá, hogy a Hivatal által az Mtv hatálybalépését megelőzően a VET 171. (5) bekezdése szerint hozott határozatokat az Mtv rendelkezései alapján szükséges módon a Hivatal kérelemre módosítsa. Ezen kérelmek esetében a Hivatalnak március 31-ig kell döntenie. A kérelmekhez benyújtandó dokumentumok listája és a benyújtáshoz szükséges egyéb információk február elejétől megtalálhatóak a Hivatal honlapján. A meghosszabbításra vonatkozó döntést a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hozza meg. A döntés során a Hivatalnak egyrészt értékelnie kell a VET által meghatározott szükséges feltételek teljesülését, másrészt pedig az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejét és a távhő felhasználók teherbíró képességét. A szükséges feltételek közé tartozik, hogy a hő legalább 70%-ban lakossági távhő vagy külön kezelt intézmény számára kerüljön értékesítésre, a termelő vállalja, hogy legkésőbb december 31-ig alkalmassá teszi termelőegységét a szabályozásra, továbbá hogy a kötelező átvételből származó előny kimutathatóan eljusson a hőfelhasználókhoz. Ez utóbbi feltétel az 50 MWe alatti beépített teljesítőképességű erőművekben kapcsoltan termelt hőenergia esetében akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hőértékesítés átlagára a kereskedelmi üzemidő alatt a közüzemi, illetve egyetemes szolgáltatói földgáz ár alatt marad. Ezeknek a feltételeknek folyamatosan teljesülniük kell a kötelező átvételi időszak végéig. A meghosszabbítást kérelmezők között nagy számban találhatóak kapcsolt gázmotorok. Mivel ez egy viszonylag egységes technológia, ezért a Hivatal a gázmotoros termelők kérelmeit egy egységes, a gázmotoros technológiára jellemző átlagos megtérülést kiszámító modell alapján bírálja el, nem pedig egyedileg. Ezzel is jelezni kívánjuk azon törekvésünket, hogy csak a hatékony gázmotorok átlagos megtérülését célzó támogatást kívánjuk fogyasztói teherként elismerni. A nem gázmotoros egységek nagymértékben különböznek egymástól, ezért esetükben egyedi vizsgálatokra kerül sor. Az elemzés nem gázmotor specifikus részei (pl. meghosszabbításhoz szükséges feltételek teljesítése, makrogazdasági adatok, megtérülés számítás módszertana) ugyanakkor iránymutatóak a meghosszabbítási eljárásban érdekelt, nem gázmotoros egységekre is. 1 Illetve azokra is, akik a 389/2007. Korm. rendelet alapján kaptak ugyan engedélyt, de abban nem került megállapításra a kötelező átvétel időtartama és a kötelező átvétel alá tartozó mennyiség évi LXXXVI. törvény kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 3/34

4 Az elemzés adatbázisát alapvetően a benyújtott kérelmekhez csatolt adatok jelentették. Jelen dokumentumban figyelembevételre kerültek az előző verziókhoz beérkezett észrevételek is. A fentieken kívül a Hivatal a korábbi évek engedélykérelmeihez benyújtott adatokat is felhasználta. kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 4/34

5 A Hivatal a következő megtérülési időkkel számol, amennyiben a termelő hőértékesítési árai éppen megegyeznek a felhasznált földgáz benchmark árával 3 : kihasználás, óra/év Méret (MW) 4000 ig tól 0,00 0,50 15,0 13,7 11,0 9,2 8,0 7,0 6,3 0,51 1,00 15,0 12,5 10,2 8,7 7,6 6,7 6,1 1,01 1,50 14,5 11,6 9,7 8,3 7,3 6,5 5,9 1,51 2,00 14,1 11,3 9,5 8,2 7,2 6,4 5,8 2,01 2,50 13,9 11,2 9,4 8,1 7,1 6,4 5,8 2,51 3,50 13,4 10,8 9,1 7,9 7,0 6,2 5,3 3,51 4,50 13,2 10,7 9,0 7,3 6,5 5,8 5,3 4,51 10,00 11,7 9,6 8,2 7,1 6,3 5,7 5,2 10,01 15,00 11,6 9,5 8,1 7,1 6,3 5,7 5,2 15,01 11,5 9,5 8,1 7,1 6,3 5,7 5,2 1. táblázat: Zöldmezős beruházások megtérülési ideje (ha hőértékesítési ár = benchmark gázár) kihasználás, óra/év Méret (MW) 4000 ig tól 0,00 0,50 15,0 12,7 10,3 8,7 7,5 6,7 6,0 0,51 1,00 14,6 11,6 9,6 8,2 7,2 6,4 5,7 1,01 1,50 13,7 10,9 9,1 7,8 6,9 6,2 5,6 1,51 2,00 13,2 10,6 8,9 7,7 6,8 6,1 5,5 2,01 2,50 13,0 10,4 8,8 7,6 6,7 6,0 5,5 2,51 3,50 12,5 10,1 8,6 7,4 6,6 5,9 5,0 3,51 4,50 12,3 10,0 8,5 6,9 6,1 5,5 5,0 4,51 10,00 10,9 9,0 7,7 6,7 6,0 5,4 4,9 10,01 15,00 10,9 9,0 7,7 6,7 6,0 5,4 4,9 15,01 10,8 8,9 7,6 6,7 6,0 5,4 4,9 2. táblázat: Nem zöldmezős beruházások megtérülési ideje (ha hőértékesítési ár = benchmark gázár) 3 Lásd a 10. táblázatot. A 2003, év végéig a benchmark földgáz ár megegyezik az adott termelő által elérhető közüzemi árral, mert ebben az időszakban még nem volt földgáz szabad piac. kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 5/34

6 A kihasználási óraszámot a közötti teljes működési évek átlagaként kell meghatározni a beépített villamos teljesítményre vonatkoztatva. A méret az adott telephelyen található gázmotorok beépített villamosenergia-teljesítményét jelenti. A fenti táblázatokban szereplő megtérülési időket a kapcsoltan termelt hő tényleges értékesítési áraknak megfelelően korrigálni kell, ami az alábbi y értékkel való osztás révén történik: 1. egyenlet: y = 0,7448x + 0,2589, ahol x = átlagos hőértékesítési ár / benchmark földgáz ár. Az x érték a kereskedelmi üzem kezdetétől eltelt teljes naptári évek értékesített hőmennyiséggel súlyozott átlagárai alapján kerül meghatározásra. A és évek négyszeres súllyal szerepelnek, mivel ezek az évek tekinthetőek leginkább iránymutatónak a jövőre vonatkozóan. Ha a termelő egyben távhőszolgáltató vagy külön kezelt intézmény is, akkor alapesetben x=0,8. Ettől csak megfelelő indokolás esetén lehet eltérni. A gázmotor élettartamára vonatkozó feltételezésnek megfelelően a korrekció után adódó megtérülési idő nem lehet 15 évnél hosszabb. Támogatás igénybevétele esetén a megtérülési időt a támogatás beruházáshoz viszonyított arányának megfelelően le kell csökkenteni. A VET 171. (5) bekezdése alapján a VET 171. (5) bekezdésben rögzített feltételeknek megfelelő, 50 MW beépített teljesítőképességet el nem érő teljesítőképességgel rendelkező villamosenergia-termelő esetében az átvétel időtartamát a Hivatal a kereskedelmi üzem kezdetétől számított legalább 7,5 éves időtartamra, de legfeljebb december 31-ig hosszabbítja meg. Ez egyenértékű azzal, hogy a megtérülési idő nem lehet 7,5 évnél rövidebb. A fenti módon kiszámított megtérülési időket a kereskedelmi üzem kezdetéhez hozzáadva kapható meg a megtérülés időpontja. Amennyiben ez az időpont december 31-nél későbbi, akkor a kötelező átvétel határideje a megtérülés időpontja által meghatározott hónap végéig, de legfeljebb december 31-ig meghosszabbításra kerülhet (a jogszabályi feltételek fennállása esetén). A KÁT keretében értékesíthető villamos energia éves mennyiségét a beépített villamos teljesítményre vonatkoztatott csúcskihasználási óraszám és a beépített villamos teljesítmény szorzataként határozza meg a Hivatal, mégpedig a évek átlaga alapján. kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 6/34

7 2. HÁTTÉR Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló, január 1-jével hatályon kívül helyezett 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet december 31-éig tette lehetővé, hogy a hatálya alá tartozók (köztük a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők) a kötelező átvétel keretében értékesítsék az általuk termelt villamos energiát. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 171. (5) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az 56/2002. GKM rendelet alapján értékesítésére jogosult termelő kérelmére az átvétel egyéb feltételeinek megtartásával, a kötelező átvétel alá eső mennyiség megállapításával a Hivatal a kötelező átvétel időtartamát legfeljebb december 31-éig meghosszabbíthassa. A január 29-én hatályba lépett, egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi VII. törvény (a továbbiakban Mtv) módosította a VET 171. (5) bekezdésének szövegét, a továbbiakban ezt a szöveget vesszük alapul. Az Mtv 51. (8) bekezdése lehetővé tette továbbá, hogy a Hivatal által az Mtv hatálybalépését megelőzően a VET 171. (5) bekezdése szerint hozott határozatokat az Mtv rendelkezései alapján szükséges módon a Hivatal kérelemre módosítsa. Ezen kérelmek esetében a Hivatalnak március 31-ig kell döntenie. A kérelmekhez benyújtandó dokumentumok listája és a benyújtáshoz szükséges egyéb információk február elejétől megtalálhatóak a Hivatal honlapján. 2.1 A meghosszabbítás szükséges feltételei A meghosszabbítás szükséges de nem elégséges feltételei a január 29-től hatályos szöveg [VET 171. (5)] szerint: a) a termelő a termelőegységgel még a évi CX. törvény (előző VET), illetve az ennek alapján kiadott 56/2002 GKM rendelet alapján jogosult kötelező átvételre, és b) a megtermelt hasznos hő 70%-ot meghaladó mértékben a lakossági távhő, illetve a VET pontja szerinti külön kezelt intézmény céljára kerül értékesítésre, és c) a Hivatal megállapítja, hogy a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerében történő részvételből származó előny a távhőfogyasztókhoz kimutathatóan eljut, és d) a termelő vállalja, hogy legkésőbb december 31-ig a termelő kapacitását alkalmassá teszi a VET 5. (1) bekezdése szerinti erőművi teljesítőképesség felajánlására és a hőfogyasztáshoz nem kötött működésre is. A feltételek teljesülését a Hivatal ellenőrzi. Ha a termelő a hosszabbítás feltételeit nem teljesíti, a Hivatal a termelőt kizárja a kötelező átvételből. A fenti feltételek teljesülésén kívül az 2.3 pontban szereplő kritériumokat mérlegeli a Hivatal a kötelező átvétel meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalánál. kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 7/34

8 2.2 A meghosszabbítás szükséges feltételeinek teljesítése A Hivatal a fenti feltételek teljesítésének igazolásaként az alábbiak szerinti információkat fogad el, illetve az alábbiak szerint jár el: a) A villamos energiáról szóló évi CX. törvény, valamint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételéről szóló külön jogszabály (56/2002. GKM rendelet) alapján történő jogosultságról van szó. Amennyiben az engedély bármilyen okból már nem a fenti jogszabályok, hanem a évi LXXXVI. törvény (VET) alapján került kiadásra és meghatározásra került benne a kötelező átvétel időtartama és a kötelező átvétel alá eső mennyiség, akkor az értékesítő nem jogosult a VET 171. (5) bekezdése szerinti hosszabbításra, azonban megfelelő indoklás mellett kérheti az engedély módosítását és ezzel az engedélyében szereplő kötelező átvételi időszak meghosszabbítását. A Hivatal ezen eljárások során is a jelen megtérülésszámítások tapasztalataira kíván építeni. Amennyiben az adott telephelyi termelés engedélyköteles (0,5 MWe beépített teljesítménynél nagyobb), de a termelőnek nincs kiserőművi összevont engedélye, akkor a kötelező átvétel meghosszabbítására nem jogosult, sőt a Hivatal bírságot fog kiszabni. A nem engedélyköteles erőművek esetében azok tartoznak a VET 171. (5) bekezdésének hatálya alá, amelyek január 1-jét megelőzően kezdtek értékesíteni a kötelező átvétel keretében. b) A Hivatal honlapján megtalálható 5. számú mellékletet kell kitölteni a lakosság és külön kezelt intézmények arányának igazolásához. Az érintett távhőszolgáltatónak igazolnia kell a lakosság és a külön kezelt intézmények részarányát a távhőszolgáltató értékesítéséből. A Hivatal a és évi adatokból indul ki, de a feltételnek folyamatosan fenn kell állnia a kötelező átvételi időszak végéig. c) A kötelező átvételből származó árelőny távhőfogyasztókhoz való eljutására vonatkozó feltétel az 50 MWe-nél kisebb beépített teljesítőképességű erőműben kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerében történő részvételből származó előny a távhőfogyasztókhoz, illetve a külön kezelt intézményhez akkor jut el kimutathatóan, ha a kereskedelmi üzemidő alatt kapcsoltan termelt hőmennyiség súlyozott átlagárának Ft/MJ-ban kifejezett értéke nem haladja meg a termelő számára elérhető július 1- je előtt a közüzemi, július 1-je után az egyetemes szolgáltatói - földgáz árának rendszerhasználati díjakkal és a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 138/A. -ában meghatározott pénzeszközzel növelt, Ft/MJ-ban számított értékét. Az egyetemes szolgáltatói ár esetében a Hivatal az egyetemes szolgáltatók súlyozott átlagárát vette figyelembe, amely értékek a Hivatal honlapján megtalálhatóak. A kritérium teljesülésének megítéléséhez a hőértékesítési árakat igazoltatni kell a helyi illetékes távhőszolgáltatóval, illetve az érintett külön kezelt intézménnyel (lásd benyújtandó dokumentumok 3. számú melléklet), továbbá meg kell adni a fölgáz vásárlásra vonatkozó adatokat (lásd benyújtandó dokumentumok 4. számú melléklet). kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 8/34

9 Az 50 MWe, illetve ennél nagyobb beépített teljesítőképességű erőművek esetében a Hivatal egyedi vizsgálatot alkalmaz. Ha ugyanaz a termelő a villamos energiával kapcsoltan és nem kapcsoltan termelt hőenergiát azonos áron értékesíti, akkor a távhőszolgáltatóval vagy külön kezelt intézménnyel ezt a kevert árat kell igazoltatni, de emellett részletesen le kell vezetni, hogy miként határozható meg a kapcsoltan termelt hőenergia értékesítési ára. A döntés során a Hivatal egyedileg fogja ezeket az eseteket megvizsgálni, figyelembe véve az alkalmazott technológiát, a kazánok életkorát, kihasználását, illetve az esetleges egyéb speciális jellemzőket. Ha a termelő egyben távhőszolgáltató vagy külön kezelt intézmény is, akkor a Hivatal úgy tekinti, hogy a kötelező átvételből származó előny automatikusan eljut a távhőszolgáltatóhoz illetve külön kezelt intézményhez és ezáltal a hőfogyasztókhoz. d) A hőfogyasztáshoz nem kötött működés és a VET 5. (1) bekezdés szerinti kapacitás felajánlhatóságának szükséges feltételeit illetően a Hivatal további egyeztetéseket folytatott a MAVIR-ral és a Magyar Kapcsolt Energia Társasággal. Az egyeztetések eredményeként az alábbi követelményeket kell teljesíteniük az engedélyköteles (0,5 MWe beépített teljesítőképességnél nagyobb) termelőknek: i) A kiserőműveknek rendelkezniük kell az ENTSO-E által kiadott Üzemviteli Kézikönyv (Operation Handbook) Teljesítmény-frekvencia szabályozás és viselkedés című eljárásrendben (Policy 1) megfogalmazott tercier szabályozási lehetőség felajánlásához szükséges erőművi teljesítőképességgel. ii) A kiserőműveknek legalább a beépített teljesítőképességük 60%-a feletti tartományban szabályozhatónak kell lenniük. iii) A szabályozási tartalék rendelkezésre állása az átviteli rendszerirányító által ellenőrizhető legyen, valós idejű üzemirányítási mérés segítségével. iv) A szabályozás képes legyen legalább 1 MW/1,5 perc teljesítményváltozási gradienssel a szabályozási teljesítmény aktiválására. v) A szabályozó kapacitásokat minimum napi 4 órán keresztül biztosítani kell, melyeket megszakítással is igénybe lehet venni. A részvételhez szükséges akkreditáció az Üzemi Szabályzatban leírtak szerint fog történni. A VET 5. (1) bekezdése értelmében a termelői engedélyes a rendszerszintű szolgáltatások biztosítására alkalmas, rendelkezésre álló kapacitásait köteles felajánlani a MAVIR-nak, azokat indokolatlanul nem tarthatja vissza. A felajánlás és az igénybe vett kapacitások illetve energia díjazása tekintetében a MAVIR szokásos eljárásrendje az irányadó. A 20 MWe-nál nagyobb beépített teljesítőképességű erőművek egyedileg vagy szabályozási központon keresztül kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 9/34

10 adhatnak ajánlatot, míg az ennél kisebbek csak szabályozási központon keresztül. Egy szabályozási központnak legalább az egyik (fel vagy le) irányban minimálisan 5 MW szabályozási képességgel kell rendelkeznie. Egy szabályozási központhoz csak azonos mérlegkörbe tartozó termelők csatlakozhatnak. További részletszabályok a Kereskedelmi Szabályzatba fognak szerepelni, ezért kérjük az érintetteket, hogy kísérjék figyelemmel annak változásait, továbbá aktívan vegyenek részt annak alakításában. A nem engedélyköteles termelőkre a d) pont szerinti követelmények nem vonatkoznak. 2.3 A meghosszabbítás további döntési kritériumai A kötelező átvétel meghosszabbítására vonatkozó eljárás során a Hivatalnak a fenti szükséges feltételek teljesülésén túl figyelembe kell vennie az alábbi döntési kritériumokat: a) a távhő felhasználók teherbíró képességét, b) az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejét. A távhő felhasználók teherbíró képességének figyelembevétele alapvetően abba az irányba mutat, hogy a kötelező átvételt a maximális időre hosszabbítsa meg a Hivatal amennyiben a kötelező átvételből származó előny eljut a távhő felhasználókhoz (ez egyúttal hosszabb távon növelné a villamosenergia-felhasználók terheit). A másik döntési kritérium az egyes termelési eljárások jelen esetben a gázmotorok átlagos megtérülési idejét veszi figyelembe és ezáltal korlátozza a villamosenergiafelhasználókra rakott terheket. A Hivatal olyan módon kívánja integrálni ezt a két ellentétes szempontot, hogy a hosszabbításnál az átlagos megtérülési időt veszi alapul, de az átlagos megtérülési idő meghatározásánál figyelembe veszi az adott termelő által eddig alkalmazott hőértékesítési átlagárat. Ha egy termelő olcsóbban adta a hőenergiát, akkor hosszabb lesz a számított megtérülési ideje. A Hivatal a kérelem elbírálása során a megtérülést az adott termelőegység kereskedelmi üzemének kezdetétől számítja a VET 10. e) pontjával összhangban. Megjegyezzük továbbá, hogy valamennyi érintett befektető akár maga építette, akár csak megvásárolta az adott termelőeszközt döntésekor csak a végéig tartó kötelező átvételre számíthatott biztosan. 2.4 Gázmotoros és nem gázmotoros termelők Már a kérelmek benyújtása előtt várható volt, hogy a kérelmet benyújtók többsége gázmotoros termelő lesz, így a gázmotorok vonatkozásában mutatkozott célszerűnek egy általános módszertant kidolgozni. Az egyéb eseteket (gázturbinák, nem földgázt felhasználó erőművek) egyedi vizsgálat alapján fogja a Hivatal elbírálni, mivel igen eltérő tulajdonságúak méretüket, technológiájukat, kialakításukat (pl. felújítás, átalakítás) és tüzelőanyagukat tekintve. Azonban ezen esetekben is szükség van valamilyen szinten egységes alapelvekre, például a jelen számításban használt megtérülés számítási módszertan, makrogazdasági feltételezések és megtérülési ráta alkalmazását tervezi a Hivatal. kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 10/34

11 A továbbiakban tehát a gázmotorokra vonatkozóan alkalmazandó megtérülés számítási módszertan végleges változatát mutatjuk be. 2.5 Előzmények A Hivatal a jelen témában írott konzultációs anyag első változatát július 31-én tette közzé honlapján, amelyhez augusztus 14-ig várta az észrevételeket. A beérkezett észrevételek összefoglalását és a rájuk adott válaszokat szintén közzétette a honlapján. A konzultációs anyag első változatában a gázmotorok költségeit két forrás alapján elemeztük: a) a Hivatal számára márciusában készített, Gázmotorok jövedelmezősége, megtérülése című tanulmányának 4. fejezete, b) a Hivatal által a gázmotoros termelőktől bekért adatszolgáltatás. A két modell között igen jelentős eltérések mutatkoztak, az adatszolgáltatásból származó költségek a legtöbb esetben jóval meghaladták a korábbi tanulmányból származtatott költségeket. A Hivatal úgy ítélte meg, hogy feltehetően az adatszolgáltatásból származó adatok festenek reálisabb képet, ezért ezt a változatot választotta bár egyes tételek esetében korrekciókat alkalmazott. A konzultációs anyag második verzióját november 10-én tette közzé a Hivatal. Ebben már a kérelmekhez benyújtott adatokra alapozta a figyelembe vett költségeket és bevételeket. Számításainkat az első verzióval összehasonlítva mutattuk be. A konzultációs anyag 2. verziójára november 16. délig várta a Hivatal az észrevételeket. A beérkezett észrevételeket és a Hivatal válaszait jelen anyaggal egyidejűleg publikáljuk. A jelen anyagban a konzultációs anyag 2. verziójához képest történt minden változás nyomon követhető az észrevételekre adott válaszokból. A végső változat november 25-én került publikálásra. A jelenlegi újabb verzióra az Mtv okán volt szükség, de a Hivatal néhány egyéb szükségesnek ítélt változtatást is végrehajtott. A szűkre szabott időkeretek miatt konzultációs időszakra a korábbi formában nem volt lehetőség, de a Hivatal egyéb módon (pl. nyilvános konzultáció február 26-án, személyes konzultációk, stb.) egyeztetett az érdekeltekkel és érdekképviseleti szervezeteikkel (MKET, MaTáSzSZ). kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 11/34

12 3. A GÁZMOTOROK KÖLTSÉGEI ÉS BEVÉTELEI 3.1 Beruházási költségek A fajlagos beruházási költségekre egy lineáris regressziós modellt alkalmaztunk, amely a fajlagos beruházási költséget ( FBK [MFt/MW]) az alábbi változók függvényében becsülte: Kereskedelmi üzem kezdete ( kezdet [év]) Zöldmezős beruházás-e? ( zöldmezős [1: igen; 0: nem]) Beépített villamos teljesítmény ( méret [MW]) A modell statisztikailag becsült paramétereire x o, x 1, x 2 és x 3 jelölést alkalmazva tehát: 2. egyenlet: FBK = x o + x 1 * kezdet + x 2 * zöldmezős + x 3 * méret A kérelmekhez beérkezett adatokból a fajlagos beruházási költségek átlaga 212 MFt/MW volt, szórása pedig 82 MFt/MW. Az elemzés reálisabbá tétele érdekében az átlagtól a szórásnál nagyobb mértékben eltérő fajlagos beruházási költségeket kiugró értékeknek minősítettük és nem vettük figyelembe. A lineáris regresszió eredményét mutatja az alábbi táblázat: változó paraméter t érték szignifikáns? (10%) konstans ,58 igen kezdet 12,53 5,62 igen zöldmezős 3,55 0,38 nem méret 0,61 0,67 nem 3. táblázat A beruházási költségek becslésének paraméterei A t-érték a paraméter és a becslés standard hibájának hányadosa, a paraméter jelen esetben akkor tekinthető 10%-os szinten szignifikánsnak, ha a t-érték abszolút értéke nagyobb 1,67-nél. Mint látható, sem a zöldmezős, sem pedig a méret változók együtthatói nem tekinthetőek szignifikánsnak, vagyis ezek a változók gyakorlatilag nem játszanak szerepet a fajlagos beruházási költségek alakulásában. A lineáris regressziót a fennmaradó két szignifikáns magyarázó változóval megismételve az alábbi eredményt kapjuk: változó paraméter t érték szignifikáns? (10%) konstans ,12 igen kezdet 12,86 6,17 igen 4. táblázat: A beruházási költségek becslésének szignifikáns paraméterei A beruházási költségeket és a becsült értékeket grafikusan szemlélteti az alábbi ábra. kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 12/34

13 1. ábra A fenti paraméterek alapján adódó fajlagos beruházási költségeket az alábbi táblázat mutatja. Kezdet MFt/MW táblázat: Az adatok elemzéséből adódó beruházási költségek (MFt/MW) Ezek az értékek a korábban számított nem zöldmezős és zöldmezős fajlagos beruházási költségek között helyezkednek el, azoktól nem térnek el jelentősen. A Hivatal ugyanakkor logikusnak véli, hogy a zöldmezős beruházások fajlagosan drágábbak legyenek, így az adatokból adódó eredmények ellenére, mintegy üzenetértékkel a zöldmezős beruházásokat 5%-kal magasabb fajlagos beruházási költségen veszi figyelembe. A közepes- és nagyjavítások költségei nagyon eltérő módon szerepelnek a beérkezett adatokban. Valószínűsíthető azonban, hogy a karbantartási költségeknél ez nem teljes mértékben került figyelembevételre. Mivel ezek a motor élettartamát is meghosszabbítják, ezért nem a karbantartási díjaknál, hanem inkább a beruházási költségek 5%-os emelésével vesszük őket figyelembe. A fenti két korrekcióval a figyelembe vett beruházási költségek az alábbiak szerint alakulnak: kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 13/34

14 nem zöldmezős zöldmezős táblázat: Figyelembe vett fajlagos beruházási költségek (MFt/MW) 3.2 Állandó költségek A figyelembe vett költségek meghatározásakor a kérelmekhez beérkezett adatokat használtuk fel. Az alábbiakban grafikusan is bemutatjuk példaként a évi költségeket. 2. ábra kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 14/34

15 3. ábra 4. ábra kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 15/34

16 5. ábra A biztosítási költségek esetében viszonylag lineárisnak tűnik a kapcsolat a biztosítási díj és a méret között, azonban a személyi és egyéb költségek esetében már sokkal nagyobb az adatok szórása és kevéssé értelmezhetőek a megadott adatok. Az adatokból számított súlyozott átlagokat az alábbi táblázat mutatja be. Biztosítás (MFt/MW) személyi költség (MFt/MW) Egyéb költség (MFt/MW) ,39 1,69 5, ,50 1,94 8, ,46 1,72 7, ,58 2,14 6, ,61 2,41 7, ,63 2,46 9,36 7. táblázat: Az adatokból származó fajlagos állandó költségek A fenti számításokban csak az átlagértéktől a szórásnál kisebb mértékben eltérő adatokat vettük figyelembe, azaz ilyen módon megpróbáltuk kiszűrni a kiugró értékeket. A nagy szóródás, nem lineáris kapcsolat, eltérő adattartalom és túlzottan magas értékek miatt továbbra is korrekciókat tartunk szükségesnek a személyi és egyéb költségek terén Személyi költségek A évi személyi költségeket meghatározó képlet: 3. egyenlet: (6+MW)*0,5+MIN(2;INT(MW/5))*2, ahol MW: az erőmű méretét jelöli MW-ban, MIN: az utána következő értékek legkisebbike, kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 16/34

17 INT: az utána következő kifejezés egészrésze. A képlet logikája annyiban tér el a korábbitól, hogy az 5-9,9 MW-os erőművek esetében a (6+MW)*0,5 alapértékhez hozzáadódik 2 MFt/MW, a 10 MW-os és annál nagyobb erőművek esetében pedig +4 MFt/MW. Ezt mutatja az alábbi ábra. 6. ábra Ennek indoka, hogy egy bizonyos mérethatárnál a motorok száma is megnövekszik, ami nagyobb élőmunka-igénnyel járhat és így nagyobb személyi költségeket okozhat. A további évekre vonatkozóan ezeket az értékeket az inflációval korrigáljuk. Az inflációs értékeket az alábbi táblázat mutatja. Infláció ,7% ,8% ,6% ,9% ,0% ,1% 8. táblázat: Inflációs értékek kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 17/34

18 3.2.2 Egyéb költségek A figyelembe vett egyéb költség 2006-ra vonatkozóan 5 MFt/MW, ami az adatokból adódó értéknél némileg alacsonyabb. A további évekre a 10. táblázatban szereplő inflációval korrigáljuk ezt az értéket. Az így figyelembe venni tervezett egyéb költségeket az alábbi táblázat mutatja. Korrigált egyéb költség (MFt/MW) , , , , , ,73 9. táblázat: Korrigált egyéb költségek 3.3 Változó költségek Földgáz árak Földgáz árak 2009-ig a beérkezett adatok alapján A kérelmekkel beérkezett adatokban a földgáz ára is jelentős szóródást mutat. Ez részben a szabadpiaci beszerzések, részben pedig a különböző közüzemi tarifák hatását tükrözi. Példaként bemutatjuk a évi adatok alakulását az alábbi ábrán. 7. ábra kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 18/34

19 A fenti ábrából is arra lehet következtetni, hogy a nagyobb termelők olcsóbban tudják beszerezni a földgázt. Ezért a figyelembe vett földgáz árakra vonatkozóan két kategóriát állítottunk fel a villamosenergia-termelés alapján: 20 GWh/év-nél kisebb termelés 20 GWh/év vagy annál nagyobb termelés Az egyes termelők villamosenergia-termelésének mértéke a közötti teljes működési évek átlaga alapján kerül megállapításra. Az egyes évekre vonatkozó átlagárakat, illetve az előző évhez képest történt változást mutatja be az alábbi táblázat. Az adatok feldolgozásánál itt is csak az átlagtól a szórásnál kisebb mértékben eltérő adatokat vettük figyelembe. 20 GWh alatt 20 GWh és fölötte táblázat: Figyelembe vett átlagos (benchmark) földgáz árak (Ft/GJ) A jövőre vonatkozó földgáz árak A múltbeli adatok alapján a 20 GWh/év villamosenergia-termelés alatti termelők földgáz ára mintegy 5%-kal volt magasabb a nagyobb termelőkénél. Erre alapozva a 20 GWh/év alatti kategóriában az alább bemutatott áraknál 2,5%-kal alacsonyabb, míg a 20 GWh/év fölötti kategóriában 2,5%-kal magasabb földgáz árat tételezünk fel. A évekre a Platts adatai alapján becsülte meg a (rendszerhasználati díjak nélküli) földgáz termékárakat a Hivatal. A becslésnél 185 HUF/USD árfolyamot feltételeztünk. A további évekre vonatkozóan a évre becsült földgáz termékár inflációval korrigált értékét vettük figyelembe. A rendszerhasználati díjak tekintetében a novemberi állapotból indultunk ki, amelyet az alábbi táblázat mutat be. Díjelem mérték mértékegység Szállítási kapacitásdíj Ft/(m 3 /h)/év Elosztási kapacitásdíj Ft/(m 3 /h)/év Szállítási forgalmi díj 0,833 Ft/m 3 Elosztási forgalmi díj 0,845 Ft/m táblázat: évi földgáz rendszerhasználati díjak (novemberi állapot) A további évekre ezeket az értékeket inflációval növeltük. kapcsolt hosszabbítás elemzés_2010_március.doc 19/34

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-522/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-448/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 TÁRGY: A kötelező átvétel időtartamának és

Részletesebben

Észrevételek és válaszok

Észrevételek és válaszok Észrevételek és válaszok KÁT hosszabbításra vonatkozó konzultációs anyag 2. verziójához 1) A gázmotoros egységek megtérülésére vonatkozó számítások - a tervezettől eltérően az 5 MW beépített telephelyi

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

1. A rendelet alkalmazási köre

1. A rendelet alkalmazási köre A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 17/016. (XII. 1.) MEKH rendelete a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről A villamos energiáról

Részletesebben

A Kormány.../2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006. (..) Korm. rendelete A Kormány../2006. (..) Korm. rendelete az átállási költségek meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 183/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a villamos energiáról

Részletesebben

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza A megújuló villamosenergiatámogatási rendszer (METÁR) új erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza tüzelés szemszögéből A jelenleg ismert rendeletek és tervezetek alapján Rudolf Péter vezérigazgató

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ I. ADDICIONALITÁS Addicionalitás: a projektalapú tevékenységekkel

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2015. MÁJUS 14. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése

A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése Budapest, 26. január 19. A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése A villamos energiáról szóló 21. évi CX. Törvény (VET) és annak végrehajtási rendelete (Vhr) 25. évi módosítása

Részletesebben

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló1/2015.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Cégértékelés. Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával

Cégértékelés. Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával Cégértékelés Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával 2016. 2015.05.19. május Vállalati érték meghatározása A Benefit Barcode Inc. többségi tulajdonosa

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2013. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2014. ÁPRILIS 8. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

Majosháza Község Polgármesteri Hivatal

Majosháza Község Polgármesteri Hivatal Majosháza Község Polgármesteri Hivatal 2339 Majosháza, Kossuth u. 34. Tel: 06 24 511830, Fax: 06 24 511831 E-mail: majoshaza@majoshaza.hu Tisztelt Adózók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Majosháza Község

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia,

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia, 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései

A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései A megújuló energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia gazdaságossági összefüggései Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2008. május 27. Dr. Grabner Péter osztályvezetı Villamos

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2012. MÁJUS 7. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról,

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre)

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) oldal: 1/5 1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj): ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek

Részletesebben

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben XIX. Főenergetikusi és Innovációs Szeminárium Visegrád, 2012. május 9-11. Kapcsolt energiatermelés Azonos technológiai folyamatban hő- és villamosenergia egyidejű

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga 2 feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga 2 feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2015. június 2. Név: Neptun kód: Vizsga 2 feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Ismertesse a szekunder teljesítménytartalékok elszámolási módját! (10) 2. Ismertesse az A, B és

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 9. cikk (1) (2) bekezdésében említett elemeket tartalmazó,

Részletesebben

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «A» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés fıbb mutatói 2009 I. félévében Az ún. KÁT mérlegkörben 1 támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos energiához kapcsolódó

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Mértékegység 1990 1995 2000 2001 2002

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a közüzemi villamosenergia-ellátás, a villamosenergia-elosztás, -átvitel, rendszerirányítás és rendszerszintű szolgáltatások, valamint a villamosenergia-termelői engedéllyel

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás)

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) 3-6. Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) Pénzügyek Tanszék Deliné Pálinkó Éva palinko@finance.bme.hu BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 Bevezetés A

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Az előadás vázlata 1. A METÁR bevezetésének előzményei 2. A METÁR főbb elemei 3. Kérdések

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 14. június 3. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Ismertesse a szekunder- és tercier teljesítménytartalékok éves beszerzési módját! Térjen ki a szolgáltatást

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2012. június 1. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Tevékenység szerint csoportosítsa a villamosenergia-piac szereplőit! Ahol tud, adjon példát, valamint

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2015. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2016. JÚLIUS 21. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE Ügyiratszám: 6668/1/2015 Ügyintéző: Bereczk Balázs Tel.: 85/501-035 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONJÁT NEM TÜKRÖZI EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A Kormány./2008. ( ) Korm. rendelete a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

A GAZDASÁGI, INFORMATIKAI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE

A GAZDASÁGI, INFORMATIKAI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE ... napirendi pont A GAZDASÁGI, INFORMATIKAI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE Javaslat a távhőszolgáltatás díjairól szóló új önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A távhőszolgáltatás

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Kapcsolt energiatermelés Magyarországon XIX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március 2-3.

Kapcsolt energiatermelés Magyarországon XIX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március 2-3. Kapcsolt energiatermelés Magyarországon 2016 XIX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2016. március 2-3. Hajdúszoboszló Szabályozási alapok 2011 októberétől Hatósági hőár rendszer [50/2011.

Részletesebben

A lakossági villamosenergia-árak változásának okai Magyarországon (1996-2014)

A lakossági villamosenergia-árak változásának okai Magyarországon (1996-2014) A lakossági villamosenergia-árak változásának okai Magyarországon (1996-2014) előadó: Perger András Sajtótájékoztató Budapest, 2015. február 24. A TANULMÁNY HÁTTERE IVF -- V4 országok közös kutatása Szükséges

Részletesebben

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján:

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján: IFRS 1 - TOTAL A következő gazdasági események TOTAL könyveiben szerepelnek, aki úgy döntött, hogy IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat készít 20X7. december 31-ére vonatkozóan. A vállalkozás az

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól Hatályos: 2012.01.02-2012.03.31 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök távfűtési

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló évi XL.

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló évi XL. 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról

56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 2010.09.20. 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet módosítására

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet módosítására Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 Száma 222-2/2008 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben