Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6 A /2012 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-Testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés a Magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011(XII.31) önkormányzati rendelet két területét érinti. Egyrészt indítványozza a óta változatlan belterületi adómérték növelését, figyelembe véve a helyi adókról szóló évi C. törvény szerint hatályos felső határt és az elmúlt 5 év inflációs hatását, másrészt kisebb módosítást javasol a 70 éven felüliek adómentességi kritériumának pontosítására az eljárási rend rögzítésére az egyértelmű jogalkalmazás segítése érdekében. I. Minden települési önkormányzat alapvető kötelezettsége a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladat megfelelő ellátásához, az önkormányzat önálló gazdálkodási feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen a helyi közösség fokozottabb szerepvállalása, a közös terhekhez való hozzájárulása, melynek egyik hangsúlyos eszköze a helyi adók rendszere. Szentes városban a magánszemély kommunális adója közel öt éve változatlan mértékű, így a gazdasági hatások miatt az ingatlanok után fizetett adókból befolyó bevétel reálértéke évrőlévre folyamatosan csökkent. Az önkormányzati feladatok, szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásához illetve a település költségvetésében meghatározott feladatok forrásigényének biztosításához szükségessé vált a hosszabb ideje változatlan adó mértékének inflációkövető mértékű rendezése. Jogszabályi környezet A helyi adókról szóló többször módosított évi C. tv-ben (Htv.) az önkormányzatok vagyoni típusú (építményadó, telekadó) kommunális jellegű (magánszemély kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó) illetve helyi iparűzési adó bevezetésére kaptak felhatalmazást. Az önkormányzat adó megállapítási joga - a működtetendő adónem meghatározása mellett - arra terjed ki, hogy az adó mértékét, a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási

2 követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a Htv.-ben meghatározott felső határokra, évtől illetve az azt követő években a vagyoni típusú és a kommunális jellegű adónemek esetében - a KSH által évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére figyelemmel megállapítsa. A helyi adó törvény rendelkezésének megfelelően a fogyasztói árindex-el valorizált adómaximum a magánszemély kommunális adójában 2004-től napjainkig az alábbi táblázat szerint alakul: Év Törvényi maximum ,0 Ft/év ,0 Ft/év ,0 Ft/év ,4 Ft/év ,5 Ft/év ,0 Ft/év ,6 Ft/év ,7 Ft/év ,5 Ft/év Ft/év Forrás: saját gyűjtés Helyi jellemzők A lehetséges adónemek közül Szentes Város Önkormányzat Képviselő testülete január 01-től vezette be a magánszemély kommunális adóját, melynek mértéke az adónem működése óta mindösszesen két alkalommal évben illetve évben emelkedett az alábbi táblázat szerint: Időpont Belterület Külterület Javasolt től A változat: 6000 B változat: Forrás: saját gyűjtés A tartósan állandó adómérték miatt a magánszemély kommunális adójából származó bevétel összege az infláció hatására reálértékben csökkent, illetve az összes adóbevételen belül elfoglalt aránya is mérséklődött ről 2007-re az éves kommunális adó bevétel aránya 4,2 %-ról 1,89 %-ra csökkent, a évi emeléssel ez a részesedési arány javult ugyan, de évben is mindösszesen 3,67%-on áll, tehát az ingatlannal rendelkező lakosság ilyen mértékben járul hozzá a település működéséhez. A törvény által megengedett legmagasabb és a településen alkalmazott adómérték viszonyát mutatja be a következő táblázat: 2

3 Év Települési adómérték belterületen Törvényi maximum Képviselt arány ,0 Ft/év 16,67% ,0 Ft/év 25,00% ,5 Ft/év 34,62% ,5 Ft/év 19,51% Ft/év 22,53% Ft/év 26,29% Forrás: saját gyűjtés Egyértelműen látszik, hogy a törvényi maximum folyamatos emelése miatt az önkormányzat belterületén fizetendő adótétel és a külterületi is - egyre csökkenő arányt mutat a lehetséges, legmagasabb összeghez viszonyítva. A évben még 34,62%-os adótétel beállás, mára 19,51%-ra romlott. Az elmúlt 5 év inflációjának mértékét tekintve látható, hogy annak változása évről évre összességében 25,56%-kal nőtt, ami évente és átlagosan 4,66%-os emelkedést jelent. Infláció (%) Év , , , , ,2* várható Forrás: infláció mértéke KSH Az infláció függvényében ha a fogyasztói árindex változása az adótételben minden évben érvényesítésre kerül a legutolsó adómódosításból kiindulva az adó mértékeknek az alábbiak szerint kellett volna évről-évre változnia.: Infláció mértéke Magánszemély kommunális adója (Ft) Év % belterület Külterület , , , , , Forrás: infláció mértéke KSH Mivel értékkövetés az elmúlt 5 évben nem történt, mára a korrekció, az egyéb források csökkenése, az önkormányzati adóbevétel egyrészének központi költségvetés részére történő elvonása és az inflációs hatás miatt elkerülhetetlenné vált. Az adónemben az adómértékeket, azok utolsó változási időpontjától számított éves infláció mértékéhez közelített arányban ajánlott kiigazítani. 3

4 A évi korrekció óta a fogyasztói árindex évről-évre történt növekedése, az adótétel reálértékének megőrzése érdekében belterületen 1000 Ft-nál kissé magasabb, külterületen 1000 Ft-nál alacsonyabb összegű emelést indokolna. Figyelembe véve viszont, hogy a település belterületén élők az önkormányzat által ellátott és finanszírozott szolgáltatásokból nagyobb arányban részesülnek, jelen előterjesztés csak a belterületi adómérték emelésére tesz javaslatot, a külterületi 3500 adótétel változatlanul hagyása mellett. Az adózók teherviselő képességének vizsgálata Amennyiben megvizsgáljuk a minimálbér és a nyugdíjminimum valamint a korábbi és a tervezett adó mértékének arányait 1999 és 2012 között akkor látható, hogy 1999-ben a Ft-os havi minimálbér összegéhez képest a belterületi ingatlanok 3000,- Ft-os éves magánszemély kommunális adójából az 1 hónapra eső 250,- Ft, 1,11 %-os havi terhet jelentett. A külterületi ingatlanok esetében a 2000,- Ft éves magánszemély kommunális adójából 1 hónapra eső 167,- Ft, a havi minimálbér 0,74 %-ának megfelelő volt az adóteher évben külterületi ingatlanok esetében az adómérték évi 3500,- Ft-ra emelésével, a havi 292,- Ft-os adóteher a évre meghatározott ,- Ft-os havi minimálbér 0,42 %-a, míg belterületi ingatlanoknál a havi 417,- Ft, a minimálbér 1 havi összegének 0,6%-a volt Az alábbi táblázatból látható, hogy a évtől tervezett emelés eredményeként akár a havi, akár az éves minimálbérhez viszonyítunk, a magánszemély kommunális adójából eredő adóterhelés arányaiban alatta marad az évinek. Év Minimálbér havi összege külterület (Ft//év) (Ft/hó) kommunális adó mértéke 1 hónapra eső adó az 1 havi minimálbér %-ában belterület Ft//év Ft/hó külterület belterület ,74% 1,11% ,65% 0,98% ,42% 0,63% ,33% 0,50% ,33% 0,50% ,32% 0,47% ,29% 0,44% ,27% 0,40% ,25% 0,38% ,42% 0,60% ,41% 0,58% ,40% 0,57% ,37% 0,53% ,31% 0,45% ,30% 0,52% * ,30% 0,60% * a 2013.évre várható minimálbérrel számolva Csongrád megyei városok, megyei jogú városok évi adómérték adatai: Szentes Csongrád Kistelek Szeged Hmvhely Makó Mindszent Mórahalom Építményadó működik a Magánszemély Nincs lakások kommunális kommunális alapterülete adója adó alapján Forrás: gyűjtött adatok A táblázat összehasonlításként mutatja a megye nagyobb településein bevezetett adónemeket és az alkalmazott adómértékeket évre vonatkozóan. Látható, hogy a Szentes város illetékességi területén alkalmazott évi mértékek az alsó közép kategóriába tartoznak, és még a tervezett emelés sem eredményez majd megyén belüli aránytalanságot. 4

5 Az adó mértékének emelésével elérhető adóbevétel évben 1499 külterületi ingatlan tulajdoni hányad után 2760 eft adókivetése, és belterületi ingatlan tulajdoni rész után eft adókivetése történt meg. Adómérték Kivetett eft Biztonsággal beszedhető (96%) eft Belterület Külterület Összesen Forrás: adat_33.xls A fenti táblázat számait kiinduló adatnak tekintve a magánszemély kommunális adója mértékének emelésével elérhető bevétel növekedést az alábbi táblázatok szemléltetik. A változat Adómérték Kivetett eft Biztonsággal beszedhető (96%) eft Elérhető bevétel növekmény évhez viszonyítva (eft) Belterület Külterület Összesen B változat Adómérték Kivetett eft Biztonsággal beszedhető (96%) eft Elérhető bevétel növekmény évhez viszonyítva (eft) Belterület Külterület Összesen A számítások két alternatívát mutatnak be. Mindkét variáció a külterületi ingatlanok adómértékének változatlanságával számol. A lehetőségként felvázolt módozatok közül az A változat egy mérsékeltebb, évi 1000 Ft-os, a B változat egy erőteljesebb évi 2000 Ft-os emelést irányoz elő, ugyanakkor az adómérték összegének módosítására döntési jogkörrel a képviselő testület rendelkezik. Az előterjesztés második része inkább technikai jellegű döntés. II. A Képviselő Testület decemberi ülésén szűkítette a 70.éven felüli, ingatlannal rendelkező adóalanyok adómentességének lehetőségét akképpen, hogy az igénybe vehető mentességet jövedelemhatárhoz kötötte és jövedelemhatárként a minimálbér kétszeresét határozta meg. A rendeletben foglaltaknak eleget téve év elején - és a mai napig is - az adóhatósághoz folyamatosan érkeztek az adózók részéről a jövedelemigazolások. Az év folyamán 2626 fő 5

6 jogosultból 2522 fő nyújtott be igazolást, közülük 255 fő esett ki a mentességre jogosultak köréből, viszont 104 fő a mai napig nem is jelentkezett, így számukra a mentesség jogalap hiányában szintén megszűntetésre került. A rendelet napi alkalmazása során jelentkeztek olyan a kérdések amelyeknek szabályozásában pontosításra van szükség. Számtalan esetben vita alapját képezte a minimálbér fogalma, illetve elsősorban annak összege továbbá, hogy mit is jelent a minimálbér, azonos-e a garantált bérminimummal vagy sem, havi, vagy heti bérminimumot kell alkalmazni, milyen időpont szerint kell vizsgálni a jövedelmet. Az alábbi táblázat mutatja a 2012.évi minimálbér illetve garantált bérminimum összegét Minimálbér Garantált bérminimum Havibér esetén Ft Ft Hetibér esetén Ft Ft Napibér esetén Ft Ft Órabér esetén 533 Ft 621 Ft Nem tisztázott az eljárási rend abban az esetben sem, amikor év közben emelkedik, vagy csökken a jövedelem összege. Példa erre a jelenlegi helyzet is, miszerint november elsejétől - január elsejéig visszamenőleges hatállyal - 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Gyakran előforduló eset ugyanakkor, hogy az évközben elhunyt házastárs jogán járó özvegyi nyugdíj belépése miatt jelentősen megemelkedik a havi jövedelem vagy éppen az elhalálozást követő 1 év lejártával annak csökkenése következik be. Ezen anomáliák megoldására Egyrészt célszerű határozni az igazolások benyújtására nyitva álló időintervallumot. Célszerűen az adóév január 01. napjától - az első adófizetési határidőig - az adóév március 15. napjáig terjedően úgy, hogy a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár ; Másrészt indokolt meghatározni azt a hónapot, melynek a jövedelme a mentességre jogalapot ad, a rendeletmódosítási javaslat az adóév első hónapját jelöli meg; Továbbá egyértelműen bele kell foglalni helyi rendeletünkbe a minimálbér fogalmának meghatározását, egyezően a minimálbér összegét meghatározó kormányrendeletben foglaltakkal; A minimálbér összege a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 17. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Kormányrendelet által szabályozott évben ez a jogszabály a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011.(XII.22.) Korm. rendelet. Tisztelt Képviselő testület! Kérem, az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és dönteni az adó mértékének A vagy B változat szerinti, illetve a 70 éven felüliek mentessége eljárási szabályainak január 01-ei hatállyal történő módosításáról. Szentes, 2012.november Szirbik Imre

7 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.( ) önkormányzati rendelete A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011(XII.31) önkormányzati rendelet 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1.. A változat: A magánszemély kommunális adójának évi mértéke: - belterületen adótárgyanként: 6000 Ft - külterületen adótárgyanként: 3500 Ft B változat: A magánszemély kommunális adójának évi mértéke: - belterületen adótárgyanként: 7000 Ft - külterületen adótárgyanként: 3500 Ft 2.. A Rendelet 2.. (1) bekezdés d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az adófizetési kötelezettség alól mentes adótárgyak: d.) a műemléképítményben levő lakás céljára szolgáló helyiség, amennyiben az adóalany jövedelme az adóév első hónapjában nem haladja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére, havibér alkalmazása esetén megállapított bruttó személyi alapbér kötelező legkisebb összegének másfélszeresét. A mentesség alapjául az adóév első hónapjának jövedelmét kell figyelembe venni. Igénybevételéhez az igazolásokat évente, az adóév március 15. napjáig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A rendelet 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép : (2) Saját használatában levő adótárgy vonatkozásában mentes az adó megfizetése alól a 70. életévét betöltött adóalany, amennyiben az adóév első hónapjában jövedelme nem haladja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére, havibér alkalmazása esetén megállapított bruttó személyi alapbér kötelező legkisebb összegének másfélszeresét. A mentesség alapjául az adóév első hónapjának jövedelmét kell figyelembe venni. Igénybevételéhez az igazolásokat évente, az adóév március 15. napjáig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. E rendelet 2013.január 01. napján lép hatályba 3. Záró rendelkezés Dr. Sztantics Csaba Jegyző 7 Szirbik Imre polgármester

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6

Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-1758/2015 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Építményadó rendelet Mell.: 1 db rendelet tervezet, 1 db beadvány Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A 2015 évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző Váczi Julianna osztályvezető Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról. 2001. július

JELENTÉS. a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról. 2001. július JELENTÉS a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról 2001. július 0121 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: V.Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Dr. Lóránt Zoltán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére 4924-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

5JJ.L. számú előterjesztés

5JJ.L. számú előterjesztés 5JJ.L. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete az építményadóról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 30/2013.(XI.29.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati adók 2012. év.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati adók 2012. év. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati adók 2012. év. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

2013. szeptember 26-i rendes ülésére

2013. szeptember 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 57/2008.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/977-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ügyiratszám: 22-169/2013. Tárgy: Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének meghatározásáról Budapest

Részletesebben