MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP / MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 4. A tananyagfejlesztés módszertana 1

2 Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A kiadvány az INTER-STUDIUM - Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel című, TÁMOP / számú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg Szerkesztette: Közreműködött: Kiss Gábor Kovácsné Szeppelfeled Erzsébet Major Mónika Lakatos Zsolt

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A munkakörelemzéstől a tananyagtartalomig A DACUM módszer lényege A DACUM módszer alkalmazásának módszertana A DACUM módszer alkalmazásának bemutatása egy megvalósult felnőttképzési program tapasztalatai alapján Már tudjuk, hogy mit kell megtanítanunk, de milyen tananyagok állnak rendelkezésre? A tananyag definíciója, a tananyagok csoportosítása A tanulási útmutatók...17 Az önellenőrző feladatlap: Az elektronikus tananyagok...24 Bevezetés Elektronikus tanulás (E-Learning) Miért kell, hogy elektronikus tanulást használjunk Megváltozott szerepek Kihívások Milyen feladatot jelent az elektronikus tananyagok alkalmazása a pedagógusok részére Tananyagok építőelemei E-Learning tananyagok felépítése Pedagógiai és módszertani szempontok Technikai, szerkesztési szempontok A távoktatáshoz használt technikai, technológiai háttér A SCORM szabvány LMS rendszerek Moodle A Moodle telepítése Szerepek a Moodle-ben A Moodle használata...36 Bejelentkezés, regisztráció Kurzusok, kurzusok létrehozása Tananyagszerkesztés Tananyag szerkesztő alkalmazások exe Learning program

4 7.3 Néhány szó a szerkesztő felületről Tananyag beillesztése a Moodle-be E-Learning az EU-ban és Magyarországon Az E-Learning Európai Unióban Az E-Learning Magyarországon Digitális tudásbázisok A Sulinet Digitális Tudásbázis Tananyagelem, tananyagegység Az SDT használata Tananyagok létrehozása A tananyagokhoz való hozzáférés Csoportos tananyagszerkesztés - munkacsoport Szerkesztés közben, munkacsoportban dolgozva Lejátszás közben, munkacsoportban dolgozva A használó pedagógusok értékelés Nyitott képzések a digitális iskolák A nyitott képzéssel kapcsolatos alapfogalmak A digitális képzés előzményei A digitális képzés jellemzői A digitális szakmai képzés szervezeti keretei A nevelés-oktatás célok a nyitott képzésben A digitális képzés megszervezése és értékelési módszerei Az oktatásszervezés módja, színterei A digitális szakmai képzés és a Nemzeti Alaptanterv kapcsolódási pontjai...75 Irodalomjegyzék...77 Elektronikus források...79 Vonatkozó jogszabályok és az Európai Unió direktívái

5 1. Bevezetés Napjainkra alapvető követelménnyé vált a legkülönbözőbb társadalmi csoportok, foglalkozások körében az egész életen át tartó tanulás. Ennek az elvárásnak megfelelően át kellett, át kell alakulnia az oktatási rendszerünknek. Ez jelentős feladatot és egyben komoly lehetőséget is ad az oktatási intézményeknek. A képzés minőségének, hatékonyságának fejlesztésében kiemelt jelentősége lehet a tananyagfejlesztés területén megvalósítható innovációnak. A téma feldolgozása során folyamatosan szem előtt kell tartanunk, hogy a tananyagfejlesztés nem csak a hagyományos és elektronikus tankönyvek fejlesztése. A tananyagfejlesztés során meg kell tervezni a képzési folyamat teljes és egységes tartalmát, az iskolától származó hatásokat, amelyek célzottan az szükséges kompetenciák elérését szolgálják, a tanulói tevékenységeket, cselekvéseket. Az iskolák egy része, rendelkezik azzal a szellemi kapacitással és eszközrendszerrel, amely szükséges ahhoz, hogy aktív résztvevője a tananyagfejlesztési projekteknek. A módszertani összefoglalóban azokkal a korszerű és mindennapi oktatási tevékenység során is hasznosítható jó gyakorlatokat kívánjuk bemutatni, amelyeket egy iskola is alkalmazhat a tanítási-tanulási folyamatokban. A dokumentum összefoglalja a képzés tartalmának meghatározása során alkalmazható módszereket, az elektronikus tananyagok fejlesztésével kapcsolatos ismereteket, az elektronikus tanulási formák alkalmazásának lehetőségeit. A rövid tematikus összefoglalók mellett egy-egy, általunk kiemelten fontosnak tartott témát részletesen is kidolgoztunk önálló dokumentumban, amely megtalálható a projekt honlapján. Ilyen összefoglalás található például a Magyarországon a tananyag tartalom meghatározását szolgáló DACUM módszeréről, a Magyarországon működő digitális tudásbázisokról, illetve az egyik legelterjedtebb távoktatási keretrendszer (MOODLE) alkalmazásáról. 5

6 2. A munkakörelemzéstől a tananyagtartalomig A képzés tartalmi tervezésének alapja a képzés céljának, a megszerzendő kompetenciáknak és a módszereknek a meghatározása. A szakmai képzések kompetencia-alapúvá válásával alapvető követelmény lett, hogy a képzésnek azokat a szakmai és személyes kompetenciákat kell fejleszteni, amire az adott munkakörben szükség van. Ennek megfelelően a képzések tartalmának megtervezése ma már általában munkakörelemzésre épül. Az elemzés meghatározza, hogy milyen ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, jártasságokkal kell rendelkeznie a szakembereknek. Magyarországon a Világbanki Program keretében indult el először megalapozott egységes módszertan alapján munkakörelemzés a DACUM módszer alapján, amelyet később is alkalmaztunk a Phare és Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Programok keretében is. 2.1 A DACUM módszer lényege Maga a DACUM a Developing A Curriculum-ból alkotott mozaikszó, amely a munkaerő-piaci képzésekben jól bevált curriculum-fejlesztés egyik módszere. A kompetencia alapú képzés tananyagfejlesztésének elsősorban Észak-Amerikában elterjedt módszere. A módszert a hatvanas évek közepén amerikai és kanadai szakemberek dolgozták ki, elsősorban a munkanélküli vagy alulfoglalkoztatott felnőttek szakképzését célzó képzési programok tanterveinek kifejlesztésére. A kedvező eredmények hatására gyorsan terjedő módszer, az USA-ban és Kanadában a hetvenes évek végére a közösségi kollégiumok (community colleges) alapvető általánosan alkalmazott tantervfejlesztési eljárásává vált. A DACUM eljárás a következő három alapelvre épül: 1. Bármely foglalkozást hatékonyan és lényegre törően lehet definiálni az adott foglalkozást végző dolgozók által teljesített feladatok figyelembevételével. 2. Az adott munkakörben foglalkoztatott, munkájukat kiválóan ismerő dolgozók jobban le tudják írni, illetőleg meg tudják határozni feladataikat, mint bárki más. 3. Minden feladathoz kapcsolhatók olyan ismeretek, készségek és magatartásformák, amelyek a feladat pontos teljesítéséhez szükségesek. A DACUM módszer tehát a munkakör, szakterület elemzésének innovatív megközelítése, mely csoportmunkán alapul. A szakértői csoport (bizottság) tagjai az adott szakterület elismert képviselői, akik nagy munkatapasztalattal rendelkeznek az adott szakterületen, és képesek csoportban jól dolgozni. A szakértőknek előzetes felkészülésre nincsen szükségük, szakmai tekintélyük, munkatapasztalatuk a garancia a magas színvonalú eredmény elérésére, szakképzett, tapasztalt DACUM facilitátor segítségével. A munkát ötletroham technikához hasonlóan végezzük, azzal a különbséggel, hogy az eredmények bizottságbeli megegyezés alapján 6

7 születnek meg, tehát a véleményeket az ötletbörze technikától eltérően sok esetben indokolni kell. A szakértői munka nem könnyű, de nagyon érdekes, élvezetes, a jó munkalégkör és körülmények kialakításáért a műhely levezetője a felelős. A siker érdekében a szakértőknek folyamatosan jelen kell lenniük, nincs mód arra, hogy helyettesítő személyt kérjenek fel például a második napra. Mód van megfigyelőknek részt venni a műhelymunkán, azonban ők a folyamatba nem szólhatnak bele, tapasztalatot szerezhetnek a módszerről. Az eddig elért eredmények bizonyítják azt, hogy a DACUM módszerben sokoldalú lehetőségek rejlenek, és viszonylag rövid idő alatt magas színvonalú végeredmény születik. Bizonyítottan gyors, olcsó és eredményes módszer a kompetenciáknak vagy azoknak a feladatoknak a meghatározására, amelyeket egy adott munkakörben vagy foglalkozási területen alkalmazott személyeknek kell teljesíteniük. 2.2 A DACUM módszer alkalmazásának módszertana A műhelymunka célja A munka célja azoknak a kompetenciáknak (képességeknek) a meghatározása melyek egy adott szakterület, munkakör sikeres gyakorlásához szükségesek. A DACUM műhelymunka során meghatározzuk a kompetenciákhoz tartozó feladatokat is. Cselekvő igékkel fogalmazzuk meg azt, hogy az egyes feladatcsoportokon belül "MIT CSINÁL?" az adott munkaterületen sikeresen teljesítő dolgozó. A végeredmény a szakterületre, munkakörre vonatkozó kompetencia táblázat, mely a szakértői csoport előtt születik meg, a folyamat irányítója, a facilitátor útmutatása szerint. Alkalmazási területek Tananyagfejlesztés Tananyag felülvizsgálat Képzési szükségletek meghatározása Kompetenciateszt készítése Munkaköri leírások készítése Folyamatelemzés Menedzsment tanácsadás Karriertervezés Előnyei A programfejlesztés,- és felülvizsgálat biztos alapjául szolgál Kitűnő hatékonyságú Gyors Olcsó 7

8 Átfogó, mivel minden feladatot meghatároz, amit egy adott munkakör sikeres gyakorlásához szükséges A műhelymunka résztvevői és szerepük Munkaszakértők - a foglalkozás/munkakör elismert képviselői, ők határozzák meg a munkakör feladatcsoportjait és feladatait Facilitátor - nem az elemzett szakma képviselője, az ő feladata a műhelymunka irányítása és levezetése, ő határozza meg, hogy mi kerüljön fel a kártyákra Írnok, jegyző - ő írja fel a meghatározott feladatcsoportokat és feladatokat egy-egy kártyára a facilitátor utasítása szerint DACUM koordinátor - az ő feladata a műhelymunka megszervezése Megfigyelők - nem szólhatnak bele a műhelymunkába, ők lesznek a tananyagfejlesztők A műhelymunka végeredménye Foglalkozás/munkakör feladatcsoportjainak és feladatainak rendezett halmaza - kompetencia táblázatnak vagy DACUM táblázatnak is nevezik Szervezeti ábra - a munkakör külső, belső kapcsolatai, alá és felé rendelt munkakörök A szakma gyakorlásához szükséges alapvető ismeretek és készségek listája Az elvárt magatartásformák listája A szükséges eszközök, felszerelések és anyagok listája A biztonsági és környezetvédelmi vonatkozások Jövőbeni tendenciák, problémák A használt szakmai rövidítések magyarázata A műhelymunka szabályai Nem számít a munkahelyi beosztás és a kor Valamennyi tag véleménye egyenlő fontosságú Szabadon megvitathatók az elképzelések Ne térjünk el a témától Ne kritizáljuk mások véleményét, tegyünk építő javaslatokat legyünk nyitottak mások véleményére Pontosan fogalmazzuk meg a feladatcsoportokat és feladatokat A műhelymunka lépései 1. A csoport tagjainak bemutatkozása, célok meghatározása 2. A foglalkozás/munkakör áttekintése (ötletbörze, szervezeti ábra kidolgozása) 3. Feladatcsoportok (fő felelősségi területek) meghatározása 8

9 4. Konkrét feladatok meghatározása 5. Listák készítése 5.1. Alapvető ismeretek és készségek 5.2. Magatartásformák 5.3. Eszközök, felszerelések és anyagok 5.4. Biztonsági és környezetvédelmi vonatkozások 5.5. Jövőbeni tendenciák, problémák 5.6. Használt szakmai rövidítések magyarázata 6. Feladatcsoportok és feladatok áttekintése, pontosítása 7. Feladatok és feladatcsoportok sorrendbe állítása 8. Műhelymunka zárása és értékelése A DACUM műhelymunka alapfogalmai Feladatcsoportok: egymáshoz kapcsolódó feladatok együttese (munkakörönként 6-12). Feladatok: konkrét értelmes munkaegységek (feladatcsoportonként (6-20), munkakörönként ). Lépések: Egy adott feladat elvégzéséhez szükséges konkrét elemek vagy tevékenységek. A munkakörelemzés során elkészült DACUM táblázatot érvényesíteni, validálni kell. A validálás azt jelenti, hogy a szakma további képviselői egy kérdőív segítségével meghatározzák, hogy végzik-e a megadott feladatokat, milyen gyakran és mennyire tartják fontosnak és bonyolultnak. A visszaérkezett kérdőíveket és a DACUM táblát az oktatók elemzik és kiválasztják a képzési programba kerülő feladatokat. A következő lépésben a kiválasztott feladatokat oktatók és tananyagfejlesztők elemzik. Ezzel vége az elemző feladatrésznek, melyet a tervezés (képzési módszerek, tanulási célkitűzések, teljesítménymérési módszerek, képzési terv), fejlesztés (kompetencia profil, tanulási útmutató, tanulási segédeszközök, oktatási segédanyagok), végrehajtás (képzés, időközi értékelés, képzés dokumentálása) és a végső értékelés követ. 2.3 A DACUM módszer alkalmazásának bemutatása egy megvalósult felnőttképzési program tapasztalatai alapján A PHARE program keretén a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a Miskolci Egyetem konzorciumi partnereként a DACUM módszert választotta a rendszergazda képzés tananyagfejlesztésének alapjául. Egy két napos műhelymunka során az informatika elismert szakemberivel meghatároztuk azokat a fő felelősségi területeket és hozzájuk tartozó feladatokat, melyek elvégzésére egy kisvállalati rendszergazdának képesnek kell lennie. A tananyagfejlesztés iskolai, egyetemi és vállalati szakemberek közreműködésével történt, a kompetencia elvű képzési modellnek megfelelően, moduláris rendszerben. 9

10 A kisvállalati rendszergazda munkakör kompetencia táblázata: A képzési program első modulja a Számítástechnikai eszközök kiválasztása, telepítése, üzemeltetése, hibajelenségek kezelése során elsajátítandó kompetenciák: A modul elvégzése után a résztvevő képes lesz - a különböző alaplaptípusokat megkülönböztetni, az alaplapi külső és belső csatlakozókat felismerni, és a beszerzés során a megfelelőt kiválasztani, - a különböző processzortípusokat megkülönböztetni, alapvető működési elvüket megérteni, és a sebességüket befolyásoló tényezőket figyelembe véve az optimálisat kiválasztani, - a különböző memória modulok között különbséget tenni, a helyes installálási folyamatot elvégezni, - az adattárolókat csoportosítani, a felhasználási terület függvényében a megfelelőt kiválasztani, - a különböző monitorkártyákat megkülönböztetni, alapvető működési elvüket megérteni, és a sebességüket befolyásoló tényezőket figyelembe véve, az optimálisat kiválasztani, - a különböző hangkártyákat megkülönböztetni, alapvető működési elvüket megérteni, a felmerülő igényekhez az optimálisat kiválasztani, - a hálózati kártyákat csatlakozási pontjaik alapján megkülönböztetni, és az alapvető kábeltípusokat elkészíteni, - a különböző nyomtatótípusokat megkülönböztetni, alapvető működési elvüket megérteni, és a sebességüket, nyomtatási minőségüket, gazdaságosságukat figyelembe véve, az optimálisat kiválasztani, - a különböző monitortípusokat megkülönböztetni, alapvető működési elvüket megérteni, és a megjelenített kép minőségét befolyásoló tényezőket figyelembe véve, az optimálisat kiválasztani. 10

11 2.4 Már tudjuk, hogy mit kell megtanítanunk, de milyen tananyagok állnak rendelkezésre? Ha meghatározásra került egy képzés tartalma, követelményrendszere, akkor hozzá kell rendelni a megfelelő tananyagot is. A tananyag ellátás területén igen sokrétű kép alakult ki az elmúlt időszakban: A nagy példányszámú tankönyvek kiadása és forgalmazása komoly üzleti lehetőség, így ezen a területen igen erős piaci verseny alakult ki, túlkínálat a jellemző. A szakmai tankönyvkiadás elsősorban a kisebb tanulói létszámmal megvalósuló szakmai képzések esetén nem jelent komoly piaci lehetőséget, így sok szakmai képzésben évek óta nem jelentek meg új tankönyvek, így ezen a területen a hiány a jellemző. Nagyon sok kezdeményezés indult el az egyetemi tudásközpontoktól a non-profit szféráig, az elektronikus tananyagokra épülő nyitott képzések területén. A létrejött e-learning tananyagok minősége is nagyon különböző. Több országos digitális tudásbázis is létrejött, amelyekhez minden pedagógus és tanuló is szabadon hozzáférhet. Magyarországon a tankönyvpiac a rendszerváltást követően (1989) jelentős változáson ment át. A korábbi központi rendszert, melyben az állami vállalatként működő tankönyvkiadó egyfajta végrehajtó szervként tevékenykedett, felváltotta egy modern, kissé szabályozatlan piac. A rendszerváltás a piacosodáson kívül tartalmi változást is hozott magával, hiszen az átideologizált könyveket teljes mértékben át kellett írni1. Sorra jelentek meg a kisebb kiadók, melyek aztán a szervezetekbe tömörültek. A tankönyvpiac szakmailag felkészült és tőkeerős új szereplőinek 1992-re sikerült elérniük, hogy könyveiket tankönyvvé minősítsék. Magyarországon a tankönyvvé minősítés egyben állami támogatást is jelent, gyakorlatilag csak az tankönyv versenyképes, amelyik ezt a minősítést megszerzi. A versenyhelyzetből következően a könyvek szakmai színvonala jelentősen javult. A közoktatási törvény 1996-os módosítása úgy rendelkezett, hogy a tanár a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választja meg a tankönyveket. Jelenleg a tankönyvválasztás kulcsszereplői a pedagógusok és a szakmai munkaközösségek. Az iskolák gyakran praktikus okok miatt (pl. ingyenes tankönyv biztosítása könyvtári állományból) sokszor tantárgyanként egy-egy kiadó tankönyvsorozata mellett hosszabb időre elköteleződnek. A szakmai szempontok mellet a döntést sok esetben a marketing tevékenység is erősen befolyásolja. 1 Új Pedagógiai szemle: 2001/01 - Müller András: A tankönyvpiac alakulásának főbb tendenciái 11

12 A különböző évfolyamokban a tankönyvek értékesítései alapján készített felmérés eredményei alapján elmondható, hogy az általános iskolás tankönyvpiacot jelenleg két nagy kiadó (Nemzeti Tankönyvkiadó és az Apáczai Kiadó) uralja, amelyek között felosztódni látszik a piac alsó és felső tagozat szerint2. A szakmai képzés tankönyvellátásában sajnos a mai napig igen komoly hiányosságok vannak. Amíg például matematika tantárgy egy adott évfolyamának tankönyvéből több tízezer is eladható évente, addig egy szakmai tankönyv esetében lehet, hogy csak példányra van igény egy tanévben. Ez a kis példányszám a profit érdekelt cégeknek általában nem jelent megfelelő piacot. Változó képzési tartalma, változó tananyagok A szakmai képzéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapvető átalakítására 2006-ban került sor, amikor a képzések modulrendszerűvé váltak. Akkor lehetett volna szakmai képzéseket érintő modernizációs program igazán sikeres, ha az új modulrendszerű képzés elindításának időpontjában már rendelkezésre állnak azok a szakmai tankönyvek, amelyek tartalma, stílusa megfelel az új rendszernek. Ez igen kevés kivétellel sajnos nem valósult meg. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján megtalálható, hogy az egyes modulokhoz a hagyományos tankönyvek melyik fejezeti használhatók. Ez nyílván hosszú távra nem lehet megoldás, hogy a képzésben résztvevőknek egy tananyagegység (modul) elsajátításához adott esetben négy-öt tankönyvet kell megvásárolniuk, amit 20-30%-ban tudnak használni. Az iskolarendszerben és a felnőttképzésben jelentős problémát okoz, hogy a képzésben résztvevők naprakész információkat tartalmazó tananyagokat kapjanak. Ez a helyzet azt eredményezi, hogy gyakran az oktatók végzik a tananyagfejlesztést, a pedagógusok állítják össze a hiánypótló tananyagrész összefoglalókat, vázlatokat, ábragyűjtemények. Ezeknek a tanulást támogató anyagoknak a sokszorosítása nem oldható meg költséghatékonyan, jó minőségben a képzőintézményekben. A képzés jellegétől és a képzésben résztvevők informatikai ismereteitől függően egyre gyakrabban alkalmazott megoldás, hogy a tanárok elektronikus formában adják át az elkészült anyagokat a résztvevőknek, vagy elhelyezik azokat a képző intézmény honlapján. 2 TÁRKI 2000 májusában készített felmérése 12

13 3. A tananyag definíciója, a tananyagok csoportosítása A témakör tárgyalásához szükség van a tananyag definíciójára. A tananyag az oktatás és a tanulás kiválasztott, elrendezett tudásanyaga, amely tankönyvekben és egyéb taneszközökben jelenik meg. A modern tanítási-tanulási folyamatban értelmezve a tananyag: A képzési folyamat teljes és egységes tartalma. A képzőtől (iskolától) származó tervezett hatások összessége, amely célzottan a kimeneti követelményeknek megfelelő kompetenciák elérését szolgálják. Tanulói tevékenységek, cselekvések, illetve az ezeket leíró tanulói tevékenységformák. A tananyagok csoportosíthatók különböző szempontok szerint: Információhordozó szerint: Papír alapú Elektronikus (Online/Offline) Tanulói aktivitás szerint: Közlő, leíró Interaktív, munkáltató Az önállóság mértéke szerint: Tanórai keretekben használható Önálló tanulásra alkalmas Az fentiekben megfogalmazott definíció szerint tananyagfejlesztési tevékenységként értelmezhetjük a képzési programok kidolgozását, a hagyományos tankönyvek és kiegészítőinek létrehozását és természetesen az elektronikus tananyagfejlesztést is. Képzési programok fejlesztése A képzés tartalmi tervezésének alapja a képzés céljának, a megszerzendő kompetenciáknak és a módszereknek a meghatározása. A szakmai képzések kompetencia-alapúvá válásával alapvető követelmény lett, hogy a képzésnek azokat a szakmai és személyes kompetenciákat kell fejleszteni, amire az adott munkakörben szükség van. Ennek megfelelően a képzések tartalmának megtervezése ma már általában munkakörelemzésre épül3. Az elemzés meghatározza, hogy milyen ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, jártasságokkal kell rendelkeznie a szakembereknek. A képzési programban az ehhez vezető utat kell megtervezni. 3 A témával a módszertani összefoglalók 2. fejezete, a Modulrendszerű, kompetencia alapú képzés foglalkozik részletesen. 13

14 Az akkreditált felnőttképzésben a programok leírására jogszabályban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kerülnek kidolgozásra. A képzőintézmények a helyi sajátosságoknak, igényeknek megfelelően dolgozzák ki részletes helyi programjukat4. Ezen a területen a legfontosabb cél a szemléletformálás, a pedagógusok felkészítése a kompetencia-alapú képzési program fejlesztésének módszerére. Tankönyv, tanulási útmutató és azok kiegészítői A tananyagfejlesztés területén az elektronikus tananyagok divatja, térhódítása mellett a különböző képzések napjainkban is igénylik (igényelnék) a hagyományos tankönyveket is. A tankönyvek, tanulási útmutatók fejlesztése több formában és különböző finanszírozással folyik Magyarországon: A profitorientált tankönyvkiadók nagyon megalapozott üzleti elemzések alapján döntenek egy új tankönyv vagy sorozat megjelentetéséről. Egy új szakmai tankönyv kiadásakor nem feltétlenül kerül sor tananyagfejlesztésre, mert sok esetben külföldön már megjelent műveket adnak ki magyar fordításban. Az egyes szakmai területekre specializálódott kiadók alapkoncepciója megítélésünk szerint nagyon helyesen az, hogy olyan szakmai könyvet kell megírni, forgalmazni, amelyek egyaránt használhatók az oktatásban tankönyvként és szüksége lehet rájuk egy gyakorlatban dolgozó szakembernek is. Erre az egyik legjobb példa az autószereléshez, autóelektronikához kapcsolódó, a legkorszerűbb ismereteket tárgyaló szakmai könyvek kiadása, amelyeket egyaránt nagy haszonnal forgatnak szakképzésben résztvevő tanulók és a napi szerviz gyakorlatban dolgozó szerelők is. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet koordinálásában jelenleg zajlik több szakmacsoport szakmai tankönyveinek megírása, amelyeknek a megjelenése a következő évben várható. Sajnos itt el kell azt mondani, hogy két-három évfolyam is úgy tesz szakmai vizsgát, hogy nem állt rendelkezésre tankönyv tanulmányai során. A Térségi Integrált Szakképző Központok finanszírozásában, több helyszínen, decentralizáltan folyik több szakmai képzésben tananyagfejlesztés, amely során elsősorban tanulási útmutatókat fejlesztenek ki a szakemberek. 4 A témával a módszertani összefoglalók 3. fejezete, a Pedagógiai program és helyi tanterv foglalkozik részletesen. 14

15 Elektronikus tananyagok fejlesztése Az elmúlt évtizedben a tananyagfejlesztéssel kapcsolatos kutatások, munkák középpontjában az elektronikus tananyagok fejlesztése állt évvel ezelőtt, ha elektronikus tananyagról beszéltünk, az általában egy tankönyv tananyagának feldolgozását jelentette power point-os formátumban szerény multimédiás elemekkel kiegészítve. Mára a hazai fejlesztések is igazodnak a nemzetközi szabványokhoz, lehetővé teszik az egyéni tanulási utak kialakítását, az önellenőrzést, és igen erős a multimédiás támogatottságuk. Az elektronikus tananyagoknak két jellemző formájával találkozhatunk: Internet alapú elektronikus tananyagok. Ezek közül kiemelhető az Sulinet Digitális Tudásbázis5, amely első sorban az általános,- és középiskolai tantárgyakat (művéltségi területeket) dolgozza fel, de tartalmaz anyagokat néhány szakmacsoportos orientációhoz is. A CD-n vagy DVD-n forgalmazott elektronikus tananyagok, amelyek igen különböző szakmai színvonalon jelennek meg egyre több területen: Szakmai képzések Informatikai képzések Nyelvi képzések Adott munkakörben szükséges továbbképzések A tananyagfejlesztéshez kapcsolódó pályázati projektek 2004-ben Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázat6 keretében elindított egy projektet, amelynek egyik kiemelt célja az elektronikus tananyagfejlesztés volt. A pályázat keretében kialakított honlapról letölthetők: tanár-továbbképzési anyagok, nyelvi képzéshez készült anyagok, több szakmai képzés szakmai és vizsgakövetelményei, a szakmát bemutató rövid motivációs filmek, módszertani útmutató - tanári kézikönyv az e-learning tananyagok felhasználásához, bemeneti kompetenciákat mérő tesztek, előzetes tudást mérő tesztek, tanulási útmutatók. 5 Sulinet Digitális Tudásbázis elérhető a címen 6 Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása 15

16 Szintén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet pályázataként 7 indult 2008-ban "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése" projekt. A kilenc alprojekt keretében új eljárásokat, módszereket, rendszerek kerülnek kidolgozásra az alábbi területeken: o képzési kereslet növelése, o pályakövetés rendszere, o minőségbiztosítás, o vizsgarendszer fejlesztése, o tananyagfejlesztés, o mérés-értékelés, o szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése, o idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, o munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése. Az országos nagy pályázatokon kívül sok projekt keretében zajlik tananyagfejlesztés. Többek között a Térségi Integrált Szakképző Központok kialakítását támogató programok is tartalmaznak ilyen elemeket. Ezek esetében általánosságban is megállapítható, hogy az egyes programok között nincs koordináció, sok esetben párhuzamosságok alakulnak ki. Nincs minden pályázó felkészülve módszertanilag és/vagy informatikailag, így nem mindig jönnek létre a nemzetközi szabványnak megfelelő tananyagok. 7 Társadalmi Megújulás Operatív Program /

17 4. A tanulási útmutatók A kompetencia alapon fejlesztett rendszerben a tanulási útmutató elkészítéséhez szükséges bemeneti információ a kompetenciaprofil, valamint a modultérkép. A tanulási útmutató egy olyan dokumentum, amely alkalmas a modulrendszerű képzési programok résztvevői számára összefoglalja a képzés (vagy modul) célját, az elsajátítandó kompetenciákat, az előzetes feltételeket, a képzés sikeres elvégzésének feltételeit, a szükséges tankönyveket, elektronikus tananyagokat, tanulási gyakorlatokra (önálló kisebb egységekre) o a tanulás folyamatának bemutatását (milyen sorrendben, miből, mit tanulhat?), o a témakör információinak összefoglalását, o a kiegészítő útmutatásokat, o az önellenőrző feladatsort, a teljes képzésre vonatkozó kompetenciamérő lapot. A megfelelően összeállított moduláris, projektalapú tanulási útmutató tartalmazza a tanulási folyamathoz a tanuló számára szükséges valamennyi információt. A tanulási útmutatók napjainkra szinte szabványossá vált formátumát az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ által a HEFOP K /2.0 projektjének keretében kidolgozott PLC-programozó szakmai képzés, Elektrotechnikai alapok moduljának tanulási útmutatója alapján mutatjuk be. A képzés modultérképében az Elektrotechnikai alapok az SZM02 modul. 17

18 A tanulási útmutató röviden bemutatja az útmutató tartalmát. 1. sz. kompetencia: Elektrotechnikai alapfogalmak ismerete Részcélkitűzések: A tanuló ismerje meg: az elektromos jelenségeket ill. a villamos mennyiségeket, az egyenáramú áramkörök jellemzőit, a villamos mennyiségeket ill. az áramköri elemeket, a váltakozó áramú áramkörök jellemzőit, mennyiségeit ill. a váltakozó áramú áramköri elemeket 2. sz. kompetencia: Elektromos mennyiségek méréstechnikájának ismerete Részcélkitűzések: A tanuló ismerje meg: az analóg és digitális műszerek működését, a villamos mennyiségek mérésére szolgáló módszereket 3. sz. kompetencia: Elektronikai és vezérléstechnikai elemek ismerete Részcélkitűzések: A tanuló ismerje meg: a villamos áramkörök elektronikai elemeit a villamos áramkörök vezérléstechnikai elemeit 4. sz. kompetencia: Villamos biztonságtechnika Részcélkitűzések: A tanuló ismerje meg: a villamos áram élettani hatásait, az érintésvédelmi módokat, az elsősegélynyújtás elemeit A bevezető összefoglalja a képzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat: Ez a modulfüzet nem önálló tanulásra készült. Nem nélkülözheti az oktató előadását, a kontaktórákat, vagyis a hallgatóság részvételét az órákon. A modulfüzet segít feldolgozni az ÉRÁK által szervezett PLC-programozó tanfolyamhoz kiadott könyvek ismeretanyagát. Azon elektrotechnikai és elektronikai ismereteket foglalja magába, amelyeket szükséges elsajátítani a PLC-programozó munkakörben dolgozónak. Kiegészítése az órákon elhangzottaknak és vázlatosan tartalmazza a tanfolyamhoz tankönyvként rendszeresített könyvek ismeretanyagát, melyek az alábbiak: 1. Elektrotechnikai ismeretek: Műszaki Könyvkiadó 2. Hübscher, Klaue, Pflüger, Appelt: Elektrotechnika, Westermann ESZT-Budapest A tananyag megértését és elsajátítását segítik a tanulási tevékenységek, valamint a részcélkitűzésekhez tartozó önellenőrző feladatlapok ill. a feladatokhoz tartozó megoldások. 18

19 A képzésben résztvevő gyakorlatias használati utasítást is kap a dokumentum alkalmazásához: A modulfüzetben az alábbi ikonokat alkalmazzuk a tanulás segítése érdekében: Fontos kérdések, összegzés, definíció Tanulási feladat Ajánlott szakirodalom Önellenőrző feladat Ajánlott irodalmak: Klaus Beuth-Olaf Beuth: Az elektrotechnika alapjai. I. Villamosságtan Klaus Beuth-Olaf Beuth: Az elektrotechnika alapjai. II. Félvezetők Klaus Beuth-Olaf Beuth: Az elektrotechnika alapjai. III. Digitális áramkörök Kerékgyártó László: Elektrotechnika (Nemzeti Tankönyvkiadó-Tankönyvmester Kiadó, Budapest Meghatározza a modul célját: A PLC-programozó tudja alkalmazni az általa üzemeltetett berendezések, folyamatok, és technológiákhoz nélkülözhetetlen elektrotechnikai ill. elektronikai ismereteket. A PLC-programozó tudja alkalmazni az általa üzemeltetett berendezések, folyamatok, és technológiákhoz nélkülözhetetlen villamos méréstechnikai ismereteket A PLC-programozó tudja alkalmazni az általa üzemeltetett berendezések, folyamatok, és technológiákhoz nélkülözhetetlen elektronikai és vezérléstechnikai elemeket. A PLC-programozó tudja balesetmentesen és biztonságosan üzemeltetni a gondjára bízott berendezéseket, felügyelni a folyamatokat és a technológiát. Megfogalmazza a részcélkitűzéseket: A tanuló ismerje meg: az elektromos jelenségeket ill. a villamos mennyiségeket, az egyenáramú áramkörök jellemzőit, a villamos mennyiségeket ill. az áramköri elemeket, a váltakozó áramú áramkörök jellemzőit, mennyiségeit ill. a váltakozó áramú áramköri elemeket, az analóg és digitális műszerek működését, a villamos mennyiségek mérésére szolgáló módszereket, a villamos áramkörök elektronikai elemeit, 19

20 a villamos áramkörök vezérléstechnikai elemeit, a villamos áram élettani hatásait, az érintésvédelmi módokat, az elsősegélynyújtás elemeit Meghatározza az előzetes feltételeket: Az I. sz. kompetencia megszerzéséhez a tanuló rendelkezzen a Munka, - tűz, és balesetvédelmi modul eredményes elvégzésével, valamint a belépési szintnek megfelelő fizikai ill. matematikai ismeretekkel. A II. sz. kompetencia megszerzéséhez a tanuló rendelkezzen az Elektrotechnikai alapfogalmak ismerete nevű kompetenciával. A III. sz. kompetencia megszerzéséhez A tanuló rendelkezzen az Elektrotechnikai alapfogalmak ismerete és az Elektromos mennyiségek méréstechnikájának ismerete nevű kompetenciákkal. A IV. sz. kompetencia megszerzéséhez nem szükséges előzetes feltétel. Tanulási gyakorlatokba szervezve leírja a tanulás menetét: A tanulás folyamata TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK Hallgassa meg az oktató elektromos jelenségekkel, ill.a villamos mennyiségekkel, kapcsolatos előadását és készítsen feljegyzéseket! Olvassa el az 1.sz. Elektrotechnikai alapismeretek című tankönyv idevonatkozó fejezeteit, miközben ellenőrzi feljegyzéseit! Olvassa el és dolgozza fel a következő TUDNI KELL fejezetet! Dolgozza fel az önellenőrző feladatlap segítségével az előadás anyagát. Használja a jegyzeteit ill. a tankönyvét! Javítsa ki az önellenőrzés folyamán észlelt hibákat, majd koncentráljon a következő részcélkitűzésre! KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SEGÉDLETEK Az előadás időigénye: 6 óra. 1.sz. tankönyv 3-14 oldal. A feladat időigénye: 6 óra A feladat időigénye 6 óra lsd sz. Önellenőrző feladatlapot! lsd. 2.sz. részcélkitűzés! 20

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 4. A tananyagfejlesztés módszertana Szemere Bertalan

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés

A kompetencia alapú képzés A kompetencia alapú képzés Készítette:Dr Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Balatonvilágos 2007. október

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Könczöl Tamás konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Sulinet Expressz Program Sulinet Expressz program főbb pillérei: digitális tartalomfejlesztés módszertani megújulás: digitális pedagógia IKT az oktatásban:

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

III. melléklet. OKJ monitoring vizsgálat. Kérdőívek

III. melléklet. OKJ monitoring vizsgálat. Kérdőívek III. melléklet OKJ monitoring vizsgálat Kérdőívek 1. kérdőív - Vélemény az áttérés sikerességéről III. melléklet 1.1. A modulrendszerű képzésre való áttéréshez (program-átalakítás, új rendszerű vizsgák)

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés Szervezési Társaság Hajdúböszörmény Város önkormányzata Balmazújváros Város önkormányzata Debrecen MJV Önkormányzata Debrecen

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység

E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység Tematikai egység tartalma e-learning alapok Alapfogalmak Az e-learning módszerei Az e-learning rendszer elemei E-learning rendszerek felépítése, rendszer szabványok

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

LMS rendszerek és LMS független tananyagfejlesztés. Szabó Bálint Eszterházy Károly Főiskola

LMS rendszerek és LMS független tananyagfejlesztés. Szabó Bálint Eszterházy Károly Főiskola LMS rendszerek és LMS független tananyagfejlesztés Szabó Bálint Eszterházy Károly Főiskola elearning múlt 2001 Informatikus könyvtáros szak távoktatásban Félévenként egy face-to-face konzultáció Folyamatos

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

MOODLE mobileszközön

MOODLE mobileszközön SU2009 - Debrecen MOODLE mobileszközön LENGYEL Péter, lengyel@agr.unideb.hu Debrecen Egyetem, AMTC Gazdasági- és Agrárinformatika Tanszék Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment nyílt

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Kliensoldali rendszerkövetelmények

Kliensoldali rendszerkövetelmények Az elearning öltöztet!?! Koncz Zsuzsanna módszertani szakértő Neting Informatika Kft. Öltözködési tanácsok tananyag bemutatása Technikai információk Navigáció, ikonok, jelölések A tananyag tartalma, felépítése,

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Szentkirályi-Szász

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Krnács András képzésfejlesztő

Krnács András képzésfejlesztő Interaktivitás ösztönzése és erre alkalmas eszközök a Moodle-ben Krnács András képzésfejlesztő Új pedagógustovábbképzések Kulcsszavak: intézménybe kihelyezett, folyamatba ágyazott, blended, moduláris,

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER

A PEDAGÓGIAI RENDSZER A PEDAGÓGIAI RENDSZER Dr. Kaposi József 2014 Pedagógiai rendszer: Új keletű fogalom a magyar szakirodalomban Hol érhető tetten? Az elmúlt 50 év innovációs folyamataiban(iskolakísérletek, alternatív iskolai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ ORACLE ilearning INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA A FOGÁT. 2 AMIRŐL

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben