CONTENTS. rész A... 2 rész B rész C rész D rész M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONTENTS. rész A... 2 rész B... 244 rész C... 295 rész D... 316 rész M... 318"

Átírás

1 CONTENTS rész A... 2 rész B rész C rész D rész M

2 RÉSZ A A /11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg Stuttgart EN 7 - Belsőégésű motorok és részeik (kivéve szárazföldi járművek számára) Belső égésű motorok és részeik szárazföldi járművekhez Javítás és Belsőégésű motorok karbantartása és És azok alkatrészeinek. 4 - Anyagmegmunkálás belső égesű motorokkal és azok alkatrészeivel kapcsolatban Mérnöki szolgáltatások a kipufogógáz tisztításával és utókezelésével kapcsolatban belső égésű motorok esetében /6/21 EVERFRESH Everfresh AB Långebergavägen Helsingborg SE ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB Studentgatan Malmö SE SV EN Kiskereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyféltájékoztatás az interneten keresztül;gyümölcsök és zöldségek marketingje az interneten keresztül;gyümölcsökhöz és zöldségekhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások /9/21 SWIFT ID HID Global Corporation 1537 Barranca Parkway Irvine, CA US COHAUSZ & FLORACK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT Bleichstr Düsseldorf EN 16 - Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; Nyomdaipari termékek; Brosúrák, könyvkötészeti cikkek; Fényképek; Papíripari cikkek; Papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; Anyagok művészek részére; Ecsetek; Írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); Csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); Nyomdabetűk; Klisék. US - 31/3/ /12/21 Customizing Print ADAM GmbH Vichystraße Bruchsal 212/6 2

3 rész A.1. CTM LEMCKE, BROMMER & PARTNER Bismarckstr Karlsruhe EN 35 - Reklámozás; Reklámügynökségi szolgáltatások, Különösen reklám- és marketingkoncepciók fejlesztése; Reklámozási stratégiák tervezése és létrehozása,különösen rádió és Televízió reklám; Szervezeti szaktanácsadó szolgáltatások és Vállalatok vezetése a marketing területén és Reklámozás; Irodai munkák; Piackutatás,Különösen digitális hálózatokban; Reklámok elterjesztése; Reklámszövegírás;Tanácsadás marketing eszközök használatára vonatkozóan;vállalati megjelenés (corporate identity) és vállalati design (corporate design) kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos tanácsadás vállalatoknak; Konzultáció reklámozással kapcsolatban;elemzések készítése stratégiai marketing- és reklámaktivitásokkal kapcsolatban valamint vállalat- és marketingstratégiai tanácsadás; Könyvelés; Rendelésfelvétel, kézbesítési szolgáltatások és számlaügyintézés; Közönségszolgálat;Empirikus kiértékelések készítése statisztikai és reklámcélokra; Piackutatás,Különösen médiaelemzések révén;kérdőíves akciók (közvéleménykutatás); Vevőszerzés és kapcsolattartás levélreklámok útján (mailing); Nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélra; Reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; Eladási propaganda (mások számára); Aktualizálás/korszerűsítés (reklámanyag ~); Layout kialakítása reklámcélra; Kiskereskedelmi árubemutató kommunikációs médiákban; Árubemutatás; Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése, az interneten is; Kereskedelmi ügyletek közvetítése harmadik személy részére, e-commerce keretében is; Áruk vásárlásáról és eladásáról szóló szerződések közvetítése mások részére; Szolgáltatások végzéséről szóló szerződések közvetítése mások részére; Reklámszerződések közvetítése harmadik személyek számára; Szervezési projektmenedzsment az elektronikus adatfeldolgozási területen; Segédnyújtás kereskedelmi vagy ipari cégek részére az üzletük irányításában; Megrendelések adminisztrációtechnikai feldolgozása;üzleti marketing szolgáltatások, Reklámozás és eladási promociók,mindegyik az interneten, teleshopping és online-úton is vagy Posta rendelési szolgáltatások; Elektronikus adattárolás; Számítógépes tanácsadás Távközlés; Telekommunikáció platformok és portálok által, az interneten; Adathálózati számítógépes programok hozzáférésének biztosítása; Adatbankok hozzáférésének megszerzése; Globális informatikai hálózathoz való hozzáférés biztosítása; Internetes információkhoz való hozzáférés biztosítása; Mindenféle hír továbbítása internetcímekre (web-messaging) Szállítás; Áruk csomagolása és raktározása; Terjesztési szolgáltatások (küldés); Teheráru-szállítás; Árucikkek tárolása és raktározása; Futárszolgálat [üzenet és áru továbbítására]; Logisztikai szolgáltatások a szállítási szektorban; Csomagküldő szolgáltatás keretében megrendelt áruk kézbesítése (kiszállítása) Szaktanácsadás (számítógépekkel kapcsolatos ~); Számítógépes rendszerelemzés; Számítógépes rendszerek tervezése; Elektronikus adatvédelem;adatkezelés szervereken (szerveradminisztráció);számítógépes programozás ügyfeleknek; Számítógéphardverrel és -szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; Elektronikus adatfeldolgozó programok futtatása adathálózatokban; Számítógépes hálózatok konfigurálása szoftverek segítségével; Számítógépes programok és adatok konvertálása, kivéve a fizikai átalakítást; Számítógépes adatok helyreállítása; Tervezés, Jegyzékek és Számítógépes programok fejlesztése és Szoftver,Különösen marketing menedzsment rendszerek keretében a marketinggel és reklámozással kapcsolatos szolgáltatásokhoz; Másolati szolgáltatások, Üzembe helyezés, Frissítés, Adatfeldolgozó berendezések bérbeadása, Karbantartási szolgáltatások, (házi) ápoló szolgáltatás,számítógépes programok és szoftverek ügyfélspecifikus igényeknek megfelelő telepítése és adaptálása; Számítógépes programok és szoftverek készítésével, fejlesztésével, használatával és alkalmazásával kapcsolatos műszaki tanácsadás;elektronikus adatfeldolgozás terén végzett műszaki projektvezetés; Tárolóhelyek bérbeadása és karbantartása webhelyként történő használatra mások számára (hosting); Elektronikus tárolóhelyek rendelkezésre bocsátása vagy bérbeadása az interneten (webhely); Weboldalak telepítése az internetre, harmadik felek számára /12/21 Energetische Aufrichtung Müller-Dambier, Patricia Merler Bahn Meckenheim EN 9 - Zene, hangok, képek, szöveg, jelek, szoftver, információk, adatok és kód rögzítésére, reprodukciójára, hordozására, tárolására, feldolgozására, manipulálására, átvitelére, sugárzására, visszakeresésére és reprodukálására szolgáló készülékek, műszerek és médiumok;tároló tasakok és - tárgyak és -dobozok magnókazettákhoz, hanglemezekhez, (letölthető) digitális zenéhez, az interneten keresztül biztosítva; E-kártyák [online küldhető képeslapok]; Animációs filmek Letéphető lapos naptárak; Lehúzó-/levonóképek (matricák); Értesítések (papíráruk); Öntapadó címkék (papíripari); Levélpapír;Papír, kartonpapír, és ezekből az anyagokból készült, máshová nem sorolt áruk; Papíráru (papírcikkek) Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; Koncertek rendezése és lebonyolítása;szórakoztatás; Kulturális célú kiállítások megrendezése /12/21 PUSH-TO-PASS VOLKSWAGEN AG Brieffach Wolfsburg Volkswagen AG Freiberg, Florian Brieffach 11/ Wolfsburg EN 7 - Gépi kocsiemelők. 9 - Napszemüvegek, szemüvegtokok; Szivargyújtók gépkocsikba; Betörés riasztó készülékek, Betörésgátló/biztonsági jelzőberendezések, Tűzriasztó készülékek, Füstriasztó készülékek, Gázszivárgást jelző berendezés; Navigációs készülékek, Antennák/légvezetékek, Rádiók, Televíziós berendezések/televíziókészülékek, Telefonkészülékek, 212/6 3

4 CTM rész A Videotelefonok, Mobiltelefonok; Tűzoltó készülékek,izzítógyertyák dízelmotorokhoz Öntapadó foltozógumi abroncstömlők javításához, Pótkocsi-csatlakoztatók járművekhez Játékkártyák, Lágyjátékok és Egyéb plüssjátékok, Rollerek (játékok); Videojáték-gépek Járműfényezés /12/21 E-Healthbook BG - E- ES - E- CS - E- DA - E- - E- ET - E- EL - E- EN - The element "E-" FR - E- IT - E- LV - E- LT - E- HU - E- MT - E- NL - E- PL - E- PT - E- RO - E- SK - E- SL - E- FI - E- SV - E- Teper, Vince Lortzingstr Senden EN 35 - Reklámozás; Megjelentetés/publikáció (reklászöveg ~); Reklámügynökségi szolgáltatások; Reklám- és marketing szolgáltatások; Bérlet/bérbeadás (reklámhely ~); Piackutatás; Piackutató szolgáltatások; Közvéleménykutatás; Kutatások számítógépes fájlokban [mások számára]; Vevőorientált analizisek; (reklám-)hirdetések (terjesztése); Hirdetések készítése és elhelyezése; Reklámok előkészülése mások számára; Reklámok elhelyezése mások számára; Reklámhirdetések (terjesztése); Reklámhirdetések (terjesztése); Számítógépesített adatbázisok kezelése és összeállítása; Mások kiadványaihoz kapcsolódó előfizetések bonyolítása Távközlés; Elektronikus hirdetésközvetítés [távközlés]; Elektronikus posta, üzenetküldés; Átvitel (üzenet-); Üzenetek küldési szolgáltatások; Online üzenetezési szolgáltatások; Instant elektronikus üzenetezési szolgáltatások; Internetes csevegőhelyek biztosítása; Internetes chatszobák biztosítása; Távközlési szolgáltatások; Programok közvetítése Interneten keresztül; Internethez való használói hozzáférhetőség biztosítása; Internetet használó csatvonalok biztosítása; Számítógépes hálózatokhoz és Internethez való hozzáférhetőség biztosítása; Internet kapcsolati szolgáltatások lakóhasználók számára és kereskedők számára; Internet-alapú távbeszélő szolgáltatások; Interneten lévő home oldalokon (Webcam) keresztül hozzáférhető átadások élőben; Internet hozzáférési szolgáltatások; Interneten lévő adatbázisokhoz való hozzáférhetőség megszervezése; Mindenféle hír továbbítása internetcímekre (webmessaging); Internet hozzáférhetőség biztosítása; Kommunikációs lehetőségek biztosítása adatcserére elektronikus eszközök révén; Elektronikus adatcsere szolgáltatások; Üzenetek cseréje számítógépes átadás révén; Telekommunikációs csatlokozások biztosítása a globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz; Interneten lévő adatbázisokhoz való hozzáférhetőség megszervezése; Számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférhetőség megszervezése Nevelés; Szórakoztatás; Digitális képszolgáltatások Számítástechnikai szolgáltatás a gyógyszeripar és az egészségügy részére; Távközlési hálózatok kereső motorjainak tervezése, karbantartása és frissítése; Internetes oldalak fogadása, tárolása; Adatbankok fejlesztése; Orvosi kutatás; Termékkutatás és -fejlesztés (mások részére) Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; Egészségre vonatkozó információk szolgáltatása; Egészségügy; Egészségügy; Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások /2/211 ENAMEL RENEW Fresh Breath Limited Units EFG, Caxton Court, Caxton Way, Watford Business Park Watford WD18 8RH MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 16 - Papíráru, nyomtatványok, nyomatok és kiadványok /2/211 GreenSpec Patience, Alexander 2 Bainton Close Beverley, East Yorkshire HU17 7DL EN FR 35 - Reklám Interneten keresztül; Interneten web-oldalakként használható reklámok összeállítása; Reklámok terjesztése mások számára online kommunikációs hálózaton keresztül az interneten; Reklámanyag terjesztése mások számára az interneten keresztül; Interneten keresztül nyújtott szolgáltatások hirdetése; Az interneten keresztül biztosított szolgáltatások reklámja; Reklámtér bérjövedelme Interneten; Hirdetés elektronikus médiumokon, és különösen az Interneten keresztül;internetes oldalakon nyújtott tanácsadás vevőszolgálatokról és termékek kezeléséről és árairól, az interneten keresztül lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatban; Interneten szolgáltatott árverésvezetés; Üzleti igazgatási szolgáltatások Interneten folyó eladások átdolgozására; Interneten web-oldalakon használható reklámok összeállítása; Interneten használható reklámok összeállítása; Piaci műveletek, kutatás és elemzés, akár internet útján, akár nem; On-line kereskedelmi szolgáltatások, amelyek 4 212/6

5 rész A.1. CTM során az eladó felteszi az árverezendő termékeket, és a licitálás az interneten keresztül történik; Internetes aukciók szervezése; Internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; Reklámtér bérjövedelme Interneten; Előfizetés telematikus, telefonos és számítógépes szolgáltatásra (internetre) Internet platform készítése elektronikus kereskedelemhez; Elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az Internethez; Internetes Weboldalak létrehozása; Internetes Weboldalak tervezése és fejlesztése; Szoftvermegoldások kifejlesztése Internet szolgáltatók és felhasználók számára; Webhely rendelkezésre bocsátása az Interneten webes naplók részére; Számítógépes programozás az internet segítségével; Internetes helyek tervezése, megalkotása, hosztolása és karbantartása harmadik felek számára; Tervezés, rajzolás és bérírás, mind Internetes Weboldalak készítéséhez; Internetes Weboldalak összeállításának grafikus megtervezése; Grafikai tervezés, rajzolás és bérírás internetes Weboldalak összeállításához; Helybiztosítás digitális tartalom számára az interneten; Internetes oldalak fogadása, tárolása; Weboldalak telepítése az Internetre mások részére; Weboldalak telepítése az Internetre mások számára; Internetkávézói szolgáltatások (számítógépek kölcsönzése); Zárt körű internetes szolgáltatáscsomagok nyújtása; Internetes Weboldal tervező szolgáltatás; Internet-hozzáférések szoftvereinek karbantartása; Internetes keresőgépek működtetése; Nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele számlák készítéséhez számítógépes hálózatok, intranetek és az internet által; Nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatok, intranetek és az internet által; Nem letölthető számítógépes szoftver ideiglenes használatának lehetővé tétele teherszállítás feldolgozásához számítógépes hálózatok, intranetek és az internet által; Nem letölthető számítógépes szoftver ideiglenes használatának lehetővé tétele teheráru követéséhez számítógépes hálózatok, intranetek és az internet által; Nem letölthető számítógépes szoftver ideiglenes használatának lehetővé tétele csomagok követéséhez számítógépes hálózatok, intranetek és az internet által; Közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó internetes felület szolgáltatása; Internetes keresőgépek (szolgáltatása); Internetes keresőgépek (szolgáltatása) /3/211 SWELLDRIED Lefrançois, Jean Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR Lefrançois, Victor Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR FR EN 35 - Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; Kereskedelmi adminisztráció; Irodai munkák;üzlet(szervezési és -vezetési tanácsadás);üzletvezetési konzultáció;professzionális üzleti szaktanácsadás;(üzlet) szakvéleményadás;üzleti információk;kutatások ügyletekkel kapcsolatban;üzleti információk; Szabadtéri reklám; Reklám és média ügynökségek; Reklámanyagok terjesztése;ellátás(i szolgáltatások) harmadik fél részére [termékek és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások számára];beszerzési megrendelések (adminisztratív kezelése);kereskedelmi tanácsadás (és információszolgáltatás) a fogyasztók számára; Árubemutatás;Kereskedelmi vagy ipari menedzsment segítségnyújtás/támogatás;üzletvezetési konzultáció;elárusítóautomaták (bérbeadása);reklámanyag naprakész állapotba hozása;iratmásolás;áruminták terjesztése, szétosztása;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; Master fájlon lévő adat összegyűjtése; Központi fájlban való adatrendszerezés; Számítógépes állománykezelés;kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;import- és export- (ügynökségek);kereskedelmi információs ügynökségek; Információkeresés informatikai állományokban külső felek számára;külső felek termék- és szolgáltatás-licenceinek kereskedelmi adminisztrációja; Reklámidő bérlése bármely kommunikációs eszközön;manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;piackutatás; Szövegtördelés reklámcélból;közvéleménykutatás;üzletszervezési tanácsadás;szponzorok felkutatása; Gazdasági előrejelzés;árösszehasonlítási szolgáltatás; Üzletvezetési (menedzsment) segítségnyújtás/támogatás;reklámlevél;reklámanyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták);reklámanyagok kölcsönzése;reklámfelületek (bérbeadása);reklámszövegek publikálása; Reklámozás; On-line reklámozás számítógépes hálózaton; Hirdetések levélben megrendelve; Rádió reklám; Televízió reklám;közönségszolgálat;alvállalkozói szolgáltatások [kereskedelmi támogatás];statisztikák összeállítása;reklámszöveg szerkesztése;kiskereskedelem (termékek bemutatása kommunikációs médiumokban ennek számára -);Eladási promóciók harmadik fél számára;kirakatrendezés Nevelés;Szórakoztatás; Sport- és kulturális tevékenységek;kölcsönzés (videoszalag ~); Videofilmgyártás;Üdülőtábori szolgáltatások [szórakoztatás]; Klubok (klubszolgáltatások) [szórakoztatás vagy nevelés]; Egészség(védő) klubok (kondícionálás);sportversenyek szervezése; Versenyek (szervezése) [oktatás vagy szórakoztatás];szórakoztatás; Szórakoz(tat)ási tárgyú információk; Televíziós szórakoztatás; Nevelés;Oktatási tárgyú információk; Hangfelvételek kölcsönzése; Tanítás; Oktatási vizsgáztatás; Nem letölthető on-line elektronikus publikációk üzemeltetése;kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;filmek (filmgyártás);mozifilmek kölcsönzése;mozifilmek vetítése; Gyakorlati képzés (szemléltetés);digitális képalkotási szolgáltatások; Oktatási intézmények; On-line játékszolgáltatás számítógépes hálózatból;könyvkölcsönzés;könyvek (könyvkiadás); Sportfelszerelések kölcsönzése a járművek kivételével;sorsjátékok (szervezése); Szervezés (szépségverseny ~); Képzési (gyakorlati) célú workshop-ok szervezése és tartása; Fényképészet;Fotóriportok; Folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; Rádiós szórakoztatás;fogadások tervezése (szórakoztatás); Információszolgáltatás kikapcsolódással kapcsolatban;szemináriumok rendezése és vezetése; Műsorok (készítése);szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; Nem reklámozási szövegek megjelentetése;nem reklámozási szövegek szerkesztése Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; Számítógépes rendszer telepítéshez végzett elemzés;grafikai tervezési szolgáltatások; Adatbázisok helyreállítása;számítógépes rendszerek tervezése; Minőségellenőrzés; Adatok és informatikai programok konverziója a fizikai átalakítás kivételével; Adatok vagy dokumentumok konverziója fizikai adathordozóról elektronikus adathordozóra;tanácsadás energiatakarékossággal kapcsolatban; Csomagolástervezési szolgáltatások;webhelyek létrehozása és karbantartása külső felek számára; Szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); Weboldalak fogadása, tárolása;ipari formatervezés; Engineering (mérnöki/műszaki tudományok/tevékenység);szaktanácsadás szoftverek tárgyában;tervezés és fejlesztés (számítógépszoftver ~);Szoftvertelepítés; Aktualizálás (számítógépszoftver ~);Számítógépszoftverek karbantartása;számítógépprogramok kölcsönzése;gépészeti kutatás;internetes keresőmotorok szolgáltatása;számítógép-programozás;számító- 212/6 5

6 CTM rész A.1. gépes programok másolása;műszaki tanulmánytervek;környezetvédelem (kutatás a környezetvédelem területén);műszaki kutatás;webkiszolgálók bérbeadása; Stíldíszítés [ipari formatervezés] /3/211 ENGINEERED FLUTED PAPER CORE Design Force AB Hanholmsvägen Norrköping SE Stora Enso AB Nilsson, Katarina Sommargatan 11A, Box Karlstad SE SV EN 16 - Nyomdaipari termékek; Könyvkötészeti anyagok; Fényképek; Papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; Ecsetek; Írógépek; Csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); Nyomdabetűk; Klisék. 2 - Fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; Kereskedelmi adminisztráció;irodai munkák, franchising szolgáltatások Bolti és lakberendezéssel kapcsolatos formatervezési, dizájn és tervezési szolgáltatások;lakberendezéssel kapcsolatos szolgáltatások;a fent említett szolgáltatások nem vonatkoznak papírárukra és kartonok belsejeként szolgáló hullámpapírból készített árukra és/vagy hullámpapír-közepű árukra /4/211 BizPad Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH Mies-van-der-Rohe-Str München EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr München EN 9 - Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; Mágneses adathordozók, automata áruelosztó berendezések és érmebedobással működő készülékekhez való gépezetek; Pénztárgépek, számológépek. 27/4/211 SUPERFEED NYSE Group, Inc. 11 Wall Street New York, New York 15 US BUGNION S.P.A. Viale Lancetti, Milano IT EN IT 9 - Számítógépes programok és számítógépes szoftverek az értékpapírok elektronikus kereskedelméhez; Üres digitális és nem digitális adathordozók; Pénzügyi értékpapírinformációkat tartalmazó, előre rögzített digitális és nem digitális adathordozók Pénzügyi kutatás a pénzpiacok szervezésével és működtetésével kapcsolatban; Részvények, árucikkek, határidős értékpapírok és származékok tőzsdeindexeinek, valamint részvények, árucikkek, határidős értékpapírok és származékok tőzsdeárfolyamaival, pénzügyi eszközökkel és értékpapírokkal kapcsolatos indexek kiszámítása, elkészítése, rögzítése, szerkesztése, összeállítása és rendszerezése, nevezetesen részvényekkel, árucikkekkel, határidős értékpapírokkal, valamint származékokkal és értékpapírokkal kapcsolatos piaci információk biztosítása; Kereskedelem és ajánlattétel részvény-, áru-, határidős értékpapírés/vagy származékos tőzsdén, nevezetesen részvényekkel, árucikkekkel, határidős értékpapírokkal, valamint származékokkal kapcsolatos tőzsdeügynöki szolgáltatások, valamint részvényekkel, árucikkekkel, határidős értékpapírokkal, valamint származékokkal kapcsolatos tőzsdei ajánlattételek és listázási szolgáltatások; Valamint közvetítés,pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ajánlattételek és elszámolások, Nevezetesen, Klíringház (pénzügy); Készpénz management; Pénzügyi megbízotti műveletek; Részvény-, áru-, határidős értékpapír- és származék-piacok szervezése és működtetése, nevezetesen részvény-, áru-, határidős értékpapír-, és vagy származékos tőzsdék szervezése a részvényekkel, árucikkekkel, határidős értékpapírokkal, valamint származékokkal és egyéb pénzügyi értékekkel történő kereskedelem érdekében; Részvény-, áru-, határidős értékpapír- és származékos tőzsdékkel kapcsolatos konzultáció befektetési konzultáció formájában; Pénzügyi tanácsadás; Részvények, Áruk, Határidős értékpapírok,és származékos értéktőzsdei információs szolgáltatások és Pénzügyi információ biztosítása; Értékpapír-kereskedelmi ügynökségek nem tárolható termékekkel, nevezetesen szénkibocsátásokkal kapcsolatos határidős értékpapírokra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban; Befektetésmenedzsment, többek közt pénzügyi portfóliók elkészítése mások megbízásából, valamint határidős értékpapír-piacok éghajlattal és környezettel kapcsolatos származékaiba történő, a szén-dioxid-kereskedelem területével kapcsolatos befektetések, valamint a környezetvédelemmel, természetes erőforrások megőrzésével, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos pénzügyi termékek kezelése. üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatások, amelyek elősegítik a szén-dioxid és egyéb, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos engedélyekkel és kártérítésekkel történő kereskedést vagy értékesítést, valamint egyéb, üzletek és más piaci részvevők közötti határidős értékpapír-szerződésekkel és egyéb pénzügyi eszközökkel történő kereskedést vagy értékesítést Számítástechnikai gépek karbantartása Hozzáférési idő biztosítása számítógépesített adatbázisokhoz, számítógépes hálózatokhoz és az internethez Számítógépes rendszerelemzés /6

7 rész A.1. CTM /5/211 deluxe-marken LUXE-MARKEN GmbH & Co. Kg Delmenhorster Str Stuhr BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN 35 - Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; Kereskedelmi adminisztráció; Irodai munkák. hycleaner TG hylift GmbH Am Königsweg Gronau-Epe HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben Münster EN 7 - Daruk, Gördülőhidak, Forgó toronydaruk;szállítógépek, emelőcsörlők (gépek); Emelőberendezések Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások az interneten is és csomagküldő kereskedelem által is, az alábbi árukkal kapcsolatban: daruk, futódaruk, toronydaruk, anyagmozgató gépek, emelőcsörlők (gépek), emelő készülékek Daruk (építőipari gépek) kölcsönzése;daruk felszerelése, karbantartása és tisztítása /5/211 pureburrito Mueller & Wallendorf GbR Lindwurmstr Muenchen EN 25 - Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk Időleges szállásadás /5/211 LE PAIN BOULANGER Banette SAS Le Moulin à Vent 4525 Briare FR SCHMIT CHRETIEN 16, rue de la Paix 752 Paris FR FR EN 41 - Szakoktatási szolgáltatások (képzés és továbbképzés) a pék- és cukrászmesterség területén, különösen az ezen szakmákra jellemző gyártási, értékesítési és üzletvezetési technikák kapcsán, a liszt, kenyér és cukrászsütemények készítéséhez kapcsolódó technikai és kereskedelmi képzési szolgáltatások Franchise-átadási szolgáltatások a liszt, kenyér és cukrászsütemények készítéséhez kapcsolódóan, azaz kizárólag szellemi tulajdonjogi licencek koncessziója. FR - 21/1/ /6/ /6/211 MAILARCHIVER GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Bővítő nyomtatott áramkörök számítógépek hálózati szoftverekkel való összekapcsolásához; Számítógépes szoftverlemezek tárolására kialakított dobozok; Számítógépes szoftverlemezek szállítására szolgáló dobozok; Számítógépes szoftverek elérésére kódolt kártyák; Számítógépekhez használt betétek (cartridge-ek) [szoftverek]; Oktató szoftver gyermekeknek; Tisztítólemezek számítógépes szoftverekhez; Számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek; Számítógépes játék szoftver; Számítógépes játék általi szórakoztatási szolgáltatások; Számítógépes játékprogramok [szoftver]; Az internetről letöltött számítógépes játékprogramok [szoftverek]; Pénzügyi értékpapírkereskedelem szimulálására szolgáló számítógépes játékprogramok; Számítógépes játékprogramok [szoftverek]; Internetről letölthető számítógépes játékprogramok [szoftverek]; Szalagokon rögzített számítógépes játékprogramok [szoftverek]; Számítógépes játékszoftverek; Számítógépes grafikus szoftver; Számítógéppel támogatott szoftvertervezéshez használt számítógépes hardverek; Számítógépes interface szoftver; Építéshez és automatizált gyártáshoz (cad/cam) használt, adathordozón rögzített számítógépes programok (szoftverek); Számítógépes keresőmotor szoftver; Számítógép szoftver és számítógép hardver, mind video trükkök (effektek) készítésére; Számítógépes szoftverek, amelyek algoritmusok szállítási számlák készítéséhez; Számítógépes szoftverek, amelyek algoritmusok szállítási árajánlatok készítéséhez; Számítógépes szoftverek, amelyek információs adatbázisok szállítási számlák készítéshez; Számítógépes szoftverek, amelyek információs adatbázisok szállítási árajánlatok készítéséhez; Gyermekek oktatásával kapcsolatos számítógépes szoftverek; Olyan 212/6 7

8 CTM rész A.1. számítógépes szoftver, mely lehetővé teszi a smart-kártyák a terminálókkal és leolvasókkal való kapcsolatát; Költségek becslésére tervezett számítógépes szoftverek; Erőforrásigények becslésére tervezett számítógépes szoftverek; Számítástechnikai szoftverfejlesztési eszközök; Számítógépes szoftverek könyvelési rendszerekhez; Számítógépes szoftverek címfájlok elemzéséhez; Számítógépes szoftverek piaci információk elemzéséhez; Számítógépes szoftverek név- és címfájlok elemzéséhez; Számítógépes szoftverek névfájlok elemzéséhez; Alkalmazás- és adatbázis-integrációra szolgáló számítástechnikai szoftver; Számítógépes szoftverek sportfelszerelések tervezésének támogatásához; Audio vezérléssel működő számítógépre és az arra való operációkra alaklmas számítógépes szoftver; Számítógépes szoftverek adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; Személyek felismerésére és hitelesítésére használható biometrikus rendszerekre alkalmas számítógépes szoftver; Számítógépes szoftverek sejtszabályozáshoz; Számítógépes szoftverek mikroszámítógépek közötti kommunikáció céljára; Számítógépes szoftverek kézi számítógépek felhasználóival való kommunikációhoz; Számítógépes szoftverek számítógépes eljárások közötti kommunikációhoz; Helyi hálózatokon keresztül létrejövő számítógépek közötti kommunikációra alkalmas számítógépes szoftver; Szoftver technikával rendelkező számítógepekre alkalmas számítógépes szoftver; Számítógépes szoftverek kiszolgáló alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; Számítógépes szoftverek önkiszolgáló terminálok vezérléséhez; Dinamikus weboldalok alkotására alkalmas számítógépes szoftver; Számítógépes szoftver; Számítógépes szoftverek betűképek és betűtípusok előállításához; Telekommunikáció területén használható internetwork számvételi számítógépes szoftver; Újlenyomatot vagy tenyérlenyomatot értelmező számítógépes szoftver; Számítógépes szoftverek digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és megtekintéséhez; Címfájlok feldolgozására szolgáló számítógépes szoftverek; Számítógépes szoftverek piaci információk feldolgozásához; Számítógépes szoftverek név- és címfájlok feldolgozásához; Számítógépes szoftverek névfájlok feldolgozásához; Pénzügyi modellek kidolgozására alkalmas számítógépes szoftver; Képek és okiratok szkanirozására alkalmas számítógépes szoftver; Számítógépes szoftverek légörvények okozta hibák elemzéséhez; Időszabályozó számítógépes szoftverek; Számítógép hozzáférhetőségi ellenőrzés használatára alkalmas számítógépes szoftver; Orvosi döntéseket támogató rendszer használatára alkalmas számítógépes szoftver; Különböző számítógépes hálózat operációs rendszerek közötti migráció használatára alkalmas számítógépes szoftver; Programozó fakszimilegépek használatára alkalmas számítógépes szoftver; Digitális animációval és speciális képi effektusokkal kapcsolatban használt számítógépes szoftverek; Távjelző mérőberendezésekhez használt számítógépes szoftverek; Távoli fogyasztásmérő-leolvasáshoz használt számítógépes szoftverek; Vezeték nélküli tartalom-szolgáltatáshoz számítógépes szoftver; Elekronikus kiadások területén használható számítógépes szoftver; Szakmai fejlődés és oktatás során használható számítógépes szoftver; Számítógépes szoftver-programok számolótáblák kezeléséhez; Adatok, jelek, képek és hangok kódolásával kapcsolatos számítógépes szoftver; Pézügyi történelemre vonatkozó számítógépes szoftver; Adatok, jelek, képek és hangok biztonságos továbbításával és fogadásával kapcsolatos számítógép szoftver; Pézügyi tranzakciók kezelésére vonatkozó számítógépes szoftver; Számítógépeket párhuzamos alkalmazások futtatásában és párhuzamos számítások elvégzésében segítő számítógépes szoftverek; Játék játszását engedő számítógépes szoftver; Számítógépes szoftverek adatok tárolásának automatizálásához; Számítógépes szoftverek számítógépek és audio berendezések hangminőségének szabályozásához és javításához; Adatkeresést engedő számítógépes szoftver; Adatkeresést engedő számítógépes szoftver; Számítógépes szoftverek fényképek mobiltelefonokra történő átviteléhez; Multimédiás alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására szolgáló számítógépes szoftverek; Multimédiás alkalmazások audioviuális kapacitásának javítására, vagyis szövegek, hangok, ábrák, rögzített vagy mozgó képek integrálására szolgáló számítógépes programok; Számítógépes telefonáláshoz szoftver; Számítógépes szoftverek szerkezetekben lévő hibák elemzéséhez; Ellenőrző szegmens integrációs szoftver; Számítógépes nyomtatókat vezérlő szoftver; Hitelvizsgáló szoftverek; Számítógépekhez használt, felvett szoftvert tartalmazó adathordozók; Adatkommunikációs szoftverek; Adatfeldolgozó szoftverek; Adatfeldolgozó szoftverek grafikus ábrázolásokhoz; Adatfeldolgozó szoftverek táblázatok meghatározásához; Adatfeldolgozó szoftverek szövegszerkesztéshez; Dekódoló szoftverek; Szoftverek elektronikus kiadványszerkesztéshez; Digitális telefon platform és szoftver; Oktatási szoftverek; Elektronikus játék szoftver; Üzemautomatikai szoftverek; Pénzügyi gazdálkodási szoftver; Betétek (cartridgeek) számítógépes játékokhoz [szoftverek]; Betétek (cartridge-ek) videojátékokhoz [szoftverek]; Játék szoftware; Számítógépekhez használt játékszoftverek; Grafikus felhasználói interfész szoftver; Számítógépes szoftver ipari felhasználásra; Szoftvereket tartalmazó ipari vezérlők; Ipari folyamatvezérlő szoftverek; Integrált szoftvercsomagok laboratóriumok automatizálására használva; Interaktív szoftver; Számítógéppel használható interaktív szórakoztató szoftverek; Személyi számítógéppel használható interaktív szórakoztató szoftver; Interaktív video szoftver; Számítógépes interface szoftver; LAN (helyi hálózati) operációs szoftverek; Mágneskártyák, amelyek számítógépes szoftverek; Mágneses platformok szoftverekhez; Mágneses tartók szoftverekhez; Szoftverprogramok tárolására szolgáló mágnesszalagok; Mikrohullámú mérnöki tervezőszoftverek; Multimédiás szoftver amely CD-ROM-ra van írva; Szoftver zeneszerzéshez; Hálózati hozzáférést biztosító szerverek működtetésére szolgáló szoftver; Számítógépekhez és számítógép szoftverekhez készült, digitális formában tárolt üzemeltetési és felhasználói utasítások floppilemezen vagy CD-ROM-on; Számítógépekhez és számítógép szoftverhez készült, digitális formában tárolt üzemeltetési és felhasználói utasítások, különösen hajlékony lemezen vagy CD- ROM-on; Étrendsegítő számítógépes szoftvereket tartalmazó személyi számítógépek; Nyomtató-hozzáférésvezérlő szoftver; Folyamatvezérlő szoftver; Programozott videojátékok [szoftverek]; Betéteken (cartridge-eken) tárolt programozott videojátékok [szoftverek]; Műholdas képanyag fényképeinek kiértékelésére szolgáló szoftverek; Szimulációs szoftverek digitális számítógépekhez; Szoftverek [géppel olvasható] számítógéppel támogatott címbeszúráshoz; Szoftverek [géppel olvasható] számítógépes grafikus alkalmazásokhoz; Szoftverek [géppel olvasható] kábelezési tervek nyilvántartásba vételéhez; Szoftverek [géppel olvasható] biogyógyászati geometriai adatok feldolgozásához; Szoftverek [géppel olvasható] fizetési jegyzék kezeléséhez; Szoftverek [géppel olvasható] biogyógyászati geometriai adatok előkészítéséhez; Szoftverek [géppel olvasható] biogyógyászati geometrikus adatok feldolgozásához; Szoftverek [géppel olvasható] nyomóformák programozásához lézernyomtatókhoz; Szoftverek [géppel olvasható] számítógépes grafikákhoz használva; Szoftverek [géppel olvasható] üzemi padlókezeléshez használva; Telefonhívások szabályozására szolgáló szoftverprogramok [géppel olvasható]; Szoftverek [géppel olvasható] személyi pénzügyi elemzéshez; Szoftvervezérlők; Kártyáolvasói szoftver; A globális kommunikációs hálózaton lebonyolító kereskedelemhez használható szoftver; Közgyűlések vezetéséhez használható szoftver; Szoftver adóság visszaszerzésre; Szoftverek dozimetriai célokra a radioterápia területén; Biztonságos hitelkártya tranzakciókot elősegítő szoftver; Szoftver interaktív TV-nézésre; Szoftver on-line üzenetküldésre; Szoftver optikai jellemfelismerésre; Szoftverek képek, rajzok és szövegek feldolgozásához; Szoftverek hordozható mágneses és elektronikus kártyák működtetéséhez és menedzseléséhez; Digitalizált video és audio anyagokat 8 212/6

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 176 rész C... 191 rész D... 212 rész M... 226

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 176 rész C... 191 rész D... 212 rész M... 226 CONTENTS rész A... 2 rész B... 176 rész C... 191 rész D... 212 rész M... 226 RÉSZ A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 150 rész M... 152

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 150 rész M... 152 CONTENTS rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 15 rész M... 152 RÉSZ A A.1. 22 22 9153941 4/6/21 NATURAL GARN Mr. Champagne Charlie Limited 14 Lea Lane, Millhouse Green Sheffield S36 9LN APPLEYARD

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 213.661 ( 151 ) 2014.09.08. ( 210 ) M 13 02388 ( 220 ) 2013.08.23. ( 732 ) D. Tóth Béla, Budapest (HU) ( 541 ) Blue Ribbon ( 511 ) 25 28 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 102 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 160

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 102 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 160 CONTENTS rész A... 2 rész B... 12 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 16 RÉSZ A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235 CONTENTS rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235 RÉSZ A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr. 11 75

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 100 rész C... 132 rész D... 153 rész M... 155

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 100 rész C... 132 rész D... 153 rész M... 155 CONTENTS rész A... 2 rész B... 1 rész C... 132 rész D... 153 rész M... 155 RÉSZ A A.1. 9578964 7/12/21 YUP 26.99.3 26.99.18 26.99.24 27.99.16 27.99.21 27.99.25 TRAGADIS, THEOFILOS PANAGOULI 5A, GLYFADA

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 03448 ( 220 ) 2011.10.28. ( 731 ) Képes Péter, Budapest

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87 CONTENTS rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87 RÉSZ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House szöveg két sorban

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323 CONTENTS rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323 RÉSZ A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 29 rész C... 70 rész D... 97 rész E... 99 rész M... 103

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 29 rész C... 70 rész D... 97 rész E... 99 rész M... 103 CONTENTS rész A... 2 rész B... 29 rész C... 70 rész D... 97 rész E... 99 rész M... 103 RÉSZ A A.1. 220 541 521 731 270 011542461 04/02/2013 Getsolution 1 Getsolution di Paola Generali via Ippolito Rosellini

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 307

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 307 CONTENTS rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 37 RÉSZ A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116 CONTENTS rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116 RÉSZ A A.1. 22 7438914 21/11/28 Sunday Club J D Wetherspoon plc Wetherspoon House,Central Park, Reeds Crescent Watford, Herts WD24

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 190 rész C... 233 rész D... 257 rész M... 259

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 190 rész C... 233 rész D... 257 rész M... 259 CONTENTS rész A... 2 rész B... 19 rész C... 233 rész D... 257 rész M... 259 RÉSZ A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 12. szám, 2012.06.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01967 ( 220 ) 2010.06.28. ( 731 ) Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2006/12 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, újságok, üdvözlõlapok/kártyák. 25 Ruházati

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 78 rész C... 87 rész D... 124 rész M... 126

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 78 rész C... 87 rész D... 124 rész M... 126 CONTENTS rész A... 2 rész B... 78 rész C... 87 rész D... 124 rész M... 126 RÉSZ A A.1. 3 591 9568 1/12/21 ECOREMOVER EUROSICURA S.r.l. Fraz. Mezzi Po, 98 136 Torino IT METROCONSULT S.R.L. Via Palestro,

Részletesebben

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK HIVATALOS LAPJA 118. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 14. TARTALOM A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) (554) M 08 00119 (220)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 03772 ( 220 ) 2011.11.25. ( 731 ) DUAL GLASS Kft., Kóka

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.680 ( 151 ) 2012.07.09. ( 210 ) M 10 01559 ( 220 ) 2010.05.18. ( 732 ) TA-BOOK HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Sár és Társai Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 12. szám II. kötet, 2009.12.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) (210) (731) (740) (541)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00741 ( 220 ) 2013.03.19. ( 731 ) Patella-96 Kft., Törökbálint

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 11. szám, 2015.06.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00389 ( 220 ) 2013.02.14. ( 731 ) Igazi Társ Kft., Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.211 ( 151 ) 2013.04.05. ( 210 ) M 09 00841 ( 220 ) 2009.03.30. ( 732 ) EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő, Gödölle,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 20. szám, 2014.10.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 03796 ( 220 ) 2013.12.16. ( 731 ) Internet Reklámiroda

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.248 ( 151 ) 2012.05.15. ( 210 ) M 10 01568 ( 220 ) 2010.05.19. ( 732 ) Dymsco Co., Ltd., Gwangju-si, Gyeonggi-do (KR) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02583 ( 220 ) 2014.08.23. ( 731 ) Erdész Zsolt 100%, Esztergom

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 12. szám, 2015.06.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 00588 ( 220 ) 2014.02.24. ( 731 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 1. szám, 2011.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 00988 ( 220 ) 2008.03.20. ( 731 ) HUMOR1 TV Zrt., Budapest

Részletesebben