VI. ÉLET- ÉS TERMÉSZETELLENES TÁRSADALMI-GAZDASÁGI REND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. ÉLET- ÉS TERMÉSZETELLENES TÁRSADALMI-GAZDASÁGI REND"

Átírás

1 VI. ÉLET- ÉS TERMÉSZETELLENES TÁRSADALMI-GAZDASÁGI REND 1./ (...) Már sokszorosan túlléptük a Föld eltartó-képességét. Ha nem létezne kőolaj és földgáz, az emberiség nagyobb részének nem volna mit ennie. ( ) Hatalmas változások állnak előttünk. Ha ezek során nem találunk rá a fenntartható élethez vezető útra, akkor pusztulás vár ránk. Legelőször is meg kell szüntetnünk természeti kincseink elherdálását, a féktelen pazarlást. (Végh László: Fenntartható élet a Földön) 2./ Szinte minden ágazatban riasztó sebességgel faljuk fel természeti tőkénket, ellentétben a környezetileg fenntartható gazdasági működéssel, amely úgy elégíti ki a szükségleteket, hogy közben nem kockáztatja az elkövetkező generációk esélyeit. A közgazdász Herman Daly oly találóan mondja: 'van valami alapvetően rossz abban, ahogy földi ügyeinket kezeljük; mintha bolygónk csupán egy felszámolandó üzleti vállalkozás volna.' Vagyis: mintha egy hatalmas iparvállalat minden évben csendben kiárusítaná néhány üzemét, olyan könyvelési rendszert alkalmazva, amelyben nyoma sincs ezeknek az ügyleteknek. Ennek eredményeképpen pénzforgalma erős lesz és profitja nő. A részvényesek elégedettek az éves beszámolókkal, és nem veszik észre, hogy a profit a vállalat vagyontárgyainak rovására emelkedik. De amikor az utolsó gyárat is eladták, az ügyvezetőknek arról kell értesíteniük a részvényeseket, hogy papírjaik értéktelenek. Valójában ez az, amit a Földdel művelünk. Egy hiányos könyvelési rendszerre építve kimerítjük termelőerőnket, miközben gyermekeink kárára elégítjük ki mai szükségleteinket. ( A világ helyzete évi jelentésből; idézi Moser Miklós: Körforgások a természetben és a társadalomban /1997./) 3./ A Teremtő már a kezdet kezdetén úgy rendezte el, hogy minden, ami a Földön élt, túláradó Szeretetben igyekezett az embert szolgálni, hiszen akkor még a levegő, a víz, a szellő éltető, tápláló volt. ( ) A légkondicionáló nem oldja meg a gondokat. A káros részecskéket kiszűri ugyan, de a levegőt még inkább élettelenné, holttá változtatja. A víz, amelyet műanyag flakonokba palackolnak és lezárnak, elhal; éppen azért válik holttá, mert be van dugaszolva. Csak a test régi sejtjeit tudja táplálni. Az új élet születéséhez, ahhoz, hogy a tested sejtjei képesek legyenek állandóan megújulni, élő víz és levegő szükséges. (Vlagyimir Megre: A teremtés - Anasztázia sorozat, 4. kötet) 4./ Ha Földünkön 'a természet tüdejének', az erdőknek pusztulását összefüggésbe hozzuk az emberi tüdő által igényelt a szív és az agy egészséges működéséhez

2 nélkülözhetetlen oxigén szükségszerű fogyásával, szinte évnyi pontossággal kiszámíthatjuk a visszafordíthatatlan természeti-emberi katasztrófa időpontját. A munka célja ezen tendenciák megállításának és kedvező irányba való fordításának megalapozása. A sürgető feladat lényegében azonos a mentőorvoséval, akinek elsődleges szerepe a tüdő mentése a szív és az agy túlélésének biztosításához. (Moser Miklós: Körforgások a természetben és a társadalomban /1997./) 5./ Ha sürgető üzenetünket nem sikerül a mai szülőkhöz és döntéshozókhoz eljuttatnunk, akkor gyerekeinktől tagadjuk meg az egészséges és életet adó környezethez való jogot. Ha szavainkat nem leszünk képesek lefordítani arra a nyelvre, amelyen eljuthatnak az emberek akár öregek, akár fiatalok szívéhez és eszéhez, nem leszünk képesek azokra a nagy társadalmi változásokra, amelyekkel fejlődésünk folyamatát helyes irányba terelhetjük. (Gro Harlem Brundtland /norvég miniszterelnöknő/: Közös jövőnk /ENSZ-jelentés; 1987.!/) 6./ KIZÁRÓLAG a létfenntartási kényszerből végzett tevékenységekre nézve érvényes az egyenértékűség elve. Márpedig az EGÉSZ közgazdaságtan ezen a mechanizmuson és logikán alapul. Az önmegvalósító tevékenységnél az ember persze örömmel elfogadja a pénzt, de valójában egyáltalán nem ügyel a szigorú egyenértékűségre, amikor a tevékenységét hasznosítja. ( ) Az önmegvalósítás megjelenítése a csere világában teljesen összekuszálja utóbbinak hagyományos logikáját, mechanizmusait. (Németh Tibor /idézi Síklaky István: Létbiztonság és harmónia/) 7./ (...) Engedjék meg, hogy ellenőrizhessem egy ország pénzrendszerét; hogy ki hozza a törvényeit, már nem érdekel. (Meyer Amschel Rotschild / / - dinasztia-alapító bankár) 8./ Izrael gazdasági mutatói kitűnőek, az izraeliek az egész világon befektetnek, fölvásárolják például Lengyelországot és Magyarországot mondta Simon Peresz, Izrael államelnöke egy tel-avivi gazdasági fórumon. Hozzátette, manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Csak meg kell nézni, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, s azt is látni lehet, hogy micsoda ereje van. A kormányok ezzel szemben nem képesek realizálni az erejüket; van költségvetésük, de nincs pénzük. A kormányok tehát képtelenek az eredményes működésre, de a cégeket nem kötik gúzsba a korlátozások mondta Simon Peresz.

3 (Izrael felvásárolja Magyarországot riport /Demokrata október 18./) 9./ (...) Jogállamban a pénz a fegyver. A hadviselés itt ma más. A hős a kardot ki se rántja. Bankó a bombarobbanás, S mint fillér, száll szét a szilánkja ( ). (József Attila: Gyönyörűt láttam) 10./ Az ötödik (cionista) kongresszusnak még figyelemreméltóbb eredménye a Zsidó Nemzeti Alap létesítésére vonatkozó határozat volt, amely alap az erecjiszraeli földvásárlás céljaira alakult és az általa megvásárolt földek a zsidó nép örök és elidegeníthetetlen tulajdonába mentek át. (...) 1905-től kezdve egy újabb Erec Jiszrael felé irányuló zsidó bevándorlási hullám jelentkezett a második 'alija'. ( ) A zsidó földet csak zsidó munkával akarták megművelni. ( ) Nem törődtek a saját anyagi jólétükkel, telepesek akartak lenni, de nem saját egyéni érdekből, hanem népük nemzeti érdeke által vezérelve. A kolonizáció új formája tehát ezeknek az ideáloknak megfelelően alakult ( ). Mi volt a Balfour-deklaráció jelentősége? ( ) Lloyd George kijelentése szerint 'az volt az elgondolás, hogy amikor eljött a palesztinai reprezentatív intézmények létesítésének ideje, ha a zsidók időközben felhasználták a nekik nyújtott lehetőségeket és határozott többséget alkotnak Palesztinában, PALESZTINA ZSIDÓ ÁLLAMMÁ válhat.' ( ) A tizenkettedik Cionista Kongresszus ( ) (1921 szeptember, Karlsbad) ( ) jóváhagyta a Keren Kayemeth L'jiszrael által nemrégiben eszközölt nagy, dunamot kitevő földvásárlásokat az Émek Jezreélben ( ) /egy hektár egyenlő négy dunam a szerk./ A kongresszus elfogadott egy a következő évre szóló ,- fontos költségvetést. Ennek kétötöde elsősorban mezőgazdasági telepítésre, bevándorlásra, tanításra és egyéb társadalmi szolgáltatásokra volt fordítandó (...) Sir Herbert Samuel ( ) 1925 júniusában jelentést adott ki ( ). A zsidó lakosság száma, amely 1918-ban fő volt, kétszeresére, re növekedett, és a zsidók tulajdonában lévő, mezőgazdaság céljait szolgáló föld területe is megkétszereződött. ( ) A Zsidó Nemzeti Otthon létesítésének két alapvető tényezője: a bevándorlás és a föld. A mandátum 6. fejezete kimondja, hogy a közigazgatás 'segítse elő a zsidók szoros települését a földeken, ideértve állami földeket és meg nem művelt területeket'

4 ( ) A mezőgazdasági ( ) kolóniáknak nagy részét a báró Rotschild-féle alapítványból létesítették.(...) A telepítésnél négy fontos alapelv érvényesült: 1. A föld a zsidó nép örök és elidegeníthetetlen birtoka. (...) Sir John Hope Simpson ( ) jelentését 1930 októberében tették közzé, ( ) arra lehetett következtetni, hogy a zsidó gyarmatosítás nagyszámú arab parasztot távolított el helyéről. (...) (Israel Cohen: A cionizmus rövid története 1860-tól napjainkig, Athenaeum, Budapest, 1946.; sajtó alá rendezték a 'Hanoar Hacioni chavérjai'; kiadta a 'Hisztadruth Hanoar Hacioni B'Hungaria Machleket Hatarbut') 11./ Kritizálják a Har Homa-i lakótelep-építést. ( ) Miért nem tudósítanak arról, hogy a 180 hektáros terület 75%-a zsidó magántulajdonban van, s így nem lehet a 'palesztin föld kisajátításáról' beszélni? ( ) (Dominik Wagner: Wer in Jerusalem wohnt? Frankfurter Allgemeine Z., ) 12./ Az Izraelben tárgyaló Kovács László külügyminiszter megegyezett izraeli kollégájával, hogy Magyarországon, Bereg-Szabolcs-Szatmár megyében kibuc létesül. (...) (Demokrata, január 16.) 13./ A németországi zsidó Palmer Capital egy angliai zsidó befektetővel együtt 211 millió eurós alapot hozott létre termőföldek felvásárlására Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban és Romániában. Jacques Diouf, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, a FAO igazgatója újgyarmatosításnak nevezi a folyamatot. A termőterületet felvásárló országok olyan országokban biztosítják maguknak mezőgazdasági termőterületek hozamát, amelyek maguk is terménybehozatalra szorulnak. (Az ENSZ beismerte: Zsidó újgyarmatosítás Közép-Európában; /Hírhozó - az érem másik oldala; forrás: www,hunhir.hu; szept./) 14./ (...) A társadalomtudomány terén lényeges fordulatot Marx fellépése hozott. A kereszténység és kifejezetten a Pázmány Péter Tudományegyetem világos alapelveket tanított az emberi testvériségről, a minden embert megillető emberi jogokról és méltóságról, minden kizsákmányolás és minden megillető jog megfosztása ellen. (...) Marx Károly, aki 1818-ban született és 1824-ben keresztelkedett meg a trieri evangélikus egyház híveként, a kérdést természettudományi módszerrel közelítette meg. ' Ne a vallásában keressük a zsidó titkát, hanem a valódi zsidóban keressük meg a vallás titkát' jelenti ki és így

5 folytatja: 'Mi a zsidóság vallási alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó vallás kultusza? A kufárkodás. Mi a világi istene? A pénz. Nos hát! A kufárkodás és a pénz, tehát a gyakorlati reális zsidóság alól való emancipáció lenne korunk önemancipációja. A társadalomnak egy olyan organizációja, amely a kufárkodás előfeltételeit, tehát a kufárkodás lehetőségét megszüntetné, lehetetlenné tenné a zsidót. Vallásos tudata mint áporodott pára szertefoszlanék a társadalom valóságos éltető levegőjében. Másfelől: ha a zsidó ezt a gyakorlati lényegét semmisnek ismeri fel és megszüntetésén dolgozik, akkor eddigi fejlődéséből kiemelkedve, egyszerűen az emberi emancipációján dolgozik, és szembefordul az emberi önelidegenülés legfőbb gyakorlati kifejezésével'. (Zakar András: Elhallgatott fejezetek a magyar történelemből) 15./ Ha a magyarság hivatása a nemzetiségek fölött volt és lesz, nem csinálhat árja, vagy turáni, vagy nem tudom én milyen más fajtisztasági törvényt a vele egy födél alatt élő fajták ellen. A zsidót egy emberséges kor nem üldözheti azért, mert zsidó. Viszont a gazdasági reformról sem mondhatunk le azért, mert a zsidóságnak ellenszenves. A magyar kapitalizmus tízmillió magyarnak volt - egészségtelen; bűne-e az a reformnak, ha tízmillió magyar javára néhány százezer zsidó (s ugyanannyi nem zsidó) alól a szabad verseny vizeit lecsapolja? Hisz ez a nép az új feltételek közt is érvényesül úgy, mint a magyar. (Németh László: A minőség forradalma; Töredékek a Reform-ból; 4. A reform ellenségei /1935./) 16./ Az Ikertornyok (WTC) egyben egy gazdasági világszemlélet-váltást is képviseltek. Hangvillaként sugározták ki magukból a telhetetlen nagyvállalati globalizáció fülhasogató frekvenciáját, amely az elkövetkező évtizedek folyamán az elviselhetetlenségig felerősödött ahogyan egyre gyorsabban távolodtunk a termelésen alapuló gazdaságtól a pénzügyi szektor spekulációi által irányított, könyörtelen kereskedelmi logika felé, amelynél a 'határidőüzleteket' nagy sebességű számítógépek bonyolítják, és fejlődő országok egész gazdaságát ki lehet zsigerelni néhány óra alatt. (Daniel Pinchbeck: 2012 Egy titokzatos civilizáció elképzelése közeljövőnkről) 17./ Mennyibe kerül Magyarországnak az EU-tagság? Magyarország 2009-ben már öt éve az Európai Unió tagja. E sorok írója rendkívül kártékonynak tekinti az európai uniós tagságot, mert mindazt az előnyt, amit az EU jelent, egy rendkívül költséges, államok feletti birodalmi struktúra nélkül lényegesen olcsóbban és hatékonyabban el lehetett volna érni. Az uniós országok, döntően az EU-15-ök, jelentős jövedelemre tesznek szert Magyarországgal folytatott

6 gazdasági tevékenységük során. Először is az egyenlőtlen csereintézmények következtében 2008-ban a termékforgalom keretében 628,4 milliárd forintot, vagyis 2,5 milliárd eurót vittek ki az országból. Másodikként említhetjük, hogy a szolgáltatás nemzetközi forgalmában még erőteljesebben érvényesítik fölényüket ban 260 milliárd forintot, mintegy egymilliárd eurót szivattyúztak ki Magyarországról. Harmadikként meg kell említeni a folyamatos cserearány-romlást. (...) Az EU gazdasági előnyei Magyarország révén olyan mértékűek, hogy az EU-15-ök óriási összegű veszteséget szenvednének el, ha Magyarország számukra elveszne. Ezért minden államcsőddel való fenyegetés csak a társadalom ijesztgetését szolgálja. Az ijesztgetés célja pedig a további reformoknak nevezett megszorítások elfogadtatása a társadalommal. (..) Mi legyen az állam húszezer milliárd forintos adósságával? ( ) A 'New York Times' március 8-i száma a pénzügyi világválság európai hatását elemzi. A pénzügyi szakértő ( ) úgy látja, hogy Európa pénzügyi nehézségei súlyosabbak, mint az Egyesült Államok nehézségei. Ez összefügg Kelet-Európa eladósodottságával. ( ) A hivatkozott 'New York Times' cikk igen fontos megállapítása, hogy 'számos keleteurópai ország és néhány bank adósságát le kell írni, el kell engedni' (...). (Drábik János: Sajnos, maradtak a károkozó vámszedőink /2009./) 18./ Argentína bátor vezetői megmutatták, hogy egy eladósítási technikával csődbe juttatott ország a legválságosabb helyzetében is megteheti, hogy nemet mondjon a pénzvilágnak, és a saját érdekeit érvényesítse. ( ) bizonyította, hogy igenis lehet a nemzetközi pénzvilágtól engedményeket kicsikarni, ha ehhez megvan a politikai akarat. ( ) A 65 milliárd dollár adósságelengedést eredményező tárgyalásokon Argentína azzal érvelt, hogy a kialakult fizetésképtelenség egyik legfőbb okozója maga a Nemzetközi Valutaalap, amely az államcsődhöz vezető feltételeit rákényszerítette Argentínára. Joseph E. Stiglitz, aki többek között a Világbank első elnökhelyettese volt és 2001-ben megkapta a közgazdasági Nobel-díjat is fejtette ki több tanulmányában, hogy a Nemzetközi Valutaalap ajánlásai elhibázottnak bizonyultak, és ezért célszerű figyelmen kívül hagyni őket. ( ) A hitelező is felelős egy ország eladósodásáért! ( ) Azaz a budapesti pénzügyi és politikai vezetőcsoport nem tud és nem akar nemet mondani az IMF Magyarországra vonatkozó

7 bizonyíthatóan hibás ajánlásainak és követeléseinek. ( ) Magyarország annak a pénzügyi világbirodalomnak az egyik kelet-európai tartománya, amelyben a nemzetközi pénzügyi közösség a hitelpénz magánmonopóliuma segítségével el tudja venni az emberiség 80%-ától munkája eredményének az egyharmadát. Az államokat pénzügyi technikákkal olyan gazdaságpolitika folytatására kényszeríti, hogy nemzeti jövedelmük jelentős része kamat és profit formájában hozzákerüljön. Ennek alapvető technikája az eladósítás, végső fázisa pedig, amelybe ma Magyarország is került, az adósságcsapda. Ebben a rendszerben, ha egy ország irányítói növelni akarják a lakosság fogyasztását és termelését, vagy el kell adniuk a nemzeti vagyon megfelelő részét, vagy kamatozó hitelpénzt kénytelenek igénybe venni. (Drábik János: Az emberközpontú világrend /2007./) 19./ Ez az átállás egy folyamat volt ( ), minden ehhez vezető politikai alkut már korábban megkötöttek, valamikor az 1970-es, 1980-as évek fordulóján. Ne feledjük el, 1982-ben be kellett lépnünk a Nemzetközi Valutaalapba, mert államcsőd fenyegetett. ( ) Azért kellett csatlakoznunk a Nemzetközi Valutaalaphoz, mert a csőd szélén állt az ország, és azért jutottunk a csőd szélére, hogy be kelljen lépnünk? Már a kérdést is összeesküvés-elméletnek minősítené a globális véleményhatalom, pedig a lényeg valahol itt keresendő. Meggyőződésem, hogy a kommunizmus valójában politikai kapitalizmus volt. Érdemes alaposabban tanulmányozni, hogy milyen módon vették át a hatalmat a bolsevikok Oroszországban. Amerikai szenátorok és képviselők annak idején jelezték, hogy meglepő módon a Wall Street számos nagybankja és maga a Federal Reserve is egy svédországi konzorciumon keresztül finanszírozza a bolsevikok oroszországi bomlasztó tevékenységét, jelesül Lev Davidovics Bronstein munkálkodását, akit később Trockij néven ismert meg a világ. E jelenség magyarázatául szolgálhat, hogy abban az időben Közép- és Kelet- Európában rendkívül zárt, tradicionális paraszti társadalmak léteztek. Ez a tőke számára rém kellemetlen, mert egy ilyen társadalomban nincs sem kellő mennyiségű munkaerő, sem kellő mennyiségű fogyasztó, ezért az ilyen társadalmakból nem szívható ki profit, ezekből nem lehet engedelmes fogyasztó- és munkaerő-állatok gigantikus csordáit létrehozni. Ezért a világkapitalizmus vezető tényezőinek nagyon is ínyére volt, hogy a bolsevizmus kíméletlenül, véresen szétzúzta ezeket a zárt társadalmakat, mintegy előemésztette őket a kapitalizmus 'demokratikus' formája számára. Így jöttek létre a városba kényszerített, gyökereiket vesztett proletár tömegek. ( ) Ezért

8 én a kommunizmust a kapitalizmus kényszerítő passzának látom. (...) A multinacionális cégek ( ) használják értékmezőinket, infrastrukturális rendszereinket, emberi erőforrásainkat, ám ennek töredékét fizetik meg, vagyis a mérleg Magyarország számára negatív. Húsz év alatt a profitszivattyú nagyjából milliárd dollártól fosztott meg minket, a kamatszivattyú pedig ( ) körülbelül 250 milliárd dollár veszteséget okozott. Vagyis az elmúlt harminc évben nettó 400 milliárd dollárt szivattyúztak ki Magyarországról. ( ) Véget kell vetni annak, hogy Magyarországon a hasznot privatizálják, a kárt államosítják. ( ) Lehetetlen, hogy egy kifosztott, kivérzett, hitét vesztett ország népének ne legyen annyi joga, hogy legalább megvizsgálja az elmúlt harminc év folyamatait, melynek nyomán nemcsak anyagilag, de közegészségügyi, népesedési mutatóinkat tekintve is sokkal rosszabb állapotban vagyunk, mint ezelőtt néhány évtizeddel. Tudnunk kell, kik és miért hozták meg a végzetes döntéseket, ki kivel, miféle külső erőkkel kollaborált, kik és mely intézmények vettek részt a pusztításban. ( ) Ahogy mondani szokás, máris 24 óra 1 perc van. Ideje felébredni! (Bogár László: Nincs sok időnk /riport, 2009./) 20./ Magyarországon az emberek azért helyezik a Kádár-rendszer nyújtotta biztonságot előtérbe, mert nem bíznak a politikai vezetőkben, nem hiszik, hogy jobban lehet majd élni, mint korábban. Számukra lényegtelen, hogy az a biztonság kölcsönből volt, hogy a Kádár-rendszer az élet minden területén igénytelen volt. De nem hiszek abban, hogy ne lehetne őket meggyőzni arról, hogy a szabadsággal és a szabadon formált kultúrával összhangban ne lehetne jobb, tartalmasabb életet élni. Az biztos, hogy új korszak jön, mert hiába ragaszkodnának az emberek a kádári biztonsághoz, kiderült, hogy a szocialisták ezt nem tudják garantálni. (Lánczi Tamás: Elfojtott energiák /riport, 2009./) 21./ Világszerte kb. 3x akkora az adósság, mint a pénzmennyiség. Felvetődhet a kérdés, vajon hogyan lehetséges, hogy egy ilyen EGYSZERŰ TRÜKKEL BE LEHETETT CSAPNI AZ EGÉSZ VILÁGOT. A bankároknak csak azt kellett elérni, hogy a közgazdászok és a politikusok ne gondolkodjanak el azon, hogy miért is szükséges a magánbankok pénzteremtése, hanem azt természetesnek és szükségesnek tekintsék. A közgazdaságtan tulajdonképpen egy egzakt tudomány, legalábbis az azt irányítók részéről. De nem egészen azt tanítják az egyetemeken, ahogy az a valóságban működik. ( ) Ha megnézzük, mennyi pénz cserél gazdát az értékteremtő reálgazdaság összes területén együttvéve és vele szemben a tőzsdéken, akkor azt találjuk, hogy ez az arány 1:40, a tőzsdék javára. Az értékteremtő tevékenység produkálja világviszonylatban az anyagi javak 100%-át, de a pénzforgalomnak csak a 2,5%-át.

9 Naponta 2 billió USD fordul meg a tőzsdéken, mindez bármiféle értékteremtés nélkül. ( ) Ha ehhez még azt is figyelembe vesszük, hogy Magyarországon a bérek csak töredékei a nyugatiaknak, akkor fogalmunk lehet arról, micsoda kifosztás zajlik ma nálunk. (Vezér-Szörényi László: Közösségi pénzrendszerek /2008./) 22./ Az államot oligarchikus piaci szereplők vették birtokba, és ennek soha nem látott eladósításával hirdetik meg újra és újra, hogy az állam melyik szektorból kell kivonuljon, és kell átadja helyét a piacnak, vagyis nekik. (...) Arról a Világbankról és Valutaalapról ír Boda Zsolt, amelyek inkább hitelt adtak a leghiteltelenebb magyar kormánynak, csak nehogy kibukjon az adósrabszolgák sorából. Mert ennek megmaradva jó esély van elvenni tőle a vizét is. Ezen lehetőségeket egy új alkotmánynak mind ki kell zárnia. (...) 23./ Miért félnek a pártok a bankoktól? (Zárug Péter Farkas: Csapda és kitörés) Vélhetően azért, mert tudják, hogy a hatalmuk tőlük függ. Mind ennek a rendszernek a híve. Nem hisznek a népben, csak a választók szavazatára pályáznak. Pedig tudhatnák, hogy a hatalom letéteményese a nép, és hogy nem a népet szokták leváltani, hanem a kormányokat. Döbbenetes látni, hogyan rendelődött alá ez a kormány a bankok politikájának. Hogyan dönthetik el a bankok pénzügyi érdekei, mi legyen a társadalompolitika? Magyarországon ma a pénzügyi érdekek kényszerítik rá az akaratukat a kormányra, nem pedig a kormány a pénzügyi csoportokra. ( ) 'Vagy üzlet, vagy erkölcs' mondta egyik bankvezérünk a minap. Nehéz etikai kódextől várnia profit iránti farkasétvágy csillapodását. Törvény kell, amögé pedig népi támogatás, különben nem lehet véget vetni ennek a kizsákmányolásnak. Magyarországon elszabadultak a kapitalizmus legpocsékabb ösztönei, amit meg kell fékezni törvényes és demokratikus eszközökkel, demokratikus mederben tartva a dolgokat. A neoliberális politikát minél hamarabb le kell váltani. ( ) (Simó Endre /a Magyar Szociális Fórum szervezője/: A lakhatás joga riport /2009./) 24./ A nemzet fennmaradását veszélyezteti az adórabszolgaság, az uralkodó elit mégsem ismeri el a megszállók által ránk kényszerített hitel semmisségét. ( ) Egy milliárd dollár hitelért 16 év alatt 11 milliárd dollárt kellett visszafizetnünk! (Tiszta Energiáért polgári kör: Az európai uniós csatlakozásról, )

10 25./ Mára... az ember és a természet kapcsolata válságosra fordult. A válság oka, hogy az ember által létrehozott és fenntartott gazdasági rendszer már régen nem az ember javát szolgálja, hanem alkotója ellen fordulva, az embert teszi a rendszer szolgájává. Mivel e gazdaság elpusztítja az embert éltető természetes környezetet, majd a fogyasztói társadalmat követő kőkorszakba, végromlásba taszíthatja az emberiség túlélő maradékát is. Hamarosan, akár egy évtizeden belül eldől, hogy az emberiségnek a válságot felismerő és cselekedni képes része tud-e illeszkedni a természet rendjéhez és így fennmaradhat-e. ( ) Nem vagyunk elég tudatosak, pedig... a sötétben botorkáló, egyik napról a másikra élő emberre a természet törvényei szerint elrendelt végzet vár. (...) Minél többet dolgozz, hogy minél többet fogyaszthass, ez a fő irányelv. Arra törekszik a fogyasztói társadalom, hogy az emberből dolgozó és fogyasztó embergépet alakítson, mert ez nyereséggel jár. ( ) Tehát nem csupán azért van válságban a fogyasztói társadalom, mert a pazarló fogyasztása jövőben nem folytatható, hanem főleg azért, mert nem azt nyújtja az embernek, amire valóban szüksége van. Ugyanis hamis az a kép, hogy az embert az anyagi javak bősége teszi boldoggá. ( ) Az anyagiak igazából csak addig fontosabbak, amíg a legalapvetőbb testi szükségleteink kielégítéséhez kellenek. (Végh László: Fenntartható élet a Földön) 26./ ( ) Az angol királynő asztrológusa szerint a XXI. század embere nagy eséllyel nem éli túl ezt a kort. Ezt én mint biológus nagyon jól tudom. Több száz faj kihalt, és lehet, mi is egy kihalt faj leszünk egyszer. Változtatni kell az életvitelünkön, mert a gazdasági válság csak a jéghegy csúcsa, valójában az egész fogyasztói társadalom van válságban. Mára a bal- és jobboldal is tisztában van vele, hogy más lett a világ, mint akarták. (Ljudmila Ulickaja /Csehov szoknyában/: Mindenki Isten szakállát fogja /riport/) 27./ Képzeljük el a Földet egy élő szervezetként, amely baktériumok milliói támadásának van kitéve. E paraziták száma negyvenévente megduplázódik. Három dolog történhet: vagy a gazda, vagy a parazita, vagy mindkettő elpusztul. (Gore Vidal: Istenek és zöldek - Observer; , London) 28./ Az a környezetvédő, aki nem a környezetpusztítás okai ellen lép fel, a természet ellensége. (Noam Chomsky) 29./ Az őslakókat mindenhol utolérte a végzet, ahová az európaiak betették a lábukat.

11 (Charles Darwin /1839./) 30./ Az unió minden részébe behatoló, parancsok alapján és falanxban működő vállalatok egy kritikus pillanatban megbuktathatják a kormányt. Úgy vélem, egy kormány sem lehet biztonságban addig, amíg önfejű és nagy hatalmú hűbérurak uralkodnak felette. (Thomas Jefferson, az USA harmadik elnöke / /) 31./ A pénzhatalom béke idején élősködik a nemzeten, háborús időben pedig összeesküszik ellene. Despotikusabb, mint a monarchia, arcátlanabb, mint az autokrácia, és önzőbb, mint a bürokrácia. Olyan válság közeledtét látom a közeljövőben, amely megbénít, és arra kényszerít, hogy remegjek hazám biztonságáért. A korporációk vagyis a magántársaságok kerülnek uralomra és a korrupció korszaka köszönt ránk. A pénzhatalom arra törekszik, hogy fenntartsa uralmát, kihasználva az emberek előítéleteit, egészen addig, amíg a gazdagság néhány kézben halmozódik föl, és a köztársaság elpusztul. (Abraham Lincoln, az USA tizenhatodik elnöke / /) 32./ (...) Ma a politikai hatalom helyét a pénz mindenhatósága vette át, a szellemi színvonal rohamosan csökken, az erkölcsi normák szétestek, ( ) ahol a tőke uralkodik, ott a nemzeti szempontok helyett a globális és üzleti érdekek érvényesülnek. Ennek következménye a klasszikus értékek eltűnése, ami a magyar értelmiségi képzés és a nemzeti szellem ellehetetlenüléséhez vezet. (Bíró Zoltán: Elmaradt szembenézés /riport/) 33./ A modern ipari társadalom kizárólag pénzre épülő hatalmi struktúrái már semmiféle isteni legitimációval nem rendelkeznek, hatalmukat kizárólag a felhalmozott pénznek köszönhetik. Ezek a pénzre épülő hierarchiák pedig éppen azokkal a tényezőkkel nem rendelkeznek, amelyek a hatalomgyakorlás hierarchikus formáinak régen a legitimációt megadták: a morális alapokkal és szellemi háttérrel. Mert az ősi társadalmi hierarchiák élén álló pap királyok és/vagy beavatott uralkodók éppen a beavatásuk által rendelkeztek a megfelelő szociális formák kialakításához szükséges bölcsességgel és szellemi tudással, ráadásul ebben a folyamatban megszerezték azt a képességet is, hogy uralkodni tudjanak saját mohóságuk és önzésük felett. Mivel a hatalom mai birtokosai ezzel a képességgel nem rendelkeznek, a pénz hatalomra kerülésével így az emberi mohóság és önzés is hatalomra került, ennek következtében szociális formáink ( ) mára már az alapvető társadalmi, gazdasági problémák megoldására is képtelenek. (Takáts Péter: előszó a magyar kiadáshoz; Jönnek a kulturális kreatívok!)

12 34./ A globalizációt irányító csoportok a világ valamennyi táján a saját érdekeiket szolgáló híreket, üzeneteket, fogyasztási cikkeket és magatartásmintákat közvetítik az emberek felé, melyek arra irányulnak, hogy a társadalom életcélja a fogyasztás, az élvezetek telhetetlen halmozása legyen. Bár a szellemi környezetszennyezés hatása késleltetett, romboló ereje talán még a fizikainál is nagyobb. Az emberi tudat ilyen irányú befolyásolása a társadalmat, azon keresztül pedig a környezetet is pusztulásba dönti. ( ) Ahogyan az egészség sem kívánatos és kifizetődő a gyógyszeripar szempontjából, úgy a lelkileg egészséges ember fogyasztása is elmarad a 'lehetőségektől'. ( ) Az önmagával békében élő, érzelmileg kielégült ember kevesebbet költ, mint az, aki folyton elégedetlen. (Blazsek Anita: Mentális környezetszennyezés) 35./ Herbert Marcuse 'Az egydimenziós ember' című műve rendszerünk alapvető 'ésszerűtlen ésszerűségének' sebészi pontosságú elemzése marad. Marcuse azzal érvel, hogy az iparosítás és gépesítés révén a második világháború után lehetséges sőt logikailag szükségszerű lett volna a munkaidő csökkenése és egy olyan világtársadalom kialakulása, amely csak hírből ismeri a gürcölést és a szükséget. A kényszertoborzó társadalmi valóság alternatívája egy olyan társadalom lett volna, amely új szabadságokat ad nekünk megszabadít a munkától, megszabadít a propagandagyártó médiától, és szabadságot biztosít saját valóságaink megteremtésére és felfedezésére. A hatalmi apparátus mélységes fenyegetettségére válaszul 'hamis szükségleteket' ébresztett a fogyasztóban, örökös félelmet keltett benne az atomháborútól és a terrorizmustól, és így felhasználta a tömegtájékoztatást a közvélemény erőszakos befolyásolására. ( ) A náci uralom utáni korszakban alkotó német filozófusként Marcuse megértette az eszmék sulykolásának zsongító erejét és hatalmát, amelynek következtében az emberek elfeledik és feladják saját valódi érdekeiket. 'A tény, hogy a népesség túlnyomó többsége elfogadja - mert elfogadtatják vele - e társadalmat, még nem teszi azt kevésbé ésszerűtlenné és elítélendővé írja. - Az igazi és a hamis tudat, a valódi és a pillanatnyi érdek közötti különbség továbbra is jelentőséggel bír.' (...) (Daniel Pinchbeck: 2012 Egy titokzatos civilizáció elképzelése közeljövőnkről) 36./ Kétségtelen etikai igazság, hogy minden embernek azonos fejlődési lehetőségekhez van joga. Túl könnyen változtatható azonban ez az igazság azzá a valótlansággá, mely szerint potenciálisan minden ember azonos értékű. ( )

13 Az a tévhit, miszerint helyes 'kondicionálást' feltételezve az embertől csaknem minden elvárható, vele csaknem minden megcsinálható, alapjául szolgál annak a sok bűnnek, melyet a civilizált emberiség a természet - így az ember természete és az emberség - ellen elkövet. Szükségszerűen a legtragikusabb következményekkel jár, ha egy világot átfogó ideológia - az abból adódó politikával együtt hazugságra épül. Az ÁLDEMOKRATIKUS DOGMA kétségtelenül felelős az Egyesült Államokat fenyegető morális és kulturális összeomlásért, amely örvényével valószínű, hogy magával sodorja az egész nyugati világot. A. Mitcherlich ( ) jól tudja, milyen veszélyes, hogy az emberiséget egy téves, csak manipulálói számára kedvező értékkódexszel dogmatizálják. ( ) Még sohasem volt a tömegszuggesszió olyan hatásos, még sohasem rendelkeztek a manipulálók olyan hatékony, tudományos tapasztalatokra épített propaganda technikával, olyan beható 'tömegkommunikációs eszközökkel', mint ma. Továbbá hatalmas embertömegek és kisszámú etnikai csoport 'állnak egymással szemben'. (...) (Konrad Lorenz /orvosi és fiziológiai Nobel-díjas/: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne /1973.!/) 37./ Az individuum értéke éppen azon múlik, hogy alkalmas-e társkeresésre, közösségteremtésre. (...) Egy ország személyiségét is őrizni kell, nem csak a nyitottságát. Struktúrája, lelki alkata is legyen egy nemzetnek csak akkor lehet önmagával azonos. Európában 'kutyába sem veszik' azokat a népeket, amelyek súlyos azonosságzavarral küzdenek. (Pozsgay Imre /riport/) 38./ Nem tűnt még fel, hogy mindig a haladó dolgoktól irtózik az ember? Ösztönösen. Attól, ami az eredeti, Isten által létrehozott renddel ellenkezik. ( ) Hagyni kéne már békén a valóságot. Úgyis az az erősebb. Pár ezer év elég bizonyíték. (Pozsonyi Ádám: Szómágia) 39./ Simon Kuznets, aki a GDP /gross domestic product - bruttó hazai össztermék a szerk. / szülőatyjának számít, hiába magyarázta, hogy a mutató alkalmatlan egy ország jólétének mérésére, a találmány már saját útját járja, s látni valóan rossz kezekbe került. A GDP alapjaiban hibás mutatója a jólétnek és/vagy a gazdaság fejlettségének, így minden erre épülő döntés is alapjaiban rossz. Kik számíthatnak előkelő helyre a GDP szint vagy növekedés ranglistáján? Azok az országok, amelyek

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

A Változó Világ. az ICT iparág csúcstalálkozója. 2012. szeptember 13 14. Egerszalók

A Változó Világ. az ICT iparág csúcstalálkozója. 2012. szeptember 13 14. Egerszalók A Változó Világ az ICT iparág csúcstalálkozója 2012. szeptember 13 14. Egerszalók A Változó Világ és Magyarország gazdasági folyamatai Dr. Mellár Tamás Egyetemi tanár PTE Közgazdaságtudományi Kar ivsz.hu

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015.

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015. EZ, a kutatásnak álcázott tanulmány: - HAMIS magyarországi TRENDEKET mutat be a 2005-2015 időszakra vonatkozóan, - MEGGYŐZÉSKÉNT az EU valódi stratégiájára hivatkozik, amely a hamis trendek miatt Magyarországra

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq Az idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

8. Fejezet. Stafétaátadás az életért

8. Fejezet. Stafétaátadás az életért 8. Fejezet Stafétaátadás az életért 8. Fejezet Stafétaátadás az életért Az előző fejezetekben kijózanító elemzést közöltünk azokról a módszerekről, ahogyan az Auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor korábbi

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Kedves Krisztina! A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Tudom, hogy nagyon sok dolgod van, hiszen EP-képviselői munkádat küldetésként teljesíted egy olyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET A pénz felhasználása gazdaságpolitikai szolgálatra részben feltételezte, részben maga után vonta a pénznek a gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti nézetek

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Szentes Tamás Marx és a kapitalizmus alternatívájának kérdése

Szentes Tamás Marx és a kapitalizmus alternatívájának kérdése Szentes Tamás Marx és a kapitalizmus alternatívájának kérdése 1. Marx és a marxizmus Jó pár évvel ezelőtt egy nemzetközi tudományos értekezleten azt a kérdést tették fel a neves amerikai társadalomtudósnak,

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e.

É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e. É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e. Ez a szándék a leginkább kétséges, felületes és hiteltelen érve a biotechnológia indokainak, a saját szükségszerűségének az igazolására. Az előző (2.) témából

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Az kiabál, akinek a háza ég

Az kiabál, akinek a háza ég Az kiabál, akinek a háza ég Ez nem baj, sőt szükségszerű. De az már baj, ha csak azt kiabálja az égő ház gazdája, hogy oltani kell a tüzet, de nem veszi észre (különösen nagy baj, ha nem akarja észrevenni),

Részletesebben

Mai magyar társadalom

Mai magyar társadalom Mai magyar társadalom Szociológia vizsgálja: Egyenlőtlenségek mértékét, arányait, területi elhelyezkedését Szegénység: élet fenntartásához szükséges anyagi javak hiánya, illetve az egyén/család nem rendelkezik

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

A kamatos pénz fenntarthatatlan intézményrendszere. A kamatos pénz a környezeti, társadalmi és gazdasági válságok oka

A kamatos pénz fenntarthatatlan intézményrendszere. A kamatos pénz a környezeti, társadalmi és gazdasági válságok oka A kamatos pénz fenntarthatatlan intézményrendszere A kamatos pénz a környezeti, társadalmi és gazdasági válságok oka A növekvő különbségek oka A profit maximalizálása: kevés alulfizetett alkalmazott,

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4 ÉVES JELENTÉS ÉS CSELEKVÉSI JAVASLATOK A 2009/2010-ES GAZDASÁGI VÁLSÁGRA VONATKOZÓ EZA PROJEKT KERETÉBEN ÉRINTETT DOLGOZÓK SZERVEZETEI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI TANÁCS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL TARTALOM I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

A technológiai forradalmak hatása a a jövő fejlődésére

A technológiai forradalmak hatása a a jövő fejlődésére A technológiai forradalmak hatása a a jövő fejlődésére Az előadás Carlotta Perez könyve alapján készült: Technological Revolution and Financial Capital The dynamics ang Bubbles and Golden Ages Bakonyi

Részletesebben

Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról.

Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról. Fodor István Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról. Korok és jellemzőik 55-70 éve: szegénység, újjáépítés, diktatúra

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA KÉRDÉSEI A NEMZETKÖZI MŰVELETEK TÁMOGATÁSÁBAN QUESTIONS OF THE CULTURAL ANTHROPOLOGY IN THE SUPPORT OF INTERNATIONAL MILITARY OPERATION A kulturális antropológia katonai alkalmazása

Részletesebben