Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére"

Átírás

1 Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére Benchmark tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalási lehetőségének vizsgálata a magyar-szerb határmenti térségben című, HUSRB/1002/213/086 számú projekthez Program honlap: A tanulmány nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2 1 Tartalom 1 Tartalom Rezime na srpskom jeziku... Error! Bookmark not defined. 3 Bevezetés A kreatív gazdaság térnyerése A kreatív gazdaság társadalomszerkezeti átalakulása A kreatív ágazatok lehatárolása Sikeresen működő kreatív régiók Öt kreatív régió kezdeményezés, a DaytonCREATE Stockholm IT Régió Øresund régió, a kreatív metapolisz Közép-Európa Régió-CENTROPE További példák a sikeresen működő kreatív régiókra Összegzés Irodalomjegyzék

3 2 Rezime na srpskom jeziku Uspešne kreativne regije - naglasak na ulozi univerziteta U 21. veku značaj kreativnosti, znanja i inovacije u ekonomskom razvoju je porastao. U internacionalnoj i domaćoj konkurenciji gradova i regija sve je važnije kakvu društvenu i ekonomsku sredinu one mogu pružiti da bi se kreativna ekonomija naselila. Danas je prihvaćen stav, da izvor kompetitivne prednosti razvijenih ekonomija jeste znanje i njegov komodificiran oblik, inovacija. Inovatori treba da budu oštrovidni i kreativni u novom sistemu ekonomije gde ideje znače novac, dok informativne tehnologije igraju ulogu banke koje novac pomeraju na globalnom nivou (Reich 2001). Ta pojava donosi i promenu radne snage, jer u inovativnim granama industrije i u inovativnim preduzećima potrebne su obrazovane ljudske resurse visokog kvaliteta da bi bili uspešni u globalnoj konkurenciji. Istraživanje prvo daje pregled procesa koji su doveli do širenja kreativne ekonomije, i pregled najvažnijih karakteristka kreativne ekonomije. Ako uzmemo važne tačke iz raznolikih definicija kreativne ekonomije, možemo tvrditi sledeće: Većina preduzeća u kreativnoj ekonomiji je mala, i karakteristično je da su veoma fleksibilna u privredi i imaju sklonost ka formiranju mreža. Važna karakteristika je da kreativna ekonomija privlači i druge, dopunske ili povezane, privredne delatnosti. Pored toga, da bi se naselila kreativna ekonomija, neophodno je prisutnost visokoškolskih ustanova koje osiguraju visoku stručnu spremu ljudskim resursima i prisutnost kulturalnih institucija visokog kvaliteta, a takoďe i inspirativna, šarolika, bezbedna i tolerantna sredina. Zbir svih tih faktora omogućuje razvoj kreativnog znanja, pošto se ona naslanja na obrazovne i intelektualne institucije grada i na zbir znanja lokalnog društva. U kreativnoj ekonomiji neophodno je da su kreativne grane i sektori industrije prisutne u velikom broju i koncentraciji. Ovo istraživanje je pokazalo kakve načine grupisanja kreativnih grana industrije predstavlja stručna literatura. Mada su ti načini raznoliki, imaju zajedničku karakteristiku: u kreativne grane industrije pripadaju one 3

4 delatnosti koje se osnovaju na kreativitet, znanje i talenat pojedinaca, i doprinose rastu blagostanja i broja radnih mesta kroz stvaranje i korišćenje intelektualne svojine Pored prezentacije teorijskog pristupa načinima grupisanja kreativne ekonomije i kreativnih regija, naš rad je na osnovu domaće i strane stručne literature predstavio i kreativne regije, kojih ima malo, ali su zato uspešne i stvaraju uzor. Prvo predstavljamo kako je regija Dajton postala kreativna regija i dajemo detalje o tih pet projekata koja su imala najviše uticaja na taj proces. Sledi IT regija Štokholm iz Švedske koja je jedan od najjačih urbanih regija u Evropi kada se radi o tehnologiji i inovacijama. Da bi regija Štokholm postala uspešna kreativna regija bili su potrebni sledeći faktori: korisna struktura industrije i veoma uspešna kooperacija akademskog, privatnog i biznis sektora. Istraživanje uzima za primer i Centralnoevropsku regiju, takozvanu CENTROPE. CENTROPE je sačinjen sa ciljom da se ostvari saradnja izmeďu 14 gradova i regija iz Češke, Slovačke, MaĎarske i Austrije. Ta saradnja je iskoristila geografsku blizinu pa omogućava zajedničke prekogranične projekte u oblastima privrede, politike, umetnosti, kulture, istraživanja, obrazovanja i zaštite sredine. Centralnoevropska regija je danas model koji uspešno prikazuje ogromni potencijal skriven u ostvarenju zajedničkog prekograničnog razvoja privrede. Kao dalje primere, rad prikazuje manje i srednje regije, koje su uprkos svoje veličine prepoznale mogućnosti koje pružaju kreativne grane industrije i pošto su izradile odgovarajuće strategije postale su kreativne regije isto kao i velike urbane regije. Istraživanje je postiglo svoj originalni cilj, jer je uspešno pokazalo koncept i najvažnije karakteristike kreativne regije iz teorijskog ugla, a na osnovu domaćih i stranih benčmark (benchmark) primera uočili smo koji su tipovi saradnje, projekti i programi potrebni za razvoj uspešne kreativne regije. 4

5 3 Bevezetés A XXI. századig a fordista, vagyis tárgyi alapú gazdaság dominált, azonban a gazdaság globálizálódásának eredményeképpen napjainkban a magas hozzáadott értéket hordozó szolgáltatások és nem tárgyi javak térnyerése figyelhető meg. Elengedhetetlenül fontossá válik a munkaerő minősége, kreativitása, specializáltsága az adott területen, így a termelési tényezők mennyisége helyett annak minőségére fektetnek nagy hangsúlyt. Az elmúlt két évtizedben az emberi erőforrásnak egyre inkább központi szerep jut az országok és régiók fejlődésében. Ennek elsődleges oka, hogy a fejlett társadalmak növekvő mértékben úgynevezett tudás alapú gazdaságokká válnak, amelyekben a felsőfokú végzettséggel rendelkező emberi erőforrást a gazdasági növekedés döntő tényezőjének tekintik. Manapság a tanuló régió fogalma már közismert és kutatott terület, amelynek gyakorlati alkalmazására is számos példát ismerünk. Napjainkban, a kreatív korban azonban a kreativitással kapcsolatban egy új kutatási terület bontakozik ki. A kreatív régiók fogalma egyre ismertebb, de egy kevésbé kutatott terület. A kreatív régiók lényegének feltárása egy kurrens téma, amely nemcsak a napjainkat leíró folyamatok megértéséhez, hanem a régiók esetleges kitörési pontjainak feltárásához is hozzájárul. A kutatás ezen részének kiemelt célja a kreatív régiók fogalmának valamint legfontosabb jellemzőinek ismertetése, továbbá a hazai és nemzetközi benchmark példák alapján a még kevés, de sikeresen működő kreatív régió bemutatása. A kutatás azon alapkérdésekre keresi a választ, hogy mitől lesz egy régió kreatív, valamint milyen típusú együttműködésekkel, milyen projektek és programok segítségével válik igazán sikeressé egy kreatív régió. 4 A kreatív gazdaság térnyerése A fejlett gazdaságok versenyelőnyében a tradicionális, hagyományos termelési tényezők egyre kevésbé dominálnak, helyettük a tudás, a kreativitás és az innováció vált a versenyképesség legfontosabb forrásává. A tudás, a kreativitás és a területi 5

6 fejlődés lehetséges kapcsolódási pontjainak feltérképezésével Gunnar Törnqvist és Ake Andersson foglalkozott elsőként. Törnqvist Creativity and the renewal of regional life című 1983-as tanulmányában hívta fel a figyelmet a kreatív környezet fontosságára, valamint megalkotta a kreatív miliő fogalmát. Törnqvist (1983) szerint a kreatív miliő négy alkotóeleme: (1) az emberek közötti információáramlás, (2) a tudás, vagyis az információk birtoklása, (3) a kompetencia, vagyis a megszerzett tudás alkalmazása, valamint (4) a kreativitás. Két évvel később 1985-ben Andersson a Creativity and regional development című tanulmányában hat tényező felsorakoztatásával határozza meg a kreatív gazdasági miliő mibenlétét. Ezen tényezők a következőek (Andersson 1985): 1. szilárd pénzügyi alapok 2. magas szintű tudás és kompetencia 3. a tapasztalt szükségletek és a meglévő lehetőségek közötti egyensúlytalanság 4. a sokszínű társadalmi-gazdasági környezet 5. a jó közlekedési és telekommunikációs lehetőségek 6. a strukturális instabilitás, amely szinergikus fejlődést tesz lehetővé. Malecki (1987) a regionális kreativitás meghatározásánál három tényezőt emelt ki: 1. kiterjedt kompetenciákkal rendelkező, magasan képzett munkaerő jelenléte 2. nagyváros, illetve agglomerációja, amely elér egy bizonyos népességszámot (kritikus tömeg), ahol intenzív kulturális élet és információáramlás történik 3. a strukturális instabilitást és szinergiákat elősegítő feltételek Malecki (1987) szerint a tényezők közül az első kettőt egyszerű mérni és elemezni, azonban a harmadik tényező térbeli vizsgálata nehézségeket okozhat. Azt a megállapítást, hogy a kreativitásnak napjainkban fontos szerepe van a regionális fejlődésben Peter Hall több írásában is hangsúlyozza. Peter Hall 2000-ben megjelent Creative cities and economic development című művében egyértelműen kijelenti, hogy a XXI. század városfejlődésében a tudás, a kreativitás, és az innováció minél szorosabb összefonódása szükséges, ugyanis csak azon városrégiók tudnak a globális 6

7 versenyben helyt állni, amelyek kreatív miliőt képesek kialakítani. A szerző további megállapítása, hogy a városoknak tanulniuk kellene a már sikeres városok példájából. Amennyiben egy város a kultúráját kívánja fejleszteni, akkor London vagy Athén, abban az esetben, ha technológiai előrelépést kívánnak megvalósítani, Berlin, Manchester vagy a Szilícium-völgy szolgálhat példaértékkel. A kreatív gazdaság előtérbe kerülése és kutatott területté válása 2000 utáni időszakra tehető. Számos tanulmányban sokan sokféleképpen és különböző megközelítéssel próbálták meghatározni a kreatív gazdaság mibenlétét. Ezidáig nem született egységes definíció, ugyanakkor a kreatív gazdaság szűkebb-tágabb értelmezésére számos példát találhatunk a nemzetközi szakirodalomban. Hartley (2005) szerint a kreatív gazdaság magába foglalja a kulturális gazdaságot, továbbá az összes szerzői jogi iparágat, ideértve az információs és kommunikációs technológiákat és a kutatás-fejlesztést is. Ezen megközelítést azzal indokolja, hogy valamennyi felsorolt tevékenységre igaz, hogy közös gyökerük az egyéni kreativitásban, alkotókészségben rejlik. Továbbá az egyedi produktum létrehozásához tudás intenzív munkavégzés szükséges, valamint magas információs tartalommal kell rendelkeznie (Hartley 2005). Howkins (2002) a kreatív gazdaságot a szerzői jogok, a szabadalmak, a védjegyek és a minta oltalmak hatálya alá tartozó alkotásokkal definiálja, vagyis tulajdonképpen a szellemi tulajdonok fogalmát tekinti kiindulópontnak. Howkins (2002) szerint a kreatív gazdasághoz a következő tevékenységek köthetőek (1. táblázat). 1. táblázat A kreatív gazdasághoz kötődő tevékenységek építészet iparművészet divat zene reklám televíziózás kutatás fejlesztés videójátékok és képzőművészet formatervezés film előadóművészet rádiózás könyv- és lapkiadás szoftver 7

8 Forrás: Howkins (2002) alapján saját szerkesztés Hawkins elemzésében az általa 15 iparág alapján meghatározott kreatív gazdaság globális összteljesítményét mérte. A vizsgálata kimutatta, hogy a kreatív gazdaság összteljesítményéhez a legnagyobb mértékben a kutatás és fejlesztés járult hozzá, ezt követte a könyv- és lapkiadás, majd a szoftveripar. A bemutatott fogalmi megközelítéseken kívül természetesen számos meghatározás létezik. Ezen széleskörű definiálások lényeges pontjait összefoglalva a következő megállapításokat tehetjük a kreatív gazdaság területi sajátosságaira. A kreatív gazdaságot alkotó vállalatokra többnyire a kis cégméret, a nagyfokú üzleti rugalmasság és a hálózatosodásra való hajlam jellemző. Kiemelhető, hogy az üzleti rugalmasság nem párosul letelepülési rugalmassággal, vagyis a kreatív gazdaságban működő vállalatok előnyben részesítik a nagyvárosokat, hova tovább azokon belül is néhány kiemelt városnegyedet (Mészáros et al. 2010). A nagyvárosok a sokszínűségükkel, fejlett háttér és IT infrastruktúrájukkal, valamint a tudásáramlást elősegítő hálózatok jelenlétével megfelelő közeget biztosítanak a kreatív munkavégzésre. Arra a kérdésre, hogy milyen hatással van a kreatív gazdaság a területi egységekre, ezen belül is a régiókra Bontje és szerzőtársai 2011-ben megjelent Pathways Toward European Creative-Knowledge City-Regions című tanulmányukban részletesen kitérnek. A tanulmány kiemeli azt, hogy a kultúra, a tudás és azon belül a kreatív tudás erősen helyfüggő és alapvetően a városokhoz kapcsolódik. Rávilágítanak arra is, hogy a kreatív tudás a városok oktatási és szellemi intézményeiből, valamit a helyi társadalom tagjainak felhalmozott ismereteiből táplálkozik. A kreatív gazdaság fontos jellemzője továbbá, hogy más, kiegészítő vagy kapcsolódó gazdasági tevékenységeket is vonz. Ilyen például a turizmus, amit a kulturális gazdaság vonz, vagy a hardveripart vonzó IT-szektor (Bontje et al. 2011). A tanulmány választ ad arra is, hogy melyek azon legfontosabb telepítő tényezők, amelyek a kreatív gazdaság letelepedését ösztönzik egy adott régióban. A szerzők szerint a kreatív gazdaság nem rendelkezik hatalmas nyersanyag-és munkaerőigénnyel, így nem az eddigi telephelyelméletek szerinti hard telepítő 8

9 tényezők a döntőek, hanem sokkal inkább a soft tényezők. A kreatív tevékenységet végzők számára az inspiráló, sokszínű, biztonságos és toleráns környezet a fontos, amelyben mindenki megtalálja a saját nyelvi, etnikai, vallási identitásának megfelelő közeget (Bontje et al. 2011). Napjainkban azok a városok és régiók tudják leginkább magukhoz vonzani a kreatív rétegeket, amelyek leginkább megfelelnek az előbb említett szempontoknak. Ugyanis a kreatív tevékenységet végzők számára ezen kreatív közeg lesz a vonzó, ami pedig tovagyűrűző hatásként elvezet az adott régióban a kreatív gazdaság növekvő koncentrációjához, amely eredményeként a régió gyorsabb ütemű gazdasági fejlődést képes produkálni. 5 A kreatív gazdaság társadalomszerkezeti átalakulása Mindezek után felmerül azon kérdés, hogy milyen jellemzőkkel bír a kreatív réteg és egyáltalán kiket sorolhatunk a kreatív tevékenységet végzők körébe? A kreatív gazdaság fejlődésének vizsgálata a területi változások elemzésén túl a társadalom szerkezeti változásainak feltérképezésére is kiterjed. A szakirodalomban a kreatív tevékenységet végző emberek legelterjedtebb és legtöbbet hivatkozott tipizálása Richard Florida nevéhez fűződik. Florida a The Rise of the Creative Class című könyvében ismerteti a humán tőke speciális szegmensének, a kreatív osztálynak a meghatározását. A kreatív osztály központi magjába tartoznak a tudományokban, az építészetben, a formatervezésben, az oktatásban, a művészetek, a zene- és szórakoztatóipar területén dolgozók. A szuperkreatív mag feladata az új gondolatok, új technológiák, és vagy új kreatív tartalmak létrehozása. (Florida, 2002, 8.o.). A kreatív osztály központi magja körül találhatóak az ún. kreatív szakemberek, akik az üzleti világ, a pénzügyek, a jog, az egészségügy és az ezekkel összefüggő területeken dolgoznak. Florida (2002, 2005) szerint a kreatív osztály tagjai nagy mértékben hozzájárulnak a régiók gazdasági teljesítményéhez. A kreatív osztályt három tényező segítségével lehet lehatárolni a többi társadalmi csoporttól. Ezen három dimenzió a tehetség, a technológiai jártasság és a tolerancia, azaz a 3T modell (Florida 2002). A technológia az adott terület gazdasági-technológiai fejlettségét mutatja meg, a tehetség a rendelkezésre álló humán erőforrás minőségét 9

10 jelenti, a tolerancia pedig a nyitott, az egyéni vélemények befogadására alkalmas társadalmi-kulturális környezetet szimbolizálja. Florida elsősorban tehát nem a kreatív gazdaság tevékenységeinek meghatározására törekszik, hanem azon foglalkozási csoportok meghatározására, akik kreatív tevékenységet végeznek. 6 A kreatív ágazatok lehatárolása Az előző két fejezet körüljárta mindazon legfontosabb területi, gazdasági háttérfolyamatokat, amelyek a kreatív gazdaság kialakulásához vezetett, illetve bemutatta a kreatív gazdaság kialakulásával összefüggő társadalomszerkezeti átalakulás főbb ismérveit. Ahhoz, hogy a sikeresen működő kreatív régiókat mélyebben vizsgálni tudjuk, szükséges a kreatív ágazatok, iparágak lehatárolása. Annál is inkább, mivel egy régió sikeresen működő kreatív régióvá alakulásához elengedhetetlen a kreatív ágazatok jelenléte, valamint az adott régió gazdasági teljesítményéhez való hozzájárulása. A kreatív ágazatok definiálására a kreatív gazdaság pontos meghatározásához hasonlóan nincs kialakult, egységes álláspont. A kreatív ágazatok lehatárolására a hazai és a nemzetközi szakirodalom- a teljesség igénye nélkül- a következő csoportosítási lehetőségeket kínálja. Hesmondhalgh (2007) szerint a kreatív ágazatok azok, amelyek kulturális javakat és szöveget állítanak elő. Ilyenek a reklám és marketing, televízió, film, internet, zene, könyv és folyóirat nyomtatott és elektronikus kiadása, valamint a videó és komputeres játékok. A brit Kulturális Média és Sport Minisztérium (Department for Culture, Media and Sport; DCMS) kreatív iparágak definíciója széles körben elfogadott a nemzetközi szakirodalomban. A DCMS azokat a tevékenységeket sorolja a kreatív iparágakhoz, amelyek egyéni kreativitásra, tudásra és tehetségre épülnek, valamint a szellemi tulajdon létrehozásán és kiaknázásán keresztül hozzájárulnak a jólét és a munkahelyek számának növeléséhez. A DCMS (2001) definiálása alapján a következők tartoznak a kreatív ágak közé (2. táblázat). 10

11 reklám 2. táblázat A kreatív ágak épülettervezés és más mérnöki tevékenység formatervezés számítógépes játékok kézművesség divattervezés film és videó művészeti tárgyak és antikvitás kereskedelem zene előadóművészet könyvkiadás software készítés TV és rádió Forrás: DCMS (2001) alapján saját szerkesztés A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával, a Magyar Tartalomipari Szövetség (MTSZ) által létrehozott Kreatív Iparágak Platformja (KIP) szerint: "A kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni (KIP 2008, 5.o.). A kreatív ipart a következő 13 szektor alapján határozta meg a KIP: 11

12 elektronikus és nyomtatott sajtó film és videó 3. táblázat A kreatív ipar 13 szektora reklám- és hirdetési ipar szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés építészet könyvkiadás zene előadó-művészet képzőművészet iparművészet formatervezés és divattervezés művészeti és antik piac kézművesség Forrás: KIP (2008) alapján saját szerkesztés Kovács és szerzőtársainak 2007-ben megjelent tanulmánya a kreatív gazdaságot leképező kreatív iparágakat a következőképpen csoportosította: Kreatív ipar a hagyományos kulturális gazdaság (kiadói tevékenység, reklám, hírügynökségi tevékenység, software-ipar, média, szórakoztatóipar, design, film, divatipar/ruházati, bőr-, szőrme-, ékszeripar). Tudásintenzív iparágak: Infokommunikáció (TV, telefon, audiovizuális eszköz, számítógép gyártása, telekommunikációs tevékenység, adatátvitel, adatfeldolgozás). Pénzügyek (pénzügyi közvetítés, nemzetközi tőzsdei szolgáltatás, nemzetközi biztosítás) Jogi, üzleti szolgáltatások (piackutatás, auditálás, munkaerő toborzás, nemzetközi könyvelői tevékenység, adótanácsadás) K+F, felsőoktatás (természettudományos és mérnöki kutatásfejlesztés, társadalomtudományi és humán kutatás-fejlesztés, felsőoktatás) 12

13 A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organisation; WIPO) a kreatív ágazatokat aszerint különbözteti meg, hogy kit illet meg a szellemi tulajdon joga a kreatív tartalom termelése és elosztása során. A szerzői jogi megközelítésnek megfelelően a szerzői jogi alapú tevékenységek, ágazatok az alábbiak (4. táblázat) (WIPO 2007): I. primer (elsődleges) szerzői jogi ágazatok ( core copyright industries ) II. szerzőijog-függő technikai háttérágazatok ( interdependent copyright industries ) III. részlegesen szerzői jogi ágazatok ( partial copyright industries ) IV. egyéb kiszolgáló ágazatok ( non-dedicated support industries ) 4. táblázat A kreatív ágazatok WIPO szerinti besorolása I. primer (elsődleges) szerzői jogi ágazatok sajtó és irodalom zene, opera színművek, filmalkotás és videó rádió és televízió fotóművészet szoftver adatbázis és vizuális és grafikus művészet hirdetés, reklám közös jogkezelő szervezetek II. szerzőijog-függő technikai háttérágazatok szórakoztató elektronikai ipar számítógépek gyártása, kis- és nagykereskedelme (értékesítése és kölcsönzése) hangszerek gyártása, kisés nagykereskedelme (értékesítése és kölcsönzése) III. részlegesen szerzői jogi ágazatok ruházat, textil- és cipőáruk ékszerek és érmék egyéb áruk bútor háztartási eszközök kézműves tapéta és szőnyeg játékok és számítógépes játékok porcelán és üveg építészet, mérnöki tervezés, elemzés enteriőrök tervezése (lakberendezés) múzeum IV. egyéb kiszolgáló ágazatok általános kis- és nagykereskedelem általános szállítás telefon és internet 13

14 Forrás: WIPO (2008) alapján saját szerkesztés A fejezet felsorakoztatta a különböző megközelítésű kreatív gazdaságot leképező kreatív iparágak tipizálási lehetőségeit. A szakirodalmakban egyre szélesebb körű definiálási módozatokkal találkozhatunk, azonban a tanulmányokban alkalmazott empirikus elemzések rávilágítottak arra, hogy a hagyományos értelemben vett kreatív ipar mellett számos tudás intenzív tevékenység vizsgálatba való bevonása is szükséges az adott régió kreatív gazdaságának feltérképezéséhez, amely eredményeképpen egyértelműen eldönthető, hogy az adott régió sikeresen működő kreatív régió-e vagy sem. 7 Sikeresen működő kreatív régiók A kreatív gazdaságot működtető kreatív iparágak, ágazatok bemutatása után jelen fejezet célja a nemzetközi és hazai szakirodalom alapján azon még kevés számú, de sikeresen működő kreatív régiók ismertetése. 7.1 Öt kreatív régió kezdeményezés, a DaytonCREATE 2007 januárjában az Észak-Nyugat Ohio-i Felsőoktatási Bizottság (SOCHE) létrehozta a Kreatív Osztály Alegységet, mely sok egymáshoz kapcsolódó és egymást kiegészítő területi szervezetből áll. Célja, hogy Richard Florida és a Kreatív Osztály Csoport Kreatív Közösségek Vezetési Projektjét nagyobb területi egységre, a Dayton régióra kiterjessze (DaytonCreate 2008). Ez a regionális projekt 30 elkötelezett közreműködő által egy éves, a régió gazdasági versenyképességének erősítésére hivatott. Első lépésként a kreativitás és a területi szinten értelmezett versenyképesség lehetséges kapcsolódási pontjait tárták fel a Dayton régióban, majd vizsgálati módszert és modellt fejlesztettek ki. Az elemzés rávilágított a régióban levő kreatív potenciál meglétére, illetve arra, hogy megfelelő lépésekkel, együttműködések kialakításával elérhetik a kitűzött célt, azaz hogy a Dayton régió sikeresen működő kreatív régióvá váljon. A cél elérése érdekében öt projektet valósítottak meg (DaytonCreate 2008): 14

15 1. Dayton Kreatív Inkubátor: a projekt célja, hogy a fejlesztések eddigi perifériáján mozgó, kiüresedett külvárosokba is életet leheljen azáltal, hogy az épület tulajdonosok lehetővé teszik, hogy helyi művészek művek alkotására és kiállítására használják a területeiket, valamint hogy olyan közösségi területeket biztosítanak, ahol a művészek, zenészek, és más kreatív egyének találkozhatnak, mely helyek a kreatív ötletek, eszmék hálózatainak és egyszerű cseréjének adnak teret. 2. Dayton Büszkeség (Dayton Pride): rávilágít a régió sok egyedülálló értékére és változatos népességére, régió szerte elhelyezett hirdetőtáblák, bódék, busz reklámok és kirakat reklámok segítségével. A közösség büszkeségének újraépítése által a lakosok a terület erősségeit népszerűsítő nagykövetekké válnak, vonzóvá téve ezáltal a régiót a nem ott lakók és az áttelepülést fontolgató munkaadók számára. 3. Film Dayton: egy olyan alapítvány létrehozása, mely ösztöndíjat adományoz az olyan helyi filmkészítőknek, akik a régióban készítenek filmet, valamint egy évente megrendezésre kerülő filmfesztiválnak ad otthont, ahol a Dayton Film támogatásával létrejött filmeké a főszerep. 4. Innovációs Együttműködés: annak érdekében működik, hogy szinergikus kapcsolatrendszerekbe integrálja a régió gazdag koncentrációban jelen lévő művészeit, mérnökeit és szakképzett dolgozóit az erősebb gazdaság elősegítése, ösztönzése és az innovatív együttműködés révén a munkahely teremtés népszerűsítése végett. Az innovációs együttműködés keretében a nagyközönség számára is nyitott ünnepséget szerveztek, ahol ezen teamek bemutatják a különböző gazdasági területekre vonatkozó innovatív megoldásaikat. 5. Fiatal Kreatívok Csúcs(találkozója): összehozza a sokféle fiatal tehetséget, üzletvezetőt, non-profit szervezetet, és választott hivatalnokot, hogy az interakciók, együttműködések kialakításával megakadályozzák a fiatal tehetségek régióból való kiáramlását. A csúcstalálkozó szabad teret ad a fiatalok arra, hogy az üzleti és a kormányzati szféra képviselőivel nyíltan beszéljenek az esetlegesen felmerülő problémáikról. Továbbá a fiatal 15

16 tehetségek számára lehetőség nyílik a régió döntési folyamataiba történő beavatkozásba, valamint a találkozó elősegíti a Miami Völgy közös fejlesztési víziójának kialakítását. A Dayton kreatív régió kialakításához nagyban hozzájárult a Deakin Egyetem Művészeti és Oktatási szakának tudósai, művészei és tanárai által létrehozott Deakin Creative elnevezésű csoport. A Deakin Creative olyan tudósok, művészek és tanárok befogadására alakult, akik elkötelezettek a kreatív kutatásaik által új projektek megszerzésére valamint a kreativitás értékeinek jobb pozícionálása és kommunikációja olyan területeken, mint a társadalmi innovációk, fenntartható oktatás, kreatív helyalkotás iránt. A Deakin Creative aktívan keresi az együttműködést más tudományágakkal, intézményekkel, közösségekkel, kormányzati és nem kormányzati ügynökségekkel egyaránt. A Deakin Creative egyénileg és kollektíven olyan kutatásokat patronál és vezet, amelyek a kreativitást a problémák megoldása érdekében mozgósítják. Reagál arra a felismerésre, hogy a fejlődés, kormányzat és fenntarthatóság jelenlegi paradigmái elmulasztják a kreatív kapacitásunk bevonását a szervezés, újítás és nevelés érdekében. A Deakin Creative olyan beszámolók, elgondolások, programok és kulcsfontosságú szociális résztermékek létrehozására összpontosít, melyek a döntéshozás minden aspektusát gazdagítják (DaytonCreate 2008). Az értelmező tudományok és a kreatív művészetek között kialakuló Deakin Creative-párbeszéd célja a sokkal hatékonyabb kutatási programok és kiemelkedően erős való világ -ban használható eredmények létrehozása. Az elmúlt években a Deakin Creative egy olyan egyedülálló kreatív kutatási programot hozott létre, amely a kezdeményezések innovációkba történő átültetése által tanul, előremozdít és abból előnyöket kovácsol. Azáltal, hogy önmagát a kreatív iparágak vezető helyére pozícionálja, olyan kreatív kutatási programok felépítésére törekszik, melyek a társadalmi termelés és a környezeti design új modelljeiben egyesítik a találmányok nem logikai és nem lineáris aspektusait. E célból megpróbál mind az egyetemek között, mind az egyetemek és célzott külső partnerek között kutatási partnerkapcsolatokat létrehozni. A Deakin Creative Központ olyan virtuális és fizikai intézmény, amely támogatja az új kreatív hálózatokat és a megkülönböztető kritikai hangvételt, megvizsgálva és kreatív módon 16

17 alkalmazva a kortárs kommunikációs átalakulásokat a kreatív újraértelmezés, valamint a közösségek és környezetük revitalizálása érdekében. Célja továbbá a kreatív kapacitás építése, a karrierük közepén lévő kreatívok számára új mester programot, kreatív kutatási programokat, külsőleg és együttesen alapított kutatási társulásokat létrehozni (DaytonCreate 2008). A célok elérése érdekében a Deakin Creative kifejlesztett egy olyan stratégiát, amely a Deakin Egyetem Művészeti és Oktatási Szak profiljának bővítését, pozíciójának erősítését segíti annak érdekében, hogy teljesebb közösségi és üzleti alapú potenciált érjen el a kreatív vállalatok tudományos és gyakorlati kutatásifejlesztési tevékenységében, előnyt kovácsolva abból, hogy a kreatív iparágak jelenleg a világ GDP-jének több, mint 7%-ához járulnak hozzá. A Deakin Creative Központ lehetőséget nyújt a kreatív iparágakon alapuló kutatásokra, valamint a művészet-alapú tevékenységekre a tanulók és a szélesebb körű közösség beleértve mindenekelőtt a helyi üzleteket, kreatív vállalatokat és művészeket számára. Továbbá a tudósok, kreatív művészek, kreatív üzletek és művészeti válallatok között kommunikációs csatornát hozott létre, hogy Ausztráliában és azon túl is a kreatív vállalatok közötti magasabb szintű párbeszédet támogassa és fejlessze az információés a tudásmegosztás érdekében. A Deakin Creative társulásokat és hálózati kapcsolatokat hoz létre más művészeti és oktatási szakokkal, kutató központokkal, valamint más ausztráliai és nemzetközi egyetemekkel, releváns üzletekkel, kormányokkal és közösségi szervezetekkel a kreatív iparágak és vállalatok kooperációja érdekében. A Központ további eredménye, hogy a segítségük által több sikeresen működő kreatív klaszter jött létre, amelyek egyértelműen hozzásegítettek a régió gazdasági fejlődéséhez, amely következtében Dayton sikeresen működő, és példaértékű kreatív régióvá válhatott. 7.2 Stockholm IT Régió Svédország az egyik vezető nemzet a világon az új szabadalmi bejelentések területén, amely a kreatív és innovatív üzleti környezetének eredménye. A technológia és az innovációk terén pedig Stockholm egyike a legerősebb európai nagyvárosi régióknak. Stockholmban a high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya, 17

18 a tudományos és magas szakképzettséggel rendelkező munkavállalók száma, valamint a kutatási és fejlesztési beruházások GDP-n belüli aránya a legmagasabbak között van az Európai Unióban (www.stockholmitregion.com). A régió erős pozíciója számos nagy, kutatás felé is orientálódó cég jelenlétének, valamint a régió ipar szerkezetének köszönhető. Ezen vállalatok élen járnak a kutatás-fejlesztésben, valamint a szabadalmi bejelentések zöme is hozzájuk kapcsolódik. A Világgazdasái Fórum (World Economic Forum; WEF) legfrissebb, 2012-es Globális Információ-techológiai Jelentése (Global Information Technology Report; GITR) szerint Stockholm három éve világelső az egy főre jutó szabadalmak számában, maga mögé szorítva ezzel Svájcot (WEF 2012). Ez alapján nem meglepő, hogy a Stockholm-i régió egyike a legjobb és legfejlettebb tíz európai régiónak. A 2008-as World Knowledge Competitiveness Index 145 régiót hasonlított össze 19 kritérium alapján, amely többek között oktatási, innovációs, finanszírozási és a szabadalmakra vonatkozó értékelési pontokat is tartalmazott. E szerint 2008-ban Stockholm két helyet előrelépve a hatodik a listán. Ennek hátterében a magánszektor folyamatosan növekvő K+F beruházásai, a javuló biotechnológia és a felsőoktatásba való beruházás áll (www.stockholmitregion.com). A Stockholm IT Régió együttműködési projektjét számos állami- és magáncsoport működteti. Az együttműködés célja pedig a stockholmi régióban az IKT szektor versenyképességének további javítása, megerősítése. Stockholm IT Régió stratégiája a következő területekre összpontosít: Mind rövid, mind pedig hosszú távon a megfelelő és minőségi képzettség biztosítása. Ez a legfőbb prioritás az IKT iparágban. Marketing, amelynek középpontjában Stockholm, mint világ-vezető IKT régió promótálása áll Infrastruktúra és digitális szolgáltatások. A Stockholm IT Régió felméri az ITinfrastruktúra elérhetőségét a stockholmi régióban, valamint tájékoztatást ad a térséget érintő jövőbeli fejlesztésekről Stockholm IT Régió olyan cégek támogatását élvezi, mint például az Ericsson, az Intel, az IBM, a Logica, a Tieto, a Microsoft. Ezen kívül a régiót támogatja Stockholm 18

ADALÉKOK A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉHEZ. Bevezetés

ADALÉKOK A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉHEZ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2015. 139. 1. pp. 30 42. ADALÉKOK A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉHEZ KERESNYEI KRISZTINA EGEDY TAMÁS CONTRIBUTIONS TO THE CONCEPT OF CREATIVE ECONOMY Abstract For the 21 st century a

Részletesebben

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában GKI Gazdaságkutató Zrt. A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában KUTATÁSI JELENTÉS Készítette: Borsi Balázs és Viszt Erzsébet Budapest,

Részletesebben

S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL. B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s

S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL. B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. Néhány bevezető gondolat a kreativitásról... 3 3. A kreatív gazdaság fogalmának

Részletesebben

Vállalkozásoktatás és vállalkozásfejlesztés szerepe a versenyképességben és gazdaságfejlesztésben

Vállalkozásoktatás és vállalkozásfejlesztés szerepe a versenyképességben és gazdaságfejlesztésben Vállalkozásoktatás és vállalkozásfejlesztés szerepe a versenyképességben és gazdaságfejlesztésben Megalapozó tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalási lehetőségének

Részletesebben

A közelség szerepe a tudásalapú interakciókban: az egyetemek és a tudásintenzív vállalkozások kapcsolatai

A közelség szerepe a tudásalapú interakciókban: az egyetemek és a tudásintenzív vállalkozások kapcsolatai A közelség szerepe a tudásalapú interakciókban: az egyetemek és a tudásintenzív vállalkozások kapcsolatai Megalapozó tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalási

Részletesebben

Az egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalásának legjobb gyakorlatai

Az egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalásának legjobb gyakorlatai Az egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalásának legjobb gyakorlatai Benchmark tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalási lehetőségének vizsgálata a magyar-szerb

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Kreatív Iparágak Platformja KIP Stratégia Kutatási Terv http://www.host.hu/projects/kip/

Kreatív Iparágak Platformja KIP Stratégia Kutatási Terv http://www.host.hu/projects/kip/ Kreatív Iparágak Platformja KIP Stratégia Kutatási Terv http://www.host.hu/projects/kip/ a 2008 november 1 2010 március 15 közötti időszak tevékenységei alapján 1 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÁTTEKINTÉS

Részletesebben

7. A versenyképesség értelmezése az Európai Unióban

7. A versenyképesség értelmezése az Európai Unióban Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot, Mi, elnyomottak, összetörtek, Magyarok és nem-magyarok? (Ady Endre: Magyar jakobinus dala) 7. A versenyképesség értelmezése az Európai Unióban

Részletesebben

Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon

Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon Kiadja a Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter http://pannonklaszter.hu Szerkesztő: Weinreich László Pécs, 2012. A tanulmányok minden joga

Részletesebben

KÖZPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK A KREATÍV IPAR TERÜLETÉN

KÖZPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK A KREATÍV IPAR TERÜLETÉN Pupek Emese: KÖZPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK A KREATÍV IPAR TERÜLETÉN 42 ORSZÁG KULTURÁLIS POLITIKÁJÁNAK ELEMZÉSE ALAPJÁN A kreatív ipar egyre fontosabb szerepet játszik a gazdaságok és a társadalmak életében.

Részletesebben

Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003)

Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003) Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003) A keretprogram az e társadalom fejlődési irányainak az elemzése alapján javaslatcsomagot dolgozott ki a helyi digitális társadalom kialakítására.

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében

Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Imreh-Tóth Mónika Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében Doktori értekezés

Részletesebben

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o. 3. Az ipari park fogalomköre

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv

centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv hu centrope Stratégia 2013+ & centrope Akcióterv A tartalomért felelős: centrope ügynökség centrope Koordinációs iroda I tematikus és operatív koordináció, kommunikáció

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés a Dél-Dunántúlon 2010

Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés a Dél-Dunántúlon 2010 Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés 2010. október 1. Bevezetés, fogalom meghatározások Jelen tanulmány célja a Dél-Dunántúli Régió kreatív iparági mûködési hatékonyságának feltárása, hogy tágabb

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013 A KLASZTERIZÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A FÖLDRAJZI KONCENTRÁCIÓ, A KRITIKUS TÖMEG ÉS A FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN

Részletesebben

RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON SZERKESZTETTE GROSZ ANDRÁS RECHNITZER JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben