A leghazugabbak fennmaradása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A leghazugabbak fennmaradása"

Átírás

1 A leghazugabbak fennmaradása A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN MA MÁR KÖZTUDOTT, HOGY A DARWINI ELMÉLET TÖBB TARTÓPILLÉRE VAGY HAMIS, VAGY PEDIG FÉLREVEZETŐ. A BIOLÓGIA-TANKÖNYVEK AZONBAN MÉG MINDIG AZ EVOLÚCIÓELMÉLETET BIZONYÍTÓ TÉNYKÉNT KÖZLIK ŐKET. MIT ÁRUL EL MINDEZ A TANKÖNYVEK TUDOMÁNYOS SZÍNVONALÁRÓL? --- JONATHAN WELLS Ha a Berkeley egyetemen eltöltött diákéveim alatt bárki megkérdezte volna, hogy elhiszeme mindazt, amit a tankönyveimben olvasok, hasonlóan reagáltam volna, mint bármelyik diáktársam, és meglepett volna, hogy egyáltalán miért kérdeznek tőlem ilyet. Természetes, hogy egy könyvben előfordulhatnak apróbb tévedések, sajtó-, vagy nyomdahibák. És a tudomány is folyamatosan fejlődik. De elhittem sőt készpénznek vettem, hogy a tankönyveim a legkorszerűbb tudományos ismereteket közvetítik. Sejtbiológiai doktori tanulmányaim vége felé azonban felfigyeltem valamire, ami először csak egy furcsa anomáliának tűnt. Az a könyv, amit akkoriban használtam, rajzokat közölt különféle gerinces embriókról (halak, madarak, emberek stb.), és hasonlóságaikat a közös őstől való leszármazás bizonyítékaként tálalta. És valóban, azok a rajzok nagyon hasonlítottak egymásra. De akkoriban már jó ideje vizsgáltam különféle embriókat a mikroszkóp alatt. És tudtam, hogy ezek a rajzok egyszerűen rosszak. Újra átlapoztam a régebbi tankönyveimet. Mindben hasonló rajzokat találtam, és egyértelmű volt, hogy mind tévesek. Nem csak hogy eltorzították az ábrázolt embriókat, hanem kihagytak olyan fejlődési szakaszokat, amelyekben az embriók nagyon is különböznek egymástól. A legtöbb egyetemistához, sőt természettudóshoz hasonlóan elhessegettem ezt a problémát. Közvetlenül nem érintette a munkámat, és úgy véltem, annak ellenére, hogy a tankönyvek ez esetben tévedtek, a kivétel csak erősíti a szabályt ben viszont újra feléledt érdeklődésem az embrió-rajzok iránt, amikor egy brit embriológus, Michael Richardson és kollégái közzétették egy tanulmányt, amelyben a tankönyvi ábrákat valódi embriókkal vetették össze. Ahogyan Richardson szavait a tekintélyes Science folyóirat is idézte: Úgy tűnik, kiderült, hogy ez a biológia tudományának egyik leghíresebb hamisítványa. Ami rontja a helyzetet, hogy ez nem is egy új keletű hamisítás. Sőt, a leleplezése sem új. Azok a rajzok, amik a legtöbb középiskolai és egyetemi tankönyvben láthatóak, közvetve vagy közvetlenül mind egy híres rajzsorozatra vezethetők vissza, amelyeket Ernst Haeckel, a 19. században élt német biológus és lelkes Darwin-követő készített, és amelyekről a Darwin fejlődéselméletével foglalkozó tudósok már több mint száz éve tudják, hogy hamisítványok. De úgy tűnik, egyikük sem tartotta illőnek, hogy helyesbítse ezt a szinte 1

2 mindenhol ismert, ám félrevezető információt. Bár még ekkor is úgy gondoltam, hogy ez csak egy kivételes eset lehet, felmerült bennem a kérdés, hogy vajon találok-e más hibákat is az evolúcióval kapcsolatban az általánosan elfogadott biológia-tankönyvekben. Kutakodásom meglepő felfedezésre vezetett: az ilyen kirívóan téves ábrázolások egyáltalán nem számítanak kivételnek, sőt nagyon is jellemzőek. Nemrégiben megjelent könyvemben ezeket evolúciós ikonoknak neveztem, mert Haeckel rajzaihoz hasonlóan sok olyan klasszikusnak nevezhető és gyakran felhasznált illusztrációt találtam, amelyek túlságosan is jól megfeleltek pedagógiai céljuknak: alapvető tévedéseket rögzítettek a köztudatba az evolúciós elmélettel kapcsolatban. Mindenki emlékszik ezekre a biológiaórákról: az ősleves kísérlet, ami egy kémcsőben létrehozza az élet egységeit ; az evolúciós életfa, amely az ősiszapban gyökerezik, majd kettéválik állati és növényi életre. Aztán ott vannak azok a rajzok, amelyek hasonló csontszerkezetet mutatnak például egy madár szárnya és egy emberi kéz között, vagy a pettyesaraszoló lepkék és Darwinpintyek esete. Na és persze a Haeckel-féle embriók. Történetesen az összes említett példáról és még sok más rajzról is, amelyek az evolúciós elméletet hivatottak bizonyítani, kiderült, hogy tévesek. És nem csak egy kicsit. Ezek egyáltalán nem apró hibák. A darwini törzsfejlődésről szóló szövegek jelentős csúsztatásokat és helyenként hamis tényeket közölnek. Nem csupán néhány középiskolai tankönyvről van szó, amelyeknél talán megbocsátható, bár nem elfogadható, hogy megelégszenek egy alacsonyabb tudományos színvonallal. A legelismertebb és legelterjedtebb egyetemi tankönyvek is hibásak, például Douglas Futuyma Evolúciós biológiája, és a Molekuláris sejtbiológia másoddiplomás képzéseken 2

3 használt legújabb kiadása, amelynek egyik szerzője Bruce Alberts, az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának elnöke. Valójában, ha mellőzzük a hamis bizonyítékokat, akkor a darwini evolúciós elmélet kifejtése (legalábbis a tankönyvekben) olyan röviddé válik, hogy szinte már észrevehetetlen. 3

4 Élet a lombikban Bárki, aki 1953-ban már elég idős volt ahhoz, hogy megértse a hír jelentőségét, emlékszik rá, milyen megdöbbentő, sőt sokak számára szívderítő dolog történt. Két tudósnak, Stanley Millernek és Harold Ureynak sikerült előállítania az élet egységeit egy lombikban. Szimulálták azt a természetes állapotot, amely szerintük a Föld őslégkörét jellemezte, és egy elektromos kisülés segítségével Miller és Urey egyszerű aminosavakat állított elő. Mivel az aminosavak a szerves élet alapegységei, úgy gondolták, hogy már csak idő kérdése, és a tudósok maguk is képesek lesznek létrehozni élő organizmusokat. Akkoriban mindezt az evolúcióelmélet egyértelmű bizonyítékának tekintették. Az élet nem egy csoda. Nincs szükség egy kívülálló erőre vagy isteni értelemre. Csak a megfelelő gázokat és elektromosságot kell összehozni, aztán az élet biztosan létrejön. Ez teljesen természetes. Ez alapján Carl Sagan magabiztosan jelenthette ki a PBS tévécsatornán, hogy azok a bolygók, amelyek több milliárd csillagrendszert alkotnak, bizonyára csak úgy nyüzsögnek az élettől. Ennek ellenére akadt néhány gond. Az ősi állapotot szimuláló környezetben a tudósok soha nem jutottak tovább az egyszerű aminosavaknál, a fehérjék létrehozása már nemcsak egyetlen, vagy néhány apró lépésnek tűnt, hanem egy hatalmas, sőt talán áthidalhatatlan vízválasztónak. A Miller-Urey kísérletet az 1970-es években érte a legnagyobb csapás, amikor a tudósok felvetették, hogy a Föld őslégköre nem azokból a gázokból állt, amiket Miller és Urey használtak. A tudósok által redukálónak nevezett, vagyis hidrogénben gazdag környezet helyett a Föld őslégköre valószínűleg a vulkánok által kibocsátott gázokból állt. Manapság szinte minden geokémikus egyetért ezzel. De amennyiben ezeket a vulkanikus gázokat is bevezetjük a Miller-Urey-féle lombikba, a kísérlet nem működik, vagyis az élet egységei nem állíthatók elő. Vajon mihez kezdenek a tankönyvek ezzel a zavarba ejtő ténnyel? Általában tudomást sem vesznek róla, hanem továbbra is a Miller-Urey kísérlet segítségével győzik meg a diákokat, hogy a tudósok már megmutatták az élet keletkezésének egy nagyon fontos, első lépését. Az ilyen tankönyvek közé tartozik például a már említett Molekuláris sejtbiológia is, amelynek egyik szerzője Bruce Alberts, az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának elnöke. A legtöbb tankönyv még azt is elmagyarázza a diákoknak, hogy az élet eredetét kutató tudósok már rengeteg más bizonyítékot is találtak annak igazolására, hogy az élet spontán módon jött létre azt azonban nem kötik a diákok orrára, hogy a tudósok ma már elismerik, hogy még mindig nem képesek erre elfogadható magyarázatot adni. 4

5 Hamisított embriók Darwin azt gondolta, hogy az elméletét alátámasztó legfontosabb tények az embriológiából származnak. Darwin azonban nem embriológus volt, így egy német biológus, Ernst Haeckel munkájára támaszkodott, aki számtalan rajzot készített a különböző gerinces osztályokba tartozó embriókról, hogy megmutassa, fejlődésük kezdeti szakaszában tulajdonképpen megegyeznek, és csak később térnek el feltűnően egymástól. Darwin pontosan ezt a folyamatrajzot találta olyan meggyőzőnek. Talán ez a legelképesztőbb hamisítás, hiszen a tudósok már több mint száz éve tudják, hogy a gerincesek embriói soha nem hasonlítanak olyan mértékben egymáshoz, ahogy azt Haeckel ábrázolta. Haeckel több alkalommal is ugyanazt a fametszetet használta olyan embriók ábrázolásánál, amelyek állítása szerint különböző rendszertani osztályokba tartoztak. Az is elfordult, hogy meghamisította a rajzot annak érdekében, hogy az embriók sokkal hasonlóbbnak tűnjenek, mint a valóságban. Haeckel kortársai szüntelenül bírálták őt az ilyen félrevezető ábrák miatt, és több alkalommal is hamisítással vádolták ben egy brit embriológus, Michael Richardson és egy nemzetközi kutatócsoport összehasonlította Haeckel rajzait az egyes gerincesek embrióiról készült fényképekkel, hogy végérvényesen bebizonyítsák, a rajzok nem a 5

6 valóságot ábrázolják. A rajzok ráadásul más szempontból is félrevezetők. Darwin a közös őstől való leszármazás gondolatát arra alapozta, hogy az embriók fejlődésük legkorábbi szakaszában a leghasonlóbbak egymáshoz. Haeckel rajzai azonban egyáltalán nem mutatják meg a kezdeti szakaszokat, amelyek nagyon is eltérnek egymástól, hanem inkább egy későbbi, ám sokkal hasonlóbb szakasszal kezdődnek. William Ballard embriológus azt írta 1976-ban, hogy kizárólag a szavakkal való bűvészkedés segítségével, valamint a tények szubjektív alkalmazásával, vagyis a természet tényeinek eltorzításával érvelhet bárki amellett, hogy a gerincesek az egyedfejlődés korai szakaszában sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint kifejlett korukban. Ennek ellenére Haeckel rajzainak több változata szerepel még a legújabb biológiatankönyvekben is. Stephen Gould, az evolúciós-elmélet egyik leghangosabb védelmezője nemrégiben azt írta, hogy meg kellene döbbennünk, sőt szégyenkezünk kellene amiatt az évszázados, esztelen gyakorlat miatt, ami oda vezetett, hogy ezek a rajzok továbbra is nagy számban, sőt szinte kizárólagosan, elárasztják a modern tankönyveket. (Később még visszatérek arra a kérdésre, hogy Gould úr miért csak most döntött úgy, hogy felfedi mindezt a nyilvánosság előtt, holott már több évtizede tud a csalásról.) 6

7 A darwini törzsfa Darwin ezt írta a Fajok eredetében: én az élőlényeket nem külön teremtetteknek látom, hanem olyan lények egyenes leszármazottainak, amelyek a távoli múltban éltek. Úgy gondolta, hogy a mai fajok közötti különbség elsősorban a természetes szelekciónak köszönhető, vagyis a legalkalmasabbak fennmaradásának, és az egész folyamatot módosulással történő leszármazásként mutatta be. Természetesen az valóban igaz, hogy a fajokon belül létezik bizonyos mértékű módosulás a leszármazás során. Darwin elmélete azonban új fajok eredetét akarta elmagyarázni, sőt valójában minden egyes fajét, azzal kezdve, hogy az első sejtek megjelentek az ősiszapban. Ez az elmélet rendelkezik azzal az erénnyel, hogy segítségével tehetünk egy jóslatot: ha minden élőlény egy vagy több kiinduló létforma fokozatosan módosult leszármazottja, akkor az élet történetének egy fa ágrajzára kellene hasonlítani. Sajnos azonban a hivatalos nyilatkozatok ellenére ez a jóslat több szempontból is tévesnek bizonyult. A fosszilis maradványok azt mutatják, hogy az állatok legtöbb rendszertani egysége már teljesen kifejlett formában, nagyjából egy időben jelent meg a kambriumi robbanás során, és nem egy közös őstől származott. Darwin tudott erről, és komoly ellenérvnek tartotta saját elméletével szemben. De mindezt a fosszilis maradványok hiányosságának tekintette, és azt gondolta, hogy a későbbi kutatások során majd előkerülnek a hiányzó ősök. A másfél évszázada tartó fosszilis anyaggyűjtés viszont tovább súlyosbította ezt a problémát. Kiderült, hogy ahelyett, hogy az idők során előbb a kisebb anatómiai eltérések jelentek volna meg, és csak azután bukkantak volna fel a nagyobbak, a legnagyobb eltérések már a kezdetek kezdetén megtalálhatók. A kövületek néhány kutatója ezt felülről lefelé zajló evolúciónak nevezi, és megállapítja, hogy teljesen ellentmond az alulról felfelé irányuló sémának, ami Darwin elmélete jósolt. A manapság használt biológiatankönyvek többsége azonban nem is említi a kambriumi robbanást, és még kevésbé mutatnak rá, hogy milyen kihívást jelent ez a darwini evolúcióra nézve. Aztán a molekuláris biológia is újabb bizonyítékkal szolgált. Az 1970-es években a biológusok tesztelni kezdték Darwin családfa-modelljét, és összehasonlították a különféle fajok molekuláit. Azt feltételezték, hogy minél inkább hasonlítanak két különböző faj molekulái, annál közelebbi rokonságban állnak egymással. Kezdetben a kutatás a darwini életfát látszott igazolni. Ám ahogy a tudósok egyre több és több molekulát hasonlítottak össze, azt találták, hogy a különféle molekulák egymásnak ellentmondó eredményeket mutatnak. Az egy adott molekula hasonlóságait vizsgáló törzsfa-modell gyakran ellentmond egy másik molekulát alapul vevő modellnek. A kanadai molekuláris biológus, W. Ford Doolittle úgy véli, hogy ez a probléma nem is fog megszűnni. Talán a tudósok nem azért nem találták még meg a igazi életfát írta ben mert nem megfelelő módszerrel dolgoztak, vagy rossz géneket vizsgáltak, hanem azért, mert az élet történetét nem lehet tökéletesen bemutatni egy fa-modell segítségével. Mindezek ellenére a biológia-tankönyvek továbbra is arra tanítják a diákokat, hogy az élet darwini fája tudományos tény, melyet meggyőző bizonyítékok sora támaszt alá. A kövületek és a molekuláris bizonyítékok alapján azonban ez még mindig csak egy ténynek álcázott, megalapozatlan hipotézis. 7

8 A nagy hasonlóság: a gerincesek homológ végtagjai A legtöbb bevezető jellegű biológia-tankönyvben találhatunk olyan rajzokat, amelyek azt mutatják, mennyire hasonlít a különböző gerincesek végtagjainak csontszerkezete. A biológusok már Darwin előtt felfigyeltek erre a hasonlóságra, amit homológiának neveztek, és úgy gondolták, hogy mindez egy közös archetípuson vagy mintán alapszik. A fajok eredetében azonban Darwin amellett érvelt, hogy a homológiát a leszármazások során történő módosulással lehet legjobban megmagyarázni, és a hasonlóságokat az elmélete bizonyítékának tekintette. Darwin követői a kövületeket a homológiák alapján rendezik ágrajzba, amelyek a feltételezett leszármazási vonalakat ábrázolják. Az 1990-ben megjelent Az evolúció és a teremtéselmélet mítosza című könyvében Tim Berra különböző évjáratú Corvette-autómodellekhez hasonlította a kövületeket: Ha egymás mellé helyezünk és összehasonlítunk egy 1953-as és egy 1954-es Corvettet, majd egy 1954-es és egy 1955-ös modellt, és így tovább, akkor a módosulással való leszármazás elsöprően nyilvánvalóvá válik. Berra azonban figyelmen kívül hagyott egy perdöntő és nyilvánvaló tényt: a Corvettek, legalábbis 8

9 legjobb tudomásunk szerint, sohasem szülnek utódokat. A többi gépjárműhöz hasonlóan ezeket is autógyáraknak dolgozó emberek tervezték. Más szóval külső intelligencia szülöttei. Jóllehet Berra azt hitte, hogy a darwini evolúciót igazolja, nem pedig a Darwin előtti elképzeléseket, akaratlanul is megmutatta, hogy a kövületek mindkét elmélettel összeegyeztethetőek. Egy jogász (egyben a darwinizmus kritikusa), Philip E. Johnson ezt az esetet Berra baklövésének nevezte. Berra baklövésének az a tanúsága, hogy előbb pontosan meg kell határoznunk egy természetes mechanizmust, mielőtt kizárhatnánk azt a tudományos magyarázatot, hogy a hasonlóság oka a konstrukciók tervezettsége. A darwinista biológusok kétféle mechanizmust feltételeztek: az egyedfejlődési útvonalakat és a genetikai programokat. Az első szerint a homológ tulajdonságok az embriókban található hasonló sejtek és egyedfejlődési folyamatok eredményeként jelennek meg, a második szerint pedig a homológ tulajdonságokat hasonló gének szabályozzák. A biológusok azonban már száz éve tudják, hogy a homológ szervek gyakran nem hasonló egyedfejlődési folyamatok eredményeként alakulnak ki. Harminc éve már azt is tudják, hogy gyakran nem is hasonló gének jóvoltából jönnek létre. Vagyis egyetlen empirikusan igazolt mechanizmus sem létezik, amely alátámasztaná, hogy a homológiák közös származás, nem pedig közös tervezése eredményei. Mechanizmus híján a modern darwinisták egyszerűen csak úgy határozzák meg a homológiát, mint a közös származás nyomán létrejött hasonlóságot. A modern neodarwinizmus egyik legfontosabb szülőatyja, Ernst Mayr szerint: 1859 óta csupán egyetlen olyan definíciója létezik a homológ szónak, aminek biológiai szempontból értelme van: két organizmus tulajdonságai akkor nevezhetők homológnak, ha mindkettő egy közös ős egyazon tulajdonságából származik. Ez a körkörös érvelés klasszikus példája. Darwin az evolúciót elméletnek, a homológiát pedig bizonyítéknak tekintette. Követői viszont azt vallják, hogy az evolúció önmagában bizonyított, a homológia pedig az evolúció következménye. Ez esetben viszont nem szabadna a homológiát az evolúció mellett szóló bizonyítékként használni, kivéve, ha körkörösen (érvénytelenül) érvelünk: a közös leszármazás miatt létrejött hasonlóságok bizonyítják a közös leszármazást... A biológiával foglalkozó filozófusok évtizedek óta bírálják ezt az elképzelést. Amint azt Ronald Brady írta 1985-ben: Azáltal, hogy a magyarázatunkat beépítjük annak a tézisnek a definíciójába, amit bizonyítani akarunk, nem tudományos hipotézist, hanem csak egy hiedelmet fogalmazunk meg. Annyira biztosak vagyunk benne, hogy helyes a magyarázatunk, hogy már annak sem látjuk szükségét, hogy megkülönböztessük attól az állítástól, amit bizonyítani próbálunk. Végső soron azonban az ilyen dogmatikus törekvéseknek távol kellene állniuk a tudománytól. És hogyan kezelik ezt a vitatott kérdést a tankönyvek? A korábbiakhoz hasonlóan erről sem vesznek tudomást. Valójában azt a benyomást keltik a diákokban, hogy értelmes dolog először a közös leszármazás eredményének nevezni homológiákat, majd perdülni egyet a sarkunkon, és a homológiákat a közös leszármazás bizonyítékának tekinteni. És mindezt tudománynak nevezik. 9

10 A ragasztó mindent megold: a pettyesaraszoló lepkék esete Darwin meg volt győződve arról, hogy az evolúció során a természetes kiválasztás volt a módosulás legfontosabb, ha nem is kizárólagos eszköze, bár nem volt közvetlen bizonyítéka erre. Mindössze annyit tudott tenni a Fajok eredetében, hogy egy-két képzeletbeli példára hivatkozott. Az 1950-es években azonban egy brit orvos, Bernard Kettlewell előállt valamivel, ami perdöntő bizonyítéknak tűnt a természetes szelekció mellett. Angliában a múlt század során megritkult a pettyesaraszoló lepkék világos változata, amely eredetileg gyakoribb volt, és a sötét színű változata lett az elterjedtebb. Azt gondolták, hogy ez a változás annak köszönhető, hogy a sötét molylepkék könnyebben tudják álcázni magukat a légszennyezés miatt elszürkült fatörzseken, és így kevésbé valószínű, hogy ragadozó madarak áldozatává válnak. Az elmélet kísérleti ellenőrzése érdekében Kettlewell fehér és fekete lepkéket helyezett el a közelben lévő fatörzseken, szennyezett és érintetlen erdőkben egyaránt, aztán megfigyelte, miként eszik meg a madarak a feltűnőbb lepkéket. Ahogy várható volt, a madarak a szennyezett erdőben sokkal több világos, az érintetlenekben viszont sokkal több sötét lepkét ettek meg. Egy amerikai tudományos folyóirat, a Scientific American számára írt cikkében Kettlewell mindezt a darwini elmélet hiányzó bizonyítékának nevezte. A pettyesaraszoló lepkék hamarosan a természetes szelekció klasszikus élő példájává váltak, és ez az eset még mindig szerepel a legtöbb bevezetésnek szánt biológia tankönyvben, a fatörzsön pihenő molylepkék fényképeivel együtt. Az 1980-as években azonban a kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy valami nincs rendben ezzel a kísérlettel kezdve azzal a ténnyel, hogy a pettyesaraszoló lepkék normális esetben nem szoktak fatörzseken pihenni. Ezek a molylepkék éjszaka repülnek, nappal pedig elrejtőznek a magasabb ágakon. Azáltal, hogy a molylepkéket fényes nappal a közelben lévő fatörzsekre helyezte, Kettlewell mesterséges helyzetet teremtett, amely természetes körülmények között soha nem fordul elő. Nagyon sok biológus ma már érvénytelennek tekinti ezt a kísérletet, sőt néhányan még azt is kétségbe vonják, hogy valóban a természetes szelekció felelős-e a megfigyelt változásokért. Akkor mégis honnan vették a tankönyvek azokat a fényképeket, amin a fatörzsön pihenő pettyesaraszoló lepkék láthatók? Az egészet megrendezték. A dolgok meggyorsítása érdekben néhány fényképész még arra is képes volt, hogy döglött lepkéket ragasszon a fatörzsekre. Természetesen azok az emberek, akik még az 1980-as évek előtt részt vettek ebben a csalásban, azt hitték, hogy a valóságnak megfelelő módon, helyesen mutatják be a helyzetet, most már azonban tudjuk, mekkorát tévedtek. Mégis, elég egy pillantást vetnünk a legújabb biológia tankönyvek bármelyikére, és azt találjuk, hogy e fényképeket még mindig a természetes szelekció bizonyítékaként mutatják be! 1999-ben egy kanadai tankönyvíró még meg is védte ezt az eljárást: Figyelembe kell vennünk, hogy kik olvassák. Mennyire szeretnénk megbonyolítani a kérdést a kezdő olvasók számára? Így idézte Bob Rittert az Alberta Report Newsmagazine áprilisi száma. A középiskolás diákok konkrétumokat akarnak tanulni folytatta Ritter. A szelektív adaptációt szeretnénk megértetni velük. Később majd kritikus szemmel is olvashatják ezt a könyvet. 10

11 Ám úgy tűnik, hogy ez a később sokkal később is lehet. Amikor 1998-ban a chicagói egyetem egyik professzora, Jerry Coyne megtudta az igazat a lepkékkel kapcsolatban, evolúcióbiológusként már jelentős karriert tudhatott maga mögött. Az ő esete is azt mutatja, hogy mennyire alattomosak az evolúciós ikonok, hiszen nem csak a kezdő kutatókat, hanem még a szaktekintélyeket is félrevezetik. 11

12 A madarak csőre: Darwin pintyei Huszonöt évvel azelőtt, hogy megjelent a Fajok eredete, Darwin természetbúvárként elmélkedett egy brit kutatóhajó, a H. M. S. Beagle fedélzetén. Amikor 1835-ben a Beagle elérte a Galápagos-szigeteket, Darwin mintát gyűjtött a helyi élővilágból, köztük néhány pintyet is. Bár ezeknek a pintyeknek nem sok közük volt a darwini evolúciós elmélet kialakulásához, a modern evolúció-biológusok rengeteg figyelmet szentelnek nekik, és úgy tekintenek rájuk, mint a természet szelekció bizonyítékára. Az 1970-es években Peter és Rosemary Grant és a kollégáik észrevették, hogy a pintyek csőre 5%-kal megnőtt egy súlyos aszály után, mert a madarak csak kemény héjú magvakat tudtak enni. Ez a változás, bár jelentősnek nevezhető, mégis aprócska volt; néhány darwinista mégis azt állítja, hogy megmagyarázza, hogyan keletkeztek eredetileg e pintyfajok. Egy 1999-es tájékoztató füzet, amelyet az Amerikai Tudományos Akadémia adott ki, úgy mutatja be Darwin pintyeit, mint egy faj eredetének különösen szemléletes példáját. A füzet Granték kutatását idézi, és elmagyarázza, hogy a szigetet egy évig sújtó aszály hogyan volt képes evolúciós változásokat előidézni a pintyeknél. A füzet azt is kiszámítja, hogy ha 10 évenként csak egyszer fordul elő aszály a szigeteken, akkor mindössze 200 év alatt talán képes egy újabb pintyfaj is megjelenni. Azt viszont a füzet figyelmen kívül hagyta, hogy az esős időszak beálltával a pintyek csőre az eredeti méretére csökkent. Nem történt valódi evolúció. Sőt, manapság úgy tűnik, néhány pintyfaj összeolvad a kereszteződések során, nem pedig új fajok jönnek létre a természetes szelekció okozta módosulással, ahogy azt a darwini elmélet kívánná. A bizonyítékok visszatartása annak érdekében, hogy úgy tűnjön, Darwin pintyei az evolúcióelméletet igazolják, a tudományos etikába ütköző cselekedetek határát súrolja. A Harvard egyik biológusa, Louis Guenin szerint (Nature cikk, 1999), az amerikai tőzsdei törvények bőséges gyakorlati útmutatást kínálnak arra vonatkozóan, hogy mit értünk a 12

13 tudományos etika megsértése alatt. De egy tőzsdeügynököt, aki azt mondja a klienseinek, hogy egy bizonyos részvény értéke 20 éven belül várhatóan megduplázódik, mert 1998-ban 5%-kal emelkedett, ám közben eltitkolja, hogy ugyanez a részvény 1999-ben 5%-ot zuhant, csalás vádjával be lehetne perelni. Ahogy a Berkley egyik jogászprofesszora, Philip E. Johnson írta 1999-ben a Wall Street Journalban: amikor a legnagyobb tudósaink olyan csalásra vetemednek, amely egy tőzsdeügynököt már börtönbe juttatna, az egyértelműen jelzi, hogy nagy bajban vannak. 13

14 A majomtól az emberig Darwin elmélete akkor érzi magát igazán elemében, amikor az ember eredetére alkalmazzák. Miközben a Fajok eredetében alig említette ezt a témát, Darwin később kizárólag e témának szentelte Az ember származását. Az a célom magyarázta, hogy megmutassam, mentális képességeik tekintetében nincs alapvető különbség az ember és a magasabb rendű állatok között sőt, erkölcs és vallás tekintetében sincs. Darwin szerint, ahogy egy kutya hajlamos arra, hogy rejtett erőt képzeljen a szélben mozgó tárgyak mögé, ez a hajlam könnyen átalakulhat az egy vagy több istenség létezésében való hitté. Természetesen az a felismerés, hogy az emberi test része a természetnek, már Darwin előtt is régóta ismert volt. Ám Darwin ennél sokkal többet állított. Akárcsak az ókori Görögország materialista filozófusai, abban hitt, hogy az emberi lények nem többek az állatoknál. Darwinnak azonban bizonyítékokra lett volna szüksége ennek a feltételezésnek az igazolásához. Bár a Neander-völgyi ember maradványait akkor már megtalálták, senki nem tekintette az ember ősének, így Darwinnak nem állt rendelkezésére a nézeteit támogató fosszilis bizonyíték. Csak 1912-ben jelentette be egy amatőr paleontológus, Charles Dawson, hogy Angliában, egy piltdowni kavicsbányában megtalálta azt, amit Darwin követői kerestek. Dawson egy emberi koponyatöredéket talált, valamint egy majomszerű alsó állkapcsot, két foggal. Csak negyven évvel később bizonyította be egy kutatócsoport, hogy a piltdowni koponya, bár több ezer éves, valójában egy modern ember maradványa, míg az állkapocstöredék sokkal későbbi, és egy orángutánhoz tartozott. Az állkapcsot vegyszerek segítségével tették hasonlóvá egy kövülethez, a fogakat pedig szándékosan lereszelték, hogy emberi fogaknak tűnjenek. A piltdowni ősember hamisítvány volt. A modern biológia tankönyvek meg sem említik Piltdownt. Amikor a darwinizmus kritikusai mégis szóbahozzák, akkor általában azt a választ kapják, hogy ez az incidens csupán azt bizonyítja, hogy a tudomány képes korrigálni önmagát. Ahogy az ebben az esetben is történt, bár ez a helyreigazítás negyven évig váratott magára. Azonban a piltdowni eset legfontosabb tanúsága az, hogy a tudósok, ugyanúgy, mint bárki más, képesek becsapni magukat, csakhogy azt lássák, amit látni szeretnének. Az a szubjektivizmus, ami a Piltdownban történteket lehetővé tette, továbbra is megfertőzi az emberi eredetre vonatkozó kutatásokat. Egy paleoantropológus, Misia Landau szerint az ember eredetét magyarázó elméletek messze túllépik mindazt, ami pusztán a kövületek vizsgálatából leszűrhető, és valójában hatalmas teher hárul a fosszíliák értelmezési módjára olyan terhet, ami azonnal megszűnik, amint a kövületeket beleillesztik egy előre kitalált elbeszélésbe ban az Amerikai Természettörténeti Múzeum kurátora, Ian Tattersall elismerte, hogy a paleoantropológiában az a modell, amit látni vélünk, legalább annyira a tudatalatti elképzeléseinkből fakad, mint magából a bizonyítékokból.. Az Arizonai Állami Egyetem antropológusa, Geoffrey Clark is ezt a nézetet ismételte meg, amikor 1997-ben azt írta: Elfogultságunk és előítéleteink alapján válogatunk a rendelkezésre álló alternatív következtetések között. Clark azt is felvetette, hogy a paleoantropológia, bár formailag tudománynak tűnik, valójában hiányzik belőle a lényeg. A szakemberek ritkán tudatják a biológiát tanuló diákokkal és a laikusokkal azt a mélyen 14

15 gyökerező bizonytalanságot az ember eredetével kapcsolatban, amelyről az ilyen kijelentések árulkodnak. Ehelyett egyszerűen tényként tálalják a legújabb találgatásokat. Ezt a találgatást pedig rendszerint a barlanglakó ősembert ábrázoló furcsa rajzokkal, vagy erős smink mögé bújtatott színészekkel illusztrálják. 15

16 Mi történik itt? Legtöbben azt hisszük, hogy amit egy tudós szájából hallunk, az aránylag megbízható. Lehet, hogy egy politikus eltorzítja, vagy megszépíti az igazságot, hogy elősegítse a terve megvalósulását, de úgy tudjuk, hogy a tudósok tényekkel dolgoznak. Igaz, hogy néha ők is tévedhetnek, de az a szép a tudományban, hogy tapasztalatilag ellenőrizhető. Ha egy elmélet rossz, akkor majd más tudósok rájönnek erre, akik független kísérleteket folytatnak, mellyel próbálják megerősíteni, vagy megcáfolni az eredményeket. Ezáltal az adatokat folyamatosan felülvizsgálják, a hipotézisekből pedig széles körben elfogadott elméletek lesznek. Mivel magyarázhatjuk akkor a tudományos tények ennyire elterjedt és régóta tartó meghamisítását, amelyekkel az evolúciós elméletet támogatják? Elképzelhető, hogy a darwini evolúció olyan nagy jelentőségre tett szert a kultúránkban, hogy a tudományos megalapozottságának mértéke szinte már alig számít, bármekkora legyen is az. Erre utal az a szinte általános rosszindulatú felhördülés is, amellyel egy kansasi iskolatanács döntését fogadták, amely az oktatás során a bevett evolúciós nézetek mellett (amelyek többsége, amit láttuk, merő tévedés) lehetőséget ad az ettől eltérő elméletek ismertetésére is. A média szerint csak a vallási fundamentalisták kérdőjelezik meg a darwini evolúciót. A közhiedelem szerint azok az emberek, akik kritizálják a darwinizmust, vissza akarják juttatni a tudományt a kőkorszakba, és a Bibliával akarják helyettesíteni. A darwinizmust megcáfoló és egyre nagyobb számban felbukkanó tudományos bizonyítékokat rendületlenül letagadják. Amikor a biokémikus Michael Behe rámutatott a The New York Times oldalain, hogy az evolúciót bizonyító embriók hamisítványok, a Harvard darwinista tanára, Stephen Jay Gould beismerte, hogy ő ezt már évtizedek óta tudja (ahogy fentebb idéztük) mégis azzal vádolta Behe-t, hogy a teremtéselmélet híve, mivel felhívta a figyelmet a hamisításra. Márpedig annak ellenére, hogy Behe támogatja azt az elképzelést, hogy az élőlények néhány jellemző vonását legjobban egy intelligencián alapuló modell magyarázza meg, a szó hagyományos értelmében véve egyáltalán nem kreacionista. Behe molekuláris biológus, akit tudományos kutatásai arról győztek meg, hogy a darwini elmélet nem áll összhangban a megfigyeléseinkkel és a kísérleti eredményekkel. Vajon Gould, aki jól tudja, hogy Haeckel rajzai hamisítványok, miért intézte a rajzokat bíráló el Behe-t annyival, hogy teremtéspárti? Az a gyanúm, hogy a tisztán tudományos szempontokon kívül más erők is működnek itt. Mindezt azokra a többé-kevésbé nyílt materialista üzenetekre alapozom, amelyek több tankönyv beszámolójába is bele vannak szőve. Futuyma Evolúciós biológiája tipikus példa erre, amikor azt közli a diákokkal, hogy Darwin evolúciós elmélete, karöltve a marxi történelemelmélettel és Freud elképzeléseivel az emberi természetről, kikövezte az utat a mechanizmus és a materializmus előtt, amely azóta is a nyugati gondolkodás fő irányvonalát jelenti. Egy másik könyv Gouldot idézi, aki nyíltan kijelenti, hogy az ember nem teremtett lény, hanem csupán egy váratlan elágazás egy kontingens (azaz esetleges) életfán. Egy oxfordi darwinista, Richard Dawkins szavai ugyan nem egy tankönyvben olvashatók, de annál élesebben hangzanak: Darwin tette lehetővé, hogy intellektuálisan elégedett ateisták lehessünk. 16

17 Nyilvánvaló, hogy ezek filozófiai és nem tudományos nézetek. Futuymának, Gouldnak és Dawkinsnak joguk van a saját filozófiájukhoz. De nincs joguk ezt úgy tanítani, mintha tudomány lenne. A tudományban minden elméletet köztük a darwini evolúciót is próbára kell tenni a megfigyelések révén. Ha Gould tisztában van vele, hogy a valós embriológiai bizonyítékok ellentmondanak a biológia-tankönyvekben található hamis rajzoknak, vajon miért nem vállal aktív szerepet abban, hogy megszabadítsa tőlük a természettudományos oktatást? Azok a félrevezető információk és hiányosságok, melyeket ebben a cikkben megvizsgáltam, csupán kiragadott példák. Sokkal több létezik ezeknél. Az evolúcióról szóló vitában már túlságosan régóta olyan tényekről esik szó, amelyek nem igazak. Itt az ideje, hogy eltakarítsuk azokat a hazugságokat, amelyek az evolúció nyilvános vitájának útjában állnak, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy minden elméletnek összhangban kell állnia a megfigyeléseink eredményével. Más szóval, ideje, hogy úgy műveljük a tudományt, ahogyan azt állítólag kellene. Forrás: Discovery Institute. A cikk eredetileg a The American Spectator December januári számában jelent meg. A magyar fordítás Darwin idézeteihez felhasznált forrás: Charles Darwin: A fajok eredete. Typotex, Budapest, A cikket fordította: Mudriczki Judit 17

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

1. Charles Darwin életmûve

1. Charles Darwin életmûve A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26.) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10.) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24.) 4. Értelmes tervezettség: egy tudományos alternatíva (nov. 7.)

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 6. óra

Érveléstechnika-logika 6. óra Érveléstechnika-logika 6. óra BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék http://www.filozofia.bme.hu/ Tartalom Deduktív és induktív érvelések Induktív érvelések értékelése Induktív általánosítások Adatok

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Biokémiai hasonlóságok

Biokémiai hasonlóságok Biokémiai hasonlóságok Ha összehasonlítjuk a különböző fajok fehérjéit, arra a meglepő eredményre jutunk, hogy a vizsgálatok eredménye végső soron nem támogatja az evolúciós elképzelést. Sok ember számára

Részletesebben

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. július augusztus (641 660. o.) JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Egy társadalomtudományi kísérlet A közép-kelet-európai

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

Mit mondanak a kövületek?

Mit mondanak a kövületek? Mit mondanak a kövületek? A megkövült maradványok kézenfekvő módon értelmezhetőek intelligens tervezéssel. A formák közötti átmenetek hiánya kétségessé teszi az evolúciót. Nehéz elképzelnünk, mekkora volt

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Természetes szelekció és adaptáció

Természetes szelekció és adaptáció Természetes szelekció és adaptáció Amiről szó lesz öröklődő és variábilis fenotípus természetes szelekció adaptáció evolúció 2. Természetes szelekció Miért fontos a természetes szelekció (TSZ)? 1. C.R.

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

5. KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ

5. KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ 5. KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ 1 5.1. A krízisek jellemzői 2 A kríziseket okozhatja természeti erő, emberi tévedés vagy tudatos károkozás. Az eredmény lehet materiális (halál, egészségkárosodás, vagyoni kár) vagy

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

A fogyatékossághoz vezetõ út

A fogyatékossághoz vezetõ út 07Kende-Nemenyi(1).qxd 2005.02.23. 9:37 Page 199 KENDE ANNA NEMÉNYI MÁRIA A fogyatékossághoz vezetõ út A 2003-as év elsõ felében, az iskolaérettségi vizsgálatok idõszakában kutatást végeztünk beiskolázás

Részletesebben

NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA

NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA Szakmai észrevételek a munkaanyag társadalmi egyeztetéséhez a magyarországi történelmi keresztény-keresztyén egyházak részéről 2008. április-május folyamán zajlik a társadalmi

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Középpontban az adatok 1. jelentés: A romák 01 EU-MIDIS Az Európai Unió felmérése a kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről Magyar 2009 Középpontban az adatok 1. jelentés A romák Az Európai Unió

Részletesebben

Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata

Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata Ezúton is köszönöm a lehetőséget és a megtiszteltetést,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató Spéder Zsolt Készítették Kamarás Ferenc,

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life

Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life Leviathan and the Air-Pump Hobbes, Boyle, and the experimental life Steven Shapin és Simon Schaffer Steven Shapin és Simon Schaffer 1985-ben írták meg közösen a Leviathan and the Air-Pump cimű könyvet.

Részletesebben

Az ember is az állatvilágba tartozik?

Az ember is az állatvilágba tartozik? Az ember is az állatvilágba tartozik? 200 éve született Darwin és 150 éve jelent meg A fajok eredete Charles Robert Darwin 200 éve, 1809. február 12-én született egy angliai kisvárosban. Orvosi egyetemre

Részletesebben

EGY PÁRHUZAM AZ ÖNIGAZGATÁS ÉS A MAI KAPITALIZMUS KÖZÖTT. A/ Az önigazgató szocializmusra emlékezve

EGY PÁRHUZAM AZ ÖNIGAZGATÁS ÉS A MAI KAPITALIZMUS KÖZÖTT. A/ Az önigazgató szocializmusra emlékezve Várady Tibor: EGY PÁRHUZAM AZ ÖNIGAZGATÁS ÉS A MAI KAPITALIZMUS KÖZÖTT A/ Az önigazgató szocializmusra emlékezve Egy kérdéssel kezdeném. Miután a kommunizmusnak ez nem sikerült kirekeszteni a tulajdonosokat,

Részletesebben

HARUN YAHYA EVOLÚCIÓS CSALÁS

HARUN YAHYA EVOLÚCIÓS CSALÁS HARUN YAHYA AZ EVOLÚCIÓS CSALÁS www.harunyahya.com HARUN YAHYA EVOLÚCIÓS AZ CSALÁS A darwinizmus és ideológiai hátterének tudományos bukása Kornétás Kiadó Budapest A mű eredeti címe: Evrim Aldatmacasi,

Részletesebben

Önzetlenség az élővilágban. Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012

Önzetlenség az élővilágban. Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012 Önzetlenség az élővilágban Készítette: Torkos Hanga Gödöllői Református Líceum 12. osztály 2012 2 Bevezetés Ha az önzetlenség szót halljuk, valószínűleg az jut eszünkbe, hogy önzetlenség a buszon átadni

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

humorpakk10.txt 2 nő beszélget

humorpakk10.txt 2 nő beszélget 2 nő beszélget humorpakk10.txt 1. Szia! 2. Szia! 1. Mi van? 2. Zűr. 1. Veled? 2. Nem. 1. Hanem? 2. Hallgatsz? 1. Hallgatok. 2. Esküdj! 1. Esküszöm! 2. Válnak. 1. Kik? 2. Olgáék. 1. Ok? 2. Rájött. 1. Olga?

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH

ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH 1. Mi a különbség a veszekedés és a racionális vita között? 2. Mit nevezünk premisszának a logikában? 3. Mi a hasonlóság és mi a különbség a veszekedés

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A kultúra megjelenése és átörökítése a szociális tanulás formáira támaszkodik. A kultúra lényegi jellemzője az ismeretek felhalmozása, melyhez találmányokra,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24) 4. Értelmes tervezettség:

Részletesebben

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat?

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 3 WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 5 Judynak, Rebeccának, Lindának A SIKER MOTORJA:

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat Társasági adó Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat II. rész: Egyéb adók és az adóreform A jogi személyiségű vállalkozások nyereségének adóztatására. Jellemzően lineáris, egykulcsos adó. Mértéke: erősen

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára A Budapesti Békéltető Testület 2014-es éve Értékelés, tapasztalatok Majdnem négyezer beérkezett és 3720 lezárt ügy, mintegy

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Géczy László Óbudai Egyetem NIK Ez a kedvenc ábrám. A kedvenc ábrám azt hiszem, megmutatja a célt. Megmutatja, hogy a célt az igazi multimédiával

Részletesebben

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum MBS037 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETŐ I. AZ IHLETETTSÉG MEGHATÁROZÁSA A. Isten

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés)

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Török Zsuzsa Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Doktori értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Összetett érvelések Hosszabb szövegekben vagy beszédekben számos esetben találkozunk összetett érvelésekkel. (Lásd előző dián a 22-es csapdájának

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor *

A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor * Ambrus Mónika A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor * Jogok hangzatos megfogalmazása, törvénybe iktatása még nem feltétlenül biztosítja azok hatékony érvényesítését is.

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

A feladatokat az iskola honlapján tudjátok megnézni, vissza csak a megoldólapot kell hoznotok, április 25-ig.

A feladatokat az iskola honlapján tudjátok megnézni, vissza csak a megoldólapot kell hoznotok, április 25-ig. ZÖLDKÖZNAPOK 2013 2014, III. FORDULÓ A Zöldköznapok versenyünk utolsó fordulóját tartjátok a kezetekben. Változatlanul a talaj és a levegő körül forognak a kérdések. A feladatokat az iskola honlapján tudjátok

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket

Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket Az ókorban és a korábbi korokban is kellett lennie valamilyen rendszernek, legalábbis az adott korban élő emberek számára fontosabb növényeket állatokat illetően. ( ehető, nem ehető) Platon (ca. 427-347

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben