ÁPOLÁSI ASSZISZTENS. alapján készült.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁPOLÁSI ASSZISZTENS. alapján készült."

Átírás

1 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet, a Ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet alapján készült. ÁPOLÁSI ASSZISZTENS A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit. A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre: Elágazások: Ápolási asszisztens nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 3212 Szakképzési évfolyamok száma: 2 Elmélet aránya: 40 % Gyakorlat aránya: 60 % Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): van 1 év Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 1

2 3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Tárgyi feltételek A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: szaktanterem tanterem demonstrációs terem gyakorlóterem A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez a következők szükségesek: kommunikációs szaktanterem szaktanterem informatika szaktanterem tanterem demonstrációs terem gyakorlóterem gyermek/idősek otthona belyógyászat/sebészet sebészet/belgyógyászat belgyógyászat/sebészet fül-orr-gégészet/szemészet/urológia szülészet-nőgyógyászat sürgősségi osztály intenzív osztály Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve megállapodásban rögzített módon gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 2

3 4. A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzése Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3212 Szociális ápoló, gondozó A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Eszközöket, műszereket fertőtlenít Segédkezik a betegek szükségletének kielégítésében Gyermekekkel foglalkozik Betegápolást végez Vizsgálatokhoz előkészít, végrehajtásánál segédkezik Szakápolási feladatoknál segédkezik Megfigyeli a beteget Sebet ellát, kötöz A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Ápoló Csecsemő- és gyermekápoló Mentőápoló 6. A képzés célja A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 3

4 7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kommunikáció az ápolásban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz Figyelembe veszi a különböző kultúrákat Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait Alkalmazza a dokumentálás különböző fomáit Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült beteggel, hozzátartozóval Kapcsolattartás riasztás technikai eszközeit használja Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt Pszichés támogatást nyújt Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Idegen nyelv C Kommunikáció C Szakmai kommunikáció C Etikai ismeretek C Jogi ismeretek C Informatika, ügyvitel C Önismeret C Szaknyelv C Informatikai eszközök C Szociológia C Szociálpszichológia C Személyiségfejlesztés C Pszichológia C Pedagógia A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Kézírás 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 4

5 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Állóképesség Erős fizikum Megbízhatóság Empátia Határozottság Stressztűrő képesség Pontosság Társas kompetenciák: Együttműködő készség Meggyőző képesség Motiválhatóság Irányíthatóság Közérthetőség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Problémamegoldás Intenzív munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás Információgyűjtés A környezet tisztán tartása A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Higiéné, munkavédelem A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Műszereket fertőtlenít Eszközöket fertőtlenít Kezet fertőtlenít Bőrt fertőtlenít Felületet fertőtlenít Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít A sterilizált anyagok érvényességi idejét ellenőrzi Steril eszközöket használ Betartja a sterilitás szabályait Asepsis, antisepsis szabályait betartja Eszközöket előkészít sterilezéshez Fertőtlenítési eljárásokat végez Munkavédelmi eszközöket használ Betartja a higiénés szabályokat Műveleteket protokoll szerint végez Megelőzi a fertőzések továbbterjedését Veszélyes hulladékokat kezel Környezetvédelmi eljárásokat alkalmaz 5

6 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Mikrobiológia C Járványtan C Közegészségtan C Általános és részletes kórtan C Vegyszer C Műszer C Eszköz C Munkavédelem C Környezetvédelem C Tűzvédelem A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Kézírás 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Elhivatottság Fizikai erőnlét Pontosság Mozgáskoordináció Megbízhatóság Terhelhetőség Társas kompetenciák: Együttműködő készség Segítőkészség Konfliktusmegoldó készség Empatikus készség Tolerancia Kommunikációs készség Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés 6

7 Megelőző stratégia Hibaelhárítás Kockázatfelmérő Előrelátó A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gondoskodás-egészségmegőrzés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Segédkezik az öltöztetésben, vetkőztetésben Táplálja a beteget és pótolja a folyadékot Segédkezik az ürítési szükségletek kielégítésében Segédkezik a higiénés szükségletek kielégítésében Segédkezik a mozgásban, fektetési módokat alkalmaz, felismeri a kóros fekvési módokat Fogyatékkal élők alapvető szükségleteinek kielégítése A terhesség valószínű és biztos jeleit felismeri, részt vesz a terhesgondozásban Öltözteti, vetkőzteti a csecsemőt Levegőzteti, napoztatja a csecsemőt Táplálja, folyadékbevitelt biztosítja Biztonságos környezetet biztosít A gyermekekkel életkorának megfelelően foglalkozik Mesél a gyermeknek Közreműködik a szűrővizsgálatok kivitelezésében Különböző életekorú betegek komfortját biztosítja Idős emberek szükségleteit kielégíti Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Egészségtan C Egészséges ember gondozásának elmélete, gyakorlata C Szülészet-nőgyógyászat C Gyermekgyógyászat C Csecsemőgondozás C Fejlődéslélektan C Ápoláslélektan C Gyermeklélektan C Pedagógia C Klinikum C Egészségügyi irányítás, szervezés C Ápolás elmélete, gyakorlata A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Kézírás 7

8 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Tapintás Térlátás Kézügyesség Mozgáskoordináció Megbízhatóság Önfegyelem Társas kompetenciák: Együttműködő képesség Empatikus készség Meggyőző képesség Közérthetőség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Helyzetfelismerés Gyakorlatiasság Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás A környezet tisztán tartása A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Megfigyelés-tünetfelismerés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tudatállapot megfigyelése Testalkat, járás megfigyelése A zavartság megnyilvánulásainak felismerése A beteg beszédét, magatartását, viselkedését megfigyeli A beteg alvását megfigyeli Fekvés megfigyelése A bőr, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli Testváladékok megfigyelése Köhögést, köpetürítést, köpetet megfigyel Hányadékot megfigyel Testsúlyt, testarányokat mér különböző életkorban Pulzust, vérnyomást, légzést, hőmérsékletet mér, megfigyel A gyermek sírását megfigyeli Felismeri a gyermekbántalmazás tüneteit 8

9 Kutacsokat megfigyeli Vizelet-széklet megfigyelése Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 3 Anatómia-élettan 3 Általános és részletes kórtan 3 Az ápolás elmélete és gyakorlata 3 Ápoláslélektan 3 Terápiás alapismeretek 3 Klinikum A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Kézírás 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Állóképesség Figyelem Mozgáskoordináció Rugalmasság Stressztűrő képesség Társas kompetenciák: Motiválhatóság Elkötelezettség Önérvényesítő Önfejlesztő Konfliktusmegoldó készség Módszerkompetenciák: Kontroll Helyzetfelismerés Gyakorlatias feladatelemzés Intenzív munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-megosztás 9

10 A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vizsgálatok-terápiás eljárások A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Vércukor-tesztet készít Szélcsövet alkalmaz Injekciózáshoz előkészít Sub cutan injekciót bead Infúzióhoz előkészít A beteg rekreációs folyamatát segíti Ápolásetikai normát betart Fertőző betegségeket felismer Inhalációs kezelést végez Hidrogén-teszt elvégzéséhez előkészít Tartós szondatáplálást végez Borogatást alkalmaz Beöntéshez előkészít Katéterezéshez előkészít Hideg-meleg terápiás eljárásokat alkalmaz Előkészít, segédkezik gyógyszerelésnél Segédkezés diagnosztikus és terápiás eljárásoknál, előkészítéseknél Munkavédelmi szabályokat betart Környezetvédelmi eljárásokat alkalmaz Veszélyes hulladékot kezel Felismeri a tüneteket Decubitust kezel Intelligens kötszereket alkalmaz Kenőcsöket alkalmaz Segédkezik műtéti előkészítésnél és utókezelésnél Sebváladékot megfigyel, seb kezelésnél segédkezik Testváladékokat felfog, mér, vizsgálatra előkészít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Immunitástan C Járványtan C Kórtan C Tűzvédelem C Munkavédelem C Környezetvédelem C Terápiás alapismeretek C Klinikum C Az ápolás elmélete és gyakorlata C Ápoláslélektan C Etika, szakmai etika C Diagnosztika 10

11 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Kézírás 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Látás Hallás Tapintás Felelősségtudat Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Megbízhatóság Társas kompetenciák: Együttműködő képesség Segítőkészség Irányíthatóság Tolerancia Közéthetőség Ismeretek helyén való alkalmazása Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatelemzés A környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Betegápolás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: A beteg ágyát higiénikusan, fertőzések megelőzésével kezeli Részleges és teljes ágyfürdőt végez Zuhanyozásnál segédkezik Szem, haj, köröm, bőrápolást végez Férfi beteget borotvál 11

12 Beteget táplál, folyadékot pótol Beteget vetkőztet, öltöztet Beteget mobilizál, mozgást segítő eszközöket alkalmaz Borogatást készít Székletürítéssel kapcsolatos feladatot végez, beöntést ad, beszáradt székletet eltávolít Kényelmi eszközöket alkalmaz Biztonságos környezetet biztosít Szennyest kezel, kórházi textiliát tárol, munkavédelmi szabályok betartásával Veszélyes hulladékot kezel A kórterem rendjét biztosítja, nyugodt környezetet teremt Betartja a munka- és tűzvédelmi szabályokat Munkája során betartja a környezetvédelmi utasításokat Vizithez előkészít, viziten segédkezik Segédkezik a fizikális vizsgálatoknál Testváladékokat felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket szakszerűen kezel Fizikális lázcsillapítást végez Folyadékot pótol A beteg étkezését biztosítja A beteg hely- és helyzetváltoztató mozgatását biztosítja Decubitust megelőz Előkészít vérvételhez Halott körüli teendőket ellát Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Az ápolás elmélete és gyakorlata C Terápiás alapismeretek C Általános és részletes kórtan C Munkavédelem, tűzvédelem C Környezetvédelem C Klinikum C Ápoláslélektan A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Kézírás 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 4 Elemi számolási készség 12

13 Személyes kompetenciák: Állóképesség Erős fizikum Kézügyesség Tolerancia Elhivatottság Megbízhatóság Pontosság Társas kompetenciák: Határozottság Meggyőző képesség Konfliktusmegelőző készség Adekvát kommunikáció Közérthetőség Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Felfogóképessg Figyelem-összpontosítás Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés Intenzív munkavégzés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Veszélyhelyzetek elhárítása A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elsődleges sebellátást végez Vérzést csillapít Törött testrészt rögzít Ficamot, rándulást elsődlegesen ellát Hőhatás okozta sérüléseket ellát Megfelelő pozicionálást végez Görcsölő beteget elsődlegesen ellát Mérgezettet elsődlegesen ellát Elektromos balesetek sérültjét elsődlegesen ellátja Légutat szabaddá tesz BLS-t végez (gyereknél is) Fulladásos balesetek elsődleges ellátása Tudatállapotot megfigyel Életjeleket megállapít Mentőt hív Kötözésket alkalmaz A sérült állapotát felméri A sérült ellátása során a műfogásokat alkalmazza 13

14 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Sebészet C Elsősegélynyújtás C Újraélesztési eszközzel, eszköz nélkül C Tünettan C Kötözés A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértés 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 3 Jelképek értelmezése 3 Komplex jelzésrendszerek 3 Elemi számolási készség 3 Térérzékelés 3 Ápolási eszközök használata 3 Műszerek használata 3 Beavatkozások eszközeinek használata 3 Monitorozás eszközeinek használata 3 Riasztás eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Döntésképesség Precizitás Kézügyesség Stressztűrő képesség Társas kompetenciák: Határozottság Interperszonális rugalmasság Irányítási készség Hatékony kérdezés készsége Adekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Nyitott hozzáállás Módszeres munkavégzés Intenzív munkavégzés Helyzetfelismerés Problémamegoldás, hibaelhárítás 14

15 A azonosító számú, Ápolási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kommunikáció az ápolásban Higiéné, munkavédelem Gondoskodás - egészségmegőrzés Megfigyelés - tünetfelismerés Vizsgálatok - terápiás eljárások Betegápolás Vészhelyzetek elhárítása 15

16 8. A képzés szerkezete A azonosító számú, Ápolási asszisztens megnevezésű szakképesítés időterve 1. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /1.0/ /1.0/ /2.0/ /1.0/ /2.0/ /1.0/ /3.0/ /3.0/ A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. 16

17 2. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /1.0/ /2.0/ /1.0/ /2.0/ /1.0/ /2.0/ A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. 17

18 A azonosító számú, Ápolási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek sorszáma azonosítója A tananyagegység megnevezése elméleti óraszáma elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 1 002/1.0/ Kommunikáció beteggel, munkatársakkal /1.0/ Higiéné /2.0/ Munkavédelem, környezetvédelem /1.0/ Az egészséges ember gondozása /1.0/ Az egészséges ember mutatói /2.0/ Az egészségestől eltérő tünetek /3.0/ Megfigyelés gondozási intézményben /1.0/ Diagnosztikai eljárások /2.0/ Terápiás eljárások /1.0/ Betegápolás, szükségletek kielégítése I /2.0/ Betegápolás, szükségletek kielégítése II /1.0/ Veszélyhelyzetek elhárítása I /2.0/ Veszélyhelyzetek elhárítása II Mindösszesen óra: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 9. A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány 18

19 A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kommunikáció az ápolásban A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Higiéné, munkavédelem A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő felidézése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gyakorlati feldatok megoldása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc 19

20 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gondoskodás-egészségmegőrzés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő felidézése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feldatok elvégzése, gondozási műveletek kivitelezése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Megfigyelés-tünetfelismerés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek reprodukálása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek reprodukálása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 20

21 gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vizsgálatok-terápiás eljárások A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Előkészítés, kivitelezés, segédkezés diagnosztikus, terápiás műveleteknél A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Betegápolás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 21

22 A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása, gyakorlati feladatok megoldása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 7. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Veszélyhelyzetek elhárítása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek reprodukálása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% A szakmai vizsga értékelése %-osan A azonosító számú, Ápolási asszisztens megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 20 22

23 A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az Útmutató az Ápolási asszisztens szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. 23

24 II. A központi program tananyagegységei A azonosító számú, Ápolási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 1. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója 002/1.0/ megnevezése jellege azonosítója Kommunikáció beteggel, munkatársakkal elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati sza 002/1.1/ sza 002/1.2/ sza 002/1.3/ sza 002/1.4/ sza 002/1.5/ sza 002/1.6/ sza 002/1.7/ sza 002/1.8/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés összes 256 Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 002/1.1/ A tananyagelem megnevezése: Kommunikáció alapjai Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz Figyelembe veszi a különböző kultúrákat Kommunikáció látás, hallás, beszédsérűlt beteggel, hozzátartozóval Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Kommunikáció C típus Szociológia C típus Szociálpszichológia C típus Szakmai kommunikáció C típus Személyiségfejlesztés C típus Gyógypedagógia C típus Pszichológia, ápoláspszichológia C típus Önismeret Hozzárendelt szakmai készségek: 3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 24

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Helyi oktatási program a CSECSEMŐ-ÉS GYERMEKÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez

Helyi oktatási program a CSECSEMŐ-ÉS GYERMEKÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Helyi oktatási program a CSECSEMŐ-ÉS GYERMEKÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez 2009.

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MSSZŐR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM GYÓGYMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában, gyógypedagógusok

Részletesebben

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. masszőr. szakképzés megszervezéséhez

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. masszőr. szakképzés megszervezéséhez KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM a masszőr szakképzés megszervezéséhez Készült az Egészségügyi Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 13677-3/2008-0003 EGP Szerkesztette: Demeter Józsefné Lektorálták: Dr

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. Ne Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-8/2011/EAHUF MŰTŐTECHNIKUS

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez elvárosi I. István Középiskola ugát Pál Tagintézménye OM 030 211 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00332-2011 Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez 2011. 1. Általános

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez

Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-12/2011/EAHUF

Részletesebben

Központi program az ORVOSI LABORATÓRIUMI TECHNIKAI ASSZISZTENS szakképesítéshez

Központi program az ORVOSI LABORATÓRIUMI TECHNIKAI ASSZISZTENS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program az ORVOSI LABORATÓRIUMI TECHNIKAI ASSZISZTENS szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-10/2011/EAHUF

Részletesebben

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-11/2011/EAHUF RADIOGRÁFUS szakképesítés

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet. az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet. az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Általános irányelvek 1 Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási

Részletesebben

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ápoló 3. Szakképesítések

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REHBILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERPEUT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLTLÁNOS ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 2. szakképesítés megnevezése: Általános ápoló 3. Szakképesítések

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

2. melléklet a /2010. ( )NEFMI rendelethez

2. melléklet a /2010. ( )NEFMI rendelethez 2. melléklet a /2010. ( )NEFMI rendelethez 1. Z ÁLTLÁNOS ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 2. szakképesítés

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez

Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez 2009. Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez

Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez 2009. 1 Szerkesztette:

Részletesebben

SPORTEDZŐ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)

SPORTEDZŐ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ. alapján készült.

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben