Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program"

Átírás

1 Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program IDEGEN NYELV-NÉMET TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte: Érvénybe lépésének ideje: Debrecen 2014.

2 9. évfolyam Óraszám: 72 óra Témakör Téma Tartalom Tevékenység Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi 1. Én és a világ 1.1 Körülöttem lévő tárgyak 4 óra -hétköznapi tárgyak - egyszerű melléknevek Nyelvtan: - létige (Das ist ) - der, die, das, die - egyes és többes szám - birtokos névmások (mein, dein) 1. A diákok vegyenek elő 5 tárgyat a táskájukból és nevezzék meg őket. Ha nem tudják, kérdezzék meg társaikat vagy a tanár. Was ist das? (pármunka) 2. Tegyék be a tárgyakat egy nagy dobozba, és abból húzzanak egyesével, becsukott szemmel, találgassanak, mi lehet az adott tárgy. (csoportmunka) 3. Rajzolják le egy egy tárgy valamelyik részletét, járjanak körbe vele az osztályban és kérdezzék a többieket (osztályszintű) 4. Csoportosítsák a tárgyakat valamilyen tulajdonság szerint (kicsi, nagy, piros, stb.) (csoportmunka) területek) Kiemelt kompetenciák: Fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás) a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül, az egyén szükségleteinek megfelelően. Kulcskompetenciák: Digitális kompetencia: Információkeresés, gyűjtés, feldolgozás, kritikus alkalmazás, bemutatás Hatékony önálló tanulás: Alapvető írás, olvasás és számolás. Új ismeretek elsajátítása, feldolgozása és beépítése, másokkal való megosztása. Szociális és állampolgári kompetencia: Hatékony kommunikáció,

3 Mások nézőpontjának megértése, együttműködés, konkfliktuskezelés. Kezdeményezőképesség és vállalkozói komptencia: Tervezés, szervezés, irányítás, kreativitás 1.2. Én és a családom 5 óra - külső, belső tulajdonságok - a családtagok nevei Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg 1. Családfa készítése 2. Mutassák be a saját családjukat fényképek segítségével kiscsoportban 3. Híres emberek közül válasszanak ki egyet és mutassák be őket. 4. Rövid Steckbrief Kiemelt fejlesztési feladatok: - énkép, önismeret - hon és népismeret - európai azonosságtudategyetemes kultúra - aktív állampolgárság, demokráciára nevelés - a tanulás tanítása Műveltségi területek: Ember és társadalom Életvitel és gyakorlati ismeretek

4 1.3. A barátaim 4 óra 1.4. Az életem 4 óra kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, háziállatok stb.) - külső belső tulajdonságok - tevékenységek - napi teendők - időpontok (óra kifejezése) Nyelvtan: Perfekt összetett múlt idő készítésével kérdésfelelet alapján alkossanak párbeszédeket és mutassák be egymásnak családtagjaikat. 1. Csoportosítsuk a tulajdonságokat külső és belső tulajdonság szerint 2. Csoportosítsuk a tulajdonságokat pozitív és negatív tulajdonság szerint 3. Írjunk fel sok tulajdonságot és tevékenységet. Beszéljék meg melyik jellemző saját magára, barátjára és mennyire fontosak az említett dolgok a barátság szempontjából. 1. A diákok írják le egy átlagos hétköznapjukat. Párban kérdezzék egymást arról, hogy mikor mit csinálnak. 2. Készítsenek egyszerű rajzokat Fejlődjön az interkulturális kompetenciája: - legyen nyitott a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más népek és kultúrák iránt; - legyen képes saját népét és kultúráját kívülről, a külső szemlélő helyzetéből is látni

5 arról, mit csináltak előző nap. A rajzok segítségével mondják is el egymásnak. 3. Húzzanak ki cédulákat, amelyekre tevékenységek vannak felírva. Kérdezzzék párban egymást, hogy Wann hast du.? 4. Párban dolgozva írják fel az évszámokat születési évüktől az adott évig. Mondjanak egymásnak valamit minden évről, hogy mi történt velük akkor. 5. A tanár tegyen ki ismert emberek képeit a táblára. A diákok válasszanak ki egyet és egyes szám első személyben mondják el ennek az embernek az életét. A többiek találják ki, melyik képről van szó.

6 6. Minden diák írja külön cédulára egy ismert személy nevét. A cédulákat összehajtva egy kupacba tegyék. 2-3 csoportban játsszunk. Az egyik csoport egyik tagjának pár perce van arra, hogy egymás után minél több nevet körbeírjon a csoportjának. A csoport tagjai találgatnak vagy passzolnak. 2 perc után a másik csoport kerül sorra. 7. Minden diák kis csoportokban ülve írjon fel külön cédulára 3-4 kérdést, amit egy hírességről megkérdezne. A cédulákat tegyék középre. Az egyik diák kigondol egy hírességet, majd neki tetsző sorrendbe rendezi a kérdéseket és megválaszolja őket.

7 1.5. Étkezés 4 óra - ételek, étkezések - vendéglői kifejezések Nyelvtan: möchten - mögen módbeli segédige A többiek kitalálják, kiről van szó. Ezután más lesz a híresség, a kérdések maradnak. 1. Gyűjtőmunka kiscsoportban: Soroljanak fel olyan ételneveket, amelyek azonosak, vagy hasonlóak magyarul és németül (pl. hamburger, kefir, makaroni, tea 2. A kigyűjtött ételeket kiegészítve más szavakkal csoportosítsák étkezések szerint. Mit eszünk reggelire, ebédre és vacsorára. 3. Készítsenek interjút párokban az étkezési szokásaikról előre összeállított kérdések segítségével (mi a kedvenc étele? Mit reggelizik? Hol ebédel? Stb.) 4. Mit lehet kapni a büfében? Hiányzó étlap : néhány helyen a megnevezés mellett hiányzik a fotó. Egészítsük ki a megfelelő fotókkal és

8 1.6. Szabadidő 10 óra -film - TV - zene - sport Nyelvtan: Wohin? In +Akk alkossunk mondatokat, mit lehet kapni, mennyibe kerül. 5. Jellemezzük az ételeket, aszerint, mit szeretünk, nem szeretünk, kevésbé szeretünk. 6. Egyszerű ételek receptjei. Az étel neve, képe, receptje párosítása 7- Az étlap részei, az ételek csoportosítása menüpontok szerint. Kis csoportokban étlap készítése. 8. Pincér- vendég párbeszéde: rendeljenek az étteremben az elkészített étlapról, használják az udvarias beszédelemeket. 1. Csoportosítsák a szavakat a szerint, melyik tevékenységet végzik az iskolában, a háztartásban és a szabadidejükben. 2. Kis csoportokban készítsenek egy heti szabadidős tervet. 3. Készítsenek párokban interjút a szabadidős tevékenységekrőlkérdés- felelet formájában.

9 4. különböző német rekordokhoz rendeljük hozzá a számokat! Meg kell tippelni. közösen ellenőrizzük! Akinek a legtöbb szám megközelítőleg hasonlított- az a győztes 5. német gyerekek különböző időtöltéssel. Képszöveg hozzárendelésetippelés mennyi időt töltenek el a német gyerekek azzal a tevékenységgel? Hasonló tevékenységek saját magunkra nézve? Készítsünk diagramot. Vagy kérdezzük meg társainkat és ikszeljük be a gyakoriságot (oft, selten, sehr selten, nie) 6. Híres német sportolók képeihez írjuk a sportágat

10 1.7. Öltözködés évszakok 4 óra - ruházkodás - időjárás Nyelvtan: Es ist tragen, anhaben, főnevek tárgyesete 7. képes sportszótárnevezzük meg, melyik sportot szeretnéd melyiket nem űzni? 8. Szervezzenek kis csoportokban szülinapi partit: Datum, Aktivitäten, Klamotten, Essen, Getränke, Musik) 9. Gyűjtsenek ismert német tévéműsorokat, csoportosítsák kategóriák szerint. 10. egy német dal feldolgozása 1. kis cédulákon állítások vannak. Mindenki húz egy cédulát és keres a csoportban olyan személyt, akire jellemző az állítás. Ha nincs, akkor húz egy újabb cédulát. (Er/Sie hat einen Rock an. ) A végén mindenki elmondja az eredményeket. 2. Hat képhez hat leírás tartozik. Kis

11 csoportokban keressék meg a képhez tartozó leírásokat 3. szortírozzuk a képeken lévő ruhákat: - névelőjük szerint, időjárás szerint, tetszésindex szerint 4. Játszunk Klamotten- Memory-t 5. Divatlapból vágjunk ki szépen felöltözött emberek képeit és jellemezzük, mi van rajtuk. 6. nyolc élethelyzethez rendeljük hozzá a megfelelő ruhadarabokat páros játékban: a párok saját maguk beillesztik a ruhadarabokat a kategóriákhoz. Pl. auf der Party- Rock und T-Shirt. Egy kategóriához egy ruhadarabot vagy párt lehet írni. Egymást kérdezgetik a

12 1.8. Egészség 4 óra 1.9. Hurrá, nyaralunk! Utazás 4 óra -testrészek - az orvos- beteg közötti párbeszéd elemei - utazás szavai párok: Trägst du einen Anzug im Theater? Ha eltalálta, akkor elsüllyedt az a hajó Addig kérdezgetnek, míg ki nem találják. 1. Két ember- nő és férfi testének testrészeit nevezzük meg és írjuk be a megfelelő helyre 2. Párokban gyűjtsék össze, hogy mi az egészséges és mi nem a felsorolt cselekvések között. 3. Betegségek neveit csoportosítsák a testrészeket megnevezve, amely a betegséggel összefüggésben van. 4. Két körben ülve. (belső kör a betegek, külső kör az orvos) rövid párbeszédet alkossanak. Egy kis cédulát húznak a betegek, amelyen a betegség neve és a szimptómák találhatók. Az orvos adjon tanácsot. Majd miután minden orvosnál járt a beteg cseréljenek szerepet. 1. Koffer packen játék 2. Három különböző utazási cél prospektusa

13 2. A körülöttünk lévő világ 2.1. Az iskola 4 óra -tantárgyak - napok - iskolával kapcsolatos szókincs - sorszámnevek alapján készítsünk egy közös listát, mi mindent kell tudni utazóként. 3.Gyűjtsük ki a legfontosabb szavakat és készítsünk egy kis képes szótárt. 4. Gyűjtsék össze párban az utazási módokat 5. Kiscsoportban dolgozva alapítsanak utazási irodát. Tervezzenek meg egy utat, készítsenek róla plakátot. Egy tanuló marad az irodában, a többiek a érdeklődnek a másik irodában az ottani utakról. 1. Készítsenek rajzos órarendet, amiben minden tantárgyat egy szimbólum jelenít meg. Kérdezzék egymástól melyik óra, mikor van ( Wann hast du Mathematik?- Am Mittwoch in der dritten Stunde) 2. Írják le a saját órarendjüket. Párokban írják le egy napjukat, a pár találja ki, melyik napról van szó. 3. Készítsenek egy fiktív, kitalált órerendet két

14 2.2. Lakásunk, otthonunk 4 óra - a lakás helységei - a lakás bútorzata - a szobákban történő egyszerű cselekvések (schlafen, fernsehen, kochen, spielen usw.) Nyelvtan: Viszonyítószók használata Wo? +Dativ Wohin? +Akk csoportban. Diktálják le a csoportok egymás órarendjét, a másik csoportnak hallás után a szimbólumokkal be kell rajzolni az adott napon a tárgyat. 4. Mi található a táskában, tolltartóban? Szavak gyűjtése kis csoportokban. 5. Tankönyvek, felszerelések gyűjtése a tantárgyakhoz. MI van a táskában? Szókincsfejlesztő játékok. 6. Az iskola és az osztályterem leírása, prospektus készítése. Kis csoportokban. Mutassák be egymásnak munkájukat. 1. Kapjanak egy lakásról szóló rövid történetet. Gyűjtsék ki a bútorokat. 2. Párban kapjanak egy képet egy szobáról. Írják le a benne lévő bútorok elhelyezkedését. 3. Hallás után rajzolják le a szoba elrendezését, majd mutassák meg egymásnak

15 2.3. Településünk 4 óra Debrecen nevezetességei, a város szórakozási lehetőségei Kultúra és művelődés Sportolás közlekedés rajzaikat. 4. Saját szobájukat mutassák be kép, rajz alapján 5. Rendezzenek be közösen egy lakást. Mi hova kerül? Ragasszák be az alaprajzra, majd mondják el, hol mi van? 1. Power Point bemutatóval mutassuk be és nevezzük meg a város nevezetességeit. 2. Fontosabb középületeket nevezzük meg és helyezzük el a vaktérképen. 3. Van-e a városban vagy nincs? Szavak csoportosítása foglalkozási forma szerint (szórakozás, közlekedés stb.) 4. Egy városi idegenvezetés az újságban- szöveg alapján gyűjtsük ki a szövegben elhangzott létesítményeket és

16 2.4. Élet a célnyelvi országokban 5 óra Németország Ausztria Svájc A három ország -földrajzi - kulturális - politikai - legfontosabb nevezetéssegei helyezzük el a térképen. 5. Készítsünk a főtérről makettet/látványter vet- mutassuk be egymásnak mi hol található 1. Toto a német nyelv országokról Hasonlítsák össze a társukkal a kapott eredményet, készítsenek hasonló kvíz játékot! 3. Egy táblázatban különböző adatok szerint ki kell egészíteni az egyes országokra vonatkozó jellemzőkkel (népesség, főváros, autó rendszáma stb.) Internet használata megengedett 4. A kitöltött táblázat alapján kérdezgessék párokban egymást az adatokról 5. Térkép alapján Németország határos országait nevezzék meg.

17 3. Lesz szakmám! 3.1. A munka világa 3 óra - A munka feltételei: - Fizetés, munkaidő, munkaruha, túlóra Fizikai, szellemi munka Memorizálják be az országok neveit úgy, hogy kezdő betűjét elárulva ki kell mondani az egész ország nevét. 6. Szókígyóból válasszák szét a városok neveit és nevezzék meg a kakukktojást! 7. híres emberek, sportolók, zenészek, színészek, művészek neveit országonként csoportosítva nevezzék meg játékos formában 8. Internet segítségével gyűjtsenek egy egy céget és ismertessék termékeiket! 9. Hasonlítsák össze a nemzetek konyháját- étlap segítségével 1. Képek segítségével nevezzük meg, mit csinálhatnak a szakmai életükben ezek az emberek? Szótár segítségével

18 3.2. Foglalkozások 3 óra - foglalkozások nevei - foglalkozáshoz tartozó tevékenységi forma egyszerű megnevezése gyűjtsük ki a foglalkozásokat. 2. A kigyűjtött foglalkozásokat csoportosítsuk, Nehéz-könnyű Férfimunka- nőimunka Fizikai- szellemi Jól fizetett-alulfizetett Kedvelt-nem kedvelt Van munkaruha-nincs egyenruha Stb. 3. Állítsunk össze egy kis fogalmazást egy álomfoglalkozáshoz, ki mit szeretne. Majd mutassuk be egymásnak. 1. Milyen szakmákat lehet tanulni az iskolánkban? 2. Milyen tevékenységi formákat takarnak ezek a szakmák és mi fontos a szakmákban? (szelektálás) 3. Milyen szerszámokat használ a dolgozó az adott szakmában-

19 párosítás Szakmánk nyelve 6 óra - jobinterjú - önéletrajz 1. Készítsenek kis csoportokban különböző szakmákból egy képes szótárt! 2. Egy szakmacsoport szavait rendeljék a megfelelő szakmákhoz 3. Egy kifejezéshez gyűjtsenek szavakat (munkahely, alapanyag, tevékenységek stb.) 4. Szókártyák segítségével játszunk Memory ill. Quartett-spiel Játékot 5. Gyűjtsék össze azokat a kérdéseket, amelyek egy állásinterjún előfordulhatnak, majd válaszolják meg a kérdéseket. Párokban játsszák el a párbeszédet munkaadó és munkavállaló szerepét is. 6. Tanári segítséggel

20 Értékelés készítsen mindenki egy rövid életrajzot, amit egy állásínterjúra magával vinne. Keressenek különböző keretformákat az Internetről, rakják ki a faliújságra, mindenki nézze meg a másikét 1. Beszédkészség-kommunikációs érték Kiválóan megfelelt Az adott helyzetnek megfelelő, változatos verbális és non-verbális elemeket alkalmaz. Az adott helyzetnek többé-kevésbé megfelelően kommunikál. 2. Beszédkészség- szókincs Kiválóan megfelelt Az adott helyzetnek megfelelő alapszókincset aktívan alkalmazza. Az adott helyzetnek megfelelő szókincset is alkalmaz, korlátozott szókinccsel érteti meg magát. 3. Beszédkészség- nyelvhelyesség

21 Kiválóan megfelelt A szóbeli megnyilvánulások nyelvhelyességileg teljesen érthetőek, kevés hibát tartalmaznak. A szóbeli megnyilvánulások többé-kevésbé érthetőek, félreértés esetén segítő kérdésére reagál, pontosít 4. Beszédkészség kiejtés Kiválóan megfelelt A német nyelv hangkészletének megfelelő számú hangot különböztet meg a beszédben. A kimondott szavak felismerhetők, érthetők. 5. Beszédkészség- folyamatosság Kiválóan megfelelt Folyamatosan és gördülékenyen kommunikál Kisebb-nagyobb szünetekkel kommunikál. 6. Beszédkészség- kommunikációs szándék Kiválóan megfelelt A kommunikáció folyamatát igyekszik fenntartani (reagál, kérdez, kezdeményez, stb.) Részt vesz a kommunikációs folyamatban. 7. Íráskészség- kommunikációs érték

22 Kiválóan megfelelt Az alkotott írott szöveg a kommunikációs szándéknak teljesen megfelelő, a mondatok logikus összefüggésben állnak egymással. Az alkotott írott szöveg nagyjából tükrözi a kommunikációs szándékot. 8. Íráskészség- szókincs Kiválóan megfelelt A témának megfelelő változatos szókincset alkalmaz. A témának megfelelő szókincset alkalmaz, korlátozott szókinccsel érteti meg magát. 9. Íráskészség- nyelvhelyesség Kiválóan megfelelt Az írott szöveg nyelvhelyességileg teljesen érthető, kevés hibát tartalmaz. Az írott szöveg nyelvhelyessége nem gátolja a kommunikációs szándék megvalósulását. 10. Szövegértés- hallott szöveg értése Kiválóan megfelelt Érti, összességében miről szól a hallott szöveg és megtalálja benne a lényeges információkat. Többé-kevésbé érti, miről szól a hallott szöveg, ki tud érteni belőle információkat. 11. Szövegértés-írott szöveg értése

23 Kiválóan megfelelt Érti, hogy összességében miről szól az írott szöveg és megtalálja benne a lényeges információkat. Többé-kevésbé érti, hogy miről szól az írott szöveg, meg tud találni benne információkat Motiváltság Kiválóan megfelelt A nyelvtanulás, az idegen nyelven való kommunikáció felé nyitott, az újdonságokat szívesen veszi, alkalmazza. A feladatokban részt vesz. 13. Együttműködés Kiválóan megfelelt Igyekszik interakcióba lépni másokkal, együttműködő, segítő Nem utasítja el a társaival való együttműködést.

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS 9-10.ÉVFOLYAM Célok és feladatok: Mai világunkban sok területen nélkülözhetetlen valamely idegen nyelv bizonyos szintű ismerete, használata.

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv 4 Német nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint

Részletesebben

AZ ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS (9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK) KERETTANTERVE ELSŐ VÁLTOZAT NEM LEKTORÁLT

AZ ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS (9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK) KERETTANTERVE ELSŐ VÁLTOZAT NEM LEKTORÁLT AZ ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS (9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK) KERETTANTERVE ELSŐ VÁLTOZAT NEM LEKTORÁLT 1 Projektvezető: Mihály Ottó Szakmai vezetők: Falus Katalin Mihály Ottó Készítették: Falus Katalin

Részletesebben

Az előrehozott szakképzés. közismereti helyi tanterve

Az előrehozott szakképzés. közismereti helyi tanterve INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 5-8. osztály TANKÖNYVEK: Klett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd. Tartalomjegyzék. 20/2010. (V. 11.

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd. Tartalomjegyzék. 20/2010. (V. 11. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd 73. szám Tartalomjegyzék 20/2010. (V. 11.) OKM rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Az anyanyelv tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az anyanyelv tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az anyanyelv tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban

4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban 4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban Célok 1-4. évfolyam A tanulók kétnyelvűségre nevelése A tanulók német nemzetiségi identitástudatának kialakítása és fejlesztése

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

- 1 - PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet Szent Márton Általános Iskola OM 030645 Halászi

- 1 - PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet Szent Márton Általános Iskola OM 030645 Halászi - 1 - PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet Szent Márton Általános Iskola OM 030645 Halászi - 2-2010. - 3 - - 4 - Tartalomjegyzék I. Helyi tanterv német nyelvből alsó tagozat --------------------------------- 4

Részletesebben

Helyi Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Nyelv

Helyi Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Nyelv Helyi Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Nyelv A magyar állam és a magyar nép megmaradása az elmúlt évszázadokban annak is köszönhető, hogy az állam területén sokféle nép élt egymással békességben, és

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Helyi Tanterv Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai Program 2010. október Tartalomjegyzék Német nemzetiségi program...

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Német nemzetiségi nyelvoktató Pedagógiai Programja

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Német nemzetiségi nyelvoktató Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Német nemzetiségi program...1 Bevezető...1 A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...1 A program céljai és feladatai...2 A nyelvoktató program tartalma...2 A nemzetiségi német nyelv oktatása...3

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben