Minden a Szeplőtelenül fogantatottal A Csodásérem Társulatának bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden a Szeplőtelenül fogantatottal A Csodásérem Társulatának bemutatása"

Átírás

1 Minden a Szeplőtelenül fogantatottal A Csodásérem Társulatának bemutatása A kommunikáció jelentősége - George Gregory Gay generális atya levele a Misszióstársaság minden tagjához Nem vagy egyedül Nagyné Zólyomi Katalin vincés testvérünk novellája

2 Itt az újesztendő, új kihívásaival, új lehetőségeivel, új kötelességeivel és feladataival. Kötelesség. Furcsa, negatív felhangú szó. Pedig ha belegondolok abba, hogy számomra is igazából kötelesség, hogy egyetemre járok, egyetemre kell járnom, újságot kell szerkesztenem, mert elvállaltam, haza kell mennem, mert szüleim hazavárnak, én pedig a fiuk vagyok, be kell mennem a kórházba meglátogatni szeretteimet, akkor valahogy ezek a kellek a tevékenységek fényében valahogy annyira furcsán hangzanak. Hiszen belegondolva abba, hogy gyermekkorom csodás élményeit mégiscsak szüleim gondoskodásának és szeretetének köszönhetem, hogy az egyetememet igazából én választottam, én akartam ide járni, hogy szeretteimet meglátogatni nem is kötelesség, hanem szinte öröm, hiszen láthatom a boldogság apró sugarait felcsillanni sokszor bánatos és elgyötört szemeikben, ha pedig alaposabban körülnézek, rájöhetek arra is, hogy talán nincs még egy húszéves ember, aki a saját újságát szerkesztheti. Így persze azonnal észreveszem a ronda és ormótlan kell szócska mögött a lehet és a szabad szavak üdítő változatosságát is. Szabad és lehet újságot szerkeszteni, hazalátogatni, bemenni a kórházba felvidítani rokonaimat, szűrt almalevet iszogatni velük és közben reményt és szeretetet vinni az életükbe. Hiszen mi másért is érdemes élni, mint azért, hogy másokat egyre boldogabbá és boldogabbá tehessünk. Január-februári dupla számunkban olvashatnak a Csodásérem Társulatáról, olvashatják George Gregory Gay generális atya a Kommunikáció eszközei című körlevelét, újra közlünk egy novellát Nagyné Zólyomi Katalin vincés testvérünk írásai közül, s figyelmükbe ajánljuk a megszentelt életről szóló imánkat is. Tisztelettel: Szűcs Péter december 26-án megnyitottuk a Család évét. Kérjük minden kedves olvasónkat, hogy ezen időszak alatt szenteljenek külön figyelmet a családok megsegítésének, illetve az értük elmondott imának, valamint kiemelt figyelemmel foglalkozzunk azokkal, akik épp családalapítás előtt állnak. Köszönjük január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén a Misszióstársaság alapításának évfordulója lesz. A szigetszentmiklósi vincés csoport 2010-ben nagy örömünkre két fővel szaporodott, akik máris bebizonyították rátermettségüket erre a szép és nehéz munkára. Sajnos két fő olyan idős, és beteg, hogy tevékeny munkát nem várhatunk el tőlük.jelenleg összesen 18 fős a csoport, ebből 11 fő nyugdijas február 2-án Urunk Bemutatását és a Megszentelt Élet napját ünnepeljük. Kérjük kedves olvasóinkat, fordítsanak időt a papi és szerzetesi hivatásokért elmondott imákra ezen a napon. Köszönjük. 2

3 Minden a szeplőtelenül fogantatottal! 1830-ban, Párizsban, Labouré Szent Katalin (az Irgalmas Nővérek Rendjének jelöltje) különös kegyelemben részesült. A nővérek anyaházában háromszor is megjelent neki Szűz Mária. Először július 18-án éjjel, majd november 27-én, végül pedig decemberben, ennek a jelenésnek a dátumát azonban már nem jegyezte föl pontosan. A novemberi alkalom különösen nagy jelentőséggel bír. Ez alkalommal ugyanis Katalin feladatot kapott Máriától, mégpedig azt, hogy készítsenek egy érmet egy megadott minta alapján. Ez lett a Csodásérem. Mind a mai napig november 27-én tartja a Vincés Család a Csodásérmű Boldogasszony ünnepét. A Csodásérem nagyon rövid időn belül igen nagy népszerűségre tett szert. Sokan viselték nyakukban, általa pedig különböző kegyelmi ajándékokban (gyógyulásokban, megtérésekben) részesültek. Ahogy telt-múlt az idő, az érem tisztelete nőttön-nőtt. Különösen azok után, hogy 1854-ben IX. Piusz pápa meghirdette Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Az egyházi hatóságok, különösen Párizsban és Lurdesban jóindulattal viszonyultak a Csodáséremhez, hamar elfogadták, látván annak hitelességét és valódiságát. Az érem tisztelete végül két közösség születésében teljesedett ki: 1847-ben jött létre a Máriás Vincés Ifjúság, 1905-ben pedig a Csodásérem Társulata. A társulat 1905-ben, a mai Lengyelország területén kezdte meg működését. A társulatot a lengyel püspök kezdeményezésére június 8-án X. Piusz pápa hagyta jóvá, ezek után már semmi sem állhatott működése útjába. A társulat vezetésére a Miszszióstársaság az akkori generális atyát kérte fel. A társulat célja, hogy az említett Csodásérem által a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária tiszteletét népszerűsítse. A tagok tisztelik Máriát, keresztény életet élnek, a közömbös emberekben igyekeznek felébreszteni a hitet, valamint anyagi és lelki támogatást nyújtanak a rászorulóknak. Aktívan részt vesznek az Egyház életében, megpróbálják megismertetni Isten szeretetét az emberekkel, imádkoznak egymásért, a missziókért, valamint azokért, akik missziós tevékenységre készülnek, illetve azért, hogy az Egyház testvéri közösségként élhessen. A Csodásérmű Boldogasszony tisztelete nemcsak tevékenység útján valósul meg, hanem az imádság is nagy szerepet kap ban az Egyesült Államokban, majd 1956-ban Franciaországban is megjelent a Csodásérmű Boldogasszonyhoz kapcsolódó kilenced, melyet sok helyen manapság is minden szerdán elimádkoznak a hívek. A társulat életében különösen fontos ünnepek is vannak: július e, Szűz Mária első megjelenésének évfordulója, november 27-e, a Csodásérmű Boldogasszony ünnepe, november 28-a, Labouré Szent Katalin emléknapja, illetve december 8-a, a szeplőtelen fogantatás ünnepe. Ma a társulat világszerte 7 millió tagot számlál. A kommunikáció jelentősége George Gregory Gay generális atya levele a Misszióstársaság minden tagjához A Kongregáció ma már nem az, ami egyszer volt, de még az sem, ami majd egyszer lesz. Kedves Konferenciatagok! Az Úr Jézus Krisztus áldása és békéje töltse el szíveteket most és mindörökké! A világ már nem olyan, mint volt, de még nem is olyan, mint majd egyszer lesz. Testvéreim, a világ megváltozott, gyorsabban, mint ahogy bármelyikünk is gondolta volna. Egyetlen weboldal, a facebook annyi tagot számlál, mint a harmadik legnépesebb ország a világon, egyedül Kína és India népessége múlja felül ezt a számot. Egy határok nélküli világban élünk. Vajon misszionáriusaink figyelmen kívül hagyhatják-e ezt? Elhanyagolhatják-e, hogy ily módon kapcsolatot teremtsenek a virtuális világ nagyrészt fiatal tagjaival? Nem kellene-e a misszionáriusoknak elsajátítaniuk a 3

4 A kommunikáció jelentősége George Gregory Gay generális atya levele a Misszió Kongregációjának minden tagjához missziós területek nyelvezetét és kultúráját? XVI. Benedek pápa is hangsúlyozta, hogy segítenünk kell a digitális világ fiait abban, hogy érezhessék az Úr jelenlétét, hogy növekedjen reménységük és hitük, hogy közelebb kerülhessenek Isten szavaihoz, melyek megváltást és segítséget ajánlanak az egész emberi társadalomnak. Ezek révén a szavak sokféle úton indulhatnak és érkezhetnek meg, mutathatják meg, hogy Isten minden egyes életkorban, minden életszakaszban jelen van, beleértve saját életünket is. (Üzenet a 44. Kommunikációs Napra) Hogyan is lehetnénk képesek megtenni mindezt, ha nem beszéljük nyelvüket, illetve gyakran elítéljük őket virtuális világuk létezése miatt? A kongregáció már nem az, ami egyszer volt, de még nem is az, ami majd egyszer lesz. Mindössze húsz évvel ezelőtt csak nagyon keveseknek volt bármiféle elképzelése arról, hogy a technológiai fejlődés miként változtatja majd meg világunkat. Tíz évvel ezelőtt, a harmadik évezred kezdetén az akkori generális, Robert Maloney egy körlevelében azzal a kéréssel fordult minden provinciához, hogy anyaházukban biztosítsanak internetes hozzáférést. Mára elértük, hogy központi házunkból immár minden egyes provinciát el tudunk érni ben, s a legtöbb provinciának már honlapja is van. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy jelenleg a provinciák csupán elenyésző kisebbségének van aktív s vonzó honlapja. R. Maloney az új technológiai lehetőségek kiaknázásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a szegények megsegítésének érdekében ezek lelkipásztori munkánkban való felhasználására törekedjünk. Testvérem, szeretném, ha az alábbi két kérdéssel kapcsolatban elgondolkodnátok. Első kérdésem: Miként változik majd a világ az előttünk álló hat évben? Szeretni fogjuk-e, vagy sem? Vajon a technológia egyre nagyobb szerepet kap-e életünkben, beleértve a szegények életét is? Második kérdésem: Készek leszünk-e arra, hogy egy ilyen világban szolgáljunk? A 2010-es Központi Találkozón nyilvánosságra hozott akciótervünk ezzel kapcsolatban a következő szempontokat emeli ki: Bátorítsuk a tagokat, hogy az előttünk álló hat évben a pasztorációs munka végzéséhez alakítsák ki a szükséges attitűdöket és készségeket. Gondoljuk újra struktúráinkat, hogy az adminisztrációs munka akadálytalanul működhessen. Tágítsuk ki horizontunkat, hogy felfedezhessük az evangelizáció és a szolgálat új szükségleteit és útjait. Fejlesszük kreativitásunkat, hogy bátran válaszolhassunk a határok nélküli világ új kihívásaira. Az említett tevékenységi formákat nagymértékben megkönnyíti az internet és egyéb technológiák alkalmazása. Fontos kérdés ugyanakkor, vajon képesek vagyunk-e használni vincés technológiai forrásainkat arra, hogy a szegények szolgálatának céljából együttműködjünk másokkal, különösen a Vincés Család többi tagjával; 4 hogy a legszegényebb országokban is segíteni tudjuk az ott lakók számítógépes tanulmányait, hogy folytassuk tagjaink bevezetését a számítógépes technológiák világába, hogy új utakat fedezhessünk fel idősebb tagjaink haladásának megsegítésére. Mindezekkel kapcsolatban természetesen már tettünk lépéseket. Afrikában például elindítottunk egy a számítógépek és számítógépcentrumok telepítését célzó programot, pénzügyi jellegű problémák miatt azonban csak nagyon lassan haladunk. Természetesen szükség van még egyéb fejlesztésekre, ill. újabb lépések megtételére: Szükség van arra, hogy minden egyes provincia rendelkezzen egy figyelemfelkeltő és működőképes, gyakran frissített honlappal, mely főleg a fiatalokra összpontosít. Ez az alkalmazottaink felé való teljes elköteleződést és bizalmat is magába foglalja, elköteleződést és bizalmat, mely lehetőséget biztosít számunkra, hogy technológiai lehetőségeink révén számtalan embert érhessünk el. Nemzetközi szinten szeretnénk tanulási lehetőséget biztosítani mindenki számára. Igyekezni fogunk minél több tréninget, tanfolyamot biztosítani tagjaink számára, hogy jól képzett felhasználókká válhassanak, ezáltal pedig képesek legyenek az evangelizáció ügyét szolgálni ilyen formában is. Segítséget fogunk nyújtani abban, hogy minden egyes provincia az internetes misszióval kapcsolatban irányelveket, perspektívákat fogalmazhasson meg. Segíteni fogunk honlapok létrehozásában, olyan honlapokéban, melyek a Kongregáció alapnyelvén íródnak majd, így is segítve azt, hogy bárki könnyedén frissíthesse azokat a világ bármely tájáról. Mérlegeljük egy nemzetközi összejövetel megszervezésének lehetőségét is, akár virtuális, akár személyes formában, hogy lehetőséget nyújtsunk mindenki számára tapasztalatai megosztására annak érdekében, hogy ebből mások is segítséget meríthessenek, illetve hogy megismerkedhessenek az új technológiák használatával. Engedjétek meg, hogy II. János Pál egyik nagyszerű gondolatával foglaljam össze mondanivalómat. Habár a virtuális világ, vagy kibertér nem képes helyettesíteni a valós, személyes közösséget, a fogadalmak megtestesülő valóságát és a liturgia, illetve az evangélium azonnali és közvetlen hirdetését kiegészítheti, valamint felkeltheti az emberek érdeklődését a hitélet egy teljesebb megismerése iránt, gazdagíthatja a felhasználók vallási életét. Testvéreim, kérlek benneteket, gondolkodjatok el e levél üzenetén, és igyekezzetek új utakon szolgálni azokat, akik uraink és tanítóink. Vincés lelkületben testvéretek: G. Gregory Gay, C.M. generális atya

5 Nem vagy egyedül Az egyik kis faluba új lakók költöztek. Egy fiatal nő egy kislánnyal, aki alig múlt tíz éves. Az ütött-kopott házacskának, melybe kerültek, málladozott a fala, teteje is rozoga állapotban volt. Kerítése valaha fehérre festett léckerítés lehetett. Férfi kellett volna a házhoz, hogy megjavítsa, amit lehet, vagy más mesterembert hívjon. Az asszonyt még a gyermek születése előtt elhagyta a férje. Pénze nem volt, a házacskát is alig tudta kifizetni. Nem kételkedett benne, hogy rengeteg munka lesz a házzal, ám elhatározta, megbirkózik vele. Egy nap korán felkelt, festéket vett a kerítéshez, és miután felébredt a gyerek, együtt kezdtek bele a kerítés festésébe. Közben nagyokat nevettek. Eszterke mindent összefestett, a földet is, ahol állt. Nemsokára a házikó takaros kis házzá változott. A kertet megművelték, az ablak alatt virágok nyíltak. Aki arra járt, rácsodálkozott, milyen szép lett minden. Az asszony közben még munkát is vállalt a közeli gyárban. Eszterkéből szép nagylány lett. Miután elvégezte az általános iskolát, anyjával azon kezdtek el gondolkodni, hol folytassa tanulmányait. A mindennapi vonatozás miatt anyja nem szívesen engedte el a városba, nem tehetett azonban mást, mivel gimnázium csak ott volt. Jaj, Istenem, nehogy valami bajod legyen! Ne aggódj anya mondta Eszter. Egy napon, amikor a kislány hazament az iskolából, anyját az ágyban fekve találta. Eszter megijedt. Mi baj, anya? Kislányom, úgy vártalak! Kérlek, hívd el az orvost! Az orvos jól ismerte az asszonyt, aki sokszor megfordult a rendelőben. Régóta baj volt a szívével, a gyógyszeres kezelés már nem volt elég hatékony. Új szív kéne! Beutalom a kórházba. Nem mehetek, doktor úr. Pedig muszáj! Mi lesz a gyerekkel? Jövőre végez az iskolában, majd akkor. Nem várhatunk addig, nem hiszem, hogy a szíve addig kibírná. Éjszaka újra rosszul lett. Eszter mentőt hívott, amely sivítva vitte a kórházba. A kislány rémülten ült anyja ágyánál. Egy kicsit el is aludt. Azt álmodta, festik a kerítést és nevetnek, mert anya úgy tudott nevetni, hogy a konyhaszekrényben a poharak összekoccantak. Eszter alig várta, hogy az órák befejeződjenek. Az iskolából egyenesen a kórházba ment. Anyja aludt. Sokáig nézte alvó anyját. Sírással küszködött. Nem akarta, hogy anyja kisírt szemekkel lássa. Egy nővér lépett be a kórterembe. Nincs látogatás! mondta. Kérem, hadd maradjak még pár percig nézett reménykedve Eszter a nőre. Jól van mondta a nővér. Hogy van anyám? kérdezte Eszter. Változatlan! Új szív volna szüksége. Ha nem lesz, meghal. Eszter szemét elöntötték a könnyek. Úgy gurultak végig az arcán, mint a gyöngyszemek az elszakadt láncon. Csak sírt, könnyeit nem tudta visszatartani. Közben anyja felébredt. Mi baj, kislányom? Semmi mondta szipogva. Idejövet elestem a folyósón. Rosszul hazudsz mondta az anyja. Na, gyere ide húzta magához a gyereket, és megpuszilta a homlokán. Nem lesz semmi baj! Most menj, mert lekésed a vonatot. Eszter alig tudott az állomásig eljutni. Olyan súlyos lelki terhet viselt, hogy csak többszöri megállással ért el az állomásig. Felszállt a vonatra, és keresett egy üres kocsit. Úgy érezte, nem tudna most senkivel sem beszélgetni. Ahogy végigment a fülkék mellett, talált egy üreset. Belépett. Táskáját és kabátját felakasztotta a fogasra, és megfordult. Meglepetten látta, nincs egyedül. Egy ősz hajú, idős nő ült vele szemben. Hogy került ez a nő ide, amikor az előbb még nyoma sem volt?! A nő tekintetét nem kerülte el, hogy a lány nemrég nagyon sírt. Szemei ugyanis vörösek voltak a sírástól. Na, mi a baj, hogy így elkeseredtél? Semmi! jött a kurta válasz. Rossz jegyet kaptál az iskolában? Én azért nem sírnék felelt a kislány. Hát akkor? Anyukám kórházban van, és nagyon beteg. Új szívre vár. Most is onnan jövök. A nővér megmondta, ha rövidesen nem találnak donort, anyukám meghal! Hát, ez elég nagy baj! Szoktál imádkozni? Nem! Milyen vallású vagy? Katolikus. Miért nem imádkozol? Nincs időm mondta a gyerek. Ideje mindenkinek van. Itt a vonaton is lehet imádkozni, vagy a közértben, míg sorban állsz a pénztár előtt. Egyszer próbáld ki! Hamarabb rád kerül a sor. Eszter tágra nyílt szemmel hallgatta a nőt. De mit imádkozzak? Nem ismersz egyet sem? (Folytatás a(z) 6. oldalon) 5

6 De! A miatyánkot. Na látod! Imádkozd azt. Gondolja a néni, engem meghallgat az Isten? Biztosan meg. Talán kérhetek is valamit? Mit kérnél? Valami nagyon fontosat. Édesanyámnak egy új szívet. Hát, azt hiszem, meg lehet próbálni. Nagyon sokat kell imádkozni, és tiszta szívvel. Eszter behunyta a szemét, és egy szót mondott ki magában: Istenem! A néni azt mondta, az ima úgy a legjobb, ha hangosan imádkozunk. Az imádság kapcsolatteremtés Istennel. Amit kimondunk, az legyen a szívünkben. Amikor Eszter újra kinyitotta a szemét, a néni nem volt sehol. A vonat megérkezett. Még sokáig gondolt a nénire. Álmodta ezt csupán, vagy valóban megtörtént? Este, amikor lefeküdni készült, elővette a Bibliát. Még soha nem nézett bele. Olvasni kezdte, egyik fejezetet a másik után. Úgy belefeledkezett az olvasásba, hogy észre sem vette, nagyon késő lett. Elmondott egy miatyánkot, és aludni tért. Reggel frissen ébred, amin nagyon elcsodálkozott, hiszen este sokáig fent volt. Mielőtt elindult az iskolába, imádkozott. Már nem volt rosszkedvű. Bizakodott. Barátnője is észrevette a változást. Jobban van az anyukád? Sajnos nem. De nem vagyok egyedül! Egy rokon költözött hozzátok? Nem! Sokkal jobb dolog történt velem. Megtanultam imádkozni! Másnap, amikor bement a kórházba, anyja nagyon rosszul volt, gépekre kapcsolták. Eszter megijedt, az osztályos orvoshoz rohant. Doktor bácsi! Ne hagyja meghalni az anyukámat! Megeszünk mindent, azért van a gépen. Doktor bácsi! Odaadom az én szívemet, csak mentse meg az anyukámat! Az orvos csak nézte a kétségbeesett gyermeket, ilyet még soha nem tapasztalt. Még az orvos is elsírta magát. Menj nyugodtan haza, már úton van az új szív. Amikor Eszter bezárta maga mögött az ajtót, az orvos felsóhajtott: Istenem, segíts! Ekkor mentőautó robogott be a kórház udvarára. Megjött a várva-várt szív. Eszter anyját már vitték is a műtőbe. Eszter órák óta ott térdepelt a kis kápolnában, és imádkozott. Egyszer csak megszólalt valaki. Nem vagy egyedül! A néni volt. Ki vagy te, hogy mindig feltűnsz, amikor bajban vagyok? A védő angyalod. Nagyné Zólyomi Katalin vincés testvérünk évek óta a Szeretetszolgálat tagja, önkéntes segítő. A miskolci Szent Margit csoport vezetője. Aktív, csoportját összefogja, sok programot szervez a tagok számára. A rábízott feladatokat mindig pontosan elvégzi, lelkiismeretes Vincés. Mindenki szereti. Több ilyen és hasonló novellát írt már. Mária, szeplő és makula nélküli menyasszony, az Egyház előképe, mely ha téged követ, "szűziesen őrzi a sértetlen hitet, a szilárd reményt és az őszinte szeretetet", 262 állj az örök és egyetlen boldogságra törekvő, Istennek szentelt személyek mellett. Erzsébetet meglátogató Szűz, rád bízzuk őket, hogy képesek legyenek megérteni az emberek nyomorúságát, és segítséget tudjanak nyújtani, de 6 mindenekelőtt Szűz Mária segítségül hívása Jézust tudják elvinni nekik. Tanítsd őket, hogy hirdessék a csodákat, melyeket az Úr a világban művel, hogy minden nép az Ő nevét dicsőítse. Erősítsd őket, amikor a szegényekért, az éhezőkért, a reménytelenekért és a nyomorultakért, s mindazokért fáradoznak, akik nyitott szívvel keresik Fiadat. Anyánk, bizalommal fordulunk hozzád imádságunkkal, aki akarod, hogy fiaid és leányaid a Krisztus iránti

7 teljes önátadás és a szeretet válaszában lelkileg és apostoli tevékenységükben megújuljanak. Te, aki készséges engedelmességgel, bátor szegénységgel és befogadásra kész termékeny szüzességgel teljesítetted az Atya akaratát, eszközöld ki isteni Fiadnál, hogy mindazok, akik megkapták a Neki szentelt élet kegyelmét, a megdicsőült lét tanúságát tehessék Róla, boldogan eljutva a többi testvérrel és nővérrel együtt a mennyországba és az örök világosságba. Veled együtt kérjük, hogy mindenben és mindenkiben szeretet, áldás és dicsőség legyen mindenek legfőbb Urának, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (II. János Pál pápa, Vita consecrata apostoli buzdítás megszentelt életről, 112.) Január 4. Bayley Seton Szent Erzsébet Anna, a Szent Józsefről elnevezett Irgalmas Nővérek Társaságának alapítója Szent Erzsébet Anna augusztus 22- én született New Yorkban. Az episzkopális egyházban keresztelkedett meg. Apja, Richard Bayley jó nevű, gyarmati orvos volt. Szülei New York előkelői közé tartoztak. Gyermekkorát édesanyja korai halála és mostohájának meg nem értése nehezítette. Tizenkilenc évesen eljegyezte magát William Maggee Setonnal, New York egyik leggazdagabb kereskedőjének fiával, akit öt gyermekkel ajándékozott meg. Házasságának kilencedik évében elkísérte férjét Itáliába, aki egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, és hamarosan december 27-én meg is halt. Erzsébet Anna nagyon mély lelkiéletet élt. Férje halála után feltámadt benne a vágy, hogy gyakorolja a felebaráti szeretetet, és életét leányok nevelésének szentelte. Egy pap tanácsára két asszony segítségével 1808 júniusában egy katolikus leányiskolát nyitott Baltimore-ban. Mr. Cooper, aki az iskola megnyitásához tízezer dollárral járult hozzá, rábeszélte, hogy ő és kis társasága Emminsburgban telepedjen le. A városban később július 31-én meg is kezdték a közös szerzetesi életet, és a Szent Józsefről Nevezett Irgalmas Nővérek nevet vették fel. Szabályzatukat lényegében Páli Szent Vincének az Irgalmas Nővérek számára készített szabályzatából állították össze. Erzsébet Anna negyvenhét évesen január 4-én halt meg március 14-én XXIII. János pápa boldoggá, szeptember 14-én pedig VI. Pál pápa szentté avatta. Február 1. Boldog Vaillot Mária-Anna és Baumgarten Odilia vértanúk emléknapja Az angers-i Szent János Kórházban működő Vaillot Mária-Anna és Baumgarten Odilia irgalmas nővéreket február 1-jén, a francia forradalom idején több más vértanúval együtt kivégezték. Mária-Anna május 13-án született Fontainebleauban és szeptember 25-én lépett be az Irgalmas Nővérek Társaságába. Baumgarten Odilia a lotaringiai Gondrexange-ban született november 15-én, majd augusztus 4-én felvételt nyert Szent Vince családjának soraiba február 19-én II. János Pál pápa mindkettejüket további 97 vértanúval együtt boldoggá avatta. 7

8 Január 7. Boldog Lindalva Justo de Oliveira szűz és vértanú emléknapja Lindalva Justo de Oliveira október 20-án született Sitio Malhada de Aireiraban (Brazília). Gyermekkorától kezdve mélyen megérintette a szegénység problémája, felnőttként pedig irgalmas nővérként szolgált egy idősotthonban július 16-án lépett be a Szeretet Leányaihoz Recife tartományban ben misszióba küldték Abriba, Dom Pedro II-be. A város Salvadorban, Bahia államban található. Lindalvára itt idős és beteg emberek szolgálatának megszervezését bízták. Lindalva haláláig megtartotta szüzességét, április 9-én, nagypénteken halt vértanúhalált december 2-án avatták boldoggá. Fontosabb gondolatai: Az idősek szolgálata sok örömet ad, és minden alkalommal teljesebbnek és boldogabbnak érzem magam. Életem minden napja a megújulás és Istennek adott hála kell legyen. Boldog vagyok, hogy megkaptam Isten meghívásának kegyelmét A kegyelem olyan mértékű lesz, amilyen mértékben keresztünk hordozása végett Krisztus követése mellett döntünk. Szeretném bírni a mennyei boldogságot, szeretnék túláradni az örömtől, szeretném segíteni a mellettem lévőt és szeretnék fáradhatatlan lenni a jó cselekvésében. Nagyon jó szeretni az Istent és Szent Anyját! Ha szeretem őket, szívem Istenben van. Január 25. Szent Pál apostol megtérésének és a Misszióstársaság alapításának ünnepe A Misszióstársaság ezen a napon ünnepli alapításának évfordulóját. Szent Vince 1617 januárjában Follevilleben, egy francia községben ismerte fel a falusi nép megdöbbentő lelki nyomorát. Olyan híveket talált a kis községben, akik vallási kötelességeikről csak igen keveset tudtak, vonakodtak a gyónástól, mert úgy látták, hogy papjaik hivatásukhoz méltatlanul élnek. Mivel ezeket látva Szent Vince január 25-én az életgyónásra jelentkező nép meggyóntatásának egyedül nem tudott eleget tenni, az amiens-i jezsuiták segítségét kérte. Szent Vince beszédet intézett a néphez, később is ebben a prédikációban látta missziós tevékenységének kezdetét. A misszióstársaság megalapítására is eme szomorú tények késztették. Célja az volt, hogy a szegény, falusi népet hitre vezesse, a papságot pedig tudásában és erkölcsében megerősítse. Február 3. Boldog Nicoli Giuseppina szűz emléknapja 10 Nicoli Giuseppina november 18-án született az olasz Casatisma városában. 20 évesen lépett be az Irgalmas Nővérekhez. Életét gyermekek tanításának és nevelésének szentelte. Szardínia szigetén Cagliariban és Sassariban működött. A keresztény nevelés mellett a szegények szolgálatával is foglalkozott december 31-én Cagliariban halt meg, ahol február 3-án boldoggá avatták.

9 Február 7. Rendu Boldog Rozália szűz emléknapja Rendu Johanna, felvett nevén Rozália nővér, szeptember 9-én született Conforban, Franciaországban. Tizenhat évesen lépett be az Irgalmas Nővérekhez. Élete példaként szolgálhat nemcsak a szegények szolgálatára, hanem a Vincés Család ágai közötti együttműködésre is február 7-én halt meg. Február 18. Clet Szent Ferenc Regis vértanú emléknapja Ferenc Regis augusztus 19-én előkelő szülők gyermekeként született Grenoble-ban. Húszévesen lépett be a Misszióstársaságba március 27-én szentelték pappá. Az annency-i papnevelő intézetbe küldték teológiát tanítani, e feladatát 15 éven át látta el. Meglepően nagy olvasottsága miatt gúnyosan járkáló könyvtárnak nevezték. Később a párizsi anyaházban a belső szeminárium igazgatója lett. A francia forradalom borzalmai kettétörték életét. Amikor papi hivatását Franciaországban nyilvánosan már nem gyakorolhatta, saját kérésére Kínába küldték. Macaónál ért partot. 30 éven át, először Kiang-Si, később Hu- Kaung tartományban hirdette buzgón az evangéliumot júniusában egy keresztényüldözés alkalmával elfogták, február 17-én pedig Outschangfou mellett keresztre feszítették május 27-én XIII. Leó pápa boldoggá, október 1-jén pedig II. János Pál pápa szentté avatta. Szent Pál megtérése Vincés Hírmondó A Vincés Család kulturális havilapja Kiadja a Lazarista Rend 2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1. Felelős kiadó: Lipinski Mihály CM Alapító főszerkesztő: Szűcs Péter Fotók: Archivum Lektoráció: Pilecky Marcell

10 2011. január 1 Szo Szűz Mária Isten Anyja (Újév) 2 V Urunk megjelenésének főünnepe (Vízkereszt) 3 H 4 K Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Sze 6 Cs 7 P B. Lindalva Justo de Oliveira szűz és vértanú 8 9 Szo V Urunk Megkeresztelkedésének ünnepe 10 H Évközi 1. hét 11 K 12 Sze 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V Évközi 2. vasárnap 17 H Szt. Antal apát 18 K Árpád-házi Szt. Margit 19 Sze 20 Cs 21 P Szt. Ágnes vértanú 22 Szo 23 V Évközi 3. vasárnap 24 H Szalézi Szt. Ferenc püspök és egyháztanító 25 K Szt. Pál apostol megtérésének ünnepe Lazaristák alapításának évfrodulója 26 Sze Szt. Timóteus és Szt. Titusz 27 Cs 28 P Aquinói Szt. Tamás 29 Szo 30 V Évközi 4. vasárnap 31 H Bosce Szt. János áldozópap február 1 K B. Vaillot Mária-Anna és B. Baumgarten Odilia szüzek és vértanúk 2 Sze Urunk bemutatásának ünnepe (Megszentelt élet napja) 3 Cs B. Nicoli Giuseppina szűz 4 P 5 Szo Szt. Ágota 6 V Évközi 5. vasárnap 7 H Rendu B. Rozália szűz 8 K 9 Sze 10 Cs Szt. Skolasztika szűz 11 P A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária; Betegek világnapja 12 Szo 13 V Évközi 6. vasárnap 14 H Szt. Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök ünnepe 15 K 16 Sze 17 Cs Hamvazószerda 18 P Regis Clet Szt. Ferenc 19 Szo 20 V Évközi 7. vasárnap 21 H 22 K Szt. Péter apostol székfoglalása 23 Sze Szt. Polikárp püspök és vértanú 24 Cs Szt. Mátyás apostol ünnepe 25 P 26 Szo 27 V Évközi 8. vasárnap 28 H

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

Úton - Páli Szent Vince életének állomásai: A tanulás évei. XVI. Benedek pápa üzenete a béke világnapjára. A csodásérem szimbolikája

Úton - Páli Szent Vince életének állomásai: A tanulás évei. XVI. Benedek pápa üzenete a béke világnapjára. A csodásérem szimbolikája Úton - Páli Szent Vince életének állomásai: A tanulás évei XVI. Benedek pápa üzenete a béke világnapjára A csodásérem szimbolikája Amikor átölel a csend - Nagyné Zólyomi Katalin novellája Hosszabb hallgatás

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Úton - Páli Szent Vince életének állomásai

Úton - Páli Szent Vince életének állomásai Úton - Páli Szent Vince életének állomásai Beszámolók A szeretet csodája Nagyné Zólyomi Katalin vincés testvérünk novellája Két hónap. Hosszú idő. Elszalad, akár a kisgyerek az utcán, elmegy az orrunk

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II.

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. 8 Tiszták, hősök, szentek NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. jános pál pápa 2014 Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták ( 2 )

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben