Ficzere Andrea, Ködmön József: Telemedicina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ficzere Andrea, Ködmön József: Telemedicina"

Átírás

1 Ficzere Andrea, Ködmön József: Telemedicina Bevezetés Az elmúlt években egyre gyakrabban merül fel a telemedicina, mint megoldás lehetőség, az egészségügyi ellátás modernizációja, átszervezése kapcsán. A fejlett országokban már évek óta működő ellátási formáról van szó, mely számos formában van jelen, függően az adott populáció egészségi állapotától és igényétől, az ország egészségügyi ellátó hálózatától, ill. a finanszírozási lehetőgégeitől. Hazánkban is egyre több ilyen irányú törekvéssel találkozunk. Cikksorozatunkban megpróbáljuk összefoglalni a telemedicinával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a hazai és nemzetközi próbálkozásokat, ill. azokat a megoldásokat, melyek lehetővé teszik az egészségügyi ellátók közötti kommunikációt, valamint a betegek otthoni kezelését, gondozását. A módszer bevezetésével kapcsolatos szempontok Mivel a betegellátással kapcsolatos igények, lehetőségek és formák is folyamatosan változnak, olyan alkalmazásokat kellett bevezetni, melyek megfelelnek az egészségügyi szereplők elvárásainak, ugyanakkor felhasználják az informatika nyújtotta lehetőségeket. Az egészségügyi informatika és a telekommunikáció együttes alkalmazása teremtette meg a telemedicina bevezetésének feltételeit, melyhez jelentősen hozzájárult az egészségügyben bekövetkezett paradigmaváltás. A változások számos területet érintenek, melyek közül a legfontosabb tényezők az alábbiak: Idősek számának növekedése Betegségek mintázatának, lefutásának változása Krónikus betegségek gyakoribb előfordulása Az ellátás preferenciájának megváltozása prevenció és rehabilitáció előtérbe kerülése Költséghatékonyság igénye Egészségügyi ellátás terjesztésének igénye a távoli területekre Betegek magatartásának változása o Információéhség, aktív közreműködés a gyógyulás folyamatában o Szabad orvos-, és egészségügyi ellátó választásának igénye o Otthoni betegellátás (home monitoring) igénye IT előretörése a betegellátásban, kutatásban. A módszer távközlési és informatikai technológiák alkalmazását jelenti az egészségügyi ellátás javítása érdekében akkor, amikor a résztvevők között lényeges távolságot kell áthidalni [ 1.]. A fejlettebb országokban évek óta működnek mind az intézetek közötti információ átadást, mind pedig az otthoni betegmonitorozást biztosító folyamatok, ugyanakkor a fejletlenebb országok sokkal inkább rá vannak szorulva a távellátást biztosító szolgáltatásokra. Ezekben a térségekben nagy szükség van modern diagnosztikai és terápiás módszerek eljuttatására a távol, esetleg elzártan élő, sok esetben elszegényedett lakosság számára, s legalább ilyen fontos a helyi orvosok ismeretének javítása, a folyamatos továbbképzés lehetőségének biztosítása, ill. munkájuk segítése a térségben működő hiányos diagnosztikai és terápiás eszközpark ellensúlyozására [ 2.].

2 A módszer mind az infrastruktúra vonatkozásában, mind pedig a betegek/orvosok szemléletében komoly változásokat feltételez. A szakemberek hozzáállása nagyrészt megfelelő, hiszen a telemedicina számos olyan előnyt kínál az egészségügyi személyzet számára, mely segíti a feladatok minél hatékonyabb, szakszerűbb ellátását, ill. megkönnyíti a mindennapi rutin tevékenységet. A betegek is profitálnak a módszer elterjedésével, mivel az egészségügyi ellátások különféle formáit gyorsabban, szervezettebben, kisebb költséggel tudják igénybe venni. A telemedicina folyamata alapvetően kétfajta ellátást támogat. Az egyik a betegek otthoni/távoli elérése, monitorozása, az állapotukkal kapcsolatos adatok továbbítása, szükség esetén segítség nyújtása. A másik fő terület az egészségügyi intézetek közötti kommunikáció, mely lehetővé teszi a különböző diagnosztikai és terápiás beavatkozások, szakorvosi konzultációk, oktatási folyamatok által igényelt adattovábbítást. Infrastruktúra. Adattovábbítás Ahhoz, hogy telemedicinális szolgáltatást tudjunk nyújtani, megfelelő infrastruktúrát kell kiépíteni. A módszer alapja, hogy minden beérkező adat (kép, video, szövettani metszet, EKG jel, szöveges adat, stb.) digitalizált formában jut el a központi adatbázisba. A transzmisszió eltérő lehet, attól függően, hogy mekkora anyagmennyiséget, milyen ellátási formában, s milyen célból kívánunk továbbítani. Az adattovábbítás módjai a következők: műholdon keresztül szárazföldi úton o vezeték nélküli (rádiófrekvenciás adatátvitel) o vezetékes (optikai kábel, rézdrótok) A műholdas adattovábbítás esetén nincs korlátozás az elküldött adatok mennyiségét illetően. Ideális abban az esetben, ha nagy mennyiségű vizuális információt küldünk egyszerre több helyre, hátránya a magas költség. A szárazföldi transzmisszió olcsóbb, viszont megfelelő összeköttetés szükséges az optimális működéshez. A működéshez elengedhetetlen az adatok biztonságos tárolása, a hozzáféréssel kapcsolatos jogosultságkezelés. Optimális esetben az adatokat egy korszerű technológiával mentett központi adatbázisban, általában egy biztonságos adatparkban tárolják. A telemedicinában alkalmazott technikák: Élő audiovizuális kommunikáció Store-and-forward képtovábbítás (az orvos-diagnosztikai berendezések által begyűjtött információ tárolása, ill. távközlési hálózatokon át történő továbbítása), Távoli betegmonitorozás, melyben megtalálható az első két módszer, s talán kicsit erőltetett is ezt a harmadik formát külön entitásként kezelni [ 2,3.]. Mindhárom módszernek megvan a helye és jelentősége. Az élő orvos-beteg, vagy orvos-orvos kapcsolat az audiovizuális kommunikációra épül, s azonnali párbeszédet tesz lehetővé. A real-time kapcsolat biztosíthatja a betegek otthoni ellenőrzését olyan rehabilitációs időszakokban, amikor a betegek otthoni tartózkodása már

3 megengedett, ugyanakkor még folyamatos szakmai ellenőrzést igényelnek. Ilyenkor a személyes orvos - beteg találkozás nem indokolt, így elkerülhető a fölösleges utazás és betegszállítás. Az orvosi szakszemélyzet közötti konzílium, véleménykérés, oktatás és továbbképzés során is hasznos az élő audiovizuális kapcsolat, mely biztosítja a folyamatos párbeszédet, ill. az azonnali reflektálás lehetőségét. A diagnosztikai és terápiás folyamatok (pl. teleradiológia, telepathológia, teledermatológia, home monitoring, stb.) kiszolgálására az adatszolgáltatás - adattárolás adatfeldolgozás - adattovábbítás technika alkalmas, hiszen ez esetben az adatok feldolgozása, véleményezése időt igényel. Nagyon fontos, hogy minden adatot, dokumentációt megfelelő módon és ideig tároljunk, hiszen biztosítani kell a visszakeresés, ellenőrzés lehetőségét. Ennél a módszernél az esetek többségében meghatározott algoritmusok alapján, az egyes szakterületekre specializálódott team végzi a diagnosztizálás, ill. kezelés folyamatát. Az otthoni betegmonitorozás során főleg krónikus betegségben szenvedő betegeket, ill. idős személyeket észlelünk különböző perifériás eszközök segítségével. A beteg észlelése - az alapbetegségtől függően -, folyamatosan, vagy meghatározott protokollok alapján naponta meghatározott időben és időszakonként történik. Ennél az ellátási formánál a betegnél lévő, meghatározott időszakonként adatokat küldő perifériás elemek (vérnyomásmérő, vércukormérő, EKG, spirométer, stb.) által mért adatok feldolgozását, analízisét egy erre a célra kifejlesztett szoftver végzi, mely megkönnyíti az egészségügyi személyzet munkáját. Az adatok fajtájától függően a rendszer bizonyos mértékben feldolgozza az adatokat, s javaslatokat tesz a következő lépésre. Ezek alapján a rendszer egyik legfontosabb eleme, a call center - részben automatizált módon, részben az ott dolgozó szakszemélyzet segítségével - kapcsolatba lép a beteggel, a beteg kezelésében résztvevő személyzettel (házi orvos, szakorvos, szakasszisztens, stb.), adott esetben a beteg hozzátartozójával. Riasztó adatok beérkezésekor mód van a mentők azonnali értesítésére is. Kiszolgáló infrastruktúra Monitorozandó terület Eszköz Telekommunikáció Eszköz hozzáférési pont Ellátó/szolgáltató Beteg Eszköz üzemeltető Szerver /adatbázis LAN/WAN/VPN Szerver /EHR IT üzemeltető Egészségügyi személyzet

4 A módszer előnyei: A telemedicinális ellátás kapcsán az egészségügyi ellátás szinte minden résztvevője profitál. A legfontosabb előnyök: Csökken a morbiditás és a mortalitás Magas szintű egészségügyi szolgáltatások eljuttatása távoli, ritkán lakott területekre Hatékonyabb, gyakran életmentő jellegű kezelés és konzultáció biztosítása olyan területekre, ahol az adott szakma nem képviselteti magát Pontosabb diagnosztikai, terápiás, ill. rehabilitációs folyamatok; guideline-ok alkalmazása Rövidebb várakozási idő az adott szakorvosi vizsgálat, diagnosztikai beavatkozás, kórházi felvétel, stb. előtt. Várólisták megszűnése, vagy rövidülése Kevesebb kórházi felvétel Kevesebb az ismételten (sok esetben fölöslegesen) végzett diagnosztikai vizsgálat Megváltozott betegmagatartás o Javuló compliance o Biztosabb, pontosabb, következetesebb gyógyszerelés o Életmódváltozás o Javuló öngondoskodás, betegelégedettség o Magasabb színvonalú edukáció, betegség menedzsment Öregkori önállóság növekedése. Az idősebb betegek otthoni monitorozása biztonságot ad, ill. szükség esetén azonnali beavatkozást tesz lehetővé [ 4.]. Alacsonyabb gyógyítási költségek a hatékonyabb, átláthatóbb belső folyamatok következtében o kisebb számú főállású szakszemélyzet, mivel a betegellátás egy része távolról, telekonzílium segítségével is megoldható o a telekonzíliumot adó intézmény számára plusz bevétel o a fekvőbetegek számának csökkenésével csökkennek az ellátót terhelő költségek o anyagmegtakarítás (filmek, papír, stb.) o utazási költségek és időmegtakarítás egészségügyi személyzet, betegek és az egészségügyi szűrővizsgálatokon résztvevők o fölösleges betegszállítás elkerülése [ 5.] Csökken a munkától oktatástól távol töltött idő, ill. a munkahelyvesztés esélye Hatékonyabb hozzáférés az egészségügyhöz a különleges csoportok számára (rabok, asztronauták, tengerészek, katonák, stb.) Másodlagos, harmadlagos szakvélemények gyors beszerzése, akár külföldről is Hatékonyabb szakmai továbbképzés az egészségügyi dolgozók számára Egységes, jól körülhatárolt betegkövetési, adminisztrációs rendszer Gyorsabb az új gyógyszerek, eljárások, szakmai normák és jogszabályok országos megismerése. Mint minden új módszer bevezetésénél, természetesen a távgyógyászat kapcsán is számos ellenvélemény látott napvilágot. Felmerül az orvos-szakma elszemélytelenedésnek kérdése. Való igaz, hogy az esetek zömében orvosi szempontból nem kerülhető el az orvos - beteg találkozás, hiszen a verbális kommunikáció mellett elengedhetetlen a non-verbális közlés

5 észlelése, ill. a beteg ember fizikális vizsgálata is. Vannak ugyanakkor olyan krónikus betegségek, melyek gondozása sok esetben lehetővé teszi a telemedicinális eszközök alkalmazását. Ezekről a lehetőségekről a következő cikkekben számolunk be [ 6-10.]. Fontos felvetni azt a kérdést is, hogy mivel személyesebb egy olyan orvosi vizsgálat, amikor a rendelés során az óriási betegforgalom miatt egy betegre csak percek jutnak, mely idő legnagyobb részét a kötelező adminisztráció tölti ki? Nehéz és neuralgikus kérdés, mely óvatosan kezelendő. További fontos szempont a módszer költségigénye. Sokan megfogalmazták, hogy csak komoly beruházások árán lehet bevezetni ezeket az ellátási formákat, melyek nem biztos, hogy megtérülnek. Itt jutunk el a finanszírozás kérdéséhez, melynek átgondolás és tisztázása nélkül hosszútávon nem lehetséges sikeres működés. Ugyanennyire nehéz téma az esetleges szakmai tévedések előfordulásának gyakorisága. Lehet vitatkozni arról, hogy a módszer segítségével csökken, vagy nő, esetleg változatlan annak az esélye, hogy a szakember téved. Véleményünk szerint minden változat indokolható, ugyanakkor megfelelő körültekintéssel, jól megválasztott esetekben, kellő alázattal alkalmazva a módszert, magasabb szakmai színvonalú, költséghatékonyabb, nagyobb rétegeket elérő egészségügyi ellátást tudunk biztosítani a betegek számára.

6 Referencia 1. Harsányi Gábor: ( ) 2. Breen GM, Matusitz J: An evolutionary examination of telemedicine: a health and computer-mediated communication perspective. Soc Work Public Health Jan;25(1): Barnason S, Zimmerman L, Nieveen J, Hertzog M.: Impact of a telehealth intervention to augment home health care on functional and recovery outcomes of elderly patients undergoing coronary artery bypass grafting.heart Lung 2006;35: Wootton R, Bahaadinbeigy K, Hailey D.: Estimating travel reduction associated with the use of telemedicine by patients and healthcare professionals: proposal for quantitative synthesis in a systematic review. BMC Health Serv Res Aug 8;11: Zimmerman L, Barnason S.: Use of a telehealth device to deliver a symptom management intervention to cardiac surgical patients.j Cardiovasc Nurs 2007;22: Artinian NT.: Telehealth as a tool for enhancing care for patients with cardiovascular disease. J Cardiovasc Nurs 2007;22:25 31.). 8. Boriani G, Diemberger I, Martignani C, Biffi M, Valzania C, Bertini M, Domenichini G, Saporito D, Ziacchi M, Branzi A.: Telecardiology and remote monitoring of implanted electrical devices: the potential for fresh clinical care perspectives. J Gen Intern Med Jan;23 Suppl 1: Ahring KK, Ahring JP, Joyce C, Farid NR:. Telephone modem access improves diabetes control in those with insulin-requiring diabetes. Diabetes Care 1992;15: T Botsis et al. Home telecare devices Shultz EK, Bauman A, Hayward M, Holzman R.: Improved care of patients with diabetes through telecommunications. Ann NY Acad Sci 1992;670:141 5.

Two countries, one goal, joint success! Cross Border Protocols for Ambulant Care HURO/1001/095/2.4.2. www.cbpac.ro

Two countries, one goal, joint success! Cross Border Protocols for Ambulant Care HURO/1001/095/2.4.2. www.cbpac.ro Hungary Romania Cross Border Co- operation Programme 2007-2013 Two countries, one goal, joint success! Cross Border Protocols for Ambulant Care HURO/1001/095/2.4.2 w ww ww w..ccbbppaacc..rroo Hungary-

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA EHEALTH MEGOLDÁSOKKAL KOVÁCS ANDREA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA EHEALTH MEGOLDÁSOKKAL KOVÁCS ANDREA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA EHEALTH MEGOLDÁSOKKAL KOVÁCS ANDREA 1 Összefoglalás Magyarországon az egészségügyi informatikának komoly hagyományai vannak, egészen a hatvanas évekig visszamenően.

Részletesebben

evita STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV

evita STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV evita STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV V1-1 A támogatója: Budapest, 2010. december 1/63 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...4 1.1. Az evita Stratégiai Kutatási Terv (SKT) alapelvei...4 1.2. Kutatási irányok...5

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 KOPINT-Datorg Rt. Az egészségügy egységes adatgazdálkodásának helyzete, távgyógyászat Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 Készült a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4 1.1. Egészségügyi reform 4 1.2. Finanszírozás folyamatos változása 5 1.3. Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése

Részletesebben

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. szerkesztette: Gôdény Sándor

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. szerkesztette: Gôdény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben szerkesztette: Gôdény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben szerkesztette: Gôdény Sándor Bevezetés Gôdény Sándor Ha hajót akarsz

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Az egészségügyi informatika külföldön és Magyarországon

Az egészségügyi informatika külföldön és Magyarországon Az egészségügyi informatika külföldön és Magyarországon Az egészségügyi informatika egyre érzékelhetőbb módon a szolgáltatások szerves részévé válik. Ma már nehezen képzelhető el a gyógyítás vagy éppen

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika 3G-s femtocellák Telemedicina Mikroprocesszoros rendszerek Objektum-orientált programozás 2011/2 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Részletesebben

HealthOnLine Hírlevél

HealthOnLine Hírlevél HealthOnLine Hírlevél 2012/7 - Különszám A betegút szervezés módszertana és európai példái GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

Betegregiszterek jelene és jövője

Betegregiszterek jelene és jövője Betegregiszterek jelene és jövője Dr. Horváth Lajos, Budai Irgalmasrendi Kórház A legtöbb megbetegedés részletes morbiditási adatainak egyetlen forrása az egészségügyi ellátók finanszírozási jelentése,

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. EMELTSZINTŰ KOMPLEX JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS LÉTREHOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, BALATONBOGLÁR VONZÁSKÖRZETÉBEN A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

Személyi Elektronikus Egészségügyi Életút Archívum

Személyi Elektronikus Egészségügyi Életút Archívum Személyi Elektronikus Egészségügyi Életút Archívum Dr. Jávor András, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Informatikai Intézet Dr. Surján György, MEDINFO Tóth Annamária, Oracle Hungary Az eredményes és költséghatékony

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Az orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus lehetőségei Magyarországon a Da Vinci klinika példáján

Az orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus lehetőségei Magyarországon a Da Vinci klinika példáján Az orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus lehetőségei Magyarországon a Da Vinci klinika példáján Possibilites for Hungarian Healthcare Providers in Medical Tourism ont the example of Da Vinci Clinic

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság SOC/331 Európai egészségügyi dolgozók Brüsszel, 2009. július 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Tárgy: Zöld könyv az európai egészségügyi

Részletesebben

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről (A digitális radiológia, a PACS és a teleradiológia fejlődési irányai szakmai, technikai jogi feltételrendszere)

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

A HAZAI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A HAZAI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA 2006. június könnyű a gyógyítás a baj elején, noha nehéz a felismerés, míg az idő múltával, ha nem ismerik fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sokkalta nehezebb az egészséget helyreállítani.

Részletesebben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben Dr. Palicz Tamás, Vártok Józsefné, Dr. Szócska Gábor Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Igazgatóság Az egészségügyi szervezetek fejlesztése,

Részletesebben

Magas szintû szakmai gyakorlat elsajátítása az onkológiában

Magas szintû szakmai gyakorlat elsajátítása az onkológiában Magas szintû szakmai gyakorlat elsajátítása az onkológiában Dr. Vári Sándor, Varimed Kft, Cserneky Mária, Dr. Szende Béla Semmelweis Egyetem A Legjobb Szakmai Gyakorlat Alkalmazása az Onkológiában (BePro)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

ehealth szolgáltatások elterjedése a klasszikus egészségügyi ellátó rendszerekben

ehealth szolgáltatások elterjedése a klasszikus egészségügyi ellátó rendszerekben ehealth szolgáltatások elterjedése a klasszikus egészségügyi ellátó rendszerekben Miletics Pál, Magyar Telemedicina és ehealth Egyesület Kocsis Gábor, Mezei Rudolf, PROMEDCOM Kft. Dr. Kósa István, Pannon

Részletesebben

otthonápolás A tartalomból: A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja V. évfolyam 1. szám 2009 január-március

otthonápolás A tartalomból: A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja V. évfolyam 1. szám 2009 január-március otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja A tartalomból: Az otthoni szakápolás középtávú fejlesztési koncepciója és stratégiája Az otthonápolást érintô jogszabályi

Részletesebben