Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2014/2015-ös tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027294 7754 Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2014/2015-ös tanévre"

Átírás

1 Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2014/2015-ös tanévre I. Célkitűzések: konkrét éves ( SMART ) célok 1. A szeptember 1-jén hatályba lépett nemzeti köznevelésről szóló törvény alkalmazása felmenő rendszerben: a.) Az állam által finanszírozott heti foglalkozási időkeret szerinti órák lefedése b.) a tanulók óráig (felügyelet óráig) való foglalkoztatásának megszervezése: tehetséggondozás, HH-s tanulók felzárkoztatása, differenciált fejlesztést biztosító háromfős foglalkozások c.) A nevelőtestület munkabeosztásának arányos megszervezése: óra: neveléssel, oktatással lekötött munkaidő - 32 óra: kötött munkaidő - 8 óra: szabadon felhasználható óra - a tanárok a kötött munkaidőről munkaidő nyilvántartást vezetnek, melyet az iskolavezetés havonta ellenőriz d.) Az eseti helyettesítés szabályainak alkalmazása e.) A pedagógusok felkészítése a minősítésre, portfólió írásra belső és külső továbbképzésekkel, nevelési értekezletekkel 2. Kerettanterv bevezetése 1., 2. és 5., 6. osztályban (majd felmenő rendszer) a.) hit- és erkölcstan órarendbe építve; a fakultatív hitoktatáshoz (3.-4. és évfolyamon) az ált. iskola biztosít helyet csatlakozó órában, az egyház pedig a hitoktatókat jelölte ki b.) mindennapos testnevelés és évfolyamon (tánctanítás) 3. Az új Pedagógiai Program, az új SZMSZ alkalmazása 4. Tankötelezettségből adódó gondok humánus kezelése 5. A hiányzások szigorú követése, számonkérése, a feljelentések szigorú betartása 1

2 6. Az SNI-s tanulókkal való foglalkozások teljes megszervezése ( utazó gyógypedagógus és a bólyi szakszolgálat segítségével ) 7. A 8.o. felkészítése DSD vizsgára tanórán, előkészítőn és próba vizsgán 8. Angol nyelv oktatása a kerettanterv szerint, ill. szakköri formában 9. A tehetséges diákok felkészítése helyi, területi és országos versenyekre 10. Egészséges életmód és környezetünk védelme: osztálykirándulások, túrák, táborok, iskolai büfé, Autómentes nap vagy hét, Egészségnevelési hónap, hulladékgyűjtés támogatása Balesetvédelem, bűnmegelőzés ( szakemberek bevonásával, együttműködés a bólyi rendőrőrssel és az iskola rendőrnőnkkel ) 11. Az iskolai alapítvány jogszerű működtetése 12. Információs rendszerünk fejlesztése: honlap, kiadványok, tájékoztatók, faliújság, szülői értekezlet, fogadóórák 13. Pályakezdő tanárok mentorálása, új tanárok beilleszkedésének segítése 14. Felkészülés a kompetenciamérésre: 6. és 8. évfolyamon az elért szintek megtartása, a szint alatt teljesítő diákok számának csökkentése 15. Az iskola értékeinek és a tanulók biztonságának teljes körű biztosítása: szünetben az udvaron tartózkodunk, tantermek zárása, ügyeleti rendszer, portaszolgálat, iskolabuszon felnőtt kísérő, menzára kísérés, írásbeli szülői nyilatkozatok, iskola nyitása: 7.00, zárása: A tagintézményekkel való kommunikáció naprakész működése 17. Méltó megemlékezések évfordulókról, ünnepekről, eseményekről 18. Pályázati lehetőségek maximális felhasználása: diákcserékre, osztálykirándulásra, versenyekre, eszközbeszerzésre, pedagógiai modellek bemutatására 19. Főiskolások, egyetemisták tanítási gyakorlatának megszervezése ( volt diákjainknak ) 2

3 II. Célkitűzéseinket a munkaközösségek segítségével és által valósíthatjuk meg, amelyek az éves munkaterv szerint dolgoznak. a.)iskolánkban működő munkaközösségek és vezetőjük/tagozatvezető: 1. Alsós + napközi + tagintézm.vez. Abainé Hohmann Mária 2./ Osztályfőnöki + tagintézmények Far Jánosné Czinner Ágnes 3./ Nyelvi német és angol: Győriné Meiszter Katalin 4./ Humán ( magyar, könyvtár, történelem, ének, rajz) 5./ Reál (matematika, fizika, kémia, számítástechnika) 6./ Természettudományi (környezet, biológia, földrajz, testnevelés) b.) Egyéb közösségek: Kékesiné Bende Ildikó Vésziné Visnyei Ildikó Varga Tamásné 1./ Szülői munkaközösség SZM választmány: osztályonként 2 szülő 2./ Diákönkormányzat: osztályonként 2 tanuló Racskó Dóra elnök - Rácz Nóra helyettes - Németh Zoltánné tanár vezető 3./ Tankönyvfelelősök: Bóly Győriné Meiszter Katalin ( dec.-ig) - Schweitzer Rita ( jan.-01 től ) Babarc: - Abai Erika Borjád: - Boda Lászlóné Szabó Teréz Szajk: - Hoppár Judit III. Gyermekeink testi-szellemi-lelki fejlődését szolgálják: - Tanulmányi kirándulások (1 napos); színházlátogatások, hangversenyek - Országos tanulmányi versenyek ( német nemzetiségi nyelv, matematika Kenguru verseny, Bolyai Matematika és anyanyelvi verseny) - Körzeti tanulmányi versenyek ( Muskát J. Matematika verseny, Brodarics Anyanyelvi verseny, KKG versenyek, Bolyai kupa, Janus matem.verseny) - Sportversenyek (házi versenyek, térségi versenyek, megyei versenyek, országos versenyek, meghívásos versenyek) - Közlekedési vetélkedők, bűnmegelőzési, baleset megelőzési vetélkedők - Hulladékgyűjtés - Pályaválasztási tájékoztató füzet: 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek, pályaválasztási kiállítás Mohácson, Gép-ésszel vetélkedő, cégek, üzemek látogatása, középiskolai felvételi előkészítők - Hangversenyek (karácsonyi, tanári, növendék, házi hangverseny) - Táborok: hittan-, vízi-, csernátoni, napközis-, kézműves-, tűzzománc-, harmonika-, fuvola - Gyermeknap, elsőáldozás, bérmálás, konfirmálás 3

4 - Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások, családi fogadóórák - Iskolai ünnepségek (tanévnyitó- és záró ünnepség, ballagás, projektnapok, Nemzeti Összetartozás Napja, Aradi Vértanúk Napja, Magyar Sport Napja) - Játékdélutánok, teadélutánok, évszakhoz kötődő barkács délutánok - Zene, népitánc, festészet, tűzzománc, szakkörök: nyelvvizsga előkészítők - DSD Sprachdiplom a 8. évfolyamnak - házi verseny: német vers- és prózamondó verseny, mesemondó verseny, kétnyelvű nyelvi verseny, matematika, magyar versenyek - Diákcserék: Lengyelország, Németország, Erdély - Élő történelem órák Sátorhelyen és tanulmányi kirándulásokon - Könyvtári órák évfolyamtól felmenő rendszerben (tanárok tanmenete szerint) - Hagyományápolás: helytörténeti múzeum Bóly és Nagynyárád - Projektnapok: nemzetiségi nap, Európa - nap IV. 1.) Az iskola nyitott, a szülői együttműködés formái segítik pedagógiai munkánkat: - egyéni fogadóórák - családi fogadóórák - szülői értekezlet - SZM megbeszélések - leendő 1.o. szülői értekezlete - a babarci, borjádi, és szajki 4.o. szülői értekezlete - nyílt napok - iskolai délutánok a leendő 1.o. tanulóknak - osztálykirándulások - iskolai WEB-oldal - osztályok WEB-oldalai - ünnepségek:tanévnyitó és záró, ballagás, karácsonyi ünnepségek, Október 6., október 23. Mikulás ünnepek, Költészet Napja Anyák napja, Március 15, Pedagógus nap, Nemzeti Összetartozás Napja nemzetiségi nap - projektnapok, pl.: EU-nap, Világtakarékossági nap - táborok - színházlátogatás 4

5 2.) A helyi intézményekkel való együttműködés: - a BMÖ Egészségügyi Gyermekotthonával - a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal - az óvodával (Bóly, Töttös, Babarc, Szajk, Borjád, Nagynyárád) - a Gyermekjóléti Szolgálattal - a Vigadóval, Könyvtárral, Helytörténeti Múzeummal - az Idősek Gondozási Központjával: Nemzetiségi Projektek - a katolikus és református egyházközséggel - sportegyesületekkel - a Bólyi Városi Tv-vel - az önkormányzatokkal - a Bólyi Német Önkormányzattal - a Kulturális Egyesülettel - Városi Könyvtár: könyvtárismereti órák 3.) Együttműködés Bólyon kívüli intézményekkel: - Művészeti Iskola Pécs - Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága Pécs - Meixner Ildikó EGYMI Nevelési Tanácsadó - Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bólyi Tagintézménye Járási Szakértői Bizottság - Bóly - Magyar-Német Iskolaközpont (Koch Valéria, Pécs, Tibor u.) a német kéttannyelvű oktatás minőségének javítása és a pályaválasztás segítése érdekében - A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium - A szederkényi iskola - A pécsváradi és a villányi iskola - Szajk, Babarc, Töttös, Nagynyárád, Borjád, Pócsa, Nagybudmér, Kisbudmér, Liptód önkormányzata, német önkormányzatok - Lengyelországi Lasowice Wielki Liceum - Csernáton, Negyed, Semriach, Heroldsberg iskolái - BM Német Önkormányzat - BRFK Körzeti megbízottja, iskolarendőr V. 1.) A tanév rendje: a.) - Első tanítási nap: szeptember 01. (hétfő) - Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) - Az I. félév vége: január 16. (péntek) Értesítők kiosztása január 23. (péntek) A tanítási napok száma: 181 5

6 b.) Pedagógiai célra 5 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használunk fel: 1.) 2014 október 18. (szombat) Nevelési értekezlet 2.) december 13. (szombat) Nevelési értekezlet 3.) február 13. Téli sportnap 4.) február 16. Igazgatói szünet 5.) május 27. Országos kompetencia mérés Igazgatói szünet 2.)a. Értekezletek: augusztus 28. Év eleji értekezlet január 15. Félévi osztályozó értekezlet január 26. Félévi értekezlet június 16. Osztályozó értekezlet június 22. Év végi értekezlet 2.)b. Nevelési értekezletek október 18. Portfólió - minősítés december 13. A bólyi Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásai 3.) Tanítási szünetek: - őszi: október ig - téli: december 22 január 02-ig - tavaszi: április ig 4.) Felvételi eljárás és beiratkozás: 2014.december 09. Központi írásbeli vizsgára jelentkezés január 17. Központi írásbeli 9.évf.-ra általános tantervű képzésre és a tehetséggondozó képzésre február 13. Középfokú iskolába való jelentkezés/adatlapok jelentkezési lapok március Az adatlapok módosítása 5.) Mérések: a.) Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon: május 27. b.) Az 1. osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata és jelentése október Jelentés az Oktatási Hivatalnak december vizsgálat elvégzése c.) A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok évfolyamon: január 05 május 27-ig 6

7 6.) Belső ellenőrzés rendje A: a.) óralátogatások: osztályfőnökök: havonta 1 óra ill. probléma esetén munkaközösségvezető: havonta 1 óra igazgatóhelyettesek: havi 2 óra igazgató: havi 4 óra - elsősorban az új vagy újra munkába álló pedagógusokat látogatjuk: Endresz Jánosné, Erbné Merkler Csilla, Izsák Adrienn, Szatmáriné Rádics Ildikó Babarci Tagintézmény Kása Lovas Anikó Szajki Tagintézmény: Schäffer Wilhelm Bernadett Wéber Heil Adrienn - az 1., 4., 5., 8.évfolyam óráit látogatjuk, illetve ha az osztályban nevelési probléma merül fel. b.) naplók, adminisztráció ellenőrzése: havonta (ig.h) c.) napközi, szakkörök, fakultáció, játékdélutánok, szülői értekezletek látogatása: 1-1 alkalommal (igazgató és helyettesek) d.) tagintézmények látogatása: csütörtöki napon: igazgató, ig.h., oszt.f és alsós munkaközösség vezetők, leendő oszt.f. B: Az új munkaidő nyilvántartás ellenőrzése havonta: személyesen minden tanárral nyilvántartó táblázat alapján az órarend a tantárgyfelosztás szerint 7.) Tanárok fogadóórái: Név Abainé Hohmann Mária Auth Szilvia Balogh Teréz Beck Józsefné Fogadóóra kedd 2. óra csütörtök 3. óra szerda 3. óra hétfő 6. óra 7

8 Beckné Hartmann Brigitta Benedeczki Éva Bíróné Rudolf Mária Bischofné Blandl Mária ig. Endresz Jánosné Erbné Merkler Csilla Faluhelyiné Hock Mária Far Jánosné Czinner Ágnes Győriné Meiszter Katalin Harmat Helga Huba Gyuláné Iváncsits Tamás Izsák Adrienn Jansen, Beate Kékesi Zoltán Kékesiné Bende Ildikó Kelbert Imréné Kerner Anita Kónya Éva Lőrinczi Attiláné ig. h. Mede Zsoltné Meggyesi Viola Mészáros András Németh Zoltánné Rácz-Vekerdi Jánosné Reisz Ildikó Schmidtné Király Mária Szatmáriné Rádics Ildikó Tok Ibolya ig. h. Tóthné Rideg Edit Varga Tamásné Varjaskéri Henriett Vésziné Visnyei Ildikó Weninger Eszter kedd 3. óra hétfő 4. óra csütörtök 3. óra szerda 2. óra szerda 2. óra csütörtök 3. óra szerda 6. óra hétfő 4. óra hétfő 4. óra kedd 4. óra hétfő 3. óra péntek 1. óra szerda 4. óra kedd 3. óra csütörtök 1. óra kedd 3. óra csütörtök 3. óra csütörtök 4. óra szerda 4. óra csütörtök 4. óra csütörtök 3. óra hétfő 5. óra péntek 3. óra szerda 2. óra kedd 2. óra péntek 3. óra szerda 1. óra szerda 2. óra hétfő 5. óra csütörtök 4. óra szerda 2. óra szerda 4. óra péntek 4. óra csütörtök 2. óra 8

9 8.) Fakultatív hitoktatás órarendje: Katolikus hittan Református hittan Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 0 8.c Szabó Máté a Müllerlei Imréné 7 8.a; 8.b Szabó Máté 4.c/1 Iváncsits Tamás 3.a Szabó Máté 7.c Győriné M. Katalin 4.c/2. Szabó Máté oszt. Rácz-Vekerdi János oszt. Rácz-Vekerdi János 3.c Müllerlei Imréné 7.a Müllerlei Imréné 9

10 ÜTEMTERV Augusztus Jelentkezés munkára Minden nevelő 8.30 Tanévnyitó értekezlet Isk.vezetés Pótvizsgák Érintett nevelők, oszt.fők Tantermek berendezése, osztálynévsorok, órarend Dokumentumok (PP., SZMSZ, Házirend) módosítása, elfogadása Továbbképzések Tanmenetek készítése Tanévnyitó ünnepség próbája ( 2. évfolyam) Órarend készítése Munkaközösségek megalakulása Minden nevelő Tanévnyitó konferencia Bischofné Tankönyvek átvétele Győriné, Schweitzer R. Szeptember 01. Első tanítási nap 1. óra Osztályfőnöki 2. óra Ünnepélyes tanévnyitó 3-6. óra Tankönyvosztás, házirend ismertetése, baleset és tűzvédelem Ünnepélyes tanévnyitó hangverseny a Művészeti Iskolában Bagányné Regionális Mozgássérült Sportnap Sportcsarnok Művészeti Iskola órabeosztása Bagányné XVI. Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál 08. Első tanítási nap a Művészeti Iskolában Jelentkezés a DSD nyelvvizsgára B. Jansen Dzsungel könyve előadás Nagynyárádon o.fők Szülői értekezlet az alsó évfolyamon oszt.fők Szülői értekezlet a felső évfolyamon oszt.fők Az éves munkaterv elfogadása Isk.vezetés Művészeti Iskolák megyei értekezletet Bischofné, Bagányné Naplók, tanmenetek aláírása int.vez., oszt.fők, mk.vezetők Autómentes hét Némethné Virág György tanítási gyakorlata Reisz I. 10

11 Tanévnyitó és táskaszentelés Megyei Duatlon Diákolimpia Görcsöny Vargáné Vezetőségi értekezlet Isk.vezetés SZM Választmányi értekezlet Bischofné, Bagányné Október 01. Zene Világnapja: hangverseny Zenetanárok 03. Magyar Diáksport Napja Vargáné 05. Pedagógusok Világnapja 06. Megemlékezés az aradi vértanukról: tört.tanárok, oszt.fők faliújságon, oszt.fői és történelem órákon, Városi műsor Kékesiné Lengyelországi diákokkal cserekapcsolat Varjaskéri H, Meggyesi V. 10. DIFER jelentés ( 1. évf.) oszt.fők, Tok I Papírgyűjtés Némethné Bolyai matematika csapatverseny Vésziné Mecseki mézeskörút Mezei futóverseny Vargáné Jelentés az Okt.Hivatalnak a DIFER-mérés eredményéről Tok I Megemlékezés Október 23-ról Városi ünnepség minden o.fő Koszorúzás Őszi szünet szünet előtti utolsó tanítási nap: (szerda) szünet utáni első tanítási nap: (hétfő) November Egészségnevelési hónap (részletes program okt.végén) Cséplő A. Némethné Vezetőségi Vezetőség, munkaköz.vez Óvodai hangverseny Bagányné 07. Őszanyó az óviban 11

12 14.30 Bolyai Anyanyelvi csapatverseny Kékesiné Középiskolai nyílt nap Lőrincziné Janus matematika verseny Bolyai kupa Vésziné Vésziné Őszi növendékhangverseny Bagányné 21. Adatok a kompetencia mérésről az OH-nak Auth Sz Vezetőségi isk.vez Családi fogadóóra minden nevelő Adventi műsor a katolikus templomnál 1. évfolyam Térségi Teremlabdarúgó Diákolimpia IV. kcs. Vargáné Osztályokban adventi barkácsolás, karácsonyi műsorok December Pályaválasztási orvosi vizsgálatok Dr. Németh, Cséplő A. 03. Mikulás kupa Vargáné, Lőrincziné Mikulás az osztályokban Diákönkormányzat Adventi gyertyagyújtás Bischofné 05. Du. Mikulás hangverseny Bagányné 09. Jelentkezés központi írásbeli vizsgára a 9. évf.-ra Lőrincziné, és az Arany J. Tehetséggondozó Programjába jelentkezők oszt.fők számára is Karácsonyi hangverseny Bischofné, Bagányné Téli szünet első tanítási nap a szünet után: (hétfő) Január 05. Első tanítási nap 06-tól folyamatosan Tankönyvrendelés Schweitzer R., minden nevelő Vizsgák a zeneiskolában minden zenetanár Osztályozó értekezlet alsó Osztályozó értekezlet felső 12

13 16. Az I. félév vége 22. Magyar Kultúra Napja 23. Félévi értesítők kiosztása Alapítványi bál zeneiskola Bagányné M. 26 Félévi értekezlet Február Öltözz pirosba Dóri Ház támogatása oszt.fők Alsós szülői értekezlet minden oszt.fő Felsős szülői értekezlet 05. Farsangi karnevál Némethné 12. Felvételi jelentkezési lapok postázása 8.o. Bischofné, Lőrincziné isk.titkár, 13. Tanítás nélküli munkanap 16. Tanítás nélküli munkanap Továbbképzős találkozó Pécs Zenetanárok Vezetőségi megbeszélés isk.vez.munkaköz.vez. DSD Pilot Prüfung B. Jansen Kisfaludy Napok Versenyei Március 03. Nyílt nap az alsó tagozaton Abainé, minden tanító 04. Nyílt nap a felső tagozaton Farné, minden tanár 13. Megemlékezés márc.15-ről Kékesiné, Bagányné Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek Igazg., leendő o.fők Országos Továbbképzős Találkozó Zenetanárok Térségi Mezei Futóverseny Mohács Vargáné DSD nyelvvizsga R.Ruback, Kelbertné Mesét látok, mesét mondok projektnap Abainé és alsósok Rézfúvós Találkozó - Vásárosdombó Beck L., Bachmann J Vezetőségi megbeszélés isk.vez.munkaköz.vez 13

14 Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny Vésziné Első foglalkozás a leendő 1. osztályosoknak és szülői értekezlet leendő o.fők, Bischofné, Bagányné Április Tavaszi szünet utolsó tanítási nap 01. (szerda) első tanítási nap 08. (szerda) Nyuszi kupa Vargáné Húsvéti nyúl az osztályokban és az udvaron Diákönkormányzat Muskát J. Matematika Verseny Mohács Brodarics Anyanyelvi Verseny Mohács Vésziné Kékesiné 10. Költészet napja Kékesiné 13. Második foglalkozás a leendő 1. osztályosokkal délelőtt az iskolában leendő 1. oszt.fők Megyei Mezei Futóverseny Térségi Labdarugó Diákolimpia I.-II.-III.-IV. kcs. Vargáné Auth Sz., Kékesi Z., Vargáné Zongora négykezes találkozó - Szigetvár Scheich V. Benedek Elek Mesemondó Verseny Pécs Balogh T. 15. Nyuszi kupa Vargáné 16. Tavaszi növendékhangverseny Bagányné Föld Napja Némethné Vezetőségi megbeszélés isk.vez.munkaköz.vez. DSD: szóbeli vizsga 1.osztályosok beíratkozása B. Jansen 29. Hulladékgyűjtés Diákönkormányzat Május 01. Munkaszüneti nap Német nyelvű színjátszók találkozója Sombereken B. Jansen Anyák napi műsorok oszt.f. Érettségi a középiskolában 14

15 Térségi Atlétika Diákolimpia Vargáné, Lőrincziné, Kékesi Z. 13. Európa Nap Balogh T., Bíróné, Kelbertné 17. Konfirmálás Elsőáldozás Bérmálás Lengyelországi diákcsere ( 7. évf.) Tantárgyfelosztás elkészítése Ovis hangverseny Nemzetiségi projektnap Szülői értekezlet a leendő 5. oszt.-nak Megyei Atlétika Diákolimpia Pécs Kolep Gyula Atlétikai Emlékverseny Mohács Győriné Bagányné Győriné oszt.fők Vargáné Auth Sz. 22. Gyereknap 26.(kedd) Vezetőségi megbeszélés isk.vez., munkaköz.vez Vizsgák a Művészeti Iskolában 27. Országos kompetenciamérés Auth Sz. A tanulók fizikai állapota vizsgálatának utolsó napja (lásd.: testnevelők éves munkaterve) testnevelők 29. Pedagógus Nap Június Tanulmányi kirándulások Országos Atlétikai Diákolimpia Budapest oszt.fők Vargáné 04. Nemzeti Összetartozás Napja Kékesiné 05. B tagozatos vizsga Juniális Hangszeres vizsgák Zenetanárok 09. Alapvizsgák a zeneiskolában Bagányné Ballagási és tanévzáró próbák oszt.f, Kékesi Z. Kékesiné, 7. o. oszt.f. 12. de. Mikrofonos próba Kékesiné, Kékesi Z. 15

16 18.0 Ballagás Kékesi Z. 15. (hétfő) Utolsó tanítási nap Osztályozó értekezlet minden nevelő Bizonyítványírás Oklevelek megírása Jutalomkönyvek Nyári táborok szervezése Ünnepélyes tanévzáró Bizonyítványosztás oszt.fők, ig. minden nevelő Művészeti Iskola tanévzáró Bagányné Tanévzáró értekezlet isk.vez., munkaköz.vez Tanévzáró értekezlet Műv.Iskola Bóly, szeptember 01. Bischofné Blandl Mária igazgató 16

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf., 12.E első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő 12. évf., 13.E, 14.A első tanítási

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.09.30-án. 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Összeállította: Marosánné dr.gáti Gabriella főazgató Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév A nevelőtestület véleményezte, elfogadta: Készítette: Jókayné Deák Éva intézményvezető Bajnay Kornél tagintézmény-vezető

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BISCHOFNÉ BLANDL MÁRIA 1 PÁLYÁZAT BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben