Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2014/2015-ös tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027294 7754 Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2014/2015-ös tanévre"

Átírás

1 Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2014/2015-ös tanévre I. Célkitűzések: konkrét éves ( SMART ) célok 1. A szeptember 1-jén hatályba lépett nemzeti köznevelésről szóló törvény alkalmazása felmenő rendszerben: a.) Az állam által finanszírozott heti foglalkozási időkeret szerinti órák lefedése b.) a tanulók óráig (felügyelet óráig) való foglalkoztatásának megszervezése: tehetséggondozás, HH-s tanulók felzárkoztatása, differenciált fejlesztést biztosító háromfős foglalkozások c.) A nevelőtestület munkabeosztásának arányos megszervezése: óra: neveléssel, oktatással lekötött munkaidő - 32 óra: kötött munkaidő - 8 óra: szabadon felhasználható óra - a tanárok a kötött munkaidőről munkaidő nyilvántartást vezetnek, melyet az iskolavezetés havonta ellenőriz d.) Az eseti helyettesítés szabályainak alkalmazása e.) A pedagógusok felkészítése a minősítésre, portfólió írásra belső és külső továbbképzésekkel, nevelési értekezletekkel 2. Kerettanterv bevezetése 1., 2. és 5., 6. osztályban (majd felmenő rendszer) a.) hit- és erkölcstan órarendbe építve; a fakultatív hitoktatáshoz (3.-4. és évfolyamon) az ált. iskola biztosít helyet csatlakozó órában, az egyház pedig a hitoktatókat jelölte ki b.) mindennapos testnevelés és évfolyamon (tánctanítás) 3. Az új Pedagógiai Program, az új SZMSZ alkalmazása 4. Tankötelezettségből adódó gondok humánus kezelése 5. A hiányzások szigorú követése, számonkérése, a feljelentések szigorú betartása 1

2 6. Az SNI-s tanulókkal való foglalkozások teljes megszervezése ( utazó gyógypedagógus és a bólyi szakszolgálat segítségével ) 7. A 8.o. felkészítése DSD vizsgára tanórán, előkészítőn és próba vizsgán 8. Angol nyelv oktatása a kerettanterv szerint, ill. szakköri formában 9. A tehetséges diákok felkészítése helyi, területi és országos versenyekre 10. Egészséges életmód és környezetünk védelme: osztálykirándulások, túrák, táborok, iskolai büfé, Autómentes nap vagy hét, Egészségnevelési hónap, hulladékgyűjtés támogatása Balesetvédelem, bűnmegelőzés ( szakemberek bevonásával, együttműködés a bólyi rendőrőrssel és az iskola rendőrnőnkkel ) 11. Az iskolai alapítvány jogszerű működtetése 12. Információs rendszerünk fejlesztése: honlap, kiadványok, tájékoztatók, faliújság, szülői értekezlet, fogadóórák 13. Pályakezdő tanárok mentorálása, új tanárok beilleszkedésének segítése 14. Felkészülés a kompetenciamérésre: 6. és 8. évfolyamon az elért szintek megtartása, a szint alatt teljesítő diákok számának csökkentése 15. Az iskola értékeinek és a tanulók biztonságának teljes körű biztosítása: szünetben az udvaron tartózkodunk, tantermek zárása, ügyeleti rendszer, portaszolgálat, iskolabuszon felnőtt kísérő, menzára kísérés, írásbeli szülői nyilatkozatok, iskola nyitása: 7.00, zárása: A tagintézményekkel való kommunikáció naprakész működése 17. Méltó megemlékezések évfordulókról, ünnepekről, eseményekről 18. Pályázati lehetőségek maximális felhasználása: diákcserékre, osztálykirándulásra, versenyekre, eszközbeszerzésre, pedagógiai modellek bemutatására 19. Főiskolások, egyetemisták tanítási gyakorlatának megszervezése ( volt diákjainknak ) 2

3 II. Célkitűzéseinket a munkaközösségek segítségével és által valósíthatjuk meg, amelyek az éves munkaterv szerint dolgoznak. a.)iskolánkban működő munkaközösségek és vezetőjük/tagozatvezető: 1. Alsós + napközi + tagintézm.vez. Abainé Hohmann Mária 2./ Osztályfőnöki + tagintézmények Far Jánosné Czinner Ágnes 3./ Nyelvi német és angol: Győriné Meiszter Katalin 4./ Humán ( magyar, könyvtár, történelem, ének, rajz) 5./ Reál (matematika, fizika, kémia, számítástechnika) 6./ Természettudományi (környezet, biológia, földrajz, testnevelés) b.) Egyéb közösségek: Kékesiné Bende Ildikó Vésziné Visnyei Ildikó Varga Tamásné 1./ Szülői munkaközösség SZM választmány: osztályonként 2 szülő 2./ Diákönkormányzat: osztályonként 2 tanuló Racskó Dóra elnök - Rácz Nóra helyettes - Németh Zoltánné tanár vezető 3./ Tankönyvfelelősök: Bóly Győriné Meiszter Katalin ( dec.-ig) - Schweitzer Rita ( jan.-01 től ) Babarc: - Abai Erika Borjád: - Boda Lászlóné Szabó Teréz Szajk: - Hoppár Judit III. Gyermekeink testi-szellemi-lelki fejlődését szolgálják: - Tanulmányi kirándulások (1 napos); színházlátogatások, hangversenyek - Országos tanulmányi versenyek ( német nemzetiségi nyelv, matematika Kenguru verseny, Bolyai Matematika és anyanyelvi verseny) - Körzeti tanulmányi versenyek ( Muskát J. Matematika verseny, Brodarics Anyanyelvi verseny, KKG versenyek, Bolyai kupa, Janus matem.verseny) - Sportversenyek (házi versenyek, térségi versenyek, megyei versenyek, országos versenyek, meghívásos versenyek) - Közlekedési vetélkedők, bűnmegelőzési, baleset megelőzési vetélkedők - Hulladékgyűjtés - Pályaválasztási tájékoztató füzet: 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek, pályaválasztási kiállítás Mohácson, Gép-ésszel vetélkedő, cégek, üzemek látogatása, középiskolai felvételi előkészítők - Hangversenyek (karácsonyi, tanári, növendék, házi hangverseny) - Táborok: hittan-, vízi-, csernátoni, napközis-, kézműves-, tűzzománc-, harmonika-, fuvola - Gyermeknap, elsőáldozás, bérmálás, konfirmálás 3

4 - Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások, családi fogadóórák - Iskolai ünnepségek (tanévnyitó- és záró ünnepség, ballagás, projektnapok, Nemzeti Összetartozás Napja, Aradi Vértanúk Napja, Magyar Sport Napja) - Játékdélutánok, teadélutánok, évszakhoz kötődő barkács délutánok - Zene, népitánc, festészet, tűzzománc, szakkörök: nyelvvizsga előkészítők - DSD Sprachdiplom a 8. évfolyamnak - házi verseny: német vers- és prózamondó verseny, mesemondó verseny, kétnyelvű nyelvi verseny, matematika, magyar versenyek - Diákcserék: Lengyelország, Németország, Erdély - Élő történelem órák Sátorhelyen és tanulmányi kirándulásokon - Könyvtári órák évfolyamtól felmenő rendszerben (tanárok tanmenete szerint) - Hagyományápolás: helytörténeti múzeum Bóly és Nagynyárád - Projektnapok: nemzetiségi nap, Európa - nap IV. 1.) Az iskola nyitott, a szülői együttműködés formái segítik pedagógiai munkánkat: - egyéni fogadóórák - családi fogadóórák - szülői értekezlet - SZM megbeszélések - leendő 1.o. szülői értekezlete - a babarci, borjádi, és szajki 4.o. szülői értekezlete - nyílt napok - iskolai délutánok a leendő 1.o. tanulóknak - osztálykirándulások - iskolai WEB-oldal - osztályok WEB-oldalai - ünnepségek:tanévnyitó és záró, ballagás, karácsonyi ünnepségek, Október 6., október 23. Mikulás ünnepek, Költészet Napja Anyák napja, Március 15, Pedagógus nap, Nemzeti Összetartozás Napja nemzetiségi nap - projektnapok, pl.: EU-nap, Világtakarékossági nap - táborok - színházlátogatás 4

5 2.) A helyi intézményekkel való együttműködés: - a BMÖ Egészségügyi Gyermekotthonával - a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal - az óvodával (Bóly, Töttös, Babarc, Szajk, Borjád, Nagynyárád) - a Gyermekjóléti Szolgálattal - a Vigadóval, Könyvtárral, Helytörténeti Múzeummal - az Idősek Gondozási Központjával: Nemzetiségi Projektek - a katolikus és református egyházközséggel - sportegyesületekkel - a Bólyi Városi Tv-vel - az önkormányzatokkal - a Bólyi Német Önkormányzattal - a Kulturális Egyesülettel - Városi Könyvtár: könyvtárismereti órák 3.) Együttműködés Bólyon kívüli intézményekkel: - Művészeti Iskola Pécs - Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága Pécs - Meixner Ildikó EGYMI Nevelési Tanácsadó - Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bólyi Tagintézménye Járási Szakértői Bizottság - Bóly - Magyar-Német Iskolaközpont (Koch Valéria, Pécs, Tibor u.) a német kéttannyelvű oktatás minőségének javítása és a pályaválasztás segítése érdekében - A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium - A szederkényi iskola - A pécsváradi és a villányi iskola - Szajk, Babarc, Töttös, Nagynyárád, Borjád, Pócsa, Nagybudmér, Kisbudmér, Liptód önkormányzata, német önkormányzatok - Lengyelországi Lasowice Wielki Liceum - Csernáton, Negyed, Semriach, Heroldsberg iskolái - BM Német Önkormányzat - BRFK Körzeti megbízottja, iskolarendőr V. 1.) A tanév rendje: a.) - Első tanítási nap: szeptember 01. (hétfő) - Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) - Az I. félév vége: január 16. (péntek) Értesítők kiosztása január 23. (péntek) A tanítási napok száma: 181 5

6 b.) Pedagógiai célra 5 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használunk fel: 1.) 2014 október 18. (szombat) Nevelési értekezlet 2.) december 13. (szombat) Nevelési értekezlet 3.) február 13. Téli sportnap 4.) február 16. Igazgatói szünet 5.) május 27. Országos kompetencia mérés Igazgatói szünet 2.)a. Értekezletek: augusztus 28. Év eleji értekezlet január 15. Félévi osztályozó értekezlet január 26. Félévi értekezlet június 16. Osztályozó értekezlet június 22. Év végi értekezlet 2.)b. Nevelési értekezletek október 18. Portfólió - minősítés december 13. A bólyi Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásai 3.) Tanítási szünetek: - őszi: október ig - téli: december 22 január 02-ig - tavaszi: április ig 4.) Felvételi eljárás és beiratkozás: 2014.december 09. Központi írásbeli vizsgára jelentkezés január 17. Központi írásbeli 9.évf.-ra általános tantervű képzésre és a tehetséggondozó képzésre február 13. Középfokú iskolába való jelentkezés/adatlapok jelentkezési lapok március Az adatlapok módosítása 5.) Mérések: a.) Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon: május 27. b.) Az 1. osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata és jelentése október Jelentés az Oktatási Hivatalnak december vizsgálat elvégzése c.) A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok évfolyamon: január 05 május 27-ig 6

7 6.) Belső ellenőrzés rendje A: a.) óralátogatások: osztályfőnökök: havonta 1 óra ill. probléma esetén munkaközösségvezető: havonta 1 óra igazgatóhelyettesek: havi 2 óra igazgató: havi 4 óra - elsősorban az új vagy újra munkába álló pedagógusokat látogatjuk: Endresz Jánosné, Erbné Merkler Csilla, Izsák Adrienn, Szatmáriné Rádics Ildikó Babarci Tagintézmény Kása Lovas Anikó Szajki Tagintézmény: Schäffer Wilhelm Bernadett Wéber Heil Adrienn - az 1., 4., 5., 8.évfolyam óráit látogatjuk, illetve ha az osztályban nevelési probléma merül fel. b.) naplók, adminisztráció ellenőrzése: havonta (ig.h) c.) napközi, szakkörök, fakultáció, játékdélutánok, szülői értekezletek látogatása: 1-1 alkalommal (igazgató és helyettesek) d.) tagintézmények látogatása: csütörtöki napon: igazgató, ig.h., oszt.f és alsós munkaközösség vezetők, leendő oszt.f. B: Az új munkaidő nyilvántartás ellenőrzése havonta: személyesen minden tanárral nyilvántartó táblázat alapján az órarend a tantárgyfelosztás szerint 7.) Tanárok fogadóórái: Név Abainé Hohmann Mária Auth Szilvia Balogh Teréz Beck Józsefné Fogadóóra kedd 2. óra csütörtök 3. óra szerda 3. óra hétfő 6. óra 7

8 Beckné Hartmann Brigitta Benedeczki Éva Bíróné Rudolf Mária Bischofné Blandl Mária ig. Endresz Jánosné Erbné Merkler Csilla Faluhelyiné Hock Mária Far Jánosné Czinner Ágnes Győriné Meiszter Katalin Harmat Helga Huba Gyuláné Iváncsits Tamás Izsák Adrienn Jansen, Beate Kékesi Zoltán Kékesiné Bende Ildikó Kelbert Imréné Kerner Anita Kónya Éva Lőrinczi Attiláné ig. h. Mede Zsoltné Meggyesi Viola Mészáros András Németh Zoltánné Rácz-Vekerdi Jánosné Reisz Ildikó Schmidtné Király Mária Szatmáriné Rádics Ildikó Tok Ibolya ig. h. Tóthné Rideg Edit Varga Tamásné Varjaskéri Henriett Vésziné Visnyei Ildikó Weninger Eszter kedd 3. óra hétfő 4. óra csütörtök 3. óra szerda 2. óra szerda 2. óra csütörtök 3. óra szerda 6. óra hétfő 4. óra hétfő 4. óra kedd 4. óra hétfő 3. óra péntek 1. óra szerda 4. óra kedd 3. óra csütörtök 1. óra kedd 3. óra csütörtök 3. óra csütörtök 4. óra szerda 4. óra csütörtök 4. óra csütörtök 3. óra hétfő 5. óra péntek 3. óra szerda 2. óra kedd 2. óra péntek 3. óra szerda 1. óra szerda 2. óra hétfő 5. óra csütörtök 4. óra szerda 2. óra szerda 4. óra péntek 4. óra csütörtök 2. óra 8

9 8.) Fakultatív hitoktatás órarendje: Katolikus hittan Református hittan Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 0 8.c Szabó Máté a Müllerlei Imréné 7 8.a; 8.b Szabó Máté 4.c/1 Iváncsits Tamás 3.a Szabó Máté 7.c Győriné M. Katalin 4.c/2. Szabó Máté oszt. Rácz-Vekerdi János oszt. Rácz-Vekerdi János 3.c Müllerlei Imréné 7.a Müllerlei Imréné 9

10 ÜTEMTERV Augusztus Jelentkezés munkára Minden nevelő 8.30 Tanévnyitó értekezlet Isk.vezetés Pótvizsgák Érintett nevelők, oszt.fők Tantermek berendezése, osztálynévsorok, órarend Dokumentumok (PP., SZMSZ, Házirend) módosítása, elfogadása Továbbképzések Tanmenetek készítése Tanévnyitó ünnepség próbája ( 2. évfolyam) Órarend készítése Munkaközösségek megalakulása Minden nevelő Tanévnyitó konferencia Bischofné Tankönyvek átvétele Győriné, Schweitzer R. Szeptember 01. Első tanítási nap 1. óra Osztályfőnöki 2. óra Ünnepélyes tanévnyitó 3-6. óra Tankönyvosztás, házirend ismertetése, baleset és tűzvédelem Ünnepélyes tanévnyitó hangverseny a Művészeti Iskolában Bagányné Regionális Mozgássérült Sportnap Sportcsarnok Művészeti Iskola órabeosztása Bagányné XVI. Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál 08. Első tanítási nap a Művészeti Iskolában Jelentkezés a DSD nyelvvizsgára B. Jansen Dzsungel könyve előadás Nagynyárádon o.fők Szülői értekezlet az alsó évfolyamon oszt.fők Szülői értekezlet a felső évfolyamon oszt.fők Az éves munkaterv elfogadása Isk.vezetés Művészeti Iskolák megyei értekezletet Bischofné, Bagányné Naplók, tanmenetek aláírása int.vez., oszt.fők, mk.vezetők Autómentes hét Némethné Virág György tanítási gyakorlata Reisz I. 10

11 Tanévnyitó és táskaszentelés Megyei Duatlon Diákolimpia Görcsöny Vargáné Vezetőségi értekezlet Isk.vezetés SZM Választmányi értekezlet Bischofné, Bagányné Október 01. Zene Világnapja: hangverseny Zenetanárok 03. Magyar Diáksport Napja Vargáné 05. Pedagógusok Világnapja 06. Megemlékezés az aradi vértanukról: tört.tanárok, oszt.fők faliújságon, oszt.fői és történelem órákon, Városi műsor Kékesiné Lengyelországi diákokkal cserekapcsolat Varjaskéri H, Meggyesi V. 10. DIFER jelentés ( 1. évf.) oszt.fők, Tok I Papírgyűjtés Némethné Bolyai matematika csapatverseny Vésziné Mecseki mézeskörút Mezei futóverseny Vargáné Jelentés az Okt.Hivatalnak a DIFER-mérés eredményéről Tok I Megemlékezés Október 23-ról Városi ünnepség minden o.fő Koszorúzás Őszi szünet szünet előtti utolsó tanítási nap: (szerda) szünet utáni első tanítási nap: (hétfő) November Egészségnevelési hónap (részletes program okt.végén) Cséplő A. Némethné Vezetőségi Vezetőség, munkaköz.vez Óvodai hangverseny Bagányné 07. Őszanyó az óviban 11

12 14.30 Bolyai Anyanyelvi csapatverseny Kékesiné Középiskolai nyílt nap Lőrincziné Janus matematika verseny Bolyai kupa Vésziné Vésziné Őszi növendékhangverseny Bagányné 21. Adatok a kompetencia mérésről az OH-nak Auth Sz Vezetőségi isk.vez Családi fogadóóra minden nevelő Adventi műsor a katolikus templomnál 1. évfolyam Térségi Teremlabdarúgó Diákolimpia IV. kcs. Vargáné Osztályokban adventi barkácsolás, karácsonyi műsorok December Pályaválasztási orvosi vizsgálatok Dr. Németh, Cséplő A. 03. Mikulás kupa Vargáné, Lőrincziné Mikulás az osztályokban Diákönkormányzat Adventi gyertyagyújtás Bischofné 05. Du. Mikulás hangverseny Bagányné 09. Jelentkezés központi írásbeli vizsgára a 9. évf.-ra Lőrincziné, és az Arany J. Tehetséggondozó Programjába jelentkezők oszt.fők számára is Karácsonyi hangverseny Bischofné, Bagányné Téli szünet első tanítási nap a szünet után: (hétfő) Január 05. Első tanítási nap 06-tól folyamatosan Tankönyvrendelés Schweitzer R., minden nevelő Vizsgák a zeneiskolában minden zenetanár Osztályozó értekezlet alsó Osztályozó értekezlet felső 12

13 16. Az I. félév vége 22. Magyar Kultúra Napja 23. Félévi értesítők kiosztása Alapítványi bál zeneiskola Bagányné M. 26 Félévi értekezlet Február Öltözz pirosba Dóri Ház támogatása oszt.fők Alsós szülői értekezlet minden oszt.fő Felsős szülői értekezlet 05. Farsangi karnevál Némethné 12. Felvételi jelentkezési lapok postázása 8.o. Bischofné, Lőrincziné isk.titkár, 13. Tanítás nélküli munkanap 16. Tanítás nélküli munkanap Továbbképzős találkozó Pécs Zenetanárok Vezetőségi megbeszélés isk.vez.munkaköz.vez. DSD Pilot Prüfung B. Jansen Kisfaludy Napok Versenyei Március 03. Nyílt nap az alsó tagozaton Abainé, minden tanító 04. Nyílt nap a felső tagozaton Farné, minden tanár 13. Megemlékezés márc.15-ről Kékesiné, Bagányné Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek Igazg., leendő o.fők Országos Továbbképzős Találkozó Zenetanárok Térségi Mezei Futóverseny Mohács Vargáné DSD nyelvvizsga R.Ruback, Kelbertné Mesét látok, mesét mondok projektnap Abainé és alsósok Rézfúvós Találkozó - Vásárosdombó Beck L., Bachmann J Vezetőségi megbeszélés isk.vez.munkaköz.vez 13

14 Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny Vésziné Első foglalkozás a leendő 1. osztályosoknak és szülői értekezlet leendő o.fők, Bischofné, Bagányné Április Tavaszi szünet utolsó tanítási nap 01. (szerda) első tanítási nap 08. (szerda) Nyuszi kupa Vargáné Húsvéti nyúl az osztályokban és az udvaron Diákönkormányzat Muskát J. Matematika Verseny Mohács Brodarics Anyanyelvi Verseny Mohács Vésziné Kékesiné 10. Költészet napja Kékesiné 13. Második foglalkozás a leendő 1. osztályosokkal délelőtt az iskolában leendő 1. oszt.fők Megyei Mezei Futóverseny Térségi Labdarugó Diákolimpia I.-II.-III.-IV. kcs. Vargáné Auth Sz., Kékesi Z., Vargáné Zongora négykezes találkozó - Szigetvár Scheich V. Benedek Elek Mesemondó Verseny Pécs Balogh T. 15. Nyuszi kupa Vargáné 16. Tavaszi növendékhangverseny Bagányné Föld Napja Némethné Vezetőségi megbeszélés isk.vez.munkaköz.vez. DSD: szóbeli vizsga 1.osztályosok beíratkozása B. Jansen 29. Hulladékgyűjtés Diákönkormányzat Május 01. Munkaszüneti nap Német nyelvű színjátszók találkozója Sombereken B. Jansen Anyák napi műsorok oszt.f. Érettségi a középiskolában 14

15 Térségi Atlétika Diákolimpia Vargáné, Lőrincziné, Kékesi Z. 13. Európa Nap Balogh T., Bíróné, Kelbertné 17. Konfirmálás Elsőáldozás Bérmálás Lengyelországi diákcsere ( 7. évf.) Tantárgyfelosztás elkészítése Ovis hangverseny Nemzetiségi projektnap Szülői értekezlet a leendő 5. oszt.-nak Megyei Atlétika Diákolimpia Pécs Kolep Gyula Atlétikai Emlékverseny Mohács Győriné Bagányné Győriné oszt.fők Vargáné Auth Sz. 22. Gyereknap 26.(kedd) Vezetőségi megbeszélés isk.vez., munkaköz.vez Vizsgák a Művészeti Iskolában 27. Országos kompetenciamérés Auth Sz. A tanulók fizikai állapota vizsgálatának utolsó napja (lásd.: testnevelők éves munkaterve) testnevelők 29. Pedagógus Nap Június Tanulmányi kirándulások Országos Atlétikai Diákolimpia Budapest oszt.fők Vargáné 04. Nemzeti Összetartozás Napja Kékesiné 05. B tagozatos vizsga Juniális Hangszeres vizsgák Zenetanárok 09. Alapvizsgák a zeneiskolában Bagányné Ballagási és tanévzáró próbák oszt.f, Kékesi Z. Kékesiné, 7. o. oszt.f. 12. de. Mikrofonos próba Kékesiné, Kékesi Z. 15

16 18.0 Ballagás Kékesi Z. 15. (hétfő) Utolsó tanítási nap Osztályozó értekezlet minden nevelő Bizonyítványírás Oklevelek megírása Jutalomkönyvek Nyári táborok szervezése Ünnepélyes tanévzáró Bizonyítványosztás oszt.fők, ig. minden nevelő Művészeti Iskola tanévzáró Bagányné Tanévzáró értekezlet isk.vez., munkaköz.vez Tanévzáró értekezlet Műv.Iskola Bóly, szeptember 01. Bischofné Blandl Mária igazgató 16

Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027294 7754 Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2015/2016-os tanévre

Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027294 7754 Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2015/2016-os tanévre Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027294 7754 Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2015/2016-os tanévre I. Célkitűzések: konkrét éves (SMART) célok 1. A fenntartóváltással

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2016/2017-os tanévre

Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2016/2017-os tanévre Intézmény neve: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027294 7754 Bóly, Rákóczi u. 2. MUNKATERV A 2016/2017-os tanévre I. Célkitűzések: konkrét éves (SMART) célok 1. Az idei

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Óvoda Dátum Esemény Esemény 2016. augusztus 22-26 Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezletek 24 Nyitás összevont csoporttal 29 Javító- és osztályozó

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 Jóváhagyta a nevelőtestület: 2016. 08. 31. Készítette: Diószeghy Leopoldina igazgató Balatonfüred, 2016. 08.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben