Az egész szemű búza etetésének hatása brojlercsirkék teljesítményére és vágóértékére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egész szemű búza etetésének hatása brojlercsirkék teljesítményére és vágóértékére"

Átírás

1 Pál László 1 Dublecz Károly 2 Galamb Eszter 3 Bustyaházai László 4 Husvéth Ferenc 2 Az egész szemű búza etetésének hatása brojlercsirkék teljesítményére és vágóértékére Effect of whole wheat feeding on production traits and carcass quality of broiler chickens 1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, egyetemi docens 2Pannon Egyetem, Georgikon Kar, egyetemi tanár 3UBM Feed Kft, szaktanácsadó 4UBM Feed Kft, kereskedelmi vezető A közelmúltban megjelent nemzetközi kutatások azt igazolják, hogy a baromfitápokhoz kevert egész szemű búza serkentően hat a zúzógyomor és a hasnyálmirigy működésére, amelyek eredményeként az emésztés hatékonysága fokozódik, így a takarmány energiatartalma kedvezőbben értékesül (növekedik a metabolizálható energia, AMEntartalom) és javul a táplálóanyagok, többek között az aminosavak emészthetősége. Az sem elhanyagolható, hogy a búza darálási költsége elmarad, amely a termelés gazdaságosságát is kedvezőbbé teheti. Mindezek alapján kísérletünkben granulált brojlertápokhoz (nevelő és befejező) különböző arányban kevert egész szemű búza takarmányozásának hatását vizsgáltuk a teljes hizlalási ciklus során mutatkozó növekedési intenzitásra, a takarmányértékesítés hatékonyságára, valamint a piacképes súly elérését követően az egyes húsrészek és a zúzógyomor arányára. Kísérletünkben 816 vegyes ivarú ROSS-308 típusú húshibrid csirkét 24 mélyalmos fülkében helyeztünk el (34 állat/fülke) négy takarmányozási csoportot kialakítva. Napos kortól 10 napos korig az állomány egységes indítótápot fogyasztott, majd a 11. naptól négy kezelést alkalmaztunk a nevelő I. ( nap), nevelő II. ( nap) és befejező ( nap) szakaszokban. Az I. kísérleti csoport (kontroll) keveréke egész búzaszemet nem tartalmazott egyik takarmányozási fázisban sem. A II. csoportban, a hizlalási szakaszoknak megfelelően %, a III. csoportban %, a IV. csoportban ugyan annyit, mint a III. csoportban, de a granulált alapkeverék csökkentett táplálóanyag tartalma mellett. A hizlalási szakaszok végén mértük az állatok egyedi testsúlyát és a fülkénkénti takarmányfogyasztást. A kísérlet végén kezelésenként 6-6 jérce és kakas levágását követően értékeltük az állatok konyhakész súlyát, az értékes húsrészek és a zúzógyomor súlyának arányait. Eredményeink alapján az egész szemű búza etetése a kakasok élősúlyát nem befolyásolta a kísérlet végén, míg a jércék esetében az emelt szintű szemes búza alkalmazása (III. csoport) kisebb testsúlyt eredményezett a kontroll (I.) csoporthoz képest (p<0,05). A kisebb arányban búzaszemeket tartalmazó tápsor (II. csoport) hatására tapasztaltuk a kontrollhoz viszonyítva a legkedvezőbb takarmányértékesítést a hizlalás teljes időszakára vonatkoztatva (p<0,05). A kísérleti kezelések nem befolyásoltak szignifikáns mértékben a csirkék konyhakész súlyát, a mellfilé és a combok arányát. Az egész szemű búza etetése mindhárom csoportban megnövelte (p<0,05) a zúzógyomor élősúlyhoz viszonyított arányát az egész szemű búzát nem tartalmazó keverékkel elért eredményekkel összehasonlítva. 307

2 Irodalmi áttekintés A brojlercsirkék takarmányozásával foglalkozó tudományos közleményeket tekintve egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az egész szemű búza etetése iránt. Az érdeklődést elsősorban az váltotta ki, hogy az őrölt búza rovására a takarmányokba kevert egész szemű búza az emésztés hatékonyságának fokozásán keresztül növeli a takarmányozás hatékonyságát. Az egész szemű búza etetésének előnye elsősorban abból fakad, hogy nagyobb és erősebb zúzógyomrot eredményez, amely az egész emésztőkészülék működésére előnyös hatást gyakorol. Azon madarak esetében, amelyek táplálékát a szemes termények (vagy őrleményeik) képezik, a zúzógyomor egy dinamikus szerv, amely mérete szoros összefüggésben van a takarmány rosttartalmával és részecskeméretével (Svihus, 2011). A zúzógyomor méretének növekedése az egész szemű búza etetését követően már 7 nap múlva megfigyelhető (Amerah és Ravindran, 2008; Biggs és Parsons, 2009). A zúzó méretének növekedése abból a stimulusból ered, miszerint az egész szemű búza etetése során, - annak érdekében, hogy a gyomor megfelelő mértékre csökkentse a részecskenagyságot fokozza az összehúzódások gyakoriságát és erősségét (Roche, 1981). Svihus (2011) közlése szerint takarmány kilogrammonként legalább 200 g 1,5-2,0 mm részecskenagyság feletti gabonamagra van szükség ahhoz, hogy a zúzó mérete jelentősebb mértékben növekedjen. Biggs és Parsons (2009) New Hampshire x Columbian kakascsirkékben, Enberg és mtsai (2004) Ross 208 brojlercsirkékben mértek szignifikánsan nagyobb zúzúgyomrot a testnagyság százalékában kifejezve, ha a csirkék takarmányába 5-50 %-os mennyiségben szemes búzát kevertek. A 20 illetve 30 %-os arányig alkalmazva a takarmánykeverékben, az egész szermű búzával etetett csirkék súlygyarapodása a kontrollhoz viszonyítva nem romlott szignifikáns mértékben, ugyanakkor a takarmányértékesítés hatékonysága fokozódott. Célkitűzés A szakirodalom alapján az egész szemű búza etetésének számos előnyös hatása van a brojlercsirkék takarmányozásában. Az is kitűnik azonban, hogy sok esetben ellentmondásosak az eredmények vagy egyáltalán nincs eredmény. Előzőekből kiindulva az UBM Agro Zrt-vel együttműködve kísérletünkben tanulmányoztuk azt, hogy a nevelő, valamint befejező tápokhoz adagolt különböző mennyiségű egész szemű búza miként befolyásolja a csirkék súlygyarapodását, takarmányértékesítését, valamint a piacképes súly elérését követően az egyes értékes húsrészek és a zúzógyomor arányát. Anyag és módszer Kísérleti állatok és tartási körülményeik Az állatkísérleti protokollt a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága engedélyével végeztük (engedélyszám: ZAI/100/ /2014). A kísérletet összesen 816 ROSS- 308-as, vegyes ivarú húshibrid csirkékkel végeztük, amelyeket napos korban szállítottunk a tanszékünk kísérleti telepére. A csibék a devecseri Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft. Levente Telep I. keltetőjéből származtak. A kelést követően a telep szakemberei a naposcsibéket szexálták, és azok ivar szerint elkülönítve kerültek tanszékünk kísérleti telepére. A napos csirkéket automata, computerrel vezérelt optimális környezeti feltételeket biztosító zárt helyiségben helyeztük el, amelyekben 2 x 1 m nagyságú és 1,7 m 2 hasznos alapterületű (az etető és itató berendezések területével csökkentett) szecskázott búzaszalma mélyalommal ellátott, horganyzott lemezből és huzalból készített fülkék voltak kialakítva, a csoportos tartás érdekében. Egy-egy fülkébe, napos korban 17 jércét és 17 kakast (összesen 34 csibe/ fülke) telepítettünk, ahol azokat vegyes ivarban a 40. életnapig neveltük. Az állatok takarmányozása önetetőkből, itatásuk önitatókból történt ad libitum módon. A helyiség hőmérsékletét, világítását és az egyéb környezeti feltételeket a ROSS technológiában előírt feltételek szerint szabályoztuk. A csibék a 2. héttől kezdődően heti egy alkalommal az ivóvizükben szelén kiegészítést kaptak (Reaszelén Combi; Pharmotéka Bt; 0,25 g/ttkg) A kísérleti állatok takarmányozása, kísérleti kezelések A 40 napos kísérleti időszakban a csibék 4 fázisú takarmányozásban részesültek; 0-11 nap: indító takarmány keverék, nap: nevelő I. takarmánykeverék, nap: nevelő II. takarmánykeverék, nap befejező takarmánykeverék. Az indító takarmánykeveréket a csirkék morzsázott, a többi fázis keverékét granulált formában fogyasztották. A kísérleti csibék napos korig egységesen azonos összetételű indítótápot fogyasztottak, amelyben a búza teljes mennyiségét a takarmánykeverék őrölt formában tartalmazta. A nevelő 308

3 szakasztól kezdődően négy kísérleti kezelést alakítottunk ki, amelyekben kezelésenként eltérő mennyiségben a granulátumban lévő őrölt búza rovására a takarmánykeverékhez szemes búza lett adagolva az 1. táblázat szerinti arányokban. 1. táblázat A kísérlet kezelései a takarmányban alkalmazott egész szemű búza arányok (%) alapján Időszak Hizlalási szakasz I. II. III. IV nap Indító nap Nevelő I nap Nevelő II * nap Befejező * * Csökkentett nyersfehérje és aminosav tartalommal a nevelő II. és a befejező szakaszban A kísérleti takarmánykeverékek kukorica, búza, extrahált szójadara és fullfat szója felhasználásával készültek, hizlalási szakaszonként az egyes kezelések keverékei azonos energia (AMEn), nyersfehérje, lizin, metionin, metionin+cisztin tartalommal rendelkeztek. A kísérleti takarmánykeverékeket kezelésenként hat fülke állataival takarmányoztuk. Ennek megfelelően egy-egy kezelés takarmánykeverékét összesen 204 vegyes ivarú (102 jérce és 102 kakas) fogyasztotta. Annak érdekében, hogy az érvényben lévő állatvédelmi előírásokat az állatsűrűséget illetően betartsuk, a kísérleti állományt megritkítottuk. Ennek érdekében a 33. életnapon, a testsúlyuk egyedi mérését követően, fülkénként 6 (kezelésenként 36, összesen 144) csibét eltávolítottunk a kísérletből. Kísérleti adat és mintagyűjtés A kísérleti időszak folyamán rendszeresen, figyelemmel kísértük a csirkék egészségi állapotát. Reggelente összegyűjtöttük az esetleges hullákat, megmértük azok súlyát és megállapítottuk az elhullás okát. Napos korban, a 11., a 18., a 28. és a 40. életnapon a kísérleti csirkék súlyát egyedenként, grammos pontossággal egy állatmérlegen lemértük. Az első három mérlegelés idejében fenotípusosan a jércéket és a kakasokat nagy pontossággal elkülöníteni nem tudtuk, ezért ezen időpontokban mért eredményeket vegyes ivarra adtuk meg. A 40. életnapon ugyanakkor a jércéket és a kakasokat megbízhatóan felismertük, ennek megfelelően a súlymérlegelési eredményeket ivaronként tüntettük fel. A súlymérlegelésekkel egy időben fülkénként, visszamértük a megmaradt takarmányokat, és a vizsgálati időszak elején bemért takarmány és a visszamért takarmány mennyiségének különbözete alapján kiszámoltuk az egy kg élősúly előállítására felhasznált takarmány mennyiségét (n=6). A 40. napi mérlegelést követően fülkénként egy jércét és egy kakast (kezelésenként 6 jércét és 6 kakast) random szerűen történő kiválasztást követően CO 2 kábítás után elvéreztettünk. A tollazat eltávolítása után grammos pontossággal mérlegelve meghatároztuk a konyhakész testtömeget, a mellfilé, a combok és a hasűri zsír súlyát, és azokat a vágás előtti élőtömeg arányában fejeztük ki. A vágott testekből kipreparáltuk az emésztőcsövet, majd elkülönítettük és lemértük a zúzógyomor súlyát két gramm tizedes pontossággal, egy laboratóriumi táramérlegen. Statisztikai analízis Kísérletünkben az eredmények statisztikai értékelését egytényezős varianciaanalízissel (ANOVA) végeztük el. Az egyes mérési paramétereknél a takarmány kezelés szignifikáns hatása esetén (F-teszt; p<0,05) a csoportok közötti igazolható különbségek megállapítására LSD-, Duncan- és Tukey-teszteket használtunk. A számítások elvégzéséhez az IBM SPSS Statistics 20.0 GL Model Unvariate Test statisztikai programcsomagot alkalmaztuk

4 Eredmények és értékelésük Egészségi állapot A kísérlet folyamán nem tapasztaltunk különösebb állategészségügyi problémát. Az időszak alatt elhullott csibék számát és az elhullás okát kezelésenként a 2. táblázat szemlélteti. 2. táblázat A kísérletben elhullott állatok kezelésenkénti megoszlása a hizlalás egyes fázisaiban (db/kezelés) Kezelés Hizlalási szakasz Indító Nevelő I. Nevelő II. Befejező nap nap nap nap Összes db (%) Elhullás feltételezhető oka I (0,4) II (1,1) III (1,2) IV (0,9) Összesen (3,7) 1: hasvízkór; 2: SDS; 1:lábbénulás 1: hasvízkór; 7: SDS;1: ismeretlen 2: hasvízkór;7: SDS; 1:ismeretlen 1: hasvízkór;6: SDS 5: hasvízkór;22: SDS;1: lábbénulás; 2: ismeretlen A búzát nem tartalmazó kontroll kezelés esetében az elhullás a kísérleti időszakban 0,4 % volt. A szemes búzával kiegészített kezelésekben a szemes búza mennyiségétől függően az elhullás 0,9-1,2% között alakult. Az elhullások okai között legtöbbször a hasvízkór és a hirtelen szívhalál (sudden death syndrome; SDS) szerepelt. Testsúly, takarmányértékesítés A testsúly mérlegelések átlagértékeit a 3-5. táblázatok foglalják össze. A táblázatokból látható, hogy a szemes búza kiegészítés a nevelő szakaszok végén nem gyakorolt kedvezőtlen hatást az állatok testsúlyára egyik kezelési szinten sem. Eredményeink alapján az egész szemű búza etetése a kakasok élősúlyát nem befolyásolta a kísérlet végén, míg a jércék esetében az emelt szintű szemes búza alkalmazása (III. csoport) kisebb testsúlyt eredményezett a kontroll (I.) csoporthoz képest (p<0,05). 3. táblázat A kísérleti állatok élősúlya (g) a hizlalás kezdetén (0. nap) Ivar Kakas Jérce Átlag SD Átlag SD I. 47,99 2,92 48,78 2,76 II. 48,26 2,86 48,21 2,69 III. 48,46 2,83 48,23 2,63 IV. 48,31 2,63 48,79 2,44 310

5 4. táblázat A kísérleti állatok élősúlya (g) a kísérlet indító, nevelő I. és II. szakaszainak végén Mérési időpontok Indító (11. nap) Nevelő I. (18. nap) Nevelő II. (28. nap) Átlag SD Átlag SD Átlag SD I. 369,2 31,9 817,6 77,4 1818,7 205,6 II. 361,0 31,7 815,1 82,2 1804,0 221,2 III. 365,6 39,1 813,8 85,6 1782,2 223,7 IV. 363,9 34,2 824,6 74,1 1801,0 209,6 5. táblázat A kísérleti állatok élősúlya (g) a hizlalás végén (40. nap) Ivar Kakas Jérce Átlag SD Átlag SD I. 3305,3 294,3 2734,6 a 215,6 II. 3273,5 354,0 2697,4 ab 248,8 III. 3243,0 285,4 2649,1 b 281,1 IV. 3252,8 288,3 2669,1 ab 222,4 ab Azonos oszlopon belül a különböző betűjelzéseket tartalmazó átlagok szignifikánsan különböznek (LSD-teszt; p<0,05) Szignifikáns különbségeket tapasztaltunk a csibék takarmányértékesítésében (6-7. táblázatok). A II. kezelés állatai 1kg élősúly gyarapodáshoz kevesebb (p<0,05) takarmányt használtak fel, mint az I. (kontroll) csoport, vagy a nagyobb arányban szemes búzát tartalmazó takarmánykeveréken nevelt III. és IV. csoportok a kísérlet teljes időszakára vonatkoztatva. Ennek az eredménynek a kialakulásában feltételezhetően szerepe volt annak, hogy a nevelő II. szakaszban ( nap) a II. kezelés állatai szignifikánsan (p<0,05) kedvezőbb takarmányértékesítést mutattak, mint a I. (kontroll) kezelés vagy a csökkentett táplálóanyag tartalmú IV. kezelés csibéi. Érdekesnek tűnik megemlíteni, hogy a IV. kezelés, a nevelő I. szakaszban, a takarmány csökkentett táplálóanyag tartalma ellenére a legkedvezőbb takarmányértékesítést érte el. Ebben a szakaszban a IV. csoport szignifikánsan (p<0,05) kevesebb takarmányt használt fel 1 kg élősúly előállításához, mint a Kontroll (I: kezelés), vagy a III. csoport. 6. táblázat A kísérleti állatok takarmányértékesítése (kg/kg) a kísérlet indító és nevelő I. és II. szakaszaiban Hizlalási szakasz Indító (0-11. nap) Nevelő I. ( nap) Nevelő II. ( nap) Átlag SD Átlag SD Átlag SD I. 1,13 0,04 1,39 b 0,02 1,54 bc 0,04 II. 1,15 0,03 1,37 ab 0,02 1,50 a 0,03 III. 1,14 0,04 1,40 b 0,04 1,53 ab 0,

6 IV. 1,15 0,01 1,34 a 0,05 1,57 c 0,02 ab Azonos oszlopon belül a különböző betűjelzéseket tartalmazó átlagok szignifikánsan különböznek (Duncan-teszt; p<0,05). 312

7 7. táblázat A kísérleti állatok takarmányértékesítése (kg/kg) a kísérlet befejező szakaszában és a teljes hizlalás során Hizlalási szakasz Befejező ( nap) Teljes hizlalás (0-40. nap) Átlag SD Átlag SD I. 2,01 0,09 1,61 b 0,02 II. 1,94 0,12 1,57 a 0,03 III. 2,04 0,16 1,60 b 0,03 IV. 1,99 0,04 1,61 b 0,01 ab Azonos oszlopon belül a különböző betűjelzéseket tartalmazó átlagok szignifikánsan különböznek (Duncan-teszt; p<0,05). Vágási eredmények A 40. életnapon, a kísérlet végén levágott csirkékből mért értékes húsrészek (mellfilé és combok) a zúzógyomor valamint a hasűri zsír testtömeg százalékában kifejezett értékeit a 8. táblázat szemlélteti. Sem a mellfilé, sem a combok, sem pedig a hasűri zsír mennyiségének relatív arányaiban nem tapasztaltunk szignifikáns különbségeket. 8. táblázat A kísérleti állatok 40. hizlalási napra vonatkozó vágási adatai (az élősúly %-ában; n=6 kakas és 6 jérce) Vágási értékmérő Zúzógyomor Mellfilé aránya Combok aránya Hasűri zsír aránya aránya Átlag SD Átlag SD Átlag SD Átlag SD I. 21,49 2,37 18,99 1,24 0,69 a 0,10 2,00 0,64 II. 21,96 1,94 19,24 1,11 1,01 b 0,14 1,82 0,80 III. 20,98 1,41 19,31 1,26 1,12 c 0,15 1,70 0,54 IV. 20,80 1,79 18,95 1,36 1,07 bc 0,13 1,92 0,55 ab Azonos oszlopon belül a különböző betűjelzéseket tartalmazó átlagok szignifikánsan különböznek (LSD-teszt; p<0,05). A zúzógyomor súlya ugyanakkor a szemes búza kiegészítés hatására szignifikánsan növekedett (p<0,05). A legnagyobb zúzó súlyokat a nagyobb arányú szemes búzát tartalmazó kezelésben részesült csirkékben (III. és IV. kezelések) mértünk. E két kezelés állataiban a zúzógyomor súlya 62,2 illetve 55,1 %-al volt nagyobb, mint a szemes búza kiegészítést nem tartalmazó kontroll csibékben, de az alacsonyabb szintű szemes búzát tartalmazó II. keverékben is 46,4 %-al meghaladta a kontrollértékeket (1. ábra)

8 g/k g a b I. II. III. IV c b c 1. ábra A zúzógyomor élősúlyhoz viszonyított aránya (g/kg élősúly az egyes kezelések esetében (I-IV); A különböző betükkel jelölt oszlopok az LSD test szerint szignifikáns eltéréseket mutatnak (p<0,05) A kísérleteink során egyértelműen igazolódott, hogy a takarmánykeverékekhez adagolt szemes búza, takarmányfázisonként függően 5-30%-os mennyiségben nincs kedvezőtlen hatással a brojlercsirkék egészségi állapotára, növekedési ütemére. Eredményeinkkel igazoltuk, hogy a szemes búza kiegészítés növeli a zúzógyomor relatív tömegét, amelyet már más szerzők is tapasztaltak (Amerah és Ravindran, 2008; Biggs és Parsons, 2009). Az egész búzaszem etetésével elért kedvezőbb takarmányértékesítési eredményeket a szakirodalom alapján valószínűleg olyan élettani folyamatok magyarázzák, mint például a csirkék hatékonyabb zúzógyomor működése és emésztőtevékenysége, a bélcsőben élő egészségesebb mikroflóra, a patogén jellegű és zoonotikus mikroszervezetek visszaszorulása. Irodalomjegyzék Amerah, A.M., Ravindran, V., Influence of method of whole-wheat feeding on the performance, digestive tract development and carcass traits of broiler chickens. Anim. Feed Sci. Technol. 147, Biggs, P., Parsons, C.M., The effects whole grains on nutrient digestibilities, growth performance, and cecal short chained fatty acid concentrations in young chicks fed ground corn soybean meal diets. Poult. Sci. 88, Engberg, R.M., Hedemann, M.S., Steenfeldt, S., Jensen, B.B., Influence of whole wheat and xylanase on broiler performance and microbial composition and activity in the digestive tract. Poult. Sci. 83, Roche, M., Feeding behavior and digestive motility of birds. Reprod. Nutr. Dev. 21, Svihus, B., The gizzard: function, influence of diet structure and effects on nutrient availability. World s Poult. Sci. J. 67,

BROJLER Teljesítménymutatók

BROJLER Teljesítménymutatók 08 BROJLER Teljesítménymutatók An Aviagen Brand ROSS 708 BROJLER: Teljesítménymutatók Bevezetés A füzet a Ross 708 Brojler teljesítménymutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Fábián János, Ph.D. Kutatás-fejlesztési igazgató Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Kukorica tőzsdei jegyzésének alakulása

Részletesebben

ROSS 308. Teljesítménymutatók SZÜLŐPÁR EURÓPA. An Aviagen Brand

ROSS 308. Teljesítménymutatók SZÜLŐPÁR EURÓPA. An Aviagen Brand ROSS 308 Teljesítménymutatók EURÓPA SZÜLŐPÁR An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 szülőpár állományok teljesítménymutatóit tartalmazza, és a Ross Szülőpár kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

WellCome. A legoptimálisabb indítás naposcsibék számára

WellCome. A legoptimálisabb indítás naposcsibék számára A legoptimálisabb indítás naposcsibék számára A legoptimálisabb indítás A modern baromfitartásban a naposcsibék első életnapjai kiemelten fontosak az állomány jövőbeni termelési eredménye szempontjából.

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK Baromfitakarmányok Central intenzív brojler indító 5% komplett premix kokcidiosztatikummal Kiegészítő takarmány Cikkszám: 412-115-01 Nettó súly: 25kg tak.mész, búzatak.liszt,

Részletesebben

SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei

SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 08 SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 2013 An Aviagen Brand 1 ROSS 708 SZÜLŐPÁR 708 ÁLLOMÁNY: Takarmányok beltartalmi beltartalmi értékei értékei Bevezetés A kiadvány a Ross 708 szülőpár

Részletesebben

TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia

TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia 1 TETRA-H nevelési és tojástermelési technológia A kettős hasznosítású TETRA-H nyugodt vérmérsékletű, színes tollú hibrid a külterjes tartást is kitűnően

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE. Megbízó: PAMAX Kft. (Monor)

ZÁRÓJELENTÉS. ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE. Megbízó: PAMAX Kft. (Monor) ZÁRÓJELENTÉS ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE Megbízó: PAMAX Kft. (Monor) Készült: ÁTK, Herceghalom, Modell Telep Témavezető: Dr. Gundel János, intézeti igazgató ÁTK,

Részletesebben

SZÜLŐPÁR Teljesítmény Mutatók június

SZÜLŐPÁR Teljesítmény Mutatók június 08 SZÜLŐPÁR Teljesítmény Mutatók Bevezetés A füzet a Ross 308 szülőpár állományok teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross 308 Szülőpár tartástechnológia kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

Nádudvar, április 5. Nagisz Rt. - Takarmánykeverõ

Nádudvar, április 5. Nagisz Rt. - Takarmánykeverõ Tisztelt partnerünk! A Nádudvaron megvalósult állattenyésztés indokolttá tette a megbízható minõségû, zökkenõmentes, magas színvonalú takarmánygyártás megteremtését. Így épült fel 1973-ban az elsõ takarmánykeverõ,

Részletesebben

Részletes takarmányozástan 3. gyakorlat Tenyésznövendék és tojótyúk takarmányozása A tenyésznövendékek takarmányozása Hajtatott nevelés hátrányai: Ivarérés felgyorsul Tojásrakás korán megindul Apró, keltetésre

Részletesebben

SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei

SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 308 1 SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 2013 An Aviagen Brand ROSS 308 SZÜLŐPÁR PARENT STOCK: ÁLLOMÁNY: Nutrition Takarmányok Specifications beltartalmi értékei Bevezetés A kiadvány a Ross

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK Programvezető és témavezető: DR. SCHMIDT JÁNOS az MTA levelező

Részletesebben

A takarmányozás hatása a brojlerek bélflórájára és emésztési folyamataira Molnár A. Dublecz F. Wágner L. Pál L. György M. Husvéth F. Dublecz K.

A takarmányozás hatása a brojlerek bélflórájára és emésztési folyamataira Molnár A. Dublecz F. Wágner L. Pál L. György M. Husvéth F. Dublecz K. A takarmányozás hatása a brojlerek bélflórájára és emésztési folyamataira Molnár A. Dublecz F. Wágner L. Pál L. György M. Husvéth F. Dublecz K. Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék, Pannon Egyetem

Részletesebben

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal A takarmány önmagában nem elegendő a magas színvonalú termeléshez. Termelést befolyásoló tényezők Takarmány Genetika Egyéb tényezők (menedzsment,

Részletesebben

Kettős hasznosítású (háztáji) hibridek. Nevelési és tojástermelési technológiája

Kettős hasznosítású (háztáji) hibridek. Nevelési és tojástermelési technológiája BÁBOLNA TETRA Kettős hasznosítású (háztáji) hibridek Nevelési és tojástermelési technológiája BÁBOLNA SUPER HARCO & BÁBOLNA TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia Bábolna TETRA Kft a technológiában

Részletesebben

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Minisztérium A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmányozásban Budapest, 2013. július 8. A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

AZ ALPROJEKTEK ÜTEMEZÉSE

AZ ALPROJEKTEK ÜTEMEZÉSE Kérjük a különböző fázisokat tevékenységekre és projektelemekre lebontva, negyedéves ütemezéssel megadni (amelyet majd Ganttdiagrammban kell bemutatni és a különböző feladatokat szövegesen is le kell írni

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar. Készítette: Hegedűsné Baranyai Nóra Dublecz Károly Benedek Zsuzsanna

Pannon Egyetem Georgikon Kar. Készítette: Hegedűsné Baranyai Nóra Dublecz Károly Benedek Zsuzsanna magyarországi sertéságazat nitrogén és ammónia emissziójának meghatározásához kapcsolódó tartástechnológiák és takarmányozási gyakorlatok felméréseinek eredményei Pannon Egyetem Georgikon Kar Készítette:

Részletesebben

A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága

A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága Feed Price/100 kg A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága A sertéshústermelés hatékonyságát alapvetően befolyásolja a takarmányárak és a sertés felvásárlási árának szintje és aránya. A takarmány

Részletesebben

Árutojás-termelés. Módszerei. előnevelés: 5-6 hétig utónevelés: 18-20. hétig

Árutojás-termelés. Módszerei. előnevelés: 5-6 hétig utónevelés: 18-20. hétig Árutojás-termelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet Dr. Konrád Szilárd egyetemi tanársegéd Módszerei 1. Egyfázisú: nevelés és termelés egy helyen

Részletesebben

Juhász Péter Prokisch József-Csorvási Éva-Petes Kata-Nemes Ildikó- Bársony Péter-Stündl László Debreceni Egyetem AGTC

Juhász Péter Prokisch József-Csorvási Éva-Petes Kata-Nemes Ildikó- Bársony Péter-Stündl László Debreceni Egyetem AGTC Juhász Péter Prokisch József-Csorvási Éva-Petes Kata-Nemes Ildikó- Bársony Péter-Stündl László Debreceni Egyetem AGTC 2013. május 22-23. XXXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás A szelén: Sokáig toxikus

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi)

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi) APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi) Kapcsolat MAGYARORSZÁG: ANIMAL FEED Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27. Mail: info@animalfeed.hu www.animalfeed.hu Tel/Fax.: 76/ 324-237

Részletesebben

24. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2012.

24. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2012. SPIRULINÁVAL (Arthrospira platensis) ÉS/VAGY KAKUKKFŰVEL (Thymus vulgaris L.) KIEGÉSZÍTETT TAKARMÁNY ETETÉSÉNEK HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE ÉS VÁGÁSI TULAJDONSÁGAIRA GERENCSÉR ZS. 1, SZENDRŐ ZS.

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Nyúltartás Nyúltartás Ajánlott fajta/genotípus:

Részletesebben

EURÓPA. Teljesítménymutatók ROSS 708 SZÜLŐPÁR. An Aviagen Brand

EURÓPA. Teljesítménymutatók ROSS 708 SZÜLŐPÁR. An Aviagen Brand EURÓPA ROSS 708 SZÜLŐPÁR Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 708 szülőpár-állományok teljesítménymutatóit tartalmazza, és a Ross Szülőpár tartástechnológia kézikönyvvel együtt

Részletesebben

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN Feledi Tibor, Rónyai András, Gál Dénes, Kosáros Tünde, Pekár Ferenc, Potra Ferenc, Csengeri István Halászati és Öntözési Kutatóintézet,

Részletesebben

A brojlertest zsírsavösszetétel módosításának takarmányozási lehetőségei

A brojlertest zsírsavösszetétel módosításának takarmányozási lehetőségei A brojlertest zsírsavösszetétel módosításának takarmányozási lehetőségei Pálfy Tamás 1 Gundel János 2 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

EURÓPA. ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók. An Aviagen Brand

EURÓPA. ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók. An Aviagen Brand EURÓPA ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 szülőpár állományok teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross 308 Szülőpár tartástechnológia kézikönyvvel

Részletesebben

AZ ARANYKÁRÁSZ (CARASSIUS CARASSIUS L.) INTENZÍV NEVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

AZ ARANYKÁRÁSZ (CARASSIUS CARASSIUS L.) INTENZÍV NEVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HALÁSZATI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS HALÁSZATI ÉS ÖNTÖZÉSI KUTATÓ INTÉZET SZARVAS 2009 AZ ARANYKÁRÁSZ (CARASSIUS CARASSIUS L.) INTENZÍV NEVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Sudár Gergő 1, Molnár Tamás 1, Demény Ferenc

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER MOSONMAGYARÓVÁR 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK A mai rohanó világban egyre gyakrabban érkezik el az a pillanat, amikor összefut a nyál a szánkban és a nagymamáink által elkészített,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. Horn Péter MTA rendes tagja Témavezető: Dr. Hancz Csaba a mezőgazdasági

Részletesebben

(Adalékkal kezelt repcedara, szójadara kiváltására)

(Adalékkal kezelt repcedara, szójadara kiváltására) (Adalékkal kezelt repcedara, szójadara kiváltására) 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84. telefon: 06 30 473 9989 email: kapcsolat@fhpagrohaz.hu www.fhpagrohaz.hu 1. A takarmány-alapanyag nevének értelmezése

Részletesebben

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA Limousin tenyészüszők választási mutatóinak vizsgálata 1 () LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA KOVÁCS A. 1 -BÁDER E. 1 - MIHÁLYFI I. 2 -GYÖRKÖS I. 3 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-

Részletesebben

1,45 1,40 1,35. kg/kg 1,20 1,21 1,13 1,15 1,10 1,05. 1,00 D Prestarter 1,37. BS Új Piggy PLATINUM

1,45 1,40 1,35. kg/kg 1,20 1,21 1,13 1,15 1,10 1,05. 1,00 D Prestarter 1,37. BS Új Piggy PLATINUM A BÁBOLNA TAKARMÁNY új fejlesztésű PLATINUM PRESTARTER malac-takarmányának elnevezése az egyik legnemesebb fém, a platina latin nevére utal. Az ékszeriparban is használt platina az aranyhoz, vagy az ezüsthöz

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A Ismertesse a gazdasági állataink tartásánál alkalmazott etetési módszereket és itatási módokat! Az etetés néhány

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Sertéstartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Sertéstartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Sertéstartás Sertéstartás Ajánlott fajta/genotípus:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Baromfi-és Társállattenyésztési Tanszék Doktori Iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER akadémikus, az MTA rendes tagja Témavezetı: DR. BOGENFÜRST

Részletesebben

RESPIG felmérések termelési és gazdasági eredményeinek összefoglalása

RESPIG felmérések termelési és gazdasági eredményeinek összefoglalása RESPIG felmérések termelési és gazdasági eredményeinek összefoglalása SERTÉSAKADÉMIA 1.2.0 (Budapest, 2012. február 18.) Dr. Ózsvári László Az állattartó telepeken, mint vállalkozásokban a fő cél a gazdasági

Részletesebben

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai Sárközi Tamás UBM Feed kft Az előadás tárgya 1, Malac takarmányozás 2, Koca takarmányozás 3, Hízó takarmányozás 4, Malacszám növelésének lehetősége A SERTÉSTAKARMÁNYOZÁSI

Részletesebben

összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter

összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter Időszerű kérdések a baromfitenyésztés köréből, összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter Az egy főre eső évi GDP és az állati eredetű élelmiszerek aránya az összes energia-bevitelhez képest GDP

Részletesebben

Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére

Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére Ardó László, Csengeri István, Rónyai András, Jeney Zsigmond

Részletesebben

volgense G.) intenzív rforrásokat tartalmazó

volgense G.) intenzív rforrásokat tartalmazó KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR SERTÉS ÉS KISÁLLATTENYÉSZTÉSI TANSZÉK Kősüllő (Sander volgense G.) intenzív nevelése eltérő zsírforr rforrásokat tartalmazó haltápok etetése mellett. Szabó Gergely,

Részletesebben

A BAROMFITAKARMÁNYOZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A BAROMFITAKARMÁNYOZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2008. 57. 5. 469 483. 469 A BAROMFITAKARMÁNYOZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DUBLECZ KÁROLY PÁL LÁSZLÓ WÁGNER LÁSZLÓ BÁNYAI ADÉL TÓTH SZABOLCS FARKAS RÓBERT ÖSSZEFOGLALÁS Az Európai

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA

DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA CÉGISMERTETŐ A Dalmand Zrt. elődje 1949-ben alakult meg a volt Eszterházy és Magyar Királyi Ménesbirtok helyén 2000 hold területtel.

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

A brojler takarmányozás aktuális kérdései. Dr. Gyenis József takarmányozási szakértő

A brojler takarmányozás aktuális kérdései. Dr. Gyenis József takarmányozási szakértő A brojler takarmányozás aktuális kérdései Dr. Gyenis József takarmányozási szakértő Aktualitások Takarmányozási költségek csökkentése Toxinokról - érthetően Brojler termelési feltételek Termelési eredmények

Részletesebben

BÁBOLNA Tetra-H. Nevelési és tojástermelési TECHNOLÓGIA

BÁBOLNA Tetra-H. Nevelési és tojástermelési TECHNOLÓGIA BÁBOLNA Tetra-H Ketts hasznosítású hibrid Nevelési és tojástermelési TECHNOLÓGIA Hegeds Zsolt Karácsonyi Gyuláné Bábolnai Naposcsibe Márkabolt Bábolnai Naposcsibe Márkabolt 6000 Kecskemét, Budai hegy 121.

Részletesebben

A rost szerepe a kocák takarmányozásában

A rost szerepe a kocák takarmányozásában A rost szerepe a kocák takarmányozásában Mézes Miklós Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék Gödöllő 1 Növényi sejtfal Nyersrost A nyersrost olyan növényi szénhidrátok komplex keveréke, amelyeket

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetője DR. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezető DR. MILISITS GÁBOR Tudományos

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

EXEMPLIS DISCIMUS - Példákból tanulunk

EXEMPLIS DISCIMUS - Példákból tanulunk EXEMPLIS DISCIMUS - Példákból tanulunk A tartásmód hatása a tyúkok tojástermelő képességére a genotípustól függően, az első és a mesterséges vedletést követő második tojástermelési időszakban SÜTŐ Z. 1

Részletesebben

TYÚK ÉS PULYKA TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI KÓDEX IV.

TYÚK ÉS PULYKA TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI KÓDEX IV. TYÚK ÉS PULYKA TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI KÓDEX IV. 2007 HEN AND TURKEY PERFORMANCE TESTING CODE IV. 2007 Készítették a Kisállattenyésztési Kódex Bizottság alábbi tagjai: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Bleyer

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

TETRA L Superb TOJÓHIBRID NEVELÉSI ÉS TOJÁSTERMELÉSI TECHNOLÓGIA

TETRA L Superb TOJÓHIBRID NEVELÉSI ÉS TOJÁSTERMELÉSI TECHNOLÓGIA TETRA L Superb TOJÓHIBRID NEVELÉSI ÉS TOJÁSTERMELÉSI TECHNOLÓGIA TETRA L Superb TOJÓHIBRID NEVELÉSI ÉS TOJÁSTERMELÉSI TECHNOLÓGIA Tartalom Tartalom Bevezetés 2 Értékmérő tulajdonságok 3 Nevelési időszak

Részletesebben

szló 2, Hancz Csaba 1

szló 2, Hancz Csaba 1 Különböző oljok htás z friki hrcs és nílusi n tilápi növekedn vekedésére és húsminőségére Biró Jnk 1, Molnár r Eszter 2, Szthmári LászlL szló 2, Hncz Csb 1 1) Kposvári Egyetem Állttudományi Kr, Kposvár

Részletesebben

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur.

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur. Premixek lovaknak A termék tartalmazza mindazokat a vitaminokat, makró és mikroelemeket, melyekre a fokozott fizikai és szellemi igénybevételkor nagyobb mennyiségben van szüksége a szervezetnek és amelyeket

Részletesebben

A DDGS ETETHETŐSÉGE ÉS ANNAK HATÁSA A CSIRKE ÉS A PULYKA TERMELÉSÉRE ÉS HÚSMINŐSÉGÉRE

A DDGS ETETHETŐSÉGE ÉS ANNAK HATÁSA A CSIRKE ÉS A PULYKA TERMELÉSÉRE ÉS HÚSMINŐSÉGÉRE MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A DDGS ETETHETŐSÉGE ÉS ANNAK HATÁSA A CSIRKE ÉS A PULYKA TERMELÉSÉRE ÉS HÚSMINŐSÉGÉRE Doktori értekezés (PhD) tézisei Heincinger Mónika Gödöllő 2015 A doktori iskola

Részletesebben

8. Ismertesse a pecsenye-csirke elıállítás technológiáját!

8. Ismertesse a pecsenye-csirke elıállítás technológiáját! 8. Ismertesse a pecsenye-csirke elıállítás technológiáját! 1. A fajta, hibrid megválasztása Fajták: Fehér cornish: Amerikai Egyesült Államokban tenyésztették ki. A fajta, mint apai keresztezési partner,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SÁRGA MAGYAR TYÚK ANYAI VONALRA ALAPOZOTT TERMÉKELİÁLLÍTÁS LEHETİSÉGEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SÁRGA MAGYAR TYÚK ANYAI VONALRA ALAPOZOTT TERMÉKELİÁLLÍTÁS LEHETİSÉGEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet Doktori iskola vezetıje Dr. Benedek Pál Témavezetı Kovácsné Dr. habil. Gaál

Részletesebben

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök VI. MSDay Budapest, 2013. február 21. Dr. Jacsó Attila Dr. Földi József A kezdet Permetező kabin alkalmazása az istállóban A folytatás:

Részletesebben

A CSOPORTNAGYSÁG HATÁSA A MÉLYALMON NEVELT NYULAK TERMELÉSÉRE.

A CSOPORTNAGYSÁG HATÁSA A MÉLYALMON NEVELT NYULAK TERMELÉSÉRE. A CSOPORTNAGYSÁG HATÁSA A MÉLYALMON NEVELT NYULAK TERMELÉSÉRE KUSTOS K. 1, JUHÁSZ ZS. 1, KOVÁCS D. 1, EIBEN CS. 2, SZENDRŐ ZS. 3 1 Lab-Nyúl Kft, 2100 Gödöllő, Malomtó u. 8. 2 Kisállattenyésztési és Takarmányozási

Részletesebben

Korszerű ledes világítástechnikai rendszerek. Előadó: Faludi Tamás ügyvezető-igazgató

Korszerű ledes világítástechnikai rendszerek. Előadó: Faludi Tamás ügyvezető-igazgató Korszerű ledes világítástechnikai rendszerek Előadó: Faludi Tamás ügyvezető-igazgató Dilaco Lighting Kft. Cégünk fő tevékenysége: fénytechnikai világítástechnikai műszerek, vezérlőberendezések fejlesztése

Részletesebben

A KENDERMAGOS MAGYAR TYÚK NÖVENDÉKEINEK ÉLŐTÖMEG NÖVEKEDÉSE ÉS VÁGÓÉRTÉKE

A KENDERMAGOS MAGYAR TYÚK NÖVENDÉKEINEK ÉLŐTÖMEG NÖVEKEDÉSE ÉS VÁGÓÉRTÉKE A KENDERMAGOS MAGYAR TYÚK NÖVENDÉKEINEK ÉLŐTÖMEG NÖVEKEDÉSE ÉS VÁGÓÉRTÉKE Sófalvy Ferenc Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék, Hódmezővásárhely Bevezetés A baromfitenyésztésben

Részletesebben

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN Dr. Koppány György VITAFORT ZRT BEVEZETÉS A BIOÜZEMANYAG CÉLÚ ALKOHOLGYÁRTÁS ALAPANYAGAI A MAGAS SZÉNHIDRÁT TARTALMÚ NÖVÉNYI

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 3 Issue 3 Gödöllı 2007 198 A SÁRGA MAGYAR TYÚK ANYAI VONALRA ALAPOZOTT KERESZTEZÉSEINEK EREDMÉNYEI Konrád

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Nevelési útmutató és fajtakínálat

Nevelési útmutató és fajtakínálat Nevelési útmutató és fajtakínálat A Goldavis csibék nevelésének kiemelt feladatai Flex, Redbro, Master Gris, Farm, Farm Color, Farm Q, Farm Q (fekete), Gris Barre és Avicolor 04 Az elmúlt évtizedek baromfitermelési

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK Szarvasmarha- és juhtakarmányok Borjú starter koncentrátum 20% Termékszám: 923-000-00 Nettó súly: 20kg extrahált szójadara, lucernaliszt, MCP, takarmánymész, előkeverék

Részletesebben

R Tartástechnológia 2009 E L J O R B 1

R Tartástechnológia 2009 E L J O R B 1 1 BROJLER Tartástechnológia 2009 Előszó A kézikönyv célja a segítségnyújtás, melyet az Aviagen partnereinek nyújt a lehető legjobb termelési eredmény elérésének érdekében. Ez nem jelenti azonban a tartástechnológia

Részletesebben

Magyarországi kísérleti eredmények a Feedbee virágpor helyettesítő méhtáplálékkal

Magyarországi kísérleti eredmények a Feedbee virágpor helyettesítő méhtáplálékkal Magyarországi kísérleti eredmények a virágpor helyettesítő méhtáplálékkal A Vernalis Bt. által forgalmazott, virágpor helyettesítő természetes méhtáplálékkal 2008 februárjától folytat kísérleteket gödöllői

Részletesebben

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ SERTÉSTARTÁS GAZDASÁGOSAN

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ SERTÉSTARTÁS GAZDASÁGOSAN KÖRNYEZETKÍMÉLŐ SERTÉSTARTÁS GAZDASÁGOSAN Rövid összefoglalás az Iowa-i Egyetem által végzett 2 éves könnyűszerkezetes épületekben elhelyezett, mélyalmos sertéstechnológia vizsgálatáról. Készítette: SEED-IMEX

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A létfenntartás táplálóanyag szükséglete A gazdasági állatok a takarmány táplálóanyagait elsőként létfenntartásra

Részletesebben

linolsav-tartalm tartalmának

linolsav-tartalm tartalmának Állati eredetű élelmiszerek n-3 3 zsírsav és s konjugált Zsédely Eszter Tanai Attila Schmidt JánosJ Állati eredetű élelmiszerek konjugált Bevezetés A konjugált linolsav (KLS) humán-egészségügyi szempontól

Részletesebben

ANTIBIOTIKUM MENTESEN!

ANTIBIOTIKUM MENTESEN! 2015-16 Termékkatalógus nyulaknak HATÉKONY TAKARMÁNYOZÁS! JÖVEDELMEZÖ NYULTENYÉSZTÉS! ANTIBIOTIKUM MENTESEN! Nyúltenyésztés antibiotikummentesen!! Nagyon sok tényező befolyásolja az eredményes nyúltenyésztést.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben

Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben HAKI Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben Csengeri István és munkatársai Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas Csengeri I. 2010. Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben

Részletesebben

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója Tárgyszavak: ammónia, tejelő tehenek, zsírok, trágyatárolás,

Részletesebben

Halolaj és növényi olajok hatása a ponty növekedésére és a filé esszenciális zsírsav tartalmára

Halolaj és növényi olajok hatása a ponty növekedésére és a filé esszenciális zsírsav tartalmára HAKI Halolaj és növényi olajok hatása a ponty növekedésére és a filé esszenciális zsírsav tartalmára Csengeri István, Potra Ferenc, Fazekas József, Rónyai András Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

BAROMFI HÍRmondó 21. szám / 2015. / 2. negyedév

BAROMFI HÍRmondó 21. szám / 2015. / 2. negyedév BAROMFI HÍRmondó 21. szám / 2015. / 2. negyedév AZ AGROFEED KFT. BAROMFI HÍRLEVELE Az Agrofeed Kft. kiállított és nagydíjat nyert a XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon (2.) BAROMFI ÜZLETÁG

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK, BORJÚ-, NÖVENDÉKNEVELÉS ÉS HÍZLALÁS - Az állattartási technológiák

Részletesebben

A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02

A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02 A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02 Szögedi Gazdaság Kft. Bemutatkozás Állomány Hosszú távú tervek Tartalom Célok Süldők felkészítése

Részletesebben

GYERMEKEK FIZIKAI FEJLŐDÉSE. Százalékos adatok és görbék. Fiúk Lányok Fiúk Lányok 1 72 76 81 69 74 79 8,8 10,5 12,6 8,1 9,7 11,6

GYERMEKEK FIZIKAI FEJLŐDÉSE. Százalékos adatok és görbék. Fiúk Lányok Fiúk Lányok 1 72 76 81 69 74 79 8,8 10,5 12,6 8,1 9,7 11,6 MAGASSÁG (cm) SÚLY (kg) Fiúk Lányok Fiúk Lányok min átlag max min átlag max min átlag max min átlag max 0 46 50 54 46 49 54 2,5 3,5 4,3 2,5 3,4 4,2 0,5 64 68 73 62 66 70 6,7 8,2 9,9 6,1 7,5 9,0 1 72 76

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Emelt alfa-linolénsav tartalmú tápok hatása a brojler csirke húsminőségére

Emelt alfa-linolénsav tartalmú tápok hatása a brojler csirke húsminőségére Emelt alfa-linolénsav tartalmú tápok hatása a brojler csirke húsminőségére Pálfy Tamás 1 Hermán Istvánné 2 Lugasi Andrea 3 Vadáné Kovács Mária 4 Erdélyi István 1 Gundel János 2 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. KOVÁCS MELINDA egyetemi tanár Témavezető: DR. HANCZ CSABA a mezőgazdasági

Részletesebben

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE 91 AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., MILISITS G., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I. Pao Agrártudomáyi Egyetem, Állatteyésztési Kar, Kaposvár

Részletesebben

Energetikai alapon (1986-tól):

Energetikai alapon (1986-tól): Általános takarmányozástan gyakorlat Energiaértékelés - kérődző A táplálóhatás/táplálóérték jellemzése Takarmányegység egységnyi takarmány ellenében termelődött állati termék az összehasonlítás alapja

Részletesebben

Bene Szabolcs 1 - Kovács Gellért 2 - Polgár J. Péter 3

Bene Szabolcs 1 - Kovács Gellért 2 - Polgár J. Péter 3 Bene Szabolcs 1 - Kovács Gellért 2 - Polgár J. Péter 3 Néhány tényező hatása különböző házityúk genotípusok tojásainak kelési idejére és keltethetőségére Some effects on hatching time and hatchability

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék Doktori iskola vezet je: Dr. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezet : Dr. SZENDR ZSOLT az

Részletesebben