K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA NOVEMBER ÁRA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR Kimondani ráérünk, Hallgatni soha. Tatiosz Hioszi A következő szám megjelenésének napja: december 20. Lapzárta: december 13. Hírek a Táncsicsból Írásunk az 5. oldalon Vannak még csodák Írásunk a 6. oldalon FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Hétvégi gyülekezeti szalonnasütés Írásunk a 10. oldalon Emelt fővel búcsúztunk a Magyar Kupától Írásunk a 12. oldalon Nemzeti gyásznap Írásunk a 7. oldalon Thaiföld nagykövete látogatott városunkba I Írásunk a 7. oldalon Piamsak Militachinda nagykövet, felesége és Dr. Udvardi Erzsébet polgármester

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG november K i s b é r V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e s z e p t e m b e r e i ü l é s é n e k k i v o n a t a A Képviselők döntöttek, hogy 410,- Ft/m3-es lakossági, és 475,- Ft/m3-es közületi díj legyen a városban fizetendő csatornahasználati díj. az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. a év első félévi adóügyi feladatokról szóló beszámolót elfogadta. elrendelte pályázat előkészítését a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretére, "közoktatási infrastrukturális fejlesztés" támogatására. A Petőfi Sándor Általános Iskola teljes körű felújítása, amely tartalmazza a komplex akadálymentesítést, és a jelenlegi ebédlő és konyha felett új tantermek, valamint számítástechnika-terem kialakítását. A Bánki Donát Szakképző Iskola fejlesztését és a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola számára közösségi tér (aula) építését, az épület akadálymentesítését. A projektek várható összköltsége: ,- Ft Ebből saját erő: ,- Ft Igényelt támogatás: ,- Ft elfogadta a Hántai Részönkormányzat, valamint a Gazdasági és Műszaki Bizottság javaslata alapján elkészített használati szerződést. A szerződésben foglaltak szerint 10 évre a Hántai Horgászegyesület használatába adja október 01. napjától a hántai 085 és 087 hrsz. alatti tavakat. A Testület az utasvárók kihelyezése iránti kérelmek kapcsán megvizsgálja, hogy a Bánki Donát Szakképző Iskolában és a Városigazgatóságon van-e lehetőség utasvárók előállítására, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg hol szükséges további utasvárókat kihelyezni. A Képviselő-testület elrendelte a buszpályaudvart és a Pilbauer közt összekötő gyalogút építésének előkészítését. az alábbi feltételek mellett adja át 10 éves időtartamra, üzemeltetésre a városközpont fejlesztéseként megépült DN 200-as ivóvízvezetéket: Az első 5 évre Kisbér Város Önkormányzata nem kér bérleti díjat az ÉDV Zrt.-től a vezeték használatáért, melynek fejében az ÉDV Zrt. vállalja, hogy saját beruházásban megvalósítja a fejlesztés során kimaradt Zrínyi utcai tömb DN 200-as vezetékre való rákötését, valamint felvállalja a Kisbért sajnálatos módon elkerülő, DN 350-es körvezetékhez való csatlakozás terveztetését, a teljes tervezési költség finanszírozását. A második 5 évre vonatkozó bérleti díjat a felek később, külön megállapodás alapján állapítják meg. A Testület elrendelte a Batthyány tér - Komáromi út sz. főút, iparterület útvonalon kerékpárút építésének előkészítését. kezdeményezi, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. Törvény 69/A. (7) bekezdése alapján az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. jelenleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság kezelésében lévő részvénycsomagjának 50% + 1 szavazaton felül eső része a Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással. E cél megvalósítása érdekében Kisbér Város Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. Törvény 69/A. (7) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Észak-dunántúli Vízmű Zrt. törzstőkéjét megtestesítő részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város lakosságát is) kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Kisbér Város Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal. A tulajdonjog átruházásával a továbbruházási tilalom - kivéve az önkormányzatok közötti részvényátadás -, valamint a tevékenységi szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződést Kisbér Város Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel megköti. A Város Képviselő-testülete fenntartja a 22/2007. (I. 29.) határozatában foglaltakat, nem járul hozzá, hogy a pénzügyminiszter pályázatot írjon ki Kisbér városában történő lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére. Kisbér Város Képviselő-tes tülete belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe január 1-től. hozzájárult a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításához. Az oktatási tevékenység kerül be szeptember 1-től a kistérség működésébe. elhatározta, hogy csatlakozik a "Bakonyalja-Kisalföld kapuja" Helyi Közösséghez. A Helyi Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának, a Kisbéri és Komáromi kistérség felzárkóztatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében. A "Bakonyalja- Kisalföld kapuja "Helyi közösségben Kisbér Város Önkormányzatának képviseletére dr. Udvardi Erzsébet jogosult. a 143/2007. (VIII. 17.) sz. határozatát az alábbiakra módosította: a) A z önálló gazdálkodás megszűntetése révén az (Folytatás a következő oldalon)

3 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 3 (Folytatás az előző oldalról) Őszi Napfény Idősek Otthona létszámát szeptember 1-től 3 fővel (1 fő titkárnő, 1 fő raktáros, 1 fő analitikus ügyintéző) b) a Városigazgatóság létszámát szeptember 1-től 5 fővel (2 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő anyagnyilvántartó, 1 fő egyéb irodai ügyintéző, 1 fő telepőr), c) a Bánki Donát Szakképző Iskola létszámát szeptember 1-től 1 fővel csökkenti (1 fő gazdasági vezető) d) a Polgármesteri Hivatal létszámát szeptember 1-től 3 fővel növeli (2 fő gazdálkodási, 1 fő pénzügyi ügyintéző), ezzel párhuzamosan kialakul egy intézménygazdálkodási iroda e) a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola álláshelyeinek számát november 28-tól 1 fővel (1 fő pedagógus) csökkenti. a 41/2007. (II.26.) sz. határozatának 5. pontját az alábbira változtatta: 5.) Az intézmény működési területe: Az Idősek Otthona vonatkozásában: Kisbér város és városrésze Hánta, Komárom - Esztergom megye területe. A gyermekjólléti alapellátás: Családok Átmeneti Otthona vonatkozásában: Kisbér és térsége, Közép-dunántúli Régió területe az állampolgári jogok fogászati alapellátásra feladat átadási szerződést kössön. A Képviselő-testület támogatta pályázat benyújtását a G K M Útpénztár keretére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások támogatására. A Sebességkijelző berendezés telepítése Kisbér belterületén összköltsége 1 db berendezés esetén: ,- Ft. elrendeli pályázat előkészítését a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretére, "A pedadok Átmeneti Otthona működésével kapcsolatban a következőkről határoz: Soron következő ülésére bekéri a Családok Átmeneti Otthonának a Jelentéssel összhangban módosított szakmai programját jóváhagyásra. A évi költségvetési rendeletének megalkotásakor megvizsgálja a három fő szakképzett gondozó felvételének, valamint heti 5-5 órában jogi- és pszichológiai tanácsadó alkalmazásának finanszírozhatóságát. elfogadta a Kisbéri Napok pénzügyi elszámolását. a kisbéri Polgárőrséget a VIII. Kisbéri Napokon végzett munkájáért ,- Ft támogatásban részesítette a évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére. engedélyezte a Volkswagen Bora típusú, JEA-520 rendszámú gépjármű megvásárlását Ft-os vételi áron, az önkormányzat évi költségvetésében foglalt tartalékalap-terhére. támogatta a Benex Trans Kft. Kisbéren történő letelepedését. Több napirendi pont nem lévén Dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést berekesztette. Malomsoki László Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete október 29-i ülésének jegyzőkönyvéből a városi honlap elkészítésével és folyamatos szerkesztésével megbízott Big Brain Kft-nek a honlap elkészítésére és feltöltésére 10 naptári napot határozott meg. Amennyiben a honlap ezen határidőn belül nem készül el, ill. a feltöltése nem történik meg Kisbér Város Képviselő-testülete a Big Brain Kft-vel kötött szerződést azonnal felmondja. A Képviselő-testület a Város Polgármestere által beterjesztett javaslatot - Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala ügyrendjére, munkarendjére valamint ügyfélfogadási rendjére - elfogadta. A Testület a Polgármesteri Hivatal létszámát a 187/2007. (X.29.) sz. határozattal elfogadott ügyrenddel összhangban 36 főben állapította meg november 1-től azzal, hogy az önkormányzat évi költségvetése tervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy önkormányzati szinten létszámnövekedés ne legyen. Malomsoki István Nagyigmánd, Ifjúmunkás u. 5. sz. alatti lakos önkormányzat könyvvizsgálói országgyűlési biztosának OBH 4226/2006. sz. jelentésében (A továbbiakban: Jelentés) foglalt hiányosságok orvoslása érdekében a Csaláfeladatainak ellátására vonatkozó megbízását változatlan feltételek mellett a és 2009 évi beszámolók vizsgálatának időszakára meghosszabbította. felhatalmazta Kisbér Város Polgármesterét, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdése alapján Dr. Dobos Adéllal, a dr. Dobos és Társa Orvosi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. (2889 Súr, Damjanich u. 58.; Cg.: ) képviselőjével a kisbéri gógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" támogatására. A fejlesztés összköltsége az igényektől függően: ,- Ft. A Testület a fenntartása alatt álló oktatási intézmények alapító okiratait a maximális tanulólétszám tekintetében módosította. A Város Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tett és egyúttal elrendelte, hogy a város készülő oktatási koncepciójában a Petőfi Sándor Általános Iskola feladatai között az "Erdei iskola", mint tevékenységi forma szerepeljen szeptember 1- től kezdődően. a Kisbéri Kézilabda Club Khe. részére a évre (kétszázharmincezer) forint; a Spartacus SE részére a évre (hatvanezer) forint; a Sakkbarátok Egyesülete részére a 2007.évre (hatvanezer) forint; a Kisbéri Lovas sportegyesület részére a évre (ötvenezer) forint, működési támogatást biztosít. A támogatás összegét a évi költségvetési rendeletének előirányzatából biztosítja. A december 8-án megrendezésre kerülő Gúta-Kisbér Sportnap megrendezését az Önkormányzat (százezer) forinttal támogatja. A támogatás összegét a évi költségvetési rendeletének előirányzatából biztosítja. nyilatkozik arról, hogy a 12 bakonyalji település csatornázására, tisztítására közös pályázatot kíván benyújtania, amely projekt keretében kiépítésre kerül Bakonysárkány Vérteskethely közös szennyvízelvezető rendszer a kisbéri szennyvíztisztító telep fejlesztésével. Nyilatkozik arról, hogy befogadja Bakonysárkány és Vérteskethely községek 150 köbméter/nap mennyiségű szennyvizét, amennyiben a két település önkormányzata biztosítja a pályázathoz benyújtandó terveket, a községek közigazgatási területét érintő területek vonatkozásában a szolgalmi jogot, valamint a pályázathoz szükséges 20 % önerőt. Kisbér közigazgatási területét érintő földterületek vonatkozásában eljár a legoptimálisabb (Folytatás a következő oldalon)

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG november (Folytatás az előző oldalról) nyomvonal kialakításában, valamint biztosítja a pályázat 2. fordulójában a kapacitásbővítéshez szükséges önerőt. Sikeres pályázat esetén a szennyvíztisztító működtetőjével az érintett önkormányzatokkal közösen üzemeltetési szerződést köt. elfogadta az ÉDV Zrt-vel történt tárgyalásról szóló tájékoztatást, amely szerint az ÉDV Zrt. vállalja a Kisbért sajnálatos módon elkerülő, DN 350-es körvezetékhez való csatlakozás vízjogi engedélyezési terveinek elkészíttetését. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében ajánlatot kérjen önkormányzati kötvénykibocsátásra, illetve a meglévő hitelállomány átkonvertálására. a Raiffeisen Bank Rt. Tatabányai Fiókjánál felvett Ft rövid lejáratú folyószámla hitelkeret összegének Ft-ra történő felemelését rendelte el. Malomsoki László Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete november 6-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: A Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. Elfogadta a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást költségvetési szerve nem végezheti, elrendelte a Hgt. 27. (4) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására. Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére, egyúttal elrendeli a Kisbéri Városigazgatóság tevékenységi körének felülvizsgálatát, az intézmény alapító okirata módosításának képviselő-testület elé terjesztését. Elfogadták a Kisbér Mikrotérségi Közoktatásfejlesztési Koncepciót. a Batthyány Kázmér Szakkórház intézményvezetője kérésére elrendelte a Kisbér, Iskola u. 11. sz. alatti kórházépület földszintjén lévő, kihasználatlan 0113 számú (betegfelvételi ügyeletes szoba) és 0115 számú (személyzeti tartózkodó, teakonyha) helyiségek átminősítését büfé működtetéséhez. Malomsoki László Szeretne elutazni? Egyhetes üdülések félpanzióval: Zalakaros: Ft Gyula: Ft Bükfürdő: Ft Sárvár: Ft Harkány: Ft Kehidakustány: Új! Egyedül utazók társaságát szervezzük: Várjuk az Ön jelentkezését is Hétvégi üdülések: 3 nap félpanzióval: Ft-tól Szilveszteri programok- már most! Tunézia: 8 nap repülővel, félpanzióval: Ft-tól + illetékek Kisbér Tourist Utazási Iroda 2870 Kisbér, Komáromi út 1. Tel.34/ Fax: 34/ ügyeleti telefon:06/30/ Közérdekű tájékoztatás Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. a kémények éves ellenőrzését és tisztítását, valamint az esetlegesen elmaradt éves szolgáltatási díj beszedését végzi, október 24-től a település teljes területén. A évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díjai: Megnevezés Lakossági Közületi Egyedi (db) - gravitációs 924,-Ft 2.400,-Ft - turbós 3.000,-Ft 3.840,-Ft Gyűjtő (szint) -gravitációs 588,-Ft 1.296,-Ft - turbós 2.340,-Ft Ft Kisközponti 60 kw alatt (db) - gravitációs 1.536,- Ft 3.600,- Ft - turbós 4.200,-Ft 5.400,-Ft Központi 60 kw felett (fm) - gravitációs 576,-Ft - turbós 1644,-Ft A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak. A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelőberendezés) ellenőrzése, tisztítása az éves díj fele. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a munkálatok zavartalan és folyamatos végzése érdekében az ellenőrzés feltételeit biztosítani szíveskedjenek. Kisbér, október KOMTŰZ Kft. K Ö Z L E M É N Y A KISBÉRI HORGÁSZEGYESÜLET EZÚTON FEJEZI KI KÖ SZÖNETÉT AZON SZEMÉLYEKNEK, AKIK 2006 ÉVBEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1 %-ÁT EGYESÜLETÜNK JAVÁRA FELAJÁNLOTTÁK. A BEFOLYT ,- FT-OT KÖRNYEZETVÉDELMI, VALAMINT IFJÚSÁGI ÉS VER SENYSPORT FEJLESZTÉSÉRE FORDÍTOTTUK. ASZ: KISBÉRI HORGÁSZEGYESÜLET TAGSÁGA Dákai József alpolgármester a Városházán 2007 november 28-án 18órakorKépviselői lakossági fórumot tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. Dákai József alpolgármester fogadóórája a továbbiakban minden hónap harmadik hetében szerdán délután óra között lesz. Kérjük ekkor keressék őt fogadóóráján a Városházán. Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Kégl Attila városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u

5 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 5 S é t á l j a z é l e t e d é r t Papírgyűjtést szerveztek október 9-én, a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A diákok - gyakran szülői segítséggel - hozták az iskolában a kötegelt papírt. A tatabányai civil szervezetek évek ótafigyelemfelhívósétát szerveznek a mellrák elleni küzdelem céljából. Az idén, mint a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke vettem részt, de nőként, orvosként is szívesen elfogadtam a meghívást. A sajtó és az utcai sétálók érdeklődése mellett a megyeházától sétáltunk a kórházig, ahol Dr. Nemeskéri Mariann orvosigazgató fogadott bennünket, és elmondta, hogy ez a betegség időben felismerve gyógyítható. Megyénkben évente új beteget fedeznek fel. Kihangsúlyoznánk a szűrésre behívott asszonyoknak még a fele sem jelenik meg, holott a szűrés vizitdíj mentes, az utazási költséget is vagy az Önkormányzat vagy a Társadalom Biztosító átvállalja. Az elmúlt hónapban zajlott városunk női lakosságának is a vizsgálata Tatabányán. Pontos megjelenési adatot még nem tudok adni, csak remélni merem, hogy minél nagyobb létszámban vették igénybe a lehetőséget. Lelki és testi egészségnek örvendő anyákra, nagyanyákra van szükségünk. Küzdjünk együtt, és hívjuk fel mindenki figyelmét a daganatok elleni küzdelem fontosságára. Dr. Udvardi Erzsébet A "Sétálj az életedért" akció védnöke Az általános iskolások - az országos kezdeményezéshez csatlakozva - szemetet gyűjtöttek október 19-én. A kisiskolások a parkban, a felsősök a Spartacus pályán és a Komáromi utcában jártak. Sajnos elég sok nejlonzsák megtelt. Hírek a Táncsicsból A tanítás és tanulás, mint fő tevékenységünk mellett számtalan fontos esemény történt iskolánkban az elmúlt hetekben. Környezetvédelmi nap keretében sikeres hulladékgyűjtő akción vagyunk túl. Jelentős mennyiségű papírt és fémet gyűjtöttünk. Az ebből befolyt pénzt az iskola korszerűsítésére fordítjuk. Ünnepi műsor keretében megemlékeztünk az aradi vértanúkról a 9. b osztály tanulóinak közreműködésével. Október 5-én délutáni program keretében Budapestre utaztak az érdeklődő diákok és tanárok a Titanic kiállítás és a Planetáriumban egy érdekes előadás megtekintésére. A kirándulást Senkár Éva és Völczné Elekes Judit tanárnők szervezték meg. A nagy erőpróbát és ügyességet kívánó, országos bevetéspróbákon való sikeres szerepléseink alapján meghívást kaptunk a Bakonyban megrendezett nemzetközi hadgyakorlatra, melyen iskolánkat 4 diák képviselte. A közelmúlt jelentős sport eseménye volt a megyei atlétikai csapatbajnokság, ahol iskolánk diákjai távolugrásban vettek részt. Október 20- án tartottuk megemlékezésünket az 1956-os forradalom évfordulója tiszteletére Az ünnepi egyenruhába öltözött diákság a Wass Albert Művelődési Központban hallgatta meg az emlékműsort. Már évek óta hagyomány, hogy diákjaink közreműködnek a városi ünnepségen. Nagy gonddal történt a felkészülés erre a jeles alkalomra. Pölöskei Rita és Kántor Péter magyar tanárok és Szteblák Zsuzsanna énektanár vezetésével diákjaink sok szép vers és dal által igyekeztek felidézni a történelemformáló napokat., színvonalas műsorukkal emléket állítottak 1956 neves és névtelen hőseinek. A megemlékezés az ünneplő közönség soraiban nagy tetszést aratott. Már kitűztük a 2008/2009-es beiskolázási évhez kapcsolódóan a nyílt napokat december 11-én és 12- én 17 órától várjuk az érdeklődőket iskolánkba, ahol rövid tájékoztató után tanáraink vezetésével megismerhetik intézményünket. Fáné Fekete Mária tanárnő Budapesti kirándulás október 5-én a gimnázium diákjai közül több mint 100-an két autóbusszal indultunk Budapestre. A kirándulás fő célja a Titanic kiállítás volt, de előtte a Planetáriumban vettünk részt egy izgalmas előadáson. Nagy élmény volt "Az égbolt csodái" című előadást látni és hallani, ugyanis abban az egy órában benne volt az egész világegyetem. Ezután a kiállításra mentünk. Elcsodálkoztunk, hogy a késő délutáni órákban is több száz turista várta a bejutást. A bejáratnál mindenki kapott egy beszállókártyát a Titanicra, amelyen rajta volt a neve, kora és egyéb adatai. A kiállításon sok tárgyat láttunk, amit a víz alól hoztak fel egy különleges négykarú géppel. Sok ezüst kanalat, sótartót, fésűt, hamutartót találtak. De számomra a legérdekesebb mégis a valódi jéghegy volt. Amikor hozzáértem egy pillanatra a Titanicon éreztem magam. Sok új dolgot tudtunk meg a Titanicról, mert a falakon végig kísértek bennünket a különböző nyilatkozatok, a megtalált feljegyzések és iratok. A kiállítás legvégén mindenki megnézhette, hogy az általa képviselt személy túl élte-e a katasztrófát Számomra a kirándulás nagy élmény volt, soha nem nem fogom elfelejteni. Pantinchin Beáta 11. b osztályos tanuló

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG november Óvoda Óda Városháza kis csapata eldöntötte, tegyünk jót! Cselekedjünk nemest, szépet, minden évben hasonlót. Gondolkodtunk, elmélkedtünk, segítséget hol, kinek? Hántalak óvodája, konyha nélkül nem leheti Járólap kell? Gyerünk! Rajta! Gyűjtsünk erre kollégák! Nyíltak tárcák, gyűltek ezrek, nagy boríték lett tehát. Köszönetnyilvánítás a hántai óvoda A Gyöngyszem Óvoda dolgozói és a hántai városrészben lakó gyerekek köszönetüket fejezik ki Kisbér Város Polgármesterének, Dr. Udvardi Erzsébetnek, a jegyző Úrnak, Dr. Dörnyei Vendelnek, hogy támogatta a Polgármesteri hivatalban dolgozók kezdeményezését, mely szerint gyűjtést szer konyhájának felújításáért veznek a Gyöngyszem Therm KFT végezte el. A Óvoda hántai kihelyezett munka összköltsége csoportjának konyhafelújítására ,- Ft volt. Az adományt az önkor Az összegyűlt ,- Ftot, mányzat két dolgozója, Halmai Gabriella önkormányzat mányzati képviselő a tiszteletdíjából Róthné Kertész Mónika és Szabó Erika adta át. Nagyon egészített ki, így kedves gesztus volt, hogy új, könnyen tisztítható, szilárd erre az alkalomra Mónika a burkolatot kapott a megható pár szó mellé, írt konyha aljzata. egy ódát, melyet szeretnék A munkálatokat Halmai közzé tenni. Összegyűlt hát burkolatnak így az ára - nagy dolog. Szeretettel átadhatjuk, büszke szívünk úgy dobog. S el kell mondjam miért kedves még szívünknek e pillanat, főnökségünk mivel minket, nagymértékben támogat. Úgy eszmében, akár pénzben, kivették a részüket, Polgármester és a jegyző, velünk együtt érzett. Egy emberként álltak mögénk, be jó érzés, úgy bíz ám! Egységben az erő - véltük, emberségből vizsgáztál! Így hát kedves kis ovisok, ugyan mit is mondhatnánk? Örülünk, hogy segíthettünk, jobb emberré válva tán. Drága kicsi gyermekeknek kívánunk mind száz csodát, egészséget, szeretetet, boldogságot élten át! Róthné Kertész Mónika Hántán a közterületeket, a temetőt Vida Ferenc tartja rendben, a település lakosainak megelégedésére. V a n n a k m é g c s o d á k Egy pénteki napon vendégek érkeztek a hántai óvodába. Nagy meglepetésünkre nem jöttek üres kézzel. Jövetelük o k á t versbe szedve mondták el. Ez a vers önmagáért beszél. Tehát a pénz már megvolt a járólapra, de találnunk kellet valakit, aki le is rakja nekünk. A Halmai- Therm Kft. emberei és az egyik alvállalkozója elvállalta a feladatot. De erre sajnos nekünk nem volt pénzünk. Halmai Gabriella felajánlotta, hogy kifizeti a hiányzó összeget. Egy hétvége alatt lerakták a járólapot. Most már semmi akadálya nem lehet annak, hogy az óvodánk zavartalanul működjön. A gyerekek és a szülők nevébe szeretnénk ezúton is köszönetet mondani. Köszönjük az anyagi, a tárgyi és az eszmei segítségért. Vida Mónika " K ö s z ö n ö m szépen m i n d e n k i n e k " Előttem már többen elmondták a mi kis óvodánk fantasztikus történetét, ezért én a részletekbe nem is mennék bele. Bár igazából talán nem annyira furcsa, hogy ennyit beszélünk róla, hiszen számunkra ez olyan mint egy csoda. Most", mint a Részönkormányzat elnöke és mint magánember szeretném elmondani mit érzek. Én azt gondoltam hogy az emberek már teljesen belefásultak a mindennapi problémákba. A rohanó élet sajnos nem hagy időt az érzelmek kimutatására, és talán ez érthető is. De most ráébredtem, hogy egy nemes cél érdekében képesek vagyunk összefogni és segíteni. És ez igazán nemes cél volt, hiszen ezek a gyerekek nem kérnek mást, csak azt hogy a saját falujukban járhassanak óvodába. Véleményem szerint ennek természetesnek kellene lennie, de sajnos eljutottunk oda, hogy ezért küzdeni kell. Nekünk most sikerült, de vajon sikerül-e másoknak is? Mindenesetre mi most boldogok vagyunk. Én büszke vagyok arra, hogy nap mint nap ilyen emberek vesznek körül. Tehát ezúton szeretnék köszönetet mondani a jegyző úrnak, Dr. Dörnyei Vendelnek, hiszen ez az egész az ő kezdeményezésére történt. Látta az óvodánkat, a gyerekeket és elhatározta, hogy segíteni fog. Igazán hálásak vagyunk neki. Köszönet illeti a polgármester asszonyt, Dr. Udvardi Erzsébetet mert végig mellettünk volt és jó szívvel segített. És természetesen köszönetet szeretnék mondani annak a sok kedves embernek, aki a Polgármesteri Hivatalban dolgozik, és úgy érezte segítenie kell ezeken a gyerekeken. Nagy örömöt okoztak nekik és ezzel a cselekedettel példát mutattak a többi embernek. Megmutatták, hogy milyen nagy dolgokat lehet véghez vinni, ha van szeretet, segítő szándék és összefogás. Köszönöm szépen mindenkinek. Halmai Gabriella

7 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 7 A T h a i f ö l d n a g y k ö v e t e l á t o g a t o t t v á r o s u n k b a október 23-án hunyt el. Thaiföldön is munkaszüneti nap október 23-a. Ők a hőseiket, valamint szeretett királyukat ünneplik ezen a napon. Magyarországon a két lótenyésztéséről híres település 110 éve, 1897-ben, európai 14 országot érintő körútján látogatott Magyarországra, az akkori thai király, Őfelsége Chulalongkorn V. Ráma, akit hazájában "A Nagy és Szeretett Ki re, Bábolnára és Kisbérre is ellátogatott. Nálunk egyéves telivér csikókat, angol félvér kancákat, és kisbéri törzsméneket tekintett meg. Október 20-án, szombaton Piamsak Militachinda, Thaiföldi Királyság Nagykövetével ünnepeltük az évfordulót. A Nagykövet úr, felesége, és Dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony köszöntötte az ebből az alkalomból Kisbérre, a Wass Albert Művelődési Központba elhozott fotókiállításon rály" címmel ajándékoztak megjelenteket. A vendégek és meg. A király szeptember 20-án született, és kal köszöntötték vendéglátók kedves ajándékok egymást. A kiállítás megnyitója után a thai vendégek meghívták a kisbérieket thaiföldi táncosok bemutatójára, az ünnepi műsor után pedig egy különleges ételkóstolóra. A színpadon négy tájegység táncát láthattuk. Az első részben látható jelmezes táncot régen kizárólag nemeseknek mutatták be. A táncokban minden mozdulatnak más a jelentése. Láthattunk északi, "kezeikkel is. táncoló" koreográfiát. A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközép Iskola tanulói emlékezetes október 23-ai műsort adtak, de a nézők ezúttal nagyon várták a táncosok további előadását. A tanulók műsora után a férfi táncos szóló táncát láthattuk, egy déli, maláj hatású mozdulatsort, majd egy hagyományos thai néptáncot három lány előadásában. Az ételkóstolón, az emeleten thai ételeket kínáltak, amelyek a nagykövet feleségének irányításával készültek. Köztük a legnagyobb siker talán a garnélarák-saláta volt. Az ételeket thai szakácsnők készítették, külön erre az alkalomra. Piamsak Militachinda, Thaiföldi Királyság Nagykövete már járt Kisbéren, az augusztusi lóversenyre jött el, és tervezi, hogy minden évben tiszteletét teszi nálunk. -ML- N e m z e t i G y á s z n a p Október hatodikán hagyomány megemlékezni nemzetünk nagy hadvezéreiről, és az első felelős magyar miniszterelnökről. A városi polgárok emlékeztek az aradi vértanúkra. A 158 éve Aradon kivégzett tábornokok és főtisztek, a Pesten kivégzett Batthyány Lajos emlékfái, valamint Széchenyi István szobra előtt rótták le kegyeletüket az emlékezők. A Wass Albert Művelődési Központ, és a Városháza előtti emlékfáknál a Himnusz közös éneklése után a résztvevők gyertyát gyújtottak, virágokat helyeztek el, és néma főhajtással tisztelegtek. O k t ó b e r 2 3. Kisbér Város október 20-án tartotta megemlékezését az os Forradalom és Szabadságharc 51. évfordulójáról. Hagyományosan a Pilbauerközben katonai tiszteltadás mellett kezdődött az emlékezés. Egy gyönyörű vers után Dákai József alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt. A z intézmények, civil szervezetek koszorúkat, magánszemélyek virágaikat helyezték el, gyújtották meg az emlékezés gyertyáit. Ezután az ünneplő közösség lesétált a kopjafához, ahol a pártok a civil szervezetek, magánszemélyek virágokat, koszorúkat helyeztek el, gyújtottak gyertyát, néma főhajtással tisztelegve a hősök előtt. A megemlékezés után az ünnepi műsor a művelődési központban folytatódott. Október 23-án, este szakadó esőben és november 4-én metsző szélben helyi polgárok gyújtottak gyertyát a kopjafánál.

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG november V á l l a l k o z á s o k K i s b é r e n 8. - Mikor alakult a Kft? - kérdezem Mócher Imrét, a TER- IMFORG Fémipari Gyártó és Kereskedelmi KFT ügyvezetőjét irodájában? ben, családi vállalkozásaként. - Hogyan kezdődött? - A vállalkozást feleségemmel hoztuk létre, vele, és a két gyermekemmel vagyunk a tulajdonosok. Fő profilunk az alkatrészgyártás 1 orsós automata esztergákon. - Már 1994 előtt is dolgoztak, volt üzem. Annak mi a története? ban tettem esztergályos mestervizsgát, gondolván, hogy majd valamikor kiváltom az iparengedélyt ban váltottam ki, akkor 25 éves voltam. A másodállásúaknak akkor működési engedély kellett, de le kellett tenni a mestervizsgát, mert nekünk ipari igazolványt adtak tól 1981-ig mellékállású voltam, az akkori Gamma Művekben dolgoztam től vagyok főállású. - Miért döntött így? - Már ekkor sok munkánk volt. Nem sajnáltam a Gammát otthagyni. Főleg élelmiszer-ipari kisgép alkatrészeket - konyhagép, mákdaráló, kávédaráló alkatrészeket, kiskonyhai gépekhez szeletelőt, vágót és egyéb alkatrészeket - gyártottunk. A boltokban lévő kávédarálókhoz is mi készítettük - akkor 4-en, 5-en voltunk - a motorpajzsokat, a kidobó tárcsákat. (Akkoriban az élelmiszerboltokban szinte csak szemes kávét lehetett kapni, amit a boltban elhelyezett darálóban mindenki magának ledarálhatott. Szerk.) 1994-ig, a Kft megalakulásáig voltam iparos. Ma is annak tartom magam. - Milyen változások voltak ezen időszak alatt, a rendszerváltás körül? között minden öszszeomlott. '93-ban mindent újra kellett kezdeni. Akkor a bányáknak dolgoztunk, az üveggyáraknak, a Gasztrometálnak. Ekkor kandallóalkatrészeket is gyártottunk től önálló külkereskedelmi joggal rendelkeztem, ami nagy dolog volt, nem kiváltság. E feltétellel lehetett exportálni önálló jogon. A feleségem is rendelkezett iparengedéllyel től indult az export, kiegészítette az újra induló gazdasági tevékenységet. Németország-. ba gyártottunk különböző al- - 8 automata gépünk van a hagyományos forgácsgépek mellett. Van 2 darab CNC (számítógép vezérlésű) esztergagépünk. Jelenleg 9 fővel dolgozunk és van 4 tanuló. Mindig voltak tanulók, akik fémforgácsoló szakmát tanultak. Jelenleg 3 munkatársunk van azok közül, akik nálam tanultak. - Látom sok feladat van a falitáblára tűzve. - November 23-ig tudjuk, melyik nap mit kell gyártanunk. (A riport október 16-án kékatrészeket, satuorsót, anyát, hajtószárakat ig volt ez a kapcsolat. Akkorra megerősödött egy osztrák felvonógyárral a kapcsolat, akinek ma is beszállítunk. - Ezen időszak alatt szemmel látható volt a fejlődés. (Szinte szomszédok vagyunk, átlátok az udvaron keresztül. Szerk.) - A '90-es évek végén mindig bővültünk, kinőttük a műhelyt. Bővítettünk, egy újabb csarnokot építettünk a meglevőhöz, majd folyamatosan pályáztunk a Széchenyi-tervre, a GVOPra (Gazdasági Versenyképesség Operatív program). A 2005-ben elkészült új üzemcsarnokban, már az uniós követelményeknek megfelelő munkafeltételeket tudjuk biztosítani magunknak és munkatársainknak. - Milyen gépekkel, hány munkatárssal dolgoznak? szült. Szerk.) Legutóbb egy ekkora kis műanyag valamit kellett készíteni egy állandó partnerünknek. - mutatja a néhány megmaradt darabot, ami jóval kisebb, mint egy gyűrű. - Természetesen a kis mennyiség ellenére legyártottuk. - Imre bácsi aktív társadalmi életet él. Melyik civil szervezeteknek tagja? - Ipartestületi tagnak valamikor kötelező volt lenni. Akkor Kisbéren 320-an voltunk. Ma 21-en vagyunk. Társadalmi tisztségként vagyok elnöke az Ipartestületnek. - Kamara? - Én egy osztályelnök vagyok. Különböző osztályelnökök vannak. Vasutasok, építőiparosok, kereskedők, fuvarozók. A kézműves tagozaton belül a fémiparosok osztályelnöke vagyok. - Miről szól ma a kamara? - A kamara egy markáns gazdasági érdekképviseleti szervezet, de a tagok is próbálnak egymásnak segíteni, például APEH ellenőrzés tapasztalatairól. De szervezünk közös tapasztalatcseréket, megnézzük egymás üzemét, illetve nagyobb multinacionális cégeket is megtekintünk. A kamara egyre több szakmában kapja meg a felügyeleti és vizsgáztatási jogot. Én például bejárok ide Kisbérre, vagy Tatabányára, Győrbe, Komáromba vizsgáztatni. Vizsgáztattam már a Tatabányai Aknászképzőben is, ahol az utolsó vájártanulóval találkozhattam. A fiatalember egyetemi tanulmányai mellett végezte el a vájárképzőt. Nagy élmény volt vele beszélgetni. - VOSZ? - A VOSZ (Vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetsége) megyei társelnöke vagyok. Itt feladatom a helyi tagtársakkal való kapcsolat, ami elég jó átfedéssel van a kamarai tagokkal, ez megkönnyíti a munkámat fő kisbéri tagja van, akik közül többen elnyerték már az Év Vállalkozója címet. - Például Mócher Imre. Ön mikor és miért kapott elismerést? ben. Ez kimondottan szakmai elismerés. A szakma ítéli oda. - Szabadidő, hobbi? - Versenylótenyésztés, lovászkodás. 3 saját ló van, és 2 bértartott. - és örömmel beszél a lovakról, versenyekről. - Kitűnő lovászunknak köszönhetően sok szép eredményt értünk el. Legutóbb az. ÁFÉSZ-kupát nyertük meg. - Tervek? - Szeretném megérni, hogy a kétfiú unokám közül legalább az egyik vigye tovább, vegye át a stafétabotot. - Köszönöm a bemutatkozást. - Soki -

9 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 9 Elkészült a Fáy András utca alsó szakaszának új burkolata. Kistérségi Mióta elkészült a Rákóczi Ferenc utca aszfaltozása, az utcában élő gyermekek szívesen játszanak a sima aszfalton, mert a forgalom szerencsére nem nagy. Az aszfaltot gyakran színesítik a gyermekek által készített írások, rajzok, ábrák. A kicsik és a nagyok sokat görkorcsolyáznak, kerékpároznak, rollereznek, ugráló köteleznek, ugróiskoláznak, vagy éppen - mint a képen látható - labdáznak. Vigyázzunk rájuk! gyermeklabdarúgó bajnokság Kistérségi gyermekfoci bajnokság fordulója volt Kisbéren. Négy csapat, Tárkány, Réde, Ászár-Császár-Kerékteleki, valamint Kisbér részvételével zajlik a verseny, melynek a kisbéri fordulója október 19-én zajlott a Spartacus pályán. A képen ászári és kisbéri tanulók mérkőzésének egy pillanata. A kisbéri piac messze földön híres. Kisbérről, a környező településekről, az ország szinte minden részéről jönnek eladók és vásárlók a heti piacra és az évi vásárokra. A legapróbb csecsebecséktől kezdve virágokig, gyümölcsökig, oltványokig, a kádártermékeken keresztül a pékárukig, ruházati és műszaki - új és használt - cikkekig szinte minden kapható. Vásárló, az kevés, mert itt is érződik az általános megszorítások hatása. Az állatpiacon a tyúkok és malacok között is bőségesen lehetett választani. A sertéstartónak azonban manapság nem jó lenni, mert nagyon alacsony a választási malacok ára. Október 18-án egy kilós malacot 7.500,- forintért meg lehetett venni, ami akkor érdekes, ha tudjuk, hogy néhány méterrel arrébb kakasokat lehetett venni, darabját 1.500,- forintért. Alig érdemes már Magyarországon állattartással foglalkozni. - mondják többen az eladók, a mezőgazdaságból élők. Hulladékgyűjtés M E G H Í V Ó Szeretettel meghívjuk az immár hagyománnyá vált SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJÁ-ra, melyet Petőfi Sándor Általános Iskola november 17-én szombaton 19 órai kezdettel rendez a Városi Sportcsarnokban. A zenét az ismert és kedvelt Betli Duó szolgáltatja. A belépőjegy, amely egy röviditalt és a vacsorát is magában foglalja 2200,- Forintba kerül. A bál bevételét a tanulmányi kirándulások és az erdei iskola támogatására fordítjuk. Jegyek elővételében az iskola portáján az alábbi időpontokban kaphatók November 5-től november 15-ig naponta 7-14 óráig. November 5-én és 6-án a fogadóórák napján 7-19 óráig. A részvételtől függetlenül várjuk szíves felajánlásukat a tombola nyereményekre, valamint sütemények készítésére. Köszönettel: Rendezőség a gimnáziumban Jó előkészítő munka után sok papír és fémhulladékot sikerült gyűjtenünk. Néhány nappal korábban ugyanis szórólapokon tájékoztattuk a lakosságot a szándékainkról. Ezen a napon nem volt tanítás az iskolában. Táska helyett talicskákkal, kézikocsikkal felszerelkezve érkeztünk a gimnázium udvarára. Tanárainkkal együtt végigjártuk az osztályonként kijelölt utcákat. A szülők közül is többen segítettek a nehezebb újságkötegek behordásában. Leszli Veronika és osztálytársai lovaskocsival járták az utcákat, hogy összegyűjtsék a nagyobb csomagokat, fémhulladékokat. Két nagy konténert sikerült telepakolni a gimnázium udvarán, ami annak is köszönhető, hogy a boltokból és néhány cégtől nagyon sok kartonpapírt kaptunk. A hulladékért kapott pénzt iskolánk további felújítására, szépítésére fordítjuk, mint a korábbi években. Csombok Zsófia 9.b osztályos tanuló Telt házas előadás, nagy siker volt a Wass Albert Művelődési Központban a Dvorák Pantomim Színház produkciója. Dvorák Gábor pantomimművész előadását, melybe a kisiskolásokat is bevonta, - hatalmas tapssal jutalmazták.

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG november A rendszerváltozás egyik jelképévé vált a Szörényi Levente - Bródi János által írt István, a király című rockopera. Végre láthattuk, hallhattuk Kisbéren is felnőtt szereplőkkel, élő előadásban a Sziget Színház előadásában. S á t r a k ü n n e p e Kapocs a múlt és a jövő között A Sátrak ünnepe hét napig tartó öröm, tánc, vigalom és mulatság, amely mind a zsidóságban, mind a kereszténységben univerzális üzenetet hordoz. Három fő eseményre utal, melyekből az első a múltban történt, a második a mindenkori jelenben zajlik, a harmadik pedig a jövőben fog beteljesedni. A sátor a Bibliában kétféle dolgot is jelképez egyszerre: egyrészt a családi élet színterét, másrészt a sátor az Istennel való közösséget is. A z Egyiptomból kiszabadult zsidók negyvenéves pusztai vándorlására emlékezve a múltat idézi. A jelenben az aratás és a szüret alkalmából Istennek adott hálaadás ünnepe. A Sátrak ünnepe azonban egy profetikus előkép is, amely a messiási királyság, tehát a jövőben megvalósuló aranykor várására mutat előre. Ezt a reménységet ünneplik a napokban szerte a világon ezen az ünnepen. A Hit Gyülekezete Kisbéri tagjai szeretettel hívnak minden érdeklődőt péntekenként este fél hétre az Ipartestületek Székházába, ahol Bibliai igazságokról hallhatunk bővebben. Információ kérhető a 30/ es telefonszámon. Horváth Levente HÉTVÉGI GYÜLEKEZETI SZALONNASÜTÉS A Kisbéri református gyülekezet szószékről is meghirdette a szombati szalonnasütést a gyülekezet valamennyi érdeklődő tagjának. Azoknak, akik az egyik közösségi internetes oldalon keresztül is tartják a kapcsolatot a gyülekezettel, a hirdetőfalon keresztül juttattuk el a meghívást. Meglepő módon néhány hittanos tanuló éppen ezen az úton szerzett tudomást erről az alkalomról és vette a fáradtságot, hogy el is jöjjön. Jó volt látni, hogy a presbiterek, felnőtt gyülekezeti tagok mellett ott voltak a fiatalok képviselői is. A legnagyobb természetességgel kapcsolódtak be a szalonnasütésbe. Kiválóan feleltek a Kisbér város történetével kapcsolatos vetélkedőben. Örültünk, hogy megtalálták a nekik megfelelő szórakozást is. A résztvevők szemmel láthatóan jól érezték magukat és az volt a véleményük, hogy jó lenne még az idén még egyszer szervezni egy ilyen közösségformáló hétvégét. Vajs Tibor Evangélikus hírek... Istentisztelet időpontok novemberben: Istentisztelet Kisbéren november 4-én 10 órakor november 18-án 14 órakor Istentisztelet Hántán október 31-én 10 órakor- Reformáció ünnepe november 1-én 16 órakor-temetői áhitat november 11 én 10 órakor november 18-án 10 órakor november 23-án 10 órakor Hittanórák időpontjai Hétfő: 4. és 6. tanóra Petőfi Sándor Általános Iskola Péntek: óra Hánta, gyülekezeti ház Egy hónap Erlangenben Egyházkerületünk püspökének, Ittzés Jánosnak a felajánlására, lehetőségem volt egy hónapot a németországi Erlangenben eltölteni, a Martin Luther Bund (Luther Márton Szövetség) által szervezett nyelvi kurzuson. Ez a szövetség azért alakult meg még a 20. század elején, hogy a világ különböző pontjain élő evangélikus közösségeket a megerősödésben segítse, támogassa törekvéseiket, mint például templomépítés, missziós szolgálatok stb. Épített örökségünk megőrzése fontos faladat. Kisbér városa ezért A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében szervezik meg minden is tekinti fontos feladatának a városközpont, a műemlék együttes esztendőben ezt a nyelvi kurzust, ahol idén 16 országból érkezett 28 szépségének megóvását, helyreállítását. résztvevő. Argentínától Kazahsztánig, Finnországtól Olaszországig Így gondolkodik Mák József úr is, aki a Vértesi Erdészeti és Faipari ZRT Kisbéri Erdészetének vezetője. Az Erdészet épületét, terjedtek a határok. Három csoportra osztva tanultunk, minden nap fél kilenctől délután négyig, még szombaton is. Furcsa volt visszaülni az iskolapadba, de ez a százhúsz tanóra nagy segítség volt a belső részeit és homlokzatát felújítják. A homlokzaton lévő szép címert - ami gipszből készült - az utóbbi vakolásoknál bevakolták, lefestették. A mostani munkálatok közben azt kibontották, és nyelv felelevenítésében, hiszen a nyelvvizsgám már tizenöt éves és azóta sokat felejtettem. Jó volt elbeszélgetni idegen tájak evangélikusaival a náluk folyó munkáról, és jó volt egy kicsit kizökkenni tavasszal szeretnék azt teljes egészében helyreállítani, befesteni. A renoválás előtt kutatásokat végeznek, hogy az eredeti állapotában lehessen azt bemutatni. A jövő évben szeretnék a garázsokat a megszokásból, és valami egészen mással foglalkozni, hogy aztán itthon, újult erővel kezdhessem a szolgálatot. is felújítani. Vancsai József lelkész

11 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 11 E l h u n y t Z s i v ó t z k y G y u l a Szentmisével egybekötött nyilvános gyászszertartással búcsúztatták el a budapesti Szent István-bazilikában a szeptember 29-én elhunyt olimpiai bajnok kalapácsvetőt, Zsivótzky Gyulát, a Nemzet Sportolóját. Zsivótzky Gyulától felesége, Komka Magdolna és két gyermeke, a labdarúgó Gyula és az jávai a Perczel Mór utcában lakott. atléta Attila vett búcsút Zsivótzky Gyula februárban Zsivótzky Gyula február 25-én, Budapesten született. Gyermekkorát Kisbéren töltötte, az általános iskolát itt végezte el. Édesanyjával, és báty- látszólag jó egészségben ünnepelhette hetvenedik születésnapját. Alig egy hónap múlva azonban váratlanul kórházba került, rákbetegséget állapítottak meg nála. Heteken, hónapokon át küzdött a gyilkos kórral, de már nem lehetett rajta segíteni. Az atlétika sportágban, kalapácsvetésben ért el kimagasló eredményeket, lett olimpiai bajnok. Klubjai: Kiskunfélegyházi Vasas, TF Haladás, TFSE, Újpesti Dózsa Legjobb eredményei: olimpiai bajnok (1968, Mexikóváros), kétszeres olimpiai ezüstérmes (1960, Róma; 1964, Tokió), Európa-bajnok (1962, Belgrád), Eb-ezüstérmes (1966, Budapest), Eb-bronzérmes (1958, Stockholm), négyszeres Európa-, kétszeres világcsúcstartó, Universiade-győztes (1959, 1961, 1965) Közéleti szerepei: az ÚTE elnökhelyettese ( ), a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke (1999-), a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja (2005- ), a Mező Ferenc Közalapítvány kuratóriumának elnöke (2004) Elismerései: Az év sportolója (1965, 1968), Magyar Örökség-díj (2000), MASZ: az Évszázad Atlétája (2000), a Nemzet Sportolója (2004), Kiskunfélegyháza és Balatonfenyves díszpolgára. Összeállította: Malomsoki L. Wass Albert Művelődési Központ kulturális programjai november 1-től december 31-ig Vida Orsolya - Simai Mihály: Költő most kell szólanod! November 8. Filharmónia előadás 10 és 12 óra közreműködik Sebő Ferenc ének és gitár, Horváth Mária ének November óra A szófogadatlan kiskakas - mesejáték November óra Leányvásár - operett rendező: Pintér Tibor (Sziget színház) November óra Zorán koncert November óra Nyiss kaput angyal - mesejáték November 30. Idősek napja Hánta December óra Kodály emlékműsor közreműködik a Székesfehérvári filmharmónia a Bakony néptáncegyüttes és a térség iskolai kórusai, Pro cantata kórus December 2. Advent és gyertyagyújtás a Wass Albert Művelődési Központ előtt fellépnek a kisbéri óvodások December 5. Hánta karácsony és mikulás a gyerekeknek: Volt ajándék, nincs ajándék - mesejáték December 7. Idősek napja Kisbér Wass Albert Művelődési Központban December 9. Adventi műsor és gyertyagyújtás a Wass Albert Művelődési Központ előtt közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói December óra Diótörő - mesejáték December óra Télapó itt van - mesejáték December óra Páratlan páros Kállay Bori, Fonyó Barbara és Vitray Tamás műsora December 15. Karácsonyi vásár a Lovardában December 16. Advent a Wass Albert Művelődési Központban közreműködnek a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói December 23. Advent a Wass Albert Művelődési Központban közreműködik a Nyugdíjas klub Számítógépes tanfolyam indult A József Attila Megyei Könyvtárral közös pályázaton könyvtárban, használók számára számítógépes tanfolyam szervezésére és lebonyolítására nyertünk pályázati pénzt. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék az internetet, annak részeit. Tudják használni az internetet információkeresésre, hivatalos ügyeik a könyvtárban Főiskolásoknak, egyetemi elintézésére. Ezen kívül megismerjék és használják az interneten elérhető könyvtári adatbázisokat, a levelező programokat. A 20 órás ingyenes tanfolyamot két csoportba osztva, a könyvtár nyitvatartási idején kívül tartottuk meg valamennyi résztvevő megelégedésére. Morvai Józsefné hallgatóknak Bizonyára minden diploma előtt állót foglalkoztat a kérdés, leküzdve a záróvizsgák nehézségeit, talál-e majd végzettségének, elképzeléseinek megfelelő, és a sikeres, boldog élethez vezető utat. Az sem mellékes, hogy ezt a lehetőséget a lakóhelyén, vagy annak közelében, illetve attól nagyobb távolságban találja meg. Mint minden városnak, úgy Kisbér önkormányzatának is az az érdeke, hogy a helyifiatalság ne más városokban keresse a boldogulását, és ezzel együtt gyakran új lakóhelyet, hanem azt szűkebb hazájában, itthon találja meg. A város önkormányzata ezért szeretettel vár minden hántai és kisbéri főiskolai és egyetemi hallgatót egy kötetlen beszélgetésre, november 24-én 16 órakor a Wass Albert Művelődési Központ Kamaratermébe. A találkozón Kisbér város vezetői tájékoztatják a résztvevőket városfejlesztési terveikről, a diplomások várható munkaerőpiaci helyzetéről, a lehetőségekről. A hallgatók elmondhatják jövőbeni elképzeléseiket, és akár javaslataikat is a későbbi együttműködés reményében. Bízzunk benne, hogy minél többen részt vesznek a találkozónkon, a kötetlen beszélgetésben, és ez segíteni fogja városunk fejlődését ugyanúgy, ahogy egyéni életük sikeres elindulását. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG november E m e l t f ő v e l b ú c s ú z t u n k a M a g y a r K u p á t ó l A Kisbéri Kézilabda Club történetében még nem voltpélda arra, hogy egy profi, a Nemzeti Bajnokság első osztályában játszó csapat ellen játszhassanak fiaink. A válogatott játékosokkal erősített Balaton K C együttesét, a Balatonfüredet láttuk vendégül október 26-án a Sportcsarnokban. A Magyar Kupa harmadik fordulóját is Kisbéren rendezhettük, mert alsóbb osztályban játszunk, mint ellenfelünk. Eddig túljutottunk a Keszthely és a Pápa csapatán, tehát már a 32- ben voltunk, ami nagy bravúr, mert más NB II-es csapat a térségünkből nem jutott el eddig. E rangos mérkőzésre a csapat meghívta a támogatókat, az Önkormányzat vezetőit, akik elfogadták a hívást, az első sorokból buzdították a csapatot. A kézilabda mérkőzések jelentős sportesemények lettek kis hazánkban. Sokan emlékezhetünk arra az időre, mikor NB II-ben játszottak lányaink a '80- as években, milyen sokan látogatták a meccseket. A lányokasszonyok és a férfiak mérkőzéseiket ma is sokan, köztük törzsszurkolók nézik. A kisbéri Sportcsarnok e napra is igazi arénává változott, ahol telt házban buzdíthattunk játékosainkat, végig sportszerű találkozón tapsolhattunk afiuk,-az ellenfél szép góljainak, megoldásainak. A fürediek ez alkalomra a szurkolói kemény maggal egy igazi dobot, igazi dobosokkal hoztak, akik midőn csapatuk támadott, már rá is zendítettek. A mérkőzés előtt mellettem megjegyezték, hogy már az is siker lesz, ha minden második gólra tudunk válaszolni. Az osztálykülönbség az első percektől látszott, de a kisbéri fiúk mégis csak bevarázsoltak 26 gólt az ellenfél kapujába. Minden gólunkat hatalmas ováció fogadta. Kikaptunk 46:26-ra, tehát a kisbéri szurkolók örülhettek, mert a gólok tekintetében 50 % fölött teljesítettünk, a játékban pedig sokszor bemutattunk klasszis megoldásokat. Mint Tóth Gábor edző és Róth Lajos, a csapat kapusa elmondta, az eredménnyel senki sem számított jobbra, de élmény volt ilyen csapat ellen játszani. Kézilabda ünnep volt ez, mert a hazaiak egy igazi magyaros körömpörkölt vacsorán - melyet Andrási János készített - látták vendégül a füredieket, a támogatókat, a női és az ifjúsági játékosokat a csarnokban. További sok sikert kívánunk a csapatoknak! A mérkőzés története a jegyzőkönyv alapján: KISBÉR KC - BALATONI KC 26 : 46 (10 : 25) Kisbér 450 néző; Vezette: Bujdosó, Tomecskó KISBÉR: Róth - György 2, IM RE 10(1), Pacsika 1, Kovács 3, Molnár, JÁKI 4; csere: Hermann(k), Janó A., Janó Sz. 2, BAJCSAI 4, Andrási; edző: Tóth Gábor BALATONI KC: Szathmári - TOMBOR 8, Lelkes 4, STRUHÁR 4, Kányai 1, Pál 5, GELLEY 8(1); csere: Kovács S. (k), Putics 4, Nagy Cs. 1, Salamon 1, KONKOLY 5, BA KOS 5; edző: Velky Mihály Az eredmény alakulása: 5.p.: 1:5, 10.p.: 3:8, 20.p.: 7:17, 25.p.: 8:20; 35.p.: 11:29; 40.p.: 14:31, 44.p.: 17:33, 51.p.: 21:38, 56.p.: 23:44; Hétméteresek: 2/1 ill. 1/1 Kiállítások: 4 perc és 1 piros lap ill. 4 perc és 1 piros lap A M a g y a r M á l t a i Szeretetszolgálat Kisbéri csoportja tájékoztatja a lakosságot, hogy október elején megkaptuk a németországi Eslohe testvérvárosból a rászorulók részére összegyűjtött ruhanemű adományt. Köszönjük önzetlen fáradozásukat és segítségüket! Az adományok osztása továbbra is minden kedden délután 2 órától 4 óráig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyiségében (Kisbér, Angol park 2.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemcsak természetbeni adományt, hanem anyagi támogatást is szívesen fogad a kisbéri Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlán, illetve nyugta ellenében. (Adomány-igazolás ellenében a személyi jövedelemadóból leírható.) A lakosság részéről továbbra is várjuk a feleslegessé vált, de még használható mindennemű adományt, hogy rászoruló embertársainkon segíteni tudjunk. Mindenkit szeretettel várunk. Minden segítségüket megköszönve a kisbéri csoport nevében: Varga Jánosné csoportvezető K é s z í t s ü n k madáretetőt! Segítsük a telet itt átvészelő madarakat Télvíz idején az ablaknál állva a meleget adó radiátor teszi k messé a benti létet. Kinn a zord hideg télben, a fagyott talajon, a kopár fák ágaira rárepülő madarak sanyarú sorsának jobbá tételét már nyáron - kora ősszel segíthetjük, ha gondos állatbarát módjára, előre madáretetőt készítünk a hideg napokra.

13 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 13 S A K K H Í R E K A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár elnevezésű közhasznú szervezetünk ezúton köszöni meg az SZJA 1%-ának felajánlását és teszi közzé a magánszemélyek által évi adójukból felajánlott ,-Ft felhasználását. A felajánlásokat teljes egészében közhasznú tevékenységünk folytatására fordítottuk. A 2007/2008-as versenyévadban az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítunk a gyermek és ifjúsági sakk oktatásra, képzésre és versenyeztetésre. Ennek jegyében az ősszel részt vettünk a 9 éven aluliak országos egyéni bajnokságán Nyíregyházán ( 4 fő ) és 2 csapattal ( 12 fő ) neveztünk a Miskolcon megrendezett Magyar Nemzeti Ifjúsági csapatbajnokságra, valamint újra indulunk a megyei gyermek csb-n. A két több napos (4, illetve 5 ) verseny együtt többmint ,-Ft-ba került!!! Szeptember 14-én 50 db támogatást kérő levelet küldtünk ki, amelyre eddig három átutalás érkezett: Csőre József ,-, a Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ ,-, a Halmai-Therm Kft ,- forinttal támogatta egyesületünket - kifejezetten a gyerekek versenyeztetéséhez kapcsolódóan - amelyet ezúton is nagy tisztelettel köszönünk!!! Legutóbbi közgyűlésünkön célul tűztük ki, hogy egyesületünk mielőbb kerüljön be hazánk legjobb 20 nevelő egyesülete közé (a 2006-os eredmények alapján jelenleg a 45. helyen állunk a pontversenyben), amely a Magyar Sakkszövetség által anyagilag is támogatott státuszt érne! Ehhez növelni kell a versenyengedéllyel rendelkező ifjúsági korú sakkozóink létszániát (2007-ben legalább 25 főre), valamint egyre több országos korcsoportos versenyen kell indulnunk. Az NB-s és megyei felnőtt csapatbajnokságokban reális célkitűzés a tavalyi helyezés és szerzett pontszám megjavítása. A dobogóra kerülés nagy bravúr lenne! A térségi bajnokságban az eddigi ezüst és bronz érmeinket illene már aranyra váltani! A megyei gyermek csapatversenyen egyenlőre csak a tapasztalatszerzés lehet a célunk, de egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges gárda "bontogatja szárnyait" Malomsoki László irányításával a keddi sakk foglalkozásokon. A hagyományos Naszály-Kupa alsós csapatversenyében a Kertész Soma, Kadlecsik Bajnok, Kertész Mátyás, Kadlecsik Zsadány öszszeállítású - alsósok között is rendkívül ifjú - csapatunk harmadik helyezést ért el. A nyári Fide versenyeken is szépen helytálltak sakkozóink. Ki kell emelni Vida Gergő szereplését, aki két versenyen is jó eredményeket ért el a Fide listára való felkerülés érdekében, és Pallag Gergely teljesítményét, aki a nagyon erős mezőnyű közel 100 fős balatonalmádi versenyen az első hárommal azonos pontszámot elérve lett negyedik! Huszár Richárd és Sarok Péter jó szereplése a móri Aranyhordó Kupán tette lehetővé, hogy a Farkas Gyula, Sarok Péter, Bányai Sándor, Bánszegi Attila, Huszár, Richárd összetételű együttesünk óriási meglepetésre a csapatértékelés első helyén zárta a versenyt! Az NB II. első fordulójában Tatabányán a Vértesi Erőmű ellen ültünk asztalhoz és nagy arányú 9-3-as győzelemmel kezdtük az évadot! (Farkas, Szegi, Sarok, Dékány, Bányai, Szinável, Salamon, Somody nyertek, Brayer, Bánszegi remiztek.) Az országos ifi csb-n I-es csapatunk a 22., II-es csapatunk az 58. helyen végzett. Mind a 12fiatalszépen helytállt, mindegyikük megérdemelne egyegy külön dicsérő bekezdést, de "helyszűke" miatt csak a legszebb statisztikával bírókat emeljük most ki: az I-es csapatból Somody Róbert a 4. táblán az ötödik legjobb eredményt érte el (6 pont /8 mérkőzés = 75%, 7 ponttal már tábladíjas lett volna!), Huszár Georgina az 5. táblán a hetedik legjobb eredményt érte el (6 / 8 = 75%), a II-es csapat éltábláján Borbély Máté ért el kiváló eredményt (5 /7 = 71,4%). A megyei felnőtt bajnokságot Komáromban kezdtük, az 5-5-ös mérkőzés pontszerzői: Kiss, Ruff, Horváth, Barna győztek, Huszár, Varga döntetlent értek el. November 3-án Ászáron az Aranyfürt Vendéglőben került sor a Bakony-Vértes térségi bajnokság első fordulójára, ahol a verseny elején szomorú kötelességünknek tettünk eleget azzal, hogy 1 perces néma felállással emlékeztünk Hadnagy Tibor elhunyt sakkbarátunkra. A Sebestyén Gábor, Salamon Péter, Farkas Ferenc, Vida Gergő összeállítású csapatunk minden ellenfelét legyőzve, így első helyet szerezve tisztelget Hadnagy Tibor emléke előtt. Egyesületünk mindhárom alapvető működési területén (sakk oktatás, képzés és képesség-fejlesztés, versenyzés, valamint programok és eseménysorozatok szervezése és megrendezése) kifejezetten sikeresnek mondható, mégis viszonylag kevés vállalkozás, cég, illetve magánszemély méltat bennünket arra, hogy anyagilag is támogassa közhasznú szervezetünket, mégis sikertelen minden próbálkozásunk, amely arra irányul, hogy Kisbér város és a Kisbéri kistérség elismerje a majd 10 éve folyó munkát és biztosítson minket erkölcsi és közhasznú tevékenységünk jelentőségéhez, az önkéntesen elvégzett munkánkhoz arányosan igazodó anyagi támogatásáról! Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy megköszönjük minden támogatónk segítségét és felsoroljuk a 2007-ben anyagi támogatást nyújtókat: Főtámogatónk a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (200 eft), Ászár Község Önkormányzata (200 eft), Tesszta Kft (25eFt), Probitas Kft (25eFt), Ászári Mg. Rt (20eFt), Halmai-Therm Kft (15eFt), Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ (10eFt). Továbbra is várjuk a támogató befizetéseket és átutalásokat a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbérnél vezetett számú bankszámlánkra, amelyekről évvégén igazolást adunk ki, amely alapján a cégek, vállalkozások adóalapjukat, a magánszemélyek adójukat csökkenthetik! Tisztelettel kérjük, hogy az SZJA bevallások elkészítésekor - a rendelkező nyilatkozatokon az adószámunk ( ) feltüntetésével - támogassák minél többen egyesületünket. Megragadjuk az alkalmat arra is, hogy tisztelettel és szeretettel már most meghívjuk tagjainkat és sakkozóinkat, gyerekeket és szülőket, önkormányzati képviselőket és támogatókat, egyáltalán minden rendű és rangú kedves sakkbarátot egyesületünk évet lezáró közgyűlésére, amelyre január 19-én fogunk sort keríteni Kisbéren a Sport Büfében! Bánszegi Attila Labdarúgó a barátság Október 27 és 28-án a kisbéri Spartacus Öregfiúk csapata Mátraderecskén járt, a két mérkőzések jegyében évvel ezelőtti látogatás viszonzására. A tizenhárom fős legénységet az önkormányzat fogadta és a vendéglátók tökéletes ellátásban részesítették. A z első mérkőzés - a fáradtságos út után - 15:3-as vendéggyőzelemmel végződött. A másnapi visszavágó - fáradtan mozogva - 10:9-es vereséggel zárult. A barátságos, jó hangulatú mérkőzések után a hazaúton a recski munkatábort nézték meg a kisbériek. - si -

14 14 KISBÉRI ÚJSÁG november A történelmi események öszszefüggéseinek felismeréséhez mindig távlatokban kell gondolkodnunk, kutatva az előzményeket és levonva a következtetéseket. A mítoszokból ismert ún. történelem előtti korban (Aranykor) az ember a Világmindenség törvényei szerint élt, boldogságának alapvető feltételeként tartva szem előtt a teremtett világgal való harmónia megőrzését. Erről az időszakról viszonylag keveset tudunk, és amit tudunk, azt is nehezen értjük, mert gondolkodásunk már távol áll az akkor élt emberek alapvetően más, előrelátó és egészséges életszemléletétől. Úgy teszünk, mintha a történelem az Özönvíz után venné kezdetét, holott a neolitikus forradalom közössége, majd később például a Római Birodalom vagy a feudalizmus rendi társadalma is, már tékozolja ezt a hajdan volt szakrális örökséget. Az együttműködő közösségeket felváltó kizsákmányoló társadalmak előképe ismerhető fel ezekben a "kultúrákban". A teremtéstől, a természettől eltávolodó emberben feltámad a birtoklás vágya, amelynek kielégítése az idők múlásával egyre gátlástalanabbul (egyre modernebb eszközökkel egyre hatékonyabban) folyik. Ennek egyik állomása, amikor a földrajzi felfedezések során szerzett gyarmatok kirablásával, az anyaországban pedig a földek kisajátításával (ún. bekerítések) B a l, j o b b, b a l, j o b b meggazdagodó, megerősödő polgárság megdönti a régi rendszert, utat engedve a további gazdagodását biztosító szabad versenyes kapitalizmusnak. Ez a polgári forradalmak kora. Mindennek szellemi hátterét a felvilágosodás eszméje adja, utólag nézve a következményeket (a világ ésszerű felfoghatóságából következően az ember önmagát Istenföléhelyezi, hatalmi törekvései korlátlanná válnak), valójában saját életfeltételeink felszámolásáról beszélhetünk. Ebben az időben, a francia forradalom (1789) nyomán jött létre a jobboldal-baloldal elnevezés, amely a képviselők politikai hovatartozásuk szerinti elhelyezkedését jelölte a parlamentben: jobboldalon ültek a fennálló rend hívei, akiket a hagyományokhoz való ragaszkodás miatt a konzervatív jelzővel illetünk, baloldalon pedig a változást akaró, radikálisnak nevezett erők. A z ún. Aranykorból származó, egykor magától értetődő szemlélet a jobb oldalon ülők eszmerendszerébe épült be. Fontos itt megjegyezni, hogy ekkor már csak morzsáiról beszélhetünk a szakrális örökségnek, a jobboldal fennálló rendhez való ragaszkodása ugyanis már a XVIII. században sem volt más, mint saját hatalma konzerválásának szándéka. A történelem során ez a két irányzat további ágakra szakadt. Megjelent a diktatórikus állameszme felé közelítő balszél, szélsőbal, jobbszél, szélsőjobb, és megjelentek a demokratikusnak nevezett, bal- és jobboldalt összefogó balközép, jobbközép és centrum pártok. A különféle ideológiákon alapuló politikai megosztottság a teremtett rendből kiesett ember elbizonytalanodását jelzi, értékrendjének felborulását eredményezi. Mindig egy jobb világ kiagyalásán fáradozunk, miközben nem vesszük észre, szélsőbal kommunisták balszél marxizmus leninizmus bal szociáldemokraták, szocialisták DIKTATÚRA balközép polgári, nemzeti radikálisok, demokraták centrum demokratikus parasztpártok polgári középpártok RADIKÁLIS DEMOKRÁCIA hogy nem kitalálni, hanem visszatalálni kellene abba! Ez pártállástól független, közös érdekünk: nemcsak a magyarságnak, hanem az egész emberiségnek! (A Kisbéri Újság következő számában olvasható lesz a cikk második része. Míg most a politikai oldalak és egyáltalán a megosztott politikai gondolkodás kialakulásáról írtam, addig a második részben az egyes irányzatokat szeretném bemutatni, hazai párhuzamokat keresve.) Ihász Judit szélsőjobb nácik, fasiszták jobbszél katonai, kormányzati diktatúrák jobb nemzeti konzervatívok konzervatív liberálisok jobbközép demokraták KONZERVATÍV (Az ábra Salamon Konrád: Történelem IV a középiskolák számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp oldala alapján.) A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kisbéri Csoportja folytatja az aláírásgyűjtést a Szociális Népszavazás kérdéseiben. Aki támogatni szeretné aláírásával, keresse helyi tagjainkat, vagy november 15-én találkozhat aktivistáinkkal a város központjában. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kisbéri Csoportja Apróhirdetések Belovagló lóápolót, kerti munkást, takarítót keres a kisbéri magánménes bejárással, vagy szállás lehetőséggel, megállapodás szerinti bérezéssel. Tel.: 06-30/ Eladó szobakerékpárt keresek, ugyanott mosógép eladó Tel: 34/ / Autista és fogyatékos gyermekek és 18 év feletti fiatalok szüleivel szeretném felvenni a kapcsolatot segítség céljából. Tel: 34/ / éve autistafiúédesanyja Kisbéren a Batthyány téren 54 m2-es első emeleti, erkélyes lakás eladó. Érd.: 20/ év egészségügyben töltött munka után Boldog, egészséges nyugdíjas éveket kívánok szeretettel Jámbor Lajosnénak Zsuzsa SZENTE OPTIKA Kisbér Széchenyi u. 2. Tel.: 34/ A LÁTÁS HÓNAPJA AKCIÓ MEGHOSSZABBÍTVA november 16-ig Kedvezményeinkről érdeklődjön az üzletben. Rendelést tart: Dr. Török Katalin szemész szakorvos A rendelésre időpont telefonon is kérhető Egészségbiztosítási kártya elfogadóhely Hagyományos és digitális képkidolgozás

15 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 15 G K M Infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár november 5-én érkezett elektronikus formában a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól az az értesítés, miszerint a bezárandó vasúti szárnyvonalak közé került megyénket illetően 2 vonal is. Az egyik az Almásfüzitő - Esztergom vonal, a másik pedig a térség lakóit érintő Komárom - Székesfehérvári vonal. Az önkormányzatnak nov. 7-ig kellett a szárnyvonal megszüntetésével kapcsolatos véleményét kialakítani és közölni a GKM-mel. Ezért a nov. 6-i rendkívüli testületi ülés legfontosabb napirendi pontja ez a téma volt. Több oldalas elemző adatsort kaptunk arról, hogy miért gazdaságtalan a szárnyvonal működtetése, számadatokkal próbálták bizonyítani, hogy kevés az utas, kevés a km-re számított utazók száma is. A tanulmány kitért arra, hogy amelyik önkormányzat nov. 7-ig nem jelzi a véleményét ott, nem rendelnek meg jan.1-től menetrendet a szolgáltatótól. Idézzük Felsmann Balázs Infrastruktúra Ügyekért Felelős Szakállamtitkár leveléből az alábbi mondatokat: "Fontos leszögezni, hogy a sajtóhíresztelésekkel ellentétben ez nem a vonalak azonnali felszámolását jelenti, ugyanis az érintett önkormányzatok kezdeményezése és együttműködése esetén a vonalak térségi vasúttá minősítve tovább működhetnek." "Magyarországon a vasútvonalak fajlagos kihasználtsága lényegesen alacsonyabb, mint a legtöbb EU tagállamban." "... a költségek több mint kétharmadát kitevő állami támogatásra van szükség..." "A vizsgált átlagos napi utasforgalma 345 fő/nap a javasolt strukturális változások előtt." "Az egy járaton utazók átlagos száma 23, az egy km-re eső átlagos utasszám pedig 12fő." "Az áruforgalom fenntartása a következő feltételek valamelyikének teljesülése esetén indokolt: - a vonalon a személyforgalom fennmarad, - a vonalon az áruforgalom meghaladja az évi 6000 árutonnát, - a vonalnak hálózatstratégiai vagy nemzetgazdasági stratégiai jelentősége van." "A térségi vasútvonalon a következő kétféle módon végezhető személyszállítás: 1. közszolgáltatásként. Ekkor az adott viszonylat közszolgáltatásnak minősülő utazási igényeit továbbra is a vasúti személyszállítás szolgálja ki, így a vasúti menetrendet fokozottan össze kell hangolni más közlekedési szolgáltatók menetrendjével és szállítási volumenével. Az állam a működtető vasúttársaságnak kifizeti azt a közszolgáltatási kompenzációt, amit a közgazdaságilag hatékonynak tekintett szolgáltatónak ugyanezen szolgáltatásért veszteségkiegyenlítésként kifizetne. Emellett egyéb magán, önkormányzati és állami pályázati források bevonására is lehetőség nyílik. 2. nem közszolgáltatásként. Mint nem hatósági áras tevékenység, ekkor az üzemeltetőnek az önálló árképzésen túl joga van tetszőleges menetrendet készíteni, viszont nem igényelhet fogyasztói árkiegészítést és veszteségkiegyenlítést. " decemberétől azokra a vonalakra fog vasúti személyszállítási szolgáltatást megrendelni, amelyeken - az érintett önkormányzatok november 7-ig nyilatkoznak, hogy térségi vasútvonallá minősítés esetén készek a szükséges feltételek teljesítésére." "... nem fog vasúti személyszállítási szolgáltatást megrendelni, ahol -... az érintett önkormányzatok november 7-ig nem nyilatkoznak,..." "Nem állami feladatot kívánunk áthárítani az önkormányzatokra,..." "... ott, ahol valódi a társadalmi igény a térségi vasút kialakítására, el tudjuk indítani azt a pályázati folyamatot, amelynek eredményeképpen a kisforgalmú vasútvonalak mielőbb új szervezeti formában kezdhessék meg - vagy folytathassák - működésüket." " november 7-ig az oldal Civil Fórumán véleményezhető." Önkormányzatunk megtárgyalva a fenti feltételeket, az alábbi határozatot hozta kifejezve mélységes tiltakozását azért, hogy ennek a fontos véleményünk szerint elengedhetetlen vasútvonal bezárása egyáltalán szóba jött: 1. feltétlenül szükségesnek látjuk a személyszállítás fenntartását 2. önkormányzatunk csak közszolgáltatásként tudja elfogadni a vasútvonal működtetését 3. ha megszűnnek a személyszállítás, úgy az áruforgalom is veszélyeztetett lenne, és tudnivaló, hogy közútjainkat nagymértékben tehermentesíti a vasúti áruszállítás (téglagyári termékek szállítása) 4. kérjük, hogy igazítsák hozzá az iskola- és munkakezdéshez a menetrendet, vizsgálják meg a multinacionális cégek munkarendjét is, akkor biztosan javulna a vasútvonal kihasználtsága 5. városunk intermodeális fejlesztésben gondolkodik, és ilyen pályázat előkészítésén munkálkodunk, ami azt jelenti, hogy a vasúti és az autóbusz közlekedést összehangoljuk, közös telephelyen és állomáson működtetjük javítva ezzel is az utasok komfortját. 6. javasoljuk, hogy a szárnyvonal kiinduló és végpontjai között nagyobb távolságokat kössön össze a vasútvonal, pl.: Győr - Pécs, vagy akár határon túli városok bevonása is pl.: Nyitra - Pécs, Pozsony - Székesfehérvár 7. feltétlenül kiemelendő, hogy a Komárom - Székesfehérvári szárnyvonal az egyetlen mentesítő vonal abban az esetben, ha pl. baleset van Budapest és Komárom között, a nemzetközi járatok, amelyek nem állhatnak csak ezen a szakaszon irányíthatók át. (emlékezzünk nem oly régen az almásfüzitői baleset napokra mindkét sínpáron megakadályozta a Budapest - Komáromi közlekedést. 8. természetesen önkormányzatunk annak érdekében, hogy a közlekedés a szárnyvonalon megmaradjon bekér ajánlatokat a MÁV Start Zrt. működtetésének feltételeiről és megvizsgál minden lehetőséget az utasok érdekében. ÚJ A U R A T U S ÚJ ÉKSZERBOLT FÜLÖP ZSOLT aranyműves - egyedi ékszerek készítése - törtarany felvásárlás - drágaköves ékszerek - beszámítás - ékszertervezés - karórák, fitneszórák Különleges nemesacél- és Swarovsky köves ezüst ékszerek! CASIO órák teljes választéka! A javításokat és egyedi készítéseket rövid határidővel, helyben végezzük! Kisbér, Komáromi u. 11/a (Hegedüs Autósiskola mellett) ÚJ Tel.:+36 30/ ÚJ

16 16 KISBÉRI ÚJSÁG november MárkaFÜGGETLEN műszaki vizsga mindennap M A S S Z Á Z S! FRISSÍTŐ, SVÉD, TALP (REFLEXZÓNA), FOGYI (CELLULITIS), ARC (FEJ, FÜL AKUPRESSZÚRÁJA) Kedvezményes bérletek Masszázs előtt szaunázási lehetőség KISBÉR, SZÉCHENYI u. 39. BEJELENTKEZNI: 06-70/ Már * Ft-tól Info: 34/ * HUF műszaki adatlap W E L L N E S S H É T V É G E F Ü Z E S G Y A R M A T O N Pihenjen a nyár végén, késő ősszel az Alföldön! 3 nap két éjszaka. Étkezés önellátó. Szállás különálló minden igényt kielégítő, gázfűtéssel ellátott, 1920-ban épült parasztházban. Három szoba, felszerelt konyha, nagy étkező, főzési lehetőség, televíziók. Ágyak száma 9. Ágynemű, ágynemű huzat biztosított. A városban európai hírű gyógyvizes fedett termálfürdő, pezsgőfürdő, szauna, masszázs. Szállás: 2300 Ft/fő/éjszaka. A házhoz tartozó melléképületben további 16 fő részére van szálláslehetőség, női férfi vizesblokkal, mellékhelyiséggel együtt. A házhoz nagy zárt udvar, tartozik, csendes nyugodt környezetben. Bográcsozási, grillezési, sportolási lehetőség. Asztalitenisz, sakk, foci, társasjátékok. Egész hétvége foglalása esetén ajándék minden szálló részére egy napi termálfürdő belépő! Érdeklődni: Víz- Gáz- Fűtéstechnikai szakbolt Szolgáltatás Tervezés Víz-, gáz-, fűtés, napkollektor, hűtő-fűtő rendszer szerelése Gázkészülékek beüzemelése, javítása, vízkő mentesítés Minősítő-felülvizsgálói engedéllyel Boltunkban kapható, illetve rendelhető: Gázkazán (Beretta, Duvál, Viessmann, stb.) Gázbojler, konvektor Gázkészülékekhez alkatrész Víz-, gáz-, fűtésszereléshez csövek Réz, press, ötrétegű, pvc idom, flexicsövek, szifonok Vegyes tüzelésű kazán, radiátor, Grundfoss szivattyú Kludi-mofém csaptelepek WC csésze, tartály, mosdó Vízkövesedés és korrózió gátló készítmény Új - lefolyótisztító azonnali hatás nem károsítja a csöveket Deák János víz-, központi fűtés-, gázvezeték-készülék szerelő mester 2870 Kisbér Rákóczi Ferenc utca 16/a Tel/fax:06-34/ Mobil: 06-20/

17 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 17 Születtek Új OPEL Astra H Akár Ft árengedménnyel! Új OPEL Astra ClassicII Már Ft-tól Akár Ft/hó* törlesztéstől! vagy 0% Új Opel Astra H már Ft-tól! Új Opel Astra ClassicII Ft kedvezménnyel ÚJ OPEL Meriva már Ft-tól! OPEL Géringer Szerviz Kft. K O M Á R O M H2900 Komárom, Báthor u. 1. Tel.: 34/ , 70/ A U T Ó V Á R O S Üzemanyag fogyasztás: Astra Classic II 4,6-6,6 l/100km Astra H 4,8-9,4 l/100km C02 kibocsátás: Astra Classic I g/km Astra H g/km *THM: 8.1% CHF: 148,42 Ft 30% önerő és 120 hó futamidő esetén Eck János és Szabó Mariann lánya Réka Mária Nagy Lajos és Kókán Mária lánya Cintia Farkas András és Góger Márta lánya Eszter Flóra Vizi Attila és Mantler Alexandra lánya Éva Kinga Mogyorósi József és Bagyari Katalin fia Marcell József Molnár Szilárd és Németh Judit fia Csanád Szalai Csaba és Lanczendorfer Lívia fia Hunor Flekács Béla és Kálóczi Erzsébet lánya Bíborka Bianka Szabó János és Kiss Brigitta fiai Viktor és Péter Házasságot kötöttek Kántor Péter és Dudinszky Szandra Gyovai László és Kisfalusi Csilla E l h u n y t a k : Holczinger László Józsefné sz. Kovács Jolán 1929 Cser Jánosné sz. Szücs Piroska 1931 Róth Istvánné sz. Németh Margit 1927

18 18 KISBÉRI ÚJSÁG november Október 6. A kisbéri megemlékezés képei Október 6. Kisbéri megemlékezés Az október 23-ai emlékező közösség Október 23. Tiszteletadás a kopjafánál Október 23. Felejthetetlen élmény volt a gimnázium műsora A thaiföldi táncbemutató nagy sikert aratott A thaiföldi vendég-vendéglátók

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2007. június 18 - augusztus 31-ig) Ottó

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben