K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA NOVEMBER ÁRA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR Kimondani ráérünk, Hallgatni soha. Tatiosz Hioszi A következő szám megjelenésének napja: december 20. Lapzárta: december 13. Hírek a Táncsicsból Írásunk az 5. oldalon Vannak még csodák Írásunk a 6. oldalon FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Hétvégi gyülekezeti szalonnasütés Írásunk a 10. oldalon Emelt fővel búcsúztunk a Magyar Kupától Írásunk a 12. oldalon Nemzeti gyásznap Írásunk a 7. oldalon Thaiföld nagykövete látogatott városunkba I Írásunk a 7. oldalon Piamsak Militachinda nagykövet, felesége és Dr. Udvardi Erzsébet polgármester

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG november K i s b é r V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e s z e p t e m b e r e i ü l é s é n e k k i v o n a t a A Képviselők döntöttek, hogy 410,- Ft/m3-es lakossági, és 475,- Ft/m3-es közületi díj legyen a városban fizetendő csatornahasználati díj. az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. a év első félévi adóügyi feladatokról szóló beszámolót elfogadta. elrendelte pályázat előkészítését a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretére, "közoktatási infrastrukturális fejlesztés" támogatására. A Petőfi Sándor Általános Iskola teljes körű felújítása, amely tartalmazza a komplex akadálymentesítést, és a jelenlegi ebédlő és konyha felett új tantermek, valamint számítástechnika-terem kialakítását. A Bánki Donát Szakképző Iskola fejlesztését és a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola számára közösségi tér (aula) építését, az épület akadálymentesítését. A projektek várható összköltsége: ,- Ft Ebből saját erő: ,- Ft Igényelt támogatás: ,- Ft elfogadta a Hántai Részönkormányzat, valamint a Gazdasági és Műszaki Bizottság javaslata alapján elkészített használati szerződést. A szerződésben foglaltak szerint 10 évre a Hántai Horgászegyesület használatába adja október 01. napjától a hántai 085 és 087 hrsz. alatti tavakat. A Testület az utasvárók kihelyezése iránti kérelmek kapcsán megvizsgálja, hogy a Bánki Donát Szakképző Iskolában és a Városigazgatóságon van-e lehetőség utasvárók előállítására, egyben utasítja a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg hol szükséges további utasvárókat kihelyezni. A Képviselő-testület elrendelte a buszpályaudvart és a Pilbauer közt összekötő gyalogút építésének előkészítését. az alábbi feltételek mellett adja át 10 éves időtartamra, üzemeltetésre a városközpont fejlesztéseként megépült DN 200-as ivóvízvezetéket: Az első 5 évre Kisbér Város Önkormányzata nem kér bérleti díjat az ÉDV Zrt.-től a vezeték használatáért, melynek fejében az ÉDV Zrt. vállalja, hogy saját beruházásban megvalósítja a fejlesztés során kimaradt Zrínyi utcai tömb DN 200-as vezetékre való rákötését, valamint felvállalja a Kisbért sajnálatos módon elkerülő, DN 350-es körvezetékhez való csatlakozás terveztetését, a teljes tervezési költség finanszírozását. A második 5 évre vonatkozó bérleti díjat a felek később, külön megállapodás alapján állapítják meg. A Testület elrendelte a Batthyány tér - Komáromi út sz. főút, iparterület útvonalon kerékpárút építésének előkészítését. kezdeményezi, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. Törvény 69/A. (7) bekezdése alapján az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. jelenleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság kezelésében lévő részvénycsomagjának 50% + 1 szavazaton felül eső része a Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással. E cél megvalósítása érdekében Kisbér Város Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. Törvény 69/A. (7) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Észak-dunántúli Vízmű Zrt. törzstőkéjét megtestesítő részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város lakosságát is) kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Kisbér Város Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal. A tulajdonjog átruházásával a továbbruházási tilalom - kivéve az önkormányzatok közötti részvényátadás -, valamint a tevékenységi szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződést Kisbér Város Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel megköti. A Város Képviselő-testülete fenntartja a 22/2007. (I. 29.) határozatában foglaltakat, nem járul hozzá, hogy a pénzügyminiszter pályázatot írjon ki Kisbér városában történő lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére. Kisbér Város Képviselő-tes tülete belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe január 1-től. hozzájárult a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításához. Az oktatási tevékenység kerül be szeptember 1-től a kistérség működésébe. elhatározta, hogy csatlakozik a "Bakonyalja-Kisalföld kapuja" Helyi Közösséghez. A Helyi Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának, a Kisbéri és Komáromi kistérség felzárkóztatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében. A "Bakonyalja- Kisalföld kapuja "Helyi közösségben Kisbér Város Önkormányzatának képviseletére dr. Udvardi Erzsébet jogosult. a 143/2007. (VIII. 17.) sz. határozatát az alábbiakra módosította: a) A z önálló gazdálkodás megszűntetése révén az (Folytatás a következő oldalon)

3 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 3 (Folytatás az előző oldalról) Őszi Napfény Idősek Otthona létszámát szeptember 1-től 3 fővel (1 fő titkárnő, 1 fő raktáros, 1 fő analitikus ügyintéző) b) a Városigazgatóság létszámát szeptember 1-től 5 fővel (2 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő anyagnyilvántartó, 1 fő egyéb irodai ügyintéző, 1 fő telepőr), c) a Bánki Donát Szakképző Iskola létszámát szeptember 1-től 1 fővel csökkenti (1 fő gazdasági vezető) d) a Polgármesteri Hivatal létszámát szeptember 1-től 3 fővel növeli (2 fő gazdálkodási, 1 fő pénzügyi ügyintéző), ezzel párhuzamosan kialakul egy intézménygazdálkodási iroda e) a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola álláshelyeinek számát november 28-tól 1 fővel (1 fő pedagógus) csökkenti. a 41/2007. (II.26.) sz. határozatának 5. pontját az alábbira változtatta: 5.) Az intézmény működési területe: Az Idősek Otthona vonatkozásában: Kisbér város és városrésze Hánta, Komárom - Esztergom megye területe. A gyermekjólléti alapellátás: Családok Átmeneti Otthona vonatkozásában: Kisbér és térsége, Közép-dunántúli Régió területe az állampolgári jogok fogászati alapellátásra feladat átadási szerződést kössön. A Képviselő-testület támogatta pályázat benyújtását a G K M Útpénztár keretére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások támogatására. A Sebességkijelző berendezés telepítése Kisbér belterületén összköltsége 1 db berendezés esetén: ,- Ft. elrendeli pályázat előkészítését a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretére, "A pedadok Átmeneti Otthona működésével kapcsolatban a következőkről határoz: Soron következő ülésére bekéri a Családok Átmeneti Otthonának a Jelentéssel összhangban módosított szakmai programját jóváhagyásra. A évi költségvetési rendeletének megalkotásakor megvizsgálja a három fő szakképzett gondozó felvételének, valamint heti 5-5 órában jogi- és pszichológiai tanácsadó alkalmazásának finanszírozhatóságát. elfogadta a Kisbéri Napok pénzügyi elszámolását. a kisbéri Polgárőrséget a VIII. Kisbéri Napokon végzett munkájáért ,- Ft támogatásban részesítette a évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére. engedélyezte a Volkswagen Bora típusú, JEA-520 rendszámú gépjármű megvásárlását Ft-os vételi áron, az önkormányzat évi költségvetésében foglalt tartalékalap-terhére. támogatta a Benex Trans Kft. Kisbéren történő letelepedését. Több napirendi pont nem lévén Dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést berekesztette. Malomsoki László Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete október 29-i ülésének jegyzőkönyvéből a városi honlap elkészítésével és folyamatos szerkesztésével megbízott Big Brain Kft-nek a honlap elkészítésére és feltöltésére 10 naptári napot határozott meg. Amennyiben a honlap ezen határidőn belül nem készül el, ill. a feltöltése nem történik meg Kisbér Város Képviselő-testülete a Big Brain Kft-vel kötött szerződést azonnal felmondja. A Képviselő-testület a Város Polgármestere által beterjesztett javaslatot - Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala ügyrendjére, munkarendjére valamint ügyfélfogadási rendjére - elfogadta. A Testület a Polgármesteri Hivatal létszámát a 187/2007. (X.29.) sz. határozattal elfogadott ügyrenddel összhangban 36 főben állapította meg november 1-től azzal, hogy az önkormányzat évi költségvetése tervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy önkormányzati szinten létszámnövekedés ne legyen. Malomsoki István Nagyigmánd, Ifjúmunkás u. 5. sz. alatti lakos önkormányzat könyvvizsgálói országgyűlési biztosának OBH 4226/2006. sz. jelentésében (A továbbiakban: Jelentés) foglalt hiányosságok orvoslása érdekében a Csaláfeladatainak ellátására vonatkozó megbízását változatlan feltételek mellett a és 2009 évi beszámolók vizsgálatának időszakára meghosszabbította. felhatalmazta Kisbér Város Polgármesterét, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdése alapján Dr. Dobos Adéllal, a dr. Dobos és Társa Orvosi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. (2889 Súr, Damjanich u. 58.; Cg.: ) képviselőjével a kisbéri gógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" támogatására. A fejlesztés összköltsége az igényektől függően: ,- Ft. A Testület a fenntartása alatt álló oktatási intézmények alapító okiratait a maximális tanulólétszám tekintetében módosította. A Város Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tett és egyúttal elrendelte, hogy a város készülő oktatási koncepciójában a Petőfi Sándor Általános Iskola feladatai között az "Erdei iskola", mint tevékenységi forma szerepeljen szeptember 1- től kezdődően. a Kisbéri Kézilabda Club Khe. részére a évre (kétszázharmincezer) forint; a Spartacus SE részére a évre (hatvanezer) forint; a Sakkbarátok Egyesülete részére a 2007.évre (hatvanezer) forint; a Kisbéri Lovas sportegyesület részére a évre (ötvenezer) forint, működési támogatást biztosít. A támogatás összegét a évi költségvetési rendeletének előirányzatából biztosítja. A december 8-án megrendezésre kerülő Gúta-Kisbér Sportnap megrendezését az Önkormányzat (százezer) forinttal támogatja. A támogatás összegét a évi költségvetési rendeletének előirányzatából biztosítja. nyilatkozik arról, hogy a 12 bakonyalji település csatornázására, tisztítására közös pályázatot kíván benyújtania, amely projekt keretében kiépítésre kerül Bakonysárkány Vérteskethely közös szennyvízelvezető rendszer a kisbéri szennyvíztisztító telep fejlesztésével. Nyilatkozik arról, hogy befogadja Bakonysárkány és Vérteskethely községek 150 köbméter/nap mennyiségű szennyvizét, amennyiben a két település önkormányzata biztosítja a pályázathoz benyújtandó terveket, a községek közigazgatási területét érintő területek vonatkozásában a szolgalmi jogot, valamint a pályázathoz szükséges 20 % önerőt. Kisbér közigazgatási területét érintő földterületek vonatkozásában eljár a legoptimálisabb (Folytatás a következő oldalon)

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG november (Folytatás az előző oldalról) nyomvonal kialakításában, valamint biztosítja a pályázat 2. fordulójában a kapacitásbővítéshez szükséges önerőt. Sikeres pályázat esetén a szennyvíztisztító működtetőjével az érintett önkormányzatokkal közösen üzemeltetési szerződést köt. elfogadta az ÉDV Zrt-vel történt tárgyalásról szóló tájékoztatást, amely szerint az ÉDV Zrt. vállalja a Kisbért sajnálatos módon elkerülő, DN 350-es körvezetékhez való csatlakozás vízjogi engedélyezési terveinek elkészíttetését. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében ajánlatot kérjen önkormányzati kötvénykibocsátásra, illetve a meglévő hitelállomány átkonvertálására. a Raiffeisen Bank Rt. Tatabányai Fiókjánál felvett Ft rövid lejáratú folyószámla hitelkeret összegének Ft-ra történő felemelését rendelte el. Malomsoki László Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete november 6-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: A Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. Elfogadta a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást költségvetési szerve nem végezheti, elrendelte a Hgt. 27. (4) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására. Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére, egyúttal elrendeli a Kisbéri Városigazgatóság tevékenységi körének felülvizsgálatát, az intézmény alapító okirata módosításának képviselő-testület elé terjesztését. Elfogadták a Kisbér Mikrotérségi Közoktatásfejlesztési Koncepciót. a Batthyány Kázmér Szakkórház intézményvezetője kérésére elrendelte a Kisbér, Iskola u. 11. sz. alatti kórházépület földszintjén lévő, kihasználatlan 0113 számú (betegfelvételi ügyeletes szoba) és 0115 számú (személyzeti tartózkodó, teakonyha) helyiségek átminősítését büfé működtetéséhez. Malomsoki László Szeretne elutazni? Egyhetes üdülések félpanzióval: Zalakaros: Ft Gyula: Ft Bükfürdő: Ft Sárvár: Ft Harkány: Ft Kehidakustány: Új! Egyedül utazók társaságát szervezzük: Várjuk az Ön jelentkezését is Hétvégi üdülések: 3 nap félpanzióval: Ft-tól Szilveszteri programok- már most! Tunézia: 8 nap repülővel, félpanzióval: Ft-tól + illetékek Kisbér Tourist Utazási Iroda 2870 Kisbér, Komáromi út 1. Tel.34/ Fax: 34/ ügyeleti telefon:06/30/ Közérdekű tájékoztatás Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. a kémények éves ellenőrzését és tisztítását, valamint az esetlegesen elmaradt éves szolgáltatási díj beszedését végzi, október 24-től a település teljes területén. A évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díjai: Megnevezés Lakossági Közületi Egyedi (db) - gravitációs 924,-Ft 2.400,-Ft - turbós 3.000,-Ft 3.840,-Ft Gyűjtő (szint) -gravitációs 588,-Ft 1.296,-Ft - turbós 2.340,-Ft Ft Kisközponti 60 kw alatt (db) - gravitációs 1.536,- Ft 3.600,- Ft - turbós 4.200,-Ft 5.400,-Ft Központi 60 kw felett (fm) - gravitációs 576,-Ft - turbós 1644,-Ft A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak. A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelőberendezés) ellenőrzése, tisztítása az éves díj fele. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a munkálatok zavartalan és folyamatos végzése érdekében az ellenőrzés feltételeit biztosítani szíveskedjenek. Kisbér, október KOMTŰZ Kft. K Ö Z L E M É N Y A KISBÉRI HORGÁSZEGYESÜLET EZÚTON FEJEZI KI KÖ SZÖNETÉT AZON SZEMÉLYEKNEK, AKIK 2006 ÉVBEN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1 %-ÁT EGYESÜLETÜNK JAVÁRA FELAJÁNLOTTÁK. A BEFOLYT ,- FT-OT KÖRNYEZETVÉDELMI, VALAMINT IFJÚSÁGI ÉS VER SENYSPORT FEJLESZTÉSÉRE FORDÍTOTTUK. ASZ: KISBÉRI HORGÁSZEGYESÜLET TAGSÁGA Dákai József alpolgármester a Városházán 2007 november 28-án 18órakorKépviselői lakossági fórumot tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. Dákai József alpolgármester fogadóórája a továbbiakban minden hónap harmadik hetében szerdán délután óra között lesz. Kérjük ekkor keressék őt fogadóóráján a Városházán. Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Kégl Attila városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u

5 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 5 S é t á l j a z é l e t e d é r t Papírgyűjtést szerveztek október 9-én, a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A diákok - gyakran szülői segítséggel - hozták az iskolában a kötegelt papírt. A tatabányai civil szervezetek évek ótafigyelemfelhívósétát szerveznek a mellrák elleni küzdelem céljából. Az idén, mint a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke vettem részt, de nőként, orvosként is szívesen elfogadtam a meghívást. A sajtó és az utcai sétálók érdeklődése mellett a megyeházától sétáltunk a kórházig, ahol Dr. Nemeskéri Mariann orvosigazgató fogadott bennünket, és elmondta, hogy ez a betegség időben felismerve gyógyítható. Megyénkben évente új beteget fedeznek fel. Kihangsúlyoznánk a szűrésre behívott asszonyoknak még a fele sem jelenik meg, holott a szűrés vizitdíj mentes, az utazási költséget is vagy az Önkormányzat vagy a Társadalom Biztosító átvállalja. Az elmúlt hónapban zajlott városunk női lakosságának is a vizsgálata Tatabányán. Pontos megjelenési adatot még nem tudok adni, csak remélni merem, hogy minél nagyobb létszámban vették igénybe a lehetőséget. Lelki és testi egészségnek örvendő anyákra, nagyanyákra van szükségünk. Küzdjünk együtt, és hívjuk fel mindenki figyelmét a daganatok elleni küzdelem fontosságára. Dr. Udvardi Erzsébet A "Sétálj az életedért" akció védnöke Az általános iskolások - az országos kezdeményezéshez csatlakozva - szemetet gyűjtöttek október 19-én. A kisiskolások a parkban, a felsősök a Spartacus pályán és a Komáromi utcában jártak. Sajnos elég sok nejlonzsák megtelt. Hírek a Táncsicsból A tanítás és tanulás, mint fő tevékenységünk mellett számtalan fontos esemény történt iskolánkban az elmúlt hetekben. Környezetvédelmi nap keretében sikeres hulladékgyűjtő akción vagyunk túl. Jelentős mennyiségű papírt és fémet gyűjtöttünk. Az ebből befolyt pénzt az iskola korszerűsítésére fordítjuk. Ünnepi műsor keretében megemlékeztünk az aradi vértanúkról a 9. b osztály tanulóinak közreműködésével. Október 5-én délutáni program keretében Budapestre utaztak az érdeklődő diákok és tanárok a Titanic kiállítás és a Planetáriumban egy érdekes előadás megtekintésére. A kirándulást Senkár Éva és Völczné Elekes Judit tanárnők szervezték meg. A nagy erőpróbát és ügyességet kívánó, országos bevetéspróbákon való sikeres szerepléseink alapján meghívást kaptunk a Bakonyban megrendezett nemzetközi hadgyakorlatra, melyen iskolánkat 4 diák képviselte. A közelmúlt jelentős sport eseménye volt a megyei atlétikai csapatbajnokság, ahol iskolánk diákjai távolugrásban vettek részt. Október 20- án tartottuk megemlékezésünket az 1956-os forradalom évfordulója tiszteletére Az ünnepi egyenruhába öltözött diákság a Wass Albert Művelődési Központban hallgatta meg az emlékműsort. Már évek óta hagyomány, hogy diákjaink közreműködnek a városi ünnepségen. Nagy gonddal történt a felkészülés erre a jeles alkalomra. Pölöskei Rita és Kántor Péter magyar tanárok és Szteblák Zsuzsanna énektanár vezetésével diákjaink sok szép vers és dal által igyekeztek felidézni a történelemformáló napokat., színvonalas műsorukkal emléket állítottak 1956 neves és névtelen hőseinek. A megemlékezés az ünneplő közönség soraiban nagy tetszést aratott. Már kitűztük a 2008/2009-es beiskolázási évhez kapcsolódóan a nyílt napokat december 11-én és 12- én 17 órától várjuk az érdeklődőket iskolánkba, ahol rövid tájékoztató után tanáraink vezetésével megismerhetik intézményünket. Fáné Fekete Mária tanárnő Budapesti kirándulás október 5-én a gimnázium diákjai közül több mint 100-an két autóbusszal indultunk Budapestre. A kirándulás fő célja a Titanic kiállítás volt, de előtte a Planetáriumban vettünk részt egy izgalmas előadáson. Nagy élmény volt "Az égbolt csodái" című előadást látni és hallani, ugyanis abban az egy órában benne volt az egész világegyetem. Ezután a kiállításra mentünk. Elcsodálkoztunk, hogy a késő délutáni órákban is több száz turista várta a bejutást. A bejáratnál mindenki kapott egy beszállókártyát a Titanicra, amelyen rajta volt a neve, kora és egyéb adatai. A kiállításon sok tárgyat láttunk, amit a víz alól hoztak fel egy különleges négykarú géppel. Sok ezüst kanalat, sótartót, fésűt, hamutartót találtak. De számomra a legérdekesebb mégis a valódi jéghegy volt. Amikor hozzáértem egy pillanatra a Titanicon éreztem magam. Sok új dolgot tudtunk meg a Titanicról, mert a falakon végig kísértek bennünket a különböző nyilatkozatok, a megtalált feljegyzések és iratok. A kiállítás legvégén mindenki megnézhette, hogy az általa képviselt személy túl élte-e a katasztrófát Számomra a kirándulás nagy élmény volt, soha nem nem fogom elfelejteni. Pantinchin Beáta 11. b osztályos tanuló

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG november Óvoda Óda Városháza kis csapata eldöntötte, tegyünk jót! Cselekedjünk nemest, szépet, minden évben hasonlót. Gondolkodtunk, elmélkedtünk, segítséget hol, kinek? Hántalak óvodája, konyha nélkül nem leheti Járólap kell? Gyerünk! Rajta! Gyűjtsünk erre kollégák! Nyíltak tárcák, gyűltek ezrek, nagy boríték lett tehát. Köszönetnyilvánítás a hántai óvoda A Gyöngyszem Óvoda dolgozói és a hántai városrészben lakó gyerekek köszönetüket fejezik ki Kisbér Város Polgármesterének, Dr. Udvardi Erzsébetnek, a jegyző Úrnak, Dr. Dörnyei Vendelnek, hogy támogatta a Polgármesteri hivatalban dolgozók kezdeményezését, mely szerint gyűjtést szer konyhájának felújításáért veznek a Gyöngyszem Therm KFT végezte el. A Óvoda hántai kihelyezett munka összköltsége csoportjának konyhafelújítására ,- Ft volt. Az adományt az önkor Az összegyűlt ,- Ftot, mányzat két dolgozója, Halmai Gabriella önkormányzat mányzati képviselő a tiszteletdíjából Róthné Kertész Mónika és Szabó Erika adta át. Nagyon egészített ki, így kedves gesztus volt, hogy új, könnyen tisztítható, szilárd erre az alkalomra Mónika a burkolatot kapott a megható pár szó mellé, írt konyha aljzata. egy ódát, melyet szeretnék A munkálatokat Halmai közzé tenni. Összegyűlt hát burkolatnak így az ára - nagy dolog. Szeretettel átadhatjuk, büszke szívünk úgy dobog. S el kell mondjam miért kedves még szívünknek e pillanat, főnökségünk mivel minket, nagymértékben támogat. Úgy eszmében, akár pénzben, kivették a részüket, Polgármester és a jegyző, velünk együtt érzett. Egy emberként álltak mögénk, be jó érzés, úgy bíz ám! Egységben az erő - véltük, emberségből vizsgáztál! Így hát kedves kis ovisok, ugyan mit is mondhatnánk? Örülünk, hogy segíthettünk, jobb emberré válva tán. Drága kicsi gyermekeknek kívánunk mind száz csodát, egészséget, szeretetet, boldogságot élten át! Róthné Kertész Mónika Hántán a közterületeket, a temetőt Vida Ferenc tartja rendben, a település lakosainak megelégedésére. V a n n a k m é g c s o d á k Egy pénteki napon vendégek érkeztek a hántai óvodába. Nagy meglepetésünkre nem jöttek üres kézzel. Jövetelük o k á t versbe szedve mondták el. Ez a vers önmagáért beszél. Tehát a pénz már megvolt a járólapra, de találnunk kellet valakit, aki le is rakja nekünk. A Halmai- Therm Kft. emberei és az egyik alvállalkozója elvállalta a feladatot. De erre sajnos nekünk nem volt pénzünk. Halmai Gabriella felajánlotta, hogy kifizeti a hiányzó összeget. Egy hétvége alatt lerakták a járólapot. Most már semmi akadálya nem lehet annak, hogy az óvodánk zavartalanul működjön. A gyerekek és a szülők nevébe szeretnénk ezúton is köszönetet mondani. Köszönjük az anyagi, a tárgyi és az eszmei segítségért. Vida Mónika " K ö s z ö n ö m szépen m i n d e n k i n e k " Előttem már többen elmondták a mi kis óvodánk fantasztikus történetét, ezért én a részletekbe nem is mennék bele. Bár igazából talán nem annyira furcsa, hogy ennyit beszélünk róla, hiszen számunkra ez olyan mint egy csoda. Most", mint a Részönkormányzat elnöke és mint magánember szeretném elmondani mit érzek. Én azt gondoltam hogy az emberek már teljesen belefásultak a mindennapi problémákba. A rohanó élet sajnos nem hagy időt az érzelmek kimutatására, és talán ez érthető is. De most ráébredtem, hogy egy nemes cél érdekében képesek vagyunk összefogni és segíteni. És ez igazán nemes cél volt, hiszen ezek a gyerekek nem kérnek mást, csak azt hogy a saját falujukban járhassanak óvodába. Véleményem szerint ennek természetesnek kellene lennie, de sajnos eljutottunk oda, hogy ezért küzdeni kell. Nekünk most sikerült, de vajon sikerül-e másoknak is? Mindenesetre mi most boldogok vagyunk. Én büszke vagyok arra, hogy nap mint nap ilyen emberek vesznek körül. Tehát ezúton szeretnék köszönetet mondani a jegyző úrnak, Dr. Dörnyei Vendelnek, hiszen ez az egész az ő kezdeményezésére történt. Látta az óvodánkat, a gyerekeket és elhatározta, hogy segíteni fog. Igazán hálásak vagyunk neki. Köszönet illeti a polgármester asszonyt, Dr. Udvardi Erzsébetet mert végig mellettünk volt és jó szívvel segített. És természetesen köszönetet szeretnék mondani annak a sok kedves embernek, aki a Polgármesteri Hivatalban dolgozik, és úgy érezte segítenie kell ezeken a gyerekeken. Nagy örömöt okoztak nekik és ezzel a cselekedettel példát mutattak a többi embernek. Megmutatták, hogy milyen nagy dolgokat lehet véghez vinni, ha van szeretet, segítő szándék és összefogás. Köszönöm szépen mindenkinek. Halmai Gabriella

7 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 7 A T h a i f ö l d n a g y k ö v e t e l á t o g a t o t t v á r o s u n k b a október 23-án hunyt el. Thaiföldön is munkaszüneti nap október 23-a. Ők a hőseiket, valamint szeretett királyukat ünneplik ezen a napon. Magyarországon a két lótenyésztéséről híres település 110 éve, 1897-ben, európai 14 országot érintő körútján látogatott Magyarországra, az akkori thai király, Őfelsége Chulalongkorn V. Ráma, akit hazájában "A Nagy és Szeretett Ki re, Bábolnára és Kisbérre is ellátogatott. Nálunk egyéves telivér csikókat, angol félvér kancákat, és kisbéri törzsméneket tekintett meg. Október 20-án, szombaton Piamsak Militachinda, Thaiföldi Királyság Nagykövetével ünnepeltük az évfordulót. A Nagykövet úr, felesége, és Dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony köszöntötte az ebből az alkalomból Kisbérre, a Wass Albert Művelődési Központba elhozott fotókiállításon rály" címmel ajándékoztak megjelenteket. A vendégek és meg. A király szeptember 20-án született, és kal köszöntötték vendéglátók kedves ajándékok egymást. A kiállítás megnyitója után a thai vendégek meghívták a kisbérieket thaiföldi táncosok bemutatójára, az ünnepi műsor után pedig egy különleges ételkóstolóra. A színpadon négy tájegység táncát láthattuk. Az első részben látható jelmezes táncot régen kizárólag nemeseknek mutatták be. A táncokban minden mozdulatnak más a jelentése. Láthattunk északi, "kezeikkel is. táncoló" koreográfiát. A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközép Iskola tanulói emlékezetes október 23-ai műsort adtak, de a nézők ezúttal nagyon várták a táncosok további előadását. A tanulók műsora után a férfi táncos szóló táncát láthattuk, egy déli, maláj hatású mozdulatsort, majd egy hagyományos thai néptáncot három lány előadásában. Az ételkóstolón, az emeleten thai ételeket kínáltak, amelyek a nagykövet feleségének irányításával készültek. Köztük a legnagyobb siker talán a garnélarák-saláta volt. Az ételeket thai szakácsnők készítették, külön erre az alkalomra. Piamsak Militachinda, Thaiföldi Királyság Nagykövete már járt Kisbéren, az augusztusi lóversenyre jött el, és tervezi, hogy minden évben tiszteletét teszi nálunk. -ML- N e m z e t i G y á s z n a p Október hatodikán hagyomány megemlékezni nemzetünk nagy hadvezéreiről, és az első felelős magyar miniszterelnökről. A városi polgárok emlékeztek az aradi vértanúkra. A 158 éve Aradon kivégzett tábornokok és főtisztek, a Pesten kivégzett Batthyány Lajos emlékfái, valamint Széchenyi István szobra előtt rótták le kegyeletüket az emlékezők. A Wass Albert Művelődési Központ, és a Városháza előtti emlékfáknál a Himnusz közös éneklése után a résztvevők gyertyát gyújtottak, virágokat helyeztek el, és néma főhajtással tisztelegtek. O k t ó b e r 2 3. Kisbér Város október 20-án tartotta megemlékezését az os Forradalom és Szabadságharc 51. évfordulójáról. Hagyományosan a Pilbauerközben katonai tiszteltadás mellett kezdődött az emlékezés. Egy gyönyörű vers után Dákai József alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt. A z intézmények, civil szervezetek koszorúkat, magánszemélyek virágaikat helyezték el, gyújtották meg az emlékezés gyertyáit. Ezután az ünneplő közösség lesétált a kopjafához, ahol a pártok a civil szervezetek, magánszemélyek virágokat, koszorúkat helyeztek el, gyújtottak gyertyát, néma főhajtással tisztelegve a hősök előtt. A megemlékezés után az ünnepi műsor a művelődési központban folytatódott. Október 23-án, este szakadó esőben és november 4-én metsző szélben helyi polgárok gyújtottak gyertyát a kopjafánál.

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG november V á l l a l k o z á s o k K i s b é r e n 8. - Mikor alakult a Kft? - kérdezem Mócher Imrét, a TER- IMFORG Fémipari Gyártó és Kereskedelmi KFT ügyvezetőjét irodájában? ben, családi vállalkozásaként. - Hogyan kezdődött? - A vállalkozást feleségemmel hoztuk létre, vele, és a két gyermekemmel vagyunk a tulajdonosok. Fő profilunk az alkatrészgyártás 1 orsós automata esztergákon. - Már 1994 előtt is dolgoztak, volt üzem. Annak mi a története? ban tettem esztergályos mestervizsgát, gondolván, hogy majd valamikor kiváltom az iparengedélyt ban váltottam ki, akkor 25 éves voltam. A másodállásúaknak akkor működési engedély kellett, de le kellett tenni a mestervizsgát, mert nekünk ipari igazolványt adtak tól 1981-ig mellékállású voltam, az akkori Gamma Művekben dolgoztam től vagyok főállású. - Miért döntött így? - Már ekkor sok munkánk volt. Nem sajnáltam a Gammát otthagyni. Főleg élelmiszer-ipari kisgép alkatrészeket - konyhagép, mákdaráló, kávédaráló alkatrészeket, kiskonyhai gépekhez szeletelőt, vágót és egyéb alkatrészeket - gyártottunk. A boltokban lévő kávédarálókhoz is mi készítettük - akkor 4-en, 5-en voltunk - a motorpajzsokat, a kidobó tárcsákat. (Akkoriban az élelmiszerboltokban szinte csak szemes kávét lehetett kapni, amit a boltban elhelyezett darálóban mindenki magának ledarálhatott. Szerk.) 1994-ig, a Kft megalakulásáig voltam iparos. Ma is annak tartom magam. - Milyen változások voltak ezen időszak alatt, a rendszerváltás körül? között minden öszszeomlott. '93-ban mindent újra kellett kezdeni. Akkor a bányáknak dolgoztunk, az üveggyáraknak, a Gasztrometálnak. Ekkor kandallóalkatrészeket is gyártottunk től önálló külkereskedelmi joggal rendelkeztem, ami nagy dolog volt, nem kiváltság. E feltétellel lehetett exportálni önálló jogon. A feleségem is rendelkezett iparengedéllyel től indult az export, kiegészítette az újra induló gazdasági tevékenységet. Németország-. ba gyártottunk különböző al- - 8 automata gépünk van a hagyományos forgácsgépek mellett. Van 2 darab CNC (számítógép vezérlésű) esztergagépünk. Jelenleg 9 fővel dolgozunk és van 4 tanuló. Mindig voltak tanulók, akik fémforgácsoló szakmát tanultak. Jelenleg 3 munkatársunk van azok közül, akik nálam tanultak. - Látom sok feladat van a falitáblára tűzve. - November 23-ig tudjuk, melyik nap mit kell gyártanunk. (A riport október 16-án kékatrészeket, satuorsót, anyát, hajtószárakat ig volt ez a kapcsolat. Akkorra megerősödött egy osztrák felvonógyárral a kapcsolat, akinek ma is beszállítunk. - Ezen időszak alatt szemmel látható volt a fejlődés. (Szinte szomszédok vagyunk, átlátok az udvaron keresztül. Szerk.) - A '90-es évek végén mindig bővültünk, kinőttük a műhelyt. Bővítettünk, egy újabb csarnokot építettünk a meglevőhöz, majd folyamatosan pályáztunk a Széchenyi-tervre, a GVOPra (Gazdasági Versenyképesség Operatív program). A 2005-ben elkészült új üzemcsarnokban, már az uniós követelményeknek megfelelő munkafeltételeket tudjuk biztosítani magunknak és munkatársainknak. - Milyen gépekkel, hány munkatárssal dolgoznak? szült. Szerk.) Legutóbb egy ekkora kis műanyag valamit kellett készíteni egy állandó partnerünknek. - mutatja a néhány megmaradt darabot, ami jóval kisebb, mint egy gyűrű. - Természetesen a kis mennyiség ellenére legyártottuk. - Imre bácsi aktív társadalmi életet él. Melyik civil szervezeteknek tagja? - Ipartestületi tagnak valamikor kötelező volt lenni. Akkor Kisbéren 320-an voltunk. Ma 21-en vagyunk. Társadalmi tisztségként vagyok elnöke az Ipartestületnek. - Kamara? - Én egy osztályelnök vagyok. Különböző osztályelnökök vannak. Vasutasok, építőiparosok, kereskedők, fuvarozók. A kézműves tagozaton belül a fémiparosok osztályelnöke vagyok. - Miről szól ma a kamara? - A kamara egy markáns gazdasági érdekképviseleti szervezet, de a tagok is próbálnak egymásnak segíteni, például APEH ellenőrzés tapasztalatairól. De szervezünk közös tapasztalatcseréket, megnézzük egymás üzemét, illetve nagyobb multinacionális cégeket is megtekintünk. A kamara egyre több szakmában kapja meg a felügyeleti és vizsgáztatási jogot. Én például bejárok ide Kisbérre, vagy Tatabányára, Győrbe, Komáromba vizsgáztatni. Vizsgáztattam már a Tatabányai Aknászképzőben is, ahol az utolsó vájártanulóval találkozhattam. A fiatalember egyetemi tanulmányai mellett végezte el a vájárképzőt. Nagy élmény volt vele beszélgetni. - VOSZ? - A VOSZ (Vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetsége) megyei társelnöke vagyok. Itt feladatom a helyi tagtársakkal való kapcsolat, ami elég jó átfedéssel van a kamarai tagokkal, ez megkönnyíti a munkámat fő kisbéri tagja van, akik közül többen elnyerték már az Év Vállalkozója címet. - Például Mócher Imre. Ön mikor és miért kapott elismerést? ben. Ez kimondottan szakmai elismerés. A szakma ítéli oda. - Szabadidő, hobbi? - Versenylótenyésztés, lovászkodás. 3 saját ló van, és 2 bértartott. - és örömmel beszél a lovakról, versenyekről. - Kitűnő lovászunknak köszönhetően sok szép eredményt értünk el. Legutóbb az. ÁFÉSZ-kupát nyertük meg. - Tervek? - Szeretném megérni, hogy a kétfiú unokám közül legalább az egyik vigye tovább, vegye át a stafétabotot. - Köszönöm a bemutatkozást. - Soki -

9 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 9 Elkészült a Fáy András utca alsó szakaszának új burkolata. Kistérségi Mióta elkészült a Rákóczi Ferenc utca aszfaltozása, az utcában élő gyermekek szívesen játszanak a sima aszfalton, mert a forgalom szerencsére nem nagy. Az aszfaltot gyakran színesítik a gyermekek által készített írások, rajzok, ábrák. A kicsik és a nagyok sokat görkorcsolyáznak, kerékpároznak, rollereznek, ugráló köteleznek, ugróiskoláznak, vagy éppen - mint a képen látható - labdáznak. Vigyázzunk rájuk! gyermeklabdarúgó bajnokság Kistérségi gyermekfoci bajnokság fordulója volt Kisbéren. Négy csapat, Tárkány, Réde, Ászár-Császár-Kerékteleki, valamint Kisbér részvételével zajlik a verseny, melynek a kisbéri fordulója október 19-én zajlott a Spartacus pályán. A képen ászári és kisbéri tanulók mérkőzésének egy pillanata. A kisbéri piac messze földön híres. Kisbérről, a környező településekről, az ország szinte minden részéről jönnek eladók és vásárlók a heti piacra és az évi vásárokra. A legapróbb csecsebecséktől kezdve virágokig, gyümölcsökig, oltványokig, a kádártermékeken keresztül a pékárukig, ruházati és műszaki - új és használt - cikkekig szinte minden kapható. Vásárló, az kevés, mert itt is érződik az általános megszorítások hatása. Az állatpiacon a tyúkok és malacok között is bőségesen lehetett választani. A sertéstartónak azonban manapság nem jó lenni, mert nagyon alacsony a választási malacok ára. Október 18-án egy kilós malacot 7.500,- forintért meg lehetett venni, ami akkor érdekes, ha tudjuk, hogy néhány méterrel arrébb kakasokat lehetett venni, darabját 1.500,- forintért. Alig érdemes már Magyarországon állattartással foglalkozni. - mondják többen az eladók, a mezőgazdaságból élők. Hulladékgyűjtés M E G H Í V Ó Szeretettel meghívjuk az immár hagyománnyá vált SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJÁ-ra, melyet Petőfi Sándor Általános Iskola november 17-én szombaton 19 órai kezdettel rendez a Városi Sportcsarnokban. A zenét az ismert és kedvelt Betli Duó szolgáltatja. A belépőjegy, amely egy röviditalt és a vacsorát is magában foglalja 2200,- Forintba kerül. A bál bevételét a tanulmányi kirándulások és az erdei iskola támogatására fordítjuk. Jegyek elővételében az iskola portáján az alábbi időpontokban kaphatók November 5-től november 15-ig naponta 7-14 óráig. November 5-én és 6-án a fogadóórák napján 7-19 óráig. A részvételtől függetlenül várjuk szíves felajánlásukat a tombola nyereményekre, valamint sütemények készítésére. Köszönettel: Rendezőség a gimnáziumban Jó előkészítő munka után sok papír és fémhulladékot sikerült gyűjtenünk. Néhány nappal korábban ugyanis szórólapokon tájékoztattuk a lakosságot a szándékainkról. Ezen a napon nem volt tanítás az iskolában. Táska helyett talicskákkal, kézikocsikkal felszerelkezve érkeztünk a gimnázium udvarára. Tanárainkkal együtt végigjártuk az osztályonként kijelölt utcákat. A szülők közül is többen segítettek a nehezebb újságkötegek behordásában. Leszli Veronika és osztálytársai lovaskocsival járták az utcákat, hogy összegyűjtsék a nagyobb csomagokat, fémhulladékokat. Két nagy konténert sikerült telepakolni a gimnázium udvarán, ami annak is köszönhető, hogy a boltokból és néhány cégtől nagyon sok kartonpapírt kaptunk. A hulladékért kapott pénzt iskolánk további felújítására, szépítésére fordítjuk, mint a korábbi években. Csombok Zsófia 9.b osztályos tanuló Telt házas előadás, nagy siker volt a Wass Albert Művelődési Központban a Dvorák Pantomim Színház produkciója. Dvorák Gábor pantomimművész előadását, melybe a kisiskolásokat is bevonta, - hatalmas tapssal jutalmazták.

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG november A rendszerváltozás egyik jelképévé vált a Szörényi Levente - Bródi János által írt István, a király című rockopera. Végre láthattuk, hallhattuk Kisbéren is felnőtt szereplőkkel, élő előadásban a Sziget Színház előadásában. S á t r a k ü n n e p e Kapocs a múlt és a jövő között A Sátrak ünnepe hét napig tartó öröm, tánc, vigalom és mulatság, amely mind a zsidóságban, mind a kereszténységben univerzális üzenetet hordoz. Három fő eseményre utal, melyekből az első a múltban történt, a második a mindenkori jelenben zajlik, a harmadik pedig a jövőben fog beteljesedni. A sátor a Bibliában kétféle dolgot is jelképez egyszerre: egyrészt a családi élet színterét, másrészt a sátor az Istennel való közösséget is. A z Egyiptomból kiszabadult zsidók negyvenéves pusztai vándorlására emlékezve a múltat idézi. A jelenben az aratás és a szüret alkalmából Istennek adott hálaadás ünnepe. A Sátrak ünnepe azonban egy profetikus előkép is, amely a messiási királyság, tehát a jövőben megvalósuló aranykor várására mutat előre. Ezt a reménységet ünneplik a napokban szerte a világon ezen az ünnepen. A Hit Gyülekezete Kisbéri tagjai szeretettel hívnak minden érdeklődőt péntekenként este fél hétre az Ipartestületek Székházába, ahol Bibliai igazságokról hallhatunk bővebben. Információ kérhető a 30/ es telefonszámon. Horváth Levente HÉTVÉGI GYÜLEKEZETI SZALONNASÜTÉS A Kisbéri református gyülekezet szószékről is meghirdette a szombati szalonnasütést a gyülekezet valamennyi érdeklődő tagjának. Azoknak, akik az egyik közösségi internetes oldalon keresztül is tartják a kapcsolatot a gyülekezettel, a hirdetőfalon keresztül juttattuk el a meghívást. Meglepő módon néhány hittanos tanuló éppen ezen az úton szerzett tudomást erről az alkalomról és vette a fáradtságot, hogy el is jöjjön. Jó volt látni, hogy a presbiterek, felnőtt gyülekezeti tagok mellett ott voltak a fiatalok képviselői is. A legnagyobb természetességgel kapcsolódtak be a szalonnasütésbe. Kiválóan feleltek a Kisbér város történetével kapcsolatos vetélkedőben. Örültünk, hogy megtalálták a nekik megfelelő szórakozást is. A résztvevők szemmel láthatóan jól érezték magukat és az volt a véleményük, hogy jó lenne még az idén még egyszer szervezni egy ilyen közösségformáló hétvégét. Vajs Tibor Evangélikus hírek... Istentisztelet időpontok novemberben: Istentisztelet Kisbéren november 4-én 10 órakor november 18-án 14 órakor Istentisztelet Hántán október 31-én 10 órakor- Reformáció ünnepe november 1-én 16 órakor-temetői áhitat november 11 én 10 órakor november 18-án 10 órakor november 23-án 10 órakor Hittanórák időpontjai Hétfő: 4. és 6. tanóra Petőfi Sándor Általános Iskola Péntek: óra Hánta, gyülekezeti ház Egy hónap Erlangenben Egyházkerületünk püspökének, Ittzés Jánosnak a felajánlására, lehetőségem volt egy hónapot a németországi Erlangenben eltölteni, a Martin Luther Bund (Luther Márton Szövetség) által szervezett nyelvi kurzuson. Ez a szövetség azért alakult meg még a 20. század elején, hogy a világ különböző pontjain élő evangélikus közösségeket a megerősödésben segítse, támogassa törekvéseiket, mint például templomépítés, missziós szolgálatok stb. Épített örökségünk megőrzése fontos faladat. Kisbér városa ezért A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében szervezik meg minden is tekinti fontos feladatának a városközpont, a műemlék együttes esztendőben ezt a nyelvi kurzust, ahol idén 16 országból érkezett 28 szépségének megóvását, helyreállítását. résztvevő. Argentínától Kazahsztánig, Finnországtól Olaszországig Így gondolkodik Mák József úr is, aki a Vértesi Erdészeti és Faipari ZRT Kisbéri Erdészetének vezetője. Az Erdészet épületét, terjedtek a határok. Három csoportra osztva tanultunk, minden nap fél kilenctől délután négyig, még szombaton is. Furcsa volt visszaülni az iskolapadba, de ez a százhúsz tanóra nagy segítség volt a belső részeit és homlokzatát felújítják. A homlokzaton lévő szép címert - ami gipszből készült - az utóbbi vakolásoknál bevakolták, lefestették. A mostani munkálatok közben azt kibontották, és nyelv felelevenítésében, hiszen a nyelvvizsgám már tizenöt éves és azóta sokat felejtettem. Jó volt elbeszélgetni idegen tájak evangélikusaival a náluk folyó munkáról, és jó volt egy kicsit kizökkenni tavasszal szeretnék azt teljes egészében helyreállítani, befesteni. A renoválás előtt kutatásokat végeznek, hogy az eredeti állapotában lehessen azt bemutatni. A jövő évben szeretnék a garázsokat a megszokásból, és valami egészen mással foglalkozni, hogy aztán itthon, újult erővel kezdhessem a szolgálatot. is felújítani. Vancsai József lelkész

11 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 11 E l h u n y t Z s i v ó t z k y G y u l a Szentmisével egybekötött nyilvános gyászszertartással búcsúztatták el a budapesti Szent István-bazilikában a szeptember 29-én elhunyt olimpiai bajnok kalapácsvetőt, Zsivótzky Gyulát, a Nemzet Sportolóját. Zsivótzky Gyulától felesége, Komka Magdolna és két gyermeke, a labdarúgó Gyula és az jávai a Perczel Mór utcában lakott. atléta Attila vett búcsút Zsivótzky Gyula februárban Zsivótzky Gyula február 25-én, Budapesten született. Gyermekkorát Kisbéren töltötte, az általános iskolát itt végezte el. Édesanyjával, és báty- látszólag jó egészségben ünnepelhette hetvenedik születésnapját. Alig egy hónap múlva azonban váratlanul kórházba került, rákbetegséget állapítottak meg nála. Heteken, hónapokon át küzdött a gyilkos kórral, de már nem lehetett rajta segíteni. Az atlétika sportágban, kalapácsvetésben ért el kimagasló eredményeket, lett olimpiai bajnok. Klubjai: Kiskunfélegyházi Vasas, TF Haladás, TFSE, Újpesti Dózsa Legjobb eredményei: olimpiai bajnok (1968, Mexikóváros), kétszeres olimpiai ezüstérmes (1960, Róma; 1964, Tokió), Európa-bajnok (1962, Belgrád), Eb-ezüstérmes (1966, Budapest), Eb-bronzérmes (1958, Stockholm), négyszeres Európa-, kétszeres világcsúcstartó, Universiade-győztes (1959, 1961, 1965) Közéleti szerepei: az ÚTE elnökhelyettese ( ), a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke (1999-), a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja (2005- ), a Mező Ferenc Közalapítvány kuratóriumának elnöke (2004) Elismerései: Az év sportolója (1965, 1968), Magyar Örökség-díj (2000), MASZ: az Évszázad Atlétája (2000), a Nemzet Sportolója (2004), Kiskunfélegyháza és Balatonfenyves díszpolgára. Összeállította: Malomsoki L. Wass Albert Művelődési Központ kulturális programjai november 1-től december 31-ig Vida Orsolya - Simai Mihály: Költő most kell szólanod! November 8. Filharmónia előadás 10 és 12 óra közreműködik Sebő Ferenc ének és gitár, Horváth Mária ének November óra A szófogadatlan kiskakas - mesejáték November óra Leányvásár - operett rendező: Pintér Tibor (Sziget színház) November óra Zorán koncert November óra Nyiss kaput angyal - mesejáték November 30. Idősek napja Hánta December óra Kodály emlékműsor közreműködik a Székesfehérvári filmharmónia a Bakony néptáncegyüttes és a térség iskolai kórusai, Pro cantata kórus December 2. Advent és gyertyagyújtás a Wass Albert Művelődési Központ előtt fellépnek a kisbéri óvodások December 5. Hánta karácsony és mikulás a gyerekeknek: Volt ajándék, nincs ajándék - mesejáték December 7. Idősek napja Kisbér Wass Albert Művelődési Központban December 9. Adventi műsor és gyertyagyújtás a Wass Albert Művelődési Központ előtt közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói December óra Diótörő - mesejáték December óra Télapó itt van - mesejáték December óra Páratlan páros Kállay Bori, Fonyó Barbara és Vitray Tamás műsora December 15. Karácsonyi vásár a Lovardában December 16. Advent a Wass Albert Művelődési Központban közreműködnek a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói December 23. Advent a Wass Albert Művelődési Központban közreműködik a Nyugdíjas klub Számítógépes tanfolyam indult A József Attila Megyei Könyvtárral közös pályázaton könyvtárban, használók számára számítógépes tanfolyam szervezésére és lebonyolítására nyertünk pályázati pénzt. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék az internetet, annak részeit. Tudják használni az internetet információkeresésre, hivatalos ügyeik a könyvtárban Főiskolásoknak, egyetemi elintézésére. Ezen kívül megismerjék és használják az interneten elérhető könyvtári adatbázisokat, a levelező programokat. A 20 órás ingyenes tanfolyamot két csoportba osztva, a könyvtár nyitvatartási idején kívül tartottuk meg valamennyi résztvevő megelégedésére. Morvai Józsefné hallgatóknak Bizonyára minden diploma előtt állót foglalkoztat a kérdés, leküzdve a záróvizsgák nehézségeit, talál-e majd végzettségének, elképzeléseinek megfelelő, és a sikeres, boldog élethez vezető utat. Az sem mellékes, hogy ezt a lehetőséget a lakóhelyén, vagy annak közelében, illetve attól nagyobb távolságban találja meg. Mint minden városnak, úgy Kisbér önkormányzatának is az az érdeke, hogy a helyifiatalság ne más városokban keresse a boldogulását, és ezzel együtt gyakran új lakóhelyet, hanem azt szűkebb hazájában, itthon találja meg. A város önkormányzata ezért szeretettel vár minden hántai és kisbéri főiskolai és egyetemi hallgatót egy kötetlen beszélgetésre, november 24-én 16 órakor a Wass Albert Művelődési Központ Kamaratermébe. A találkozón Kisbér város vezetői tájékoztatják a résztvevőket városfejlesztési terveikről, a diplomások várható munkaerőpiaci helyzetéről, a lehetőségekről. A hallgatók elmondhatják jövőbeni elképzeléseiket, és akár javaslataikat is a későbbi együttműködés reményében. Bízzunk benne, hogy minél többen részt vesznek a találkozónkon, a kötetlen beszélgetésben, és ez segíteni fogja városunk fejlődését ugyanúgy, ahogy egyéni életük sikeres elindulását. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG november E m e l t f ő v e l b ú c s ú z t u n k a M a g y a r K u p á t ó l A Kisbéri Kézilabda Club történetében még nem voltpélda arra, hogy egy profi, a Nemzeti Bajnokság első osztályában játszó csapat ellen játszhassanak fiaink. A válogatott játékosokkal erősített Balaton K C együttesét, a Balatonfüredet láttuk vendégül október 26-án a Sportcsarnokban. A Magyar Kupa harmadik fordulóját is Kisbéren rendezhettük, mert alsóbb osztályban játszunk, mint ellenfelünk. Eddig túljutottunk a Keszthely és a Pápa csapatán, tehát már a 32- ben voltunk, ami nagy bravúr, mert más NB II-es csapat a térségünkből nem jutott el eddig. E rangos mérkőzésre a csapat meghívta a támogatókat, az Önkormányzat vezetőit, akik elfogadták a hívást, az első sorokból buzdították a csapatot. A kézilabda mérkőzések jelentős sportesemények lettek kis hazánkban. Sokan emlékezhetünk arra az időre, mikor NB II-ben játszottak lányaink a '80- as években, milyen sokan látogatták a meccseket. A lányokasszonyok és a férfiak mérkőzéseiket ma is sokan, köztük törzsszurkolók nézik. A kisbéri Sportcsarnok e napra is igazi arénává változott, ahol telt házban buzdíthattunk játékosainkat, végig sportszerű találkozón tapsolhattunk afiuk,-az ellenfél szép góljainak, megoldásainak. A fürediek ez alkalomra a szurkolói kemény maggal egy igazi dobot, igazi dobosokkal hoztak, akik midőn csapatuk támadott, már rá is zendítettek. A mérkőzés előtt mellettem megjegyezték, hogy már az is siker lesz, ha minden második gólra tudunk válaszolni. Az osztálykülönbség az első percektől látszott, de a kisbéri fiúk mégis csak bevarázsoltak 26 gólt az ellenfél kapujába. Minden gólunkat hatalmas ováció fogadta. Kikaptunk 46:26-ra, tehát a kisbéri szurkolók örülhettek, mert a gólok tekintetében 50 % fölött teljesítettünk, a játékban pedig sokszor bemutattunk klasszis megoldásokat. Mint Tóth Gábor edző és Róth Lajos, a csapat kapusa elmondta, az eredménnyel senki sem számított jobbra, de élmény volt ilyen csapat ellen játszani. Kézilabda ünnep volt ez, mert a hazaiak egy igazi magyaros körömpörkölt vacsorán - melyet Andrási János készített - látták vendégül a füredieket, a támogatókat, a női és az ifjúsági játékosokat a csarnokban. További sok sikert kívánunk a csapatoknak! A mérkőzés története a jegyzőkönyv alapján: KISBÉR KC - BALATONI KC 26 : 46 (10 : 25) Kisbér 450 néző; Vezette: Bujdosó, Tomecskó KISBÉR: Róth - György 2, IM RE 10(1), Pacsika 1, Kovács 3, Molnár, JÁKI 4; csere: Hermann(k), Janó A., Janó Sz. 2, BAJCSAI 4, Andrási; edző: Tóth Gábor BALATONI KC: Szathmári - TOMBOR 8, Lelkes 4, STRUHÁR 4, Kányai 1, Pál 5, GELLEY 8(1); csere: Kovács S. (k), Putics 4, Nagy Cs. 1, Salamon 1, KONKOLY 5, BA KOS 5; edző: Velky Mihály Az eredmény alakulása: 5.p.: 1:5, 10.p.: 3:8, 20.p.: 7:17, 25.p.: 8:20; 35.p.: 11:29; 40.p.: 14:31, 44.p.: 17:33, 51.p.: 21:38, 56.p.: 23:44; Hétméteresek: 2/1 ill. 1/1 Kiállítások: 4 perc és 1 piros lap ill. 4 perc és 1 piros lap A M a g y a r M á l t a i Szeretetszolgálat Kisbéri csoportja tájékoztatja a lakosságot, hogy október elején megkaptuk a németországi Eslohe testvérvárosból a rászorulók részére összegyűjtött ruhanemű adományt. Köszönjük önzetlen fáradozásukat és segítségüket! Az adományok osztása továbbra is minden kedden délután 2 órától 4 óráig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyiségében (Kisbér, Angol park 2.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemcsak természetbeni adományt, hanem anyagi támogatást is szívesen fogad a kisbéri Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlán, illetve nyugta ellenében. (Adomány-igazolás ellenében a személyi jövedelemadóból leírható.) A lakosság részéről továbbra is várjuk a feleslegessé vált, de még használható mindennemű adományt, hogy rászoruló embertársainkon segíteni tudjunk. Mindenkit szeretettel várunk. Minden segítségüket megköszönve a kisbéri csoport nevében: Varga Jánosné csoportvezető K é s z í t s ü n k madáretetőt! Segítsük a telet itt átvészelő madarakat Télvíz idején az ablaknál állva a meleget adó radiátor teszi k messé a benti létet. Kinn a zord hideg télben, a fagyott talajon, a kopár fák ágaira rárepülő madarak sanyarú sorsának jobbá tételét már nyáron - kora ősszel segíthetjük, ha gondos állatbarát módjára, előre madáretetőt készítünk a hideg napokra.

13 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 13 S A K K H Í R E K A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár elnevezésű közhasznú szervezetünk ezúton köszöni meg az SZJA 1%-ának felajánlását és teszi közzé a magánszemélyek által évi adójukból felajánlott ,-Ft felhasználását. A felajánlásokat teljes egészében közhasznú tevékenységünk folytatására fordítottuk. A 2007/2008-as versenyévadban az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítunk a gyermek és ifjúsági sakk oktatásra, képzésre és versenyeztetésre. Ennek jegyében az ősszel részt vettünk a 9 éven aluliak országos egyéni bajnokságán Nyíregyházán ( 4 fő ) és 2 csapattal ( 12 fő ) neveztünk a Miskolcon megrendezett Magyar Nemzeti Ifjúsági csapatbajnokságra, valamint újra indulunk a megyei gyermek csb-n. A két több napos (4, illetve 5 ) verseny együtt többmint ,-Ft-ba került!!! Szeptember 14-én 50 db támogatást kérő levelet küldtünk ki, amelyre eddig három átutalás érkezett: Csőre József ,-, a Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ ,-, a Halmai-Therm Kft ,- forinttal támogatta egyesületünket - kifejezetten a gyerekek versenyeztetéséhez kapcsolódóan - amelyet ezúton is nagy tisztelettel köszönünk!!! Legutóbbi közgyűlésünkön célul tűztük ki, hogy egyesületünk mielőbb kerüljön be hazánk legjobb 20 nevelő egyesülete közé (a 2006-os eredmények alapján jelenleg a 45. helyen állunk a pontversenyben), amely a Magyar Sakkszövetség által anyagilag is támogatott státuszt érne! Ehhez növelni kell a versenyengedéllyel rendelkező ifjúsági korú sakkozóink létszániát (2007-ben legalább 25 főre), valamint egyre több országos korcsoportos versenyen kell indulnunk. Az NB-s és megyei felnőtt csapatbajnokságokban reális célkitűzés a tavalyi helyezés és szerzett pontszám megjavítása. A dobogóra kerülés nagy bravúr lenne! A térségi bajnokságban az eddigi ezüst és bronz érmeinket illene már aranyra váltani! A megyei gyermek csapatversenyen egyenlőre csak a tapasztalatszerzés lehet a célunk, de egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges gárda "bontogatja szárnyait" Malomsoki László irányításával a keddi sakk foglalkozásokon. A hagyományos Naszály-Kupa alsós csapatversenyében a Kertész Soma, Kadlecsik Bajnok, Kertész Mátyás, Kadlecsik Zsadány öszszeállítású - alsósok között is rendkívül ifjú - csapatunk harmadik helyezést ért el. A nyári Fide versenyeken is szépen helytálltak sakkozóink. Ki kell emelni Vida Gergő szereplését, aki két versenyen is jó eredményeket ért el a Fide listára való felkerülés érdekében, és Pallag Gergely teljesítményét, aki a nagyon erős mezőnyű közel 100 fős balatonalmádi versenyen az első hárommal azonos pontszámot elérve lett negyedik! Huszár Richárd és Sarok Péter jó szereplése a móri Aranyhordó Kupán tette lehetővé, hogy a Farkas Gyula, Sarok Péter, Bányai Sándor, Bánszegi Attila, Huszár, Richárd összetételű együttesünk óriási meglepetésre a csapatértékelés első helyén zárta a versenyt! Az NB II. első fordulójában Tatabányán a Vértesi Erőmű ellen ültünk asztalhoz és nagy arányú 9-3-as győzelemmel kezdtük az évadot! (Farkas, Szegi, Sarok, Dékány, Bányai, Szinável, Salamon, Somody nyertek, Brayer, Bánszegi remiztek.) Az országos ifi csb-n I-es csapatunk a 22., II-es csapatunk az 58. helyen végzett. Mind a 12fiatalszépen helytállt, mindegyikük megérdemelne egyegy külön dicsérő bekezdést, de "helyszűke" miatt csak a legszebb statisztikával bírókat emeljük most ki: az I-es csapatból Somody Róbert a 4. táblán az ötödik legjobb eredményt érte el (6 pont /8 mérkőzés = 75%, 7 ponttal már tábladíjas lett volna!), Huszár Georgina az 5. táblán a hetedik legjobb eredményt érte el (6 / 8 = 75%), a II-es csapat éltábláján Borbély Máté ért el kiváló eredményt (5 /7 = 71,4%). A megyei felnőtt bajnokságot Komáromban kezdtük, az 5-5-ös mérkőzés pontszerzői: Kiss, Ruff, Horváth, Barna győztek, Huszár, Varga döntetlent értek el. November 3-án Ászáron az Aranyfürt Vendéglőben került sor a Bakony-Vértes térségi bajnokság első fordulójára, ahol a verseny elején szomorú kötelességünknek tettünk eleget azzal, hogy 1 perces néma felállással emlékeztünk Hadnagy Tibor elhunyt sakkbarátunkra. A Sebestyén Gábor, Salamon Péter, Farkas Ferenc, Vida Gergő összeállítású csapatunk minden ellenfelét legyőzve, így első helyet szerezve tisztelget Hadnagy Tibor emléke előtt. Egyesületünk mindhárom alapvető működési területén (sakk oktatás, képzés és képesség-fejlesztés, versenyzés, valamint programok és eseménysorozatok szervezése és megrendezése) kifejezetten sikeresnek mondható, mégis viszonylag kevés vállalkozás, cég, illetve magánszemély méltat bennünket arra, hogy anyagilag is támogassa közhasznú szervezetünket, mégis sikertelen minden próbálkozásunk, amely arra irányul, hogy Kisbér város és a Kisbéri kistérség elismerje a majd 10 éve folyó munkát és biztosítson minket erkölcsi és közhasznú tevékenységünk jelentőségéhez, az önkéntesen elvégzett munkánkhoz arányosan igazodó anyagi támogatásáról! Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy megköszönjük minden támogatónk segítségét és felsoroljuk a 2007-ben anyagi támogatást nyújtókat: Főtámogatónk a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (200 eft), Ászár Község Önkormányzata (200 eft), Tesszta Kft (25eFt), Probitas Kft (25eFt), Ászári Mg. Rt (20eFt), Halmai-Therm Kft (15eFt), Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ (10eFt). Továbbra is várjuk a támogató befizetéseket és átutalásokat a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbérnél vezetett számú bankszámlánkra, amelyekről évvégén igazolást adunk ki, amely alapján a cégek, vállalkozások adóalapjukat, a magánszemélyek adójukat csökkenthetik! Tisztelettel kérjük, hogy az SZJA bevallások elkészítésekor - a rendelkező nyilatkozatokon az adószámunk ( ) feltüntetésével - támogassák minél többen egyesületünket. Megragadjuk az alkalmat arra is, hogy tisztelettel és szeretettel már most meghívjuk tagjainkat és sakkozóinkat, gyerekeket és szülőket, önkormányzati képviselőket és támogatókat, egyáltalán minden rendű és rangú kedves sakkbarátot egyesületünk évet lezáró közgyűlésére, amelyre január 19-én fogunk sort keríteni Kisbéren a Sport Büfében! Bánszegi Attila Labdarúgó a barátság Október 27 és 28-án a kisbéri Spartacus Öregfiúk csapata Mátraderecskén járt, a két mérkőzések jegyében évvel ezelőtti látogatás viszonzására. A tizenhárom fős legénységet az önkormányzat fogadta és a vendéglátók tökéletes ellátásban részesítették. A z első mérkőzés - a fáradtságos út után - 15:3-as vendéggyőzelemmel végződött. A másnapi visszavágó - fáradtan mozogva - 10:9-es vereséggel zárult. A barátságos, jó hangulatú mérkőzések után a hazaúton a recski munkatábort nézték meg a kisbériek. - si -

14 14 KISBÉRI ÚJSÁG november A történelmi események öszszefüggéseinek felismeréséhez mindig távlatokban kell gondolkodnunk, kutatva az előzményeket és levonva a következtetéseket. A mítoszokból ismert ún. történelem előtti korban (Aranykor) az ember a Világmindenség törvényei szerint élt, boldogságának alapvető feltételeként tartva szem előtt a teremtett világgal való harmónia megőrzését. Erről az időszakról viszonylag keveset tudunk, és amit tudunk, azt is nehezen értjük, mert gondolkodásunk már távol áll az akkor élt emberek alapvetően más, előrelátó és egészséges életszemléletétől. Úgy teszünk, mintha a történelem az Özönvíz után venné kezdetét, holott a neolitikus forradalom közössége, majd később például a Római Birodalom vagy a feudalizmus rendi társadalma is, már tékozolja ezt a hajdan volt szakrális örökséget. Az együttműködő közösségeket felváltó kizsákmányoló társadalmak előképe ismerhető fel ezekben a "kultúrákban". A teremtéstől, a természettől eltávolodó emberben feltámad a birtoklás vágya, amelynek kielégítése az idők múlásával egyre gátlástalanabbul (egyre modernebb eszközökkel egyre hatékonyabban) folyik. Ennek egyik állomása, amikor a földrajzi felfedezések során szerzett gyarmatok kirablásával, az anyaországban pedig a földek kisajátításával (ún. bekerítések) B a l, j o b b, b a l, j o b b meggazdagodó, megerősödő polgárság megdönti a régi rendszert, utat engedve a további gazdagodását biztosító szabad versenyes kapitalizmusnak. Ez a polgári forradalmak kora. Mindennek szellemi hátterét a felvilágosodás eszméje adja, utólag nézve a következményeket (a világ ésszerű felfoghatóságából következően az ember önmagát Istenföléhelyezi, hatalmi törekvései korlátlanná válnak), valójában saját életfeltételeink felszámolásáról beszélhetünk. Ebben az időben, a francia forradalom (1789) nyomán jött létre a jobboldal-baloldal elnevezés, amely a képviselők politikai hovatartozásuk szerinti elhelyezkedését jelölte a parlamentben: jobboldalon ültek a fennálló rend hívei, akiket a hagyományokhoz való ragaszkodás miatt a konzervatív jelzővel illetünk, baloldalon pedig a változást akaró, radikálisnak nevezett erők. A z ún. Aranykorból származó, egykor magától értetődő szemlélet a jobb oldalon ülők eszmerendszerébe épült be. Fontos itt megjegyezni, hogy ekkor már csak morzsáiról beszélhetünk a szakrális örökségnek, a jobboldal fennálló rendhez való ragaszkodása ugyanis már a XVIII. században sem volt más, mint saját hatalma konzerválásának szándéka. A történelem során ez a két irányzat további ágakra szakadt. Megjelent a diktatórikus állameszme felé közelítő balszél, szélsőbal, jobbszél, szélsőjobb, és megjelentek a demokratikusnak nevezett, bal- és jobboldalt összefogó balközép, jobbközép és centrum pártok. A különféle ideológiákon alapuló politikai megosztottság a teremtett rendből kiesett ember elbizonytalanodását jelzi, értékrendjének felborulását eredményezi. Mindig egy jobb világ kiagyalásán fáradozunk, miközben nem vesszük észre, szélsőbal kommunisták balszél marxizmus leninizmus bal szociáldemokraták, szocialisták DIKTATÚRA balközép polgári, nemzeti radikálisok, demokraták centrum demokratikus parasztpártok polgári középpártok RADIKÁLIS DEMOKRÁCIA hogy nem kitalálni, hanem visszatalálni kellene abba! Ez pártállástól független, közös érdekünk: nemcsak a magyarságnak, hanem az egész emberiségnek! (A Kisbéri Újság következő számában olvasható lesz a cikk második része. Míg most a politikai oldalak és egyáltalán a megosztott politikai gondolkodás kialakulásáról írtam, addig a második részben az egyes irányzatokat szeretném bemutatni, hazai párhuzamokat keresve.) Ihász Judit szélsőjobb nácik, fasiszták jobbszél katonai, kormányzati diktatúrák jobb nemzeti konzervatívok konzervatív liberálisok jobbközép demokraták KONZERVATÍV (Az ábra Salamon Konrád: Történelem IV a középiskolák számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp oldala alapján.) A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kisbéri Csoportja folytatja az aláírásgyűjtést a Szociális Népszavazás kérdéseiben. Aki támogatni szeretné aláírásával, keresse helyi tagjainkat, vagy november 15-én találkozhat aktivistáinkkal a város központjában. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kisbéri Csoportja Apróhirdetések Belovagló lóápolót, kerti munkást, takarítót keres a kisbéri magánménes bejárással, vagy szállás lehetőséggel, megállapodás szerinti bérezéssel. Tel.: 06-30/ Eladó szobakerékpárt keresek, ugyanott mosógép eladó Tel: 34/ / Autista és fogyatékos gyermekek és 18 év feletti fiatalok szüleivel szeretném felvenni a kapcsolatot segítség céljából. Tel: 34/ / éve autistafiúédesanyja Kisbéren a Batthyány téren 54 m2-es első emeleti, erkélyes lakás eladó. Érd.: 20/ év egészségügyben töltött munka után Boldog, egészséges nyugdíjas éveket kívánok szeretettel Jámbor Lajosnénak Zsuzsa SZENTE OPTIKA Kisbér Széchenyi u. 2. Tel.: 34/ A LÁTÁS HÓNAPJA AKCIÓ MEGHOSSZABBÍTVA november 16-ig Kedvezményeinkről érdeklődjön az üzletben. Rendelést tart: Dr. Török Katalin szemész szakorvos A rendelésre időpont telefonon is kérhető Egészségbiztosítási kártya elfogadóhely Hagyományos és digitális képkidolgozás

15 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 15 G K M Infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár november 5-én érkezett elektronikus formában a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól az az értesítés, miszerint a bezárandó vasúti szárnyvonalak közé került megyénket illetően 2 vonal is. Az egyik az Almásfüzitő - Esztergom vonal, a másik pedig a térség lakóit érintő Komárom - Székesfehérvári vonal. Az önkormányzatnak nov. 7-ig kellett a szárnyvonal megszüntetésével kapcsolatos véleményét kialakítani és közölni a GKM-mel. Ezért a nov. 6-i rendkívüli testületi ülés legfontosabb napirendi pontja ez a téma volt. Több oldalas elemző adatsort kaptunk arról, hogy miért gazdaságtalan a szárnyvonal működtetése, számadatokkal próbálták bizonyítani, hogy kevés az utas, kevés a km-re számított utazók száma is. A tanulmány kitért arra, hogy amelyik önkormányzat nov. 7-ig nem jelzi a véleményét ott, nem rendelnek meg jan.1-től menetrendet a szolgáltatótól. Idézzük Felsmann Balázs Infrastruktúra Ügyekért Felelős Szakállamtitkár leveléből az alábbi mondatokat: "Fontos leszögezni, hogy a sajtóhíresztelésekkel ellentétben ez nem a vonalak azonnali felszámolását jelenti, ugyanis az érintett önkormányzatok kezdeményezése és együttműködése esetén a vonalak térségi vasúttá minősítve tovább működhetnek." "Magyarországon a vasútvonalak fajlagos kihasználtsága lényegesen alacsonyabb, mint a legtöbb EU tagállamban." "... a költségek több mint kétharmadát kitevő állami támogatásra van szükség..." "A vizsgált átlagos napi utasforgalma 345 fő/nap a javasolt strukturális változások előtt." "Az egy járaton utazók átlagos száma 23, az egy km-re eső átlagos utasszám pedig 12fő." "Az áruforgalom fenntartása a következő feltételek valamelyikének teljesülése esetén indokolt: - a vonalon a személyforgalom fennmarad, - a vonalon az áruforgalom meghaladja az évi 6000 árutonnát, - a vonalnak hálózatstratégiai vagy nemzetgazdasági stratégiai jelentősége van." "A térségi vasútvonalon a következő kétféle módon végezhető személyszállítás: 1. közszolgáltatásként. Ekkor az adott viszonylat közszolgáltatásnak minősülő utazási igényeit továbbra is a vasúti személyszállítás szolgálja ki, így a vasúti menetrendet fokozottan össze kell hangolni más közlekedési szolgáltatók menetrendjével és szállítási volumenével. Az állam a működtető vasúttársaságnak kifizeti azt a közszolgáltatási kompenzációt, amit a közgazdaságilag hatékonynak tekintett szolgáltatónak ugyanezen szolgáltatásért veszteségkiegyenlítésként kifizetne. Emellett egyéb magán, önkormányzati és állami pályázati források bevonására is lehetőség nyílik. 2. nem közszolgáltatásként. Mint nem hatósági áras tevékenység, ekkor az üzemeltetőnek az önálló árképzésen túl joga van tetszőleges menetrendet készíteni, viszont nem igényelhet fogyasztói árkiegészítést és veszteségkiegyenlítést. " decemberétől azokra a vonalakra fog vasúti személyszállítási szolgáltatást megrendelni, amelyeken - az érintett önkormányzatok november 7-ig nyilatkoznak, hogy térségi vasútvonallá minősítés esetén készek a szükséges feltételek teljesítésére." "... nem fog vasúti személyszállítási szolgáltatást megrendelni, ahol -... az érintett önkormányzatok november 7-ig nem nyilatkoznak,..." "Nem állami feladatot kívánunk áthárítani az önkormányzatokra,..." "... ott, ahol valódi a társadalmi igény a térségi vasút kialakítására, el tudjuk indítani azt a pályázati folyamatot, amelynek eredményeképpen a kisforgalmú vasútvonalak mielőbb új szervezeti formában kezdhessék meg - vagy folytathassák - működésüket." " november 7-ig az oldal Civil Fórumán véleményezhető." Önkormányzatunk megtárgyalva a fenti feltételeket, az alábbi határozatot hozta kifejezve mélységes tiltakozását azért, hogy ennek a fontos véleményünk szerint elengedhetetlen vasútvonal bezárása egyáltalán szóba jött: 1. feltétlenül szükségesnek látjuk a személyszállítás fenntartását 2. önkormányzatunk csak közszolgáltatásként tudja elfogadni a vasútvonal működtetését 3. ha megszűnnek a személyszállítás, úgy az áruforgalom is veszélyeztetett lenne, és tudnivaló, hogy közútjainkat nagymértékben tehermentesíti a vasúti áruszállítás (téglagyári termékek szállítása) 4. kérjük, hogy igazítsák hozzá az iskola- és munkakezdéshez a menetrendet, vizsgálják meg a multinacionális cégek munkarendjét is, akkor biztosan javulna a vasútvonal kihasználtsága 5. városunk intermodeális fejlesztésben gondolkodik, és ilyen pályázat előkészítésén munkálkodunk, ami azt jelenti, hogy a vasúti és az autóbusz közlekedést összehangoljuk, közös telephelyen és állomáson működtetjük javítva ezzel is az utasok komfortját. 6. javasoljuk, hogy a szárnyvonal kiinduló és végpontjai között nagyobb távolságokat kössön össze a vasútvonal, pl.: Győr - Pécs, vagy akár határon túli városok bevonása is pl.: Nyitra - Pécs, Pozsony - Székesfehérvár 7. feltétlenül kiemelendő, hogy a Komárom - Székesfehérvári szárnyvonal az egyetlen mentesítő vonal abban az esetben, ha pl. baleset van Budapest és Komárom között, a nemzetközi járatok, amelyek nem állhatnak csak ezen a szakaszon irányíthatók át. (emlékezzünk nem oly régen az almásfüzitői baleset napokra mindkét sínpáron megakadályozta a Budapest - Komáromi közlekedést. 8. természetesen önkormányzatunk annak érdekében, hogy a közlekedés a szárnyvonalon megmaradjon bekér ajánlatokat a MÁV Start Zrt. működtetésének feltételeiről és megvizsgál minden lehetőséget az utasok érdekében. ÚJ A U R A T U S ÚJ ÉKSZERBOLT FÜLÖP ZSOLT aranyműves - egyedi ékszerek készítése - törtarany felvásárlás - drágaköves ékszerek - beszámítás - ékszertervezés - karórák, fitneszórák Különleges nemesacél- és Swarovsky köves ezüst ékszerek! CASIO órák teljes választéka! A javításokat és egyedi készítéseket rövid határidővel, helyben végezzük! Kisbér, Komáromi u. 11/a (Hegedüs Autósiskola mellett) ÚJ Tel.:+36 30/ ÚJ

16 16 KISBÉRI ÚJSÁG november MárkaFÜGGETLEN műszaki vizsga mindennap M A S S Z Á Z S! FRISSÍTŐ, SVÉD, TALP (REFLEXZÓNA), FOGYI (CELLULITIS), ARC (FEJ, FÜL AKUPRESSZÚRÁJA) Kedvezményes bérletek Masszázs előtt szaunázási lehetőség KISBÉR, SZÉCHENYI u. 39. BEJELENTKEZNI: 06-70/ Már * Ft-tól Info: 34/ * HUF műszaki adatlap W E L L N E S S H É T V É G E F Ü Z E S G Y A R M A T O N Pihenjen a nyár végén, késő ősszel az Alföldön! 3 nap két éjszaka. Étkezés önellátó. Szállás különálló minden igényt kielégítő, gázfűtéssel ellátott, 1920-ban épült parasztházban. Három szoba, felszerelt konyha, nagy étkező, főzési lehetőség, televíziók. Ágyak száma 9. Ágynemű, ágynemű huzat biztosított. A városban európai hírű gyógyvizes fedett termálfürdő, pezsgőfürdő, szauna, masszázs. Szállás: 2300 Ft/fő/éjszaka. A házhoz tartozó melléképületben további 16 fő részére van szálláslehetőség, női férfi vizesblokkal, mellékhelyiséggel együtt. A házhoz nagy zárt udvar, tartozik, csendes nyugodt környezetben. Bográcsozási, grillezési, sportolási lehetőség. Asztalitenisz, sakk, foci, társasjátékok. Egész hétvége foglalása esetén ajándék minden szálló részére egy napi termálfürdő belépő! Érdeklődni: Víz- Gáz- Fűtéstechnikai szakbolt Szolgáltatás Tervezés Víz-, gáz-, fűtés, napkollektor, hűtő-fűtő rendszer szerelése Gázkészülékek beüzemelése, javítása, vízkő mentesítés Minősítő-felülvizsgálói engedéllyel Boltunkban kapható, illetve rendelhető: Gázkazán (Beretta, Duvál, Viessmann, stb.) Gázbojler, konvektor Gázkészülékekhez alkatrész Víz-, gáz-, fűtésszereléshez csövek Réz, press, ötrétegű, pvc idom, flexicsövek, szifonok Vegyes tüzelésű kazán, radiátor, Grundfoss szivattyú Kludi-mofém csaptelepek WC csésze, tartály, mosdó Vízkövesedés és korrózió gátló készítmény Új - lefolyótisztító azonnali hatás nem károsítja a csöveket Deák János víz-, központi fűtés-, gázvezeték-készülék szerelő mester 2870 Kisbér Rákóczi Ferenc utca 16/a Tel/fax:06-34/ Mobil: 06-20/

17 2007. november KISBÉRI ÚJSÁG 17 Születtek Új OPEL Astra H Akár Ft árengedménnyel! Új OPEL Astra ClassicII Már Ft-tól Akár Ft/hó* törlesztéstől! vagy 0% Új Opel Astra H már Ft-tól! Új Opel Astra ClassicII Ft kedvezménnyel ÚJ OPEL Meriva már Ft-tól! OPEL Géringer Szerviz Kft. K O M Á R O M H2900 Komárom, Báthor u. 1. Tel.: 34/ , 70/ A U T Ó V Á R O S Üzemanyag fogyasztás: Astra Classic II 4,6-6,6 l/100km Astra H 4,8-9,4 l/100km C02 kibocsátás: Astra Classic I g/km Astra H g/km *THM: 8.1% CHF: 148,42 Ft 30% önerő és 120 hó futamidő esetén Eck János és Szabó Mariann lánya Réka Mária Nagy Lajos és Kókán Mária lánya Cintia Farkas András és Góger Márta lánya Eszter Flóra Vizi Attila és Mantler Alexandra lánya Éva Kinga Mogyorósi József és Bagyari Katalin fia Marcell József Molnár Szilárd és Németh Judit fia Csanád Szalai Csaba és Lanczendorfer Lívia fia Hunor Flekács Béla és Kálóczi Erzsébet lánya Bíborka Bianka Szabó János és Kiss Brigitta fiai Viktor és Péter Házasságot kötöttek Kántor Péter és Dudinszky Szandra Gyovai László és Kisfalusi Csilla E l h u n y t a k : Holczinger László Józsefné sz. Kovács Jolán 1929 Cser Jánosné sz. Szücs Piroska 1931 Róth Istvánné sz. Németh Margit 1927

18 18 KISBÉRI ÚJSÁG november Október 6. A kisbéri megemlékezés képei Október 6. Kisbéri megemlékezés Az október 23-ai emlékező közösség Október 23. Tiszteletadás a kopjafánál Október 23. Felejthetetlen élmény volt a gimnázium műsora A thaiföldi táncbemutató nagy sikert aratott A thaiföldi vendég-vendéglátók

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft Milyen évünk

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: 2005. 10. 10. Kisbér: 9-12-ig

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft I s m

Részletesebben

Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.

Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR "Aki imádkozik, az már hinni is tud. Aki hisz, az szeret is.

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni"

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni" A következő szám megjelenésének napja: december

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 100.- Ft I m á d o m a z e l e v e n g y e r e k e t Folytatódik a megkezdett m u n k a Kisbéren Tartalomból:

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G KISBÉR K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2004. DECEMBER-2005. JANUÁR ÁRA: 80.- Ft Tartalomból... Karácsonyi üzenet Testületi ülés Új utak Európába Közmeghallgatás

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! XXIII. év fo lyam 1. szám Já nos hal ma 2008. január Meg je le nik ha von ta Ára: 140 forint Kányádi Sándor Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben