Képviselõ-testületi ülés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képviselõ-testületi ülés"

Átírás

1 2010. június Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Kedves Üdülõvendégeink! Nagy dírrel-durral, fekete fellegekkel, hirtelen idõváltozásokkal de megjött a nyár. Ez idõ tájt szokták emlegetni, beérett a gyümölcs, itt van az aratás ideje. Bizony az idei nyár a természetben, gyümölcsösökben, szõlõkben és a gabonaföldeken nem nagy terméssel kecsegtet bennünket. Júniusra esik egy másik aratás, betakarítás ideje is, nevezetesen az iskolákban, óvodákban, bölcsõdékben gyermekintézményekben folyó munka gyümölcsének betakarítása. Pedagógusainkat ünnepeljük, akiket ez alkalommal sok szeretettel köszöntünk önkormányzatunk és városunk polgárai nevében. Tisztelettel köszönjük meg azt az emberpróbáló áldozatos munkájukat, amelyet a legfiatalabbak, a jövõ generációja nevelése, oktatása érdekében végeztek, végeznek. Legalább ilyenkor, a tanítási- nevelési év végén emlékezzünk jó szívvel azokra a nevelõkre is, akik már nem lehetnek közöttünk. Az ÁNTSZ Balatonfüred, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete Kiváló Védõnõ díj átadásával ismerte el Tatabányán Horváth Tiborné védõnõnk munkáját, az ott megrendezett Védõnõk Napján. Ez azért is rangos elismerést jelent, mivel 12 kistérségi vezetõ védõnõ által javasoltak közül esett a választás a mi Évikénkre. Ezúton is tisztelettel köszönöm meg a gyermekeink érdekében hosszú idõn keresztül végzett lelkiismeretes munkáját. Július 1-én lesz a köztisztviselõk napja, amely nap a polgármesteri hivatalunkban dolgozók számára törvény által meghatározott munkaszüneti nap. Az én munkatársaim csakúgy, mint szerte az országban, mindannyiunk érdekében, és nem éppen ideális körülmények között végzik azt a munkát, amely sokrétû, életünk minden területét érinti a születéstõl a halálig s amelyet sokszor kritizálnak és kevésszer éri õket az az elismerés, hogy megköszönik intézkedéseiket, fáradozásaikat. Pedig egy-egy jó szó, egy köszönöm nekik is jólesne! Jómagam úgy érzem, és úgy értékelem, hogy a hivatal tevékenysége megállja a helyét az általam ismert hivatalokkal való összehasonlításban. Hálásan köszönöm mind a Jegyzõ Asszonynak mind a hivatal összes dolgozójának tevékenységét, s kívánom, hogy erõben, egészségben sokáig tudják még végezni ezt a csapatmunkát. Beruházásainkról is szeretnék szót ejteni: Június 17-én átadásra került a Katona József utca felújítási munkája. Megállapítható, hogy a jó minõségben elkészült, az ott lakók megelégedésére. A Széchenyi utca felújításának elõkészítése június 22-én a bírálóbizottság ülésével elkezdõdik. A képviselõ-testület határozata alapján felújítási munkálatok végzésére kerül sor hamarosan az Alteleki, Tompa, Árpád, Ladik, Simon István, Rózsa, Csokonai, Blaha Lujza és Bajcsy Zsilinszky utcákban, valamint a Tátorján Játékvár környékén. Ugyancsak elindul a Rákóczi parkban a Leader-Kulturpark beruházás, amelynek fõ eleme az erdei sportpálya kialakítása. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az árvízkárosultak megsegítésére eljuttatták adományaikat a Szociális Szolgáltatónkhoz. Az adományokat saját teherautónkkal juttattuk el Miskolcra, ahonnét személyre szabottan adták tovább. SZETETNÉNK EGY KÉRÉSSEL FORDULNI mindazokhoz, akik tudnak segíteni : Július 4-10 és Július ig szeretnénk fogadni árvízkárosult gyermekeket, az illetékesekkel jelzésük alapján felvettük a kapcsolatot. A jelzett idõpontban szervez Pozsonyi Monika intézményvezetõnk és munkatársai egy gyermektábort 30 fõvel, amelynek keretében további fõt fogadnánk az árvíz sújtotta területekrõl. Naponta 8 16 óráig szervezett foglalkozás lesz közös étkeztetéssel. A vendég gyermekeket családoknál szeretnénk elhelyezni kettesével vagy hármasával. Akik ebben segíteni tudnak, egy-egy hétig szállás és vacsora nyújtásával, kérjük jelezzék Pozsonyi Monikánál ( ) mihamarabb. Minden kenesei polgárnak és nyaraló vendégünknek kívánok kevésbé esõs szép nyári napokat. Sörédi Györgyné polgármester Képviselõ-testületi ülés Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete június 3-án tartott ülésén a központi ügyeleti rendszer mûködésérõl, valamint a Balatonkenese Városért Közalapítvány mûködésérõl szóló tájékoztatókat megtárgyalta és elfogadta azokat. A Képviselõ-testület a Globomax Elektronikai Kft. a MikroVoks Elektronikus Közgyûlési Rendszerre és a MikroVoks-EDTR Elektronikus Döntéstámogató Rendszerre vonatkozó ajánlata kapcsán úgy határozott, hogy árajánlatának újratárgyalására pályázati lehetõség alkalmával viszszatér. A Tátorján Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) részére játszóházi szolgáltatások mûködtetése és gyermekmegõrzés céljából hozzájárult, hogy a Vak Bottyán, Bezerédj és a Bercsényi önkormányzati strandokon június 1. napjától a Kft. térítésmentesen területet vegyen igénybe. (Folytatás a 4. oldalon)

2 4 Balatonkenesei Hírlap június (Folytatás a 3. oldalról) Úgy határozott továbbá, hogy a fenti strandok belépõjegyeinek bevételébõl származó nettó árbevétel 5 %-át támogatásként a évi strandbevételek terhére a Tátorján Kft. részére elszámolás alapján biztosítja. A Képviselõ-testület a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény kérelmének helyt adott és Ft támogatást biztosított a évi nyári napközis szabadidõs tábor megszervezéséhez a évi beruházási céltartalék terhére. Engedélyezte július hónapban 3 napos Magyarok Vására rendezvény megtartását a balatonakarattyai Rákóczi park területén. Water Ball kölcsönzés céljára területet adott bérbe az önkormányzat tulajdonában lévõ Vak Bottyán, Bezerédj és Bercsényi strandokon június 15. napjától augusztus 31. napjáig. A Balatonkenese, Strand tér út és parkoló építési munkálataihoz szükséges engedélyezési tervek elkészítésével a Beszt Kft-t bízza meg ,- Ft + ÁFA megbízási díj ellenében. Az Országúti Tigrisek Motoros Klub részére a június ig, Balatonkenese, Romantic Camping területén tartandó motoros hétvége rendezvény megszervezéséhez Ft összegû támogatást biztosított. A Rákóczi Szövetség részére Ft összegû támogatást biztosított, melyet a szövetség Nagykér és egyéb Nyitra környéki települések magyar kisiskolásai számára használ fel. A Balatonkenese, Nefelejcs utca felújítási munkálatainak sorrendjét az alábbi sorrendben határozta meg: Az utca felsõ részének javítása Az utca alsó részének aszfaltozása, erre árajánlat kérése. Úgy határozott, hogy az alábbi utak burkolat-felújítására vonatkozóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által tett kivitelezõi árajánlatokat az alábbi összegekben elfogadja, a felújításokra Ft keretösszeget biztosít évi költségvetésében a beruházási kiadások terhére. Alteleki utca Tompa utca Árpád utca Ladik, Simon, és Rózsa utca Dózsa tér Blaha L. utca Bajcsy Zs. utca A felújítások kapcsán élni kívánt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fizetési könnyítésre vonatkozó ajánlatával, miszerint az útburkolat-felújítások összege két részletben kerül kifizetésre: 50%-a a munkálatok elvégzését követõen, 50%-a márciusáig. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zsibongó felújítási munkával Molnár Péter 8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 43. szám alatti egyéni vállalkozót bízta meg bruttó Ft összegben. A Képviselõ-testület legközelebbi rendes ülését elõreláthatólag június 30. napján tartja Balatonakarattyán, a Közösségi Házban. Polgármesteri Hivatal HIRDETMÉNY A kifüggesztés napja: június 18. Ügyiratszám: XXI/443/4/2010. Tárgy: genetikailag módosított burgonyából elõállított takarmány forgalomba-hozatalának és felhasználásának tilalma A géntechnológiával módosított EH (BPS ) burgonyából elõállított takarmány Magyarország területén történõ forgalomba hozatala, illetve az ilyen burgonyának Magyarország területén az élelmiszerekben vagy egyéb takarmányokban való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen elõfordulása ügyében a géntechnológiai tevékenységrõl szóló évi XXVII. törvény 11/B. -a alapján hivatalból indított védzáradéki eljárásban az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakhatósági állásfoglalását, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakhatósági állásfoglalását is figyelembe véve a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint géntechnológiai hatóság határozatot hozott, melyben a 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a géntechnológiával módosított EH (BPS ) burgonyából elõállított takarmány Magyarország területén történõ forgalomba hozatalát és felhasználását, illetve az ilyen burgonyának Magyarország területén az élelmiszerekben vagy egyéb takarmányokban való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen elõfordulását a tilalom visszavonásáról szóló rendelkezés közzétételének napjáig tartó hatállyal megtiltotta. A határozat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban (Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) megtekinthetõ, továbbá megjelent a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ LXI. évfolyamának 2. számában. Határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhetõ. A Fõvárosi Bírósághoz címzett keresetlevelet a határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 78. -ának (10) bekezdése szerinti közlésétõl számított harminc napon belül lehet benyújtani a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Fõosztályához vagy ugyanehhez a szervhez címezve (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) ajánlott küldeményként postára adni.

3 2010. június Balatonkenesei Hírlap 5 Majális a Honvéd Üdülõben Ha az intézmény régi urai és haszonélvezõi ott lehettek volna! Már a portánál: hüledezés. Mert mi az, hogy bárki bemehet, aki itt szeretné élvezni a munka ünnepét? Sõt, a portás még abban is segítkezett, hogy a célirány meg a férõhely tekintetében hol legszerencsésebb a gépkocsi letétele. A mi családunk nem túl késõn érkezett, mégis szinte telt ház volt a Hol is? Igen,az ételek meg az italok körül. A május elsejei tradíciót tekintve úgy is fogalmazhatnék, hogy a gulyás meg a sör, illetõleg a lángos és a sör közelében. Azonban, ha májusiasan, azaz líraibban fejezem ki magam, akkor elõször a májusfát kell említenem. Amit csak pár órával korábban állítottak közvetlenül a tó mellé, hogy a kreált szépség vetélkedjen a természeti gyönyörûséggel. Ám dehogyis versenyzett ez a kettõ, inkább kiegészítették egymást. Ez utóbbit ki is cövekelték, hogy a legnagyobb erõvel támadó balatoni vihar se tudja kidönteni. Mert amint a neve is hirdeti: ez nem május elsejei fa, hanem a legszebb hónap egészét szimbolizáló májusfa. Ha már ennyire belénk vésõdött az összevetési hajlam, a díszes fával együtt a jegenyéket, platánokat és a többi, illatokat és enyhet nyújtó szépséget, értéket kell említeni a hosszan elnyúl füves területrõl. Mert nincs, aki séta közben egy pillantra ne állna meg a terebélyük vagy magasságuk megcsodálására. Na, szóval ezek a természet (és az ember) adta érdekességek a Honvéd Üdülõben. A május elsejével kapcsolatos többi ajánlat valamiképp Goórné Majoros Gertrud, az üdülõ rendezvényszervezõjéhez fûzõdik, akinek sokan segítettek, hogy igazán jól érezzék magukat az intézményben lakók és más vendégek. Az ízletes és bõséges babgulyás adaggal kapcsolatban Sándor Zoltánné Ibolya élelmezésvezetõnek, illetve Horváth Robinak és Takács Attilának kell köszönetet mondani. Csak ki ne felejtsem Fekete Ferencné szakács és két adjutánsának az elismerését! Na és a több évtizedes itteni fürdõzések közben megkedvelt, olajban, majd fokhagymás oldattal áztatott és sajttal, tejföllel ízesített lángos, az üdülõ egyik kuriózuma Klári néni és szûkre szabott, kedves csapatának szakértelmét, vendégszeretetét dicséri. És volt még finom pogácsa is. Mintha csak azért, hogy ezekhez a finomságokhoz még jobban dukáljon a sör, amelylyel Vági Gyuláné és Bereczki Richárd szolgált. Idõként sirályok, vadkacsák suhantak fölénk. Csodálkozva nyújtogatták a nyakukat lefelé: ugyan miféle sokaság ez a fehér székeken s a fehér asztalok körül, hisz nincs még itt a fürdõszezon, csak néhány napja fordult nyáriasra az idõ! A csinált, a társadalmi világból velük az ALUTE II helikoptere kelt versenyre, amely idõként légi körútra szárnyalt a magasság szerelmeseivel. Fél háromtól Vadicsku Szabolcs százados vezetésével katonai bemutató volt, fél öttõl pedig díjazták a fõzõ- és horgászverseny gyermek, illetõleg felnõtt gyõzteseit. A népes vendégseregben néha feltûnt Ács Gábor és kedves felesége, akik megelégedéssel konstatálták az intézmény 2010-es évének május elsejei rendezvényeit. Márkus Zoltán A kifüggesztés napja: június 18. Ügyiratszám: XXI/443/3/2010. HIRDETMÉNY Tárgy: genetikailag módosított burgonya termesztési és forgalomba hozatali tilalma A keményítõ amilopektin-tartalmának növelése céljából a géntechnológiával módosított burgonyatermék (Solanum tuberosum L. EH vonal) ügyében a géntechnológiai tevékenységrõl szóló évi XXVII. törvény 11/B. -a alapján hivatalból indított védzáradéki eljárásban az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakhatósági állásfoglalását, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakhatósági állásfoglalását is figyelembe véve a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint géntechnológiai hatóság határozatot hozott, melyben a keményítõ amilopektin-tartalmának növelése céljából a géntechnológiával módosított burgonyaterméknek (Solanum tuberosum L. EH vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint Magyarország területén történõ forgalomba hozatalát és felhasználását a tilalom visszavonásáról szóló rendelkezés közzétételének napjáig tartó hatállyal megtiltotta. A határozat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban (Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) megtekinthetõ, továbbá megjelent a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ LXI. évfolyamának 2. számában. Határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhetõ. A Fõvárosi Bírósághoz címzett keresetlevelet a határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 78. -ának (10) bekezdése szerinti közlésétõl számított harminc napon belül lehet benyújtani a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Fõosztályához vagy ugyanehhez a szervhez címezve (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) ajánlott küldeményként postára adni.

4 6 Balatonkenesei Hírlap június Pályázattal jelentõs változás, fejlesztés valósul meg Balatonkenese Város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése címmel. A pályázat 90 %-os támogatási intenzitás mellett Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A megvalósításhoz szükséges önerõt, mely 10%, a három önkormányzat együttesen pályázati tartalom arányában biztosítja költségvetésében. A pályázat teljes körû lebonyolítását gesztorként Balatonkenese Város Önkormányzata végzi. A projekt keretében a Balatonkenese város és a mikro térségében elhelyezkedõ települések által életre hívott Balatonkenese, Balatonfõkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás által mûködtetett Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Balatonkenesén, Balatonfõkajáron és Csajágon használt, egyébként az önkormányzatok tulajdonában álló épületek kerülnek felújításra. A projektben az alábbiak szerinti fejlesztések valósulnának meg: Balatonkenese: A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény székhelyén a Fõ u. 43. szám alatt jelenleg 98,8 m 2 -en zajlik a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátás. A nappali ellátás Idõsek Klubja - a telephelyen (Táncsics u. 20.) az átalakítandó épületben történik. Itt jelenleg 120,52 m 2 - en valósul meg az idõsek nappali ellátása. Az épületben két társalgó helyiség, egy elõtér, egy iroda, egy teakonyha, egy mozgáskorlátozott és egy személyzeti WC, valamint terasz, kazánház és egy tároló található. Az épület a település központjában, az önkormányzat tulajdonában lévõ 753 m 2 -es telken van. Tekintve, hogy a jelenlegi székhely a Városgondnoksággal közös épületben mûködik, távolabb van a központtól, indokolt az inkább centrumban lévõ, kizárólagosan az intézmény által használt, az összes közintézményt könnyen megközelíthetõ (orvosi rendelõk, könyvtár, mûvelõdési ház, polgármesteri hivatal, posta, óvoda, iskola, rendõrség) pontra helyezni. Az intézmény szolgáltatásainak egy épületben történõ koncentrációját indokolja továbbá a költséghatékonyabb mûködésmód, valamint a munkaerõ jobb kihasználása. A projekt eredményeképpen a jelenleg nappali ellátást biztosító telephelyen a tetõtér beépítéssel 153,95 m 2 -en valósulnának meg a székhelyen ellátott szolgáltatások helyszínei. A földszinten a jelenleg használt 120,52 m 2 bõvül 37,87 m 2 -nyi pihenõ, foglalkoztató helyiséggel valamint az elõtér, lépcsõház is kialakításra kerül, amelyben kényelmes, mozgáskorlátozottak számára is használható lépcsõ található majd. A nappali ellátás engedélyezett férõhelyeinek bõvítése érdekében szükségessé válik egy nagyobb légterû étkezõ- foglalkoztató kialakítása, amely a jelenlegi két társalgó összenyitásával valósítható meg. Az épület tekintetében megvalósul a teljes akadálymentesítés is, így korszerû, az ellátottakat, klienseket az elvárható színvonalon fogadni tudó intézmény jön létre. A felújított és bõvített intézményben szükségessé válik a megnövekedett terület megfelelõ szintû bebútorozása és felszerelése a rendelkezésre álló eszközökön kívül. Balatonfõkajár: Az intézmény által jelenleg használt, a polgármesteri hivatalhoz hozzáépült 13 m 2 -es, külön bejáratú iroda elé egy 6,3 m 2 -es elõtér, illetve váró kapcsolódik majd, amelybõl egy 5,77 m 2 területû mozgáskorlátozottak számára is használható vizesblokk nyílik. A váróhelyiségbõl egy ajtón keresztül a polgármesteri hivatalba is be lehet majd jutni. Jelenleg az épület megközelíthetõsége mozgáskorlátozottak számára többszörösen is akadályokba ütközik. Az irodába az udvarról nyílik az ajtó, váróhelyiség nincs. Az irodában meglévõ eszközállomány minimális, a rendelkezésre álló számítógép gyakorlatilag használhatatlan, az iroda parketta burkolata több helyen hiányos, lyukas. Ugyanez mondható el a bejárati ajtóról. Tekintve, hogy hiányos a bútor- és eszközállomány, ezért a szükséges eszközök a pályázat keretében beszerzésre kerülnek. Csajág: Az intézmény jelenleg a szolgáltatásokat a Polgármesteri hivatalban található jegyzõi irodában, a számítógépet és a tárolásra alkalmas bútorokat tekintve, nem kizárólagos használattal (jegyzõ, dolgozók) látja el. Az iroda mérete jelenleg 12 m 2, a projekt eredményeképpen a rendelkezésre álló terület 71,8 m 2 -re nõne a régi iskolaépület felújítása nyomán, amely most nagyon rossz, romos állapotban van és raktárként funkcionál. Kialakításra kerülne az épületben egy 41,5 m 2 -es klubhelyiség, 7 m 2 -es iroda, 8,6 m 2 elõtér, váró, 10,9 m 2 -es mozgáskorlátozottak számára is használható vizesblokk és egy 3,8 m 2 -es teakonyha. Az épület akadálymentes megközelítése is kialakításra kerül. Tekintve, hogy jelenleg a megosztott használat következtében nincs használható bútorzat és eszköz, a teljes berendezéshez szükséges eszközök a pályázat keretében kerülnek beszerzésre. Takács Boglárka projektmenedzser Köszönet a gyógyításokért Orvoshoz az ember nem szívesen megy, hanem azért, mert muszáj. Mert beteg. De a gyógyulás reményében megyünk orvoshoz. Sajnos nem minden doktor tudja éltetni a felépülés reményét, még akkor sem, ha nagy tudósú, jól felkészült. Nekünk, keneseieknek szerencsénk, hogy dr. Németi Sándor az orvosunk. Az õ rendeléseire nem viszolyogva térünk be, hanem bizalommal. Mert jól képzett, segítõkész és szókimondó. Emberséges. Én már nem lennék, ha nem õ gyógykezelne. Nemcsak én vélekedem róla pozitívan. Egyszer a szakorvos jegyezte meg, akihez Németi doktor úr irányított, hogy magának kitûnõ háziorvosa van. Az elõírt gyógyszerek, az alkalmazott eljárások, tanácsok és az általa készített leletek ismeretében hangzott el a fenti megállapítás. A szûkebb és a tágabb körû családunk minden tagja hasonló módon vélekedik Németi doktorról. Sõt, a városban, útonútfélen is hasonló megítéléseket hallok. Már lejárt a rendelési idõ? Elutasítás helyett a mi orvosunk gyógyít. A mi családunk az asszisztensérõl is az elismerés hangján szól. Köszönet hozzáértésükért, figyelmességükért és lelkiismeretességükért! Mészöly Sándor és családja

5 2010. június Balatonkenesei Hírlap 7 Markus Wieser gyõzelmével zárult Balatonkenesén a Dragon EB Balatonkenese, június 11. Az ukrán Transbunker csapat színeiben induló német Markus Wieser gyõzelmével zárult a Balatonkenesén a dragon hajóosztályban zajló vitorlázó Európa-bajnokság. A legjobb magyar egység, a Kelemen Tamás, Nedbál Noel, Nedbál Zsombor csapat a 25. helyen végzett. Az Erste Private Banking által támogatott verseny záró futamára pénteken, csomós déli szélben, erõs hullámzásban került sor. A vezetõ Wieser jól rajtolt, és ettõl kezdve csak arra kellett figyelnie, hogy közvetlen ellenfelei közül senki se kerüljön 5-6 hellyel elé. A futam elõtt második helyen álló Anatolij Loginov azonban elhibázta az elsõ cirkálószakaszt, így a harmadik helyen forduló Wiesernek már csak higgadt vitorlázásra volt szüksége. A német Amerika Kupa-csapat taktikusa ahogyan az tõle elvárható volt nem hibázott. A futamot ugyan az orosz Dmitrij Berezkin nyerte, ám a harmadik helye tökéletesen elég volt ahhoz, hogy Wieser megismételje tavalyi sikerét, és megvédje az Európa-bajnoki címet. A megnyugvást a hatodik futam hozta számunkra, amikor egy kizárást és egy negyedik helyet követõen a csütörtöki harmadik futamban meglehetõsen hátulról sikerült feljönnünk és a hetedik helyen befutnunk. Ez megnyugtatott, így ma tudtuk, ha magabiztosan vitorlázunk, fõleg ellenfeleinknek kell majd izgulniuk. Kiváló helyszínen megtartott remek versenyt nyertünk mondta Wieser a verseny után. A csütörtöki nap egyik futamában elért siker után a magyar hajók pénteken nem vitorláztak már olyan jól, a legjobb magyar, a Gömbös Lóránt vezette egység a 23. helyen ért célba. Az öszszetett versenyben Kelemen Tamás kormányzásával az Atlantis nevû hajó nyújtotta a legjobb teljesítményt, õk a 25. helyen zártak. Tenke Péter 30., Lukáts Ákos 32. lett. Az Európa-bajnokság ezüstérmét a pénteken kiválóan vitorlázó Dmitrij Berezkin szerezte meg, a harmadik helyen a versenyen végig második helyen álló szintén orosz Anatolij Loginov végzett. További információk: Náray Vilmos Vobeczky Zoltán versenyigazgató sajtófõnök tel.: (20) (20) Külön köszönet szponzoraink támogatásáért! Névadó támogató: Erste Private Banking Technikai partner: Kenese Marina-Port Fõtámogatók: Koronás Cukor, MarinePool, MVM, Mavir, Novofer Támogatók: Bahart, Balatonkenese önkormányzata, Siófoki Fürdõegylet, Árkossy Bútor, Fritz Sails, Jóhajó, Asso, Grand Marine és Prestige Boats Médiatámogatók: Aqua, Hajó,Telesport, Porthole, sailing.hu, Vitorlázás, Yacht Magazin CSÍZIÓ Június 20. július 20. (Szent Iván hava Szent Jakab hava) Június 21.: A csillagászati nyár kezdete, ezen a napon a leghosszabb a Nap égen megtett útja. Június 24.: Szent Iván napja Keresztelõ Szent Jánosnak, a magyar népdal virágos Szent Jánosnak és az õsi fényszimbolikának közös ünnepe. A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja el. János és a napfordulat együtt ünneplése az V. századtól általános. A Szentivánéji tûzgyújtás és a hozzá kapcsolódó énekek elsõsorban az év leghoszszabb napját ünnepelték. Örömtûz volt tehát, fényt megtartó mágikus céllal, de gyógyító hatást is tulajdonítottak neki. A máglyát a szokásos tûzre valón kívül illatos virágokból és gyógynövényekbõl rakták. A tûz körül elfogyasztott cseresznye a néphit szerint a gyermekáldást segítette elõ. Az ünnep fénypontja a tûzugrás is analógiás mágia volt. Azt célozta, hogy a Nap mindig olyan magasra ugorjék,mint e napon. Az ilyenkor szokásos ugróénekek legismertebbje a Magas a rutafa kezdetû népdal. A tûzugrásnak tisztító és termékenységfokozó hatást tulajdonítottak, és jósoltak belõle, az ugráló lányok férjhez menetelére nézve is. Június 29.: Péter és Pál napja Péter apostolfejedelem, Pál a népek térítõ apostola. Péter és Pál napja az aratás kezdõ napja és a halászok ünnepe is, akiknek Szent Péter a védõszentje. Azt mondják, hogy ezen a napon van a legjobb íze az epernek, ilyenkor jó szüretelni. Július 2.: Sarlós Boldogasszony napja A kereszténység a XIII. századtól a nehézkes Máriának, a Jézussal terhes szûznek, Erzsébetnél, keresztelõ Szent János jövendõ anyjánál tett látogatását ünnepelte. Népünk nem Péter-Pálkor kezdte az aratást, ahogy a kalendárium elõírta, hanem e Boldogasszony ünnep másnapján. Az ünnep hiedelem és hagyománykincse nagyon gazdag. Virágszentelés, szegények istápolása, anyaság, de legfõképp az aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett fûszernövények és persze a gabonafélék szentnek számítottak, varázserõt tulajdonítottak nekik. Napon csak jelképesen dolgoztak. A szerszámokat megáldatták a pappal, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szobadísznek valót szedtek. Az aratást másnap áhítattal kezdték, tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdeltek, és imát mondtak. A munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték, az elsõ két kévét keresztbe rakták. Mindez az életet jelentõ új kenyérnek szólt. Július 13.: Margit napja Antiochiai Szent Margit vértanú és szûz e napon halt mártírhalált. A magyar Árpád-kor kivételesen tisztelt szentje. A királyság patrónája címet viselte. IV. Béla Margitnak nevezte el a tatárjárás borzalmaitól való szabadulásáért cserébe, Istennek ajánlott leányát. Ha esõt, zivatart hoz, mérges Margit -nak is nevezik. Forrásmunka: Napról napra Kiadja: A pedellus Bt. Debrecen Pulai Istvánné

6 8 Balatonkenesei Hírlap június Köztünk élõk Folytatjuk sorozatunkat Elõzõ lapszámunk riportjában Szabó Károlynét, az iskola igazgatóját mutattuk be. Ö kérte Szijártó Csabát, a Hotel Marina-Port igazgatóját, válaszoljon feltett kérdéseire. A riport készítése jelentõs aktualitást kapott, hiszen június elején a Marina-Portban rendezték meg a vitorlások dragon hajóosztályának Európa Bajnokságát. Ezért is örülünk, hogy bemutathatjuk olvasóinknak a szálloda igazgatóját. Ön, mint egy sikeres szálloda igazgatója, hogyan képzeli el Balatonkenese turizmusának fejlesztését, mi szükséges hozzá? A helyi turizmus fejlõdése csak egy olyan koncepció kidolgozásával indítható el, amelyet e terület minden helyi tagja támogat és elfogad. Elengedhetetlen a szakmai és civilszervezetek, valamint az önkormányzat összefogása. Természetesen Balatonfüredhez és Siófokhoz hasonlóan a településnek is meg kell újulnia, szépülnie, továbbra is ki kell használni a pályázati lehetõségeket. Szép sétányok, rendezett parkok, nívós rendezvények együtt szükségesek ahhoz, hogy több vendég érkezzen városunkba. Milyen összefüggéseket lát a turizmus fejlesztése és az oktatás fejlesztése között? A turizmushoz elengedhetetlenül szükséges a nyelvtudás és a jó kommunikációs képesség. Ehhez a mai gyerekeknek már az általános iskolában szükséges legalább az angol és német nyelv elsajátítása, mégpedig beszédcentrikus módon. A jövõ generációjának szakmai képzésében mi is részt veszünk, szállodánk éve óta biztosít gyakorlati helyet vendéglátóipari és idegenforgalmi szakközépiskolásoknak és fõiskolásoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyakorlat során a diákok megismerjék a turizmus és vendéglátóipar szakmai és emberi oldalát is. Miért tartotta eddig is fontosnak, hogy az Alapítvány támogassa az oktatást és a sportot? Az Alapítvány kuratóriuma mindig fontosnak tartotta, hogy a helyi fiatalokat segítse, hangszerrel, sporteszközzel, amely lehetõvé teszi számukra a szabadidõ kulturált eltöltését, és a tehetségük kibontakoztatását. Kuratóriumunk szerint ezeknek a lehetõségeknek nem szabhat korlátot az anyagi eszközök hiánya. Kérjük, mutassa be családját, és hogy milyen körülmények között telepedett le Balatonkenesén! 1986-ban vásároltak szüleim egy kis vályogházat az Öreghegyen, és attól kezdve nyaralóként, 1998-tõl pedig állandó lakosként élek Balatonkenesén. Feleségemmel, Kornéliával, a szállodában ismerkedtem meg 1998-ban, 2002-ben házasodtunk össze, Boglárka lányom szeptemberben kezdi az iskolát Kenesén, Boldizsár fiam 4 éves és Akarattyán óvodás. A kis vályogházból családi ház lett, szüleim is leköltöztek Kenesére, ide menekültek a pesti nyüzsgõ élet elõl. Egy szállodaigazgató munkája, feladatai sokrétûek, ezért szeretnénk hallani valamit életének errõl az oldaláról is ban nyári munkára jelentkeztem az akkor felújított Hotel Marina-Portba, ahová éjszakai recepciósnak vettek fel. Nyár végére recepcióvezetõ lettem, majd 2000-ben kineveztek igazgatónak. A szálloda 2002-es teljes felújítását koordináltam, a felújítást a Kenese Marina-Port ZRt., a jelenlegi tulajdonos finanszírozta ban tulajdonostársammal alapítottuk meg a Hotel Marina Port Kft-t, és átvettük a szálloda üzemeltetését. Legnagyobb rendezvényünk a közelmúltban lezajlott Dragon Vitorlás Európa Bajnokság volt, ahol bár királyok, hercegek nem voltak, de 13 nemzet 56 egysége ismerte meg a kikötõnket, szállodánkat, városunkat. Büszke vagyok kollégáimra, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt zökkenõmentesen, minden igényt kielégítõen le tudtunk bonyolítani. Jó lenne gyakrabban (a legutóbbi vitorlás eb 2002-ben volt Balatonkenesén) hasonló rendezvényeket tartani, hiszen ez nemcsak a szállodának, hanem a városnak is plusz bevételt generál. Az ilyen események viszik el a Balaton jó hírét messzire, és a mostani gazdasági helyzetben mindenkinek nagy szüksége van a reklámra. Igazgató úr! Ön a Balatonkeneséért Közalapítvány elnöke, kérem, mutassa be az alapítvány céljait, törekvéseit,az ezzel kapcsolatos társadalmi tevékenységét! Négy éve vagyok tagja a Balatonkeneséért Közalapítványnak, egy éve pedig a szervezet elnökévé választottak. Nagyszerû emberekkel nagyszerû célokat tûztünk ki magunk elé és valósítottunk meg (lakótelepi játszótér felújítása, tehetséges fiatalok támogatása, járdaépítés, focicsapat támogatása, helyi iskolai, óvodai eszközbeszerzések stb.). A július 10-i Fassang László Rohman Ditta orgona- és csellókoncert biztos vagyok benne, hogy nem csak a komolyzenét kedvelõknek fog egy kellemes estét szerezni. Az est teljes bevétele a helyi gyermekek mûvészeti oktatását támogatja. Természetesen az alapítvány nem tud minden utat, járdát felújítani, és nem tud mindenkinek egyformán segíteni, de nem is ez a cél, nem is ez a feladat. Próbálunk mindig egy mások által elfeledett területre egy kis figyelmet szentelni, bízva abban, hogy a segítségünk egy nagyobb megújulás elindítója lehet. Egy fiatalember életében a sport és a hobbi a kikapcsolódás részei. Mit sportol, és milyen hobbi tevékenységei vannak? Közel 10 éve focizom együtt kispályán korombeli helyi fiatalokkal amatõr szinten, de profi lelkesedéssel. Az idén alakult helyi teniszcsapatnak is a tagja vagyok, bár az eredményekkel még nem tudok dicsekedni. Szívesen horgászom a családommal, már amikor idõm engedi, és a vitorlázás is a hobbijaim közé tartozik. Szívesen megyünk a gyerekekkel biciklizni, sétálni, strandolni, bobozni. A Katicapékség Balatonkenese FC pénzügyi bizottságának vezetõje vagyok, és próbálom munkámmal segíteni a csapatot, amely egyre szebb eredményeket ér el ben megválasztottak a Magyar Szállodaszövetség Balatoni Régiójának alelnökének, ahol Nagy Jenõ elnök úrral dolgozunk a balatoni szállodások érdekeiért. Nemrég kaptam egy másik igen megtisztelõ felkérést a budapesti Gazdasági Fõiskolától, miszerint a Fõiskola Vendéglátás Intézeti Tanszéke szakmai tanácsadó testületének munkájában kellene részt vennem. Köszönöm az interjút, de még mielõtt elbúcsúznánk Öntõl, megkérdezzük, hogy kit kérdezne következõ riportunkban, és mi érdekli Önt vele kapcsolatban? Lukácsné Antal Ildikótól kérdezném, hogyan látja, menynyire tudta megvalósítani elképzeléseit képviselõként és bizottsági vezetõként, és milyen további tervei vannak? Dr. Hajagos Árpád

7 2010. június Balatonkenesei Hírlap 9 A halápi dalos találkozón Tizenhárom évvel ezelõtt a mi énekkarosaink kezdeményezésére jött létre a Balatoni Dalok és Dalosok Találkozója. Azóta e tágasabb régió más-más pontján minden évben összeseregel egy tucatnyi csoport, melyek hazánk népdalkincsét tárják a közönség elé. A mûvészeti mozgalom elindítói nem tudhatták, hogy tervük életképes lesz-e, de ma már bizonyság: mind a kórusok, mind a közönség számára szükség van egy évenkénti közös számadásra, amelyen kiegészíthetik repertoárjaikat, és szakmai zsûri szolgálja az elõbbrejutásukat. Idén június 5-én Zalahaláp adott otthont a rendezvénynek, ahol tizenöt együttes lépett színre. Szíves köszöntõt Szencz Lajosné, a település polgármestere mondott. Köszönetét fejezte ki, hogy most õket választották a megmérettetés színhelyéül, s utólag elmondhatjuk mint a korábbi években -, ezúttal is jó házigazdára leltek. A dalos találkozót a Nemzeti Kulturális Alap, Tapolca és Környéke Többcélú Társaság, valamint a helyi önkormányzat támogatta, de örömmel tapasztaltuk, hogy a természeti szépségekkel övezett, csinos kis faluban nagyon sokan serénykedtek azért, hogy a fent írt szándék megvalósulhasson, és minden jelenlévõ jól érezze magát. Az Élõ Forrás Hagyományõrzõ Egyesület nevû helyi alakulat tagjai a vendég karok minden kívánságát teljesítették, sõt, a mûsor végén finom gulyással, lángossal és kiváló halápi nedûvel kedveskedtek. Kovács Krisztián személyében rendkívül kedves, vidám és tapintatos konferanszié fûzte egybe a körök szerepléseit. Arról is gondoskodtak, hogy a bemutatókat követõ szabad programban az ajkai Kis Sándor harmónikás segítse a társasági jó hangulat kibontakozását. Nemcsak a mûsorban, ez utóbbi szórakozásban sem múlta felül egy csoport sem a mieinket. Így hát e kellemes emlék is élteti dalkörünket. Azt most csak fölsoroljuk, hogy Zalahalápon mely együttesek léptek fel: a csajági, gyenesdiási, alsóörsi, füredi, tihanyi, szentkirályszabadjai, kenesei, cserszegtomaji, Tapolcadiszeli, látrányi, almádi, tapolcai, lellei, kéthelyi, és a helyi kórus mindegyike csak két rövid dalcsokrot mutathatott be, a program mégis két és fél órán át tartott. Utána a zsûri tagjai, Zsákai Gyõzõ népzenész, a Táncmûvészeti Fõiskola tanára, valamint Hollókõi Lajos népzenész értékelték a produkciókat, illetõleg hasznos tanácsokkal látták el az énekesek vezetõit. Örömmel tapasztaltuk, hogy mint a korábbi években, most is sok elismerésben részesítették szereplésünket. Szivárvány Népdalkörünk a mûsorfolyam közepén hetedikként lépett színre Séri Márta tanárnõ vezetésével.fellépésük jubileumi aktusként is felfogható, hisz húsz évvel ezelõtt kezdtek énekelni. A kezdeményezõk közül sajnos már többen eltávoztak az élõk sorából, de, övék a legfõbb érdem. Szerencsére újabb tagok jelentkeztek, akik hamar beépültek a csapatba, felvették ennek ritmusát, munkamorálját és áldozatvállalását, melynek fejében felejthetetlen élmények részesei lettek. Halápon mind a balatoni, mind a szatmári csokor dalaival jól sáfárkodtak. A lassúbb számot gyorssal váltották, a szólókat csoporttal, a hölgyeket férfiakkal. Külön érdemük a kajári dalok felvállalása. Tóth László tanár úr citerazenés kísérõje s Nyemcsok Gabi köcsögdudás ritmusszolgálata teljes biztonságot kölcsönzött a számok interpretálásához. Csak így tovább, ti sokszor dicsért és sokszor kitüntetett; nagyközségünkre, majd immár városunkra sok dicsõséget hozó dalosaink! M.Z. Tájházi hírek Az elmúlt másfél év sokat változtatott a tájház körülményein. Külsõ, belsõ felújítás, az iparosházi szociális lakás helyén foglalkoztató kialakítása, új nádborítás a tetõn a maguk kérdéseivel együtt eredmények, egy sikeres pályázat eredményei. A járulékos munkákhoz (ki és berakodás, gépek festése, javítása) sok segítséget adott Kelemen Zoltán és csapata. A Városgondnokság segítõkészsége példás és ezt köszönöm. A befejezõ munkákhoz majd egy hónapig Vinkler István és Nyikos János volt a segítõnk. Munkájukat évekig õrzik a tárgyak, a kiállítások. Az idõjárás nem kímélt bennünket sem. Az utcán kidõlt a diófa, az udvaron vissza kellett csonkolni az öreg körtefát. A kárelhárítást Torda Tibor és Torda Attila végezte pontosan. Munkájuknak köszönhetõen nem sérült meg az újonnan felújított fõépület. A köszönetek után szeretném megkérdeni Kenese lakóitól, hogy miközben Kanadától Tokióig ismert lesz Tájházunk (ezt a vendégkönyv bizonyítja) Önök miért nem kíváncsiak rá? A ház változatlanul szeretettel várja látogatóit! Vér László gondnok KÖNYVBEMUTATÓ JÚLIUS 17-ÉN 19 ÓRAKOR A KÖNYVTÁR UDVARÁN PÁLFFY ISTVÁN SOROZATÁNAK LEGÚJABB, AKARATTYÁRÓL ÉS KENESÉRÕL SZÓLÓ KÖTETÉNEK BEMUATÓJÁRA KERÜL SOR. MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

8 10 Balatonkenesei Hírlap június Néhány tanács a nyárra itt lakóknak és nyaralóknak A nyári forgalomban a trükkös tolvajok, csalók mellett, egyre nagyobb számban fordulnak elõ a besurranó tolvajok. Õk a felelõtlenséget, óvatlanságot használják ki! Nyitva hagyott kapukat, ajtókat, ablakokat keresnek. Gyakran a kertben, az udvaron dolgozgatnak a ház lakói, kerti partit rendeznek a nyaralók, és nem veszik észre, hogy a nyitott kapun, bejárati ajtón, ablakon át idegenek surrannak be és ki. A besurranó tolvajok nagyon gyorsan dolgoznak, nem hagynak hátra nyomokat, és gépkocsival pillanatok alatt el tudnak tûnni. Ugyanilyen vonzerõvel bírnak a felügyelet nélkül hagyott gépkocsik és a benne látható értékek. Tapasztalataink szerint valóban igaz a mondás: alkalom szüli a tolvajt. A besurranások megelõzése érdekében - zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is, ha otthon tartózkodnak, pihennek, kertben vannak - a személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne tartsák jól látható és könnyen elérhetõ helyen - ne hagyjanak nyitott ablakot, ha elmennek otthonról. A gépjármûvekkel kapcsolatos lopások elkerülése érdekében - lehetõség szerint az ingatlan területén belül parkoljanak, úgy, hogy viszonylag több kormányozási manõverrel lehessen az ingatlant a gépjármûvel elhagyni - a kapukat tartsák zárva - a gépkocsit ne hagyják nyitva, és a kulcsait ne hagyják a jármûben vagy látható helyen - a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják parkolás után - közterületen történõ parkolás esetén soha ne hagyjanak értéket, mûszaki cikket, táskát látható helyen a gépkocsiban, például a strandok, üzletek, szórakozóhelyek elõtt. - az ülés alatti rejtekhelyet a tolvajok is jól ismerik! A nagyobb vendégszám nagyobb közlekedési forgalmat is jelent. A közlekedési szabályok megsértõi ellen kiszabható büntetések szigorításával bizonyára sokan egyetértenek. Különösen igaz ez a sebességhatárokat túllépõkelk és az ittas vezetõkkel kapcsolatban. Hiszen mindnyájan jól tudjuk, hogy ezek a súlyos sérüléssel járó vagy halálos kimenetelû közlekedési baleset leggyakoribb okai. A kerékpárral közlekedõkre is vonatkozik az ittas vezetés tilalma! A bûncselekmények számának csökkentése, illetve megelõzése érdekében nem elég a rendõri jelenlét fokozása a lakosság aktív közremûködésére is szükség van. Mi rendõrök nagyon jól tudjuk, hogy a közigazgatási bírság összegei a magasabb büntetési tételek közé tartoznak, azonban a jogszabályok nem teszik lehetõvé, hogy bármilyen méltányossággal éljünk. A kategóriák adottak! A közigazgatási bírság kiszabásával nem csak a sebesség túllépését büntetik. Ilyen büntetésre lehet számítani: - a vasúti átjáró és a közúti lámpa tilos jelzésén történõ áthaladáskor - a jármûvel történõ megállás és várakozás tilalmának megszegése - az autópálya leálló sávjának szabálytalan igénybevétele - a behajtási tilalom, a kötelezõ haladási irány figyelmen kívül hagyása - vezetés közbeni mobiltelefon kézben tartása - gyermekbiztonsági rendszer alkalmazásának elmulasztása - biztonsági öv be nem kapcsolása esetén. Talán már nem is kell említenem, hogy a jogszabályok - rossz látási viszonyok esetén és éjjel - láthatósági mellény viselését írják elõ lakott területen kívül nemcsak a kerékpárral, hanem a gyalog közlekedõk részére is. Amennyiben bûncselekmény elkövetõjét tetten érik, vagy áldozatokká válnak, azonnal kérjenek rendõri segítséget az ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívón. Stanka Mária r. õrgy. Tiltó helyett kérdõ tábla Évtizednél is régebben a Kicsi e kupac analógiájára rengeteg háztartási, kerti és más, szinte azonosíthatatlan eredetû hulladék gyûlt egyre Akarattyán az Iskola u. és a Kisfaludy sétány találkozójánál. Látványnak is borzasztó volt ez a szenynyes rakás, bizonyos idõ után egyéb érzéki érzet ugyancsak sürgette a spontán góc felszámolását. Nem nagy kedvvel, sõt a törvénytelen szemetelõk jogos korholása közepette a Falugondnokság dolgozói rendet teremtettek. De ha egy helyet huzamosabb idõn keresztül hulladéklerakónak használ a közszokás, van-e arra garancia, hogy márólholnapra szakítanak az átlagos gyakorlattal? Végtére is minden kupac mellé nem állítható tiltó rendõr! A Falugondnokság akkori vezetõi úgy gondolták, hogy a renitensek általános megbélyegzéssel nem fékezhetõk meg. Ehelyett a minden emberben fellelhetõ rendszeretet szikráját igyekeztek felszítani. Olyan táblát szúrtak a korábbi szeméttelep helyére, amelyen parancsoló mód helyett a mindenkiben megbúvó tisztességre apelláltak: Ugye, Ön se szeretné, ha ezen a területen Az eset közel másfél évtizeddel ezelõtt történt. A felirat most is ott áll. Körötte ahogy mondani szokás szemét egy szál se. Sohasem. Ma sem. Hasonló eljárás talán az élet egyéb területein is eredményes lenne! -s-n

9 2010. június Balatonkenesei Hírlap 11 Mesterségek dicsérete Balatonkenesén Szinte egyedülálló kezdeményezésnek lehetünk tanúi ifjú városunkban, Balatonkenesén. A honismeret jeles helyi képviselõi kenesei és akarattyai fõleg egykori kézmûvesek szerszámait és alkotásait gyûjtötték össze, majd igényes szakmatörténeti kiállításon mutatják be ezeket a Kultúra Házában. A kiállítást május 22-én Szûcs György IPOSZ elnök és Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke nyitotta meg. Felnõtt korban, ha arra a helyre gondolunk, ahol születtünk, felidõzõdnek bennünk elsõsorban gyerekkori élményeink. Szüleink, nagyszüleink szeretõ biztonságában ekkor ismerkedünk meg azzal a tájjal, az építményekkel, az emberekkel és a szokásokkal. Ott rögzülnek belénk az elsõ önálló próbálkozások, sokszor csínytevések. A szülõföld környezetének részletei mindenütt mások, sokszor nagyon mostoha körülmények. Ilyenek például a jég világa, az õserdõk mélye vagy a sivatagok sajátos feltételei. Ugyanakkor ott is élnek emberek és ragaszkodnak szülõföldjükhöz. Nekünk, a balatonkeneseiknek és akarattyaiknak szerencsénk van: olyan csodálatos tájba születtünk és élünk, amely sokszor több ezer kilométerrõl vonzza ide az embereket, hogy néhány hetet itt tölthessenek. Elég, ha csak azt hallják, hogy a kenesei magaspart, a tátorján vagy az akarattyai Rákóczi-szilfa, felidézõdnek bennük a világörökséghez tartozó Balaton csodálatos látványa a méltósággal úszó vitorlásokkal, a a löszfalban lévõ Tatárlikak -kal, az 1982 óta fokozottan védett tátorján gömbszerû fehér vagy rózsaszín virágaival és a Rákócziszilfa névadó mondáival. És ekkor még nem említettük a 12 kilométer hosszú partszakaszt, a szépen karbantartott strandjai vizének lágy hullámait, a horgász helyeket és a vitorlás kikötõket. Ma már mind többen használják a néhány éve elkészült keleti elkerülõ utat, így tehermentesítve a városon áthaladó 71-es utat, kímélve a levegõ tisztaságát. Persze, sok budapesti az M7- es autópályáról már itt lehajt, hogy minél elõbb élvezhessék a táj szépségét, üdülõjük sajátos varázsát vagy a mind nagyobb számú kulturális és turisztikai rendezvényt. Hosszan lehetne még sorolni az ezer éves Balatonkenese város, a szülõföld vonzó szépségeit és értékeit. A felnövekvõ generációknak nagy szerencséje, hogy már az 1960-as években a néprajzkutató Vér Lászlóné tanítónõ az általános iskolában honismereti szakkört szervezett és Kecskés József magyar-történelem szakos tanárral bevonták tanítványaikat a honismereti gyûjtõmunkába és az irodalmi kutatásokba. Megtanították a fiatalokat az õseik egy-egy tárgyának, megkopott könyvének a felfedezés örömét adó vallatására. Olyan tényekre lehetnek például büszkék a keneseiek, hogy a Kenesei 48-as Kossuth bizottság 1899-ben az országban elsõk között avatta fel Kossuth bronz mellszobrát. S a folyamatos helytörténeti gyûjtéseknek eredményeként 1991-ben végleges helyükre kerültek a féltett relikviák, mivel ekkor nyílt meg a balatonkenesei Tájház. Az idei Pünkösd szombatján sok érdeklõdõ elõtt került megnyitásra a Mesterségek dicsérete címû kézmûvesipari kiállítás a Kultúra Háza kiállítás termében. Vér Lászlóné (Irénke néni) kitüntetett helytörténeti kutató és Jákfalvi József mûvész-tanár segített Gróf Rudolf nyugalmazott víz, gáz és központi fûtés szerelõ mesternek, a helyi Intérõbizottsdági elnök tervének megvalósítását, hogy egy kiállításon bemutatják a Balatonkenesén és Balatonakarattyán még fellelhetõ mesterek kézi szerszámait és alkotásait. A minden részletre kiterjedõ gyûjtõmunka meghozta a maga nemében ritkaságszámba menõ eredményét: sikerült összegyûjteni és igényes kiállításon bemutatni 15 többségében már elhunyt mester kézi szerszámát. A gyûjtést mindenben segítõ Kultúra Házát vezetõ képviselõ asszony is örömmel tapasztalta, hogy az utódok megõrizték elõdeik tárgyi emlékeit és nem adták át az enyészetnek. Kovács Ervin tablókkal, albumokkal és ajándéktárgyakkal, míg Sipõcz János édesapja által készített fotóinak rendelkezésre bocsátásával gazdagította a kiállítást. A Mesterségek dicsérete kiállítás legszembetûnõbb névadó értéke a Gróf Rudolf által, a kenesei iparosság emlékére fából elkészített oltára. A termet szinte teljesen lezáró és igényesen kialakított tablókon olvashatják a látogatók a múlt iparosainak és szervezeteinek teljességre törekvõ névsorát, Balatonkenese, a KIOSZ és az IPOSZ fából kifaragott címereit, valamint a követendõ jelszavakat: Isten áldja a tisztes ipart, Az iparosság jövõje múltjából fakad!, (Ha) nem tápláljuk múltunkat, jövõnk sem lesz soha! Az érdeklõdõk beletekinthetnek az 1926-ban létrehozott kenesei Iparoskör jegyzõkönyveibe, a vendégkönyvekbe, az iparosok névsorát rögzítõ és megmentett nyilvántartó könyvbe. A kiállítás szembetûnõ fa Petõfi-szobrát Kiss József asztalosmester alkotta és özvegye bocsátotta rendelkezésre. Megcsodálhatjuk idõs és ifjabb Sándor Lajos fafaragók alkotásait és azt a szövõszéket, amelyen Makai Miklós népi iparmûvész és neje Makainé Torma Antónia szõtték például a bemutatott szép szõnyegeket. Bognár István ácsmester szerszámait és mesterlevelét, Németh Gyula bognármester eszközeit fiaik adták oda bemutatásra, míg Gondán Sándor által gyûjtött régi használati eszközõket egy külön tablón érdemes megtekinteni. A néhai Horváth László és Fekete Géza férfi szabómesterek szerszámait a feleségeik õrizték meg, míg Kozma József eszközeit a lánya adta oda a kiállításra. A nõi szabókat Koronczai Sándorné és Hári Istvánné képviselik. Még ma is érdekes, hogy annak idején hogyan készítette Szalai Ilonka gombkészítõ a változatos formájú és bevonatú gombokat. Busch Ferenc és Tokaji Béla fodrászmesterek mûhelyeit az utóbbi lányának, Csókási Imrénének a közremûködésével lehetett rekonstruálni. Álich János cipészmester mûhelyében látható szinte az összes akkor használandó kaptafa és más varróeszköz a háromlábú székkel, amelyek kellettek az új lábbelik készítéséhez és a régiek megjavításához. Hajda Sándor a kenderfeldolgozás fontos eszközét a tilolót és a gojzer varrógépét hozta el a kiállításra. A Balatonkenesén is nagyon fontos halászati eszközökbõl Pintér József csak néhányat mutat itt be, mert tervezi egy önálló kiállításon való bemutatásukat. Valószínûleg Lantos Gábor méhészeti berendezései is csak nagyobb helyen férnének el. A nagy érdeklõdést kiváltó kézmûipari kiállítás sikerét még segítette Halmos József és neje, Ollé Sándor, Szabó Lajosné és Vass Károly. A dokumentumok jelentõs része a Tájház gyûjteményébõl került kölcsönzésre. Sörédi Györgyné polgármester a Mesterségek dicsérete kiállítás megnyitóján bejelentette, hogy javasolja a városi képviselõtestületnek az értékes gyûjtemény állandó elhelyezési feltételeinek a megteremtését. Bándi László a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke

10 12 Balatonkenesei Hírlap június Hûség Nemcsak a szerelemben lehet hûség, Versekbe is befészkelhet e dicsõség, Ha pontosan teszed mindig dolgodat, Versed szívbõl szívbe szeretettel árad. Tanultad évtizeden át pilinszkys diák: Szorgalom, szeretet, hûség, barátság Adta meg Neked, hogy érezd a költõk Lelkének igazát, és dobd el azt, mi fáj. Mesterséges gáncsot ne fogadj el, Õrizd a magadét! Gyorsan fordulj el! Légy biztos, hogy könnyû legyen A tanítás zavarát megemésztened. Kicsibõl naggyá gyorsan nõttetek, És megmaradt a négy szó bennetek! Ezért tudunk együtt csúcsra járni, Nyikorgó színpadon is hûen megállni! (2010. április 20.) Archív 21. Hittan tábor Jó ez a tábor Nagy itt a mámor Istenrõl tanítanak, Történetet mondanak. Tanítanak nagyon szép igéket, Van itt mindenkinek kedvenc idézet. Itt olyan gyerekek is vannak, Akik nem olyan jó körülmények között laknak. Mindennap imádkozunk, a perselybe adakozunk. Szeretjük Istent és Õ is szeret minket. Nagyon jó itt lenni, s nem szeretnénk hazamenni. Jók a programok is, gyere el te is! Czap Alexa (9éves) Beregszász (Kárpátalja) A diákkori ragaszkodás életre szólóvá lett Kurcsenka Gabi esetében, aki július 24-én meghalt. Hegedûseim legtehetségesebbjének bizonyult. Jól rajzolt. Gyakori látvány volt a parkban, hogy rajzlap fölé hajolva társai kíváncsian körülállták. Rajzot készített Jutkáról (1962. június 1.) kislányunk érkezése elõtt nem sokkal, s mikor a gyermek megszületett, naponta jött dajkálni, segíteni. Könnyedén produkálta a spárgát. Versmondását, éneklését, jódlizását hangszalagon õrzöm. Írt, fõleg verseket. Pápán érettségizett. Férjhez ment. Sok mindennel próbálkozott három gyermeke érdekében. Elvált, mire nagyobbak lettek 1976 karácsonyára nekünk ajánlotta tollrajzzal illusztrált verseinek válogatását áprilisában írt levele emlékezés is: Általatok lettem igazán ember, hisz el is kallódhattam volna. Hánykolódhatnék munkásszállásokon, család nélkül! Lehetnék alkoholista, de bennem annyira munkált a jó és a szép iránti vágy, annyira túlcsordult a lelkem érzelemmel, hogy talán már nem is élnék, ha mindazt el nem értem volna, amit elértem... Az életem meghatározói Ti voltatok. Megcsillantottátok, hogy csak akarnom kell. Gyermekeimnek megfoghatatlan a gyermekotthon, a számozott ruhák, a szabadság hiánya, az a szárny nélküli vakrepülés, ami bennünket akkor jellemzett. Ma már nem valószínû, hogy ki mernék állni a magam kis tehetségével, egy szál mikrofonnal a kezemben énekelni vagy szavalni Pedig, de szép is volt! Elmúlt, mint a fiatalság, mint a karcsúságom A munkától nem félek, élményt jelent, imádok tevékenykedni. Nagy örömmel fogadtam, hogy Bartók hamvait végre hazahozzák! A zene és egyáltalán a mûvészetek iránt változatlan a lelkesedésem Sokat olvasok, ami a legnagyobb örömöm! Néha verset tanulok a gyerekeimmel, és eszembe jut, hogy is volt ott az úttörõszobában Köszönöm minden betûtöket, sorotokat. Szívbõl ölellek és csókollak Benneteket: Gabi (Részletek) Utolsó levelét 1990 áprilisában írta. Ajándékként elküldte 100 versét. Sorsa zaklatottá tette Jöjj halál! Jöjj halál nem félek! Kitárom szívemet a szélnek, emeljen! Szálljunk messze, messze! Nem jövök többé vissza, mint a fecske, Ki szegény otthontalan árva, Bolyong mindig szebb világba vágyva. Hívja a messze, titkos idegen, Repül felhõk magasán, s meghal idelenn Kecskés József (1962) Ihletem Kenesérõl Ringatóznak a Nap sugarai a víz felszínén, Balatonkenesét látom a domb tetején. Gyönyörködöm megcsodálom, Olyan, mint egy édes álom. A kikötõben pihennek a vitorlák és csónakok, A horgászok türelemmel várják a nagy pillanatot. Egy kidõlt fa tetejérõl írom a versem, A Balaton szépségétõl fátyolos lesz a szemem. Nyugalom öleli e szépséges táj küllemét, A természet megmutatja becses drágakövét. Este a Soós-hegyrõl nézem a lemenõ Napot, S búcsúzóul Kenese vizébe egy érmét dobok. A szerzõ: Majoros Árpád

11 2010. június Balatonkenesei Hírlap 13 Mint azt már olvasóink megszokhatták, óvodánkban minden évszak programjairól beszámolót késztünk. A tavasz évszakfelelõse a Csipet-csapat csoport volt. Márciusban az új évszaknak megfelelõen új dekoráció került a bejárati folyosó faliújságára, ami igazán május végére teljesedett ki egy gyönyörû virágoskertté. Fiaink március 8-án egy szál hóvirággal köszöntötték intézményünk nõ dolgozóit és csoportunk lányait. Március 15- én szerepeltünk a városi ünnepélyen a Kossuth szobornál. Március 22-én megemlékeztünk a Víz Világnapjáról. Ezen a napon vízfelelõsöket, vízkínálókat választottunk, beszélgettünk a tiszta ivóvíz fontosságáról, védelmérõl és a mi vizünkrõl, a Balatonról. Másnap a nagycsoportosokkal uszodában voltunk, ahol mindenki testközelbe került a vízzel, a gyerekek nagyon élvezték ezt a délelõttöt. Március 25-én a szülõk segítségével kitakarítottuk, rendbe hoztuk óvodánk udvarát köszönet a résztvevõknek! A Kisze- báb égetéssel végleg elûztük a telet, tánccal, dallal köszöntöttük a tavaszt. A jó idõ beköszöntével sokat tartózkodtunk a szabadban, sétáltunk, megfigyeltük a zöldellõ fákat, a nyíló virágokat, az ébredõ rovarokat, visszatérõ madarakat. Húsvét elõtt élõ nyúl és bárány várta az óvodába érkezõ gyerekeket. Április 22-én, a Föld napján virágokat ültettünk az Egy gyermek, egy palánta akció keretében köszönet a szülõknek Tavasz volt a sok szép virágpalántáért! Földünk és környezetünk megóvása érdekében óvodánk is megpályázta a Zöld Óvoda címet, melynek keretében minden csoportban bevezettük a szelektív hulladékgyûjtést- Hulladék-szigetet hoztunk létre, mivel a gyerekeket szeretnénk a hulladék szétválogatására szoktatni. E program keretében részt vettünk a Hulladékból terméket címû kiállításon, amit Balatonfüreden rendeztek, és az akarattyai Tipptopp csoport óvónõi által készített ökoház elnyerte a fõdíjat gratulálunk Nekik! Idõ közben értesítést kaptunk arról is, hogy óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda címet. Április utolsó napjaiban veteményeskertet alakítottunk ki a gyermekekkel közösen, paprikát, paradicsomot, spenótot, zellert, petrezselymet, sütõtököt ültettünk, illetve palántáztunk. Gondozásuk a csoportok feladata lesz. Május elsõ napjaiban köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. Május 10-én a Madarak és Fák napja alkalmából megrendeztük, a már szinté hagyománnyá vált akadályversenyt, ahol a Csipet-csapat csoport szerezte meg az elsõ helyet. Az akadályversenyen vendégeink voltak a balatonakarattyai és balatonvilágosi tagóvodák óvodásai is. Még ezen a héten a nagycsoportosokkal Tátorján-túrán vettünk részt, hogy minden gyermek megismerje a Soós-hegyen virágzó tátorjánt. Pünkösdölõ mûsorunkat bemutattuk az óvodában a T- Com üdülõben egy családsegítõs konferencia résztvevõinek, illetve az Újszülöttek Ligetében történõ bokorültetéskor. Május végén a gyermeknap volt az egyik legizgalmasabb esemény az óvodában. Délelõtt a Tátorján Játékvár mesejátékát láthattuk köszönet érte ezúton is! majd a KRESZ-pálya átadására került sor. (A festésért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Reiter Barnabás és Csordás Anita szülõknek!) Gyermekeink nagy örömmel vették birtokukba az új bicikliket és rollereket. Aki megunta a biciklizést, az mehetett az ugrálóvárba, éhségét a szülõk által készített palacsintákkal csillapíthatta vagy fagylaltozhatott a Katica pékség fagyijából. Egész napra jutott a játékból, ezen a napon délutáni alvás sem volt, és hazamenéskor Bíró Zétény azt mondta az apukájának: Apa, olyan jó volt az a fárasztó nap! Május 30-án nagycsoportosainkkal Budapesten jártunk a Természettudományi Múzeumban és a Tropicariumban (ez is hagyomány nálunk), ami újabb élményekkel gazdagította a gyerekeket. Ezekben a napokban már folyt a készülõdés az évzáróra, amit június 5-én, szombaton tartottunk. Vendégünk volt Marék Veronika, kinek gesztenyefigurája után 1999-ben felvettük a Kippkopp nevet. Ez alkalomból Kippkopp meséket mutattak be a nagycsoportosaink, majd elbúcsúztak az óvodától, mert rájuk õsztõl egy sok újdonságot tartogató, izgalmas élet vár, amihez mindnyájuknak sok sikert és kitartást kívánunk! Mórocz Csabáné és Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógusok Köszönet Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a június 6-i akadályverseny támogatásáért özv. Szabó Lajosnénak, Balázs Róbertnek, Kocsis Jenõnek, a Gazdaboltnak, a Balatonalmádi Rendõrkapitányságnak, a NABE-nek és a Városgondnokságnak. Nyemcsok Györgyné, Ádám Ferencné

12 14 Balatonkenesei Hírlap június Fociszünet? Természetesen nem, hiszen minden focirajongó és most még a semlegesek is Dél-afrikára és a VB-re figyelnek, és mire önökhöz ér az Újság már talán a 8 közé kerülések mérkõzéseit nézzük. Nekünk a Balatonkenese Katica-pékség LC.-nek azonban véget ért a es bajnoki idény. Eredményeink vegyes érzelmeket gerjesztenek bennünk. Ami nem sikerült vagy nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna abból tanulnunk kell, amire büszkék vagyunk azt erõsíteni, fogjuk. A bajnoki idény május 30.án ért véget a hazai pályán lejátszott Csopak elleni mérkõzésekkel. Az ifi csapat egyre magabiztosabb játékával zsinórban a harmadik gyõzelmét aratva -a tabellán elõtte álló Csopak elleni kiütéses, 6:0-ás gyõzelmével- nagyot lépett elõre és mivel az elõttük álló további két csapat is kikapott a remek eredménynek számító 6. helyezéssel zárt. Az elsõ júniusi hétvégén, levezetésként, egy veszprémi egyetemistákból álló baráti csapat ellen arattak gyõzelmet a fiuk. A nagyszerûen hajrázó csapat megérdemelt nyári pihenést kap, hogy aztán július végén megkezdjék az erõnléti edzéseket a 2010-es õszi fordulókra. A nagycsapatnak nehezebben ment a szezon közepén jött hullámvölgybõl a kilábalás, de a végére sikerült. A papírforma szerinti sokkal esélyesebb Csopak ellen 2:2-es döntetlent játszottunk. Ezzel az eredménnyel stabilizálta magát a csapat a megyei másod osztályban (10. helyen végeztünk). Levezetésként a már hagyományosnak számító Újságíró válogatott elleni mérkõzésen 4:2 re diadalmaskodtunk, valamint egy Romániából, Kolozsvárról érkezett, évek óta együtt játszó vállalati csapat ellen elért 5:2-es gyõzelemmel zártuk a csapattal az idényt. Van mit fejlõdni, ezt tudjuk, a biztató jelek nem maradtak el, így reméljük, hogy a nyári pihenõ után jobb eredményekkel is megörvendeztethetjük szurkolóinkat. Az utolsó mérkõzés után a szakvezetés és a szurkolók által odaítélt jutalmakat vehették át a játékosok. A szezon gólkirálya Polgár Gábor a felnõtt csapatban 8 találattal és Kuti Sebestyén az ifiben 13 lõtt góllal. Az ifisták közül ketten kaptak a munkájuk alapján oklevelet, legjobbként Kuti Sebestyén, legígéretesebb feltörekvõ játékosként a közönség szavazatokkal együtt Gondán Dávid, aki 16 évesen a felnõtt csapatban is szerepet kapott az idény végére. A közönség szavazatok alapján a legjobb játékos a nagycsapatban Takács Péter lett, míg a szakmai stáb a csapatkapitány Polgár Tibor munkáját köszönte meg oklevéllel. Gratulálunk nekik! Most tehát jön egy kis pihenés aztán július végén, kezdõdik az alapozás. Addig is kellemes nyarat és jó szurkolást mindenkinek az éppen zajló Világbajnoksághoz. Balatonkenese Katica-pékség LC Elnöksége Kedves Olvasóink! A zajvédelemmel és égetéssel kapcsolatos rendelet ide vonatkozó pontjait közzé tesszük, segítve ezzel a betarthatóságot: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ- testületének 28/ (VII.14.) rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól: 11.9.b. pontja értelmében: Magáningatlan esetében az ingatlan tulajdonosa, használója illetve közterület esetén a közterület tulajdonosa által megbízott szervezet a saját ingatlanán pénteki napokon - kivéve, ha ezek ünnepnapra esnek-, 9 órától 20 óráig terjedõ idõszakban az ott keletkezett száraz avar és kerti hulladékot elégetheti. A zajvédelemrõl: 13. : Szabadtéren zenét szolgáltatni csak engedéllyel lehet. Az engedély visszavonásra kerül, ha az engedélyes a környék nyugalmát több esetben zavarja az egyéb zajkeltõ tevékenységek szabályozása alapján tilos minden olyan zajkeltõ tevékenység, amely a társadalmi együttélés alapvetõ normáit sérti, mások üdülését, pihenését, nyugalmát indokolatlanul zavarja. 2. Zajos tevékenységet végezni a nyári hónapokban csak reggel 8 és este 20 óra között lehet. Vasárnap és ünnepnap mindennemû zajkeltés tilos. Tisztelt Szülõk! A tankönyvárusítás idõpontja: augusztus án 8 órától 18 óráig augusztus 27-én 8 órától 16 óráig osztály 1. ár A tankönyvpiac rendjérõl szóló évi XXXVII törvény 8. (4) bekezdésében foglaltak szerint az ingyenes tankönyvre jogosultak köre az alábbi meghatározott feltételek esetében teljesül: A tanuló: - tartósan beteg, - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, - pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), - három vagy többgyermekes családban él, - nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Amennyiben gyermeke a fentiek alapján jogosult az ingyenes tankönyvre, akkor kérjük, hozza magával az errõl szóló igazolás másolatát iskolánknak a 2010/2011-es tanévre vonatkozóan kérjük, tegye ezt meg augusztus én a tankönyvosztáskor!! Az igazolások a következõk lehetnek: a), b), c) esetében orvosi, nevelési tanácsadói igazolások, d), e) a Magyar Államkincstártól, Hatósági Bizonyítvány a családi pótlék folyósításáról f) esetében az önkormányzat állítja ki az igazolást. Kérjük a fentiek tudomásul vételét, és a szükséges igazolásokat (gyermekenként szíveskedjenek benyújtani a meghatározott idõpontban a tankönyvfelelõsöknek (Bodnár Imréné és Kecskés Ferencné)! Köszönettel: Szabó Károlyné sk igazgató 4. A szabályozás körébe tartozó tevékenységek: hangos rádiózás, magnózás, zenélés, éneklés, motoros kerti és barkácsgépek üzemelése, gépjármû motorjának járatása, illetve túráztatása, ismételt dudálás, sípolás, fütyülés, lármás játék és sport ûzése, emberi hanggal vagy zajkeltõ eszközzel létrehozott, a közcsendet és köznyugalmat zavaró lárma. S végezetül a közterületek tisztántartásával kapcsolatos rendelet értelmében: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 29/ (VII.14.) rendeletének pontja szerint: Az ingatlanok mentén lévõ járdaszakasz, illetve gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút, az árok és átereszek tisztántartása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Ez a kötelezettség a bekerített és be nem kerített, illetve használaton kívül álló ingatlanokra is kiterjed. 3. A közterületre növényi hulladékot kihordani tilos. Fû, gaz. Levágott faág, gally a hulladéktömörítõbe szállítható. 4. Az allergiás megbetegedést kiváltó növények virágzás elõtti eltávolítása a magánterületrõl az ingatlan tulajdonos kötelessége. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlana elõtti közterületen lévõ allergiás megbetegedést okozó növények eltávolítására is.

13 2010. június Balatonkenesei Hírlap 15 Akik vigyáznak településünkre, biztonságunkra A legtöbb tagból álló szervezet, akik célkitûzéseik szerint vállalják nap, mint nap a munkát, a járõrözést településünk lakóinak biztonsága érdekében. A polgárõrség vezetõjét, Kovács Ervint kértem, hogy tájékoztassa olvasóinkat tevékenységeikrõl. Kérem, foglalja össze a Polgárõrség fõbb feladatait! Közbiztonság, gyermek- és ifjúságvédelem, drogelhárítás, bûnmegelõzés. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez utóbbi nem bûnüldözést jelent, hiszen az a Rendõrség feladata. Mindezeken túl a lakosság részérõl érkezõ mindennemû kéréseknek igyekszünk eleget tenni. Megkeresnek bennünket, ha hangoskodás történik a szomszédban, hétvégi mulatozásokkor, mint rendfenntartó szervezetet, de intézkedünk, ha illegális szemétlerakást észlelünk, vagy így nyár folyamán pl. tiltott helyen történõ fürdõzést. Hogyan jött létre a szervezet, és mi motiválja a tagokat a folyamatos munkára? A rendszerváltáskor alakultak meg a Polgárõr Egyesületek, a Rendõrség munkáját segíteni kellett. Vezetõként akkor rám esett a választás. Nagyapám rendõr fõfelügyelõ volt, tehát biztosan tõle örököltem a tevékenység iránti elkötelezettségemet. Megalakuláskor 76-an voltunk. Húsz év a társadalmi munkából nem kevés. A mai polgárõrök között többen önkéntes rendõrök is voltak. Elmondhatom, hogy szívesen vállalják ezt a munkát, pedig a saját családjuktól veszik el az idõt. A régiek kezdenek most már lemorzsolódni. A fiatalok szeretik a gépjármûvel történõ járõrözést, azonban általában nem tekintik úgy szolgálatnak ezt a munkát, mint az idõsebbek. A megalakulásunk húsz éves évfordulójára készülünk idén, nem kis idõszak van a hátunk mögött. Hogyan válhat valaki polgárõrré, s hogyan mûködik a szervezet? Aki jelentkezik, rendszeres oktatáson vesz részt, igazolványt kap. Jelenleg 16 csoportunk van, csoportvezetõkkel. Havonta készítjük a szolgálatvezénylést, minden alkalommal szolgálatjelentést kell írni. A szolgálat megkezdésekor a rendõrséghez be kell jelentkezni, hiszen az intézkedések során a rendõröket kell értesíteni. Szoros kapcsolat alakult ki az elmúlt években a rendõrséggel, számítunk egymás munkájára. A polgárõröknél nincs önvédelmi fegyver, csupán a gázspray használata megengedett, de errõl szigorú nyilvántartást vezetünk. A felszerelésre, egyenruhára honnan kerítenek anyagi forrásokat? Úgy mûködünk, mint a civil szervezetek általában. Van egy keretösszegünk, mellyel az önkormányzat támogat bennünket, részt veszünk pályázatokon, és sokszor támogatókkal tudunk elõrébb jutni. Most is így jutottunk hozzá rádiókhoz, mely megkönnyíti a munkánkat. Mi motiválja a tagokat abban, hogy folyamatosan végezzék munkájukat, vigyázzanak településünkre, az itt élõkre? Akik részt vesznek ebben a tevékenységben, azokban benne van a bûnüldözési hajlam, érdekli õket ez a terület, ez biztos. Én is nagyapámtól tanultam a becsületességet, a tisztességet, s a szigort is. Ezt mind kamatoztatom ebben a munkában. Jólesõ érzés, mikor köszönõlevelek érkeznek, apró támogatások. A megyei közgyûlés nemrégiben tárgyalta a polgárõrségek és rendõrségek kapcsolatát, és megfogalmazódott, hogy kijár a tisztelet a polgárõröknek. Fontosak ezek az elismerések, hiszen ha jó irányú a munka, ha sikerélményt jelent, elõrevisz a további munkában. Milyennek látja polgárõrként településünk közbiztonságát? Amikor nincs idegenforgalmi idõszak, csendes és nyugodt a település, nagyon kevés a bûncselekmény. A külterületi nyaralófeltörések a jellemzõek. Nyáron sokféle problémával, megoldandó feladattal szembesülünk, de ez Kenese üdülõterületi helyzetébõl fakad. Valamennyi polgárõrtársam nevében mondhatom, igyekszünk a problémák megoldásában lehetõségeinkhez mérten. A közterület-felügyelõk csoportvezetõje a polgármesteri hivatalban Tóth Géza. Õt kértem, foglaljuk össze, milyen feladatokat látnak el településünkön. 3 fõ végzi ezt a munkát, vizsgával rendelkeznek. Jó kapcsolatot tartunk fenn a rendõrséggel, polgárõrséggel. Feladatunk a közterületek és magáningatlanok rendben tartása, állattartással kapcsolatos intézkedések (kóborkutya tulajdonos keresése, tetemek elszállíttatása), beérkezõ jelzések kivizsgálása (pl. szomszédok bejelentései), egyéb közrend betartása (pl. tiltott helyen történõ fürdõzés, kutyafürdetés, horgászok). Feladatunk emellett még a közlekedési rend közterület-felügyelõkre vonatkozó szabályainak betartatása is. Évente esetben intézkedünk allergén növényekkel borított területek felderítésével, elhanyagolt területekkel kapcsolatban. A nyaralók többsége rendben tartja birtokát, általában akkor jelentkezik probléma, ha elhal a tulajdonos, vagy öregség miatt nem tudja úgy rendben tartani, mint korábban. Feladataink közé tartozik a zajvédelmi szabályok betartatása is. Ennek megszegése esetén rendõrségi segítséget tudunk kérni. A növényi hulladék égetésével kapcsolatban örömmel mondhatom, hogy pozitív a hozzáállás a lakosság részérõl, igyekeznek betartani a rendeletben meghatározottakat. Sajnos a veszélyes hulladék égetése még jellemzõ, pedig tudnunk kell, hogy azok rákkeltõ anyagokat tartalmaznak. Ha szabálytalanságot észlelünk, kiszabható helyszíni bírság, vagy szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ. Hónapok óta láthatjuk a településõröket. Kérjük, tájékoztasson bennünket, mi az õ feladatuk? Hat fõ vesz részt ebben a munkában. Intézkedési jogosultságuk nincsen, tehát jelzés érkezhet tõlük. Járják a települést, és ha szabálytalanságot észlelnek, rögtön bejelentik, s aztán megindulhat az intézkedés. Hétvégén is õrzik a rendet. Pozitív visszajelzéseket kapunk a lakosság részérõl, hiszen õk azok, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak velük. Forduljanak hozzájuk bizalommal, ezzel is segítve munkájukat! Gyõrfi Károlyné H. Marianna A Polgárõrség telefonszáma: Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a településõrök hívhatóak a következõ számon: , A közterület-felügyelõk hivatali idõben hívhatók az alábbi számon: Városgondnokság hétvégi ügyeleti száma: Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8-15-ig, szombaton 8-12-ig. Ára: 2500 Ft+ Áfa/ m 3

14 16 Balatonkenesei Hírlap június Karnyújtásnyi Balaton Ha szereted a Balatont, kérlek, nyújts kezet, hogy álmunk valósággá váljon - áll a kezdeményezés honlapján, a n. A fõszervezõ Balatonboglár is számos sport és kulturális eseménnyel készült erre a napra május 15-re. Bár a rekordkísérlet elmaradt (a Balaton körbeölelése élõlánccal), de a rendezvény nemcsak errõl szólt, hanem találkozókról, vetélkedõkrõl és a Balatonról született alkotások bemutatásáról. A fõszervezõ iskola a rendezvény alkalmából rajz-, irodalmi- és fotópályázatot is hirdetett. A versenyre 380 pályamunka érkezett, köztük a mi iskolánk tanulóinak rajzai is május 25-én Siófokon a Vértes Konferencia és Wellness Hotelben került sor az ünnepélyes díjkiosztóra. Dr. Suchman Tamás adta át a díjakat a nyertes pályázóknak. Eredményeink: Ezüst fokozat: Bronz fokozat: Békefi Bonita 7.o. Szabó Réka 7.o. Stallinger Linda 7.o. Lipták Daniella Csenge 7.o. Németh Zsófia 6.o. Veenstra Csenge 4.o. Koronczai Fanni 4.o. Gratulálunk a díjazottaknak! Felkészítõ tanár: Dr. Dukon Béláné FOG-as témasorozat Ebben a hónapban Dr. Thury Viven fogszakorvos egy érdekes, és betegbarát új eljárással ismertet meg bennünket: Sok olyan ember él közöttünk, akik valamilyen gyerekkori vagy fiatalkori durva fogászati beavatkozás miatt retteg a fogorvosi kezelés gondolatától is. Sok pánik beteginkább úgy dönt, hogy kihúzatja a még megmenthetõ fogát vagy el sem megy fogorvoshoz, mivel annyira fél attól, ami ott történhet. A kellemetlen szagok, hangok, melyek kiszûrõdhetnek a rendelõkbõl, még inkább elbátortalanítják a kint várakozó pácienst, igen nagy lelki stresszt okozva neki. De mindennek az elkerülésére van megoldás: az intravénás szedáció, melynek során a helyi érzéstelenítõ kiegészítéseként erõs nyugtatót, altatószert juttatnak be a véráramba. Mi a Globe Dental Care klinikán ezt az eljárást alkalmazzuk. A szedációt aneszteziológus szakorvos végzi. A szedáció során a beteg mély relaxációs állapotba kerül, de képes megérteni az orvos utasításait. A beadott gyógyszer az altatással szemben kis mértékben van hatással a beteg szervezetére, ezért elõzetes kivizsgálásra nincs szükség. Mellékhatások és szövõdmények lehetõsége elhanyagolható. A kezelés végeztével a beteg rövid (általában fél órás) megfigyelés után otthonába távozhat. A nyugtató hatású gyógyszer a helyi érzéstelenítõ hatását kiegészíti, így az összes kellemetlen hatás, mely a kezelés alatt jelentkezik, könnyen kiküszöbölhetõ A beadott gyógyszer szinte teljes amnéziát okoz, így a kezelésre egyáltalán nem vagy csak kis mértékben emlékszik vissza. A nyugtató és amnéziát okozó hatás miatt a kezelés idõtartamát jelentõsen rövidebbnek érezzük, ezért lehetõség van több beavatkozás egy ülésben történõ elvégzésére. Kifejezetten ajánlott hosszú beavatkozások esetén. Csökkenti a garatreflexet, így elõsegíti a fogorvos munkáját. Megszûnteti a szorongást a fogászati kezeléssel szemben. Területi Szociális Szolgáltató Idõsek Klubja Programja Balatonkenese, Táncsics út. 20. Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: óra között Felhívjuk az idõs lakosság figyelmét a kedvezményes Ft összegû ebéd helyben való elfogyasztásának lehetõségére, valamint a programjainkon való részvételre. Információért hívják munkatársainkat és a Területi Szociális Szolgáltatót. Területi Szociális Szolgáltató tel: 88/ Mobil számok: , , Programjaink általában órakor kezdõdnek Mozgásukban korlátozott tagjaink szállítást kérhetnek a fenti telefonszámokon. Hétfõi napokon: Felolvasás Keddi napokon: Gyógytorna és masszírozás, vezeti: Majer Lászlóné Mentális fejlesztõ program, vezeti: Mülmacher Józsefné Szerdai napokon felváltva : Ezt olvastam, Sajtószemle, Érdekességek a nagyvilágból Jeles napokra emlékezünk Változó idõpontban séta, társasjáték, film és irodalmi program Játék, séta, mentális beszélgetés aktuális témákról. Babolcsai Árpádné szociális gondozó vezetésével. Csütörtöki napokon: Koncentrációs, lazító gyakorlatok Havonta egy alkalommal Németh Gyula nyugalmazott református esperes és a Szent Ferenc Segítõ Nõvérei Közösség foglalkozása. Június 30. szerda ruhabörze Várunk érdekes, kedves cikkeket, írásokat,melyeket szeretnének megosztani! Több programunk szervezés alatt! Minden kedves érdeklõdõt és klubtagot szeretettel várunk! BAKSAI AUTÓSISKOLA VEZETÕI Tanfolyam indul Balatonkenesén JELENTKEZÉS ÉS ÉRDEKLÕDNI 30/ VAGY 30/

15 2010. június Balatonkenesei Hírlap 17 Kulcsmásolás, Zárjavítás, Zárcsere, Késélezés, Talabér Károly 8174 Balatonkenese Mikes Kelemen u. 20/1. Tel.: 88/ Mobil: Budán I. kerületi csalogány utcában erkélyes, Dunára nézõ panorámás garzonlakás július-augusztus hónapokban kiadó, 45,000 Ft/hónap+14,000 rezsi, pár napra is kiadó 1ember napi 3000 Ft 2 napra 5000 Ft rezsivel Tel.: , Balatonakarattyán a Pusztaszeri utcában családi ház eladó. 90 négyszögöles telken 100 m 2 -es 3 szobás jó állapotú gázfûtés, vegyes tüzeléses, tetõtér felé bõvíthetõ, vasútállomáshoz közel, tehermentes ingatlan eladó. A telken kút, és locsoló van. ¾ része pincézett. Autó beállási lehetõség megoldható. Érd: Adóbevallások szakértését vállalom. Bejelentkezés: ; Pércsi Valéria, Balatonkenese, Fõ u. 6. Balatonakarattyán 4 szobás 2 fürdõszobás 2 szinten Csaba utca 88-ban összkomfortos, téliesített ház eladó. Tel.: Kõmûvesmunkát, lakásfelújítást, csempézést, járólapozást, ajtók ablakok cserjék, szobafestést (teljes vakolat felújítással). Kerti szalonna sütõ építését, kõmunkákat, kúpcserép kenést és cserépkályharakást olcsón vállalok. Hívjon bizalommal a es telefonszámon Balatonakarattya Bercsényi strandi melegkonyhás egységbe, csak gyakorlattal rendelkezõ fõzõasszonyt valamint diáklányt nyári szezonra felveszek Balatonakarattyán utcai és strandi árusításra mini ÁBC, és zöldséges üzlet nyári szezonra kiadó tel.: filléres fémpénzek, régi pengõk papírpénzek, kenesei képeslapok is, szerelmes regényfüzetek eladók Szép trófea, elektromos fünyirógép, hûtõgép, villanyboyler, nagy teljesítményû konyhai szagtalanító, színes TV eladó Üzemképes videókameramagnót VHS-C-t, H-8-as, Mini- DV-t vennék Hordó Borozóba Balatonkenesére diáklányt keresünk július-augusztus hónapokra. Tel: Angoltanítást vállalok kezdõknek, középhaladóknak Kenesén és vonzáskörében. Tel: /sms vagy hívás 2 db hamis ciprus cm-es eladó Ft-ért a-5m-re is megnõhet! AEGON BIZTOSÍTÁS Hogy az Ön nyara is felhõtlenül teljen, ne maradjon biztosítási védelem nélkül! Válasszon élet-, baleset- és lakásbiztosítást az AEGON Magyarország Biztosítónál! Vinklár Mihályné az Aegon M.o. Biztosító helyi munkatársa Tel: Mobil: 30/ forintos hirdetések 30 éve kenesei nyaralótulajdonos Hajdúszoboszló központjába 2 szobás új mindennel felszerelt fürdõtõl 10 percre, alkalmanként kiadó. Tel: Oriflame Kozmetikumok Svédországból! Természetes összetevõk felhasználásával! - Divatos kiegészítõk/táska pénztárca/, - Bizsuk, - Babaápolási termékek, - Parfümök /Férfi-Nõi/, - Sminkkellékek, - Köröm, kéz és lábápolók. 3 hetente megjelenõ katalógus sok akcióval! Balatonkenese Megbízható, fiatal hölgy, állást keres Balatonkenesén és környékén (gyermekfelügyelet, kereskedelem) szezonális munkában. Érd.: 70/ Balatonkenesén eladó zártkert, Öreghegy Balatonra örök panorámás 4890 m 2 közmû a telekhatártól 200 m-re. A telken jelenleg egy felújításra szoruló pince van. Nagy méretétõl adódóan sokféle célra alkalmas. Az ingatlan csak egyben eladó! Irányár: 14,5 M Ft Érd: vagy Fekete Gyémánt Szépségszalon Férfi, nõi gyermekfodrászat, kéz és lábápolás. Balatonkenese Tompa M. u. 1 Honvédüdülõ. Igény esetén házhoz megyek. Kissné Zimmermann Szilvia Tel.: Eladó kétszobás összkomfortos családi ház 300 négyszögöl telekkel irányár 17 millió. Érdeklõdni: 06 88/ Papföld telek Eladó! 056/94 Hrsz.-477 négyszögöl. Érdeklõdni: Balaton út 123. Berek-Telek 548/2 Hrsz m 2 Eladó Érdeklõdni Balatoni út 123 Balatonakarattyán romantikus õsparkban egy kétszintes kúriát cserélnénk különbözettel szép kicsi nyaralóra. Háznézés idõpont-egyeztetéssel Tel.: 30 / Eladó asztali varrógép! Újszerû állapotban, alig használt. Szekrénybe zárható, szép bútordarab. Tel.: 30/ MASSZÁZST VÁLLALOK! Frissítõ, Svéd, Sport, Aroma, MA-URI masszázsok közül választhat. Bejellenkezés szükséges! Szeretettel várom! Telefon: db bontott jó állapotba lévõ tetõcserép eladó 15 Ft-ért darabja. Tel.: ELADÓ Sodronyos ágybetét mérete 2x70 5, 000 Ft-ért. Vezetékes telefon 2000 Ft Hõsugárzó neoncsõbõl 2000 Ft-ért. Telefon: literes hûtõgép, 120 literes villanybojler, elektromos fûnyirógép, mûholdvevõ Autonomia, Duna Tv vételére, erõsítõs szoba TV antenna, 10 literes villanybojler üzemképesen eladó Tel.: Használtruha kereskedés. Gardrób, B.kenese, Táncsics u. 16. (Zsuzsi virágbolt mellett). Minden felnõtt ruha darabár helyett, kilós áron kapható. Szeretettel várjuk vásárlóinkat. Nyitva: H-P: 9-17, SZO: Júniustól vasárnap is nyitva. Csemege baba és gyermekbizományi. Várjuk bizományis átvételre nyári ruhákat 74-es 152-es méretig, játékokat, utazóágyat, járókát stb. Amit kínálunk: babakocsi, járóka mellszívó, baldahinszett stb. Nyitva: Gardrób szerint. A GENERALI BIZTOSÍTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES JELENTKEZNI RÉZMÛVES KÁ- ROLY FÕTANÁCSADÓNÁL. TEL.: db 120 éves szekrény, 2 db heverõ, 2 db alacsony dohányzó asztal, 1 db kerékpárra való gyermekülés eladók. Érdeklõdni: Kossuth u. 38. sz. alatt. Német Kéttannyelvû Gimnáziumba járó lány korrepetálást vállal német nyelvbõl nyáron általános iskolás diákok számára. Érd.: 06/ Televízió~javítás Fülep István Távközlési üzemmérnök tel.:(20) T- Regina Autósiskola Kft. Tanfolyam indul Balatonkenesén Nem kell utaznia, autóink házhoz mennek. 30% elméleti engedmény JELENTKEZÉS ÉS ÉRDEKLÕDNI Tel.: 30/ Este

16 18 Balatonkenesei Hírlap június KENÕOLAJ AKCIÓ 20% Castrol, Mobil, Elf, Total, Gm, Valvoline, Bp Autóalkatrészek japán, koreai és európai típusokhoz Kenõanyagok, gumiabroncsok akkumulátorok. Tuning felszerelések kipufogók 0-24 órán belül Info, rendelés: 06 20/ com Megrendelését házhoz szállítással teljesítjük! ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja Polgármester: Sörédi Györgyné Alapító szerkesztõk: Czakó Gyula Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./fax: ; Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Kedd: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Településrészi Önkormányzat Balatonakarattya, Iskola u. 6. (06-30) Fürdõsné dr. Endrõdi Éva Fogadó óra: minden hónap 4. hétfõjén óra között Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ-kedd: Szerda, csütörtök: 8 12 Péntek: sz. körzet: Táncsics u. 3. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Elõzetes bejelentkezés alapján Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Thury Vivien (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, csütörtök: Szerda, péntek: 8 12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Városgondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (06-30) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) honlap: Kultura Háza: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-kedd: Szerda-csütörtök-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 285/2012. (VI. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 04. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Lengyel János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben

A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben A projekt azonosító száma: KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002 A projekt megvalósulásának

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 292/2013. (VI. 27.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján megtartott rendkívüli ülése könyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Tárgy: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítása

Tárgy: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítása Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmesterbalatonalmadi.hu Szám: 1/227/1/2012. Sürg ő sségi indítvány

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Polgármesteri Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (X.10.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről ELŐTERJESZTÉS A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Bizottsága 2013. március 18-án tartott ülésén, a 2013. évi intézmény-felújítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN 2 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE 3 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE Fogorvosi rendelő, tanácsadó kialakítása Mozgáskorlátozott WC kialakítása Szociális

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 27/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben