xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet"

Átírás

1 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. Postai cím: Asztalos Sándor u. 4. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport Címzett: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. Telefon: Fax: +06/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet x Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Általános közszolgáltatások

2 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek xegyéb (nevezze meg): szennyvíz gyűjtése és kezelése Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények fenntartási és felújítási munkáinak elvégzése II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) xépítési beruházás xkivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió

3 A teljesítés helye FCSM ZRt. székhelye, telephelyei, és kezelésében lévő ingatlanok és építmények NUTS-kód HU101 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése x II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel x A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma 5 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: 13 A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): Előreláthatólag ;- Ft A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): Előreláthatólag negyedévente nettó ;- Ft II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:

4 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon, építményeken víz-, gáz-, központi fűtés szerelés, javítás, karbantartás, festés, mázolás, hideg- és melegburkolási munkák, lapos és cserép tető javítási munkák, eresz-és vízelvezető csatorna javítások, kerítés-, kapujavítás, lakatosipari munkák, villanyszerelési munkák elvégzése a szerződés időtartama alatt. Az épületek becsült nettó alapterülete összesen: m2, az alábbiak szerint: Észak pesti Szennyvíztisztító Telep: m2 Dél pesti Szennyvíztisztító Telep: m2 Budapest, VIII. kerület Kerepesi út 19. szám alatti irodaépületek: m2 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. szám alatti székház: m2 Budapest, Kerepesi út 21. szám alatti irodaépületek: m2 A teljes mennyiségtől való eltérés mértéke +40 %. I. rész: Festés, mázolás, hideg-, melegburkolási munkák. Különböző típusú építmények belső és külső falfelületein elvégzendő munkák úgy mint: tisztasági festés meszelt, tapétázott felületeken amely lehet tégla, vagy gipszkarton, külső falfelületeken végzendő vakolat javítási, festési munkák, különböző felületek burkolatának javítása pótlása amelyek lehetnek hideg illetve melegburkolatok ( csempe, parketta, melegpadló stb.). II. rész: Kőműves és kőfaragó munka, betonozás zsaluzattal, vasbeton készítéssel, vasalat szereléssel, kerítés-, kapu javítás lakatosipari munkák. Elvégzendő munkák: kovácsoltvas és drótozott kerítések és kapuk lakatosipari javítási munkák. III. rész: Lágy és kemény fedés, héjalás, lapos és cseréptető javítások, eresz és vízelvezető csatorna javítások. Különböző típusú tetőszerkezetek javítási és felújítási munkái úgy mint: cseréptetők héj javítása, kisebb szerkezeti javítások, lapos tetők szigetelésének javítása, vízelvezetések javítása, tisztítása, csapadékvíz csatornák tisztítása, javítása IV. rész: Nyílászárók (ajtó,ablak) cseréje üvegezéssel. Különböző típusú építmények nyílászáróin végzendő üvegezési munkák. V. rész: Villanyszerelési munkák. Villamos hálózatokon adódó villanyszerelési munkák, úgy mint térvilágítási rendszerek javítása, felújítása, különböző

5 berendezések áramellátásához szükséges vezetékezések, betápkábelek javítása, földmunkák és egyéb járulékos tevékenységek elvégzésével. VI. rész: Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés, javítás, karbantartás. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2010/12/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. A szerződést biztosító mellékkötelezettségként kikötött biztosítékokat a nyertes ajánlattevő a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítheti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő kiköti, hogy előleget nem fizet. A benyújtott számlát az ajánlatkérő szabályszerűen kiállított számla ellenében az igazolt teljesítéstől számított 30. napon, vagy az azt megelőző munkanapon banki átutalással rendezi a Kbt (3) bekezdés alapján január 1. napjától a számla benyújtására az egyes adótörvények módosításáról szóló évi CXXVI. törvény ával módosított adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. - át ajánlatkérő alkalmazni köteles. A szerződés fordított adózás hatálya alá nem tartozik. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő nem követeli meg a nyertes ajánlattevőktől közös gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek nyilatkozat formájában egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

6 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdés a) h) pontok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 61. (1) bekezdés d) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a) - c) pontjainak hatálya alá tartozik. A Kbt. 62. (1) bekezdés hatálya alá tartozás kizáró okot jelent. Az ajánlattevőnek és a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének a) d) pontjai hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni, b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)-(3) bekezdések és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. A Kbt. 20. (3) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az igazolásokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. Az igazolásoknak kivéve a Kbt. 60. (1) bekezdése e) pontja szerinti esetben legalább az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 90 napnál nem régebbinek kell lenniük. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatoljon pénzügyi intézménytől származó erről szóló nyilatkozatot. [Kbt.66. (1) bekezdés a) pont]. P.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolója egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt. (66. (1) bekezdés b) pont). Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni a Kbt. 65. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. 3/E pontjára. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő és Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha bármelyik élő pénzforgalmi számláján az hirdetmény feladását megelőző 1 évben egynél több alkalommal 30 napot meghaladó sorbanálló tétel fordult elő. P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő és Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha az számviteli jogszabályok szerint elkészített, utolsó három lezárt üzleti év beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt.

7 Ajánlattevő (közös ajánlattevőknek) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelnie. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. Ajánlattevő illetve a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója ismertesse az előző 5 év (2005.,2006,,2007.,2008,,2009.) legjelentősebb építési beruházásait. (Valamennyi részre vonatkozó igazolási mód a Kbt. 67. (2) bek. a) pont és 68. (2) bek. szerint) M2. Ajánlattevő illetve a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója mutassa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. (Valamennyi részre vonatkozó igazolási mód a Kbt. 67. (2) bekezdés e) pont) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni a Kbt. 65. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő illetve a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem rendelkezik a bemutatott referenciák alapján az előző 5 évben (2005.,2006.,2007.,2008.,2009.) I. rész esetén: összesen legalább nettó 5 millió forint értékben teljesített közbeszerzés tárgyára (festés vagy mázolás vagy hideg és melegburkolási munka) vonatkozó, pozitív tartalmú referenciával. II. rész esetén: összesen legalább nettó 2 millió forint értékben teljesített közbeszerzés tárgyára (kőműves és kőfaragó munka vagy betonozás zsaluzattal vagy vasbetonkészítéssel vagy kerítés- és kapujavítási lakatosipari munka) vonatkozó, pozitív tartalmú referenciával. III. rész esetén: összesen legalább nettó 5 millió forint értékben teljesített közbeszerzés tárgyára (lágy vagy kemény fedés vagy héjalás vagy lapostető vagy cseréptető javítás vagy eresz és vízelvezető csatorna javítás) vonatkozó, pozitív tartalmú referenciával. IV. rész esetén: összesen legalább nettó 1 millió forint értékben teljesített közbeszerzés tárgyára (nyílászáró (ajtó és/vagy ablak) üvegezéssel történő cseréje) vonatkozó, pozitív tartalmú referenciával. V. rész esetén: összesen legalább nettó 5 millió forint értékben teljesített közbeszerzés tárgyára (villanyszerelés) vonatkozó, pozitív tartalmú referenciával. VI. rész esetén: összesen legalább nettó 5 millió forint értékben teljesített közbeszerzés tárgyára (vízszerelés és gázszerelés vagy központi fűtés szerelése, javítása, karbantartása) vonatkozó pozitív tartalmú referenciával. M2. Alkalmatlan az ajánlattevő illetve a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, magyar nyelvismerettel rendelkező, alábbi szakemberekkel: I. rész esetén: a) legalább 2 fő, hideg,-melegburkoló (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) szakemberrel b) legalább 1 legalább középfokú végzettségű fő szakemberrel, aki a minőségellenőrzésért felelős.

8 II.. rész estén: a) legalább 2 fő szerkezetlakatos (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) szakemberrel b) legalább 1 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel, aki a minőségellenőrzésért felelős. III..rész esetén: a) legalább 2 fő tetőfedő (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) vagy 2 fő ács-állványozó (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) szakemberrel b) legalább 1 fő épület- és építménybádogos (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) c) legalább 1 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel, aki a minőségellenőrzésért felelős. IV. rész esetén: a) legalább 2 fő üvegező (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) szakemberrel b) legalább 1 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel, aki a minőségellenőrzésért felelős. V. rész esetén: a) legalább 2 fő villanyszerelő (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) szakemberrel b) legalább 1 fő legalább középfokú szakemberrel, aki a minőségellenőrzésért felelős. VI. rész esetén: a) legalább 2 fő vízvezeték- és vízkészülékszerelő (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező), legalább 2 fő gázfogyasztó berendezés és csőhálózatszerelő (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező), legalább 2 fő központi fűtés és csőhálózat szerelő (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) vagy legalább 2 fő épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő (OKJ-szám: vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező) szakemberrel b) legalább 1 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel, aki a minőségellenőrzésért felelős. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a Kbt. 67. (2) bekezdés a) és e) pontja szerinti műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek. A közös ajánlattevők a Kbt. 67. (2) bekezdés a) és e) pontja szerinti műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

9 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám Rezsióradíj (nettó Ft/óra) 70 Anyagigazgatási díj (%) 20 Kötelező 1 év jótállási időhöz képest 10 vállalt többlet jótállási idő (hónap) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 10/2010. BeszJCs IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/10/13 (év/hó/nap ) Időpont: 12:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/10/13 (év/hó/nap) Időpont: 12:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/10/13 (év/hó/nap) Időpont: 12:00

10 Helyszín : Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. hivatalos helyisége (1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület 110. szoba) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80. (2) bekezdés szerint. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: november :00 óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: december 1. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre, azonban a dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvehető az ajánlatkérő A. melléklet II. pontban megadott címén. Ajánlatkérő a dokumentációt az A. melléklet II. pont szerinti elérhetőségeinek valamelyikére küldött, legalább az ajánlattevő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, címét tartalmazó igénye esetén, postán vagy elektronikus úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető formában) egyaránt megküldi. A dokumentáció terjedelme miatt faxon történő megküldés nem lehetséges. Elektronikus úton történő megküldés esetén ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha ajánlattevő visszaigazolja, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben meg tudja ismerni.a rendelkezésre bocsátás időkorlátja: hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken, esetlegesen szombati munkanapon illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-12 óráig. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az Ajánlatkérő a résszempontokon belül az arányosítás elve alapján fog értékelni. Az 1. és 2. részszempont adott legalacsonyabb megajánlás (nettó vállalási ár,

11 anyagigazgatási díj) kapja a maximális, a legmagasabb megajánlás a minimális pontszámot, a köztes megajánlások pedig a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot. A 3. részszempont esetében a legmagasabb érték (megajánlott jótállási idő hónap) kapja a legmagasabb pontszámot, a legalacsonyabb érték (megajánlott jótállási idő hónap) kapja a legalacsonyabb pontszámot, a köztes megajánlások pedig a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot. Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot a matematika szabályai szerint két tizedes jegyre kerekíti. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdése alapján a Kbt. VI. Fejezete szerint keretmegállapodásos eljárást alkalmaz a 7/A. cím rendelkezéseinek figyelembevételével. 2. Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elve és a IV pontban megadott bírálati szempontok alapján részenként a következőképpen értékeli az ajánlatokat: 1. résszempont Rezsióradíj (nettó Ft/óra) I. rész esetén a festő, mázoló, tapétázó és a hideg,- melegburkoló szakemberre nézve külön külön meg kell adni, az értékelés azonban ezen óradíjak összértéke alapján történik. II. rész esetén a kőműves szakember rezsióradíja alapján történik az értékelés. III. rész esetében a tetőfedő, ács, állványozó és a bádogos szakemberre nézve külön külön meg kell adni, az értékelés azonban ezen óradíjak összértéke alapján történik. IV. rész esetén az üvegező szakember rezsióradíja alapján történik az értékelés. V. rész esetében a villanyszerelő szakember rezsióradíja alapján történik. VI. rész esetében a rezsióradíjat a vízvezeték-, és vízkészülék szerelő, gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő, központi fűtés és csőhálózat szerelő szakemberre nézve külön külön meg kell adni, az értékelés azonban ezen óradíjak összértéke alapján történik. Ajánlatkérő 0;- Ft os megajánlást nem fogad el. 2. résszempont: Anyagigazgatási díj (%): részenként kell megadni, részenként eltérő mérték is megajánlható. 3. résszempont: Kötelező 1 év jótállási időhöz képest vállalt többlet jótállási idő (hónap) : részenként kell megadni, részenként eltérő mérték is megajánlható. 3. Ajánlatkérő a Kbt ának (3) bekezdése alapján előírja, hogy a nyilatkozatokat, igazolásokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani, kivéve, ha ettől ajánlatkérő kifejezetten eltér. 4. Az ajánlatokat magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű kapcsolattartás, levelezés magyar nyelven történik. Joghatás kiváltására csak magyar nyelvű okiratok, nyilatkozatok alkalmasak. A nem magyar nyelvű okiratok fordítására vonatkozó ajánlatkérői előírásokat a dokumentáció tartalmazza. A fordítás helytelenségéből eredő következményeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződés) legalább az

12 alábbi tartalommal: tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért, tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését, tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, tartalmazza, hogy a konzorcium nevében a képviselő jogosult számlát benyújtani az ajánlatkérőként szerződő fél számára, a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól; hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. 6. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésre) jogosult, ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát, aláírásmintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát. Amennyiben ajánlattevő, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást. 7. A képviseleti jogosultság és a pénzforgalmi jelzőszámok ellenőrzése érdekében az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és az erőforrás szervezet tekintetében az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 90 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatának csatolását. Ha a letelepedés szerinti ország joga szerint nem rendelkezik cégkivonat elnevezésű dokumentummal, csatoljon olyan dokumentumo(ka)t, amely(ek)nek tartalma a hatályos magyar jogszabályok szerinti cégkivonattal megegyező. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésére, a 71. (1) bekezdés a)-c) pontjaira, a Kbt. 71. (3) bekezdésére, a 72. -ra vonatkozó nyilatkozatot. 9. A dokumentációban található szerződéstervezet feltételeinek elfogadása az érvényes ajánlat feltétele. Annak jeléül, hogy ajánlattevő a szerződés feltételeit megismerte és elfogadja, a szerződéstervezetet, valamennyi tartalommal bíró oldalán a kötelezettségvállalásra jogosult kézjegyével ellátva, az ajánlathoz kell csatolni. 10. Az ajánlattevők külön nyilatkozatban adják meg a jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartóként kijelölt természetes személy nevét, postai vagy kézbesítési címét, faxszámát, telefonszámát és címét. Az ajánlattételi határidőt követően ajánlatkérő ezeket tekinti irányadónak. 11. Ajánlattevő felolvasólapként a dokumentációban megadott minta szerinti tartalommal kitöltött dokumentumot köteles csatolni. 12. Az ajánlat benyújtására vonatkozó további, részletes formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

13 13. Ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlatokat személyesen benyújtani, csak az A melléklet III. pontban meghatározott helyen, hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken, esetlegesen szombati munkanapon illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-12 óráig lehet. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatoknak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie az A mellékletben megjelölt helyre. Az ajánlat beadásának módját ajánlattevő választja meg és viseli annak következményeit. 14. Az ajánlat összeállításának és beadásának költsége az ajánlattevőt terheli, a költségek megtérítése ajánlatkérőtől nem követelhető. 15. Az ajánlattételi felhívás P1. pontja alapján ajánlattevőnek valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett valamennyi élő, pénzforgalmi számlájára vonatkozóan csatolnia kell a számlavezető nyilatkozatát az következő tartalommal: számlaszám, a számlán az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 1 évben volt e 30 napot meghaladó sorbanálló tétel. 16. Ajánlattevőnek a csatolt cégkivonatával összhangban nyilatkoznia kell, hogy mely pénzügyi intézményeknél vezet élő pénzforgalmi számlát (a számlaszámok megjelölésével) és arra, hogy a felsoroltakon kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet. 17. Az ajánlattételi felhívás P2. pontjában az utolsó három lezárt üzleti év beszámolói alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott és elkészített utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolót érti. A mérleg szerinti eredmény a számvitelről szóló évi C. törvény 70. (2) bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatoljon nyilatkozatot arra nézve, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha a pénzügyi beszámolója nem tartalmazza kifejezetten ezt a sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értékeket. Amennyiben az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó személyes joga szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti eredményét. 18. Az M1. pontban meghatározott feltétel szerinti értékű referencia származhat egy vagy több teljesített építési beruházásából is. Az M1. pontban a bemutatásnak tartalmaznia kell az elvégzett munka rövid leírását olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek valóm megfelelés megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés helyét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (naptári napban megjelölve), a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságát olyan referenciával kívánja alátámasztani, amely konzorciumi vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja el, amely konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételt, ezért ajánlattevő adja meg a saját teljesítés arányát is. A referenciák bemutatását ajánlattevőnek a Kbt. 68. (2) bekezdés szerint a másik fél által adott igazolással (referencialevéllel) kell alátámasztania. Ajánlattevő egy bemutatott referenciával több részre meghatározott alkalmassági feltételnek is megfelelhet. 19. Az ajánlattételi felhívás M2. pontja alapján a szakemberek bemutatásának legalább a következőket kell tartalmaznia: a teljesítésbe bevonni kívánt

14 szakemberek nevének és végzettségének ismertetése olyan módon, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen. A bemutatást a szakember sajátkezűleg aláírt, szakmai önéletrajzával és a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolati példányának csatolásával kell alátámasztani. A bemutatás terjedjen ki arra, hogy a szakember foglalkoztatása munkaviszony keretében történik e, amennyiben nem, úgy csatolandó a szakember kötelezettségvállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítésében az ajánlatban megjelölt feladat teljesítésében részt fog venni, és nincs olyan kötelezettsége a szerződés időtartama alatt, amely a szerződés teljesítésében való közreműködését, a munkavégzést bármilyen szempontból akadályozná. 20. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt (2) és (4) bekezdése alapján a keretmegállapodás második része alapján megkötött konkrét szerződésekre vonatkozóan ajánlattevőnek megfelelő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, e nélkül érvényesen szerződést kötni nem lehet. 21. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában az adott közbeszerzések megvalósítására megküldendő ajánlattételi felhívásokban az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint, a jelen felhívásban megadott résszempontok, módszer és ponthatárok alkalmazásával fog bírálni. Ajánlattevő a keretmegállapodás második szakaszában csak a keretmegállapodásba foglaltakkal azonos vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. 22. Az eredményhirdetés helye: a IV pontban megjelölttel azonos. 23. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében helyszíni bejárással egybekötött konzultációra biztosít lehetőséget szeptember 14. napján 10:00 órakor. A konzultáció keretében ajánlatkérő Észak-pesti (1044 Budapest, Tímár u. 1), Angyalföldi Átemelőtelep (1138 Budapest, Vizafogó u. 6.), valamint a 1087 Budapest, Kerepesi út 21. és Asztalos Sándor u. 4. szám alatti telepek megtekintésére biztosít lehetőséget. 24. Ajánlatkérő jelen esetben a Kbt. 91. (2) bekezdésének megfelelően jár el. 25. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai (CET) pontos idő az irányadó. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/24 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

15 Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Postai cím: Kerepesi út 21. V. épület 113. szoba Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport Címzett: Dr. Pinczel Petra Telefon: +36/ Fax: +36/ Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Postai cím: Kerepesi út 21. V. épület 113. szoba Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport Címzett: Dr. Pinczel Petra Telefon: +36/ Fax: +36/ Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás Festés, mázolás, hideg-, melegburkolási munkák. 1) A rész meghatározása Festés, mázolás, hideg-, melegburkolási munkák. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon, építményeken festés, mázolás, hideg-, melegburkolási munkák. Különböző típusú építmények belső és külső falfelületein elvégzendő munkák úgy mint: tisztasági festés meszelt, tapétázott felületeken amely lehet tégla, vagy gipszkarton, külső falfelületeken végzendő vakolat javítási, festési munkák, különböző felületek burkolatának javítása pótlása amelyek lehetnek hideg illetve melegburkolatok ( csempe, parketta, melegpadló stb.). Az épületek becsült teljes területe: m2. A teljes mennyiségtől való eltérés mértéke +40 %. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

16 Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2010/12/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 2 meghatározás Kőműves és kőfaragó munka, betonozás zsaluzattal, vasbeton készítéssel, vasalat szereléssel, kerítés-, kapu javítás lakatosipari munkák. 1) A rész meghatározása Kőműves és kőfaragó munka, betonozás zsaluzattal, vasbeton készítéssel, vasalat szereléssel, kerítés-, kapu javítás lakatosipari munkák. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon, építményeken kőműves és kőfaragó munka, betonozás zsaluzattal, vasbeton készítéssel, vasalat szereléssel, kerítés-, kapu javítás lakatosipari munkák elvégzése. Elvégzendő munkák: kovácsoltvas és drótozott kerítések és kapuk lakatosipari javítási munkák. Az épületek becsült teljes területe: m2. A teljes mennyiségtől való eltérés mértéke +40 %. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2010/12/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 3 meghatározás Lágy és kemény fedés, héjalás, lapos és cseréptető javítások, eresz és vízelvezető csatorna javítások. 1) A rész meghatározása Lágy és kemény fedés, héjalás, lapos és cseréptető javítások, eresz és vízelvezető csatorna javítások. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

17 Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon, építményeken lágy és kemény fedés, héjalás, lapos és cseréptető javítások, eresz és vízelvezető csatorna javítások elvégzése. Különböző típusú tetőszerkezetek javítási és felújítási munkái úgy mint: cseréptetők héj javítása, kisebb szerkezeti javítások, lapos tetők szigetelésének javítása, vízelvezetések javítása, tisztítása, csapadékvíz csatornák tisztítása, javítása Az épületek becsült teljes területe: m2. A teljes mennyiségtől való eltérés mértéke +40 %. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2010/12/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 4 meghatározás Nyílászárók (ajtó,ablak) cseréje üvegezéssel, különböző típusú építmények nyílászáróin végzendő üvegezési munkák. 1) A rész meghatározása Nyílászárók (ajtó,ablak) cseréje üvegezéssel, különböző típusú építmények nyílászáróin végzendő üvegezési munkák. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon, építményeken nyílászárók (ajtó,ablak) cseréje üvegezéssel. Különböző típusú épületek nyílászáróin végzendő üvegezési munkák. Az épületek becsült teljes területe: m2. A teljes mennyiségtől való eltérés mértéke +40 %. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2010/12/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről

18 (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 5 meghatározás Villanyszerelési munkák. 1) A rész meghatározása Villanyszerelési munkák. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon, építményeken villanyszerelési munkák. Villamos hálózatokon adódó villanyszerelési munkák, úgy mint térvilágítási rendszerek javítása, felújítása, különböző berendezések áramellátásához szükséges vezetékezések, betápkábelek javítása, földmunkák és egyéb járulékos tevékenységek elvégzésével. Az épületek becsült teljes területe: m2. A teljes mennyiségtől való eltérés mértéke +40 %. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2010/12/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 6 meghatározás Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés, javítás, karbantartás. 1) A rész meghatározása Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés, javítás, karbantartás. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokon, építmények víz-, gáz-, központi fűtés szerelése, javításe, karbantartása. Az épületek becsült teljes területe: m2. A teljes mennyiségtől való eltérés mértéke +40 %.

19 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2010/12/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Általános Építő és Lakatosipari Kft. Teljesítés helye: A CSAPI több

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 140 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Eurotronik Zrt. Teljesítés helye: A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 77 Ajánlatkérő: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Teljesítés helye: DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről_

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága;Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: ALPINPÓKOK Szolgáltató

Részletesebben

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 17 Ajánlatkérő: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Nyertes ajánlattevő: Sport Trade 92 Kft. Teljesítés helye: Szeged Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/93 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

[Kbt. 163. (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. (1) bek. a) pont] 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj.

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 86 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (10810/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (10810/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (10810/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ

tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ A Budapest Főváros csatornarekonstrukciójára 2010. október 1. napján megkötött keretmegállapodás alapján a II. szakasz XV. ütemére, mindösszesen 766,0 fm hosszra szóló ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Hirdetmény tulajdonságai

Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 77 száma: Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Lisys Zrt. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató. Villamos energia beszerzése.

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató. Villamos energia beszerzése. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 59 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Teljesítés helye: Az Igazgatóság

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BC Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés helye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben