A szakmunkásképzés Burgenlandban Lehrlingsausbildung im Burgenland/ Keretfeltételek/Rahmenbedingungen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakmunkásképzés Burgenlandban Lehrlingsausbildung im Burgenland/ Keretfeltételek/Rahmenbedingungen"

Átírás

1 A szakmunkásképzés Burgenlandban Lehrlingsausbildung im Burgenland/ Keretfeltételek/Rahmenbedingungen

2 Áttekintés/Überblick 1. Az osztrák képzési rendszer/das österreichische Bildungssystem 2. Burgenland gazdasági szerkezete/die Wirtschaftsstruktur des Burgenlandes/ 3. Adatok, tények a szakmunkásképzésről/zahlen, Daten und Fakten zur Lehrlingsausbildung 4. A szakmunkásképzés legfontosabb jellemzői/die Hauptmerkmale der Lehre/ 5. A szakmunkásképzés finanszírozása/finanzierung der Lehre

3 1.Az osztrák képzési rendszer/das österreichische Bildungssystem életkor iskolakötelezettség kisegítő iskola általános iskola felső tagozat politechnikai iskola szakiskola szakmunkásképzés szakmunkásvizsga szakmunkás-érettségi egyetem főiskola általános iskola alsó tagozat (elemi) 8 osztályos gimnázium 1-4. osztálya szakközépiskola gimnázium érettségi / szakközépiskolai érettségi felsőfokú szakképzés akadémiák

4 Entwicklung Jugendausbildung in Österreich/ A fiatalok képzésének alakulása Ausztriában Geburtenrückgang ab 2008/születések számának csökkenése 2008-tól Wettstreit Schule Lehre/verseny az iskolák és a szakképző intézmények között Anteil ohne Ausbildung bzw. ab 2003 in Maßnahmen konstant bei 5-7 % / a képzettség nélküliek, ill tól a képzési programokban részt vevők aránya állandóan 5-7%

5 2. A burgenlandi gazdaság szerkezete Wirtschaftsstruktur im Burgenland csak cégnek van 5 vagy több alkalmazottja EPU = egyszemélyes vállalat az adatok a munkavállalók számát mutatják a cégekben

6 3.A szakmunkások számának alakulása az elmúlt 10 évben Lehrlingszahlen in den letzten 10 Jahren Entwicklung der Lehrlingszahlen LL im 1.Lehrjahr Lehrlinge gesamt

7 Szakmunkásképzés ágazatok szerint, 2009 Lehrlingsausbildung nach Sparten kisipar, kézműipar/gewerbe,handwerk 2 ipar/industrie 3 kereskedelem/handel 4 bank, biztosítás/bank und Versicherung 5 fuvarozás, közlek. Transport,Verkehr 6 idegenforgalom,szabadidő/ Tourismus und Freizeitwirtschaft 7 információszolgáltatás, tanácsadás Information und Consulting 8 kamarán kívüli/nichtkammer 9 önálló képzési intézmények selbstständige Ausbildungseinrichtungen

8 A 10 legkedveltebb szakmunkás-szakma Burgenlandban, 2009 Top-Ten Lehrberufe eladó/ Einzelhandels Kaufmann/-frau 2. autószerelő/kfz-technik 3. villanyszerelő/elektro-i.t. 4. fémtechnológia/metalltechn. 5. szakács/koch/köchin 6. víz-gáz-fűtésszerelő/gwh 7. fodrász/friseurin 8. asztalos/tischlerin 9. gépgyártástechnológus/ MaschinenbautechnikerIn

9 A szakmunkásképzés járások szerint, 2009 Lehrlingsausbildung nach Bezirken Eisenstadt 2. Neusiedl/See 3. Mattersburg 4. Oberpullendorf 5. Oberwart Güssing 7. Jennersdorf Lehrlinge Lehrbetriebe

10 Az ipari tanulók aránya a fiatalok körében Anteil der Lehrlinge bei den Jugendlichen/ West Ost Gefälle/nyugat-kelet közötti eltérés Burgenland mit dem niedrigsten Anteil/ az arány Burgenlandban a legalacsonyabb

11 4. A GK hatósági jellegű feladatai a szakképzésben Aufgaben der Lehrlingsstelle - Behörde a szakmunkásképzés előfeltételeinek meghatározása Feststellung der Voraussetzungen für die Lehrlingsausbildung a szakmunkásképzés felügyelete Überwachung der Lehrlingsausbildung a tanulószerződések felülviszgálata és bejegyzése (jegyzőkönyvezése) Überprüfung und Eintragung (Protokollierung) der Lehrverträge a vonatkozó jogszabályok betartásának felügyelete/ Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften jogi tanácsadás a tanulószerződéshez kapcsolódóan Rechtsberatung in allen Belangen des Lehrverhältnisses a szakmunkásvizsgák megszervezése és felügyelete Organisation und Überwachung von Lehrabschlussprüfungen

12 Rechtliche Grundlagen/Jogi alapok Berufsausbildungsgesetz/ szakképzési törvény Lehrberufsliste/ szakmunkás képzési jegyzék Ausbildungsvorschriften (Berufsbilder und Prüfungsordnungen)/ képzési előírások (szakmaprofilok és vizsgaszabályzatok) Arbeitsrechtliche Gesetze (Ki- und Ju. BG,UrlG/ munkajogi törvények (gyermekek és fiatalok foglalkoztatásáról szóló törvény, szabadságról szóló törvény ) Kollektivvertrag/ kollektív szerződés

13 A szakmunkásképzés jellemzői Merkmale der Lehrlingsausbildung Die Ausbildung findet an zwei Lernorten statt ( duales System ): Lehrbetrieb and Berufsschule gyakorlati képzést nyújtó cég szakmunkásképzés szakmunkásképző iskola Dauer: zwei bis vier Jahre, zumeist drei Jahre Verkürzung der Lehrzeit bei - berufsspezifischen Ausbildungen in verwandten Lehrberufen - fachlich einschlägigen schulischen Ausbildungen

14 Duális képzési rendszer/duale Ausbildung valamely cégben folyó képzés Betrieb szakmaprofilnak megfelelő képzés Ausbildung entsprechend dem Berufsbild/ lehetőség van egy képzési szövetség támogatására Unterstützung durch Ausbildungsverbund möglich/ szakmunkásképző iskolai képzés tanévenként 9 1/3 hét Berufsschule 9 1/3 Wochen pro Lehrjahr/ - tanterv szerinti képzés Ausbildung entsprechend dem Lehrplan - szakmai elmélet fachlich theoretische Ausbildung - gyakorlati képzés kiegészítése Ergänzung der praktischen Ausbildung - közismereti képzés Allgemeinbildung

15 SZAKMUNKÁSKÉPZÉS MEGKEZDÉSE ERSTMALIGE LEHRLINGSAUSBILDUNG/ személyi feltételek Persönliche Voraussetzungen szaktudás és pedagógiai, valamint jogi ismeretek Fachkenntnisse und pädagogisch-rechtliche Kenntnisse/ tárgyi feltételek Sachliche Voraussetzungen az üzem megfelelő felszereltsége és vezetése entsprechende Einrichtung und Führung des Betriebes megállapító határozat helyszíni állapotfelmérés Feststellungsbescheid Lokalaugenschein/

16 Szakmunkásszakmák tanulószerződés Lehrberufe Lehrvertrag tanulmányi idő a szakmunkás képzési jegyzék szerint, 2-4 év Dauer der Lehrzeit laut Lehrberufsliste 2 bis 4 Jahre/ a a tanulószerződést a szakképzés megkezdését követő 3 héten belül a Kamara képzési szervénél be kell mutatni ist innerhalb von 3 Wochen nach Lehrzeitbeginn bei Lehrlingsstelle vorzulegen a cég a tanulóknak a teljes képzési időre pénzbeni juttatást biztosít/betrieb zahlt während der gesamten Lehrzeit Lehrlingsentschädigung/ Lehrvertrag 3 hónap próbaidő 3 Monate Probezeit 3 havi továbbfoglalkoztatási kötelezettség 3 Monate Behaltepflicht

17 A szakmunkás szakmák köre Lehrberufslandschaft A szakmunkás szakmák jellege/gestaltung der Lehrberufe egyedi szakmák/einzellehrberufe súlyponti/csoport jellegű szakmák/ Schwerpunkt-/Gruppenlehrberufe modul jellegű szakmák/modullehrberufe Sokrétű szakmaválaszték/vielfältiges Lehrberufsangebot eltérő nehézségi fok/unterschiedliche Schwierigkeitsstufen gyakorlatias szakmák/praktikerberufe magastechnológiai szakmák/high-tech Berufe normál szakmák/ Normale Lehrberufe különféle tanulószerződések/ Unterschiedliche Abschlüsse der Lehrverträge integratív szakképzés/integrative Berufsausbildung cégek feletti szakképzés/überbetriebliche Lehrausbildung érettségit is adó szakmunkásképzéslehre mit Matura (Berufsreifeprüfung)

18 Modulosítás C1. speciális modul (1/2-1 év) C2. speciális modul (1/2-1 év) B1. főmodul (1-2 év) B2. főmodul (1-2 év) B3. főmodul (1-2 év) alapmodul (2 év)

19 Cégek fölötti szakképzés Überbetriebliche Lehrausbildung szakképzési törvény módosítása: képzési garancia 18 év alatti fiataloknak Berufsausbildungsgesetz (BAG)-Novelle 2008: Ausbildungsgarantie für Jugendliche bis 18 Jahren olyan fiataloknak, akik nem találtak képző céget Jugendliche, die keine betriebliche Lehrstelle finden a teljes képzés szakmunkásképző intézetben zajlik Absolvierung der gesamten Lehre in einer überbetrieblichen Lehrausbildung egyenértékű a duális szakképzéssel Ergänzung zum betrieblichen Lehrstellenangebot gleichwertige duale Berufsausbildung

20 Szakmunkásképzés és érettségi Lehre und Matura a szakmunkás-érettségire való felkészülés a szakmunkásképzéssel párhuzamosan Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung parallel zur Lehrlingsausbildung Burgenlandban 2008 ősze óta Im Burgenland seit Herbst 2008 meghosszabbított szakmunkásképzési időszak/verlängerte Lehrzeit hosszabb időszakra fizetik a pénzbeni ellátást Lehrlingsentschädigung wird auf längere Lehrzeit verteilt

21 Átjárhatóság/Durchlässigkeit szakmunkás érettségi bevezetése 1997-ben, az átjárhatóság növelésére Berufsreifeprüfung (BRP) Einführung 1997 zur Erhöhung der Durchlässigkeit struktúrája: 4 részvizsga (német, matek, idegen nyelv, szakmai) Aufbau: Vier Teilprüfungen (Deutsch, Mathematik, Fremdsprache, Fachbereich) célcsoport: szakmunkások, szakiskolát végzettek, stb. Zielgruppe: Personen mit Berufsausbildung LehrabsolventInnen, AbsolventInnen berufsbildender mittlerer Schulen etc. új modell 2008 ősze óta: a 4 részvizsga közül 3 már a szakmunkásvizsga előtt letehető, az utolsó pedig a 19. életév betöltésével. Neues Modell seit Herbst 2008: drei der vier Teilprüfungen können bereits vor der LAP abgelegt werden, die letzte Teilprüfung mit Erreichen des 19. Lebensjahres támogatási program a vizsgákra való ingyenes felkészítéshez és a vizsgákhoz Förderprogramm zur kostenlosen Vorbereitung auf die Prüfungen sowie zur Absolvierung der Prüfungen kb fő tette le 1997 óta/etwa BRP-AbsolventInnen insgesamt seit 1997

22 5.Pénzügyi keretfeltételek Finanzielle Rahmenbedingungen alaptámogatás/basisförderung újabb helyek a szakmunkásoknak/neue Lehrstellen képzés igazolása a szakmunkásképzés középidejében//ausbildungsnachweis zur Mitte der Lehrzeit cégek közötti és fölötti képzési intézkedések/zwischen- und überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen az oktatók továbbképzése/weiterbildung der AusbilderInnen szakmunkásvizsga eredménye kiváló vagy jó ausgezeichnete und gute Lehrabschlussprüfungen külön intézkedések tanulási nehézségekkel kűzdő tanulóknak/maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten

23 Munkaügyi Központ általi támogatások Förderungen durch Arbeitsmarktservice jelenleg csak hátrányos helyzetű fiataloknakderzeit nur für benachteiligte Jugendliche - igen gyenge tanulók sehr schwache Schüler - akik elvesztették a képzőhelyüketjugendliche, die ihre Lehrstelle verloren haben lányok férfiszakmákban Mädchen in Männerberufen akik 19. éves kor után kezdik a szakmunkás-tanulmányokat Jugendliche, die ihre Lehre nach Beginn des 19. Lebensjahres starten az iskolából lemorzsolódók, ha legalább a 10. osztály 2. félévét elvégezték. Schulabbrecher, wenn sie zumindest das 2. Semester der 10. Schulstufe absolviert haben

24 Szakmai státusz Berufliche Stellung szakmunkás vizsga Lehrabschlussprüfung (LAP) gyakorlati rész Praktische Lehrabschlussprüfung elméleti rész Theoretische Lehrabschlussprüfung szakképzett munkaerő Fachkräfte jó alap a vállalkozói tevékenységhez gutes Fundament für eine Karriere als Selbstständige/r átjárhatóság: szakmunkás-érettségi és/vagy szakmai tapasztalat: felsőfokú tanulmányokra jogosít Durchlässigkeit: Berufsreifeprüfung und/oder Berufserfahrung Zugang zu tertiären Bildungswegen (Universität, Fachhochschule, Akademien) számos továbbképzési lehetőség zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten (z. B. Werkmeisterschule)

25 Az üzemi mester iskola Werkmeisterschule Célja a szakmunkás-végzettséggel rendelkezők elméleti ismereteinek bővítése. A tesztekre és vizsgákra a félévek során kerül so. Die Werkmeisterschulen dienen zur Erweiterung der theoretischen Fachbildung für Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Tests und Prüfungen werden während der einzelnen Semester durchgeführt. Többek között szakmunkások képzésre jogosít, és 2 év gyakorlat után lehetővé teszi a vállalkozóvá válást. Die Werkmeisterschulen führen u.a. zur Berechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen und öffnen die Möglichkeit der Selbstständigkeit in einem einschlägigen Handwerk nach zweijähriger Praxiszeit. Esti vagy hétvégi képzés keretében 4 félév (2 év) Die Werkmeisterschulen dauern bei Absolvierung als Abend- oder Wochenendschule 4 Semester (2Jahre) Az osztrák üzemi mester cím a német ipari mester címnek felel meg. Der Österreichische Werkmeister entspricht dem Deutschen Industriemeister

26 A mesterképzés Ausztriában Meisterausbildung in Österreich Az 5 mestervizsga-modul letétele után az üzemi mester iskolával ellentétben (ahol kell gyakornoki idő) iparűzi engedélyt lehet kérni Nach Ablegung der 5 Meisterprüfungsmodule kann man im Gegensatz zur Werkmeisterschule (Praxiszeiten notwendig) ein Gewerbe / Handwerk anmelden und ausüben. A mestervizsgára való jelentkezés feltétele a 18. életév betöltése Zulassungsvoraussetzung zur Meister- Befähigungsprüfung ist das 18-te Lebensjahr.

27 A mesterképzés Ausztriában Meisterausbildung in Österreich A mestervizsga 5 modulból áll: Die Meisterprüfung in fünf Modulen 1. modul: A és B rész (gyakorlai) (Ersatz bei LAP) und Teil B 2. modul: A és B rész (szóbeli) (Ersatz bei LAP) und Teil B 3. modul: (írásbeli)ersatz bei Schulausbildung mit Gewerbezugang 4. modul: oktatói vizsga (Ersatz bei UP, usw.) 5. modul: vállalkozói vizsga (UP; Ersätze 8 UPO)

28 A mesterképzés Ausztriában Meisterausbildung in Österreich vállalkozó vizsga oktatói vizsga 3. modul: írásbeli rész 2. modul: A és B szóbeli rész 1. modul, B rész (mesterszint) 1. modul, A rész (LAP-szint)

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Köszönöm a figyelmüket!

Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik.

Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik. Általános áttekintés az oktatásügyről Németországban minden gyermek számára a hatodik életév betöltésével kezdõdik az iskolakötelesség. Ez rendszerint 12 évet jelent, amelybõl 9 év rendes iskolaév, a fennmaradó

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia Munkacsoportja készítette. Ez a brosúra

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen frissített kiadás Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen 2012 Aktualisierte Ausgabe Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia

Részletesebben

ADATOK A SZAKKÉPZÉSRŐL ÉS A SZAKKÉPZETTEK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL TÉNYEK & KÖVETKEZTETÉSEK

ADATOK A SZAKKÉPZÉSRŐL ÉS A SZAKKÉPZETTEK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL TÉNYEK & KÖVETKEZTETÉSEK ADATOK A SZAKKÉPZÉSRŐL ÉS A SZAKKÉPZETTEK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL TÉNYEK & KÖVETKEZTETÉSEK 2014/4 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer. Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről

A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer. Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről A Szakképzési Rendszer a Német Szövetségi Köztársaságban Duális Rendszer Általános áttekintés a németországi oktatási rendszerről Óvoda Óvodába járnak a gyermekek egésznap vagy a nap egy részében a 3.

Részletesebben

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi II. évfolyam, 1. szám 2010. szeptember Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi tervvel. (8. old.) Ein Schritt vorwärts.

Részletesebben

Ausztriában élni és dolgozni

Ausztriában élni és dolgozni Ausztriában élni és dolgozni Ausztriában élni és dolgozni A füzetet az EURES-T Pannónia Munkacsoportja készítette. Ez a brosúra az EURESco és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat támogatásával készült.

Részletesebben

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds

Részletesebben

Tájékoztató a természetbeni juttatásokról. Informationen über den Naturalbezügen

Tájékoztató a természetbeni juttatásokról. Informationen über den Naturalbezügen Tájékoztató a természetbeni juttatásokról A munkáltatóknak, a kifizetőknek a vonatkozó törvényi előírások lehetőséget adnak arra, hogy munkavállalóiknak, azok közeli hozzátartozóinak, illetve egyéb, törvényben

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima magazin Német-Magyar Gazdaság Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rieund Han dels kam mer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

Ratgeber für Arbeitgeber. Munkaadók Brosúrája

Ratgeber für Arbeitgeber. Munkaadók Brosúrája Ratgeber für Arbeitgeber Munkaadók Brosúrája 1 Der Ratgeber für Arbeitgeber wurde im Auftrag des Ungarischen Beschäftigungsamtes vom Industriewissenschaftlichen Institut (http://www.iwi.ac.at) in Wien

Részletesebben

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette:

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette: KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Korona Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szerkesztette: Török Imre ügyvezető

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Lengyelország. Oktatási rendszer. Terület: 322.500 km2. Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos)

Lengyelország. Oktatási rendszer. Terület: 322.500 km2. Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos) Lengyelország Terület: 322.500 km2 Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos) Oktatási rendszer A lengyelországi iskolai képzés a következő képzési formákból áll: általános iskola, gimnázium, továbbképző

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

Workshop jegyzőkönyv

Workshop jegyzőkönyv Munkaügyi Együttműködési Fórum Workshop jegyzőkönyv Szakképzési rendszerek összehasonlítása az osztrák-magyar határ két oldalán A szeminárium célja a szakképzéssel kapcsolatos szakmai tapasztalatcsere.

Részletesebben

Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés

Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Österreich Ungarn 2007-2013 Projektübersicht Arbeitsmarkt, Bildung, Qualifizierung Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Projekt

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás...

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés...19 Pályaorientáció...

Részletesebben

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette:

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette: KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Korona Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szerkesztette: Török Imre ügyvezető

Részletesebben

eine broschüre für ungarische investoren

eine broschüre für ungarische investoren Invest in Austria Zukunftstiftung Tirol VÁllalkozzunk AusztriÁban! eine broschüre für ungarische investoren von für AUSTRIAN BUSINESS AGENCY Juni 2009 / 2009. június www.investinaustria.at Impressum /

Részletesebben

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon Részletes Témaelemzés 2005. december E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető. I. Az oktatási rendszer leírása

Új Szöveges dokumentum A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető. I. Az oktatási rendszer leírása A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető I. Az oktatási rendszer leírása 1. Az oktatásban résztvevők száma, az oktatás nyelve 2001-ben a Magyar Köztársaság népessége 10.198.000 fő volt. A népesség

Részletesebben

Iskolák Aargau kantonban

Iskolák Aargau kantonban Iskolák Aargau kantonban Tájékoztató szülők részére (ungarisch) DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT Abteilung Volksschule Kiadó Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule Bachstrasse

Részletesebben

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften?

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften? VI. évfolyam, 2014. 3. szám Tűzifa. Karácsony előtt mintegy 260 mázsa tűzifát adományozott a kiskundorozsmai Árpa utca és Búza utca által határolt városrészben élő nehéz sorsú roma családoknak a Szeged-Csanádi

Részletesebben