Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009."

Átírás

1 Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

2 ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 5. oldal 3) Marketing terv 7. oldal 4) Működési terv 8. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 8. oldal 6) Kockázatbecslés 9. oldal 7) Eredmény terv 10. oldal 8) Pénzügyi terv 12. oldal 9) Mellékletek 13. oldal

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A KFT rövid bemutatása A Szentes Városi Szolgáltató KFT a Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként lett létrehozva január 01. napjával. A KFT alapvetően olyan tevékenységeket folytat, amely az önkormányzati törvényből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a város területén a távhő és használati melegvíz szolgáltatás. A fő tevékenység mellett a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT alvállalkozójaként kezeljük az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérleményeket. A további tevékenységek vállalkozási céllal működnek, mint a kötelező közszolgáltatási körbe tartozó kéményseprés, a nyomdaipari tevékenység, Szentesi Élet című hetilap szerkesztése, nyomtatása és terjesztése. A KFT hitvallása, filozófiája A szolgáltatásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek elégedve. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében rendszeres fejlesztésekre van szükség minden területen. Lehetőség szerint a fejlesztéseknél a legkorszerűbb technikákat, technológiákat kell alkalmaznunk, hogy egy-egy beruházás hosszú távra készüljön. A vezetők képzését, továbbképzését a technikai fejlődéshez igazítva kell ütemezni. Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása Távhőszolgáltatás: A távhőszolgáltatás forrás oldali energia szükségletét 2 db saját tulajdonú termálkút, valamint a gázszolgáltatótól vásárolt gázenergia biztosítja. A szolgáltatást három fűtőműből és egy hőelosztó központból biztosítjuk évben 1306 db lakást, 2008-ban 1402 db lakást látunk el fűtéssel és melegvíz szolgáltatással. A lakásszám növekedése a Szentes, Kossuth tér 5. sz. Társasház távhőszolgáltatásba való bekapcsolása miatt keletkezett. A lakossági és közületi összes fűtött légtérfogat lm3, melyből lakossági lm3. A szolgáltatást egy teljesen automatizált rendszer végzi, minimális élőerő szükséglettel, a mindenkori időjárásnak megfelelően. 2

4 Ingatlankezelés: Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények kezelését a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT megbízásából végezzük. Az ingatlanoknál a Képviselőtestület által jóváhagyott költségvetés alapján megkötjük a bérleti szerződéseket, beszedjük a bérleti díjakat, üzemeltetünk és karbantartásokat végzünk. Jelenleg 444 db lakás és 101 db nem lakás célú bérleményt (üzlet, garázs) kezelünk. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kívül 22 társasháznál látunk el közös képviselői feladatokat, beszedjük a közös költséget, ellátjuk a társasházak képviseletét. Nyomdai termékgyártás: A Nyomda üzem majdnem mindennemű nyomdai termék előállítására alkalmas, rendelkezik hagyományos magasnyomó berendezéssel, ofszet berendezéssel, valamint a legújabb digitális nyomdagéppel. A nyomdai termékek zömét különböző szórólapok, nyomtatványok, tömbös munkák, újságok teszik ki. Színes termékek előállítására is képes. Külön a Magyar Postától kapott gyártási engedély alapján készpénzátutalási megbízások is gyártásra kerülnek. Kéményseprés: A kéményseprést mint kötelező közszolgáltatói tevékenységet a települési önkormányzatok pályázat útján hirdetik meg és így ezt a tevékenységet végezzük Szentesen, Szegváron, Derekegyházán, Nagymágocson, Árpádhalmon, Fábiánsebestyénen, Eperjesen és Nagytőkén. A kéményseprőipari tevékenység áll a kémények tisztításából, ellenőrzéséből, négy éves műszaki felülvizsgálatából, valamint az új épületek kéményekre vonatkozó tervbírálatából. Az ellátandó területen db egyedi kémény, 2300 db központi kémény, 400 db egycsatornás gyűjtőkémény, 50 db mellékcsatornás gyűjtőkémény és 39 db turbós gyűjtőkémény található. A feladat ellátásához rendelkezünk a szükséges eszközökkel (infrakamera, füstgáz elemző, füstgáz visszaáramlásmérő, stb.), műszerekkel, valamint számítógépes háttérrel. 3

5 Szentesi Élet : Cégünknél van az Önkormányzat által alapított Szentesi Élet című újság írása, szerkesztése, előállítása, terjesztése. A KFT profiljába nem igazán illeszthető az újságírói, szerkesztői tevékenység. Piaci helyzetelemzés A távhőszolgáltatás kötött ellátási feladat, mely a meglévő rendszerek üzemeltetését látja el. Természetesen fejlesztésre, bővítésre lehetőség van, eddig az Önkormányzat részéről van olyan irányú törekvés, mely szerint egyes intézmények a távfűtési hálózatba kerülnének. Az új beruházásoknál sok esetben meg sem vizsgálják, és fel sem merül a távfűtésbe való bekapcsolás kérdése. Szükséges lenne egy olyan helyi levegő tisztaságvédelmi rendelet, amely kötelezővé teszi a környezetkímélő fűtési módok alkalmazását. A nyomdai termékgyártás során egyre jobban jelentkezik a megrendelők fizetőképtelensége, mely látszik a megrendelések számából, valamint a kintlévőségek növekedéséből. Több Cég úgy rendel meg terméket, hogy hosszú fizetési határidőt kér (egy-két hónap). Szentes területén működnek kisebb nyomdák, rontva ezzel a mi helyzetünket. A KFT felépítése, működése Szervezeti egységei: központi irányítás Távhőszolgáltató részleg Nyomda üzem Házkezelőség Tüzeléstechnikai csoport Szentesi Élet Szerkesztősége A KFT-t az ügyvezető igazgató irányítja közvetlenül, illetve a beosztott vezetőkön keresztül közvetetten. A KFT rendelkezik jogtanácsossal, így a jogi munka rendszeres és a kintlévőségek viszonylagosan kezelhetőek. Minden héten a heti feladatok megbeszélésére, elosztására vezetői értekezlet van, a dolgozók a Kollektív Szerződésben rögzített munkarendnek megfelelően végzik feladatukat. 4

6 A közeljövőt érintő célkitűzések A távhőszolgáltatásnál a fejlesztéseket tovább kell folytatni, így a pályázaton nyert pénzből hőmennyiségmérők cseréjét kell elvégezni, valamint a még meglévő régi távhővezetékek cseréjét megfelelő támogatási pénzek bevonásával kell végrehajtani. A kéményseprő részlegnél el kell érni, hogy minden dolgozó kéményseprő szakmunkás képesítéssel rendelkezzen. A Nyomda üzemnél további eszköz beszerzésre kell törekedni, figyelembe véve a KFT pénzügyi lehetőségeit. A KFT pénzügyi helyzete A KFT pénzügyi helyzete stabil, a bevételek havonta rendszerességgel, de ciklikusan képződnek. Az első és negyedik negyedévben a fűtésdíjakból eredően magasabb, a második és harmadik negyedévben alacsonyabb a bevétel. A KFT-nek likviditási gondjai nincsenek. A meglévő beruházási hiteleket rendszeresen, időre tudjuk visszafizetni. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Alapadatok: Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata A KFT neve: Szentes Városi Szolgáltató KFT székhelye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. telephelyei: 6600 Szentes, Arany J. u. 11. (TMK műhely) 6600 Szentes, Petőfi u. 1. (Nyomda üzem) 6600 Szentes, Kossuth tér 5. (Szentesi Élet Szerkesztősége) 6600 Szentes, Kertváros (fűtőmű) 6600 Szentes, Brusznyai st. (fűtőmű) 6600 Szentes, Erzsébet tér (fűtőmű) 6600 Szentes, Bacsó B. u. (hőelosztó központ) Cégbejegyzés ideje: május 06. Képviseletre jogosult neve: Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 6635 Szegvár, Rozmaring u

7 Fő tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás Melléktevékenységek: Víztermelés, - kezelés, - ellátás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Mezőgazdasági gép kölcsönzése Építményüzemeltetés Egyéb épület-, ipari takarítás Elérhetőségi adatok: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Pf. 33. Telefon: 63/ Fax: 63/ cím: Honlap : Történeti rész: A KFT alapításának ideje: január 01. Szentes Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként Szentes Városi Szolgáltató KFT néven megalapította egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági egységét. Az átalakítás célja egy, a piaci viszonyokhoz jobban alkalmazkodni képes, dinamikusabb működésű vállalat létrehozása volt. A tevékenységi körbe költségvetési kapcsolattal nem bíró tevékenységek kerültek, így vált korlátozottan nyereségérdekeltté a KFT. Az alapítás évében fejlesztettük a Nyomda üzemet, az addig csak magasnyomású nyomdaipari termékeket gyártó gép mellé ofszetnyomógép került, fényszedő és lemeznyomtató berendezéssel együtt ben a KFT az országban tizenharmadikként postai engedéllyel megkezdte a készpénzátutalási megbízások gyártását, amely jelenleg is folyik években nagy arányú automatizálás indult el a távhőszolgáltatás terén, a fűtőművek vezérlése egy időjárásnak megfelelő számítógépes programmal történik egy diszpécserközpontból. 6

8 A kurcaparti fűtőműhöz termálvezeték került kiépítésre, majd 2000-ben a Bacsó B. utcai konténer kazántelep került felszámolásra egy új épülettel, mely termálenergián alapul. Ezzel elértük, hogy két irányú betáplálással teljes kör termálvezeték épült ki a fűtőművek között, lehetővé téve az optimális üzemeltethetőséget évben a Kossuth utca északi oldalán lévő távvezetéki rendszer cseréje történt meg, korszerű, előreszigetelt csövekkel, amely folytatódott években a Kertvárosi lakótelepen. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések között első helyen áll a hőmennyiségmérők cseréje és két fűtőmű villamoshálózatának felújítása, amely 60%-os állami támogatással valósul meg. Várjuk a KEOP 5.1 pályázati kiírást, mely lehetővé teszi a városközpont és a Kossuth utca déli oldalán lévő távvezetéki rendszer cseréjét, valamint a Kurcaparti fűtőműben és Debreceni utcai fűtőműnél kazáncseréket. Amennyiben Szentes Város Önkormányzata nyer a Norvég finanszírozású fejlesztési alap második fordulós pályázatán, abban az esetben több intézmény rákötésre kerül a távfűtési rendszerre. Ehhez szükséges egyes szakaszokon a távvezetékek nagyobb átmérőre történő cseréje, ezek a szakaszok még nem voltak felújítva. MARKETING TERV Az elmúlt években az épületgépészet terén jelentős technológiai fejlődés ment végbe, melyeket a korszerűsítéseink során figyelembe kell venni és alkalmazni kell (pl. rádiójeles hőmennyiségmérők). A KFT-t legnagyobb mértékben az energiaár változások érintik, mivel a fűtőműveknél van gázfogyasztás, illetve a berendezések működtetéséhez jelentős villamosenergia vételezésére van szükség, így egy-egy áremelés jelentős költség többletet okozhat. Ezért törekszünk az energia fogyasztásokat csökkenteni a fejlesztések során. Mivel a KFT fő tevékenysége a távhőszolgáltatás, ezért ezen a területen kell nagyobb arányú fejlesztést végrehajtani, hogy a külső hatások (árváltozás, Robin Hood adó) minél kisebb mértékben növeljék a költségeinket. A panelfelújításokkal érezhetően csökkent a fogyasztók hővásárlása, mely kihatással van az árbevételre. A költséggazdálkodásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a költségek egy része nem arányos a hőfogyasztás csökkenésével. 7

9 A KFT szolgáltatásait, termékeit szükség szerint hirdetni kell médiákban, valamint a meglévő honlapot rendszeresen karbantartani szükséges, és lehetővé kell tenni az interaktív kapcsolat megteremtésére. MŰKÖDÉSI TERV Jelenleg a távhőszolgáltatás fejlesztéséhez beszerzés alatt vannak a rádiójeles hőmennyiségmérők, valamint készül az elektromos felújítási terv két fűtőmű részére. A pályázati lehetőségeket figyelni kell és a már elkészített, meglévő fejlesztési tervet aktualizálás után azonnal be kell nyújtani, hogy minél nagyobb állami támogatás legyen bevonható a beruházásba. A távhő fejlesztését követően szükséges, még ha kis mértékben is az elavuló nyomdai berendezések, eszközök egyrészének cseréje, mivel az ipar egyre jobban a digitális technológia felé megy el, azonban ezek a berendezések igen drágák és a meglévő, valamint leendő megrendelői kört alapul véve nem biztos, hogy gazdaságosság tudják tenni a tevékenységet, illetve megtérülne a beruházás. A Szentesi Élet Szerkesztőségének KFT-nél való működtetése nem célszerű, ezért javasoljuk a Szentes Rádió KHT-hoz történő kapcsolását, mivel az újságíró a Rádiónál is foglalkoztatva van. A média egy önálló szak, foglalkozás, ennek irányítására megfelelő szakemberekre van szükség. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vezetőség, tisztségviselők: Alapító Szentes Város Önkormányzata Ügyvezető igazgató Döbrőssy Iván Jogi képviselet Dr. Mikecz Miklós Könyvvizsgáló ÖKONOMIA KFT Könyvvezetés Dr. Mikecz Miklósné a KFT saját könyvelése 8

10 Személyzeti politika és stratégia: A munkakörök betöltése pályázat útján történik a megfelelő szakmai képesítések megléte mellett. A vezető dolgozók rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. A kéményseprő dolgozók jelenleg szakmunkásképzésben vesznek részt a megfelelő szakképzettség megszerzése érdekében. A KFT dolgozói létszáma állandósult, munkaviszonyban foglalkoztatott teljes munkaidős fizikai létszám 29 fő, nem fizikai létszám 19 fő, egyéb jogviszonnyal foglalkoztatott 5 fő, munkaerő mozgás nincs, megüresedés nyugdíjazás miatt történik. Az öregségi nyugdíjkorhatárt követően nem foglalkoztatja a KFT a dolgozókat, helyükre új munkavállaló kerül azonos, vagy magasabb szakmai képzettséggel. Minden munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó étkezési hozzájárulásban részesül az adómentes összeghatárig. A KFT rendelkezik 10 hét üdülési joggal, melyet a dolgozók térítésmentesen vehetnek igénybe a megadott turnusokban. A KFT tulajdonában van egy ingatlan a csongrádi Körös torokban, melyet a dolgozók térítés mellett vehetnek igénybe. A Kollektív Szerződés tartalmazza azon munkaköröket, ahol munkaruha biztosítása szükséges, illetve azok kihordási idejét. A KFT-nél amennyiben a gazdálkodás eredménye lehetővé teszi a dolgozók részére egy havi átlagkeresetnek megfelelő összegű jutalom fizethető ki (13 havi fizetés). A gyermekes dolgozók részére a középiskolás gyermekkel bezárólag beiskolázási segélyt biztosítunk. A vezető beosztású dolgozók (részlegvezetők, művezetők, csoportvezető) a területükre vonatkozó eredményes gazdálkodás esetén prémiumban részesülnek, mely az éves bérük 15-30%-a. KOCKÁZATBECSLÉS A KFT tevékenységében a legnagyobb kockázatot a termálenergia hasznosítására vonatkozó esetleges jogszabályi változás jelenthet, mivel ha előírásra kerül a termálvíz megfelelő talajrétegbe történő visszasajtolása, abban az esetben újabb termálkutakat kellene létesíteni a befogadásra, vagy vissza kellene állni a tiszta gázüzemű szolgáltatásra. Az ilyen irányú jogszabályi változás jelentős mértékű szolgáltatási díj növekedést vonna maga után, mely nagy mértékben növelné a kintlévőségeket. 9

11 2009. ÉVI EREDMÉNY TERV ezer Ft változás évi évi várható % terv Értékesí tés nettó árbevétele , ebből távhőszolgáltatás árbevétele , ebből kéményseprési tevékenység árbevétele , ebből nyomdai tevékenység árbevétele , Aktivált saját teljesí tmények értéke , Egyéb bevételek , Anyag jellegű ráfordí tások , ebből beruházások anyagköltsége , ebből közvetí tett szolgáltatások , Személyi jellegű ráfordí tások , Értékcsökkenési leí rás , Egyéb ráfordí tás , ebből fizetett adók , Üzemi tevékenység eredménye , Pénzügyi műveletek eredménye , Szokásos vállalkozási eredmény , Rendkí vüli eredmény , rendkí vüli eredményből vissza nem térí tendő támogatás , Adózás előtti eredmény , A évi eredmény terv megvalósításához szükséges intézkedések: Árbevétel - A távhőszolgáltatási bevételek tervezésénél november 01-től benyújtott hődíj emelés hatásával számoltunk. A hődíj bevételeket nagy mértékben befolyásolja az időjárás, jelen pillanatban még a évi várható bevétel is csak becsülhető. - A kéményseprési tevékenység bevételének tervezésénél infláció alatti emeléssel számolunk. - A lakossági és nem lakossági hátralék folyamatos figyelése és a szükséges intézkedések rendszeres megtétele kell az árbevétel biztosításához. - Az egyéb tevékenységek bevételeit előző évi szinten terveztük. 10

12 Anyag jellegű ráfordítások - Nagy hangsúlyt kell helyezni a megelőző karbantartási munkákra, hogy kisebb költséggel biztosítható legyen a távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése. - Az anyagbeszerzés során törekedni kell a minőségileg megfelelő, de lehetőleg a legalacsonyabb áru termék megtalálására. - Felül kell vizsgálni az energia szerződéseket, és ahol mód van rá csökkenteni kell az ebből adódó költségeket. - Folyamatosan figyelni kell a gépjárművek üzemanyag és karbantartási költségeit, azokat szinten kell tartani. - A raktárkészletet rendszeresen figyelni kell, az indokolatlan raktárkészletet csökkenteni szükséges a likviditás növelése érdekében. - Az igénybevett szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése általában az infláció mértékével arányos, itt a munkák speciális jellegére tekintettel nincs váltási lehetőség. Személyi jellegű ráfordítások - Létszámváltozás esetén keresni kell az átmeneti járulékmentesség lehetőségét, a munkahely megtartó támogatás igénybevételével. - A létszám nem növekedhet, munkaerő változás esetén lehetőleg átcsoportosítással kell a munkát elvégezni. Egyéb költségek - Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezett beruházások következtében folyamatosan növekszik. Ennek egy részét ellentételezi a rendkívüli bevételek között jelentkező, pályázatokon nyert vissza nem térítendő támogatás időarányos összege. 11

13 2009. ÉVI PÉNZÜGYI TERV ezer Ft I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év összesen pénzeszközök nyitó állománya saját bevételek ingatlankezelés, társasházak bevétele egyéb bevétel vissza nem téritendő támogatás Bevétel összesen rendelkezésre álló forrás vásárolt anyag, energia, egyéb szolg hiteltörlesztés munkabérek adók és járulékok egyéb Kiadások összesen pénzeszközök záró állománya A KFT bevételei ciklikusan jelentkeznek, a fűtési szezonban lényegesen nagyobb bevételre számolhatunk, míg a fűtési szezonon kívül kisebbre. A kiadások viszont jellemzően a fűtési szezonon kívülre esnek, így az első-második negyedévben felhalmozott záró állomány kerül felhasználásra az év további részében. Az időszakosan jelentkező pénzeszközt lekötött betét formájában kamatoztatjuk. Szentes, október 17. Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 12

14 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A KFT szervezeti felépítése 2. sz. melléklet Termálvíz kitermelési diagramm 3. sz. melléklet Hőfogyasztások fűtési idényenkénti diagrammja 4. sz. melléklet Beruházási ütemterv 13

15 SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁNAK ÉVI JUTALMAZÁSI FELADATAI A Szentes Városi Szolgáltató KFT ügyvezető igazgatója a én kötött munkaszerződés 3. pontja értelmében a gazdálkodási év lezárásakor a mindenkori éves személyi alapbér 75%-ával jutalmazható. 1) A szolgáltatások olyan szinten tartása, hogy a város lakosságának ellátása maradéktalan és a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő legyen. Jutalomarány: 10% 2) Folyamatosan követve a piaci szolgáltatók aktuális ajánlatát és ennek függvényében költségcsökkentő intézkedéseket kell hozni a telefon, postai kézbesítői, áram, gáz és egyéb szolgáltatásoknál. Jutalomarány : 5% 3) A KFT folyamatos likviditásának biztosítása, mely lehetővé teszi a társaság üzemviteli fenntartási tevékenységének és a beruházás tulajdonos által elvárt pénzügyi teljesítésének folyamatos és zavartalan biztosítását is. Jutalomarány: 20% 4) A KFT - az időjárási tényezőket is figyelembe véve nyereséges irányítása. Jutalomarány: 30% 5) Fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása. Jutalomarány: 5% 6) A betervezett beruházások végrehajtása, figyelembe véve a pályázatokat. Jutalomarány: 5% 7) Végrehajtani minden olyan feladatot, amely a város és lakosainak érdekét szolgálja a szolgáltatás területén. Növelni kell a szolgáltatások minőségét. Jutalomarány: 10% 8) Az ügyfélszolgálat megfelelő minőségi munkájának szinten tartásával biztosítani kell a fogyasztói réteg megfelelő társasági megítélését. Jutalomarány: 5% 9) A hátralékosok folyamatos felszólításával és szükség szerinti intézkedésekkel el kell érni, hogy a december 31-i hátralékos állapothoz képest a tárgy év végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-ban be legyenek hajtva, kivéve az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit. Jutalomarány: 5% 10) Megfelelő humánpolitikai intézkedések megtétele az üzemeltetés zavartalan biztosításához. Jutalomarány: 5% 14

16

17 1. sz. melléklet SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ ÜZEMI TANÁCS ÜGYVEZETŐ JOGTANÁCSOS FŐKÖNYVELŐ TITKÁRSÁG KÖNYVELÉS NYOMDA KÉMÉNYSEPRŐ RÉSZLEG HŐSZOLGÁLTATÓ RÉSZLEG INGATLAN KEZELÉS MUNKAÜGY

18 Termálvíz kitermelés időszak alatt Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec II. számú termálkút vízkitermelése I. számú termálkút vízkitermelése m3

19 Összesített fűtési hőfelhasználás Fűtési idény Lakossági hőfelhasználás Közületi hőfelhasználás GJ

20 Összesített fűtési hőfelhasználás okt nov dec jan febr márc ápr fűtési idény Lakossági hőfelhasználás Közületi hőfelhasználás GJ

21 Összesített fűtési hőfelhasználás okt nov dec jan febr márc ápr fűtési idény Lakossági hőfelhasználás Közületi hőfelhasználás GJ

22 Fűtési hőfelhasználás alakulása okt nov dec jan febr márc ápr fűtési idény Lakossági hőfelhasználás Közületi hőfelhasználás GJ

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.5. 5.1 2014 évre tervezett árbevétel...10. 5.2 2014 évre várható költségek 11

Tartalomjegyzék. 2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.5. 5.1 2014 évre tervezett árbevétel...10. 5.2 2014 évre várható költségek 11 ÜZLETI TERV 2015 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.. 2 1.1 A Váci Távhő Kft. rövid bemutatása..2 1.2 Váci TÁVHŐ Kft. szervezeti felépítése.4 1.3 Váci Távhő Kft. főbb adatai 4 2. Termékek, szolgáltatások,

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 1 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak: a fűtési célú

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető 1. Tartalomjegyzék 1. 2. Vezetői összefoglaló 2. A Szentesi Üdülőközpont

Részletesebben

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Márton Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentesi

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi gazdálkodásról,

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2012. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2012. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: 292-0258 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: 292-3233 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft 204.évi Üzleti terv Bevezetés A Vállalkozás neve: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Székhely: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Üzleti terv 2014. év

Üzleti terv 2014. év Üzleti terv 2014. év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...5 A vállalkozás alapadatai...5 A vállalkozás története...5 MARKETING TERV...7 Ágazati

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: A Szentesi

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére ... NAPIREND Ügyiratszám: 14/52-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Ózd, 2015. július 23. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 221/2014.(XII.19.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben