Gyakran Ismételt Kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakran Ismételt Kérdések"

Átírás

1 Gyakran Ismételt Kérdések Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2012 (kód: 11222) 1) A évi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. számú törvényben nevesített fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek szakmai programmal pályázhatnak-e? Jelen pályázat során a támogatásban részesíthetők köre: A évi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. számú törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek (a költségvetési törvényben nevesített szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei is). Ebből adódóan a költségvetési törvényben nevesített szervezetek szakmai program megvalósítására nem pályázhatnak. 2) Egyesületünk akadálymentesített gépjárművet bérelne a fogyatékkal élők szállítására. A pályázati programunk költségvetésének tervezésekor a gépjármű bérlet és üzemanyag költség is a ráfordítás 50%-os részébe tartozik a munkabérekkel és a rezsiköltségekkel egyetemben? A pályázati költségvetés tervezésekor a gépjármű bérlés és annak az üzemanyag költsége nem a rezsiköltséghez tartozik, hanem a támogatható tevékenységhez kapcsolódó reális költség, amennyiben a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó indokolt költség. Tehát a gépjármű bérlés az igénybevett szolgáltatásokon belül egyéb igénybevett szolgáltatások költsége. Az üzemanyag költség pedig anyagköltség. 1 3) Az "egyenlő esélyű hozzáférés info-kommunikációs akadálymentesítések megvalósítása" tevékenység keretén belül lehetséges-e interaktív táblát beszerezni? A pályázó szervezetek a feladatokhoz maximálisan 25% nagy értékű eszköz költséget tervezhetnek. A megvásárolni kívánt nagy értékű eszköz beszerzésének okát kérjük, minden esetben indokolják. A beszerzéseknek szakmailag indokoltnak kell lenniük.

2 4) Egyesületünk a családterápiás, mentálhigiénés foglalkozásokra szeretne pályázni. Viszont az előzetes ismereteink alapján tudjuk, hogy néhány szülő szeretne gyermekfelügyeletet kérni a foglalkozások idejére. Azt szeretnénk kérdezni, hogy a gyermekfelügyelet költsége erre az időre elszámolható-e? Egy pályázat keretében egy támogatható tevékenység jelölhető meg. Mivel a gyermekfelügyelet külön tevékenységi soron található, mint az Ön által jelzett, ebben az esetben két pályázatot adhat be különböző tevékenységekre. Amennyiben két pályázatot adnak be és a két pályázat egymásra épül (részben vagy egészben) kérem, ezt jelezzék mindkét pályázatban. 5) Egy pályázat keretében egy támogatható tevékenység jelölhető meg. Milyen tevékenységek közül lehet választani? A választható tevékenységek listája: rendezvények, fórumok, workshopok képzések, tréningek, tanácsadás integrált, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sport programok családterápiák, mentálhigiénés programok, önsegítő csoportok szervezése és működtetése segítőszolgálatok kiépítése és/vagy működtetése segédeszközök beszerzése, kölcsönzése közoktatási tanulmányokat és/vagy felvételi vizsgákat segítő szaktanári vagy mentori segítés/szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférés info-kommunikációs akadálymentesítések megvalósítása 2 6) Konzorciumban való részvételre van lehetőség? A pályázati kiírás nem tiltja a konzorciumban való részvételi lehetőséget. 7) Egyesületünk támogatást nyert más pályázati forrásból szolgáltatásaink működésére. Kizáró oknak minősül-e az elnyert támogatás a pályázatban való részvételben? Amennyiben pályázhatunk a támogatásra, már működő alapszolgáltatásaink minőségi munkájának javítása érdekében pályázatot nyújthatunk-e be plusz munkaerő alkalmazására? A megnyert pályázat nem zárja ki a működési költségre és szakmai programra való pályázást, abban az esetben, ha nem ugyanarra a tevékenységre történik a pályázás.

3 A létszámbővítésnek sincs akadálya, de szeretném felhívni a figyelmet arra: - hogy a pályázat során az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül egynek meg kell valósulnia és a plusz kollégának ezen a projekten kell dolgoznia részben vagy egészben és a bére is arányosan lehet elszámolva: rendezvények, fórumok, workshopok képzések, tréningek, tanácsadás integrált, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sport programok családterápiák, mentálhigiénés programok, önsegítő csoportok szervezése és működtetése segítőszolgálatok kiépítése és/vagy működtetése segédeszközök beszerzése, kölcsönzése közoktatási tanulmányokat és/vagy felvételi vizsgákat segítő szaktanári vagy mentori segítés/szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférés info-kommunikációs akadálymentesítések megvalósítása. - és a működési költség (melybe a munkabér is tartozik) az igényelt támogatás maximum 50%-a lehet. 8) Az egyes szakmai programok és szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódó szakemberek bérköltsége (megbízási díjak, vállalkozói kifizetések, rendes munkaszerződés alapján költségek), illetve az egyes szakmai programokhoz és szolgáltatásokhoz tartozó bérleti díjak a szervezet működési költségéhez tartoznak-e, vagy nem? Ha nem tartoznak hozzá, akkor melyek azok a költségek, amelyekre a működtetés vonatkozik? A pályázati tervünk szerint a költségek nagy része az egyes programokhoz és szolgáltatásokhoz tartozó szakemberek díjazásából tevődne össze, viszont a pályázati útmutatóban (4. oldal) a működési költségek felsorolásában a bérköltségek is és a bérleti díjak is szerepelnek, amelyek összege összesen a pályázati költség 50%-a lehet. Működési költségek a pályázati útmutató szerint: bérleti díj, telefonköltség, internetköltség, közüzemi díjak, postaköltség, bérköltség és járulékai, személyi jellegű egyéb kifizetések. A bérleti díj megbontható működésre és szakmai programhoz kapcsolódó költségre is. Az iroda bérleti díja, ahol működik a szervezet működési költség. Amennyiben a projektből megvalósítani kívánt tevékenységet ebben az irodában nem lehetséges megvalósítani (pl: rendezvény, képzés) és külső helyszínen kell ezért termet bérelni, az a bérlés már elszámolható a szakmai programhoz kapcsolódó költségre. A telefon-, internet- és postaköltség és a közüzemi díjak nem bonthatóak meg. 3

4 Az egyes programokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakemberek díjazása: minden esetben munkaszerződéssel alkalmazott kolléga bére működési költség. Amennyiben a pályázni kívánt tevékenység megvalósításához nem rendelkezik belső munkatárssal, köthető vállalkozási vagy megbízási szerződés a feladat ellátására, mely így nem tartozik a működési költség közé, de fontos, hogy a beadott szakmai programban ez indokolt legyen. Ezek a megbízottak nem lehetnek a pályázó munkatársai. A költségek tervezése: - munkabér a bérköltség soron lehetséges - vállalkozói szerződések az igénybevett szolgáltatások soron lehetséges - számfejtéses megbízási szerződések és járulékai a megbízási díjak soron lehetséges. 9) A pályázó alapítvány által fenntartott intézmény szociális ellátásában részesülő fogyatékos személyek képzése és számukra képzési támogatás biztosítása támogatható költség? A pályázó alapítvány által fenntartott intézmény szociális ellátásában részesülő fogyatékos személyek képzése támogatható tevékenység, viszont számukra képzési támogatás biztosítása nem támogatható tevékenység. 10) A költségvetés rész tekintetében: 50 % működési költség és 25% nagy értékű tárgyi eszköz költséget tervezhetünk. A fennmaradó 25% költséget mire lehet kérni, mivel önrészt nem szükséges beállítani? További kérdés, hogy két pályázat megírása esetén mennyi a regisztráció díja? A pályázati felhívás második oldalán található tevékenységek megvalósítására lehet pályázni. Az egy pályázó által igényelhető támogatási összeg (részletesen pályázati felhívás 3. oldal) 50%-a lehet működési költség, 25%-a nagy értékű eszközbeszerzés. Ezen költségek tervezése nem kötelező. Az igényelhető támogatási összeg 100%-a is tervezhető a szakmai program megvalósításához szorosan kapcsolódó egyéb költségekre, melyek nem a pályázó szervezet működési költségébe tartozik vagy eszközbeszerzéssel jár. 4 A regisztrációs díj pályázatonként fizetendő és a megpályázott támogatási összeg mértékétől függ: Megpályázott támogatási összeg Regisztrációs díj/pályázat Ft Ft Ft Ft Ft Ft

5 11) A költségterv sablonban található képlet (Igényelt támogatás mindösszesen sora) hibás. Törölhetem a képletet és újra képletezhetem a hivatkozott sorokat? Köszönöm észrevételét, igen törölhető a hibás képlet. Az 1, 2, 3, 4 és 5-ös fő költségcsoportokat (szürkével kiemelt sorok) kell összeadni. 12) A bíróságról csak hatályos adatokat tartalmazó kivonatot kapunk! Ez megfelelő? A 30 napnál nem régebbi kivonat megfelelő. 13) A költségvetésben (pl. az anyagköltségnél) nyitható-e új sor vagy ide az összes költséget kell írni és az indoklásnál részletezni? A költségvetésben kérem, hogy ne nyissanak új sort, hanem az érintett sorokba egy szumma összköltség kerüljön, és az indoklásba történjen a részletezés. 14) Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei rovatban elszámolható-e autó karbantartás, javítás költségei? Jelen pályázat keretében autó karbantartás, javítás nem elszámolható költség. 15) A pályázat keretein belül pályázható-e képzés kidolgozás vagy csak annak nyújtása? A pályázat keretében a képzések és költségeik az alábbiak szerint tervezhetőek: - már egy kidolgozott képzés lebonyolítása vagy - egy képzés kidolgozása a pályázat terhére és annak legalább egyszeri lebonyolítása. 5 16) Több különböző pályázatot adunk be az FSZK-hoz, az összeshez rendeljem meg a bíróság által kiadott kivonatot? Több pályázat beadása esetén elegendő az egyik pályázathoz beadni az eredeti dokumentumot, és a többi pályázathoz pedig mellékeljen egy nyilatkozatot, hogy melyik pályázat keretében került benyújtásra az eredeti kivonat. 17) Kérdezném, hogy mi a pályázható terület és a tevékenységek közötti kapcsolat? Pályázható terület Miért is lettek nevesítve? 1. A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása. 2. A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.

6 3. A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása. A pályázati kiírás célja, hogy összhangban legyen az Országos Fogyatékosügyi Programmal. A Programban 5 terület van felsorolva és jelen pályázat keretén belül 3 terület tevékenységére lehet pályázni. Tehát a kiírásban megjelölt egy pályázat keretében egy támogatható tevékenység jelölhető meg rész nem a területekre vonatkozik, hanem a területekhez kapcsolódó, szorosan összhangban álló tevékenységekre. A tevékenységek: rendezvények, fórumok, workshopok, képzések, tréningek, tanácsadás, integrált, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sport programok, családterápiák, mentálhigiénés programok, önsegítő csoportok szervezése és működtetése, segítőszolgálatok kiépítése és/vagy működtetése (pl.: fogyatékos gyermek/felnőtt felügyelete, kísérés, kommunikációs segítés), segédeszközök beszerzése, kölcsönzése, közoktatási tanulmányokat és/vagy felvételi vizsgákat segítő szaktanári vagy mentori segítés/szolgáltatás, egyenlő esélyű hozzáférés info-kommunikációs akadálymentesítések megvalósítása. Az egy soron lévő tevékenységek közül lehet többet választani egy pályázat keretében, de fontos, hogy közöttük folytonosság, kapcsolat legyen. Például: Az integrált, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sport programoknál tervezhető, hogy egy X fős létszámú csoportot a pályázat megvalósítási időszaka alatt egyszer elvisznek egy kulturális rendezvényre, majd egy szabadidős programra. Képzések megtartásánál tervezhető, hogy egy X fős létszámú csoportnak a pályázat megvalósítási időszaka alatt egy bizonyos típusú képzést tartanak, majd folyamatos tanácsadást biztosítanak a képzésen megtanultak gyakorlati alkalmazásakor a felmerülő problémákról. Képzések esetében tervezhető, hogy a pályázat megvalósítási időszaka alatt egy bizonyos képzést több csoportnak is megtartanak. 6 Külön soron lévő tevékenységek megvalósítására külön-külön pályázatot kell benyújtani. Maximum 2 pályázat nyújtható be. Amennyiben két pályázatot adnak be

7 és a két pályázat egymásra épül (részben vagy egészben) kérem, ezt jelezzék mindkét pályázatban. Példa külön benyújtandó pályázatra: Képzést szeretnének megvalósítani és az egyesületnek pedig egy akadálymentes honlapot szeretnének kialakítani. Ez egy pályázatot jelent a képzések, tréningek, tanácsadás tevékenységi soron és egy másik pályázatot az egyenlő esélyű hozzáférés tevékenységi soron. 18) A telefon-, internet-, közüzemi díjak csak abban az esetben számolhatók el, ha a pályázó nevére szólnak? Tehát, ha egy szakmai program során a részt vevőkkel kapcsolatot kell tartani, ebben az esetben a szakmai programban közreműködő szakember saját nevére szóló telefonszámla, internet elszámolható-e? A pénzügyi elszámolás során kizárólag csak olyan számlák számolhatóak el, melyek a pályázó nevére szólnak. 19) Autó bérlését lehet-e bérleti díjban elszámolni, ha az a cél, hogy hamarabb eljussanak a szakemberek a programban résztvevőhöz? Szakemberek részére autóbérlés költsége nem elszámolható. 20) Cafeteria alatt mit lehet/szabad adni? Mi az, amit elfogadnak? Cafeteria költségek a törvényi szabályozásnak megfelelően: Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, étkezési támogatás, önkéntes pénztárak. 7 21) Jelenleg bejegyzés alatt álló szervezet jogosult-e pályázni? Jelenleg bejegyzés alatt álló szervezet nem jogosult pályázni. 22) Idei évben bejegyzett szervezet jogosult-e pályázni? Már bejegyzett szervezet (akár az idei évben) jogosult pályázni, nincs minimális elvárás a működés időtartamára vonatkozóan. 23) Egyesületünk működési támogatásban részesül költségvetésben nevesített országos érdekvédelmi szervezettől. Szakmai programok támogatására pályázhatunk? Egyesületük a működési támogatás kivételével minden tevékenységre pályázhat. Működési költségek melyekre nem pályázhatnak: bérleti díj, telefonköltség, internetköltség, közüzemi díjak, postaköltség, bérköltség és járulékai, személyi jellegű egyéb kifizetések.

8 24) Támogató szolgálat / iskola / iroda / lakóotthon / egyházközség pályázhat? Azon szervezet pályázhat, amely önálló jogi személyiséggel rendelkezik és az Alapító Okiratában megfogalmazott célok és tevékenységi körök összhangban vannak a felhívásban megfogalmazott célokkal, tevékenységekkel. (Részletesen: pályázati felhívás 6-os pontja) 25) Pályázhatunk-e új/használt akadálymentesített kisbusz beszerzésére? Jelen pályázat keretében gépjármű beszerzés nem lehetséges. (Pályázati felhívás 2. oldal, Pályázati útmutató 5. oldal) 26) Megbízási díjnak van e felső határa? A megbízási díjaknak nincs felső határa. Ezen költségeknél a szakmai programból fogjuk megnézni, hogy szakmailag indokolt költség és hogy nem túlzó a mértéke. 27) Fogyatékos személyek szociális ellátásában dolgozó szakemberek számára akkreditált képzés megvalósítására nyújthatunk-e be pályázatot? Igen. 28) Központi költségvetési szerv (KSH 312) pályázhat? Költségvetési szervezet jelen pályázat keretében nem támogatható. 8 29) A pályázati dossziéban nem szerepel a 13. számú melléklet és nem világos, melyek az 1, 2, 3, 4, és 5. számú mellékletek? A mellékleteket részletesen felsorolva a Pályázati adatlap 8. oldalán találják. A 13-as sorszámú mellékletre nem található minta, ugyanis az a programban feladatot vállaló szakemberek végzettségét igazoló okiratok másolatai lesznek. 30) Szervezetünk működési költségekre és a megjelölt területek egyikére vonatkozóan programmal is szeretne pályázni. Ez két különálló pályázat vagy beadható egybe is? Működési költségre csak akkor lehetséges pályázni, ha mellé párosul egy szakmai program. Ez így jelent egy pályázatot. Amennyiben még egy szakmai programot szeretnének megpályázni, az jelentene plusz pályázatot. 31) Szervezetünk külső céggel végezteti könyvelését. Ez melyik soron számolható el? Jelen pályázat keretében könyvelés nem elszámolható költség. Arra van lehetőség, hogy a projekt szakmai megvalósítása után egy egyszeri könyvvizsgálat készüljön.

9 32) Konferencia szervezés esetén az előadók szakmai önéletrajzát is csatolni kell? Konferencia előadók szakmai önéletrajzát nem kell csatolni. 33) Az integrált, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sport programok tevékenységi sor pályázásánál, lehetséges-e terápiás lóra, a lovagláshoz szükséges kellékekre, illetve több személyes lovas kocsira melyre fogyatékkal élők is fel tudnak ülni pályázni? Amennyiben szakmailag indokolt a beszerzés, igen lehetséges. 34) Van-e lehetőség arra, hogy szabadidős tevékenységre pályázva kutya- és lovas terápiára együttesen pályázzunk fogyatékkal élő gyermekek részére? Igen, mivel mind a kettő egy tevékenységi soron megvalósítható. 35) Egyesületünknek egyetlen alkalmazottja van, aki jelenleg GYES-en van. Ennek fényében külső munkatársakat kell megbízni a programunkban szereplő szolgáltatás lebonyolításával, projektmenedzsmenttel. A megbízottakat megbízási szerződéssel szeretnénk foglalkoztatni, a számukra tervezett juttatást az melyik soron kell elszámolni? Ez működési költségnek számít vagy szakmai programhoz kapcsolódó költségnek? Az ön által leírt esetben alkalmazható a megbízásos szerződés (azonban részükre nem adható munkábajárási költség és cafeteria). Költségét a költségterv 1.2-es során (megbízási díjak) kell tervezni. A megbízási díjak szakmai programhoz kapcsolódó költségek. 9 36) Honlap készítés költsége elszámolható a pályázat keretében, ha igen, melyik soron? Honlap üzemeltetését (pl. domain név és tárhely bérlés) az internet költségek soron lehet elszámolni? Honlap készítés az alábbiak szerint tervezhető: Külön tevékenységi soron található az egyenlő esélyű hozzáférés infokommunikációs akadálymentesítések megvalósítása. Ez a tevékenységi sor egyik legfontosabb eleme akadálymentes honlapok kialakítása. Az internet költség sor a havi internet számlák tervezésére szolgál, mely működési költség. Azok az egyszeri díjak, melyek a felület létrejöttét szolgálják (domain név, tárhely bérlés) nem működési, hanem szakmai költségek, és így az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei sorhoz tartoznak. Arra nem tért ki levelében, hogy a megpályázott tevékenység maga a honlap kialakítása lenne, vagy valami más és annak része a honlap kialakítás. Ezért kérem, hogy figyeljenek az alábbiakra:

10 - amennyiben a megpályázott tevékenység az akadálymentes honlap kialakítása egy pályázatot kell beadni, - amennyiben más soron lévő tevékenységre pályáznak és csak a működési költségek terhére szeretnének honlapot kialakítani az nem lehetséges. De mivel különböző tevékenységekre 2 pályázatot lehet beadni, lehetséges egy pályázat keretében egy szakmai programra pályázni és egy másik pályázat keretében egy akadálymentes honlap kialakítását tervezni. Azon pályázatoknál, melyek akadálymentes honlap kialakítására nyernek támogatást, a weboldal használhatóságát minden esetben ellenőrizzük! 37) Szervezetünknél jelenleg névváltozás van folyamatban a bíróságnál. A későbbiekben jogerőssé emelkedő alapító okiratot hiánypótlásként kell beadnunk vagy elegendő most egy nyilatkozatot benyújtanunk a folyamatban lévő módosításról? Most elegendő a pályázathoz egy nyilatkozatot csatolni a névváltozási folyamatról. 38) A pályázatban résztvevő szakértők és szakmai együttműködők önéletrajza és az együttműködési nyilatkozat hiánypótlásban pótolható-e? A pályázati felhívás értelmében egy egyszeri formai hiánypótlásra van lehetőség. Ennek megfelelően beadhatják hiánypótlásként, azonban szeretném felhívni a figyelmét, hogy ha akkor egy melléklet is véletlenül kimarad vagy két példány helyett csak egy példányban érkezik, azt már nem lehet majd pótolni és formai hibát jelent ) Kis értékű eszközöket, melyik költségsorra tervezzük? A kis értékű beszerzéseket a 3.1 pontban kell tervezni. 40) A 16. számú nyilatkozatot, hogyan kell kitölteni/ki kell-e tölteni, ha nem áll fenn érintettség? A 16-os számú melléklet összefüggésben van a 15-ös számú melléklettel. Annak kitöltése abban az esetben szükséges, ha a 15-ös mellékletben jelölték, hogy fennáll összeférhetetlenség. Csatolni viszont szükséges a pályázathoz aláírva üresen is. 41) Az elektronikus adathordozón a pályázatot az aláírt változatban, tehát beszkennelve kell beadni? A pályázati felhívásban megjelöltek szerint (4. oldal) kérjük a dokumentumokat: word, excel. Természetesen az aláírt, beszkennelt formátum is rákerülhet pluszba. 42) A karaktereket szóközzel vagy szóköz nélkül kell számolni? Szóköz nélkül.

Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok

Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok 1. A bérre vonatkozó 15%-os korlát meghatározásakor a pénzügyi Excel a bruttó bér (járulékok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid

Részletesebben

A pályázat kódja: KAB-KEF-11. Pályázati Útmutató. 2011. augusztus 1.

A pályázat kódja: KAB-KEF-11. Pályázati Útmutató. 2011. augusztus 1. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására A pályázat kódja: KAB-KEF-11 Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához A pályázati program a Velux Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg. 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001. Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban

HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001. Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, mint Szerződő Hatóság az Oktatási Minisztérium megbízásából HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató 2011. november 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M)

Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M) Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M) Gyakori kérdések és válaszok: Ha a pályázónak nincs munkavállalója (0 az átlagos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben