A további kötetek havonta jelennek meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A további kötetek havonta jelennek meg."

Átírás

1

2 A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 1-3.). Minden eddig megjelent kötet kapható a Kandó Kálmán Könyvesboltban (Bp. V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.). Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn VI. Nincs menekülés VII. Kísértetkastély VIII. A pribék leánya IX. A magányos lovag X. Hóvihar XI. Vérbosszú XII. Nyugtalan szív XIII. A sátán lábnyoma XIV. Remény nélkül XV. Keleti szél XVI. A bitója virága XVII. A halál kertje XVIII. Maszkabál A további kötetek havonta jelennek meg. Az eddigi és a további kötetek is megrendelhetők a kiadónál (a megrendelő lapok a kötet végén találhatók). A korábbi kötetek beszerezhetők a Budapest XIX., Csokonai u. 14. sz. alatti antikváriumban is.

3

4 A svéd nyelvű eredeti mű címe: Bakom fasaden Copyright by Margit Sandemo, 1984 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős kiadó és szerkesztő: Nagy Árpád A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Előkészítés: Seszták Sándor Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt., a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok, valamint alternatív lap- és könyvterjesztők Ára: 280 Ft

5 A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat tizennyolcadik kötete. A sorozat Margit Sandemo norvég írónő alkotása Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az ördöggel kötött szövetséget Maszkabál Elisabet Paladinnak mindenről megvan a maga egyéni elképzelése, mindig a saját feje után megy. Anyja hiába szónokol előkelő családról, gazdag férjről, Vemund Tarkon kívül egyetlen férfi sem tudja megdobogtatni a lány szívét. Hanem amikor Vemund háztűznézőbe megy Elisabet szüleihez, nem önmaga, hanem öccse számára kéri meg a kezét

6 GONOSZ TENGEL régesrégen, többszáz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozószemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfeletti hatalommal ruházta fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és ezután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Vagy talán mégsem így történt? Valójában úgy esett, hogy Gonosz Tengel felkereste az élet forrását, és ivott a gonoszság vizéből. Örök életet és az emberiség feletti hatalmat ígértek neki, ha ennek fejében eladja utódai lelkét a Gonosznak. De számára rossz idők jártak akkoriban a földön. Ezért csendes szendergésbe vonult vissza, hogy kivárja, amíg eljön az ő ideje. Az üst, amelyről annyit regéltek, valójában nem is üst, hanem korsó, melyet elásott a gonoszság vizével. Most türelmetlenül vár a jelre, hogy felébressze szendergéséből. Valamikor a XVI. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberek. Ez a történet az ő családjáról szól, legkivált családjának nőtagjairól.

7 Közülük az egyiknek, Shirának 1742-ben sikerült eljutnia az élet forrásához. Merített tiszta vizéből, amely feloldja a sötét forrásvíz gonosz hatalmát. De az elásott korsót senki nem találta meg idáig. A nemzetség tagjai attól félnek, hogy Gonosz Tengel idő előtt felébred, még mielőtt megtalálnák. Senki nem tudja, hol rejtőzik, és azt sem, mi rázza majd fel szendergéséből.

8 1. fejezet TUDOD MIT, Elisabet sóhajtott Tora és egy rizsporos parókát tartott határozott mozdulattal a lánya elé. Az, hogy itthon paróka nélkül járkálsz, a te dolgod. Az apád nem elég szigorú hozzád és enged a szeszélyeidnek. Hanem most Christianiába megyünk, előkelő társaságba. Ott pedig nem jelenhetsz meg így! Paróka nélkül púder nélkül! Mint egy vidéki ténsasszony! A Jéghegyek Népe nemzetségéből származó Elisabet Paladin megrázta a fejét. Dióbarna fürtjei gesztenyeszín árnyalatban csillogtak a napsütésben. Mi a baj a hajammal? Nem szeretem ezeket az undorító parókákat. Hányingert kapok tőlük. Nem vette még észre, anyám, hogyan vakargatják pipiskedve a fejüket ezek a divatbabák? Még a parókájuk is félrecsúszik. Könnyen tetvet kap az ember ettől a zárt ocsmányságtól! Tora asszony megadóan nézett tizenkilenc éves, önfejű lányára. Hát jó, akkor viseld a hajad paróka nélkül. Elég dús ahhoz, hogy felfésülhessük. Sörensen asszony eljöhetne szép magasra feltűzni. Kis kontyocskákat csinálhatna. Virágokat, madártollat meg miegyebet is tűzhetne bele. Aztán bepúderezzük az egészet szép fehérre. Nagyon jól fog mutatni. Nem! kiáltotta Elisabet. Mondtam már, hogy hallani sem akarok a púderről! Ostoba beszéd!

9 Az anyja rárázta Elisabetre a púderpamacsot. A lány szinte eltűnt a hatalmas fehér felhőben. Elisabet köhögve kapkodott levegő után. Ne tettesd magad megint! mondta az anyja, de látta, hogy leánya szeme bevörösödik és megtelik könnyel. A fulladozás most az egyszer igazinak tűnt. Megijedt. Sietve leporolta róla a púdert, vizet hozott, s közben úgy érezte, szétrobban az idegességtől. Elisabetnek úgy eldugult az orra, hogy jó ideig megszólalni sem tudott. Az anyja kihasználta az alkalmat és alapos előadást tartott arról, milyen reménytelen esetnek tartja férjét és leányát. Az apád még mindig nem jött haza, pedig négy órakor már el kell mennünk! Jaj, mihez kezdjek veletek? Lent a folyónál ellenőrzi a faúsztatást azzal a rettenetes Vemund Tarkkal. Soha nem gondoltok nemesi származásotokra? A Paladin-család ősei őrgrófok voltak, te pedig szabadon hordod a hajad, és apád a faúsztatásnál segédkezik! Ezt igazán nem kellene. Néha úgy szégyenkezem miattatok, hogy majd beleőrülök! Tora asszony tisztes polgári családból származott, s amikor férjhez ment egy Paladinhoz, úgy gondolta, jó partit csinált. Ő volt az egyetlen, aki még emlegette az őrgrófi címet. Azt akarta, hogy Ulf őrizze meg, de a férfi ellene volt, miután minden nemesi rangot megszüntettek Norvégiában. Tora serény és dolgos háziasszony lévén ügyesen rendben tartotta Elistrandot. Kedves és jószívű volt a maga módján, s nagy tiszteletnek örvendett a faluban. Ennek ellenére Ulf és Elisabet úgy gondolta, hogy néha nagyon fárasztó tud lenni.

10 Így például lázasan buzgólkodott azon, hogy az idén, 1770-ben már huszadik születésnapját ünneplő leányát minél hamarabb férjhez adja. Méghozzá előnyösen. Ezért tulajdonított nagy jelentőséget ennek a christianiai utazásnak, melynek során a város előkelőségeivel találkozhatnak majd. Elisabet végre meg tudott szólalni: Gi az a Vebudd Dagg? Tessék? A lány kifújta az orrát. Ki az a Vemund Tark? Egy barbár alak, ha engem kérdezel. A Tark családnak mindenesetre csodálatos birtoka van Christiania környékén, távol a nyüzsgő városi élettől, szépen gondozott parkkal. Elbűvölő emberek! Ha olyan otthonom lehetne, mint nekik, egy percig sem laknék máshol. Hanem a legidősebb fiuk, Vemund, mindenáron egyszerű kis házban akar élni a birtokhoz tartozó erdő mélyén. Tark-család? Nem nekik vannak azok a hatalmas erdeik? Ijesztően nagy a vagyonuk. Erdők, fűrészmalmok, fakereskedés, és még mit tudom én mi. Mi is követhettük volna a példájukat, és most szörnyen gazdagok lehetnénk, ha dédanyád, Liv ostobaságában nem adja el a fakereskedést, amit első férjétől örökölt. A Jéghegyek Népe soha nem értett az üzlethez. Nézz csak az apádra! Neki elég Elistrand. Már rég megkaphattuk volna Graastensholmot és a Hársfaligetet is, ha nem vélekedne úgy, hogy ezek a birtokok valami távoli svéd rokonokat illetnek, akik soha még csak fel

11 sem bukkannak errefelé! Vágyakozva bámult ki az ablakon a jelentősen nagyobb Graastensholm felé. De Ingrid néném még mindig ott lakik ellenkezett Elisabet, miközben sikerült a gyűlöletes parókát visszadugnia a faládába. A vén boszorkány dünnyögte Tora szórakozottan. A kijelentés annyira helytálló volt, hogy még Elisabet sem tudott ellentmondani neki. Fia, Daniel bácsi azt fontolgatja, hogy itt telepszik le a családjával, ha majd visszavonul a hivatali élettől. Soha nem fog idejönni, túl jól megy neki ahhoz Svédországban jelentette ki az anyja szilárd meggyőződéssel. Graastensholm teljesen üresen marad, ha Ingrid eltávozik az élők sorából. Már ha ez egyáltalán bekövetkezik valaha. Ő is olyan hosszú életű lesz, mint Ulf nagyapja, Ulvhedin. Elisabet szorongva nézett Graastensholm felé. Úgy érezte, máris hallja a szél süvítését az üres ablaknyílásokban és az omladozó tornyokban. Ennek nem szabad megtörténnie! Az is elég csapás, hogy a Hársfaligetet idegeneknek adták bérbe. Daniel bácsi ide fog költözni. Vagy ha ő nem is, akkor a gyermekei. Tora egyre csak zsémbelt. A Jéghegyek Népének nemzetsége mindig a fellegekben járt! Még szerencse, hogy te nem lettél olyan, mint Ingrid vagy Ulvhedin! Átokkal sújtott? mosolyodott el Elisabet. Mulatságos lenne!

12 Beszélsz zöldeket! No de hál' Isten az utóbbi időben nem volt példa erre a szörnyűségre. Sem apád nemzedékében, sem a tiédben nem jött világra átokverte leszármazott. Anyám megfeledkezik arról, hogy bizony született egy, még apám generációjában. Marnak hívták. Igaz, mi soha nem láttuk. A kis Shira pedig kiválasztott volt. Ezt nem hiszem el jelentette ki Tora határozottan. Szibéria, sámánok és szellemek meg tudom is én mi! Jó, jó, de Shira egyszer már járt itt, amikor apa még kisfiú volt ellenkezett Elisabet. Shira féltestvére, Örjan pedig később elment Szibériába, és találkozott Shirával és Marral is. Elisabet arca hirtelen gondterheltté vált. Hanem, anyámnak abban igaza van, hogy az én nemzedékemben nincs átokkal sújtott leszármazott. Én sem, Örjan fia sem, Daniel két gyermeke sem az. Senki! Apa és Ingrid néném úgy gondolja, ez Shira érdeme. Azzal, hogy rábukkant a tisztavizű forrásra, megszűnt a nemzetségre nehezedő átok. Adja Isten, hogy így legyen dünnyögte Tora, aki már el is felejtette, hogy kétségbe vonta a Shira varázslatos vándorlásáról szóló zavaros történetet. Bár gyakran siránkozott övéi miatt, amiért azok a Jéghegyek Népe leszármazottai voltak, mégis istenítette Ulfot és Elisabetet. Csak nehezére esett kimutatnia, mivel őt más anyagból gyúrták és másként nevelték. Tora gondolatait állandó aggodalom és bűntudat

13 hatotta át. A Jéghegyek Népét azzal vádolta, hogy a fellegekben járnak. Ugyanakkor örök félelemben élt, nehogy megtudják, hogy otthon őrgrófnénak hívatta magát. Ha itt tudomására jutna valakinek, belepusztulna a szégyenbe. Elisabet összerezzent. Odanézzen, anyám! Ott szalad öreg szolgálónk a folyó felől! Tora azonnal feltépte az ablakot. Mi történt, Nils? A paraszt megállt, csaknem összecsuklott a kimerültségtől. Eltartott egy ideig, amíg fáradt hangon oda tudta kiáltani: A fiam beleesett a vízbe. Sikerült kihalászni, de csúnyán megütötte magát. Az uraság arra kért, mondjam meg, jöjjenek le a folyóhoz a gyógyfüvekkel. Máris megyek felelte Elisabet. Fogd be a szekeret és gyere utánam, hogy haza tudjuk hozni! Én előrelovagolok a gyógyszerekkel. A női nyerget tedd a lóra, Elisabet figyelmeztette az anyja. És takard el a kócos hajadat. Férfiak vannak odalent. Durva, faragatlan faúsztatók! Fütyülök rá! kiáltott a lánya már félútról. Emberéletről van szó. A Jéghegyek Népének legnagyobb, legendás gyógyszerkészletét Ingrid őrizte Graastensholmon. De Elistrandon is volt egy kis gyűjtemény, ezt vitte magával Elisabet. A szolga már el is tűnt az istállóban, a lány pedig követte. Egy pillanat múlva Tora látta, amint kilovagol az istállóból.

14 Újra kinyitotta az ablakot. Elisabet! kiáltotta megbotránkozva Ne terpeszben ülj! És nyereg nélkül! Elisabet! Elisab Hangja lemondóan elcsuklott. Lánya már messze járt. A társaság siránkozott Tora magában. Végre lehetőségünk lett volna férjhez adni egy rendes hivatalnokhoz! Sőt, esetleg egy paphoz! Ilyen szerencsét elszalasztani egy nyomorult faúsztató miatt! Ó, hogy az a bánatos! Micsoda méreg! ELISABET APJA, Ulf Paladin, Jon fia, Ulvhedin unokája nyugodt, nagy termetű, erős férfi volt. Kérges tenyere dolgos természetéről árulkodott. Széles, barátságos arccal tekintett az emberekre. Egész nap a folyónál segédkezett a faúsztatásban. Vele tartott Vemund Tark is, aki a fát vette tőle. Vemund szívesebben dolgozott a szabad levegőn, mint hogy a városban üljön egy irodában és pénzt számlálgasson. A folyón a férfiak makrancos farönkökkel küszködtek. Graastensholm község folyója nem volt nagy, de szerepét betöltötte, hiszen megélhetést adott az embereknek a halászat, a fakitermelés és a fűrészmalom révén. A faúsztatók a csillogó, fröcskölő víz fátyolán át kiáltoztak egymásnak. Beszédjüket cifra káromkodásokkal tűzdelték tele, de értették a dolgukat legalábbis a többség Nils fia, az a csirkefogó nagyon vakmerő szólalt meg Ulf. Még a végén valami szerencsétlenség történik.

15 Vemund bólintott. Nemes arcélű, pompás alkatú fiatalember volt, gyors, kicsit türelmetlen mozdulatokkal. A szemében valami rejtett érzés, sebzettség és sebezhetőség tükröződött. Szája erőteljes és érzéki, sötétszőke haja dús és göndör. A bőrén látszott, hogy életét kint a természetben tölti. A nap, az eső, a viszontagságos időjárás rajta hagyta a nyomát. Egy sziklán ültek és a faúsztatást figyelték. Átázott ruháikat és csizmáikat szárították a napon, mivel ők is kivették részüket a munkából. Ulf barátságos hangon megszólalt: Alaposan meglepődtem, amikor tegnap üdvözölhettem a fivéredet. Egyáltalán nem hasonlít rád. Nem mondta Vemund Tark elgondolkozva. Az öcsém nehéz helyzetben van. Így élni, ahogyan én, nem akar, viszont nem az övé sem a fakereskedés, sem a birtok. Minden az én nevemen van, a törvény értelmében, mely a legidősebb fiút teszi kizárólagos örökössé. Felajánlottam, hogy vegye át, vagy legalább osztozzunk meg rajta, de hallani sem akar róla. Nem kell alamizsna, köszönöm! Olyan büszke az Öcsi. Ostobán büszke! Ulf gondterhelt pillantást küldött Vemund Tark felé. Persze, persze, de azért neked is megvannak az elveid. Hiszen nem akarsz otthon, Lekenesben lakni. Ez teljesen más dolog felelte Vemund kurtán. Nem illek bele a szalonok világába. Szerintem tökéletesen beleillesz szólt Ulf, rápillantva társa arisztokratikus arcélére. Persze más ruhában és rizsporos parókában. A testvéredet csak

16 Öcsinek hívják? Nem, Arnold névre keresztelték, de az apánkat is így hívják. Ezért nevezik állandóan Öcsinek. Azt mindenki elfelejtette, őt is beleértve, hogy van tisztességes neve is. Ulf elmosolyodott. No, nem éppen kisnövésű. Szép férfi! Igen, a lányoknak biztosan tetszik. De huszonhárom éves, két évvel fiatalabb, mint én, és még semmire sem vitte az életben. Csak otthon téblábol a szüleinél. Gyakran gondolok arra, hogy ha beházasodna egy gazdaságba vagy üzletbe, és végre felelősséget kellene vállalnia valamiért A képességei megvannak hozzá, de mostanában olyan erőtlen. Ne, ne nyúljatok azokhoz a rönkökhöz! kiáltotta a folyó felé. Különben az egész össze fog keveredni. Az úsztatók megfogadták a tanácsot, és a másik oldalról veselkedtek neki. Nekünk is hasonló problémánk van otthon mosolygott Ulf. Az egyetlen leányunkat semmiképpen nem szabad összeházasítani egy gazdaság vagy birtok örökösével, mert akkor teljes lesz a zűrzavar! Át kell vennie otthonunk, Elistrand vezetését, és ha minden igaz, még két birtokát itt a községben. Graastensholmét is? kérdezte Vemund bizalmasan. Ulf bólintott. A megoldás ezért az, ha egy derék parasztfiúval házasítjuk össze, nem pedig egy nemes ifjúval. Igen, értem. Sok ilyen legény van. Fiatalabb fivérek Néha azt kívánom, bárcsak én is köztük len-

17 nék. Saját maguk választhatnak hivatást, megtervezhetik az életüket. Keményen dolgoznak, hogy legyen belőlük valaki. Nem úgy, mint én, akit kész helyzet elé állítottak. Át kell vennem egy birtokot, amit tulajdonképpen nem is akarok. Ulf Paladin megértette, miért él Vemund Tark inkább kint a vadonban és dolgozik a puszta kezével. Úgy érzi, hogy valamit alkot De hisz nincs szebb birtok Lekenesnél vetette közbe. És ilyen örökség Nem örökség szakította félbe Vemund. Tizenöt évvel ezelőtt vásárolták. A szüleid? Vagy úgy! Észrevettem, hogy kicsit idegen akcentussal beszéled a nyelvünket. Honnan származtok? Vemund Tark felpattant. Odanézz! kiáltotta. Jaj istenem! Nils fia az, Edvin mondta Ulf, és ő is talpra ugrott. Gyerünk! A folyópartra rohantak. Vemund habozás nélkül a hideg vízbe vetette magát. A fiatal Edvin, aki a rönkök közé szorult esés közben, társai segítségével kiszabadult. Eszméletét vesztette, és elsodorta az áramlás. Már látótávolságon kívül került. Az öreg Nils hangosan siránkozott. Nyugodj meg, Nils. Tarknak sikerült elkapnia mondta Ulf Paladin. De csak úgy ömlik belőle a vér! A víz mindenhol piroslik körülötte! Minden rendben lesz. Szaladj haza hozzánk, és hozd el a gyógyszerkészletet! A feleségem majd segít.

18 De ha közben már Nem halt meg, nézd csak, karjával a megmentője felé kapott. A víz életre keltette. Siess, ott mennek már a többiek, és segítenek partra húzni. Az öreg elment. Szaporázta a lépteit, amennyire csak bírta. Az emberek csuromvizesen kerültek a partra egy kicsit lejjebb. Mindenki a szerencsétlenhez rohant. A farakomány ott állt, ahol hagyták. Az ifjú Edvin, aki nagy dicsekvő hírében állott és azt bizonygatta, hogy legalább olyan jó úsztató, mint a tapasztalt férfiak, most meglehetősen nyomorultul nézett ki. Combja mély sebből vérzett, egyik karja láthatólag eltört. Az apád hoz gyógyszereket magyarázta neki Ulf. Addig meg kell próbálnunk elállítani a vérzést. Minek hősködtél, Edvin? Megmondtam, hogy ez nem kezdőknek való játék. Meghalok! nyögte erőtlenül a fiú. Meghalok! Dehogy halsz meg. Csak egy kicsit fájni fog még egy darabig. Szerencsére meleg volt az idő, így az emberek a napon szárítkoztak, amíg ők a sebesültön próbáltak segíteni. Nem volt könnyű, mert mindvégig ordított. Rosszul tűrte, amikor hozzáértek. Vemund Tark felnézett. No végre, ott jön egy szolgálólány lóháton. Úgy vágtat, mintha maga a Sátán lenne a sarkában. Ulf az út felé nézett. Nem szolgáló, hanem a lányom mondta szárazon.

19 Vemund szeme kikerekedett a viharosan közeledő jelenség láttán. Elisabet dús haja sörényként lobogott. Terpeszben ülte meg a lovat. Combja kivillant repkedő szoknyája alól. Ilyen lenne egy nemeskisasszony? Ne haragudj dünnyögte. Rosszul láttam. Ulf alig észrevehetően elmosolyodott. Elisabet mindig a saját feje után megy. Ezzel a kétségbeesésbe sodorja az anyját. De becsületes és megbízható leány. Lovagolni mindenesetre tud, annyi szent dünynyögte Vemund a foga között. Ráadásul nyereg és gyeplő nélkül! Közelebb érve Elisabet elegáns mozdulattal leugrott a ló hátáról, és az utolsó métereket futva tette meg. Letérdelt a holtsápadt Edvin mellé és végigtekintett a sebein. Úgy gondoljuk, eltörte a karját is magyarázta Ulf. Elisabet megtapogatta. Nem, csak a válla ugrott ki. Egy pillanat Tartsd csak egy kicsit apa! Egy rántással visszaigazította a fiú vállát a helyére. Edvin vadul felordított, aztán elájult. Te jó ég! álmélkodott magában Vemund Tark. Ilyen tetterőt asszonynál még soha nem tapasztalt. Bizonyára sokat tud kegyed szólt erőtlenül Elisabethez. A lány még csak egy pillantást sem vetett rá, úgy válaszolt: A dédapám, Ulvhedin tanított meg rá. És később Ingrid néném. Én leszek az örököse a Jéghegyek Népe

20 értékes gyógyító készletének, ha ő már nem él. Mivel a családunkban utánuk nincs egyetlen átokkal sújtott vagy kiválasztott sem. Vemund kérdőn nézett Ulfre, de annak nem volt ideje, hogy megmagyarázza. Tegyék szabaddá az alsótestét! parancsolta Elisabet. A férfiak csoportján megbotránkozó morgás futott végig, egyikük sem engedelmeskedett. Talán nem illik, hogy egy hölgy kezdte Vemund Tark. Jaj, ez az ostobaság! sziszegte Elisabet türelmetlenül. A fiú élete fontosabb, vagy az én becsületem? A becsületemen úgysem eshet szégyenfolt, azt garantálom. Elisabet sokkal kínosabb dolgokat is átélt már szólalt meg Ulf mintegy bocsánatkérőn, miközben lehúzta Edvin nadrágját. Nagy álma, hogy orvos legyen, persze nem teljesülhet. Részben mert nő, részben pedig mert a birtok irányítását kell átvennie egy napon. De amíg ez az idő eljön, addig csak dologtalanul cselleng és unatkozik. Így van, Elisabet? Az a vágyam, hogy valami értelmes munkát találjak magamnak jelentette ki a lány fel sem nézve, miközben a sebet tisztította. Otthon a majorban egyedüli leányként, ilyen dolgos szülőkkel és annyi szolgálóval körülvéve nyomasztóan haszontalannak érzem magam. Itt szorítsd! szólt rá Vemundre, akinek csak a kezét látta. Csípd össze a seb széleit! A férfi szó nélkül engedelmeskedett. Elisabet kicsit közelebbről is szemügyre vette

21 ezeket a kezeket. Sokat elárultak. Nagy, erős, érdes kezek, magukon viselve a nap és a rossz idő nyomait, de karcsúak és izmosak, érzékeny ujjakkal. Végre időt szakított arra, hogy szemügyre vegye a kezek tulajdonosát. Nem hétköznapi faúsztatóval vagy cseléddel áll szemben, ezt rögtön észrevette. Mélykék szempár nézett kutatóan az övébe, műveltségről és értelemről tanúskodva. Hihetetlenül vonzó szája volt. Elisabetet teljesen elbűvölték a tiszta, férfias, határozottan nemes vonások. Ez a férfi nem lehet más, csakis az anyja emlegette hírhedt Vemund Tark. De mi rejtőzik ebben a tekintetben? Ijesztő mélységekről árulkodik. Hogyan lehetséges, hogy ennyi keserűség tükröződjék egy ilyen fiatal arcon? Elisabet Paladin nem volt sem átokkal sújtott, sem kiválasztott. Teljesen hétköznapi lánynak számított bár az minden kétséget kizáróan látszott rajta, hogy a Jéghegyek Népének sarja. Jellemében leginkább Ceciliára és Villemora ütött, vagy talán a fiatal Ingridre. Elisabet azonban meglepően szemérmes volt, ami a többiekre nem igazán állt. Vemund Tark hosszas pillantására zavarában elpirult, és el kellett fordítania a tekintetét. Önkéntelenül felkapta Edvin nadrágját és ideiglenesen betakarta vele a férfi legnemesebb testrészét. Be kell varrnom a sebet dünnyögte. Ameddig még nem tér magához. Egy mai orvos valószínűleg elsírná magát, ha végignézi Elisabet kezdetleges sebészeti beavatkozását nem utolsósorban a hiányos higiénia miatt. De a körü-

22 lötte álló férfiak rendkívül elégedettek voltak. Mármint akiknek nem támadt sürgős dolguk, amikor a lány beleszúrta a tűt a férfi bőrébe. Vemund egy szót sem szólt; annál beszédesebb volt Ulfra vetett pillantása. Edvin közben felébredt a tűszúrásoktól, s három embernek kellett lefognia, amíg Elisabet elkészült. Az öreg Nils sírt, és arra kérte Istent, bocsássa meg, hogy teremtményét foldozgatják. Úgy vélte, a kisasszon szörnyen durva és kíméletlen. Végül a lány felemelkedett és alaposan letisztította a szoknyáját. A nyöszörgő Edvint felrakták apja szekerére. Elisabet biccentett és bizonytalanul elmosolyodott, s búcsút intett a többieknek. Nem ülte meg újra nyereg nélkül a lovat, hanem felmászott Edvin mellé a szekérre. Vemund gyorsan ott termett, hogy beemelje a lányt. Elisabet nem állta a tekintetét. A férfi közelsége még az ő szabad szellemének is sok volt. A szekér elindult, nyomában a lovas nélkül marad paripával. Ulf döbbenten állt az úton. Máskor oly talpraesett és merész lányát teljesen új oldaláról ismerte meg. Vemund Tark lépett mellé. Benézek hozzátok egy kicsit, ha elvégeztük a munkát, persze, csak ha nincs ellenedre. Már hogy lenne felelte Ulf elgondolkodva. SZOKÁSÁHOZ HÍVEN Ulf egyenesen a második emeletre ment, amikor hazaért. Bekopogott az ajtón, rögtön be is tessékelték. A szobában nagyapja, Ulvhedin ült egyenes háttal

23 a széken és kifelé bámult az ablakon. Ulf szülei, Jon és Bronja már meghaltak. Apai nagyanyja, Elisa is, de Ulvhedin még élt. Kilencvenhat éves volt, és nem nézett ki különösebben roskatagnak. Hogy ment a faúsztatás? kérdezte az öreg. Mindig tudta, mi történik körülötte. Végül sikerült mindent elrendezni sóhajtott Ulf elégedetten a jól végzett munka után. Miféle baleset történt? Ulf egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy nagyapja erről is tud. Nils fiát, Edvint érte baleset. Elisabet nagyon ügyesen viselkedett. Leült a lócára, meggyújtotta hosszú pipáját és belekezdett a történtek mesélésébe. Hát igen, derék lány mondta végül elismerően Ulvhedin. Ulf elhallgatta észrevételeit az új, gyöngéd, nőies Elisabetről. Csak ennyit mondott: Keverednek benne egy hétköznapi lány és az átokverte leszármazottak jó tulajdonságai. Ez igaz. Boldog vagyok, hogy Elisám után neveztétek el. Unokája mélyet lélegzett és felállt. Mindenesetre valamennyien nagyon örülünk, hogy a kis Shirának sikerült szerteoszlatni a rémálmot, mely oly régóta üldözte nemzetségünket. Jó tudni, hogy nem születik majd átokkal sújtott gyermek a jövőben, és hogy az utánam következő generációban sem született. Ulvhedin kinézett az ablakon.

24 Sárkányivadék mondta lassan. Mit mondott nagyapám? Ulvhedin unokája felé fordította csúnya, de szeretetreméltó arcát. Daniel apja, Dan, aki igen bölcs ember volt, egyszer mesélt nekem egy görög mondai hősről. Ez a hős megölt egy sárkányt, majd elvetette a fogait Igen, emlékszem! A sárkány fogaiból aztán felfegyverzett harcosok nőttek ki a földből, ugye? Pontosan! Így van a Jéghegyek Népén ülő átokkal is. Semmisítsd meg az átkot új átokverte nemzedék születik majd. Vagyis úgy véli, hogy Shira hőstette kevés volt? Az öreg nem válaszolt. No és Elisabet Semmi baj Elisabettel. Ulf összehúzta szemöldökét. Örjannak van egy fia, a fiatal Arv. Rettentő büszkék rá ott lent Skaanéban. Szokatlanul kedves, kékszemű fiú. Danielnek egy fia van, Sölve, és egy lánya, Ingela. Hisz láttuk őket mindketten! Barna szeműek, feltűnően jókedélyűek. Nyoma sem látszik rajtuk semmiféle végzetes átoknak. Ez így van. Semmi kivetnivalót nem találunk négyükben. És mégis, Ulf A sárkány fogai el vannak vetve! Ulf hosszasan, fürkésző tekintettel nézte nagyapját. Aztán mély levegőt vett és kiment a szobából. Aggódott Ulvhedinért. Az öregnek sokkal jobb és szabadabb élete lenne Graastensholmon Ingridnél. De erről Tora hallani sem akart. Kötelességének tartotta,

25 hogy gondját viselje férje nagyapjának. Jól néznénk ki, ha nem tenné, mit szólnának a szomszédok? Tora zsarnokoskodott az öreg felett, beleszólt mindenbe azzal, hogy ezt én jobban tudom. Ugyanakkor keserűen panaszkodott, milyen súlyos kereszt számára az öreg. Így hát nem csoda, hogy az életerős Ulvhedin leginkább a szobájában tartózkodott, ahol nem volt útjában senkinek. VEMUND TARK alkonyatkor érkezett meg félig vizes ruhában, úgy, ahogy a folyónál dolgozott. Udvariasan köszöntötte a hölgyeket. Tora nem látszott túl lelkesnek. Bár a Tark család elbűvölő volt, de a faragatlan Vemundöt nem lehetett velük egy napon említeni. Elisabet leplezett csodálattal bámulta. Az ő esete volt: művelt, jóképű és a vadon illata lengte körül. Erősen tanakodtak, mi járatban van. Ezt hamarosan kertelés nélkül el is mondta. Paladin asszony kedves Ulf! Egy hete keresek egy asszonyt, aki meg tudná oldani a gondjaimat. Egyik nőrokonom állandó ápolásra szorul. Nem lehet magára hagyni. Nemrég meghalt az az asszony, aki eddig vigyázott rá. Nem tudom, mitévő legyek. A fiatal Elisabet kisasszony értelmesebb munkát szeretne annál, mint hogy tétlenül ténferegjen itthon a majorban. Ezenkívül szokatlanul jártas a gyógyítás tudományában. Ami a másik dolgot illeti Elisabet visszafojtotta a lélegzetét. Hova a csudába akar kilyukadni?

26 Vemund Tark folytatta. Magad mondtad, Ulf, hogy a lányodat fiatalabb fivérhez akarjátok hozzáadni. Valakihez, aki nem örököl házat, családi vagyont, így a lány oldalán tud segédkezni itt a birtokon. Ha a lányod elvállalja ezt a munkát a rokonom mellett, amíg találok más segítséget, lesz ideje arra, hogy megismerje jövendőbelijét, és talán meg is szeresse. Úgy tűnik, Elisabet kisaszszony olyan erős és önálló fiatal leány, aki ura a szokatlan helyzeteknek. Nagy lélegzetet vett és ezzel fejezte be: Paladin asszonyság, Ulf barátom Ezennel bátorkodom megkérni leányuk, Elisabet kezét az öcsém számára. 2. fejezet SŰRŰ NÉMASÁG ereszkedett a szobára Vemund Tark meghökkentő bejelentése után. A kívülről beszűrődő hangok törték meg a csendet. A cselédlányok kacéran és bizony nem mindig illendően válaszolgattak a szolgálófiúknak, akik épp kifelé tartottak az istállóból. Egy borjú panaszos bőgése hallatszott, aztán a szekér kerekének csikorgása, amint egyre távolodott az úton. Elisabet tudta, hogy nincs joga tiltakozni. Részben sértette volna az ajánlatot tevő felet, részben pedig a szokáshoz híven mindig a szülők döntötték el, kihez adják leányukat. Korábban is voltak kérői, de az anyja

27 mindegyiket visszautasította, mert nem látszottak elég komolynak. Hát nem mondom szólalt meg végre Ulf alig hallhatóan. Tora asszony egész délután mérgelődött, hogy nem érnek oda idejében a társaság estélyére Christianiába. Hallani sem akart férje javaslatáról, hogy másnap reggel is elutazhatnának. Nem akart lemaradni semmiről. Játszani akarta a sértődöttet, éreztetni akarta; hogy elhanyagolják. Most azonban egyszerre elfelejtette egész Christianiát. Csillogó tekintettel fordult lánya felé. Elisabet! suttogta. Gondolkodj! Bejutnál a Tark családba! A főhivatalnoki réteg leggazd legelőkelőbbjei közé! Elisabet ekkor már nem bírta tovább a hallgatást. Vemund felé fordult és hűvösen megkérdezte: Mit szól mindehhez a fivére? Az öcsém? Azt hiszem, nagyon meg lesz elégedve a döntésemmel. Éppen ilyen asszonyra van szüksége. Ő pedig nagy segítség lehet magának a jövőben. Nem utolsósorban anyagilag. Úgy értem, a gazdaságokat nagy adók terhelik mostanság. És semmi kivetnivalót nem találhat jövendőbeli felesége külsején sem, az egyszer biztos. Köszönöm szólt Elisabet meglehetősen szárazon. Azt mondta, lesz elég időm arra, hogy megismerjem és megszeressem. Nagyon előrelátó. De akkor neki is időre van szüksége, hogy alaposan megismerjen. Mert azért az véleménye is számít egy kicsit, nemdebár?

28 Elisabet! Vigyázz, milyen hangot ütsz meg! figyelmeztette az édesanyja. Érthető, hogy ilyesmi jár a fejében felelte Vemund Tark nyugodtan. Nem lehetett nem észrevenni a sértett felhangot Elisabet szavaiban. Bevallom, hogy szívesen elvállalom nőrokona ápolását. Hasznos és méltó elfoglaltságnak tűnik egy semmirevaló, elkényeztetett leány számára. Az igazság az, hogy itt a majorban is van egy kilencvenhat éves rokonunk, de Ulvhedin dédapám remekül tartja magát. Hanem más alkuba nem megyek bele! Javasolom majd szüleimnek, engedélyezzék, hogy felelősséget vállaljak rokonáért. Aztán majd eldönti az idő, hogyan alakulnak a dolgok. Ha kölcsönös rokonszenv támad öccse és én közöttem, akkor visszatérhetünk az ajánlatára. Addig viszont nem mondunk rá sem igent, sem nemet. Elisabet! fakadt ki anyja döbbenten. Egy fiatal lány nem szabhat feltételeket! Pukedliznod kellene, köszönetet mondanod és elfogadnod az ajánlatot! Közben Ulfnek sikerült magához térnie. Elisabet javaslatát felettébb józannak találom. Te mit szólsz hozzá, Vemund? A fiatalember bólintott. Jó megoldásnak tűnik. Érdekházasságot terveztem, ahogy az már szokás. De nem számoltam azzal, hogy Elisabet kisasszony túl erős egyéniség ahhoz, hogysem elviselhetné, ha ide-oda tologatják, mint egy sakkfigurát. Mosolya derűs iróniát sugárzott, hanem aztán ko-

A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél.

A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél. A sorozat következő, huszonnegyedik kötete szeptember 15-étől kapható a hírlapárusoknál és más terjesztőknél. Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V.

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Barbara Dunlop Égzengés Texasban

Barbara Dunlop Égzengés Texasban Barbara Dunlop Égzengés Texasban Az Erickson család birtokában van egy több száz éves ékszer az Észak Villáma, amely nemzedékről nemzedékre a legidősebb fiú feleségére száll. Cole-nak esze ágában sincs

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt Diana Hamilton Szerelemről szó sem volt Két évig tartó látszatházasságot ajánl Javier Masters kis védencének, a tizenkilenc éves Zoe-nak, hogy a jómódú, árva lányt megóvja a hozományvadászoktól. Zoe igent

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311.

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Debbie Macomber Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Olivia nem is sejti, ítéletével milyen kutya-macska viszonyra kárhoztatta Zachet és Rosie-t. A szülők egymást váltják a családi házban a gyerekek mellett,

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Emma Darcy Lecserélt vőlegény

Emma Darcy Lecserélt vőlegény Emma Darcy Lecserélt vőlegény Ő álmaim asszonya! Villámcsapásként éri ez a felismerés a milliomos Damien Wyntert, amikor találkozik a szép örökösnővel, Charlotte-tal. Csupán egy aprócska gond van: a lány

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának színhelyére. A nemes lelkű, talpig becsületes emberré érett férfi

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN ELSŐ FELVONÁS A gyanú Első fejezet A Varjúfészek Mr. Satterthwaite a Varjúfészek teraszán ült, és vendéglátóját figyelte, aki felfelé kaptatott az ösvényen a

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

N o r a R o b e r t s. hol nem volt

N o r a R o b e r t s. hol nem volt N o r a R o b e r t s hol nem volt 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO

Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Loretta Chase The Last Hellion Avon Books, New York, 1998 Fordította: Tóth Gizella Könyvterv: Szabó Vince Malum Stúdió Copyright

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Belva Plain. Szép emlékek

Belva Plain. Szép emlékek A fiatal Cecile, Norma és Amanda egyetemi éveik során sülve-főve együtt voltak. Pedig a három lány a három muskétás, ahogy összetartásukat jelképezve magukat nevezik teljesen különbözik egymástól. Cecile

Részletesebben