Dosar individual. Notă: Toate datele se referă la perioada Criteriul I Output

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dosar individual. Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009. Criteriul I Output"

Átírás

1 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; Fax: RECTORATUL Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 Dosar individual Notă: Toate datele se referă la perioada Nume, prenume, grad did. Facultatea, Catedra Domeniul ştiinţific Adresa paginii web personale Adresa KESZEG VILMOS, PROF. UNIV. Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară Studii culturale, Etnologie Criteriul I Output 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) 1.1.József Faragó. Fabula 47. évf. 1/ Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings 3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS) 3.1.Csoportok és kultúrák. Korunk XVII (2006) A Mezőség felfedezése (részletek). Művelődés LX (2007) Magyarszovát népi gyógyászata. Művelődés LX (2007) Nekrológok. Székelyföld X.(2006) Torda, a gyermekkor világa (Interjú Anavi Ádámmal). Korunk XX. (2009) Engem nem tudnak eldugni, pedig nagyon szeretnének (Gross Arnold) Korunk XX Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 4.1.Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Bonnet Carbonell, J (szerk.): Malmort, revenants et vampires en Europe. Paris, L Harmattan Az etnográfiai leírás mint olvasmány a helyi társadalomban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Budapest, Akadémiai Aranyosvidék. Magiszter. III. 1. (2005) Elbűvölt írók, áldozattá vált boszorkányok. Rubikon. XV. (2005) Egy rontáseset. Esemény és interpretációk. In: Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. ELTE Folklore Tanszék. Budapest Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Ivanova, Maria Fournier, Sébastien (red.): Le risque de la mort dans les Balkans et en Europe. Veliko Tirnovo (Burgarie), Éditions Universditaires Sants Cyrille et Méthode, XX. századi betelepítések. Kisebbségkutatás 15. (2006)

2 4.8.Torda és a malacok. Rátótiáda és művelődéstörténet. In: Ekler A. Mikos É. Vargyas G. (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest, L Harmattan Az Aranyos-vidék konferencia elé. In: Keszeg Vilmos Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Bukarest Aranyos-vidék. In: Keszeg Vilmos Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Bukarest Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia I Az írás szerepe egy asszony életében. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia I A szórványsors autobiografikus megjelenítése. In: Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Budapest, Lucidus A lokális emlékezet: beszédmód és kontextus. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közsségi identitás teremtésében. Kolozsvár, Sciencia Memoriais dos séculos XVII XX colocados no zimbório das torres das igrejas Trnsilvanas. In: José Da Silva LIMA (coord.): A festa da aldeia. Actas do XX. Atelier Eurethno. 1 3 septembro Braga Interpreting a Case of Vitiation. In: Cosmologies of Suffering: Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing Binding. Hardback Editor: Agita Lūse and Imre Lázár. Cabridge Scholars Publishing. Newcastle, Australia századi erdélyi toronygombiratok: a lokális történelmek szerkezete és funkciója. In: Balázs Mihály Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi Műhely kiadó. Kolozsvár A történelmi emlékezet alakzatai In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai A történetmondás funkciói egy közösség életében. In: Benő Attila Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4, Kolozsvár Autobiographical Representations of Diaspora Existence. In: Balogh Balázs Ilyés Zoltán (edited by): Perspectives of Diaspora Existence. Budapest, Akadémiai Kiadó A zöldág-állítás egy funkciója: belépni az emlékezetbe. In: Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi. (2007) Csoportok és kultúrák. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Van-e szubkultúrája a népi kultúrának?in: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Élettörténetek populáris regiszterekben. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Anna Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Tankönyvkiadó (ed.2.: 2008) 4.25.Magyar népi kultúra.szöveggyűjtemény. Kolozsvár, Tankönyvkiadó (ed.2.: 2008) 4.26.Ember, táj, hiedelem. Ökotáj (2008) A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT, Kolozsvár, XX. századi néptanítók élettörténete. In: Ozsváth Imola (szerk.): Néptanítók. Életpályák és életörténetek. Kolozsvár. Scientia L integration des superstitions dans les structures cognitives. In: Gyöngyi Heltai Sonkoly Gábor (red.): Towards a European Master. Atelier, Budapest

3 4.30.A katonaság és a történelem. In: Ilyés Sándor Keszeg Vilmos (szerk.): Az eltűnt katona. Kolozsvár, KJNT, A vasárnap: natúra és kultúra. In: Keszeg Vilmos Tötszegi tekla (szerk.): A fiatalok vasármapja Európában. BBTE KJNT, Kolozsvár, századi életpályák és élettörténetek In: Vargyas Gábor (szerk.): Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig. (Studia Ethnologica Hungarica, XI.) L Harmattan PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, A népmese előadásának módja és kontextusa. Ethnographia 118. (2007) Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 6.1.Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. BBTE-KJNT, Kolozsvár Egy Hir adás a Késő Maradékhoz századi erdélyi toronygombiratok. Marosvásárhely. Mentor Mezőségi hiedelmek. Marosvásárhely. Mentor. (ed.2.: 2006) 7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 7.1.A KJNT évkönyve. 13. Kolozsvár Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár, Sciencia Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos: Életpályák, élettörtenetek. Válogatott bibliográfia. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Anna Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Jakab Albert Zsolt Keszeg Anna Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Keszeg Vilmos Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a századból. I. PTE, L Harmattan, Ilyés Sándor Keszeg Vilmos (szerk): Az eltűnt katona. KJNT Évkönyv 16. Kolozsvár, KJNT, A fiatalok vasárnapja Európában. BBTE KJNT, Kolozsvár, Brevete internaţionale 9. Brevete naţionale 10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu economia 11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte) (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 3

4 Criteriul II Prestigiu profesional 1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus: 62 citări Az etnográfiai leírás mint olvasmány a helyi társadalomban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Budapest, Akadémiai Irodalom és tudomány között. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Kolozsvár Szőcs Levente 2007 Két publikált népi önéltrajz irodalmi recepciója. Acta Siculica Szőcs Levente 2009 Czirják Gergely: Népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia I Az arctalan közösségtől az egyéniesített társadalom- és kultúrakutatásig. Korunk XVIII Nagy Réka 2007 Az írás szerepe egy szilágysági ember életében. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Kolozsvár Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Szalma Anna-Mária 2008 A fénykép mint narratívum. Néprajzi Látóhatár XVII Csoportok és kultúrák. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár A népmese előadásának módja és kontextusa. Ethnographia 118. (2007) Domokos Mariann 2008 Mesemondók és mesegyűjtők a 19. században: Marosi Gergely és mesélői. In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórrról. ELTE BTK Folklore tanszék. Budapest (Artes Populares 23) Szőcs Levente 2009 Biográfiák gyergyói újságokban a 20. század elején és végén. Acta Siculica Van-e szubkultúrája a népi kultúrának?in: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Kádár Kincső Tímár Krisztina 2008 A pálinka társadalomban betöltött szerepeiről. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Élettörténetek populáris regiszterekben. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Anna Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Szőcs Levente 2009 Czirják Gergely: Népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Szőcs Levente 2009 Biográfiák gyergyói újságokban a 20. század elején és végén. Acta Siculica

5 A zöldág-állítás egy funkciója: belépni az emlékezetbe. In: Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia Az írás szerepe egy asszony életében. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. BBTE-KJNT, Kolozsvár Írásszokások, populáris írásbeliség. (Recenzió) Korunk XX. évf. (2009) 3. sz Liszka József 2008 A kolozsvári Néprajzi Egyetemi jegyzet első három kötetéről. Eruditio Educatio Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Lajos Katalin 2008 Egyéni és közösségi értékrend. In: Bányai Éva (szerk.): Narratívák párbeszéde. Bukarest Sepsiszentgyörgy, Romániai Hungarológiai Társaság Egy Hir adás a Késő Maradékhoz századi erdélyi toronygombiratok. Marosvásárhely. Mentor Recenzió. Szabadság július 12. XVIII. évf sz Memoriale in globul bisericii. Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Szikszai Mária 2006 Szemle. NyIrK L Szilágyi Judit 2007 Recenzió. Ethnica IX Cs.Gyimesi Éva 2009 Erdélyi gombiratok (Recenzió) Korunk XX. évf. (2009) 2. sz Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Nagy Réka 2007 Az írás szerepe egy szilágysági ember életében. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Mezőségi hiedelmek. Marosvásárhely. Mentor p. (ed.2.: 2006) Balázs Lajos 2002 Látható és rejtett szinkronizáció és diakrónia az igézés gyógyításában. In: Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz Makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi. Budapest Székely Melinda 2005 Élő tárgy halott tárgy. KJNT Évkönyve 13. Kolozsvár The Role of Black Magic in Cotrolling Social Balance in Moldavian Chango Villages. In: Szeghyová Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Bratislava, pro Historia Párhonyi Timea Recenzió, Acta Etnographica. 48(3 4), pp (2003) Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár Hesz Ágnes 2005 Álom halottakkal mint élők és holtak közti kommunikáció. Ethnographia The Role of Black Magic in Cotrolling Social Balance in Moldavian Chango Villages. In: Szeghyová Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Bratislava, pro Historia Csonka-Takács Eszter 5

6 2007 Gyermekágy és asszonyavatás Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva (szerk.). Maszk, átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendesnről V. Budapest, Balassi Gáspár Kinga 2007 A kultúra performatív alakzatai. In: Változó folklór. Folcloristica Gagyi József 2008 Az egy szent testület... A kalugerek társadalmi szerepe egy székelyföldi faluban. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Pákay Viktória 2008 A szent és a laikus gyógyítók társadalmi szerepe Kárpátalján. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Pócs Éva 2008 Vízkereszt és Szent György napja Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Magyar Zoltán 2008 Kászoni népmondák. Acta Siculica Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Miklós Zoltán 2008 A hiedelmek funkciója egy személy életében. Acta Siculica Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Balázs Lajos 2009 Amikor az ember nincs es ezen a világon. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kinda István 2009 Álom, látomás vagy realitás? Acta Siculica Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica Csonka-Takács Eszter 2007 Gyermekágy és asszonyavatás Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva 8szerk.). Maszk, Átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendesnről V. Budapest, Balassi Gáspár Kinga 2007 A kultúra performatív alakzatai. In: Változó folklór. Folcloristica Gagyi József 2008 Az egy szent testület... A kalugerek társadalmi szerepe egy székelyföldi faluban. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi: Pákay Viktória 2008 A szent és a laikus gyógyítók társadalmi szerepe Kárpátalján. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Pócs Éva 2008 Vízkereszt és Szent György napja Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Balázs Lajos 2009 Amikor az ember nincs es ezen a világon. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kinda István 2009 Álom, látomás vagy realitás? Acta Siculica Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica

7 A szórványsors autobiografikus megjelenítése. In: Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Budapest, Lucidus Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Keszeg Vilmos Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a századból. I. PTE, L Harmattan, Közösségi krízishelyzeteket artikuláló látomások. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Citări în perioada ale articolelor anterioare anului citări A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata. In. Faragó József Kós Károly(red.): Népismereti Dolgozatok.1981.Bukarest Kocsis Mónika 2005 Népi gyógyászat Szitáson. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár Identitásváltás. Megjegyzések a periferikus tudás entrópia-módosulásához. In: Nemzetiség identitás. A IV. nemzetközi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba Debrecen Papp Éva 2008 Emlékhely a Szilágyságban. Hepehupa VII.(2008) A folklór határán. Bukarest.(Kriterion) Ekler Andrea 2006 Tűnődések egy dejtári egyéniség kutatása kapcsán. In: Ekler A. Mikos É. Vargyas G. (szerk.): Teremtés. L Harmattan. Bp Az írás funkciói. Lenyomatok Dienes Beáta 2005 Adalékok a férfi diákszokások történetéhez. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I II.. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Popualares II , 14. Olosz Katalin 2007 Unitárius iskolások karácsonyi és húsvéti veszekedős versei. In: S. Laczkovits Emőke Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7.I II. Sepsiszentgyörgy Veszprém II Tötszegi Tekla 2007 Hímes zsebkendők. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai kiadó Dimény Haszmann Orsolya 2007 Irott emlékek az első világháborúból. Acta Siculica Zsigmond Győző 2009 Gomba és hagyomány. Etnomikológiai tanulmányok. Sepsiszentgyörgy Budapest, LKG Pont 2009 Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Kriston Vízi József 2009 Szalmabáb a kerékpáron. Néprajzi tanulmányok. Budapest, Pont Kiadó , 142. A kéziratos füzetek költészetéről. Jelenlét. II. (1991) ; A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kórkép az igaz történetekben. 1991/43. Nagy Ilona 2006 Magyar mondakutatás fehér foltja: a modern mondák. A MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXIII. Akadémiai Kiadó, Budapest Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje.. Helikon. 1991/

8 2005 Vallási mozgalom a Bákó körnbyéki falvakban. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár Daniel Rita 2008 Mítoszképzédés, turizmus és tőkeátalakítás Farkaslakán. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT A cseberbenézés. Egy mezőségi hiedelemelem eredete és szemantikája. Néprajzi Látóhatár. Miskolc. 1992/ The Role of Black Magic in Cotrolling Social Balance in Moldavian Chango Villages. In: Szeghyová Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Bratislava, pro Historia Eleonora Sava 2007 Explorand un ritual. Cluj, Limes 2007 Offenzív mágikus rítusok a moldvai csángó falvakban. In: S. Laczkovits Emőke Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. I II. Sepsiszentgyörgy Veszprém II Kinda István 2009 Álom, látomás vagy realitás? Acta Siculica A tartalom szerveződése a beszédszokásokban. Korunk. 1993/ Kolumbán Levente 2006 Élettörténet és térélmény. Lenyomatok Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében. In. Liszka Jozsef (red.): Néprajzi Tanulmányok /201. Szlovákiai Néprajzi Társaság. Komarno. Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár. (37 60.) A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede. ( ). Erdélyi Múzeum.Cluj-Napoca. LVIIII. 1995/ Balassa M. Iván 2007 A szomszédos országok magyarságának bemutatási lehetőségei. Ethnographia 118. (2007) Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Kelt levelem Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Debrecen. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára Az írás funkciói. Lenyomatok Dienes Beáta 2005 Adalékok a férfi diákszokások történetéhez. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I II.. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Popualares II , 14. Borbély Sándor 2006 Kedves Gyermekeim... Virtuális családegyesítés, világképalkotó motívumok egy kárpátaljai parasztasszony levelezésében. Néprajzi Látóhatár XV. (2006) A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Emlékek az aranyosszéki farsangról. KJNT Évkönyve.4. Kolozsvár Kürti László 2009 Miért táncolnak az idegenek? In: Lajos Katalin Tapodi Zsuzsanna Mónika (szerk.): A hagyomány burkai. Tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára. Kolozsvár, KJNT. Kriza Könyvek A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia. CVII.(1996)

9 2007 Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság. In: Jakab-Albert-Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. KJNT. Kolozsvár Etnikai és demográfiai folyamatok Zabolán. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Orbaiszék változó kultúrája és társadalma. Sepsiszentgyörgy Gagyi József 2007 Az egy szent testület... Erdélyi Társadalom Pákay Viktória 2008 A szent és a laikus gyógyítók társadalmi szerepe Kárpátalján. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Pócs Éva 2008 Vízkereszt és Szent György napja Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Pócs Éva: 2008 Rajtunk is történt nagy csoda. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica A román mitológia hatása a mezőségi magyar hiedelemrendszerre. In: Katona J. Viga Gyula (red.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Sepsiszentgyörgy. Bon Ami Tötszegi Tekla 2007 Hímes zsebkendők. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai kiadó Az írás a populáris kultúrában. In. Csoma Zs. Viga Gy.(red.): Európából Európába. Budapest Debrecen Szent Genovéva Genovéva-Éva. Egy ponyvatörténet folklorizálódása Gyimesközéplokon. In: szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Bp. Akadémiai Az írás funkciói. Lenyomatok Tóth Zsombor 2006 A történelem terhe. Kolozsvár, Komp-Press 2008 A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Írott szövegek egy egyén életterében. Ethnographia 109.(1998) Szent Genovéva Genovéva-Éva. Egy ponyvatörténet folklorizálódása Gyimesközéplokon. In: szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Bp. Akadémiai Az írás funkciói. Lenyomatok Nagy Réka 9

10 2007 Protestáns mártirológia és élettörténeti narráció. In: Balázs Mihály Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció. Kolozsvár Tötszegi Tekla 2007 Hímes zsebkendők. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai kiadó Dimény Haszmann Orsolya 2007 Irott emlékek az első világfháborúból. Acta Siculica Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT A béka a hiedelmekben. In. KJNT Évkönyve 6. Kolozsvár, Gazda Klára 2008 Közösségi tárgykultúra művészeti hagyomány. KJNT BBTE. Kolozsvár, Írás, írott kultúra, folklór. A KJNT Évkönyve 7. Cluj, Tötszegi Tekla 2007 Hímes zsebkendők. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai kiadó A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár. Tankönyvkiadó. 256 p (Szerzők: Demény István Pál, Gazda Klára,, Tánczos Vilmos) (második kiadás: 2008) Zsigmond Júlia 2008 Egy továbbmesélt katonatörténet. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Kriston Vízi József 2009 Szalmabáb a kerékpáron. Néprajzi tanulmányok. Budapest, Pont Kiadó , 142. Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica Nők a nemiségen innen és túl. In. Küllős I.(red.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kulturában. Budapest Deáky Zita 2005 A női tisztaság és tisztátalanság. KJNT Évkönyve 13. Kolozsvár, Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár. (37 60.) Századeleji gyászjelentő lapok. In. KJNT Évkönyve 7.Kolozsvár Salló Szilárd 2007 Egy egyén tulajdonában lévő gyászjelentő-gyűjtemény vizsgálata. Acta Siculica ( ) Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer. Ethnographia. 110.(1999) Vallási mozgalom a Bákó körnbyéki falvakban. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár Benedek Katalin (közreadja) 2006 A tengeri kisasszony. Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménte egész Magyarországról Budapest, Balassi A gyűjtő és a hiedelem. In. Ujváry Zoltán (szerk.): Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Debrecen Ozsváth Imola 2008 Néptanítók néprajzi munkássága. Néprajzi Látóhatár XVII (2008) Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban. In. Cseri M. Kósa L. T. Bereczki I.(red.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szentendre. (Ungaria) Az írás funkciói. Lenyomatok

11 Salló Szilárd 2007 Egy egyén tulajdonában lévő gyászjelentő-gyűjtemény vizsgálata. Acta Siculica ( ) 2009 Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Táj és kép. KJNT Évkönyve 9. Kolozsvár Ilyés Sándor 2007 Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredforulón. Erdélyi Társadalom sz Ilyés Sándor 2008 Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón. In: Ilyés Sándor (szerk.): Lokális és transznacionális életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár Egy látomás. Az esemény, a reprezentáció és az ítélkezés. Kalligram. (Bratislava) 2001/ Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár. (37 60.) 2009 Közösségi krízishelyzeteket artikuláló látomások. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Az írás és a beszéd konfliktusa: egy írástudó asszony pere. Néprajzi Látóhatár. X. 2001/ Kinda István 2005 A társadalmi kontroll és inézéményei a moldvai falvakban. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár Szőcs Levente 2007 Két publikált népi önéltrajz irodalmi recepciója. Acta Siculica Kinda István 2007 Büntető szokások a moldvai csángóknál. Erdélyi Társadalom Kinda István 2008 Archaikus büntető szokások a moldvai csángóknál. In: Ilyés Sándor (szerk.): Lokális és transznacionális életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár Szőcs Levente 2009 Czirják Gergely: Népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Irodalom a regionális kultúrában. In. Sztranyiczki Mihály (szerk.): Szép apostoli élet. Balázs Ferenc ( ) Centenárium. Kolozsvár Nagy Olga 2005 Öregek és fiatalok könyve. Erdélyi Gondolat, Palástban. Lelkészek szórványban. Mentor, Marosvásárhely (Kiadásra előkészítette~) 2008 Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta Siculica Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. Kolozsvár.KOMP-PRESS Kinda István 2005 A társadalmi kontroll és intzéményei a moldvai falvakban. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár The Role of Black Magic in Cotrolling Social Balance in Moldavian Chango Villages. In: Szeghyová Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Bratislava, pro Historia Blos Jáni Melinda 2005 Ki kicsoda a hiedelemszövegekben? Tabula 8 (1) Simon Zoltán 11

12 2006 Narratív képletek a bálintfalvi görög katolikusság rendszerváltás utáni visszaemlékezéseiben. Néprajzi Látóhatár XV Tóth Zsombor 2006 A történelem terhe. Kolozsvár, Komp-Press Eleonora Sava 2007 Explorand un ritual. Cluj, Limes Offenzív mágikus rítusok a moldvai csángó falvakban. In: S. Laczkovits Emőke Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. I II. Sepsiszentgyörgy Veszprém II Gáspár Kinga 2007 A kultúra performatív alakzatai. In: Változó folklór. Folcloristica Irodalom és tudomány között. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Dimény Haszmann Orsolya 2007 Irott emlékek az első világfháborúból. Acta Siculica Pócs Éva 2008 Rajtunk is történt nagy csoda. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Zsigmond Júlia 2008 Egy továbbmesélt katonatörténet. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Szilágyi Levente 2009 Az államhatár hatása. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Balázs Lajos 2009 Amikor az ember nincs es ezen a világon. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Szőcs Levente 2009 Biográfiák gyergyói újságokban a 20. század elején és végén. Acta Siculica A genealógiai emlékezet szervezése. In. Árva Judit Gyarmati János (szerk.): Közelítések az időhöz. Tanulmányok. Tabula könyvek 3. Néprajzi Múzeum. Budapest p Az írás funkciói. Lenyomatok Rezessy Anna 2008 A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának sirató és búcsúztató szöveganyaga. In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórrról. ELTE BTK Folklore tanszék. Budapest (Artes Populares 23) Tötszegi Tekla 2008 A mérai viselet változása a 20. században. Mentor, Marosvásárhely A félrevezető narratívum mint elbeszélési stratégia. Ethnographia 113. (2002) Szőcs Levente 2009 Czirják Gergely: Népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT A mai nap mint rítus és mítosz. Tabula. 6 (2) Hiedelmek kora korunk hiedelmei.korunk. XIV.(2003) 3.sz Virt István 2007 A lélek átváltozásai. In: Pócs Éva (szerk.). Maszk, Átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendesnről V. Budapest, Balassi Tájban élő ember: hiedelem és biográfia. In: Viga Gyula et alii. (szerk.): Vándorutak Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkamából. Budapest, Archaeolingua Viga Gyula 2005 A táj átalakítása és a hagyományos népi kultúra korszakai. KJNT Évkönyve 13. Kolozsvár, Blos Jáni Melinda 2005 Ki kicsoda a hiedelemszövegekben? Tabula 8 (1) Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár. (37 60.) 12

13 Szíjártó Zsolt 2007 Tájkép és emlékkép. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Kolozssvár, Sciencia Viga Gyula 2009 Bodrogközi tanulmányok. Miskolc, Történetek a lüdércről. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Gondolat Európai Folklór Intézet. Bp Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Kinda István 2009 Álom, látomás vagy realitás? Acta Siculica Detrehemtelep. Adatok Detrehemtelep történetéhez. Torda, Hiperborea Kiadó Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT A rontás és gyógyítás mint irodalmi trópus. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi. Budapest Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Határ, határmódosítás, határátlépés.történetek a kisebbségi sorsról. Néprajzi Látóhatár. XIII. (2004) Nagy Réka: Az írás szerepe egy szilágysági ember életében. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Szilágyi Levente 2008 Határhelyzetben. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Az ünneplő Torda. Az ünneplés alkalmai és terei egy kisvárosban. In: Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Budapest, A vasárnap szerkezete...in: Keszeg Vilmos Pozsony Frenc-Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KJNT Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok. Monográfia. I II. Marosvásárhely Mentor. Balázs Lajos 2006Aranyosszék népköltészete. (recenzió) Székelyföld. X(2006) Szent Genovéva Genovéva-Éva. Egy ponyvatörténet folklorizálódása Gyimesközéplokon. In: szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Bp. Akadémiai Farkas Judit 2008 Létra, ami összeköti az eget és a Földet. In: Ekler A. Mikos É. Vargyas G. (szerk.): Teremtés. L Harmattan. Bp Megjegyzések egy Csokonai-vers népszerűaségéről. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I II.. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Popualres II Bottyán Katalin 2006 Egy parasztasszony naplójának lélektani motívumai. Ethnica VIII/ A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE

14 Zsigmond Júlia 2008 Egy továbbmesélt katonatörténet. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Rezessy Anna 2008 A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának sirató és búcsúztató szöveganyaga. In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórrról. ELTE BTK Folklore tanszék. Budapest (Artes Populares 23) Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Andrásfalvy Bertalan et alii (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. L Harmattan. Budapest Laczendorfer Zsuzsanna 2005 Újabb adalékok egy balladakutatáshoz. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I II.. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Popualres I Lajos Katalin 2008 Egyéni és közösségi értékrend. In: Bányai Éva (szerk.): Narratívák párbeszéde. Bukarest Sepsiszentgyörgy, Romániai Hungarológiai Társaság Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Tankönyvkiadó (ed.2.: 2008) Zsigmond Júlia 2008 Egy továbbmesélt katonatörténet. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Kriston Vízi József 2009 Szalmabáb a kerékpáron. Néprajzi tanulmányok. Budapest, Pont Kiadó , 142. Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta Siculica Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 4.1.Premiul Arany János, Academia Maghiara, Placa Györffy István. Asociatia Etnografica Maghiara, Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) - Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) HASZMANN Orsolya: Írott emlékek az első világháborúból: "Leveleskönyv" (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] ILYÉS Sándor: Az erdélyi sajtó csángóképe az ezredfordulón (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] IMRE Éva: Az önéletírás és szerzője. Diószegi Anna önéletírásának elemzése (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] KOCSIS Mónika: Betegség-történetek a kollektív emlékezet közegében és a biográfiában (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] BAJKÓ Árpád: Táltos-tanítványság viszonyok és kontextusok (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] 14

15 BALOGH Andrea: Polgárfogalom-konstrukció és identitás kapcsolatainak vizsgálata Márai Sándor két műve alapján (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] CSERGŐ Melinda: Tárgyiasult szövegek és elbeszélt tárgyak egy levelezés értelmezési lehetőségeiről (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] FAZAKAS Orsolya: Egyén, identitás, narratívum (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] TATÁR Erzsébet-Tímea: Szövegrepertoár és szöveghasználat egy mezőségi személy esetében (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] SZALMA Anna-Mária: A fénykép mint narratívum: kísérlet egy egyéni fényképállomány értelmezésére (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] SALLÓ Szilárd: Rontáshiedelmek, hiedelemszerepek egy gyimesi közösségben (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] PÉTER Kinga: A boszorkányhiedelmek rendszere és funkciói Kalotaszegen (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] PETE-KOMÁROMY Sára: A gyermekijesztés szerepe és használata a Szatmár megyei Kaplonyban (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] PÉTER Enikő: A kollektív emlékezet szerepe az identitás konstruálásában Aranyosegerbegyen (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] TÖRÖK Annamária: A vőfélyversek a hóstáti lakodalomban (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] FODOR Attila: Az aranyosszéki halottbúcsúztató versek műfajának vizsgálata (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] TATÁR Erzsébet-Tímea: Egy mezőségi népi specialista biografikus reprezentációi és élettörténeti stratégiái (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] SZALMA Anna-Mária: Fénykép, idő és térújabb kísérlet egy egyéni fényképállomány értelmezésére (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] SALLÓ Szilárd: A jósok szerepe az urszita és egyéb egyénre irányuló rontások kezelésében Gyimesfelsőlokon (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] NAGY Réka: Az írás szerepe egy szilágysági ember életében (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] PUSZTAI Emese: Egy értelmiségi napló elemzésea történetírás Fábián Ernő naplójában (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] MADARAS Hajnal: A horoszkóp mint reprezentáció (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] DÉNES Ida: Életmód és értékrend egy ároni család három nemzedékében (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos ) [Lucrare de licenţă] FODOR Attila: Hiedelemképzetek egy aranyosrákosi asszony élettörténetében (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] GYÖRGY Imola: Bernády György a 20.század eleji polgármester lokális mítoszta Marosvásárhelyen (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] SZABÓ Krisztina: Esemény és reprezentáció: Corvin Anton a kolozsvári csodatevő halott esete (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] SÁNDOR Edit: Az egyéni emlékezet szerveződése: Sándor Jenő-Benjámin élettörténete (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] PUSZTAI Emese: Adaptációs stratégiák és dimenziók egy életrajzi elbeszélésben: Fábián Ernő naplója (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] PAP Lenke: A IIvilágháború eseményeire való emlékezés Cegőtelkén (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] BARTHA Dalma: Rolul scrisului în viaţa oamenilor din Pănet (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] TÍMÁR Krisztina: Analiza dosarelor de securitate (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] - Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) AMBRUS Judit: Schimbarea siţuaţiei şi statul bătrânilor din Chidea şi Viştea în seolul XX. (Profesor coordonator: dr. Keszeg Vilmos) OZSVÁTH Imola : Biografii şi reprezentări autobiografice de dascăli (secolul 20). (Profesor coordonator: dr. Keszeg Vilmos) SZŐCS Levente: Funcţiile autobiografiilor populare din zona Gheorgheni în secolul 20 (Profesor coordonator: dr. Keszeg Vilmos)

16 5.2.4.TÖTSZEGI Tekla : Procesul de schimbare al portului din Mera (judeţul Cluj) în secolul 20. (Profesor coordonator: dr. Keszeg Vilmos) Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 1.TÖTSZEGI Tekla : A mérai viselet változása a 20. században AMBRUS Judit: Az idősek helyzetének és státusának változása Kidében és Magyarvistában a 20. században OZSVÁTH Imola : Udvarhelyszéki pedagógusok a 20. században. Életpályák és élettörténetek SZŐCS Levente: 20. századi gyergyói népi önéletrajzok. A népi önéletírás funkciói Post-doctoranzi (lista nominală) 6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) - Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) - Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 1 - Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) AMBRUS Judit: Az idősek helyzetének és státusának változása Kidében és Magyarvistában a 20. században SZAKÁL Anna (din anul 2009) - Post-doctoranzi (lista nominală) 7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 8.1.Néprajzi Látóhatár Ungaria 8.2.NyIrK Cluj 8.3.Alimori Bucharest University 9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi valoarea) 10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) Am făcut parte din grupul de profesori din Ungari a, Franta, Cehia, Bulgaria şi Italia care între a pegătitprogramul de masterat european Master TEMA-Theme: Territoires européens (civilisation, nation, région, ville): Identité et développement 11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi valoarea) 11.1.Arany János Közalapítvány a Tudományért. Téma: Az epikus folklóralkotások előadásának módja és kontextusa. Időpont: okt június 30. Nyilvántartási szám: 730/ HUF MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram Kuratóriuma. Redactarea cursului universitar Alfabetizáció, írásszokások, népi írásbeliség HUF 11.3.MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program. A mezőségi kutatások irodalma. 2007/2008. Suma HUF 11.4.MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program. Téma: Erdélyi szövegkorpuszok feltárása (Szőcs L., Bajkó Á.). 2008/B/06/cs. Suma: HUF 11.5.MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program. Téma: Az Erdélyi Mezőség életpályák és élettörténetek. (Bajkó Á., Szalma A., Ozsváth I.) 2009C00101CS. Suma: HUF 16

17 12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 12.1.Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete. Téma: XX. századi erdélyi néptanítók életpályájának és élettörténetének elemzése. Időpont: okt július. Nyilvántartási szám: 1454/2004. Bursă de cercetare, 3 membri Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete. Téma: Lokális mítoszok feltárása a lokális közösségek emlékezési gyakorlatának szövegbázisai. Nyilvántartási szám: 1055/ Bursă de cercetare, 3 membri. 13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 13.1.A történetmondás formái. Debrecen. 2-5 mai Az írott kultúra. Miskolc mai A történetmondás antropológiája. Pécs. 13 febr. 28 martie A történetmondás antropológiája. Budapest, aprilie A lokális emlékezet. A genealógiai emlékezet. Budapest, Atelier. 20. oct Történelmi emlékezet. Blagoevgrad, Bulgaria. 4-5 decembrie Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 14.1.C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlurilor de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetator stiintific gradul I si cercetator stiintific gradul II., Membru în comisie de doctorat, Budapesta, ELTE, 2005 (Komáromi Tünde: Rontás és társadalom Aranyosszéken. Budapest, 2005) Membru în comisie de doctorat, Budapesta, ELTE, 2008 (Kovács Anikó: A népnevelés társadalompszichológiai tényezői a 20. századi székely és csángó népnevelők élettörténetinek összehasonlító elemzése alapján. Budapest, 2008) 14.4.Membru în comisie de doctorat, Pecs (Ungaria), 2008 (: A magyar honfoglalás szöveghagyománya. Pécs, 2008) Membru în comisie de doctorat, Cluj, 2008 Zsidó Ferenc: Történeti néphagyomány egy Nagy-Küküllő menti kisrégióban. Kolozsvár, június Membru în comisie de doctorat, Cluj, 2009 (Lajos Katalin: Típusok és variánsok a romániai magyar frazeológiában, 2009) Membru in comisie de doctorat, Budapesta, ELTE, 2009 (Nagyné Frauhammer Krisztina: Szemben a feledéssel. Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. Budapest, 2009) Membru in comisie de doctorat, Bucuresti, 2010 (Trăirea detenţiunii şi naraţiunea în proza maghiară a secolului 20. Fogságélmény és narráció a 20. századi magyar prózában. Bucuresti, 2010) 15. Conferinţe invitate internaţionale 15.1.Élaboration et transmission du petit patrimoine des albums amicorum roumains. Le petit patrimoine européen. Colloque international francophone. 19e atelier du réseau F.E.R.-Eurethno. Montpellier, septembre La fete du village et ses rapports aux Mémoriaux du 17 20e siecle palcés dans le globe des tours d églises transylvaines. XXe Atelier EURETHNO: Patrimoine festif européen. Universidade Católica Portuguesa. Braga. 1 3 septembre A történelmi emlékezet alakzatai. Budapest. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Folklór és történelem. Budapest, MTA Néprajzu Kutatócsoport november 30. december 1. Lokális történelem, lokális emlékezet századi erdélyi gombiratok. Kolozsvár. BTE MTA ITI A katonaság: egy intézmény jelentései, funkciói. Az eltűnt katona. KJNT BBTE december Biografii colective şi individuale. Surse şi metode. Seminarul de I sntruire pentru management de proiect. Cercetări de etnologie şi antropologie. Catedra de L iteratura Romana, teorie literara si et nologie. Cluj, noiembrie La représentation narrative de la mort et de la réssurection (Roumanie). Les rites de la Semaine pascale : mort et résurrection. Univ. de Cosenza, Calabre, 6-8 septembre

18 15.7.Az írás a mindennapi életben. Új média, médiakonvergencia, kulturális változások. Sapientia EMTE, Marosvásárhely március Életvezetési stratégiák a szórványban. Szórványok egyesítése. Híd Európáért Nemzetiségi Civil Egyeztető Fórum. Kolozsvár, április Élettörténetek individuális használatban. Szerkesztési és használói stratégiák. A magyar néprajztól az európai etnológiáig, a kulturális és szociálantropológiáig. Pécs. Tudományegyetem május A betegség megjelenítésének kontextusai és stratégiái. Pécsi Tudományegyetem A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Bizottsága MNT Folklór Szakosztálya: Mágikus és szakrális medicina. Pécs, szept Immortaliser le souvenir du défunt. XXIIIe Atelier EURETHNO, Saint-Petersbourg (Russie): Nouvelles approches de l identité culturelle : fêtes des morts, cimetières et tombes comme éléments de l identité en Europe septembre Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 16.1.Oameni, cariere, biografii. La ce serveşte biografia? Colocviul internaţional organizat de UBB, Catedra de Entografie şi Antropologie Maghiară, 20 ianuarie Le dimanche et les saisons. Les activités festives des jeunes le dimanche en Europe. 21e Atelier EURETHNO. Cluj, 1 3. sept

19 III. Realizare remarcabilă (Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) În ultimii ani cercetările mele s-au orientat în două direcţii. Am început cercetarea biografiilor colective şi individuale din secolul 20. Pe rând, împreună cu studenţi şi absolvenţi, pe baza interviurilor efectuate am reuşit să fondăm baze de date referitoare la viaţa persoanelor reprezentând categoria socială a aristocraţiei transilvănene, a preoţilor protestanţi, a dascălilor, a inginerilor (din epoca comunistă) şi a artiştilor populari. Am redactat metodologia analizei acestor date biografice. Până în prezent au fost publicate trei volume cuprinzând biografia preoţilor, dascălilor şi artiştilor populari. Volumele au avut o recepţie pozitivă. Analiza biografiilor inginerilor se desfăşoară în prezent. În anul 2006, cu sprijinul catedrei, am organizat conferinţa internaţională Oameni, cariere, biografii (cu participanţi din Paris, Ber lin, Budapesta, Cluj, Timişoara), în anul 2007 publicând volumul conferinţei. În acest domeniu, sub îndrumarea mea studenţii au redactat cca 15 lucrări de diplome, disertaţii şi teze de doctorat. Cu această temă am fost prezent la mai multe conferinţe internaţionale (Cluj 2006, Vallelonga 2008, Budapest 2009, Pecs 2009). Din anii 1990, am început cercetarea culturii populare scrise, tradiţiile şi formele scrisului cotidian. Această cercetare încearcă să urmărească marele cotituri ale istoriei scrisului (alfabetizare, manuscris, tipărit, scris electonic, xerocopiere; scris cotidian). Pentru prima dată în etnologia maghiară, am organizat conferinţă pe tema culturii scrise, precum şi expoziţie din manuscrise anonime. Aceste cercetări au fost sintetizate în ultimii ani. De 5 ani am introdus în planul de învăţământ al specializării etnologie disciplina Antropologia scrisului. În anul 2006 am publicat monografia Memoriale din globurile bisericeşti din secolul , iar în anul 2008 am publicat monografia Alfabetizare, obiceiurile scrisului, cultura populară scrisă. Am coordonat mai multe cercetări pe teren, lucrări de diplomă. Din anul 2010 am fondat o arhivă digitală a manuscriselor cotidiene din secolul În anul 2008, la Editura Mentor din Tg. Mureş am lansat colecţia Oameni şi contexte, colecţie în care doctoranzii mei anual publică 2 volume de texte populare scrise inedite. Până în prezent au apărut 3 volume, în viitorul apropiat vor apare următaorele 2 volume pe anul Cu această temă am fost invitat la mai multe conferinţe internaţionale (Montpellier 2005, Braga 2006, Budapesta 2006, Cluj 2006, Saint Petersbourg 2009, Tg. Mureş 2009). Data: Semnătura: Certific validitatea datelor prezentate Sef de catedră, 19

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Curriculum vitae. Balázs Antal Lajos. balazslajos@sapientia.siculorum.ro. 1939, Bucureşti

Curriculum vitae. Balázs Antal Lajos. balazslajos@sapientia.siculorum.ro. 1939, Bucureşti Curriculum vitae Informaţii personale Nume, Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Balázs Antal Lajos balazslajos@sapientia.siculorum.ro 1939, Bucureşti Funcţia şi locul de muncă conferenţiar

Részletesebben

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet)

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) ALLEAU, René 1977 La science des symboles. Contribution à l étude des principes et des méthodes de la symbolique générale. Paris,

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. A könyv megjelenését a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 támogatta. Az eltűnt katona Szerkesztette Ilyés Sándor Keszeg Vilmos Kriza János Néprajzi Társaság

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Peti Lehel Nemzeti Kisebbségkutató Intézet petilehel@yahoo.com SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Előadó: dr. Tánczos Vilmos (tanczosvilmos@yahoo.com)

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, szerkesztett kötetek 1. Kiss Réka- Soós Viktor Attila- Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat?: Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek Budapest: L'Harmattan,

Részletesebben

A 20. század történetei

A 20. század történetei A 20. század történetei KESZEG VILMOS Robert de Beaugrand (Florida) és Benjamin N. Colby (Kalifornia) megállapítása az, hogy vannak rövid életű és vannak időtálló történetek, vannak közismert és kevésbé

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár,

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár, Bibliográfia Acton, Thomas: Gypsy Politics and Social Change. The development of ethnic ideology and pressure politics among British gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. Routledge and

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben

Vargyas Gábor publikációinak jegyzéke a CSc (1995)-ig

Vargyas Gábor publikációinak jegyzéke a CSc (1995)-ig Vargyas Gábor publikációinak jegyzéke a CSc (1995)-ig Könyv 1979 A tuói főnök. Mítoszok és mesék Uj-Kaledóniából. (Válogatás, fordítás, utószó, jegyzetek) Budapest, Európa Kiadó ( Népek meséi ), 1979,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai 1990 2003 között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2007. 248 p. idegen nyelvű rangos

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Név: VALLASEK JÚLIA RÉKA Születési hely, év: Kolozsvár, 1975. Lakhely: 400427 Cluj-Napoca, Str.Baita Nr.12/3, Románia Tel: 0726 444 365 E-mail: jvallasek@gmail.com Munkahely: BBTE Kolozsvár

Részletesebben

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.)

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.) A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája v Dr. Pilling János (szerk.) A halál, a haldoklás és a gyász kérdéseivel foglalkozó tanatológia jellegzetesen XX. századi tudományág.

Részletesebben

PÁRBESZÉD A HAGYOMÁNN YAL. A néprajzi kutatás múltja és jelene

PÁRBESZÉD A HAGYOMÁNN YAL. A néprajzi kutatás múltja és jelene PÁRBESZÉD A HAGYOMÁNN YAL A néprajzi kutatás múltja és jelene STUDIA ETHNOLOGICA HUNGARICA XIII. a pécsi tudományegyetem néprajz kulturális antropológia tanszék és a l harmattan kiadó közös sorozata sorozatszerkesztő

Részletesebben

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben