Dosar individual. Notă: Toate datele se referă la perioada Criteriul I Output

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dosar individual. Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009. Criteriul I Output"

Átírás

1 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; Fax: RECTORATUL Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 Dosar individual Notă: Toate datele se referă la perioada Nume, prenume, grad did. Facultatea, Catedra Domeniul ştiinţific Adresa paginii web personale Adresa KESZEG VILMOS, PROF. UNIV. Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară Studii culturale, Etnologie Criteriul I Output 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) 1.1.József Faragó. Fabula 47. évf. 1/ Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings 3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS) 3.1.Csoportok és kultúrák. Korunk XVII (2006) A Mezőség felfedezése (részletek). Művelődés LX (2007) Magyarszovát népi gyógyászata. Művelődés LX (2007) Nekrológok. Székelyföld X.(2006) Torda, a gyermekkor világa (Interjú Anavi Ádámmal). Korunk XX. (2009) Engem nem tudnak eldugni, pedig nagyon szeretnének (Gross Arnold) Korunk XX Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 4.1.Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Bonnet Carbonell, J (szerk.): Malmort, revenants et vampires en Europe. Paris, L Harmattan Az etnográfiai leírás mint olvasmány a helyi társadalomban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Budapest, Akadémiai Aranyosvidék. Magiszter. III. 1. (2005) Elbűvölt írók, áldozattá vált boszorkányok. Rubikon. XV. (2005) Egy rontáseset. Esemény és interpretációk. In: Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. ELTE Folklore Tanszék. Budapest Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Ivanova, Maria Fournier, Sébastien (red.): Le risque de la mort dans les Balkans et en Europe. Veliko Tirnovo (Burgarie), Éditions Universditaires Sants Cyrille et Méthode, XX. századi betelepítések. Kisebbségkutatás 15. (2006)

2 4.8.Torda és a malacok. Rátótiáda és művelődéstörténet. In: Ekler A. Mikos É. Vargyas G. (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest, L Harmattan Az Aranyos-vidék konferencia elé. In: Keszeg Vilmos Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Bukarest Aranyos-vidék. In: Keszeg Vilmos Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Bukarest Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia I Az írás szerepe egy asszony életében. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia I A szórványsors autobiografikus megjelenítése. In: Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Budapest, Lucidus A lokális emlékezet: beszédmód és kontextus. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közsségi identitás teremtésében. Kolozsvár, Sciencia Memoriais dos séculos XVII XX colocados no zimbório das torres das igrejas Trnsilvanas. In: José Da Silva LIMA (coord.): A festa da aldeia. Actas do XX. Atelier Eurethno. 1 3 septembro Braga Interpreting a Case of Vitiation. In: Cosmologies of Suffering: Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing Binding. Hardback Editor: Agita Lūse and Imre Lázár. Cabridge Scholars Publishing. Newcastle, Australia századi erdélyi toronygombiratok: a lokális történelmek szerkezete és funkciója. In: Balázs Mihály Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi Műhely kiadó. Kolozsvár A történelmi emlékezet alakzatai In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai A történetmondás funkciói egy közösség életében. In: Benő Attila Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4, Kolozsvár Autobiographical Representations of Diaspora Existence. In: Balogh Balázs Ilyés Zoltán (edited by): Perspectives of Diaspora Existence. Budapest, Akadémiai Kiadó A zöldág-állítás egy funkciója: belépni az emlékezetbe. In: Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi. (2007) Csoportok és kultúrák. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Van-e szubkultúrája a népi kultúrának?in: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Élettörténetek populáris regiszterekben. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Anna Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Tankönyvkiadó (ed.2.: 2008) 4.25.Magyar népi kultúra.szöveggyűjtemény. Kolozsvár, Tankönyvkiadó (ed.2.: 2008) 4.26.Ember, táj, hiedelem. Ökotáj (2008) A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT, Kolozsvár, XX. századi néptanítók élettörténete. In: Ozsváth Imola (szerk.): Néptanítók. Életpályák és életörténetek. Kolozsvár. Scientia L integration des superstitions dans les structures cognitives. In: Gyöngyi Heltai Sonkoly Gábor (red.): Towards a European Master. Atelier, Budapest

3 4.30.A katonaság és a történelem. In: Ilyés Sándor Keszeg Vilmos (szerk.): Az eltűnt katona. Kolozsvár, KJNT, A vasárnap: natúra és kultúra. In: Keszeg Vilmos Tötszegi tekla (szerk.): A fiatalok vasármapja Európában. BBTE KJNT, Kolozsvár, századi életpályák és élettörténetek In: Vargyas Gábor (szerk.): Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig. (Studia Ethnologica Hungarica, XI.) L Harmattan PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, A népmese előadásának módja és kontextusa. Ethnographia 118. (2007) Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 6.1.Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. BBTE-KJNT, Kolozsvár Egy Hir adás a Késő Maradékhoz századi erdélyi toronygombiratok. Marosvásárhely. Mentor Mezőségi hiedelmek. Marosvásárhely. Mentor. (ed.2.: 2006) 7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 7.1.A KJNT évkönyve. 13. Kolozsvár Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár, Sciencia Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos: Életpályák, élettörtenetek. Válogatott bibliográfia. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Anna Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Jakab Albert Zsolt Keszeg Anna Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Keszeg Vilmos Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a századból. I. PTE, L Harmattan, Ilyés Sándor Keszeg Vilmos (szerk): Az eltűnt katona. KJNT Évkönyv 16. Kolozsvár, KJNT, A fiatalok vasárnapja Európában. BBTE KJNT, Kolozsvár, Brevete internaţionale 9. Brevete naţionale 10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu economia 11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte) (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 3

4 Criteriul II Prestigiu profesional 1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus: 62 citări Az etnográfiai leírás mint olvasmány a helyi társadalomban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Budapest, Akadémiai Irodalom és tudomány között. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Kolozsvár Szőcs Levente 2007 Két publikált népi önéltrajz irodalmi recepciója. Acta Siculica Szőcs Levente 2009 Czirják Gergely: Népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia I Az arctalan közösségtől az egyéniesített társadalom- és kultúrakutatásig. Korunk XVIII Nagy Réka 2007 Az írás szerepe egy szilágysági ember életében. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Kolozsvár Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Szalma Anna-Mária 2008 A fénykép mint narratívum. Néprajzi Látóhatár XVII Csoportok és kultúrák. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár A népmese előadásának módja és kontextusa. Ethnographia 118. (2007) Domokos Mariann 2008 Mesemondók és mesegyűjtők a 19. században: Marosi Gergely és mesélői. In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórrról. ELTE BTK Folklore tanszék. Budapest (Artes Populares 23) Szőcs Levente 2009 Biográfiák gyergyói újságokban a 20. század elején és végén. Acta Siculica Van-e szubkultúrája a népi kultúrának?in: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Kádár Kincső Tímár Krisztina 2008 A pálinka társadalomban betöltött szerepeiről. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Élettörténetek populáris regiszterekben. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Anna Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörtenetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KNT, Kolozsvár Szőcs Levente 2009 Czirják Gergely: Népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Szőcs Levente 2009 Biográfiák gyergyói újságokban a 20. század elején és végén. Acta Siculica

5 A zöldág-állítás egy funkciója: belépni az emlékezetbe. In: Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia Az írás szerepe egy asszony életében. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I II. Kolozsvár. Sciencia Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. BBTE-KJNT, Kolozsvár Írásszokások, populáris írásbeliség. (Recenzió) Korunk XX. évf. (2009) 3. sz Liszka József 2008 A kolozsvári Néprajzi Egyetemi jegyzet első három kötetéről. Eruditio Educatio Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Lajos Katalin 2008 Egyéni és közösségi értékrend. In: Bányai Éva (szerk.): Narratívák párbeszéde. Bukarest Sepsiszentgyörgy, Romániai Hungarológiai Társaság Egy Hir adás a Késő Maradékhoz századi erdélyi toronygombiratok. Marosvásárhely. Mentor Recenzió. Szabadság július 12. XVIII. évf sz Memoriale in globul bisericii. Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Szikszai Mária 2006 Szemle. NyIrK L Szilágyi Judit 2007 Recenzió. Ethnica IX Cs.Gyimesi Éva 2009 Erdélyi gombiratok (Recenzió) Korunk XX. évf. (2009) 2. sz Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Nagy Réka 2007 Az írás szerepe egy szilágysági ember életében. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Mezőségi hiedelmek. Marosvásárhely. Mentor p. (ed.2.: 2006) Balázs Lajos 2002 Látható és rejtett szinkronizáció és diakrónia az igézés gyógyításában. In: Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz Makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi. Budapest Székely Melinda 2005 Élő tárgy halott tárgy. KJNT Évkönyve 13. Kolozsvár The Role of Black Magic in Cotrolling Social Balance in Moldavian Chango Villages. In: Szeghyová Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Bratislava, pro Historia Párhonyi Timea Recenzió, Acta Etnographica. 48(3 4), pp (2003) Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár Hesz Ágnes 2005 Álom halottakkal mint élők és holtak közti kommunikáció. Ethnographia The Role of Black Magic in Cotrolling Social Balance in Moldavian Chango Villages. In: Szeghyová Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Bratislava, pro Historia Csonka-Takács Eszter 5

6 2007 Gyermekágy és asszonyavatás Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva (szerk.). Maszk, átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendesnről V. Budapest, Balassi Gáspár Kinga 2007 A kultúra performatív alakzatai. In: Változó folklór. Folcloristica Gagyi József 2008 Az egy szent testület... A kalugerek társadalmi szerepe egy székelyföldi faluban. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Pákay Viktória 2008 A szent és a laikus gyógyítók társadalmi szerepe Kárpátalján. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Pócs Éva 2008 Vízkereszt és Szent György napja Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Magyar Zoltán 2008 Kászoni népmondák. Acta Siculica Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Miklós Zoltán 2008 A hiedelmek funkciója egy személy életében. Acta Siculica Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Balázs Lajos 2009 Amikor az ember nincs es ezen a világon. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kinda István 2009 Álom, látomás vagy realitás? Acta Siculica Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica Csonka-Takács Eszter 2007 Gyermekágy és asszonyavatás Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva 8szerk.). Maszk, Átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendesnről V. Budapest, Balassi Gáspár Kinga 2007 A kultúra performatív alakzatai. In: Változó folklór. Folcloristica Gagyi József 2008 Az egy szent testület... A kalugerek társadalmi szerepe egy székelyföldi faluban. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi: Pákay Viktória 2008 A szent és a laikus gyógyítók társadalmi szerepe Kárpátalján. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Pócs Éva 2008 Vízkereszt és Szent György napja Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Balázs Lajos 2009 Amikor az ember nincs es ezen a világon. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kinda István 2009 Álom, látomás vagy realitás? Acta Siculica Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica

7 A szórványsors autobiografikus megjelenítése. In: Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Budapest, Lucidus Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Keszeg Vilmos Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a századból. I. PTE, L Harmattan, Közösségi krízishelyzeteket artikuláló látomások. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Citări în perioada ale articolelor anterioare anului citări A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata. In. Faragó József Kós Károly(red.): Népismereti Dolgozatok.1981.Bukarest Kocsis Mónika 2005 Népi gyógyászat Szitáson. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár Identitásváltás. Megjegyzések a periferikus tudás entrópia-módosulásához. In: Nemzetiség identitás. A IV. nemzetközi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba Debrecen Papp Éva 2008 Emlékhely a Szilágyságban. Hepehupa VII.(2008) A folklór határán. Bukarest.(Kriterion) Ekler Andrea 2006 Tűnődések egy dejtári egyéniség kutatása kapcsán. In: Ekler A. Mikos É. Vargyas G. (szerk.): Teremtés. L Harmattan. Bp Az írás funkciói. Lenyomatok Dienes Beáta 2005 Adalékok a férfi diákszokások történetéhez. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I II.. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Popualares II , 14. Olosz Katalin 2007 Unitárius iskolások karácsonyi és húsvéti veszekedős versei. In: S. Laczkovits Emőke Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7.I II. Sepsiszentgyörgy Veszprém II Tötszegi Tekla 2007 Hímes zsebkendők. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai kiadó Dimény Haszmann Orsolya 2007 Irott emlékek az első világháborúból. Acta Siculica Zsigmond Győző 2009 Gomba és hagyomány. Etnomikológiai tanulmányok. Sepsiszentgyörgy Budapest, LKG Pont 2009 Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Kriston Vízi József 2009 Szalmabáb a kerékpáron. Néprajzi tanulmányok. Budapest, Pont Kiadó , 142. A kéziratos füzetek költészetéről. Jelenlét. II. (1991) ; A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kórkép az igaz történetekben. 1991/43. Nagy Ilona 2006 Magyar mondakutatás fehér foltja: a modern mondák. A MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXIII. Akadémiai Kiadó, Budapest Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje.. Helikon. 1991/

8 2005 Vallási mozgalom a Bákó körnbyéki falvakban. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár Daniel Rita 2008 Mítoszképzédés, turizmus és tőkeátalakítás Farkaslakán. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT A cseberbenézés. Egy mezőségi hiedelemelem eredete és szemantikája. Néprajzi Látóhatár. Miskolc. 1992/ The Role of Black Magic in Cotrolling Social Balance in Moldavian Chango Villages. In: Szeghyová Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Bratislava, pro Historia Eleonora Sava 2007 Explorand un ritual. Cluj, Limes 2007 Offenzív mágikus rítusok a moldvai csángó falvakban. In: S. Laczkovits Emőke Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. I II. Sepsiszentgyörgy Veszprém II Kinda István 2009 Álom, látomás vagy realitás? Acta Siculica A tartalom szerveződése a beszédszokásokban. Korunk. 1993/ Kolumbán Levente 2006 Élettörténet és térélmény. Lenyomatok Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében. In. Liszka Jozsef (red.): Néprajzi Tanulmányok /201. Szlovákiai Néprajzi Társaság. Komarno. Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár. (37 60.) A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede. ( ). Erdélyi Múzeum.Cluj-Napoca. LVIIII. 1995/ Balassa M. Iván 2007 A szomszédos országok magyarságának bemutatási lehetőségei. Ethnographia 118. (2007) Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Kelt levelem Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Debrecen. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára Az írás funkciói. Lenyomatok Dienes Beáta 2005 Adalékok a férfi diákszokások történetéhez. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I II.. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Popualares II , 14. Borbély Sándor 2006 Kedves Gyermekeim... Virtuális családegyesítés, világképalkotó motívumok egy kárpátaljai parasztasszony levelezésében. Néprajzi Látóhatár XV. (2006) A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Emlékek az aranyosszéki farsangról. KJNT Évkönyve.4. Kolozsvár Kürti László 2009 Miért táncolnak az idegenek? In: Lajos Katalin Tapodi Zsuzsanna Mónika (szerk.): A hagyomány burkai. Tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára. Kolozsvár, KJNT. Kriza Könyvek A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia. CVII.(1996)

9 2007 Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság. In: Jakab-Albert-Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. KJNT. Kolozsvár Etnikai és demográfiai folyamatok Zabolán. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Orbaiszék változó kultúrája és társadalma. Sepsiszentgyörgy Gagyi József 2007 Az egy szent testület... Erdélyi Társadalom Pákay Viktória 2008 A szent és a laikus gyógyítók társadalmi szerepe Kárpátalján. In. Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Pócs Éva 2008 Vízkereszt és Szent György napja Gyimesközéplokon. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Pócs Éva: 2008 Rajtunk is történt nagy csoda. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica A román mitológia hatása a mezőségi magyar hiedelemrendszerre. In: Katona J. Viga Gyula (red.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Sepsiszentgyörgy. Bon Ami Tötszegi Tekla 2007 Hímes zsebkendők. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai kiadó Az írás a populáris kultúrában. In. Csoma Zs. Viga Gy.(red.): Európából Európába. Budapest Debrecen Szent Genovéva Genovéva-Éva. Egy ponyvatörténet folklorizálódása Gyimesközéplokon. In: szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Bp. Akadémiai Az írás funkciói. Lenyomatok Tóth Zsombor 2006 A történelem terhe. Kolozsvár, Komp-Press 2008 A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Írott szövegek egy egyén életterében. Ethnographia 109.(1998) Szent Genovéva Genovéva-Éva. Egy ponyvatörténet folklorizálódása Gyimesközéplokon. In: szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Bp. Akadémiai Az írás funkciói. Lenyomatok Nagy Réka 9

10 2007 Protestáns mártirológia és élettörténeti narráció. In: Balázs Mihály Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció. Kolozsvár Tötszegi Tekla 2007 Hímes zsebkendők. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai kiadó Dimény Haszmann Orsolya 2007 Irott emlékek az első világfháborúból. Acta Siculica Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT A béka a hiedelmekben. In. KJNT Évkönyve 6. Kolozsvár, Gazda Klára 2008 Közösségi tárgykultúra művészeti hagyomány. KJNT BBTE. Kolozsvár, Írás, írott kultúra, folklór. A KJNT Évkönyve 7. Cluj, Tötszegi Tekla 2007 Hímes zsebkendők. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai kiadó A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár. Tankönyvkiadó. 256 p (Szerzők: Demény István Pál, Gazda Klára,, Tánczos Vilmos) (második kiadás: 2008) Zsigmond Júlia 2008 Egy továbbmesélt katonatörténet. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Kriston Vízi József 2009 Szalmabáb a kerékpáron. Néprajzi tanulmányok. Budapest, Pont Kiadó , 142. Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica Nők a nemiségen innen és túl. In. Küllős I.(red.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kulturában. Budapest Deáky Zita 2005 A női tisztaság és tisztátalanság. KJNT Évkönyve 13. Kolozsvár, Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár. (37 60.) Századeleji gyászjelentő lapok. In. KJNT Évkönyve 7.Kolozsvár Salló Szilárd 2007 Egy egyén tulajdonában lévő gyászjelentő-gyűjtemény vizsgálata. Acta Siculica ( ) Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer. Ethnographia. 110.(1999) Vallási mozgalom a Bákó körnbyéki falvakban. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár Benedek Katalin (közreadja) 2006 A tengeri kisasszony. Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménte egész Magyarországról Budapest, Balassi A gyűjtő és a hiedelem. In. Ujváry Zoltán (szerk.): Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Debrecen Ozsváth Imola 2008 Néptanítók néprajzi munkássága. Néprajzi Látóhatár XVII (2008) Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban. In. Cseri M. Kósa L. T. Bereczki I.(red.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szentendre. (Ungaria) Az írás funkciói. Lenyomatok

11 Salló Szilárd 2007 Egy egyén tulajdonában lévő gyászjelentő-gyűjtemény vizsgálata. Acta Siculica ( ) 2009 Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Táj és kép. KJNT Évkönyve 9. Kolozsvár Ilyés Sándor 2007 Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredforulón. Erdélyi Társadalom sz Ilyés Sándor 2008 Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón. In: Ilyés Sándor (szerk.): Lokális és transznacionális életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár Egy látomás. Az esemény, a reprezentáció és az ítélkezés. Kalligram. (Bratislava) 2001/ Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár. (37 60.) 2009 Közösségi krízishelyzeteket artikuláló látomások. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Az írás és a beszéd konfliktusa: egy írástudó asszony pere. Néprajzi Látóhatár. X. 2001/ Kinda István 2005 A társadalmi kontroll és inézéményei a moldvai falvakban. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár Szőcs Levente 2007 Két publikált népi önéltrajz irodalmi recepciója. Acta Siculica Kinda István 2007 Büntető szokások a moldvai csángóknál. Erdélyi Társadalom Kinda István 2008 Archaikus büntető szokások a moldvai csángóknál. In: Ilyés Sándor (szerk.): Lokális és transznacionális életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár Szőcs Levente 2009 Czirják Gergely: Népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Irodalom a regionális kultúrában. In. Sztranyiczki Mihály (szerk.): Szép apostoli élet. Balázs Ferenc ( ) Centenárium. Kolozsvár Nagy Olga 2005 Öregek és fiatalok könyve. Erdélyi Gondolat, Palástban. Lelkészek szórványban. Mentor, Marosvásárhely (Kiadásra előkészítette~) 2008 Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta Siculica Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. Kolozsvár.KOMP-PRESS Kinda István 2005 A társadalmi kontroll és intzéményei a moldvai falvakban. In: Kinda I. Pozsony F. (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kolozsvár The Role of Black Magic in Cotrolling Social Balance in Moldavian Chango Villages. In: Szeghyová Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Bratislava, pro Historia Blos Jáni Melinda 2005 Ki kicsoda a hiedelemszövegekben? Tabula 8 (1) Simon Zoltán 11

12 2006 Narratív képletek a bálintfalvi görög katolikusság rendszerváltás utáni visszaemlékezéseiben. Néprajzi Látóhatár XV Tóth Zsombor 2006 A történelem terhe. Kolozsvár, Komp-Press Eleonora Sava 2007 Explorand un ritual. Cluj, Limes Offenzív mágikus rítusok a moldvai csángó falvakban. In: S. Laczkovits Emőke Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. I II. Sepsiszentgyörgy Veszprém II Gáspár Kinga 2007 A kultúra performatív alakzatai. In: Változó folklór. Folcloristica Irodalom és tudomány között. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Dimény Haszmann Orsolya 2007 Irott emlékek az első világfháborúból. Acta Siculica Pócs Éva 2008 Rajtunk is történt nagy csoda. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Zsigmond Júlia 2008 Egy továbbmesélt katonatörténet. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Szilágyi Levente 2009 Az államhatár hatása. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT Balázs Lajos 2009 Amikor az ember nincs es ezen a világon. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Szőcs Levente 2009 Biográfiák gyergyói újságokban a 20. század elején és végén. Acta Siculica A genealógiai emlékezet szervezése. In. Árva Judit Gyarmati János (szerk.): Közelítések az időhöz. Tanulmányok. Tabula könyvek 3. Néprajzi Múzeum. Budapest p Az írás funkciói. Lenyomatok Rezessy Anna 2008 A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának sirató és búcsúztató szöveganyaga. In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórrról. ELTE BTK Folklore tanszék. Budapest (Artes Populares 23) Tötszegi Tekla 2008 A mérai viselet változása a 20. században. Mentor, Marosvásárhely A félrevezető narratívum mint elbeszélési stratégia. Ethnographia 113. (2002) Szőcs Levente 2009 Czirják Gergely: Népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. A KJNT Évkönyve 17. Kolozsvár, KJNT A mai nap mint rítus és mítosz. Tabula. 6 (2) Hiedelmek kora korunk hiedelmei.korunk. XIV.(2003) 3.sz Virt István 2007 A lélek átváltozásai. In: Pócs Éva (szerk.). Maszk, Átváltozás, beavatás. Tanulmányok a transzcendesnről V. Budapest, Balassi Tájban élő ember: hiedelem és biográfia. In: Viga Gyula et alii. (szerk.): Vándorutak Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkamából. Budapest, Archaeolingua Viga Gyula 2005 A táj átalakítása és a hagyományos népi kultúra korszakai. KJNT Évkönyve 13. Kolozsvár, Blos Jáni Melinda 2005 Ki kicsoda a hiedelemszövegekben? Tabula 8 (1) Csergő Melinda 2006 Hiedelmi vizsgálódás. Lenyomatok 5. Kolozsvár. (37 60.) 12

13 Szíjártó Zsolt 2007 Tájkép és emlékkép. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Kolozssvár, Sciencia Viga Gyula 2009 Bodrogközi tanulmányok. Miskolc, Történetek a lüdércről. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Gondolat Európai Folklór Intézet. Bp Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Kinda István 2009 Álom, látomás vagy realitás? Acta Siculica Detrehemtelep. Adatok Detrehemtelep történetéhez. Torda, Hiperborea Kiadó Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT A rontás és gyógyítás mint irodalmi trópus. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi. Budapest Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Határ, határmódosítás, határátlépés.történetek a kisebbségi sorsról. Néprajzi Látóhatár. XIII. (2004) Nagy Réka: Az írás szerepe egy szilágysági ember életében. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. KJNT, Szilágyi Levente 2008 Határhelyzetben. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Az ünneplő Torda. Az ünneplés alkalmai és terei egy kisvárosban. In: Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Budapest, A vasárnap szerkezete...in: Keszeg Vilmos Pozsony Frenc-Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. Kolozsvár, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KJNT Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok. Monográfia. I II. Marosvásárhely Mentor. Balázs Lajos 2006Aranyosszék népköltészete. (recenzió) Székelyföld. X(2006) Szent Genovéva Genovéva-Éva. Egy ponyvatörténet folklorizálódása Gyimesközéplokon. In: szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Bp. Akadémiai Farkas Judit 2008 Létra, ami összeköti az eget és a Földet. In: Ekler A. Mikos É. Vargyas G. (szerk.): Teremtés. L Harmattan. Bp Megjegyzések egy Csokonai-vers népszerűaségéről. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I II.. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Popualres II Bottyán Katalin 2006 Egy parasztasszony naplójának lélektani motívumai. Ethnica VIII/ A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttese. In: Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, L Harmattan PTE

14 Zsigmond Júlia 2008 Egy továbbmesélt katonatörténet. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Rezessy Anna 2008 A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának sirató és búcsúztató szöveganyaga. In: Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórrról. ELTE BTK Folklore tanszék. Budapest (Artes Populares 23) Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta siculica A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Andrásfalvy Bertalan et alii (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. L Harmattan. Budapest Laczendorfer Zsuzsanna 2005 Újabb adalékok egy balladakutatáshoz. In: Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I II.. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Popualres I Lajos Katalin 2008 Egyéni és közösségi értékrend. In: Bányai Éva (szerk.): Narratívák párbeszéde. Bukarest Sepsiszentgyörgy, Romániai Hungarológiai Társaság Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Tankönyvkiadó (ed.2.: 2008) Zsigmond Júlia 2008 Egy továbbmesélt katonatörténet. In: Ilyés Sándor-Jakab Albert Zsolt-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, BBTE KJNT Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos-Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE KJNT Kriston Vízi József 2009 Szalmabáb a kerékpáron. Néprajzi tanulmányok. Budapest, Pont Kiadó , 142. Fodor Attila 2009 Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta Siculica Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 4.1.Premiul Arany János, Academia Maghiara, Placa Györffy István. Asociatia Etnografica Maghiara, Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) - Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) HASZMANN Orsolya: Írott emlékek az első világháborúból: "Leveleskönyv" (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] ILYÉS Sándor: Az erdélyi sajtó csángóképe az ezredfordulón (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] IMRE Éva: Az önéletírás és szerzője. Diószegi Anna önéletírásának elemzése (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] KOCSIS Mónika: Betegség-történetek a kollektív emlékezet közegében és a biográfiában (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] BAJKÓ Árpád: Táltos-tanítványság viszonyok és kontextusok (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] 14

15 BALOGH Andrea: Polgárfogalom-konstrukció és identitás kapcsolatainak vizsgálata Márai Sándor két műve alapján (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] CSERGŐ Melinda: Tárgyiasult szövegek és elbeszélt tárgyak egy levelezés értelmezési lehetőségeiről (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] FAZAKAS Orsolya: Egyén, identitás, narratívum (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] TATÁR Erzsébet-Tímea: Szövegrepertoár és szöveghasználat egy mezőségi személy esetében (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] SZALMA Anna-Mária: A fénykép mint narratívum: kísérlet egy egyéni fényképállomány értelmezésére (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] SALLÓ Szilárd: Rontáshiedelmek, hiedelemszerepek egy gyimesi közösségben (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] PÉTER Kinga: A boszorkányhiedelmek rendszere és funkciói Kalotaszegen (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] PETE-KOMÁROMY Sára: A gyermekijesztés szerepe és használata a Szatmár megyei Kaplonyban (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] PÉTER Enikő: A kollektív emlékezet szerepe az identitás konstruálásában Aranyosegerbegyen (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] TÖRÖK Annamária: A vőfélyversek a hóstáti lakodalomban (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] FODOR Attila: Az aranyosszéki halottbúcsúztató versek műfajának vizsgálata (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] TATÁR Erzsébet-Tímea: Egy mezőségi népi specialista biografikus reprezentációi és élettörténeti stratégiái (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] SZALMA Anna-Mária: Fénykép, idő és térújabb kísérlet egy egyéni fényképállomány értelmezésére (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] SALLÓ Szilárd: A jósok szerepe az urszita és egyéb egyénre irányuló rontások kezelésében Gyimesfelsőlokon (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] NAGY Réka: Az írás szerepe egy szilágysági ember életében (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] PUSZTAI Emese: Egy értelmiségi napló elemzésea történetírás Fábián Ernő naplójában (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] MADARAS Hajnal: A horoszkóp mint reprezentáció (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] DÉNES Ida: Életmód és értékrend egy ároni család három nemzedékében (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos ) [Lucrare de licenţă] FODOR Attila: Hiedelemképzetek egy aranyosrákosi asszony élettörténetében (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] GYÖRGY Imola: Bernády György a 20.század eleji polgármester lokális mítoszta Marosvásárhelyen (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] SZABÓ Krisztina: Esemény és reprezentáció: Corvin Anton a kolozsvári csodatevő halott esete (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] SÁNDOR Edit: Az egyéni emlékezet szerveződése: Sándor Jenő-Benjámin élettörténete (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] PUSZTAI Emese: Adaptációs stratégiák és dimenziók egy életrajzi elbeszélésben: Fábián Ernő naplója (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Disertaţie master] PAP Lenke: A IIvilágháború eseményeire való emlékezés Cegőtelkén (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] BARTHA Dalma: Rolul scrisului în viaţa oamenilor din Pănet (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] TÍMÁR Krisztina: Analiza dosarelor de securitate (Profesor coordonator: Keszeg Vilmos) [Lucrare de licenţă] - Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) AMBRUS Judit: Schimbarea siţuaţiei şi statul bătrânilor din Chidea şi Viştea în seolul XX. (Profesor coordonator: dr. Keszeg Vilmos) OZSVÁTH Imola : Biografii şi reprezentări autobiografice de dascăli (secolul 20). (Profesor coordonator: dr. Keszeg Vilmos) SZŐCS Levente: Funcţiile autobiografiilor populare din zona Gheorgheni în secolul 20 (Profesor coordonator: dr. Keszeg Vilmos)

16 5.2.4.TÖTSZEGI Tekla : Procesul de schimbare al portului din Mera (judeţul Cluj) în secolul 20. (Profesor coordonator: dr. Keszeg Vilmos) Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 1.TÖTSZEGI Tekla : A mérai viselet változása a 20. században AMBRUS Judit: Az idősek helyzetének és státusának változása Kidében és Magyarvistában a 20. században OZSVÁTH Imola : Udvarhelyszéki pedagógusok a 20. században. Életpályák és élettörténetek SZŐCS Levente: 20. századi gyergyói népi önéletrajzok. A népi önéletírás funkciói Post-doctoranzi (lista nominală) 6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) - Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) - Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 1 - Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) AMBRUS Judit: Az idősek helyzetének és státusának változása Kidében és Magyarvistában a 20. században SZAKÁL Anna (din anul 2009) - Post-doctoranzi (lista nominală) 7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 8.1.Néprajzi Látóhatár Ungaria 8.2.NyIrK Cluj 8.3.Alimori Bucharest University 9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi valoarea) 10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) Am făcut parte din grupul de profesori din Ungari a, Franta, Cehia, Bulgaria şi Italia care între a pegătitprogramul de masterat european Master TEMA-Theme: Territoires européens (civilisation, nation, région, ville): Identité et développement 11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi valoarea) 11.1.Arany János Közalapítvány a Tudományért. Téma: Az epikus folklóralkotások előadásának módja és kontextusa. Időpont: okt június 30. Nyilvántartási szám: 730/ HUF MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram Kuratóriuma. Redactarea cursului universitar Alfabetizáció, írásszokások, népi írásbeliség HUF 11.3.MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program. A mezőségi kutatások irodalma. 2007/2008. Suma HUF 11.4.MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program. Téma: Erdélyi szövegkorpuszok feltárása (Szőcs L., Bajkó Á.). 2008/B/06/cs. Suma: HUF 11.5.MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program. Téma: Az Erdélyi Mezőség életpályák és élettörténetek. (Bajkó Á., Szalma A., Ozsváth I.) 2009C00101CS. Suma: HUF 16

17 12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 12.1.Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete. Téma: XX. századi erdélyi néptanítók életpályájának és élettörténetének elemzése. Időpont: okt július. Nyilvántartási szám: 1454/2004. Bursă de cercetare, 3 membri Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete. Téma: Lokális mítoszok feltárása a lokális közösségek emlékezési gyakorlatának szövegbázisai. Nyilvántartási szám: 1055/ Bursă de cercetare, 3 membri. 13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 13.1.A történetmondás formái. Debrecen. 2-5 mai Az írott kultúra. Miskolc mai A történetmondás antropológiája. Pécs. 13 febr. 28 martie A történetmondás antropológiája. Budapest, aprilie A lokális emlékezet. A genealógiai emlékezet. Budapest, Atelier. 20. oct Történelmi emlékezet. Blagoevgrad, Bulgaria. 4-5 decembrie Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 14.1.C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlurilor de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetator stiintific gradul I si cercetator stiintific gradul II., Membru în comisie de doctorat, Budapesta, ELTE, 2005 (Komáromi Tünde: Rontás és társadalom Aranyosszéken. Budapest, 2005) Membru în comisie de doctorat, Budapesta, ELTE, 2008 (Kovács Anikó: A népnevelés társadalompszichológiai tényezői a 20. századi székely és csángó népnevelők élettörténetinek összehasonlító elemzése alapján. Budapest, 2008) 14.4.Membru în comisie de doctorat, Pecs (Ungaria), 2008 (: A magyar honfoglalás szöveghagyománya. Pécs, 2008) Membru în comisie de doctorat, Cluj, 2008 Zsidó Ferenc: Történeti néphagyomány egy Nagy-Küküllő menti kisrégióban. Kolozsvár, június Membru în comisie de doctorat, Cluj, 2009 (Lajos Katalin: Típusok és variánsok a romániai magyar frazeológiában, 2009) Membru in comisie de doctorat, Budapesta, ELTE, 2009 (Nagyné Frauhammer Krisztina: Szemben a feledéssel. Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. Budapest, 2009) Membru in comisie de doctorat, Bucuresti, 2010 (Trăirea detenţiunii şi naraţiunea în proza maghiară a secolului 20. Fogságélmény és narráció a 20. századi magyar prózában. Bucuresti, 2010) 15. Conferinţe invitate internaţionale 15.1.Élaboration et transmission du petit patrimoine des albums amicorum roumains. Le petit patrimoine européen. Colloque international francophone. 19e atelier du réseau F.E.R.-Eurethno. Montpellier, septembre La fete du village et ses rapports aux Mémoriaux du 17 20e siecle palcés dans le globe des tours d églises transylvaines. XXe Atelier EURETHNO: Patrimoine festif européen. Universidade Católica Portuguesa. Braga. 1 3 septembre A történelmi emlékezet alakzatai. Budapest. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Folklór és történelem. Budapest, MTA Néprajzu Kutatócsoport november 30. december 1. Lokális történelem, lokális emlékezet századi erdélyi gombiratok. Kolozsvár. BTE MTA ITI A katonaság: egy intézmény jelentései, funkciói. Az eltűnt katona. KJNT BBTE december Biografii colective şi individuale. Surse şi metode. Seminarul de I sntruire pentru management de proiect. Cercetări de etnologie şi antropologie. Catedra de L iteratura Romana, teorie literara si et nologie. Cluj, noiembrie La représentation narrative de la mort et de la réssurection (Roumanie). Les rites de la Semaine pascale : mort et résurrection. Univ. de Cosenza, Calabre, 6-8 septembre

18 15.7.Az írás a mindennapi életben. Új média, médiakonvergencia, kulturális változások. Sapientia EMTE, Marosvásárhely március Életvezetési stratégiák a szórványban. Szórványok egyesítése. Híd Európáért Nemzetiségi Civil Egyeztető Fórum. Kolozsvár, április Élettörténetek individuális használatban. Szerkesztési és használói stratégiák. A magyar néprajztól az európai etnológiáig, a kulturális és szociálantropológiáig. Pécs. Tudományegyetem május A betegség megjelenítésének kontextusai és stratégiái. Pécsi Tudományegyetem A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Bizottsága MNT Folklór Szakosztálya: Mágikus és szakrális medicina. Pécs, szept Immortaliser le souvenir du défunt. XXIIIe Atelier EURETHNO, Saint-Petersbourg (Russie): Nouvelles approches de l identité culturelle : fêtes des morts, cimetières et tombes comme éléments de l identité en Europe septembre Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 16.1.Oameni, cariere, biografii. La ce serveşte biografia? Colocviul internaţional organizat de UBB, Catedra de Entografie şi Antropologie Maghiară, 20 ianuarie Le dimanche et les saisons. Les activités festives des jeunes le dimanche en Europe. 21e Atelier EURETHNO. Cluj, 1 3. sept

19 III. Realizare remarcabilă (Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) În ultimii ani cercetările mele s-au orientat în două direcţii. Am început cercetarea biografiilor colective şi individuale din secolul 20. Pe rând, împreună cu studenţi şi absolvenţi, pe baza interviurilor efectuate am reuşit să fondăm baze de date referitoare la viaţa persoanelor reprezentând categoria socială a aristocraţiei transilvănene, a preoţilor protestanţi, a dascălilor, a inginerilor (din epoca comunistă) şi a artiştilor populari. Am redactat metodologia analizei acestor date biografice. Până în prezent au fost publicate trei volume cuprinzând biografia preoţilor, dascălilor şi artiştilor populari. Volumele au avut o recepţie pozitivă. Analiza biografiilor inginerilor se desfăşoară în prezent. În anul 2006, cu sprijinul catedrei, am organizat conferinţa internaţională Oameni, cariere, biografii (cu participanţi din Paris, Ber lin, Budapesta, Cluj, Timişoara), în anul 2007 publicând volumul conferinţei. În acest domeniu, sub îndrumarea mea studenţii au redactat cca 15 lucrări de diplome, disertaţii şi teze de doctorat. Cu această temă am fost prezent la mai multe conferinţe internaţionale (Cluj 2006, Vallelonga 2008, Budapest 2009, Pecs 2009). Din anii 1990, am început cercetarea culturii populare scrise, tradiţiile şi formele scrisului cotidian. Această cercetare încearcă să urmărească marele cotituri ale istoriei scrisului (alfabetizare, manuscris, tipărit, scris electonic, xerocopiere; scris cotidian). Pentru prima dată în etnologia maghiară, am organizat conferinţă pe tema culturii scrise, precum şi expoziţie din manuscrise anonime. Aceste cercetări au fost sintetizate în ultimii ani. De 5 ani am introdus în planul de învăţământ al specializării etnologie disciplina Antropologia scrisului. În anul 2006 am publicat monografia Memoriale din globurile bisericeşti din secolul , iar în anul 2008 am publicat monografia Alfabetizare, obiceiurile scrisului, cultura populară scrisă. Am coordonat mai multe cercetări pe teren, lucrări de diplomă. Din anul 2010 am fondat o arhivă digitală a manuscriselor cotidiene din secolul În anul 2008, la Editura Mentor din Tg. Mureş am lansat colecţia Oameni şi contexte, colecţie în care doctoranzii mei anual publică 2 volume de texte populare scrise inedite. Până în prezent au apărut 3 volume, în viitorul apropiat vor apare următaorele 2 volume pe anul Cu această temă am fost invitat la mai multe conferinţe internaţionale (Montpellier 2005, Braga 2006, Budapesta 2006, Cluj 2006, Saint Petersbourg 2009, Tg. Mureş 2009). Data: Semnătura: Certific validitatea datelor prezentate Sef de catedră, 19

Dosar individual. Notă: Toate datele se referă la perioada Criteriul I Output

Dosar individual. Notă: Toate datele se referă la perioada Criteriul I Output ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică şi Tehnică Domeniul ştiinţific. palzeusz@geografie.ubbcluj.

Dosar individual. Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică şi Tehnică Domeniul ştiinţific. palzeusz@geografie.ubbcluj. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific.

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual (propunere) Visky András

Dosar individual (propunere) Visky András ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate)

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. vajdandras@yahoo.com

Dosar individual. vajdandras@yahoo.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatură Maghiară Literatură

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatură Maghiară Literatură ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Litere Etnologie http://ispmn.gov.ro/peti-lehel/ petilehel@yahoo.com

Dosar individual. Facultatea de Litere Etnologie http://ispmn.gov.ro/peti-lehel/ petilehel@yahoo.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate)

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. pozsonyferenc@yahoo.com

Dosar individual. pozsonyferenc@yahoo.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére

ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére Szerkesztette: Jakab Albert Zsolt Kinda István Kriza János Néprajzi Társaság Szabadtéri Néprajzi Múzeum Székely Nemzeti Múzeum Kolozsvár 2015 A kötet kiadását

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatura Maghiară filologie.

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatura Maghiară filologie. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Folklór és Irodalom tematika és olvasmányok

Folklór és Irodalom tematika és olvasmányok Folklór és Irodalom tematika és olvasmányok Tanév: 2014/2015, 1. félév PPKE BTK - Magyar nyelv és irodalom szak, levelező tagozat Oktató: Paál Zsuzsanna Ph.D (E-mail: paalzsuzsa@gmail.com) Óraszám: 10

Részletesebben

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Peti Lehel Nemzeti Kisebbségkutató Intézet petilehel@yahoo.com SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Előadó: dr. Tánczos Vilmos (tanczosvilmos@yahoo.com)

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Curriculum vitae. Lajos Katalin. 10. iunie Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Lajos Katalin. 10. iunie Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Lajos Katalin lajoskati@yahoo.com 10. iunie 1971. Miercurea Ciuc Funcţia şi locul de muncă (universitatea,

Részletesebben

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Néprajz I. év. Hétfő Kedd Szerda csütörtök péntek. 240-es terem. 240-es terem. Pozsony Ferenc

Néprajz I. év. Hétfő Kedd Szerda csütörtök péntek. 240-es terem. 240-es terem. Pozsony Ferenc Néprajz I. év Hétfő Kedd Szerda csütörtök péntek Művészet és kultúra e Művészet és kultúra sze Etnográfia II. A népi kult. Térbeli tagolódása. Tájegységek sze Etnográfia II. A népi kult. Térbeli tagolódása.

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Dosar individual. Teologie Reformata, Teologie Istoria bisericii.

Dosar individual. Teologie Reformata, Teologie Istoria bisericii. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek)

Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek) Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek) tantárgyleírás Évfolyam: Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, II. évfolyam 2012/2013., 2.

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek)

Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek) Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek) tematika és könyvészet Tanév: 2012/2013., 1. félév Évfolyam: Sapientia EMTE, Kolozsvári

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Nyelv és kultúra a változó régióban VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár, Románia 2011. augusztus 22 27.

Nyelv és kultúra a változó régióban VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár, Románia 2011. augusztus 22 27. Nyelv és kultúra a változó régióban VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár, Románia 2011. augusztus 22 27. Language and Culture in a Changing Region 7th International Congress of Hungarian

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

Dosar individual (propunere)

Dosar individual (propunere) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kulturális gyakorlat és reprezentáció Szerkesztette Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR, 2013 Kiadja a KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek)

Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek) Kultúrtörténet Népi kultúra a magyar magaskultúrában (tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek) tantárgyleírás Évfolyam: Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, II. évfolyam 2014/2015., 2.

Részletesebben

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének konferenciája a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 jelű, Jól-lét az információs társadalomban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie 1 GREGUS-FORIS ZOLTÁN 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 23. 09. 1973, Odorheiu-secuiesc 2. FUNCŢIA: lector universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Dr. 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea, Departamentul de Filosofie în

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. A kötet megjelenését a támogatta. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24 Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban Szerkesztette Keszeg Vilmos

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Magyar folklór (tematika és könyvészet a kurzus első 7 előadásához)

Magyar folklór (tematika és könyvészet a kurzus első 7 előadásához) Magyar folklór (tematika és könyvészet a kurzus első 7 előadásához) Évfolyam: Magyar főszak, I. évfolyam 2014/2015., 2. félév Oktató: Tánczos Vilmos docens E-mail: tanczosvilmos@yahoo.com Az óra időpontja,

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem Fordító és tolmács mesteri szak Pályaalkalmassági interjú 15-ös terem 1 Barabas F.-R. Blanka 9,00-9,10 2 Bartha E. Éva 9,10-9,20 3 Kiss Z. Tünde 9,20-9,30 4 Kopacz N. Réka-Orsolya 9,30-9,40 5 Szécsi J.

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016 CLASA A V-A 1 KNCZEL RSZ Şcoala Gimnazială, Camin 570 Bréda Bernadett 2 ANTAL BALÁZS Liceul Tehnologic "Petőfi Sándor", Dăneşti 571 Szőcs Judit 3 BALLA Şcoala Gimnazială "Majláth Gusztáv Károly" 572 Sárig

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

DEMETER ZSUZSA. Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com

DEMETER ZSUZSA. Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com DEMETER ZSUZSA Személyi adatok Név: Demeter Zsuzsa Születési dátum: 1977. 12. 12. Születési hely: Székelyudvarhely

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

2006-tól: Tájegység születik Erdélyi Néprajzi Tájegység megvalósítása a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. (csoportos, folyamatban)

2006-tól: Tájegység születik Erdélyi Néprajzi Tájegység megvalósítása a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. (csoportos, folyamatban) Szőcsné Gazda Enikő Szakmai tevékenységek a. Kutatási projektek: 2011 2014: Székelyfüld népművészeti kutatásának története. (MTA Bolyai Ösztöndíj, egyéni) 2011 2012: A Székely Nemzeti Múzeum néprajztudományi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

A 2004/2005-ös tanév versenyeredményei

A 2004/2005-ös tanév versenyeredményei A 2004/2005-ös tanév eredményei A legkiemelkedőbb eredmények Országos A tanuló neve Osztálya Tanára 2. OKTV filozófia Szarka Klára 12/3 Bacsó László 10. OKTV filozófia Sólyom Alíz Farkas Tamás, Menyhért

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

3. A Székely Nemzeti Múzeum. Kiadja a Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, oldal

3. A Székely Nemzeti Múzeum. Kiadja a Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, oldal Kinda István Publikációk a) Önálló kötet 1. Vöfély história. Egy évszázados vőfélykönyv Középajtáról. (Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Kinda István) Tortoma Könyvkiadó,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Szakirodalom. Megjegyzés: A vizsgatételek kidolgozásához mindenekelőtt a (zölddel) kiemelt könyvészeti tételeket ajánlom. T. V.

Szakirodalom. Megjegyzés: A vizsgatételek kidolgozásához mindenekelőtt a (zölddel) kiemelt könyvészeti tételeket ajánlom. T. V. Szakirodalom Megjegyzés: A vizsgatételek kidolgozásához mindenekelőtt a (zölddel) kiemelt könyvészeti tételeket ajánlom. T. V. ARENS, Meinolf BEIN, Daniel 2004 Katolikus magyarok Moldvában. In: Rosetti,

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása

Szavazókör nyitvatartása 1. Airault Frédérick Sebastien anyanyelvi lektor Francia Tanszék 2. Balló Ilona Larisza nyelvtanár Szlavisztikai Intézet 3. Dr. Bartáné Kustár Katalin ügyvivő-szakértő Dékáni Hivatal 4. Bertalan Ibolya

Részletesebben

A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2013. november 2015. október)

A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2013. november 2015. október) Acta Siculica 2014 2015, 7 20 A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2013. november 2015. október) Tisztelettel köszöntöm mindazon olvasóinkat, akik érdeklődve veszik kézbe évkönyvünk, az Acta Siculica

Részletesebben

Magyar folklór (tematika és könyvészet a kurzus 7 előadásához)

Magyar folklór (tematika és könyvészet a kurzus 7 előadásához) Magyar folklór (tematika és könyvészet a kurzus 7 előadásához) Évfolyam: Magyar főszak, I. évfolyam 2016/2017., 2. félév Oktató: Tánczos Vilmos docens E-mail: tanczosvilmos@yahoo.com Az óra időpontja,

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania Körmöczi János Fizikusnapok Zilele Fizicienilor Körmöczi János Marosvásárhely, 2013. szeptember 27-29.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat

2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat 2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat Aknai Katalin Készman József Kopócsy Anna Molnár Mária Szilágyi Gábor Verba Andrea I Beke Zsófia Hock Beáta Hornyik Sándor Katona

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Janos, Kassay Adresa Str. Patinoarului nr.10/a/9, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, România Telefon 0266320160 Mobil: 0740173164 Email kassayjanos@sapientia.siculorum.ro

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Országos Nyílt "A" és "B" Kategóriás Mazsorett Verseny PÜSPÖKLADÁNY március 12.

Országos Nyílt A és B Kategóriás Mazsorett Verseny PÜSPÖKLADÁNY március 12. BAT CAD SOLO 1. Ábrahám Alexa Classicon KTSE Szeged 8,807 2. Dányi Bodza Anna Százszorszép Mazsorett Csoport Szendrő 8,771 3. Nagy Dzsenifer Fanni Classicon KTSE Szeged 8,614 4. Ludányi Noémi ÍRISZ Majorette

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév egyéb versenyei

A 2013/2014-es tanév egyéb versenyei A 2013/2014-es tanév egyéb ei tantárgy neve A továbbjutó tanuló neve, osztálya helyezés a helyezés a megyei Döntőben (II.) A szaktanár/felkészítő tanár/mentortanár neve Rozsos Tina 7.A 1. dr. Bálintné

Részletesebben