emotívum KÖSZÖNJÜK, hogy olvassa hírlevelünket!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "emotívum KÖSZÖNJÜK, hogy olvassa hírlevelünket!"

Átírás

1 1 / >>>> emotívum KÖSZÖNJÜK, hogy olvassa hírlevelünket! 18. szám emotívum október 07. A VMF ingyenes elektronikus hírlevele Ez a hírlevél 470 címre jut el. K Ü L D J E T O V Á B B H Í R L E V E L Ü N K E T BARÁTAINAK, ISMERİSEINEK! Részletek: Hírek a VMF háza tájáról Tekintse meg honlapunkat Kísérje figyelemmel a VMF honlapján található Eseménynaptár t. Itt a VMF eseményeirıl értesülhet! Tisztelt Hölgyem, Uram! A Polgárok Háza szeretettel meghívja Önt Kárpát-medencei Magyar Népmővészet sorozatának 15. rendezvényére: Bácska, Bánát és Szerémség magyarságának élı népmővészete Idıpont: október 7. péntek 18 óra Helyszín: Polgárok Háza, 1089 Budapest Visi u. 6. Munkatársaink Délvidéken jártak, kérem tekintse meg az ott készült rövidfilmet az alábbi hivatkozásra kattintva: További részletek a honlapunkon. Mősor: 18 órakor népmővészeti kiállítás nyílik a szabadkai székhelyő Vajdasági Magyar Folklórközpont kézmőves tagságának alkotásaiból A kiállítást megnyitja: Siflis Zoltán, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának elnöke, Balázs Béla díjas filmrendezı. Tárlatvezetést tart: Raj Rozália, a kiállítás rendezıje 18.30: Délvidéki hagyományırzı csoportok estje Közremőködnek: A kupuszinai (Bácskertes) József Attila Általános Iskola Kiskrajcárka énekcsoportja, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Mővelıdési Egyesület Gyöngyösbokréta néptáncegyüttese és fúvószenekara; a topolyai Kodály Zoltán Magyar Mővelıdési Központ Csörgı citerazenekara; Dobradósi asszonykórus, Dobradópuszta, Petıfi Sándor Kulturális Egyesület; a csantavéri Mendicus Mővészeti Központ tamburazenekara; valamint Lıcsei Antal mesemondó, Hertelendyfalva, Tamási Áron Székely Magyar Mővelıdési Egyesület. Az est végén kóstoló jellegzetes helyi ételekbıl és italokból a.. Maurer Oszkár (Hajdújárás) - szerémségi borok b.. Lódi pincészet (Bácsfeketehegy) borai c.. Dobradóról szerémségi borok d.. a csantavéri Vörös Róbert pálinkái e.. bácsfeketehegyi Horkai-féle meggytargyi (pálinka) f.. valamint ízek Bácskából, Bánságból, Szerémségbıl: Doroszló, Csantavér, Kupuszina, Topolya, Dobradó és Hertelendyfalva házi süteményeit kóstolhatjuk meg A belépés díjtalan, adományával kérjük támogassa a rendezvény létrejöttét! Bankszámlaszámunk: (Szövetség a Nemzetért

2 2 / 15 Alapítvány) Továbbiak a rendezvénysorozatról: Polgárok Háza 1089 Budapest Visi u. 6. Telefon: +36-1/ Elektronikus levél: Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011 F E L H Í V Á S Martin György Néptáncszövetség Budapest Vajdasági Magyar Folklórközpont Szabadka Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ Újvidék meghív valamennyi hazai és határon túli felnő magyar néptáncegyü est, hogy vegyen részt a szakmai minősítést adó Néptáncosok Országos Bemutató Színpada évi fesztiválján. A kiíró szándéka, hogy a minősítő fesztiválok megrendezésével lehetőséget teremtsen a néptáncegyü esek magas művészi színvonalú színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a szakmai megmére etéshez. A rendezők célja, hogy lehetővé tegyék a minősülni kívánó együ esek műsorainak összemérhető, azonos szempontrendszer alapján történő szakmai értékelését és egységes minősítési rendszer kialakítását. A minősítő fesztiválra történő érvényes jelentkezés és részvétel feltételeit a felhívás mellékletét képező Tájékoztató tartalmazza. PINOKIO Balog József fajáték készítı 24430, Ada, Vajdaság Ul: Save Kovacevica br. 44 Szerb Köztársaság Mobtel: (+381) 063/ HELYSZÍN: Újvidéki Színház (Novosadsko pozorište, Jovana Subotića 3-5, Újvidék) november A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada fesztiválon minősülni kívánó együ eseknek olyan, perces, szerkeszte (non-stop) műsort kell bemutatnia, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az, dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak). A minősítő műsor több tájegység tánc, zenei és viselet hagyományaiban való jártassággal vagy egy tájegység - több tánctípust tartalmazó hagyományainak elmélyült ismeretével mutassa be az együ es sokoldalú tánctudását, előadói képességét, változatos, igényes színpadi megjelenését. A színpadon láto műsor művészi összhatását 5 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján: 1./ Műsorszerkesztés, dramaturgia, 2./ Folklorisztikai hitelesség, 3./ Koreográfiai megformálás, 4./ Színpadi megjelenés, 5./ Ének-zenei előadás, 6./ Előadói színvonal. Az egyes szempontokat figyelembe véve a zsűritagok a láto akat kategóriánként 0-5-ig pontozhatják. A maximálisan adható pontszám zsűritagonként 30 pont, összesen 150 pont. A bemutatót követően a résztvevő együ esek a zsűri döntését tartalmazó részletes Értékelő lapot, majd a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011 minősítő eredményét rögzítő Oklevelet vehetnek át. F O R G Á C S Szövıkeretek karmantyúk és egyéb kellékek a szövéshez

3 3 / 15 A Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán résztvevő együ esek az alábbi minősítési eredményeket érhetik el: 0-99 pont elérése esetén RÉSZT VETT pont elérése esetén MINŐSÜLT EGYÜTTES pont elérése esetén JÓL MINŐSÜLT EGYÜTTES pont elérése esetén KIVÁLÓAN MINŐSÜLT EGYÜTTES Három egymást követő alkalommal megszerze Kiválóan Minősült címért az együ esnek Szabó Iván szobrászművész által készíte, Martin György arcképét ábrázoló, Martin plake et adományozunk. +381(0) A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada minősítő fesztiváljain elért eredményeket a rendezvénysorozatot követően a Martin György Néptáncszövetség és a Vajdasági Magyar Folklórközpont honlapján közzé tesszük. Újvidék, szeptember 12. A Vajdasági Magyar Folklórközpont Megbízásából Kiss Zsélykó szervező Mézeskalács készítı ILLÉS MARINA Újvidék, Szabadkai u. 37. tel.: 021 / szr Lincer

4 / 15 TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS BEMUTATÓ SZÍNPADA 2011 FELHÍVÁSÁHOZ 1./ A Minısítésen való részvétel feltételei: érvényes és elfogadott jelentkezés; a minısítéshez szükséges elızetes információk, anyagok határidıre történı leadása; a fesztivál programjában a kiírásnak megfelelı részvétel; a felhívás szerinti szakmai program bemutatása. 2./ Érvényes jelentkezés: A minısítı fesztiválra történı érvényes jelentkezés feltétele a jelentkezési anyagok határidın belüli beküldése. A jelentkezés feladásának igazolásakor a postai pecsét illetve az elektronikus levél elküldésének idıpontja az irányadó. A jelentkezési anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia: hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap; a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat vagy annak másolata; hiánytalanul kitöltött adatlap (a jelentkezés elfogadása után küldjük el az érdeklıdıknek - esetleges késıbbi mősorváltozás nem kizáró ok). 3./ Nevezési díj: A fesztiválra való jelentkezés feltétele a benevezési díj (1500,00 din) elızetes befizetése (számlaszám: , Mañarski folklorni centar u Vojvodini Subotica, Naknada za učešće na festivalu). 4./ Határidı lejárta utáni jelentkezés: A határidı lejárta után beadott minısülési igényekrıl a szervezı dönt. Pótjelentkezés csak az eredeti nevezési díj kétszeresének (3.000,00 din) megfizetése mellett fogadható el. 5./ A bemutatott program kiírástól való eltérései a szakmai zsőri által adott pontszámot korrigálják. A kiírásban szereplı perces idıkerettıl való eltérésnél, 2 percet meghaladó idıtúllépés (vagy hiány) esetén, az összpontszámból 5 pont, minden további megkezdett percenként 2 pont kerül levonásra. 6./ A szervezık minden együttesnek a fellépés napján (2011. november 19. vagy 20.) biztosítanak próbalehetıséget. Amennyiben az együttes ezen felül is szeretne próbálni az Újvidéki Színház színpadán, ezt külön kell rendeznie a Színházzal. 7./ A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011 Felhívása és Jelentkezési lapja letölthetı a honlapról, kérhetı a címen, vagy a 062/ telefonszámon, illetve a 024/ üzenetrögzítıs tel./fax számon. 8./ A jelentkezéseket postán vagy en lehet eljuttatni az alábbi címre: Kiss Zsélykó, Bul. Slobodana Jovanovića 12/14, Újvidék; JELENTKEZÉSI HATÁRIDİ: szeptember 30. A Vajdasági Magyar Folklórközpont Megbízásából Kiss Zsélykó szervezı

5 5 / 15 JELENTKEZÉSI LAP Néptáncosok Országos Bemutató Színpada Újvidék, november (kérjük nyomtatott betőkkel vagy gépírással kitölteni) A mővelıdési egyesület (központ) neve: A táncegyüttes neve: Levelezési címe: Telefon/ /fax: Az együttesvezetı neve: címe: mobil telefonja: (P.H) Kelt: Az együttesvezetı cégszerő aláírása Sikeres volt a 12. tájházas szakmai találkozónk Budiszaván - képek nemsokára. A szekszárdi és budapesti sikeres kiállításon való részvétel után, a VMF kézmővesei a fent említett program részekén a Polgárok Házában (Bp.) mutatkoznak be; és egyben készülıdünk a szerbiai 4 helyszínen való bemutatkozásra! Az IHAROS egyesülettıl ajándékba kaptunk egy kiadványt, KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! EPERJESI Lászlóné Parnai Mónika: GÖMÖRI CSOMÓSHÍMZÉS. Miskolc, Megérkezett a legújabb folkmagazin - KÖSZÖNJÜK SZÉPEN a díjmentes példányt!

6 6 / 15 SEGÍT, HA TOVÁBBADJA! Megköszönjük elıre is, ha hírlevelünket vagy honlapunk címét, elérhetıségünket ismerıseinek továbbadja, hogy ık is vendégeink lehessenek; akár elıször virtuálisan, de legfıképp a valóságban >>>> Hazai hírek (Bácska - Bánát - Szerémség) Zeng a lélek, zeng a szó... Ada Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör Október 7-9-ig rendezi meg Zeng a lélek, zeng a szó... címő jubileumi mősorát, melyre tisztelettel meghívjuk. Részletes program a plakáton. "Lefelé folyik a Tisza..." Óbecse Szeretettel várunk mindenkit 19 órakor kezdıdı népzenei rendezvényünkre! 8. Ricsaj Népmővészeti Találkozó Óbecse Ricsaj gyermek néptánc találkozó 8. alkalommal Óbecsén a Kultúrkörben. Ismét gazdag programmal: gyermekegyüttesek, népzenészek, népdalénekesek, szólisták, felnıtt táncegyüttesek bemutatójával, kirakodóvásárral, kiállításokkal, játszó- és táncházzal, népdal- és néptáncoktatással, népszokás győjtéssel, kézmőves mőhelyekkel... és sok meglepetéssel. Várunk minden magyar népi kultúra után érdeklıdıt, és szórakozni vágyót, családostól!

7 / 15 VI. Nemzetközi Kukoricafesztivál Kezd.:2011 okt 7-16:00 Bef.:2011 okt 9-19:00 A VI. Nemzetközi Kukoricafesztivál idıpontja október Helyszín: Magyarkanizsa A háromnapos rendezvény három helyszínen bonyolódik, a Városháza elıtti téren (vetélkedık, kézmőves kirakodóvásár), a Cnesa OMI udvarán az un. Ramancs téren, (kézmőves foglalkozások) és a Mővészetek házában, ahol a Népzenei és Néptánc gála mősorát tekintheti meg a nagyérdemő, valamint az elıcsarnokban Kukorica Jancsi és Csutka Rozi elnevezéső pályázatra beérkezett munkákat. PÉNTEK október ,00 Ramancs téren kézmőves foglalkozások (korongozás, nemezelés, csuhézás, foltvarrás stb) és kisebb kirakodóvásár 18,00 Görbe tükör-kép Szalai Attila, a 7Nap karikaturistájának tárlata Dobó Tihamér Képtár 19,00 Söprőkiállítás Mővészetek háza, elıcsarnok 20,30 Táncház a Fokos zenekarral SZOMBAT október 08. 9,30-10,00 Énekes-táncos hívogató - Piac tér 10,00-10,30 Kukoricával díszített fiákerek, parasztkocsik felvonulása, menettánc Fı u 10,30-11,00 Az VI. Nemzetközi Kukoricafesztivál hivatalos megnyitója és a Kukorica Jancsi és Csutka Rozi pályázat eredményhirdetése Kis park A Városháza elıtti platón és kisparkban játékos vetélkedık, kézmőves mőhelyek és kézmőves kirakodóvásár várja az érdeklıdı gyermekeket, fiatalokat és felnıtteket. 10,00-12,00 Szakelıadások a kukoricáról Beszédes József Mezıgazdasági és Mőszaki Iskolaközpont Tangazdaságának elıadótermében, neves magyarországi és vajdasági szakemberek szakmai elıadásokat tartanak. 10,00-19,00 Kézmőves kirakodóvásár és kézmőves alkotómőhelyek Kispark 11,00-13,00 VETÉLKEDİK: kukorica fosztás, morzsolás hagyományos módon, pattogtatás hagyományos módon-rostában, morzsolt kukorica lapátolás zsákba, kukoricafőzér készítés, kukorica válogatása bab és lencse közül, csutkavár építés és egyéb ügyességi játékok. 10,00-19,00 Kukoricából készült ételek bemutatója: puliszka, görhe, gölıdin, sült és fıtt kukorica, tökös kalács, sült tök stb 15,30-18,00 A LEGFINOMABB GÖRHE elnevezéső pályázat eredményhirdetése Kézmőves foglalkozások és kirakodóvásár - Kispark Tökvicsori készítés, csuhézás, szárízikbıl játékkészítés, nemezelés, gyöngyfőzés, stb.

8 8 / 15 16,00-18,00 Folk koncertek Kispark (Szeged, Deszk, Óbecse,Végvár, Kanizsa), 18,00-18,30 Tökvicsorik lerakása Magyarkanizsa utcáin zenés, mókás, táncos felvonulás 19,00 NÉPZENEI GÁLA - a vajdasági népi zenekarok koncertje - Mővészetek Háza Csalóka - Bácstopolya Véka zenekar Fokos zenekar Becse Korinda zenekar Szeged (vendégegyüttes) Bakos Árpád Csantavér Micsik Béla Törökbecse 21,00 Gyermek táncház Nagyszínpad 21,00 Felnıtt táncház Csőr Nagysátor (Ramancs tér) VASÁRNAP október ,00 NÉPTÁNC GÁLA Mővészetek Háza (Színház) a helyi és meghívott együttesek közös gálamősora A rendezvény fı támogatói: Magyarkanizsa Önkormányzata és a Helyi Közösség, Tartományi Kultúrális Titkárság Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság SZAKMAI ELİADÁSOK A VI. KUKORICAFESZTIVÁL RENDEZVÉNYSOROZATÁN BELÜL Október 8. Szombat Helyszín: A Beszédes József Szakközépiskola tangazdasága Idıpont: 1000 Elıadások témái: 1. A kukorica termesztés technológiája 2. A kukorica jelentısége a állattakarmányozásban dr. Lengyel lászló 3. A kukoricavetıgép mőködése és karbantartása Kırösi László okl. mérnök Szakközépiskola 4. A talajmintavétel és talajanalízis jelentısége Zentai Mezıgazdasági Állomás 5. Komposztálás- Sóti Beáta okl.mérnök - Szakközépiskola 6. Összefoglaló 7. Ebéd A szervezık minden érdeklıdıt szeretettel várnak! SEGÍT, HA TOVÁBBADJA! Megköszönjük elıre is, ha hírlevelünket vagy honlapunk címét, elérhetıségünket ismerıseinek továbbadja, hogy ık is vendégeink lehessenek; akár elıször virtuálisan, de

9 9 / 15 legfıképp a valóságban. Békés Megyei Népmővészeti Egyesület Népmővészeti Egyesületek Szövetsége Magyarországi Tájházak Szövetsége Martin György Néptáncszövetség Muharay Elemér Népmővészeti Szövetség Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület >>>> Hírek a határon túlró (Kárpát-medence) Tisztelt Hölgyem, Uram! A Polgárok Háza szeretettel meghívja Önt Kárpát-medencei Magyar Népmővészet sorozatának 15. rendezvényére: Bácska, Bánát és Szerémség magyarságának élı népmővészete Idıpont: október 7. péntek 18 óra Helyszín: Polgárok Háza, 1089 Budapest Visi u. 6. Munkatársaink Délvidéken jártak, kérem tekintse meg az ott készült rövidfilmet az alábbi hivatkozásra kattintva: További részletek a honlapunkon. Mősor: 18 órakor népmővészeti kiállítás nyílik a szabadkai székhelyő Vajdasági Magyar Folklórközpont kézmőves tagságának alkotásaiból A kiállítást megnyitja: Siflis Zoltán, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának elnöke, Balázs Béla díjas filmrendezı. Tárlatvezetést tart: Raj Rozália, a kiállítás rendezıje 18.30: Délvidéki hagyományırzı csoportok estje Közremőködnek: A kupuszinai (Bácskertes) József Attila Általános Iskola Kiskrajcárka énekcsoportja, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Mővelıdési Egyesület Gyöngyösbokréta néptáncegyüttese és fúvószenekara; a topolyai Kodály Zoltán Magyar Mővelıdési Központ Csörgı citerazenekara; Dobradósi asszonykórus, Dobradópuszta, Petıfi Sándor Kulturális Egyesület; a csantavéri Mendicus Mővészeti Központ tamburazenekara; valamint Lıcsei Antal mesemondó, Hertelendyfalva, Tamási Áron Székely Magyar Mővelıdési Egyesület. Az est végén kóstoló jellegzetes helyi ételekbıl és italokból a.. Maurer Oszkár (Hajdújárás) - szerémségi borok b.. Lódi pincészet (Bácsfeketehegy) borai c.. Dobradóról szerémségi borok d.. a csantavéri Vörös Róbert pálinkái e.. bácsfeketehegyi Horkai-féle meggytargyi (pálinka) f.. valamint ízek Bácskából, Bánságból, Szerémségbıl: Doroszló, Csantavér, Kupuszina, Topolya, Dobradó és Hertelendyfalva házi süteményeit kóstolhatjuk

10 10 / 15 meg A belépés díjtalan, adományával kérjük támogassa a rendezvény létrejöttét! Bankszámlaszámunk: (Szövetség a Nemzetért Alapítvány) Továbbiak a rendezvénysorozatról: Polgárok Háza 1089 Budapest Visi u. 6. Telefon: +36-1/ Elektronikus levél: A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG ANYAGI KULTÚRA SZAKOSZTÁLYA tisztelettel meghívja október 19-én, (szerda) 14 órakor kezdıdı ü l é s é r e Az ülés helye: Néprajzi Múzeum, 1055, Budapest, Kossuth tér as terem Az ülés programja: Köszöntıt mond Báti Anikó, a szakosztály titkára Velünk élı mestereink tudománytörténeti-szakmai beszélgetéssorozatunk nem csak egyetemi és PhD hallgatóknak: Zentai Tündével és Balassa M. Ivánnal beszélget Csoma Zsigmond és Báti Anikó Petercsák Tivadar: Tradicionális agrárközösségek, mezıgazdasági szövetkeztek a Kárpát-medencében (Eszterházy K. Fıiskola Közleményei, 2011.) címı könyvét Csoma Zsigmod ismerteti Zentai Tünde: A Dél-Dunántúl festett templomai (Pro Pannonia Kiadói Alapítvány) sorozatát Hajdu Ágnes és Korzenszky Tamás ismerteti Borsos Balázs-Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 1-2. (Mérték Kiadó, 2011) címı könyvét Báti Anikó ismerteti MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Tel./Fax: Elektronikus posta: Világháló: Meghívó A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke az MTA Tánctudományi Munkabizottsága és a Magyar Etnokoreológiai Társaság támogatásával Táncantropológiai és táncfolklorisztikai intenzív kurzust szervez. Idıpont: december 5-9. Helyszín: SZTE BTK, 6722, Szeged, Egyetem u. 2. A kurzus célja, hogy egyhetes intenzív program keretében megismertesse a magyar hallgatókat (BA, MA, PhD), táncpedagógusokat a magyar tánckultúra kutatásának és oktatásának problémáival és feladataival. A program szorosabb kapcsolatokat teremt a tánckutatás és tanítás különféle korú mővelıi között, s igyekszik ellensúlyozni az intézményi széttagoltság miatti hátrányokat. Az oktatás formái: Terepmunka a kurzus idején és azon kívül; elıadás tanári és hallgatói prezentációk; csoportos mőhelymunka (a kutatók elıadásaihoz kapcsolódva); tánctanulás, tánctanítás, módszertani gyakorlatok. Elıadók: Dóka Krisztina, Felföldi László, Fügedi János, Karácsony Zoltán, Mizerák Katalin, Ratkó Lujza, Varga Sándor, Colin Quigley (Limerick Egyetem, Írország) és mások.

11 11 / 15 Részvételi díj: 3000 Ft / diákoknak 2000 Ft (A díj csak a kurzus költségeit tartalmazza.) Jelentkezés és részletes információk Varga Sándornál 20/ ) Étkezési lehetıségek az egyetem közvetlen közelében. ( Ft-os menük) Szálláslehetıségek: Hermann Ottó Kollégium (Szeged, Temesvári krt ) T: 62/ Károlyi Mihály Kollégium (Szeged, Kossuth L sgt. 74.) T: 62/ /4688 Móra Ferenc Kollégium (Szeged, Újszeged, Közép fasor ) T: 62/ /4101 Teleki Blanka Kollégium (Szeged, Semmelweis u. 5.) T: 62/ /6089 dr. Felföldi László Varga Sándor Idıpont: november 5. Bécsi Táncháztalálkozó Helyszín: Bécs A Collegium Hungaricumban kerül megrendezésre november 5-én a Bécsi Táncháztalálkozó. A rendezık idén is tıbb zenekart és táncoktatót hívnak a rendezvényre. Várják az ausztriai magyarokat és a magyar néptánc, népzene kedvelıit. Bıvebb információ a Collegium Hungaricum honlapján. A Bécsben mőködı magyar Délibáb Néptáncegyüttes november 26-án tartja nagyszabású gálamősorát. Völgynapló Muharay Színpad a Mővészetek Völgyében október július Mővészetek Völgye. Elkészült a Völgynapló, mely a Muharay Szövetség együtteseinek szerepléseit és völgyéletünk napjait, élményeit mutatja be sok-sok képpel és szöveggel. Fogadjátok sok szeretettel! Letölthetı pdf formátumban. Régiós konferencia III-IV. - Bonyhád-Kakasd szeptember 29. "Néphagyomány és népmővészet szerepe a vidékfejlesztésben" Konferencia III-IV október Helyszín: Bonyhád - Kakasd JELENTKEZÉSI HATÁRIDİ: A hagyomány továbbélésének és a népmővészettel foglalkozó mővészeti-alkotó csoportok munkájának létfeltétele, hogy szervesen illeszkedjenek napjaink kulturális, társadalmi életébe. A falusi gazdaság, a falusi vendégfogadó készség és alkalmasság fejlesztése az ország gazdasági érdeke. De az élhetı, szerethetı falu azonban emberekbıl, falusi közösségekbıl áll, akiknek életminısége, gazdaság-, táj- és környezetformáló képessége, szépérzéke, ízlése, mőveltsége és szórakozása mind meghatározója annak, hogy szívesen megy-e az ember a faluba. A faluközösségek összetartó erejét legjobban a gyökerek, a helyi szokásrend, a helyi folklór, a népmővészet századok alatt szinte észrevétlenül kialakult tulajdonságai alakítják. A népviselet, a helyi textilek; a hímzés, a szövés, a hagyományos használati tárgyak, a helyi mesterek által készített cserépedények, a faragott vagy festett bútorok, a dalok és a táncok éppúgy jellemzıi egy tájnak, mint a

12 12 / 15 természeti környezet vagy az építészeti arculat. Ezért tartjuk fontosnak, a terület szakembereinek, a gazdaságban, a vendéglátásban és kultúrában dolgozóknak az együttmőködését. Szükség van a több szektorhoz, másféle gazdasági szabályok között mőködı területek, állami intézmények, vállalkozók, civilközösségek munkájának összehangolására. A törvényalkotástól, a pályázati kiírásokig, a helyi feladatok meghatározásától a rendezvényekig, a térségben lakók együttmőködésére van szükség, hogy egységben, összehangolva és egymást ösztönözve fejlıdjön a magyar vidék, maradjon meg a hagyomány! Konferenciánk célja, hogy fórumot adjon a vidékfejlesztésben érdekelt hivataloknak, intézményeknek, civilszervezeteknek, népmővészeti csoportoknak. Program: Október 7. péntek Vendégek fogadása. (Találkozó a Városháza elıtt: Bonyhád, Széchenyi tér 12.) Ebéd a közeli Platán Étteremben Völgységi Múzeum megtekintése. (Bonyhád, Szabadság tér 2.) A Völgység története és néprajza a 18. századtól napjainkig. (Magyarok, szerbek, németek, zsidók, székelyek, felvidéki magyarok) Konferencia I. - Városháza díszterme (Bonyhád, Széchenyi tér 12.) A vendégeket köszönti és a bukovinai székelyeket bemutatja: Potápi Árpád János, a város polgármestere, országgyőlési képviselı, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke Elıadások: dr. Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató, egyetemi tanár A bukovinai székelyek kultúrája, beilleszkedése a Dél-Dunántúlon. Csibi Krisztina, néprajzkutató, muzeológus Hagyományok és továbbélésük a bukovinai székelyek körében Vacsora a Székely Házban (Bonyhád, Dózsa György u. 29.) Bukovinai énekesek, táncosok, zenészek, mesemondók bemutatkozása Október 8. szombat Konferencia II. Kakasd, Faluház Vidékfejlesztés kulturális fejlesztés. Stratégiák, gyakorlatok, példák, fejlesztési tervek. Elıadások: Dr. Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató: A népmővészet szerepe a tradicionális közösségekben és napjaink falusi társadalmában. Dr. Eperjesi Tamás, vidékfejlesztési és szaktanácsadási igazgató, VM VKSZI: A magyar vidékfejlesztés kormányzati törekvései. Cserép László, fıosztályvezetı, Nemzeti Erıforrás Minisztériuma: Vidékfejlesztés, kulturális fejlesztés. Dr. Csizmadia László, elnök, FATOSZ: A falusi és agroturizmus stratégiája. Kocsisné Rátkai Melinda,Tolnai Hármas Összefogás, HACS: A kistérségi fejlesztés tervei, gyakorlata, eredményei. Fórum, hozzászólások Ebéd Örökség és örökösök. Kerekasztal beszélgetés. (A szellemi kulturális örökség megtartásának helyi személyiségei.) A beszélgetést vezeti: Dr. Minorics Tünde néprajzkutató, Pécs (PTE) Meghívott vendégek: Lırincz Etel, szövı iparmővész, Bonyhád Schram Antal, az Alte Kamaraden Blaskapelle" elnöke, Mecseknádasd Szabadi Mihály, (koreográfus) Sióagárd krónikása Vargáné Kovács Veronika, hímzı, csipkekészitı, Sióagárd

13 13 / Vacsora, Bukovinai mulatság Házigazda: A kakasdi székely együttes. Október 9. vasárnap Tolna baranyai kirándulás Találkozás a Bagolyvár étterem parkolójában (Mecseknádasd a 6-os út mellett) -Ófalu - Német Nemzetiségi Tájház megtekintése, körséta a faluban, hagyományırzı kézmőves, faesztergályos és székkészítı mőhelyének meglátogatása. - Óbánya, Illatos ház, helyi hagyományırzı egyesülettel és településképpel ismerkedés - könnyő séta a kisújbányai völgyben, geológiai, geomorfológiai és hidrológia értékek bemutatása és ıszi, mecseki hangulatok begyőjtése - borkóstolós ebéd Mecseknádasdon az Indivinum borházban. Menü: kakaspörkölt nádasdi módra, kapros-túrós galuskával. Hatféle bor kóstolása, pincebemutató Túravezetı: Dr Szabó Géza, tanszékvezetı egyetemi docens, Pécs, PTE. Táncház - Népzene 2012 Pályázat beérkezési határidı: november 7. A Hagyományok Háza Népmővészeti Módszertani Mőhelye évente ír ki lemezpályázatot hivatásos és mőkedvelı népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle elıadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-n megjelenhessenek. Pályázni hagyományhő népzenei felvétellel lehet. (A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományırzı elıadók, továbbá a népies mőzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzık felvételeit nem áll módunkban fogadni.) A beküldött pályázati anyag idıtartama együtteseknél legfeljebb összesen 15 perc, szólistáknál legfeljebb összesen 10 perc (maximum 3-3 mősorszám) lehet. Egy-egy mősorszám idıtartama lehetıleg ne haladja meg az öt percet. A pályázatban csak olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az elıadók korábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan futó pályázatra (pl. Új Élı Népzene) a tárgyévben nem adtak be. A beérkezı pályázatokat a szakmai zsőri két fordulóban bírálja el. Döntésük alapján általában tizennyolc-húsz produkció kap bemutatkozási lehetıséget. A lemezsorozat szerkesztıje - szerkesztési okok miatt, korlátozott számban - olyan elıadókat is felkérhet a kiadványon közremőködésre, akik a pályázaton nem szerepeltek. A válogatásnál elınyben részesítjük a magyar népzenével induló jelentkezıket. A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományırzı elıadók, továbbá a népies mőzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzık tevékenysége pályázatunk körén kívül esik, így felvételeiket nem áll módunkban fogadni. Kérjük, hogy a zenei anyag mellett egy kísérılevélben tüntessék fel a mősorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), idıtartamát, az elıadók nevét. Feltétlenül adják meg továbbá postai / / telefonos elérhetıségüket! Minden pályázót értesítünk szereplése eredményérıl, sıt az illetékes zsőritagok személyre szólóan is megfogalmazzák észrevételeiket, amennyiben erre igény merül fel. (Ezt segítendı a pályázati anyagokat megırizzük.) A nyertesek útiköltség-térítésben részesülnek, és tiszteletpéldányt kapnak a hanghordozókból. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Mohácsy Albert Hagyományok Háza Népmővészeti Módszertani Mőhely 1251 Budapest, Pf. 23 Beérkezési határidı: november 7. Információ: Mohácsy Albert Hagyományok Háza Folklór Osztály 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel./fax: Hagyományok Háza,

14 14 / 15 Új élı népzene 2012 Rendhagyó CD-pályázat! Az Új élı népzene sorozat következı, immár tizennyolcadik darabját az eddigiektıl eltérı módon, izgalmasabban szeretnénk létrehozni. A legfontosabb változás abban áll, hogy a zsőri által kiválasztott pályázókkal nem stúdióban készül majd a hangfelvétel, hanem közönség elıtt, különleges hangversenyen rögzítjük a CD anyagát. Ez minden szempontból nagyobb kihívás, hiszen a koncerten nincs ismételgetésre vagy rájátszásra lehetıség, viszont a live CD itt és most hangulata kárpótolhatja a hallgatót az esetleges fésületlenségért. A pályázatot továbbra is népzenei és énekegyüttesek, énekes és hangszeres szólisták részére hirdetjük meg. Olyan mősorszámokkal lehet jelentkezni, amelyek a Kárpát-medencei magyarság, illetve a hazai nemzetiségek anyagából készültek. Szólistáktól legfeljebb hat-, együttesektıl legfeljebb tízperces hangfelvételt várunk. Szerkesztési okokból kérjük, hogy egy-egy blokk ne legyen hosszabb öt percnél. A szakmai zsőri minden tagja az eddigieknek megfelelıen az összes pályázatot meghallgatva teszi meg javaslatát. Ezúttal arról döntenek, hogy mely mősorszámokat javasolják a koncertfelvételre. Külön nem értékelnek, de a szavazati arányról minden pályázót tájékoztatunk. A nyilvános koncertfelvételre elıreláthatólag 2012 februárjában kerül sor. A helyszínt és az idıpontot, valamint az aznapi próbabeosztást késıbb jelöljük ki. A koncertre meghívást nyert pályázók elızetes egyeztetés alapján útiköltség-hozzájárulást kapnak. A zenei szerkesztı-rendezı (Havasréti Pál) a koncerten rögzített felvételekbıl szakmai és szerkesztési szempontok alapján állítja össze a CD anyagát. A megjelenést 2012 tavaszára, a XXXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárra tervezzük. A válogatásra felkerülı elıadók lehetıséget kapnak a Táncháztalálkozón megtartandó Új élı népzene 18. Live lemezbemutató koncerten való szereplésre és tiszteletpéldányban részesülnek. A pályázat beérkezési határideje: október 31., hétfı, óra A pályázatokat lehetıleg CD-n, esetleg hangkazettán kérjük benyújtani, egy minden szükséges információt tartalmazó melléklettel együtt. Ebben szerepeljen a pályázó neve, levelezési címe, telefonszáma és -címe. A pályázók tüntessék fel az egyes mősorszámok címét, idıtartamát, a tájegységi hivatkozásokat (esetleg a győjtık nevével), számonként a közremőködık nevét és hangszerét, valamint az elhangzó dalok szövegét. Hiányosan dokumentált és késedelmesen benyújtott pályázatokat nem veszünk figyelembe. postacím: Táncház Egyesület, 1255 Budapest, Pf. 153 személyesen: Budapest I. ker., Szilágyi Dezsı tér 6. tel./fax: (36.1)

Hírek a Székely Házból és a Szövetség munkájáról

Hírek a Székely Házból és a Szövetség munkájáról Székely Hírlevél IIVV.. éévvf foo llyyam 22.. sszz.. 22001111 őősszz Hírek a Székely Házból és a Szövetség munkájáról Ezen a nyáron rendhagyó néprajzi táborok voltak. A többes szám nem véletlen egyszerre

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

hírlevél Majdnem készen vannak a medencék Öltözőket avattak az Atlétikai Centrumban Aparhanti utak Závodi járda Gyakorlat Hollandiában A parlagfűről

hírlevél Majdnem készen vannak a medencék Öltözőket avattak az Atlétikai Centrumban Aparhanti utak Závodi járda Gyakorlat Hollandiában A parlagfűről völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 8. szám 2011. október Majdnem készen vannak a medencék Már többször hírt adtunk az áprilisban megkezdett Bonyhádi Strandfürdő építési

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Hírlevél márciusra. Táncos összefogás a felvidéki Kis-Megyer Néptáncegyüttessel

Hírlevél márciusra. Táncos összefogás a felvidéki Kis-Megyer Néptáncegyüttessel Hírlevél márciusra Táncos összefogás a felvidéki Kis-Megyer Néptáncegyüttessel Helyszín: Kiscsősz Nagymegyer (Szlovákia) Szervező (Partner): Élő Forrás hagyományőrző Egyesület Időpont: 2015. február-május

Részletesebben

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus 2 2011. augusztus KRÓNIKA A júliusi megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Július 12-én az ÖKOVÍZ képviselıjével tárgyaltunk egy építési törmelék lerakó (Vásártér) létesítésérıl. Július 13-án

Részletesebben

Programsoroló. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület jelentősebb rendezvényei a Somló-Ság kulturális tengelyén

Programsoroló. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület jelentősebb rendezvényei a Somló-Ság kulturális tengelyén Programsoroló Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület jelentősebb rendezvényei a Somló-Ság kulturális tengelyén Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület egész évre tervezi programjait, rendezvényeit. Fontos

Részletesebben

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány A megélhető hagyomány Ismerd, műveld, élvezd amit hagyományainkról tudni kell! FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/1. TARTALOM Népművészet és idegenforgalom (Héra Éva) 3 Helyi emlékezet, kulturális örökség,

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné "A pedagógiai tevékenység lényege hagyományosan azon értékek bevezetése a társadalom ifjabb nemzedékeinek életébe, melyek elısegítik e nemzedékek egyes tagjainak munkaerı-piaci sikereit, személyiségfejlıdését

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XII. évfolyam 4. szám, 2011. december Kedves Tagtársak, Barátaink! Javasoljuk, hogy a Forgó különösen Meghívó rovata átlapozása közben

Részletesebben

H Í R L E V É L. mind a szavalóversenyre szeretettel várjuk az érdeklődőket! REGIONÁLIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCGÁLA ÚJ ELÉRHETŐSÉGEINK

H Í R L E V É L. mind a szavalóversenyre szeretettel várjuk az érdeklődőket! REGIONÁLIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCGÁLA ÚJ ELÉRHETŐSÉGEINK H Í R L E V É L X. é v f o l y a m 1 3 0. s z á m 2 0 0 5. j a n u á r a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete havi lapja 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 4. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XIV. évfolyam 4. szám, 2013. december Kedves Tagtársak, Barátaink! Különböző nehézségeink, akadályoztatásaink után sikeres és boldog újévet

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM ENDRÕDI SÁNDOR: Tavasz felé GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL TARTALOM ENDRÕDI SÁNDOR: Tavasz felé GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL V. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/1. TARTALOM Kettõs ünnep Jánossomorján Közmûvelõdési Statisztikai Adatszolgáltatás

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

HÍRLEVÉL KÖSZÖNTÕ. Mit tartalmaz ez a kiadvány? GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS TARTALOM. Köszöntõ. Pályázatok. Kisfaludy Napok 2005

HÍRLEVÉL KÖSZÖNTÕ. Mit tartalmaz ez a kiadvány? GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS TARTALOM. Köszöntõ. Pályázatok. Kisfaludy Napok 2005 GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL I. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2005/1. TARTALOM Köszöntõ Pályázatok Kisfaludy Napok 2005 XIV. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben