emotívum KÖSZÖNJÜK, hogy olvassa hírlevelünket!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "emotívum KÖSZÖNJÜK, hogy olvassa hírlevelünket!"

Átírás

1 1 / >>>> emotívum KÖSZÖNJÜK, hogy olvassa hírlevelünket! 18. szám emotívum október 07. A VMF ingyenes elektronikus hírlevele Ez a hírlevél 470 címre jut el. K Ü L D J E T O V Á B B H Í R L E V E L Ü N K E T BARÁTAINAK, ISMERİSEINEK! Részletek: Hírek a VMF háza tájáról Tekintse meg honlapunkat Kísérje figyelemmel a VMF honlapján található Eseménynaptár t. Itt a VMF eseményeirıl értesülhet! Tisztelt Hölgyem, Uram! A Polgárok Háza szeretettel meghívja Önt Kárpát-medencei Magyar Népmővészet sorozatának 15. rendezvényére: Bácska, Bánát és Szerémség magyarságának élı népmővészete Idıpont: október 7. péntek 18 óra Helyszín: Polgárok Háza, 1089 Budapest Visi u. 6. Munkatársaink Délvidéken jártak, kérem tekintse meg az ott készült rövidfilmet az alábbi hivatkozásra kattintva: További részletek a honlapunkon. Mősor: 18 órakor népmővészeti kiállítás nyílik a szabadkai székhelyő Vajdasági Magyar Folklórközpont kézmőves tagságának alkotásaiból A kiállítást megnyitja: Siflis Zoltán, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának elnöke, Balázs Béla díjas filmrendezı. Tárlatvezetést tart: Raj Rozália, a kiállítás rendezıje 18.30: Délvidéki hagyományırzı csoportok estje Közremőködnek: A kupuszinai (Bácskertes) József Attila Általános Iskola Kiskrajcárka énekcsoportja, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Mővelıdési Egyesület Gyöngyösbokréta néptáncegyüttese és fúvószenekara; a topolyai Kodály Zoltán Magyar Mővelıdési Központ Csörgı citerazenekara; Dobradósi asszonykórus, Dobradópuszta, Petıfi Sándor Kulturális Egyesület; a csantavéri Mendicus Mővészeti Központ tamburazenekara; valamint Lıcsei Antal mesemondó, Hertelendyfalva, Tamási Áron Székely Magyar Mővelıdési Egyesület. Az est végén kóstoló jellegzetes helyi ételekbıl és italokból a.. Maurer Oszkár (Hajdújárás) - szerémségi borok b.. Lódi pincészet (Bácsfeketehegy) borai c.. Dobradóról szerémségi borok d.. a csantavéri Vörös Róbert pálinkái e.. bácsfeketehegyi Horkai-féle meggytargyi (pálinka) f.. valamint ízek Bácskából, Bánságból, Szerémségbıl: Doroszló, Csantavér, Kupuszina, Topolya, Dobradó és Hertelendyfalva házi süteményeit kóstolhatjuk meg A belépés díjtalan, adományával kérjük támogassa a rendezvény létrejöttét! Bankszámlaszámunk: (Szövetség a Nemzetért

2 2 / 15 Alapítvány) Továbbiak a rendezvénysorozatról: Polgárok Háza 1089 Budapest Visi u. 6. Telefon: +36-1/ Elektronikus levél: Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011 F E L H Í V Á S Martin György Néptáncszövetség Budapest Vajdasági Magyar Folklórközpont Szabadka Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ Újvidék meghív valamennyi hazai és határon túli felnő magyar néptáncegyü est, hogy vegyen részt a szakmai minősítést adó Néptáncosok Országos Bemutató Színpada évi fesztiválján. A kiíró szándéka, hogy a minősítő fesztiválok megrendezésével lehetőséget teremtsen a néptáncegyü esek magas művészi színvonalú színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a szakmai megmére etéshez. A rendezők célja, hogy lehetővé tegyék a minősülni kívánó együ esek műsorainak összemérhető, azonos szempontrendszer alapján történő szakmai értékelését és egységes minősítési rendszer kialakítását. A minősítő fesztiválra történő érvényes jelentkezés és részvétel feltételeit a felhívás mellékletét képező Tájékoztató tartalmazza. PINOKIO Balog József fajáték készítı 24430, Ada, Vajdaság Ul: Save Kovacevica br. 44 Szerb Köztársaság Mobtel: (+381) 063/ HELYSZÍN: Újvidéki Színház (Novosadsko pozorište, Jovana Subotića 3-5, Újvidék) november A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada fesztiválon minősülni kívánó együ eseknek olyan, perces, szerkeszte (non-stop) műsort kell bemutatnia, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az, dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak). A minősítő műsor több tájegység tánc, zenei és viselet hagyományaiban való jártassággal vagy egy tájegység - több tánctípust tartalmazó hagyományainak elmélyült ismeretével mutassa be az együ es sokoldalú tánctudását, előadói képességét, változatos, igényes színpadi megjelenését. A színpadon láto műsor művészi összhatását 5 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján: 1./ Műsorszerkesztés, dramaturgia, 2./ Folklorisztikai hitelesség, 3./ Koreográfiai megformálás, 4./ Színpadi megjelenés, 5./ Ének-zenei előadás, 6./ Előadói színvonal. Az egyes szempontokat figyelembe véve a zsűritagok a láto akat kategóriánként 0-5-ig pontozhatják. A maximálisan adható pontszám zsűritagonként 30 pont, összesen 150 pont. A bemutatót követően a résztvevő együ esek a zsűri döntését tartalmazó részletes Értékelő lapot, majd a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011 minősítő eredményét rögzítő Oklevelet vehetnek át. F O R G Á C S Szövıkeretek karmantyúk és egyéb kellékek a szövéshez

3 3 / 15 A Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán résztvevő együ esek az alábbi minősítési eredményeket érhetik el: 0-99 pont elérése esetén RÉSZT VETT pont elérése esetén MINŐSÜLT EGYÜTTES pont elérése esetén JÓL MINŐSÜLT EGYÜTTES pont elérése esetén KIVÁLÓAN MINŐSÜLT EGYÜTTES Három egymást követő alkalommal megszerze Kiválóan Minősült címért az együ esnek Szabó Iván szobrászművész által készíte, Martin György arcképét ábrázoló, Martin plake et adományozunk. +381(0) A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada minősítő fesztiváljain elért eredményeket a rendezvénysorozatot követően a Martin György Néptáncszövetség és a Vajdasági Magyar Folklórközpont honlapján közzé tesszük. Újvidék, szeptember 12. A Vajdasági Magyar Folklórközpont Megbízásából Kiss Zsélykó szervező Mézeskalács készítı ILLÉS MARINA Újvidék, Szabadkai u. 37. tel.: 021 / szr Lincer

4 / 15 TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS BEMUTATÓ SZÍNPADA 2011 FELHÍVÁSÁHOZ 1./ A Minısítésen való részvétel feltételei: érvényes és elfogadott jelentkezés; a minısítéshez szükséges elızetes információk, anyagok határidıre történı leadása; a fesztivál programjában a kiírásnak megfelelı részvétel; a felhívás szerinti szakmai program bemutatása. 2./ Érvényes jelentkezés: A minısítı fesztiválra történı érvényes jelentkezés feltétele a jelentkezési anyagok határidın belüli beküldése. A jelentkezés feladásának igazolásakor a postai pecsét illetve az elektronikus levél elküldésének idıpontja az irányadó. A jelentkezési anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia: hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap; a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat vagy annak másolata; hiánytalanul kitöltött adatlap (a jelentkezés elfogadása után küldjük el az érdeklıdıknek - esetleges késıbbi mősorváltozás nem kizáró ok). 3./ Nevezési díj: A fesztiválra való jelentkezés feltétele a benevezési díj (1500,00 din) elızetes befizetése (számlaszám: , Mañarski folklorni centar u Vojvodini Subotica, Naknada za učešće na festivalu). 4./ Határidı lejárta utáni jelentkezés: A határidı lejárta után beadott minısülési igényekrıl a szervezı dönt. Pótjelentkezés csak az eredeti nevezési díj kétszeresének (3.000,00 din) megfizetése mellett fogadható el. 5./ A bemutatott program kiírástól való eltérései a szakmai zsőri által adott pontszámot korrigálják. A kiírásban szereplı perces idıkerettıl való eltérésnél, 2 percet meghaladó idıtúllépés (vagy hiány) esetén, az összpontszámból 5 pont, minden további megkezdett percenként 2 pont kerül levonásra. 6./ A szervezık minden együttesnek a fellépés napján (2011. november 19. vagy 20.) biztosítanak próbalehetıséget. Amennyiben az együttes ezen felül is szeretne próbálni az Újvidéki Színház színpadán, ezt külön kell rendeznie a Színházzal. 7./ A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011 Felhívása és Jelentkezési lapja letölthetı a honlapról, kérhetı a címen, vagy a 062/ telefonszámon, illetve a 024/ üzenetrögzítıs tel./fax számon. 8./ A jelentkezéseket postán vagy en lehet eljuttatni az alábbi címre: Kiss Zsélykó, Bul. Slobodana Jovanovića 12/14, Újvidék; JELENTKEZÉSI HATÁRIDİ: szeptember 30. A Vajdasági Magyar Folklórközpont Megbízásából Kiss Zsélykó szervezı

5 5 / 15 JELENTKEZÉSI LAP Néptáncosok Országos Bemutató Színpada Újvidék, november (kérjük nyomtatott betőkkel vagy gépírással kitölteni) A mővelıdési egyesület (központ) neve: A táncegyüttes neve: Levelezési címe: Telefon/ /fax: Az együttesvezetı neve: címe: mobil telefonja: (P.H) Kelt: Az együttesvezetı cégszerő aláírása Sikeres volt a 12. tájházas szakmai találkozónk Budiszaván - képek nemsokára. A szekszárdi és budapesti sikeres kiállításon való részvétel után, a VMF kézmővesei a fent említett program részekén a Polgárok Házában (Bp.) mutatkoznak be; és egyben készülıdünk a szerbiai 4 helyszínen való bemutatkozásra! Az IHAROS egyesülettıl ajándékba kaptunk egy kiadványt, KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! EPERJESI Lászlóné Parnai Mónika: GÖMÖRI CSOMÓSHÍMZÉS. Miskolc, Megérkezett a legújabb folkmagazin - KÖSZÖNJÜK SZÉPEN a díjmentes példányt!

6 6 / 15 SEGÍT, HA TOVÁBBADJA! Megköszönjük elıre is, ha hírlevelünket vagy honlapunk címét, elérhetıségünket ismerıseinek továbbadja, hogy ık is vendégeink lehessenek; akár elıször virtuálisan, de legfıképp a valóságban >>>> Hazai hírek (Bácska - Bánát - Szerémség) Zeng a lélek, zeng a szó... Ada Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör Október 7-9-ig rendezi meg Zeng a lélek, zeng a szó... címő jubileumi mősorát, melyre tisztelettel meghívjuk. Részletes program a plakáton. "Lefelé folyik a Tisza..." Óbecse Szeretettel várunk mindenkit 19 órakor kezdıdı népzenei rendezvényünkre! 8. Ricsaj Népmővészeti Találkozó Óbecse Ricsaj gyermek néptánc találkozó 8. alkalommal Óbecsén a Kultúrkörben. Ismét gazdag programmal: gyermekegyüttesek, népzenészek, népdalénekesek, szólisták, felnıtt táncegyüttesek bemutatójával, kirakodóvásárral, kiállításokkal, játszó- és táncházzal, népdal- és néptáncoktatással, népszokás győjtéssel, kézmőves mőhelyekkel... és sok meglepetéssel. Várunk minden magyar népi kultúra után érdeklıdıt, és szórakozni vágyót, családostól!

7 / 15 VI. Nemzetközi Kukoricafesztivál Kezd.:2011 okt 7-16:00 Bef.:2011 okt 9-19:00 A VI. Nemzetközi Kukoricafesztivál idıpontja október Helyszín: Magyarkanizsa A háromnapos rendezvény három helyszínen bonyolódik, a Városháza elıtti téren (vetélkedık, kézmőves kirakodóvásár), a Cnesa OMI udvarán az un. Ramancs téren, (kézmőves foglalkozások) és a Mővészetek házában, ahol a Népzenei és Néptánc gála mősorát tekintheti meg a nagyérdemő, valamint az elıcsarnokban Kukorica Jancsi és Csutka Rozi elnevezéső pályázatra beérkezett munkákat. PÉNTEK október ,00 Ramancs téren kézmőves foglalkozások (korongozás, nemezelés, csuhézás, foltvarrás stb) és kisebb kirakodóvásár 18,00 Görbe tükör-kép Szalai Attila, a 7Nap karikaturistájának tárlata Dobó Tihamér Képtár 19,00 Söprőkiállítás Mővészetek háza, elıcsarnok 20,30 Táncház a Fokos zenekarral SZOMBAT október 08. 9,30-10,00 Énekes-táncos hívogató - Piac tér 10,00-10,30 Kukoricával díszített fiákerek, parasztkocsik felvonulása, menettánc Fı u 10,30-11,00 Az VI. Nemzetközi Kukoricafesztivál hivatalos megnyitója és a Kukorica Jancsi és Csutka Rozi pályázat eredményhirdetése Kis park A Városháza elıtti platón és kisparkban játékos vetélkedık, kézmőves mőhelyek és kézmőves kirakodóvásár várja az érdeklıdı gyermekeket, fiatalokat és felnıtteket. 10,00-12,00 Szakelıadások a kukoricáról Beszédes József Mezıgazdasági és Mőszaki Iskolaközpont Tangazdaságának elıadótermében, neves magyarországi és vajdasági szakemberek szakmai elıadásokat tartanak. 10,00-19,00 Kézmőves kirakodóvásár és kézmőves alkotómőhelyek Kispark 11,00-13,00 VETÉLKEDİK: kukorica fosztás, morzsolás hagyományos módon, pattogtatás hagyományos módon-rostában, morzsolt kukorica lapátolás zsákba, kukoricafőzér készítés, kukorica válogatása bab és lencse közül, csutkavár építés és egyéb ügyességi játékok. 10,00-19,00 Kukoricából készült ételek bemutatója: puliszka, görhe, gölıdin, sült és fıtt kukorica, tökös kalács, sült tök stb 15,30-18,00 A LEGFINOMABB GÖRHE elnevezéső pályázat eredményhirdetése Kézmőves foglalkozások és kirakodóvásár - Kispark Tökvicsori készítés, csuhézás, szárízikbıl játékkészítés, nemezelés, gyöngyfőzés, stb.

8 8 / 15 16,00-18,00 Folk koncertek Kispark (Szeged, Deszk, Óbecse,Végvár, Kanizsa), 18,00-18,30 Tökvicsorik lerakása Magyarkanizsa utcáin zenés, mókás, táncos felvonulás 19,00 NÉPZENEI GÁLA - a vajdasági népi zenekarok koncertje - Mővészetek Háza Csalóka - Bácstopolya Véka zenekar Fokos zenekar Becse Korinda zenekar Szeged (vendégegyüttes) Bakos Árpád Csantavér Micsik Béla Törökbecse 21,00 Gyermek táncház Nagyszínpad 21,00 Felnıtt táncház Csőr Nagysátor (Ramancs tér) VASÁRNAP október ,00 NÉPTÁNC GÁLA Mővészetek Háza (Színház) a helyi és meghívott együttesek közös gálamősora A rendezvény fı támogatói: Magyarkanizsa Önkormányzata és a Helyi Közösség, Tartományi Kultúrális Titkárság Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság SZAKMAI ELİADÁSOK A VI. KUKORICAFESZTIVÁL RENDEZVÉNYSOROZATÁN BELÜL Október 8. Szombat Helyszín: A Beszédes József Szakközépiskola tangazdasága Idıpont: 1000 Elıadások témái: 1. A kukorica termesztés technológiája 2. A kukorica jelentısége a állattakarmányozásban dr. Lengyel lászló 3. A kukoricavetıgép mőködése és karbantartása Kırösi László okl. mérnök Szakközépiskola 4. A talajmintavétel és talajanalízis jelentısége Zentai Mezıgazdasági Állomás 5. Komposztálás- Sóti Beáta okl.mérnök - Szakközépiskola 6. Összefoglaló 7. Ebéd A szervezık minden érdeklıdıt szeretettel várnak! SEGÍT, HA TOVÁBBADJA! Megköszönjük elıre is, ha hírlevelünket vagy honlapunk címét, elérhetıségünket ismerıseinek továbbadja, hogy ık is vendégeink lehessenek; akár elıször virtuálisan, de

9 9 / 15 legfıképp a valóságban. Békés Megyei Népmővészeti Egyesület Népmővészeti Egyesületek Szövetsége Magyarországi Tájházak Szövetsége Martin György Néptáncszövetség Muharay Elemér Népmővészeti Szövetség Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület >>>> Hírek a határon túlró (Kárpát-medence) Tisztelt Hölgyem, Uram! A Polgárok Háza szeretettel meghívja Önt Kárpát-medencei Magyar Népmővészet sorozatának 15. rendezvényére: Bácska, Bánát és Szerémség magyarságának élı népmővészete Idıpont: október 7. péntek 18 óra Helyszín: Polgárok Háza, 1089 Budapest Visi u. 6. Munkatársaink Délvidéken jártak, kérem tekintse meg az ott készült rövidfilmet az alábbi hivatkozásra kattintva: További részletek a honlapunkon. Mősor: 18 órakor népmővészeti kiállítás nyílik a szabadkai székhelyő Vajdasági Magyar Folklórközpont kézmőves tagságának alkotásaiból A kiállítást megnyitja: Siflis Zoltán, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának elnöke, Balázs Béla díjas filmrendezı. Tárlatvezetést tart: Raj Rozália, a kiállítás rendezıje 18.30: Délvidéki hagyományırzı csoportok estje Közremőködnek: A kupuszinai (Bácskertes) József Attila Általános Iskola Kiskrajcárka énekcsoportja, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Mővelıdési Egyesület Gyöngyösbokréta néptáncegyüttese és fúvószenekara; a topolyai Kodály Zoltán Magyar Mővelıdési Központ Csörgı citerazenekara; Dobradósi asszonykórus, Dobradópuszta, Petıfi Sándor Kulturális Egyesület; a csantavéri Mendicus Mővészeti Központ tamburazenekara; valamint Lıcsei Antal mesemondó, Hertelendyfalva, Tamási Áron Székely Magyar Mővelıdési Egyesület. Az est végén kóstoló jellegzetes helyi ételekbıl és italokból a.. Maurer Oszkár (Hajdújárás) - szerémségi borok b.. Lódi pincészet (Bácsfeketehegy) borai c.. Dobradóról szerémségi borok d.. a csantavéri Vörös Róbert pálinkái e.. bácsfeketehegyi Horkai-féle meggytargyi (pálinka) f.. valamint ízek Bácskából, Bánságból, Szerémségbıl: Doroszló, Csantavér, Kupuszina, Topolya, Dobradó és Hertelendyfalva házi süteményeit kóstolhatjuk

10 10 / 15 meg A belépés díjtalan, adományával kérjük támogassa a rendezvény létrejöttét! Bankszámlaszámunk: (Szövetség a Nemzetért Alapítvány) Továbbiak a rendezvénysorozatról: Polgárok Háza 1089 Budapest Visi u. 6. Telefon: +36-1/ Elektronikus levél: A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG ANYAGI KULTÚRA SZAKOSZTÁLYA tisztelettel meghívja október 19-én, (szerda) 14 órakor kezdıdı ü l é s é r e Az ülés helye: Néprajzi Múzeum, 1055, Budapest, Kossuth tér as terem Az ülés programja: Köszöntıt mond Báti Anikó, a szakosztály titkára Velünk élı mestereink tudománytörténeti-szakmai beszélgetéssorozatunk nem csak egyetemi és PhD hallgatóknak: Zentai Tündével és Balassa M. Ivánnal beszélget Csoma Zsigmond és Báti Anikó Petercsák Tivadar: Tradicionális agrárközösségek, mezıgazdasági szövetkeztek a Kárpát-medencében (Eszterházy K. Fıiskola Közleményei, 2011.) címı könyvét Csoma Zsigmod ismerteti Zentai Tünde: A Dél-Dunántúl festett templomai (Pro Pannonia Kiadói Alapítvány) sorozatát Hajdu Ágnes és Korzenszky Tamás ismerteti Borsos Balázs-Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 1-2. (Mérték Kiadó, 2011) címı könyvét Báti Anikó ismerteti MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Tel./Fax: Elektronikus posta: Világháló: Meghívó A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke az MTA Tánctudományi Munkabizottsága és a Magyar Etnokoreológiai Társaság támogatásával Táncantropológiai és táncfolklorisztikai intenzív kurzust szervez. Idıpont: december 5-9. Helyszín: SZTE BTK, 6722, Szeged, Egyetem u. 2. A kurzus célja, hogy egyhetes intenzív program keretében megismertesse a magyar hallgatókat (BA, MA, PhD), táncpedagógusokat a magyar tánckultúra kutatásának és oktatásának problémáival és feladataival. A program szorosabb kapcsolatokat teremt a tánckutatás és tanítás különféle korú mővelıi között, s igyekszik ellensúlyozni az intézményi széttagoltság miatti hátrányokat. Az oktatás formái: Terepmunka a kurzus idején és azon kívül; elıadás tanári és hallgatói prezentációk; csoportos mőhelymunka (a kutatók elıadásaihoz kapcsolódva); tánctanulás, tánctanítás, módszertani gyakorlatok. Elıadók: Dóka Krisztina, Felföldi László, Fügedi János, Karácsony Zoltán, Mizerák Katalin, Ratkó Lujza, Varga Sándor, Colin Quigley (Limerick Egyetem, Írország) és mások.

11 11 / 15 Részvételi díj: 3000 Ft / diákoknak 2000 Ft (A díj csak a kurzus költségeit tartalmazza.) Jelentkezés és részletes információk Varga Sándornál 20/ ) Étkezési lehetıségek az egyetem közvetlen közelében. ( Ft-os menük) Szálláslehetıségek: Hermann Ottó Kollégium (Szeged, Temesvári krt ) T: 62/ Károlyi Mihály Kollégium (Szeged, Kossuth L sgt. 74.) T: 62/ /4688 Móra Ferenc Kollégium (Szeged, Újszeged, Közép fasor ) T: 62/ /4101 Teleki Blanka Kollégium (Szeged, Semmelweis u. 5.) T: 62/ /6089 dr. Felföldi László Varga Sándor Idıpont: november 5. Bécsi Táncháztalálkozó Helyszín: Bécs A Collegium Hungaricumban kerül megrendezésre november 5-én a Bécsi Táncháztalálkozó. A rendezık idén is tıbb zenekart és táncoktatót hívnak a rendezvényre. Várják az ausztriai magyarokat és a magyar néptánc, népzene kedvelıit. Bıvebb információ a Collegium Hungaricum honlapján. A Bécsben mőködı magyar Délibáb Néptáncegyüttes november 26-án tartja nagyszabású gálamősorát. Völgynapló Muharay Színpad a Mővészetek Völgyében október július Mővészetek Völgye. Elkészült a Völgynapló, mely a Muharay Szövetség együtteseinek szerepléseit és völgyéletünk napjait, élményeit mutatja be sok-sok képpel és szöveggel. Fogadjátok sok szeretettel! Letölthetı pdf formátumban. Régiós konferencia III-IV. - Bonyhád-Kakasd szeptember 29. "Néphagyomány és népmővészet szerepe a vidékfejlesztésben" Konferencia III-IV október Helyszín: Bonyhád - Kakasd JELENTKEZÉSI HATÁRIDİ: A hagyomány továbbélésének és a népmővészettel foglalkozó mővészeti-alkotó csoportok munkájának létfeltétele, hogy szervesen illeszkedjenek napjaink kulturális, társadalmi életébe. A falusi gazdaság, a falusi vendégfogadó készség és alkalmasság fejlesztése az ország gazdasági érdeke. De az élhetı, szerethetı falu azonban emberekbıl, falusi közösségekbıl áll, akiknek életminısége, gazdaság-, táj- és környezetformáló képessége, szépérzéke, ízlése, mőveltsége és szórakozása mind meghatározója annak, hogy szívesen megy-e az ember a faluba. A faluközösségek összetartó erejét legjobban a gyökerek, a helyi szokásrend, a helyi folklór, a népmővészet századok alatt szinte észrevétlenül kialakult tulajdonságai alakítják. A népviselet, a helyi textilek; a hímzés, a szövés, a hagyományos használati tárgyak, a helyi mesterek által készített cserépedények, a faragott vagy festett bútorok, a dalok és a táncok éppúgy jellemzıi egy tájnak, mint a

12 12 / 15 természeti környezet vagy az építészeti arculat. Ezért tartjuk fontosnak, a terület szakembereinek, a gazdaságban, a vendéglátásban és kultúrában dolgozóknak az együttmőködését. Szükség van a több szektorhoz, másféle gazdasági szabályok között mőködı területek, állami intézmények, vállalkozók, civilközösségek munkájának összehangolására. A törvényalkotástól, a pályázati kiírásokig, a helyi feladatok meghatározásától a rendezvényekig, a térségben lakók együttmőködésére van szükség, hogy egységben, összehangolva és egymást ösztönözve fejlıdjön a magyar vidék, maradjon meg a hagyomány! Konferenciánk célja, hogy fórumot adjon a vidékfejlesztésben érdekelt hivataloknak, intézményeknek, civilszervezeteknek, népmővészeti csoportoknak. Program: Október 7. péntek Vendégek fogadása. (Találkozó a Városháza elıtt: Bonyhád, Széchenyi tér 12.) Ebéd a közeli Platán Étteremben Völgységi Múzeum megtekintése. (Bonyhád, Szabadság tér 2.) A Völgység története és néprajza a 18. századtól napjainkig. (Magyarok, szerbek, németek, zsidók, székelyek, felvidéki magyarok) Konferencia I. - Városháza díszterme (Bonyhád, Széchenyi tér 12.) A vendégeket köszönti és a bukovinai székelyeket bemutatja: Potápi Árpád János, a város polgármestere, országgyőlési képviselı, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke Elıadások: dr. Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató, egyetemi tanár A bukovinai székelyek kultúrája, beilleszkedése a Dél-Dunántúlon. Csibi Krisztina, néprajzkutató, muzeológus Hagyományok és továbbélésük a bukovinai székelyek körében Vacsora a Székely Házban (Bonyhád, Dózsa György u. 29.) Bukovinai énekesek, táncosok, zenészek, mesemondók bemutatkozása Október 8. szombat Konferencia II. Kakasd, Faluház Vidékfejlesztés kulturális fejlesztés. Stratégiák, gyakorlatok, példák, fejlesztési tervek. Elıadások: Dr. Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató: A népmővészet szerepe a tradicionális közösségekben és napjaink falusi társadalmában. Dr. Eperjesi Tamás, vidékfejlesztési és szaktanácsadási igazgató, VM VKSZI: A magyar vidékfejlesztés kormányzati törekvései. Cserép László, fıosztályvezetı, Nemzeti Erıforrás Minisztériuma: Vidékfejlesztés, kulturális fejlesztés. Dr. Csizmadia László, elnök, FATOSZ: A falusi és agroturizmus stratégiája. Kocsisné Rátkai Melinda,Tolnai Hármas Összefogás, HACS: A kistérségi fejlesztés tervei, gyakorlata, eredményei. Fórum, hozzászólások Ebéd Örökség és örökösök. Kerekasztal beszélgetés. (A szellemi kulturális örökség megtartásának helyi személyiségei.) A beszélgetést vezeti: Dr. Minorics Tünde néprajzkutató, Pécs (PTE) Meghívott vendégek: Lırincz Etel, szövı iparmővész, Bonyhád Schram Antal, az Alte Kamaraden Blaskapelle" elnöke, Mecseknádasd Szabadi Mihály, (koreográfus) Sióagárd krónikása Vargáné Kovács Veronika, hímzı, csipkekészitı, Sióagárd

13 13 / Vacsora, Bukovinai mulatság Házigazda: A kakasdi székely együttes. Október 9. vasárnap Tolna baranyai kirándulás Találkozás a Bagolyvár étterem parkolójában (Mecseknádasd a 6-os út mellett) -Ófalu - Német Nemzetiségi Tájház megtekintése, körséta a faluban, hagyományırzı kézmőves, faesztergályos és székkészítı mőhelyének meglátogatása. - Óbánya, Illatos ház, helyi hagyományırzı egyesülettel és településképpel ismerkedés - könnyő séta a kisújbányai völgyben, geológiai, geomorfológiai és hidrológia értékek bemutatása és ıszi, mecseki hangulatok begyőjtése - borkóstolós ebéd Mecseknádasdon az Indivinum borházban. Menü: kakaspörkölt nádasdi módra, kapros-túrós galuskával. Hatféle bor kóstolása, pincebemutató Túravezetı: Dr Szabó Géza, tanszékvezetı egyetemi docens, Pécs, PTE. Táncház - Népzene 2012 Pályázat beérkezési határidı: november 7. A Hagyományok Háza Népmővészeti Módszertani Mőhelye évente ír ki lemezpályázatot hivatásos és mőkedvelı népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle elıadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-n megjelenhessenek. Pályázni hagyományhő népzenei felvétellel lehet. (A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományırzı elıadók, továbbá a népies mőzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzık felvételeit nem áll módunkban fogadni.) A beküldött pályázati anyag idıtartama együtteseknél legfeljebb összesen 15 perc, szólistáknál legfeljebb összesen 10 perc (maximum 3-3 mősorszám) lehet. Egy-egy mősorszám idıtartama lehetıleg ne haladja meg az öt percet. A pályázatban csak olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az elıadók korábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan futó pályázatra (pl. Új Élı Népzene) a tárgyévben nem adtak be. A beérkezı pályázatokat a szakmai zsőri két fordulóban bírálja el. Döntésük alapján általában tizennyolc-húsz produkció kap bemutatkozási lehetıséget. A lemezsorozat szerkesztıje - szerkesztési okok miatt, korlátozott számban - olyan elıadókat is felkérhet a kiadványon közremőködésre, akik a pályázaton nem szerepeltek. A válogatásnál elınyben részesítjük a magyar népzenével induló jelentkezıket. A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományırzı elıadók, továbbá a népies mőzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzık tevékenysége pályázatunk körén kívül esik, így felvételeiket nem áll módunkban fogadni. Kérjük, hogy a zenei anyag mellett egy kísérılevélben tüntessék fel a mősorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), idıtartamát, az elıadók nevét. Feltétlenül adják meg továbbá postai / / telefonos elérhetıségüket! Minden pályázót értesítünk szereplése eredményérıl, sıt az illetékes zsőritagok személyre szólóan is megfogalmazzák észrevételeiket, amennyiben erre igény merül fel. (Ezt segítendı a pályázati anyagokat megırizzük.) A nyertesek útiköltség-térítésben részesülnek, és tiszteletpéldányt kapnak a hanghordozókból. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Mohácsy Albert Hagyományok Háza Népmővészeti Módszertani Mőhely 1251 Budapest, Pf. 23 Beérkezési határidı: november 7. Információ: Mohácsy Albert Hagyományok Háza Folklór Osztály 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel./fax: Hagyományok Háza,

14 14 / 15 Új élı népzene 2012 Rendhagyó CD-pályázat! Az Új élı népzene sorozat következı, immár tizennyolcadik darabját az eddigiektıl eltérı módon, izgalmasabban szeretnénk létrehozni. A legfontosabb változás abban áll, hogy a zsőri által kiválasztott pályázókkal nem stúdióban készül majd a hangfelvétel, hanem közönség elıtt, különleges hangversenyen rögzítjük a CD anyagát. Ez minden szempontból nagyobb kihívás, hiszen a koncerten nincs ismételgetésre vagy rájátszásra lehetıség, viszont a live CD itt és most hangulata kárpótolhatja a hallgatót az esetleges fésületlenségért. A pályázatot továbbra is népzenei és énekegyüttesek, énekes és hangszeres szólisták részére hirdetjük meg. Olyan mősorszámokkal lehet jelentkezni, amelyek a Kárpát-medencei magyarság, illetve a hazai nemzetiségek anyagából készültek. Szólistáktól legfeljebb hat-, együttesektıl legfeljebb tízperces hangfelvételt várunk. Szerkesztési okokból kérjük, hogy egy-egy blokk ne legyen hosszabb öt percnél. A szakmai zsőri minden tagja az eddigieknek megfelelıen az összes pályázatot meghallgatva teszi meg javaslatát. Ezúttal arról döntenek, hogy mely mősorszámokat javasolják a koncertfelvételre. Külön nem értékelnek, de a szavazati arányról minden pályázót tájékoztatunk. A nyilvános koncertfelvételre elıreláthatólag 2012 februárjában kerül sor. A helyszínt és az idıpontot, valamint az aznapi próbabeosztást késıbb jelöljük ki. A koncertre meghívást nyert pályázók elızetes egyeztetés alapján útiköltség-hozzájárulást kapnak. A zenei szerkesztı-rendezı (Havasréti Pál) a koncerten rögzített felvételekbıl szakmai és szerkesztési szempontok alapján állítja össze a CD anyagát. A megjelenést 2012 tavaszára, a XXXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárra tervezzük. A válogatásra felkerülı elıadók lehetıséget kapnak a Táncháztalálkozón megtartandó Új élı népzene 18. Live lemezbemutató koncerten való szereplésre és tiszteletpéldányban részesülnek. A pályázat beérkezési határideje: október 31., hétfı, óra A pályázatokat lehetıleg CD-n, esetleg hangkazettán kérjük benyújtani, egy minden szükséges információt tartalmazó melléklettel együtt. Ebben szerepeljen a pályázó neve, levelezési címe, telefonszáma és -címe. A pályázók tüntessék fel az egyes mősorszámok címét, idıtartamát, a tájegységi hivatkozásokat (esetleg a győjtık nevével), számonként a közremőködık nevét és hangszerét, valamint az elhangzó dalok szövegét. Hiányosan dokumentált és késedelmesen benyújtott pályázatokat nem veszünk figyelembe. postacím: Táncház Egyesület, 1255 Budapest, Pf. 153 személyesen: Budapest I. ker., Szilágyi Dezsı tér 6. tel./fax: (36.1)

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Az elmúlt időszakban történt Folytatjuk az építkezést

Az elmúlt időszakban történt Folytatjuk az építkezést 2011október 1 Ismét elkezdődött a tanév a Művészeti Iskolákban. Az elmúlt években a magyar néptáncélet soha nem látott magasságokba emelkedett a művészetoktatás állami segítésének és a megfelelően ellenőrzött

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház

A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház Cím: Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300 Fonó Budai Zeneház novemberi programja November 2. Hétfı November 3. Kedd November 4.

Részletesebben

15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS

15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS 15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége KÓTA és a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. közösen meghirdeti a népzenei együttesek, pávakörök,

Részletesebben

A Jászság Népi Együttes fellépései

A Jászság Népi Együttes fellépései Idıpont Helyszín Elıadás Belépı 2011. Február 26. /Szo./ 10.00 óra és 14.00 óra Országos Néptáncantológia Január 16. /Vas./ 16.00 Jászberény, Bercsényi út 11. Belvárosi Általános Iskola Sportcsarnok 2010.

Részletesebben

2009 / Szeptember Békéscsabai programok

2009 / Szeptember Békéscsabai programok 2009 / Szeptember Békéscsabai programok Bábkészítı pályázat és kiállítás Kiállítás helye: Békési Úti Közösségi Házak 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17. Tel.: 66/326-370 Fax: 66/326-370 E-mail: mesehaz@mesehaz.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére BÍBORPIROS SZÉP RÓZSA (Örökség) X. évfolyam országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére FELHÍVÁSA A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes!

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes! ERKEL FERENC Mővelıdési Központ 2092 Budakeszi, Fı u. 108. Tel/fax: (06-23) 451-161, 457-161 Mobil: (06-20) 260-0745 info@efmk-budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság

Részletesebben

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-13. évfolyamok számára A verseny ideje: 2017. január 25. szerda

Részletesebben

OFKD FELHÍVÁS! A XIV. ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIÁN való részvételre

OFKD FELHÍVÁS! A XIV. ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIÁN való részvételre A XIV. ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIÁN való részvételre A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszéke 2014. április

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gödöllő, 2014. november 20.

MEGHÍVÓ. Gödöllő, 2014. november 20. MEGHÍVÓ a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara és a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület szakmai konferenciájára, közgyűlésére és a XIII. Dr. Ketter

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos Szabályzata 1 Időpont: Helyi elődöntők /Aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác/: legkésőbb 2008. április 20-ig. Döntő /Monor/: 2008. május 10. Nevezési határidő: 2008.

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

XI. Őrségi Tökfesztivál

XI. Őrségi Tökfesztivál XI. Őrségi Tökfesztivál 2014. szeptember 26-28. Szeptember 26. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Fókuszban a töktermesztés, konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet A Békéscsabai Elıre centenáriumához kapcsolódó könyvek megjelenésének támogatására I. A pályázatok célja: A Békéscsabai

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

XI. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem május Balatonalmádi Hotel Monopoly Neptun u sz. körlevél

XI. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem május Balatonalmádi Hotel Monopoly Neptun u sz. körlevél XI. 1. sz. körlevél Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága, a veszprémi Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Pályázati felhívás Zsira, június 9.

Pályázati felhívás Zsira, június 9. Pályázati felhívás Zsira, 2009. június 9. A Fıvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira hagyományteremtı szándékkal meghirdeti a szociális ágazatban élık részére az Álmodtam egyet címő speciális

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VIII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás 2013. március 20-22., Eger A Konferencia és Kiállítás mottója: AZ ANYAGVIZSGÁLAT NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ A Konferencia

Részletesebben

V. ZENEI VERSENY VERSENYKIÍRÁS

V. ZENEI VERSENY VERSENYKIÍRÁS V. PREMIER MŰVÉSZETI NAPOK 2017. MÁRCIUS 17. V. PREMIER TÁNC ÉS ZENEI VERSENY V. ZENEI VERSENY VERSENYKIÍRÁS 2017. március 17. (péntek) SZEGED Az. V. Premier Tánc- és Zenei Versenyt meghirdető intézmény

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklıdı munkatársait az Országház Felsıházi Termében 2010. október 8-án 10.30 órakor kezdıdı Erdészeti

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide.

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide. Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A februári értekezlet témái: A NESZ stratégiájának módosítása, munkamódszer megvitatása;

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Tartalomjegyzék 1. Bajnokság célja 2. Bajnokság rendezıje 3. Társadalmi versenybizottság 4. A Bajnokság rendszere, ideje, helyszíne 5.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21.

Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21. Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21. Helyszín: BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1054-Budapest, Alkotmány utca 9-11. I. előadó. Március

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK XX. NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL Bonyhád, 2009. augusztus 1-3. BESZÁMOLÓ

BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK XX. NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL Bonyhád, 2009. augusztus 1-3. BESZÁMOLÓ Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 7150 Bonyhád, Dózsa György u. 29. 7150 Bonyhád, Pf. 45 Tel./Fax: 74 / 450-369, titkár: 20/377-2377 Honlap: www.bukovina.hu E-mail: info@bukovina.hu BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Fejér Erika Születési hely, idő: Jászberény, 1964. 04. 03. Elérhetőség: telefon: 06 30 498 1493 e-mail: taba.fejer@gmail.com TANULMÁNYOK 2003-2007.

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi (bölcsész) Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi (bölcsész) Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi (bölcsész) Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Eszterházy Károly Fıiskola Bölcsészettudományi Kar Cím:

Részletesebben

Bukovinai Találkozások

Bukovinai Találkozások Program tervezete és szabályai Bukovinai Találkozások XXIII. Nemzetközi Foklórfesztivál Lengyelország Pi³a, Jastrowie Ukrajna Csernovic Románia Câmpulung Moldovenesc Magyarország Bonyhád Szlovákia Turèianske

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület MEZİKOVÁCSHÁZI KISTÉRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI HÍRLEVELE 2009 JANUÁR A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, a Mezıkovácsházi Kistérség Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a Magyar Agrárkamara Mezıkovácsházi

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 1. évfolyam 9. szám A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA PROGRAMAJÁNLÓ: MAGYAR ÍZEK - MAGYAR SZÍNEK 6. GASZTRONÓMIAI ÉS GYÜMÖLCSFESZTIVÁL,

Részletesebben

Célkitűzéseink. Programtervezet KÖZÖS ÉGBOLT ALATT MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK II. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA. 2015. szeptember 4-5.

Célkitűzéseink. Programtervezet KÖZÖS ÉGBOLT ALATT MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK II. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA. 2015. szeptember 4-5. KÖZÖS ÉGBOLT ALATT MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK II. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2015. szeptember 4-5. www.nemzetisegitalalkozo.eu élkitűzéseink Nemzetiségeinknek évszázadokon keresztül megőrzött kulturális, gasztronómiai

Részletesebben

TABA CSABA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TABA CSABA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TABA CSABA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Taba Csaba Születési hely, idő: Szekszárd, 1969. január 08. Elérhetőség: telefon: 06 30 824 2965 e-mail: taba.fejer@gmail.com TANULMÁNYOK 2003-2007 Magyar

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának Védnöke: Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Dr. Pogány Magdolna PhD

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására

Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására Tisztelt Képviselıtestület! A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben