A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA ,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja."

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérő műsor sugárzása, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a VSZ-KOMBI Bt.-vel (6200 Kiskőrös, Rákóczi utca 100.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Kiskőrös TV adóján a szeptember i adáshéten eltért a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt napi és heti minimális időtartam kapcsán vállalt műsorszerkezettől, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelményeket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Kiskőrös TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás szeptember között sugárzott műsorát, amelynek során a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt napi és heti minimális időtartam kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az 1759/2011. (XII. 1.) számú, a BJ/ /2011. ügyiratszámú médiatanácsi

2 határozat (a továbbiakban: Határozat) r) pontjában foglaltak, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni törvényi követelmények megsértése következtében az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében január 16. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a 70/2013. (I. 16.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést január 24-én vette át, s nyilatkozata január 30-án érkezett a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában előadta, hogy a Végzés mellékletének vizsgálata során arra a megállapításra jutott, hogy az abban található táblázat a vizsgált adáshét bizonyos intervallumait emeli ki, és kizárólag a képújságra vonatkozik, amely valóban a műsor nagy hányadát adta, azonban jelentős időt tett ki a saját gyártású, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya naponta, amelyet a Végzésben foglalt elemzés nem tartalmaz. A Médiaszolgáltató az adáshét műsorainak vizsgálata alapján az alábbi táblázat szerint közölte a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok álláspontja szerinti időtartamát. nap a műsor időtartama ismétlés időtartama össz-időtartam perc 52 másodperc 145 perc 52 másodperc 291 perc 42 másodperc perc 52 másodperc 145 perc 52 másodperc 291 perc 42 másodperc perc 8 másodperc 135 perc 8 másodperc 270 perc 16 másodperc perc 8 másodperc 135 perc 8 másodperc 270 perc 16 másodperc perc 38 másodperc 150 perc 38 másodperc 301 perc 16 másodperc perc 38 másodperc 150 perc 38 másodperc 301 perc 16 másodperc perc 38 másodperc perc 38 másodperc összesen 2158 perc 6 másodperc (=35 óra 58 perc 6 másodperc) A fenti táblázatban szereplő adatok a Médiaszolgáltató szerint azt bizonyítják, hogy a vizsgált időszakban a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok kapcsán irányadó vállalás (heti 28 óra) teljesítésre került. A fentieket követően a Médiaszolgáltató előadta, hogy a műsorstruktúra jelentős részét, közel napi 20 órát a képújság tölti ki. A képújság struktúrájának kialakításakor a Médiaszolgáltató a jogelőd médiahatóság Monitoring csoportjával korábbi egyeztetésre hivatkozva úgy jár el, hogy az egész órát négy részre felosztva a hirdetéseket és a közérdekű információkat felváltva teszi közzé, s az így kialakított struktúra betartása következtében nem született elmarasztaló határozat vele szemben. A Végzés mellékletét képező táblázatban szereplő adatok kapcsán a Médiaszolgáltató arra a megállapításra jutott, hogy a képújság bizonyos elemeinél hiányzik a besorolási kategória. Példaként a szeptember 27- én 02:31:18-02:32:47 óra között sugárzott műsort említette, ahol a Kiskőrös TV (tájképek, a Képújság működési rendje, tájképek) meghatározás szerepel, ugyanakkor nincs kategóriába sorolva, amelynek következtében nem került beszámításra a közérdekű időtartam számításánál. Ezzel kapcsolatban a Médiaszolgáltató utalt arra, hogy ugyanez az elem a szeptember 27-én 03:10:40-03:11:55 óra közötti idősávban közleményként került elfogadásra. Megjegyezte egyúttal azt is, hogy más esetekben a Kiskőrös TV heti műsorajánlója és a csendélet kép figyelmen kívül maradt. A Médiaszolgáltató szerint a képújság műsorstruktúráját bemutató grafikon, amely segít eligazodni a nézők számára a közérdekű információk és a hirdetések megjelenésének rendjéről, továbbá a heti műsorajánló figyelmen kívül hagyása, amely a teljes mértékben közélettel foglalkozó műsorszámok sugárzási időpontjainak közlésével segíti a nézők tájékoztatását, megkérdőjelezi a közszolgálati tartalom időtartamára vonatkozó megállapítást. 2

3 Kifejtette azt is, hogy a csendélet képek alatt, a képernyő fejrészében közérdekű információkat szerepeltet, mint az aktuális dátum, idő, a helyi időjárásjelző állomástól kapott aktuális hőmérséklet, amely információkra a nézői visszajelzések alapján sokan igényt tartanak. A Médiaszolgáltató szerint a jelzett műsorelemek időtartamának figyelmen kívül hagyása óránként akár 8-10 perc kiesést okozhat, amely napi viszonylatban 2 óra 30 perc-3 óra 20 perc közötti időtartamú közérdekű információ elvesztését okozza. Mindezek irányadók a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok heti arányával kapcsolatos azon megállapításra, miszerint az nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át. Nyilatkozata végén a Médiaszolgáltató megjegyezte, hogy tevékenysége minőségének megőrzése érdekében február 1-jétől változtatásokat eszközölt a képújság műsorstruktúráját illetően: a képújság napi, heti és havi időtartamán belül több közérdekű információt helyezett el, remélve, hogy a következő hatósági ellenőrzés során a Hatóság megfelelőnek találja a műsort. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában tett érdemi észrevételek kapcsán a hatósági ellenőrzés megállapításainak áttekintése vált szükségessé, amelyre tekintettel a Médiatanács kontrollvizsgálatot folytatott le. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Határozatban a Médiaszolgáltató által üzemeltetett médiaszolgáltatást közösségi médiaszolgáltatásként ismerte el. A Határozat jelen jogsértés szempontjából releváns r) pontja szerint: r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 16 óra heti: 112 óra havi: 480 óra; Időtartam/arány összesen IX. 24. IX. 25. IX. 26. IX. 27. IX. 28. IX. 29. IX. 30. (óra) vállalás (%) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 1. műsoridő (óra) szerkesztett műsor időtartama (perc) képújság időtartama (perc) képújság egy egységnyi időtartama (perc) ismétlődések száma 19,5 19,5 19,7 19,7 38,6 38,6 32,5 egységnyi képújság közszolgálati tartalmának 00:20:30 00:20:30 00:20:30 00:20:30 00:09:30 00:09:30 00:09:30 időtartama (perc) közszolgálati tartalom időtartama a képújságban (perc) közszolgálati tartalom időtartama a szerkesztett műsorban (perc) közszolgálati tartalom időtartama ( közszolgálati tartalom aránya (%) 11 óra 5 perc 11 óra 5 perc 10 óra 59 perc 10 óra 59 perc 10 óra 46 perc 10 óra 46 perc 12 óra 53 perc 78 óra 33 perc ,7 45,7 44,9 44,9 53,7 46, perc 16 óra 112 óra A Médiatanács a kontrollvizsgálat során az alábbiakat állapította meg. A Médiaszolgáltatónak a Végzés mellékletével kapcsolatos kifogásait illetően, miszerint az a vizsgált időszak bizonyos intervallumait emeli ki, és kizárólag a képújságra vonatkozik, a kontrollvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a hatósági ellenőrzés során a közszolgálati műsoridőtartam megállapításakor a képújságban és a szerkesztett műsorban szereplő közszolgálati tartalom is beszámításra került, annak ellenére, hogy a Végzés 3

4 melléklete adminisztrációs hibából eredően valóban csak a képújságra vonatkozó táblázatot tartalmazta, azonban a Végzés indokolásában említett közszolgálati műsoridőtartam a teljes heti műsor hatósági ellenőrzése alapján került megállapításra. A Médiaszolgáltatónak a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok körében kifejtett álláspontja irreleváns, figyelemmel arra, hogy a hatósági ellenőrzés során is e vállalások teljesítése került megállapításra, és e körben nem indult hatósági eljárás a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiaszolgáltató jelezte, hogy a kódjegyzőkönyv adatsoraiban a tájképek és a képújság működési rendje kifejezések szerepelnek, azonban nincsenek kategorizálva, amelynek következtében figyelmen kívül maradtak a közszolgálati időtartam számításánál. A Médiaszolgáltató kifogásolta, hogy ez történt a heti műsorajánlóval és a csendélet képekkel is. A kontrollvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a képújság hirdetésekből, közérdekű közleményekből, a képújság működési rendjéből és tájképekből, a heti műsorból és csendélet képekből állt. A hatósági ellenőrzés és a kontrollvizsgálat során az Mttv ában meghatározott közszolgálati célok képezték a besorolás alapját, amelynek figyelembevételével a képújságban közzétett műsorelőzetes, a csendélet képek, illetve tájképek nem kerültek beszámításra a közszolgálati műsoridőtartamba, mivel ezek nem tartoznak az Mttv ában meghatározott közszolgálati kategóriák egyikébe sem. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette 1. a Határozat r) pontjában foglaltakat, figyelemmel arra, hogy a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok napi időtartama szeptember 24-én és 25-én 4 óra 55 perccel, 26-án és 27-én 5 óra 1 perccel, 28-án és 29- én 5 óra 14 perccel, 30-án 3 óra 7 perccel elmaradt a vállalt napi 16 óra időtartamtól, s nem teljesítette továbbá a heti szinten vállalt 112 óra időtartamot sem, mivel az e kategóriába tartozó műsorszámok heti időtartama 78 óra 33 perc volt; 2. az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, mivel a vizsgált adáshéten közzétett közszolgálati műsorszámok időtartama (78 óra 33 perc), amely a heti műsoridő 46,7 %-a volt, nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. 4

5 A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben sem a Határozatban foglaltak, sem pedig az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértését. Bár a jogsértések az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek, a Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a fent kifejtett jogsértéseket együttesen nem tekinthette csekély súlyúnak, továbbá e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács a Határozat r) pontjában foglaltak megsértése kapcsán a 187. (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl a jogsértés folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a vállalt értéket a vizsgált adáshét minden napján, folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 5

6 A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő alkalommal elkövetett jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács a Határozat r) pontjában, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglaltak megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, február 27. a Médiatanács nevében dr. Kollarik Tamás soros elnöki tisztséget ellátó tag Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 Melléklet a Médiatanács 353/2013. (II. 27.) számú határozatához I. A vizsgált adáshét műsora Kiskőrös TV dátum műsor címe kezdés vége hossz közszolgálati cél produkció eredete ismétlés főcím 18:00:00 18:00:37 00:00:37 saját produkció beköszönés, műsorismertetés 18:00:37 18:01:03 00:00:26 saját produkció Lelátó 18:01:03 18:18:31 00:17:28 helyi közéleti saját produkció Harangozó Péter, a Kiskőrös férfi kézilabdacsapat vezetőjének értékelése 18:01:03 Czérna János, a Kiskőrös női kézilabdacsapat vezetőjének értékelése 18:13:25 amatőr kispályás labdarúgó bajnokság 5. fordulójának eredményei 18:17: elköszönés, stáblista 18:18:11 Visszatekintő 10 éve történt: Szüreti fesztivál ünnepélyes megnyitója :18:31 18:58:43 00:40:12 helyi közéleti saját produkció ismétlés felkonferálás, elköszönés 18:58:43 18:59:08 00:00:25 saját produkció Kiskőrös KSK- Mecseknádasd Spartacus SE férfi kézilabda mérkőzés 18:59:08 20:25:34 01:26:26 helyi közéleti saját produkció stáblista (mai adást készítették) 20:25:34 20:25:47 00:00:13 saját produkció főcím 18:00:00 18:00:37 00:00:37 saját produkció ismétlés beköszönés, műsorismertetés 18:00:37 18:01:03 00:00:26 saját produkció ismétlés Lelátó 18:01:03 18:18:31 00:17:28 helyi közéleti saját produkció ismétlés 7

8 Harangozó Péter, a Kiskőrös férfi kézilabdacsapat vezetőjének értékelése 18:01:03 ismétlés Czérna János, a Kiskőrös női kézilabdacsapat vezetőjének értékelése 18:13:25 ismétlés amatőr kispályás labdarúgó bajnokság 5. fordulójának eredményei 18:17:10 ismétlés elköszönés, stáblista 18:18:11 ismétlés Visszatekintő 10 éve történt: Szüreti fesztivál ünnepélyes megnyitója :18:31 18:58:43 00:40:12 helyi közéleti saját produkció ismétlés felkonferálás, elköszönés 18:58:43 18:59:08 00:00:25 saját produkció ismétlés Kiskőrös KSK- Mecseknádasd Spartacus SE férfi kézilabda mérkőzés 18:59:08 20:25:34 01:26:26 helyi közéleti saját produkció ismétlés stáblista (mai adást készítették) 20:25:34 20:25:47 00:00:13 saját produkció ismétlés főcím 00:00:00 00:00:38 00:00:38 saját produkció Szín-tér kulturális magazin 00:00:38 00:39:22 00:38:44 helyi kulturális saját produkció beköszönés, műsorelőzetes 00:00:58 Kiskőrösiek Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmének főbb állomásain 00:01:44 Kiskőrös nevezetességei Műfordítói szoborpark 00:21:00 Könyvajánló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár kínálatából 00:24: kiskőrösi programajánló 00:28: Varrógép kiállítás 00:31: elköszönés, stáblista 00:38:48 8

9 Kiskőrösi tánccsoportok bemutatója a szüreti fesztiválon 00:39:22 01:05:53 00:26:31 helyi kulturális saját produkció Kothencz Lajos kiskőrösi előadóművész fellépése a szüreti fesztiválon 01:05:53 01:20:24 00:14:31 helyi kulturális saját produkció Koccintás :20:24 01:29:51 00:09:27 helyi kulturális saját produkció Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érsekének bibliaórája 01:29:51 02:14:31 00:44:40 helyi,vallási független magyar elköszönés, stáblista 02:14:31 02:15:04 00:00:33 saját produkció főcím 18:00:07 18:00:45 00:00:38 saját produkció ismétlés Szín-tér kulturális magazin 18:00:45 18:39:29 00:38:44 helyi kulturális saját produkció ismétlés beköszönés, műsorelőzetes 18:01:05 ismétlés Kiskőrösiek Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmének főbb állomásain 18:01:51 ismétlés Kiskőrös nevezetességei Műfordítói szoborpark 18:21:07 ismétlés Könyvajánló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár kínálatából 18:24:13 ismétlés programajánló 18:28:40 ismétlés Varrógép kiállítás 18:31:42 ismétlés elköszönés, stáblista 18:38:55 ismétlés Kiskőrösi tánccsoportok bemutatója a szüreti fesztiválon 18:39:30 19:06:00 00:26:30 helyi kulturális saját produkció ismétlés Kothencz Lajos kiskőrösi előadóművész fellépése a szüreti fesztiválon 19:06:00 19:20:31 00:14:31 helyi kulturális saját produkció ismétlés Koccintás :20:31 19:29:58 00:09:27 helyi kulturális saját produkció ismétlés Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érsekének bibliaórája 19:29:58 20:15:20 00:45:22 helyi,vallási független magyar ismétlés 9

10 elköszönés, stáblista 20:15:20 20:15:11 ######## saját produkció ismétlés képújság 20:15:54 22:01:27 01:45: főcím 22:01:27 22:02:05 00:00:38 saját produkció ismétlés Szín-tér kulturális magazin 22:02:05 22:40:50 00:38:45 helyi kulturális saját produkció ismétlés beköszönés, műsorelőzetes 22:02:25 ismétlés Kiskőrösiek Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmének főbb állomásain 22:03:11 ismétlés Kiskőrös nevezetességei Műfordítói szoborpark 22:22:27 ismétlés Könyvajánló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár kínálatából 22:25:33 ismétlés programajánló 22:30:00 ismétlés Varrógép kiállítás 22:33:02 ismétlés elköszönés, stáblista 22:40:15 ismétlés Kiskőrösi tánccsoportok bemutatója a szüreti fesztiválon 22:40:50 23:07:41 00:26:51 helyi kulturális saját produkció ismétlés Kothencz Lajos kiskőrösi előadóművész fellépése a szüreti fesztiválon 23:07:41 23:22:09 00:14:28 helyi kulturális saját produkció ismétlés Koccintás :22:09 23:31:39 00:09:30 helyi kulturális saját produkció ismétlés Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érsekének bibliaórája 23:31:39 00:00:00 00:28:21 helyi,vallási független magyar ismétlés folyt. - Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érsekének bibliaórája 00:00:00 00:14:40 00:14:40 helyi,vallási független magyar ismétlés elköszönés, stáblista 00:14:40 00:15:15 00:00:35 saját produkció ismétlés képújság 00:15:15 18:05:51 17:50:36 technikai hiba (elindul a főcím, majd rövid ideig ismét képújság) 18:05:51 18:06:11 00:00:20 saját produkció :06:11 18:06:48 00:00:37 saját produkció 10

11 főcím műsorismertetés 18:06:48 18:07:02 00:00:14 saját produkció Hír-adás ( ) 18:07:02 18:22:55 00:15:53 helyi hírműsor saját produkció hírek röviden 18:07:18 Kistérségi Társulás oktatási intézményeinek jelene és jövője 18:07: Újraélesztési bemutató 18:12:04 Babucsikné Zeikfalvy Anna kiállítása 18:15: Utólagos hőszigetelés 18:18: időjárás 18:21: elköszönés, stáblista 18:22:29 Programajánló: Reformkori Balatonfüred; Lóshow Budapesten; Velencei Kávé és Koktél Fesztivál 18:22:55 18:27:35 00:04:40 kulturális saját produkció Hivatalból magazin ( ) 18:27:35 19:01:49 00:34:14 helyi közéleti saját produkció előzetes 18:27:50 Interjú Domonyi László polgármesterrel aktuális várospolitikai, gazdasági kérdésekről 18:28:17 Dr. Szenohradszki Bélára, Kiskőrös első szabadon választott polgármesterére emlékezett a város 18:39:18 A képviselő-testület leszüretelte a szőlőt a körforgalomban 18:51: elköszönés, stáblista 19:01:20 Hírmagazin ( ) 19:01:49 20:37:13 01:35:24 helyi információs, helyi kulturális saját produkció Fagy- és aszálykár interjú a hegybíróval 19:02:00 Szüreteltek a Mohácsi úti óvodások is 19:15:30 11

12 Beszélgetés Molnár Gábor Tai chi világbajnokkal 19:20:21 Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok Riport a nagy sikerű koncertet adott Rúzsa Magdival 19:40:11 Gulyás László vándormuzsikus és mesemondó előadása 19:54: elköszönés 20:36:37 stáblista (mai adást készítették) 20:37:13 20:37:29 00:00:16 saját produkció képújság 20:37:29 22:07:11 01:29: technikai hiba (elindul a főcím, majd rövid ideig ismét képújság) 22:07:11 22:07:32 00:00:21 saját produkció ismétlés főcím 22:07:32 22:08:08 00:00:36 saját produkció ismétlés műsorismertetés 22:08:08 22:08:23 00:00:15 saját produkció ismétlés Hír-adás ( ) 22:08:23 22:24:15 00:15:52 helyi hírműsor saját produkció ismétlés Programajánló: Reformkori Balatonfüred; Lóshow Budapesten; Velencei Kávé és Koktél Fesztivál 22:24:15 22:28:55 00:04:40 kulturális saját produkció ismétlés Hivatalból magazin ( ) 22:28:55 23:03:09 00:34:14 helyi közéleti saját produkció ismétlés Hírmagazin ( ) 23:03:09 24:00:00 00:56:51 helyi információs, helyi kulturális saját produkció ismétlés folyt. - Hírmagazin ( ) 00:00:00 00:30:30 00:30:30 helyi információs, helyi kulturális saját produkció ismétlés stáblista (mai adást készítették) 00:30:30 00:30:47 00:00:17 saját produkció ismétlés képújság 00:30:47 18:05:51 17:35: technikai hiba (elindul a főcím, majd rövid ideig ismét képújság) 18:05:51 18:06:11 00:00:20 saját produkció ismétlés főcím 18:06:11 18:06:48 00:00:37 saját produkció ismétlés műsorismertetés 18:06:48 18:07:02 00:00:14 saját produkció ismétlés 12

13 Hír-adás ( ) 18:07:02 18:22:55 00:15:53 helyi hírműsor saját produkció ismétlés Programajánló: Reformkori Balatonfüred; Lóshow Budapesten; Velencei Kávé és Koktél Fesztivál 18:22:55 18:27:35 00:04:40 kulturális saját produkció ismétlés Hivatalból magazin ( ) 18:27:35 19:01:48 00:34:13 helyi közéleti saját produkció ismétlés Hírmagazin ( ) 19:01:48 20:37:13 01:35:25 helyi információs, helyi kulturális saját produkció ismétlés stáblista (mai adást készítették) 20:37:13 20:37:30 00:00:17 saját produkció ismétlés képújság 20:37:30 22:07:12 01:29:42 technikai hiba (elindul a főcím, majd rövid ideig ismét képújság) 22:07:12 22:07:33 00:00:21 saját produkció ismétlés főcím 22:07:33 22:08:09 00:00:36 saját produkció ismétlés műsorismertetés 22:08:09 22:08:24 00:00:15 saját produkció ismétlés Hír-adás ( ) 22:08:24 22:24:16 00:15:52 helyi hírműsor saját produkció ismétlés Programajánló: Reformkori Balatonfüred; Lóshow Budapesten; Velencei Kávé és Koktél Fesztivál 22:24:16 22:28:56 00:04:40 kulturális saját produkció ismétlés Hivatalból magazin ( ) 22:28:56 23:03:10 00:34:14 helyi közéleti saját produkció ismétlés Hírmagazin ( ) 23:03:10 24:00:00 00:56:50 helyi információs, helyi kulturális saját produkció ismétlés folyt. - Hírmagazin ( ) 00:00:00 00:30:32 00:30:32 helyi információs, helyi kulturális saját produkció ismétlés stáblista (mai adást készítették) 00:30:32 00:30:48 00:00:16 saját produkció ismétlés képújság 00:30:48 12:02:11 11:31: főcím 12:02:11 12:02:47 00:00:36 saját produkció ismétlés beköszönés, műsorismertetés 12:02:47 12:03:13 00:00:26 saját produkció ismétlés Lelátó 12:03:13 12:20:41 00:17:28 helyi közéleti saját produkció ismétlés Visszatekintő 10 éve történt: Szüreti fesztivál 12:20:41 13:00:54 00:40:13 helyi közéleti saját produkció ismétlés 13

14 ünnepélyes megnyitója 2002 felkonferálás, elköszönés 13:00:54 13:01:18 00:00:24 saját produkció ismétlés Kiskőrös KSK- Mecseknádasd Spartacus SE férfi kézilabda mérkőzés 13:01:18 14:28:23 01:27:05 helyi közéleti saját produkció ismétlés stáblista (mai adást készítették) 14:28:23 14:28:43 00:00:20 saját produkció ismétlés főcím 14:28:43 14:29:19 00:00:36 saját produkció ismétlés Szín-tér kulturális magazin 14:29:19 15:08:25 00:39:06 helyi kulturális saját produkció ismétlés Kiskőrösi tánccsoportok bemutatója a szüreti fesztiválon 15:08:25 15:34:55 00:26:30 helyi kulturális saját produkció ismétlés Kothencz Lajos kiskőrösi előadóművész fellépése a szüreti fesztiválon 15:34:55 15:49:24 00:14:29 helyi kulturális saját produkció ismétlés Koccintás :49:24 15:58:53 00:09:29 helyi kulturális saját produkció ismétlés Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érsekének bibliaórája 15:58:53 16:43:54 00:45:01 helyi,vallási független magyar ismétlés elköszönés, stáblista 16:43:54 16:44:30 00:00:36 saját produkció ismétlés főcím 16:44:30 16:45:06 00:00:36 saját produkció ismétlés műsorismertetés 16:45:06 16:45:21 00:00:15 saját produkció ismétlés Hír-adás ( ) 16:45:21 17:01:13 00:15:52 helyi hírműsor saját produkció ismétlés Programajánló: Reformkori Balatonfüred; Lóshow Budapesten; Velencei Kávé és Koktél Fesztivál 17:01:13 17:06:13 00:05:00 kulturális saját produkció ismétlés Hivatalból magazin ( ) 17:06:13 17:40:27 00:34:14 helyi közéleti saját produkció ismétlés Hírmagazin ( ) 17:40:27 19:15:52 01:35:25 helyi információs, helyi kulturális saját produkció ismétlés stáblista (mai adást készítették) 19:15:52 19:16:08 00:00:16 saját produkció ismétlés 14

15 képújság 19:16:08 24:00:00 04:43:52 II. A képújság tartalma KÉPÚJSÁG dátum kezdés vége nettó idő cím hirdetés/közérdekű :16:11 02:16:32 00:00:21 Outlet világmárkák féláron hirdetés :16:32 02:16:52 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :16:52 02:17:12 00:00:20 Aikido modern japán harcművészet oktatás hirdetés :17:12 02:17:32 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :17:32 02:17:52 00:00:20 Jótékonysági Gála Kiskőrösön közérdekű :17:52 02:18:12 00:00:20 Családi Nap az Állatok Világnapja alkalmából közérdekű :18:12 02:18:31 00:00:19 Szántót, legelőt vennék, bérelnék hirdetés :18:31 02:18:51 00:00:20 Ajánlattételi felhívás közétkeztetésre közérdekű :18:51 02:19:12 00:00:21 Álláshirdetés hirdetés :19:12 02:20:13 00:01:01 Ingatlan hirdetések hirdetés :20:13 02:20:33 00:00:20 Pálinka bérfőzés hirdetés :20:33 02:20:53 00:00:20 Meleg vizes, magasnyomású mosó eladó hirdetés :20:53 02:21:13 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :21:13 02:21:33 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :21:33 02:21:53 00:00:20 Kinőtt, megunt baba és tini ruha vásár hirdetés :21:53 02:22:13 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :22:13 02:22:33 00:00:20 Analóg vs. Digitális programajánló hirdetés :22:33 02:22:54 00:00:21 Ingatlan hirdetés hirdetés :22:54 02:23:14 00:00:20 Gránit, márványkő, sírkő hirdetés :23:14 02:23:34 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :23:34 02:23:54 00:00:20 Gyerekcipő vásár hirdetés :23:54 02:24:14 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :24:14 02:24:34 00:00:20 Rally Söröző kiadó hirdetés :24:34 02:24:54 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :24:54 02:25:14 00:00:20 Léalma felvásárlás hirdetés :25:14 02:25:34 00:00:20 Borház Palackozott italok boltja hirdetés :25:34 02:25:54 00:00:20 Hazai hús akció hirdetés :25:54 02:26:16 00:00:22 Western cipőszalon hirdetés 15

16 :26:16 02:26:37 00:00:21 Outlet világmárkák féláron hirdetés :26:37 02:26:57 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :26:57 02:27:17 00:00:20 Aikido modern japán harcművészet oktatás hirdetés :27:17 02:27:37 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :27:37 02:27:57 00:00:20 Jótékonysági Gála Kiskőrösön közérdekű :27:57 02:28:17 00:00:20 Családi Nap az Állatok Világnapja alkalmából közérdekű :28:17 02:28:36 00:00:19 Szántót, legelőt vennék, bérelnék hirdetés :28:36 02:28:56 00:00:20 Ajánlattételi felhívás közétkeztetésre közérdekű :28:56 02:29:17 00:00:21 Álláshirdetés hirdetés :29:17 02:30:18 00:01:01 Ingatlan hirdetések hirdetés :30:18 02:30:38 00:00:20 Pálinka bérfőzés hirdetés :30:38 02:30:58 00:00:20 Meleg vizes, magasnyomású mosó eladó hirdetés :30:58 02:31:18 00:00:20 Szoptatási Világhét rendezvény közérdekű :31:18 02:32:47 00:01:29 Kiskőrös TV (tájképek, Képújság működési rendje, tájképek) :32:47 02:33:05 00:00:18 Sok boldog névnapot kívánunk Adalbert nevű kedves nézőinknek! közérdekű :33:05 02:34:32 00:01:27 Közérdekű telefonszámok közérdekű :34:32 02:35:24 00:00:52 (csendélet képek) :35:24 02:36:05 00:00:41 Kiskőrös TV heti műsora :36:05 02:36:57 00:00:52 (csendélet képek) :36:57 02:38:15 00:01:18 Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőintézet rendelési idők közérdekű :38:15 02:38:39 00:00:24 Tourinform szolgáltatások közérdekű :38:39 02:38:59 00:00:20 Szőlő növényvédelem a Galanti Vitis program alapján közérdekű :38:59 02:39:53 00:00:54 (csendélet képek) :39:53 02:40:13 00:00:20 20 éve hunyt el Szenohradszki Béla közérdekű :40:13 02:40:33 00:00:20 Két rangos díjat nyert Kiskőrös közérdekű :40:33 02:40:53 00:00:20 Szüretelni voltak a Mohácsi úti ovisok is közérdekű :40:53 02:41:20 00:00:27 Leszedték a termést a körforgalom tőkéiről közérdekű :41:20 02:41:59 00:00:39 Kiskőrösi amatőr kispályás labdarúgó bajnokság eredményei közérdekű :41:59 02:42:19 00:00:20 Tanuszoda karbantartás közérdekű 16

17 :42:19 02:42:39 00:00:20 Szoptatási Világhét rendezvény közérdekű :42:39 02:43:32 00:00:53 (csendélet képek) :43:32 02:45:06 00:01:34 Kiskőrös TV (Képújság működési rendje, tájképek) közlemény :45:06 02:45:23 00:00:17 Sok boldog névnapot kívánunk Adalbert nevű kedves nézőinknek! közérdekű :45:23 02:45:51 00:00:28 Közérdekű telefonszámok közérdekű :45:51 02:46:00 00:00:09 (csendélet képek) :46:00 02:46:21 00:00:21 Outlet világmárkák féláron hirdetés :46:21 02:46:41 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :46:41 02:47:01 00:00:20 Aikido modern japán harcművészet oktatás hirdetés :47:01 02:47:21 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :47:21 02:47:41 00:00:20 Jótékonysági Gála Kiskőrösön közérdekű :47:41 02:48:01 00:00:20 Családi Nap az Állatok Világnapja alkalmából közérdekű :48:01 02:48:20 00:00:19 Szántót, legelőt vennék, bérelnék hirdetés :48:20 02:48:41 00:00:20 Ajánlattételi felhívás közétkeztetésre közérdekű :48:41 02:49:02 00:00:21 Álláshirdetés hirdetés :49:02 02:50:03 00:01:01 Ingatlan hirdetések hirdetés :50:03 02:50:23 00:00:20 Pálinka bérfőzés hirdetés :50:23 02:50:41 00:00:18 Meleg vizes, magasnyomású mosó eladó hirdetés :50:41 02:51:01 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :51:01 02:51:21 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :51:21 02:51:43 00:00:22 Kinőtt, megunt baba és tini ruha vásár hirdetés :51:43 02:52:03 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :52:03 02:52:23 00:00:20 Analóg vs. Digitális programajánló hirdetés :52:23 02:52:43 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :52:43 02:53:02 00:00:19 Gránit, márványkő, sírkő hirdetés :53:02 02:53:23 00:00:21 Álláshirdetés hirdetés :53:23 02:53:43 00:00:20 Gyerekcipő vásár hirdetés :53:43 02:54:03 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :54:03 02:54:23 00:00:20 Rally Söröző kiadó hirdetés :54:23 02:54:43 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :54:43 02:55:04 00:00:21 Léalma felvásárlás hirdetés :55:04 02:55:24 00:00:20 Borház Palackozott italok boltja hirdetés :55:24 02:55:44 00:00:20 Hazai hús akció hirdetés 17

18 :55:44 02:56:06 00:00:22 Western cipőszalon hirdetés :56:06 02:56:26 00:00:20 Outlet világmárkák féláron hirdetés :56:26 02:56:48 00:00:22 Ingatlan hirdetés hirdetés :56:48 02:57:08 00:00:20 Aikido modern japán harcművészet oktatás hirdetés :57:08 02:57:28 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :57:28 02:57:48 00:00:20 Jótékonysági Gála Kiskőrösön közérdekű :57:48 02:58:08 00:00:20 Családi Nap az Állatok Világnapja alkalmából közérdekű :58:08 02:58:28 00:00:20 Szántót, legelőt vennék, bérelnék hirdetés :58:28 02:58:48 00:00:20 Ajánlattételi felhívás közétkeztetésre közérdekű :58:48 02:59:08 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :59:08 03:00:08 00:01:00 Ingatlan hirdetések hirdetés :00:08 03:00:30 00:00:22 Pálinka bérfőzés hirdetés :00:30 03:00:50 00:00:20 Melegvizes magasnyomású mosó eladó hirdetés :00:50 03:01:31 00:00:41 Ingatlan hirdetés hirdetés :01:31 03:02:14 00:00:43 (csendélet képek) :02:14 03:02:54 00:00:40 Kiskőrös TV heti műsora :02:54 03:03:48 00:00:54 (csendélet képek) :03:48 03:05:06 00:01:18 Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőintézet rendelési idők közérdekű :05:06 03:05:27 00:00:21 Tourinform szolgáltatások közérdekű :05:27 03:05:50 00:00:23 Szőlő növényvédelem a Galanti Vitis program alapján közérdekű :05:50 03:06:43 00:00:53 (csendélet képek) :06:43 03:07:03 00:00:20 20 éve hunyt el Szenohradszki Béla közérdekű :07:03 03:07:23 00:00:20 Két rangos díjat nyert Kiskőrös közérdekű :07:23 03:07:43 00:00:20 Szüretelni voltak a Mohácsi úti ovisok is közérdekű :07:43 03:08:11 00:00:28 Leszedték a termést a körforgalom tőkéiről közérdekű :08:11 03:08:49 00:00:38 Kiskőrösi amatőr kispályás labdarúgó bajnokság eredményei közérdekű :08:49 03:09:08 00:00:19 Tanuszoda karbantartás közérdekű :09:08 03:09:29 00:00:21 Szoptatási Világhét rendezvény közérdekű :09:29 03:10:40 00:01:11 (csendélet képek) :10:40 03:11:55 00:01:15 Kiskőrös TV (Képújság működési rendje, tájképek) közlemény 18

19 :11:55 03:12:12 00:00:17 Sok boldog névnapot kívánunk Adalbert nevű kedves nézőinknek! közérdekű :12:12 03:12:39 00:00:27 Közérdekű telefonszámok közérdekű :12:39 03:13:33 00:00:54 (csendélet képek) :13:33 03:14:13 00:00:40 Kiskőrös TV heti műsora :14:13 03:15:06 00:00:53 (csendélet képek) :15:06 03:16:25 00:01:19 Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőintézet rendelési idők közérdekű :16:25 03:16:44 00:00:19 Outlet világmárkák féláron hirdetés :16:44 03:17:04 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :17:04 03:17:25 00:00:21 Aikido modern japán harcművészet oktatás hirdetés :45:24 00:45:44 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :45:44 00:46:04 00:00:20 Akác tűzifa hirdetés :46:04 00:46:25 00:00:21 Herbária szaküzlet nyílik hirdetés :46:25 00:46:47 00:00:22 Kőrösi Csárda menüajánlata hirdetés :46:47 00:47:08 00:00:21 Elveszett kutya közérdekű :47:08 00:47:27 00:00:19 Ingatlan hirdetés hirdetés :47:27 00:47:48 00:00:21 Outlet világmárkák féláron hirdetés :47:48 00:48:09 00:00:21 Ingatlan hirdetés hirdetés :48:09 00:48:29 00:00:20 Aikido modern japán harcművészet oktatás hirdetés :48:29 00:48:49 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :48:49 00:49:11 00:00:22 Jótékonysági Gála Kiskőrösön közérdekű :49:11 00:49:32 00:00:21 Szántót, legelőt vennék, bérelnék hirdetés :49:32 00:49:53 00:00:21 Ajánlattételi felhívás közétkeztetésre közérdekű :49:53 00:50:14 00:00:21 Álláshirdetés hirdetés :50:14 00:50:56 00:00:42 Ingatlan hirdetések hirdetés :50:56 00:51:17 00:00:21 Pálinka bérfőzés hirdetés :51:17 00:51:38 00:00:21 Ingatlan hirdetés hirdetés :51:38 00:51:59 00:00:21 Álláshirdetés hirdetés :51:59 00:52:20 00:00:21 Kinőtt, megunt baba és tini ruha vásár hirdetés :52:20 00:52:41 00:00:21 Ingatlan hirdetés hirdetés :52:41 00:53:01 00:00:20 Analóg vs. Digitális programajánló hirdetés :53:01 00:53:21 00:00:20 Ingatlan hirdetés hirdetés :53:21 00:53:42 00:00:21 Gránit, márványkő, sírkő hirdetés :53:42 00:54:02 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés 19

20 :54:02 00:54:23 00:00:21 Gyerekcipő vásár hirdetés :54:23 00:54:44 00:00:21 Álláshirdetés hirdetés :54:44 00:55:05 00:00:21 Rally Söröző kiadó hirdetés :55:05 00:55:26 00:00:21 Borház Palackozott italok boltja hirdetés :55:26 00:55:47 00:00:21 Hazai hús akció hirdetés :55:47 00:56:10 00:00:23 Western cipőszalon hirdetés :56:10 00:56:30 00:00:20 Álláshirdetés hirdetés :56:30 00:56:51 00:00:21 Akác tűzifa hirdetés :56:51 00:57:12 00:00:21 Herbária szaküzlet nyílik hirdetés :57:12 00:57:33 00:00:21 Kőrösi Csárda menüajánlata hirdetés :57:33 00:57:54 00:00:21 Elveszett kutya közérdekű :57:54 00:58:15 00:00:21 Ingatlan hirdetés hirdetés :58:15 00:58:35 00:00:20 Outlet világmárkák féláron hirdetés :58:35 00:58:56 00:00:21 Ingatlan hirdetés hirdetés :58:56 00:59:17 00:00:21 Aikido modern japán harcművészet oktatás hirdetés :59:17 00:59:38 00:00:21 Álláshirdetés hirdetés :59:38 00:59:58 00:00:20 Jótékonysági Gála Kiskőrösön közérdekű :59:58 01:00:40 00:00:42 Szántót, legelőt vennék, bérelnék hirdetés :00:40 01:00:59 00:00:19 Tanuszoda karbantartás közérdekű :00:59 01:01:51 00:00:52 (csendélet képek) :01:51 01:03:25 00:01:34 Kiskőrös TV (Képújság működési rendje, tájképek) közlemény :03:25 01:03:43 00:00:18 Sok boldog névnapot kívánunk Jeromos nevű kedves nézőinknek! közérdekű :03:43 01:04:11 00:00:28 Közérdekű telefonszámok közérdekű :04:11 01:05:04 00:00:53 (csendélet képek) :05:04 01:06:18 00:01:14 Kiskőrös TV heti műsora :06:18 01:07:11 00:00:53 (csendélet képek) :07:11 01:08:28 00:01:17 Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőintézet rendelési idők közérdekű :08:28 01:08:51 00:00:23 Tourinform szolgáltatások közérdekű :08:51 01:09:12 00:00:21 Szőlő növényvédelem a Galanti Vitis program alapján közérdekű :09:12 01:10:03 00:00:51 (csendélet képek) :10:03 01:10:23 00:00:20 20 éve hunyt el Szenohradszki Béla közérdekű :10:23 01:10:44 00:00:21 Két rangos díjat nyert Kiskőrös közérdekű :10:44 01:11:04 00:00:20 Szüretelni voltak a Mohácsi úti ovisok is közérdekű 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 665/2014. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 665/2014. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14452-11/2014. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben