CSOMÁDI január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOMÁDI 2012. január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!"

Átírás

1 CSOMÁDI Tükör Tükör II. évfolyam, 1. szám Nemzetiségi hírek: A testületi ülésen a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat név került megválasztásra. Csomádi csalamádé: A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Kultúra: Magyar kultúra napját ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A Dolina is átalakult, közhasznú egyesületté, Boros Györgyné csomádi képviselőnk bekerült a felügyelő Bizottságba amelynek az elnökön kívül két tagja van. Szerkesztői levél: Eljárás indult az önkormányzat ellen a Pest megyei Rendőr- főkapitányságon, nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt. Önkormányzati hírek: A helyi civil szervezetek tájékoztatója a évi tevékenységükről. Geotermikus energia felhasználására elkészült egy konkrét tanulmány. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

2 Szerkesztői levél... Szerkesztői levél... Tisztelt Csomádiak! Az idei év első testületi ülésének, első napirendi pontja előtt egy sajnálatos ténnyel szembesített bennünket, jelenlévőket a jegyző asszony. Még a múlt év decemberében feljelentették az önkormányzatot a Pest megyei Rendőr- főkapitányságon, nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt. Ennek keretében vizsgálják illetve bekérték az összes önkormányzati építkezés anyagát, amit a jegyzőnő, január 16.-án el is küldtött a kapitányság címére. Miután ez a bejelentés megtörtént, döbbent csendben hallgattuk tovább az ülés egyéb részleteit és szembesültünk vele, mi kívülállók, hogy a testület, úgy egyébként ezt a tényt szóra sem méltatja. Persze nem vártunk extra dolgokat, korszakos gondolatokat a polgármestertől, a jegyzőtől, mint a törvényesség helyi őrétől vagy mondjuk a gazdasági bizottság elnökétől, de talán megért volna néhány gondolatot, hiszen nem egy aprócseprő dologról van szó, amely felett csak úgy át lehet siklani, mintha mi sem t ö r t é n t volna. Elvégre nem mindennap indít nyomozást a megyei rendőr-főkapitányság, az ember tevékenységével kapcsolatosan és tételezi fel (alapos gyanú), hogy a rá bízott közvagyont, hűtlenül kezelte. Mi persze erről már sokszor és sokféleképpen írtunk, beszéltünk, de hát rólam is már annyi mindent mondtak, sőt egyesek szerint fel is jelentettek, sőt már meg is büntettek egymillió kettőszázezer forintra, amiből persze egy szó sem igaz, legalább olyan álhír, mint a polgármester ingyenes munkája. De ez a nyomozás már tény, és bármennyire is létezik az ártatlanság vélelme, a lent leírtak szerint, nyomozás csak alapos gyanú alapján indul, aminek meg, a hatóság szerint, van alapja! Tehát Tisztelt Testület és annak minden tagja, különkülön is nézzen jól magába, mert a polgármester állításával ellentétben, minden döntésért a közbeszerzési tanácsadó a felelős nem igaz. Az Hiszen reméljük, hogy hamarosan bebizonyosodik, a Hatóság tévedése, és csak a tanulság marad meg örökre, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani... Addig pedig marad a kétely, lehet, hogy a Szőnyi Tamás képviselő által feltárt dolgok, mégiscsak igazak..? Néhány hónap és kiderül. építkezésekkel kapcsolatosan is a testület és a polgármester döntött együtt, egyetértésben, a tavalyi évben már a jelenlegi jegyző asszisztenciája mellett. Sőt, miután egy képviselő még tavasszal felhívta a figyelmét a régebbi visszaélési gyanúkra annak a következményeivel is szembe kell néznie, hogy azóta ezen esetekkel kapcsolatban semmit nem tett, sőt. Ezek várható minősítéséről szintén itt olvashatnak a Tisztelt Olvasók, az ártatlanság vélelme mellett, természetesen. Hiszen reméljük, hogy hamarosan bebizonyosodik, a hatóság tévedése, és csak a tanulság marad meg örökre, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.... Addig pedig marad a kétely lehet, hogy a Szőnyi Tamás képviselő által feltárt dolgok, mégiscsak igazak...? Néhány hónap és kiderül. Természetesen, ezzel kapcsolatosan is, minden hozzánk eljutott fejleményről, mindenkit tájékoztatunk! Lepsényi László A büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson. Ezen bűncselekmények közös jellemzője, hogy csak szándékosan követhetőek el! Vagyon elleni gyakoribb bűncselekmények: 1. lopás (316. ) 2. sikkasztás (317. ) 3. csalás (318. ) 4. hűtlen kezelés (319. ) 5. hanyag kezelés (320. ) Hűtlen kezelés: Hűtlen kezelést követ el, akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelezettségének megszegésével vagyoni hátrányt okoz. A bűncselekmény jogi tárgya a tulajdon, illetve a vagyoni viszonyok, valamint a megbízónak az az érdeke, hogy a vagyonkezelőre bízott vagyonának megóvása az erre vonatkozó előírások alapján történjen. Az elkövetési tárgy az idegen vagyon, melynek kezelésével az elkövetőt bízták meg. Elkövetési magatartás a vagyonkezelői kötelesség megszegése. A bűncselekmény eredménye a vagyoni hátrány, amelynek okozati összefüggésben kell állnia a kötelességszegéssel. Tettesként csak az felel, akit az idegen vagyon kezelésével Főszerkesztő: Lepsényi László, Szerkesztők: Fejesné Gellért Mária, Sinkó Brigitta, Tördelő-grafikus: Németh Viktória Csomád község ingyenes információs havilapja. Sz e r ke s z t ő s é g i e l é r h e t ő s é g e k: Telefon: 06-70/ Nyomdai kivitelezés: ANNO3DEKOR Kft. Megjelenik 650 példányban. ISSN bíztak meg. Aki megbízás nélkül, de a tettessel egyetértésben vagy vele közreműködésben okoz vagyoni hátrányt bűnsegéd, míg a kötelességszegésre rábíró felbujtásért felel! Csak szándékosan követhető el, a szándékosságnak a kötelességszegésre, és a vagyoni hátrányra is ki kell terjednie. Csak szándékosan követhető el, a szándékosságnak a kötelességszegésre, és a vagyoni hátrányra is ki kell terjednie. A büntetés kizárólag a vagyoni hátrány mértékétől függ. Vétség, ha a hűtlen kezelés kisebb vagyoni hátrányt okoz, bűntett, ha a hűtlen kezelés nagyobb vagyoni hátrányt, jelentős vagyoni hátrányt, különösen nagy vagyoni hátrányt, ill. különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz. Csak magánindítványra büntethető, ha a sértett az elkövető hozzátartozója. A büntetés korlátlanul enyhíthető, illetve különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető is, ha a lopás elkövetője a cselekményt, mielőtt felfedezték volna, a hatóságnak vagy a károsultnak bejelenti és a kárt megtéríti, vagy megtesz minden tőle elvárhatót a kár megtérítése érdekében. A bűncselekmény leplezését célzó utócselekmények, így például a köz-, vagy magánokirathamisítás a hűtlen kezeléssel halmazatba kerülnek. Hanyag kezelés: A hűtlen kezelés gondatlan alakzata. Büntetőeljárás csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén és csak az ellen indítható, akit az alapos gyanú terhel! Alapos gyanú: Hatóság mérlegelése mi minősül annak A büntetőeljárás megindításának feltétele A nyomozás feladata eldönteni, történt-e bűncselekmény vagy sem. A nyomozás soha nem meghatározott személy ellen indul, azaz - az eljárásba csak akkor vonja be a hatóság a bűncselekmény elkövetőjét, ha ellene már megnyugtató mennyiségű bizonyítási eszközt gyűjtött össze, azaz a személyére vonatkozóan a nyomozás kezdetén meglévő gyanú alapossá vált. Feljelentési kötelezettség: fő szabály, hogy nincs feljelentési kötelezettség. Ez alól is kivétel. Az első: mindenki köteles a Btk-ban meghatározott egyes bűncselekményeket feljelenteni (150, 223, 344. ), kivétel, ha az elkövető az adott személy hozzátartozója. A másik kivétel, hogy minden hatóság vagy hivatalos személy, egyes esetekben a köztestületek is kötelesek a hivatali hatáskörébe tudomására jutott minden bűncselekményt feljelenteni. Ez alól kivétel, hogy perújítási okról szerez tudomást, mert akkor az ügyészt kell tájékoztatni és nem feljelentést kell tenni. Feljelentés módja: elvileg a nyomozóhatóságnál kell megtenni a feljelentést írásban vagy szóban, ha nem a hatáskörrel vagy illetékességgel át kell tenni a megfelelő hatósághoz. Hűtlen kezelés alapos gyanúja esetén, ha a feltételezhető kárérték az 50 millió forintot meghaladja, akkor nem a városi, hanem a megyei rendőr-főkapitányság jár el az ügyben. Nyomozás feladata: - fel kell deríteni a bűncselekményt - fel kell deríteni az elkövető személyét - fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítás eszközöket Nyomozás megkezdésekor 4 cselekmény lehetséges: halaszthatatlan nyomozási cselekmény feljelentést elutasítása: egyszerű elutasítás: a cselekmény nem bűncselekmény, a bűncselekmény gyanúja hiányzik, Büntetőeljárás csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén és csak az ellen indítható, akit az alapos gyanú terhel! a büntethetőséget kizáró ok áll fenn, e g y e s büntethetőséget m e g - szüntető okok esetén, res iudicata. Feljelentést elutasító határozat születik kombinált elutasítás: sajátos elutasítás: formailag a Be-ben meghatározott okból történik az elutasítás (nyomozati alku, fedett nyomozó, közokirat hamisítás speciális esetei) feljelentés kiegészítése: egyéb adatszerző tevékenységet lehet foganatosíthatók (adatbázisok megtekintése, okiratok rendelkezésre bocsátását kérheti, helyszínt megtekinthet, szaktanácsadót vehet igénybe, személyt, tárgyat fénykép alapján kiválaszthat, adatszolgáltatást kérhet) nyomozás elrendelése A nyomozás határideje: alaphatáridő 2 hónap amit 2 hónappal meg lehet hoszszabbítani: ügyész hosszabbíthat, ha a nyomozóhatóság nyomoz, ügyészség vezetője, ha az ügyész nyomoz. Ez után 1 év elteltéig lehet hosszabbítani: megyei főügyész, ha a nyomozóhatóság nyomoz, felettes ügyész, ha az ügyész nyomoz. Egy éven túli hosszabbítás: legfőbb ügyész jogosult hoszszabbítani. Meghatározott személlyel szembeni nyomozás végső határideje 2 év. forrás: internet 2 3

3 Önkormányzati hírek... Önkormányzati hírek hétfő testületi ülés A fenti napon és időben a képviselő testület megtartotta ez évi első testületi ülését. A polgármester úr ismertette az ülés menetét és napirendjét. Azt is közölte, hogy napirend előtt a jegyző asszony tesz egy bejelentést. Majd ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a testület elfogadott. Ezután a jegyző asszony a következőket jelentette be: én megkeresés érkezett a Pest megyei Rendőr Főkapitányságtól, amelyben közölték, hogy az önkormányzat ellen feljelentést tettek és az eljárás érdekében bekérik az önkormányzat összes eddigi beruházásának az anyagát. A bejelentés után döbbent csend lett úrrá a hallgatóságon, egyedül Mészáros István kérdezte meg, hogy tudják-e a feljelentő személyét. A polgármester úr közölte, hogy a rendőrséget nem hívta fel, de biztos benne, hogy úgysem mondanák meg. Ezután a bejelentést mindenki tudomásul vette és folytatódott az ülés a napirend szerint decemberi közmeghallgatáson elhangzottak értékelése, szükség szerint feladatok meghatározása. Előterjesztő: Polgármester Klement János Polgármester úr ismertette a közmeghallgatáson történteket majd egyes ügyeket és kérdéseket kiemelt az ott elhangzottakból. Elmondta, hogy az FCSM a közmeghallgatáson vállaltak értelmében megküldte az együttműködési megállapodást, amelybe igyekeztek belefoglalni a közmeghallgatáson felmerült kéréseket és továbbra is vállalják, ill. az FCSM. igazgatója a szavát adja, hogy NEM LESZ BŰZ. A felmerült fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésre továbbra is azt tudja mondani, hogy folyamatosan fejlesztünk, ahogy lesz rá lehetőség. A leventeföldön levő 3 telekkel kapcsolatban a polgármester úr elmondta, hogy azok magán tulajdonban vannak és ha az önkormányzat azt meg akarja vásárolni akkor annak az a feltétele, hogy a tulajdonosok el akarják adni és meg tudjanak egyezni az árban, amely természetesen a mindenkori piaci ár. Itt emeljük ki újfent az önkormányzat és a mindenkori vevők között létrejött szerződés ide vonatkozó pontjait. Azért újfent, mert az előző számunkban is utaltunk rá, hogy a polgármester úr nem mondott igazat, amikor a közmeghallgatáson azt mondta, hogy azért nem tudják visszavenni a szóban forgó telkeket, mert azokra a tulajdonosok befizették az illetéket, így az önkormányzat már nem tehet semmit.. Álljon itt újra a Szerződés 4. pontja, ami megcáfolja ezen kijelentését. 4.) Amennyiben a vevő a szerződésben vállalt határidőre (2010.) a beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, az eladó (önkormányzat) jogosult a szerződéstől való egyoldalú elállásra. Az elállás jogát az eladó mindaddig gyakorolhatja, amíg a vevő nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel. A mostani testületi ülésen, tehát már nem ez volt a kifogás, hanem az árban kéne megegyezni a vevő/eladókkal. Megjegyezzük, hogy a polgármester úr megint nem mond igazat, hiszen nem a piaci ár, meg a megegyezés számít, hanem az akkori szerződésben leírtak, íme: 7.) A szerződésnek a vevő érdekkörében, bármely okból történő megszűnése esetén a megfizetett eredeti vételár összegét kell az eladónak a vevő részére visszafizetnie. Az eladó ebben az esetben a beruházott javakat nem köteles átvenni, azokat a vevőnek az ingatlanról 30 napon belül el kell távolítania. Tisztelt Polgármester úr, mi lenne, ha véletlenül, az esküjének megfelelően, végre tényleg a falu érdekét nézné, hiszen a nem csekély javadalmazását is a falutól kapja, nem csak másokét, és végre érvényt szerezne a szerződésben foglaltaknak? Így akár bölcsőde is épülhetne az adott helyre vagy piaci áron értékesítve, akár bevételt is termelhetnének, nemcsak kiadást, ahogy oly sokszor, az önök áldásos tevékenységének köszönhetően.. Az óvoda II-es ütemével kapcsolatban újra felmerült a magas bekerülése összeg, amelyet Szőnyi Tamás képviselő úr nem tud elfogadni, de a polgármester úr nem érti, hogy miért. Szőnyi képviselő úr újra kérte a teljes elszámolást, amit december 31-re ígértek a közmeghallgatáson. A polgármester úr közölte, hogy még nem készült el, de amint meg lesz, Szőnyi Tamás megnézheti. A bölcsőde megépítésre a pályázat elkészült és határidőre benyújtották. A project bekerülési értéke: 165 millió Ft, amely tartalmazza a terveket a kivitelezést, az eszköz beszerzéséket és minden mást..., a polgármester szavaival élve. A közmeghallgatáson felmerült az ebadó kérdése is amelyre a polgármester úr azt válaszolta, hogy nem tervezik bevezetni. A kommunális adó emelése is megkérdezésre került, amire a polgármester úr azt válaszolta, hogy nem emelik és nem is tervezték emelni. (Itt szeretnénk emlékeztetni a polgármester urat, hogy a kérdés teljesen jogos, hiszen az októberi és novemberi testületi ülésen is szóba került az emelés, bár az igaz, hogy végül nem azt emelték, hanem a szemétdíj összegének az átvállalása csökkent 15 %- kal, ami éves szinten kb.: Ft-tal emelte a lakosság terheit. Szerkesztők) Miután a polgármester úr befejezte a közmeghallgatás értékelését a testület egyhangúlag elfogadta azt. 2. A helyi civil szervezetek tájékoztatója a évi tevékenységükről és az önkormányzati támogatások felhasználásáról. (Harmadik Életkezdet Egyesület, Fialka Hagyományőrző Egyesület, Polgárőrség, Nyugdíjasklub) Előadó: a szervezetek vezetői A fenti napirendi pontnál a polgármester úr ismertette, hogy a Fialka Hagyományőrző Egyesület írásban nyújtotta be a beszámolóját, mert személyesen nem tudtak részt venni a testületi ülésen. A beszámoló nem került ismertetésre. Elmondta, hogy a harmadik Életkezdet Egyesület nevében Gyurkovics Józsefné telefonon kimentette magát betegápolás miatt. Írásbeli beszámoló sem készült, így az ő tevékenységükről sem tudtunk meg semmit. A Nyugdíjasklub kapcsán semmilyen információ nem hangzott el bár szívesen hallottuk volna, hogy ki a vezetője és azt is, hogy hol, mikor van programjuk és kinél lehet tagnak jelentkezni, mert szívesen megosztanánk az olvasókkal. Itt merül fel újból a finanszírozás kérdése, hiszen talán szerencsésebb lenne, ha év elején kiderülne, melyek az aktív egyesületek és milyen programokra, milyen anyagi igényük van az önkormányzat felé. Ez a megoldás, tervezhetőség és az elszámoltatás miatt, mindenképpen célszerűbbnek látszik. (szerkesztők) Ezek után a Polgárőrség nevében Salamon András, mint vezetőjük beszámolt a tavalyi év történéseiről és az idei év terveiről. Elmondta, hogy 18 aktív tagjuk van és jó néhány pártoló tag is segíti a munkájukat. Ismertette, hogy a 2011-es évben negyedévente tartottak üléseket és minden falut érintő rendezvényen részt vettek. Beszámolt róla, hogy a múlt évben Ft támogatást kaptak az önkormányzattól, de ez nagyon kevés még arra is, hogy az autót üzemeltessék. Éppen ezért tervezik, és most folynak a számítások (a tervezett költségek elkészítését Mészáros úrtól a gazdasági bizottság kültagjától várja a testület a következő testületi ülésre) és a felmérések arra vonatkozóan, hogy a környékbeli vagyonvédelmi szolgálatok munkáját átvegyék és ügyeleti illetve diszpécseri rendszerben ők oldják meg a házak távfelügyeletét. Ezt 5 új munkatárs alkalmazásával gondolják megoldani, akik a nap 24 órájában végeznék ezt a munkát. A régi iskolában /közösségi ház/ kívánják megoldani és óra közötti időben a diszpécser elhelyezést és 4 fő ügyeletest alkalmazni 24 órában. Természetesen ehhez induláskánt az önkormányzat anyagi segítségét kérik és remélik, hogy a távfelügyeletre sokan jelentkeznek majd, így hosszabb távon, az ő befizetéseik fenntarthatják a dolgozókat és a rendszert.. Felmerült az új polgárőr törvény, amely kötelezően előírja Tisztelt Olvasók! A fenti ülés, napirendi pontok előtti jegyzőnői bejelentéshez csak még néhány gondolat: a polgárőr egyesületeknek a fennmaradásuk feltételeit. A képviselőknek tetszett a fenti elképzelés és a beszámolót is elfogadták illetve megbízták Mészáros Istvánt, hogy dolgozza ki a terv anyagi vonzatát illetve készítsenek felmérést, hogy kb.: mennyien vennék igénybe a távfelügyeletet. 3. Az FCSM Zrt. és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás-tervezet megvitatása. Előterjesztő: Polgármester A polgármester úr elmondta, hogy megérkezett az FCSM együttműködési megállapodása, amelyet gazdasági bizottsági ülésen megtárgyaltak. A megállapodásnak néhány pontja pontosításra szorul, ezért a pontosítással együtt visszaküldik az FCSM részére, és ha kijavítják, a vitatott pontokat majd újra megküldik számunkra. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 4. Egyebek Stipka István mint a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy Krizsán Mihály vállalkozóval sikerült megegyezniük a hókotrással kapcsolatban és Ft/hó készenléti díjért illetve Ft rezsióradíjért javasolja megkötni a szerződést. A mostani politikai időszak egyik jellemzője, hogy szinte nem múlik el nap anélkül, hogy a különböző újságok, hírműsorok bűnügyi tudósításaiban ne szerepeljen egy vagy akár több, nagy felháborodást kiváltó bűncselekmény. Zömében a televízió és a sajtó nézettséget és olvasottságot javító esetei, de egyre többször köthetőek a gazdasági bűncselekmények az önkormányzatokhoz és ezekhez szorosan kapcsolható cé gekhez, vállalkozásokhoz. Ezek jellemzően működési körükben felmerülő vagyon elleni bűncselekmények, általában sikkasztás vagy hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntető eljárások. Ezeket a nyomozásokat azért kell fokozottan kezelnie a rendőrségnek és más ellenőrző hatóságoknak, mert az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetése jelentős hatással van a falu, város, kerület lakóinak életére is. Az önkormányzatoknak és hozzájuk valamilyen módon köthető cégeknek illetve vállalkozásoknak, a közpénzekkel kapcsolatosan elkövetett bűncselekményeknek, általában két típusa van: Az egyik, amikor a kivitelezés és szolgáltatások ára indokolatlanul magas, a megbízást anyagi haszon reményében pozíciójának felhasználásával A testület egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. Klement János Polgármester úr közölte, hogy az új önkormányzati törvény alapján tól a Dunakeszi járáshoz sorolnának bennünket. Pásztor Béla Veresegyház Polgármestere levélben megkereste, többek közt a mi önkormányzatunkat is, hogy ha lehetőség adódna egy veresegyházi járásra, csatlakoznánk-e hozzájuk. Mivel január 20-ig van lehetőség véleményezni a kormány tervét ezért gyorsan kellett dönteni a kérdésben. A testület 7 igen szavazattal támogatta a veresegyházi járáshoz való csatlakozás lehetőségét. A polgármester úr azt is elmondta, hogy a novemberi bejárás után most kaptak levelet a Magyar Közútkezelőtől, amelyben arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2012 tavaszán tervezi annak az útnak a felújítását amelyhez a József Attila utca is tartozik. Ismertetésre került még, hogy a geotermikus energia felhasználására egy tanulmány készült, amely 1 milliárd millió Ft-ban jelölte meg a beruházás költségeit. Ebből az összegből 15%-t kellene az önkormányzatnak fizetni, mert jelentősen támogató és a végső döntést hozó önkormányzati képviselő, polgármester, bizottsági elnök vagy más hálapénzt kap a szolgáltatótól, kivitelezőtől, tervezőtől. A másik, amikor az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgy, rendszerint ingatlan értékét aránytalanul alacsonyra becsüli, vagy elévülési időre hivatkozva, nem élnek a szerződésben leírt feltételekkel majd később a nagy haszonnal értékesített ingatlan vagy ingatlanok, nyereségéből kap valaki részesedést. Ez megítélésem szerint korrupció, a közpénzek magánzsebekbe kerülnek, miközben az önkormányzatok vagyona, akár tíz milliókkal is csökkenhet a közösség kárára. A Btk (1) bekezdésében meghatározottak szerint, akit a többit pályázaton lehet megnyerni. Ez tartalmazza 300 családi ház meleg vízellátását és fűtését valamint az intézményeink ellátását. Itt heves vita alakult ki a termálvíz felhasználását támogatók és ellenzők között. Egyértelműen kiderült számunkra, hogy Stipka István, Szőnyi Tamás, Klement János támogatja a beruházást és Matejka Márton ellenzi. Miklecz Mihály, Tompa János és Tóth László egyelőre nem foglalt állást az ügyben. A testület februárra halasztotta döntését. Ezek után nem kis meglepetésünkre Tóth László képviselő úr kérte a jegyzőasszonyt, hogy rendeljen el zárt ülést, mert mondani akar valamit a képviselő társainak. Miután senki sem értette a dolgot közölte, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatban szeretne mondani valamit. Ezek után a polgármester úr figyelmen kívül hagyva a zárt ülésre vonatkozó szigorú előírásokat és szabályokat- a jegyzőnő egyetértésével és teljes támogatásával megszavaztatta a képviselőket a zárt ülésről, majd el is rendelte azt, amelyről ily módon már nem tudjuk tájékoztatni Tisztelt Olvasóinkat. A Szerkesztők idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. A polgármester és az önkormányzati képviselő a képviselő testület tagjaként nem a saját, hanem a közösség vagyonát kezeli. Ezért a képviselő, amikor leadja szavazatát, ami közpénzek felhasználását érinti, függetlenül attól, hogy felmérte-e, hogy személyes döntésével akár kárt is okozhat a közösségnek, büntetőjogi felelősséggel tartozik. Így maga a képviselő megalapozottan lesz gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével még akkor is, ha a tényleges és végleges döntést a képviselőtestület hozza meg a jegyző egyetértésével és jogi felügyelete mellett. Fejes Sándor 4 5

4 Különvélemény... Különvélemény... Kedves Olvasóink! Az alábbiakban próbáltuk összegyűjteni azokat a tényeket, elképzeléseket, amelyek, akár már ez év január elsejétől önkormányzati szinten, vonatkozhatnak ránk. Ezzel egyidejűleg nagyon fontosnak érezzük újfent felhívni minden felelősen gondolkozó csomádi figyelmét arra, hogy van még módunk megmenteni falunk részbeni függetlenségét! A járás szintű csatlakozást nem tudjuk elkerülni- itt egy új járás és járásszékhely kialakítása (veresegyházi), és az ahhoz való csatlakozás lehet még a kiskapu, de a kétezer fő alattiság, miatti kötelező társulást még elkerülhetjük. Ezzel megmaradna településünkön az önálló hivatal és megmaradna az önálló, helyben történő ügyintézés és forrás felhasználás lehetősége. Mit kell tennünk ehhez? Nem kell mást tennünk, csak be kell jelentkezni Csomádra! A kétezer fős lélekszám elérése nem lehetetlen, hiszen a tavalyi adatok szerint kb an vagyunk. Tegyük meg, ami rajtunk múlik, hiszen a 2014-es választások utáni, öt évig biztosan e szerint fogunk élni. Sajnáljuk, hogy ennek publikálását, jelentőségének kihangsúlyozását nem tartja fontosnak polgármesterünk és testületünk. Szerintünk ez igen fontos feladatuk lenne! Lehet, hogy őket nem érdekli, hogy mi történik a következő választás után a falunkkal? Bár az is igaz, hogy egy szűk kör érdekein kívül, eddig sem foglalkoztatta őket, mi jó a falu lakóinak vagy ők, mit is szeretnének.. A változásokkal kapcsolatosan, a közmeghallgatáson, elhangzott egy ígéret a polgármester részéről, hogy lesz ezzel kapcsolatosan falugyűlés, reméljük, hamarosan megtartásra kerül, ahol falunk jegyzője szakmailag is megalapozott tényeket és magyarázatokat tár elénk, ami meglehetősen nagy kihívást jelenthet egy pályakezdőnek.. Az alábbiakban az interneten fellelhető információkból válogattunk és tárjuk önök elé, a tisztábban látás jegyében: Az önkormányzati államtitkár kiemelte: minden településnek lesz saját választott testülete, az önkormányzati alapjogok nem fognak csorbulni, azonban tisztázni kell az állam és az önkormányzatok viszonyát, feladat- és hatáskörellátását. A helyi önkormányzatok ellátandó feladatai maradnak többek közt: az óvodai ellátás, egészségügyi alapellátás, településfejlesztés, de számos államigazgatási hatósági feladat a kormányhivatalok kezébe kerül, valamint a katasztrófavédelem egyes területeit is az állam fogja ellátni részletezte az államtitkár. jától az önkormányzatok hitelfelvételi és kötvény kibocsátási lehetőségei szigorodnak, valamint új törvényességi felügyeleti rendszert vezetnek be. E változások, valamint az államháztartási törvény módosítása 2013 januárjától lényegében teljesen új gazdasági szemléletet fog meghonosítani az önkormányzati rendszerben tette hozzá az államtitkár. A társulással kapcsolatban Tállai András elmondta: a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy önkormányzati társulást hoznak létre. Ez a 2000 lélekszám alatti településeken kötelező lesz fűzte hozzá!...minden településnek lesz saját választott testülete, az önkormányzati alapjogok nem fognak csorbulni, azonban tisztázni kell az állam és az önkormányzatok viszonyát, feladat- és hatáskörellátását. A helyi önkormányzatok ellátandó feladatai maradnak többek közt: az óvodai ellátás, egészségügyi alapellátás, településfejlesztés, de számos államigazgatási hatósági feladat a Kormányhivatalok kezébe kerül,... Új szegmensei a tervezetnek egyes öszszeférhetetlenségi és a méltatlansági szabályok húzta alá az államtit- kár. Az összeférhetetlenségi kritériumok szigorodni fognak folytatta -, hiszen nem lehet polgármester országgyűlési képviselő, és fordítva. A méltatlansági szabály pedig azt jelenti, hogy amennyiben a választott tisztségviselő törvénybe ütköző cselekedetet hajt végre, úgy alkalmatlanná válik a feladata ellátására emelte ki Tállai András. A kisközségek helyzete és az önkormányzati reform Az az állítás is megállja a helyét, miszerint az elmúlt időszakban /értsd alatta: több cikluson keresztül/ a jogalkotó csak a feladatot adta, az ellátásához szükséges pénzt pedig nem vagy csak részben. Azonban a kisközségek esetében még a megfelelő finanszírozás is csak részben oldaná meg a problémákat. Továbbra is fennállna ugyanis az a helyzet, hogy a nagyszámú feladat- és hatáskört kis létszámú, gyakran néhány fős apparátusnak kellene ellátni, legalább olyan színvonalon, mint ahogy teszik azt a jóval nagyobb létszámú hivatali személyi állománnyal bíró városok. A kisközségi ügyintéző legyen bár szakmailag kitűnően felkészült általában több ügytípust is ellát, s napjaink jogszabályváltozásainak áradatában meglehetősen nehéz több területen egyidejűleg naprakésznek lennie. Nem beszélve arról, hogy helyettesítése körülményes, hiszen hasonló ügyekkel leginkább (vagy legfeljebb) a szomszéd település ügyintézője foglalkozik. Nem ritka jelenség, hogy szakmai kérdésekben a közeli város jegyzője vagy éppen a törvényességi ellenőrzést végző megyei kormányhivatal ügyintézője nem hivatalosan besegít a kisközség jegyzőjének vagy ügyintézőjének. A létszámát és felkészültségét tekintve is megfelelő személyi állománnyal tehát a nagyobb települések rendelkeznek, s arra is nekik van több lehetőségük, hogy szakembereiket folyamatosan képezzék. A hatósági ügyek intézésének ezen oknál fogva történő magasabb így például járási szintre helyezésének igénye tehát nem megalapozatlan. Ezzel szemben áll a kisközségek lakóinak azon elvárása, hogy ne vigyék távol tőlük az ügyintézés helyét, különösen a rászorulók esetében ne, hiszen a tömegközlekedési lehetőségek sok kisközség esetében rendkívül rosszak. Mindezen elvárásoknak egyszerre kellene, hogy megfeleljen a kialakítandó új önkormányzati rendszer. Nyilvánvaló, hogy ez Járások Pest megyében: nem fog menni kompromisszumok nélkül. Az is világos, hogy ezeket az alkukat a politikusok nem fogják a szakemberekre bízni. Azonban ettől függetlenül érdemes azon elgondolkodni, hogy csupán szakmai alapon miként lehetne a fentebb vázolt elvárásoknak megfelelő, működőképes rendszert minél rövidebb idő alatt kialakítani. Ebben az esetben a településen, esetleg több, együttesen ellátott településen dolgozna egy úgynevezett települési referens, aki a járási hivatal köztisztviselője lenne. A járási hivatal ügyintézői pedig ellátnák a járás összes településének ügyeit, természetesen a települési referensekkel szorosan együttműködve. Ebben az esetben sokkal egyszerűbb lenne a referens esetleges helyettesítésének biztosítása is. A jelenleg a polgármesteri hivatalban vezetett nyilvántartások egy jelentős része a járáshoz kerülne, így a települési referensnek nem kellene különböző nyilvántartási programokat kezelni, hanem pusztán adatokat szolgáltatna a járás részére, illetve adatot kérhetne a nyilvántartásból. Az adóigazgatás területén továbbra is megmaradna a képviselőtestület adó megállapítási joga, azonban az adózói nyilvántartást a járásnál vezetnék. A települési referens természetesen a hivatal köztisztviselője lenne, így a hivatal dolgozói közül lehetne őt helyettesíteni szabadság, továbbképzés vagy betegség idején. A modell értelmében a kisközségek és aprófalvak hatósági ügyintézés tekintetében tehát közvetlenül a járáshoz tartoznának, lényegében annak kihelyezett részl e g e k é n t d o l g o z n a ott a települési referens. A modellnek nyilvánvalóan több változata is létezne, annak megfelelően, hogy milyen az adott járás területének településszerkezete. A KIM közlése szerint a járások és járási (körzeti) kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik meg működésüket január 1-jével. A terveket január 20-ig lehet véleményezni, a törvényjavaslat várhatóan 2012 februárjában kerül az Országgyűlés elé, a járási székhelyeket és illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a kormány. Az államtitkártól megkérdeztük, mi vár ránk 2013 után? Nos, az elsődleges feladat a járások létrehozása, ezek lesznek a legkisebb államigazgatási területi egységek. Az államigazgatási és a helyi önkormányzati feladatokat elválasztják egymástól: a polgármesteri hivatalok a helyi közügyekhez szükséges háttérmunkát végzik majd. A kistelepüléseken pedig a járási hivatal szervezi meg, hogy milyen időtartamban és mikor küldi ki az ügyintézőket ra egyébként országosan már körülbelül 300 kormányablakot nyitnak. A feladatra várhatóan 5-6 ezer új ügyintézőt tanítanak ki. Elsősorban a diplomás, nyelvtudással rendelkező munkaerőt keresik. További érdekesség, hogy a már a rendszerben dolgozó ügyintézők négyhetes képzést teljesítettek. Kitért arra is, hogy bővül a polgármester hatásköre, például a jegyző felett munkáltatói jogot gyakorolhat, szavazategyenlőség esetében döntő lesz a szava, a testület két alkalommal történő határozatképtelensége esetén pedig jogosult lesz döntést hozni. Dönthet majd két ülés közötti időszakban a felmerülő halaszthatatlan ügyekben is, továbbá az önként vállalt feladatok ellátására fordítható összes forrás 10 százalékáig önállóan határozhat a felhasználásról. Új jogintézményként a méltatlanság is megjelenik a törvényben, ennek következményeként a testület megszünteti annak a képviselőnek a megbízását, akit eltiltanak a közügyektől, netán szabadságvesztésre ítélik, de akkor is, ha bármilyen köztartozása van! 2013-tól a körjegyzőséget felváltja a közös önkormányzati hivatal, amelyet a járáson belüli települési önkormányzatok alkotnak, legalább kétezer fős összlakosság vagy legalább hét település összefogására. Változtatni csak a tervezett ötéves önkormányzati ciklusokban lehet majd ezeken a társulásokon - részletezte a Belügyminisztérium szakembere. Kifejtette azt is, hogy az egyes önkormányzatok nem tervezhetnek majd működési hiányt, a normatív finanszírozás helyett pedig feladatfinanszírozás lép életbe, a kötelezően ellátandó feladatokhoz jogszabályokban meghatározott támogatást biztosítanak. Forrás: Internet A Szerkesztők 6 7 Budakeszi Cegléd Dabas Dunakeszi Érd Gödöllő Gyál Monor Nagykáta Pilisvörösvár Ráckeve Szentendre Szigetszentmiklós Szob Vác 2012 februárjában kerül az Országgyűlés elé, a járási székhelyeket és illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a kormány. Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki, Törökbálint, Zsámbék Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös,Nyársapát, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Őrbottyán, Pécel, Szada, Tura, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, Verseg, Zsámbok Alsónémedi, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Ócsa, Vecsés Bénye, Csévharaszt, Gomba, Gyömrő, Káva, Maglód, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Üllő, Vasad Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri, Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, Solymár, Tinnye, Tök, Üröm Apaj, Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Tésa, Vámosmikola, Zebegény Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Nagymaros, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szokolya, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Verőce

3. oldalon. A budapesti bérletek a 22-es járatcsalád tekintetében az Erkel utca helyett csak a Szanatórium utcáig érvényesek! XXI. évf. 2012.

3. oldalon. A budapesti bérletek a 22-es járatcsalád tekintetében az Erkel utca helyett csak a Szanatórium utcáig érvényesek! XXI. évf. 2012. XXI. évf. 2012.február BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Fővárosi Közgyűlés döntése alapján 2012. január 1-től változtak a BKV agglomerációs járatainak szakasz

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Augusztus 20. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 5. szám - 2012. augusztus

Galgagyörki Napló. Augusztus 20. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 5. szám - 2012. augusztus Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 5. szám - 2012. augusztus Augusztus 20. Miért is ünnepeljük Szent Istvánt? Az elfogadott szemlélet szerint, azért mert elhagyva az

Részletesebben

CSOMÁDI. 2011. november

CSOMÁDI. 2011. november CSOMÁDI Tükör Tükör I. évfolyam, 7. szám Szerkesztői levél Mi kérdeztünk, Ők válaszoltak...rákérdeztünk......portré... Szól az Úr... Múltunk és hagyományaink Kisebbségi és egyesületi hírek Óvoda Iskola

Részletesebben

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019. Készítette: Vargáné Vass Éva jegyző 1 A nemzetek versenyképessége azt jelenti, ahogyan a nemzetek létrehoznak és megőriznek egy olyan környezetet,

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu XXVI. évfolyam, 1. szám 2014. január Ecsedi László az év edzője 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Új évet kezdünk Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

CSOMÁDI. 2012. szeptember Tükör. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Mert a tájékozott lakos bekavarhat

CSOMÁDI. 2012. szeptember Tükör. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Mert a tájékozott lakos bekavarhat CSOMÁDI Tükör 2012. szeptember Tükör www.csomaditukor.com Portré az új Lelkészről Portré gyűjteményünk egy olyan személlyel bővült, akinek az érkezését nagyon várták már a hívek és nem hívek egyaránt.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE 2008. Fővárosi esélyegyenlőség módszertani füzetek sorozat KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK GYŰJTEMÉNYE

Részletesebben

CSOMÁDI. 2013. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! III. évfolyam, 2. szám. www.csomaditukor.

CSOMÁDI. 2013. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! III. évfolyam, 2. szám. www.csomaditukor. CSOMÁDI www.csomaditukor.com Tükör Tükör III. évfolyam, 2. szám Testületi ülés Szőnyi Tamás megkérdezte, hogy ha jól érti, akkor megbüntetnek egy olyan szervezetet, aki 71 regisztrált taggal rendelkezik

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. A litván és Kisvirág Tánccsoport lépett fel a Tánc világnapján

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. A litván és Kisvirág Tánccsoport lépett fel a Tánc világnapján 2008. ÁPRILIS KEREPESI VÉLEMÉNY Köszöntjük az édesanyákat május elsõ vasárnapján! KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA A TARTALOMBÓL 3 Buszjárat a kórházhoz Aláírták a kötvénykibocsátási

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. március Eljön szép Húsvét reggele, Krisztus Feltámadásának meghitt, szép ünnepe, Ünneplõ ruhába öltöznek a fák,

Részletesebben

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés XXVI. évfolyam, 7. szám 2014. július Hangverseny a zsinagógában 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Hitéleti Központjának

Hitéleti Központjának ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Ünnep és méltóság A Batthyány-bicentenárium jegyében Március 15-én délelõtt a Csengey Gusztáv Általános Iskola diákjai, a Galgamenti Dudazenekar, ifj.

Részletesebben

Kezdõdik a tánc 2010/4. Pásztor Béla: Lejárt az idõ SZEPTEMBER. Ingatag ingatlan Épül vagy összeomlik?

Kezdõdik a tánc 2010/4. Pásztor Béla: Lejárt az idõ SZEPTEMBER. Ingatag ingatlan Épül vagy összeomlik? rikkancs-01_cimlap.qxp 2010.09.01. 13:57 Page 1 2010/4 SZEPTEMBER Kezdõdik a tánc Van, akit megtáncoltatnának, de õ nem táncol, egyet jobbra, kettõt balra, kitér. Van, aki visszatáncol, pedig már leküldték

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk jövőkép (2. rész) Galgagyörk község Önkormányzatának lapja III. évfolyam 8(22.) szám - 2013.

Galgagyörki Napló. Galgagyörk jövőkép (2. rész) Galgagyörk község Önkormányzatának lapja III. évfolyam 8(22.) szám - 2013. Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja III. évfolyam 8(22.) szám - 2013. december Galgagyörk jövőkép (2. rész) Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem

Részletesebben

2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft

2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft 1394 2008 2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft MÁRCIUS IDUSÁN Amennydörgés azt mondja: Le térdeidre, ember, az Isten beszél. A nép szava is

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:07 Page 1 2-23_168.qxp 2009. 05. 13. 14:59 Page 3 4. Média, sajtó Egy adott ügy befolyásolásában igen fontos szerepe van a helyi, regionális

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS 2009.09.21 00:37 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS 2014. JÚNIUS Épül a bölcsőde Júniusi programok: Június 4. 10.00 Az összetartozás napja óvodások megemlékezése Június 4. 17.00 A nemzeti összetartozás napja Június 14. 10.00 Radetzkyek napja Június 14.

Részletesebben

A HÓNAP ESEMÉNYE. 2015. 7. szám Augusztus KEREPESI VÉLEMÉNY

A HÓNAP ESEMÉNYE. 2015. 7. szám Augusztus KEREPESI VÉLEMÉNY A HÓNAP ESEMÉNYE KEREPESI VÉLEMÉNY Tiszta vizet a pohárba! Megújult a Kerepest és Kistarcsát kiszolgáló közös vízmű. A beruházás ünnepélyes átadása július 15-én a két város polgármestere, Vécsey László

Részletesebben