CSOMÁDI január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOMÁDI 2012. január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!"

Átírás

1 CSOMÁDI Tükör Tükör II. évfolyam, 1. szám Nemzetiségi hírek: A testületi ülésen a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat név került megválasztásra. Csomádi csalamádé: A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Kultúra: Magyar kultúra napját ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A Dolina is átalakult, közhasznú egyesületté, Boros Györgyné csomádi képviselőnk bekerült a felügyelő Bizottságba amelynek az elnökön kívül két tagja van. Szerkesztői levél: Eljárás indult az önkormányzat ellen a Pest megyei Rendőr- főkapitányságon, nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt. Önkormányzati hírek: A helyi civil szervezetek tájékoztatója a évi tevékenységükről. Geotermikus energia felhasználására elkészült egy konkrét tanulmány. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

2 Szerkesztői levél... Szerkesztői levél... Tisztelt Csomádiak! Az idei év első testületi ülésének, első napirendi pontja előtt egy sajnálatos ténnyel szembesített bennünket, jelenlévőket a jegyző asszony. Még a múlt év decemberében feljelentették az önkormányzatot a Pest megyei Rendőr- főkapitányságon, nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt. Ennek keretében vizsgálják illetve bekérték az összes önkormányzati építkezés anyagát, amit a jegyzőnő, január 16.-án el is küldtött a kapitányság címére. Miután ez a bejelentés megtörtént, döbbent csendben hallgattuk tovább az ülés egyéb részleteit és szembesültünk vele, mi kívülállók, hogy a testület, úgy egyébként ezt a tényt szóra sem méltatja. Persze nem vártunk extra dolgokat, korszakos gondolatokat a polgármestertől, a jegyzőtől, mint a törvényesség helyi őrétől vagy mondjuk a gazdasági bizottság elnökétől, de talán megért volna néhány gondolatot, hiszen nem egy aprócseprő dologról van szó, amely felett csak úgy át lehet siklani, mintha mi sem t ö r t é n t volna. Elvégre nem mindennap indít nyomozást a megyei rendőr-főkapitányság, az ember tevékenységével kapcsolatosan és tételezi fel (alapos gyanú), hogy a rá bízott közvagyont, hűtlenül kezelte. Mi persze erről már sokszor és sokféleképpen írtunk, beszéltünk, de hát rólam is már annyi mindent mondtak, sőt egyesek szerint fel is jelentettek, sőt már meg is büntettek egymillió kettőszázezer forintra, amiből persze egy szó sem igaz, legalább olyan álhír, mint a polgármester ingyenes munkája. De ez a nyomozás már tény, és bármennyire is létezik az ártatlanság vélelme, a lent leírtak szerint, nyomozás csak alapos gyanú alapján indul, aminek meg, a hatóság szerint, van alapja! Tehát Tisztelt Testület és annak minden tagja, különkülön is nézzen jól magába, mert a polgármester állításával ellentétben, minden döntésért a közbeszerzési tanácsadó a felelős nem igaz. Az Hiszen reméljük, hogy hamarosan bebizonyosodik, a Hatóság tévedése, és csak a tanulság marad meg örökre, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani... Addig pedig marad a kétely, lehet, hogy a Szőnyi Tamás képviselő által feltárt dolgok, mégiscsak igazak..? Néhány hónap és kiderül. építkezésekkel kapcsolatosan is a testület és a polgármester döntött együtt, egyetértésben, a tavalyi évben már a jelenlegi jegyző asszisztenciája mellett. Sőt, miután egy képviselő még tavasszal felhívta a figyelmét a régebbi visszaélési gyanúkra annak a következményeivel is szembe kell néznie, hogy azóta ezen esetekkel kapcsolatban semmit nem tett, sőt. Ezek várható minősítéséről szintén itt olvashatnak a Tisztelt Olvasók, az ártatlanság vélelme mellett, természetesen. Hiszen reméljük, hogy hamarosan bebizonyosodik, a hatóság tévedése, és csak a tanulság marad meg örökre, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.... Addig pedig marad a kétely lehet, hogy a Szőnyi Tamás képviselő által feltárt dolgok, mégiscsak igazak...? Néhány hónap és kiderül. Természetesen, ezzel kapcsolatosan is, minden hozzánk eljutott fejleményről, mindenkit tájékoztatunk! Lepsényi László A büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson. Ezen bűncselekmények közös jellemzője, hogy csak szándékosan követhetőek el! Vagyon elleni gyakoribb bűncselekmények: 1. lopás (316. ) 2. sikkasztás (317. ) 3. csalás (318. ) 4. hűtlen kezelés (319. ) 5. hanyag kezelés (320. ) Hűtlen kezelés: Hűtlen kezelést követ el, akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelezettségének megszegésével vagyoni hátrányt okoz. A bűncselekmény jogi tárgya a tulajdon, illetve a vagyoni viszonyok, valamint a megbízónak az az érdeke, hogy a vagyonkezelőre bízott vagyonának megóvása az erre vonatkozó előírások alapján történjen. Az elkövetési tárgy az idegen vagyon, melynek kezelésével az elkövetőt bízták meg. Elkövetési magatartás a vagyonkezelői kötelesség megszegése. A bűncselekmény eredménye a vagyoni hátrány, amelynek okozati összefüggésben kell állnia a kötelességszegéssel. Tettesként csak az felel, akit az idegen vagyon kezelésével Főszerkesztő: Lepsényi László, Szerkesztők: Fejesné Gellért Mária, Sinkó Brigitta, Tördelő-grafikus: Németh Viktória Csomád község ingyenes információs havilapja. Sz e r ke s z t ő s é g i e l é r h e t ő s é g e k: Telefon: 06-70/ Nyomdai kivitelezés: ANNO3DEKOR Kft. Megjelenik 650 példányban. ISSN bíztak meg. Aki megbízás nélkül, de a tettessel egyetértésben vagy vele közreműködésben okoz vagyoni hátrányt bűnsegéd, míg a kötelességszegésre rábíró felbujtásért felel! Csak szándékosan követhető el, a szándékosságnak a kötelességszegésre, és a vagyoni hátrányra is ki kell terjednie. Csak szándékosan követhető el, a szándékosságnak a kötelességszegésre, és a vagyoni hátrányra is ki kell terjednie. A büntetés kizárólag a vagyoni hátrány mértékétől függ. Vétség, ha a hűtlen kezelés kisebb vagyoni hátrányt okoz, bűntett, ha a hűtlen kezelés nagyobb vagyoni hátrányt, jelentős vagyoni hátrányt, különösen nagy vagyoni hátrányt, ill. különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz. Csak magánindítványra büntethető, ha a sértett az elkövető hozzátartozója. A büntetés korlátlanul enyhíthető, illetve különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető is, ha a lopás elkövetője a cselekményt, mielőtt felfedezték volna, a hatóságnak vagy a károsultnak bejelenti és a kárt megtéríti, vagy megtesz minden tőle elvárhatót a kár megtérítése érdekében. A bűncselekmény leplezését célzó utócselekmények, így például a köz-, vagy magánokirathamisítás a hűtlen kezeléssel halmazatba kerülnek. Hanyag kezelés: A hűtlen kezelés gondatlan alakzata. Büntetőeljárás csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén és csak az ellen indítható, akit az alapos gyanú terhel! Alapos gyanú: Hatóság mérlegelése mi minősül annak A büntetőeljárás megindításának feltétele A nyomozás feladata eldönteni, történt-e bűncselekmény vagy sem. A nyomozás soha nem meghatározott személy ellen indul, azaz - az eljárásba csak akkor vonja be a hatóság a bűncselekmény elkövetőjét, ha ellene már megnyugtató mennyiségű bizonyítási eszközt gyűjtött össze, azaz a személyére vonatkozóan a nyomozás kezdetén meglévő gyanú alapossá vált. Feljelentési kötelezettség: fő szabály, hogy nincs feljelentési kötelezettség. Ez alól is kivétel. Az első: mindenki köteles a Btk-ban meghatározott egyes bűncselekményeket feljelenteni (150, 223, 344. ), kivétel, ha az elkövető az adott személy hozzátartozója. A másik kivétel, hogy minden hatóság vagy hivatalos személy, egyes esetekben a köztestületek is kötelesek a hivatali hatáskörébe tudomására jutott minden bűncselekményt feljelenteni. Ez alól kivétel, hogy perújítási okról szerez tudomást, mert akkor az ügyészt kell tájékoztatni és nem feljelentést kell tenni. Feljelentés módja: elvileg a nyomozóhatóságnál kell megtenni a feljelentést írásban vagy szóban, ha nem a hatáskörrel vagy illetékességgel át kell tenni a megfelelő hatósághoz. Hűtlen kezelés alapos gyanúja esetén, ha a feltételezhető kárérték az 50 millió forintot meghaladja, akkor nem a városi, hanem a megyei rendőr-főkapitányság jár el az ügyben. Nyomozás feladata: - fel kell deríteni a bűncselekményt - fel kell deríteni az elkövető személyét - fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítás eszközöket Nyomozás megkezdésekor 4 cselekmény lehetséges: halaszthatatlan nyomozási cselekmény feljelentést elutasítása: egyszerű elutasítás: a cselekmény nem bűncselekmény, a bűncselekmény gyanúja hiányzik, Büntetőeljárás csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén és csak az ellen indítható, akit az alapos gyanú terhel! a büntethetőséget kizáró ok áll fenn, e g y e s büntethetőséget m e g - szüntető okok esetén, res iudicata. Feljelentést elutasító határozat születik kombinált elutasítás: sajátos elutasítás: formailag a Be-ben meghatározott okból történik az elutasítás (nyomozati alku, fedett nyomozó, közokirat hamisítás speciális esetei) feljelentés kiegészítése: egyéb adatszerző tevékenységet lehet foganatosíthatók (adatbázisok megtekintése, okiratok rendelkezésre bocsátását kérheti, helyszínt megtekinthet, szaktanácsadót vehet igénybe, személyt, tárgyat fénykép alapján kiválaszthat, adatszolgáltatást kérhet) nyomozás elrendelése A nyomozás határideje: alaphatáridő 2 hónap amit 2 hónappal meg lehet hoszszabbítani: ügyész hosszabbíthat, ha a nyomozóhatóság nyomoz, ügyészség vezetője, ha az ügyész nyomoz. Ez után 1 év elteltéig lehet hosszabbítani: megyei főügyész, ha a nyomozóhatóság nyomoz, felettes ügyész, ha az ügyész nyomoz. Egy éven túli hosszabbítás: legfőbb ügyész jogosult hoszszabbítani. Meghatározott személlyel szembeni nyomozás végső határideje 2 év. forrás: internet 2 3

3 Önkormányzati hírek... Önkormányzati hírek hétfő testületi ülés A fenti napon és időben a képviselő testület megtartotta ez évi első testületi ülését. A polgármester úr ismertette az ülés menetét és napirendjét. Azt is közölte, hogy napirend előtt a jegyző asszony tesz egy bejelentést. Majd ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a testület elfogadott. Ezután a jegyző asszony a következőket jelentette be: én megkeresés érkezett a Pest megyei Rendőr Főkapitányságtól, amelyben közölték, hogy az önkormányzat ellen feljelentést tettek és az eljárás érdekében bekérik az önkormányzat összes eddigi beruházásának az anyagát. A bejelentés után döbbent csend lett úrrá a hallgatóságon, egyedül Mészáros István kérdezte meg, hogy tudják-e a feljelentő személyét. A polgármester úr közölte, hogy a rendőrséget nem hívta fel, de biztos benne, hogy úgysem mondanák meg. Ezután a bejelentést mindenki tudomásul vette és folytatódott az ülés a napirend szerint decemberi közmeghallgatáson elhangzottak értékelése, szükség szerint feladatok meghatározása. Előterjesztő: Polgármester Klement János Polgármester úr ismertette a közmeghallgatáson történteket majd egyes ügyeket és kérdéseket kiemelt az ott elhangzottakból. Elmondta, hogy az FCSM a közmeghallgatáson vállaltak értelmében megküldte az együttműködési megállapodást, amelybe igyekeztek belefoglalni a közmeghallgatáson felmerült kéréseket és továbbra is vállalják, ill. az FCSM. igazgatója a szavát adja, hogy NEM LESZ BŰZ. A felmerült fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésre továbbra is azt tudja mondani, hogy folyamatosan fejlesztünk, ahogy lesz rá lehetőség. A leventeföldön levő 3 telekkel kapcsolatban a polgármester úr elmondta, hogy azok magán tulajdonban vannak és ha az önkormányzat azt meg akarja vásárolni akkor annak az a feltétele, hogy a tulajdonosok el akarják adni és meg tudjanak egyezni az árban, amely természetesen a mindenkori piaci ár. Itt emeljük ki újfent az önkormányzat és a mindenkori vevők között létrejött szerződés ide vonatkozó pontjait. Azért újfent, mert az előző számunkban is utaltunk rá, hogy a polgármester úr nem mondott igazat, amikor a közmeghallgatáson azt mondta, hogy azért nem tudják visszavenni a szóban forgó telkeket, mert azokra a tulajdonosok befizették az illetéket, így az önkormányzat már nem tehet semmit.. Álljon itt újra a Szerződés 4. pontja, ami megcáfolja ezen kijelentését. 4.) Amennyiben a vevő a szerződésben vállalt határidőre (2010.) a beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, az eladó (önkormányzat) jogosult a szerződéstől való egyoldalú elállásra. Az elállás jogát az eladó mindaddig gyakorolhatja, amíg a vevő nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel. A mostani testületi ülésen, tehát már nem ez volt a kifogás, hanem az árban kéne megegyezni a vevő/eladókkal. Megjegyezzük, hogy a polgármester úr megint nem mond igazat, hiszen nem a piaci ár, meg a megegyezés számít, hanem az akkori szerződésben leírtak, íme: 7.) A szerződésnek a vevő érdekkörében, bármely okból történő megszűnése esetén a megfizetett eredeti vételár összegét kell az eladónak a vevő részére visszafizetnie. Az eladó ebben az esetben a beruházott javakat nem köteles átvenni, azokat a vevőnek az ingatlanról 30 napon belül el kell távolítania. Tisztelt Polgármester úr, mi lenne, ha véletlenül, az esküjének megfelelően, végre tényleg a falu érdekét nézné, hiszen a nem csekély javadalmazását is a falutól kapja, nem csak másokét, és végre érvényt szerezne a szerződésben foglaltaknak? Így akár bölcsőde is épülhetne az adott helyre vagy piaci áron értékesítve, akár bevételt is termelhetnének, nemcsak kiadást, ahogy oly sokszor, az önök áldásos tevékenységének köszönhetően.. Az óvoda II-es ütemével kapcsolatban újra felmerült a magas bekerülése összeg, amelyet Szőnyi Tamás képviselő úr nem tud elfogadni, de a polgármester úr nem érti, hogy miért. Szőnyi képviselő úr újra kérte a teljes elszámolást, amit december 31-re ígértek a közmeghallgatáson. A polgármester úr közölte, hogy még nem készült el, de amint meg lesz, Szőnyi Tamás megnézheti. A bölcsőde megépítésre a pályázat elkészült és határidőre benyújtották. A project bekerülési értéke: 165 millió Ft, amely tartalmazza a terveket a kivitelezést, az eszköz beszerzéséket és minden mást..., a polgármester szavaival élve. A közmeghallgatáson felmerült az ebadó kérdése is amelyre a polgármester úr azt válaszolta, hogy nem tervezik bevezetni. A kommunális adó emelése is megkérdezésre került, amire a polgármester úr azt válaszolta, hogy nem emelik és nem is tervezték emelni. (Itt szeretnénk emlékeztetni a polgármester urat, hogy a kérdés teljesen jogos, hiszen az októberi és novemberi testületi ülésen is szóba került az emelés, bár az igaz, hogy végül nem azt emelték, hanem a szemétdíj összegének az átvállalása csökkent 15 %- kal, ami éves szinten kb.: Ft-tal emelte a lakosság terheit. Szerkesztők) Miután a polgármester úr befejezte a közmeghallgatás értékelését a testület egyhangúlag elfogadta azt. 2. A helyi civil szervezetek tájékoztatója a évi tevékenységükről és az önkormányzati támogatások felhasználásáról. (Harmadik Életkezdet Egyesület, Fialka Hagyományőrző Egyesület, Polgárőrség, Nyugdíjasklub) Előadó: a szervezetek vezetői A fenti napirendi pontnál a polgármester úr ismertette, hogy a Fialka Hagyományőrző Egyesület írásban nyújtotta be a beszámolóját, mert személyesen nem tudtak részt venni a testületi ülésen. A beszámoló nem került ismertetésre. Elmondta, hogy a harmadik Életkezdet Egyesület nevében Gyurkovics Józsefné telefonon kimentette magát betegápolás miatt. Írásbeli beszámoló sem készült, így az ő tevékenységükről sem tudtunk meg semmit. A Nyugdíjasklub kapcsán semmilyen információ nem hangzott el bár szívesen hallottuk volna, hogy ki a vezetője és azt is, hogy hol, mikor van programjuk és kinél lehet tagnak jelentkezni, mert szívesen megosztanánk az olvasókkal. Itt merül fel újból a finanszírozás kérdése, hiszen talán szerencsésebb lenne, ha év elején kiderülne, melyek az aktív egyesületek és milyen programokra, milyen anyagi igényük van az önkormányzat felé. Ez a megoldás, tervezhetőség és az elszámoltatás miatt, mindenképpen célszerűbbnek látszik. (szerkesztők) Ezek után a Polgárőrség nevében Salamon András, mint vezetőjük beszámolt a tavalyi év történéseiről és az idei év terveiről. Elmondta, hogy 18 aktív tagjuk van és jó néhány pártoló tag is segíti a munkájukat. Ismertette, hogy a 2011-es évben negyedévente tartottak üléseket és minden falut érintő rendezvényen részt vettek. Beszámolt róla, hogy a múlt évben Ft támogatást kaptak az önkormányzattól, de ez nagyon kevés még arra is, hogy az autót üzemeltessék. Éppen ezért tervezik, és most folynak a számítások (a tervezett költségek elkészítését Mészáros úrtól a gazdasági bizottság kültagjától várja a testület a következő testületi ülésre) és a felmérések arra vonatkozóan, hogy a környékbeli vagyonvédelmi szolgálatok munkáját átvegyék és ügyeleti illetve diszpécseri rendszerben ők oldják meg a házak távfelügyeletét. Ezt 5 új munkatárs alkalmazásával gondolják megoldani, akik a nap 24 órájában végeznék ezt a munkát. A régi iskolában /közösségi ház/ kívánják megoldani és óra közötti időben a diszpécser elhelyezést és 4 fő ügyeletest alkalmazni 24 órában. Természetesen ehhez induláskánt az önkormányzat anyagi segítségét kérik és remélik, hogy a távfelügyeletre sokan jelentkeznek majd, így hosszabb távon, az ő befizetéseik fenntarthatják a dolgozókat és a rendszert.. Felmerült az új polgárőr törvény, amely kötelezően előírja Tisztelt Olvasók! A fenti ülés, napirendi pontok előtti jegyzőnői bejelentéshez csak még néhány gondolat: a polgárőr egyesületeknek a fennmaradásuk feltételeit. A képviselőknek tetszett a fenti elképzelés és a beszámolót is elfogadták illetve megbízták Mészáros Istvánt, hogy dolgozza ki a terv anyagi vonzatát illetve készítsenek felmérést, hogy kb.: mennyien vennék igénybe a távfelügyeletet. 3. Az FCSM Zrt. és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás-tervezet megvitatása. Előterjesztő: Polgármester A polgármester úr elmondta, hogy megérkezett az FCSM együttműködési megállapodása, amelyet gazdasági bizottsági ülésen megtárgyaltak. A megállapodásnak néhány pontja pontosításra szorul, ezért a pontosítással együtt visszaküldik az FCSM részére, és ha kijavítják, a vitatott pontokat majd újra megküldik számunkra. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 4. Egyebek Stipka István mint a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy Krizsán Mihály vállalkozóval sikerült megegyezniük a hókotrással kapcsolatban és Ft/hó készenléti díjért illetve Ft rezsióradíjért javasolja megkötni a szerződést. A mostani politikai időszak egyik jellemzője, hogy szinte nem múlik el nap anélkül, hogy a különböző újságok, hírműsorok bűnügyi tudósításaiban ne szerepeljen egy vagy akár több, nagy felháborodást kiváltó bűncselekmény. Zömében a televízió és a sajtó nézettséget és olvasottságot javító esetei, de egyre többször köthetőek a gazdasági bűncselekmények az önkormányzatokhoz és ezekhez szorosan kapcsolható cé gekhez, vállalkozásokhoz. Ezek jellemzően működési körükben felmerülő vagyon elleni bűncselekmények, általában sikkasztás vagy hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntető eljárások. Ezeket a nyomozásokat azért kell fokozottan kezelnie a rendőrségnek és más ellenőrző hatóságoknak, mert az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetése jelentős hatással van a falu, város, kerület lakóinak életére is. Az önkormányzatoknak és hozzájuk valamilyen módon köthető cégeknek illetve vállalkozásoknak, a közpénzekkel kapcsolatosan elkövetett bűncselekményeknek, általában két típusa van: Az egyik, amikor a kivitelezés és szolgáltatások ára indokolatlanul magas, a megbízást anyagi haszon reményében pozíciójának felhasználásával A testület egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. Klement János Polgármester úr közölte, hogy az új önkormányzati törvény alapján tól a Dunakeszi járáshoz sorolnának bennünket. Pásztor Béla Veresegyház Polgármestere levélben megkereste, többek közt a mi önkormányzatunkat is, hogy ha lehetőség adódna egy veresegyházi járásra, csatlakoznánk-e hozzájuk. Mivel január 20-ig van lehetőség véleményezni a kormány tervét ezért gyorsan kellett dönteni a kérdésben. A testület 7 igen szavazattal támogatta a veresegyházi járáshoz való csatlakozás lehetőségét. A polgármester úr azt is elmondta, hogy a novemberi bejárás után most kaptak levelet a Magyar Közútkezelőtől, amelyben arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2012 tavaszán tervezi annak az útnak a felújítását amelyhez a József Attila utca is tartozik. Ismertetésre került még, hogy a geotermikus energia felhasználására egy tanulmány készült, amely 1 milliárd millió Ft-ban jelölte meg a beruházás költségeit. Ebből az összegből 15%-t kellene az önkormányzatnak fizetni, mert jelentősen támogató és a végső döntést hozó önkormányzati képviselő, polgármester, bizottsági elnök vagy más hálapénzt kap a szolgáltatótól, kivitelezőtől, tervezőtől. A másik, amikor az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgy, rendszerint ingatlan értékét aránytalanul alacsonyra becsüli, vagy elévülési időre hivatkozva, nem élnek a szerződésben leírt feltételekkel majd később a nagy haszonnal értékesített ingatlan vagy ingatlanok, nyereségéből kap valaki részesedést. Ez megítélésem szerint korrupció, a közpénzek magánzsebekbe kerülnek, miközben az önkormányzatok vagyona, akár tíz milliókkal is csökkenhet a közösség kárára. A Btk (1) bekezdésében meghatározottak szerint, akit a többit pályázaton lehet megnyerni. Ez tartalmazza 300 családi ház meleg vízellátását és fűtését valamint az intézményeink ellátását. Itt heves vita alakult ki a termálvíz felhasználását támogatók és ellenzők között. Egyértelműen kiderült számunkra, hogy Stipka István, Szőnyi Tamás, Klement János támogatja a beruházást és Matejka Márton ellenzi. Miklecz Mihály, Tompa János és Tóth László egyelőre nem foglalt állást az ügyben. A testület februárra halasztotta döntését. Ezek után nem kis meglepetésünkre Tóth László képviselő úr kérte a jegyzőasszonyt, hogy rendeljen el zárt ülést, mert mondani akar valamit a képviselő társainak. Miután senki sem értette a dolgot közölte, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatban szeretne mondani valamit. Ezek után a polgármester úr figyelmen kívül hagyva a zárt ülésre vonatkozó szigorú előírásokat és szabályokat- a jegyzőnő egyetértésével és teljes támogatásával megszavaztatta a képviselőket a zárt ülésről, majd el is rendelte azt, amelyről ily módon már nem tudjuk tájékoztatni Tisztelt Olvasóinkat. A Szerkesztők idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. A polgármester és az önkormányzati képviselő a képviselő testület tagjaként nem a saját, hanem a közösség vagyonát kezeli. Ezért a képviselő, amikor leadja szavazatát, ami közpénzek felhasználását érinti, függetlenül attól, hogy felmérte-e, hogy személyes döntésével akár kárt is okozhat a közösségnek, büntetőjogi felelősséggel tartozik. Így maga a képviselő megalapozottan lesz gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével még akkor is, ha a tényleges és végleges döntést a képviselőtestület hozza meg a jegyző egyetértésével és jogi felügyelete mellett. Fejes Sándor 4 5

4 Különvélemény... Különvélemény... Kedves Olvasóink! Az alábbiakban próbáltuk összegyűjteni azokat a tényeket, elképzeléseket, amelyek, akár már ez év január elsejétől önkormányzati szinten, vonatkozhatnak ránk. Ezzel egyidejűleg nagyon fontosnak érezzük újfent felhívni minden felelősen gondolkozó csomádi figyelmét arra, hogy van még módunk megmenteni falunk részbeni függetlenségét! A járás szintű csatlakozást nem tudjuk elkerülni- itt egy új járás és járásszékhely kialakítása (veresegyházi), és az ahhoz való csatlakozás lehet még a kiskapu, de a kétezer fő alattiság, miatti kötelező társulást még elkerülhetjük. Ezzel megmaradna településünkön az önálló hivatal és megmaradna az önálló, helyben történő ügyintézés és forrás felhasználás lehetősége. Mit kell tennünk ehhez? Nem kell mást tennünk, csak be kell jelentkezni Csomádra! A kétezer fős lélekszám elérése nem lehetetlen, hiszen a tavalyi adatok szerint kb an vagyunk. Tegyük meg, ami rajtunk múlik, hiszen a 2014-es választások utáni, öt évig biztosan e szerint fogunk élni. Sajnáljuk, hogy ennek publikálását, jelentőségének kihangsúlyozását nem tartja fontosnak polgármesterünk és testületünk. Szerintünk ez igen fontos feladatuk lenne! Lehet, hogy őket nem érdekli, hogy mi történik a következő választás után a falunkkal? Bár az is igaz, hogy egy szűk kör érdekein kívül, eddig sem foglalkoztatta őket, mi jó a falu lakóinak vagy ők, mit is szeretnének.. A változásokkal kapcsolatosan, a közmeghallgatáson, elhangzott egy ígéret a polgármester részéről, hogy lesz ezzel kapcsolatosan falugyűlés, reméljük, hamarosan megtartásra kerül, ahol falunk jegyzője szakmailag is megalapozott tényeket és magyarázatokat tár elénk, ami meglehetősen nagy kihívást jelenthet egy pályakezdőnek.. Az alábbiakban az interneten fellelhető információkból válogattunk és tárjuk önök elé, a tisztábban látás jegyében: Az önkormányzati államtitkár kiemelte: minden településnek lesz saját választott testülete, az önkormányzati alapjogok nem fognak csorbulni, azonban tisztázni kell az állam és az önkormányzatok viszonyát, feladat- és hatáskörellátását. A helyi önkormányzatok ellátandó feladatai maradnak többek közt: az óvodai ellátás, egészségügyi alapellátás, településfejlesztés, de számos államigazgatási hatósági feladat a kormányhivatalok kezébe kerül, valamint a katasztrófavédelem egyes területeit is az állam fogja ellátni részletezte az államtitkár. jától az önkormányzatok hitelfelvételi és kötvény kibocsátási lehetőségei szigorodnak, valamint új törvényességi felügyeleti rendszert vezetnek be. E változások, valamint az államháztartási törvény módosítása 2013 januárjától lényegében teljesen új gazdasági szemléletet fog meghonosítani az önkormányzati rendszerben tette hozzá az államtitkár. A társulással kapcsolatban Tállai András elmondta: a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy önkormányzati társulást hoznak létre. Ez a 2000 lélekszám alatti településeken kötelező lesz fűzte hozzá!...minden településnek lesz saját választott testülete, az önkormányzati alapjogok nem fognak csorbulni, azonban tisztázni kell az állam és az önkormányzatok viszonyát, feladat- és hatáskörellátását. A helyi önkormányzatok ellátandó feladatai maradnak többek közt: az óvodai ellátás, egészségügyi alapellátás, településfejlesztés, de számos államigazgatási hatósági feladat a Kormányhivatalok kezébe kerül,... Új szegmensei a tervezetnek egyes öszszeférhetetlenségi és a méltatlansági szabályok húzta alá az államtit- kár. Az összeférhetetlenségi kritériumok szigorodni fognak folytatta -, hiszen nem lehet polgármester országgyűlési képviselő, és fordítva. A méltatlansági szabály pedig azt jelenti, hogy amennyiben a választott tisztségviselő törvénybe ütköző cselekedetet hajt végre, úgy alkalmatlanná válik a feladata ellátására emelte ki Tállai András. A kisközségek helyzete és az önkormányzati reform Az az állítás is megállja a helyét, miszerint az elmúlt időszakban /értsd alatta: több cikluson keresztül/ a jogalkotó csak a feladatot adta, az ellátásához szükséges pénzt pedig nem vagy csak részben. Azonban a kisközségek esetében még a megfelelő finanszírozás is csak részben oldaná meg a problémákat. Továbbra is fennállna ugyanis az a helyzet, hogy a nagyszámú feladat- és hatáskört kis létszámú, gyakran néhány fős apparátusnak kellene ellátni, legalább olyan színvonalon, mint ahogy teszik azt a jóval nagyobb létszámú hivatali személyi állománnyal bíró városok. A kisközségi ügyintéző legyen bár szakmailag kitűnően felkészült általában több ügytípust is ellát, s napjaink jogszabályváltozásainak áradatában meglehetősen nehéz több területen egyidejűleg naprakésznek lennie. Nem beszélve arról, hogy helyettesítése körülményes, hiszen hasonló ügyekkel leginkább (vagy legfeljebb) a szomszéd település ügyintézője foglalkozik. Nem ritka jelenség, hogy szakmai kérdésekben a közeli város jegyzője vagy éppen a törvényességi ellenőrzést végző megyei kormányhivatal ügyintézője nem hivatalosan besegít a kisközség jegyzőjének vagy ügyintézőjének. A létszámát és felkészültségét tekintve is megfelelő személyi állománnyal tehát a nagyobb települések rendelkeznek, s arra is nekik van több lehetőségük, hogy szakembereiket folyamatosan képezzék. A hatósági ügyek intézésének ezen oknál fogva történő magasabb így például járási szintre helyezésének igénye tehát nem megalapozatlan. Ezzel szemben áll a kisközségek lakóinak azon elvárása, hogy ne vigyék távol tőlük az ügyintézés helyét, különösen a rászorulók esetében ne, hiszen a tömegközlekedési lehetőségek sok kisközség esetében rendkívül rosszak. Mindezen elvárásoknak egyszerre kellene, hogy megfeleljen a kialakítandó új önkormányzati rendszer. Nyilvánvaló, hogy ez Járások Pest megyében: nem fog menni kompromisszumok nélkül. Az is világos, hogy ezeket az alkukat a politikusok nem fogják a szakemberekre bízni. Azonban ettől függetlenül érdemes azon elgondolkodni, hogy csupán szakmai alapon miként lehetne a fentebb vázolt elvárásoknak megfelelő, működőképes rendszert minél rövidebb idő alatt kialakítani. Ebben az esetben a településen, esetleg több, együttesen ellátott településen dolgozna egy úgynevezett települési referens, aki a járási hivatal köztisztviselője lenne. A járási hivatal ügyintézői pedig ellátnák a járás összes településének ügyeit, természetesen a települési referensekkel szorosan együttműködve. Ebben az esetben sokkal egyszerűbb lenne a referens esetleges helyettesítésének biztosítása is. A jelenleg a polgármesteri hivatalban vezetett nyilvántartások egy jelentős része a járáshoz kerülne, így a települési referensnek nem kellene különböző nyilvántartási programokat kezelni, hanem pusztán adatokat szolgáltatna a járás részére, illetve adatot kérhetne a nyilvántartásból. Az adóigazgatás területén továbbra is megmaradna a képviselőtestület adó megállapítási joga, azonban az adózói nyilvántartást a járásnál vezetnék. A települési referens természetesen a hivatal köztisztviselője lenne, így a hivatal dolgozói közül lehetne őt helyettesíteni szabadság, továbbképzés vagy betegség idején. A modell értelmében a kisközségek és aprófalvak hatósági ügyintézés tekintetében tehát közvetlenül a járáshoz tartoznának, lényegében annak kihelyezett részl e g e k é n t d o l g o z n a ott a települési referens. A modellnek nyilvánvalóan több változata is létezne, annak megfelelően, hogy milyen az adott járás területének településszerkezete. A KIM közlése szerint a járások és járási (körzeti) kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik meg működésüket január 1-jével. A terveket január 20-ig lehet véleményezni, a törvényjavaslat várhatóan 2012 februárjában kerül az Országgyűlés elé, a járási székhelyeket és illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a kormány. Az államtitkártól megkérdeztük, mi vár ránk 2013 után? Nos, az elsődleges feladat a járások létrehozása, ezek lesznek a legkisebb államigazgatási területi egységek. Az államigazgatási és a helyi önkormányzati feladatokat elválasztják egymástól: a polgármesteri hivatalok a helyi közügyekhez szükséges háttérmunkát végzik majd. A kistelepüléseken pedig a járási hivatal szervezi meg, hogy milyen időtartamban és mikor küldi ki az ügyintézőket ra egyébként országosan már körülbelül 300 kormányablakot nyitnak. A feladatra várhatóan 5-6 ezer új ügyintézőt tanítanak ki. Elsősorban a diplomás, nyelvtudással rendelkező munkaerőt keresik. További érdekesség, hogy a már a rendszerben dolgozó ügyintézők négyhetes képzést teljesítettek. Kitért arra is, hogy bővül a polgármester hatásköre, például a jegyző felett munkáltatói jogot gyakorolhat, szavazategyenlőség esetében döntő lesz a szava, a testület két alkalommal történő határozatképtelensége esetén pedig jogosult lesz döntést hozni. Dönthet majd két ülés közötti időszakban a felmerülő halaszthatatlan ügyekben is, továbbá az önként vállalt feladatok ellátására fordítható összes forrás 10 százalékáig önállóan határozhat a felhasználásról. Új jogintézményként a méltatlanság is megjelenik a törvényben, ennek következményeként a testület megszünteti annak a képviselőnek a megbízását, akit eltiltanak a közügyektől, netán szabadságvesztésre ítélik, de akkor is, ha bármilyen köztartozása van! 2013-tól a körjegyzőséget felváltja a közös önkormányzati hivatal, amelyet a járáson belüli települési önkormányzatok alkotnak, legalább kétezer fős összlakosság vagy legalább hét település összefogására. Változtatni csak a tervezett ötéves önkormányzati ciklusokban lehet majd ezeken a társulásokon - részletezte a Belügyminisztérium szakembere. Kifejtette azt is, hogy az egyes önkormányzatok nem tervezhetnek majd működési hiányt, a normatív finanszírozás helyett pedig feladatfinanszírozás lép életbe, a kötelezően ellátandó feladatokhoz jogszabályokban meghatározott támogatást biztosítanak. Forrás: Internet A Szerkesztők 6 7 Budakeszi Cegléd Dabas Dunakeszi Érd Gödöllő Gyál Monor Nagykáta Pilisvörösvár Ráckeve Szentendre Szigetszentmiklós Szob Vác 2012 februárjában kerül az Országgyűlés elé, a járási székhelyeket és illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a kormány. Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki, Törökbálint, Zsámbék Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös,Nyársapát, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Őrbottyán, Pécel, Szada, Tura, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, Verseg, Zsámbok Alsónémedi, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Ócsa, Vecsés Bénye, Csévharaszt, Gomba, Gyömrő, Káva, Maglód, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Üllő, Vasad Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri, Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, Solymár, Tinnye, Tök, Üröm Apaj, Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Tésa, Vámosmikola, Zebegény Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Nagymaros, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szokolya, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Verőce

5 Felhívás... Szól az Úr... Tájékoztatás! Szerencsére, megalakulásunk óta, egyre többen gondolják úgy, hogy valamilyen módon szeretnék támogatni egyesületünket. Titkárunk, Szőnyi Tamás jóvoltából, két újabb cég utalt át, összesen, forintot számlánkra, amit ezúton is, minden tagunk nevében, hálásan köszönünk. Várunk mindenkit tagjaink közé, akik egyetértenek célkitűzéseinkkel és szívesen részt vennének jó hangulatú rendezvényeinken. Keressenek minket, akár az újságon keresztül is. Következő rendezvényünk, a március 10.-i nőnapi bál. Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület Kedves Békamentők! Egyesületünk idén is szervez békamentést Honton, amelyre már most lehet jelentkezni. Arra kérek mindenkit, a mentésre szóló felhívásunkat lehetősége szerint juttassa el minél több helyre, pl. munkatársak, ismerősök,barátok,stb. Sajnos a terelőrendszer változatlanul rossz, így idén is sok önkéntesre lesz szükség a tavaszi békavonuláskor. Előre is nagyon köszönöm a segítséget! Békabarát üdvözlettel: Sámuel Zsuzsi Békamentés 2012 A Zöld Út Békavédelmi Egyesület békamentést szervez a 2.sz.főút Hont és Parassapuszta közötti szakaszán,amelyre már most várja az érdeklődők jelentkezését. Időpont: 2012 március A mentéshez szükséges eszközök: vödör, zseblámpa, láthatósági mellény és egy nagy adag elszántság. Jelentkezés és bővebb információ: Tel: Mindenkit sok szeretettel várunk! A békák nevében előre is köszönjük a segítséget! Sámuel Zsuzsanna elnök Zöld Út Békavédelmi Egyesület Köszönet! Karácsonykor, mint már annyiszor, feldíszítésre került a templomunk melletti, kicsit szomorkás fenyőfa. Hosszú évek óta díszítették szorgos kezek, majd az ünnepek végeztével, visszafelé tették meg ugyan ezt. Sok örömöt szereztek ezzel kicsinek, nagynak, öregnek, fiatalnak. Önzetlenül tették, a jó szóért, a meleg pillantásért, a bíztató fejbiccentéséért és azért a tudatért, hogy ezzel az aprósággal, színesíthetik az arra járók ünnepnapjait. Decemberben kibővült e kis csapat, és immár nemzetközivé duzzadt. Így idén még merészebb álmokat szövögethetnek, és további díszei lehetnek, ennek a szép ünnepnek. Hirdethetik mindenkinek, hogy nincs különbség, magyar és szlovák, együtt hisz Istenben és hirdetheti a szeretet szavát. Köszönet nekik érte! Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Közhírré tétetik Közhírré tétetik, hogy Csomádon nőnapi bál rendeztetik: Március 10-én szombaton férfiak és lányok, asszonyok összegyűlnek egy kis mulatságra egy fergeteges nőnapi bálra. Az ajtóban ahogy belépnek ihatnak egy pohár aperitivet és, hogy a kezük megüresedjen szívesen elvesszük az édességet Ugyanis ha te készíted egy fődíj lehet a nyereményed, ha egy kicsit besegít egy cukrászda akkor is jó vagy egy tombolára. Miután a kezed megüresedett és a kabátodat is letetted, vár a bőséges svédasztal ahol a sok finom étel marasztal. Evés közben ha megszomjaznál rendelhetsz a pultosoknál. Persze ha már ettél, ittál a Norbira is gondolhatnál, no nem a zsírégető tornájára hanem az állandó mondatára Ég a zsír, ég a zsír de nem tornával hanem egy jó kis tánccal. És ha kicsit megfáradnál egy kis műsorral lazíthatnál. Minden műsorszám meglepetés reméljük jutalmuk lesz az ünneplés. Ha kipihented magad közben újra várunk a táncparketten. Azért, hogy a végén ne menj üres kézzel haza vár a tombola tárgyak garmada. Persze a mennyisége attól is függ, hogy hányan érezték azt, hogy ez közügy. Ugyanis ami bál bevételét illeti azt a Csomádi Polgárok Egyesülete kezeli. A bál időpontja: Szombat óra Helye: Csomádi Művelődési Ház Rendező: A Csomádi Polgárok Közhasznú Egyesülete Belépőjegy ára: Ft/fő A belépőjegy tartalmazza: a svédasztalos vacsorát, a zeneszolgáltatást amelyet a Pedrofon együttes biztosít, egy kis meglepetés műsort, büfészolgáltatást, illetve a programnak része a tombola sorsolás és a süteményverseny eredményhirdetése. Jegyek korlátozott számban elővételben kaphatók illetve igényelhetők: Csomádi Polgárok Egyesülete Elnökénél: Hrubos Csaba Csomád, Verebeshegy u. 13.sz. Tel: A Veres Ablak Kft. : Csomád, Táncsics M. u. 2. sz. alatti irodájában: A Csomádi Tükör szerkesz- tőségében: A csomádi Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjénél Ugyan, mit tud adni Jézus egy mai embernek? Amikor írom ezt a cikket, már egy hónapja elmúlt karácsony. Így inkább hétköznapi szívvel-, fejjel gondolkodhatok Jézus születéséről, és Vele való kapcsolatról. Igyekszem átgondolni, mi a jelentősége az Ő születésének. Ugyan, mit tud adni Jézus a mai ember számára? Keressük együtt a választ! Azt, amit akkor tudott adni, amikor itt élt a földön, - merthogy ide született. Egyszer egy balesetnek és két romos életnek lehettem tanúja. Az autó fát döntött ki, fejre állt. A légzsák megmentette a két fiatal életét. A mentőkre várakozva újra és újra hallgattam a lány szavait: - ezért a kocsiért dolgoztam és ez a barátom, - akivel most szakítottam, összetörte, oda van minden. Buliból jöttek. Akkor menekült meg az életük, de szívüket jobban lefoglalta az autó, mint az életükről való gondolkodás. Üresnek és szomorúnak láttam az életüket, pedig az volt a céljuk, hogy boldogok legyenek. Ezen a földön mindenki boldog szeretne lenni, de a legtöbbnek nem sikerül. Elhibázzák. Valamit nem jól csinálnak, és nem tudnak változtatni. Jézus úgy szerette az embereket, hogy érdekelte őt, miért ilyen keserű és szomorú a sorsuk. Látta őket az utcán, ahogy részegeskednek, megcsalják a párjukat, lopnak, hazudnak egymásnak, utálják az öreg szülőket, becsapják egymást, nagyképűek, hogy csak a pénzt és az élvezeteket keresik. Látta őket, amikor bezárkózva, becsapva, megcsalva, meglopva, utálva, keservesen sírtak szobájukba zárkózva, segítség és reménység nélkül, magányosan, boldogtalanul. Látta őket mégis templomba menni is. Jézus kereste velük a kapcsolatot, beszélgetett velük. Ezek az emberek vallásosak voltak, tudtak egy Istenről valamit, de nem az igazságot. Azt hitték, szabályokat kell betartani, de nem élték át, hogy valamiben is segített volna nekik Isten. Akkor Jézus igazán tanította őket. Olyan személy volt, aki után három napig is mentek városról városra, éhesen, szomjasan, csakhogy hallgathassák. Mit tudott nekik mondani? Beszélt nekik arról, hogy bűnösek. Azért romlott el az életük. Nem szaladtak el, amikor ezt hallották, hanem igazat adtak neki, elgondolkodtak az életükről. Beszélt nekik arról, hogy rossz kapcsolatban vannak Istennel-, hogy teljesen rossz elképzelésük van a Vele való kapcsolatról. Nem szaladtak el, hanem kérdezgették, hogy milyen is akkor az igazi kapcsolat, hogy lehet-, kinek lehet egyáltalán kapcsolata Vele? Volt, akinek lelkiismeret furdalása volt. Volt, akit terhelt a bűne, és nem tudott tőle aludni. Volt, aki attól félt, hogyha senki sem látta volna őt lopni, Isten akkor is látta, - és nem tudott szabadulni a vádtól. Volt, aki úgy érezte, hogy még az Isten se bocsát meg neki. Jézus szeretetéből telt arra, hogy bűnre, bocsánatot adott, és az Ő bocsánata után úgy érezte az az ember, hogy az Isten bocsát meg neki. Akkor lecsendesedett, elhalkult a vád, odalett a félelem, és békesség töltötte be a szívét. Jézus látta, ismerte szomorú életüket. Látta bűnösségüket és beszélt velük erről. Beszélt nekik egy őket szerető és kereső Istenről. Ugyan, mit adhat Jézus a mai ember számára? Azt, amit sehol, senki nem tud adni neki. Isten bocsánatát, szeretetét és az azt követő békességet. Ha ez a bocsánat és szeretet átjár téged, szívből fogod szeretni Istent. Na meg helyre tudja állítani az életedet. Ez nem semmi. Ez sokat ér és boldoggá tesz a hétköznapokban. Kérlek, igyekezz találkozni Jézussal! Vigyázz, Ő láthatatlan, ezért máshogy kell keresni. Mégis megtapasztalható. Keresd őt! Kérd bocsánatát! Láthatatlanul, de valóságosan Ő is keres téged. Minden másnál jobban figyelj, hogy mikor lép melléd, hol akar belépni az életedbe, hogyan szólít meg, miről akar veled beszélgetni, hogyan akar téged Isten közelébe sodorni! Vagy az is lehet, hogy neked egyáltalán nincs szükséged arra, hogy Valaki megbocsásson neked és szeressen téged? Egyszer egy hitetlen fiatalember kapott egy Újszövetségi Bibliát, azzal a feltétellel, hogy végigolvassa. Belekezdett, abbahagyta. De eszébe jutott ígérete, és folytatta. Megint abbahagyta, megint eszébe jutott ígérete. Amikor végigolvasta, felkereste azt az embert, akitől kapta a könyvet, és ezt mondta: Ha igaz az, amit a Biblia mond, akkor én elvesztem, - ha nem változtatok az életemen. Valószínű én is azért írom ezt a néhány sort, hogy nyugtalanítsalak, ébresztgesselek. Szívesen teszem ezt, ha az lehet az eredménye, hogy elkezded keresni Jézust, és megtalálhatod. Szeretettel: Kotán Béla 8 9

6 Múltunk és hagyományaink... Múltunk és hagyományaink Az elmúlt hónapokban a múltunk és hagyományaink rovaton belül elsősorban az egyes hónapokhoz és időszakokhoz kapcsolódó tradíciókat mutattuk be a Kedves olvasóknak, persze volt is mit bemutatni bőven, hiszen igen mozgalmas, színes, vidám, élvezetes szokások fonják át Csomád kultúráját. Természetesen van még mit bemutatni falunk érdekességeiből, hagyományaiból és szokásaiból, amit kicsit későbbi időszakra tartogatok még. Most a februári lapszámunkban a népi irodalom kialakulásába kaphat bepillantást a Kedves Olvasó. A népi irodalom Csomádon is szájról szájra terjedt. Nem válik el különösebben a magyar népi irodalomtól. A különbség csak annyi, hogy szlovák és magyar nyelven egyformán terjedtek. A népköltészet alkotásait a szegény parasztság terjesztette. A műköltészet és a műdal egy-egy alkotása is folklorizálódhatott. Csomádon a népi irodalom színfoltjai, ma élő formái: Mondókák, versikék Találós kérdések Közmondások Népi gyerekjátékok és dalosjátékok Jeles napokhoz fűződő és más hiedelmek Magyar mondókák, versikék Csomádi lány ablakjára Rászállott egy kismadárka. Kocogtatja, veregeti, Esdekelve így szól neki: Nyiss ablakot szép leányzó, Hideg szél fúj, esik a hó Fázom itt a házereszbe, Nyisd ki hamar, és eressz be. Nem eresztelek, ki sem nyitom Mert egyedül vagyok itthon. El is ült már a jó madár, Bagoly, aki éjszaka jár. Nem vagyok én csúnya bagoly, Inkább tőrbe esett fogoly. No, ha az vagy, jer hát, látlak, Szegény madár bebocsátlak. Adatközlő: Király Istvánné sz.: Seres Mária, 1925 Csúfolkodók Úgy kellett Káposztába hús kellett! Bá, boci, bá, Bújj az ágy alá! Húzd ki a répát, Csókold meg a békát! Cserebere fogadom Többet vissza nem adom, Aki lovát eladja Többé vissza nem kapja! Enyém a vár, Tied a lekvár! Találós kérdések Kicsi voltam mikor eltemettek, Nem akadtam torkán egy verébnek sem, Holtam után belőlem sokan élnek, Végül menyecskék engem ölelgetnek. Mi ez? (Búza, kenyér) Tavasszal a földbe teszik, Késő ősszel előveszik Ember elejbe teszik. Mi ez? (Krumpli) Kívül szőrös Belül nedves Férfiaknak igen kedves! Mi az? (Kulacs) Forrás: Szülőföldünklakóhelyünk Csomád Ignác: latin eredetű; jelentése: tűz Karolina: a Karola továbbképzése (Karola: latin-germán eredetű; jelentése: legény, fiú) Aida: héber eredetű; jelentése: felékesített, szép Csenge: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). Dorottya: görög eredetű; jelentése: Isten ajándéka Dóra: a Dorottya önállósult becézője. Elvíra: nyugati gót eredetű; jelentése: akit az ereklye megvéd; az Elmira alakváltozata Marietta: a Mária olasz továbbképzése Lívia: latin eredetű; jelentése: ólomszínű, kékes Lilla: a Lídia és Lívia régi magyar becézőjéből önállósult Keresztnevek jelentése február hónapban Julianna: latin eredetű; jelentése: ragyogó; Jupiternek szentelt. Kolos: német-latin-magyar eredetű; jelentése: iskolához tartozó, tanító, tanuló Bálint: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges Bernadett: germán-francia eredetű; jelentése: erős, mint a medve Géza: török-német-magyar eredetű; jelentése: méltóságnév Mátyás: héber-latin eredetű; jelentése: Jahve ajándéka Edina: germán eredetű; jelentése: Hedin városából való; germán eredetű; jelentése: állatbőr, bunda; az Éda név továbbképzése; az Edna név módosulata Ákos: török-magyar eredetű; jelentése: fehér sólyom Jeles napok és népi hiedelmek február hónapban Február. 3. Balázs napja A gyermekek iskolába verbuválása, a diákok adománygyűjtő balázsjárása. Szent Balázs a gyerekek védőszentje, aki nemcsak megvédte őket a betegségektől, hanem tanította is őket. Az iskolás korú gyerekek házról-házra jártak, adományt gyűjtöttek, iskolába toboroztak, köszöntőt mondtak. Ha esik az eső, jégverés lesz a határban. Február. 6. Dorottya napja Ha Dorottya hideg, tíz nap múlva is az lesz.,,ha Dorottya még szorítja, Julianna tágítja. Február. 11. Elek napja A csíkgyergyói székely hegyi parasztok -ősi tavaszkezdő szokásként- a kígyók ünnepét tartják. Február. 14. Bálint napja A tyúkültetés ideje, fészket kezdenek rakni a verebek. Február. 19. Zsuzsanna napja Zsuzsanna elviszi a havat, megszólaltatja a pacsirtát. Február. 22. Üszögös Péter napja Tavaszi vetést nem jó kezdeni, nehogy az üszög (=gabonák gombabetegsége) és a rozsda ártson a vetésnek. Február. 24. Jégtörő Mátyás napja Ahol nem Zsuzsanna, ott Mátyás viszi el a havat. Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál. Mátyás szűre ujjából ereszti ki a tavaszt. Mátyás, Gergely, két rossz ember. -vagyis febr. 24-én és márc. 12-én visszatérhet a hideg. Ha a lúd Mátyás napján tojik, elvész a tojás. Múltunk és hagyományaink... Falunk és gyülekezetünk történeti kronológiája Csanád szálláshelye a mai Csomád területén királyi oklevélben Csomád előfordulása SUNAD alakban királyi oklevélben Csomád előfordulása Csomád alakban a budai reformáció hatására evangélikus gyülekezet alakulása, lelkészhívás, templomépítés a falu és a gyülekezet teljes elpusztítása, török dúlás, elnéptelenedés Hont megyéből jött családok betelepülése Benizcky Tamás földbirtokossal egyezség megkötése tiltakozó levél küldése a megyéhez bevándorlás, magyar családok betelepülésének befejeződése, falu és gyülekezet családfőinek első összeírása, az első lelkész, Brocken András beiktatása a falu községgé, a gyülekezet anyaszentegyházzá szerveződése,- iskola, paplak, imaház építése,- az első tanító, Sinkovicz András meghívása harangvásárlás oltárvásárlás orgona megrendelése imaház renoválása toronyépítés, imaház templommá építése falutűz fekete himlőjárvány a falu és a gyülekezeti épületek újjáépítése Esztergály Mihály alesperes beiktatása Petőfi Sándor tavaszi vakációja Csomádon Váci szórvány elcsatolása harangok átadása ágyúk öntésére, Klapka György I. hadtestének állomáshelye fóti és mogyoródi szórvány elcsatolása harangok vásárlása, új temető megnyitása egyötödre tehető a gyermekhalandóság orgonavásárlás földínség miatt családok kivándorlása a 123 éves paplak újjáépítése gyülekezeti közgyűlés magyar nyelven megnyitása Luther - Társaság megalakulása nagyharang vásárlása evangélikus iskola átadása az államnak,- kántortanítói állás megszűnése a váchartyáni szórvány elcsatolása magyar-nyelvű istentiszteletek számának növelése a veresegyházi szórvány elcsatolása bibliaterjesztési akció a családokban Szarvasi énekeskönyv bevezetése Csomádi függelékkel konfirmáció oktatás és vizsga 14. életévben történő bevezetése Csomád felszabadulása, december 10-én új községi elöljáróság megalakulása gyülekezeti járulék adóként beszedésének megszűnése befejeződött a szlovák családok kitelepülése és a magyar családok betelepítése villany bevezetése a templomba templomrenoválás ravatalozó létesítése Márton élete végéig szlovák nyelvű istentiszteletek a faluban harangok és orgona villamosítása egységes gyülekezeti járulék bevezetése új lelkészi hivatal és új paplak építése új gyülekezeti ház és új gazdasági épület létesítése nők választása az elnökségbe és a presbitériumba műemlék jellegű templom teljes külső renoválásának kezdete ifjúsági énekkar megalakulása, gödi és sződligeti szórványok elcsatolása műemlék jellegű templom teljes belső renoválásának kezdete, egységes magyar-nyelvű énekeskönyv bevezetése Jubileumi esztendő ünnepségsorozata, műemlék jellegű orgona felújítása, Petőfi-emlékkő szentelése, LVSZ Budapesti Nagggyűlése delegációinak látogatása Forrás: Szülőföldünklakóhelyünk Csomád Közmondás érdekesség Nem mind arany, ami fénylik. Ennek a közmondásnak a lelkét Dugonics András idejében annak, hogy ritka, mint a fehér holló, száztizenkettõ. Egy húron pendülnek ezt ismeri mindenki. Nép közt forgolódó cig gyõztem megolvasni. Egész kemencébõl pogácsa, íme belõle egy tányérka kóstoló: Egy szegen függnek. Egy disznót pörzsölnek. Egy macskát simogatnak. Egy gügyüt törnek. Egy kézzel tapogatnak. még negyvennégy közmondással tudták kifejezni. Szálfa nénk az eszünket, tán még arra Egy bakot nyúznak. Ezekért a szépségeiért kár a emberek, ha nagyon összeten- Egy levet hörpülnek. Egy faluban zsidóskodnak. nem erdõ. Ez már kiveszõben is emlékeznénk, hogy olyan, Egy kilincset rántanak. nyelvnek, hogy elhalva, megkövesedve lehullanak az élõ-víz fe- van, nem érti meg mindenki András fõtisztelendõ is hallottuk volna már. A Pél- Egy tányért nyalnak. nekére. Mert ezek helyett a mai mintha három-négy változatát Egy szelen szelelnek. közmondásgyûjteményében dabeszédekben annyi fordulata Egy szérûn nyomtatnak. élet nem tud újakat teremteni. még hatvankét változata van; van, hogy csask százharmin- Egy tornácon faragnak. (Móra Ferenc) 10 11

7 Egyesületi hírek... Nemzetiségi hírek... Bűnügyi riport! Előző számunkban mindenki tudtára adtuk, hogy nagy disznóság készül Csomádon. Megpróbáltunk mindennek utána járni, hogy kellőképpen tájékoztathassuk az Olvasókat. Ennek érdekében már reggel 6 órakor ott sorakoztunk, (rajtunk kívül még vagy harmincan) a Falumúzeum udvarán, és vártuk, hogy megtörténjen az előre ígért disznóölés. Miután e jámbor jószágot előtte nem ismertük, kevéssé éreztünk szánalmat feléje, midőn buti Misi elektromos sokkolóval leterítette. Ez után Szalai böllérnek már csak torkon kellett szúrni a kába áldozatot és, hogy az ígért véres reggeli is bekövetkezhessen, fogták fel a vörös vért szakszerűen, ketten. Kézzel kavarta a vért a Gyuri, hát persze, hogy a Boros, hol dolgozni kellett, mindig éppen Ő volt a soros... Már nem volt megállás. Indult a pörzsölő a lámpa fényénél, majd lefagyott a kezem, szorgos munka nyomán, egyre jobban tisztult a tetem. Mikor már olyan fehér volt, mint a hóember feneke, néhány erős ember a rémfára feltette. Lógott szegény állat elejével lefele, hiszen ekkor már egy külön edényben vigyorgott az a nagy feje. Hosszába lett széthasítva, majd jött minden szépen rendben, és a nap is felkelt észrevétlen, óvatosan, csendben. A hideg szél azonban megnehezítette dolgunk, sátor alá menekültünk, hogy ezzel ne legyen több gondunk. Közben persze fogyott a jó pálinka, itta ki nem érezte vesztit, tudta, hogy csak így bírhatja teljes gőzzel estig. Forralt bort is kaphatott, akinek arra akadt dolga, gyerekeknek teát mértek, hogyha azok kértek. Főhősünket eközben darabjaira szedték szét, nem is nagyon látszott, hogy mi is volt még ez az imént. Lett belőle hurka, kolbász, leves, káposztás hús és pecsenye, ki a menüt végig ette, le a kalap előtte. Elég volt az étel, meleg, finom, és ízletes egy kis itallal szétcsapattuk, talán ez még lényeges. Jó hangulatban vonyítottunk, magyar folklór mondtuk, eközben kivel tudtuk, a táncot csak úgy roptuk. Gyorsan eltelt az a néhány óra, esteledni kezdett, a vitézek megpihentek és hazafelé mentek. De sokan gondolták, hogy nyújtsuk ezt a napot, ameddig csak lehet, így ütött az óra hét után még felet. Sajnos a sok-sok ember egész estig hiába várta, hogy polgármesterük ellátogasson néhány percre a Falumúzeum udvarára.. Bizonyára bokros teendői térítették félre, hogy nem volt kíváncsi egyáltalán erre a remek rendezvényre. Szerintünk ki betévedt nem igazán bánta, hogy ezek után, egy hónapi fogyókúra várja. Jól érezhette magát, aki csak itt volt, és magában nyugtathatta azt a szegény disznót. De ha a mennyországból visszanézett, ő is bizonyosan látta, hogy nem volt értelmetlen mártír halála. Sok embernek szerzett örömöt, az nap és még sokáig, hírét viszik a világon, de legalábbis Csomádig. A Csomádi Polgárokért Egyesület hozta ezt az újat és tartotta meg a régit, minél többen belépjenek, adta a disznó a vérit. Ebből hagyományt szeretnénk, legyünk minél többen, had mondhassa böllérünk, nem hiába öltem. Köszönet Mindenkinek, aki segítette e rendezvény sikerességét! Reméljük jól érezte magát, aki ott volt és megtisztel jelenlétével bennünket jövőre is! Csomádi Polgárokért Egyesület; Fialka Hagyományörző Egyesület; Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és még sokan mások.. Új nemzetiségi törvény Új nemzetiségi törvény lépett hatályba az alaptörvénnyel egy időben Budapest, 1., vasárnap (MTI) Új nemzetiségi törvény lépett ma hatályba az alaptörvénnyel egy időben. Az új jogszabály az eddigieknél több jogot biztosít a Magyarországon élő nemzetiségeknek, és megnehezíti a visszaéléseket. A törvény a népszámlálási adatokhoz köti a nemzetiségi választást. A sarkalatos törvény a korábbi, 1993-as jogszabályhoz képest több újítást tartalmaz, és azzal a céllal készült, hogy a nemzetiségek ki tudják teljesíteni kulturális autonómiájukat. Az új jogszabály már szóhasználatában is változást jelez; a törvény szövege nem kisebbségekről, hanem nemzetiségekről szól. A törvényjavaslatot beterjesztő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ezt a változtatást azzal indokolta, hogy a jövőben nem a többség-kisebbség relációjában akarnak gondolkodni, hanem azokat az értéket akarják kiemelni, amelyekkel a nemzetiségi közösségek kultúrális sajátosságaikkal hozzájárulnak Magyarország kultúrájához, az összmagyar kultúrához. Az új szabályozásra azért is volt szükség, mert az elmúlt években sokan visszaéltek a Biztosan feltűnt Önöknek, hogy a Csomádi Tükör címlapja megújult és ezzel együtt a kisebbségi hírek rovat, nemzetiségire változott. Ennek az oka a fenti cikkben leírásra került új nemzetiségi törvény én az akkor még Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testületi ülést nemzetiségek jogaival, olyanok, akik valójában nem is voltak a közösség tagjai. Az új törvény ezért egyebek mellett rögzíti, hogy 2014-től csak azokon a településeken lehet majd nemzetiségi választást tartani, ahol a legutóbbi, nemrég véget ért népszámláláson legalább harmincan az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat, akár az elsődleges, akár a másodlagos identitás alapján. További feltételként a jogszabály előírja azt is, hogy legalább harmincan szerepelniük is kell a nemzetiségi választási névjegyzékben. E névjegyzék 2014-től nyilvános lesz, és folyamatosan vezetik majd. A tárca szerint ezek a feltételek a valódi nemzetiségi közösségek számára nem jelenthetnek kihívást, ugyanakkor képesek kiszűrni a visszaélőket. A nemzetiségek számára az új törvény biztosítja a kedvezményes mandátumszerzési lehetőséget a települési önkormányzatoknál, továbbá a települési önkormányzat nemzetiségi önkormányzattá alakulhat át. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három lesz, ha kevesebb mint százan szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, illetve négy, ha száznál többen. A jogszabály úgynevezett médiajogokat is biztosít a közösségeknek. Ez azt jelenti, hogy A változások, tervek! tartott ahol a napirendi pontok között a névváltoztatás is szerepelt. A testületi ülésen a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat név került megválasztásra. Szintén a napirendi pontok között szerepelt a bélyegző cseréje és új pénzforgalmi számla nyitása. Ezen kívül az új törvény nagyon sok egyéb feladatot is előír az idei évre de ezeket folyamatosan kell megoldanunk. szabályozzák, a közszolgálati médiában milyen módon és milyen lehetőségekkel jelenhetnek meg a magyarországi nemzetiségek. A törvény meghatározza a nemzetiségi közösség és a nemzetiséghez tartozó egyén fogalmát. Egyéni nemzetiségi jog a nemzetiséghez tartozás kinyilvánítása, amely az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. Új definícióként meghatározza a nemzetiségi kulturális autonómia, valamint a nemzetiségi általános választások viszonylatában a nemzetiségi szervezet fogalmát, amely az eddigi kisebbségekről szóló törvényben nem szerepelt. A törvény közösségi nemzetiségi jognak ismeri el a történelmi hagyományokat, a nyelvet, a kultúrát, annak ápolását és gyarapítását, a közösségi névhasználatot, a nemzetiségi földrajzi nevek használatát. Ide tartoznak még a nemzetiségi nevelési, oktatási jogok, az intézmény létrehozásának és működtetésének jogosítványai, valamint a nemzetközi kapcsolattartás joga. A törvény erősíti a nemzetiségek anyanyelvi jogait is. A nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár, (romani, illetve beás), a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv, továbbá a roma és Ehhez egy kis szakmai segítséget kaphatunk a Dolina- Pestkörnyéki Szlovák Települések Regionális Egyesületétől. A Dolina egyesület is most tartotta az éves tisztújító közgyűlését ahol közhasznú egyesületté alakult át illetve megválasztásra kerültek az új tisztségviselők is. Örömmel vettük tudomásul, hogy Boros Györgyné csomádi képviselőnk bekerült a felügyelő bizottságba amelynek az elnökön kívül két tagja van. A Dolina közgyűlésén amely az örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is. Az új törvény rendelkezik a nemzetiségi kulturális autonómia kérdéseiről is, és rögzíti az oktatási és kulturális önigazgatás lehetőségét. Kitér arra is, hogy az állam támogatja a nemzetiségi kultúrák tárgyi emlékeinek gyűjtését, közgyűjtemények alapítását és gyarapítását, a nemzetiségek könyvkiadását és időszaki kiadványainak megjelentetését, a törvényeknek és közérdekű közleményeknek a nemzetiségek anyanyelvén való ismertetését, valamint a nemzetiség családi eseményeihez kapcsolódó egyházi szertartások anyanyelven történő lebonyolítását, illetve az egyházaknak a nemzetiség anyanyelvén végzett vallási tevékenységét. A sarkalatos törvény összhangban van az alaptörvénnyel, amely a preambulumában rögzíti, hogy Magyarország becsüli az itt élő nemzetiségeket, a magyar politikai közösség részének és államalkotó tényezőnek ismeri el őket. Magyarország tizenhárom, több évszázada jelen lévő és az eddig hatályos törvényben is elismert nemzetiségnek otthona: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán közösségeké. Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Forrás - MTI - 20 települést tömörít magába megbeszélésre kerültek a törvényi változások és a 2012-es év feladatai és programjai. A Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rövidtávú feladatai a törvény által előírt változások megoldása illetve a kultúrális programokban a Csomádi Polgárok Közhasznú Egyesülete által szervezett Nőnapi jótékonysági bál megszervezésének támogatása. Sinkó Lászlóné Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 12 13

8 Kultúra... A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat: Apáczai Csere János-díj Németh László-díj Szent-Györgyi Albert-díj 2011-ben ezen a napon avatták fel Szombathelyen a Weöres Sándor Színházat. Hogy miért tartottuk fontosnak megemlékezni erről a napról? Reméljük, a fentiekből ez világosan kitűnik. Fontosak számunkra ezek az értékek, úgy ahogy a falunkban élő szlovák nemzetiségnek is a sajátjaik. De így tudunk mi együtt élni sokfélén és színesen. Örülünk, hogy a mi Művelődési házunkban is megünnepeltük a kultúra napját. Sajnos azonban csak úgy és akkor, ahogyan azt eddig is megszokhattuk a házfelügyelőtől..a kulturális értékek és hagyományok őrzése, erősítése, továbbadása persze, mindenkinek a maga szintjén, mást és mást jelent..egyelőre faluvezetőinknek ez a szint megfelel.. Ez persze nem a fellépők kritikája, hiszen nekik mindegy milyen apropóból mutathatták meg magukat és biztosan remek produkciót is adtak elő saját műfajukban. A Magyar Kultúra Napja a Csomádi Művelődési Házban! 21-én, szombaton 16 órakor a Csomádi Művelődési Házban. Programok: táncház, kézműves foglalkozás, Rockin Board akrobatikus rock and roll TáncSport Egyesület bemutatója, MatematicA Kid rock Band együttes bemutatkozó koncert estje. Szerkesztők Tudományos meghatározás A kulturális antropológia meghatározása szerint a kultúra egy adott társadalom mindazon ismereteinek összessége, amelyek az emberi közösség öszszetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy mik a fontos értékek és normák az életben. Bizonyos kulturális vonások már az állatvilágban is megfigyelhetőek, így például az emberhez legközelebb álló csimpánzoknál (Jane Goodall kutatásai). Edward Burnett Tylor definíciója: Az az összetett egész, ami magába foglalja a tudást, a vélekedést, a művészeteket, a morál(oka)t, a jogot és a szokást, és minden olyan emberi képességet és habitust, amit az ember a társadalom tagjaként sajátít el. Ebben az értelemben beszélhetünk különböző emberi kultúrákról és ezek találkozásáról, például az ausztráliai fehér városi kultúra és egy gyűjtögető vándorló ausztráliai őslakos kultúra közötti érintkezésről és kölcsönhatásukról. A különböző kultúrák, változásuk és egymással való kapcsolataik vizsgálatával a kulturális antropológia foglalkozik. A magas kultúra meghatározása A kultúra másik fő jelentése az úgynevezett magas kultúra, amely a tanulással, művelődéssel kapcsolatos területeket képviseli. Ez a jelentés a civilizációhoz, a differenciált társadalmi élethez, sokszor a polgári életformához kapcsolódik. A hétköznapi életben a leggyakrabban ebben az értelmében használjuk a kultúra kifejezést. Például Budapest kulturális élete, Kulturális Örökség Minisztériuma, Lengyel Kulturális Intézet stb. Ilyen értelemben beszélhetünk egyetemes emberi kultúráról, európai kultúráról, nemzeti kultúrákról is. o A magyarok Közép-Európában, a Kárpát-medence területén élő nép. A magyarság mai lélekszáma kb. 14,5 millió fő. A magyar anyanyelvűek száma a világon 13,5 millió. Ebből kb. 10 millióan élnek a Magyarországon[19], kb. 2,5 millióan a szomszédos országokban, és kb. 1,5 millióan szerte a világban. A magyarok alkották a Magyar Királyság államalkotó és legnagyobb létszámú népét. A királyság felosztása (trianoni békeszerződés, 1920) óta a magyarság egy része nemzeti kisebbséggé vált a Magyarországgal szomszédos országokban. A magyarság összlétszámát tekintve ma is a Kárpát-medence legnagyobb népe. A magyar név: A magyar nyelv eredete, a magyar népnév nyelvi eredete és a magyar nép genetikai összetétele külön-külön vizsgálandó dolgok. A magyar nyelv finnugor eredetét tekintve a legnagyobb az egyetértés a tudományban, bár itt is vannak ellenvélemények. Ezen belül a magyar népnév eredetére egyáltalán nincs elfogadott többségi álláspont. Vannak akik két finnugor köznév összetételéből, másik két népnév szóösszetételéből magyarázzák, amely népek nem feltétlenül mind finnugor népek. Ismét mások idegen szó átvételének tartják. Mindezt függetlenül attól, hogy a magyar nyelvet a finnugor nyelvek közé sorolják vagy sem. A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). Középkori krónikáink szerint a hét honfoglaló törzs (a hetumoger ) közül a vezető törzs, amelyhez Árpád fejedelem is tartozott, a Megyer törzs volt. Ez a törzsnév lehetett a magyar népnév egyik alakja de vannak ezzel ellentétes álláspontok is. Az ugor, onogur, Hungarus nevek A legtöbb nép az ugor vagy onogur nevek valamelyikéből származó névvel jelöli a magyarokat. Mindkét név eredete az ogur népnév lehet, amely valószínűleg a Hun Birodalom felbomlása után uralkodó kelet-európai törzsszövetség tagjait jelentette, amelyről azonban semmi közelebbit nem tudunk. Talán az ogur szövetség tíz törzse alakíthatta meg a 6. században az onogur törzsszövetséget, az on ugyanis a török nyelveken a tíz számot jelenti. Az onogur ( tíz ogur vagy tíz törzs ) törzsszövetséget valószínűleg a bolgár-törökök és a magyarok közösen hozták létre, ugyanis mindkét népet így nevezték a források. Később azután a név unugor alakjából kialakuló Ungarus, Ungar, Venger formái már csak a magyarokat jelentették. A középkorban a latin Ungarus, Ungaria a Hungarus, Hungaria alakká változott a nyugati frank, azaz francia írásbeliségben, amelyik természetes módon tett egy néma H-t a magánhagzóval kezdődő népnév elejére. Ezt a latin formát vették át azután a normann azaz francia vezetésű Anglia angol nyelve. Ezen kívül a magyarok nevét a benne szereplő g betű is minden nyelven megkülönbözteti a hunokétól. A hunok neve: Unni, Hunni, Hunnen, Huns, Hunnerne, Gunni. Magyarország neve: Ungria, Hungary, Ungarn, Ungaria, Hungría, Vengrija.[20] Forrás: internet Óvoda, Iskola.. Magyar kultúra napja A Fülemüle és a Pacsirta csoport karácsonyi előadásainak képei. Kedves Olvasóink! Az iskola életéből legutóbb a Mikulás látogatásáról számoltam be Önöknek. Azóta lezajlottak az osztályonkénti karácsonyi ünnepségek. A gyerekek megajándékozták egymást és a szünet előtti utolsó tanítási napon egy kellemes délelőttöt töltöttek együtt. Ezután a jól megérdemelt téli szünet következett majd január elején az első félév lezárása és január 20-án az első féléves bizonyítvány kiosztása. Másnap január 21-én a középiskolába felvételizők megírták a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika központi felvételiket. Persze ez sem ment probléma nélkül mert mint utóbb kiderült a matematikai felvételiben olyan kérdést is feltettek amely csak a második félév anyaga lesz. Természetesen ez a probléma jelezve lett a z Oktatási Minisztérium felé, most már az ottani állásfoglalást várjuk. Biztos vagyok benne, hogy mire eljutunk márciusban a szóbeli felvételikhez megoldódik a probléma. Érthető, hogy a többi gyereket jobban érdekli a következő nagy iskolai program amely a Farsangi mulatság lesz és február 17-én délután kerül megrendezésre. A következő lapszámunkban fényképes beszámolót jelentetünk meg az eseményről. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szakmák és mesterségek témakörben milyen ötletes jelmezeket öltenek a gyermekek. A farsangi mulatságon természetesen szívesen látjuk a szülőket és a nagyszülőket is. Idén is szedünk egy jelképes összeget a belépőre amiért mindenkit meg is vendégelünk. Tavaly is jó volt, látni ahogy szülők és a gyerekek együtt falatozták a szendvicseket és a sütiket majd finom teával leöblítették azt. Ja és persze a tombola sorsolásról sem feledkezünk meg ami mindig nagy izgalmakat szokott hozni. Tehát mindenkit szívesen látunk! Fejesné Gellért Mária 14 15

9 Sport... Összefoglaló Olvasói levél... Farsang Üdvözlők mindenkit a 2012-es évben. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek sikerekben gazdag és boldog újévet kívánjak utólag is. Néhány mondatban szeretnék megemlékezni a 2011-es évről. Kezdeném a legkisebbekkel az U-7-es korosztály egy nagyon lelkes és ügyes kis társaság. Sikerült bekapcsolódni a Bozsik program keretein belül rendezett torna sorozatba, igaz az első tornáról lemaradtunk, de kettőn sikerült szerepelni, ahol nem az eredmény számított, hanem inkább az élmény és a mozgás lehetőségén volt a főszerep. Decemberben rendezhetünk egy mini tornát a csomádi iskola tornatermében a Göd, Vác és Csomád két csapattal szerepelt itt. Csomád egy az első helyett, míg a kettes csapat a negyedik helyett szerezte meg. U-9 és U-11-es csapatunk is megméretésre került a Bozsik programba ahol szintén nem az eredmény a fontos, de azért megjegyzem az egyik tornát megnyertük és van egy harmadik helyünk is, ami biztató a jövőre nézve. U-11-es társaságnak még decemberben egy teremtornán volt lehetősége bizonyítani Mogyoródon. 6 csapatból a 4-ik helyen végeztünk, ami lehetett volna 2-ik is csak a pontegyenlőség miatt és a rosszabb gólkülönbségnek köszönhetően nem tudtunk előrébb végezni. U-15-ős csapatunk szokás szerint nagypályás bajnokságban szerepelt az ősszel. Sikeresebben, mint azt az elmúlt időszakban megszokhatunk több szoros eredményt értünk el és a legfontosabb siker, hogy le tudtuk győzni a Vác együttesét hazai pályán, ami bizonyítja fejlődnek a fiúk, még ha sajnos iskolai elfoglaltság miatt nem is tudnak annyit edzésre járni. Egy teremtorna ennek a korosztálynak is volt szintén Mogyoródon ahol olyan foci iskolákkal és fővárosi nevelő egyesületekkel csaptunk össze teljes akarással, ami csak a tisztes helytállásra volt elegendő, de legalább a fiúk is érezhették miben van lemaradásunk. Felnőtt csapat a Megye I/B Északi csoportjában vitézkedett és az előkelő 4-ik helyett sikerült félidőben megszereznünk. Több nagyarányú győzelem és szorosabb siker is övezte ez az őszt. Reméljük tavasszal is hasonló vagy jobb helyezést sikerül kiharcolni. Mivel december a teremtornák időszaka így a felnőtt csapat is szerepelt Gödön, egy hagyományos tornán és ott először indulva az előkelő 2-ik helyen sikerült végezni. Ennyit röviden a 2011-es évről. És akkor a 2012-es év, ami hasonlóan gazdag lesz mérkőzésekben és tornákban. Ismét a kicsikkel kezdeném, akiknek február 4-én teremtorna lesz Gödöllőn, majd folytatva a felkészülést a Bozsik program keretein belül 3 szabadtéri megmérettetés vár rájuk különböző helyszíneken, ami az év folyamán fog kiderülni. U-9-es és U-11-es csapatunk már túl is van az első, mérkőzéseken mindkét gárda a gödöllői műfüves pályán szerepelt januárban több-kevesebb sikerrel 10-ik és 14-ik helyezés, amit elértünk. Még egy-egy torna vár mind a két csapatra januárban az U-11 Gödön, míg az U-9-esek Vácon a csarnokban szerepelnek. Reméljük minél jobb eredménynyel. Itt szeretném megjegyezni Davcsó Károly segítség nyújtását, amit fia Bálint személyében nyújt mind a két korosztály számára, időt és energiát nem sajnálva, ha kell szombat és vasárnap is jön és segít, ha a létszám hiányos és nem vagyunk elegen. Próbál tudásával minél jobb eredmény elérésében segíteni, pedig teszem hozzá nem is a mi igazolt labdarúgónk, hanem Újpest csapatát erősíti. Maximális köszönet ezért. U-15-ős csapat január végén szerepel először, ők is Gödöllőn kezdik el a tavaszt bizakodva a minél jobb szereplésben. Majd gőzerővel készülünk a márciusi bajnoki kezdetre. Felnőtt csapatunk se maradhat ki a sorból január első heteiben a szövetség által rendezett Futball7vége mérkőzés sorozaton szerepeltünk sajnos nem az elvárt sikerrel mind a két tornán a csoport utolsó helyét szereztük meg így kiestünk a további küzdelmekből. Sok idő nem maradt a búslakodásra mivel a felkészülés folyamatban van. És már az első kinti edzőmérkőzésre is sor kerül január 28-án a Vác U-19-es csapattal a váci műfüvön. Következő írásomban már az eredményeket és a további menetrendet is megírom Önöknek. Fontos információ még, hogy az egyesületnek alapítva lett egy weboldal. Itt megtalálhatók lesznek az aktuális történések, eredmények illetve beharangozók a csapatok életéből. Cím ahol megtalálják www. csomadksk.hunsport.hu. kérem látogassák az oldalt minél többször. Zalaegerszegi Tamás A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az erkölcsös 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a farsang farka. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az erkölcsös 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a farsang farka. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos esküvői szezon, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: első menyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első vasárnap, vővasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após kontójára fogyasztott, stb.). A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapj u k r a tűzték a bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt. / Forrás: Wikipédia/ Immár 6. éve rendezünk farsangi mulatságot a barátaink és saját szórakoztatásunkra. Ezt a vidám ünnepet, ahol a nevetés, a felhőtlen szórakozás, a mókázás, a beszélgetés, a lakomázás a legfontosabb teendő amit minden évben nagyon vár apraja és nagyja egyaránt. Ami nagyon fontos, hogy a jelmez korra, nemre, bőrszínre való tekintet nélkül kötelező! Mindenki készül valami harapnivalóval, salátával, sütivel és italokat hoznak ízlés szerint. Már hetekkel előtte folyik a lázas készülődés, tervezgetés, vásárlás, varrogatás, szépítgetés, hogy mindenkinek a saját és a családtagjainak a jelmeze is teljes fényében pompázzon a nagy napon. Néhány jelentősebb álruha az elmúlt farsangokról a teljesség igénye nélkül: angyal, elefánt, boci, méhecske, lovag, kalóz,varázsló,apáca,szökött rab, rendőr, medúza,hippi, Elvis Presley, méhész, menyasszony és vőlegény. Az utóbbi kettő külön említést érdemel. 2 éve történt. felhívtak minket a barátaink, hogy szeretnének összeházasodni, ám emlékezetes ünnepre vágynak : mi lenne ha a farsangi bulin lenne az esküvő?! Természetesen igent mondtunk erre a rendhagyó kérésre. A forgatókönyv a következő volt: a két házasulandón és a két házigazdán kívül csak az anyakönyvvezető tudhatott az akcióról, hogy a meglepetés, meglepetés maradhasson. Mivel úgyis mindenki jelmezben volt, nem szúrt szemet egy menyasszony és egy vőlegény. Többen megjegyezték, hogy vajon nem lesz-e kényelmetlen egész este feszengeni ezekben a puccos ruhákban??? Amikor megérkezett az anyakönyvvezető hölgy ( akinek ezúton is köszönjük, hogy belement ebbe a hóbortos esküvőbe) odaszóltak neki, hogy jó a jelmezed, hol szerezted? Ő csak mosolygott sejtelmesen. Akkor lepődött csak meg a díszes társaság, amikor ezt mondta: Szeretnék egy kis csendet kérni mert kezdjük! Tágra nyílt szemekkel néztek rá, hogy mit kezdünk, mi ez az egész? Az anyakönyvvezető nem esett ki a szerepéből, elmondta a hivatalos szöveget. Le a kalappal előtte, hogy nevetés nélkül ment neki ilyen válogatott jelmezes leányok és legények láttán. Kérte a feleség tanúját, aki egy készenléti rendőr volt majd a férj tanúját, aki egy kalóz volt Természetesen kitört mindenkiből a nevetés, alig bírtunk magunkkal! Így előbb vagy utóbb rájöttek, hogy ez nem a farsangi mulatság része, hanem egy komoly szertartás vicces közegben. Örök emlék marad mindnyájunknak ez a finoman szólva rendhagyó, egyedi házasságkötés. Azt, hogy lesz e még ilyen élményben részünk nem tudom de azt igen, hogy farsangi mulatságot az idén is rendezünk. Niedermayerné Csizmadia Magdolna 16 17

10 Csomádi csalamádé... Február a farsangok, bálok, a móka, jókedv, kacagás és a különféle, finomabbnál finomabb fánkok készítésének az időszaka. Bár még jócskán tart a tél, az emberek szívesen öltenek maszkokat, jelmezeket, hogy mielőbb elűzzék a hideget. A leghíresebb magyarországi busójárás a mohácsi hagyományokhoz kapcsolódik. A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen Farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival. Mohácson a hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is magyarázzák. A mondának mely szerint a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült őslakos sokácok megelégelve a rabigát, ijesztő álarcokba öltözve, maguk készítette zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt csónakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a törököket Mohácsról aligha van történeti alapja. A város 1687-ben szabadult fel a török uralom alól, s a sokácság nagy arányú betelepítése csak mintegy tíz évvel ezután kezdődött meg. Minden bizonnyal a balkáni eredetű sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást, mely aztán Mohácson formálódott tovább és nyerte el mai alakját. A népszokás megjelenéséről a XVIII. század végéről vannak az első adatok. A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fogta össze derekukon, erre akasztották a marhakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc. Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. Hamuval, liszttel, ma már csak ronggyal vagy fűrészporral töltött zsákjukkal püfölik a csúfolódó gyerekhadat. A lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe öltözött férfiakat, továbbá a karneváli jelmezű alakokat maskarának nevezik Mohácson. Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó és bao-bao! -t ordítozó busócsoportok tulajdonképpeni célja az volt, hogy házról-házra járva kifejezze jókívánságait, elvégezze varázslatait és részesüljön azokban az étel-ital adományokban, amiket sehol sem tagadtak meg tőlük. Mára az idegenforgalom medrébe terelt népszokás sokat veszített az eredeti hagyományokból, ám látványosság szempontjából sokat nyert. A mai busójárás a régi népszokás központjában, a Kóló téren kezdődik. A beöltözött busók, jankelék, maskarák itt gyülekeznek, itt találkoznak a Dunán csónakokkal átkelt busók az ágyús, az ördögkerekes, a szekeres, a kürtös, a teknős és más busó csoportokkal. A régi elöltöltős busóágyú dörejére a különböző csoportok a főutcán át bevonulnak a város főterére, ahol szabad farsangolás kezdődik. Ezt követően a Duna-parton és a környező utcákban iszonyú zajt keltve ünneplik a farsangot. Szürkületkor visszatérnek a főtérre és a meggyújtott óriási máglya körül táncolnak, dévajkodnak az emberekkel. Ezzel ér véget a Farsangvasárnap. A mohácsiak azonban kedden is farsangolnak, amikor is az újabb főtéri máglyára helyezett, telet jelképező koporsó elégetésével és A busójárás története körültáncolásával búcsúznak a hideg évszaktól, s köszöntik a tavasz eljövetelét. Ki is az a Busó? A Busó fűzfából faragott maszkot viselő alak, akinek jellemző ruházata a bocskor, csizma, fehér vászongatya, a bundájával kifordított birkabőr derékban kötéllel vagy lánccal összekötve, melyre egy, vagy több kolomp van felaggatva, vállukon tarisznya. Jellemző kellékei a kereplő, a buzogány, a hosszú fakürt. Gyakori a díszesen kifestett mosósulyok (praćak), a vízhordófa (obramenica), famatyi és teknőben busó baba hordozása is. A szép busók a sokác népviseletbe öltözött, arcukat fátyollal eltakaró alakok. Farsang idején a busók cselekedeteinek megítélése jellemző rituális kontextusban történik. Nem vonatkoznak rájuk a hétköznapokban megszokott morális szabályok. A térre, időre és cselekvésre sajátos, felfüggesztett állapot jellemző. A szerepnek nagy vonzereje van, hiszen az inkognitó és a maszk alatti másik világ egy sajátos tudatállapot, a transzformáció megélése is. Sinkó Brigitta Csomádi csalamádé... Ami betegséget a pájinka nem gyógyít, az már tényleg halálos kór! A magyar pálinka története A pálinka az emberi társadalom egyik legősibb italai közé tartozik, amelyet a világ minden táján fogyasztanak. Alapanyaga országonként igen eltérő. A változatosság oka az időjárás és a természeti adottságok. A legkiválóbb pálinka félék Magyarországon találhatók, ahol a gyümölcsből készült pálinkák zamata egyedülálló az egész világon. A világ legősibb pálinkái a tejpálinkák voltak, pl. a mongol kumisz, a kamüköknél a raki, amely Ázsiában még mindig a legkedveltebb italféleségek közé tartozik. És hát az ősmagyarok is igen kedvelték, még a Kárpátmedencében is előszeretettel fogyasztották. A pálinkafélék hazai megjelenése a XIV. századi királyi udvarhoz kötődik. Károly Róbert egy alkalommal 1332-ben Visegrádról tartott díszes kíséretével Nápolyba, amikor akut köszvény miatt nemcsak meg kellett szakítania utazását, hanem vissza kellett térnie palotájába. Felesége, Erzsébet királyné a király köszvényét eredményesen gyógyították aqua vitae-vel (Élet vize). Ez valószínűleg egy borpárlat volt, amit gyógynövények alkoholos odalta volt, legalábbis a leírásokból erre lehet következtetni. Egyesek tudni vélik, hogy borpárlatban áztatott rozmaringról és még valamilyen gyógynövényről volt szó. Mátyás korában már különbséget tettek gyümölcsből és gabonából főzött pálinka között. A neve crematum, crematura volt. Egyes leírások szerint a XVI. században már jó százezer pálinkafőzde működött a Kárpát-medencében. A XVII. században már főztek gyümölcsből és törkölyből is pálinkát, és megjelenik a szilvórium kifejezés. A franciák, a németek, már 50 éve élvezték a pálinka áldásos hatását, mikor 1729-től hazánkat is meghódította. Többnyire gabonapárlatot készítettek. Csak később jelentek meg az erdei vad- és házi gyümölcspárlatok. A pálinka fokozatosan gyógyszerből élvezeti cikké alakult. A magyar pálinkát a kiváló, aromagazdag alapanyag tette naggyá és világhírűvé. Maga a név: pálinka, szlovák eredetű. Babinka szóból származik és először 1572-ben egy debreceni okmányban fordul elő. Magyarország egyes területei - hasonlóan a borvidékekhez - kiemelkedő adottságokkal rendelkeznek egyes gyümölcsök aromagazdagságát tekintve. Jelenleg az alábbi tájegységek tartoznak a kiemeltek közé: Békési szilvapálinka: A kőrösök völgyében termett vörös szilvából, évszázados hagyományú kisüsti rendszerű pálinkafőzéssel készült pálinka. Aranyló színét és kiváló ízét a fahordós érlelésnek köszönheti. Gönczi barackpálinka: A Gönczi Magyar kajszibarack és a termőtáj kiváló jellegéből születő, különleges illat és zamatanyagban gazdag pálinka, amely aromagazdagságban jelentősen különbözik régiók barackpálinkáitól. Kecskeméti barackpálinka: A környéken termesztett kajszibarackból készített, a gyümölcs illatát, ízét és zamatát megőrző, világhírű pálinka. Szabolcsi almapálinka: A táj különleges, jó minőségű almát terem, amelyből a hagyományos réz kisüstön történő lepárlás során készül a friss, üde gyümölcsízű és -illatú, kellemes aromájú almapálinka. Szatmári szilvapálinka: Évszázadok óta a Szatmár-Beregi táj kiemelkedő híressége, vendégköszöntő itala, amely a gyümölcs aromagazdagságát koncentrálja a pálinkában, de előnyös a fahordós érlelése is. Mindezeken túlmenően a pálinka félék számos változata ismert, ezekből néhányat kiemelve: Ágyas pálinka: a Dél-alföldi tájegység nevezetes, egyedi nemzeti italai közé sorolhatók az ágyaspálinkák. Az elsősorban Csongrád megyében őshonos ágyaspálinka természetes fűszerekkel és gyümölcsökkel ízesített, aromásított szeszes ital. A gyümölcs-fűszer ágy a teljes térfogat kb. 1/4 része. Borpárlat: jó minőségű bor lepárlásával készül. A legkiválóbb Tokaji aszúból érlelt párlatok a legjobb francia konyakokkal is felveszik a versenyt. A pálinka elfoglalta méltó helyét a hungaricumok között, országszerte pálinkaversenyeket, fesztiválokat szerveznek az ital népszerűsítésére. A legtöbb látogatót a Kecskeméti és a Gyulai Fesztivál vonzza. Ez utóbbi helyen állították be a 8000 fős együtt koccintás világrekordját. Mire jó a pálinka? Sokan a pálinkát elsődlegesen kedélyjavítóként fogyasztják, de akadnak olyan emberek is, akik a pálinkát elsősorban jótékony hatásai miatt veszik magukhoz. Első hallásra talán humorosnak és hihetetlennek tűnhet, de állíthatom, hogy e nemes ital gyógyító tulajdonságai számos területen bizonyítottak. Nézzük hát meg, hogy mi mindenre is használhatjuk a pálinkát, mik is annak pozitív élettani hatásai. A pálinka magas alkoholtartalma miatt alkalmas a fertőtlenítésre. Antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően a baktériumokat, gombákat, vírusokat azonnal elpusztítja, vagy csökkenti azok aktivitását. Pórusösszehúzó hatása ugyancsak védelmet biztosít a szer vezetünknek. Az interneten találomra kiválasztott fertőtlenítőszer össze

11 Csomádi csalamádé... Vegyeskosár... tétele a következő: alkohol, G. Szabó László: Süssünk együtt! víz, glicerin, sűrítőanyag, illatosítószer, színstabilizátor, Négy vándor jár vitaminok. Négy vándor jár körbe - körbe, Egymást mindig megelőzve. Aromaterápia: Megérkeznek minden évben, Félórás omlós pogácsa, Ki - ki az ő idejében. amivel nem kell vacakolnod Jó pálinkát, csak kiváló alapanyagból lehet készíteni, tehát teljes érésű, aromagazdag, egészséges gyümölcsből, higiénikus feldolgozással, irányított erjesztéssel és gondos elválasztással, a lepárlás során. Az így készített pálinkák megőrzik a gyümölcsök üde, friss illatát, ízét. Behunyt szemmel felismerhetők a gyümölcsillatok, s már indulhat is az időutazás a nyári, őszi gyümölcsösbe. Mi ez, ha nem aroma terápia, a ma divatos kifejezéssel élve? A fogyasztó az illatok hatására ellazul, napi fáradtsága elillan, az ízek érzete kellemes emlékekkel frissíti fel. Az ilyen pálinkákat csak kóstolgatni, élvezni lehet, mértéktelen fogyasztására maga a nedű ad tiltó jelzést, a jóból kevés is elég. Ezzel szemben a kerítést szaggató, igénytelen pálinkákat csak a gallér mögé öntve - húzóra - lehet elviselni. Stresszoldás, étvágygerjesztés, szívbetegség: Társaságban, alkalmakkor fogyasztott kevés ital stresszoldó hatású, a megfelelő étrendbe iktatva emésztést elősegítő. Az emésztés javulása, a stressz oldása hozzájárul a jó közérzet kialakulásához, a koleszterin, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, a vér zsírszintjét csökkenti. A Dél-Karolinai Orvostudományi Egyetem orvosi kísérletei azt bizonyították, hogy a mértékkel fogyasztók a szeszes italokat teljesen elutasító társaiknál egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak, kisebb eséllyel alakulhatnak ki náluk különböző szívbetegségek. Természetesen ez nem ok arra, hogy valaki elkezdjen inni. A Magyarországon bevált reggeli kupica felhörpintése, talán csak az erős fizikai munkát végző és kemény reggelit elfogyasztóknak nem ártott. Az éhgyomorra, aperitifként fogyasztott magas alkoholtartalmú italok nemcsak a gyomrot teszik tönkre, hanem a véráramba bejutva hamar elérik rombolási helyszíneiket a szervezetben. A pálinkák az üres gyomorban, az alacsony vércukorszint mellett lehet, hogy étvágygerjesztőként hatnak, de mindenképpen a szervezetet károsítók, romboló hatásúak is. A pálinkák elfogadható fogyasztási helye az étkezés végén van, ahol a teli gyomor számtalan funkciós helyet biztosít a pálinkák alkoholtartalmának. Felszívódásuk lassul és hatóértékük (az egyéb lebomlások miatt) csökken. A fogyasztó a jóleső jóllakottság mellett élvezheti a csodálatos illat- és íz világot, s az alkoholt emésztés-serkentő szerként alkalmazhatja. Népi gyógymódok: A pálinkát sokféle formában használhatják gyógyításra külsőleg és belsőleg egyaránt. 1. A méregerős, főzés során először kicsorgó pálinkát (rézeleje) orvosi célra - fogfájásra, meghűlésre, bedörzsölésrehasználják. 2. Néhány helyen a kutya vagy kígyómarás helyét pálinkával tisztítják. 3. Szemfájás ellen fehérliliomos pálinkát javasolnak. 4. A sebre, csonttörésre öntött pálinka, mint fertőtlenítőszer, régi szokás. 5. Néphagyomány szerint a has-, könyök- és térdfájdalmakra márciusi tojáshéjat apróra törnek, seprőpálinkába helyeznek, belőle fél liternyit a beteggel megitatnak. 6. Köhögés rekedtség ellen az ágyas pálinkák különféle formáit és a mézes pálinkát javasolják. 7. Szédülés ellen egy szelet pirított kenyeret kell seprőpálinkában megfőzni és azzal a beteg homlokát borogatni. 8. A pálinka önmagában jó a magas vérnyomás ellen. A fokhagymás pálinka valóságos varázsszer. Forrás: internet Sinkó Brigitta A tél fehér takarója, vetéseink fagytól óvja, Megbirkózik a hideggel, Szánkózik a sok kis ember. Tavasszal a világ éled, Kizöldülnek mezők, rétek. Bimbó serken, rügy kipattan, Hancúroznak a szabadban. Nyáron kenyér, gyümölcs érik, Ének szárnyal a kék égig. Tüzel a nap egyre jobban, Lubickolunk hűs habokban. Ősszel a táj piros, sárga, Százféle színt ölt magára. Zörgő levél hull a fákról- S újra itt az első vándor. Áprily Lajos: Nő már a nap Ember, ne félj: nő már a nap! A jégfogú szél nem harap. A koldus is dúdolva jár, ragyog rongyán a napsugár. A gond sem él mindig, ne hidd, ragadd meg és a hóra vidd. A hóval szétfoszlik hamar: elmossa egy langyos vihar. A déli szél kürtjébe fú, léggömbbel játszik egy fiú. Most elszakadt a gömb-zsineg s gömbje boldogan lebeg. Ringatja a tavasz szeleszállj fel, kedvem, szállj fel vele! Kuklis József Február Tavasz felé tántorog a megroskadt tél, s a szennyes hó fölött, hol még fagyosan ragyog a holdfény, rongyos felhőket kerget a februári szél Ha kevés az időd a sütésre jól jön a következő, gyorsan elkészíthető pogácsarecept. Nincs se kelesztés, se hajtogatás: csak gyúrd össze a tésztát, szaggasd ki kedved szerint, és már dobhatod is a sütőbe. Akár sajtosan, de szezámmaggal vagy nagyobb sódarabokkal meghintve is isteni. Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt 25 dkg vaj 15 dkg reszelt sajt 3 dkg élesztő 3 teáskanál só 2 dl tejföl Hozzávalók a tetejéhez: 1 tojássárgája reszelt sajt ízlésed szerint A lisztbe morzsold bele a vajat és az élesztőt. Keverd hozzá a lereszelt sajtot, a sót, valamint a tejfölt, és gyúrd félkemény állagúra a tésztát. Lisztezett deszkán nyújtsd ujjnyi vastagra, és szaggass belőle tetszésed szerinti nagyságú pogácsákat. A pogácsák tetejét kend meg tojássárgával, majd szórd meg reszelt sajttal. Előmelegített sütőben süsd aranyszínűre. Farsangi fánk egyszerűen Hozzávalók: * 50 dkg liszt * 3 dkg élesztő * 4 tojássárgája * 10 dkg * 10 dkg cukor * 1 csomag vaníliás cukor * kb. 3 dl tej * 1 evőkanál rum * fél citrom reszelt héja Elkészítés: Az élesztőt egy kevés cukorral és kb. fél deci tejjel felfuttatom. A lisztet, a tojássárgával, a vaníliás cukorral és a maradék cukorral összekeverem, majd a felfuttatott élesztőt is hozzáöntöm. Annyi langyos tejjel, amennyit felvesz, összedagasztom. Amikor már szép hólyagos, az olvasztott margarint is hozzádagasztom. Kevés liszttel meghintem, aztán meleg helyen duplájára kelesztem. Miután megkelt, lisztezett deszkára öntöm, és sodrófával kb. hüvelykujjnyi vastagságúra nyújtom. Fánkszaggatóval kiszaggatom, majd a maradékot újra összegyúrom és újra szaggatom. Mikor elfogyott a tészta, még egy negyed órát kelesztem a nyers fánkokat. Addig egy lábasban olajat hevítek, és amikor már jó meleg, a fánkokat beleteszem. Először fedő alatt kis lángon sütöm, majd megforgatom, és nagy lángon, de fedő nélkül sütöm. Így lesz szép szalagos a fánk. Porcukorral és lekvárral kínálom! Zita szelet Hozzávalók: Tészta: 6 tojássárgája, 6 evőkanál porcukor, 6 evőkanál víz, 2 evőkanál kakaópor, 15 dkg darált dió, 6 evőkanál liszt, 1/2 csomag sütőpor, 6 tojásfehérje kemény habja. Krém: 25 dkg margarin, 15 dkg porcukor, rum menynyisége ízlés szerint, 35 dkg gesztenyemassza, 1 csomag vaníliás pudingpor, 1 evőkanál liszt, 3 dl tej. Máz: 15 dkg tortabevonó csokoládé, 5 dkg fehér csokoládé, 2 evőkanál étolaj. Elkészítés: A tojássárgákat a cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a vizet, a kakaóport, a darált diót, a sütőporral elkevert lisztet és a tojásfehérjék keményre vert habját. A tésztamasszát kétfelé vesszük cm-es, sütőpapírral bélelt tepsiben 2 lapot sütünk. A krémhez a margarint porcukorral, rummal kikeverjük. Kétfelé vesszük, egyikbe a 35 dkg gesztenyemasszát keverünk, és az alsó lapra kenjük. A vaníliás pudingport, lisztet kevés tejjel csomómentesre keverjük, majd a többi tejet is hozzáadjuk, és felfőzzük. Ha kihűlt, a margarinos krém másik feléhez adjuk. Rákenjük a gesztenyekrémre, és befedjük a másik lappal. Porcukorral is megszórhatjuk, vagy csokimázzal bevonjuk. Fejesné Gellért Mária 20 21

12 Vegyeskosár... Színezz ki kedvedre! Hirdetés ben is várjuk hirdetőinket változatlan árakon. Segítse Ön is lapunk megjelenését, hirdetéseivel! Felületáraink: Apróhirdetés ára: 250 Ft/megjelenés Hirdetéset a címen, illetve személyesen Csomád, Táncsics u. 2. szám alatt adhatja le. Hirdetését bérmentesen elkészítjük, amennyiben kész anyagkot küldene akkor az alábbi paraméterek figyelembe vételével tudjuk elfogadni: jpg, tif, pdf, eps formátumban 300 dpi felbontással és CMYK színbontásban mérethelyesen. CSERÉPKÁLYHA építés, javítás, tisztítás Keressenek minket bátran, történeteiket, ötleteiket szívesen fogadjuk. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta több éves 517Cégünk közéletéért! tapasztalattal vállal: 1/32 1/16 álló 1/4 álló 1/4 fekvő 1/4 1/32 (45x30 mm) méret: 1500 Ft 1/4 (93x96 mm) (45x262 mm) (141x63 mm) méret: Ft 1/2 álló 1/2 fekvő 1/16 fekvő 1/16 (45x63 mm) (93x30 mm) méret: 3000 Ft 1/2 (190x126 mm) (93x262 mm) méret: Ft 1/8 1/8 fekvő 1/1 1/8 álló 1/8 (93x63 mm) (45x130 mm) (190x30 mm) méret: 6000 Ft 1/1 (190x262 mm) méret: Ft Apróhirdetés: Megbízható, precíz, munkájára igényes hölgy takarítást keres Csomádon napi illetve heti rendszerességgel! Hívjon bizalommal! T.: 06-70/ ! MAGÁN TELEFONSZÁMMAL ne hívjanak! Varrást vállalok Vállalom férfi, női és gyermekruhák felvarrását, átalakítását, zipzárcserét, nadrág felszegést és egyéb, varrással kapcsolatos munkákat. Gyorsan, precízen dolgozom, az árak és további információ tekintetében kérem, hívjon bizalommal: 06 30/ Hideg-meleg tálakat kisebb-nagyobb rendezvényekre vállalok. Ugyanitt takarítást, bejárónői munkát vállal megbízható, precíz, munkájára igényes 37 éves hölgy Segítse Ön is lapunk megjelenését, hirdetéseivel! Kiadványszerkesztést, egyedi emlék- és ajándéktárgy készítést. Többek között: Meghívók, ét- és itallapok, Névjegykártyák, Céges kiajánlók Egyedi naptárak, Emléklapok, plakettek Makettek, dísztárgyak, Festmények, grafikák Mindezt teljeskörű nyomdai ügyintézéssel a megrendelő igényei szerint. Forduljon hozzánk bizalommal. T.: 06-20/ , Bejelentkezés: 06-30/ , igény esetén házhoz is megyek! 22 23

13 Konténeres szállítás 2, 3, 4 m 3 konténerek bérlése Csomádon és vonzáskörzetében. Használatbavételi engedélyhez szükséges hulladék elhelyezési igazolás kiadása! Szőnyi Group: 06-28/ , 06-30/ ,06-30/ KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK: Felnőtt házorvosi rendelés: Dr. Éles Csaba h-sz-p.: 17-19:30 óráig Csomád, Kossuth u. 67. T.: 28/ , M.: 06-20/ Dr. Gedeon Csaba csüt.: óráig Csomád, Kossuth u. 67. T.: 28/ , M.: 06-20/ Nappali sürgősségi ügyelet: óráig Dr. Gedeon a fenti elérhetőségen, ill. 104 Hétvégi, éjszakai ügyelet: Misszió Kht. Veresegyház, Gyermekliget u. 30. T.: 28/ , M.: 06-20/ munkanapokon óráig hétvégén: folyamatosan Gyermekorvos rendelési ideje Dr. Kicsiny Emese h.: óráig csütörtök óráig, Mobil: 06-20/ Védőnő: Volykó Viktória M.: 06-30/ Fogorvos Dr. Patonai Imola körzeti fogorvos Rendelő címe: 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. u. 88/2. Telefon: 28/ sürgősségi esetek: óráig Ügyelet: órától másnap 07 óráig Rendőrség: 06-20/ POLGÁRMESTERI HIVATAL 2161 Csomád, Kossuth út 69. Telefon/fax: 28/ , 28/

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1500

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Állam tulajdoni hányada Állami terület Pest Abony külterület 0106/56 a szántó 21990/1043 8,9153 198,53 Pest Abony külterület 0106/56 b legelő 21990/1043

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

Állam tulajdoni. Állami terület

Állam tulajdoni. Állami terület Pest Abony kül 0106/56 a szántó 21990/104 8,9153 198,53 Pest Abony kül 0106/56 b legelő 21990/104 1,7519 21,37 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641 110,2090 446,41 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye e terhek 1 2 TÖK kül 81 12 46642 6036 5 15 igen 0 4 0 1 1 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1 6084 47014 1 2 TÖK kül 63 47711 32430 5 11 0 6 2 1 0 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. január hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (csütörtök) 09.00-13.00 Budaörs,Szabadság út 15.00-19.00

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye November 1. (szombat) 08.00-13.00 Nagykovácsi, Kossuth L. utca

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében VEKOP 1.2.1-16 A pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen a pályázat célja a kiemelt

Részletesebben

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019. Készítette: Vargáné Vass Éva jegyző 1 A nemzetek versenyképessége azt jelenti, ahogyan a nemzetek létrehoznak és megőriznek egy olyan környezetet,

Részletesebben

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok IV. 421-449. A vármegyei törvényhatóság területe járásokra oszlik. Egy-egy járás több községből áll. A vármegye egy-egy járás kis és nagyközségeinek közvetlen felügyeletét és ellenőrzését a főszolgabíró

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz 2013.09.21., 09:00 Budakeszi Kiemelt A-csoport torna PMLSZ 2013.09.21., 09:00 Bugyi U13-as alközponti torna Szőgyi Tamás 2013.09.21., 09:00 Dunakeszi Vasutas U13-as

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvodai és napközi konyha gázellátása, fűtés korszerűsítése

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvodai és napközi konyha gázellátása, fűtés korszerűsítése Lezárható decentralizált forrásokból megvalósult fejlesztések (CÉDE, TEKI) 1. sz. melléklet Sorsz. 1. 2. Támogatott neve Albertirsa Herceghalom Támogatási szerződés száma Pályázat tárgya/fejlesztés célja

Részletesebben

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Azon bekötési vízmérővel valamint a locsolási (mellék)vízmérővel rendelkező felhasználóink, akik írásbeli nyilatkozatuk alapján a diktálást választották, az alábbi táblázatban szereplő, felhasználási helynek

Részletesebben

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/3881/5/2014.ált. 2014. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1.(csütörtök) 09.00-16.00 Budaörs, Sport

Részletesebben

3. (1) Az R. 6. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) Az R. 6. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Kormány 158/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben

NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM

NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A pályázat célja azon feldolgozóiparban tevékenykedő nagyvállalatok foglalkoztatás-bővítő technológiai fejlesztéseinek támogatása,

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. november hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye November 01. (kedd) November 02. (szerda) 06:30-09:30 Dunakeszi,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén Tisztelt Megbízónk! Az alábbi írásos tájékoztatást kaptuk a PMKIK-től, melyet most továbbítjuk Önöknek. Pályázat Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

Országgy űlés Hivatalra. Irománysaátr : 6ZX 0. Érkezett: 2015 JúN 2 2.

Országgy űlés Hivatalra. Irománysaátr : 6ZX 0. Érkezett: 2015 JúN 2 2. Országgy űlés Hivatalra Irománysaátr : 6ZX 0 Érkezett: 2015 JúN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

Szolgáltató adatlap - Összes szakma

Szolgáltató adatlap - Összes szakma Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 01180U Szolgáltató megnevezése : Uzsoki Utcai Kórház Szolgáltató címe : 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41 Telefon : Szakma besorolt

Részletesebben

0204 idegsebészet - *sze* Aszód idegsebészet - *sze* Bag idegsebészet - *sze* Domony

0204 idegsebészet - *sze* Aszód idegsebészet - *sze* Bag idegsebészet - *sze* Domony 1 / 14 Országos Idegtudományi Intézet (OITI) Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0204 idegsebészet - *sze* Aszód 16188-0204 idegsebészet -

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

3 kw Napelemes rendszer

3 kw Napelemes rendszer 3 kw Napelemes rendszer Egy nagyobb háztartás villamos energiaigényét is kielégíti ez a 3kw-os napelem rendszer. Átlagosan havi 10.000Ft - 15.000Ft villanyszámláját tudja kiváltani ami jelentős spórolás.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az Észak-Kelet

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2013. december 22-23., valamint 2013. december 25. - 2014. január 3.) A kiadványban nem szereplő járatok, az eredetileg

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 708 Ráckevei Erdészet 2025 Visegrád Mátyás király u. 4. 5601 Bugyi 41,57 3,76 5605 Dunavarsány 4,43 5559 Érd 0,77 5615 Szigethalom 7,36 2,03 5619 Taksony 11,30 5620 Tököl 21,01 5,63 Gazdálkodó összesen:

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás)

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás) Levéltári jelzet: CP. II. 23. Összeírás száma: Ö. 155. Cím: Repartitio portionum. Tárgy: Különböző katonai egységek elhelyezésével kapcsolatos porciókivetési jegyzékek, 1699. Dátum: 1699. Eredeti őrzési

Részletesebben

1. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító 032360 Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület Bagi Arany János Általános és Alapfokú 2191 Bag, Szent András út 41. Aszódi 032358 Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések 13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 01.(kedd) 14.00-16.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

egy választás margójára (Fenti idézet az Illés zenekar egy opusa, részlete. Írásomban további gondolatokat is idézek Tôlük.)

egy választás margójára (Fenti idézet az Illés zenekar egy opusa, részlete. Írásomban további gondolatokat is idézek Tôlük.) IV. évfolyam 2. szám hírlevél MOK Pest Megyei Területi Szervezete 2011. július 11. egy választás margójára (Fenti idézet az Illés zenekar egy opusa, részlete. Írásomban további gondolatokat is idézek Tôlük.)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvoda korszerűsítése és bővítése. Lenkey u sz. alatti óvoda felújítása

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvoda korszerűsítése és bővítése. Lenkey u sz. alatti óvoda felújítása Lezárható decentralizált forrásból megvalósult fejlsztések sz. melléklet Pályázat tárgya/fejlesztés célja Köt. vállalás időtartama (a követő hónaptól számított 5 év) Dömsöd 130001306D óvoda korszerűsítése

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4.számú főú Cegléd

Részletesebben

Kartal Nagyközségben a Petőfi utca, Kodály Zoltán utca, Rozmaring utca és a Petőfi köz útfelújítása

Kartal Nagyközségben a Petőfi utca, Kodály Zoltán utca, Rozmaring utca és a Petőfi köz útfelújítása Lezártható TEUT forrásból megvalósult fejlesztések 1. sz. melléklet 1. Albertirsa Város Sallai és Erkel F. utcák burkolatmegerősítési munkái 130002907U- TEUT-2007 2008.03.31 5 év 2. Fót Város Alagi utca

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019. Készítette: Vargáné Vass Éva jegyző 1 A nemzetek versenyképessége azt jelenti, ahogyan a nemzetek létrehoznak és megőriznek egy olyan környezetet,

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Farmos általános belgyógyászat Kóka általános belgyógyászat Nagykáta

0100 általános belgyógyászat Farmos általános belgyógyászat Kóka általános belgyógyászat Nagykáta 1 / 6 Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Farmos 09122-0100 általános belgyógyászat

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.)

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.) 4. SZÁMÚ MELLÉKLET GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE Település: Pécel Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Ellenőrzés ideje/negyedév: I Ellenőrzést

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Pest megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Pest egyei

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/11819/1/2013.ált. 2013. december hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye December 01.(vasárnap) 09:00-12:00 Budakalász,

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület 1 / 27 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV.

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Pest MELITTA ABC CBA 2740 Abony VASÚT U. 4. Pest Interspar/Spar 2740 Abony Ceglédi út 8. Pest COOP SZUPER2 2740 ABONY KOSSUTH tér 10-11 Pest PALÓC 67. SZ. CBA ÉLELMISZER

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP

VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VEKOP-2.2.1-16 Jelen felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű

Részletesebben

Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020

Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020 Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020 1 sz. melléklet Pest megyében található helyi jelentőségű természetvédelmi ek Település Védett neve Területe (ha) Hatályba lépés éve Törzskönyvi szám Albertirsa

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

Adományozó neve, székhelye Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám

Adományozó neve, székhelye Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám Adományozó neve, székhelye Cegléd Város 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 5 db használt számítógép A Ceglédi

Részletesebben

Nagy Nelli Küldve: június 5. 13:32 Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat;

Nagy Nelli Küldve: június 5. 13:32 Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat; Feladó: Nagy Nelli [nagy.nelli@zoldhid.hu] Küldve: 2015. június 5. 13:32 Címzett: Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat; Balassagyarmat_pm; Becske; Becske; Bercel;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év november hó 23. naptól év december hó 04. napig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év november hó 23. naptól év december hó 04. napig Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 13000/8511/2013.ált. 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Érd, Fehérvári út Szeptember

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2014. október hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2014. október hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. október hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 1. (szerda) 08:00-12:00 Mende (31-es sz. főút lter.)- Sülysáp

Részletesebben

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bag Kisfaludy utca építése 13/366 02804 K 2005. június 2010. június Batthyányi utca 13/494 02303 K 2005. június 2010. június Kodály Zoltán út építése 130009205 K 2007. január 2012. január

Részletesebben