Ú j é v é s Ú j É v A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. VII. évfolyam, január 1. szám (73. szám) Megjelenik havonta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú j é v é s Ú j É v A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. VII. évfolyam, 2010. január 1. szám (73. szám) Megjelenik havonta"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA VII. évfolyam, január 1. szám (73. szám) Megjelenik havonta Ú j é v é s Ú j É v A 2010-es év első napján délelőtt meglepően kevesen vettünk részt az ünnepi istentiszteleten. A szokásos 6o-7o-es résztvevői szám helyett mindössze 25 -en jelentünk meg, árválkodtunk az immár 1oo férőhelyes gyülekezeti teremben. Sokáig kerestem ennek okát, s végül arra a következtetésre jutottam, hogy a kedvezőtlen időnek tulajdonítható eme feltűnő távolmaradás, hacsak nem magamban kell az okot keresnem, hogy annyira unalmas lettem (pár hónap múlva betöltöm - ha Isten még addig éltet - a 6o. életévemet) miszerint még az időjárás is megsínyli, ha beszélni kezdek (mostanában vasárnaponként sokszor esik az eső stb.). De mostmár félre a tréfával, s nézzük közös dolgaink után a 2oo9-es évről szóló lelkészi jelentés alapján. Talán lesz egy-két érdekes adat, esemény mely mindnyájunk (valóban csak némelyek) okulására és jobbulására szolgálhat. Gyülekezetünk lélekszáma 2o1o. január 1-én 1o29 lélek, melyek 219 egész, 168 félcsaládban élnek. Ezenkívül vallási, felekezeti szempontból 19 család vegyes, továbbá más helységekben lakik, 9 egész és 4o félcsalád, melyek gyülekezeti szempontból hozzánk tartoznak. Az elmúlt évben 12 lélek kereszteltetett meg (19o9-ben 72, 1959-ben 3o) és ezzek szemben 21 egyháztársunkat kísértük ki a csendes makfalvi temetőbe. (1915-ben 67-et, 1959-ben 17-et) Bejelentkezett 6 lélek, és kijelentkezett 3 lélek. Házasság révén létrejött 3 egész család, viszont elhalálozás miatt 4 egész család félcsaláddá alakult, s ugyancsak elhalálozás okából 15 félcsalád megszűnt. Gyülekezetünk komoly, fájdalmas vesztesége az, hogy több, mint 4o olyan ifjú van (pontosan 44), akik meghaladták 3o. életévüket és még mindig nem hajlandók családot alapítani. Isten életet adott nekünk. Nagyon komoly mulasztásos bűnt követünk el Isten, önmagunk és népünkkel szemben, ha ezt az életet nem vagyunk hajlandók továbbadni, mert önző módon csak a magunk élvezetére és könnyebbségére akarunk létezni. Ennek később (ez a később már itt van előttünk, benne élünk) nagyon súlyos következményei lesznek. Úgyhogy testvéri szeretettel kérünk mindeneket a jobb belátásra, akiket illet, mert igaz és érvényes az Ige: És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Róm: 12:2) Húsvétban 84-en, pünkösdkor 85-en és karácsonyban 66-an éltünk úrvacsorával. Úgy gondolom, ehhez bármiféle megjegyzés szükségtelen. A konfirmándusok száma 12 volt ez évben. Az elmúlt 2oo9-es évben megszűnt a felnőtt bibliaóra. Az ifjúsági pedig 2oo8-ban múlt ki. Gyülekezetünk tagjainak nagytöbbsége tisztességesen hordozza az egyházfenntartási kötelezettségeit. Ennek teljes összege az elmúlt évben lejre rúg. Ezenkívül perselypénz 5461 lej, és igen dicséretes, hogy emlék és rendkívüli adományokból több mint 7200 lej gyűlt be. Egyházközségünk viszonylag sok épületet birtokol. Ez talán bizonyos szempontból jó, ám ugyanakkor

2 Hat éves a Makfalvi Tekintő A Makfalvi Tekintő születése 2003-ig nyúlik viszsza, amikor ifj. György József, aki abban az időben tanácsosi szerepet is vállalt, kezdeményezésére lassan összeállt, az a csapat, mely első hónapjában útjára indította a település első havilapját. A bábáskodásban Fülöp Irén, ifj. György József, Barabás Zoltán, Bányai József, Seprődi István, Bernád Barna, Fábián Kinga, Zsigmond Zsuzsánna, Péterfi Levente vettek részt. Azóta a Tekintő háza táján nagyon sok minden megváltozott, még ha az olvasók ebből talán nem sokat érzékelhettek az évek során. Ifj. György József két év után kilépett a csapatból, és őt sajnos mások is követték. A kezdeti lelkesedés lassan elhalványult. De ebben nincs is semmi megdöbbentő, mivel az újság létrejöttéhez mindenki saját szabad idejét áldozta (áldozza) fel úgy, hogy ezért az alkotás befejezésének elégtételt okozó érzésén kívül semmi mást nem kap. A nehézségek ellenére az újság a 73. számnál tart, ami, ha figyelembe vesszük, hogy általában hat oldalban jelenik meg összegyűjtve 438 oldalt tenne ki. Örvendetes, hogy az évek során új arcok is megjelentek, a régiek mellett, akikkel együtt sokat tettek azért, hogy ma is olvasható legyen az újság. Az egyik leglelkesebb tagja a csapatnak ifj. Kovács Árpád, aki évek óta havi rendszerességgel közöl főleg a közösség életét érintő aktuális cikkeket. Igyekezete annál is inkább figyelemre méltó, mivel önszorgalomból küzdötte fel magát egy nagyon magas műveltségi szintre, ami egyesek számára még ma is hihetetlennek tűnik. Nagy Zsolt fiatal művésztehetség, a Makfalvi Alkotótábor egyik lelkes résztvevője az újság legfiatalabb tagja. Írásai egy az újság oldalain eddig még nem mérlegelt témát osztja meg olvasóinkkal. Remélhetőleg Zsolt a későbbiekben grafikáival teszi még színesebbé a Tekintőt. Hogy kik jelentkeztek írásaikkal, azt az olvasó a 2. oldal óriási feladatot ró a gyülekezetre, mivel közülük három sürgősen felújításra szorul. Ez az elkövetkező évek nagy feladata. Épületein a következők: Templom, gyülekezeti terem, lelkészi lakás, Wesselényi Kollégium, Gálkerti iskola, ravatalozó, Korfánta ház, lelkészi lakás istállója, Gyülekezetünk jelentős (több mint 170 ha) erdővagyonnal rendelkezik. Ha jól tudnánk gazdálkodni vele, akkor ez jelentős jövedelemforrás lehetne számunkra. Ám a gazdasági válság miatt egy csekély jövedelmünk volt, hogy még a fenntartási költségeget sem tudtuk rendezni. De azért legyünk Jóreménységgel. Imádkozzunk és bízzunk, mert legnagyobb vagyonunk végülis nem a látható dolgokban van, hanem Istenben. Gyülekezetünk legértékesebb vagyona egyháztagjainak hite és áldozatkészsége. Ez a legfontosabb. S ha el tudunk változni újból és újból elménk megújulása által, hogy megértsük és szeressük Istent és egymást, akkor ez új évben valóban új évünk lehet, s nemcsak újévünk adja Isten, hogy új lehessen. Testvéri köszöntéssel a Jézus Krisztusban, Kiss Károly lelkipásztor cikkek végén név szerint is megismerhette. Személy szerint Kincses Éva magyar szakos tanárnőnek szeretnék köszönetet mondani, hisz nagyon sokszor vállalta a lap javítását. Szintén sokat segített és segít ma is Kiss Szilárd. A kapcsolatot a nyomdával szeptembertől a Makfalván tanító, de Marosvásárhelyen élő matematika tanár Urr Botond végzi. Ő az, aki beviszi a nyomdába az újság megszerkesztett lapjait, majd a kinyomtatott példányszámokat Makfalvára hozza. Mindenkinek külön köszönet ki egy-egy betűt hozzátett vagy elvett ahhoz, hogy legyen Makfalvi Tekintő! Az olvasóknak köszönjük a támogatást, köszönjük, hogy mellettünk voltak és megrendelték az újságot. Számunkra visszajelzés volt, hogy van igény a lapra, érdemes a szerkesztéssel bíbelődni. A hibákért elnézésüket kérjük, de ha valaki dolgozik, az tévedhet is, tökéletesek csak akkor lehetünk, ha semmit sem teszünk. Ennek ellenére igyekszünk egy minél tökéletesebb és igényesebb Tekintőt adni olvasóinknak. Egyelőre ennyire futotta erőnkből. A Makfalvi Polgármesteri Hivatalnak köszönjük az anyagi támogatást, amire a közeli és távolabbi jövőben is számítunk. Nem feledkezhetünk meg postásainkról sem. Dósa Rózsika néniről, Dósa Medárdról, Katona Lászlóról, Barabás Zoltánról és Barabás Orsolyáról. Ők tartották, tartják a kapcsolatot olvasóinkkal. Sajnos az évek során újságunkat sem kerülték el a szomorú események: Seprődi Júlia tanítónéni személyében rejtvényfejtőnket, Prokop Irén tanárnő személyében egy lelkes cikkírót, Fülöp Miklós szolokmai tanítóbácsi személyében pedig egy helyi történészt veszítettünk el. A megmaradt csapat tagjai Fülöp Irén, Barabás Zoltán, Bányai Éva, Vass Katalin, ifj. Kovács Árpád, Péter Ödön, Kiss Károly, Péterfi Levente hozzák nyomtatható formába a jelenlegi Makfalvi Tekintőt. Péterfi Levente

3 Kárpát - medencei ősírásunk, a rovás A Kárpát - medencei rovás helyéről és jelenlegi helyzetéről A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb - utóbb fel fog támadni. / 1. Amit a magyarság szellemi értékben a világnak adott messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is. / 2. (elég, ha csak az utóbbi századokban, a tudományok és művészetek terén elért eredményekre gondolunk.) Európa színpadán mi is játszottunk, és nem volt a miénk a legkisebb szerep. / 3. Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak, az ő múltjáért. / 4. Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. / 5....Valóban, hisz hány nemzet van még, mely azzal dicsekedhet, hogy már több 1o.ooo évvel ezelőtt írástudó volt?! (Hát nem sok!) A Kárpát - medencei rovás (vagy sokak által hibásan székely rovásírásként emlegetett írásmód) bizonyítottan korábbi minden eddigi ismert ősi írásmódnál, így például a sumér ékírásnál, vagy Egyiptom híres hieroglif és démotikus jeleinél is. (Varga Csaba 3o - 35.ooo éves tárgyi bizonyítékokra hívja fel a figyelmünket!) Maga az ős ábécé lenne? Nem tudni pontosan, de az bizonyos, hogy az összes többi, hasonló írásmód (latin, etruszk, ógörög, főniciai, stb.) ennek a jelkészletnek csak a töredékes változata. Óriási értékkel állunk szemben. Közelítsünk felé és bánjunk vele kellő figyelmességgel és tisztelettel! A Kárpát - medencei rovás méltatlanul elfeledett kultúrális érték, s jelenleg talán a legvitatottabb magyar vonatkozású témák egyike. Mostani helye a magyar köztudatban elszomorító, vagy talán nincs is, mint ahogy jelenlegi helyzete sem bíztató. Nagyobb figyelmet és figyelmességet érdemelne! Hadd idézzem Varga Géza, az Írástörténeti Kutatóintézet munkatársának néhány ideillő mondatát: A székely rovásírás keletkezési körülményeinek tisztázása nemzetközi jelentőségű kultúrtörténeti kérdés, amelynek megválaszolása elsősorban a magyar tudomány feladata lenne, de az elégedettségre nincs okunk. Adósságunk nem csupán a viszonylagos adathiánynak köszönhető, összefüggésben van azzal is, hogy nincs rovásírás kutatással foglalkozó állami intézményünk, hogy írástörténészeket nem képezünk, s, hogy az íráskutatás a gazdagabb országokban sem áll a helyzet magaslatán. I. J. Gelb írástörténész szerint írástudomány nincs is, mert az írásemlékek egyszerű leltározása - a nagy kérdések megkerülése mellett - még nem tudomány. (Gelb/1952) Rovásemlékeink teljeskörű leírása is várat magára, a székely írás eredetét taglaló elméletek pedig többnyire csak szerzőik óvatosságát, tájékozatlanságát, módszertelenségét és előfeltevését illusztrálják. A nyilvánosság Csatáné Bartha Irénke Viszi a Küküllő Tündöklő gyermekkor, derű, elevenség, kékellő Küküllő, nyári naplementék, fűzfák susogása, balind csobbanása, hol van a boldogság? nem érünk nyomába. Sejtelmes víztükör, gyöngyöző habfodor, csapongó gondolat tűnt időt varázsol: lóúsztatás, zsibongó gyermekhad, szapuló asszonyok csattogó sulykokkal, távoli kolompszó, sás között vadruca... Viszi a Küküllő delejes titkunkat halkuló derűvel csillámló nyarunkat oldal számára is érzékelhető szemléletváltásra akkor számíthatunk, amikor a kutatás maghatározó vonulata átlép az északi őshazát feltételező prekoncepción. / 6. (Megjegyzés: Varga Géza úr, véleményem szerint hibásan használja a székely rovásírás és székely írás megnevezéseket. Erről bővebben a következő (III. - IV.) részekben kívánok írni.) ~ folytatjuk a III. résszel ~ Nagy Zsolt Jegyzetek: / 1. Saint René Taillander ( ) francia író, kritikus / 2. Kerkayné Mazky Emese: Vélemények a magyarokról és a magyar nyelvről Történelmünkhöz magyarul ismeretterjesztő könyv, Solt 2oo8, innen 66. oldal / 3. Petőfi Sándor ( ) költő, forradalmár / 4. Theodore Roosevelt ( ), az AEÁ elnökének, 191o ben, Magyarországon tett látogatásakor elhangzott kijelentése. / 5. Zrínyi Miklós (162o 1664) költő, hadvezér / 6. Varga Géza: A székely rovásírás eredete Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest 2oo5, innen: 5-6 oldal.

4 Zűrösen kezdődött a 2010-es év Először is szeretnék én is minden kedves olvasónak egy egészségben, sikerekben, minden más jóban és legfőképp békességben eltöltött, nagyon boldog új évet! Ennek az utóbbi pár szónak különösen nagy jelentőséget adtak az utóbbi napok eseményei! Abban reménykedtem, hogy ez évi első írásomban egy kissé felhőtlenebb témával foglalkozhatok, de az elmúlt napok eseményei rám is nagy hatással voltak, és nem állom meg, hogy ne írjam le az erről kialakult véleményemet. Azt előre bocsájtom, hogy nem ismerem az események pontos részleteit, de annyira talán mégis, hogy véleményt alkothassak ezekről. Röviden arról van szó, hogy vasárnap, január harmadikán egy csoport cigány vagy roma nemzetiségű egyén (kinek, hogy tetszik) állítólag egy félreértésből eredendően randalírozott a kugli bárnál, és ennek következtében kárt szenvedett egy ott parkoló személygépkocsi, és összetűzésbe kerültek az ott jelenlévő magyar fiatalokkal. Miután lezajlott az első összetűzés, amikor a támadók voltak túlerőben, ez az állapot hamar megváltozott, amikor a kárt szenvedő autó tulajdonosa, és a többi jelenlévő magyar ifjak összetelefonálták a barátaikat. Itt szándékosan nem említtek neveket, mert nem tudom pontosan, kik voltak jelen, és nem szeretnék valótlanságokat emíteni, de nem is a nevek a fontosak ebben a történetben. Tehát a telefonálgatásuknak köszönhetően összegyűlő magyar fiatalok a helyzeten feldühödve egy kis szervezkedés után elindultak a Kükkülőn túli roma telep felé, hogy megtorolják az értékeiken és az önérzetükön okozott károkat. De ebből aztán, hála Istennek, nem lett semmi, mert időközben megérkeztek a szovátai rendőrök, akik egy telefonálónak köszönhetően szereztek tudomást az eseményekről, és nekik sikerült lebeszélniük a fiatalokat a tervükről. Hát ennyi volna az események leírása. Most pedig a véleményem írnám le a kialakult helyzetről! Először is tudniuk kell, hogy nem voltam s nem vagyok fajgyűlölő és azt hiszem, hogy ezt már többször is bizonyítottam, ám ellenben igenis gyűlölöm az alkohollal fokozott emberi oktalanságot (hülyeséget!) vagy, hogy hülyének néznek. Mert a zavargások egyik cigány nemzetségű részvevője szerint nem a makfalvi fiatalokat akarták megregulázni. De akkor kézenfekvő a kérdés, hogy akkor mégis miért támadtak rájuk, mert annyira ismeretlenek nem voltak egymás számára, hogy ne tudták volna, kiket akartak agyonverni. Mint fentebb már említettem, éppen ezért utálom az alkohol fokozta emberi butaságot, mert szilárd meggyőződésem, hogy a szóban forgó csoportnak egy tagja sem volt, aki ne lett volna illuminált állapotban, s így nekik mindegy volt, kit és miért ütnek. S itt még felmerül egy másik kérdés, ami szerintem talán a legfontosabb a szóban forgó esettel kapcsolatban. Mint ahogy azt tudjuk, az Európai Unió tagországain belül kiemelt védelemnek örvendenek a cigány 4. oldal nemzetiség tagjai, és ezzel nem is volna semmi baj, mert ma már talán ők szorulnak a társadalom segítségére, hogy sikerüljön nekik integrálni önmagukat a EU-s társadalom egyenjogú tagjaiként. Ismétlem! Egyen- és nem különjogú tagjaiként! Mert a jelen állás szerint úgy tűnik számunkra, mintha külön jogokat élveznének. Mint tudjuk, Kelet-Európában különösen magas a romabűnözés, s persze azt is tudom, hogy ennek nagy része egy divatos szóval élve megélhetési bűnöző, habár nem tudom pontosan, mit is takar ez a kifejezés, mert szerintem a legtöbb bűnöző azért végzi az adott tevékenységét, hogy javítson a saját életszínvonalán. Akkor meg miről is beszélünk? Tehát, a jelen helyzetben a hatóságok nem nagyon tudnak mit tenni ezekkel a bűnözőkkel szemben, mert kis értékű lopásokat nem büntethetik börtönfogsággal, pénzbüntetést pedig hiába rónak ki, mert úgysem tudják behajtani. Arra pedig polgártársaink nagyon ügyelnek, hogy ne kövessenek el nagyobb bűntényt. De amint azt a fenti eset mutatja, néha azért megfeledkeznek önmagukról! Éppen ezért, talán érdemes volna átgondolniuk az Uniós hivatalnokoknak ezt az integrációs folyamatot, mert kezdenek átesni a ló másik oldalára. Éppen a tegnap hallottam, hogy a helyi tanács gyűlésén a rendőrség képviselői figyelmeztettek, hogy a lakósok kerüljék az esti kiruccanásokat, hogy ne legyenek többé efféle összetűzések. Kérdem én, ezután mindig félnünk kell, amikor este kint járunk majd? Én nem akarok így élni, s gondolom egyikünk sem akar így élni. Még egyszer mondom, nem vagyok fajgyűlölő és nem is szeretnék azzá válni, és utálok mindenféle erőszakos megnyilvánulást, bárkitől is eredjen az, már csak azért is, mert nem lehet tudni, mi lesz a vége egy ilyen eseménynek, és ki esik áldozatul neki ártatlanul. Abban a reményben, hogy nem kell többé ilyen eseményekről írnom, kívánok minden makfalvinak békességet és minden más jókat, bárhol éljenek is! Decemberi tanácsülés Ifj: Kovács Árpád. BraveHeart. Az év utalsó tanácsülését december 23-án tartottuk, amelynek egyetlen napirendi pontja volt. Ez a helyi költségvetés kiigazításáról szóló határozattervezetről szólt, melyet Barabás Zoltán, a helyi tanács főkönyvelője ismertetett. A különfélék keretén belül az MPP tanácsosai visszakérték az ezelőtt két hónappal adományozott székely zászlót dr. Zsigmond Venczel polgármester úrtól. E zászlót azzal a céllal adományoztuk a Makfalvi Polgármesteri Hivatalnak, hogy Székelyföld több településéhez hasonlóan itt is tűzzék ki a hivatal homlokzatára. A gyűlés végeztével az MPP-s tanácsosok kitették a zászlót a polgármesteri hivatal homlokzatára. Péter Ödön MPP tanácsos

5 5. oldal Mert olvasni jó! Kis olvasók Foto: Bányai Éva Nagy öröm számomra, hogy nem múlt időben kell ezt mondanom, hogy bezzeg a mi időnkben, mert aktuális a dolog, a tény, hogy igenis olvasnak a makfalviak. Ez annak köszönhető, hogy évente sikerült új könyveket vásárolni, ezáltal gyarapodott könyvtárunk, de gyarapodott a könyvtárlátogatók száma is. Községi könyvtár lévén, minden korosztály igénybe veheti szolgáltatásainkat, kisiskolásoktól kezdődően, egészen a nyugdíjasokig. Könyvvásárlás előtt rendszeresen tanácskozom az olvasókkal, megbeszéljük, milyenek az elvárásaik, melyek azok a témák, szerzők, címek, melyeket szívesen olvasnának. És elmondhatom, hogy közösen nagyon sikeresnek bizonyultunk. Olyan témákban is próbáltam hiányt pótolni mint csillagászat, ezotéria, mitológia, fényképészet, gasztronómia, zene, kertészkedés stb. Sok gyönyörű meséskönyvünk van, a kisiskolások szeme amúgy csillog, amikor megpillantják őket. Jó lett volna, ha sok szülő látja, hogy mennyire szeretik a gyerekek a könyveket, mennyire tudnak örülni nekik. Itt hívnám fel a szülők figyelmét, hogy ajándék vásárlásakor gondoljanak erre, tudjuk, hogy a könyv a legszebb ajándék, ezenkívül szórakoztató, hasznos időtöltés is. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a könyvtár és az iskola között. A tanítók időt szentelnek rá, és elhozzák a gyerekeket könyvtárlátogatásra. Tapasztalom, hogy ez meghatározó a gyerekek életében, vannak, akik ilyenkor találkoznak először könyvekkel és valósággal elvarázsolja őket a sok könyv látványa. És azok a gyerekek, akiket a tanító néni elvezet a könyvtárba, biztos megszeretik a könyveket, az olvasást, mert gondolom minden szülő egyetért velem- egy kisiskolásnak az a szent, amit a tanító néni mond. Ugyanakkor vannak felnőtt olvasók is, akik visszajáró vendégek, és a gyerekekhez hasonlóan, ők is nagyon várják a könyvvásárlást, hogy kézbe vehessék a legújabb könyveket. Mozgásban gátolt személyek kiszolgálására vannak kis segítségeim, akik szívesen házhoz viszik a kért könyveket. Ezt a szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki hasonló helyzetben van. Köszönet a makfalvi tanácsnak, hogy minden évben fontosnak tartják a lehetőségekhez mérten támogatni a könyvtárat. Aki ma belép ide, egy megújult, kellemes környezetben olvashat, válogathat a szebbnél szebb kiadványok között. A múlt évben függönyöket, az idén új szőnyeget, porszívót, létrát vásároltunk, hogy a körülmények is vonzóbbak legyenek. De mint előbb ecseteltem, mindez nem volt hiába, érdemes volt befektetni, a sok hálás szempár mindenért köszönetet mond. Egy kis ízelítő az új könyvekből: Rosszcsont Peti sorozat, Penny sorozat, továbbá Agatha Christie, Müller Péter, Paulo Coelho, Tisza Kata, Nora Roberts, Danielle Steel, Sidney Lawrence stb. művei. Megtalálható a nagy világsikernek örvendő sorozat, Stephanie Meyertől, az Újhold, Alkonyat és a Napfogyatkozás! Minden kedves olvasómnak BOLDOG ÚJ ÉVET és jó olvasást kívánok! Bányai Éva Karácsonyi műsor A II. osztályosok pásztorjátéka Karácsony másodnapján a tanítók valamint Albert Csilla vallástanárnő irányításával a Makfalvi Wesselényi Miklós Általános Iskola tanulói karácsonyi műsorral hozták közelebb a gyülekezethez az ünnep üzenetét. Az I-IV osztályosok énekeket adtak elő, a II.-sok pedig egy pásztorjátékot. Az V-VIII. osztályosok bemutatták Jézus születését énekekben. A karácsonyra készülésben egyéni döntés alapján vettek részt a tanulók. Az ünnepség után a Makfalvi Református Egyház presbitériuma, óvónők, osztálytanítók és osztályfőnökök jelenlétében megajándékozta a jelenlevő tanulókat egy-egy ajándékcsomaggal. Mint minden évben az idén is a karácsonyi szeretetcsomagot holland testvérgyülekezetünk önzetlen keresztényi szeretetéből származtak. A csomagok értéke összesen több mint 2000 lej.

6 2009. novemberében Egy igazán boldog karácsony címmel versenyt hirdetett az Evangélium Hangja Rádió III., IV., V. és VI. osztályos tanulóknak. A diákoktól fogalmazást kértek a megadott címmel. Ezeket a fogalmazásokat december 6 -ig kellett beküldeni. A makfalvi iskolások tudomást szereztek minderről, de a versenyen csupán egy tanuló vett részt. Bányai Orsolya, III. osztályos tanuló, megírta a fogalmazást, én elküldtem december 5-én a megadott címre. Január folyamán megérkezett az oklevél, mely országos fogalmazás versenyen való részvételt igazol, valamint az ajándékcsomag Orsolya nevére. Gratulálok neki, és kívánom, hogy még számos versenyen vegyen részt! (Fábián Kinga) Bányai Orsolya Fontos telefonszámok: Karácsony Kint hull a hó. Pistike hóembert épít a barátaival. Már nagyon várja minden gyerek a karácsonyt. - Pistike! kérlek gyere be ebédelni. - Anyu segítesz megírni az angyalnak a levelet? - Igen, de még a Mikulásnak is kell levelet írni. - Szóval mit írjak a Mikulásnak? -: Kedves Mikulás! Kérek szépen tőled egy meséskönyvet, cukrot, csokit és főként szeretetet,egészséget. - Óh, kisfiam, milyen gyönyörű levél. És az angyalkától mit kérsz? - Hát??? megvan!!! Kedves Angyalka! Kérek szépen tőled egy korcsolyát, egy társasjátékot és egy doboz ceruzát. - így. És már ki is teszem az ablakba, hogy vigyék el, A pálinkafőzés titka Már őseink főzték a pálinkát, - még a római időktől - különböző edényekben és számos gyümölcs- és fűfajtából. Most is főznek pálinkát gyógynövényekből, melyet orvosság előállítására használnak fel. A legelterjedtebb pálinka főzés gyümölcs és gabonafélékből történik. Nem is egyszerű dolog jó pálinkát előállítani. Már a gyümölcs szedését, válogatását figyelembe kell venni, ne legyen megrothadva, és legyen jól megérve! Miután leszedjük a gyümölcsöt, legyen az szilva, alma, vagy körte, leőröljük minél apróbbra, de olyan őrlővel, amely a magot nem töri szét. A megőrlött gyümölcsöt elhelyezzük faedényekben (kádakba) vagy műanyag edényekbe, de ne vas hordókba! Ezeket az edényeket, miután megteltek jól, ledöngöljük és lefedjük úgy, hogy ne kapjon levegőt, és a lehetőségekhez mérten napra tesszük ki. A nyári gyümölcsöt a napon érleljük legtöbb 21 napig, az őszi gyümölcsöt 3-6 hónapig, miután ki kell főzni. A főzés vörösrézkazánban történik lassú tűz mellett, az Központosított ügyelet: SMURD, RENDŐRSÉG, TŰZOLTÓSÁG, POLGÁRI VÉDELEM 112 Gázszolgáltató vállalat: Áramszolgáltató vállalat: Makfalvi orvosi rendelő: Szerkesztették: 6. oldal most pedig lefekszem. Jó éjt, anya. - Ez az! El is tűnt mind a két levél az ablakból! Hú, ma este kellene megkapnom a meséskönyvet, cukrot, csokit és a családomnak egészséget, szeretetet. - Fel vagy kelve Pistike? - Igen! Mi a reggeli? - Bundáskenyér. - Hú, de finom a mai reggeli! Telt-múlt az idő, Pistike kiment a hóba játszani. - Anya, hány óra? - Fél nyolc van. Erre Pistike befutott a szobába és boldogan felkiáltott: - Anyu, anyu! itt vannak az ajándékok! - Itt járt a Mikulás!- mondta az anyukája. Ekkor Pistikét hatalmas öröm járta át. A barátainak is elmesélte, hogy ő mennyi mindent kapott a Mikulástól. Ahogy mesélt Pisti egyszercsak Tibor szólalt meg: - De Pisti, már elmúlt a Mikulás ideje, mert már holnap jön az angyalka, kell hozzon karácsonyfát és ajándékot, annak, aki jó volt! Erre Pisti bement és így szólt: - Anya, készítsünk helyet a karácsonyfának, hogy az angyalka ne kelljen kínlódjon. - Jó ötlet! És eljött a Karácsony este. Pistike nagyon izgatott volt volt, be is akart menni a szobájába játszani, amikor egy egy suhanást hallott, hátrafordult és... - Itt a karácsonyfa és ott a korcsolya, a társasjáték, meg a ceruzáim is! Pistikét elöntötte a büszkeség, hogy ő milyen jó kisfiú volt. Így ért boldog véget Pistike számára a karácsony! erre elkészített katlanban. Szükséges mindig hideg vizet biztosítani nagy tartályban a pára lecsapolásának. Egy 250 literes pálinkafőző üstnek szükség van tüzelni percet, amely függ a megerjedt cefre cukortartalmától. A második főzés, a tisztálás szintén vörös réz üstben történik, melyet lassú tűzzel tüzelünk 2-3 órán keresztül. Mikor a tisztálás elindul, folyik egy zavaros szürkés pálinka, melyet rezesnek nevezünk. Ezt külön edénybe fogjuk fel, mert elrontja a pálinka ízét. Ezt a rezest fel lehet használni bedörzsölésre (reumatikus fájdalmak csökkentésére). Nagyon fontos odafigyelni a tisztálásra: nem szabad az utóját belekeverni a tiszta pálinkába! Ilyenkor figyelni kell a savanyú ízre, amit természetesen nem vegyítünk bele. Nem lehet a pálinka alkoholtartalma több mint 52 fok, mert akkor rágós íze lesz. Ami pedig a fogyasztását illeti, nem szabad túl sokat fogyasztani, csak mérsékelten, mert ismerjük az alkoholizmust, hogy mivel jár Jakab Sándor szolokmai pálinkafőzde tulajdonos Barabás Zoltán, Bányai József, Bernád Barna Attila, Fábián Kinga, Fülöp Irén, ifj. Kovács Árpád, Péterfi Levente, Péter Ödön, Seprődi István, Vass Katalin, Zsigmond Zsuzsánna Internet: Támogatónk: a Makfalvi Polgármesteri Hivatal

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Istvánosok(k) A SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKLAPJA

Istvánosok(k) A SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKLAPJA Istvánosok(k) XIV. évfolyam 1. szám 2012. december A SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKLAPJA Üdvözlöm az Istvánosok(k) olvasóit! A tavalyi évben elhatároztuk, hogy iskolaújságunkat

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra...

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Tábori hírmondó 2012 Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Hétfő: Reggeli után megalakultak a csapatok; a Sárkányok, a Sárkányölők, a Lelkesek és a JC csapat. Komoly szabályok vannak, pontokat

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

XVIII. évfolyam XII. szám

XVIII. évfolyam XII. szám XVIII. évfolyam XII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 19/2014. Jegyzőkönyv

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 19/2014. Jegyzőkönyv 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 19/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16- án 17:00

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A 12. a osztályfőnöke 8 éven át Nagy Judit volt, aki így foglalta össze az elmúlt éveket:

A 12. a osztályfőnöke 8 éven át Nagy Judit volt, aki így foglalta össze az elmúlt éveket: A 12. a osztályfőnöke 8 éven át Nagy Judit volt, aki így foglalta össze az elmúlt éveket: 2008. szeptember 1-jén 32 kíváncsi, izgatott és talán egy kicsit megszeppent gyerek érkezett az 5.a osztályba.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október 9 XIII. évfolyam - 10. szám 2012. November Ágoston Anita (Szentes) Klub 99 (Nagymágocs) Yasmine hastánccsoport (Tompahát) Könyvtár TOP lista - október Henning Mankell:

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben