Ú j é v é s Ú j É v A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. VII. évfolyam, január 1. szám (73. szám) Megjelenik havonta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú j é v é s Ú j É v A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. VII. évfolyam, 2010. január 1. szám (73. szám) Megjelenik havonta"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA VII. évfolyam, január 1. szám (73. szám) Megjelenik havonta Ú j é v é s Ú j É v A 2010-es év első napján délelőtt meglepően kevesen vettünk részt az ünnepi istentiszteleten. A szokásos 6o-7o-es résztvevői szám helyett mindössze 25 -en jelentünk meg, árválkodtunk az immár 1oo férőhelyes gyülekezeti teremben. Sokáig kerestem ennek okát, s végül arra a következtetésre jutottam, hogy a kedvezőtlen időnek tulajdonítható eme feltűnő távolmaradás, hacsak nem magamban kell az okot keresnem, hogy annyira unalmas lettem (pár hónap múlva betöltöm - ha Isten még addig éltet - a 6o. életévemet) miszerint még az időjárás is megsínyli, ha beszélni kezdek (mostanában vasárnaponként sokszor esik az eső stb.). De mostmár félre a tréfával, s nézzük közös dolgaink után a 2oo9-es évről szóló lelkészi jelentés alapján. Talán lesz egy-két érdekes adat, esemény mely mindnyájunk (valóban csak némelyek) okulására és jobbulására szolgálhat. Gyülekezetünk lélekszáma 2o1o. január 1-én 1o29 lélek, melyek 219 egész, 168 félcsaládban élnek. Ezenkívül vallási, felekezeti szempontból 19 család vegyes, továbbá más helységekben lakik, 9 egész és 4o félcsalád, melyek gyülekezeti szempontból hozzánk tartoznak. Az elmúlt évben 12 lélek kereszteltetett meg (19o9-ben 72, 1959-ben 3o) és ezzek szemben 21 egyháztársunkat kísértük ki a csendes makfalvi temetőbe. (1915-ben 67-et, 1959-ben 17-et) Bejelentkezett 6 lélek, és kijelentkezett 3 lélek. Házasság révén létrejött 3 egész család, viszont elhalálozás miatt 4 egész család félcsaláddá alakult, s ugyancsak elhalálozás okából 15 félcsalád megszűnt. Gyülekezetünk komoly, fájdalmas vesztesége az, hogy több, mint 4o olyan ifjú van (pontosan 44), akik meghaladták 3o. életévüket és még mindig nem hajlandók családot alapítani. Isten életet adott nekünk. Nagyon komoly mulasztásos bűnt követünk el Isten, önmagunk és népünkkel szemben, ha ezt az életet nem vagyunk hajlandók továbbadni, mert önző módon csak a magunk élvezetére és könnyebbségére akarunk létezni. Ennek később (ez a később már itt van előttünk, benne élünk) nagyon súlyos következményei lesznek. Úgyhogy testvéri szeretettel kérünk mindeneket a jobb belátásra, akiket illet, mert igaz és érvényes az Ige: És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Róm: 12:2) Húsvétban 84-en, pünkösdkor 85-en és karácsonyban 66-an éltünk úrvacsorával. Úgy gondolom, ehhez bármiféle megjegyzés szükségtelen. A konfirmándusok száma 12 volt ez évben. Az elmúlt 2oo9-es évben megszűnt a felnőtt bibliaóra. Az ifjúsági pedig 2oo8-ban múlt ki. Gyülekezetünk tagjainak nagytöbbsége tisztességesen hordozza az egyházfenntartási kötelezettségeit. Ennek teljes összege az elmúlt évben lejre rúg. Ezenkívül perselypénz 5461 lej, és igen dicséretes, hogy emlék és rendkívüli adományokból több mint 7200 lej gyűlt be. Egyházközségünk viszonylag sok épületet birtokol. Ez talán bizonyos szempontból jó, ám ugyanakkor

2 Hat éves a Makfalvi Tekintő A Makfalvi Tekintő születése 2003-ig nyúlik viszsza, amikor ifj. György József, aki abban az időben tanácsosi szerepet is vállalt, kezdeményezésére lassan összeállt, az a csapat, mely első hónapjában útjára indította a település első havilapját. A bábáskodásban Fülöp Irén, ifj. György József, Barabás Zoltán, Bányai József, Seprődi István, Bernád Barna, Fábián Kinga, Zsigmond Zsuzsánna, Péterfi Levente vettek részt. Azóta a Tekintő háza táján nagyon sok minden megváltozott, még ha az olvasók ebből talán nem sokat érzékelhettek az évek során. Ifj. György József két év után kilépett a csapatból, és őt sajnos mások is követték. A kezdeti lelkesedés lassan elhalványult. De ebben nincs is semmi megdöbbentő, mivel az újság létrejöttéhez mindenki saját szabad idejét áldozta (áldozza) fel úgy, hogy ezért az alkotás befejezésének elégtételt okozó érzésén kívül semmi mást nem kap. A nehézségek ellenére az újság a 73. számnál tart, ami, ha figyelembe vesszük, hogy általában hat oldalban jelenik meg összegyűjtve 438 oldalt tenne ki. Örvendetes, hogy az évek során új arcok is megjelentek, a régiek mellett, akikkel együtt sokat tettek azért, hogy ma is olvasható legyen az újság. Az egyik leglelkesebb tagja a csapatnak ifj. Kovács Árpád, aki évek óta havi rendszerességgel közöl főleg a közösség életét érintő aktuális cikkeket. Igyekezete annál is inkább figyelemre méltó, mivel önszorgalomból küzdötte fel magát egy nagyon magas műveltségi szintre, ami egyesek számára még ma is hihetetlennek tűnik. Nagy Zsolt fiatal művésztehetség, a Makfalvi Alkotótábor egyik lelkes résztvevője az újság legfiatalabb tagja. Írásai egy az újság oldalain eddig még nem mérlegelt témát osztja meg olvasóinkkal. Remélhetőleg Zsolt a későbbiekben grafikáival teszi még színesebbé a Tekintőt. Hogy kik jelentkeztek írásaikkal, azt az olvasó a 2. oldal óriási feladatot ró a gyülekezetre, mivel közülük három sürgősen felújításra szorul. Ez az elkövetkező évek nagy feladata. Épületein a következők: Templom, gyülekezeti terem, lelkészi lakás, Wesselényi Kollégium, Gálkerti iskola, ravatalozó, Korfánta ház, lelkészi lakás istállója, Gyülekezetünk jelentős (több mint 170 ha) erdővagyonnal rendelkezik. Ha jól tudnánk gazdálkodni vele, akkor ez jelentős jövedelemforrás lehetne számunkra. Ám a gazdasági válság miatt egy csekély jövedelmünk volt, hogy még a fenntartási költségeget sem tudtuk rendezni. De azért legyünk Jóreménységgel. Imádkozzunk és bízzunk, mert legnagyobb vagyonunk végülis nem a látható dolgokban van, hanem Istenben. Gyülekezetünk legértékesebb vagyona egyháztagjainak hite és áldozatkészsége. Ez a legfontosabb. S ha el tudunk változni újból és újból elménk megújulása által, hogy megértsük és szeressük Istent és egymást, akkor ez új évben valóban új évünk lehet, s nemcsak újévünk adja Isten, hogy új lehessen. Testvéri köszöntéssel a Jézus Krisztusban, Kiss Károly lelkipásztor cikkek végén név szerint is megismerhette. Személy szerint Kincses Éva magyar szakos tanárnőnek szeretnék köszönetet mondani, hisz nagyon sokszor vállalta a lap javítását. Szintén sokat segített és segít ma is Kiss Szilárd. A kapcsolatot a nyomdával szeptembertől a Makfalván tanító, de Marosvásárhelyen élő matematika tanár Urr Botond végzi. Ő az, aki beviszi a nyomdába az újság megszerkesztett lapjait, majd a kinyomtatott példányszámokat Makfalvára hozza. Mindenkinek külön köszönet ki egy-egy betűt hozzátett vagy elvett ahhoz, hogy legyen Makfalvi Tekintő! Az olvasóknak köszönjük a támogatást, köszönjük, hogy mellettünk voltak és megrendelték az újságot. Számunkra visszajelzés volt, hogy van igény a lapra, érdemes a szerkesztéssel bíbelődni. A hibákért elnézésüket kérjük, de ha valaki dolgozik, az tévedhet is, tökéletesek csak akkor lehetünk, ha semmit sem teszünk. Ennek ellenére igyekszünk egy minél tökéletesebb és igényesebb Tekintőt adni olvasóinknak. Egyelőre ennyire futotta erőnkből. A Makfalvi Polgármesteri Hivatalnak köszönjük az anyagi támogatást, amire a közeli és távolabbi jövőben is számítunk. Nem feledkezhetünk meg postásainkról sem. Dósa Rózsika néniről, Dósa Medárdról, Katona Lászlóról, Barabás Zoltánról és Barabás Orsolyáról. Ők tartották, tartják a kapcsolatot olvasóinkkal. Sajnos az évek során újságunkat sem kerülték el a szomorú események: Seprődi Júlia tanítónéni személyében rejtvényfejtőnket, Prokop Irén tanárnő személyében egy lelkes cikkírót, Fülöp Miklós szolokmai tanítóbácsi személyében pedig egy helyi történészt veszítettünk el. A megmaradt csapat tagjai Fülöp Irén, Barabás Zoltán, Bányai Éva, Vass Katalin, ifj. Kovács Árpád, Péter Ödön, Kiss Károly, Péterfi Levente hozzák nyomtatható formába a jelenlegi Makfalvi Tekintőt. Péterfi Levente

3 Kárpát - medencei ősírásunk, a rovás A Kárpát - medencei rovás helyéről és jelenlegi helyzetéről A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb - utóbb fel fog támadni. / 1. Amit a magyarság szellemi értékben a világnak adott messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is. / 2. (elég, ha csak az utóbbi századokban, a tudományok és művészetek terén elért eredményekre gondolunk.) Európa színpadán mi is játszottunk, és nem volt a miénk a legkisebb szerep. / 3. Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak, az ő múltjáért. / 4. Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. / 5....Valóban, hisz hány nemzet van még, mely azzal dicsekedhet, hogy már több 1o.ooo évvel ezelőtt írástudó volt?! (Hát nem sok!) A Kárpát - medencei rovás (vagy sokak által hibásan székely rovásírásként emlegetett írásmód) bizonyítottan korábbi minden eddigi ismert ősi írásmódnál, így például a sumér ékírásnál, vagy Egyiptom híres hieroglif és démotikus jeleinél is. (Varga Csaba 3o - 35.ooo éves tárgyi bizonyítékokra hívja fel a figyelmünket!) Maga az ős ábécé lenne? Nem tudni pontosan, de az bizonyos, hogy az összes többi, hasonló írásmód (latin, etruszk, ógörög, főniciai, stb.) ennek a jelkészletnek csak a töredékes változata. Óriási értékkel állunk szemben. Közelítsünk felé és bánjunk vele kellő figyelmességgel és tisztelettel! A Kárpát - medencei rovás méltatlanul elfeledett kultúrális érték, s jelenleg talán a legvitatottabb magyar vonatkozású témák egyike. Mostani helye a magyar köztudatban elszomorító, vagy talán nincs is, mint ahogy jelenlegi helyzete sem bíztató. Nagyobb figyelmet és figyelmességet érdemelne! Hadd idézzem Varga Géza, az Írástörténeti Kutatóintézet munkatársának néhány ideillő mondatát: A székely rovásírás keletkezési körülményeinek tisztázása nemzetközi jelentőségű kultúrtörténeti kérdés, amelynek megválaszolása elsősorban a magyar tudomány feladata lenne, de az elégedettségre nincs okunk. Adósságunk nem csupán a viszonylagos adathiánynak köszönhető, összefüggésben van azzal is, hogy nincs rovásírás kutatással foglalkozó állami intézményünk, hogy írástörténészeket nem képezünk, s, hogy az íráskutatás a gazdagabb országokban sem áll a helyzet magaslatán. I. J. Gelb írástörténész szerint írástudomány nincs is, mert az írásemlékek egyszerű leltározása - a nagy kérdések megkerülése mellett - még nem tudomány. (Gelb/1952) Rovásemlékeink teljeskörű leírása is várat magára, a székely írás eredetét taglaló elméletek pedig többnyire csak szerzőik óvatosságát, tájékozatlanságát, módszertelenségét és előfeltevését illusztrálják. A nyilvánosság Csatáné Bartha Irénke Viszi a Küküllő Tündöklő gyermekkor, derű, elevenség, kékellő Küküllő, nyári naplementék, fűzfák susogása, balind csobbanása, hol van a boldogság? nem érünk nyomába. Sejtelmes víztükör, gyöngyöző habfodor, csapongó gondolat tűnt időt varázsol: lóúsztatás, zsibongó gyermekhad, szapuló asszonyok csattogó sulykokkal, távoli kolompszó, sás között vadruca... Viszi a Küküllő delejes titkunkat halkuló derűvel csillámló nyarunkat oldal számára is érzékelhető szemléletváltásra akkor számíthatunk, amikor a kutatás maghatározó vonulata átlép az északi őshazát feltételező prekoncepción. / 6. (Megjegyzés: Varga Géza úr, véleményem szerint hibásan használja a székely rovásírás és székely írás megnevezéseket. Erről bővebben a következő (III. - IV.) részekben kívánok írni.) ~ folytatjuk a III. résszel ~ Nagy Zsolt Jegyzetek: / 1. Saint René Taillander ( ) francia író, kritikus / 2. Kerkayné Mazky Emese: Vélemények a magyarokról és a magyar nyelvről Történelmünkhöz magyarul ismeretterjesztő könyv, Solt 2oo8, innen 66. oldal / 3. Petőfi Sándor ( ) költő, forradalmár / 4. Theodore Roosevelt ( ), az AEÁ elnökének, 191o ben, Magyarországon tett látogatásakor elhangzott kijelentése. / 5. Zrínyi Miklós (162o 1664) költő, hadvezér / 6. Varga Géza: A székely rovásírás eredete Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest 2oo5, innen: 5-6 oldal.

4 Zűrösen kezdődött a 2010-es év Először is szeretnék én is minden kedves olvasónak egy egészségben, sikerekben, minden más jóban és legfőképp békességben eltöltött, nagyon boldog új évet! Ennek az utóbbi pár szónak különösen nagy jelentőséget adtak az utóbbi napok eseményei! Abban reménykedtem, hogy ez évi első írásomban egy kissé felhőtlenebb témával foglalkozhatok, de az elmúlt napok eseményei rám is nagy hatással voltak, és nem állom meg, hogy ne írjam le az erről kialakult véleményemet. Azt előre bocsájtom, hogy nem ismerem az események pontos részleteit, de annyira talán mégis, hogy véleményt alkothassak ezekről. Röviden arról van szó, hogy vasárnap, január harmadikán egy csoport cigány vagy roma nemzetiségű egyén (kinek, hogy tetszik) állítólag egy félreértésből eredendően randalírozott a kugli bárnál, és ennek következtében kárt szenvedett egy ott parkoló személygépkocsi, és összetűzésbe kerültek az ott jelenlévő magyar fiatalokkal. Miután lezajlott az első összetűzés, amikor a támadók voltak túlerőben, ez az állapot hamar megváltozott, amikor a kárt szenvedő autó tulajdonosa, és a többi jelenlévő magyar ifjak összetelefonálták a barátaikat. Itt szándékosan nem említtek neveket, mert nem tudom pontosan, kik voltak jelen, és nem szeretnék valótlanságokat emíteni, de nem is a nevek a fontosak ebben a történetben. Tehát a telefonálgatásuknak köszönhetően összegyűlő magyar fiatalok a helyzeten feldühödve egy kis szervezkedés után elindultak a Kükkülőn túli roma telep felé, hogy megtorolják az értékeiken és az önérzetükön okozott károkat. De ebből aztán, hála Istennek, nem lett semmi, mert időközben megérkeztek a szovátai rendőrök, akik egy telefonálónak köszönhetően szereztek tudomást az eseményekről, és nekik sikerült lebeszélniük a fiatalokat a tervükről. Hát ennyi volna az események leírása. Most pedig a véleményem írnám le a kialakult helyzetről! Először is tudniuk kell, hogy nem voltam s nem vagyok fajgyűlölő és azt hiszem, hogy ezt már többször is bizonyítottam, ám ellenben igenis gyűlölöm az alkohollal fokozott emberi oktalanságot (hülyeséget!) vagy, hogy hülyének néznek. Mert a zavargások egyik cigány nemzetségű részvevője szerint nem a makfalvi fiatalokat akarták megregulázni. De akkor kézenfekvő a kérdés, hogy akkor mégis miért támadtak rájuk, mert annyira ismeretlenek nem voltak egymás számára, hogy ne tudták volna, kiket akartak agyonverni. Mint fentebb már említettem, éppen ezért utálom az alkohol fokozta emberi butaságot, mert szilárd meggyőződésem, hogy a szóban forgó csoportnak egy tagja sem volt, aki ne lett volna illuminált állapotban, s így nekik mindegy volt, kit és miért ütnek. S itt még felmerül egy másik kérdés, ami szerintem talán a legfontosabb a szóban forgó esettel kapcsolatban. Mint ahogy azt tudjuk, az Európai Unió tagországain belül kiemelt védelemnek örvendenek a cigány 4. oldal nemzetiség tagjai, és ezzel nem is volna semmi baj, mert ma már talán ők szorulnak a társadalom segítségére, hogy sikerüljön nekik integrálni önmagukat a EU-s társadalom egyenjogú tagjaiként. Ismétlem! Egyen- és nem különjogú tagjaiként! Mert a jelen állás szerint úgy tűnik számunkra, mintha külön jogokat élveznének. Mint tudjuk, Kelet-Európában különösen magas a romabűnözés, s persze azt is tudom, hogy ennek nagy része egy divatos szóval élve megélhetési bűnöző, habár nem tudom pontosan, mit is takar ez a kifejezés, mert szerintem a legtöbb bűnöző azért végzi az adott tevékenységét, hogy javítson a saját életszínvonalán. Akkor meg miről is beszélünk? Tehát, a jelen helyzetben a hatóságok nem nagyon tudnak mit tenni ezekkel a bűnözőkkel szemben, mert kis értékű lopásokat nem büntethetik börtönfogsággal, pénzbüntetést pedig hiába rónak ki, mert úgysem tudják behajtani. Arra pedig polgártársaink nagyon ügyelnek, hogy ne kövessenek el nagyobb bűntényt. De amint azt a fenti eset mutatja, néha azért megfeledkeznek önmagukról! Éppen ezért, talán érdemes volna átgondolniuk az Uniós hivatalnokoknak ezt az integrációs folyamatot, mert kezdenek átesni a ló másik oldalára. Éppen a tegnap hallottam, hogy a helyi tanács gyűlésén a rendőrség képviselői figyelmeztettek, hogy a lakósok kerüljék az esti kiruccanásokat, hogy ne legyenek többé efféle összetűzések. Kérdem én, ezután mindig félnünk kell, amikor este kint járunk majd? Én nem akarok így élni, s gondolom egyikünk sem akar így élni. Még egyszer mondom, nem vagyok fajgyűlölő és nem is szeretnék azzá válni, és utálok mindenféle erőszakos megnyilvánulást, bárkitől is eredjen az, már csak azért is, mert nem lehet tudni, mi lesz a vége egy ilyen eseménynek, és ki esik áldozatul neki ártatlanul. Abban a reményben, hogy nem kell többé ilyen eseményekről írnom, kívánok minden makfalvinak békességet és minden más jókat, bárhol éljenek is! Decemberi tanácsülés Ifj: Kovács Árpád. BraveHeart. Az év utalsó tanácsülését december 23-án tartottuk, amelynek egyetlen napirendi pontja volt. Ez a helyi költségvetés kiigazításáról szóló határozattervezetről szólt, melyet Barabás Zoltán, a helyi tanács főkönyvelője ismertetett. A különfélék keretén belül az MPP tanácsosai visszakérték az ezelőtt két hónappal adományozott székely zászlót dr. Zsigmond Venczel polgármester úrtól. E zászlót azzal a céllal adományoztuk a Makfalvi Polgármesteri Hivatalnak, hogy Székelyföld több településéhez hasonlóan itt is tűzzék ki a hivatal homlokzatára. A gyűlés végeztével az MPP-s tanácsosok kitették a zászlót a polgármesteri hivatal homlokzatára. Péter Ödön MPP tanácsos

5 5. oldal Mert olvasni jó! Kis olvasók Foto: Bányai Éva Nagy öröm számomra, hogy nem múlt időben kell ezt mondanom, hogy bezzeg a mi időnkben, mert aktuális a dolog, a tény, hogy igenis olvasnak a makfalviak. Ez annak köszönhető, hogy évente sikerült új könyveket vásárolni, ezáltal gyarapodott könyvtárunk, de gyarapodott a könyvtárlátogatók száma is. Községi könyvtár lévén, minden korosztály igénybe veheti szolgáltatásainkat, kisiskolásoktól kezdődően, egészen a nyugdíjasokig. Könyvvásárlás előtt rendszeresen tanácskozom az olvasókkal, megbeszéljük, milyenek az elvárásaik, melyek azok a témák, szerzők, címek, melyeket szívesen olvasnának. És elmondhatom, hogy közösen nagyon sikeresnek bizonyultunk. Olyan témákban is próbáltam hiányt pótolni mint csillagászat, ezotéria, mitológia, fényképészet, gasztronómia, zene, kertészkedés stb. Sok gyönyörű meséskönyvünk van, a kisiskolások szeme amúgy csillog, amikor megpillantják őket. Jó lett volna, ha sok szülő látja, hogy mennyire szeretik a gyerekek a könyveket, mennyire tudnak örülni nekik. Itt hívnám fel a szülők figyelmét, hogy ajándék vásárlásakor gondoljanak erre, tudjuk, hogy a könyv a legszebb ajándék, ezenkívül szórakoztató, hasznos időtöltés is. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a könyvtár és az iskola között. A tanítók időt szentelnek rá, és elhozzák a gyerekeket könyvtárlátogatásra. Tapasztalom, hogy ez meghatározó a gyerekek életében, vannak, akik ilyenkor találkoznak először könyvekkel és valósággal elvarázsolja őket a sok könyv látványa. És azok a gyerekek, akiket a tanító néni elvezet a könyvtárba, biztos megszeretik a könyveket, az olvasást, mert gondolom minden szülő egyetért velem- egy kisiskolásnak az a szent, amit a tanító néni mond. Ugyanakkor vannak felnőtt olvasók is, akik visszajáró vendégek, és a gyerekekhez hasonlóan, ők is nagyon várják a könyvvásárlást, hogy kézbe vehessék a legújabb könyveket. Mozgásban gátolt személyek kiszolgálására vannak kis segítségeim, akik szívesen házhoz viszik a kért könyveket. Ezt a szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki hasonló helyzetben van. Köszönet a makfalvi tanácsnak, hogy minden évben fontosnak tartják a lehetőségekhez mérten támogatni a könyvtárat. Aki ma belép ide, egy megújult, kellemes környezetben olvashat, válogathat a szebbnél szebb kiadványok között. A múlt évben függönyöket, az idén új szőnyeget, porszívót, létrát vásároltunk, hogy a körülmények is vonzóbbak legyenek. De mint előbb ecseteltem, mindez nem volt hiába, érdemes volt befektetni, a sok hálás szempár mindenért köszönetet mond. Egy kis ízelítő az új könyvekből: Rosszcsont Peti sorozat, Penny sorozat, továbbá Agatha Christie, Müller Péter, Paulo Coelho, Tisza Kata, Nora Roberts, Danielle Steel, Sidney Lawrence stb. művei. Megtalálható a nagy világsikernek örvendő sorozat, Stephanie Meyertől, az Újhold, Alkonyat és a Napfogyatkozás! Minden kedves olvasómnak BOLDOG ÚJ ÉVET és jó olvasást kívánok! Bányai Éva Karácsonyi műsor A II. osztályosok pásztorjátéka Karácsony másodnapján a tanítók valamint Albert Csilla vallástanárnő irányításával a Makfalvi Wesselényi Miklós Általános Iskola tanulói karácsonyi műsorral hozták közelebb a gyülekezethez az ünnep üzenetét. Az I-IV osztályosok énekeket adtak elő, a II.-sok pedig egy pásztorjátékot. Az V-VIII. osztályosok bemutatták Jézus születését énekekben. A karácsonyra készülésben egyéni döntés alapján vettek részt a tanulók. Az ünnepség után a Makfalvi Református Egyház presbitériuma, óvónők, osztálytanítók és osztályfőnökök jelenlétében megajándékozta a jelenlevő tanulókat egy-egy ajándékcsomaggal. Mint minden évben az idén is a karácsonyi szeretetcsomagot holland testvérgyülekezetünk önzetlen keresztényi szeretetéből származtak. A csomagok értéke összesen több mint 2000 lej.

6 2009. novemberében Egy igazán boldog karácsony címmel versenyt hirdetett az Evangélium Hangja Rádió III., IV., V. és VI. osztályos tanulóknak. A diákoktól fogalmazást kértek a megadott címmel. Ezeket a fogalmazásokat december 6 -ig kellett beküldeni. A makfalvi iskolások tudomást szereztek minderről, de a versenyen csupán egy tanuló vett részt. Bányai Orsolya, III. osztályos tanuló, megírta a fogalmazást, én elküldtem december 5-én a megadott címre. Január folyamán megérkezett az oklevél, mely országos fogalmazás versenyen való részvételt igazol, valamint az ajándékcsomag Orsolya nevére. Gratulálok neki, és kívánom, hogy még számos versenyen vegyen részt! (Fábián Kinga) Bányai Orsolya Fontos telefonszámok: Karácsony Kint hull a hó. Pistike hóembert épít a barátaival. Már nagyon várja minden gyerek a karácsonyt. - Pistike! kérlek gyere be ebédelni. - Anyu segítesz megírni az angyalnak a levelet? - Igen, de még a Mikulásnak is kell levelet írni. - Szóval mit írjak a Mikulásnak? -: Kedves Mikulás! Kérek szépen tőled egy meséskönyvet, cukrot, csokit és főként szeretetet,egészséget. - Óh, kisfiam, milyen gyönyörű levél. És az angyalkától mit kérsz? - Hát??? megvan!!! Kedves Angyalka! Kérek szépen tőled egy korcsolyát, egy társasjátékot és egy doboz ceruzát. - így. És már ki is teszem az ablakba, hogy vigyék el, A pálinkafőzés titka Már őseink főzték a pálinkát, - még a római időktől - különböző edényekben és számos gyümölcs- és fűfajtából. Most is főznek pálinkát gyógynövényekből, melyet orvosság előállítására használnak fel. A legelterjedtebb pálinka főzés gyümölcs és gabonafélékből történik. Nem is egyszerű dolog jó pálinkát előállítani. Már a gyümölcs szedését, válogatását figyelembe kell venni, ne legyen megrothadva, és legyen jól megérve! Miután leszedjük a gyümölcsöt, legyen az szilva, alma, vagy körte, leőröljük minél apróbbra, de olyan őrlővel, amely a magot nem töri szét. A megőrlött gyümölcsöt elhelyezzük faedényekben (kádakba) vagy műanyag edényekbe, de ne vas hordókba! Ezeket az edényeket, miután megteltek jól, ledöngöljük és lefedjük úgy, hogy ne kapjon levegőt, és a lehetőségekhez mérten napra tesszük ki. A nyári gyümölcsöt a napon érleljük legtöbb 21 napig, az őszi gyümölcsöt 3-6 hónapig, miután ki kell főzni. A főzés vörösrézkazánban történik lassú tűz mellett, az Központosított ügyelet: SMURD, RENDŐRSÉG, TŰZOLTÓSÁG, POLGÁRI VÉDELEM 112 Gázszolgáltató vállalat: Áramszolgáltató vállalat: Makfalvi orvosi rendelő: Szerkesztették: 6. oldal most pedig lefekszem. Jó éjt, anya. - Ez az! El is tűnt mind a két levél az ablakból! Hú, ma este kellene megkapnom a meséskönyvet, cukrot, csokit és a családomnak egészséget, szeretetet. - Fel vagy kelve Pistike? - Igen! Mi a reggeli? - Bundáskenyér. - Hú, de finom a mai reggeli! Telt-múlt az idő, Pistike kiment a hóba játszani. - Anya, hány óra? - Fél nyolc van. Erre Pistike befutott a szobába és boldogan felkiáltott: - Anyu, anyu! itt vannak az ajándékok! - Itt járt a Mikulás!- mondta az anyukája. Ekkor Pistikét hatalmas öröm járta át. A barátainak is elmesélte, hogy ő mennyi mindent kapott a Mikulástól. Ahogy mesélt Pisti egyszercsak Tibor szólalt meg: - De Pisti, már elmúlt a Mikulás ideje, mert már holnap jön az angyalka, kell hozzon karácsonyfát és ajándékot, annak, aki jó volt! Erre Pisti bement és így szólt: - Anya, készítsünk helyet a karácsonyfának, hogy az angyalka ne kelljen kínlódjon. - Jó ötlet! És eljött a Karácsony este. Pistike nagyon izgatott volt volt, be is akart menni a szobájába játszani, amikor egy egy suhanást hallott, hátrafordult és... - Itt a karácsonyfa és ott a korcsolya, a társasjáték, meg a ceruzáim is! Pistikét elöntötte a büszkeség, hogy ő milyen jó kisfiú volt. Így ért boldog véget Pistike számára a karácsony! erre elkészített katlanban. Szükséges mindig hideg vizet biztosítani nagy tartályban a pára lecsapolásának. Egy 250 literes pálinkafőző üstnek szükség van tüzelni percet, amely függ a megerjedt cefre cukortartalmától. A második főzés, a tisztálás szintén vörös réz üstben történik, melyet lassú tűzzel tüzelünk 2-3 órán keresztül. Mikor a tisztálás elindul, folyik egy zavaros szürkés pálinka, melyet rezesnek nevezünk. Ezt külön edénybe fogjuk fel, mert elrontja a pálinka ízét. Ezt a rezest fel lehet használni bedörzsölésre (reumatikus fájdalmak csökkentésére). Nagyon fontos odafigyelni a tisztálásra: nem szabad az utóját belekeverni a tiszta pálinkába! Ilyenkor figyelni kell a savanyú ízre, amit természetesen nem vegyítünk bele. Nem lehet a pálinka alkoholtartalma több mint 52 fok, mert akkor rágós íze lesz. Ami pedig a fogyasztását illeti, nem szabad túl sokat fogyasztani, csak mérsékelten, mert ismerjük az alkoholizmust, hogy mivel jár Jakab Sándor szolokmai pálinkafőzde tulajdonos Barabás Zoltán, Bányai József, Bernád Barna Attila, Fábián Kinga, Fülöp Irén, ifj. Kovács Árpád, Péterfi Levente, Péter Ödön, Seprődi István, Vass Katalin, Zsigmond Zsuzsánna Internet: Támogatónk: a Makfalvi Polgármesteri Hivatal

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. október 31. Reformáció XVI. évfolyam 4. szám Vallástétel Jézusról Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület.

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület. 2. 6. Láthatár Milyen nyelven tanuljon a gyermek? Péntek János írása Láthatár Veszélyben a magyar oktatás Csángóföldön Pap Melinda írása 4. 8. Óvoda Portré 1. Etnikai azonosságtudat és iskolaválasztás

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft. 100 éves születésnapot köszöntöttünk

Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft. 100 éves születésnapot köszöntöttünk 2008. január 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft Január 12-én szombaton délután ½ 5-kor a római katolikus templom előtt 14. alkalommal emlékeztünk meg a

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével

Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével 2 0 0 5. á p r i l i s 1 6. K Ö Z Ö T T Ü N K V A N A Z Ú R, M E R T F E L T Á M A D O T T! l e l k é s z i k ö s z ö n t ő Sok esztendő óta halljuk és valljuk, Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja

NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja II. évfolyam, 10. SzáM, 2012. DeceMber ÁLDOTT KARÁCSONYT! TISZTELT OLVASÓK! Amikor ezt a lapszámot a kezükben tartják, már csak néhány nap választ el a 2013-as esztendőtől.

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007 december I. évfolyam 1. szám Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket, a Tihanyi Visszhang olvasóit! A Tihanyi Önkormányzat elképzelése szerint

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007)

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007) 8. évfolyam 1. szám NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ Barátkozom a temetővel mint madár a levegővel onnan is idejutunk levegőből egy levéllel zuhanunk szerelempilóta sejthetetlen kezdet óta csak szállunk ringva

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT Egyéves az újságunk Sokszor

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 7. szám. 2014. április 1. Ára 0,80 lej A szépség öröme A gondviselő Istenre hagyatkozni Az ukrán magyar határ mellett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

2015. március BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 12 ÉVF. 3 SZÁM(124) Fecske. ISSN: 2217-3706 ára: 50 din

2015. március BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 12 ÉVF. 3 SZÁM(124) Fecske. ISSN: 2217-3706 ára: 50 din 2015. március BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 12 ÉVF. 3 SZÁM(124) Fecske ISSN: 2217-3706 ára: 50 din A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI - az elmúlt hónap folyamán igen nagy megtiszteltetésben részesült a bácsfeketehegyi Helyi

Részletesebben