BÁRÁNDI ÉLET ÉVES A BÁRÁNDI REFORMÁTUS TEMPLOM. Ingyenes önkormányzati közéleti havilap. I. évfolyam 8. szám 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁRÁNDI ÉLET 1612 2012 400 ÉVES A BÁRÁNDI REFORMÁTUS TEMPLOM. Ingyenes önkormányzati közéleti havilap. I. évfolyam 8. szám 2012."

Átírás

1 BÁRÁNDI ÉLET Ingyenes önkormányzati közéleti havilap I. évfolyam 8. szám ÉVES A BÁRÁNDI REFORMÁTUS TEMPLOM Kedves Bárándiak! augusztus 19-én hálaadásra hívogattak bennünket templomunk harangjai, hogy ünnepet szentelve emlékezzünk a Bárándi Református Templom elmúlt 400 évére. Harangjaink zengése messze hangzott, miközben megtörtént a csoda, mint az Ady-versben: A templomba Hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének Az emberek kart karba öltve, áhítattal léptek be templomunk ajtaján, a torony alatt, ott, ahol 1769 óta egy Mária Teréziát dicsőítő hálaadó vers emlékeztet a templomépítőkre. Ez helyet is az Úr, lakásul rendelte, Minthogy kedvellette, nagy gondját viselte. Ím, midőn régiség falait terhelte, Leromlott oszlopit ismét felemelte. (Hálaadó ének Mária Teréziához) A templom ragyogott, a nap sugarai átvilágították. Az emberek szeméből boldogság sugárzott. Áldjad, én lelkem a dicsőség erős királyát! Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! Zúgó harang, Ének és orgona hang, mind az Ő szent nevét áldják! énekeltük, miközben a 400 éves Isten háza teljes pompájában, méltósággal fogadta a hálás emlékezőket, a gyülekezet tagjait, a vendégeket - köztük az utolsó 100 év szolgálattevő lelkészeinek hozzátartozóit is. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Igen, Kedves Bárándiak, hiszem, hogy áldás volt a szervezőkön - másként ez nem lehetett -, hiszen eljöttek Szabó József nagytiszteletű úr leszármazottai közül a Balassa család tagjai, egészen a szépunokákig (5. nemzedék) (Szabó József 1891-ben kezdte meg, majdnem egy fél évszázadig - 44 évig - tartó lelkészi szolgálatát Bárándon.) Az USA-ból köszöntötte a gyülekezetet nagytiszteltű Solymosi József fogadott fia, a ma 77 éves Solymosi Aladár. HELYREIGAZÍTÁS A Bárándi Élet augusztusi számában nem megfelelő jelzővel illettük a falu központjában található régi vastelepet. Mindezekre tekintettel a volt üzemeltető helyreigazítás közzétételére kérte lapunkat. A lap szellemiségéből kiindulva és ahhoz igazodva nem állt szándékunkban senki megsértése, csupán az akkori fémfelvásárló hely tájidegen jellegére szerettünk volna utalni, azonban a cikk írója nem a megfelelő szavakkal fejezte ki gondolatait. Természetesen az akkori állapot és működés teljesen jogszerűen, hatósági, továbbá az egyház engedélyének birtokában történt. A Bárándi Élet szerkesztősége Elfogadta meghívásunkat az között nálunk szolgált Komjáthy Aladár tiszteletes úr fia Dániel, és családja. Nem kis meghatódottsággal vett részt istentiszteltünkön Melegh Dániel ( ) tiszteletes úr felesége, Ica néni és egyik unokája. Remegő hangon és hálatelt szívvel emlékezett bárándi éveire a közel 90 esztendős Géczy Tihamér nagytiszteletű úr, megköszönve az Úrtól kapott kegyelmi ajándékokat, s azt, hogy ismét velünk lehetett szavai szerint - szeretett gyülekezete közösségében. Folytatás a 2. oldalon

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Felhívás! Tisztelt Bárándiak! Tisztelt Lakosok! Ezúton szeretném felhívni a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az elmúlt héten történt sajnálatos eseményekre tekintettel, amennyiben a település utcáin kóbor állatot látnak, valamint tudomásuk van kóbor állatok jelenlétéről a településen, azt kérem hivatali időben a Polgármesteri Hivatal munkatársai felé, vagy személyesen részemre jelezni szíveskedjenek. A megelőzés által a kutyával történő veszélyeztetések és balesetek elkerülhetőek. Dr. Kovács Miklós polgármester Toborzó az önkéntes polgári védelmi szervezetbe Magyarország katasztrófavédelmi rendszere 2012 januárjától több lépcsőben átalakul. Hazánkat, településünket, otthonainkat veszélyeztető hatások (például: szélsőséges időjárás kapcsán kialakuló heves esőzések, villámlás, árvizek stb.) elleni hatékonyabb védekezés indokolja ezt az átalakítást. Az új, hatékonyan működő katasztrófavédelmi rendszerhez szükséges az ön segítsége is! Keressük azokat az elsősorban bárándi lakóhellyel rendelkező, önkéntes személyeket, akik vállalják a szolgálatot a Báránd Község Települési Polgári Védelmi Szervezetben, kihívásnak tekintik a lakosság életének, anyagi javainak védelmét, valamint a településükön a védekezésben való részvételt. Azon személyek jelentkezését várjuk, akik mind fizikailag, mind szellemileg képesnek érzik magukat a veszélyeztető hatások elleni védekezésben felmerülő komoly igénybevételek leküzdésére. Különösen várjuk azok jelentkezését, akik speciális szakképzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy segítsék és támogassák a beavatkozásokat. Jöjjön ön is és álljon készen Magyarország szolgálatában a biztonságért! Jelentkezni Báránd Község Polgármesteri Hivatalában folyamatosan lehet Berdéné Katona Mária közbiztonsági referensnél ( Báránd, Kossuth tér 1., telefonszám: 06-54/ /2). Folytatás az első oldalról. Dr. Kovács Miklós polgármester A nagy tiszteletnek örvendő, idős lelkipásztort elkísérte Kati néni, a felesége is, aki 1964 és 1983 között - itt tartózkodásuk 19 éve alatt - a gyülekezet szeretett kántora volt. Mennynek, földnek nagy Királya, Néked zengünk éneket, hogy munkánkat megáldotta, áldást osztó két kezed. csendült fel a hálaadó ének, egy a kutatások során megtalált - bizony már eléggé megsárgult kottából, melyet 1948-ban, a háborúban megsérült, majd újraöntetett nagyharang hazatérésekor vetett papírra Solymosi József ( ) nagytiszteletű úr. Az általa megénekelt nagyharang - kisebbik párjával együtt - ma is gyülekezetünkben szolgál: hívogat és búcsúztat, örül, vagy éppen sirat, úgy ahogy azt több mint 60 éve, lelkipásztora örökül hagyta rá: Az Úr házába hívjad e népet, Hol minden búra van vigasztalás, Élet-ekétől sebzett arcokra A szent igében van simogatás. Kedves Bárándiak! E 400 éves évforduló alkalom volt a hálaadásra, az emlékezésre és visszatekintésre, de alkalom volt arra is, hogy az elődök példájából erőt merítve, a jövendőre vonatkozóan, bizonyosságra leljünk. Hisszük, mert hinnünk kell, hogy ez a csodás örökség további évszázadokra kötelez, hogy utánunk is lesznek nemzedékek, olyanok is, kiknek nem hiába szól majd a harang. A remény, a jövendőbe vetett hit létszükséglet, ám nem elég, kevés, ha hiányzik mellőle a személyes példamutatás. A felelősségünk ezért igen nagy, hiszen rajtunk múlik, hogy hitben élnek-e majdan gyermekeink és unokáink, itt a Bárándi Református Templom négy évszázados falai között. Kötelességünk jól sáfárkodni e becses örökséggel, ápolni, gondozni e sok időt megélt templomot, ám legalább ilyen fontos a mostani és majdani gyülekezetek számára a növekedtetés, a gyülekezeti élet, a lelkek ápolása is augusztus 19-én, azokban az ünnepi órákban, ehhez kértük az erőt, s az Úr Isten gondviselő kegyelmét és segítségét, a jövendőre, utódaink életére és munkájára. Ulveczki Lajosné 2. oldal

3 Vargáéknál é ÖNKORMÁNYZATI ÖNELLÁTÁS HELYI SZEMLE ÚTJÁN HÍREK g a világ... Amikor akkora voltam, mint most szeptember a fiam, sokat kijártam Báránd Község Önkormányzata 99/2012. (IV.26.) KT határozatával támogatta, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55/B. -a alapján a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában adótartozással rendelkezők adatait közzétegyék a következő feltételekkel: helyi adók esetében a ,-Ft-ot meghaladó adótartozások után gépjárműadó esetében az ,-Ft-ot meghaladó adótartozások után évi XCII. törvény 55/B. alapján "Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer magánszemélyek esetében az ezer forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti." A lista első alkalommal történő megjelentetése előtt a hivatal az érintetteket tájékoztatta. A hátrányos következményekkel járó közzététel elkerülhető lett volna a tartozás haladéktalan rendezésével, illetve - átmeneti fizetési nehézség esetén - egy előtörlesztés teljesítése mellett benyújtott és adózó javára pozitívan elbírált fizetési könnyítési (részletfizetésre vagy halasztásra irányuló) kérelemmel. (A Polgármesteri Hivatal közlése alapján i állapot.) Adótartozók listája: Gépjármű adó: Iparűzési adó: Nyikos Ferenc 4161 Báránd Szélmalom u Daróczi Sándor 4161 Báránd Vörösmarty u Agro-Team Szolg. Bt Hernádcéce Alkotmány u Matkó Ernő 4161 Báránd Arany J. u Sárrét-Transz-Szolg Kft Báránd Árpád u Horváth Sándor 1106 Budapest Keresztúri u fsz Elek János 4150 Püspökladány Radnóti u Szabó Balázs 4161 Báránd Hunyadi u Szántó István 1184 Budapest Dolgozó u. 4/a fsz Rácz Miklós 4161 Báránd Rákóczi u. 24/a Deli Imre Mihályné 4161 Báránd Kossuth u Kardos Bau Kft Debrecen Szoboszlói u N.V.K.- Generál Kft Báránd Dózsa u Thu-Exp Kft Mosonmagyaróvár Kálnoki u Kóti István id Báránd Széchenyi u Erdei Attila 4183 Kaba Kurucz u Daróczi Sándor 4161 Báránd Vörösmarty u Kis László 4150 Püspökladány Batthyányi u Kovács István József 4161 Báránd Vasút u Agro-Team Szolg. Bt Hernádcéce Alkotmány u Elek János 4150 Püspökladány Radnóti u Kosina Orsolya 4171 Sárrétudvari Széchényi u Nyéki Imre 4161 Báránd Kossuth u. 57/a Tóth Sándorné 4161 Báránd Nagy L. u Sárrét Transz Kft Báránd Árpád u Bónusz Sport kft Báránd Raffay u Kommunális adó: Ajtai János Csaba 4183 Kaba Hajnal u Babarczai Sándor 4060 Balmazújváros Keleti u. 24/a Bagosi István 4161 Báránd Széchenyi u Benedek István 4161 Báránd Pacsirta u Bernáth Orsolya 4151 Püspökladány Kölcsey u Csendes Gábor 4161 Báránd Vasút u Csercsák Gyula 4161 Báránd Hunyadi u Csík Renáta 5340 Kunhegyes Kürt u Csíki Gyula Győző 4161 Báránd Szabadság u. 1/a Csíki Gyula István 4161 Báránd Szabadság u Daróczi Sándor 4161 Báránd Vörösmarty u Dénes Lajos 4161 Báránd Szabadság u Elek János ifj Báránd Kinizsi u Elek Lajos 4161 Báránd Nagy L. u Erős Melinda Csilla 1184 Budapest Dolgozó u. 4/a fsz Erős Zsoltné 1184 Budapest Dolgozó u. 4/a fsz Faragó Imre 4161 Báránd Nagy S. u Fazekas Mihály 4161 Báránd Szabadság u Feke János 4161 Báránd Nagy S. u Galgóczi Jánosné 4161 Báránd Bajcsy u oldal

4 Kommunális adó: TENNIVALÓK SZEPTEMBERBEN ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNELLÁTÁS ÚTJÁN A gazdaságban. A másodvetésű magmohart, a kölest és hajdinát le kell aratni. A terményektől megszabadult földeket pedig azonnal fel kell szántani. A sarjúkaszálást a réten úgyszintén be kell fejezni. A dohányszüretet befejezzük és szüreteljük a középérésű burgonyát. A cukorrépa felszedése is kezdetét veszi. A rozsot, őszi takarmányokat el kell vetni és csalogató vetéseket kell készíteni a gabonalegyek ellen. Csávázzunk minden vetőmagot. Veteményeskertben. A talaj őszi megmunkálása előtt minden visszamaradt növényrészt gyűjtsük öszsze és égessük el. A trágyázást ilyenkor a legjobb elvégezni, ügyeljünk azonban arra, hogy a trágya lótetűtől mentes legyen. 4. oldal Györfi Gyula 4161 Báránd Árpád u Györfi Gyuláné 4161 Báránd Árpád u Hegymegi Tünde Ágnes 4161 Báránd Dózsa u Horváth Lajos 1089 Budapest Kálvária u. 21/b II/ Ignáth Mónika 4161 Báránd Sport u Juhos Sándorné 4161 Báránd Kölcsey u Kállai István 4033 Debrecen Zelizi u Kasza István 4161 Báránd Bocskai u Killyné Marázi Bernadett 4161 Báránd Báthory u Kis László 4150 Püspökladány Batthyányi u Kerekesné Balogh Szilvia 4161 Báránd Kossuth u Kiss Károly Lajosné 2700 Cegléd Vakbottyán u /a Koleszár Csaba 4161 Báránd Kossuth u. 67/ Kovács Imre 4161 Báránd Szabadság u Kovács Viktor László 4161 Báránd Táncsics u Kovács Xénia 4151 Püspökladány Bodó u Lakatos-Balogh Miklósné 4242 Hajdúhadház Dorogi u Madarász Gyuláné 4161 Báránd Szabadság u Mezei Lajos 4150 Püspökladány Esze T. u Mező István 4161 Báránd Széchenyi u Mogyorósi Katalin 4151 Püspökladány Bólyai J. u Nagy Ambrus 4161 Báránd Bajcsy u Nagy Arnold 4161 Báránd Arany J. u Nagy Beatrix Katalin 4161 Báránd Arany J. u Nyéki Imre 4161 Báránd Kossuth u. 57/a Nyikos Ferenc 4161 Báránd Szélmalom u Papp Istvánné 4161 Báránd Nagy L. u Rostás Sándorné 4151 Püspökladány remény u Sólyom József 4161 Báránd Kossuth u Szabó Antalné 4161 Báránd Vasút u Szabó Katalin 4151 Püspökladány Bocskai u. 15. C/1 I/ Szabó Lajos 4161 Báránd Kinizsi u. 24/a Szilágyi Zoltán 4161 Báránd Vörösmarty u Szűcs Lajosné 4161 Báránd Pacsirta u Takács Etelka 4161 Báránd Petőfi u Takács Imre 4161 Báránd Sziget u Takács László 4161 Báránd Vasút u Tóth János 4161 Báránd Pacsirta u Török Gyula 4161 Báránd Szélmalom u Varga Tibor 4161 Báránd Rákóczi u. 55/a Veres Csaba 4161 Báránd Vasút u Vincze Ferenc 4161 Báránd Mátyás u Szeptemberben kell elvetni a kora tavaszi petrezselymet. A korai káposztaféléket, a paradicsomot és paprikát leszedjük. Gyümölcsösben. A hullott gyümölcsöt összeszedjük és ebből a kevéssé hibásat megaszaljuk vagy másképp felhasználjuk, az egészen rosszat pedig megsemmisítjük. Az érett gyümölcsöt leszedjük, osztályozzuk és télire elrakjuk. A hernyófogó köteleket kéthetenként váltsuk, a szeptember végén kirakottak azonban december végéig rajta maradnak a fán. Az átültetendő fák gödrei kiásandók, úgyszintén most rendelendők meg a facsemeték és oltóvesszők. Szőlőben. A termést védelmezzük a madarak és tolvajok ellen. A fajtiszta táblákban jelöljük ki az oda nem valókat, hogy kidobhassuk és megfelelő új tőkékkel pótolhassuk.

5 ÖNELLÁTÁS ÚTJÁN Virágos kertben. A fenyők ültetését szeptember első felében befejezzük. E hónapban lehet az évelő virágos növényeket is ültetni. Amelyiknek erős a lombozata, azt ültetéskor vissza kell nyesni. Magról nevelt palántákat most állandó helyükre kiültetjük. Fűmagvetésre ez a legalkalmasabb időpont, mert most még a kikelő fű megerősödik, a telet áthúzza és tavasszal már elbokrosodva, a nyár szárazságot már jobban kiállja. Szobai növényeket fedett helyiségbe, majd a szobába behordjuk. Kint maradó virágokat a közelgő fagyok ellen éjszakára védeni kell. E célra kukoricaszárat, nádat, zsákvásznat stb. tartunk készenlétbe. A pincében. Az újborokat harmadszor kell lefejteni. Az állatok körül. A legelő állatok táplálkozását mesterséges takarmánnyal kell pótolni, mert a legelő rendszerint már nem ad elég eleséget. A kényesebb lábasjószágot csak a melegebb déli órákban bocsássuk ki a legelőre, s a hónap végén fogjuk egészen istállózásra őket. A juhok behágatását is most végezzük. A baromfiudvaron. Ilyenkor kell gondolnunk arra, hogy állataink télen hiányt fognak szenvedni zöldeleségben,ezért tegyünk el számukra szárított lucerna-, lóhereleveleket, répát, csicsókát, káposztát, kelkáposztát, tököt és egyéb kerti és gazdasági hulladékot. A méhesben. A méheket beteleltetjük és a gyenge családokat közepesekkel, vagy erősebbekkel egyensítjük, ügyelve azonban arra, hogy mindig a szebb és fiatalabb anyát tartsuk meg a jövőre. (Forrás: Kincses Kalendárium, 1939.) A magyar nép regulái szeptemberre Szeptember 1: A babona azt tartotta, hogy ennek a napnak az időjárása szabja meg a következő négy hét derült vagy borult voltát. Ha ezen a napon dörög, úgy jó termés következik. Szeptember 29: Ha ezen a napon dörög az ég, hoszszú őszre van kilátás. A Mihály-napi dörgés szép őszt, de hosszú, kemény telet jelent. Ha ezen a napon még itt van a fecske, úgy karácsonyig nem lesz hideg. Ha Szent Mihály napja száraz, a következő tavasz is száraz lesz. Ahányszor dér van Szent Mihály előtt szeptemberben, annyiszor lesz a következő év májusában. Nincs könnyű dolga annak a tudatos vásárlónak, aki mindenféle szempontot figyelembe véve 100 %-ig magyar terméket szeretne a boltok polcairól a bevásárlókosarába helyezni. A magyar gazdaság fellendülését nagyban segítené, ha bővülne azon termékek köre, amit Magyarországon, magyar tulajdonú vállalatok, magyar alapanyagokból állítanának elő. Sok esetben hangzatos magyar nevű márkákról derül ki, hogy köze sincs a magyar termékhez. Csakhogy egy példát említsek, a neve alapján magyarnak gondolt Boci csokit Csehországban, a svájci tulajdonú Nestlé gyártja. Szeptember 1- jén életbe lépett egy új jogszabály, az ún. magyartermék-rendelet, amely ezentúl három kategóriába sorolja a magyar eredetű élelmiszereket. Védd a hazait! Próbálkozások tehát vannak a magyar termékek terén eluralkodott káosz visszaszorítására, de hogy lesz-e valaha rend, az még erősen a jövő titka. Sok embernek sajnos nem kérdés, hogy melyik terméket válassza vásárlása közben a boltokban. Igen gyakran a pénztárca vékonysága dönt e kérdésben és a legolcsóbb áru kerül a kosárba. Egyes kimutatások szerint, azonban bővül a tudatos vásárlók köre is, akik igyekeznek magyar terméket vásárolni és ezzel is próbálnak segíteni a magyar gazdaságon. Be kell vallani, nekik nem volt könnyű dolguk eddig sem, nagyon bele kellett mélyedni a terméken található leírás apró betűibe, hogy kiderüljön a megvásárolni szándékozott áru magyar mivolta. Jobb estben a terméken feltüntették a magyar termék megjelölést, ami viszont egyes megjelölt termék esetén sokszor vitára adott okot. Az eligazodásban segíthet a szeptemberben életbe lépő új jogszabály, ami három megkülönböztetést használ a magyar eredetű termékekre: magyar termék, hazai termék, hazai feldolgozású termék. Az új törvény szerint a magyar termék minősítés akkor kerül az árun feltüntetésre, 5. oldal

6 Néhány magyar termék: - Sió (a német Eckes-Granini csoport tulajdona) - Sága (angol tulajdon) - Globus konzervek (a cseh Hamé illetve a francia Bonduelle tulajdon)ak - Globus ételízesítők (az angol, illetve holland Unilever tulajdona) - Győri (az amerikai Kraft Foods vállalatcsoport tulajdon - Piros Pöttyös (a holland Friesland tulajdona) - Boci csoki (a svájci Nestlé tulajdona és Csehországban készül!) - Horváth Rozi (az osztrák Salinen tulajdona) - Kalifa (arab tulajdon) - Vénusz (a francia Bunge csoport tulajdona) - Milli Tej (a holland Friesland tulajdona) - Pannontej (a francia Bongrain Csoport tulajdona) - Medve, Karaván, Bakony és Tihany (Bongrain Csoport) - Theodora (a svájci Nestle tulajdona) - Törley, Hungária, Walton pezsgők (a német Henkell tulajdona) ha az Magyarországon, magyar alapanyagokból készült. Vagyis a növényi eredetű élelmiszer alapanyagait belföldön termesztették, a vadon termő növényt Magyarországon gyűjtötték, kezelték, csomagolták. Az állati eredetű élelmiszerekhez felhasznált állatok itt születtek, azokat határokon belül tenyésztették, dolgozták fel, a halakat honi vizekből fogták ki, a vadakat pedig Magyarországon ejtették el. A hazai termék kategóriába azok az áruk fognak tartozni a rendelet szerint, amelyeknek összetevői legalább 50%-ban magyar származásúak és a feldolgozás minden egyes lépése Magyarországon történt. A hazai feldolgozású termékek körébe azon áruk kerülnek besorolásra, amelyeket ugyan Magyarországon dolgoztak fel, de összetevőinek a többsége más országokból származik. Első olvasatra a szabályozás megnyugtatónak tűnhet, azonban sajnos vannak hiányosságai. A rendelet legnagyobb hibája, hogy nem teszi kötelezővé a kategóriák használatát, mindössze a tájékoztató szöveg önkéntes feltüntetéséről intézkedik. Sajnos a védjegytörvényt sem teszi rendbe, így sok esetben megmaradnak a félrevezető jelölések. (Lásd. keretes írásunkat) De joggal merülhetnek fel bennünk a következő kérdések is: Most akkor a májas hurka nem lesz magyar termék, mert összetevői közt import rizst tartalmaz? A Pick szalámi, ami köztudottan import húsból dolgozik csak a hazai feldolgozású termékek kategóriába lesz sorolva? A probléma felismerése dicséretes, a megoldás felé vezető törekvés bíztató, azonban a szabályozás még pontosításra és kiegészítésre szorulna. Erdős Zsolt - BB bor és pezsgő (Henkell) - Delikát8 (Unilever) - Kotányi (az osztrák Kotányi GmbH tulajdona, a gyártás is Ausztriában zajlik) - Baba (az Unilever tulajdona, Csehországban és Lengyelországban készül) - Tomi (Henkel) - Amodent (Unilever) - Koronás Cukor (az osztrák Agrana tulajdona, de a termékek egy része itt készül) - Kaiser (a szlovák Penta csoport tulajdona 2011 tavaszán a termékeiket Ferenc József arcképén kokárdával reklámozva.) - Debreceni, Csaba Hús, Sole Meat (Penta csoport) - Sport (szelet), Kapucíner, Piros Mogyorós (az amerikai Kraft Foods tulajdona) Ezek a márkák nem csak hogy külföldi kézben vannak, de a tulajdonosaik nagy többsége - néhánynál jeleztük is - nem itthon, hanem külföldön állítja, állíttatja elő termékeit." APRÓHIRDETÉS Csüngőhasú keverék választási kismalacok eladók szeptember 25-től. Ára: 5000ft/db. Telefon: , Az újsággal felmerülő problémáit jelezze nálunk. ( ) Újságunk lapszámait elektronikus formában is lapozgathatja az interneten, a weboldalon. Hirdetési áraink: - Apróhirdetés: 100 karakterenként 500 forint - Apróhirdetés azok számára, akik otthon előállított, otthon termelt terméket hirdetnek és hirdetésük feladásakor bemutatják őstermelői igazolványukat: 100 karakterenként 250 forint - Negyed oldalas hirdetés: 3000 forint - Fél oldalas hirdetés: 5500 forint - Egész oldalas hirdetés: forint Hirdetését a Balassa Iván Közművelődési Intézményben adhatja fel, Nyékiné Katona Hedvignél oldal

7 Áldás, békesség! Kora tavasszal készült el az első Helyi szemle cikkünk, még hideg volt és csípős az idő. Eltelt a forró aszályos nyár és itt vagyunk szeptember elején, amikor megjött a várva várt enyhülés és némi csapadék, ami elverte a port. Tartok tőle, még az ősz is száraz lesz. Aratják a kukoricát, szüretelik a szőlőt, a kiskertek is kikoptak. A gyümölcsök is előbb értek. Szilva termése is változó, mert egyes fajok a nagy melegben eldobták a termést és találkoztam oly-an - talán túlnemesített - fajtával, ami ráaszalódott a fára. Az biztos, hogy az őshonos fajok hozták a megfelelő hozamot és a kiváló cukortartalmat. Akinek hordóban vannak a gyümölcscefrék, most már vigyék hűvös helyre és jól zárják le, nehogy elszökjön a drága alkohol belőle! Beindultak a főzdék is, lehet beíratni. A főzési díjak 750 forint körül mozognak. Akik az otthoni főzéssel próbálkoznak azoknak sok sikert, hajrá! (Ne felejtsük, hogy most már nem kell félni a spicli besúgóktól, mert nem bűnöző az, aki felszedi a saját gyümölcsét, kifőzi a saját cefréjét és megissza a saját pálinkáját!!!) Késő délután, pólóban indultam el Kovács Bélához és családjához a Szabadság utcára, de mire kibeszéltünk mindent, rendesen átfáztam. Itt az ősz. Fejési időben érkeztem. Mindenki szorgoskodik. Béla a fejőgépet kezeli, felesége Éva elmosta a szükséges edényeket, előkészítette a tiszta szűrőruhákat, majd a házban folytatja a házimunkát. Évike lányuk a nyulakat eteti, a kisfiuk Szabolcs pedig a postagalambjainak töltött vizet, a nagyfiú Dávid tanul. Befutott a keresztfiú Alex is, akiről elárulja Béla, hogy fiatal kora ellenére marhákat nevel és nagyon szereti az állatokat. T: Látom a takarmányt behordtátok. Elég lesz? B: Nagyon necces. Bejön még egy kis lucerna, aztán reménykedünk. HELYI SZEMLE 7. oldal T: A múltkor mikor találkoztunk éppen a lovas kocsival zöldlucernát hoztál haza a teheneknek, attól nem fújódnak fel, mint Mari néni a meleg lángostól? B: Dehogy is! Nagyon szeretik, csak hagyni kell egy kicsit fonnyadni, aztán mehet a jászolba. Nagyon jól tejelnek tőle. T: Látom, a két borjúnak öntöd a tejet. B: Egyenlőre kettőnek, de a héten ellik a másik tehenünk és jövő hónapban a következő. T: 4 tehén 4 ló. Ezeknek aztán kell a takarmány! B: Kell bizony. Szeretném eladni az egyik lovat a csikójával és abból szerezni takarmányt. Most viszont nagyon lent van a ló ára. A takarmány az aszály miatt drága lesz. T: Nem kell a ló? B: Kellene az, csak nem annyiért, amennyiért mi adnánk! T: Ez ismerős. Nem régen volt nálam egy mézfelvásárló, aki szíves örömest ajánlatot tett a mézünkre, de olyan elkápráztató ajánlatot tett, amitől kis híján agyvérzést kaptam. Hédikém nyugtatgatott, közben finoman arra kérte kereskedő barátomat, hogy lehetőleg saját érdekében távozzon angolosan a hátsó ajtón. B: Bene Jani barátom szerint sok lovat kivittek az olaszok, na meg a Kádár- rendszerben a ruszkik. Ezeket is elvinnék a kupecok vágó ló árban, de anynyiért nem adjuk. Annál jobban szeretem őket. A lónak nincs ára, van viszont a vágómarhának. Akkor azt tartunk! Volt 40 birkám, azoktól megszabadultam, és vettem az árán üszőket. Most első fiasok. Magyartarkák és F1-esek, ami annyit tesz, hogy magyartarka-holstein keverék. A tejhozamukkal meg vagyok elégedve. T : Az állományt szeretnéd fejleszteni? B: Igen. Jó lenne, több tehenet beállítani. Elgyőzzük még így is, hogy főállásban a csirketelepen dolgozom. Örülök, hogy van főállásom, így a fizetésem kifutja a rezsit. A feleségem nagyon sokat segít itthon a jószágok körül. Azt lehet mondani, hogy majdnem minden munkát közösen végzünk, de ez csak így megy! Korán kelünk, ellátjuk a jószágot, én elmegyek melóba, Éva pedig itthon folytatja a házimunkát, ami nem könnyű így három gyermek mellett. Haza jövök, és már itt van a fejés és a többi munka. T: Látok itt még malacokat, tyúkokat, kacsákat, csirkéket és egy árva birkát is. B: Mindenből van egy kicsi. Saját részre. Legalább tudjuk mit eszünk. A kacsák Támaszosak. Tizenötből csak egy döglött meg, mert azt már úgy kaptuk, hogy nem volt százegyes! Örültünk nekik!

8 HELYI SZEMLE Legalább ezeket se kellett megvenni. Nem volt baj velük. Igénytelenek. Most is szemes kukoricán és egy kis búzán el vannak. Nagyon szépek, és ahogy hűvösödik az idő mennek tömésre, aminek Éva a mestere. A birkát meghagytam vágónak, de most meg úgy kikupálódott a nyáron, hogy csak kiviszem a nyájba beűződni. T: Veteményes van? B: Van bizony. Hákli Karcsi bácsi ideadta a szomszédban lévő kertjüket, ott bíbelődik a család apraja nagyja. Van minden, ami a konyhára szükséges. A termés az időhöz képest jónak mondható. Bevallom férfiasan, én csak felkombinátorozom és azzal letelt. Nem állom a kapát, valahogy nem esik a kezemre. T: Ha már a földművelésnél tartunk, hány hektáron gazdálkodtok? B: Szüleimnek van 4,5 hektár, abba szoktunk többnyire a takarmánynak valót vetni, amit feletetünk a jószággal. Mindig van kukorica, lucerna, búza. T: Szerinted mennyi föld tart el egy családot? B: Ha nekem lenne tíz hektár jó minőségű földem, abból simán eltartanám a családomat. Lehetne osztani - szorozni. Kiss Gyuláné Julikával beszélgettem néhány nappal ezelőtt, mialatt a sütőben készült az illatos szilvalekvárja. Mi a véleményed? Szerinted a mai világban jó-e az, ha egy család lovat tart? - kérdeztem Julikát. Mindenképpen nagyon pozitív dolog. A mai kor gyakori problémája a kapcsolatteremtő képesség gyengesége és azt a ló jól fejleszti. Ló a családban T: Hallottad már hogy a Nemzeti Földalapból lehetne földhöz jutni? B: Fél füllel hallottam, de még nem jártam utána. T: Akkor legyen az a végszó, hogy a Bárándi Élet szerkesztőségét megkérem, vizsgáljuk meg mi lesz, vagy netán mi lett a Báránd környéki Nemzeti Földalap tulajdonát képző földek sorsa. Hallani lehet ezt azt, járjunk utána! Adjunk tájékoztatást. Ez a program óriási lehetőség lenne több fiatal gazdálkodó családnak. Jó egészséget a Kovács családnak! Gazdálkodj, akkor gazdagodsz! Kiss Tibor Sok esetben a lovas terápiák hatása is ezen alapszik. Örülök, hogy ez a véleményed. Én is így gondolom és szerintem a gyerekek munkára nevelése szempontjából is hatásos a ló a családban. Valóban, ha a gyerek segít a ló körül, azáltal megszokja a rendszeres munkát. A mindennapos gondoskodást követően pedig egy lelki kapcsolat alakul ki a jószág és a gazdája között. Ha az egyik családtag lószerető, a család többi tagja is gyakran azzá válik. Julika, egyet értek a gondolataiddal és még azt fűzném hozzá, hogy túlhajszolt, stresszes világunkban a ló egy megnyugvást, nyugalom forrását jelentheti. Ezen túl egy semmivel össze nem hasonlítható, közös örömforrása lehet a családnak. Gondoljunk csak egy szekerezésre, szánkózásra, vagy akár egy barátok közti közös lovaglásra. Julika hozzáfűzi még: - A család légkörét és értékrendjét a ló jelenléte mindenképpen jó irányba befolyásolja. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szigetiné Veres Judit Kiadja: Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Főszerkesztő: Nyékiné Katona Hedvig Felelős szerkesztő: Erdős Zsolt Szerkesztőség címe: 4161 Báránd, Kossuth tér ISSN: Nyomás: Hektográf Nyomda, Püspökladány

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1 Gál Brigitta Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-087-001-6, Cím: Gimnázium, Dózsa Gy. u. 26/a., OEVK: 09 Árpád köz teljes közterület 24 Árpád utca teljes közterület 110 Czakó András utca teljes közterület

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a Ady E. Juhász Gy. Kacsóh P. Szív Hajnal Harmat Kungát Kuthen Egyetértés Koppány

Részletesebben

BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL

BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL Megalakítási hely: Közös Önkormányzati Hivatal (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.) Készenléti idő: - vezető állomány:...óra Készenléti idő: - beosztott

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv Nyilvántartás az igazolással rendelkező társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatást nyújtókról és a társasházkezelő, illetve ingatlankezelő gazdálkodó szervezetekről IGAZOLÁSSAL RENDELKEZŐ TÁRSASHÁZKEZELŐ

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 16/2012. (VI.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

Kereskedelmi nyilvántartás Adószám Cégjegyzéksz. Nyilvántart. sz

Kereskedelmi nyilvántartás Adószám Cégjegyzéksz. Nyilvántart. sz ási 4/2009 Supka Jánosné Akasztó, Szent I. u. 37/a 8/2009 Ujvári Gyula Akasztó, Csengődi u. 77. 10/2009 Judák Akasztó, Fő u. Lászlóné 142/a. 11/2009 Szaniter Akasztó, Madách sor 26. 13/2009 Ujvári Gyula

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Jászjákóhalma. Rendszerfüggő vízi-közmű elemek részletes meghatározása. Gerincvezeték Nyomóvezeték Összes. Bekerülési értéke (Ft)

Jászjákóhalma. Rendszerfüggő vízi-közmű elemek részletes meghatározása. Gerincvezeték Nyomóvezeték Összes. Bekerülési értéke (Ft) 1. számú melléklet Jászjákóhalma Rendszerfüggő vízi-közmű elemek részletes meghatározása Település Helyrajzi szám Közterület neve Hossza (fm) Gerincvezeték Nyomóvezeték Összes Bekerülési értéke (Ft) 1

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-202/14/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. augusztus 26-án

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben