BÁRÁNDI ÉLET ÉVES A BÁRÁNDI REFORMÁTUS TEMPLOM. Ingyenes önkormányzati közéleti havilap. I. évfolyam 8. szám 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁRÁNDI ÉLET 1612 2012 400 ÉVES A BÁRÁNDI REFORMÁTUS TEMPLOM. Ingyenes önkormányzati közéleti havilap. I. évfolyam 8. szám 2012."

Átírás

1 BÁRÁNDI ÉLET Ingyenes önkormányzati közéleti havilap I. évfolyam 8. szám ÉVES A BÁRÁNDI REFORMÁTUS TEMPLOM Kedves Bárándiak! augusztus 19-én hálaadásra hívogattak bennünket templomunk harangjai, hogy ünnepet szentelve emlékezzünk a Bárándi Református Templom elmúlt 400 évére. Harangjaink zengése messze hangzott, miközben megtörtént a csoda, mint az Ady-versben: A templomba Hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének Az emberek kart karba öltve, áhítattal léptek be templomunk ajtaján, a torony alatt, ott, ahol 1769 óta egy Mária Teréziát dicsőítő hálaadó vers emlékeztet a templomépítőkre. Ez helyet is az Úr, lakásul rendelte, Minthogy kedvellette, nagy gondját viselte. Ím, midőn régiség falait terhelte, Leromlott oszlopit ismét felemelte. (Hálaadó ének Mária Teréziához) A templom ragyogott, a nap sugarai átvilágították. Az emberek szeméből boldogság sugárzott. Áldjad, én lelkem a dicsőség erős királyát! Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! Zúgó harang, Ének és orgona hang, mind az Ő szent nevét áldják! énekeltük, miközben a 400 éves Isten háza teljes pompájában, méltósággal fogadta a hálás emlékezőket, a gyülekezet tagjait, a vendégeket - köztük az utolsó 100 év szolgálattevő lelkészeinek hozzátartozóit is. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Igen, Kedves Bárándiak, hiszem, hogy áldás volt a szervezőkön - másként ez nem lehetett -, hiszen eljöttek Szabó József nagytiszteletű úr leszármazottai közül a Balassa család tagjai, egészen a szépunokákig (5. nemzedék) (Szabó József 1891-ben kezdte meg, majdnem egy fél évszázadig - 44 évig - tartó lelkészi szolgálatát Bárándon.) Az USA-ból köszöntötte a gyülekezetet nagytiszteltű Solymosi József fogadott fia, a ma 77 éves Solymosi Aladár. HELYREIGAZÍTÁS A Bárándi Élet augusztusi számában nem megfelelő jelzővel illettük a falu központjában található régi vastelepet. Mindezekre tekintettel a volt üzemeltető helyreigazítás közzétételére kérte lapunkat. A lap szellemiségéből kiindulva és ahhoz igazodva nem állt szándékunkban senki megsértése, csupán az akkori fémfelvásárló hely tájidegen jellegére szerettünk volna utalni, azonban a cikk írója nem a megfelelő szavakkal fejezte ki gondolatait. Természetesen az akkori állapot és működés teljesen jogszerűen, hatósági, továbbá az egyház engedélyének birtokában történt. A Bárándi Élet szerkesztősége Elfogadta meghívásunkat az között nálunk szolgált Komjáthy Aladár tiszteletes úr fia Dániel, és családja. Nem kis meghatódottsággal vett részt istentiszteltünkön Melegh Dániel ( ) tiszteletes úr felesége, Ica néni és egyik unokája. Remegő hangon és hálatelt szívvel emlékezett bárándi éveire a közel 90 esztendős Géczy Tihamér nagytiszteletű úr, megköszönve az Úrtól kapott kegyelmi ajándékokat, s azt, hogy ismét velünk lehetett szavai szerint - szeretett gyülekezete közösségében. Folytatás a 2. oldalon

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Felhívás! Tisztelt Bárándiak! Tisztelt Lakosok! Ezúton szeretném felhívni a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az elmúlt héten történt sajnálatos eseményekre tekintettel, amennyiben a település utcáin kóbor állatot látnak, valamint tudomásuk van kóbor állatok jelenlétéről a településen, azt kérem hivatali időben a Polgármesteri Hivatal munkatársai felé, vagy személyesen részemre jelezni szíveskedjenek. A megelőzés által a kutyával történő veszélyeztetések és balesetek elkerülhetőek. Dr. Kovács Miklós polgármester Toborzó az önkéntes polgári védelmi szervezetbe Magyarország katasztrófavédelmi rendszere 2012 januárjától több lépcsőben átalakul. Hazánkat, településünket, otthonainkat veszélyeztető hatások (például: szélsőséges időjárás kapcsán kialakuló heves esőzések, villámlás, árvizek stb.) elleni hatékonyabb védekezés indokolja ezt az átalakítást. Az új, hatékonyan működő katasztrófavédelmi rendszerhez szükséges az ön segítsége is! Keressük azokat az elsősorban bárándi lakóhellyel rendelkező, önkéntes személyeket, akik vállalják a szolgálatot a Báránd Község Települési Polgári Védelmi Szervezetben, kihívásnak tekintik a lakosság életének, anyagi javainak védelmét, valamint a településükön a védekezésben való részvételt. Azon személyek jelentkezését várjuk, akik mind fizikailag, mind szellemileg képesnek érzik magukat a veszélyeztető hatások elleni védekezésben felmerülő komoly igénybevételek leküzdésére. Különösen várjuk azok jelentkezését, akik speciális szakképzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy segítsék és támogassák a beavatkozásokat. Jöjjön ön is és álljon készen Magyarország szolgálatában a biztonságért! Jelentkezni Báránd Község Polgármesteri Hivatalában folyamatosan lehet Berdéné Katona Mária közbiztonsági referensnél ( Báránd, Kossuth tér 1., telefonszám: 06-54/ /2). Folytatás az első oldalról. Dr. Kovács Miklós polgármester A nagy tiszteletnek örvendő, idős lelkipásztort elkísérte Kati néni, a felesége is, aki 1964 és 1983 között - itt tartózkodásuk 19 éve alatt - a gyülekezet szeretett kántora volt. Mennynek, földnek nagy Királya, Néked zengünk éneket, hogy munkánkat megáldotta, áldást osztó két kezed. csendült fel a hálaadó ének, egy a kutatások során megtalált - bizony már eléggé megsárgult kottából, melyet 1948-ban, a háborúban megsérült, majd újraöntetett nagyharang hazatérésekor vetett papírra Solymosi József ( ) nagytiszteletű úr. Az általa megénekelt nagyharang - kisebbik párjával együtt - ma is gyülekezetünkben szolgál: hívogat és búcsúztat, örül, vagy éppen sirat, úgy ahogy azt több mint 60 éve, lelkipásztora örökül hagyta rá: Az Úr házába hívjad e népet, Hol minden búra van vigasztalás, Élet-ekétől sebzett arcokra A szent igében van simogatás. Kedves Bárándiak! E 400 éves évforduló alkalom volt a hálaadásra, az emlékezésre és visszatekintésre, de alkalom volt arra is, hogy az elődök példájából erőt merítve, a jövendőre vonatkozóan, bizonyosságra leljünk. Hisszük, mert hinnünk kell, hogy ez a csodás örökség további évszázadokra kötelez, hogy utánunk is lesznek nemzedékek, olyanok is, kiknek nem hiába szól majd a harang. A remény, a jövendőbe vetett hit létszükséglet, ám nem elég, kevés, ha hiányzik mellőle a személyes példamutatás. A felelősségünk ezért igen nagy, hiszen rajtunk múlik, hogy hitben élnek-e majdan gyermekeink és unokáink, itt a Bárándi Református Templom négy évszázados falai között. Kötelességünk jól sáfárkodni e becses örökséggel, ápolni, gondozni e sok időt megélt templomot, ám legalább ilyen fontos a mostani és majdani gyülekezetek számára a növekedtetés, a gyülekezeti élet, a lelkek ápolása is augusztus 19-én, azokban az ünnepi órákban, ehhez kértük az erőt, s az Úr Isten gondviselő kegyelmét és segítségét, a jövendőre, utódaink életére és munkájára. Ulveczki Lajosné 2. oldal

3 Vargáéknál é ÖNKORMÁNYZATI ÖNELLÁTÁS HELYI SZEMLE ÚTJÁN HÍREK g a világ... Amikor akkora voltam, mint most szeptember a fiam, sokat kijártam Báránd Község Önkormányzata 99/2012. (IV.26.) KT határozatával támogatta, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55/B. -a alapján a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában adótartozással rendelkezők adatait közzétegyék a következő feltételekkel: helyi adók esetében a ,-Ft-ot meghaladó adótartozások után gépjárműadó esetében az ,-Ft-ot meghaladó adótartozások után évi XCII. törvény 55/B. alapján "Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer magánszemélyek esetében az ezer forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti." A lista első alkalommal történő megjelentetése előtt a hivatal az érintetteket tájékoztatta. A hátrányos következményekkel járó közzététel elkerülhető lett volna a tartozás haladéktalan rendezésével, illetve - átmeneti fizetési nehézség esetén - egy előtörlesztés teljesítése mellett benyújtott és adózó javára pozitívan elbírált fizetési könnyítési (részletfizetésre vagy halasztásra irányuló) kérelemmel. (A Polgármesteri Hivatal közlése alapján i állapot.) Adótartozók listája: Gépjármű adó: Iparűzési adó: Nyikos Ferenc 4161 Báránd Szélmalom u Daróczi Sándor 4161 Báránd Vörösmarty u Agro-Team Szolg. Bt Hernádcéce Alkotmány u Matkó Ernő 4161 Báránd Arany J. u Sárrét-Transz-Szolg Kft Báránd Árpád u Horváth Sándor 1106 Budapest Keresztúri u fsz Elek János 4150 Püspökladány Radnóti u Szabó Balázs 4161 Báránd Hunyadi u Szántó István 1184 Budapest Dolgozó u. 4/a fsz Rácz Miklós 4161 Báránd Rákóczi u. 24/a Deli Imre Mihályné 4161 Báránd Kossuth u Kardos Bau Kft Debrecen Szoboszlói u N.V.K.- Generál Kft Báránd Dózsa u Thu-Exp Kft Mosonmagyaróvár Kálnoki u Kóti István id Báránd Széchenyi u Erdei Attila 4183 Kaba Kurucz u Daróczi Sándor 4161 Báránd Vörösmarty u Kis László 4150 Püspökladány Batthyányi u Kovács István József 4161 Báránd Vasút u Agro-Team Szolg. Bt Hernádcéce Alkotmány u Elek János 4150 Püspökladány Radnóti u Kosina Orsolya 4171 Sárrétudvari Széchényi u Nyéki Imre 4161 Báránd Kossuth u. 57/a Tóth Sándorné 4161 Báránd Nagy L. u Sárrét Transz Kft Báránd Árpád u Bónusz Sport kft Báránd Raffay u Kommunális adó: Ajtai János Csaba 4183 Kaba Hajnal u Babarczai Sándor 4060 Balmazújváros Keleti u. 24/a Bagosi István 4161 Báránd Széchenyi u Benedek István 4161 Báránd Pacsirta u Bernáth Orsolya 4151 Püspökladány Kölcsey u Csendes Gábor 4161 Báránd Vasút u Csercsák Gyula 4161 Báránd Hunyadi u Csík Renáta 5340 Kunhegyes Kürt u Csíki Gyula Győző 4161 Báránd Szabadság u. 1/a Csíki Gyula István 4161 Báránd Szabadság u Daróczi Sándor 4161 Báránd Vörösmarty u Dénes Lajos 4161 Báránd Szabadság u Elek János ifj Báránd Kinizsi u Elek Lajos 4161 Báránd Nagy L. u Erős Melinda Csilla 1184 Budapest Dolgozó u. 4/a fsz Erős Zsoltné 1184 Budapest Dolgozó u. 4/a fsz Faragó Imre 4161 Báránd Nagy S. u Fazekas Mihály 4161 Báránd Szabadság u Feke János 4161 Báránd Nagy S. u Galgóczi Jánosné 4161 Báránd Bajcsy u oldal

4 Kommunális adó: TENNIVALÓK SZEPTEMBERBEN ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNELLÁTÁS ÚTJÁN A gazdaságban. A másodvetésű magmohart, a kölest és hajdinát le kell aratni. A terményektől megszabadult földeket pedig azonnal fel kell szántani. A sarjúkaszálást a réten úgyszintén be kell fejezni. A dohányszüretet befejezzük és szüreteljük a középérésű burgonyát. A cukorrépa felszedése is kezdetét veszi. A rozsot, őszi takarmányokat el kell vetni és csalogató vetéseket kell készíteni a gabonalegyek ellen. Csávázzunk minden vetőmagot. Veteményeskertben. A talaj őszi megmunkálása előtt minden visszamaradt növényrészt gyűjtsük öszsze és égessük el. A trágyázást ilyenkor a legjobb elvégezni, ügyeljünk azonban arra, hogy a trágya lótetűtől mentes legyen. 4. oldal Györfi Gyula 4161 Báránd Árpád u Györfi Gyuláné 4161 Báránd Árpád u Hegymegi Tünde Ágnes 4161 Báránd Dózsa u Horváth Lajos 1089 Budapest Kálvária u. 21/b II/ Ignáth Mónika 4161 Báránd Sport u Juhos Sándorné 4161 Báránd Kölcsey u Kállai István 4033 Debrecen Zelizi u Kasza István 4161 Báránd Bocskai u Killyné Marázi Bernadett 4161 Báránd Báthory u Kis László 4150 Püspökladány Batthyányi u Kerekesné Balogh Szilvia 4161 Báránd Kossuth u Kiss Károly Lajosné 2700 Cegléd Vakbottyán u /a Koleszár Csaba 4161 Báránd Kossuth u. 67/ Kovács Imre 4161 Báránd Szabadság u Kovács Viktor László 4161 Báránd Táncsics u Kovács Xénia 4151 Püspökladány Bodó u Lakatos-Balogh Miklósné 4242 Hajdúhadház Dorogi u Madarász Gyuláné 4161 Báránd Szabadság u Mezei Lajos 4150 Püspökladány Esze T. u Mező István 4161 Báránd Széchenyi u Mogyorósi Katalin 4151 Püspökladány Bólyai J. u Nagy Ambrus 4161 Báránd Bajcsy u Nagy Arnold 4161 Báránd Arany J. u Nagy Beatrix Katalin 4161 Báránd Arany J. u Nyéki Imre 4161 Báránd Kossuth u. 57/a Nyikos Ferenc 4161 Báránd Szélmalom u Papp Istvánné 4161 Báránd Nagy L. u Rostás Sándorné 4151 Püspökladány remény u Sólyom József 4161 Báránd Kossuth u Szabó Antalné 4161 Báránd Vasút u Szabó Katalin 4151 Püspökladány Bocskai u. 15. C/1 I/ Szabó Lajos 4161 Báránd Kinizsi u. 24/a Szilágyi Zoltán 4161 Báránd Vörösmarty u Szűcs Lajosné 4161 Báránd Pacsirta u Takács Etelka 4161 Báránd Petőfi u Takács Imre 4161 Báránd Sziget u Takács László 4161 Báránd Vasút u Tóth János 4161 Báránd Pacsirta u Török Gyula 4161 Báránd Szélmalom u Varga Tibor 4161 Báránd Rákóczi u. 55/a Veres Csaba 4161 Báránd Vasút u Vincze Ferenc 4161 Báránd Mátyás u Szeptemberben kell elvetni a kora tavaszi petrezselymet. A korai káposztaféléket, a paradicsomot és paprikát leszedjük. Gyümölcsösben. A hullott gyümölcsöt összeszedjük és ebből a kevéssé hibásat megaszaljuk vagy másképp felhasználjuk, az egészen rosszat pedig megsemmisítjük. Az érett gyümölcsöt leszedjük, osztályozzuk és télire elrakjuk. A hernyófogó köteleket kéthetenként váltsuk, a szeptember végén kirakottak azonban december végéig rajta maradnak a fán. Az átültetendő fák gödrei kiásandók, úgyszintén most rendelendők meg a facsemeték és oltóvesszők. Szőlőben. A termést védelmezzük a madarak és tolvajok ellen. A fajtiszta táblákban jelöljük ki az oda nem valókat, hogy kidobhassuk és megfelelő új tőkékkel pótolhassuk.

5 ÖNELLÁTÁS ÚTJÁN Virágos kertben. A fenyők ültetését szeptember első felében befejezzük. E hónapban lehet az évelő virágos növényeket is ültetni. Amelyiknek erős a lombozata, azt ültetéskor vissza kell nyesni. Magról nevelt palántákat most állandó helyükre kiültetjük. Fűmagvetésre ez a legalkalmasabb időpont, mert most még a kikelő fű megerősödik, a telet áthúzza és tavasszal már elbokrosodva, a nyár szárazságot már jobban kiállja. Szobai növényeket fedett helyiségbe, majd a szobába behordjuk. Kint maradó virágokat a közelgő fagyok ellen éjszakára védeni kell. E célra kukoricaszárat, nádat, zsákvásznat stb. tartunk készenlétbe. A pincében. Az újborokat harmadszor kell lefejteni. Az állatok körül. A legelő állatok táplálkozását mesterséges takarmánnyal kell pótolni, mert a legelő rendszerint már nem ad elég eleséget. A kényesebb lábasjószágot csak a melegebb déli órákban bocsássuk ki a legelőre, s a hónap végén fogjuk egészen istállózásra őket. A juhok behágatását is most végezzük. A baromfiudvaron. Ilyenkor kell gondolnunk arra, hogy állataink télen hiányt fognak szenvedni zöldeleségben,ezért tegyünk el számukra szárított lucerna-, lóhereleveleket, répát, csicsókát, káposztát, kelkáposztát, tököt és egyéb kerti és gazdasági hulladékot. A méhesben. A méheket beteleltetjük és a gyenge családokat közepesekkel, vagy erősebbekkel egyensítjük, ügyelve azonban arra, hogy mindig a szebb és fiatalabb anyát tartsuk meg a jövőre. (Forrás: Kincses Kalendárium, 1939.) A magyar nép regulái szeptemberre Szeptember 1: A babona azt tartotta, hogy ennek a napnak az időjárása szabja meg a következő négy hét derült vagy borult voltát. Ha ezen a napon dörög, úgy jó termés következik. Szeptember 29: Ha ezen a napon dörög az ég, hoszszú őszre van kilátás. A Mihály-napi dörgés szép őszt, de hosszú, kemény telet jelent. Ha ezen a napon még itt van a fecske, úgy karácsonyig nem lesz hideg. Ha Szent Mihály napja száraz, a következő tavasz is száraz lesz. Ahányszor dér van Szent Mihály előtt szeptemberben, annyiszor lesz a következő év májusában. Nincs könnyű dolga annak a tudatos vásárlónak, aki mindenféle szempontot figyelembe véve 100 %-ig magyar terméket szeretne a boltok polcairól a bevásárlókosarába helyezni. A magyar gazdaság fellendülését nagyban segítené, ha bővülne azon termékek köre, amit Magyarországon, magyar tulajdonú vállalatok, magyar alapanyagokból állítanának elő. Sok esetben hangzatos magyar nevű márkákról derül ki, hogy köze sincs a magyar termékhez. Csakhogy egy példát említsek, a neve alapján magyarnak gondolt Boci csokit Csehországban, a svájci tulajdonú Nestlé gyártja. Szeptember 1- jén életbe lépett egy új jogszabály, az ún. magyartermék-rendelet, amely ezentúl három kategóriába sorolja a magyar eredetű élelmiszereket. Védd a hazait! Próbálkozások tehát vannak a magyar termékek terén eluralkodott káosz visszaszorítására, de hogy lesz-e valaha rend, az még erősen a jövő titka. Sok embernek sajnos nem kérdés, hogy melyik terméket válassza vásárlása közben a boltokban. Igen gyakran a pénztárca vékonysága dönt e kérdésben és a legolcsóbb áru kerül a kosárba. Egyes kimutatások szerint, azonban bővül a tudatos vásárlók köre is, akik igyekeznek magyar terméket vásárolni és ezzel is próbálnak segíteni a magyar gazdaságon. Be kell vallani, nekik nem volt könnyű dolguk eddig sem, nagyon bele kellett mélyedni a terméken található leírás apró betűibe, hogy kiderüljön a megvásárolni szándékozott áru magyar mivolta. Jobb estben a terméken feltüntették a magyar termék megjelölést, ami viszont egyes megjelölt termék esetén sokszor vitára adott okot. Az eligazodásban segíthet a szeptemberben életbe lépő új jogszabály, ami három megkülönböztetést használ a magyar eredetű termékekre: magyar termék, hazai termék, hazai feldolgozású termék. Az új törvény szerint a magyar termék minősítés akkor kerül az árun feltüntetésre, 5. oldal

6 Néhány magyar termék: - Sió (a német Eckes-Granini csoport tulajdona) - Sága (angol tulajdon) - Globus konzervek (a cseh Hamé illetve a francia Bonduelle tulajdon)ak - Globus ételízesítők (az angol, illetve holland Unilever tulajdona) - Győri (az amerikai Kraft Foods vállalatcsoport tulajdon - Piros Pöttyös (a holland Friesland tulajdona) - Boci csoki (a svájci Nestlé tulajdona és Csehországban készül!) - Horváth Rozi (az osztrák Salinen tulajdona) - Kalifa (arab tulajdon) - Vénusz (a francia Bunge csoport tulajdona) - Milli Tej (a holland Friesland tulajdona) - Pannontej (a francia Bongrain Csoport tulajdona) - Medve, Karaván, Bakony és Tihany (Bongrain Csoport) - Theodora (a svájci Nestle tulajdona) - Törley, Hungária, Walton pezsgők (a német Henkell tulajdona) ha az Magyarországon, magyar alapanyagokból készült. Vagyis a növényi eredetű élelmiszer alapanyagait belföldön termesztették, a vadon termő növényt Magyarországon gyűjtötték, kezelték, csomagolták. Az állati eredetű élelmiszerekhez felhasznált állatok itt születtek, azokat határokon belül tenyésztették, dolgozták fel, a halakat honi vizekből fogták ki, a vadakat pedig Magyarországon ejtették el. A hazai termék kategóriába azok az áruk fognak tartozni a rendelet szerint, amelyeknek összetevői legalább 50%-ban magyar származásúak és a feldolgozás minden egyes lépése Magyarországon történt. A hazai feldolgozású termékek körébe azon áruk kerülnek besorolásra, amelyeket ugyan Magyarországon dolgoztak fel, de összetevőinek a többsége más országokból származik. Első olvasatra a szabályozás megnyugtatónak tűnhet, azonban sajnos vannak hiányosságai. A rendelet legnagyobb hibája, hogy nem teszi kötelezővé a kategóriák használatát, mindössze a tájékoztató szöveg önkéntes feltüntetéséről intézkedik. Sajnos a védjegytörvényt sem teszi rendbe, így sok esetben megmaradnak a félrevezető jelölések. (Lásd. keretes írásunkat) De joggal merülhetnek fel bennünk a következő kérdések is: Most akkor a májas hurka nem lesz magyar termék, mert összetevői közt import rizst tartalmaz? A Pick szalámi, ami köztudottan import húsból dolgozik csak a hazai feldolgozású termékek kategóriába lesz sorolva? A probléma felismerése dicséretes, a megoldás felé vezető törekvés bíztató, azonban a szabályozás még pontosításra és kiegészítésre szorulna. Erdős Zsolt - BB bor és pezsgő (Henkell) - Delikát8 (Unilever) - Kotányi (az osztrák Kotányi GmbH tulajdona, a gyártás is Ausztriában zajlik) - Baba (az Unilever tulajdona, Csehországban és Lengyelországban készül) - Tomi (Henkel) - Amodent (Unilever) - Koronás Cukor (az osztrák Agrana tulajdona, de a termékek egy része itt készül) - Kaiser (a szlovák Penta csoport tulajdona 2011 tavaszán a termékeiket Ferenc József arcképén kokárdával reklámozva.) - Debreceni, Csaba Hús, Sole Meat (Penta csoport) - Sport (szelet), Kapucíner, Piros Mogyorós (az amerikai Kraft Foods tulajdona) Ezek a márkák nem csak hogy külföldi kézben vannak, de a tulajdonosaik nagy többsége - néhánynál jeleztük is - nem itthon, hanem külföldön állítja, állíttatja elő termékeit." APRÓHIRDETÉS Csüngőhasú keverék választási kismalacok eladók szeptember 25-től. Ára: 5000ft/db. Telefon: , Az újsággal felmerülő problémáit jelezze nálunk. ( ) Újságunk lapszámait elektronikus formában is lapozgathatja az interneten, a weboldalon. Hirdetési áraink: - Apróhirdetés: 100 karakterenként 500 forint - Apróhirdetés azok számára, akik otthon előállított, otthon termelt terméket hirdetnek és hirdetésük feladásakor bemutatják őstermelői igazolványukat: 100 karakterenként 250 forint - Negyed oldalas hirdetés: 3000 forint - Fél oldalas hirdetés: 5500 forint - Egész oldalas hirdetés: forint Hirdetését a Balassa Iván Közművelődési Intézményben adhatja fel, Nyékiné Katona Hedvignél oldal

7 Áldás, békesség! Kora tavasszal készült el az első Helyi szemle cikkünk, még hideg volt és csípős az idő. Eltelt a forró aszályos nyár és itt vagyunk szeptember elején, amikor megjött a várva várt enyhülés és némi csapadék, ami elverte a port. Tartok tőle, még az ősz is száraz lesz. Aratják a kukoricát, szüretelik a szőlőt, a kiskertek is kikoptak. A gyümölcsök is előbb értek. Szilva termése is változó, mert egyes fajok a nagy melegben eldobták a termést és találkoztam oly-an - talán túlnemesített - fajtával, ami ráaszalódott a fára. Az biztos, hogy az őshonos fajok hozták a megfelelő hozamot és a kiváló cukortartalmat. Akinek hordóban vannak a gyümölcscefrék, most már vigyék hűvös helyre és jól zárják le, nehogy elszökjön a drága alkohol belőle! Beindultak a főzdék is, lehet beíratni. A főzési díjak 750 forint körül mozognak. Akik az otthoni főzéssel próbálkoznak azoknak sok sikert, hajrá! (Ne felejtsük, hogy most már nem kell félni a spicli besúgóktól, mert nem bűnöző az, aki felszedi a saját gyümölcsét, kifőzi a saját cefréjét és megissza a saját pálinkáját!!!) Késő délután, pólóban indultam el Kovács Bélához és családjához a Szabadság utcára, de mire kibeszéltünk mindent, rendesen átfáztam. Itt az ősz. Fejési időben érkeztem. Mindenki szorgoskodik. Béla a fejőgépet kezeli, felesége Éva elmosta a szükséges edényeket, előkészítette a tiszta szűrőruhákat, majd a házban folytatja a házimunkát. Évike lányuk a nyulakat eteti, a kisfiuk Szabolcs pedig a postagalambjainak töltött vizet, a nagyfiú Dávid tanul. Befutott a keresztfiú Alex is, akiről elárulja Béla, hogy fiatal kora ellenére marhákat nevel és nagyon szereti az állatokat. T: Látom a takarmányt behordtátok. Elég lesz? B: Nagyon necces. Bejön még egy kis lucerna, aztán reménykedünk. HELYI SZEMLE 7. oldal T: A múltkor mikor találkoztunk éppen a lovas kocsival zöldlucernát hoztál haza a teheneknek, attól nem fújódnak fel, mint Mari néni a meleg lángostól? B: Dehogy is! Nagyon szeretik, csak hagyni kell egy kicsit fonnyadni, aztán mehet a jászolba. Nagyon jól tejelnek tőle. T: Látom, a két borjúnak öntöd a tejet. B: Egyenlőre kettőnek, de a héten ellik a másik tehenünk és jövő hónapban a következő. T: 4 tehén 4 ló. Ezeknek aztán kell a takarmány! B: Kell bizony. Szeretném eladni az egyik lovat a csikójával és abból szerezni takarmányt. Most viszont nagyon lent van a ló ára. A takarmány az aszály miatt drága lesz. T: Nem kell a ló? B: Kellene az, csak nem annyiért, amennyiért mi adnánk! T: Ez ismerős. Nem régen volt nálam egy mézfelvásárló, aki szíves örömest ajánlatot tett a mézünkre, de olyan elkápráztató ajánlatot tett, amitől kis híján agyvérzést kaptam. Hédikém nyugtatgatott, közben finoman arra kérte kereskedő barátomat, hogy lehetőleg saját érdekében távozzon angolosan a hátsó ajtón. B: Bene Jani barátom szerint sok lovat kivittek az olaszok, na meg a Kádár- rendszerben a ruszkik. Ezeket is elvinnék a kupecok vágó ló árban, de anynyiért nem adjuk. Annál jobban szeretem őket. A lónak nincs ára, van viszont a vágómarhának. Akkor azt tartunk! Volt 40 birkám, azoktól megszabadultam, és vettem az árán üszőket. Most első fiasok. Magyartarkák és F1-esek, ami annyit tesz, hogy magyartarka-holstein keverék. A tejhozamukkal meg vagyok elégedve. T : Az állományt szeretnéd fejleszteni? B: Igen. Jó lenne, több tehenet beállítani. Elgyőzzük még így is, hogy főállásban a csirketelepen dolgozom. Örülök, hogy van főállásom, így a fizetésem kifutja a rezsit. A feleségem nagyon sokat segít itthon a jószágok körül. Azt lehet mondani, hogy majdnem minden munkát közösen végzünk, de ez csak így megy! Korán kelünk, ellátjuk a jószágot, én elmegyek melóba, Éva pedig itthon folytatja a házimunkát, ami nem könnyű így három gyermek mellett. Haza jövök, és már itt van a fejés és a többi munka. T: Látok itt még malacokat, tyúkokat, kacsákat, csirkéket és egy árva birkát is. B: Mindenből van egy kicsi. Saját részre. Legalább tudjuk mit eszünk. A kacsák Támaszosak. Tizenötből csak egy döglött meg, mert azt már úgy kaptuk, hogy nem volt százegyes! Örültünk nekik!

8 HELYI SZEMLE Legalább ezeket se kellett megvenni. Nem volt baj velük. Igénytelenek. Most is szemes kukoricán és egy kis búzán el vannak. Nagyon szépek, és ahogy hűvösödik az idő mennek tömésre, aminek Éva a mestere. A birkát meghagytam vágónak, de most meg úgy kikupálódott a nyáron, hogy csak kiviszem a nyájba beűződni. T: Veteményes van? B: Van bizony. Hákli Karcsi bácsi ideadta a szomszédban lévő kertjüket, ott bíbelődik a család apraja nagyja. Van minden, ami a konyhára szükséges. A termés az időhöz képest jónak mondható. Bevallom férfiasan, én csak felkombinátorozom és azzal letelt. Nem állom a kapát, valahogy nem esik a kezemre. T: Ha már a földművelésnél tartunk, hány hektáron gazdálkodtok? B: Szüleimnek van 4,5 hektár, abba szoktunk többnyire a takarmánynak valót vetni, amit feletetünk a jószággal. Mindig van kukorica, lucerna, búza. T: Szerinted mennyi föld tart el egy családot? B: Ha nekem lenne tíz hektár jó minőségű földem, abból simán eltartanám a családomat. Lehetne osztani - szorozni. Kiss Gyuláné Julikával beszélgettem néhány nappal ezelőtt, mialatt a sütőben készült az illatos szilvalekvárja. Mi a véleményed? Szerinted a mai világban jó-e az, ha egy család lovat tart? - kérdeztem Julikát. Mindenképpen nagyon pozitív dolog. A mai kor gyakori problémája a kapcsolatteremtő képesség gyengesége és azt a ló jól fejleszti. Ló a családban T: Hallottad már hogy a Nemzeti Földalapból lehetne földhöz jutni? B: Fél füllel hallottam, de még nem jártam utána. T: Akkor legyen az a végszó, hogy a Bárándi Élet szerkesztőségét megkérem, vizsgáljuk meg mi lesz, vagy netán mi lett a Báránd környéki Nemzeti Földalap tulajdonát képző földek sorsa. Hallani lehet ezt azt, járjunk utána! Adjunk tájékoztatást. Ez a program óriási lehetőség lenne több fiatal gazdálkodó családnak. Jó egészséget a Kovács családnak! Gazdálkodj, akkor gazdagodsz! Kiss Tibor Sok esetben a lovas terápiák hatása is ezen alapszik. Örülök, hogy ez a véleményed. Én is így gondolom és szerintem a gyerekek munkára nevelése szempontjából is hatásos a ló a családban. Valóban, ha a gyerek segít a ló körül, azáltal megszokja a rendszeres munkát. A mindennapos gondoskodást követően pedig egy lelki kapcsolat alakul ki a jószág és a gazdája között. Ha az egyik családtag lószerető, a család többi tagja is gyakran azzá válik. Julika, egyet értek a gondolataiddal és még azt fűzném hozzá, hogy túlhajszolt, stresszes világunkban a ló egy megnyugvást, nyugalom forrását jelentheti. Ezen túl egy semmivel össze nem hasonlítható, közös örömforrása lehet a családnak. Gondoljunk csak egy szekerezésre, szánkózásra, vagy akár egy barátok közti közös lovaglásra. Julika hozzáfűzi még: - A család légkörét és értékrendjét a ló jelenléte mindenképpen jó irányba befolyásolja. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szigetiné Veres Judit Kiadja: Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Főszerkesztő: Nyékiné Katona Hedvig Felelős szerkesztő: Erdős Zsolt Szerkesztőség címe: 4161 Báránd, Kossuth tér ISSN: Nyomás: Hektográf Nyomda, Püspökladány

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász XXIII. évfolyam12. szám Karácsony hava, Télelõ, Álom hava 2011. december 20. Ára: 150 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Búcsú Fekete zászló leng a lakiteleki polgármesteri hivatal elõtt, lélekharangként

Részletesebben

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 2. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2013. február 26. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TISZTELT LAKITELEKI LAKOSOK! Közeledik március

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 243. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu 2012. NOVEMBER A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 1. Falusi házaink 3. Rendôrségi hírek 4. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Részletesebben

A lapunkban megjelenő írások mellett számos eseményt

A lapunkban megjelenő írások mellett számos eseményt Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXV. évfolyam 1. szám Idén sem maradt el a segítségnyújtás Ismét egy nagyszerű és példaértékű összefogás jött

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik Életet A KERÜLETNEK Nem mind magyar, ami fénylik Szabó Dezső: Tiborc könyörög Testületi beszámoló csak kétmillió parkolásból Aláírásgyűjtés a devizahitelesekért Történelmi Hit Gyülekezete Életellenes Európai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ!

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ! XXIV. évfolyam 8. szám AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. 2012. augusztus 27. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok Még szebb

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra 865 éves évforduló Tervezzen címert Kerepesnek! Idén 865 éves településünk, s ez alkalomból egy több fordulós játékot is hirdetünk, melynek feladatait a Kerepesi Vélemény aktuális számában, valamint honlapunkon

Részletesebben

J á s z o k Világtalálkozója

J á s z o k Világtalálkozója XVII. évfolyam. 4. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft J á s z o k Világtalálkozója SZÉP HAZA Tűnődve állok partján a létnek, hol nincs más,csak messzi látóhatár, kinézek belőle, s érzem,

Részletesebben

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy...

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy... XXV. évfolyam 5. szám (MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2013. május 31. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Sajó Sándor: Magyarnak

Részletesebben

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 1. a osztály Osztályfőnök: Czentyéné Kerti Judit Napközis nevelő: Marozsánné Bilák Erzsébet Bálega Barbara, Balogh Péter, Baranyi Mirella, Dudás Krisztina, Horváth Ramóna

Részletesebben

Százszázalékos csatornázás

Százszázalékos csatornázás P EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP ÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP E ESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE AP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE SI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE

Részletesebben

Nádudvari. Januárban falinaptár

Nádudvari. Januárban falinaptár Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2008. december XIII. évfolyam 12. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A szeretet nevében Az advent beköszöntével megkezdődött a várakozás időszaka, mely má - ra sajnos sokat vesztett

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál, ezúttal nem augusztusban, hanem

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014.

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014. Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa I. évf. 10. szám 2014. október F Búcsúzik a polgármester mert valami végérvényes rend kell, ha nagy útra készül már az ember. Tudván,

Részletesebben

Tájékoztató az önkormányzat üléseiről

Tájékoztató az önkormányzat üléseiről Önkormányzati hírek 3 Tájékoztató az önkormányzat üléseiről 2009. augusztus 10. 2009. augusztus 24. 2009. november 16. Napirend volt: Napirend volt: KVG Zrt. szemétszállítási díj módosítási javaslata.

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes POLGÁRI DÍJ A POLGÁRI BÁLON 2. oldal Hét éve már annak, hogy farsang idején a püspökladányi polgári kör megrendezi

Részletesebben

Köszönjük! csak szemléletváltás útján, azonnali cselekvéssel lehetséges.

Köszönjük! csak szemléletváltás útján, azonnali cselekvéssel lehetséges. Gecsei Harsona 2 2010. március 31. ii. évfolyam/1. szám Szeretném tájékoztatni az újságíráshoz kedvet érző személyeket, hogy a megjelentetésre szánt írásokat minden negyed év vége előtt legalább egy héttel

Részletesebben

Lottózó nyílt a Nádas sörözőben!

Lottózó nyílt a Nádas sörözőben! Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, törekvéseit,

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

KalárisNEWS. Jelzöm. Errõl olvashatnak

KalárisNEWS. Jelzöm. Errõl olvashatnak KalárisNEWS Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa Hírek, pillanatképek Mártély életébõl... V. évf. 12. szám 2011. december Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 4. szám 2010. március 10. Ingyenes Kampány. De minden áron? Kampány van. Ha akarjuk, ha nem, elér hozzánk mindaz, amitől szeretnénk magunkat

Részletesebben