Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke"

Átírás

1 ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 9. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály február

2 Összeállította: İsz Csabáné vezetı fıtanácsos Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály Élelmiszerpiaci Osztály 2

3 Bevezetés Hazánk európai uniós csatlakozásával az élelmiszeripart, valamint az élelmiszerek által leginkább érintettek, azaz a fogyasztók tájékoztatását és védelmét szabályozó jogi eszközök teljes szerkezeti átalakítása vált szükségessé. A május 1-jén, illetve azt követıen hatályba lépı jogszabályok szemléletükben és kapcsolódásaikban is újdonságot képviselnek: a közösségi jogforrások nemzeti joghoz való viszonya (az irányelvek harmonizációs átültetésének kötelezettsége, valamint a közösségi rendeletek közvetlen hatálya), illetve az uniós élelmiszer-politika alapelvei egyaránt hozzájárultak az arculatváltáshoz. Ez utóbbi körbe a fogyasztók egészsége, az élelmiszer-biztonság, a piaci verseny tisztasága, valamint az áruk szabad mozgásának négyesfogata tartozik, amely mind a közösségi, mind a magyar jogszabályokban leképezıdik. Az Európai Unióban a 178/2002/EK rendelet, Magyarországon az élelmiszerekrıl szóló évi LXXXII. törvény (Ét.) fektette le az új típusú élelmiszerjog alapjait. Az élelmiszertörvényt szeptember 1-tıl felváltó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló évi XLVI. tv. egységes szemlélettel kezeli az élelmiszerlánc egészét. Az ezekkel érintett témákat felölelı szabályok, valamint az Élelmiszerlánc törvény felhatalmazásai alapján megalkotott hazai rendeletek alkotják az élelmiszerláncot, ezen belül is az élelmiszeripart érintı jogi szabályozás magját. Az élelmiszeripart közvetlenül érintı szabályozás mellett nem szabad elfeledkezni a határoló-, illetve szomszédos területekrıl: ilyen például a takarmányokra, növényés állategészségügyre, kereskedelemre, termék- illetve a környezetvédelemre vonatkozó számos elıírás. Ezeknek a területeknek többnyire csak az alapvetı jogforrásait soroljuk fel, a részletes szabályozás megemlítése nélkül. A jogszabály-lista ilyenformán a hazai jog részét is képezı, közvetlen hatállyal bíró közösségi rendeletekbıl, magyar törvényekbıl, valamint magyar rendeletekbıl áll össze, amelyeknek egy része közösségi irányelveket ültet át a hazai jogba. Ezek együttesen alkotják azt a rendszert, amelyre az élelmiszer-elıállítás és forgalmazás során tekintettel kell lenni. Tájékoztatónk tehát az új típusú jogszabály-rendszerben való eligazodáshoz kíván alapfelszerelésül egy tájolót adni az élelmiszeriparban érdekeltek számára, amely azonban nem helyettesítheti a változások folyamatos figyelemmel kísérését. Kiegészítettük a listát egyes, az adott témakörökhöz kapcsolódó útmutatókkal, egyéb aktuális információkkal, esetenként azok megtalálását segítı weboldal címekkel. (NB. A jogszabályok témakörökbe sorolását csupán a tájékoztató füzet használhatóságának fokozása indokolta, ezért átfedések, illetve a terület összetett mivoltából fakadóan vitatható besorolások elıfordulhatnak a listában. ) 3

4 Az egyes jogszabályok módosításait csak kivételes esetekben tüntettük fel, mert a közösségi jogszabályok esetében a web-oldalon Bibliográfiai adatok -ra kattintva megjelenik az összes módosítás, ugyanitt megtalálni a jogszabályok egységes szerkezető szövegét is a CompLex adatbázisban a hazai jogszabályok aktuális (módosított) állapota megtalálható. A jogszabályok szövege a következı kiadványokban és weblapokon érhetı el: Közösségi jogszabályok: o Nyomtatott formában: Az Európai Unió Hivatalos Lapja (magyarországi forgalmazó: Euro Info Service) o Interneten: Magyar jogszabályok: o Nyomtatott formában: Magyar Közlöny o Számítógépen: CompLex adatbázis (CD Jogtár) Élelmiszer Lemeztörvénytár (www.eco-invest.hu) o Interneten: Megjegyzés: az információs füzet újabb kiadásakor az elızı óta megjelent változásokat, ill. kiegészítéseket kiemeléssel jelezzük. 4

5 Jogszabálygyőjtemény Lezárva: február Az élelmiszer-elıállítás szabályai Általános jogszabályok... 7 Élelmiszertörvény... 7 Jelölés... 7 Gyártmánylap... 7 Magyar Élelmiszerkönyv... 7 Szabványok... 7 Tömeg, térfogat, betőnagyság... 8 Fogyasztóvédelem... 8 Állatvédelem... 8 Takarmány... 8 Állategészségügy... 8 Növényegészségügy... 8 Környezetvédelem Az élelmiszerelıállítás termékspecifikus szabályai... 9 Alkoholtartalom... 9 Élıállat, hús, húskészítmény, tojás... 9 Tej és tejtermékek, kenhetı zsiradék... 9 Halak, halászati termékek, vad Olaj, zsír Kakaó és csokoládé Kávé; Kávé- és cikóriakivonatok Gyümölcslevek és nektárok, gyümölcsital, gyümölcsdzsem, tartósított termékek.. 11 Gyorsfagyasztott élelmiszerek Méz Cukor Ásványvíz Malomipari termékek Sütıipari termékek Száraztészták Főszerpaprika ırlemény Sör Szeszesitalok Bor Gyógynövények Zöldség gyümölcs Élelmiszerbiztonsági követelmények Általános szabályok Higiénia Új élelmiszer GMO élelmiszerek A termékekre vonatkozó specifikus szabályok Adalékanyagok Aromák Ivóvíz Ionizáló energiával kezelt élelmiszerek

6 Szennyezettség Csomagolóanyagok, csomagolás Vizsgálati módszerek Egészségvédelmi szabályok Általános szabályok Egészségügy A termékekre vonatkozó specifikus szabályok Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, étrend-kiegészítık Tápérték jelölés, tápanyag összetételre vonatkozó állítások, vitaminozott élelmiszerek Az élelmiszer-forgalmazás szabályai Általános elıírások Kereskedelem Vendéglátás Az élelmiszer-forgalmazás specifikus szabályai Termékvédelem, terméktanúsítás...21 Szabadalmi oltalom Védjegyoltalom Nemzeti jelképek védelme Mezıgazdasági termék, élelmiszer eredetvédelem Bor eredetvédelem Hagyományos különleges tulajdonság elismerése Védett, ıshonos állatfajok Ökológiai termelés Hatósági ellenırzés Általános feladatok, felhatalmazások Speciális feladatok Zöldség-gyümölcs Vágóállat minısítés Monitoring Eljárásrend Szankciók Szervezet

7 1. Az élelmiszer-elıállítás szabályai 1.1. Általános jogszabályok Élelmiszertörvény Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002 EK rendelete az élelmiszerjog általános elveirıl és követelményeirıl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról Módosítás: 1642/2003 EK rendelet; 575/2006/EK r.; 202/2008/EK r Útmutató a 178/2002/EK rendelet egyes cikkeinek végrehajtásához évi XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl Módosítás: évi XXVIII. tv., 2009 év LVI. tv. Jelölés Élelmiszerek jelölésérıl szóló rendelet 19/2004 (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet Módosítás: 167/2004. (XI. 29.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet 38/2005. (IV. 27.) FVM-EüM-GKM együttes rendelet 90/2005. (X. 13) FVM-EüM-GKM együttes rendelet 5/2006. (I. 20) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet 86/2007. (VIII. 17) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 40/2008. (IV. 3.) FVM-SZMM együttes rendelet 127/2008. (IX. 29) FVM r. (töméses hízlalás jelölése liba- és kacsatermékeken) 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet A Bizottság 608/2004/EK rendelete a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevık címkézésérıl A Bizottság 415/2009/EK rendelete (2009. május 20.) a bizonyos élelmiszer-összetevık tekintetében a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IIIa. mellékletének módosításáról szóló 2007/68/EK bizottsági irányelv módosításáról Gyártmánylap 157/2009. (XI. 18.) FVM rendelet a gyártmánylapról Magyar Élelmiszerkönyv 220/2008. (VIII. 30.) Korm. r. Az élelmiszerlánc területén kötelezı elıírások és ajánlott szakmai irányelvek győjteményei kiadásának rendjérıl Módosítás: 182/2009. (IX. 10.) Korm.r. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elıírások átvételét megvalósító kötelezı elıírásairól 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezı elıírásairól 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Részletesebben ld. az Élelmiszerszabályozási Információk 3. számú füzetét (Magyar Élelmiszerkönyv Tartalomjegyzék) és a honlap vonatkozó részét Magyar Szabványok Szabványok évi XXVIII. tv. a nemzeti szabványosításról. Részletesebben ld. a honlap vonatkozó részét és a tájékoztató füzetet FAO/WHO Codex Alimentarius Szabványok Részletesen ld. a honlap vonatkozó részét és a tájékoztató füzetet, valamint a honlapot 7

8 Tömeg, térfogat, betőnagyság 13/2008. (VIII. 8.) NFGM FVM e. r. Az elırecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenırzési módszereirıl. Módosítás: 2/2009. NFGM-FVM r. Fogyasztóvédelem évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemrıl évi XLVII. tv. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól 213/2008. (VIII. 29.) Korm. r. Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzıdésekrıl Állatvédelem évi XXVIII. tv. az állatok védelmérıl és kíméletérıl 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól 52/2003. (VIII. 19.) GKM-FVM együttes rendelet az állatszállítás állatvédelmi szabályairól A Tanács 2005/1/EK rendelete december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mőveletek közbeni védelmérıl, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról 88/2008. (VII. 18.) FVM r. Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mőveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról Takarmány évi XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a takarmányok elıállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény végrehajtásáról 44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Takarmánykódex kötelezı elıírásairól 1831/2003/EK rendelet (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokrólegt 183/2005/EK rendelet (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenırzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezésérıl (1) Állategészségügy évi XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredető termékek elıállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról Növényegészségügy évi XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl Környezetvédelem évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelmérıl 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet az évi LVI. törvény végrehajtásáról 94/2002. (V. 5.) Korm. r. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 8

9 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A Bizottság 2009/292/EK határozata (2009. március 24.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktıl a mőanyag rekeszek és a mőanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl 1.2. Az élelmiszerelıállítás termékspecifikus szabályai Alkoholtartalom MÉ /250 A végsı fogyasztónak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelölése. Hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet Élıállat, hús, húskészítmény, tojás Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézésérıl, és a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl A Bizottság 1825/2000/EK rendelete a 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek címkézése tekintetében történı alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 99/2002. (XI. 5.) FVM r. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölése, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( október 22. ) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) Módosítás: 247/2008/EK r.; 361/2008/EK 566/2008/EK (szarvasmarha) 491/2009/EK (döntıen bor és eredetvédelem) 1047/2009/EK (baromfihús) A Bizottság 566/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történı részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról A Bizottság 543/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási elıírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról Helyesbítés: a Bizottság 936/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási elıírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló 543/2008/EK rendelet helyesbítésérıl A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történı alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 83/2005. (IX. 17.) FVM-EüM-GKM rendelet a helyi piacon értékesített tojások jelölésérıl MÉ 1-3/13-1 Húskészítmények. Hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet Tej és tejtermékek, kenhetı zsiradék A Bizottság 88/566/EGK határozata (1988. október 28.) az 1898/87/EGK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett termékek jegyzékérıl A Bizottság 445/2007/EK rendelete (2007. április 23. ) a kenhetı zsírokra vonatkozó elıírások megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelmérıl szóló 1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat) 9

10 A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( október 22. ) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) A Bizottság 760/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történı felhasználásának engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról MÉ /114 Részben vagy teljesen dehidratált, emberi fogyasztásra szánt tartós tejtermékek (sőrített tej és tejpor); Módosítás: MÉ /61 MÉ /417 Az emberi fogyasztásra szánt tejfehérjék (kazeinek és kazeinátok) Hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ 1-3/51-1 Tejtermékek; hatályba helyezte a 140/2008. FVM rendelet (3. kiadás, nov. 1.) A Bizottság 1135/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a Kínából származó vagy onnan szállított egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl Halak, halászati termékek, vad A Tanács 104/2000/EK rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésérıl A Bizottság 2065/2001/EK rendelete a fogyasztóknak a halászati és akvakultúra-termékekrıl történı tájékoztatása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról A Tanács 1536/92/EGK rendelete a konzerv tonhal és bonitó forgalmazására vonatkozó közös elıírások megállapításáról A Tanács 2136/89/EGK rendelete a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös elıírások megállapításáról A Tanács 2406/96/EK rendelete egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös elıírások megállapításáról A Bizottság 3703/85/EGK rendelete egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási elıírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról évi LV. Törvény a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet Az elejtett vad jelölésérıl, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeirıl Olaj, zsír A Bizottság 2568/91/EGK rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzıirıl és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekrıl A Bizottság 1019/2002/EK rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási elıírásokról A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( október 22. ) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) A Bizottság 1151/2009/EK rendelete (2009. november 27.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolaj importjára az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elrendelt különleges feltételek megállapításáról, valamint a 2008/433/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl MÉ /621 Az étolajokban, zsírokban, valamint hozzáadott étolajat és zsírt tartalmazó élelmiszerekben megengedett erukasav-tartalom MÉ Étolajok 2. kiadás, 2009 MÉ /36 Kakaó- és csokoládétermékek MÉ 2-84 Édesipari termékek Kakaó és csokoládé Kávé; Kávé- és cikóriakivonatok MÉ /4 Kávé- és cikóriakivonatok MÉ 2-86 Kávé, kávékeverék, pótkávé és egyéb kávékészítmény; 10

11 Gyümölcslevek és nektárok, gyümölcsital, gyümölcsdzsem, tartósított termékek MÉ /112 Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek Hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /113 Gyümölcsdzsem, zselé, marmelád és cukrozott gesztenyekrém MÉ 2-33 Tartósított termékek Gyümölcsitalok és üdítıitalok jelölési útmutatója, FVM Értesítı 2007/22. november 22. Gyakorlati útmutató a gyümölcslétartalom meghatározásához FVM Értesítı 2005/23. szám (2005. nov. 30.) Gyorsfagyasztott élelmiszerek MÉ /108 A gyorsfagyasztott élelmiszerek MÉ /2 A gyorsfagyasztott élelmiszerek hımérsékletének hatósági ellenırzésére vonatkozó mintavételi eljárás és vizsgálati módszer MÉ 2-33 Tartósított termékek MÉ Jégkrém MÉ /110 Méz - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet /1 Méz mintavételi és vizsgálati módszerek MÉ irányelv, a megkülönböztetı minıségi jelöléssel ellátott mézfélék (FVM Értesítı 11. szám, ) Értelmezı dokumentum a 2001/110/EK Méz irányelv végrehajtásához Méz MÉ /111 Egyes cukortermékek MÉ 2-83 Egyes cukortermékek Cukor Ásványvíz 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól Módosítás: 59/2006. (VIII. 14.) FVM-EüM-SZMM egy. r. A Bizottság 115/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekbıl és forrásvizekbıl történı kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeirıl hatályba lép: 2010 március 2. További információ ásványvízrıl, benne az elfogadott ásványvízek jegyzéke Malomipari termékek MÉ 2-61 Malomipari termékek A Magyar Élelmiszerkönyv Titkárságának közleménye a évi liszt jellegmintákról FVM értesítı 2. szám március 25. MÉ 1-3/81-1 Egyes kenyerek és péksütemények; MÉ 2-81 Sütıipari termékek Sütıipari termékek MÉ 2-85 Száraztészták Száraztészták 11

12 MÉ Főszerpaprika ırlemény Főszerpaprika ırlemény MÉ 2-96 Sör 1825/2006/EK rendelet a komló és a komlótermékek tanúsítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. Sör Szeszesitalok A Bizottság 1014/90/EGK rendelete (1990. április 24.) a szeszesitalok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete ( január 15. ) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérıl, kiszerelésérıl, címkézésérıl és földrajzi árujelzıinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl Helyesbítés HL A Tanács 1601/91/EGK rendelete (1991. június 10.) az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról A Bizottság 936/2009/EK rendelete (2009. október 7.) az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes szeszes italok kölcsönös elismerésérıl szóló megállapodások alkalmazásáról évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi LXXIII. tv. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról A Magyar Élelmiszerkönyv Szeszesitalok Szakbizottságának tájékoztató közleménye a szeszesitalok jelölési útmutatójáról (FVM Ért szám) A Bizottság 753/2002/EK rendelete (2002. április 29.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról A Tanács 479/2008/EK rendelete ( április 29. ) a borpiac közös szervezésérıl hatályon kívül helyezte 491/2009/EK rendelet, de a 128. cikk (3) bekezdését továbbra is alkalmazni kell A Bizottság 555/2008/EK rendelete ( június 27. ) a borpiac közös szervezésérıl szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenırzése tekintetében történı végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról A Tanács 491/2009/EK rendelete (2009. május 25.) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl szóló 1234/2007/EK rendelet ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) módosításáról Hatályba lépés: aug 1. (borpiac szabályozás + eredetvédelem) A Bizottság 606/2009/EK rendelete (2009. július 10. hónap) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szılıbıl készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történı végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról évi CII. tv. a hegyközségekrıl évi XVIII. tv. a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet a szılıfeldolgozás és a borkészítés során keletlezı melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról. 99/2004 (VI.3.) FVM rendelet a borok elıállításáról Módosítás: 127/2009 FVM r. 101/2004. VI. 3.) FVM rendelet a szılészeti és borászati üzemek mőködésének engedélyezési rendjérıl és tevékenységének higiéniai szabályairól Bor 12

13 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borkészítésre alkalmas szılıfajták osztályba sorolásáról 116/2004. (VII. 9.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet a gyümölcsborok elıállításáról 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet a Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról 70/2007.(VII.27.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól 142/2008. (X. 31.) FVM r. A Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet A szılészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérıl, továbbá a borászati termékek elıállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérıl MÉ 2-94 Gyümölcslikırborok Gyógynövények 81/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet a közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos gyógynövény drogokról és azok kiskereskedelemben szokásos kiszerelési egységeirıl. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Zöldség gyümölcs A Bizottság 1580/2007/EK rendelete a gyümülcs-és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és a 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról. Módosítás: 1221/2008/EK r.; 1327/2008/EK r.; 449/2009/EK r. A Bizottság 907/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a kiszerelés és a jelölés tekintetében a friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási elıírások módosításáról A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( október 22. ) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) Termékszabályozás Banán 2257/94/EK rendelet A többi termékspecifikus elıírás a 1221/2008/EK rendeletben 2. Élelmiszerbiztonsági követelmények 2.1. Általános szabályok Higiénia Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról. Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredető élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról. Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredető élelmiszerek hatósági ellenırzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról. A Bizottság 1688/2005/EK rendelete a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról A Bizottság 2074/2005/EK rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenırzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettıl való eltérésrıl, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról A Bizottság 2075/2005/EK rendelete a húsban elıforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról A Bizottság 1161/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a vágóhidakat üzemeltetı élelmiszer-ipari vállalkozók számára nyújtandó, élelmiszerláncra vonatkozó információk tekintetében történı módosításáról 13

14 A Bizottság 1162/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról. Hatályos /2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredető élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról. Mód: 2/2007. FVM r., 141/2009 FVM 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet az állati eredető élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történı élelmiszer elıálításának élelmiszerhigiéniai feltételeirıl. Módosítás: 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszerelıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszerhigiéniai felételeirıl. Módosítás: 16/2008, (II. 15) FVM-SZMM r 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM rendelet a kistermelıi élelmiszertermelés, -elıállítás és értékesítés feltételeirıl Módosítás: 68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM egy. r. MÉ 2-1/1969 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Higiéniai útmutatók megtalálhatók az FVM honlapján Nemzeti: Közösségi: EüM Közlönyben rendszeresen közzétételre kerül a megfelelınek minısített tisztítószerek, fertıtlenítıszerek, kenıanyagok jegyzéke. A legutolsó lista megjelent az EüM Közlöny ez évi 3. számában (2010. február 9.). Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon tisztítószerek jegyzékérıl, melyeket az OÉTI január 1. és december 31. között szakvéleményezett, és az élelmiszer-elıállítás területén történı felhasználásra megfelelınek talált. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon biocid termékek (fertıtlenítıszerek) jegyzékérıl, melyeket az OÉTI január 1. és december 31. között szakvéleményezett, és az élelmiszer-elıállítás területén történı felhasználásra megfelelınek talált. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon kenıanyagok jegyzékérıl, melyeket az OÉTI január 1. és december 31. között szakvéleményezett, és az élelmiszer-elıállítás területén történı felhasználásra megfelelınek talált. Új élelmiszer Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete az új élelmiszerekrıl és az új élelmiszerösszetevıkrıl Módosítás: 1829/2003/EK rendelet; 1882/2003/EK rendelet Engedélyezett, bejelentett új élelmiszerekrıl, az új élelmiszer katalógusról teljeskörő inforrmáció található: OÉTI honlapja is kimerítıen foglalkozik az új élelmiszerekkel GMO élelmiszerek évi XXVII. tv a géntechnológiai tevékenységrıl 20/2000. (VIII. 15.) KöM rendelete a géntechnológiai tevékenységrıl szóló évi XXVII. törvény 4. - ának (1)-(4) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban szakhatóságként közremőködı szerv kijelölésérıl Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekrıl és takarmányokról Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetıségérıl és címkézésérıl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbıl elıállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetıségérıl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 14

15 A Bizottság 641/2004/EK rendelete az 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létezı termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezı eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történı végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról. A Bizottság 2008/289/EK határozata (2008. április 3.) a rizstermékekben elıforduló, nem engedélyezett, genetikailag módosított Bt 63 szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekrıl 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérıl, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról 111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet a géntechnológiai módosításnak tekintendı, valamint annak nem minısülı eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenırzésére jogosult hatóságokról 128/2003. (XII. 19.) FVM rendelet a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezı Bizottság szervezetérıl és mőködésérıl 138/2004. (IX. 23.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet a mezıgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat GMO stratégia 86/2006. (XII. 23.) FVM r. a géntechnológiával módosított, a hagyományos valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztésérıl. 80/2007 (VIII. 2.) FVM-GKM-EüM-SZMM r. az egyes rizstermékek behozataláról és forgalomba hozataláról GMO engedélyezésekrıl teljeskörő információ található: A termékekre vonatkozó specifikus szabályok Adalékanyagok Az Európai Parlament és a Tanács 1331/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszeradalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról Az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekrıl, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról ( Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszeradalékanyagokról Helyesbítés az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL szám) Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezı élelmiszerösszetevıkrıl, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról MÉ /35 Az élelmiszerekben használható édesítıszerek - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /36 Az élelmiszerekben használható színezékek - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /2 Az édesítıszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /60 Az élelmiszerekben használható édesítıszerek tisztasági követelményei- hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /84 A színezékeken és édesítıszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra tisztasági követelményei - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /128 Az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményei - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /344 Az élelmiszerek elıállítása során felhasználható extrakciós oldószerek A Bizottság 2008/448/EK határozata (2008. május 23.) a nitrit egyes húskészítményekhez történı hozzáadásával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekrıl (az értesítés a C(2008) számú dokumentummal történt) 15

16 Aromák MÉ /388 Az élelmiszerekben használható aromaanyagok és az elıállításukra szolgáló nyersanyagok hatályos január 20-ig Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra kerülı füstaromákról Az Európai Parlament és a Tanács 2232/96/EK rendelete (1996. október 28.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról A Bizottság 1999/217/EK határozata (1999. február 23.) október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásának elfogadásáról Módosítás: 2009/163/EK határozat Aromaregiszter: a Bizottság 1999/217/EK határozata Ivóvíz 201/2001. (X. 25.) Korm rendelet az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl Ionizáló energiával kezelt élelmiszerek MÉ /2 Az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelési szabályai MÉ /1979 Az élelmiszer besugárzó létesítmények ajánlott mőködési szabályzata Vegyi Szennyezettség A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben elıforduló egyes szennyezı anyagok felsı határértékeinek meghatározásáról Módosítás: A Bizottság 105/2010/EU rendelete (2010. február 5.) az élelmiszerekben elıforduló egyes szennyezı anyagok felsı határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek az ochratoxin-a tekintetében történı módosításáról hatályba lép : március 2. 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetı mértékérıl 4/2008. (I. 12.) FVM rendelet bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való szennyezıdés kockázata miatti különleges feltételekrıl 106/2008. (VIII. 22.) FVM r. Bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való szennyezıdésének kockázata miatti különleges feltételekrıl szóló 4/2008 (I.12.) FVM rendelet módosításáról Mikrobiológia A Bizottság 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól. 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben elıforduló mikrobiológiai szennyezıdések megengedhetı mértékérıl Radiológia A Tanács 3954/87 EURATOM rendelete a nukleáris balesetet, vagy bármely más radiológiai veszélyhelyzetet követıen az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedhetı mértékeinek megállapításáról Állatgyógyszer A Tanács 2377/90/EGK rendelete az állati eredető élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról Hatályon kívül helyezte a 470/2009/EK r., de a mellékleteket még alkalmazni kell Az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredető élelmiszerekben elıforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról. Hatálybalépés:

17 Növényvédıszer Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredető élelmiszerekben és takarmányokban illetve azok felületén található megengedett növényvédıszer-maradékok határértékérıl Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédı szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezésérıl 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék mértékérıl 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az állati eredető élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid maradék megengedett legmagasabb értékérıl 104/2008. (VIII. 14.) FVM EüM r. az állati eredető élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetı mértékérıl szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Csomagolóanyagok, csomagolás Az Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérıl A Bizottság 1895/2005/EK rendelete (2005. november 18.) egyes epoxiszármazékok élelmiszerrel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokban és tárgyakban való felhasználásának korlátozásáról A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról A Bizottság 372/2007/EK rendelete ( április 2. ) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı, a fedelek tömítéseiben található lágyítószerek átmeneti kioldódási határértékeinek megállapításáról A Bizottság 282/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı, újrafeldolgozott mőanyagokról és mőanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról A Bizottság 450/2009/EK rendelete (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról A Bizottság 975/2009/EK rendelete (2009. október 19.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı mőanyagokról és mőanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról ( 1/2010. (I: 8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeirıl. Hatályba lép április 29. Magyar Élelmiszerkönyv MÉ /142 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı vinil-klorid monomert tartalmazó anyagokkal és tárgyakkal szemben támasztott minıségi követelmények MÉ /10 AZ élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı regenerált cellulózfilmek MÉ /766 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagok és tárgyak vinil-klorid monomer tartalmának meghatározása MÉ /432 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokból és tárgyakból az élelmiszerekbe kioldódó vinil-klorid mennyiségének meghatározása MÉ /711 Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag tárgyak komponenseinek kioldódási vizsgálatai MÉ /500 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı kerámiatárgyak MÉ /72 Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag eszközök minıségi követelményei MÉ /79 Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag eszközök minıségi követelményeirıl szóló /72 elıírás módosításáról MÉ /19 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag tárgyak minıségi követelményeirıl szóló /72 számú elıírás és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag tárgyak komponenseinek kioldási vizsgálatairól szóló /711 számú elıírás módosításáról MÉ /39 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı mőanyagokról és mőanyag tárgyakról szóló /72/EK elıírás módosításáról 17

18 3. Vizsgálati módszerek A Bizottság 2568/91 rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzıirıl és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekrıl A Bizottság 558/93/EGK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekben található száraz oldható szermaradvány mérésének refraktometrikus módszerérıl, az 543/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérıl és a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról A Bizottság 2870/2000/EK rendelete a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referenciamódszerek megállapításáról. A Bizottság 2004/2002/EK rendelete az egyes sertéshúskészítmények hús- és zsírtartalmának meghatározására szolgáló eljárásról A Bizottság 37/2005/EK rendelete (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hımérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történı ellenırzésérıl A Bizottság 401/2006/EK rendelete az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenırzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról A Bizottság 627/2006/EK rendelete (2006. április 21.) a 2065/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsıdleges füstölési termékek mintavételének, azonosításának és jellemzésének validált vizsgálati módszere tekintetében történı végrehajtásáról A Bizottság 1882/2006/EK rendelete (2006. december 19.) egyes élelmiszerek nitráttartalmának hatósági ellenırzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról A Bizottság 1883/2006/EK rendelete (2006. december 19.) egyes élelmiszerek dioxin- és dioxinszerő PCB-tartalmának hatósági ellenırzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról A Bizottság 333/2007/EK rendelete (2007. március 28. ) az élelmiszerek ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen vegyületben lévı ón-, 3-MCPD- és benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenırzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról A Bizottság 273/2008/EK rendelete (2008. március 5.) a tej és tejtermékek elemzési és minıségértékelési módszerei tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 16/2008. (II. 15.) FVM SZMM e. r. A nyers tej vizsgálatáról Magyar Élelmiszerkönyv MÉ /2 A gyorsfagyasztott élelmiszerek hımérsékletének hatósági ellenırzésére vonatkozó mintavételi eljárás és vizsgálati módszer MÉ /766 elıírás Az etilalkohol víz elegyek alkoholtartalmának meghatározásához szükséges táblázat MÉ /796 elıírás A cukortermékek vizsgálati módszerei MÉ /1067 elıírás Sőrített tej és tejporfélék vizsgálata MÉ /891 elıírás Étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült élelmiszerek erukasav tartalmának meghatározási módszere MÉ /503 elıírás Étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszerei MÉ /424 elıírás Az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszerei MÉ /524 elıírás Sőrített tej és tejporfélék mintavételi módszerei MÉ /180 elıírás A nyers- és a hıkezelt tej vizsgálati módszerei MÉ /608 elıírás A közvetlen emberi fogyasztásra szánt, hıkezelt tej vizsgálati módszerei MÉ /149 elıírás Bizonyos halak és haltermékek összes illó-bázikus nitrogéntartalmának (TVB-N) határértékei és meghatározási módszerei MÉ 3-2-1/2002 irányelv Mezıgazdasági eredető etil-alkohol vizsgálati módszerei MÉ 3-2-1/2004 irányelv A nyers tej árkonzekvens minısítésének vizsgálati módszerei MÉ /1 irányelv Élelmiszerek összes élelmi (diétás) rosttartalmának a meghatározása enzimes gravimetriás módszerrel MÉ /1 Méz mintavételi és vizsgálati módszerek 1. kiadás,

19 4. Egészségvédelmi szabályok 4.1. Általános szabályok Egészségügy évi CLIV. tv. az egészségügyrıl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredető megbetegedések esetén követendı eljárásról 4.2. A termékekre vonatkozó specifikus szabályok Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, étrend-kiegészítık 36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet Különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl Módosítás: 12/2007. (III. 6.) EüM r., 23/2008. (V.30.) EüM r., 41/2009. (XI. 23.) EüM r., 53/2009. (XII. 30.) EüM r. A Bizottság 41/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a lisztérzékenységben szenvedıknek szánt élelmiszerek összetételérıl és címkézésérıl Helyesbítés a lisztérzékenységben szenvedıknek szánt élelmiszerek összetételérıl és címkézésérıl szóló, január 20-i 41/2009/EK bizottsági rendelethez a teljes szöveg újrakiadása, HL 171. A Bizottság 953/2009/EK rendelete (2009. október 13.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelı anyagokról 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrıl Módosítás: 78/2004. (VIII. 27.) ESzCsM r.; 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. 12/2008. (III. 26.) EÜM r.; 20/2008 EüM r. 35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet Csecsemık és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek 20/2008. (V. 14.) EüM r. Az anyatej-helyettesítı és anyatej-kiegészítı tápszerrıl Módosítás: 41/2009. (XI. 23.) EüM r. A Bizottság 1609/2006/EK rendelete (2006. október 27.) tehéntejfehérjébıl származó tejsavófehérjehidrolizátumokon alapuló anyatej-helyettesítı tápszerek forgalomba hozatalának kétéves idıtartamra történı engedélyezésérıl A Bizottság 1243/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének módosításáról bizonyos anyatej-helyettesítı tápszerek összetételi követelményeire vonatkozóan 27/2004. (IV. 24) ESZCSM rendelet Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek Módosítás: 43/2007. (IX. 19.) EüM r. 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet Étrend kiegészítık Módosítás: 86/2004. (X. 1.) ESzCsM r.; 29/2007. (VI. 18.) EüM r.; 12/2008. (III. 26.) EÜM r. (technikai módosítások) A Bizottság 1170/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítıkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok, valamint ezek formái listáinak tekintetében történı módosításáról Étrend-kiegészítıkben alkalmazásra nem javasolt (ún. negatív) növények listája OÉTI hírek, aktualitások oldalán 19

20 Tápérték jelölés, tápanyag összetételre vonatkozó állítások, vitaminozott élelmiszerek MÉ /496 Az élelmiszerek tápérték jelölése módosult a 152/2009. FVM rendelettel Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról Módosítás: 107/2008/EK; 109/2008/EK r; 116/2010/EU rendelete (2010. február 9.) (tápanyag-összetételre vonatkozó állítások módosítása)- hatályba lép: március 2. A Bizottság 353/2008/EK rendelete az 1924/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében elıírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról Módosítás: 1169/2009/EK r. OÉTI tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások nemzeti alaplista tervezet Az OÉTI hírek, aktualitások oldalán Útmutató a 1924/2006/EK r. alkalmazásáról Bizottság december 14. Megtalálható az FVM honlapján is magyarul: Állítások engedélyezése-elutasítása A Bizottság 983/2009/EK rendelete (2009. október 21.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésérıl, illetve a gyermekek fejlıdésérıl és egészségérıl szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésérıl, illetve engedélyezésének elutasításáról A Bizottság 984/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az élelmiszerrel kapcsolatos, a nem betegségek kockázatának csökkentésével, illetve a gyermekek fejlıdésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról A Bizottság 1024/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a betegségek kockázatának csökkentésérıl, illetve a gyermekek fejlıdésérıl és egészségérıl szóló, élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésérıl és engedélyezésük elutasításáról A Bizottság 1025/2009/EK rendelete (2009. október 29.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlıdésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról A Bizottság 1167/2009/EK rendelete (2009. november 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlıdésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról Bizottság 1168/2009/EK rendelete (2009. november 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlıdésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról A Bizottság 2009/980/EU határozata (2009. december 17.) a vízben oldódó paradicsomsőrítménynek a trombocita-aggregációra gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésérıl, valamint az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a védett adatok védelmének biztosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásáról Módosítás:108/2008/EK r., 1170/2009//EK r. Dúsított élelmiszerekrıl bıvebb információ található az OÉTIoldalán: Gomba Gombára vonatkozó rendeletek hatálytalanok lettek!! 20

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos

Részletesebben

Jogszabályok listája. 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl

Jogszabályok listája. 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggı bírságok kiszámításának módjáról és mértékérıl Jogszabálygyőjtemény (2009. június 30-án érvényes állapot) (A korábbi, 2008. október 30-án érvényes lista óta megjelent jogszabályok dılt betővel vannak szedve) A jogszabályok csoportosítása 1. Alapvetı,

Részletesebben

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 3. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2009. január Bevezetés Az élelmiszerek ipari

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály május

TARTALOMJEGYZÉK. Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály május ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 3. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2010. május Bevezetés Az élelmiszerek ipari méretű előállítása

Részletesebben

Jogszabályok, szabványok, előírások 2009.08.26.

Jogszabályok, szabványok, előírások 2009.08.26. Internetrıl letölthetı szabványok, jogszabályok, elıírások. Téma Új jogszabályok figyelése Hatályos jogszabály (törvények, ek) elérése Magyarországon is átvett EU-s jogszabályok elérése Magyar élelmiszerkönyv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Főosztály. 2007. július

TARTALOMJEGYZÉK. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Főosztály. 2007. július ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 3. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Főosztály 2007. július 2 Bevezetés Az élelmiszerek ipari méretű

Részletesebben

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.

Részletesebben

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2013. Bevezetés Az élelmiszerek ipari méretű előállítása és

Részletesebben

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 9. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2009. január Összeállította:

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA 2016. FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszer-biztonságra

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl. Általános rendelkezések

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl. Általános rendelkezések 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekrıl Az Országgyőlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások mőködésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály. 2010. január

TARTALOMJEGYZÉK. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály. 2010. január ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 3. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály 2010. január Bevezetés Az élelmiszerek ipari

Részletesebben

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű /

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól

56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -ának (5) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

A húsipart érintı alapvetı jogszabályok. Utolsó frissítés dátuma: 2005. május 31.

A húsipart érintı alapvetı jogszabályok. Utolsó frissítés dátuma: 2005. május 31. Utolsó frissítés dátuma: 2005. május 31. A húsipart érintı alapvetı jogszabályok Az alábbi felsorolás a húsipart közvetlenül vagy közvetve érintı, legfontosabb hazai jogszabályokat tartalmazza, kiegészítve

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY VENDÉGLÁTÁS SZÁMÁRA 2016. FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete A földűelésügyi és idékfejlesztési iniszter 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete a közösségi előírások átételét egalósító kötelező előírásairól Az éleliszerekről szóló 2003. éi LXXXII. törény 20. -ának (5)

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2013. november 14.

Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2013. november 14. Legfontosabb változások a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről

Részletesebben

/2010. ( ) FVM rendelete

/2010. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezési, illetve bejelentési szabályairól Az élelmiszerláncról

Részletesebben

MMK Erdészeti, Faipari, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tagozat SEGÉDLET. az élelmiszeripari szakértők és tervezők részére

MMK Erdészeti, Faipari, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tagozat SEGÉDLET. az élelmiszeripari szakértők és tervezők részére MMK Erdészeti, Faipari, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tagozat SEGÉDLET az élelmiszeripari szakértők és tervezők részére a hatályos jogszabályok alapján történő továbbképzéshez 2007. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, élelmiszerjogról, valamint a legújabb

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában. Dr. Barna Éva

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában. Dr. Barna Éva Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában Dr. Barna Éva 1. Vitamin, ásványi anyag derogáció 2. Bizonyos színezékekkel kapcsolatos kötelezı figyelmeztetés

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelete a közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról Az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Hatályosság: 2011.03.31 - Az ANTSZ, OEP, REP, OTH átszervezésével, feladatváltozásokkal kapcsolatos megnevezések változtak.

Hatályosság: 2011.03.31 - Az ANTSZ, OEP, REP, OTH átszervezésével, feladatváltozásokkal kapcsolatos megnevezések változtak. 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fıvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter. /2009. ( ) EüM rendelete

Az egészségügyi miniszter. /2009. ( ) EüM rendelete Az egészségügyi miniszter /2009. ( ) EüM rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásának egyes kérdéseirıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

1. oldal, összesen: évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekről. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekről. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások működésének feltételeit,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. számú melléklet Általános tudnivalók Az Adatlap különleges táplálkozási célú

Részletesebben

1. (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki.

1. (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki. 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások működésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

Az élelmiszeripar jogi környezete. Deák Ferenc Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettes

Az élelmiszeripar jogi környezete. Deák Ferenc Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettes Az élelmiszeripar jogi környezete Deák Ferenc Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettes Közösségi jogi aktusok Jogforrások hierarchiája rendelet irányelv

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági szabályozás

Élelmiszerbiztonsági szabályozás Zoltai Anna osztályvezető ÉTbI Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztály Élelmiszerbiztonsági szabályozás Helyi termékek a közétkeztetésben Budapest, 2011.01.18. Élelmiszer-biztonság annak biztosítása

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE HU 2011.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/205 A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Ősz Csabáné vezető főtanácsos Wessling Hungary Kft. 2010.03.04. Témakörök Allergének jelölése: 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet Kiemelt

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám 68679 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 5. (OR. en) 5023/16 DENLEG 1 AGRI 2 SAN 2 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. december 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2008)0060 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2008)0060 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0060 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

A speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek jelene és jövője Magyarországon (A harmonizált uniós jogalkotás várható következményei)

A speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek jelene és jövője Magyarországon (A harmonizált uniós jogalkotás várható következményei) A speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek jelene és jövője Magyarországon (A harmonizált uniós jogalkotás várható következményei) Dr. Barna Éva Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA JANUÁR 18. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA JANUÁR 18. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA 2017. JANUÁR 18. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszer-biztonságra

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.3. COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére

Részletesebben

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv az

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 11. (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 9. Címzett: Biz. dok. sz.: D032598/06 Tárgy: Uwe CORSEPIUS,

Részletesebben

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság. Összeállítás időpontja: 2010. 03. 19.

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság. Összeállítás időpontja: 2010. 03. 19. ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Jogszabálygyűjtemény 5. kiadás Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Összeállítás időpontja: 2010. 03.

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

Borellenőrzés tapasztalatai es évben.

Borellenőrzés tapasztalatai es évben. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Borászati Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145. Levelezési cím: 1508 Budapest, Postafiók 47. 1/346-0930; Fax: 1/212-4978 e-mail: bormin@t-online.hu Borellenőrzés

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-88/344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek Extraction solvents used in the production of foodstuffs

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató TÜV NORD Magyarország Kft. Élelmiszerbiztonság Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2010. november 4. TÜV NORD, a kompetens

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703/1 számú irányelv Almabor Apple wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési stratégiájában dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár Helyi termékek Foglalkoztatás,

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT 2009. félév A K I BUDAPEST 2009. szeptember Készült: Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési

Részletesebben

JOGALAP HÁTTÉR EREDMÉNYEK

JOGALAP HÁTTÉR EREDMÉNYEK ÉLELMISZER-BIZTONSÁG Az európai élelmiszer-biztonsági politika kettős célt tűzött ki maga elé: az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelmét, illetve az egységes uniós piac zökkenőmentes működésének

Részletesebben

Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter

Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter Kiskőrös, 2016. 02. 24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 251/2014/EU RENDELETE (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Gyümölcsbor Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekrıl Az Országgyőlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások mőködésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Kökény község Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Önkormányzat Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény -

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény - Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény - Kovács Krisztina osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Alkoholos italok jelölése

Alkoholos italok jelölése Alkoholos italok jelölése Dull Péter Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2016. november 22. 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE a fogyasztók élelmiszerekkel

Részletesebben