Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke"

Átírás

1 ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 9. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tematikus jegyzéke Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály február

2 Összeállította: İsz Csabáné vezetı fıtanácsos Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály Élelmiszerpiaci Osztály 2

3 Bevezetés Hazánk európai uniós csatlakozásával az élelmiszeripart, valamint az élelmiszerek által leginkább érintettek, azaz a fogyasztók tájékoztatását és védelmét szabályozó jogi eszközök teljes szerkezeti átalakítása vált szükségessé. A május 1-jén, illetve azt követıen hatályba lépı jogszabályok szemléletükben és kapcsolódásaikban is újdonságot képviselnek: a közösségi jogforrások nemzeti joghoz való viszonya (az irányelvek harmonizációs átültetésének kötelezettsége, valamint a közösségi rendeletek közvetlen hatálya), illetve az uniós élelmiszer-politika alapelvei egyaránt hozzájárultak az arculatváltáshoz. Ez utóbbi körbe a fogyasztók egészsége, az élelmiszer-biztonság, a piaci verseny tisztasága, valamint az áruk szabad mozgásának négyesfogata tartozik, amely mind a közösségi, mind a magyar jogszabályokban leképezıdik. Az Európai Unióban a 178/2002/EK rendelet, Magyarországon az élelmiszerekrıl szóló évi LXXXII. törvény (Ét.) fektette le az új típusú élelmiszerjog alapjait. Az élelmiszertörvényt szeptember 1-tıl felváltó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló évi XLVI. tv. egységes szemlélettel kezeli az élelmiszerlánc egészét. Az ezekkel érintett témákat felölelı szabályok, valamint az Élelmiszerlánc törvény felhatalmazásai alapján megalkotott hazai rendeletek alkotják az élelmiszerláncot, ezen belül is az élelmiszeripart érintı jogi szabályozás magját. Az élelmiszeripart közvetlenül érintı szabályozás mellett nem szabad elfeledkezni a határoló-, illetve szomszédos területekrıl: ilyen például a takarmányokra, növényés állategészségügyre, kereskedelemre, termék- illetve a környezetvédelemre vonatkozó számos elıírás. Ezeknek a területeknek többnyire csak az alapvetı jogforrásait soroljuk fel, a részletes szabályozás megemlítése nélkül. A jogszabály-lista ilyenformán a hazai jog részét is képezı, közvetlen hatállyal bíró közösségi rendeletekbıl, magyar törvényekbıl, valamint magyar rendeletekbıl áll össze, amelyeknek egy része közösségi irányelveket ültet át a hazai jogba. Ezek együttesen alkotják azt a rendszert, amelyre az élelmiszer-elıállítás és forgalmazás során tekintettel kell lenni. Tájékoztatónk tehát az új típusú jogszabály-rendszerben való eligazodáshoz kíván alapfelszerelésül egy tájolót adni az élelmiszeriparban érdekeltek számára, amely azonban nem helyettesítheti a változások folyamatos figyelemmel kísérését. Kiegészítettük a listát egyes, az adott témakörökhöz kapcsolódó útmutatókkal, egyéb aktuális információkkal, esetenként azok megtalálását segítı weboldal címekkel. (NB. A jogszabályok témakörökbe sorolását csupán a tájékoztató füzet használhatóságának fokozása indokolta, ezért átfedések, illetve a terület összetett mivoltából fakadóan vitatható besorolások elıfordulhatnak a listában. ) 3

4 Az egyes jogszabályok módosításait csak kivételes esetekben tüntettük fel, mert a közösségi jogszabályok esetében a web-oldalon Bibliográfiai adatok -ra kattintva megjelenik az összes módosítás, ugyanitt megtalálni a jogszabályok egységes szerkezető szövegét is a CompLex adatbázisban a hazai jogszabályok aktuális (módosított) állapota megtalálható. A jogszabályok szövege a következı kiadványokban és weblapokon érhetı el: Közösségi jogszabályok: o Nyomtatott formában: Az Európai Unió Hivatalos Lapja (magyarországi forgalmazó: Euro Info Service) o Interneten: Magyar jogszabályok: o Nyomtatott formában: Magyar Közlöny o Számítógépen: CompLex adatbázis (CD Jogtár) Élelmiszer Lemeztörvénytár (www.eco-invest.hu) o Interneten: Megjegyzés: az információs füzet újabb kiadásakor az elızı óta megjelent változásokat, ill. kiegészítéseket kiemeléssel jelezzük. 4

5 Jogszabálygyőjtemény Lezárva: február Az élelmiszer-elıállítás szabályai Általános jogszabályok... 7 Élelmiszertörvény... 7 Jelölés... 7 Gyártmánylap... 7 Magyar Élelmiszerkönyv... 7 Szabványok... 7 Tömeg, térfogat, betőnagyság... 8 Fogyasztóvédelem... 8 Állatvédelem... 8 Takarmány... 8 Állategészségügy... 8 Növényegészségügy... 8 Környezetvédelem Az élelmiszerelıállítás termékspecifikus szabályai... 9 Alkoholtartalom... 9 Élıállat, hús, húskészítmény, tojás... 9 Tej és tejtermékek, kenhetı zsiradék... 9 Halak, halászati termékek, vad Olaj, zsír Kakaó és csokoládé Kávé; Kávé- és cikóriakivonatok Gyümölcslevek és nektárok, gyümölcsital, gyümölcsdzsem, tartósított termékek.. 11 Gyorsfagyasztott élelmiszerek Méz Cukor Ásványvíz Malomipari termékek Sütıipari termékek Száraztészták Főszerpaprika ırlemény Sör Szeszesitalok Bor Gyógynövények Zöldség gyümölcs Élelmiszerbiztonsági követelmények Általános szabályok Higiénia Új élelmiszer GMO élelmiszerek A termékekre vonatkozó specifikus szabályok Adalékanyagok Aromák Ivóvíz Ionizáló energiával kezelt élelmiszerek

6 Szennyezettség Csomagolóanyagok, csomagolás Vizsgálati módszerek Egészségvédelmi szabályok Általános szabályok Egészségügy A termékekre vonatkozó specifikus szabályok Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, étrend-kiegészítık Tápérték jelölés, tápanyag összetételre vonatkozó állítások, vitaminozott élelmiszerek Az élelmiszer-forgalmazás szabályai Általános elıírások Kereskedelem Vendéglátás Az élelmiszer-forgalmazás specifikus szabályai Termékvédelem, terméktanúsítás...21 Szabadalmi oltalom Védjegyoltalom Nemzeti jelképek védelme Mezıgazdasági termék, élelmiszer eredetvédelem Bor eredetvédelem Hagyományos különleges tulajdonság elismerése Védett, ıshonos állatfajok Ökológiai termelés Hatósági ellenırzés Általános feladatok, felhatalmazások Speciális feladatok Zöldség-gyümölcs Vágóállat minısítés Monitoring Eljárásrend Szankciók Szervezet

7 1. Az élelmiszer-elıállítás szabályai 1.1. Általános jogszabályok Élelmiszertörvény Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002 EK rendelete az élelmiszerjog általános elveirıl és követelményeirıl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról Módosítás: 1642/2003 EK rendelet; 575/2006/EK r.; 202/2008/EK r Útmutató a 178/2002/EK rendelet egyes cikkeinek végrehajtásához évi XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl Módosítás: évi XXVIII. tv., 2009 év LVI. tv. Jelölés Élelmiszerek jelölésérıl szóló rendelet 19/2004 (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet Módosítás: 167/2004. (XI. 29.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet 38/2005. (IV. 27.) FVM-EüM-GKM együttes rendelet 90/2005. (X. 13) FVM-EüM-GKM együttes rendelet 5/2006. (I. 20) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet 86/2007. (VIII. 17) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 40/2008. (IV. 3.) FVM-SZMM együttes rendelet 127/2008. (IX. 29) FVM r. (töméses hízlalás jelölése liba- és kacsatermékeken) 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet A Bizottság 608/2004/EK rendelete a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevık címkézésérıl A Bizottság 415/2009/EK rendelete (2009. május 20.) a bizonyos élelmiszer-összetevık tekintetében a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IIIa. mellékletének módosításáról szóló 2007/68/EK bizottsági irányelv módosításáról Gyártmánylap 157/2009. (XI. 18.) FVM rendelet a gyártmánylapról Magyar Élelmiszerkönyv 220/2008. (VIII. 30.) Korm. r. Az élelmiszerlánc területén kötelezı elıírások és ajánlott szakmai irányelvek győjteményei kiadásának rendjérıl Módosítás: 182/2009. (IX. 10.) Korm.r. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elıírások átvételét megvalósító kötelezı elıírásairól 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezı elıírásairól 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Részletesebben ld. az Élelmiszerszabályozási Információk 3. számú füzetét (Magyar Élelmiszerkönyv Tartalomjegyzék) és a honlap vonatkozó részét Magyar Szabványok Szabványok évi XXVIII. tv. a nemzeti szabványosításról. Részletesebben ld. a honlap vonatkozó részét és a tájékoztató füzetet FAO/WHO Codex Alimentarius Szabványok Részletesen ld. a honlap vonatkozó részét és a tájékoztató füzetet, valamint a honlapot 7

8 Tömeg, térfogat, betőnagyság 13/2008. (VIII. 8.) NFGM FVM e. r. Az elırecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenırzési módszereirıl. Módosítás: 2/2009. NFGM-FVM r. Fogyasztóvédelem évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemrıl évi XLVII. tv. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól 213/2008. (VIII. 29.) Korm. r. Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzıdésekrıl Állatvédelem évi XXVIII. tv. az állatok védelmérıl és kíméletérıl 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól 52/2003. (VIII. 19.) GKM-FVM együttes rendelet az állatszállítás állatvédelmi szabályairól A Tanács 2005/1/EK rendelete december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mőveletek közbeni védelmérıl, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról 88/2008. (VII. 18.) FVM r. Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mőveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról Takarmány évi XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a takarmányok elıállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény végrehajtásáról 44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Takarmánykódex kötelezı elıírásairól 1831/2003/EK rendelet (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokrólegt 183/2005/EK rendelet (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenırzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezésérıl (1) Állategészségügy évi XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredető termékek elıállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról Növényegészségügy évi XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl Környezetvédelem évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelmérıl 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet az évi LVI. törvény végrehajtásáról 94/2002. (V. 5.) Korm. r. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 8

9 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A Bizottság 2009/292/EK határozata (2009. március 24.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktıl a mőanyag rekeszek és a mőanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl 1.2. Az élelmiszerelıállítás termékspecifikus szabályai Alkoholtartalom MÉ /250 A végsı fogyasztónak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelölése. Hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet Élıállat, hús, húskészítmény, tojás Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézésérıl, és a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl A Bizottság 1825/2000/EK rendelete a 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek címkézése tekintetében történı alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 99/2002. (XI. 5.) FVM r. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölése, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( október 22. ) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) Módosítás: 247/2008/EK r.; 361/2008/EK 566/2008/EK (szarvasmarha) 491/2009/EK (döntıen bor és eredetvédelem) 1047/2009/EK (baromfihús) A Bizottság 566/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történı részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról A Bizottság 543/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási elıírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról Helyesbítés: a Bizottság 936/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási elıírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló 543/2008/EK rendelet helyesbítésérıl A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történı alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 83/2005. (IX. 17.) FVM-EüM-GKM rendelet a helyi piacon értékesített tojások jelölésérıl MÉ 1-3/13-1 Húskészítmények. Hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet Tej és tejtermékek, kenhetı zsiradék A Bizottság 88/566/EGK határozata (1988. október 28.) az 1898/87/EGK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett termékek jegyzékérıl A Bizottság 445/2007/EK rendelete (2007. április 23. ) a kenhetı zsírokra vonatkozó elıírások megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelmérıl szóló 1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat) 9

10 A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( október 22. ) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) A Bizottság 760/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történı felhasználásának engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról MÉ /114 Részben vagy teljesen dehidratált, emberi fogyasztásra szánt tartós tejtermékek (sőrített tej és tejpor); Módosítás: MÉ /61 MÉ /417 Az emberi fogyasztásra szánt tejfehérjék (kazeinek és kazeinátok) Hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ 1-3/51-1 Tejtermékek; hatályba helyezte a 140/2008. FVM rendelet (3. kiadás, nov. 1.) A Bizottság 1135/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a Kínából származó vagy onnan szállított egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl Halak, halászati termékek, vad A Tanács 104/2000/EK rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésérıl A Bizottság 2065/2001/EK rendelete a fogyasztóknak a halászati és akvakultúra-termékekrıl történı tájékoztatása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról A Tanács 1536/92/EGK rendelete a konzerv tonhal és bonitó forgalmazására vonatkozó közös elıírások megállapításáról A Tanács 2136/89/EGK rendelete a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös elıírások megállapításáról A Tanács 2406/96/EK rendelete egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös elıírások megállapításáról A Bizottság 3703/85/EGK rendelete egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási elıírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról évi LV. Törvény a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet Az elejtett vad jelölésérıl, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeirıl Olaj, zsír A Bizottság 2568/91/EGK rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzıirıl és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekrıl A Bizottság 1019/2002/EK rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási elıírásokról A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( október 22. ) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) A Bizottság 1151/2009/EK rendelete (2009. november 27.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolaj importjára az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elrendelt különleges feltételek megállapításáról, valamint a 2008/433/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl MÉ /621 Az étolajokban, zsírokban, valamint hozzáadott étolajat és zsírt tartalmazó élelmiszerekben megengedett erukasav-tartalom MÉ Étolajok 2. kiadás, 2009 MÉ /36 Kakaó- és csokoládétermékek MÉ 2-84 Édesipari termékek Kakaó és csokoládé Kávé; Kávé- és cikóriakivonatok MÉ /4 Kávé- és cikóriakivonatok MÉ 2-86 Kávé, kávékeverék, pótkávé és egyéb kávékészítmény; 10

11 Gyümölcslevek és nektárok, gyümölcsital, gyümölcsdzsem, tartósított termékek MÉ /112 Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek Hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /113 Gyümölcsdzsem, zselé, marmelád és cukrozott gesztenyekrém MÉ 2-33 Tartósított termékek Gyümölcsitalok és üdítıitalok jelölési útmutatója, FVM Értesítı 2007/22. november 22. Gyakorlati útmutató a gyümölcslétartalom meghatározásához FVM Értesítı 2005/23. szám (2005. nov. 30.) Gyorsfagyasztott élelmiszerek MÉ /108 A gyorsfagyasztott élelmiszerek MÉ /2 A gyorsfagyasztott élelmiszerek hımérsékletének hatósági ellenırzésére vonatkozó mintavételi eljárás és vizsgálati módszer MÉ 2-33 Tartósított termékek MÉ Jégkrém MÉ /110 Méz - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet /1 Méz mintavételi és vizsgálati módszerek MÉ irányelv, a megkülönböztetı minıségi jelöléssel ellátott mézfélék (FVM Értesítı 11. szám, ) Értelmezı dokumentum a 2001/110/EK Méz irányelv végrehajtásához Méz MÉ /111 Egyes cukortermékek MÉ 2-83 Egyes cukortermékek Cukor Ásványvíz 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól Módosítás: 59/2006. (VIII. 14.) FVM-EüM-SZMM egy. r. A Bizottság 115/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekbıl és forrásvizekbıl történı kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeirıl hatályba lép: 2010 március 2. További információ ásványvízrıl, benne az elfogadott ásványvízek jegyzéke Malomipari termékek MÉ 2-61 Malomipari termékek A Magyar Élelmiszerkönyv Titkárságának közleménye a évi liszt jellegmintákról FVM értesítı 2. szám március 25. MÉ 1-3/81-1 Egyes kenyerek és péksütemények; MÉ 2-81 Sütıipari termékek Sütıipari termékek MÉ 2-85 Száraztészták Száraztészták 11

12 MÉ Főszerpaprika ırlemény Főszerpaprika ırlemény MÉ 2-96 Sör 1825/2006/EK rendelet a komló és a komlótermékek tanúsítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. Sör Szeszesitalok A Bizottság 1014/90/EGK rendelete (1990. április 24.) a szeszesitalok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete ( január 15. ) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérıl, kiszerelésérıl, címkézésérıl és földrajzi árujelzıinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl Helyesbítés HL A Tanács 1601/91/EGK rendelete (1991. június 10.) az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról A Bizottság 936/2009/EK rendelete (2009. október 7.) az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes szeszes italok kölcsönös elismerésérıl szóló megállapodások alkalmazásáról évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi LXXIII. tv. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról A Magyar Élelmiszerkönyv Szeszesitalok Szakbizottságának tájékoztató közleménye a szeszesitalok jelölési útmutatójáról (FVM Ért szám) A Bizottság 753/2002/EK rendelete (2002. április 29.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról A Tanács 479/2008/EK rendelete ( április 29. ) a borpiac közös szervezésérıl hatályon kívül helyezte 491/2009/EK rendelet, de a 128. cikk (3) bekezdését továbbra is alkalmazni kell A Bizottság 555/2008/EK rendelete ( június 27. ) a borpiac közös szervezésérıl szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenırzése tekintetében történı végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról A Tanács 491/2009/EK rendelete (2009. május 25.) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl szóló 1234/2007/EK rendelet ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) módosításáról Hatályba lépés: aug 1. (borpiac szabályozás + eredetvédelem) A Bizottság 606/2009/EK rendelete (2009. július 10. hónap) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szılıbıl készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történı végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról évi CII. tv. a hegyközségekrıl évi XVIII. tv. a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet a szılıfeldolgozás és a borkészítés során keletlezı melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról. 99/2004 (VI.3.) FVM rendelet a borok elıállításáról Módosítás: 127/2009 FVM r. 101/2004. VI. 3.) FVM rendelet a szılészeti és borászati üzemek mőködésének engedélyezési rendjérıl és tevékenységének higiéniai szabályairól Bor 12

13 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borkészítésre alkalmas szılıfajták osztályba sorolásáról 116/2004. (VII. 9.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet a gyümölcsborok elıállításáról 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet a Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról 70/2007.(VII.27.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól 142/2008. (X. 31.) FVM r. A Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet A szılészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérıl, továbbá a borászati termékek elıállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérıl MÉ 2-94 Gyümölcslikırborok Gyógynövények 81/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet a közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos gyógynövény drogokról és azok kiskereskedelemben szokásos kiszerelési egységeirıl. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Zöldség gyümölcs A Bizottság 1580/2007/EK rendelete a gyümülcs-és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és a 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról. Módosítás: 1221/2008/EK r.; 1327/2008/EK r.; 449/2009/EK r. A Bizottság 907/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a kiszerelés és a jelölés tekintetében a friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási elıírások módosításáról A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( október 22. ) a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) Termékszabályozás Banán 2257/94/EK rendelet A többi termékspecifikus elıírás a 1221/2008/EK rendeletben 2. Élelmiszerbiztonsági követelmények 2.1. Általános szabályok Higiénia Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról. Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredető élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról. Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredető élelmiszerek hatósági ellenırzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról. A Bizottság 1688/2005/EK rendelete a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról A Bizottság 2074/2005/EK rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenırzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettıl való eltérésrıl, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról A Bizottság 2075/2005/EK rendelete a húsban elıforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról A Bizottság 1161/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a vágóhidakat üzemeltetı élelmiszer-ipari vállalkozók számára nyújtandó, élelmiszerláncra vonatkozó információk tekintetében történı módosításáról 13

14 A Bizottság 1162/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról. Hatályos /2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredető élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról. Mód: 2/2007. FVM r., 141/2009 FVM 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM rendelet az állati eredető élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történı élelmiszer elıálításának élelmiszerhigiéniai feltételeirıl. Módosítás: 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszerelıállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszerhigiéniai felételeirıl. Módosítás: 16/2008, (II. 15) FVM-SZMM r 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM rendelet a kistermelıi élelmiszertermelés, -elıállítás és értékesítés feltételeirıl Módosítás: 68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM egy. r. MÉ 2-1/1969 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Higiéniai útmutatók megtalálhatók az FVM honlapján Nemzeti: Közösségi: EüM Közlönyben rendszeresen közzétételre kerül a megfelelınek minısített tisztítószerek, fertıtlenítıszerek, kenıanyagok jegyzéke. A legutolsó lista megjelent az EüM Közlöny ez évi 3. számában (2010. február 9.). Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon tisztítószerek jegyzékérıl, melyeket az OÉTI január 1. és december 31. között szakvéleményezett, és az élelmiszer-elıállítás területén történı felhasználásra megfelelınek talált. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon biocid termékek (fertıtlenítıszerek) jegyzékérıl, melyeket az OÉTI január 1. és december 31. között szakvéleményezett, és az élelmiszer-elıállítás területén történı felhasználásra megfelelınek talált. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon kenıanyagok jegyzékérıl, melyeket az OÉTI január 1. és december 31. között szakvéleményezett, és az élelmiszer-elıállítás területén történı felhasználásra megfelelınek talált. Új élelmiszer Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete az új élelmiszerekrıl és az új élelmiszerösszetevıkrıl Módosítás: 1829/2003/EK rendelet; 1882/2003/EK rendelet Engedélyezett, bejelentett új élelmiszerekrıl, az új élelmiszer katalógusról teljeskörő inforrmáció található: OÉTI honlapja is kimerítıen foglalkozik az új élelmiszerekkel GMO élelmiszerek évi XXVII. tv a géntechnológiai tevékenységrıl 20/2000. (VIII. 15.) KöM rendelete a géntechnológiai tevékenységrıl szóló évi XXVII. törvény 4. - ának (1)-(4) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban szakhatóságként közremőködı szerv kijelölésérıl Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekrıl és takarmányokról Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetıségérıl és címkézésérıl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbıl elıállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetıségérıl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 14

15 A Bizottság 641/2004/EK rendelete az 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létezı termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvezı eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történı végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról. A Bizottság 2008/289/EK határozata (2008. április 3.) a rizstermékekben elıforduló, nem engedélyezett, genetikailag módosított Bt 63 szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekrıl 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérıl, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról 111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM rendelet a géntechnológiai módosításnak tekintendı, valamint annak nem minısülı eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenırzésére jogosult hatóságokról 128/2003. (XII. 19.) FVM rendelet a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezı Bizottság szervezetérıl és mőködésérıl 138/2004. (IX. 23.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM rendelet a mezıgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat GMO stratégia 86/2006. (XII. 23.) FVM r. a géntechnológiával módosított, a hagyományos valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztésérıl. 80/2007 (VIII. 2.) FVM-GKM-EüM-SZMM r. az egyes rizstermékek behozataláról és forgalomba hozataláról GMO engedélyezésekrıl teljeskörő információ található: A termékekre vonatkozó specifikus szabályok Adalékanyagok Az Európai Parlament és a Tanács 1331/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszeradalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról Az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekrıl, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról ( Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszeradalékanyagokról Helyesbítés az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL szám) Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezı élelmiszerösszetevıkrıl, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról MÉ /35 Az élelmiszerekben használható édesítıszerek - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /36 Az élelmiszerekben használható színezékek - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /2 Az édesítıszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /60 Az élelmiszerekben használható édesítıszerek tisztasági követelményei- hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /84 A színezékeken és édesítıszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra tisztasági követelményei - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /128 Az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményei - hatályba helyezte a 152/2009. FVM rendelet MÉ /344 Az élelmiszerek elıállítása során felhasználható extrakciós oldószerek A Bizottság 2008/448/EK határozata (2008. május 23.) a nitrit egyes húskészítményekhez történı hozzáadásával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekrıl (az értesítés a C(2008) számú dokumentummal történt) 15

16 Aromák MÉ /388 Az élelmiszerekben használható aromaanyagok és az elıállításukra szolgáló nyersanyagok hatályos január 20-ig Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra kerülı füstaromákról Az Európai Parlament és a Tanács 2232/96/EK rendelete (1996. október 28.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról A Bizottság 1999/217/EK határozata (1999. február 23.) október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásának elfogadásáról Módosítás: 2009/163/EK határozat Aromaregiszter: a Bizottság 1999/217/EK határozata Ivóvíz 201/2001. (X. 25.) Korm rendelet az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl Ionizáló energiával kezelt élelmiszerek MÉ /2 Az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelési szabályai MÉ /1979 Az élelmiszer besugárzó létesítmények ajánlott mőködési szabályzata Vegyi Szennyezettség A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben elıforduló egyes szennyezı anyagok felsı határértékeinek meghatározásáról Módosítás: A Bizottság 105/2010/EU rendelete (2010. február 5.) az élelmiszerekben elıforduló egyes szennyezı anyagok felsı határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek az ochratoxin-a tekintetében történı módosításáról hatályba lép : március 2. 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetı mértékérıl 4/2008. (I. 12.) FVM rendelet bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való szennyezıdés kockázata miatti különleges feltételekrıl 106/2008. (VIII. 22.) FVM r. Bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való szennyezıdésének kockázata miatti különleges feltételekrıl szóló 4/2008 (I.12.) FVM rendelet módosításáról Mikrobiológia A Bizottság 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól. 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben elıforduló mikrobiológiai szennyezıdések megengedhetı mértékérıl Radiológia A Tanács 3954/87 EURATOM rendelete a nukleáris balesetet, vagy bármely más radiológiai veszélyhelyzetet követıen az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedhetı mértékeinek megállapításáról Állatgyógyszer A Tanács 2377/90/EGK rendelete az állati eredető élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról Hatályon kívül helyezte a 470/2009/EK r., de a mellékleteket még alkalmazni kell Az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredető élelmiszerekben elıforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról. Hatálybalépés:

17 Növényvédıszer Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredető élelmiszerekben és takarmányokban illetve azok felületén található megengedett növényvédıszer-maradékok határértékérıl Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédı szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezésérıl 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék mértékérıl 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az állati eredető élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid maradék megengedett legmagasabb értékérıl 104/2008. (VIII. 14.) FVM EüM r. az állati eredető élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetı mértékérıl szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Csomagolóanyagok, csomagolás Az Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérıl A Bizottság 1895/2005/EK rendelete (2005. november 18.) egyes epoxiszármazékok élelmiszerrel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokban és tárgyakban való felhasználásának korlátozásáról A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról A Bizottság 372/2007/EK rendelete ( április 2. ) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı, a fedelek tömítéseiben található lágyítószerek átmeneti kioldódási határértékeinek megállapításáról A Bizottság 282/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı, újrafeldolgozott mőanyagokról és mőanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról A Bizottság 450/2009/EK rendelete (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról A Bizottság 975/2009/EK rendelete (2009. október 19.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı mőanyagokról és mőanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról ( 1/2010. (I: 8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeirıl. Hatályba lép április 29. Magyar Élelmiszerkönyv MÉ /142 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı vinil-klorid monomert tartalmazó anyagokkal és tárgyakkal szemben támasztott minıségi követelmények MÉ /10 AZ élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı regenerált cellulózfilmek MÉ /766 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagok és tárgyak vinil-klorid monomer tartalmának meghatározása MÉ /432 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı anyagokból és tárgyakból az élelmiszerekbe kioldódó vinil-klorid mennyiségének meghatározása MÉ /711 Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag tárgyak komponenseinek kioldódási vizsgálatai MÉ /500 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı kerámiatárgyak MÉ /72 Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag eszközök minıségi követelményei MÉ /79 Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag eszközök minıségi követelményeirıl szóló /72 elıírás módosításáról MÉ /19 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag tárgyak minıségi követelményeirıl szóló /72 számú elıírás és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı mőanyagok és mőanyag tárgyak komponenseinek kioldási vizsgálatairól szóló /711 számú elıírás módosításáról MÉ /39 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerően érintkezésbe kerülı mőanyagokról és mőanyag tárgyakról szóló /72/EK elıírás módosításáról 17

18 3. Vizsgálati módszerek A Bizottság 2568/91 rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzıirıl és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekrıl A Bizottság 558/93/EGK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekben található száraz oldható szermaradvány mérésének refraktometrikus módszerérıl, az 543/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérıl és a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról A Bizottság 2870/2000/EK rendelete a szeszesitalok elemzésére vonatkozó közösségi referenciamódszerek megállapításáról. A Bizottság 2004/2002/EK rendelete az egyes sertéshúskészítmények hús- és zsírtartalmának meghatározására szolgáló eljárásról A Bizottság 37/2005/EK rendelete (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hımérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történı ellenırzésérıl A Bizottság 401/2006/EK rendelete az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenırzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról A Bizottság 627/2006/EK rendelete (2006. április 21.) a 2065/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsıdleges füstölési termékek mintavételének, azonosításának és jellemzésének validált vizsgálati módszere tekintetében történı végrehajtásáról A Bizottság 1882/2006/EK rendelete (2006. december 19.) egyes élelmiszerek nitráttartalmának hatósági ellenırzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról A Bizottság 1883/2006/EK rendelete (2006. december 19.) egyes élelmiszerek dioxin- és dioxinszerő PCB-tartalmának hatósági ellenırzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról A Bizottság 333/2007/EK rendelete (2007. március 28. ) az élelmiszerek ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen vegyületben lévı ón-, 3-MCPD- és benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenırzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról A Bizottság 273/2008/EK rendelete (2008. március 5.) a tej és tejtermékek elemzési és minıségértékelési módszerei tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 16/2008. (II. 15.) FVM SZMM e. r. A nyers tej vizsgálatáról Magyar Élelmiszerkönyv MÉ /2 A gyorsfagyasztott élelmiszerek hımérsékletének hatósági ellenırzésére vonatkozó mintavételi eljárás és vizsgálati módszer MÉ /766 elıírás Az etilalkohol víz elegyek alkoholtartalmának meghatározásához szükséges táblázat MÉ /796 elıírás A cukortermékek vizsgálati módszerei MÉ /1067 elıírás Sőrített tej és tejporfélék vizsgálata MÉ /891 elıírás Étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült élelmiszerek erukasav tartalmának meghatározási módszere MÉ /503 elıírás Étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszerei MÉ /424 elıírás Az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszerei MÉ /524 elıírás Sőrített tej és tejporfélék mintavételi módszerei MÉ /180 elıírás A nyers- és a hıkezelt tej vizsgálati módszerei MÉ /608 elıírás A közvetlen emberi fogyasztásra szánt, hıkezelt tej vizsgálati módszerei MÉ /149 elıírás Bizonyos halak és haltermékek összes illó-bázikus nitrogéntartalmának (TVB-N) határértékei és meghatározási módszerei MÉ 3-2-1/2002 irányelv Mezıgazdasági eredető etil-alkohol vizsgálati módszerei MÉ 3-2-1/2004 irányelv A nyers tej árkonzekvens minısítésének vizsgálati módszerei MÉ /1 irányelv Élelmiszerek összes élelmi (diétás) rosttartalmának a meghatározása enzimes gravimetriás módszerrel MÉ /1 Méz mintavételi és vizsgálati módszerek 1. kiadás,

19 4. Egészségvédelmi szabályok 4.1. Általános szabályok Egészségügy évi CLIV. tv. az egészségügyrıl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredető megbetegedések esetén követendı eljárásról 4.2. A termékekre vonatkozó specifikus szabályok Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, étrend-kiegészítık 36/2004. (IV. 26) ESZCSM rendelet Különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl Módosítás: 12/2007. (III. 6.) EüM r., 23/2008. (V.30.) EüM r., 41/2009. (XI. 23.) EüM r., 53/2009. (XII. 30.) EüM r. A Bizottság 41/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a lisztérzékenységben szenvedıknek szánt élelmiszerek összetételérıl és címkézésérıl Helyesbítés a lisztérzékenységben szenvedıknek szánt élelmiszerek összetételérıl és címkézésérıl szóló, január 20-i 41/2009/EK bizottsági rendelethez a teljes szöveg újrakiadása, HL 171. A Bizottság 953/2009/EK rendelete (2009. október 13.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelı anyagokról 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrıl Módosítás: 78/2004. (VIII. 27.) ESzCsM r.; 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. 12/2008. (III. 26.) EÜM r.; 20/2008 EüM r. 35/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet Csecsemık és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek 20/2008. (V. 14.) EüM r. Az anyatej-helyettesítı és anyatej-kiegészítı tápszerrıl Módosítás: 41/2009. (XI. 23.) EüM r. A Bizottság 1609/2006/EK rendelete (2006. október 27.) tehéntejfehérjébıl származó tejsavófehérjehidrolizátumokon alapuló anyatej-helyettesítı tápszerek forgalomba hozatalának kétéves idıtartamra történı engedélyezésérıl A Bizottság 1243/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének módosításáról bizonyos anyatej-helyettesítı tápszerek összetételi követelményeire vonatkozóan 27/2004. (IV. 24) ESZCSM rendelet Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek Módosítás: 43/2007. (IX. 19.) EüM r. 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet Étrend kiegészítık Módosítás: 86/2004. (X. 1.) ESzCsM r.; 29/2007. (VI. 18.) EüM r.; 12/2008. (III. 26.) EÜM r. (technikai módosítások) A Bizottság 1170/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítıkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok, valamint ezek formái listáinak tekintetében történı módosításáról Étrend-kiegészítıkben alkalmazásra nem javasolt (ún. negatív) növények listája OÉTI hírek, aktualitások oldalán 19

20 Tápérték jelölés, tápanyag összetételre vonatkozó állítások, vitaminozott élelmiszerek MÉ /496 Az élelmiszerek tápérték jelölése módosult a 152/2009. FVM rendelettel Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról Módosítás: 107/2008/EK; 109/2008/EK r; 116/2010/EU rendelete (2010. február 9.) (tápanyag-összetételre vonatkozó állítások módosítása)- hatályba lép: március 2. A Bizottság 353/2008/EK rendelete az 1924/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében elıírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról Módosítás: 1169/2009/EK r. OÉTI tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások nemzeti alaplista tervezet Az OÉTI hírek, aktualitások oldalán Útmutató a 1924/2006/EK r. alkalmazásáról Bizottság december 14. Megtalálható az FVM honlapján is magyarul: Állítások engedélyezése-elutasítása A Bizottság 983/2009/EK rendelete (2009. október 21.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésérıl, illetve a gyermekek fejlıdésérıl és egészségérıl szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésérıl, illetve engedélyezésének elutasításáról A Bizottság 984/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az élelmiszerrel kapcsolatos, a nem betegségek kockázatának csökkentésével, illetve a gyermekek fejlıdésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról A Bizottság 1024/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a betegségek kockázatának csökkentésérıl, illetve a gyermekek fejlıdésérıl és egészségérıl szóló, élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésérıl és engedélyezésük elutasításáról A Bizottság 1025/2009/EK rendelete (2009. október 29.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlıdésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról A Bizottság 1167/2009/EK rendelete (2009. november 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlıdésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról Bizottság 1168/2009/EK rendelete (2009. november 30.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlıdésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról A Bizottság 2009/980/EU határozata (2009. december 17.) a vízben oldódó paradicsomsőrítménynek a trombocita-aggregációra gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésérıl, valamint az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a védett adatok védelmének biztosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történı hozzáadásáról Módosítás:108/2008/EK r., 1170/2009//EK r. Dúsított élelmiszerekrıl bıvebb információ található az OÉTIoldalán: Gomba Gombára vonatkozó rendeletek hatálytalanok lettek!! 20

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos

Részletesebben

MMK Erdészeti, Faipari, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tagozat SEGÉDLET. az élelmiszeripari szakértők és tervezők részére

MMK Erdészeti, Faipari, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tagozat SEGÉDLET. az élelmiszeripari szakértők és tervezők részére MMK Erdészeti, Faipari, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tagozat SEGÉDLET az élelmiszeripari szakértők és tervezők részére a hatályos jogszabályok alapján történő továbbképzéshez 2007. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2013. Bevezetés Az élelmiszerek ipari méretű előállítása és

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet. az élelmiszerek jelölésérıl

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet. az élelmiszerek jelölésérıl 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérıl Az élelmiszerekrıl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 12., csütörtök. Tartalomjegyzék. 152/2009. (XI. 12.

MAGYAR KÖZLÖNY. 158. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 12., csütörtök. Tartalomjegyzék. 152/2009. (XI. 12. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 12., csütörtök 158. szám jegyzék 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 16/2009. (XI. 12.) HM IRM együttes rendelet 29/2009. (XI. 12.) NFGM

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya Page 1 of 13 A jogszabály mai napon hatályos állapota 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon

3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon 3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon Az Európai Unió 1 hulladékkal kapcsolatos szabályozásának jogforrásai csakúgy,

Részletesebben

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Részletesebben

!!!MUNKAANYAG!!! Vendéglátás. Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató. A 2012. 01.05.-ei állapotban. TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277

!!!MUNKAANYAG!!! Vendéglátás. Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató. A 2012. 01.05.-ei állapotban. TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277 TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277!!!MUNKAANYAG!!! A 2012. 01.05.-ei állapotban Vendéglátás Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató Készítette: Munkapéldány: 2012. január 5. HOZZÁSZÓLÁSI

Részletesebben

Oldal / Page CONTENTS TARTALOM

Oldal / Page CONTENTS TARTALOM TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Élelmiszer-biztonság Magyarországon prof. dr. Biacs Péter Az élelmiszer-biztonság rendszere Magyarországon a csatlakozás után dr. Fazekas Éva Az

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI FŐOSZTÁLY ÚTMUTATÓ Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához 1. kiadás 2012. december

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1

2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1 2006R1925 HU 21.12.2009 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1925/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei

Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei Alsóörs, 2015 03 31 Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók

Részletesebben

A hulladék hasznosításának jogi szabályozása

A hulladék hasznosításának jogi szabályozása SOILUTIL Konferencia Talajjavítás hulladékokkal A hulladék hasznosításának jogi szabályozása Prof. Dr. Bándi Gyula az EU környezetjog Jean Monnet professzora, PPKE JÁK BMGE, 2013. november 13. Mottó A

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/027-64/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Réczicza White & Case LLp Ügyvédi Iroda által képviselt Nu Skin Eastern Europe Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

2010. JANUÁR 1. 2014. DECEMBER 31.

2010. JANUÁR 1. 2014. DECEMBER 31. INTEGRÁLT TÖBBÉVES NEMZETI ELLENŐRZÉSI TERV MAGYARORSZÁG 2010. JANUÁR 1. 2014. DECEMBER 31. 2. KIADÁS ITNET 2010-14 Magyarország VM MgSzH www.vm.gov.hu www.mgszh.gov.hu ITNET 2010-14 (2. kiadás) Magyarország

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLVII. kötetérõl Az élelmiszerbiztonság

Részletesebben

Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes

Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes 1 Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes Írta: Dr. Horacsek Márta, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest 2 TARTALOMJEGYZÉK E l ı s z ó... 3 I. Mi

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. -a (6) bekezdésének

Részletesebben

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére Szabadkai Andrea Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 2011-ben Magyarország lesz az EU soros elnöke. Az elnökségi periódus kommunikált prioritásai között találjuk a kulturális sokszínőséget

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben