SUCCEED Kick-Off-Konferenz / Kick Off konferenciára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUCCEED Kick-Off-Konferenz / Kick Off konferenciára"

Átírás

1 SUCCEED Kick-Off-Konferenz / Kick Off konferenciára Erfolgreiche Betriebsübergabe im Familienunternehmen / Sikeres cégátadás családi vállalkozásokban Der Wert des Familienbetriebs - Zwischen Emotionen und Fakten. / A családi vállalkozás értéke érzelmek és tények tükrében , Fürstenfeld

2 Programm / Program Eröffnung und Einleitung / Megnyitó és bevezetés Die Bedeutung des Themas Betriebsübergabe von Familienunternehmen aus Sicht der Regionen Fürstenfeld und Oststeiermark / A családi vállalkozások átadásának jelentősége Fürstenfeld és Kelet- Stájerország szemszögéből Betriebsnachfolge in der Steiermark / Cégutódlás Stájerországban SUCCEED Das Projekt / A project Überblick über die kostenlosen SUCCEED - Trainings und Coachings ab November 2013 / A Novemberétől kezdődő SUCCEED tréning és coaching áttekintése Podiumsdiskussion - Familien denken in Generationen / Pódiumbeszélgetés - A család generációkban gondolkodik Die Motivation, die Nachfolge anzutreten / Az utódlás mögötti motiváció Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Die Möglichkeiten der Entwicklung / A fejlődés lehetőségei Pause / Szünet Fachvorträge / Szakmai előadások Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Der emotionale Unternehmenswert / Az emocionális vállalati érték Der darstellbare Unternehmenswert / Az ábrázolható vállalati érték Abschluss / Zárszó 2

3 Die Bedeutung des Themas Betriebsübergabe von Familienunternehmen aus Sicht der Regionen Fürstenfeld und Oststeiermark / A családi vállalkozások átadásának jelentősége Fürstenfeld és Kelet- Stájerország szemszögéből Werner Gutzwar Bgm. Stadtgemeinde Fürstenfeld / pm. Fürstenfeld LAbg. Hubert Lang Vorsitzender Regionalmanagement Oststeiermark / elnöke LAbg. Wolfgang Böhmer Stv. Vorsitzender Regionalmanagement Oststeiermark / elnökhelyettes 3

4 Betriebsnachfolge in der Steiermark / Cégutódlás Stájerországban Mag. Karlheinz Uhl Task Consulting, Sprecher Experts Group Übergabe Consultants WKO Steiermark / KIK Stájerország szóvivője 4

5 Herausforderungen / Keretfeltételek Bis 2021 stehen in Österreich mehr als Betriebe zur Übergabe an (ohne EPU und Banken) / 2011-ig Ausztriában több mint vállalkozás vár átadásra (bankokat és egyszemélyes cégeket nem számítva) In der Steiermark sind es mehr als / Ez a szám Stájerországban több mint Betreut werden die Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftskammer Steiermark durch: / A vállalkozásokat a stájer kereskedelmi kamara égiszén belül támogatja a: das Projekt FOLLOW ME / FOLLOW ME projekt die Experts Group Übergabe Consultants / Experts Group Übergabe Consultants 5

6 Betroffene Beschäftigte / Érintett foglalkoztatottak 6

7 Herausforderungen / Kihívások Der Markt verändert sich immer rascher / A piac egyre gyorsabban változik Die Finanzierung von Familienbetrieben wird durch Basel III nicht gerade erleichtert / A Basel III nem igazán könnyíti meg a családi vállalkozások finanszírozását Nur mehr knapp die Hälfte der Übergaben erfolgt innerhalb der Familie / Az átadások alig fele történik családon belül Familienbetriebe als Rückgrat der Wirtschaft müssen gestärkt werden. / Meg kell erősíteni a családi vállalkozásokat, mert ők a gazdaság gerince. 7

8 SUCCEED Das Projekt / András Nagy A project ZMVA - Stiftung für Unternehmensförderung, HU, Leadpartner / ZMVA Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, HU, Leadpartner 8

9 SUCCEED A SUCCEED projekt az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG Határon Átnyúló Együttműködési Program program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával Magyarország és Stájerország társfinanszírozásával valósul meg. Das Projekt SUCCEED wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich- Ungarn durch die Förderung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und durch die Kofinanzierung des Staates Ungarn und des Landes Steiermark umgesetzt. 9

10 SUCCEED A projekt időtartama: A projekt címe: A generációkon átívelő családi vállalkozások fenntartható fejlődésének javítása az osztrák-magyar határ menti régióban Die Dauer des Projekts: Der Titel des Projekts: Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung der Familienunternehmen mit mehreren Generationen in der österreich-ungarischen Grenzregion 10

11 Projektpartnerek Lp- Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány PP1 - EU Regionalmanagement Oststeiermark (RMO) Verein zur Förderung der Regionalentwicklung PP2 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 11

12 Kiinduló helyzet/ Ausgangslage Mára a családi vállalkozásokat alapító generáció elérte vagy hamarosan eléri a nyugdíjas kort. Ebben a helyzetben az utódlásból adódó problémák megoldására megoldási lehetőséget kínálunk fel, melynek során a legjobb gyakorlatok is megismerhetők. Die Gründungsgeneration der Familienunternehmen hat das Pensionsalter schon erreicht oder wird es bald erreichen. Zur Lösung der Probleme aus der Nachfolge bieten wir Lernmöglichkeiten an, wobei auch Best Practice Beispiele bearbeitet werden. 12

13 Célcsoportok/ Zielgruppen Célcsoport az AT-HU határ menti régió családi vállalkozásai,ahol a vezető minimum 50 éves,alkalmazottainak száma pedig nem éri el a 250 főt. A KMU FORSCHUNG AT becslése szerint között mintegy osztrák kis-és középvállalkozás kerül majd szembe azzal a kihívással,hogy a vállalkozását át kell adnia. Zielgruppen sind die Familienunternehmen der AT-HU Grenzregion,wo die Führungsperson mindestens 50 Jahre alt ist und die Anzahl der Mitarbeiter weniger als 250 ist. Nach der Schätzung von KMU FORSCHUNG werden etwa KMUs in AT zwischen damit konfrontiert,dass sie ihre Unternehmen übergeben müssen. 13

14 Nyilvánosság/ Öffentlichkeitsarbeit A nyitó konferenciára az AT-HU határmenti családi vállalkozások tulajdonosait,potenciális utódait hívtuk meg. A megvalósítandó képzések valamint a tapasztalatcserék fontosságát a családi vállalkozások elöregedésével és fenntartható fejlődésével foglalkozó szakértők előadásai támasztják alá. Az itt formálódó informális innovációs közösségek által a régión belül tevékenykedő családi vállalkozások együtt tudnak működni,lerövidítve ezzel az innovációs folyamatokat Auf die Kick-Off Veranstaltung werden die Eigentümer,die potentiellen Nachfolger der Familienunternehmen in der Grenzregion eingeladen. Die Vorträge der sich mit der Veralterung und der nachhaltigen Entwicklung der Familienunternehmen beschäftigenden Experten untermauern die Wichtigkeit der umzusetzenden Trainings&der Erfahrungsaustauschen. Durch die sich hier bildenden informellen innovativen Gemeinschaften können die Familienunternehmen in der Region zusammenarbeiten,womit auch die Innovationsprozesse abgekürzt werden können. 14

15 Nyilvánosság/ Öffentlichkeitsarbeit Kimenetek/Output fő részvétele a konferenciákon; web2 alapú interaktív projekt honlap:jelentés az aktivitásról,a tudásgyarapodási tevékenységekről; 40 regisztrált felhasználó; elemzés a felhasznált tartalomról,időről; hozzászólások gyűjteménye. Ergebnisse/Output Teilnahme von je 70 Teilnehmern an den Konferenzen; Interaktive projekt website : Bericht über die Aktivitäten,über die Tätigkeiten des Wissenswachstums; 40 registrierte Benutzer; Analyse der verwendeten Inhalte und des Zeitverbrauches; Sammlung der Diskussionsbeiträge. 15

16 Piackutatás/ Marktforschung A piackutatás két részletben valósul meg 1.fazis: valamennyi érintett felkutatása a konferenciára és a képzésre 2.fazis:a potenciális érdeklődők coachingra való kiválasztása a képzésen résztvevőkből. Die Marktforschung wird in 2 Schritten realisiert: 1.Phase: Alle Betroffenen werden identifiziert&auf die Konferenz&das Training eingeladen 2.Phase: Die potentiellen Interessenten werden aus den Trainingsteilnehmern für die Coachings ausgewählt. 16

17 Piackutatás/ Marktforschung Kimenetek/outputok A tevékenység első szakaszában (megvalósítás hónapja - piackutatás képzésre) 80 családi vállalkozás kiválasztására (40 magyar - 40 osztrák oldalon) kerül sor. A második szakaszban (megvalósítás honapja - piackutatás coachra) a partnerek kiválasztják azt a 4 (2 magyar- 2 osztrák) vállalkozást, akiknél az üzleti coaching folyamatát követjük nyomon. Ergebnisse /Output In der ersten Phase der Umsetzung (Monate der Umsetzung) werden 80 Familienunternehmen (40 in AT, 40 in HU) identifiziert. In der zweiten Phase (Monate 9-10 der Umsetzung Marktforschung für Coach) wählen die Partner 4 Unternehmen (je 2 Unternehmen in AT und in HU) aus, bei denen der Prozess von Businesscoaching nachvollgezogen wird. 17

18 Tananyagfejlesztés/ Lehrplanentwicklung A képzési programokhoz saját tananyagokat dolgozunk ki,melyek a határmenti régiókban lévő családi vállalkozások helyzetét,sajátosságait is kiemelten figyelembe veszik. A családi vállalkozás növekedésének alapkérdése,hogy mekkorára szeretne nőni. Azokat a víziókat vizsgáljuk,melyekben a növekedés a kisvállalkozás határán marad. Für die Trainingsprogramme werden eigene Lerninhalte ausgearbeitet,die auch die Situationen und die Spezialitäten der Familienunternehmen in der Region berücksichtigen. Eine Frage für ein FU ist,wie groß es wachsen möchte. Die Visionen werden geprüft,in denen das Wachstum noch unter der Grenze eines Kleinunternehmens bleibt. 18

19 Tananyagfejlesztés/ Lehrplanentwicklung Kimenetek/output 1 tudástérkép, mely a kulcsfogalmak egymáshoz való kapcsolatával bemutatja a modul új tudásanyagát 1 tudásbázison alapuló döntési modell, mely a modul tudásanyagára építve a döntési helyzetekből való kiutakat írja 4 oldal írott tananyag, mely tartalmazza a témához kapcsolódó fogalmak leírását és az elérhető forrásokat is Ergebnisse/Output 1 Wissenslandkarte, welche die neuen Lerninhalte des Moduls mittels Verbindung der Schlüsselbegriffe zueinander darstellt 1 Entscheidungsmodell, basierend auf der Wissensbasis, das die Wege aus den Entscheidungssituationen aufgrund des Wissensmaterials des Moduls darstellt 4 seitiger Lernstoff, der auch die mit dem Thema verbundenen Definitionen und die zugänglichen Quellen beinhaltet 19

20 Tananyagfejlesztés/ Lehrplanentwicklung Kimenetek/output 15 dia, melyre a képzések előadásai épülnek 1 összegző tudástérkép, mely a kulcsfogalmakon keresztül megmutatja a modulok egymáshoz való kapcsolódását Ergebnisse /Output 15 Slides als Grundlage der Vorträge 1 zusammenfassende Wissenslandkarte, die Anknüpfung der Module über die Schlüsselbegriffe darstellt. 20

21 Esettanulmányok kidolgozása/ Erarbeitung der Fallstudie A korszerű képzések, és a kifejezetten tudásmegosztást célzó rendszerek tartalmai (tananyagai) nem előre megírt egyetlen igazságot hirdető dokumentumok, hanem a témához kapcsolódó kulcsfogalmak mentén, mint pl. élmény-munka, élményalapú innováció, lojalitás stb. Az esettanulmányok részeként modulonként best practisek is feltüntetésre, megvitatására kerülnek a későbbi képzések során. Die Inhalten (Lerninhalten) der modernen Trainings sowie der Systeme ausdrücklich für Wissensteilung sind keine vorgeschriebenen, die absolute Wahrheit verkündenden Unterlagen,sondern entlang der themenspezifischen Schlüsselbegriffe,wie Erlebnis-Arbeit,Innovation auf Erlebnisbasis,Loyalität,usw. Als Teil der Fallstudien werden auch Best Practice Beispiele je nach Modulen bei den späteren Trainings vorgestellt und diskutiert. 21

22 Esettanulmányok kidolgozása/ Erarbeitung der Fallstudie Kimenetek/output Az esettanulmányok kidolgozása az osztrák partner feladata 4 oldalas esettanulmány 2 oldalas munkafüzet összesen: 36 oldalas tananyag (esettanulmányi összefoglaló) Ergebnisse /Output 4 seitige Fallstudie 2 seitiges Arbeitsheft Insgesamt ein Lernmaterial von 36 Seiten 22

23 Képzések/Workshopok Training A program 6 modulból épül fel,modulonként tartalmaz 2 nap ún. hagyományos képzést es ehhez kapcsolódva valósulhat meg az interaktív projekt honlapon az online hálózati tanulás. A képzési programok során egy új módszeren keresztül közvetítünk friss tudást a családi kisvállalkozások generációváltásának támogatására és az utána lehetséges fenntartható fejlődésre. Das Programm besteht aus 6 Modulen und jedes Modul beinhaltet ein zweitägiges sog.traditionelles Training und anschließend kann das E-Learning über das interaktive projekt website realisiert werden. Während der TP wird das frische Wissen über eine neue Methode für die Unterstützung des Generationswechsels der FU und für die mögliche nachhaltige Entwicklung vermittelt. 23

24 Képzések/Workshopok Training 6 modul (3 AT-3 HU) 1. A tapasztalat átadhatósága 2. Tehetség felismerhetősége és fejlesztése 3. Hálózati polgárok 4. Döntésképesség javítása üzleti coaching-gal 5. Élményalapú innováció 6. Üzleti tervezés A 6 hónapos képzés alatt végig szinkrontolmács biztosítja a kétnyelvűséget 6 Module (3 in AT, 3 in HU) 1. Möglichkeit der Erfahrungsübergabe 2. Erkennbarkeit und Entwicklung des Talents 3. Netzwerkbürger 4. Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit mittels Businesscoaching 5. Erfahrungsbasierende Innovation 6. Geschäftsplanung Während des 6 Monate Training wird die Zweisprachigkeit durch Simultanübersetzung sichergestellt. 24

25 CSALÁDI ÜZLETI COACHING FOLYAMATOK/ Coaching A projekt során kiválasztásra kerül 4 családi vállalkozás,melynek működését, a tulajdonos/vezető attitűdjének változását nyomon követjük. A kiválasztott 4 családi vállalkozás számára vállalkozásonként 4 nap üzleti coaching tevékenység,mely a generációváltással kapcsolatos döntési dilemmákra összpontosít. Im Laufe des Projektes werden 4 Familienunternehmen ausgewählt, derer Betriebe sowie die Änderung der Attitude des Eigentümers/der Führungsperson beobachtet werden. Die 4 ausgewählten Unternehmen erhalten 4x4 Tage Businesscoaching, der auf die Dilemmas und Probleme bzgl. Generationswechsel fokussiert. 25

26 CSALÁDI ÜZLETI COACHING FOLYAMATOK/ Coaching A coaching folyamatok dokumentálása alapján a generációváltást segítő gyakorlati kézikönyv összeállítása, 1. családi kisvállalkozások tulajdonos és/vagy vezetőváltásának gördülékennyé tétele 2. a generációkon átívelő családi vállalkozások felkészítése az átadásra, 3. az utódok felkészítése az átvételre, 4. tulajdonos és/vagy vezetőváltás után a vállalkozás fenntartható működésének biztosítása 5. családi kisvállalkozások versenyképességének javítása Aufgrund der Dokumente der Coaching-Prozesse wird ein Handbuch für Unterstützung des Generationswechsels zusammengestellt. 1. Der Eigentümer- und/oder Führungswechsel der Familienkleinunternehmen in der AT-HU Grenzregion reibungslos machen, 2. die Familienunternehmen mit mehreren Generationen auf die Übergabe vorbereiten, 3. die Nachfolger auf die Übernahme vorbereiten 4. Erfahrungsaustausch über den Generationswechsel und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens 5. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der FKU 26

27 Überblick über die kostenlosen SUCCEED - Trainings und Coachings ab November 2013 / A Novemberétől kezdődő SUCCEED tréning és coaching áttekintése Dr. Velencei Jolán außerordentliche Professorin für Unternehmensmanagement, Óbuda Universität, Budapest, HU und Senior business consultant / vállalti menedzsment szakértő, Óbudai Egyetem, szenior tanácsadó 27

28 A SUCCEED program áttekintése 28

29 Überblick über die Trainings und Coachings in SUCCEED 29

30 Podiumsdiskussion - Familien denken in Generationen / Pódiumbeszélgetés - A család generációkban gondolkodik Die Motivation, die Nachfolge anzutreten / Az utódlás mögötti motiváció Tina Eibisberger, Strobl Schotter- und Betonwerk / Strobl kavics és betonüzem, Weiz (AT) Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Alois Genser, Genser Reisen GmbH, Bad Gleichenberg (AT) Sieger-Betrieb Super.Nachfolger 2013! / Super.Nachfolger 2013 győztes vállalkozás! Die Möglichkeiten der Entwicklung / A fejlődés lehetőségei Franz-Xaver Rosmann, Rosmann Großküchen, Hartberg (AT) Moderation: DI. Birgit Mayer 30

31 PAUSE / Szünet 31

32 Fachvorträge / Szakmai előadások Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Dr. Velencei Jolán, außerordentliche Professorin für Unternehmensmanagement, Óbuda Universität, Budapest, HU und Senior business consultant / vállalti menedzsment szakértő, Óbudai Egyetem, szenior tanácsadó Der emotionale Unternehmenswert / Az emocionális vállalati érték Christine Hödlmayr-Gammer, BeziehungsWeise Business Der darstellbare Unternehmenswert / Az ábrázolható vállalati érték Mag. Karlheinz Uhl, Task Consulting, Sprecher Experts Group Übergabe Consultants WKO Steiermark / KIK Stájerország szóvivője 32

33 Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Dr. Velencei Jolán außerordentliche Professorin für Unternehmensmanagement, Óbuda Universität, Budapest, HU und Senior business consultant / vállalti menedzsment szakértő, Óbudai Egyetem, szenior tanácsadó 33

34 Fekete hattyú portfólió Schwarzer Schwan Portfolio Egy gazda portfóliója 1960-ban néhány csirke (kis kockázat) néhány nyúl (nagy kockázat) strucc (elképzelhetetlen) Das Portfolio eines Bauers im Jahr 1960 einige Hühner (kleines Risiko) einige Hasen (großes Risiko) Strauß (unvorstellbar) 34

35 jövőkép a nagy kép Zukunftsbild das große Bild Az összképből felismerhetők részletek, de részletekből nem rakható össze az egész. A termékportfólióhoz nélkülözhetetlen a nagy kép. Im Gesamtbild können die Einzelteile nicht erkannt werden, aber von den Einzelteilen kann die Ganzheit nicht zusammengefügt werden. Zu dem Produktportfolio ist das große Bild unentbehrlich. 35

36 lényeg Das Wesen Az utód belevág az elképzelhetetlen elképzelésekbe. talán sikeres lesz Der/die Nachfolger/in wagt die unvorstellbaren Vorstellungen umzusetzen. Vielleicht wird er/sie Erfolg haben 36

37 Der emotionale Unternehmenswert / Az emocionális vállalati érték Christine Hödlmayr-Gammer BeziehungsWeise Business 37

38 Der emotionale Unternehmenswert / Az emocionális vállalati érték Emotionen in der Übergabe von Familienunternehmen / A családi vállalkozások átadásakor szerepet játszó érzések Gefühl vs. Geschäft / Érzelmek vs. üzlet erfolgreiche Unternehmensübergaben / sikeres cégátadás Christine Hödlmayr-Gammer BeziehungsWeise Business 30. Oktober

39 Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Möglichkeit! / A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség! (Albert Einstein) 39

40 Kurz zu mir, Christine Hödlmayr-Gammer In ein klassisches Familienunternehmen hineingeboren, nach Schulausbildung (HAK) in den elterlichen Betrieb eingestiegen (Transportlogistik): learning by doing ; Möglichkeit, ein Unternehmen in allen Facetten kennenzulernen. Zuletzt Vorstand u.a. für das konzernweite Personal-, Organisations- und Kommunikationsmanagement verantwortlich. Mit November 2004 Wechsel in den Aufsichtsrat des Hödlmayr-Konzerns, seit Dezember 2011 Aufsichtsratsvorsitzende. Neben der beruflichen Laufbahn verschiedenste Ausbildungen im Bereich sozialer Kompetenz (NLP, Systemische Prinzipien, Charisma Trainer Training, verschiedenste Kommunikationsausbildungen). Seit 2006 Master in Coaching und lösungsorientiertem Management Gründung des Beratungsunternehmen BeziehungsWeise Business mit Schwerpunkt Begleitung von Betrieben in den verschiedensten, vor allem emotionalen Belangen (z.b. Übernahme- bzw. Nachfolgeregelung, Veränderungsprozess, Leadership) Weiters Mitarbeit in themenspezifischen Netzwerken (Familienunternehmen, soziale Kompetenz, Leadership). 40

41 Röviden rólam, Christine Hödlmayr-Gammer Klasszikus családi vállalkozásba született, iskolai tanulmányai (kereskedelmi iskola) beszállt a családi vállalkozásba (szállítmányozás logisztika): learning by doing ; lehetősége nyílt egy családi vállalkozást minden szinten megismerni. Legutóbb elnök, többek között felelős volt a személyi, szervezési és kommunikációs menedzsmentért novemberében a Hödlmayer konszern felügyelő tanácsának tagja, 2011 decembere óta a felügyelő tanács elnöke. Szakmai karrier mellett különböző képzések szociális kompetencia terén (NLP, szisztemikus elvek. Karizma képző képzés, különböző kommunikációs képzések) óta Coaching és megoldás-orientált menedzsment MSc ben megalapította a BeziehungsWeise Business tanácsadó céget, melynek fő célja a vállalkozások támogatása különböző, főleg emocionális, ügyekben (pl. átadás, utódlás szabályozása, változási folyamatok, Leadership) Továbbá együttműködik téma-specifikus hálózatokban (családi vállalkozások, szociális kompetencia, Leadership). 41

42 Das Familienunternehmen - System Familie ist mehr als System Familie plus System Unternehmen System Unternehmen System Vermögen Es entsteht etwas Neues! 42

43 A családi vállalkozás - Család rendszer Több mint a Család rendszer és a Vállalkozás rendszer Vállalkozás rendszer Vagyon rendszer Valami új alakul!

44 Einwirkende Kräfte anzustrebender SOLL-Zustand HARD FACTS Steuerlicher Aspekt Rechtlicher Aspekt Finanztechnischer Aspekt SOFT FACTS Organisatorischer Aspekt Emotionaler Aspekt 44

45 Ható erők elérendő kívánt állapot HARD TÉNYEZŐK Adóügyi aspektus Jogi aspektus Pénzügy-technikai aspektus SOFT TÉNYEZŐK Szervezési aspektus Emocionális aspektus

46 Einwirkende Kräfte leider sehr oft IST-Zustand 46

47 Ható erők sajnos nagyon gyakran a tényleges állapot

48 Die Familie als sozialer Raum Ziele / Aufgaben Sozialer Raum, das eigene Wesen zu entwickeln und in der Wirkung auf die Mitmenschen zu erproben 48

49 A család mint szociális tér Célok/feladatok Szociális tér, A saját lényünk fejlesztése és ennek próbára tétele az embertársakra gyakorolt hatásban

50 Die Familie in ihren Entwicklungsphasen Ablösung Unterscheidung Verbundenheit 50

51 A család a maga fejlődési fázisaiban Kiválás Megkülönböztetés Összetartozás

52 Generieren von Wertschöpfung Schaffen von Arbeitsplätzen Pflegen über ihre Systemgrenzen hinweg intensive komplexe Beziehungen mit ihrem Umfeld Das Unternehmen Ziele / Aufgaben Verdienen von Geld mit Hilfe investierten Kapitals Sind Subsysteme regionaler, nationaler oder globaler Wirtschaftssysteme Stillen von Marktbedürfnissen 52

53 Értékteremtés generálása Rendszerhatárain kívül is ápolni kell, intenzív, komplex kapcsolat a környezetével A vállalkozás regionális, nemzeti, vagy globális gazdasági rendszerek alrendszerei Munkahelyteremtés Célok/fela datok Piaci igények kielégítése Vpénzkeresés tőkebefektetéssel

54 Entwicklungsphasen eines Unternehmens Assoziationsphase Integrationsphase Pionierphase Differenzierungs- oder Organisations- phase 54

55 Vállalkozások fejlődési fázisai Asszociációs fázis Integrációs fázis Kezdő fázis Differenzierungs- Elkülönülési, vagy oder Organisations- szervezési phase fázis

56 Das Familienunternehmen Die Unternehmerfamilie ist unabhängig von der Gesellschaftsform und Betriebsgrösse ist mehrheitlich im Besitz einer oder mehrerer Familien Eigentümer haben entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens Strategische Entscheidungen liegen bei der Familie ist funktionenorientiert die Akteure sind austauschbar es herrschen klare Abläufe und Prozesse ist durch ein gemeinsames Unternehmen und Kapital verbunden fühlt sich für das Unternehmen verantwortlich und verbunden (auch ohne operative Tätigkeit) fühlt sich als Unternehmer nicht nur als Shareholder ist personenorientiert es herrscht Face-to-Face Kommunikation Beziehung ist unkündbar es herrscht ein emotionales Entlohnungssystem 56

57 A családi vállalkozás A vállalkozó család társasági formától és nagyságtól független nagyrészt egy, vagy több család tulajdonában van esetében a tulajdonosoknak döntő befolyása van a vállalkozás fejlődésére a család hoz stratégiai döntéseket funkcióorientált az érintettek cserélhetőek világos folyamatok vannak közös vállalkozás és tőke köti össze felelősnek érzi magát a vállalkozásért és kötődik ahhoz (operatív tevékenység nélkül is) vállalkozónak érzi magát nemcsak részvényesnek személyorientált Face-to-Face kommunikáció a kapcsolat felmondhatatlan érzelmi bérezési rendszer létezik

58 Der Übergeber traut den Übernehmer ehrlich zu, den Betrieb zu führen Für beide Seiten sind die Bedingungen für die Abgabe und die Übernahme emotional klar und rechtlich abgeklärt Übergeber trifft selbst die Entscheidung der Übergabe Für die MA wird die Übergabe durch den Übergeber spürbar Kriterien einer erfolgreichen Übergabe 58

59 Az átadó az átvevőről tényleg elhiszi, hogy vezetni tudja a vállalkozást Mindkét oldal számára emocionálisan világosak és jogilag tisztázottak az átadás-átvétel feltételei Az átadó maga hozza meg a döntést az átadásról Az alkalmazottak számára érezhetővé válik az átadás sikeres átadás feltételei

60 Schaffen von Regelmechanismen für Konfliktsituationen Entscheidende Fragen werden immer wieder gestellt und beantwortet Gemeinschaftsgefühl wird stetig gefördert Gute Kommunikation innerhalb der Familie Geregeltes Miteinander Familienkodex Kriterien einer erfolgreichen Übergabe 60

61 Sorsdöntő kérdéseket mindig feltesznek és megválaszolnak Konfliktushelyzetekre szabályozó mechanizmusok teremtése Folyamatosan erősödik az összetartozás érzése Megfelelő kommunikáció a családon belül Szabályozott együttlét családi kódex sikeres átadás feltételei

62 Erfolgreiche Übergabe Gerechtigkeit Fairness Verstehen Vertrauen INNERE BALANCE 62

63 Sikeres átadás Igazságosság Fairness Megértés Bizalom BELSŐ EGYENSÚLY

64 Wenn Übergabe und Übernahme schwer gelingen oder vorerst unmöglich sind, liegen die Gründe in zu großen Unterschieden in den Sichtweisen der Beteiligten. Das Festhalten an der eigenen Sichtweise führt zu Verhärtungen zu Standpunkten, mit der Zeit werden dem Gegenüber absichtliche Handlungen unterstellt. Die eigenen Positionen werden dann als die einzig Richtigen einzementiert, die der Anderen als absolut falsch. 64

65 Ha az átadás-átvétel nehezen sikerül, vagy elsőre lehetetlennek tűnik, akkor az okok az érintettek nézőpontjai közti túl nagy eltérésekben rejlenek. A saját nézőponthoz ragaszkodás az állásponthoz ragaszkodáshoz vezet, idővel pedig a másik féllel szemben felmerül a szándékosság vádja. A saját nézőpont így az egyetlen igazként betonozódik be, a másiké pedig teljesen tévessé válik.

66 Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man unterlässt. / Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg. Laotse 66

67 Der darstellbare Unternehmenswert - Werte, die in und außerhalb der Familie zählen / Az ábrázolható vállalati érték - Értékek, melyek a családban és azon kívül is fontosak Mag. Karlheinz Uhl Task Consulting, Sprecher Experts Group Übergabe Consultants WKO Steiermark / KIK Stájerország szóvivője 67

68 Der Unternehmenswert hat eine Bandbreite. / A vállalkozás értékének sávszélessége van. Der Unternehmenswert hängt vom Blickwinkel ab. / A vállalkozás értéke a nézőponttól függ. Sicht des Übergebers / Átadó szempontja Weiterführung der vorhandenen betrieblichen Struktur / Meglévő vállalati struktúrák folytatása Sicht des Nachfolgers / Utód szempontja Synergieeffekte, Erhöhung Marktanteile, geplante Expansion, Schließung von Teilbetrieben / Szinergiahatások, Piaci részesedés növekedése, Tervezett bővítés, Részüzemek bezárása 68

69 Gewinn / Nyereség gesetzlich definierte Größe: entspricht NICHT dem Entnahmebzw. Ausschüttungspotenzial / Törvényileg meghatározott mérték: NEM felel meg a kivételi-, illetve kifizetési potenciálnak bei Einzelunternehmen kein adäquater Unternehmerlohn enthalten / Egyéni vállalkozóknál nem tartalmazza a megfelelő vállalkozói bért Cash-Flow (an den Eigentümer) / Cash-Flow (a tulajdonos felé) nach Tilgung Fremdkapital, Investitionen / Idegen tőketartozás kifizetése után, befektetések Entnahme- bzw. Ausschüttungspotenzial für den Eigentümer / A tulajdonos számára kivételi-, illetve kifizetési potenciál 69

70 Welche Positionen haben eine Auswirkung auf zukünftige Rückflüsse? / Mely pozíciók hatnak a jövőbeni visszaforgatásra? Auf der Aktiv-Seite (Mittel-Verwendung) / Aktívák (eszközhasználat) Anlagevermögen / Befektetett eszközök Reinvestitionsbedarf? / Újrabefektetési igény? Vorräte / Készletek Forderungen /Követelések Ladenhüter? / Elfekvő készlet? Kundenstruktur? / Ügyfélszerkezet? Zahlungsmoral? / Fizetési morál? 70

71 Welche Positionen haben eine Auswirkung auf zukünftige Rückflüsse? / Mely pozíciók hatnak a jövőbeni visszaforgatásra? Auf der Passiv-Seite (Mittel-Herkunft) / Passzívák (eszközök eredete) Verbindlichkeiten / Kötelezettségek Kapitaltilgung zu Abschreibungen? / Tőketörlesztés a leíráshoz? Zinsleistungen verkraftbar? / Viselhető kamatok? Rückstellungen / Leírások Haftungen / Kezességek Ist eine betriebliche Rente für den Übereber geplant? / Az örökös kap vállalati nyugdíjat? 71

72 Welche Faktoren sind für den Unternehmenswert wichtig? / Melyek a vállalati értéket meghatározó tényezők? Kundenstamm / Ügyfélkör Marktstellung, Marktentwicklung / Piaci helyzet, piaci fejlődés Marke, Bekanntheit, Image / Márka, ismertség, imázs Produkte, Dienstleistungen / Termék, szolgáltatás Rechte, Verträge / Jogok, szerződések Mitarbeiter / Munkatársak Betriebsausstattung / Felszereltség 72

73 Verfahren zur Objektivierung / Tárgyilagossági eljárások Substanzwert (Liquidationswert) / Alapérték (likvidációs érték) Untergrenze für Unternehmenswert / Vállalat értékének alsó határa Substanzwert (Reproduktionswert) / Alapérték (reprodukciós érték) Verkehrswert (Zeitwert, Wiederbeschaffungswert) / Folyó piaci érték (időérték, újrabeszerzési érték) Ertragswert / Forgalmi érték zukünftige Rückflüsse (Gewinne) aus dem Unternehmen bestimmen den Wert / A vállalat jövőbeni visszaforgatásai (nyereségei) határozzák meg az értéket Mischverfahren / Vegyes eljárás zumeist für steuerliche Zwecke / Főleg adózási célokra 73

74 Abschluss / Zárszó DI. Christian Luttenberger, MMag. Harald Messner Regionalmanagement Oststeiermark / Energieregion Oststeiermark 74

75 Abschluss / Zárszó Trainings-Modul / Tréning modulok: 1. modul: Bei Interesse an Teilnahme bitte um Kontakt / Amennyiben érdekelné a részvétel, úgy adja meg elérhetőségeit Heute gleich hier bzw. noch diese Woche / Már ma és itt, ill. még a héten Kontakt / Elérhetőségeim Regionalmanagement Oststeiermark Energieregion Oststeiermark / +43 (0) / / 75

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Mehr Mehrwert muss her Interview mit Wirtschaftsstaatssekretär

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima magazin Német-Magyar Gazdaság Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rieund Han dels kam mer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

Részletesebben

Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés

Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Österreich Ungarn 2007-2013 Projektübersicht Arbeitsmarkt, Bildung, Qualifizierung Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Projekt

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi II. évfolyam, 1. szám 2010. szeptember Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi tervvel. (8. old.) Ein Schritt vorwärts.

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Közel 100 munkavállaló, több száz ügyfél, előadások tartása szakmai

Részletesebben

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 CBC Austria Hungary 2007-2013 FINANZHANDBUCH für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az Ausztria-Magyarország Határon

Részletesebben

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t 2 0 1 1 U n i Q A b i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t e l ő s z ó v o r w o r t e l ő s z ó v o r w o r t othmar Michl vezérigazgató generaldirektor Az

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

Im Rahmen des Projektes wurden

Im Rahmen des Projektes wurden 1 Német nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése pályázat keretében kompetencia alapú, moduláris szerkezetű tantárgyi programok készültek a német nemzetiségi köznevelési intézmények számára:

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés WOMIT MAN HEUT NOCH GELD VERDIENT A MAGYARORSZÁGI MICE-PIAC JELLEMZŐI

Részletesebben

GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk

GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk www.recom-huat.eu AT HU EUROPEAN UNION European Regional Development Fund PROJEKT & ÖTLET PROJEKT & IDEE Határok

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia Munkacsoportja készítette. Ez a brosúra

Részletesebben

Wir. machen Sie Fit. für Europa! Informationen. partner. zukünftige. Andrássy Universität Budapest

Wir. machen Sie Fit. für Europa! Informationen. partner. zukünftige. Andrássy Universität Budapest Wir machen Sie Fit für Europa! Informationen partner für zukünftige Andrássy Universität Budapest Andrássy Universität Budapest - Informationen für Partner Die Andrássy Universität Budapest wird von den

Részletesebben

eine broschüre für ungarische investoren

eine broschüre für ungarische investoren Invest in Austria Zukunftstiftung Tirol VÁllalkozzunk AusztriÁban! eine broschüre für ungarische investoren von für AUSTRIAN BUSINESS AGENCY Juni 2009 / 2009. június www.investinaustria.at Impressum /

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ Zrt. 2013 tél

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ Zrt. 2013 tél mert magazin 2013 / tél )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ Zrt. magazin 2013 tél Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2015 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! A 2016. évi adótörvény módosítások egy része már ismert. Körbejártuk

Részletesebben

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos » 11 Oldal» Seite» Nyílt nap Jánossomorján» Tag der offenen Tür in Jánossomorja A Leier cégcsoport 2005. évben megvásárolta a Frigyes laktanyát, hogy a mûemlék épületegyüttesbõl 25 milliárd» Vízióból valóság

Részletesebben

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest 2 / 2013 Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Részletesebben

TV-Werbeland Ungarn. MÁV-Privatisierung. EU-Kommissar Kovács: Verhaltenes Wachstum trotz Rabattschlacht. Fairer Steuerwettbewerb nützt allen

TV-Werbeland Ungarn. MÁV-Privatisierung. EU-Kommissar Kovács: Verhaltenes Wachstum trotz Rabattschlacht. Fairer Steuerwettbewerb nützt allen Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Werbeland Ungarn: Das Fernsehen nimmt heute nahezu die Hälfte aller Werbeeinnahmen in Ungarn ein, doch auch die Online-Werbung ist auf dem

Részletesebben

Üzleti jelentés Geschäftsbericht

Üzleti jelentés Geschäftsbericht Üzleti jelentés Geschäftsbericht 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. Die Versicherung einer neuen Generation. 20 éve Önökért! Seit 20 Jahren für Sie da! 3 Előszó Vorwort 4 UNIQA Európában

Részletesebben

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter press VI. évfolyam 1. szám 2008. szeptember EUROPAN 2008 díj Europaforum Burgenland Preis Europan 2008 folytatás a 3. oldalon

Részletesebben

Die vier globalen Player unter sich

Die vier globalen Player unter sich Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Bewegung auf dem Flughafen-Markt: Viele Airports in Ostmittel- und Südosteuropa stehen auf der Einkaufsliste der großen Betreiber. 1 Februar

Részletesebben