SUCCEED Kick-Off-Konferenz / Kick Off konferenciára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUCCEED Kick-Off-Konferenz / Kick Off konferenciára"

Átírás

1 SUCCEED Kick-Off-Konferenz / Kick Off konferenciára Erfolgreiche Betriebsübergabe im Familienunternehmen / Sikeres cégátadás családi vállalkozásokban Der Wert des Familienbetriebs - Zwischen Emotionen und Fakten. / A családi vállalkozás értéke érzelmek és tények tükrében , Fürstenfeld

2 Programm / Program Eröffnung und Einleitung / Megnyitó és bevezetés Die Bedeutung des Themas Betriebsübergabe von Familienunternehmen aus Sicht der Regionen Fürstenfeld und Oststeiermark / A családi vállalkozások átadásának jelentősége Fürstenfeld és Kelet- Stájerország szemszögéből Betriebsnachfolge in der Steiermark / Cégutódlás Stájerországban SUCCEED Das Projekt / A project Überblick über die kostenlosen SUCCEED - Trainings und Coachings ab November 2013 / A Novemberétől kezdődő SUCCEED tréning és coaching áttekintése Podiumsdiskussion - Familien denken in Generationen / Pódiumbeszélgetés - A család generációkban gondolkodik Die Motivation, die Nachfolge anzutreten / Az utódlás mögötti motiváció Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Die Möglichkeiten der Entwicklung / A fejlődés lehetőségei Pause / Szünet Fachvorträge / Szakmai előadások Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Der emotionale Unternehmenswert / Az emocionális vállalati érték Der darstellbare Unternehmenswert / Az ábrázolható vállalati érték Abschluss / Zárszó 2

3 Die Bedeutung des Themas Betriebsübergabe von Familienunternehmen aus Sicht der Regionen Fürstenfeld und Oststeiermark / A családi vállalkozások átadásának jelentősége Fürstenfeld és Kelet- Stájerország szemszögéből Werner Gutzwar Bgm. Stadtgemeinde Fürstenfeld / pm. Fürstenfeld LAbg. Hubert Lang Vorsitzender Regionalmanagement Oststeiermark / elnöke LAbg. Wolfgang Böhmer Stv. Vorsitzender Regionalmanagement Oststeiermark / elnökhelyettes 3

4 Betriebsnachfolge in der Steiermark / Cégutódlás Stájerországban Mag. Karlheinz Uhl Task Consulting, Sprecher Experts Group Übergabe Consultants WKO Steiermark / KIK Stájerország szóvivője 4

5 Herausforderungen / Keretfeltételek Bis 2021 stehen in Österreich mehr als Betriebe zur Übergabe an (ohne EPU und Banken) / 2011-ig Ausztriában több mint vállalkozás vár átadásra (bankokat és egyszemélyes cégeket nem számítva) In der Steiermark sind es mehr als / Ez a szám Stájerországban több mint Betreut werden die Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftskammer Steiermark durch: / A vállalkozásokat a stájer kereskedelmi kamara égiszén belül támogatja a: das Projekt FOLLOW ME / FOLLOW ME projekt die Experts Group Übergabe Consultants / Experts Group Übergabe Consultants 5

6 Betroffene Beschäftigte / Érintett foglalkoztatottak 6

7 Herausforderungen / Kihívások Der Markt verändert sich immer rascher / A piac egyre gyorsabban változik Die Finanzierung von Familienbetrieben wird durch Basel III nicht gerade erleichtert / A Basel III nem igazán könnyíti meg a családi vállalkozások finanszírozását Nur mehr knapp die Hälfte der Übergaben erfolgt innerhalb der Familie / Az átadások alig fele történik családon belül Familienbetriebe als Rückgrat der Wirtschaft müssen gestärkt werden. / Meg kell erősíteni a családi vállalkozásokat, mert ők a gazdaság gerince. 7

8 SUCCEED Das Projekt / András Nagy A project ZMVA - Stiftung für Unternehmensförderung, HU, Leadpartner / ZMVA Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, HU, Leadpartner 8

9 SUCCEED A SUCCEED projekt az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG Határon Átnyúló Együttműködési Program program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával Magyarország és Stájerország társfinanszírozásával valósul meg. Das Projekt SUCCEED wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich- Ungarn durch die Förderung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und durch die Kofinanzierung des Staates Ungarn und des Landes Steiermark umgesetzt. 9

10 SUCCEED A projekt időtartama: A projekt címe: A generációkon átívelő családi vállalkozások fenntartható fejlődésének javítása az osztrák-magyar határ menti régióban Die Dauer des Projekts: Der Titel des Projekts: Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung der Familienunternehmen mit mehreren Generationen in der österreich-ungarischen Grenzregion 10

11 Projektpartnerek Lp- Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány PP1 - EU Regionalmanagement Oststeiermark (RMO) Verein zur Förderung der Regionalentwicklung PP2 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 11

12 Kiinduló helyzet/ Ausgangslage Mára a családi vállalkozásokat alapító generáció elérte vagy hamarosan eléri a nyugdíjas kort. Ebben a helyzetben az utódlásból adódó problémák megoldására megoldási lehetőséget kínálunk fel, melynek során a legjobb gyakorlatok is megismerhetők. Die Gründungsgeneration der Familienunternehmen hat das Pensionsalter schon erreicht oder wird es bald erreichen. Zur Lösung der Probleme aus der Nachfolge bieten wir Lernmöglichkeiten an, wobei auch Best Practice Beispiele bearbeitet werden. 12

13 Célcsoportok/ Zielgruppen Célcsoport az AT-HU határ menti régió családi vállalkozásai,ahol a vezető minimum 50 éves,alkalmazottainak száma pedig nem éri el a 250 főt. A KMU FORSCHUNG AT becslése szerint között mintegy osztrák kis-és középvállalkozás kerül majd szembe azzal a kihívással,hogy a vállalkozását át kell adnia. Zielgruppen sind die Familienunternehmen der AT-HU Grenzregion,wo die Führungsperson mindestens 50 Jahre alt ist und die Anzahl der Mitarbeiter weniger als 250 ist. Nach der Schätzung von KMU FORSCHUNG werden etwa KMUs in AT zwischen damit konfrontiert,dass sie ihre Unternehmen übergeben müssen. 13

14 Nyilvánosság/ Öffentlichkeitsarbeit A nyitó konferenciára az AT-HU határmenti családi vállalkozások tulajdonosait,potenciális utódait hívtuk meg. A megvalósítandó képzések valamint a tapasztalatcserék fontosságát a családi vállalkozások elöregedésével és fenntartható fejlődésével foglalkozó szakértők előadásai támasztják alá. Az itt formálódó informális innovációs közösségek által a régión belül tevékenykedő családi vállalkozások együtt tudnak működni,lerövidítve ezzel az innovációs folyamatokat Auf die Kick-Off Veranstaltung werden die Eigentümer,die potentiellen Nachfolger der Familienunternehmen in der Grenzregion eingeladen. Die Vorträge der sich mit der Veralterung und der nachhaltigen Entwicklung der Familienunternehmen beschäftigenden Experten untermauern die Wichtigkeit der umzusetzenden Trainings&der Erfahrungsaustauschen. Durch die sich hier bildenden informellen innovativen Gemeinschaften können die Familienunternehmen in der Region zusammenarbeiten,womit auch die Innovationsprozesse abgekürzt werden können. 14

15 Nyilvánosság/ Öffentlichkeitsarbeit Kimenetek/Output fő részvétele a konferenciákon; web2 alapú interaktív projekt honlap:jelentés az aktivitásról,a tudásgyarapodási tevékenységekről; 40 regisztrált felhasználó; elemzés a felhasznált tartalomról,időről; hozzászólások gyűjteménye. Ergebnisse/Output Teilnahme von je 70 Teilnehmern an den Konferenzen; Interaktive projekt website : Bericht über die Aktivitäten,über die Tätigkeiten des Wissenswachstums; 40 registrierte Benutzer; Analyse der verwendeten Inhalte und des Zeitverbrauches; Sammlung der Diskussionsbeiträge. 15

16 Piackutatás/ Marktforschung A piackutatás két részletben valósul meg 1.fazis: valamennyi érintett felkutatása a konferenciára és a képzésre 2.fazis:a potenciális érdeklődők coachingra való kiválasztása a képzésen résztvevőkből. Die Marktforschung wird in 2 Schritten realisiert: 1.Phase: Alle Betroffenen werden identifiziert&auf die Konferenz&das Training eingeladen 2.Phase: Die potentiellen Interessenten werden aus den Trainingsteilnehmern für die Coachings ausgewählt. 16

17 Piackutatás/ Marktforschung Kimenetek/outputok A tevékenység első szakaszában (megvalósítás hónapja - piackutatás képzésre) 80 családi vállalkozás kiválasztására (40 magyar - 40 osztrák oldalon) kerül sor. A második szakaszban (megvalósítás honapja - piackutatás coachra) a partnerek kiválasztják azt a 4 (2 magyar- 2 osztrák) vállalkozást, akiknél az üzleti coaching folyamatát követjük nyomon. Ergebnisse /Output In der ersten Phase der Umsetzung (Monate der Umsetzung) werden 80 Familienunternehmen (40 in AT, 40 in HU) identifiziert. In der zweiten Phase (Monate 9-10 der Umsetzung Marktforschung für Coach) wählen die Partner 4 Unternehmen (je 2 Unternehmen in AT und in HU) aus, bei denen der Prozess von Businesscoaching nachvollgezogen wird. 17

18 Tananyagfejlesztés/ Lehrplanentwicklung A képzési programokhoz saját tananyagokat dolgozunk ki,melyek a határmenti régiókban lévő családi vállalkozások helyzetét,sajátosságait is kiemelten figyelembe veszik. A családi vállalkozás növekedésének alapkérdése,hogy mekkorára szeretne nőni. Azokat a víziókat vizsgáljuk,melyekben a növekedés a kisvállalkozás határán marad. Für die Trainingsprogramme werden eigene Lerninhalte ausgearbeitet,die auch die Situationen und die Spezialitäten der Familienunternehmen in der Region berücksichtigen. Eine Frage für ein FU ist,wie groß es wachsen möchte. Die Visionen werden geprüft,in denen das Wachstum noch unter der Grenze eines Kleinunternehmens bleibt. 18

19 Tananyagfejlesztés/ Lehrplanentwicklung Kimenetek/output 1 tudástérkép, mely a kulcsfogalmak egymáshoz való kapcsolatával bemutatja a modul új tudásanyagát 1 tudásbázison alapuló döntési modell, mely a modul tudásanyagára építve a döntési helyzetekből való kiutakat írja 4 oldal írott tananyag, mely tartalmazza a témához kapcsolódó fogalmak leírását és az elérhető forrásokat is Ergebnisse/Output 1 Wissenslandkarte, welche die neuen Lerninhalte des Moduls mittels Verbindung der Schlüsselbegriffe zueinander darstellt 1 Entscheidungsmodell, basierend auf der Wissensbasis, das die Wege aus den Entscheidungssituationen aufgrund des Wissensmaterials des Moduls darstellt 4 seitiger Lernstoff, der auch die mit dem Thema verbundenen Definitionen und die zugänglichen Quellen beinhaltet 19

20 Tananyagfejlesztés/ Lehrplanentwicklung Kimenetek/output 15 dia, melyre a képzések előadásai épülnek 1 összegző tudástérkép, mely a kulcsfogalmakon keresztül megmutatja a modulok egymáshoz való kapcsolódását Ergebnisse /Output 15 Slides als Grundlage der Vorträge 1 zusammenfassende Wissenslandkarte, die Anknüpfung der Module über die Schlüsselbegriffe darstellt. 20

21 Esettanulmányok kidolgozása/ Erarbeitung der Fallstudie A korszerű képzések, és a kifejezetten tudásmegosztást célzó rendszerek tartalmai (tananyagai) nem előre megírt egyetlen igazságot hirdető dokumentumok, hanem a témához kapcsolódó kulcsfogalmak mentén, mint pl. élmény-munka, élményalapú innováció, lojalitás stb. Az esettanulmányok részeként modulonként best practisek is feltüntetésre, megvitatására kerülnek a későbbi képzések során. Die Inhalten (Lerninhalten) der modernen Trainings sowie der Systeme ausdrücklich für Wissensteilung sind keine vorgeschriebenen, die absolute Wahrheit verkündenden Unterlagen,sondern entlang der themenspezifischen Schlüsselbegriffe,wie Erlebnis-Arbeit,Innovation auf Erlebnisbasis,Loyalität,usw. Als Teil der Fallstudien werden auch Best Practice Beispiele je nach Modulen bei den späteren Trainings vorgestellt und diskutiert. 21

22 Esettanulmányok kidolgozása/ Erarbeitung der Fallstudie Kimenetek/output Az esettanulmányok kidolgozása az osztrák partner feladata 4 oldalas esettanulmány 2 oldalas munkafüzet összesen: 36 oldalas tananyag (esettanulmányi összefoglaló) Ergebnisse /Output 4 seitige Fallstudie 2 seitiges Arbeitsheft Insgesamt ein Lernmaterial von 36 Seiten 22

23 Képzések/Workshopok Training A program 6 modulból épül fel,modulonként tartalmaz 2 nap ún. hagyományos képzést es ehhez kapcsolódva valósulhat meg az interaktív projekt honlapon az online hálózati tanulás. A képzési programok során egy új módszeren keresztül közvetítünk friss tudást a családi kisvállalkozások generációváltásának támogatására és az utána lehetséges fenntartható fejlődésre. Das Programm besteht aus 6 Modulen und jedes Modul beinhaltet ein zweitägiges sog.traditionelles Training und anschließend kann das E-Learning über das interaktive projekt website realisiert werden. Während der TP wird das frische Wissen über eine neue Methode für die Unterstützung des Generationswechsels der FU und für die mögliche nachhaltige Entwicklung vermittelt. 23

24 Képzések/Workshopok Training 6 modul (3 AT-3 HU) 1. A tapasztalat átadhatósága 2. Tehetség felismerhetősége és fejlesztése 3. Hálózati polgárok 4. Döntésképesség javítása üzleti coaching-gal 5. Élményalapú innováció 6. Üzleti tervezés A 6 hónapos képzés alatt végig szinkrontolmács biztosítja a kétnyelvűséget 6 Module (3 in AT, 3 in HU) 1. Möglichkeit der Erfahrungsübergabe 2. Erkennbarkeit und Entwicklung des Talents 3. Netzwerkbürger 4. Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit mittels Businesscoaching 5. Erfahrungsbasierende Innovation 6. Geschäftsplanung Während des 6 Monate Training wird die Zweisprachigkeit durch Simultanübersetzung sichergestellt. 24

25 CSALÁDI ÜZLETI COACHING FOLYAMATOK/ Coaching A projekt során kiválasztásra kerül 4 családi vállalkozás,melynek működését, a tulajdonos/vezető attitűdjének változását nyomon követjük. A kiválasztott 4 családi vállalkozás számára vállalkozásonként 4 nap üzleti coaching tevékenység,mely a generációváltással kapcsolatos döntési dilemmákra összpontosít. Im Laufe des Projektes werden 4 Familienunternehmen ausgewählt, derer Betriebe sowie die Änderung der Attitude des Eigentümers/der Führungsperson beobachtet werden. Die 4 ausgewählten Unternehmen erhalten 4x4 Tage Businesscoaching, der auf die Dilemmas und Probleme bzgl. Generationswechsel fokussiert. 25

26 CSALÁDI ÜZLETI COACHING FOLYAMATOK/ Coaching A coaching folyamatok dokumentálása alapján a generációváltást segítő gyakorlati kézikönyv összeállítása, 1. családi kisvállalkozások tulajdonos és/vagy vezetőváltásának gördülékennyé tétele 2. a generációkon átívelő családi vállalkozások felkészítése az átadásra, 3. az utódok felkészítése az átvételre, 4. tulajdonos és/vagy vezetőváltás után a vállalkozás fenntartható működésének biztosítása 5. családi kisvállalkozások versenyképességének javítása Aufgrund der Dokumente der Coaching-Prozesse wird ein Handbuch für Unterstützung des Generationswechsels zusammengestellt. 1. Der Eigentümer- und/oder Führungswechsel der Familienkleinunternehmen in der AT-HU Grenzregion reibungslos machen, 2. die Familienunternehmen mit mehreren Generationen auf die Übergabe vorbereiten, 3. die Nachfolger auf die Übernahme vorbereiten 4. Erfahrungsaustausch über den Generationswechsel und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens 5. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der FKU 26

27 Überblick über die kostenlosen SUCCEED - Trainings und Coachings ab November 2013 / A Novemberétől kezdődő SUCCEED tréning és coaching áttekintése Dr. Velencei Jolán außerordentliche Professorin für Unternehmensmanagement, Óbuda Universität, Budapest, HU und Senior business consultant / vállalti menedzsment szakértő, Óbudai Egyetem, szenior tanácsadó 27

28 A SUCCEED program áttekintése 28

29 Überblick über die Trainings und Coachings in SUCCEED 29

30 Podiumsdiskussion - Familien denken in Generationen / Pódiumbeszélgetés - A család generációkban gondolkodik Die Motivation, die Nachfolge anzutreten / Az utódlás mögötti motiváció Tina Eibisberger, Strobl Schotter- und Betonwerk / Strobl kavics és betonüzem, Weiz (AT) Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Alois Genser, Genser Reisen GmbH, Bad Gleichenberg (AT) Sieger-Betrieb Super.Nachfolger 2013! / Super.Nachfolger 2013 győztes vállalkozás! Die Möglichkeiten der Entwicklung / A fejlődés lehetőségei Franz-Xaver Rosmann, Rosmann Großküchen, Hartberg (AT) Moderation: DI. Birgit Mayer 30

31 PAUSE / Szünet 31

32 Fachvorträge / Szakmai előadások Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Dr. Velencei Jolán, außerordentliche Professorin für Unternehmensmanagement, Óbuda Universität, Budapest, HU und Senior business consultant / vállalti menedzsment szakértő, Óbudai Egyetem, szenior tanácsadó Der emotionale Unternehmenswert / Az emocionális vállalati érték Christine Hödlmayr-Gammer, BeziehungsWeise Business Der darstellbare Unternehmenswert / Az ábrázolható vállalati érték Mag. Karlheinz Uhl, Task Consulting, Sprecher Experts Group Übergabe Consultants WKO Steiermark / KIK Stájerország szóvivője 32

33 Erfolgreiche Weitergabe von Erfahrungen / Sikeres tapasztalatátadás Dr. Velencei Jolán außerordentliche Professorin für Unternehmensmanagement, Óbuda Universität, Budapest, HU und Senior business consultant / vállalti menedzsment szakértő, Óbudai Egyetem, szenior tanácsadó 33

34 Fekete hattyú portfólió Schwarzer Schwan Portfolio Egy gazda portfóliója 1960-ban néhány csirke (kis kockázat) néhány nyúl (nagy kockázat) strucc (elképzelhetetlen) Das Portfolio eines Bauers im Jahr 1960 einige Hühner (kleines Risiko) einige Hasen (großes Risiko) Strauß (unvorstellbar) 34

35 jövőkép a nagy kép Zukunftsbild das große Bild Az összképből felismerhetők részletek, de részletekből nem rakható össze az egész. A termékportfólióhoz nélkülözhetetlen a nagy kép. Im Gesamtbild können die Einzelteile nicht erkannt werden, aber von den Einzelteilen kann die Ganzheit nicht zusammengefügt werden. Zu dem Produktportfolio ist das große Bild unentbehrlich. 35

36 lényeg Das Wesen Az utód belevág az elképzelhetetlen elképzelésekbe. talán sikeres lesz Der/die Nachfolger/in wagt die unvorstellbaren Vorstellungen umzusetzen. Vielleicht wird er/sie Erfolg haben 36

37 Der emotionale Unternehmenswert / Az emocionális vállalati érték Christine Hödlmayr-Gammer BeziehungsWeise Business 37

38 Der emotionale Unternehmenswert / Az emocionális vállalati érték Emotionen in der Übergabe von Familienunternehmen / A családi vállalkozások átadásakor szerepet játszó érzések Gefühl vs. Geschäft / Érzelmek vs. üzlet erfolgreiche Unternehmensübergaben / sikeres cégátadás Christine Hödlmayr-Gammer BeziehungsWeise Business 30. Oktober

39 Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Möglichkeit! / A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség! (Albert Einstein) 39

40 Kurz zu mir, Christine Hödlmayr-Gammer In ein klassisches Familienunternehmen hineingeboren, nach Schulausbildung (HAK) in den elterlichen Betrieb eingestiegen (Transportlogistik): learning by doing ; Möglichkeit, ein Unternehmen in allen Facetten kennenzulernen. Zuletzt Vorstand u.a. für das konzernweite Personal-, Organisations- und Kommunikationsmanagement verantwortlich. Mit November 2004 Wechsel in den Aufsichtsrat des Hödlmayr-Konzerns, seit Dezember 2011 Aufsichtsratsvorsitzende. Neben der beruflichen Laufbahn verschiedenste Ausbildungen im Bereich sozialer Kompetenz (NLP, Systemische Prinzipien, Charisma Trainer Training, verschiedenste Kommunikationsausbildungen). Seit 2006 Master in Coaching und lösungsorientiertem Management Gründung des Beratungsunternehmen BeziehungsWeise Business mit Schwerpunkt Begleitung von Betrieben in den verschiedensten, vor allem emotionalen Belangen (z.b. Übernahme- bzw. Nachfolgeregelung, Veränderungsprozess, Leadership) Weiters Mitarbeit in themenspezifischen Netzwerken (Familienunternehmen, soziale Kompetenz, Leadership). 40

41 Röviden rólam, Christine Hödlmayr-Gammer Klasszikus családi vállalkozásba született, iskolai tanulmányai (kereskedelmi iskola) beszállt a családi vállalkozásba (szállítmányozás logisztika): learning by doing ; lehetősége nyílt egy családi vállalkozást minden szinten megismerni. Legutóbb elnök, többek között felelős volt a személyi, szervezési és kommunikációs menedzsmentért novemberében a Hödlmayer konszern felügyelő tanácsának tagja, 2011 decembere óta a felügyelő tanács elnöke. Szakmai karrier mellett különböző képzések szociális kompetencia terén (NLP, szisztemikus elvek. Karizma képző képzés, különböző kommunikációs képzések) óta Coaching és megoldás-orientált menedzsment MSc ben megalapította a BeziehungsWeise Business tanácsadó céget, melynek fő célja a vállalkozások támogatása különböző, főleg emocionális, ügyekben (pl. átadás, utódlás szabályozása, változási folyamatok, Leadership) Továbbá együttműködik téma-specifikus hálózatokban (családi vállalkozások, szociális kompetencia, Leadership). 41

42 Das Familienunternehmen - System Familie ist mehr als System Familie plus System Unternehmen System Unternehmen System Vermögen Es entsteht etwas Neues! 42

43 A családi vállalkozás - Család rendszer Több mint a Család rendszer és a Vállalkozás rendszer Vállalkozás rendszer Vagyon rendszer Valami új alakul!

44 Einwirkende Kräfte anzustrebender SOLL-Zustand HARD FACTS Steuerlicher Aspekt Rechtlicher Aspekt Finanztechnischer Aspekt SOFT FACTS Organisatorischer Aspekt Emotionaler Aspekt 44

45 Ható erők elérendő kívánt állapot HARD TÉNYEZŐK Adóügyi aspektus Jogi aspektus Pénzügy-technikai aspektus SOFT TÉNYEZŐK Szervezési aspektus Emocionális aspektus

46 Einwirkende Kräfte leider sehr oft IST-Zustand 46

47 Ható erők sajnos nagyon gyakran a tényleges állapot

48 Die Familie als sozialer Raum Ziele / Aufgaben Sozialer Raum, das eigene Wesen zu entwickeln und in der Wirkung auf die Mitmenschen zu erproben 48

49 A család mint szociális tér Célok/feladatok Szociális tér, A saját lényünk fejlesztése és ennek próbára tétele az embertársakra gyakorolt hatásban

50 Die Familie in ihren Entwicklungsphasen Ablösung Unterscheidung Verbundenheit 50

51 A család a maga fejlődési fázisaiban Kiválás Megkülönböztetés Összetartozás

52 Generieren von Wertschöpfung Schaffen von Arbeitsplätzen Pflegen über ihre Systemgrenzen hinweg intensive komplexe Beziehungen mit ihrem Umfeld Das Unternehmen Ziele / Aufgaben Verdienen von Geld mit Hilfe investierten Kapitals Sind Subsysteme regionaler, nationaler oder globaler Wirtschaftssysteme Stillen von Marktbedürfnissen 52

53 Értékteremtés generálása Rendszerhatárain kívül is ápolni kell, intenzív, komplex kapcsolat a környezetével A vállalkozás regionális, nemzeti, vagy globális gazdasági rendszerek alrendszerei Munkahelyteremtés Célok/fela datok Piaci igények kielégítése Vpénzkeresés tőkebefektetéssel

54 Entwicklungsphasen eines Unternehmens Assoziationsphase Integrationsphase Pionierphase Differenzierungs- oder Organisations- phase 54

55 Vállalkozások fejlődési fázisai Asszociációs fázis Integrációs fázis Kezdő fázis Differenzierungs- Elkülönülési, vagy oder Organisations- szervezési phase fázis

56 Das Familienunternehmen Die Unternehmerfamilie ist unabhängig von der Gesellschaftsform und Betriebsgrösse ist mehrheitlich im Besitz einer oder mehrerer Familien Eigentümer haben entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens Strategische Entscheidungen liegen bei der Familie ist funktionenorientiert die Akteure sind austauschbar es herrschen klare Abläufe und Prozesse ist durch ein gemeinsames Unternehmen und Kapital verbunden fühlt sich für das Unternehmen verantwortlich und verbunden (auch ohne operative Tätigkeit) fühlt sich als Unternehmer nicht nur als Shareholder ist personenorientiert es herrscht Face-to-Face Kommunikation Beziehung ist unkündbar es herrscht ein emotionales Entlohnungssystem 56

57 A családi vállalkozás A vállalkozó család társasági formától és nagyságtól független nagyrészt egy, vagy több család tulajdonában van esetében a tulajdonosoknak döntő befolyása van a vállalkozás fejlődésére a család hoz stratégiai döntéseket funkcióorientált az érintettek cserélhetőek világos folyamatok vannak közös vállalkozás és tőke köti össze felelősnek érzi magát a vállalkozásért és kötődik ahhoz (operatív tevékenység nélkül is) vállalkozónak érzi magát nemcsak részvényesnek személyorientált Face-to-Face kommunikáció a kapcsolat felmondhatatlan érzelmi bérezési rendszer létezik

58 Der Übergeber traut den Übernehmer ehrlich zu, den Betrieb zu führen Für beide Seiten sind die Bedingungen für die Abgabe und die Übernahme emotional klar und rechtlich abgeklärt Übergeber trifft selbst die Entscheidung der Übergabe Für die MA wird die Übergabe durch den Übergeber spürbar Kriterien einer erfolgreichen Übergabe 58

59 Az átadó az átvevőről tényleg elhiszi, hogy vezetni tudja a vállalkozást Mindkét oldal számára emocionálisan világosak és jogilag tisztázottak az átadás-átvétel feltételei Az átadó maga hozza meg a döntést az átadásról Az alkalmazottak számára érezhetővé válik az átadás sikeres átadás feltételei

60 Schaffen von Regelmechanismen für Konfliktsituationen Entscheidende Fragen werden immer wieder gestellt und beantwortet Gemeinschaftsgefühl wird stetig gefördert Gute Kommunikation innerhalb der Familie Geregeltes Miteinander Familienkodex Kriterien einer erfolgreichen Übergabe 60

61 Sorsdöntő kérdéseket mindig feltesznek és megválaszolnak Konfliktushelyzetekre szabályozó mechanizmusok teremtése Folyamatosan erősödik az összetartozás érzése Megfelelő kommunikáció a családon belül Szabályozott együttlét családi kódex sikeres átadás feltételei

62 Erfolgreiche Übergabe Gerechtigkeit Fairness Verstehen Vertrauen INNERE BALANCE 62

63 Sikeres átadás Igazságosság Fairness Megértés Bizalom BELSŐ EGYENSÚLY

64 Wenn Übergabe und Übernahme schwer gelingen oder vorerst unmöglich sind, liegen die Gründe in zu großen Unterschieden in den Sichtweisen der Beteiligten. Das Festhalten an der eigenen Sichtweise führt zu Verhärtungen zu Standpunkten, mit der Zeit werden dem Gegenüber absichtliche Handlungen unterstellt. Die eigenen Positionen werden dann als die einzig Richtigen einzementiert, die der Anderen als absolut falsch. 64

65 Ha az átadás-átvétel nehezen sikerül, vagy elsőre lehetetlennek tűnik, akkor az okok az érintettek nézőpontjai közti túl nagy eltérésekben rejlenek. A saját nézőponthoz ragaszkodás az állásponthoz ragaszkodáshoz vezet, idővel pedig a másik féllel szemben felmerül a szándékosság vádja. A saját nézőpont így az egyetlen igazként betonozódik be, a másiké pedig teljesen tévessé válik.

66 Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man unterlässt. / Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg. Laotse 66

67 Der darstellbare Unternehmenswert - Werte, die in und außerhalb der Familie zählen / Az ábrázolható vállalati érték - Értékek, melyek a családban és azon kívül is fontosak Mag. Karlheinz Uhl Task Consulting, Sprecher Experts Group Übergabe Consultants WKO Steiermark / KIK Stájerország szóvivője 67

68 Der Unternehmenswert hat eine Bandbreite. / A vállalkozás értékének sávszélessége van. Der Unternehmenswert hängt vom Blickwinkel ab. / A vállalkozás értéke a nézőponttól függ. Sicht des Übergebers / Átadó szempontja Weiterführung der vorhandenen betrieblichen Struktur / Meglévő vállalati struktúrák folytatása Sicht des Nachfolgers / Utód szempontja Synergieeffekte, Erhöhung Marktanteile, geplante Expansion, Schließung von Teilbetrieben / Szinergiahatások, Piaci részesedés növekedése, Tervezett bővítés, Részüzemek bezárása 68

69 Gewinn / Nyereség gesetzlich definierte Größe: entspricht NICHT dem Entnahmebzw. Ausschüttungspotenzial / Törvényileg meghatározott mérték: NEM felel meg a kivételi-, illetve kifizetési potenciálnak bei Einzelunternehmen kein adäquater Unternehmerlohn enthalten / Egyéni vállalkozóknál nem tartalmazza a megfelelő vállalkozói bért Cash-Flow (an den Eigentümer) / Cash-Flow (a tulajdonos felé) nach Tilgung Fremdkapital, Investitionen / Idegen tőketartozás kifizetése után, befektetések Entnahme- bzw. Ausschüttungspotenzial für den Eigentümer / A tulajdonos számára kivételi-, illetve kifizetési potenciál 69

70 Welche Positionen haben eine Auswirkung auf zukünftige Rückflüsse? / Mely pozíciók hatnak a jövőbeni visszaforgatásra? Auf der Aktiv-Seite (Mittel-Verwendung) / Aktívák (eszközhasználat) Anlagevermögen / Befektetett eszközök Reinvestitionsbedarf? / Újrabefektetési igény? Vorräte / Készletek Forderungen /Követelések Ladenhüter? / Elfekvő készlet? Kundenstruktur? / Ügyfélszerkezet? Zahlungsmoral? / Fizetési morál? 70

71 Welche Positionen haben eine Auswirkung auf zukünftige Rückflüsse? / Mely pozíciók hatnak a jövőbeni visszaforgatásra? Auf der Passiv-Seite (Mittel-Herkunft) / Passzívák (eszközök eredete) Verbindlichkeiten / Kötelezettségek Kapitaltilgung zu Abschreibungen? / Tőketörlesztés a leíráshoz? Zinsleistungen verkraftbar? / Viselhető kamatok? Rückstellungen / Leírások Haftungen / Kezességek Ist eine betriebliche Rente für den Übereber geplant? / Az örökös kap vállalati nyugdíjat? 71

72 Welche Faktoren sind für den Unternehmenswert wichtig? / Melyek a vállalati értéket meghatározó tényezők? Kundenstamm / Ügyfélkör Marktstellung, Marktentwicklung / Piaci helyzet, piaci fejlődés Marke, Bekanntheit, Image / Márka, ismertség, imázs Produkte, Dienstleistungen / Termék, szolgáltatás Rechte, Verträge / Jogok, szerződések Mitarbeiter / Munkatársak Betriebsausstattung / Felszereltség 72

73 Verfahren zur Objektivierung / Tárgyilagossági eljárások Substanzwert (Liquidationswert) / Alapérték (likvidációs érték) Untergrenze für Unternehmenswert / Vállalat értékének alsó határa Substanzwert (Reproduktionswert) / Alapérték (reprodukciós érték) Verkehrswert (Zeitwert, Wiederbeschaffungswert) / Folyó piaci érték (időérték, újrabeszerzési érték) Ertragswert / Forgalmi érték zukünftige Rückflüsse (Gewinne) aus dem Unternehmen bestimmen den Wert / A vállalat jövőbeni visszaforgatásai (nyereségei) határozzák meg az értéket Mischverfahren / Vegyes eljárás zumeist für steuerliche Zwecke / Főleg adózási célokra 73

74 Abschluss / Zárszó DI. Christian Luttenberger, MMag. Harald Messner Regionalmanagement Oststeiermark / Energieregion Oststeiermark 74

75 Abschluss / Zárszó Trainings-Modul / Tréning modulok: 1. modul: Bei Interesse an Teilnahme bitte um Kontakt / Amennyiben érdekelné a részvétel, úgy adja meg elérhetőségeit Heute gleich hier bzw. noch diese Woche / Már ma és itt, ill. még a héten Kontakt / Elérhetőségeim Regionalmanagement Oststeiermark Energieregion Oststeiermark / +43 (0) / / 75

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Austria-Hungary Interreg V-A RECOM Abschlussveranstaltung Sopron, 27.11.2014 RECOM zárórendezvény 27.11.2014 RECOM Abschlusskonferenz - RECOM zárórendezvény

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION

EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION Nachhaltige Kooperation von Bildungseinrichtungen in der Grenzregion zur Förderung der sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Kompetenzen der Jugendlichen

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM Jelen hírlevél különszám kiadásának indoka, hogy Magyarország Európai Unióba való belépésével egyre sürgetőbbé válik a számviteli rendszerek fejlesztése, a beszámolók nemzetközi

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

Közlemények. Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, Budapest XII. ker., Kiss J. altb. u. 40. I. em 123. előadóterem

Közlemények. Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, Budapest XII. ker., Kiss J. altb. u. 40. I. em 123. előadóterem Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám (2016) Közlemények Tisztelt Kollégák! 2016. március 18-án a nagy sikerre való tekintettel újabb német nemzetiségi gyermekirodalmi konferenciát rendezünk. Az ELTE TÓK-on régóta

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Budapest, 7. September 2012 Tűzvédelem az elektrotechnikában A tűzvédelmi tervezővel szemben

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Részletesebben

A tanóra megbeszélésének folyamata

A tanóra megbeszélésének folyamata A tanóra megbeszélésének folyamata I. A tanítók az önértékelési szempontok alapján összefoglalják és értékelik a tanórán végzett munkájukat II. A hallgatótársak kérdéseket tesznek fel a látottakkal kapcsolatban

Részletesebben

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA MEGOLDÓKULCS (Karakterek száma: 2475) 1. Szöveg Reformen für Gründer - das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf des

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

activity-show im Fernsehen

activity-show im Fernsehen activity-show fast wie im Fernsehen Modultyp Projekte im Deutschunterricht Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1+ Autorinnen Grossmann Erika, Molnár Andrea A kiadvány az Educatio Kht.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek

Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek Eötvös Schüler nehmen am internationalen Lesewettbewerb teil Nach der Schulrunde geht es für drei Schüler in die Regionalrunde / Eötvös diákok nemzetközi

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

Vizsgáztatói példány az emelt szintű szóbeli vizsgához A I.

Vizsgáztatói példány az emelt szintű szóbeli vizsgához A I. Vizsgáztatói példány az emelt szintű szóbeli vizsgához A I. Kandidatenblatt Kleider machen Leute. Führen Sie mit Ihrem Prüfer über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster BGF NYTK Wirtschaftsdeutsch Aufgabenmuster B2 Schreiben 50 Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Helyi beszállítók és nemzetközi vállalatok Magyarországon

Helyi beszállítók és nemzetközi vállalatok Magyarországon Helyi beszállítók és nemzetközi vállalatok Magyarországon Dirk Wölfer kommunikációs osztályvezető 01. április 9. 1 www.duihk.hu Több, mint eladó vevő kapcsolat Szállító Lieferant? Beszállító Zulieferer!

Részletesebben

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. AUFGABE

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG Alapítók: Aquarius Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft. Budapest BKMI Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft. Budapest 75.000,- Ft 75.000,-

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich BF Projekte Oggau am Neusiedler See Österreich 4 Stern Superior Hotel PANNONIA RESIDENZ mit Medical SPA AQUA PARK mit Tages SPA Einrichtung SENIORENRESIDENZ OAU Exklusives betreutes Wohnen UID: ATU64382929

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

www.urlaub- anbieter.com Dr. Manfred Müller zentrales Projektmanagement Gábor Koleszár Projektassistent Ungarn shwungarn1@gmx.de 00 36 20/423 43 35

www.urlaub- anbieter.com Dr. Manfred Müller zentrales Projektmanagement Gábor Koleszár Projektassistent Ungarn shwungarn1@gmx.de 00 36 20/423 43 35 www.urlaub- anbieter.com Dr. Manfred Müller zentrales Projektmanagement Gábor Koleszár Projektassistent Ungarn shwungarn1@gmx.de 00 36 20/423 43 35 PrakKkum in Thüringen für Schüler aus Debrecen 2011 ProjekNtel

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

8. April 2014 Tadten Projektabschluss - Projektzáró rendezvény

8. April 2014 Tadten Projektabschluss - Projektzáró rendezvény 8. April 2014 Tadten Projektabschluss - Projektzáró rendezvény Laufzeit / Időtartam 04 2010 06 2014 EFRE /ERFA 5.967.874,00 Gesamtkosten / Osszkoltseg 7.021.028,00 Projektpartner Lead Partner / Vezetőpartner

Részletesebben

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer ENREGIS/Gitterbox 250 cikkszám 101010 Tartalom: (I) (II) Termékleírás / Műszaki adatok Általános útmutató a munka előkészítéséhez (III)

Részletesebben

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz 5. Zipernowsky Nyelvi Verseny 2010-2011 NÉMET 3. forduló: Quiz Kedves Versenyző! Gratulálunk, hogy sikeresen megoldottad a Zipernowsky Nyelvi Verseny 2. fordulóját. A 3. forduló 6 feladatból (Aufgabe)

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL INFORMATIONEN ÜBER DIE WICHTIGSTEN, STEUER- UND GEPLANTEN RECHNUNGSWESENSVERÄNDERUNGEN AB 01.01.2006 Személyi jövedelemadó

Részletesebben

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN Dr. Markó József: [1] A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN T A R T A L O M 1. Bevezető. 2 2. Nemzetközi kitekintő. 2 Oldal 2.1. Ausztria 2 2.2. Dánia és Spanyolország 3 2.3.

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN DIE STILVOLLE ART, GESCHICHTE EXKLUSIV ZU ERLEBEN Megfelelő helyszínt keres rendezvények, üzleti tárgyalások vagy alkalmi összejövetelek lebonyolításához?

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben