Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző"

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) Fax: (42) Web: Száma: 5-97/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének november 27-én du. 16 órai kezdettel a Művelődési Központ Színháztermében (4244 Újfehértó, Főt tér 3. sz.) megtartott zárt ülést követő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető Nagy Sándor Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 8 fő jelen van, így a képviselő-testület h a t á r o z a t k é p e s. A meghívóban szereplő napirendet javasolom a mai képviselő-testületi ülésre azzal, hogy még plusz egy napirendi pont fölvételét kérem a közérdekű napirend előtt 15. napirendként, melynek címe: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú objektumok videó megfigyelő rendszerrel történő ellátásáról - írásbeli előterjesztés alapján, melyet kiosztással megkaptak. Tájékoztatom még a képviselő-testületet arról, hogy a munkatervünknek megfelelően a mai napra 17 órai kezdettel hirdettem meg a közmeghallgatást. Amennyiben a nyilvános ülés napirendjeinek tárgyalása azon ideig nem fog befejeződni, úgy a nyilvános ülést 17 órától felfüggesztem a közmeghallgatás időtartamára. A napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, más javaslat? Ha nincs, ki az, aki elfogadja a plusz napirenddel együtt a javasolt napirendet? A képviselő-testület a napirendi javaslatot 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

2 N a p i r e n d 1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról Száma: 4-248/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma: 4-241/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló bizottságok elnökei 2./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-239/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-242/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 4./ Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-245/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-244/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 6./ Előterjesztés az fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően fennmaradó EURO alapú kötvény átütemezéséről Száma: 4-250/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester

3 7./ Előterjesztés Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón című ÉAOP /D azonosítószámú projekt megvalósítása során lefolytatandó közbeszerzési eljárások megindításáról Száma: 4-246/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 8./ Előterjesztés Újfehértó város, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításához környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról Száma: 4-243/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 9./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda költségvetésének módosításáról Száma: 4-247/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 10./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról Száma: 4-236/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 11./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Száma: 4-238/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 12./ Előterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és a Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról Száma: 4-240/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 13. / Tájékozató a évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról Száma: 4-235/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 14./ Tájékoztató Az újfehértói Bocskai utcai Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése című ÉAOP-4.1.1/A számú pályázati projekt kivitelezési munkáinak előrehaladásáról Száma: 4-249/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester

4 15./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú objektumok videó megfigyelő rendszerrel történő ellátásáról Száma: 4-251/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 16./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 1. napirendi pont megtárgyalása 1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról Száma: 4-248/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester Nagy Sándor Szóbeli kiegészítésem, hogy november 22-én az E-on nyíregyházi irodájában folytattam megbeszélést a beruházási osztály vezetőjével az Újfehértó-Bököny szennyvízprojekthez kapcsolódó elektromos ellátással kapcsolatos nehézségekről. Sajnos azt kell mondanom, hogy Bököny esetében rendkívül kockázatossá vált a projekt időbeni befejezése, hiszen 18 hónapra vállalná az elektromos-hálózat biztosítását. Megpróbáljuk gyorsítani ezt az ügyet, Újfehértónál is az átemelő-rekonstrukciójára is talán nyárra engedélyt kapunk, hogy a hálózatbővítést megcsinálják hozzá. November 26-án a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, ahol a évi költségvetési koncepcióról és az I-III. negyedévi tájékoztatóról volt szó, valamint a korábban testületek által elfogadott feladatellátás és finanszírozási szerződést módosítottuk. A Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága ülésén a bizottság támogatta azt a javaslatomat, melyben kértük a Társulás elnökét, hogy soron kívül intézkedjen a Társulás költségvetési rendeletének módosításáról és a Társulási Tanács elé történő beterjesztéséről, hiszen jelen pillanatban a Társulás közel 10 millió forint körüli összeggel tartozik a SZOSZOK-nak, viszont az intézménynél folyamatosan gondot jelent az étkezési díjaknak a kifizetése - erre ígéretet kaptunk, hogy ez decemberben meg fog történni és áthidalják a problémánkat. Egy sajnálatos intermezzóról is szeretnék szólni; a Társulási Tanács ülés végén érpataki polgármester kollégám, nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illetett amiatt, hogy január 1-jétől nem kívánjuk fenntartani a közös orvosi ügyelet. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Polgármester Úr korábban a bírósághoz fordult az elszámolással kapcsolatosan. Természetesen, mi állunk elébe. A Járásbíróság áttette a Közigazgatási és Munkaügyi Járásbíróságra polgármester Úr keresetét. Ez nem változtat azon a javaslaton, illetve azon a döntésen, amit a képviselő-testület hozott. Nem felmondtuk a szerződést, hanem nem kívánunk új mikro körzeti megállapodási szerződést kötni. Tehát nem felmondunk, hanem lejárt. Amikor ezt a döntést meghoztuk, akkor tájékoztattam Önöket, hogy mi vezetett ahhoz, hogy év után ilyen lépésre szántam el magam. November 16-án a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatának Intéző Bizottság, illetve Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésén vettem részt, ahol a év őszi védmű felülvizsgálatáról kaptunk tájékoztatást. A mai, illetve tegnapi nap folyamán az Élelmiszerbank felajánlásában közel ezer db. élelmiszercsomag került kiosztásra. Az élelmiszercsomagot szeretném hangsúlyozni-, hogy elsősorban a gyermekvédelmi, lakásfenntartási, aktívkorúak ellátásában részesülő, illetve időskorúak ellátásban részesülők kapják és természetesen az, akit a Családsegítő Szolgálat

5 arra rászorultnak minősít. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Szilágyi Péter a november 18-ai Katonai Ügyészségen való meghallgatásról szeretne többet hallani. Nagy Sándor tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatban lévő, korábban indított ügyészségi vizsgálatról van szó, kapcsolódik az előző ciklus tevékenységéhez, arra nincs felhatalmazása, hogy folyamatban lévő ügyben, a meghallgatás részletéről tájékoztatást adjon. Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 9 főre változott. Nagy Sándor Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi a tájékoztatót? A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma: 4-241/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló bizottságok elnökei Nagy Sándor A napirendhez annyi a szóbeli kiegészítésem, hogy az SZMSZ idevonatkozó felhatalmazása alapján 1 ápolási díj kérelmet saját hatáskörben elutasítottam. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 2. napirendi pont megtárgyalása 2./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-239/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester

6 Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság mind a két mellékletet 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra és 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással mind a két mellékletet elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottsági ülésen két kérdéskör merült fel. Az egyik az, hogy a KOSZISZ-ba járó gyerekek nem kapják meg a normatívalapú étkezési kedvezményt, -ezzel kapcsolatosan levélben fordult Juhász Imre plébános Úrhoz.- amennyiben erre válaszolnak, akkor erről tájékoztatja a képviselő-testületet. A másik, ami felvetődött az az, hogy a normatív alapú támogatáson felül azok a gyerekek, akik valamilyen formában az étkezés valamilyen formáját igénybe veszik hogy miért nem kaphatnak kedvezményt? Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy készítenek egy számítást, hozzátéve azt, hogy az a számítás csak akkor igaz, ha kedvezmény megadása mellett nem nő az étkezést igénybe vevők száma, ami valószínűsíthető, hogy nőne. Hozzátette, hogy ennek a lényege az, hogy jelen pillanatban 285 gyerek van, akik nem kapnak semmilyen kedvezményt és jelen pillanatban étkeznek- ebben az esetben, ha adná az önkormányzat az 50-%-os kedvezményt, akkor ezer forint többletkiadást jelentene az önkormányzat számára ben a költségvetéshez kapcsolódóan, amennyiben 25 %-os lenne ennek a támogatásnak a mértéke, az Ft. többletkiadást jelentene az önkormányzat számáraitt ez már a javasolt térítési díjemeléssel növelt összeggel van számolva. Azt javasolja a jelenlegi rendelet változatlan formában támogassák azzal, hogy kérjék fel a jegyzőt, hogy a évi költségvetés készítése kapcsán további vizsgálatokat folytasson le és tájékoztassa a képviselő-testületet, ennek a részletes költségvetési hatásáról, hiszen, ha mégis ilyen kedvezmény bevezetéséről döntenének, azt a szociális rendelethez kapcsolódóan kell majd szabályozni. Köszönti a P. Dussmann képviseletében Huri Bélát. Nagy Sándor A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? A képviselőt-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg : ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29.. (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában, a (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

7 1.. A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. Az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház, a Lengyel Laura Óvoda, az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait valamint az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház által biztosított gyermekek napközbeni ellátásainak intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza. 2.. A rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 3.. A rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Újfehértó, november 27. Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, november 28-án. Dr. Mátyás B. Szabolcs Jegyző 1. melléklet a 21/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak 1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 1.1. Bölcsőde: A B 1 Bölcsődei étkezések Díj 2 tízórai 50.- Ft/nap + ÁFA 3 ebéd 205- Ft/nap + ÁFA

8 4 uzsonna 55.- Ft/nap + ÁFA 5 Háromszori étkezés Ft/nap + ÁFA 1.2. Óvoda: A B 1 Óvodai étkezések Díj 2 tízórai 50.- Ft/nap + ÁFA 3 ebéd Ft/nap + ÁFA 4 uzsonna 50.- Ft/nap + ÁFA 5 Háromszori étkezés Ft/nap + ÁFA 1.3. Általános Iskola: A B 1 Iskolai étkezések Díj 2 tízórai 65.- Ft/nap + ÁFA 3 ebéd Ft/nap + ÁFA 4 uzsonna 65.- Ft/nap + ÁFA 5 Háromszori étkezés Ft/nap + ÁFA 6 menza Ft/nap + ÁFA Nagy Sándor Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 184/2013. (XI. 27.) számú h a t á r o z a t a szerződésmódosítás jóváhagyásáról az önkormányzat tulajdonát képező főzőkonyha üzemeltetésére a P. Dussmann Kft. vel (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.), január 20.-án aláírt szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 2./ felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: december 31. Felelős: polgármester

9 Melléklet a 184/2013. (XI. 27.) számú határozathoz SZERZŐDÉS Főzőkonyha üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés 7. számú módosításáról mely létrejött egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzata székhelye: Újfehértó, Szent István út 10. képviseli: Nagy Sándor polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: (továbbiakban: Megrendelő) másrészről P. Dussmann Kft. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.), adószám:... bankszámla szám: képviseli:.. (továbbiakban: Vállalkozó) között. az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő felek január 20.-án Szerződést kötöttek Megrendelő tulajdonát képező főzőkonyha üzemeltetésével gyermek, diák és felnőtt étkezés biztosítására az oktatásinevelési intézményekben, meghatározott adagszámban. 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a január 20.-án kelt Szerződés 6. pontja értelmében a szolgáltatási díjakat január 1-jétől, közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják: Nyersanyagnorma NettóFt/adag Rezsi Ft/adag Eladási ár Nettó Ft/adag Bölcsőde Reggeli Ebéd uzsonna Összesen Óvoda Reggeli Ebéd uzsonna Összesen Iskolás

10 Reggeli Ebéd uzsonna Összesen Jelen Szerződésmódosítás a január 20-án kelt Szerződéssel együtt érvényes. 4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 5. A szerződő felek a jelen Szerződésmódosítást, - amely 4 példányban készült - mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. Újfehértó Újfehértó Város Önkormányzata Megrendelő P. Dussmann Kft Vállalkozó 3. napirendi pont megtárgyalása 3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-242/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor Az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Nagy Sándor A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Tóth János véleménye szerint az 1. -sal kapcsolatosan, a temetőben gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral, behajtani és ott közlekedni tilos az idősek és a mozgáskorlátozottak esetében ezt képtelenség betartatni. Nagy Sándor tájékoztatja, hogy ez csak azért került megemlítésre, hogy van egy törvénymódosítás, ami lehetővé tenné, hogy térítési díjat lehetne megállapítani, de nem szeretnének térítési díjat bevezetni, sem a mozgáskorlátozottak, sem egyéb esetben sem, az alaprendeletben szabályozottak szerint. Nagy Sándor Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az

11 alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 15.. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (12) A (11) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, a temetkezési szolgáltatókra nem vonatkozik. A temetőbe való behajtás díja: 0 forint. 2.. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3.. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Újfehértó, november 27. Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, november 28-án. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

12 1. melléklet a 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelethez Temetkezési díjak 1. A temetési helyek díjai: 1.1. Sírbolthely díja (60 évre) A B 1 sírbolthely Díj 2-3 személyes sírbolthely Ft + ÁFA 3-6 személyes sírbolthely Ft + ÁFA 4-9 személyes sírbolthely Ft + ÁFA 1.2. Sírhelyek díja (25 évre) A B 1 sírhely Díj 2 Egyes felnőtt sírhely Ft + ÁFA 3 Kettős felnőtt sírhely Ft + ÁFA 4 Gyermek sírhely (10 éves korig) Ft + ÁFA 1.3. Urnafülke használati díja (10 évre) A B 1 Urnafülke használati díja (10 évre) Ft + ÁFA 1.4. Urnasírhely használati díja (10 évre) A B 1 Urnasírhely használati díja (10 évre) Ft + ÁFA 2 A 15/A parcellában az urnasírhely használati díja (25 évre) Ft + ÁFA 2. Temető fenntartási hozzájárulási díj A B 1 Temető fenntartási hozzájárulási díj Ft + ÁFA/nap 3. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 3.1. Hűtési díj: A B 1 Hűtési díj Ft/nap Ft + ÁFA 3.2. Ravatalhasználati díj: A B 1 Ravatalhasználati díj Ft + ÁFA 3.3. Sírnyitás díja: A B 1 Szolgáltatás: Sírnyitás Díj

13 2 Felnőtt sírhely Ft + ÁFA 3 Gyermek sírhely Ft + ÁFA 4 Urna földbe temetés Ft + ÁFA 3.4. Hantolás díja: A B 1 Szolgáltatás: Hantolás Díj 2 Felnőtt sírhely Ft + ÁFA 3 Gyermek sírhely Ft + ÁFA 4 Urna földbe temetés Ft + ÁFA 3.5. Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása (gyászgépjárművel) díja: A B 1 Szolgáltatás: Díj 2 Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépjárművel/gépjármű Ft + ÁFA 4. napirendi pont megtárgyalása 4./ Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-245/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Szóbeli kiegészítése nincs. Nagy Sándor A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet

14 módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2.. A rendelet január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Újfehértó, november 27. Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, november 28-án. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 1. melléklet a 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez Piaci díjtételek 1.1. Napidíj A B 1 Asztalon történő árusítás: 85.- Ft+ÁFA/fm/nap 2 Egyéb terület használat: Ft+ÁFA/m2/nap 3 Járműről történő mezőgazdasági termék: Ft+ÁFA/jármű/nap 1.2. Évi területhasználat A B 1 Évi területhasználat Ft+ÁFA/év/m2 5. napirendi pont megtárgyalása 5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-244/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester

15 Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Nagy Sándor A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 34.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2.. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Újfehértó, november 27. Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, november 28-án. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

16 1. melléklet a 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2005. (V.25.) önkormányzati rendelethez 1 Bérlakás településen belüli fekvése Újfehértó Vasvári P. u Újfehértó Böszörményi u. 24. A B C D E Bérlakások Bérlakás Bérlakás száma (db) minősítése Komfortfokozat 55 Költségelven bérbe adott bérlakás Lakbér m2/ft/h a ó Összkomfortos Szociális bérlakás Komfort nélküli Újfehértó Szent I. u Szociális bérlakás Komfort nélküli Újfehértó Szent I. u Szükséglakás Szükséglakás napirendi pont megtárgyalása 6./ Előterjesztés az fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően fennmaradó EURO alapú kötvény átütemezéséről Száma: 4-250/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Nagy Sándor A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2013. (XI. 27.) számú h a t á r o z a t a az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően fennmaradó EURO alapú kötvény átütemezéséről A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1./ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően

17 fennmaradó Újfehértó Város önkormányzata Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt felé kötvénykibocsátásból fennálló EURO alapú tartozásának 2. pont szerinti átütemezését jóváhagyja. 2./ tudomásul veszi, hogy az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt felé kötvénykibocsátásból fennálló tartozása ,13 EUR. A kötvény darabszáma: db, a kötvény lejárata Törlesztési mód: a) án és án a törlesztés összege: 0.- Ft b) tól ig a törlesztés összege EUR/negyedév c) án utolsó- törlesztés összege: EUR 3./ felhatalmazza a polgármestert a kötvénykibocsátásból fennálló tartozás átütemezése tárgyában keletkező szerződés aláírásra. Határidő : folyamatos Felelős: polgármester 7. napirendi pont megtárgyalása 7./ Előterjesztés Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón című ÉAOP /D azonosítószámú projekt megvalósítása során lefolytatandó közbeszerzési eljárások megindításáról Száma: 4-246/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés a bizottságok nem tárgyalták. Dr. Egyed Adrienn közbeszerzési szakértő jelzi, hogy szerencsés lenne, ha először a közbeszerzési szabályzatot, azt követően a közbeszerzési tervet, majd azt követően tárgyalnák ezt a napirendet. Nagy Sándor Javasolom, hogy ennek megfelelően a 10., 11. napirendet tárgyaljuk és azt követően tárgyaljuk a 7. napirendet. Ki az, aki a napirendek cseréjét elfogadja? A képviselő-testület a napirendek cseréjét 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 10. napirendi pont megtárgyalása 10./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról Száma: 4-236/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.

18 Köszönti Dr. Egyed Adriennt, a közbeszerzési szakértőt. Nagy Sándor A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2013. (XI. 27.) számú h a t á r o z a t a Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET Újfehértó Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról szóló 46/2012. (III. 28.) számú határozatot jelen határozat kihirdetésének napjával visszavonja, ezzel egyidejűleg a mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot j ó v á h a g y j a. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

19 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (XI. 27.) számú határozat alapján 2013.

20 PREAMBULUM A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése érdekében Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében közbeszerzési szabályzatban rendezi Újfehértó Város Önkormányzata közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos szabályokat, a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét. A szabályzat rendelkezéseit a Kbt. szabályaival együtt és azokkal összhangban kell alkalmazni. Amennyiben valamely kérdésről a szabályzat nem rendelkezik a Kbt. rendelkezései az irányadók. I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és annak módosításai, valamint a törvény felhatalmazásán alapuló jogszabályok, továbbá a évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól, az évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről. E jogszabályokon kívül az eljárások során irányadóak a Közbeszerzési Hatóság hatályos ajánlásai, tájékoztatói és a Közbeszerzési Hatóság elnökének hatályos tájékoztatói. II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Ajánlatkérő: a Kbt. 6. -ában meghatározott szervezetek, amennyiben a beszerzéseik értékhatára eléri vagy meghaladja az uniós vagy nemzeti értékhatárokat. Ajánlatkérőként, Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) jár el. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A Közbeszerzési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Megbízólevél mintája

Részletesebben

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: 3/2012. Kth. Munkaterv módosítása és napirend elfogadása 4/2012. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 28-i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 28-i soron következő ülésére Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszáma: /2015. Ügyintéző: Bödőné dr Molnár Irén Tel.: 85/501-001 Email: jegyzo@marcali.hu 5. sz. előterjesztés

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos jogszabályforrásnak.

Részletesebben