Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző"

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) Fax: (42) Web: Száma: 5-97/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének november 27-én du. 16 órai kezdettel a Művelődési Központ Színháztermében (4244 Újfehértó, Főt tér 3. sz.) megtartott zárt ülést követő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető Nagy Sándor Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 8 fő jelen van, így a képviselő-testület h a t á r o z a t k é p e s. A meghívóban szereplő napirendet javasolom a mai képviselő-testületi ülésre azzal, hogy még plusz egy napirendi pont fölvételét kérem a közérdekű napirend előtt 15. napirendként, melynek címe: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú objektumok videó megfigyelő rendszerrel történő ellátásáról - írásbeli előterjesztés alapján, melyet kiosztással megkaptak. Tájékoztatom még a képviselő-testületet arról, hogy a munkatervünknek megfelelően a mai napra 17 órai kezdettel hirdettem meg a közmeghallgatást. Amennyiben a nyilvános ülés napirendjeinek tárgyalása azon ideig nem fog befejeződni, úgy a nyilvános ülést 17 órától felfüggesztem a közmeghallgatás időtartamára. A napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, más javaslat? Ha nincs, ki az, aki elfogadja a plusz napirenddel együtt a javasolt napirendet? A képviselő-testület a napirendi javaslatot 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

2 N a p i r e n d 1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról Száma: 4-248/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma: 4-241/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló bizottságok elnökei 2./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-239/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-242/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 4./ Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-245/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-244/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 6./ Előterjesztés az fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően fennmaradó EURO alapú kötvény átütemezéséről Száma: 4-250/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester

3 7./ Előterjesztés Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón című ÉAOP /D azonosítószámú projekt megvalósítása során lefolytatandó közbeszerzési eljárások megindításáról Száma: 4-246/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 8./ Előterjesztés Újfehértó város, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításához környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról Száma: 4-243/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 9./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda költségvetésének módosításáról Száma: 4-247/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 10./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról Száma: 4-236/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 11./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Száma: 4-238/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 12./ Előterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és a Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról Száma: 4-240/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 13. / Tájékozató a évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról Száma: 4-235/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 14./ Tájékoztató Az újfehértói Bocskai utcai Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése című ÉAOP-4.1.1/A számú pályázati projekt kivitelezési munkáinak előrehaladásáról Száma: 4-249/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester

4 15./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú objektumok videó megfigyelő rendszerrel történő ellátásáról Száma: 4-251/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester 16./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 1. napirendi pont megtárgyalása 1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról Száma: 4-248/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester Nagy Sándor Szóbeli kiegészítésem, hogy november 22-én az E-on nyíregyházi irodájában folytattam megbeszélést a beruházási osztály vezetőjével az Újfehértó-Bököny szennyvízprojekthez kapcsolódó elektromos ellátással kapcsolatos nehézségekről. Sajnos azt kell mondanom, hogy Bököny esetében rendkívül kockázatossá vált a projekt időbeni befejezése, hiszen 18 hónapra vállalná az elektromos-hálózat biztosítását. Megpróbáljuk gyorsítani ezt az ügyet, Újfehértónál is az átemelő-rekonstrukciójára is talán nyárra engedélyt kapunk, hogy a hálózatbővítést megcsinálják hozzá. November 26-án a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, ahol a évi költségvetési koncepcióról és az I-III. negyedévi tájékoztatóról volt szó, valamint a korábban testületek által elfogadott feladatellátás és finanszírozási szerződést módosítottuk. A Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága ülésén a bizottság támogatta azt a javaslatomat, melyben kértük a Társulás elnökét, hogy soron kívül intézkedjen a Társulás költségvetési rendeletének módosításáról és a Társulási Tanács elé történő beterjesztéséről, hiszen jelen pillanatban a Társulás közel 10 millió forint körüli összeggel tartozik a SZOSZOK-nak, viszont az intézménynél folyamatosan gondot jelent az étkezési díjaknak a kifizetése - erre ígéretet kaptunk, hogy ez decemberben meg fog történni és áthidalják a problémánkat. Egy sajnálatos intermezzóról is szeretnék szólni; a Társulási Tanács ülés végén érpataki polgármester kollégám, nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illetett amiatt, hogy január 1-jétől nem kívánjuk fenntartani a közös orvosi ügyelet. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Polgármester Úr korábban a bírósághoz fordult az elszámolással kapcsolatosan. Természetesen, mi állunk elébe. A Járásbíróság áttette a Közigazgatási és Munkaügyi Járásbíróságra polgármester Úr keresetét. Ez nem változtat azon a javaslaton, illetve azon a döntésen, amit a képviselő-testület hozott. Nem felmondtuk a szerződést, hanem nem kívánunk új mikro körzeti megállapodási szerződést kötni. Tehát nem felmondunk, hanem lejárt. Amikor ezt a döntést meghoztuk, akkor tájékoztattam Önöket, hogy mi vezetett ahhoz, hogy év után ilyen lépésre szántam el magam. November 16-án a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatának Intéző Bizottság, illetve Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésén vettem részt, ahol a év őszi védmű felülvizsgálatáról kaptunk tájékoztatást. A mai, illetve tegnapi nap folyamán az Élelmiszerbank felajánlásában közel ezer db. élelmiszercsomag került kiosztásra. Az élelmiszercsomagot szeretném hangsúlyozni-, hogy elsősorban a gyermekvédelmi, lakásfenntartási, aktívkorúak ellátásában részesülő, illetve időskorúak ellátásban részesülők kapják és természetesen az, akit a Családsegítő Szolgálat

5 arra rászorultnak minősít. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Szilágyi Péter a november 18-ai Katonai Ügyészségen való meghallgatásról szeretne többet hallani. Nagy Sándor tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatban lévő, korábban indított ügyészségi vizsgálatról van szó, kapcsolódik az előző ciklus tevékenységéhez, arra nincs felhatalmazása, hogy folyamatban lévő ügyben, a meghallgatás részletéről tájékoztatást adjon. Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 9 főre változott. Nagy Sándor Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi a tájékoztatót? A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma: 4-241/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló bizottságok elnökei Nagy Sándor A napirendhez annyi a szóbeli kiegészítésem, hogy az SZMSZ idevonatkozó felhatalmazása alapján 1 ápolási díj kérelmet saját hatáskörben elutasítottam. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 2. napirendi pont megtárgyalása 2./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-239/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester

6 Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság mind a két mellékletet 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra és 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással mind a két mellékletet elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottsági ülésen két kérdéskör merült fel. Az egyik az, hogy a KOSZISZ-ba járó gyerekek nem kapják meg a normatívalapú étkezési kedvezményt, -ezzel kapcsolatosan levélben fordult Juhász Imre plébános Úrhoz.- amennyiben erre válaszolnak, akkor erről tájékoztatja a képviselő-testületet. A másik, ami felvetődött az az, hogy a normatív alapú támogatáson felül azok a gyerekek, akik valamilyen formában az étkezés valamilyen formáját igénybe veszik hogy miért nem kaphatnak kedvezményt? Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy készítenek egy számítást, hozzátéve azt, hogy az a számítás csak akkor igaz, ha kedvezmény megadása mellett nem nő az étkezést igénybe vevők száma, ami valószínűsíthető, hogy nőne. Hozzátette, hogy ennek a lényege az, hogy jelen pillanatban 285 gyerek van, akik nem kapnak semmilyen kedvezményt és jelen pillanatban étkeznek- ebben az esetben, ha adná az önkormányzat az 50-%-os kedvezményt, akkor ezer forint többletkiadást jelentene az önkormányzat számára ben a költségvetéshez kapcsolódóan, amennyiben 25 %-os lenne ennek a támogatásnak a mértéke, az Ft. többletkiadást jelentene az önkormányzat számáraitt ez már a javasolt térítési díjemeléssel növelt összeggel van számolva. Azt javasolja a jelenlegi rendelet változatlan formában támogassák azzal, hogy kérjék fel a jegyzőt, hogy a évi költségvetés készítése kapcsán további vizsgálatokat folytasson le és tájékoztassa a képviselő-testületet, ennek a részletes költségvetési hatásáról, hiszen, ha mégis ilyen kedvezmény bevezetéséről döntenének, azt a szociális rendelethez kapcsolódóan kell majd szabályozni. Köszönti a P. Dussmann képviseletében Huri Bélát. Nagy Sándor A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? A képviselőt-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg : ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29.. (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában, a (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

7 1.. A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. Az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház, a Lengyel Laura Óvoda, az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait valamint az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház által biztosított gyermekek napközbeni ellátásainak intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza. 2.. A rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 3.. A rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Újfehértó, november 27. Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, november 28-án. Dr. Mátyás B. Szabolcs Jegyző 1. melléklet a 21/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak 1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 1.1. Bölcsőde: A B 1 Bölcsődei étkezések Díj 2 tízórai 50.- Ft/nap + ÁFA 3 ebéd 205- Ft/nap + ÁFA

8 4 uzsonna 55.- Ft/nap + ÁFA 5 Háromszori étkezés Ft/nap + ÁFA 1.2. Óvoda: A B 1 Óvodai étkezések Díj 2 tízórai 50.- Ft/nap + ÁFA 3 ebéd Ft/nap + ÁFA 4 uzsonna 50.- Ft/nap + ÁFA 5 Háromszori étkezés Ft/nap + ÁFA 1.3. Általános Iskola: A B 1 Iskolai étkezések Díj 2 tízórai 65.- Ft/nap + ÁFA 3 ebéd Ft/nap + ÁFA 4 uzsonna 65.- Ft/nap + ÁFA 5 Háromszori étkezés Ft/nap + ÁFA 6 menza Ft/nap + ÁFA Nagy Sándor Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 184/2013. (XI. 27.) számú h a t á r o z a t a szerződésmódosítás jóváhagyásáról az önkormányzat tulajdonát képező főzőkonyha üzemeltetésére a P. Dussmann Kft. vel (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.), január 20.-án aláírt szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 2./ felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: december 31. Felelős: polgármester

9 Melléklet a 184/2013. (XI. 27.) számú határozathoz SZERZŐDÉS Főzőkonyha üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés 7. számú módosításáról mely létrejött egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzata székhelye: Újfehértó, Szent István út 10. képviseli: Nagy Sándor polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: (továbbiakban: Megrendelő) másrészről P. Dussmann Kft. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.), adószám:... bankszámla szám: képviseli:.. (továbbiakban: Vállalkozó) között. az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő felek január 20.-án Szerződést kötöttek Megrendelő tulajdonát képező főzőkonyha üzemeltetésével gyermek, diák és felnőtt étkezés biztosítására az oktatásinevelési intézményekben, meghatározott adagszámban. 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a január 20.-án kelt Szerződés 6. pontja értelmében a szolgáltatási díjakat január 1-jétől, közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják: Nyersanyagnorma NettóFt/adag Rezsi Ft/adag Eladási ár Nettó Ft/adag Bölcsőde Reggeli Ebéd uzsonna Összesen Óvoda Reggeli Ebéd uzsonna Összesen Iskolás

10 Reggeli Ebéd uzsonna Összesen Jelen Szerződésmódosítás a január 20-án kelt Szerződéssel együtt érvényes. 4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 5. A szerződő felek a jelen Szerződésmódosítást, - amely 4 példányban készült - mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. Újfehértó Újfehértó Város Önkormányzata Megrendelő P. Dussmann Kft Vállalkozó 3. napirendi pont megtárgyalása 3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-242/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor Az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Nagy Sándor A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Tóth János véleménye szerint az 1. -sal kapcsolatosan, a temetőben gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral, behajtani és ott közlekedni tilos az idősek és a mozgáskorlátozottak esetében ezt képtelenség betartatni. Nagy Sándor tájékoztatja, hogy ez csak azért került megemlítésre, hogy van egy törvénymódosítás, ami lehetővé tenné, hogy térítési díjat lehetne megállapítani, de nem szeretnének térítési díjat bevezetni, sem a mozgáskorlátozottak, sem egyéb esetben sem, az alaprendeletben szabályozottak szerint. Nagy Sándor Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az

11 alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 15.. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (12) A (11) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, a temetkezési szolgáltatókra nem vonatkozik. A temetőbe való behajtás díja: 0 forint. 2.. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3.. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Újfehértó, november 27. Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, november 28-án. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

12 1. melléklet a 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelethez Temetkezési díjak 1. A temetési helyek díjai: 1.1. Sírbolthely díja (60 évre) A B 1 sírbolthely Díj 2-3 személyes sírbolthely Ft + ÁFA 3-6 személyes sírbolthely Ft + ÁFA 4-9 személyes sírbolthely Ft + ÁFA 1.2. Sírhelyek díja (25 évre) A B 1 sírhely Díj 2 Egyes felnőtt sírhely Ft + ÁFA 3 Kettős felnőtt sírhely Ft + ÁFA 4 Gyermek sírhely (10 éves korig) Ft + ÁFA 1.3. Urnafülke használati díja (10 évre) A B 1 Urnafülke használati díja (10 évre) Ft + ÁFA 1.4. Urnasírhely használati díja (10 évre) A B 1 Urnasírhely használati díja (10 évre) Ft + ÁFA 2 A 15/A parcellában az urnasírhely használati díja (25 évre) Ft + ÁFA 2. Temető fenntartási hozzájárulási díj A B 1 Temető fenntartási hozzájárulási díj Ft + ÁFA/nap 3. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 3.1. Hűtési díj: A B 1 Hűtési díj Ft/nap Ft + ÁFA 3.2. Ravatalhasználati díj: A B 1 Ravatalhasználati díj Ft + ÁFA 3.3. Sírnyitás díja: A B 1 Szolgáltatás: Sírnyitás Díj

13 2 Felnőtt sírhely Ft + ÁFA 3 Gyermek sírhely Ft + ÁFA 4 Urna földbe temetés Ft + ÁFA 3.4. Hantolás díja: A B 1 Szolgáltatás: Hantolás Díj 2 Felnőtt sírhely Ft + ÁFA 3 Gyermek sírhely Ft + ÁFA 4 Urna földbe temetés Ft + ÁFA 3.5. Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása (gyászgépjárművel) díja: A B 1 Szolgáltatás: Díj 2 Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépjárművel/gépjármű Ft + ÁFA 4. napirendi pont megtárgyalása 4./ Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-245/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Szóbeli kiegészítése nincs. Nagy Sándor A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet

14 módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2.. A rendelet január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Újfehértó, november 27. Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, november 28-án. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 1. melléklet a 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez Piaci díjtételek 1.1. Napidíj A B 1 Asztalon történő árusítás: 85.- Ft+ÁFA/fm/nap 2 Egyéb terület használat: Ft+ÁFA/m2/nap 3 Járműről történő mezőgazdasági termék: Ft+ÁFA/jármű/nap 1.2. Évi területhasználat A B 1 Évi területhasználat Ft+ÁFA/év/m2 5. napirendi pont megtárgyalása 5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Száma: 4-244/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester

15 Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Nagy Sándor A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 34.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2.. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Újfehértó, november 27. Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, november 28-án. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

16 1. melléklet a 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2005. (V.25.) önkormányzati rendelethez 1 Bérlakás településen belüli fekvése Újfehértó Vasvári P. u Újfehértó Böszörményi u. 24. A B C D E Bérlakások Bérlakás Bérlakás száma (db) minősítése Komfortfokozat 55 Költségelven bérbe adott bérlakás Lakbér m2/ft/h a ó Összkomfortos Szociális bérlakás Komfort nélküli Újfehértó Szent I. u Szociális bérlakás Komfort nélküli Újfehértó Szent I. u Szükséglakás Szükséglakás napirendi pont megtárgyalása 6./ Előterjesztés az fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően fennmaradó EURO alapú kötvény átütemezéséről Száma: 4-250/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Nagy Sándor A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2013. (XI. 27.) számú h a t á r o z a t a az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően fennmaradó EURO alapú kötvény átütemezéséről A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1./ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően

17 fennmaradó Újfehértó Város önkormányzata Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt felé kötvénykibocsátásból fennálló EURO alapú tartozásának 2. pont szerinti átütemezését jóváhagyja. 2./ tudomásul veszi, hogy az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt felé kötvénykibocsátásból fennálló tartozása ,13 EUR. A kötvény darabszáma: db, a kötvény lejárata Törlesztési mód: a) án és án a törlesztés összege: 0.- Ft b) tól ig a törlesztés összege EUR/negyedév c) án utolsó- törlesztés összege: EUR 3./ felhatalmazza a polgármestert a kötvénykibocsátásból fennálló tartozás átütemezése tárgyában keletkező szerződés aláírásra. Határidő : folyamatos Felelős: polgármester 7. napirendi pont megtárgyalása 7./ Előterjesztés Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón című ÉAOP /D azonosítószámú projekt megvalósítása során lefolytatandó közbeszerzési eljárások megindításáról Száma: 4-246/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés a bizottságok nem tárgyalták. Dr. Egyed Adrienn közbeszerzési szakértő jelzi, hogy szerencsés lenne, ha először a közbeszerzési szabályzatot, azt követően a közbeszerzési tervet, majd azt követően tárgyalnák ezt a napirendet. Nagy Sándor Javasolom, hogy ennek megfelelően a 10., 11. napirendet tárgyaljuk és azt követően tárgyaljuk a 7. napirendet. Ki az, aki a napirendek cseréjét elfogadja? A képviselő-testület a napirendek cseréjét 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 10. napirendi pont megtárgyalása 10./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról Száma: 4-236/2013. (Írásbeli előterjesztés alapján) Előadó: Nagy Sándor polgármester Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.

18 Köszönti Dr. Egyed Adriennt, a közbeszerzési szakértőt. Nagy Sándor A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2013. (XI. 27.) számú h a t á r o z a t a Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET Újfehértó Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról szóló 46/2012. (III. 28.) számú határozatot jelen határozat kihirdetésének napjával visszavonja, ezzel egyidejűleg a mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot j ó v á h a g y j a. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Nagy Sándor polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

19 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (XI. 27.) számú határozat alapján 2013.

20 PREAMBULUM A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése érdekében Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében közbeszerzési szabályzatban rendezi Újfehértó Város Önkormányzata közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos szabályokat, a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét. A szabályzat rendelkezéseit a Kbt. szabályaival együtt és azokkal összhangban kell alkalmazni. Amennyiben valamely kérdésről a szabályzat nem rendelkezik a Kbt. rendelkezései az irányadók. I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és annak módosításai, valamint a törvény felhatalmazásán alapuló jogszabályok, továbbá a évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól, az évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről. E jogszabályokon kívül az eljárások során irányadóak a Közbeszerzési Hatóság hatályos ajánlásai, tájékoztatói és a Közbeszerzési Hatóság elnökének hatályos tájékoztatói. II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Ajánlatkérő: a Kbt. 6. -ában meghatározott szervezetek, amennyiben a beszerzéseik értékhatára eléri vagy meghaladja az uniós vagy nemzeti értékhatárokat. Ajánlatkérőként, Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) jár el. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

határozata Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

határozata Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Ikt.szám: 823-2/2012. Fülöpszállás Községi Önkormányzat 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.

Ikt.szám: 823-2/2012. Fülöpszállás Községi Önkormányzat 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2. 1 Ikt.szám: 823-2/2012. Melléklet a 28/2012.(III.27.) Kt.számú határozathoz Fülöpszállás Községi Önkormányzat 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2012 Hatályos 2012. március 28-tól

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 20/2012. (IV. 25.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék PREAMBULUM...3 I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére 7965-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010.évi és értékhatár alatti beszerzési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-i ülésére 15951/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 25i ülésére Tárgy: Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi közbeszerzési és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításával

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 187/2013. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 187/2013. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Győr, 2010. TARTALOMJEGYZÉK A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A közbeszerzési terv felépítése... 3 2. A Kbt.

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben