A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG ÚTMUTATÓ. Mentorok felkészítése a tanításra. a»tanulás az életre«c. nevelési - képzési programban.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG ÚTMUTATÓ. Mentorok felkészítése a tanításra. a»tanulás az életre«c. nevelési - képzési programban."

Átírás

1 A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU ÚTMUTATÓ a Tanulás az életre pályázat keretében az iskolarendszerű képzésből lemorzsolódással fenyegetettek, illetve kikerültek képzésben való bent maradását illetve visszavezetését segítő programok végrehajtásához Mentorok felkészítése a tanításra a»tanulás az életre«c. nevelési - képzési programban. Népi Egyetem és Kétnyelvű Középiskola, Lendva Népi Egyetem, Ptuj Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány, Zalaegerszeg

2 1. A PROGRAM CÉLJA, JELLEMZŐI BEVEZETÉS Az egész életen át tartó tanulás napról napra nagyobb szükséglet mindenki számára, a képességeket és a kompetenciákat a jelenlegi információs társadalmi és gazdasági környezetben egész életen át kell fejleszteni ahhoz, hogy az egyén tevékenyen részt vegyen a társadalmi életben, és azért is, hogy eredményes legyen az állandóan változó munka világában. A gazdasági, technológiai és társadalmi fejlődés az átlagos műveltségi igényt a nagy többség részére középiskolai szintre emelte, amit a legtöbb európai országban a év kötelező iskoláztatás bevezetése is jelez. A megfelelő képzettség megszerzéséhez alapvető jelentőségűek az írástudással kapcsolatos (írási, olvasási, szövegértési), szóbeli kommunikációs és alapvető számolási, logikai képességek, amelyek a tananyag értelmes elsajátításához, az elsajátított tudás ellenőrzéséhez, és ezáltal az igényes munkavégzéshez is szükségesek. Sok ember, így fiatalabbak és idősebbek jelentős részének esetében is a középiskolai képzésébe való bekapcsolódás életfordulatot jelent. A fiatalok egy jelentős hányada részére azért, mert előttük ezzel valami teljesen új igény jelenik meg, az idősebbek részére pedig azért, mert ők már abbahagyták az aktív tanulást, az azóta eltelt időben az elsajátított tudás egy részét esetleg már elfelejtették, vagy akkoriban nem is sajátították el, más része pedig már elavult. 2

3 Az új helyzetben a tanulás eredményes újra kezdéséhez vagy magasabb szinten történő folytatásához elengedhetetlen feltétel a jó kezdés, az egyes tudásterületeken a sikertelenség kezelése azonnal, amint a nehézségek megmutatkoznak. Azonban tudatában kell lenni annak, hogy a tanulási nehézségeket nem lehet azonnal elhárítani, ugyanakkor pedig önmaguktól nem tűnnek el. De ha az, akinek a tananyag elsajátításánál tanulási nehézségei vannak, nem kap segítséget, a nehézségei csak fokozódnak, és az illető a sikertelenségek elvarázsolt gömbjében találja magát, amelyből nem lát kiutat. Kivételesen sebezhető csoportot alkotnak a képzésbe való újbóli bekapcsolódásnál azok a felnőttek, akik ifjúkorukban az iskolai sikertelenségük miatt kiléptek a képzésből. A képzésben való sikertelenség miatt az újbóli bekapcsolódás előtt szorongást élnek meg, hiszen tudatában vannak annak, hogy az újabb sikertelenség érheti őket. A képzésben résztvevő felnőttek számára rendelkezésre bocsátott tanulási segítség mellett szükséges a képzési folyamat során a résztvevőket arra is motiválni, hogy a sikertelenség miatt ne lépjenek ki a képzésből, illetve ne hagyják abba a tanulást. Ezt a támogatást lehet biztosítani, a lemorzsolódást megakadályozni azokkal a képzési programokkal, amelyek kialakítására az ATT projekt keretében kerül sor. A CÉLCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI Az iskolarendszerű képzésből lemorzsolódással fenyegetett fiatalok, illetve kikerült felnőttek legjellegzetesebb ismertetőjelei mindkét célcsoport esetében: a kisebb motiváltság a tanuláshoz (gyenge általános műveltség, rossz tapasztalás a tanulásról), 3

4 hiányos képességek a kommunikációban, az információk keresésében, ezáltal alkalmatlanság a tevékeny bekapcsolódáshoz a szélesebb társadalmi közösségbe, a tanulási technikák hiányos ismerete, agresszió és az önagresszió, rossz anyagi körülmények, nem megfelelő családi viszonyok. A PROGRAM CÉLJAI A program célja, hogy a mai demokratikus társadalomban mindkét célcsoport számára megfelelő segítséget biztosítson a megfelelő képzettség megszerzéséhez, amihez alapfeltétel az alapképességek és készségek fejlődése. Az ATT projekt keretében két fő program fog megvalósulni, amelyek a további képzésbe való bekapcsolódás lehetőségét fogják a résztvevők számára biztosítani: Az egyik azon diákok részére készül, akiknek különösen rossz a tanulmányi eredményük, és a lemorzsolódás veszélye fenyegeti őket, a másik azon felnőttek számára fog lehetőséget biztosítani, akiknek hiányzik az a tudásuk, ami lehetővé tenné számukra a továbbtanulást. 4

5 A fő célok, amelyeket a képzésben résztvevők számára a program biztosítani kíván, a következők: A szociális és mentális képességek, a tanulási motiváció és tanulni tudás képességének megszerzése, az alaptudás és alapképességek (kommunikáció szóban, írásban, elektronikusan, számolás, logikus gondolkodás) megfelelő szintre fejlődése, amelyek részükre lehetővé teszik a további ismeretek és tudás elsajátítását, birtoklását, A programhoz kapcsolódik egy 70 órás mentor felkészítő tanfolyam, amely a célcsoport képzéséhez szükséges speciális tudást biztosítja az érintettek számára. EGYES KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE A PROGRAM SORÁN A mentoroknak, akik a foglalkozásokat vezetik, a tananyag feldolgozását a konkrét célcsoporthoz, azon belül pedig az egyes résztvevőkhöz kell igazítaniuk. Ehhez a képzés megkezdése előtt meg kell állapítaniuk, hogy kinek melyik területeken vannak hiányosságai. Ezt több módon érhetik el, éspedig: beszélgetés útján a leendő résztvevővel, beszélgetés útján azokkal a pedagógusokkal, akik azokban az iskolai rendszerű formális képzésben tanítanak, amit a résztvevő látogat vagy látogatott, a személyes mappa (portfólió) áttekintése útján, 5

6 belépési mérés segítségével. A program keretében a következők fejlesztése valósul meg: a) ALAPTUDÁS ÉS KÉPESSÉGEK az alapképességek felújítása és/vagy megszerzése (anyanyelvi beszédkészség, olvasás, íráskészség, számolási alapkészség), számítógépes alapismeretek, az IKT használata, képesség az információ keresésére, kiválasztására és használatára, a továbbtanuláshoz szükséges alaptudás egyéb (pl. természettudományos, idegen nyelvi) területeken (fakultatív). b) SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK viselkedéskultúra, a jó és rossz megkülönböztetésének képessége, reális önismeret, önfegyelem, kritika és a dicséret elfogadása és gyakorlása a csoporton belüli együttműködés képessége, alkalmazkodás képessége, a rossz szociális helyzet, állapot kezelésére, megváltoztatására való képesség, szabályismeret és szabálykövetés képessége. 6

7 c) EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS tanulási és munkamotiváció a tanulási technikák megszerzése, amelyek az egyéni tanuláshoz szükségesek, a személyes képzési utak tervezésének, a megvalósulás ellenőrzésének képessége, az egész életen át tartó tanulás elfogadása, mint út a minőségi élethez. d) AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG saját szerepünk megismerése a képzésben, a jogok és a kötelezettségek ismerete, saját értékeink és hibáink megállapítása és a másság befogadása, a demokrácia alapvető elveinek megismerése. A KÉPZÉS SZERKEZETE Mindkét képzés összes óraszáma 150. A program moduláris, megvalósítása differenciált képzési csoportok és egyének szerint is. Minden csoport számára 10 modult kell megvalósítani, amit a tanárok a tanulási csoport előzetes tudásának figyelembe vételével alakítanak ki. A képzés 5 napos modulokból, naponta 3 tanítási órából állnak, minden modul befejezését követően a résztvevőknek 1 hét szabad. 7

8 A programot tartalmilag értelemszerűen a programban meghatározottan kell megvalósítani. A különböző modulok behatárolt témához vagy területhez kötődnek (vannak tervezve), ami hangsúlyossá teszi, ill. kiemeli az egyes programok tartalmát, mint például: a számítástechnikát, a helyesírást, a tartalmat, ami a dokumentációs írásbeliséggel függ össze, a tanulási technikákat, a számtan alkalmazását, stb. Annak ellenére, hogy az egyes modulok hogyan alakulnak ki, fontos, hogy benne az összes didaktikai elvek érvényesüljenek. A KULCSKOMPETENCIÁK REFERENCIAKERETE A referenciakeret 8 kulcskomptenciát határoz meg: 1) AZ ANYANYELVEN VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ Képes a kifejezésmódra és a fogalmak, gondolatok, érzelmek, tények és vélemények megértésére írásban és szóban (meghallgatás, beszéd, olvasás és írás); 8

9 e kompetencián belül szükséges fejleszteni a megkülönböztetést és a különböző szövegtípusok alkalmazását, az információk keresését, gyűjtését és átdolgozását, a segédeszközök használatát, a saját írásos és szóbeli érvelések kifejezését meggyőződéses módon, a körülményeknek megfelelően. 2) IDEGEN NYELVEN VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ A megértési képességen alapul, a fogalmak, a gondolatok, az érzelmek, a tények és vélemények írásban és szóban kifejezésén és értelmezésén alapul a megfelelő társadalmi és kulturális körülmények sorában a képzés és a továbbképzés, a munka, az otthon és a szabadidő; a lényeges tudás összetevői az idegen nyelvű kommunikáláshoz a szóbeli értesítés megértési képessége, az ösztönzés, a megértés és a szöveg írása összhangban az egyén szükségletei szerint. Az egyének képesek kell, hogy legyenek megfelelően használni a segédeszközöket, valamint nem hivatalosan is nyelveket tanulni, mint az egy életen át tartó tanulás részeként. 3) MATEMATIKAI KOMPETENCIA, VALAMINT ALAPKOMPETENCIÁK A TUDOMÁNY ÉS A TECHNOLÓGIA TERÜLETÉN 9

10 A matematikai kompetencia az elsajátítás képessége és a matematikai gondolkodási mód alkalmazása számos nehézségek megfejtésére a mindennapi életben, és bekapcsolja a képességet és a készültséget a matematikai gondolkodási módok alkalmazására (logikai és területi gondolkodás) és ábrázolására (képletek, minták, szerkezet, grafika és táblázat); a matematikához szükséges tudás a számok alapos ismeretét, továbbá a mértkegységet és a struktúrákat, az alapeljárásokat és az alapvető matematikai fogalmakat egyesíti; a tudás területén levő kompetencia a képességre vonatkozik és a tudás alkalmazásának készültségére, valamint a természetes világ értelmezésének a metodológiájára, azzal a céllal, hogy megállapítsák a kérdéseket és a következtetéseket a bizonyítékok indoklásával az említett tudás felhasználásánál, és a metodológiát, mint visszhangot az ismert emberi kívánságokra vagy szükségletekre; a tudás és a technológia területén levő kompetencia bevonja a változások megértését, amelyek az emberek tevékenységétől keletkeznek; a tudás és a technológia számára a legfontosabb tudás a természetes világ elve, az alapvető tudományos konceptusok, elvek, módszerek, technológia, a technológiai termékek és eljárások, valamint a tudomány hatásának megértése, és a természetes világ technológiájának a megértése; 10

11 többek között a tudomány és a technológia területén a kompetenciák bevonják az alkalmazási képességet a technológiai felszerelésekkel és a gépekkel való kezelési képességet, valamint jelentik a kezelési képességet a tudományos adatokkal együtt céljaink elérésében, vagy az elfogadott döntéseket, vagy a bizonyíték alapján való határozatokat. 4) A DIGITÁLIS ÍRÁSBELISÉG A digitális írásbeliség bevonja az információs társadalom technológiáinak a biztonságos és kritikai használatát a munka során, a szabadidőben és a kommunikációnál, az IKT alapvető tudása támogatásával, éspedig a számítógép használatánál a keresésben, az értékelésnél, a megőrzésnél (tárolásnál), a termelésben, az információk bemutatásánál és cseréjénél, valamint a kommunikálásban és a közös hálózat együttműködésében a világhálón; alapos megértést követel és a természet ismeretét, az információs társadalom technológiáinak alkalmait a mindennapi életben, ami a jelentősebb számítógépes aplikációkat tartalmazza (a szövegek átdolgozása, a táblázatok, adatgyűjtemények, tárolás és az adatok kezelése, valamint a lehetőségek megértése, az internet potenciális veszélyei és a kommunikáció az elektronikus médiák segítségével a munkánál, a szabadidőnél, az információcserénél és a közös hálózatnál); a szükséges tudás a keresés adottságát összesíti, az információk gyűjtését és átdolgozását, valamint azok használatát kritikus és szisztematikus módon a fontosság értékelésével, és a valóságos és virtuális megkülönböztetésével az egyidejű összeköttetések felismerésénél. 11

12 Az információs társadalom technológiáinak az alkalmazása megköveteli a kritikus és átgondolt viszonyt az elérhető információhoz, és az interaktív médiák felelősségteljes használatát, alkalmazását a közösségekben és a hálózatokban. A digitális írásbeliség támogatja az érdeklődést a munka után a közösségekben és a hálózatoknál, a kulturális, szociális és szakmai szándékkal. 5) A TANULÁS TANÍTÁSA A tanulási képességet jelenti, és a tanulás melletti kitartást, megszervezni a saját tanulásunkat, beleértve az idő hatékony igazgatását, az információk kezelését individuálisan és csoportban; bekapcsolja a tudatot a saját tanulási folyamatról és a szükségletekről, a lehetőségek megismerését, amelyek rendelkezésre állnak, és jelenti a nehézségek leküzdését az eredményes tanulásért; jelenti az új tudás megszerzését, átdolgozását és befogadását, jelenti a készségeket, valamint a tanácsok keresését és alkalmazását; a tanulás tanításával a gyerekek saját előző tapasztalataikat építik különböző körülmények közt, például otthon, szolgálatban, a képzésben, és a továbbképzésben; 12

13 az egyéntől megköveteli, hogy ismeri és megérti a tanulási stratégiákat, amelyek leginkább megfelelnek számára, ismeri és megérti a saját tudásának és képességeinek előnyeit és hátrányait, valamint jelenti, hogy meg tudja keresni a tanulási alkalmakat, a képesítést és a tanácsokat, és a támaszt, ami lehetőségére áll; A tanulás tanításánál a képességek megkövetelik először az alapvető általános tudást (olvasás, írás és számolás, valamint az IKT tudás), amik szükségesek a továbbtanuláshoz. Ezen tudás alapján az egyén alkalmas az új tudás befogadására és feldolgozására. Ezért szükséges a tanulási minták hatékony irányítása, a szakmai út és munka igazgatása, főleg pedig az egyén legyen alkalmas kitartani a tanulás mellett hosszabb ideig, valamint kritikailag gondolkodni a tanulás céljairól. 6) A SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK Egyéni, személyek közti és kultúrák közti kompetenciákat egyesít, valamint merít a jó modor valamennyi formájából, ami az egyéneket képessé teszi a hatékony és konstruktív együttműködésre a szociális és a szakmai életben, és főleg az egyre változatosabb társadalomban, valamint az esetleges viták megoldásában; az egyéneket az állampolgári életben a teljes részvételre képezik a szociális és a politikai konceptusok és struktúrák alapján, valamint a szövetség alapján a tevékeny és demokratikus részvételért; 13

14 a személyes és társadalmi boldogulással vannak összeköttetésben, ami jó fizikai és szellemi egészség megértésének a jelentőségét követeli, mint az egyén forrását a saját családja részére és a szűkebb szociális környezete részére, valamint a tudást arról, hogy hogyan elérni ezen egészséget, és hogyan karbantartani az egészséges életmóddal; ezen kompetenciák magja a konstruktív kommunikálási készségek különböző környezetben, a türelmesség, a különböző nézetek kifejezése és megértése, az egyeztetések a bizalom megteremtésével és az együttérzéssel; - az egyéneket meg kell tanítani a demokrácia konceptusaira, továbbá meg kell tanítani a jogokat, az egyenlőséget, az állampolgárságot és az állampolgári jogokat beleértve azokat, amelyeket különböző institúciók használnak helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten. Az egyének képesek kell, hogy legyenek a stressz és a frusztrációk megtanítására, aztán képesek legyenek mindezt konstruktív módon kifejezni, de szükséges tudniuk megkülönböztetni a személyes és szakmai életet. Érdeklődniük kell a szociális-gazdasági fejlődés iránt, a kultúrák közti kommunikálásért, meg kell becsülniük a különbözőségeket és egymást, valamint készségesek kell, hogy legyenek leküzdeni az előítéleteket, és hajlandók a kompromisszumok megkötésére. 7) ÖNKÉPZÉS ÉS VÁLLALKOZÓ SZELLEM Azt jelenti, hogy az egyén képes megvalósítani saját elgondolásait; 14

15 egyesíti az alkotókedvet, az újítást és a kockázat elfogadását, valamint a tervezés képességét és a projektek vezetését céljaink elérésében; segítés az egyéneknek, nemcsak a mindennapi életükben és a társadalomban, hanem a munkahelyen is a munkahelyi hátterek megértésében, és az alkalmak kihasználásában; a szükséges tudás egyesíti, a megállapítás képességét a rendelkezésre álló lehetőségeknél a magán,- a szakmai- és a vállalkozói területen (például a gazdaság széleskörű ismeretét, valamint a kihívásokat, amelyekkel a munkáltató vagy a szervezetek szembesülnek); a tudás a projektek proaktív vezetésére vonatkozik (a tervezés képességére, a szervezetekre, a vezetésre, a delegálásra, az elemzésre, a kommunikálásra, a projektek tervezésére, az értékelésre és a feljegyzésekre), a hatékony képviseletre és tárgyalásra, valamint az egyén munkaképességére és a csoportmunkára. A vállalkozói viszony megjelöli a kezdeményezések cselekvését, a függetlenséget, az innovációt az egyéni és a szociális életben úgy, mint a szolgálatban. Bevonja a motivációt is és az elszántságot a célok elérésére. 8) KULTURÁLIS TUDAT ÉS KIFEJEZÉSMÓD 15

16 Jelenti az elgondolás kreatív kifejezésmódját, az érzéseket és a tapasztalatokat a különböző médiákban, beleértve a zenét is, a formázó művészetet, az irodalmat és a vizuális művészetet; a kulturális tudás a helyi, a nemzeti és az európai kulturális örökségről szóló tudatot kapcsolja össze, valamint meghatározza az örökség helyét a világban, és merít a fő kulturális részek alapismereteiből, beleértve a populáris mai kultúrát is; a készség bekapcsolja a figyelembevételt és a művészetekben való élvezetet, valamint az egyén veleszületett önkifejezését. A saját kultúránk és az azonosságérzésünk igazi megértése jelenthetik az alapját a nyílt viszonynak és a különböző kultúrák megnyilatkozása tiszteletének. A pozitív viszonyulás jelenti az alkotás örömét, a készültséget az esztétikai lehetőségek ápolására művészi önkifejezéssel, és együttműködést a kulturális életben. OKTATÓ-NEVELŐMUNKA A LEMORZSOLÓDOTAKKAL Az ifjúság elsődleges feladata az iskolába járás és a tanulás. Az idő, amit a fiatalok az iskolai padban eltöltenek, fontos jelentőségű a személyiség kialakulásában, mert bár az oktatás ideje alatt kialakuló személyiségi vonások főleg másodlagosak, lényegesen befolyásolják a fiatalkorúak életminőségét. Az önkép, az önábrázolás, az öntudat, a tanuláshoz 16

17 valamint a tanárokhoz és az egyidősekhez való viszony, a bizalom, a biztonságérzés, az intellektuális képességek fejlettségi mértéke mind-mind lényegesen befolyásolják a fiatalok további sorsát. Éppen a kamaszkorban kell az egyénnek erős önazonosságot szereznie, egységes, következetes és folytonosságon alapuló álláspontot kialakítva önmagáról és saját maga értékeléséről. Az önazonosság affektív és kognitív tényezőkből tevődik össze. Az önazonosság kognitív elemei az önmegértést és az önmegismerést teszik lehetővé, az effektív elemek pedig pozitív és negatív érzelmeket alakítanak ki önmagunkkal szemben, és emocionális viszonyt más emberek iránt. Az önazonosság a következőkből ered: - a szelektív elfogadásból és az egyén gyerekkori önazonosságának elutasításaiból; - abból, amit erről egy adott társadalom egy meghatározott időben a fiatal emberekről feltételez. Az önazonosság kialakult érzése különböző önábrázolásokat egyeztet össze, azokat, amelyeket az egyén gyerekkorban kipróbál és amik a kamaszkorban meglepő módon ismétlődnek és különböző szerepek alkalmankénti átvételét, amelyek közül az egyén választhat, és amelyek iránt elkötelezi magát. A különböző szerepek kiválasztásával az egyén pl. azt szeretné bebizonyítani, hogy bátor. Bizonyos ideológiákhoz és csoportokhoz való hűség is olyan tulajdonság, amit az egyénnek ki kell fejlesztenie ebben a korszakban. Az kamasz az fiatalabbakhoz képest kisebb mértékben fogadja el a szülők vezető szerepét, de nagyobb mértékben kívánja olyan mentorok és vezető egyéniségek vezetését, akik olyan implicit vagy explicit ideológiák közvetítői, amelyekhez szívesen kötődnek. 17

18 Az elért önazonossági státusz, ami legtöbb esetben csak a késői kamaszkorban alakul ki, önmaga elfogadásával, emocionális stabilitással, az önmagára irányuló csökkenő figyelemmel van összekapcsolódva, és nagyobb késztetést jelent önmaga megmutatására mások előtt, hiszen az kamasz az önmaga iránt érzett elégedettség miatt várja a pozitív visszaigazolást mások részéről. Az általános és a középiskolából lemorzsolódottak önazonosságuk bizonytalansága, kialakulatlansága miatt nehezen fedezik fel a pozitív azonosságot, hiszen eddigi életük során sikertelenek voltak, aminek a társadalom azonban általában nem tulajdonít elég nagy jelentőséget. A LEMORZSOLÓDOTTAK PSZICHOSZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE Az általános vagy középiskolai oktatásból lemorzsolódottak pszicho-szociális fejlődése legtöbbször akadályozott, ezért személyiségük kialakulatlan a következő okokból: - A társadalomba való bekapcsolódás nélkül az egyén nem tud pszicho-szociálisan fejlődni Az egyén elveszti az osztálytársakkal, kortársakkal a rendszeres kapcsolattartás lehetőségét, mert legtöbbször nem kap rendszeres, állandó munkát sem. Ennek következményképpen a társadalom perifériájára szorul, magára van hagyva, nem képes a társadalomba beilleszkedni, közösséghez tartozni. Ebben a helyzetben nincs lehetősége az alapvető általános emberi szükségletek 18

19 (biztonság, szociális hovatartozás, szeretet nyújtása és kapása, megbecsülés és önmegbecsülés, önbizonyítás) kielégítésének elérésére. - A pszicho-szociális fejlődés alapvető funkciója a kamaszkorban az erős önazonosság kialakítása, ami bizonyos társadalmi szerepek átvételéhez kötött. Lehetősége a konstruktív társadalmi szerepek átvételére annak a fiatalnak alig van, aki kimarad az iskolából, ugyanakkor azonban nagyobb a valószínűsége a társadalmilag elfogadhatatlan és nem konstruktív szerepek elsajátításának. - A fiatal még mindig az önazonosságát keresi, de ha kimarad az általános vagy középiskolából, kialakulatlan önazonossága ellenére rá van kényszerítve, hogy úgy funkcionáljon, mint a felnőttek, vagy pedig továbbra se önállóan él, hanem függőségben a szüleitől. Az első esetben, mielőtt még kialakult volna a saját azonossága, a felnőttek világába van taszítva, a másik esetben pedig komolyan veszélyeztetve van önálló személyiségének kialakulása. - Az egyén nehezen tartja fenn a pozitív önképét és az önbizalmát, hiszen sikertelen volt eddigi élete során, amit a felnőtt társadalom úgy igazol vissza, mint leglényegesebb jellemzőjét. Mindezen tényezők miatt az általános és középiskolából lemorzsolódottak pszichoszociális fejlődése szempontjából alapvető jelentőségű a társadalomba való reintegrálásuk, reintegrálódásuk. A lemorzsolódott úgy reintegrálódhat a társadalomba, hogy újból bekapcsolódik az oktatásba, vagy stabil és megfelelő foglalkoztatást talál, esetleg csatlakozik 19

20 bizonyos személyekhez, szervezetekhez. Lényeges hatással van a reintegrálásra, ha a fiatalnak van lehetősége pozitív környezetben barátkozni, tanulni, valamint önmaga értékeit bizonyítani. Gyakran a hivatalos, erre hivatott szervezetek (pl. munkaügyi hivatalok) a lemorzsolódottaknak nem tudnak sem állást, sem pedig megfelelő iskolát ajánlani. Sokuknak ezért csak az a lehetőségük marad, hogy különböző non-formális csoportokhoz csatlakozzanak, és így próbáljanak meg érvényesülni. A lemorzsolódottak többsége azonban nem eléggé önálló, leleményes ehhez sem, a non-formális csoportok sem közvetítenek mindig pozitív mintákat.. AZ ISKOLAI SIKER (TELENSÉG) FOGALMA Lényeges jelentőségűek azok a kritériumok, amelyeket kiválasztunk az iskolai siker (telenség) megítélésére. Kritériumként használhatjuk: - az egyik oldalon az osztályzatokat és a bizonyítványokat; - a másik oldalon pedig az iskola által közvetített tudás, megszerezhető kompetenciák minőségét, alkalmazhatóságát, és egyéb fejlesztési lehetőségeinek elérhetőségét. Andragógiai szempontból az iskolai sikertelenségnek különösen fontos kritériuma, hogy mennyi tanulási képességet, tanulási leleményességet és tanulási önállóságot szerzett meg az egyén a tanulás során. A tanulási képességek abban mutatkoznak meg, hogy mennyire megfelelően választja ki a tanulási forrásokat és módszereket, mennyire célszerűen 20

21 használja azokat, valamint milyen jól találja fel magát azokban a szituációkban, amikor a tanulás terén számára nehézségek jelentkeznek. A tanulási önállóság az egész tanulási ciklusban levő önállóságot jelenti: a szükséglet megállapítását a tanulásban, a tanulási célok felállítását, a tanulás tervezését az oktatási folyamatában, valamint a tanulás evalvációját. A kérdés az, hogy az osztályzatok és a bizonyítványok milyen mértékben tükrözik a minőséget és a tudás alkalmazhatóságát, valamint az iskola egyéb fejlesztési feladatainak elérhetőségét, az iskolai sikertelenség az iskolában levő sikertelenséget jelenti, vagy pedig az iskola sikertelenségét. Az egyén sikertelensége az iskolában, illetve az oktatásban jelentheti a rossz illetve negatív osztályzatokat és bizonyítványokat, és/vagy a fejlődési lehetőségek hiányos elérhetőségét. Bizonyos iskolák sikertelensége a magas mértékű lemorzsolódásban nyilvánul meg (habár nem szükséges, hogy az iskola legyen a fő hibás a lemorzsolódásért), és egyéb jellemzőkben, amelyek arra mutatnak, hogy ezek az iskolák nem jól funkcionálnak.(pl. rossz iskolai klíma - hangulat). Az iskola sikertelenségét pedig úgy is érthetjük, mint a szülők, a munkáltatók és mások elégedetlenségét: - az oktatási programmal; - a fiatalok tudatlanságával, akik eredményesen befejezték az oktatást; - a feltételekkkel és klímával, amelyben az oktatás folyik; - a teljes iskolai rendszerrel, stb. 21

22 Ugyanolyan eredmény az osztályzatok terén vagy a tudásban egyesek számára sikert jelent, mások számára pedig teljes sikertelenséget. Az elvárásoknak tehát lényeges szerepük van abban, hogy az egyén hogyan éli meg az eredményeket, amelyeket elér. AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS OKAI Az iskolai sikertelenség főleg tágabb, de szűkebb értelemben is - bizonyos mértékig minden iskolai rendszerre jellemző. A leginkább klasszikus értelemben véve a lemorzsolódást tekintik legfontosabb mérhető jellemzőjének. A lemorzsolódás okait többféleképpen lehet keresni: - az iskolai rendszerben, - egyes iskoláknál (pl.: a pozitív osztályzatok magas kritériumai, az anyag terjedelme, rossz tanárok, rossz klíma az iskolában), - az egyes tanárokban, - a tanulókban (pl.: alacsony motiváltság, alacsony ismeretszerzési képességek, érzékszervi problémák, betegségek), - a tanulók családjában és az egyén szociális hálózatában (pl.: alacsony szociális-gazdasági státus, rossz családi viszonyok, negatív viszony az oktatáshoz). 22

23 EGYÉNI v. INDIVIDUÁLIS TÉNYEZŐK v. FAKTOROK, MINT A SIKERTELENSÉG OKAI AZ ISKOLÁBAN A tanulási tényezők hatnak egymásra, például az érzékek és az idegrendszer állapotának hatása az értelmi képességekre, a fizikai tényezők a fiziológiai, a szociális tényezők pedig majdnem az összes többi tényezőre. A kognitivisták hangsúlyozzák, hogy a tanulási eredményekre lényegesen hat az, hogy a tanuló hogyan fogja fel, valamint hogy hogyan értelmezi a tanulási követelményeket, például, hogy mennyire igényeseknek tűnnek a feladatok; netán úgy véli, hogy megbirkózik velük; mennyire fontosak, érdekesek és személyileg értelemszerűen (a tanulók céljai és elvárásai nagyon fontosak) látja a feladatokat; milyen jelentőséget tulajdonít a jó eredményeknek és az osztályzatoknak. Hangsúlyozzák az előtudás fontosságát. Minden egyén egyedülálló módon értelmez. A tudatba való bekapcsolódás folyamata, illetve a felfogás először az érzékelésből áll. Egyesek több figyelmet szentelnek egyes dolgoknak, mások pedig a másikaknak, amit szelektivitásnak nevezünk. A figyelem irányítottsága attól függ, hogy mi számunkra a legfontosabb, és hogy egyáltalán mit akarunk elérni. A félelem inhibirálja a tanulási folyamatot, hiszen az esetben, amikor az egyén veszélyeztetve érzi magát, az energiát a védelemre irányítja a szituáció elől, és nem a tanulási feladatok, illetve életproblémákra összpontosítja. Az érzések állapota is lényegesen hat az érzékelésre. A következő a megértés fokozata, az új érzékelés szembesítése a múltban megszerzett, meglévő tapasztalatokkal és magyarázatokkal. A megértési konfliktusok segítségével, amelyekhez akkor lehet eljutni, 23

24 amikor valamit nem sikerült megérteni, megváltoztatható a megértési struktúra, ami hatással van az egész további élet minőségére. A tanulási eredményekre a kognitivisták szerint lényegesen befolyással van az, hogy az egyén hogyan érti és hogyan értelmezi a tanulási körülményeket és követelményeket. GENETIKAI ISKOLA. A védő szószólók meg voltak győződve, hogy az intelligencia a genetikai bélyegektől függ, valamint hogy lehetséges azt az intellektuális hányadossal mérni. A siker illetve a sikertelenség az iskolában pedig e felfogás szerint az intelligenciától függ. Véleményük szerint az egyének a 90 alatti intellektuális hányadossal már az alapfokú oktatásban áthidalhatatlan nehézségekkel találkoznak, a 90 és a 100 közötti intellektuális hányadossal rendelkezők pedig tökéletesen abszolválhatják az alapfokú oktatást, nekik azonban valószínűleg a középiskolában lesznek nehézségeik, a 100 és a 120 IQ-val rendelkezők alig fogják tudni befejezni a középiskolát, az egyetemi oktatásra pedig legalább 120 IQ-val rendelkezni. Ezen elmélet alapján az iskola feladata leginkább az lenne, hogy kiválassza a legintelligensebb egyéneket, akik az elitet képviselik a társadalomban. PSIHO-EMOCIONÁLIS ISKOLA. Aki a környezetben nem érzi jól magát, illetve érzelmi nehézségei vannak, intellektuálisan inhibirált, ami a gyengébb tanulási eredményekhez vezet. Ez az iskola a tanulási nehézségeket a különböző érzelmi konfliktusoknak tulajdonítja. A konfliktusok gyakran a tanuló iskolai környezetének megváltoztatásakor jelentkezhetnek, vagy pedig a felnövés kísérői. Minden átmenet az oktatás magasabb fokára a tanulótól megköveteli, hogy 24

25 alkalmazkodjék az új körülményekhez, de az egyes emberek különbözőképpen reagálnak az új környezetre. Néhányan nehézségekbe botlanak, amelyek kihatással vannak a magatartásukra, munkájukra és közvetve az iskolai rossz eredményre. A gyermek új körülményekhez való alkalmazkodása az iskolában leginkább a családban levő klímától függ. Ha a klíma feszült, a gyermek alkalmazkodási képessége a változásokra kisebb, ami úgy fejeződhet ki, mint az iskolai sikertelenség. A konfliktus a versengéssel is kapcsolatban lehet, hiszen az érzelmileg gyengébb gyerekeknél csekélyebb értékű komplexus jelentkezhet, és a kisebb értékűség érzése a képtelenség érzéséhez vezet el az iskolai nehézségekkel való szembesülésénél. A KULTURÁLIS KORLÁTOZOTTSÁG. A családban és a tágabb környezetben a kulturális ösztönzés hiánya a gyerek relatív lassú intellektuális fejlődéshez vezet, főleg a szóbeli és a megismerkedési (felismerhetőségi) területen. Nagyon nagy jelentősége van a családnak a gyerek teljes fejlődésére, hiszen állandó példát mutat. Így pl. otthon könyvek, újságok megléte, olvasása, kulturális rendezvények látogatása azok a kulturális tevékenykedési tényezők a családban, amelyek a gyerek számára jobb lehetőségeket teremthet az iskolai eredményhez. A szülők által tanúsított érdeklődés a gyerek és az oktatása iránt, valamint a jó oktatási klíma a családban befolyásolják a gyerek személyiségének nagyobb kiegyensúlyozottságát, ami kihatással van a gyerek értelmi fejlődésére. A kutatók megállapították, hogy a gyerekek a szociokulturálisan gazdag családokban megszerzik a nyelvi kódot, amelyet az iskolában is használnak. A másik oldalon a gyerekek a alacsony szociokulturális családokban olyan nyelvi kódot szereznek, ami jelentéktelen vagy káros az iskola szempontjából, ez indoka lehet a gyengébb iskolai eredménynek. További tényező az iskolai sikertelenségnél a családok gazdasági helyzete, hiszen a jobb gazdasági helyzet jelenti a jobb anyagi lehetőségeket az oktatáshoz, és ez kihatással van az oktatás sikerességére. A család rosszabb anyagi helyzete miatt néhány fiatal nem is tud beiratkozni a kívánt iskolába. E 25

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6.

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. A tanári kompetenciák Egyéni képességek (ismeretek, készségek, jártasság és attitűd) a tanár szerepe kulcsfontosságú közvetlenül befolyásolja a tanuló tanulását

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak.

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Ösztönzés Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Munkahely Dolgozó környezet összhang csoportérdekek szükségletek Olyan munkahelyi környezetet kell teremteni,

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei Belgrád, 2011 áprilisa 1 Tartalom Bevezető... 2 Az oktatási területtel, a tantárggyal és a tanítási módszerrel kapcsolatos kompetenciák...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit

Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében Fazekasné Fenyvesi Margit Az olvasás iránti érdeklődés legerősebb motiváló tényezője A szöveg tartalma A szöveg

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS RPI idegen nyelvi szakmai nap 2016. November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA A MAI KUTATÁSOK ALAPJÁN A (nyelv)tanulás az élet része nem az iskola privilégiuma. A blended

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben