Tétékás Nyúz. A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai Konferencia (13.) április 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai Konferencia (13.) 2006. április 5."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 8. szám április 5. Az ELTE TTK HÖK hetilapja A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai Konferencia (13.)

2 2 Tartalom Tartalomjegyzék Egyetem (Másodszor üléseze a szenátus)...3 HÖK (Külügyi hírek)...4 HÖK (Tanulmányi és szociális hírek)...5 Felsőoktatás (A Tuning Projekt)...6 Felsőoktatás (NFT II. EEFOP)...7 Faliújság Lágymányosi portrék (Ballabás Gábor)...10 Természet-tudomány-technika (Fórum a Paksi Atomerőműről)...11 Helyvektor (Mákos Guba Kajálda Kávézó)...12 Főzőcske (Vega tekercs)...12 I jártunk (XI. Bolyai konferencia, Kultúrhét a Csomában)...13 Négyeshatos (Egy hölgy eleganciája)...14 Kultúra (Húsvéti szokásaink)...14 Mozizóna (Capote, Jégkorszak 2. Az olvadás)...15 Külszíni fejtés (Számos)...16 Munkatársakat keresünk Akikből hiány van: Közéleti újságíró, tudományos cikkíró. Akikből sosem elég: Közéleti újságíró, olvasószerkesztő, tördelő, riporter. Képze ség nem, csak lelkesedés szükséges, a jelentkezőket betanítjuk. Teljesítmény alapú bérezés. Tétékás Nyúz, XXXII. félévfolyam, 8. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Papp Gabriella, a HÖK elnöke. 32. félévfolyam 8. szám április 5. Főszerkesztő: Pásztor Balázs. Vezetőszerkesztő: Balu. Tördelőszerkesztő: Yeti. Olvasószerkesztők: Jill, Lede. Címlap: Trychydts. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), Lede (Kultúra),??? (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Egyetem 3 A pénz, a vezetők és a lemaradt szak Másodszor ülésezett a szenátus Önmagáról (is) döntö a szenátus a második ülésén: a szeptembertől felálló új szenátus összetételét, létszámát és megválasztásának szabályait vita ák meg ez alkalommal szenátoraink. Kiírták a rektorhelye esi és főtitkári pályázatokat is, új szakot alapíto ak és indíto ak, és talán a legfontosabb, hogy elfogadták az idei költségvetést. Dr. Juhászné Huszty Katalin, gazdasági főigazgató terjeszte e elő tervezetét, mely a már decemberben elfogado irányelvek alapján készült. Befolyásolta a költségvetést az oktatók béreinek (országosan meghatározo ) emelkedése, a hallgatói normatíva emelkedése, az ÁFA csökkenése, valamint a szolgáltatási bevételek 15%-ról 5%-ra való csökkenése, mint külső tényező. Belső tényezőként a TTK költségvetési hiányát kell kiemelni, valamint, hogy kisebb mértékű hiánnyal zárt a BTK. Ezek fényében tehát az idei költségvetés úgy alakul, hogy a képzési előirányzat annak ellenére csökken, hogy a gyakorlatigényes szakok plusz pénzekben részesülnek. A kutatási előirányzat szintén kevesebb lesz, méghozzá a tavalyihoz képest jelentősen, de hozzá kell tenni, hogy ez részben a rezsi növekedésének, részben a bérfejlesztésnek köszönhető amellett, hogy mind a kutatási, mind a képzési normatíva kevesebbel emelkedett, mint akár a rezsiköltség, akár a bérfejlesztés. Ezekből következik az is, hogy a fenntartási előirányzat nő. A hallgatói normatíva tehát nőni fog, ezzel szemben a hallgatói létszám valószínűleg csökken majd (hosszútávon biztosan), az ún. programfinanszírozás (ide tartozik pl. az Egyetemi Botanikus Kert fenntartása, de a kötelezően leteendő nyelvvizsga visszatérítésének díja is) szintén, azonban mindke ő (az előbbi az OM döntése, az utóbbi az egyetem helyzete mia ) várhatóan csak az infláció mértékével. Hogy teljes legyen a kép, hozzá kell tenni, hogy a karok saját bevételeiket is visszaveze ék a költségvetésbe, ilyen például a TTK bérhiányának pályázatokból történő fedezése (tehát bizonyos kutatói helyek pályázati pénzekből maradhatnak csak meg). A rezsit és a kezelési költségeket (ahova például a Tudományszervezési és Innovációs Központ költségei tartoznak) 8% illetve 2%-on tartják. A számokról hosszas vitát folytato a szenátus. Ekkor szóba került, miért dolgozik olyan sok segéderő a PPK-n és a BTK-n (kiderült, ez javarészt a takarítószemélyzet, valamint a portán dolgozók, akiknek bérét a lágymányosi épületekkel ellentétben kari költségvetésből fizetik), valamint Huszty Katalin felajánlo a, hogy újraallokálási módszerrel alkossa meg a következő években az egyetem a költségvetését. Ennek köszönhetően könnyebben tervezhetővé válik majd a jövő. Ezzel együ jár, hogy a karok ciklikusan hol jobban, hol rosszabbul járnak a többiekhez képest, viszont előre tudják, melyik évben ki élvezi majd az előnyöket. A szenátus végül egyhangúlag elfogadta a költségvetési tervezetet. A szenátus új létszámáról, összetételéről és létrehozásáról (a hosszas egyeztetések következtében) gyorsan születe meg az egyhangú döntés: szeptembertől harminchárom főre csökken a szenátorok száma. Ez a következőképpen módosult: a rektor, karonként 2 fő (melyből az egyik a dékán vagy főigazgató, a másik egy a kari tanács oktató-kutató tagjai által választo, teljes állású dolgozó, két nem oktató-kutató közalkalmazo (akiket egy választói testület választ). Az egyetemi szakszervezet két tagja (őket a Szakszervezeti Bizo ság delegálja), a doktori iskolák egy képviselője, valamint 11 hallgató (karonként legalább egy hallgató és egy doktorandusz képviselő az EHÖK Alapszabálya szabályozza, hogy pontosan kik). Tanácskozási joggal a főtitkárt, a Gazdasági Tanács elnökét, a gazdasági főigazgatót, a rektorhelye eseket, a Közalkalmazo i Tanács elnökét, az Egyetemi Könyvtár, az Egyetemi Kollégium főigazgatóit, az Oktatási Igazgatóság vezetőjét valamint a TPIK vezetőjét kell meghívni. A szenátus hosszasan megtárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta a rektorhelye esi pályázati kiírásokat is, a követelmények szerint teljes munkaidőben foglalkoztato egyetemi vagy főiskolai tanárok pályázhatnak, akik magyar állampolgárságúak és tárgyalóképes idegennyelv-ismere el rendelkeznek. A pályázat leadási határideje június 30. A főtitkári pályázatot szintén egyhangúlag fogadta el a szenátus, eszerint állam- és jogtudományi diplomával, szakvizsgával és felsőoktatási igazgatási gyakorla al rendelkezők pályázhatnak, szintén június 30-i határidővel. Utolsó napirendi pontként az ének-zene alapszak (ez az egyetlen, amely idén még a régi rendszerben indult) képzési és kimeneteli követelményeit, valamint létesítési és indítási kérelmét is jóváhagyta. Ezek után még három dolgot említe a rektor, elsőként Glatz Ferenc helye (aki végül nem az ELTE, hanem a Kaposvári Főiskola Gazdasági Tanácsának tagságát választo a) Fodor Istvánt (az Ericsson magyarországi vezetőjét) választa a meg a szenátussal a Gazdasági Tanácsba. Másodikként szóba került az Infoparknál lévő ingatlan, amelynek 16%-ban résztulajdonosa az ELTE, a többségi tulajdonos viszont el szeretné adni az ingatlan egy részét, jóval áron alul. Mivel ezt az ELTE véleményével ellentétesen szeretné megtenni, a Gazdasági Tanács javaslatára, a szenátus jóváhagyásával az ELTE pert indít a többségi tulajdonos ellen. A harmadik téma az előbbieknél sokkal vidámabb volt: bejelente e, hogy az ELTE dolgozói közül március 15-én kik kaptak állami kitüntetést. Bernát Klára ELTE Online 3

4 4 HÖK Amit az ERASMUS-ról tudni kell Változások és csatolandók A múltkori számban olvasha átok, hogy milyen egy átlagos ERASMUS hallgató. Illetve, hogy hamarosan kiírják a pályázatot a 2006/2007-es tanévre. Nos, ez már meg is történt, még pedig múlt hét szerdán. tudományos közlemények listája és eredményei, versenyeken, pályázatokon elért helyezések, dicséretek, díjak listája az ezekről szóló igazolások másolatával; rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, spor evékenység leírása az ezekről szóló igazolások másolatával; a hallgató által fontosnak tarto egyéb tevékenységek felsorolása (pl. külföldi ERASMUS hallgatók mentorálása, vagy ennek felvállalása). Az egyik legfontosabb változás, hogy idén az ösztöndíj mértékében differenciálás lesz, azaz nem lesz egységes ösztöndíj. A megkülönböztetés időtartam és célország szerint történik majd. Célországonkénti alakulást a részletes pályázati kiírásban lehet megtekinteni. A másik, hogy a leadási határidő korábbi időpontra esik, várhatóan az április 17-ei hétre, a pontos dátumot a tanszéki koordinátorok írják majd ki. Ezért ne halogasd az utolsó pillanatra! A pályázaton nyertes hallgatók egy szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatás nélkül) meghosszabbíthatnak. A külföldi tanulmányok minimális időtartama három hónap. Az ERASMUS-program keretében külföldön tanuló hallgatók 3-10 hónapot töltenek külföldön. A fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat, i hon is beiratkoznak, az esetleges i honi tandíjukat kifizetik, és ha jár, akkor a rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják. A külföldön végze tanulmányaikkal az i honi tanulmányi köteleze ségeik egy részét kiváltják (a két együ működő tanszék a hallgató kiutazása elő megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és a kari koordinátorok adnak. (A partnerintézmények és a szakmai koordinátorok listája a kari koordinátoroknál, a kari honlapokon (h p://teo.elte.hu/nko), a karokon kifüggeszte pályázati felhívásokon, a TTK HÖK honlapján (h p:// khok.elte.hu/~kulbiz/erasmus), valamint a honlapon is elérhető.) További információkat találhatsz a nemrég megjelent ELTE ERASMUS Hallgatói Iránytűben is, amit a Haliban kérhetsz. 32. félévfolyam 8. szám április 5. Kik nyújthatnak be pályázatot? Azok a hallgatók pályázhatnak, akik magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek; abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik legalább másodévesek (a speciális kari szabályok e ől eltérhetnek); hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n; még nem voltak ERASMUS hallgatók; valamint megfelelnek az ado karon/tanszéken meghirdete pályázat követelményeinek. A fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak a Tempus Közalapítványnál (a pályázat várható megjelenése: augusztus-szeptember, bővebb információ: A pályázat benyújtása A pályázatot írásban (számítógéppel kitöltö formában) a tanszéki ERASMUS koordinátornak kell beadni a meghirdete határidőig egy nyomtato és egy elektronikus példányban. A következőt kell tartalmaznia a pályázatnak: kitöltö magyar nyelvű jelentkezési lap, a partneregyetem tanszéki koordinátorával egyeztete tanulmányi tervet magyar és idegen nyelven, magyar és/vagy idegen nyelvű önéletrajzot, az előző két félév vizsgaeredményeinek másolatát, valamint az index fényképes oldalának másolatát, nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodási/letelepedési engedélyt, vagy menekült státuszt igazoló okmány másolatot. További csatolható dokumentumok: korábbi külföldi szakmai gyakorlat, tanulmányút leírása, TDK konferencián tarto előadások, egyéb A pályázatok elbírálása A benyújto pályázatokat a szakterületi beadási határidőt követő egy héten belül a tanszék/intézet bírálja el, és a támogatandó hallgatókat a Külügyi Bizo ság rangsorolja. Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet. A pályázatok elbírálásának szempontjai (nem prioritás szerint): szaknyelvi ismeret, tanulmányi eredmény, szakmai tájékozo ság és aktivitás. A fenti szempontok alapján a tanszékek javaslatot tesznek a kari ERASMUS szakmai bizo ságnak és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik. A hallgatók által beado pályázatokat a tanszéki javaslat alapján a karok rangsorolják, az ELTE ERASMUS Bizo sága pedig e rangsor alapján osztja szét az Európai Bizo ságtól hallgatói ösztöndíjakra kapo összeget. Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együ működésért felelős tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltségesen, label studentként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól. A nyertes hallgatókat május 5- ig értesítik. Így csak egy hét marad a Tempus Közalapítvány által megjelentete intenzív nyelvi kurzuson való részvétel pályázatának a leadásáig (az őszi félévben kiutazó hallgatók számára szól), amelynek május 12. (elektronikusan) és május 19. (postai úton a beérkezés napja). Erre érdemes lesz figyelni! Újváry Angelika külügyi biztos

5 HÖK 5 Félévközi kérdőjelek Tanulmányi hírmorzsák Megérkeznek az ösztöndíjak, elkezdődö a zh-időszak, s az ehhez szükséges könyveket is megveheted a jegyzetbonból. Remélem, mire ezt a cikket olvasod, az ETR-ben már látható, hogy mennyi ösztöndíjat kapsz, ha szorgalmas voltál. A TTK-s ösztöndíj határozat a dinamikus listákra ka intva érhető el. I lehet tájékozódni, ha már megjelent az eredmény. Majd néhány hivatalos lépés után, amit nem neked kell megtenned, az egyetem elindítja az utalást. Erről is az ETR-ben informálódhatsz, de a legpraktikusabb, ha az ETR -es értesítő szolgáltatását használod. Ezt az etrm rész Felhasználói beállítások menüpontjában lehet bekapcsolni, amennyiben megadtad az címed az Elérhetőségek menüpontban. Hogy jogosult vagye tanulmányi ösztöndíjra? Ha államilag finanszírozo képzésben veszel részt, és egyetemi képzés esetén 2-10., főiskolai képzés esetén pedig 2-8. félévre iratkoztál be, akkor igen. De: Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, aki leckekönyvét az ado tanulmányi Szociális hírek Laktám & párhuzamos Az Egyetemi Ösztöndíjbizo ság elbírálta a lakhatási támogatás és párhuzamos képzés kompenzáció pályázatokat. Truka Vajktól, az EÖB elnökétől megtudtuk, ebben a félévben minden eddiginél több pályázó ado be kérvényt a lakhatási pályázatra. A bizo ság körülbelül két heti megfeszíte munkával elbírálta a beérkeze űrlapokat, és a hiánypótlási időszakban feldolgozta a pótolt dokumentumokat. A pályázaton egy pont 1000 Ft-ot ér havonta, azonban a minimum kiutalt összeg 5000 Ft/hó, akinek ennél kevesebb jutna, annak felkerekíte ék erre az félév beiratkozási időszakában illetve a vizsgaidőszak után nem adja le. Remélem nem tartozol közéjük! Amennyiben még nem látható az ETR-ben, hogy az egyetem elindíto a-e a tanulmányi ösztöndíj utalását, kérlek várj türelemmel. Ezek után talán jogos lehet a kérdés: miből vegyem meg a jegyzeteimet, ha még nem utalták az ösztöndíjamat? Ehhez adhat egy kis segítséget a jegyzetbonok átvétele és felhasználása. Az efélévi, illetve még az előző félévi bonok is átvehetők a haliban, amennyiben még nem ve ed fel azokat. Nem kell aggódni, ha már az összes jegyzeted megvan erre a félévre, a bonok szeptember 30-ig felhasználhatók. Ha már a határidőknél tartunk, van már érvényes diákod? Ha még nincs rajta a megfelelő matrica, akkor keresd fel a Questura Központi Irodát ügyfélszolgálati időben. Lehetőleg gyalog menj, vagy vegyél jegyet, értékre. A bizo ság a pályázat elbírálásakor a három fő kategóriára, úgymint a távolság, az egy főre jutó jövedelem, és az eltartói közösségre járó pontok egyenként maximum 10 pontot ado ; azaz hiába szerze valaki a család helyzetéből mondjuk 12 pontot, ebből csak 10-et kapo. Az egyébre kapo pontok nélkül így a maximálisan megszerezhető pontszám harminc le. A párhuzamos képzés kompenzáció elbírálása a már jól bevált gyakorlat szerint zajlo. A kiemelt kategória 80%-ot kapo, a maradék pályázatokat a bizo ság a normál kategóriába sorolta, amelyekre 35%- os visszatérítést ítéltek meg. Azok, akik az eredménnyel nem értenek egyet, és úgy gondolják, hogy az elbírálás során valami szabálytalanság történt, a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottságához nehogy megbüntessenek, az előző matrica márc. 31-ig volt érvényes! Bővebb információért látogasd meg a h p://info.etr.elte.hu oldalt. Amúgy hogy állsz a zh-kal? Remélem jól sikerülnek, annál is inkább, mert akkor talán nem okoznak problémát a következő ETVSZ-beli szabályok: 21. : (1)Törölni kell a hallgatót a névsorból [ ] c) ha az első négy beiratkozo félévében összesen nem szerez meg 30 kreditet; d) ha az első beiratkozo félévet nem számítva az utolsó négy beiratkozo félévére az összes szakra összesítve a felve, de nem teljesíte kreditek száma meghaladja az ezen időszakban felve kreditek számának felét. Szóval ha eddig nem te ed, tanulj rendesen, nehogy a félév végén számolgatnod kelljen! Apropó zh-k. A TVSZ szerint a zárthelyiket megírásuk elő legalább két hé el meg kell hirdetni, és a megírásuk elő ismertetni kell a feladatokra kapható pontokat. Az említe eken kívül vonatkozik még rájuk néhány szabály, ezeket a: h p:// k.elte.hu/kar/szabalyzatok/ tvsz.html című oldalon találod. Ha bármi kérdésed, vagy esetleg problémád akad, vagy talán ötleteidet szeretnéd velem megosztani, nyugodtan keress meg ben khok.elte.hu), vagy személyesen a haliban hétfőnként 11-től 12 óráig. Fazekas Tímea nyújthatják be felülbírálati kérelmüket, a hivatalos közlemény megjelenését követő 15 napon belül. Mindkét pályázat esetében a kifizetés bekerült az ETR-be, azaz remélhetőleg csütörtök környékére már a számlákon lehet a pénz. Kari hírek Az április hóra járó szoctám és egyéb ösztöndíjak utalásáról intézkedtünk, reméljük, hogy a közbejövő tavaszi szünet nem fogja akadályozni az utalást. Ha valaki valamilyen támogatást még nem kapo meg, de megítéltük neki, akkor keresse meg Végh Tamást kedden közö a Hallgatói Irodában, vagy a khok.elte.hu címen. Palkó Tamás khok.elte.hu 5

6 6 Felsőoktatás Pillanatfelvétel a felsőoktatásról A Tuning Projekt A Bologna Reformra mintegy válaszként 2000-ben a spanyol Deusto és a hollandiai Groningen Egyetem életre hívta a Tuning Educational Systems in Europe című programot, közismertebb nevén a Tuning Projektet. 32. félévfolyam 8. szám április 5. A vezetők, Julia Gonzales és Robert Wagenaar európai felsőoktatási intézményeket hívtak meg, hogy működjenek együtt a programban. A projekt célja a Bologna Reformok megvalósítása a nemzeti sajátosságok és intézményi autonómia maximális figyelembevételével. Elsősorban a könnyen öszszehasonlítható diplomák rendszerével, a kétciklusú képzéssel és a kreditrendszerrel foglalkozik. Míg az oktatási rendszer felépítésének kérdése kizárólag kormányzati kompetenciába tartozik, az oktatás tartalmának meghatározása az intézmények felelőssége. A munka szakterületenként munkacsoportokban folyt három szakaszban. Az első szakasz ( ) definiálta a kompetencia és a kimenet fogalmát. Kompetencia mindaz, amit a hallgatónak tudnia, értenie kell és képesnek kell lennie arra, hogy alkalmazható munkaerő váljon belőle. Ez nem csak szakismereteket jelent, hanem magában foglal olyan általános készségeket is, mint a kommunikációs- és vezetői képességek. A kimenet pedig egy képzési program kompetenciáinak összessége; hogy milyen tudás, ismeretek és gyakorlati képességek várhatók el a hallgatóktól tanulmányaik befejeztével. A projekt szakterületenként áttekintette a tanterveket, a képzési kimeneteket (ún. learning output vagy learning outcomes ) és meghatározott mind általános-, mind szakspecifikus kompetenciákat. Ezek a követelmények természetesen nem kötelezőek, mivel a projekt csupán ajánlásokat fogalmazhat meg; de referenciapontként használhatók a tantervek összeállítása és értékelése során. Az ajánlások rugalmasan használhatók, a felsőoktatási intézmények autonómiáját tiszteletben tartják, ugyanakkor azonban közös nyelvet hoznak létre a tanterv kidolgozásánál. A második szakaszban ( ) a projekt áttekintette és definiálta a tanítási-, a tanulási és értékelési tevékenységeket abból a szempontból, hogy ezek miként hangolhatók össze az egyes szakok szándékolt képzési kimeneti követelményivel. Vizsgálta azt is, hogy ezek az elvárások miképpen érhetők el, és a kompetenciák milyen módszerekkel mérhetők. Az értékelési módszerek ugyanis nemcsak intézmény-, hanem gyakran szakspecifikusak is. Fontos hangsúlyozni, hogy a projekt nem törekedett a nemzeti-kulturális hagyományok megváltoztatására, csupán általánosan elfogadott jelentéstartalmak létrehozását tűzte ki célul, hogy egy-egy kifejezésen mindenhol ugyanazt értsék. Ebben a szakaszban került meghatározásra az általános kompetenciák katalógusa. A harminc készség közül az analízis és szintézis képességét, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását, a képzési terület tudományági alapjainak ismeretét, információk megszerzésének és elemzésének képességét, az interperszonális készségeket, az önálló munkavégzés képességét, valamint a számítástechnikai- és kutatási készségeket tartják a legfontosabbnak. A harmadik projektszakasz ( ) a megvalósítást, a gyakorlatba ültetést célozza, tehát az általános és a szakmához kötődő készségek felhasználását az oktatásban, a tanulásban és az értékelésben. Foglalkozik az egyes kompetenciák eléréséhez szükséges hallgatói- és oktatói munkaterheléssel, valamint a diplomák és a tanulmányi időszakok elismerésével is, azaz hogy miként lehet a befektetett munkamennyiséget összehasonlíthatóvá tenni. Ehhez nyújtana segítséget az egységes kumulatív kreditrendszer. A kredit, mint tervezési eszköz segítséget nyújt a kreditallokációhoz, azaz az értékek munkaterheléshez való előzetes hozzárendeléséhez; másrészt teljesítéselismerési funkciója is van. Elméletileg azt a becsült munkaterhelést méri, melyet a hallgató a tanulási eredmény érdekében kifejt, s mely ésszerűen megkövetelhető tőle. Alapjául a tantárgy tanóráinak száma, az órára való felkészülés és az egyéni munka mennyisége szolgál. Derényi András, az Országos Kredittanács elnöke szerint a magyar felsőoktatás hallgatói munka hiányos, a kreditpontok más országokhoz képest aránytalanul kevés ráfordítással is megszerezhetők, s a minőségi képzés záloga a hallgatók aktívabb munkavégzésre való szorítása lenne. Összefoglalva elmondható, hogy a Tuning Projekt a Bologna Reform kihívásaira egy áttekinthető pillanatfelvételt készített az európai felsőoktatásról a képzési struktúra, valamint a tartalmak és módszerek tekintetében. Fontos hangsúlyozni, hogy messzemenően figyelembe vette az oktatók, a munkaadók, a végzett hallgatók és a szakmai testületek véleményét. Ajánlásokat fogalmazott meg a reális szükségletként felmerülő Európai Felsőoktatási Térség kialakításával kapcsolatban. Eredményei további viták alapjául szolgálhatnak, és segítséget jelenthetnek az intézmények számára a helyi programok kidolgozásában, a képzési struktúrák és programok összehasonlításában. Bérces Krisztina ELTE Online

7 Felsőoktatás 7 Rugalmasság és aktivizálás NFT II. EEFOP Az EU-s támogatások felhasználását strukturáló immáron második Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), és annak fejezeteinek (operatív programjainak) társadalmi egyeztetése épp most van folyamatban. Az oktatást leginkább az Emberi erőforrások fejlesztése operatív program (EEFOP) érinti. A programról készült, szélesebb nyilvánosságra került munkaanyag helyzetelemzése kimondja: Magyarországon az alapvető probléma nem is annyira a magas munkanélküliséggel, hanem az inaktívak (tehát a munkaerőpiacon már vagy még meg sem jelenők) igen nagy számával van. Az ország versenyképessége, gazdasági lehetőségei szempontjából pedig alapvető lenne, hogy minél többen vállaljanak munkát ennek persze nyilván az az előfeltétele, hogy a potenciális munkavállalók olyan készségekkel, ismeretekkel rendelkezzenek, amiket a munkaerőpiac elvár. Az inaktivitás a fiatalok körében is egyre nagyobb egyrészt kitolódott a tanulás ideje, ami értelemszerűen a munkába állás időpontját is későbbre helyezi; ugyanakkor az utóbbi években egyre több a középiskolából lemorzsolódó fiatal is. Ez utóbbi azért is probléma, mert így egyre több az alacsony képzettségű munkavállaló márpedig ezek később az inkatív népesség nehezebben mozgósítható rétegéhez tartoznak majd. A közoktatás jelenleg még nem képes maradéktalanul arra, hogy a átadja azokat a kompetenciákat, amelyek a munkavállaláshoz, illetve a továbbtanuláshoz szükségesek (az operatív program elődjéhez hasonlóan továbbra is fontos célnak tartja az élethosszig tartó tanulás megvalósítását ). A felsőoktatás expanziója ugyan megnövelte az oktatásban részt vevők számát, és a munkaerő-piaci feszültségek csökkentéséhez is hozzájárult, ugyanakkor fogalmaz az operatív program tervezete ez a mennyiségi növekedés nem a gazdaság igényeihez igazodva ment végbe, így most már a felsőoktatásból kilépők elhelyezkedése is gondot jelent. Az operatív program ezen problémák megoldását elsősorban egy rugalmasabb és aktívabb munkáltatói és munkavállalói szemlélet kialakításában látja; fontos lehet például, hogy a munkáltatók készek legyenek támogatni munkavállalóik továbbképzését (az állam erre természetesen adhat ösztönzőket). A program az oktatási rendszer további korszerűsítését is igen fontos célként jelöli meg; annak számos alfejezete (ún. prioritása) foglalkozik ezzel a kérdéssel. Elengedhetetlen ugyanis, hogy az oktatási rendszer képes legyen arra, hogy a társadalom igényeinek megfelelő embereket bocsásson ki (a program teljes 3.3-as prioritása ezzel foglalkozik). Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a közoktatás átadja azokat az alapvető készségeket, amelyekre az egyénnek a későbbiekben szüksége lesz ahhoz, hogy tovább tanuljon, illetve munkát tudjon vállalni; ennek eredményességének mérésére a PISA-felmérések szolgálhatnak alapul. A megkezdett reformok továbbviteléhez elsősorban a tananyagok, oktatási módszerek fejlesztésére, adott esetben megújítására lenne szükség. Fontos lenne egy átfogó és egységes minőségbiztosítási rendszer kidolgozása is. Fel kellene számolni a rendszerben még mindig jelen levő szegregációs mechanizmusokat, illetve törekedni kellene a költséghatékonyság növelésére. Elengedhetetlen az is, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok megfelelő képzésben részesüljenek, illetve hogy folyamatosan a lehető legkorszerűbb ismeretekkel rendelkezzenek; ezért növelni kell a továbbképzési lehetőségek számát, hogy az oktatás új és sokszor gyorsan változó követelményeihez alkalmazkodni tudjanak. Ugyancsak sokat javítana az oktatási rendszer hatékonyságán, ha mindenki már a lehető leghamarabb tisztában lehetne azzal, hogy mik azok az elvárások, amelyeknek majd később meg kell felelnie, melyek azok az irányok, amelyet életútjának megtervezésekor, egyéni képességeit is figyelembe véve választania érdemes. Ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy az oktatás valamennyi területén kiépüljenek azok a pályaorientációs, tanácsadási és pályakövetési szolgáltatások, amelyek megkönnyítik ezeknek a döntéseknek a meghozatalát. A felsőoktatásban a program a bolognai folyamat átfogó kiterjesztését, a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó képzési programok kidolgozását tartja elsődlegesnek. A felsőoktatás szerkezeti átalakítására is szükség lenne: jelentősen növelni kellene a természettudományos, illetve a műszaki képzésben részt vevők számát, illetve a felsőfokú szakképzésben részt vevők arányát is. A tudásalapú társadalom megteremtésének továbbá elsődleges feltétele lenne az is, hogy az innováció nagyobb szerepet kapjon a gazdaságban, szorosabb legyen az együttműködés a gazdasági és a felsőoktatási szféra között. Az uniós támogatásokat egy szélesen elfogadott konszenzus alapján olyan területeken érdemes felhasználni, amelyek a költségvetési tárgyalások során háttérbe szorulnak. Az emberi erőforrásfejlesztés tipikusan ilyen terület; elvben tehát ugyancsak lenne helye az ide csoportosított pénzeknek. Egyelőre még azonban nyitott kérdés, hogy a felvehető forrásokat mennyire fogjuk tudni hatékonyan felhasználni. Trychydts 7

8 Végre elkezdődött I a tavasz gondolha uk volna márciusban, ha Tél tábornok nem jelentkezik be újra seregeivel. Így hát egy kicsit fagyos időben, de elindult a tavaszi, megújult focibajnokság. Vagyis elindult, de kissé döcögö, mivel egy-két játéknapot törölni kelle. Hogyhogy megújult? A szervezők, ígéretükhöz híven, az idei évtől megváltozta ák a lebonyolítást, és különböző osztályokat hoztak létre. ELTE csoport (I. osztály) I találhatóak az elmúlt évek legerősebb csapatai, és i vannak a leghajtósabb találkozók is. Érdekesség, hogy a tavalyi döntő megismételt találkozóján a Torpedo Vodka 10-0-ra kiütö e az Armadát. További érdekes eredmények: Torpedo Vodka- Igénytelenek 2:2, Braunschweig- Sörhenger 7:1, Livercool Rest OF 0-5. A tabella eleje 5 forduló után: 1. Torpedo Vodka 13 pont; 2. Braunschweig 11 pont; 3. Rest OF 10 pont. csoport (II. osztály) 1. Torrente 10 pont; 2. Blitzkrieg 9 pont; 3. CSTB 9 pont. Nyúz csoport (II. osztály) 1. Sördöngök 12 pont; 2. InterPoLazio 9 pont; 3. Arcok 7 pont. csoport (III. osztály) 1. Pálya Ördögei 10 pont; 2. Paksi Halászlé 9 pont; 3. ZSKF U21 9 pont. BIT csoport (III.osztály) 1. ELTEmete Alk. 12 pont; 2. Fröccsöntők 9 pont; 3. Deportivo Nyak 6 pont. További információk: h p:// khok.elte.hu/foci. Szultán Kedves Hallgatótársaink! Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzata Bevonótábort szervez április án minden olyan TTK-s hallgató számára, akiket vonz az érdekképviselet, a szervezés, a hallgatókat érintő problémák hatékony megoldása vagy ötletei, javaslatai vannak ezekkel a témákkal kapcsolatban. Egy hosszú hétvége ala megismerkedhe ek a HÖK felépítésével, az érdekképviseleti munka szépségeivel, illetve kirándulunk, játszunk és csapatot is építünk majd. Szállásunk a somogy megyei Tabon lesz egy kollégiumban, teljes ellátással. Akit érdekel a tábor, kérjük, jelentkezzen a TTK Hallgatói Irodájában (Északi Tömb 0.75) 2000 forint regisztrációs díj befizetésével az irodavezetőnél! ELTE TTK HÖK Kedves H Az Eötvös Lorán mányzata az idei évb közö az ELTE Az idén is több segítségedet is szere Amennyiben va portok, harcművész csoport(ok) tagja, a lehetőséget kaptok. Jelentkezni a köv Öntevékeny cs Ennek keretein b művel, és tevékenysé a többieknek bemuta Különféle spor vészeti csopor A LEN keretei k tésének és versenyek Közéleti előad tó fórumok, vi Amennyiben va esetleg olyan, mások lehet, akkor i a lehe Kérdéseiddel a s

9 allgatók! d Tudományegyetem Természe udományi Karának Hallgatói Önkoren is megrendezi a Lágymányosi Eötvös Napokat, a LEN-t, május Lágymányosi Campuszán. HÖK közreműködésével valósulnak meg a programok, melyhez a Te tnénk kérni! lamilyen öntevékeny csoport tagja vagy (kézműves klubok, tánccsoeti- vagy sportegyesületek stb.), netán tudsz olyan társadról, aki ilyen kkor jelentkezzetek a LEN szervezőinél, és bemutatkozási, fellépési etkező kategóriákban lehet (irányadó témák!): oportok, képzőművészeti egyesületek elül fotózással, kézművességgel, bármilyen egyéb, ebbe a szekcióba eső ggel lehet jelentkezni. Mutassátok be tehetségeteket és kreativitásotokat tó, kiállítás, vagy bármilyen más formában! Hali! A Hallgatói Iroda ebben a félévben is a lehetőségek tárházát kínálja. Bele lehet olvasni a legfrissebb National Geographic-ba, más karok újságjaiba; hozzá lehet jutni mindenféle aktuális ösztöndíjas papírhoz; vannak kiváló állapotban lévő használt jegyzeteink baráti áron; lehet akármilyen problémával fordulni az irodavezetőkhöz; tanítványt, albérletet hirdetni, keresni; jegyzetbónokat átvenni; előfizetni a Tétékás Nyúzra; Külszíni fejtés megoldásért csokit átvenni; színházjegyet venni; panaszkodni; érdeklődni a HÖK iránt; zabot hegyezni; malmozni; papírrepülőt hajtogatni stb. I minden kérdésedre választ kaphatsz! A Hali hétfőtől csütörtökig 9-12 és 13-16; pénteken 9-12 és óráig van nyitva. tágak művelői, egyesületek, harcműtok, tánccsoportok, extrém sportok özö teret biztosítunk a bemutatóknak, különféle sportágak megjeleníszervezésének is, amennyiben jelentkeztek a szervezőknél. ások, érdeklődésre számot tartaestek, filmvetítések n olyan téma, amiről szívesebben hallanál a tanulmányaidon kívül, érdeklődésére is számo artó kérdés, probléma, amit kicsit boncolgatni tőség! khok.elte.hu címen Ónodi Ferencet bombázd! ferenc.laszlo

10 0 Tanár és környezetvédő Interjú Ballabás Gáborral Fiatal kutatókból, tanárokból i a TTK-n sosincs hiány, ezen a héten Ballabás Gáborral, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék tanársegédével folytato beszélgetést olvashatjátok. Először arról fagga am, hogyan lesz valakiből lelkes környezetvédő, természetjáró ember? 10 Lágymányosi portrék Már a gimnáziumban két irányvonal határozta meg az életemet: az egyik egy humán, a történelem és a latin, a másik pedig a kémia-biológia vonal, azon belül is a környezet- és természetvédelem. Akkor csatlakoztam több civil szervezethez, egyesülethez és az o végze munka, később pedig az egyetemi kurzusok hatására is e téma felé fordultam. Ére ségi után humán irányba mozdultam: felve ek történelem szakra, de latinra sajnos többször sem, így később a földrajzot ve em fel, ez a környezetvédelmi irányhoz abszolút kapcsolódó kurzus. Később geográfusként is tanultam, és a diplomát is megszereztem. Miután befejeztem az egyetemet, polgári szolgálatosként végeztem el a katonaságot: Tatán, a szülővárosomban volt lehetőségem elhelyezkedni egy természetvédő egyesületnél, a Magyar Madártani Egyesületnél. Oktatással, neveléssel és minden olyan ad hoc felada al foglalkoztam, ami egy civil szervezetnél előfordulhat: pályázatírás, elszámolások, tanösvények létesítése, felmérések készítése is adódo a kötelező tizenöt hónap ala. Az, hogy tanárszakosként végze, befolyásolta a választást? Az egyetem után jó lehetőségnek tűnt, hogy egy olyan társaságba kerülhetek, akiket már régebben ismertem. Ke en voltunk főállásúak, egymást segítve dolgoztunk. A környezeti nevelés vonalat tudatosan próbáltam erősíteni. Ezt most is csinálom, csak már mások koordinálják ezt a tevékenységet, de ha tudok, segítek például szervezéssel, előadások, csoportok vezetésével. Emelle a madármegfigyelés és a madárvédelem rendszeresen előfordul az életemben, ez az egyik hobbim. 32. félévfolyam 8. szám április 5. Kinek a hatására jö pont erre a tanszékre? Perczel György tanár úr hívo vissza az egyetemre. Annak idején nála írtam a szakdolgozatomat. Ő tanít környezetvédelmet is, így jö a gondolat, hogy elsősorban ide, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre jöjjek dolgozni. Érdekelnek ugyanis a gazdaság és a környezetvédelem térségi, települési összefüggései, elsősorban magyar léptékben; most is van több tárgyam, ahol ezt tanítom. Hogyan tudja kamatoztatni tanárként a megszerze tapasztalatokat? Még kezdő tanár vagyok, igyekszem a kellő lelkesedéssel készülni az órákra, minél nagyobb tudással felvértezve, de a rutin még nincs meg, ami viszont nagyon jó motivációt ad. A hallgatókkal életkorban még nagyon közel vagyunk egymáshoz, ezért közvetlenül, szabadabban tudok velük beszélgetni. Néha nem is tudok olyan vasszigorral fellépni, mint amilyenre talán szükség lenne, de ez még rendben van így, úgy érzem, hogy általában jó a kapcsolatom a hallgatókkal. Fontosnak tartom továbbá, hogy következetes oktatónak tartsanak. Mit jelent önnek az, ha elvállalja egy hétvégére a fészekőrzést? Egyrészt jelenti azt a helyet, ahova már évek óta, ugyanazzal a barátommal járunk, egy hosszú hétvégét őrzés közben átbeszélgetünk. Másrészt jelenti a táj szépségét: a Gerecse egyik régi, természeti értékekben gazdag, elhagyo kőbányáját. És jelenti mindazt a rácsodálkozást, a lelassuló időt, amit a természetnek egy ilyen szintű megfigyelése jelent. Napközben, amikor még nem szoktál vissza a pergő, városi lüktetésről, kissé unalmasnak is tűnhet. Amikor eljön az este, mindig felvillanyoz, hogy mennyi mindent lá am, mennyi mindent tapasztaltam a természetben töltö néhány nap ala. Ez az élmény, amiért leginkább megéri. Életpályájának melyik részén tart most? Még a kezdetén, a tanításban mindenféleképpen. Kezdő vagyok, a három-négy év tanítás még elég kevés ahhoz, hogy kellő rutint szerezzek, különösen, ha nagy tudásanyagot kell rendszereze en, érthetően és érdekesen elmondani. Ez gyakran még nem működik, erre komoly visszajelzéseket is kaptam már. I még van hova fejlődni. A másik kérdéskör a tudományos rész, ugyanis a tanítással párhuzamosan PhD-hallgató is vagyok. Ez az, ami gyakran há érbe szorul a tanításhoz képest. Nyilván azért is, mert ez utóbbi közelebb áll hozzám, de kutatás nélkül nem működik. Ha az ember nem kutat alaposan, nem néz utána a dolgoknak jobban, nem mélyül el, és ezt nem rendszerezi, akkor e nélkül nem tud eredményesen tanítani. Úgy érzem, hogy az útnak még az elején tartok. So Ballabás Gábor F : M P

11 Egy erőművet üzemzavar szituációkra tervezünk Fórum a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításáról március 28-án a BME Energetikai Szakkollégiumának tagjai A Paksi Atomerőmű üzemidő-hoszszabbítása címmel rendeztek rövid előadásokból, majd azt követő diszkusszióból álló fórumot a szomszédunkban, a BME I épületében. Az est alkalmából megtelt a Mindentudás Egyeteméből is ismert Kozma László előadóterem. Az előadók egytől egyig elismert szaktekintélyek voltak, akik a témát annak különböző oldalairól mutatták be nekünk. Az est moderátora Dr. Aszódi A ila volt, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója. Megnyitó beszédében azt mondta, hogy Ha egy reaktor megfelelően van megtervezve, a reaktor számára végzetes baleset következményeitől képes megóvni a környezetét.. Ezzel a monda al a fórum elő napra pontosan huszonhét évvel bekövetkeze Three Mile Island-i erőműbalesetre célzo. A fővédnök Dr. Molnár Károly, a BME rektora nyitóbeszédében a környezetvédelem fontossága melle azt emelte ki, hogy ez a fórum lehetőséget teremt a média, a közvélemény, az energiatermelők és az egyetem kapcsolatának mélyítésére is. Az első előadó Dr. Gerse Károly volt, a Magyar Villamos Művek Rt. általános vezérigazgató helye ese, aki kiemelte, hogy a Paksi Atomerőmű ma Magyarország energiatermelésének közel 40%-át adja. Ha az atomerőművet le kell állítani, a gázfogyasztás 20%-kal nőne, így emelkedne a széndioxid-kibocsátás, aminek következményeképpen nem lenne képes Magyarország a Kyoto megállapodás teljesítésére. Előadásának végszava igen fontos üzenetet hordozo : A stratégiai megfontolásokat figyelembe kell venni, amikor a jövőről gondolkodunk. A második előadást Hamvas István tarto a, a Paksi Atomerőmű Rt. műszaki vezérigazgató helye ese, aki saját maga által felte kérdésekre ado választ prezentációjában. Kitért arra, hogy az atomerőmű üzemidő meghosszabbítása menyire biztonságos, hogy ez a folyamat vajon szükséges-e, gazdaságos-e, és egyáltalán hogyan végeznék el. Példaként említe e, hogy a biztonságnövelésre és közö hatvan milliárd forintot költö ek. A hazai villamosenergia igény egyre növekszik, az erőművek öregednek, ezért szükség van az ellátásbiztonságot növelő atomerőműre. Az üzemidő hosszabbítás költségei a kormányt nem terhelnék, saját pénzáramból fedeznék, sőt, az államnak osztalékot fizetnének. Külső, független cégek vizsgálatai alapján is alkalmas az atomerőmű erre a lépésre. Ezután Dr. Lux Iván előadása következe, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgató helye ese, aki az OAH felépítéséről, feladatairól, a hazai szabályozási rendszerről, az üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezéséről, illetve a folyamat menetéről beszélt. Példaként elmondta, hogy a PAE 1. blokkját 1982-ben építe ék, így az eredeti tervezési üzemidő 2012-ig tart (a biztonsági tartalék 10 év). A meghosszabbítás így 2032-ig lehetséges. Végezetül Dr. Hegyháti József prezentációját hallgatha uk meg, ő a Radioaktív Hulladék Kezelő Kht. ügyvezető igazgatója volt, aki a hazai radioaktív hulladékkezelésről beszélt. A különféle tárolási lehetőségek (felszínközeli, felszínala i, geológiai/mélyföldtani) melle arról is szólt, hogy üzemidő hosszabbításról nem beszélhetünk addig, amíg a hulladékkezelés nem megoldo. 11 környezet védelmét. Mindig a jövő Természet-tudomány-technika 11 Európai szinten kétszáznegyven köbméter nagyaktivitású hulladékról, Magyarországon öt köbméter ilyen hulladékról beszélhetünk évente. A kezeléskor figyelembe kell venni az emberi egészség, és a generáció érdekeit kell szem elő tartani. Van-e jövője a nukleáris energiatermelésnek Magyarországon? Erről a kérdéskörről ismét Dr. Aszódi A ila beszélt, az előadásokat követően. Elmondta, hogy a magyarországi rendszer arányai hasonlítanak a brit, a cseh, vagy éppen a német rendszerhez. Az Ausztriára jellemző igen magas megújuló forrást használó energiatermelés nálunk egész egyszerűen azért nem érhető el, mert az Alpok vonulatai nem Magyarországon húzódnak. Sorra ve e az egyes lehetőségeket, így a szén-, a víz-, az olaj-, a földgáz-, vagy a megújuló forrásokat, és a következtetésében arra juto, hogy nemcsak üzemidő hosszabbításra, hanem új atomerőmű építésére is szükség van. Az előadásokat diszkusszió köve e, amelynek során a hallgatóság feltehe e a kérdéseit. Hallha unk érdekes információkat a hatósági felügyeletről, a használt fűtőkaze ák újrahasznosításáról, vagy éppen az új, magfúziós, illetve negyedik generációs erőművekről is. Erről a témáról Dr. Lux Iván így nyilatkozo : Váratlan, vagy előre bejelente időpontokban megjelenünk az atomerőműben, mindent megnézünk, kellemetlen kérdéseket teszünk fel, aminek a PAE nem örül, de hát nem tehetnek ellene semmit. Míg Dr. Aszódi A ila a fúziós erőművekről így nyilatkozo : A hatvanas évektől azt mondják, hogy harminc év, és lesz fúziós erőmű. A fejlődés odáig haladt, hogy ma már azt mondjuk, ötven év, és lesz. A BME Energetikai Szakkollégium tagjai idén is színvonalas fórumot szerveztek. Az elhangzo előadások, illetve a diszkusszió után azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Paksi Atomerőműnek nincsen alternatívája, más energiaforrásokkal (gazdasági, műszaki és ellátásbiztonsági okok mia ) szinte lehetetlen lenne pótolni. Lea

12 2 Mákos Guba Kajálda Kávézó Váraljai elegancia dohányfüst nélkül A tavasz beköszöntével sokan kedvet kapnak egy hangulatos budavári sétához. Akinek éhesen jut eszébe ez a jó kis program, jól teszi, ha elő e betér a Mákos Gubába, de a barangolása végén még mindig meggondolhatja magát, s kitűzheti végső úti céljául. 12 Helyvektor & Főzőcske kategóriába. Sokféle palacsinta és egyéb finomság várja az édesszájúakat. Többfajta tea közül választhatunk, ha éppen angolos hangulatunkban vagyunk. Minőségi borokat kóstolhatunk, de a sörpártiak sem maradnak szomjasak. A hely árfekvése a színvonalát tekintve nagyon baráti, viszont sajnálatos, hogy igen korán van a záróra. Pálszabó Krisztián A Várhegyről az alagút melle i hangulatos lépcsőn leereszkedve, elindulunk a Krisztina tér felé, és a Horváth kert szélén nyílegyenesen áthaladva szinte nekiütközünk a kajáldának. Senki se botránkozzon meg, nem az én szókincsem szegénységét bizonyítja a megnevezés, pontosan ez áll a bejárat fölö. A hatalmas üvegfalakon pedig fiatalos, igen érdekes árnyalatú narancssárga betűkkel csábító ajánlatok serkentik étvágyunkat. A helyiségbe belépve rögtön megerősítést kaphatunk arról, hogy nagy előszerete el használják az említe színt és annak különböző árnyalatait szinte minden téren, még a pincérek egyenpólója tekintetében is. A belső tér szolíd eleganciát tükröz. Kellemes, nyugodt összhatású, az asztalokon világító mécsesek pedig fiatal párok romantikus hangulatát is fokozhatják. Vega tekercs Meglepődve érzékeltem, hogy egyre több vegetáriánus ismerősöm van. Vannak köztük olyanok, akik megeszik a tojást és a tejtermékeket, vannak, akik csak az utóbbiakat, viszont mindnyájan bojko álják a húst. Ha házibulit tartok, akkor készülnöm kell nekik is valamivel ha nincs sok időm, akkor csak egy salátát dobok össze, de jobb azért valami rendes kajával is előállni, sőt, a legeslegjobb az az étel, ami mindenkinek elnyeri a tetszését, annak ellenére, hogy nincs benne husi. Az egyik kedvenc vega csemegém a camembertes, brokkolis rolád. Sajna ezt csak azoknak a kedves barátaimnak készíthetem el, akik hajlandóak sajtot enni. 32. félévfolyam 8. szám április 5. A szögletes asztalok nagyobb társaság érkezésekor könnyen összetolhatók, segítve a kényelmes elhelyezkedést. A felszolgálás dinamikus, udvariasan bánnak az éhes betérővel. Igaz, volt arra példa, hogy egy kezdő pincér majdnem ránk boríto a a teát, és sajnos túlszámlázás is előfordult már, ennek ellenére az esetek többségében nincsenek ilyesféle problémák. Az é erem egy háztömb sarkán helyezkedik el, így hatalmas üvegablakain keresztül nagy szögtartományban nyílik kilátás a külvilágra, beleértve a Budai Várat is. Jó időben az üzlet elő i árkád kerthelyiségként üzemel, bár a forgalom mia rendkívül zajos. Mit kínál az étlap? Főételként levesek és főzelékek közö válogathatunk. Tésztaféleségekből sincs hiány, s természetesen mákos gubát is fogyaszthatunk, bár ez már átnyúlik a desszert A finomság elkészítéséhez szükség van hat evőkanálnyi parmezán sajtra (a reszelt változatára, amit dobozban lehet kapni), hatvan deka brokkolira (lehet mirelit is), három deci csirkehúsleves alapra, három tojásra, két evőkanál natúr joghurtra, sóra, borsra, és szerecsendióra. A töltelék elkészítéséhez pedig szükséges 2,5 dkg liszt, öt deka vaj, két deci tej, egy kerek camembert sajt meghámozva (vagyis a kérgétől megfosztva), és esetleg egy kis tökmag, amit összetörve belekeverhetünk. Első lépésként a brokkolit puhára főzzük a húslevesalapban, aztán darabokra vágjuk. Ezután megolvasztjuk a vaj felét, és átsütjük rajta a brokkolit, majd belekeverjük a joghurtot és a tojássárgákat. A tojásfehérjéket pici só hozzáadásával kemény habbá verjük, és óvatosan a masszához Fapados elegancia keverjük. Megsózzuk, megborsozzuk az egészet, és egy kevés szerecsendiót is szórunk rá, aztán kisütjük az egészet, de nem akárhogyan! Egy sütőpapírral kibélelt és kivajazo téglalap alakú tepsi aljára szórjuk a parmezán sajtot, és ráöntjük a masszát. Körülbelül negyedóráig sütjük, amíg fel nem emelkedik. Eközben összeállíthatjuk a tölteléket: a maradék vajat felolvasztjuk, beleszitáljuk a lisztet, és hozzáöntjük a tejet, majd simára keverjük. Miután felforrt, beleteszszük a camembert sajtot, és legvégül a tökmagot. Ha kisült a brokkolis tészta, óvatosan kiborítjuk egy tálcára, megkenjük a töltelékkel, majd úgy csavarjuk fel, mint egy piskótatekercset, és azon frissiben, még melegen fel is szeletelhetjük. Zsófi F : K M

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16.

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) 2005. április 6.

Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) 2005. április 6. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2005. április 6. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Dékánválasztó Kari Tanács (4.) Kártérítési követelés (3.) A kollégiumi felvételiről

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22.

Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22. Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. március 22. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2 A főszerkesztő

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2007. február 21. Karneváli hangulat

Tétékás Nyúz. 2007. február 21. Karneváli hangulat Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 2. szám http://nyuz.elte.hu 2007. február 21. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Karneváli hangulat 2 Ajánló Előre tekintünk A hét nagyobbik fele már eltelt,

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Pályázatok minden mennyiségben (4-5.) Oktatói portré: Vancsó Ödön (7.) Velencében jártunk (13.) 2005. február 16.

Tétékás Nyúz. Pályázatok minden mennyiségben (4-5.) Oktatói portré: Vancsó Ödön (7.) Velencében jártunk (13.) 2005. február 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2005. február 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja nyuz@elte.hu Oktatói portré: Vancsó Ödön (7.) Pályázatok minden mennyiségben (4-5.) Velencében jártunk

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2007. február 14.

Tétékás Nyúz. 2007. február 14. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2007. február 14. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A A főszerkesztő beszól A campus picái A minap a lágymányosi dagonyán áthaladva

Részletesebben

Tétékás Nyúz MENTORRENDSZER VERSION 1.0. 2007. március 7.

Tétékás Nyúz MENTORRENDSZER VERSION 1.0. 2007. március 7. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 4. szám http://nyuz.elte.hu 2007. március 7. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu MENTORRENDSZER VERSION 1.0 A főszerkesztő szemétdombja Jelenség Kényszer szüli

Részletesebben

Tétékás Nyúz 2005. szeptember 14.

Tétékás Nyúz 2005. szeptember 14. Tétékás Nyúz XXXI. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2005. szeptember 14. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Utcabál a Campuson (részletek a faliújságon) Pályázati kiírások (4-7.) Interjú

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13.

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2006. szeptember 13. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Boarding completed A felszállási engedélyt már meg

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26.

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26. Tétékás Nyúz XXXI. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2005. október 26. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.)

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVI. félévfolyam, 9. szám http://nyuz.elte.hu 2008. április 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26.

XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26. TétékásNyúz Tétékás XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Elnöki köszöntő A TTK HÖK új elnöke 4. oldal ERRE VAN ELŐRE Interjú Munkácsy Bélával

Részletesebben

Tétékás Nyúz TABUK NÉLKÜL? LAPOZZ TOVÁBB! 2006. november 22.

Tétékás Nyúz TABUK NÉLKÜL? LAPOZZ TOVÁBB! 2006. november 22. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 9-10. szám http://nyuz.elte.hu 2006. november 22. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu TABUK NÉLKÜL? LAPOZZ TOVÁBB! 2 A f szerkeszt nem szólhat be CENZÚRA? Tartalomjegyzék

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 6. szám1. szám 2010. március 16. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd

Részletesebben

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22.

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. TétékásNyúz Tétékás XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Ösztöndíj-keret: Félév végi beszámoló 5. oldall A kari HRK módosításáról Rövid összefoglaló

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. október 18.

Tétékás Nyúz. 2006. október 18. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. október 18. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Energetizálva Némelyek a múlt hét keddre öszszecsődíte

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is. Ez webes PDF-ek gyors

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is. Ez webes PDF-ek gyors Tétékás Nyúz XXXV. félévfolyam, 3. szám http://nyuz.elte.hu 2007. szeptember 26. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVIII. félévfolyam 11. 1. szám 2009. április 29. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az

Részletesebben

Tétékás Nyúz. tedd a címlapképet! Az majd. 10. oldal. eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. tedd a címlapképet! Az majd. 10. oldal. eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXV. félévfolyam, 11. szám http://nyuz.elte.hu 2007. november 28. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi 2. a Kulturális középső Teaest rétegre 10. oldal tedd a címlapképet!

Részletesebben

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES Elektronikus kiadás Bevezetõ Bevezetõ Szia, kedves Gólya! Elõször is gratulálunk a sikeres felvételidhez,

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXIX. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 2. szám 1. szám 2009. szeptember 16. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Gólyatáborok 12-13. oldal

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Gólyatáborok 12-13. oldal Tétékás Nyúz XXXIX. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 1. 1. szám szám 2009. szeptember 9. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

Mindent a Mafihe-ről 12. oldal Trópusi kalandok 13. oldal

Mindent a Mafihe-ről 12. oldal Trópusi kalandok 13. oldal XXXVIII félévfolyam szám XXXIX. félévfolyam 11.1.szám 2009. február 03. 2009. november 25. Az ELTETTK ELTE ELTETTKHÖK TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Mindent a Mafihe-ről 12.

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6.

XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Adatkezelés, Campusfejlesztés Elnöki bszámoló 5. oldal Létezünk, és igenis

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13.

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Elnöki beszámoló Leköszönés 4. oldal Ösztöndíjak Rövidülnek a határidők 5.

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 9. szám1. szám 2010. április 13. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Újra 5vös 5km 7. oldal Állásbörze

Részletesebben

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR.

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR. BEKÖSZÖNTÛ Kedves Gólyák! Ismét itt a szeptember, a tanulás kezdete. Mégis teljesen új érzésekkel léptek be egy teljesen új iskolába, környezetbe. Minden ismeretlen számotokra egyelõre, de hála a Gólyatábornak

Részletesebben

A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. IX. évfolyam 2. szám 2009. április. www.felvi.hu

A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. IX. évfolyam 2. szám 2009. április. www.felvi.hu A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin IX. évfolyam 2. szám 2009. április www.felvi.hu A jelentkezés után Ügyintézés és e-felvételi Jogi segítség E-felvételi statisztikák Sulinettel

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben