Tétékás Nyúz. A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai Konferencia (13.) április 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai Konferencia (13.) 2006. április 5."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 8. szám április 5. Az ELTE TTK HÖK hetilapja A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai Konferencia (13.)

2 2 Tartalom Tartalomjegyzék Egyetem (Másodszor üléseze a szenátus)...3 HÖK (Külügyi hírek)...4 HÖK (Tanulmányi és szociális hírek)...5 Felsőoktatás (A Tuning Projekt)...6 Felsőoktatás (NFT II. EEFOP)...7 Faliújság Lágymányosi portrék (Ballabás Gábor)...10 Természet-tudomány-technika (Fórum a Paksi Atomerőműről)...11 Helyvektor (Mákos Guba Kajálda Kávézó)...12 Főzőcske (Vega tekercs)...12 I jártunk (XI. Bolyai konferencia, Kultúrhét a Csomában)...13 Négyeshatos (Egy hölgy eleganciája)...14 Kultúra (Húsvéti szokásaink)...14 Mozizóna (Capote, Jégkorszak 2. Az olvadás)...15 Külszíni fejtés (Számos)...16 Munkatársakat keresünk Akikből hiány van: Közéleti újságíró, tudományos cikkíró. Akikből sosem elég: Közéleti újságíró, olvasószerkesztő, tördelő, riporter. Képze ség nem, csak lelkesedés szükséges, a jelentkezőket betanítjuk. Teljesítmény alapú bérezés. Tétékás Nyúz, XXXII. félévfolyam, 8. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Papp Gabriella, a HÖK elnöke. 32. félévfolyam 8. szám április 5. Főszerkesztő: Pásztor Balázs. Vezetőszerkesztő: Balu. Tördelőszerkesztő: Yeti. Olvasószerkesztők: Jill, Lede. Címlap: Trychydts. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), Lede (Kultúra),??? (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Egyetem 3 A pénz, a vezetők és a lemaradt szak Másodszor ülésezett a szenátus Önmagáról (is) döntö a szenátus a második ülésén: a szeptembertől felálló új szenátus összetételét, létszámát és megválasztásának szabályait vita ák meg ez alkalommal szenátoraink. Kiírták a rektorhelye esi és főtitkári pályázatokat is, új szakot alapíto ak és indíto ak, és talán a legfontosabb, hogy elfogadták az idei költségvetést. Dr. Juhászné Huszty Katalin, gazdasági főigazgató terjeszte e elő tervezetét, mely a már decemberben elfogado irányelvek alapján készült. Befolyásolta a költségvetést az oktatók béreinek (országosan meghatározo ) emelkedése, a hallgatói normatíva emelkedése, az ÁFA csökkenése, valamint a szolgáltatási bevételek 15%-ról 5%-ra való csökkenése, mint külső tényező. Belső tényezőként a TTK költségvetési hiányát kell kiemelni, valamint, hogy kisebb mértékű hiánnyal zárt a BTK. Ezek fényében tehát az idei költségvetés úgy alakul, hogy a képzési előirányzat annak ellenére csökken, hogy a gyakorlatigényes szakok plusz pénzekben részesülnek. A kutatási előirányzat szintén kevesebb lesz, méghozzá a tavalyihoz képest jelentősen, de hozzá kell tenni, hogy ez részben a rezsi növekedésének, részben a bérfejlesztésnek köszönhető amellett, hogy mind a kutatási, mind a képzési normatíva kevesebbel emelkedett, mint akár a rezsiköltség, akár a bérfejlesztés. Ezekből következik az is, hogy a fenntartási előirányzat nő. A hallgatói normatíva tehát nőni fog, ezzel szemben a hallgatói létszám valószínűleg csökken majd (hosszútávon biztosan), az ún. programfinanszírozás (ide tartozik pl. az Egyetemi Botanikus Kert fenntartása, de a kötelezően leteendő nyelvvizsga visszatérítésének díja is) szintén, azonban mindke ő (az előbbi az OM döntése, az utóbbi az egyetem helyzete mia ) várhatóan csak az infláció mértékével. Hogy teljes legyen a kép, hozzá kell tenni, hogy a karok saját bevételeiket is visszaveze ék a költségvetésbe, ilyen például a TTK bérhiányának pályázatokból történő fedezése (tehát bizonyos kutatói helyek pályázati pénzekből maradhatnak csak meg). A rezsit és a kezelési költségeket (ahova például a Tudományszervezési és Innovációs Központ költségei tartoznak) 8% illetve 2%-on tartják. A számokról hosszas vitát folytato a szenátus. Ekkor szóba került, miért dolgozik olyan sok segéderő a PPK-n és a BTK-n (kiderült, ez javarészt a takarítószemélyzet, valamint a portán dolgozók, akiknek bérét a lágymányosi épületekkel ellentétben kari költségvetésből fizetik), valamint Huszty Katalin felajánlo a, hogy újraallokálási módszerrel alkossa meg a következő években az egyetem a költségvetését. Ennek köszönhetően könnyebben tervezhetővé válik majd a jövő. Ezzel együ jár, hogy a karok ciklikusan hol jobban, hol rosszabbul járnak a többiekhez képest, viszont előre tudják, melyik évben ki élvezi majd az előnyöket. A szenátus végül egyhangúlag elfogadta a költségvetési tervezetet. A szenátus új létszámáról, összetételéről és létrehozásáról (a hosszas egyeztetések következtében) gyorsan születe meg az egyhangú döntés: szeptembertől harminchárom főre csökken a szenátorok száma. Ez a következőképpen módosult: a rektor, karonként 2 fő (melyből az egyik a dékán vagy főigazgató, a másik egy a kari tanács oktató-kutató tagjai által választo, teljes állású dolgozó, két nem oktató-kutató közalkalmazo (akiket egy választói testület választ). Az egyetemi szakszervezet két tagja (őket a Szakszervezeti Bizo ság delegálja), a doktori iskolák egy képviselője, valamint 11 hallgató (karonként legalább egy hallgató és egy doktorandusz képviselő az EHÖK Alapszabálya szabályozza, hogy pontosan kik). Tanácskozási joggal a főtitkárt, a Gazdasági Tanács elnökét, a gazdasági főigazgatót, a rektorhelye eseket, a Közalkalmazo i Tanács elnökét, az Egyetemi Könyvtár, az Egyetemi Kollégium főigazgatóit, az Oktatási Igazgatóság vezetőjét valamint a TPIK vezetőjét kell meghívni. A szenátus hosszasan megtárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta a rektorhelye esi pályázati kiírásokat is, a követelmények szerint teljes munkaidőben foglalkoztato egyetemi vagy főiskolai tanárok pályázhatnak, akik magyar állampolgárságúak és tárgyalóképes idegennyelv-ismere el rendelkeznek. A pályázat leadási határideje június 30. A főtitkári pályázatot szintén egyhangúlag fogadta el a szenátus, eszerint állam- és jogtudományi diplomával, szakvizsgával és felsőoktatási igazgatási gyakorla al rendelkezők pályázhatnak, szintén június 30-i határidővel. Utolsó napirendi pontként az ének-zene alapszak (ez az egyetlen, amely idén még a régi rendszerben indult) képzési és kimeneteli követelményeit, valamint létesítési és indítási kérelmét is jóváhagyta. Ezek után még három dolgot említe a rektor, elsőként Glatz Ferenc helye (aki végül nem az ELTE, hanem a Kaposvári Főiskola Gazdasági Tanácsának tagságát választo a) Fodor Istvánt (az Ericsson magyarországi vezetőjét) választa a meg a szenátussal a Gazdasági Tanácsba. Másodikként szóba került az Infoparknál lévő ingatlan, amelynek 16%-ban résztulajdonosa az ELTE, a többségi tulajdonos viszont el szeretné adni az ingatlan egy részét, jóval áron alul. Mivel ezt az ELTE véleményével ellentétesen szeretné megtenni, a Gazdasági Tanács javaslatára, a szenátus jóváhagyásával az ELTE pert indít a többségi tulajdonos ellen. A harmadik téma az előbbieknél sokkal vidámabb volt: bejelente e, hogy az ELTE dolgozói közül március 15-én kik kaptak állami kitüntetést. Bernát Klára ELTE Online 3

4 4 HÖK Amit az ERASMUS-ról tudni kell Változások és csatolandók A múltkori számban olvasha átok, hogy milyen egy átlagos ERASMUS hallgató. Illetve, hogy hamarosan kiírják a pályázatot a 2006/2007-es tanévre. Nos, ez már meg is történt, még pedig múlt hét szerdán. tudományos közlemények listája és eredményei, versenyeken, pályázatokon elért helyezések, dicséretek, díjak listája az ezekről szóló igazolások másolatával; rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, spor evékenység leírása az ezekről szóló igazolások másolatával; a hallgató által fontosnak tarto egyéb tevékenységek felsorolása (pl. külföldi ERASMUS hallgatók mentorálása, vagy ennek felvállalása). Az egyik legfontosabb változás, hogy idén az ösztöndíj mértékében differenciálás lesz, azaz nem lesz egységes ösztöndíj. A megkülönböztetés időtartam és célország szerint történik majd. Célországonkénti alakulást a részletes pályázati kiírásban lehet megtekinteni. A másik, hogy a leadási határidő korábbi időpontra esik, várhatóan az április 17-ei hétre, a pontos dátumot a tanszéki koordinátorok írják majd ki. Ezért ne halogasd az utolsó pillanatra! A pályázaton nyertes hallgatók egy szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatás nélkül) meghosszabbíthatnak. A külföldi tanulmányok minimális időtartama három hónap. Az ERASMUS-program keretében külföldön tanuló hallgatók 3-10 hónapot töltenek külföldön. A fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat, i hon is beiratkoznak, az esetleges i honi tandíjukat kifizetik, és ha jár, akkor a rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják. A külföldön végze tanulmányaikkal az i honi tanulmányi köteleze ségeik egy részét kiváltják (a két együ működő tanszék a hallgató kiutazása elő megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és a kari koordinátorok adnak. (A partnerintézmények és a szakmai koordinátorok listája a kari koordinátoroknál, a kari honlapokon (h p://teo.elte.hu/nko), a karokon kifüggeszte pályázati felhívásokon, a TTK HÖK honlapján (h p:// khok.elte.hu/~kulbiz/erasmus), valamint a honlapon is elérhető.) További információkat találhatsz a nemrég megjelent ELTE ERASMUS Hallgatói Iránytűben is, amit a Haliban kérhetsz. 32. félévfolyam 8. szám április 5. Kik nyújthatnak be pályázatot? Azok a hallgatók pályázhatnak, akik magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek; abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik legalább másodévesek (a speciális kari szabályok e ől eltérhetnek); hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n; még nem voltak ERASMUS hallgatók; valamint megfelelnek az ado karon/tanszéken meghirdete pályázat követelményeinek. A fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak a Tempus Közalapítványnál (a pályázat várható megjelenése: augusztus-szeptember, bővebb információ: A pályázat benyújtása A pályázatot írásban (számítógéppel kitöltö formában) a tanszéki ERASMUS koordinátornak kell beadni a meghirdete határidőig egy nyomtato és egy elektronikus példányban. A következőt kell tartalmaznia a pályázatnak: kitöltö magyar nyelvű jelentkezési lap, a partneregyetem tanszéki koordinátorával egyeztete tanulmányi tervet magyar és idegen nyelven, magyar és/vagy idegen nyelvű önéletrajzot, az előző két félév vizsgaeredményeinek másolatát, valamint az index fényképes oldalának másolatát, nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodási/letelepedési engedélyt, vagy menekült státuszt igazoló okmány másolatot. További csatolható dokumentumok: korábbi külföldi szakmai gyakorlat, tanulmányút leírása, TDK konferencián tarto előadások, egyéb A pályázatok elbírálása A benyújto pályázatokat a szakterületi beadási határidőt követő egy héten belül a tanszék/intézet bírálja el, és a támogatandó hallgatókat a Külügyi Bizo ság rangsorolja. Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet. A pályázatok elbírálásának szempontjai (nem prioritás szerint): szaknyelvi ismeret, tanulmányi eredmény, szakmai tájékozo ság és aktivitás. A fenti szempontok alapján a tanszékek javaslatot tesznek a kari ERASMUS szakmai bizo ságnak és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik. A hallgatók által beado pályázatokat a tanszéki javaslat alapján a karok rangsorolják, az ELTE ERASMUS Bizo sága pedig e rangsor alapján osztja szét az Európai Bizo ságtól hallgatói ösztöndíjakra kapo összeget. Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együ működésért felelős tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltségesen, label studentként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól. A nyertes hallgatókat május 5- ig értesítik. Így csak egy hét marad a Tempus Közalapítvány által megjelentete intenzív nyelvi kurzuson való részvétel pályázatának a leadásáig (az őszi félévben kiutazó hallgatók számára szól), amelynek május 12. (elektronikusan) és május 19. (postai úton a beérkezés napja). Erre érdemes lesz figyelni! Újváry Angelika külügyi biztos

5 HÖK 5 Félévközi kérdőjelek Tanulmányi hírmorzsák Megérkeznek az ösztöndíjak, elkezdődö a zh-időszak, s az ehhez szükséges könyveket is megveheted a jegyzetbonból. Remélem, mire ezt a cikket olvasod, az ETR-ben már látható, hogy mennyi ösztöndíjat kapsz, ha szorgalmas voltál. A TTK-s ösztöndíj határozat a dinamikus listákra ka intva érhető el. I lehet tájékozódni, ha már megjelent az eredmény. Majd néhány hivatalos lépés után, amit nem neked kell megtenned, az egyetem elindítja az utalást. Erről is az ETR-ben informálódhatsz, de a legpraktikusabb, ha az ETR -es értesítő szolgáltatását használod. Ezt az etrm rész Felhasználói beállítások menüpontjában lehet bekapcsolni, amennyiben megadtad az címed az Elérhetőségek menüpontban. Hogy jogosult vagye tanulmányi ösztöndíjra? Ha államilag finanszírozo képzésben veszel részt, és egyetemi képzés esetén 2-10., főiskolai képzés esetén pedig 2-8. félévre iratkoztál be, akkor igen. De: Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, aki leckekönyvét az ado tanulmányi Szociális hírek Laktám & párhuzamos Az Egyetemi Ösztöndíjbizo ság elbírálta a lakhatási támogatás és párhuzamos képzés kompenzáció pályázatokat. Truka Vajktól, az EÖB elnökétől megtudtuk, ebben a félévben minden eddiginél több pályázó ado be kérvényt a lakhatási pályázatra. A bizo ság körülbelül két heti megfeszíte munkával elbírálta a beérkeze űrlapokat, és a hiánypótlási időszakban feldolgozta a pótolt dokumentumokat. A pályázaton egy pont 1000 Ft-ot ér havonta, azonban a minimum kiutalt összeg 5000 Ft/hó, akinek ennél kevesebb jutna, annak felkerekíte ék erre az félév beiratkozási időszakában illetve a vizsgaidőszak után nem adja le. Remélem nem tartozol közéjük! Amennyiben még nem látható az ETR-ben, hogy az egyetem elindíto a-e a tanulmányi ösztöndíj utalását, kérlek várj türelemmel. Ezek után talán jogos lehet a kérdés: miből vegyem meg a jegyzeteimet, ha még nem utalták az ösztöndíjamat? Ehhez adhat egy kis segítséget a jegyzetbonok átvétele és felhasználása. Az efélévi, illetve még az előző félévi bonok is átvehetők a haliban, amennyiben még nem ve ed fel azokat. Nem kell aggódni, ha már az összes jegyzeted megvan erre a félévre, a bonok szeptember 30-ig felhasználhatók. Ha már a határidőknél tartunk, van már érvényes diákod? Ha még nincs rajta a megfelelő matrica, akkor keresd fel a Questura Központi Irodát ügyfélszolgálati időben. Lehetőleg gyalog menj, vagy vegyél jegyet, értékre. A bizo ság a pályázat elbírálásakor a három fő kategóriára, úgymint a távolság, az egy főre jutó jövedelem, és az eltartói közösségre járó pontok egyenként maximum 10 pontot ado ; azaz hiába szerze valaki a család helyzetéből mondjuk 12 pontot, ebből csak 10-et kapo. Az egyébre kapo pontok nélkül így a maximálisan megszerezhető pontszám harminc le. A párhuzamos képzés kompenzáció elbírálása a már jól bevált gyakorlat szerint zajlo. A kiemelt kategória 80%-ot kapo, a maradék pályázatokat a bizo ság a normál kategóriába sorolta, amelyekre 35%- os visszatérítést ítéltek meg. Azok, akik az eredménnyel nem értenek egyet, és úgy gondolják, hogy az elbírálás során valami szabálytalanság történt, a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottságához nehogy megbüntessenek, az előző matrica márc. 31-ig volt érvényes! Bővebb információért látogasd meg a h p://info.etr.elte.hu oldalt. Amúgy hogy állsz a zh-kal? Remélem jól sikerülnek, annál is inkább, mert akkor talán nem okoznak problémát a következő ETVSZ-beli szabályok: 21. : (1)Törölni kell a hallgatót a névsorból [ ] c) ha az első négy beiratkozo félévében összesen nem szerez meg 30 kreditet; d) ha az első beiratkozo félévet nem számítva az utolsó négy beiratkozo félévére az összes szakra összesítve a felve, de nem teljesíte kreditek száma meghaladja az ezen időszakban felve kreditek számának felét. Szóval ha eddig nem te ed, tanulj rendesen, nehogy a félév végén számolgatnod kelljen! Apropó zh-k. A TVSZ szerint a zárthelyiket megírásuk elő legalább két hé el meg kell hirdetni, és a megírásuk elő ismertetni kell a feladatokra kapható pontokat. Az említe eken kívül vonatkozik még rájuk néhány szabály, ezeket a: h p:// k.elte.hu/kar/szabalyzatok/ tvsz.html című oldalon találod. Ha bármi kérdésed, vagy esetleg problémád akad, vagy talán ötleteidet szeretnéd velem megosztani, nyugodtan keress meg ben khok.elte.hu), vagy személyesen a haliban hétfőnként 11-től 12 óráig. Fazekas Tímea nyújthatják be felülbírálati kérelmüket, a hivatalos közlemény megjelenését követő 15 napon belül. Mindkét pályázat esetében a kifizetés bekerült az ETR-be, azaz remélhetőleg csütörtök környékére már a számlákon lehet a pénz. Kari hírek Az április hóra járó szoctám és egyéb ösztöndíjak utalásáról intézkedtünk, reméljük, hogy a közbejövő tavaszi szünet nem fogja akadályozni az utalást. Ha valaki valamilyen támogatást még nem kapo meg, de megítéltük neki, akkor keresse meg Végh Tamást kedden közö a Hallgatói Irodában, vagy a khok.elte.hu címen. Palkó Tamás khok.elte.hu 5

6 6 Felsőoktatás Pillanatfelvétel a felsőoktatásról A Tuning Projekt A Bologna Reformra mintegy válaszként 2000-ben a spanyol Deusto és a hollandiai Groningen Egyetem életre hívta a Tuning Educational Systems in Europe című programot, közismertebb nevén a Tuning Projektet. 32. félévfolyam 8. szám április 5. A vezetők, Julia Gonzales és Robert Wagenaar európai felsőoktatási intézményeket hívtak meg, hogy működjenek együtt a programban. A projekt célja a Bologna Reformok megvalósítása a nemzeti sajátosságok és intézményi autonómia maximális figyelembevételével. Elsősorban a könnyen öszszehasonlítható diplomák rendszerével, a kétciklusú képzéssel és a kreditrendszerrel foglalkozik. Míg az oktatási rendszer felépítésének kérdése kizárólag kormányzati kompetenciába tartozik, az oktatás tartalmának meghatározása az intézmények felelőssége. A munka szakterületenként munkacsoportokban folyt három szakaszban. Az első szakasz ( ) definiálta a kompetencia és a kimenet fogalmát. Kompetencia mindaz, amit a hallgatónak tudnia, értenie kell és képesnek kell lennie arra, hogy alkalmazható munkaerő váljon belőle. Ez nem csak szakismereteket jelent, hanem magában foglal olyan általános készségeket is, mint a kommunikációs- és vezetői képességek. A kimenet pedig egy képzési program kompetenciáinak összessége; hogy milyen tudás, ismeretek és gyakorlati képességek várhatók el a hallgatóktól tanulmányaik befejeztével. A projekt szakterületenként áttekintette a tanterveket, a képzési kimeneteket (ún. learning output vagy learning outcomes ) és meghatározott mind általános-, mind szakspecifikus kompetenciákat. Ezek a követelmények természetesen nem kötelezőek, mivel a projekt csupán ajánlásokat fogalmazhat meg; de referenciapontként használhatók a tantervek összeállítása és értékelése során. Az ajánlások rugalmasan használhatók, a felsőoktatási intézmények autonómiáját tiszteletben tartják, ugyanakkor azonban közös nyelvet hoznak létre a tanterv kidolgozásánál. A második szakaszban ( ) a projekt áttekintette és definiálta a tanítási-, a tanulási és értékelési tevékenységeket abból a szempontból, hogy ezek miként hangolhatók össze az egyes szakok szándékolt képzési kimeneti követelményivel. Vizsgálta azt is, hogy ezek az elvárások miképpen érhetők el, és a kompetenciák milyen módszerekkel mérhetők. Az értékelési módszerek ugyanis nemcsak intézmény-, hanem gyakran szakspecifikusak is. Fontos hangsúlyozni, hogy a projekt nem törekedett a nemzeti-kulturális hagyományok megváltoztatására, csupán általánosan elfogadott jelentéstartalmak létrehozását tűzte ki célul, hogy egy-egy kifejezésen mindenhol ugyanazt értsék. Ebben a szakaszban került meghatározásra az általános kompetenciák katalógusa. A harminc készség közül az analízis és szintézis képességét, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását, a képzési terület tudományági alapjainak ismeretét, információk megszerzésének és elemzésének képességét, az interperszonális készségeket, az önálló munkavégzés képességét, valamint a számítástechnikai- és kutatási készségeket tartják a legfontosabbnak. A harmadik projektszakasz ( ) a megvalósítást, a gyakorlatba ültetést célozza, tehát az általános és a szakmához kötődő készségek felhasználását az oktatásban, a tanulásban és az értékelésben. Foglalkozik az egyes kompetenciák eléréséhez szükséges hallgatói- és oktatói munkaterheléssel, valamint a diplomák és a tanulmányi időszakok elismerésével is, azaz hogy miként lehet a befektetett munkamennyiséget összehasonlíthatóvá tenni. Ehhez nyújtana segítséget az egységes kumulatív kreditrendszer. A kredit, mint tervezési eszköz segítséget nyújt a kreditallokációhoz, azaz az értékek munkaterheléshez való előzetes hozzárendeléséhez; másrészt teljesítéselismerési funkciója is van. Elméletileg azt a becsült munkaterhelést méri, melyet a hallgató a tanulási eredmény érdekében kifejt, s mely ésszerűen megkövetelhető tőle. Alapjául a tantárgy tanóráinak száma, az órára való felkészülés és az egyéni munka mennyisége szolgál. Derényi András, az Országos Kredittanács elnöke szerint a magyar felsőoktatás hallgatói munka hiányos, a kreditpontok más országokhoz képest aránytalanul kevés ráfordítással is megszerezhetők, s a minőségi képzés záloga a hallgatók aktívabb munkavégzésre való szorítása lenne. Összefoglalva elmondható, hogy a Tuning Projekt a Bologna Reform kihívásaira egy áttekinthető pillanatfelvételt készített az európai felsőoktatásról a képzési struktúra, valamint a tartalmak és módszerek tekintetében. Fontos hangsúlyozni, hogy messzemenően figyelembe vette az oktatók, a munkaadók, a végzett hallgatók és a szakmai testületek véleményét. Ajánlásokat fogalmazott meg a reális szükségletként felmerülő Európai Felsőoktatási Térség kialakításával kapcsolatban. Eredményei további viták alapjául szolgálhatnak, és segítséget jelenthetnek az intézmények számára a helyi programok kidolgozásában, a képzési struktúrák és programok összehasonlításában. Bérces Krisztina ELTE Online

7 Felsőoktatás 7 Rugalmasság és aktivizálás NFT II. EEFOP Az EU-s támogatások felhasználását strukturáló immáron második Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), és annak fejezeteinek (operatív programjainak) társadalmi egyeztetése épp most van folyamatban. Az oktatást leginkább az Emberi erőforrások fejlesztése operatív program (EEFOP) érinti. A programról készült, szélesebb nyilvánosságra került munkaanyag helyzetelemzése kimondja: Magyarországon az alapvető probléma nem is annyira a magas munkanélküliséggel, hanem az inaktívak (tehát a munkaerőpiacon már vagy még meg sem jelenők) igen nagy számával van. Az ország versenyképessége, gazdasági lehetőségei szempontjából pedig alapvető lenne, hogy minél többen vállaljanak munkát ennek persze nyilván az az előfeltétele, hogy a potenciális munkavállalók olyan készségekkel, ismeretekkel rendelkezzenek, amiket a munkaerőpiac elvár. Az inaktivitás a fiatalok körében is egyre nagyobb egyrészt kitolódott a tanulás ideje, ami értelemszerűen a munkába állás időpontját is későbbre helyezi; ugyanakkor az utóbbi években egyre több a középiskolából lemorzsolódó fiatal is. Ez utóbbi azért is probléma, mert így egyre több az alacsony képzettségű munkavállaló márpedig ezek később az inkatív népesség nehezebben mozgósítható rétegéhez tartoznak majd. A közoktatás jelenleg még nem képes maradéktalanul arra, hogy a átadja azokat a kompetenciákat, amelyek a munkavállaláshoz, illetve a továbbtanuláshoz szükségesek (az operatív program elődjéhez hasonlóan továbbra is fontos célnak tartja az élethosszig tartó tanulás megvalósítását ). A felsőoktatás expanziója ugyan megnövelte az oktatásban részt vevők számát, és a munkaerő-piaci feszültségek csökkentéséhez is hozzájárult, ugyanakkor fogalmaz az operatív program tervezete ez a mennyiségi növekedés nem a gazdaság igényeihez igazodva ment végbe, így most már a felsőoktatásból kilépők elhelyezkedése is gondot jelent. Az operatív program ezen problémák megoldását elsősorban egy rugalmasabb és aktívabb munkáltatói és munkavállalói szemlélet kialakításában látja; fontos lehet például, hogy a munkáltatók készek legyenek támogatni munkavállalóik továbbképzését (az állam erre természetesen adhat ösztönzőket). A program az oktatási rendszer további korszerűsítését is igen fontos célként jelöli meg; annak számos alfejezete (ún. prioritása) foglalkozik ezzel a kérdéssel. Elengedhetetlen ugyanis, hogy az oktatási rendszer képes legyen arra, hogy a társadalom igényeinek megfelelő embereket bocsásson ki (a program teljes 3.3-as prioritása ezzel foglalkozik). Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a közoktatás átadja azokat az alapvető készségeket, amelyekre az egyénnek a későbbiekben szüksége lesz ahhoz, hogy tovább tanuljon, illetve munkát tudjon vállalni; ennek eredményességének mérésére a PISA-felmérések szolgálhatnak alapul. A megkezdett reformok továbbviteléhez elsősorban a tananyagok, oktatási módszerek fejlesztésére, adott esetben megújítására lenne szükség. Fontos lenne egy átfogó és egységes minőségbiztosítási rendszer kidolgozása is. Fel kellene számolni a rendszerben még mindig jelen levő szegregációs mechanizmusokat, illetve törekedni kellene a költséghatékonyság növelésére. Elengedhetetlen az is, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok megfelelő képzésben részesüljenek, illetve hogy folyamatosan a lehető legkorszerűbb ismeretekkel rendelkezzenek; ezért növelni kell a továbbképzési lehetőségek számát, hogy az oktatás új és sokszor gyorsan változó követelményeihez alkalmazkodni tudjanak. Ugyancsak sokat javítana az oktatási rendszer hatékonyságán, ha mindenki már a lehető leghamarabb tisztában lehetne azzal, hogy mik azok az elvárások, amelyeknek majd később meg kell felelnie, melyek azok az irányok, amelyet életútjának megtervezésekor, egyéni képességeit is figyelembe véve választania érdemes. Ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy az oktatás valamennyi területén kiépüljenek azok a pályaorientációs, tanácsadási és pályakövetési szolgáltatások, amelyek megkönnyítik ezeknek a döntéseknek a meghozatalát. A felsőoktatásban a program a bolognai folyamat átfogó kiterjesztését, a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó képzési programok kidolgozását tartja elsődlegesnek. A felsőoktatás szerkezeti átalakítására is szükség lenne: jelentősen növelni kellene a természettudományos, illetve a műszaki képzésben részt vevők számát, illetve a felsőfokú szakképzésben részt vevők arányát is. A tudásalapú társadalom megteremtésének továbbá elsődleges feltétele lenne az is, hogy az innováció nagyobb szerepet kapjon a gazdaságban, szorosabb legyen az együttműködés a gazdasági és a felsőoktatási szféra között. Az uniós támogatásokat egy szélesen elfogadott konszenzus alapján olyan területeken érdemes felhasználni, amelyek a költségvetési tárgyalások során háttérbe szorulnak. Az emberi erőforrásfejlesztés tipikusan ilyen terület; elvben tehát ugyancsak lenne helye az ide csoportosított pénzeknek. Egyelőre még azonban nyitott kérdés, hogy a felvehető forrásokat mennyire fogjuk tudni hatékonyan felhasználni. Trychydts 7

8 Végre elkezdődött I a tavasz gondolha uk volna márciusban, ha Tél tábornok nem jelentkezik be újra seregeivel. Így hát egy kicsit fagyos időben, de elindult a tavaszi, megújult focibajnokság. Vagyis elindult, de kissé döcögö, mivel egy-két játéknapot törölni kelle. Hogyhogy megújult? A szervezők, ígéretükhöz híven, az idei évtől megváltozta ák a lebonyolítást, és különböző osztályokat hoztak létre. ELTE csoport (I. osztály) I találhatóak az elmúlt évek legerősebb csapatai, és i vannak a leghajtósabb találkozók is. Érdekesség, hogy a tavalyi döntő megismételt találkozóján a Torpedo Vodka 10-0-ra kiütö e az Armadát. További érdekes eredmények: Torpedo Vodka- Igénytelenek 2:2, Braunschweig- Sörhenger 7:1, Livercool Rest OF 0-5. A tabella eleje 5 forduló után: 1. Torpedo Vodka 13 pont; 2. Braunschweig 11 pont; 3. Rest OF 10 pont. csoport (II. osztály) 1. Torrente 10 pont; 2. Blitzkrieg 9 pont; 3. CSTB 9 pont. Nyúz csoport (II. osztály) 1. Sördöngök 12 pont; 2. InterPoLazio 9 pont; 3. Arcok 7 pont. csoport (III. osztály) 1. Pálya Ördögei 10 pont; 2. Paksi Halászlé 9 pont; 3. ZSKF U21 9 pont. BIT csoport (III.osztály) 1. ELTEmete Alk. 12 pont; 2. Fröccsöntők 9 pont; 3. Deportivo Nyak 6 pont. További információk: h p:// khok.elte.hu/foci. Szultán Kedves Hallgatótársaink! Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzata Bevonótábort szervez április án minden olyan TTK-s hallgató számára, akiket vonz az érdekképviselet, a szervezés, a hallgatókat érintő problémák hatékony megoldása vagy ötletei, javaslatai vannak ezekkel a témákkal kapcsolatban. Egy hosszú hétvége ala megismerkedhe ek a HÖK felépítésével, az érdekképviseleti munka szépségeivel, illetve kirándulunk, játszunk és csapatot is építünk majd. Szállásunk a somogy megyei Tabon lesz egy kollégiumban, teljes ellátással. Akit érdekel a tábor, kérjük, jelentkezzen a TTK Hallgatói Irodájában (Északi Tömb 0.75) 2000 forint regisztrációs díj befizetésével az irodavezetőnél! ELTE TTK HÖK Kedves H Az Eötvös Lorán mányzata az idei évb közö az ELTE Az idén is több segítségedet is szere Amennyiben va portok, harcművész csoport(ok) tagja, a lehetőséget kaptok. Jelentkezni a köv Öntevékeny cs Ennek keretein b művel, és tevékenysé a többieknek bemuta Különféle spor vészeti csopor A LEN keretei k tésének és versenyek Közéleti előad tó fórumok, vi Amennyiben va esetleg olyan, mások lehet, akkor i a lehe Kérdéseiddel a s

9 allgatók! d Tudományegyetem Természe udományi Karának Hallgatói Önkoren is megrendezi a Lágymányosi Eötvös Napokat, a LEN-t, május Lágymányosi Campuszán. HÖK közreműködésével valósulnak meg a programok, melyhez a Te tnénk kérni! lamilyen öntevékeny csoport tagja vagy (kézműves klubok, tánccsoeti- vagy sportegyesületek stb.), netán tudsz olyan társadról, aki ilyen kkor jelentkezzetek a LEN szervezőinél, és bemutatkozási, fellépési etkező kategóriákban lehet (irányadó témák!): oportok, képzőművészeti egyesületek elül fotózással, kézművességgel, bármilyen egyéb, ebbe a szekcióba eső ggel lehet jelentkezni. Mutassátok be tehetségeteket és kreativitásotokat tó, kiállítás, vagy bármilyen más formában! Hali! A Hallgatói Iroda ebben a félévben is a lehetőségek tárházát kínálja. Bele lehet olvasni a legfrissebb National Geographic-ba, más karok újságjaiba; hozzá lehet jutni mindenféle aktuális ösztöndíjas papírhoz; vannak kiváló állapotban lévő használt jegyzeteink baráti áron; lehet akármilyen problémával fordulni az irodavezetőkhöz; tanítványt, albérletet hirdetni, keresni; jegyzetbónokat átvenni; előfizetni a Tétékás Nyúzra; Külszíni fejtés megoldásért csokit átvenni; színházjegyet venni; panaszkodni; érdeklődni a HÖK iránt; zabot hegyezni; malmozni; papírrepülőt hajtogatni stb. I minden kérdésedre választ kaphatsz! A Hali hétfőtől csütörtökig 9-12 és 13-16; pénteken 9-12 és óráig van nyitva. tágak művelői, egyesületek, harcműtok, tánccsoportok, extrém sportok özö teret biztosítunk a bemutatóknak, különféle sportágak megjeleníszervezésének is, amennyiben jelentkeztek a szervezőknél. ások, érdeklődésre számot tartaestek, filmvetítések n olyan téma, amiről szívesebben hallanál a tanulmányaidon kívül, érdeklődésére is számo artó kérdés, probléma, amit kicsit boncolgatni tőség! khok.elte.hu címen Ónodi Ferencet bombázd! ferenc.laszlo

10 0 Tanár és környezetvédő Interjú Ballabás Gáborral Fiatal kutatókból, tanárokból i a TTK-n sosincs hiány, ezen a héten Ballabás Gáborral, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék tanársegédével folytato beszélgetést olvashatjátok. Először arról fagga am, hogyan lesz valakiből lelkes környezetvédő, természetjáró ember? 10 Lágymányosi portrék Már a gimnáziumban két irányvonal határozta meg az életemet: az egyik egy humán, a történelem és a latin, a másik pedig a kémia-biológia vonal, azon belül is a környezet- és természetvédelem. Akkor csatlakoztam több civil szervezethez, egyesülethez és az o végze munka, később pedig az egyetemi kurzusok hatására is e téma felé fordultam. Ére ségi után humán irányba mozdultam: felve ek történelem szakra, de latinra sajnos többször sem, így később a földrajzot ve em fel, ez a környezetvédelmi irányhoz abszolút kapcsolódó kurzus. Később geográfusként is tanultam, és a diplomát is megszereztem. Miután befejeztem az egyetemet, polgári szolgálatosként végeztem el a katonaságot: Tatán, a szülővárosomban volt lehetőségem elhelyezkedni egy természetvédő egyesületnél, a Magyar Madártani Egyesületnél. Oktatással, neveléssel és minden olyan ad hoc felada al foglalkoztam, ami egy civil szervezetnél előfordulhat: pályázatírás, elszámolások, tanösvények létesítése, felmérések készítése is adódo a kötelező tizenöt hónap ala. Az, hogy tanárszakosként végze, befolyásolta a választást? Az egyetem után jó lehetőségnek tűnt, hogy egy olyan társaságba kerülhetek, akiket már régebben ismertem. Ke en voltunk főállásúak, egymást segítve dolgoztunk. A környezeti nevelés vonalat tudatosan próbáltam erősíteni. Ezt most is csinálom, csak már mások koordinálják ezt a tevékenységet, de ha tudok, segítek például szervezéssel, előadások, csoportok vezetésével. Emelle a madármegfigyelés és a madárvédelem rendszeresen előfordul az életemben, ez az egyik hobbim. 32. félévfolyam 8. szám április 5. Kinek a hatására jö pont erre a tanszékre? Perczel György tanár úr hívo vissza az egyetemre. Annak idején nála írtam a szakdolgozatomat. Ő tanít környezetvédelmet is, így jö a gondolat, hogy elsősorban ide, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre jöjjek dolgozni. Érdekelnek ugyanis a gazdaság és a környezetvédelem térségi, települési összefüggései, elsősorban magyar léptékben; most is van több tárgyam, ahol ezt tanítom. Hogyan tudja kamatoztatni tanárként a megszerze tapasztalatokat? Még kezdő tanár vagyok, igyekszem a kellő lelkesedéssel készülni az órákra, minél nagyobb tudással felvértezve, de a rutin még nincs meg, ami viszont nagyon jó motivációt ad. A hallgatókkal életkorban még nagyon közel vagyunk egymáshoz, ezért közvetlenül, szabadabban tudok velük beszélgetni. Néha nem is tudok olyan vasszigorral fellépni, mint amilyenre talán szükség lenne, de ez még rendben van így, úgy érzem, hogy általában jó a kapcsolatom a hallgatókkal. Fontosnak tartom továbbá, hogy következetes oktatónak tartsanak. Mit jelent önnek az, ha elvállalja egy hétvégére a fészekőrzést? Egyrészt jelenti azt a helyet, ahova már évek óta, ugyanazzal a barátommal járunk, egy hosszú hétvégét őrzés közben átbeszélgetünk. Másrészt jelenti a táj szépségét: a Gerecse egyik régi, természeti értékekben gazdag, elhagyo kőbányáját. És jelenti mindazt a rácsodálkozást, a lelassuló időt, amit a természetnek egy ilyen szintű megfigyelése jelent. Napközben, amikor még nem szoktál vissza a pergő, városi lüktetésről, kissé unalmasnak is tűnhet. Amikor eljön az este, mindig felvillanyoz, hogy mennyi mindent lá am, mennyi mindent tapasztaltam a természetben töltö néhány nap ala. Ez az élmény, amiért leginkább megéri. Életpályájának melyik részén tart most? Még a kezdetén, a tanításban mindenféleképpen. Kezdő vagyok, a három-négy év tanítás még elég kevés ahhoz, hogy kellő rutint szerezzek, különösen, ha nagy tudásanyagot kell rendszereze en, érthetően és érdekesen elmondani. Ez gyakran még nem működik, erre komoly visszajelzéseket is kaptam már. I még van hova fejlődni. A másik kérdéskör a tudományos rész, ugyanis a tanítással párhuzamosan PhD-hallgató is vagyok. Ez az, ami gyakran há érbe szorul a tanításhoz képest. Nyilván azért is, mert ez utóbbi közelebb áll hozzám, de kutatás nélkül nem működik. Ha az ember nem kutat alaposan, nem néz utána a dolgoknak jobban, nem mélyül el, és ezt nem rendszerezi, akkor e nélkül nem tud eredményesen tanítani. Úgy érzem, hogy az útnak még az elején tartok. So Ballabás Gábor F : M P

11 Egy erőművet üzemzavar szituációkra tervezünk Fórum a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításáról március 28-án a BME Energetikai Szakkollégiumának tagjai A Paksi Atomerőmű üzemidő-hoszszabbítása címmel rendeztek rövid előadásokból, majd azt követő diszkusszióból álló fórumot a szomszédunkban, a BME I épületében. Az est alkalmából megtelt a Mindentudás Egyeteméből is ismert Kozma László előadóterem. Az előadók egytől egyig elismert szaktekintélyek voltak, akik a témát annak különböző oldalairól mutatták be nekünk. Az est moderátora Dr. Aszódi A ila volt, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója. Megnyitó beszédében azt mondta, hogy Ha egy reaktor megfelelően van megtervezve, a reaktor számára végzetes baleset következményeitől képes megóvni a környezetét.. Ezzel a monda al a fórum elő napra pontosan huszonhét évvel bekövetkeze Three Mile Island-i erőműbalesetre célzo. A fővédnök Dr. Molnár Károly, a BME rektora nyitóbeszédében a környezetvédelem fontossága melle azt emelte ki, hogy ez a fórum lehetőséget teremt a média, a közvélemény, az energiatermelők és az egyetem kapcsolatának mélyítésére is. Az első előadó Dr. Gerse Károly volt, a Magyar Villamos Művek Rt. általános vezérigazgató helye ese, aki kiemelte, hogy a Paksi Atomerőmű ma Magyarország energiatermelésének közel 40%-át adja. Ha az atomerőművet le kell állítani, a gázfogyasztás 20%-kal nőne, így emelkedne a széndioxid-kibocsátás, aminek következményeképpen nem lenne képes Magyarország a Kyoto megállapodás teljesítésére. Előadásának végszava igen fontos üzenetet hordozo : A stratégiai megfontolásokat figyelembe kell venni, amikor a jövőről gondolkodunk. A második előadást Hamvas István tarto a, a Paksi Atomerőmű Rt. műszaki vezérigazgató helye ese, aki saját maga által felte kérdésekre ado választ prezentációjában. Kitért arra, hogy az atomerőmű üzemidő meghosszabbítása menyire biztonságos, hogy ez a folyamat vajon szükséges-e, gazdaságos-e, és egyáltalán hogyan végeznék el. Példaként említe e, hogy a biztonságnövelésre és közö hatvan milliárd forintot költö ek. A hazai villamosenergia igény egyre növekszik, az erőművek öregednek, ezért szükség van az ellátásbiztonságot növelő atomerőműre. Az üzemidő hosszabbítás költségei a kormányt nem terhelnék, saját pénzáramból fedeznék, sőt, az államnak osztalékot fizetnének. Külső, független cégek vizsgálatai alapján is alkalmas az atomerőmű erre a lépésre. Ezután Dr. Lux Iván előadása következe, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgató helye ese, aki az OAH felépítéséről, feladatairól, a hazai szabályozási rendszerről, az üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezéséről, illetve a folyamat menetéről beszélt. Példaként elmondta, hogy a PAE 1. blokkját 1982-ben építe ék, így az eredeti tervezési üzemidő 2012-ig tart (a biztonsági tartalék 10 év). A meghosszabbítás így 2032-ig lehetséges. Végezetül Dr. Hegyháti József prezentációját hallgatha uk meg, ő a Radioaktív Hulladék Kezelő Kht. ügyvezető igazgatója volt, aki a hazai radioaktív hulladékkezelésről beszélt. A különféle tárolási lehetőségek (felszínközeli, felszínala i, geológiai/mélyföldtani) melle arról is szólt, hogy üzemidő hosszabbításról nem beszélhetünk addig, amíg a hulladékkezelés nem megoldo. 11 környezet védelmét. Mindig a jövő Természet-tudomány-technika 11 Európai szinten kétszáznegyven köbméter nagyaktivitású hulladékról, Magyarországon öt köbméter ilyen hulladékról beszélhetünk évente. A kezeléskor figyelembe kell venni az emberi egészség, és a generáció érdekeit kell szem elő tartani. Van-e jövője a nukleáris energiatermelésnek Magyarországon? Erről a kérdéskörről ismét Dr. Aszódi A ila beszélt, az előadásokat követően. Elmondta, hogy a magyarországi rendszer arányai hasonlítanak a brit, a cseh, vagy éppen a német rendszerhez. Az Ausztriára jellemző igen magas megújuló forrást használó energiatermelés nálunk egész egyszerűen azért nem érhető el, mert az Alpok vonulatai nem Magyarországon húzódnak. Sorra ve e az egyes lehetőségeket, így a szén-, a víz-, az olaj-, a földgáz-, vagy a megújuló forrásokat, és a következtetésében arra juto, hogy nemcsak üzemidő hosszabbításra, hanem új atomerőmű építésére is szükség van. Az előadásokat diszkusszió köve e, amelynek során a hallgatóság feltehe e a kérdéseit. Hallha unk érdekes információkat a hatósági felügyeletről, a használt fűtőkaze ák újrahasznosításáról, vagy éppen az új, magfúziós, illetve negyedik generációs erőművekről is. Erről a témáról Dr. Lux Iván így nyilatkozo : Váratlan, vagy előre bejelente időpontokban megjelenünk az atomerőműben, mindent megnézünk, kellemetlen kérdéseket teszünk fel, aminek a PAE nem örül, de hát nem tehetnek ellene semmit. Míg Dr. Aszódi A ila a fúziós erőművekről így nyilatkozo : A hatvanas évektől azt mondják, hogy harminc év, és lesz fúziós erőmű. A fejlődés odáig haladt, hogy ma már azt mondjuk, ötven év, és lesz. A BME Energetikai Szakkollégium tagjai idén is színvonalas fórumot szerveztek. Az elhangzo előadások, illetve a diszkusszió után azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Paksi Atomerőműnek nincsen alternatívája, más energiaforrásokkal (gazdasági, műszaki és ellátásbiztonsági okok mia ) szinte lehetetlen lenne pótolni. Lea

12 2 Mákos Guba Kajálda Kávézó Váraljai elegancia dohányfüst nélkül A tavasz beköszöntével sokan kedvet kapnak egy hangulatos budavári sétához. Akinek éhesen jut eszébe ez a jó kis program, jól teszi, ha elő e betér a Mákos Gubába, de a barangolása végén még mindig meggondolhatja magát, s kitűzheti végső úti céljául. 12 Helyvektor & Főzőcske kategóriába. Sokféle palacsinta és egyéb finomság várja az édesszájúakat. Többfajta tea közül választhatunk, ha éppen angolos hangulatunkban vagyunk. Minőségi borokat kóstolhatunk, de a sörpártiak sem maradnak szomjasak. A hely árfekvése a színvonalát tekintve nagyon baráti, viszont sajnálatos, hogy igen korán van a záróra. Pálszabó Krisztián A Várhegyről az alagút melle i hangulatos lépcsőn leereszkedve, elindulunk a Krisztina tér felé, és a Horváth kert szélén nyílegyenesen áthaladva szinte nekiütközünk a kajáldának. Senki se botránkozzon meg, nem az én szókincsem szegénységét bizonyítja a megnevezés, pontosan ez áll a bejárat fölö. A hatalmas üvegfalakon pedig fiatalos, igen érdekes árnyalatú narancssárga betűkkel csábító ajánlatok serkentik étvágyunkat. A helyiségbe belépve rögtön megerősítést kaphatunk arról, hogy nagy előszerete el használják az említe színt és annak különböző árnyalatait szinte minden téren, még a pincérek egyenpólója tekintetében is. A belső tér szolíd eleganciát tükröz. Kellemes, nyugodt összhatású, az asztalokon világító mécsesek pedig fiatal párok romantikus hangulatát is fokozhatják. Vega tekercs Meglepődve érzékeltem, hogy egyre több vegetáriánus ismerősöm van. Vannak köztük olyanok, akik megeszik a tojást és a tejtermékeket, vannak, akik csak az utóbbiakat, viszont mindnyájan bojko álják a húst. Ha házibulit tartok, akkor készülnöm kell nekik is valamivel ha nincs sok időm, akkor csak egy salátát dobok össze, de jobb azért valami rendes kajával is előállni, sőt, a legeslegjobb az az étel, ami mindenkinek elnyeri a tetszését, annak ellenére, hogy nincs benne husi. Az egyik kedvenc vega csemegém a camembertes, brokkolis rolád. Sajna ezt csak azoknak a kedves barátaimnak készíthetem el, akik hajlandóak sajtot enni. 32. félévfolyam 8. szám április 5. A szögletes asztalok nagyobb társaság érkezésekor könnyen összetolhatók, segítve a kényelmes elhelyezkedést. A felszolgálás dinamikus, udvariasan bánnak az éhes betérővel. Igaz, volt arra példa, hogy egy kezdő pincér majdnem ránk boríto a a teát, és sajnos túlszámlázás is előfordult már, ennek ellenére az esetek többségében nincsenek ilyesféle problémák. Az é erem egy háztömb sarkán helyezkedik el, így hatalmas üvegablakain keresztül nagy szögtartományban nyílik kilátás a külvilágra, beleértve a Budai Várat is. Jó időben az üzlet elő i árkád kerthelyiségként üzemel, bár a forgalom mia rendkívül zajos. Mit kínál az étlap? Főételként levesek és főzelékek közö válogathatunk. Tésztaféleségekből sincs hiány, s természetesen mákos gubát is fogyaszthatunk, bár ez már átnyúlik a desszert A finomság elkészítéséhez szükség van hat evőkanálnyi parmezán sajtra (a reszelt változatára, amit dobozban lehet kapni), hatvan deka brokkolira (lehet mirelit is), három deci csirkehúsleves alapra, három tojásra, két evőkanál natúr joghurtra, sóra, borsra, és szerecsendióra. A töltelék elkészítéséhez pedig szükséges 2,5 dkg liszt, öt deka vaj, két deci tej, egy kerek camembert sajt meghámozva (vagyis a kérgétől megfosztva), és esetleg egy kis tökmag, amit összetörve belekeverhetünk. Első lépésként a brokkolit puhára főzzük a húslevesalapban, aztán darabokra vágjuk. Ezután megolvasztjuk a vaj felét, és átsütjük rajta a brokkolit, majd belekeverjük a joghurtot és a tojássárgákat. A tojásfehérjéket pici só hozzáadásával kemény habbá verjük, és óvatosan a masszához Fapados elegancia keverjük. Megsózzuk, megborsozzuk az egészet, és egy kevés szerecsendiót is szórunk rá, aztán kisütjük az egészet, de nem akárhogyan! Egy sütőpapírral kibélelt és kivajazo téglalap alakú tepsi aljára szórjuk a parmezán sajtot, és ráöntjük a masszát. Körülbelül negyedóráig sütjük, amíg fel nem emelkedik. Eközben összeállíthatjuk a tölteléket: a maradék vajat felolvasztjuk, beleszitáljuk a lisztet, és hozzáöntjük a tejet, majd simára keverjük. Miután felforrt, beleteszszük a camembert sajtot, és legvégül a tökmagot. Ha kisült a brokkolis tészta, óvatosan kiborítjuk egy tálcára, megkenjük a töltelékkel, majd úgy csavarjuk fel, mint egy piskótatekercset, és azon frissiben, még melegen fel is szeletelhetjük. Zsófi F : K M

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1 és TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA A tehetség értékének kibontakoztatása a kiválósága érdekében című projekt terhére, mint külső forrásból támogatott SZTE TEHETSÉGPONT KIVÁLÓSÁGI tudományos ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG 02-2015-001

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló 2016.02.10.-2016.04.12. 1 Időrendi bontás 2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 2016.02.11. Kémia SzaB 2016.02.15. EHSZÖB ülés 2016.02.17. Kari Tanács 2016.02.19. Kari

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata a 2014. szeptember 17-én az ELTE vezetése által kiadott közlemény II. fejezet 2. pontjában található 5. bekezdés kérdéseire készek vagyunk tényekkel

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

2014/2015-ös tanév 2. félév

2014/2015-ös tanév 2. félév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására 2014/2015-ös tanév 2. félév

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2016. évi köznevelési

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések Iktatószám: KA/106/2016. 5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról 1. Általános rendelkezések (1) A Külföldi Tanulmányi Út Támogatás

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA Szeged, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alapjának

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap

Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap Az űrlap a Kaposvári Egyetem hallgatóinak készült, akik Erasmus+ hallgatói tanulmányútra vagy szakmai gyakorlatra pályáznak a 2015-2016-os tanévre. 1.A jelentkező hallgató

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

PTE TTK HÖK pályázati űrlap 2010/ II.

PTE TTK HÖK pályázati űrlap 2010/ II. PTE TTK HÖK pályázati űrlap 2010/ 2011.-II. (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar hallgatói részére) A program típusa: Kutatási és/vagy konferencia Sporttevékenység Programszervezés (kérjük a megfelelő

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév

ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév A pontozási rendszer A pontozási rendszerben összesen 100 pont szerezhető. A pályázó pontszámát tanulmányi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben