PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS. Pályázati azonosító: 46778/2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS. Pályázati azonosító: 46778/2011."

Átírás

1 PÁLYÁZAT A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS Pályázati azonosító: 46778/2011.

2 Tartalomjegyzék Szakmai önéletrajz...2 Nyilatkozat...4 Vezetői program... 5 Bevezetés... 5 Gazdálkodási program...6 Finanszírozás...6 Állami és önkormányzati normatívák, kiegészítések...6 Szakképzési alap...7 KE-VE alapítvány...7 Intézményi saját bevételek...7 Fejlesztési program - szakmai helyzetelemzés alapján...8 Személyi és tárgyi feltételek...8 Tanulóink...8 Dolgozóink...9 Az iskola épülete...9 Minőségbiztosítás...9 Képzési kínálat...10 Alapképzés a osztályban...10 Szakképzés a osztályban...10 Szakiskolai képzés...11 Tanulmányi munka...11 Egy főre jutó hiányzások száma...11 Belső kommunikáció...11 Dokumentáció, tanügyigazgatás...11 Mikrokörnyezet...12 Fenntartói kapcsolatok...12 Diákönkormányzat, Iskolai Szülői Szervezet...12 A diákönkormányzat tevékenysége...12 Gyermekvédelem, kapcsolattartás a szülői szervezettel...12 A leggyakrabban felmerülő problémák...12 Iskolák...13 Általános iskolák...13 Középiskolák...13 Szakmai kapcsolatok...13 Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara...13 Gazdálkodó szervezetek...13 Beiskolázás...13 Közvélemény...13 Makro környezet...14 Oktatáspolitika, jogi környezet...14 Demográfiai folyamatok...14 Gazdasági-munkaerőpiaci környezet...14 Műszaki-technikai környezet SWOT-analízis...15 Célmeghatározás...16 Küldetésnyilatkozat...16 Vezetői program, kiemelt célok és feladatok...16 Humánpolitika...16 Oktatási szerkezet...17 Nevelési feladatok...17 Tanügyigazgatás...17 Gazdálkodás...18 Kapcsolatrendszer fejlesztése...18 Ellenőrzési feladatok...18 Zárszó...19 Mellékletek 1

3 Szakmai önéletrajz Személyi adataim Név: Cím: 2400 Dunaújváros, Deák Ferenc utca 4. I/1. Telefon: 06 (70) Állampolgárság: magyar Születési idő: november 26. Betölteni kívánt munkakör A dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola igazgatói állása a többször módosított Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. 20/A. alapján, valamint az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/23. számában megjelent pályázati felhívás alapján. Szakmai tapasztalat egyetemi tanársegéd Károli Gáspár Református Egyetem középiskolai tanár Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2009 főiskolai adjunktus Dunaújvárosi Főiskola 2011 megbízott igazgató Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola Tanulmányok Károli Gáspár Református Egyetem történész, történelem szakos tanár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola hadtudományok doktorandusza 2

4 2011 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola neveléstudományok doktorandusza 2011 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető Nyelvismeret - angol nyelvből államilag elismert középfokú komplex C típusú nyelvvizsga - német nyelvből államilag elismert középfokú komplex C típusú nyelvvizsga Egyéni készségek és kompetenciák - társas készségek és alkalmazkodási készség - csapatszellem - jó szervezet-koordinációs készség - jó szervezői, vezetői és problémamegoldó képesség - jó kommunikációs készség - kellő projekt- és csapatirányítási tapasztalat - jó időbeosztási képesség - döntésképesség, ellenőrzőképesség - egyszerre több munka végzésére való képesség Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák - a Microsoft Office eszközök (Word, Excel és Power Point) ismerete - az internet felhasználói szintű ismerete Járművezetői engedély - B kategória 3

5 Nyilatkozat Alulírott pályázatot nyújtok be a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján meghirdetett igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. Kijelentem, hogy a jogszabályokban és a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok pályázatom nyílt bizottsági és közgyűlési ülésen való tárgyalásához. Dunaújváros, december 16. pályázó 4

6 Vezetői program Bevezetés A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola - mint önálló intézmény - 21 éves lett. Ebből tíz évet az alapítványi fenntartás jellemzett. Ezen időszak alatt az intézmény és dolgozói is elszigetelődtek az önkormányzati fenntartású iskoláktól. A Kereskedelmi Iskola megítélése a közvélemény szemében évről évre rosszabb lett, a liberális oktatásszolgáltatószemlélet, a magas tanulólétszámhoz való ragaszkodás és az autokrata vezetői stílus súlyos színvonalcsökkenéshez vezetett. Emellett az oktatáspolitika országos és intézményi szinten is 21 év óta folyamatosan változik, megújul. Ennek a folyamatnak lettem a részese akkor, amikor pályakezdő fiatalként belecsöppentem a Keri falai közé, előbb szaktanárként, majd vezetőként keresve azokat a sarkalatos pontokat, melyek által ez az iskola újra a régi lehet. Három fontos dolog által érhető ez el: magasabb elvárások a fegyelem és a tanulmányi munka terén, pozitív értékközvetítés, példaadás, és a harmadik az, hogy egy percig sem feledkezhetünk meg arról, hogy mindannyian emberek vagyunk. Az elmúlt fél évben erre törekedtem, és már érzékelhető az új morál jótékony hatása. Én a kezdetektől fogva azt tartottam szem előtt, hogy a tanulókat a munkaerőpiacnak képezzük, és ne a munkanélkülieket ellátó rendszernek. Ennek érdekében történelemtanárként is mindig azt hangsúlyoztam, hogyan tudnak majd boldogulni diákjaim az életben. Szakmáinkat erre megfelelőnek tartom. Azt sem szabad elfelejteni, hogy hazánk része az Európai Unió egységes piacának, ennek előnyeit ki kell használni a képzésben is. Büszke vagyok arra, hogy diákjaink Németországban végezhetnek három hónapos nyári gyakorlatot, és sokukat visszahívják az iskola elvégzése után a vendéglátásba dolgozni. Nagy öröm és motiváció ez mindannyiunk számára. Ezen kívül diákjaink rendkívül jól szerepelnek az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen is évről évre. Önkormányzati iskolaként településünk oktatási rendszeréhez igazodunk, a többi intézményben nem riválist, hanem partnert látunk, de élen kívánunk járni a kínálkozó lehetőségek megragadásában. Ebben a tantestület tagjai támogatnak, és mindenben segítőkésznek mutatkoznak. Az állandóan változó törvényi szabályozás, az előttünk álló újabb reform sok munkát ró az iskolákra: a következő tanév kiemelt feladata lesz, hogy a jól összeszokott tantestülettel megvalósítsuk az új köznevelési törvény előírásait. Ebben a tevékenységben nagyban számítok helyetteseim segítségére, akiknek eddigi munkája is elismerést érdemel. Igazgatói munkám kiemelt feladatának tekintettem ebben a tanévben az adminisztrációs terület szisztematikus átszervezését úgy, hogy a folyamat egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb legyen. Ez megvalósult. Kiemelt feladatnak tekintem továbbá a tanulók neveltségi szintjének emelését és a szakmai tudásuk megszilárdítását. Tudomásul kell vennünk, hogy az elmúlt évek demográfiai folyamatai alól nem vonhatjuk ki magunkat: a beiskolázásra kerülő gyerekek tanulmányi előélete gyengébb, mint akár egy évtizeddel ezelőtt, a neveltetési hiányosságokat a hétköznapokban részben nekünk kell pótolni. Nagy türelemmel, empátiával és speciális felkészültséggel. Napjaink másik állandósuló gondja a forráshiány. Az önkormányzat teherbíró-képessége határára érkezett, a napi működéshez szükséges feltételek megteremtése is gyakran nehézségekbe ütközik. Az iskola ebben a helyzetben nem tehet mást, mint előremenekül: megragad minden olyan külső lehetőséget, ami segít a napi gondok megoldásában. A takarékosság önmagában már kevés: pályázati csatornák, szponzoráció felkutatása jelentheti a megoldást. 5

7 Nagy lehetőséget látok az iskolánkban végzett, mára sikeres vállalkozóvá érett tanítványainkban, illetve a kereskedelem vagy a vendéglátás terén szép pályát befutott üzletemberekkel való beszélgetésekben. Meggyőződésem, hogy az alapvető irányok jók: az alapképzésben az öt párhuzamos osztály fenntartása reális cél. Hagyományos képzéseink: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a vendéglátás-idegenforgalom, követelményeink fokozásával továbbra is népszerűek maradhatnak. Az alapképzésre épülő szakképzéseinknél a munkaerő-piaci jelzésekre és a tanulói igényekre kell támaszkodnunk. Vezetőként szeretnék ezeknek a folyamatoknak a karmestere lenni. Hiszek a csapatmunkában, a jól felfogott összefogás erejében. Azokat az ismereteket és kapcsolatokat, amelyeket az elmúlt években szereztem, az elkövetkező években szeretném az iskola javára hasznosítani. Hiszek benne, hogy találok ehhez szövetségeseket az intézmény falain belül és kívül. Gazdálkodási program Az intézmény pedagógiai-nevelő munkája mellett legalább annyira fontos a kiegyensúlyozott gazdálkodás. Ez az a terület, amellyel a nevelőtestület többnyire csak akkor szembesül, ha nincs pénz a beszerzésekre, le kell mondani megszokott eszközökről, vagy éppen az elvonások miatt veszélybe kerülnek eddig ellátott feladatok. Az intézmény vezetőjének természetesen mindig egy lépéssel előrébb kell járnia ezen a területen is, hogy a kérdésekre, ha nem is megnyugtató, de egyértelmű válaszokat tudjon adni. Finanszírozás Egy iskola finanszírozása optimális közeli esetben 2/3 rész személyi kiadásokból és 1/3 rész dologi kiadásokból áll össze. Ez esetünkben évi millió forint, ami függ a létszámtól és a saját bevételektől, az esetleges beruházásoktól. Az alábbi táblázat a évi költségvetés intézményfinanszírozásra vonatkozó részlete: évi becsült évi előirányzat E Ft-ban Intézményfinanszírozás összege Bevételek összesen: Kiadások összesen: ebből: a) személyi jellegű kiadások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások

8 Állami és önkormányzati normatívák, kiegészítések Az önkormányzati iskolák (eltekintve egy-egy pályázati fejlesztéstől), alapvetően a fenntartótól várják a kiegyensúlyozott finanszírozást. Az utóbbi évek rávilágítottak az oktatási ágazat jelen formában történő finanszírozhatatlanságára. Az általános iskoláknál már történt bezárás és kísérlet az összevonásokra, a szülői ellenállás azonban lassítja a folyamatokat, illetve más megoldások kidolgozását teszik szükségessé. Nem áltathatjuk magunkat: ez a folyamat a középiskolákat sem fogja érintetlenül hagyni. Szakképzési alap Az oktatás tárgyi feltételeinek szinten tartását szolgálja a szakképzési alap. A korábbi években céggel sikerült tartós partneri kapcsolatot kiépíteni. A változások sajnos itt sem kedvezőek. Miközben nő a szakképzési alapra jogosultak köre, csökken a rendelkezésre álló forrás. A törvényi szabályozásnak köszönhetően a szakképzési alapok szétosztását a TISZK veszi át, így háttérbe szorul a személyes kapcsolat, illetve megnehezedik a támogatások direkt megcímkézése. KE-VE alapítvány Ma már szinte minden iskola mellett működik valamilyen alapítvány, és a sikeresebbek komoly segítséget jelentenek az anyaintézménynek. A demokráciára nevelésben is nagy szerepük van, hiszen ide általában pályázni kell programokkal, eszközigénnyel, és az iskolavezetés mellett (még ha jóval kisebb volumenben is) egy újraelosztó szerepet töltenek be. Tehát létezik egy második csatorna, ahonnan forrást remélhetnek az intézmény tagjai. Az alapítványok az adók 1 %-ából gyűjtik bevételeik jelentősebb részét, és ebből osztanak támogatásokat saját prioritásaik szerint. Intézményi saját bevételek Az iskola rugalmas működését, kisebb javítások, beszerzések elvégzését szolgálnák a saját bevételek, amelyeknek egy része csak átfutó tétel a költségvetésben. Bevételt termelő lehetőségek: a tornaterem bérbeadása, az iskolai büfé bérleti díja, tantermek bérbeadása, különböző étel-, ital-automaták jutaléka, a második szakmájukat tanuló diákjaink által fizetett költségtérítés. Bízom benne, hogy kollégáimmal egy ötletroham keretében hasznosítható felületeket találunk még. A Kereskedelmi Iskolát adottságai, profilja alkalmassá teszik arra, hogy bővítse saját bevételeit. Erre szükség is lesz, hiszen az épület külső és belső felületei is bőven adnak javítani való munkát. Erre a pályázat keretében nem térnék ki, de a nyílászárók, a mosdók, a testnevelői öltözők állapota kritikán aluli. 7

9 Fejlesztési program - szakmai helyzetelemzés alapján Vezetői programom kidolgozásánál a jelenlegi helyzet elemzéséből kiindulva és a fenntartói stratégiai fejlesztési terv tükrében fogalmazom meg a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolával kapcsolatos elképzeléseimet. Az intézmény jelenlegi vezetőjeként tisztában vagyok az iskola jelenlegi pozíciójával, stratégiai, technikai, humánerőforrás, szervezetfejlesztési és gazdasági helyzetére, így reális elemzésből kiindulva térek ki a fejlesztési, vezetői céljaimra, elképzeléseimre. A helyzetelemzés dokumentumai természetesen közvetve az iskolai alapdokumentumok, az azokon alapuló éves munkatervek, közvetlen forrásai az éves igazgatói beszámolók, statisztikák, eredmény-kimutatások és az ellenőrzések megállapításai. A helyzetelemzéshez személyes beszélgetéseket és saját megfigyeléseket is felhasználtam, hiszen tanárként az elmúlt években is folyamatosan jelen voltam az iskolában. Személyi és tárgyi feltételek Tanulóink Tanulóink Dunaújváros és vonzáskörzetéből (Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyei településekről) járnak elsősorban hozzánk, a diákok közül csak 2-3 százaléka érkezik a várost nehezen megközelíthető településekről, akiket kollégiumokban tudunk elhelyezni. Tanulóink mintegy 58 százaléka viszont naponta bejár a környező falvakból. Tanulóink létszáma a demográfiai hullám ellenére a korábbi évekhez képest nem csökken: jelenleg 936 tanulónk van. A 2011/2012-es tanévben összesen 32 osztályközösség indult az intézményben. Tanulóink nagy része az alsó középosztály gyermekei, akik átlagos vagy gyengébb képességűek. Tapasztalataink szerint az elmúlt években egyre nagyobb arányban jelentkeznek nevelési problémák, amelyek elsődlegesen a tanulók otthoni közegéből eredeztethetőek. Kitartó és türelmes pedagógiai munkával vagyunk csak képesek őket jobb életesélyekhez juttatni. Ehhez nélkülözhetetlen a kölcsönös megértés és szeretet, mely tanulóink esetében úgy mutatkozik meg, hogy kiegyensúlyozottabbak, udvariasabbak az átlagnál. Megállapítható, hogy a (halmozottan) hátrányos helyzetűek aránya évről évre nő, mögöttük sokszor egyszülős család áll. Néhány esetben maguk a tanulók látják el a családfenntartói szerepet, az iskolába kényszerűségből járnak, valódi motivációk, életpálya elképzelések nélkül. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, mellyel szemben áll a kábítószerek fogyasztása. Az elmúlt években a látencia ellenére érzi mindenki, hogy a probléma erősödik, és nem áll meg az iskola falainál. Az ifjúságvédelmi felelős sok tanulónak nyújtott életvezetési tanácsokat, az iskola védőnője pedig különösen lelkesen és nagy odaadással tartja a program szerinti óráit. A sportnak, a testnevelésnek is nagy szerep jut ezen a téren, fiatal testnevelőink nagy szakértelemmel vonják be a diákokat a testmozgásba, ismertetik és szerettetik meg velük a különböző sportágakat. A tanulók egymás közti viszonya, a kulturált, fegyelmezett magatartás legtöbb alkalommal megvalósul. A tanulók nagyobb hányada gyermek tud maradni 18 éves koráig, a tanulók kétharmadának biztosított a lehetőség a tanulásra, és többnyire pozitív mintát látnak maguk előtt. Erre biztonságosan építhetünk. 8

10 Dolgozóink Jelenleg 38 pedagógus és 12 technikai dolgozó lát el különböző feladatokat az intézményben. A korábbi évekhez képest jóval kevesebb óraadóval dolgozunk. A nevelőtestület jól képzett és többségében kiválóan dolgozó pedagógusokból áll. A tanári fluktuáció alacsony, a 4-5 évvel ezelőtti munkaerőmozgáshoz képest jelentősen lecsökkent (gyakorlatilag megszűnt), sőt a korábbi tanévekhez képest új kollégákkal bővült a tantestület. A tantestület átlagéletkorát tekintve nagyon fiatal: 35 év. Ennek többnyire csak előnye van. A nyugdíjas éveit kezdő kollégák helyére viszont megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársakat nehezen fogunk találni a munkaerőpiacon. Ezekkel a problémákkal hamarosan szembe kell néznünk, reméljük, hogy a probléma rövidtávon orvosolható lesz. Az iskola épülete Az iskola épülete a belváros szívében helyezkedik el. Az épület összességében alkalmas az oktatás feltételeinek biztosítására, lennének azonban sürgős felújítást igénylő területek (A nyílászárók cseréje; energiatakarékossági szempontból nagy megtakarítást eredményezne az intézménynek, a tornaterem nyílászáróinak cseréje, a beázás megakadályozása, festés.), amelyekhez a forrást lehetőség szerint pályázati úton feltétlenül meg kellene teremteni. A tankonyha és a tanbolt másik két telephelyen található. A korábbi évek (elsősorban pályázati és szakképzési alapból finanszírozott, de a normatív támogatásból is jutott) fejlesztéseinek köszönhetően informatikai és kommunikációs eszközökben relatív bőség volt, ám ezeket az eszközöket mint tudjuk -, nem használhatjuk. Látva a város anyagi helyzetét, csodára nem számíthatunk, saját magunknak kell a folyamatok élére állni. Pályázati forrásokból, és szponzori felajánlásokból, valamint szülői segítséggel tudunk környezeti állapotunkon javítani. A folyamatot már megkezdtük: egy eddig kihasználatlan, ám annál hangulatosabb terület rendbetétele már a végéhez közeledik, hamarosan birtokba vehetik a diákok, illetve egy új tantermet is sikerült kifestetni és berendezni, ami szűkös körülményeinkre nézve nagy előrelépést jelent. Minőségbiztosítás Az iskola működésének rendkívül fontos területe a minőségbiztosítás. Az ellenőrzés, értékelés a mindennapi munkafolyamat része, így minden területen készül ellenőrzési terv, amely a megfelelő visszacsatolásokat is tartalmazza. Az ellenőrzések, folyamatos értékelés az alapja a hiányosságok feltárásának, az új irányvonalak kialakításának. A magas szintű pedagógiai munka biztosítása érdekében feltétlenül fontos a tanári munka az iskola Minőségirányítási programja szerinti értékelése. Ezt a feladatot az igazgatóhelyettesek, valamint a munkaközösség-vezetők bevonásával szeretném elvégezni. Fontosnak tartom a pedagógiai munka differenciált értékelését, az erkölcsi és anyagi elismerés értékelés szerinti kifejeződését. A fentiek érdekében a 2012/2013-as tanév végére ki szeretném alakítani a pedagógus értékelés átfogó rendszerét, amelynek munkálataiba minél szélesebb körben be kívánom vonni az egyes munkaközösségeket, annak érdekében, hogy a kialakítandó rendszer mindenki számára elfogadható keretek között működjön. Ez jó alapokat teremthet a pozitív gyakorlatok bemutatásához, megerősítéséhez, valamint a problémás területek feltárásához, konstruktív javításához. Az iskolai alapszabályzatok (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend stb.) folyamatos felülvizsgálata szintén fontos része a minőségirányításnak, csakúgy, mint a 9

11 nevelési feladatok (pl. agresszió) megfelelő kezelésének biztosítása, releváns program kidolgozása, továbbfejlesztése (resztoratív facilitálás). Képzési kínálat Az oktatási-nevelési programot a nevelőtestület a Pedagógiai Programon keresztül fogadta el, s ennek szellemében kerültek meghatározásra az éves munkatervekben a tanévekre vonatkozó feladatok. Az oktatási struktúra háromszintűként került megfogalmazásra az akkori törvényeknek megfelelően. Ez a osztályos orientációs, a osztályos alapozó képzés, valamint a szakképzési szakaszból állt. E szerint szerveződtek az osztályok; a terveknek megfelelően kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom szakirányú osztályok indultak. A PP, követve az általános tendenciákat, egységes alapozó képzés bevezetését fogalmazta meg a évfolyamon. Ez az átjárhatóság szempontjából különösen kedvező a diákoknak. A szakmai képzés szervezése talán a legnagyobb kihívás az iskolavezetés számára. A felsőoktatás elszívó ereje rendkívül nagy, még egy kétes lehetőségeket biztosító diploma is csábítóbb, mint az OKJ szerinti szakma. Ennek ellenére évről évre sikerül olyan szakokat meghirdetni, amelyek találkoznak a diákok és a munkaerőpiac igényeivel. A legnépszerűbbek a kínálatból: vendéglős, logisztikai ügyintéző. Véleményem szerint a jelenlegi képzési struktúra kisebb finomításokkal jól fedi le az igényeket és az iskola szellemiségét. Ugyanakkor nyitottnak kell maradnunk a jogszabályi, vagy fenntartói elvárásokból fakadó változások fogadására, és magunknak is folyamatosan figyelnünk kell a szülői és munkaerő-piaci jelzéseket. Az iskolarendszeren kívüli képzés aranykora az ezredforduló tájékán volt a Keriben. Az EU szellemének megfelelően feltétlenül gondolkodni kell az iskolarendszerű délutáni képzések bevonására a programban. Annál is inkább szükség lenne egy erős, színvonalas képzésre, hogy ellensúlyt, alternatívát képezzen a vállalkozói alapon működő képzőkkel szemben. Alapképzés a osztályban A képzés a törvényi előírásoknak és a Pedagógiai Programnak megfelelően folyik, a tanulók felkészítése az érettségi vizsgára megtörténik. A képzés előző szakaszában jól megalapozott ismeretekre építve a évfolyamon az elsődleges célkitűzés az, hogy a tanulók jó alapot kapjanak a választott szakmájukhoz elméletben, a másodlagos cél a felsőoktatási intézményekbe való bejutás esélyeinek megteremtése, és az, hogy a bejutott tanulók ott helyt is tudjanak állni. Az iskola pedagógiai programja alapján az érettségin a választható tantárgyak az informatika, a biológia, a földrajz, a vendéglátás-idegenforgalom, valamint a közgazdaságtan-marketing. Szakképzés a osztályban A középfokú képzési szakaszban olyan középfokú szakemberek képzése folyik, akik a vizsga letétele után (különösebb továbbképzés nélkül) munkába állhatnak. A középfokú szakmai végzettséget adó szakképzésekre elsősorban az iskola alapképzésében végzett, de a felsőoktatásban egyelőre tovább nem tanuló diákok jelentkeznek. Mivel a többi középiskola is folytat hasonló képzéseket, ezért nagy a harc a beiskolázási piacon. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a meghirdetett szakok csak kínálatot jelentenek, a konkrét jelentkezések alapján dől el, hogy melyik szak indul. Ezzel együtt az utóbbi években sikerült a megfelelő létszámot biztosítani ezen a területen is. 10

12 Szakiskolai képzés A alapozó évfolyamok után tanulóink 6 szakma közül választhatnak: élelmiszer és vegyi áru eladó, ruházati kereskedő, műszaki eladó, szakács, cukrász vagy pincér. Ez utóbbi két szakma évről évre egyre népszerűbb. A gyakorlati képzésért a DVG Zrt. a felelős. A tényleges szakképzés évfolyamon történik, ahol tanulóink mintegy fele a tanműhelyekben mélyíti el az elméleti tudását. A szakma megszerzése után pedig egy kétéves képzés végén érettségi vizsgát tehetnek, mely szintén nagyon népszerű tanulóink körében. A szakmát szerzettek harmada kíván érettségizni nappali tagozaton. Tanulmányi munka A tantárgyi átlagok alapján lassú csökkenő tendencia mutatkozik. A visszaesés 5 év vonatkozásában közel 0,3 tized, ami már jelentősnek mondható. Az okok között a kollégák elsősorban a gyengébb tanulók nagy számban történő bekerülését jelölik meg, ugyanakkor érdemes összevetni az eredményeket a kompetenciamérések adataival is. Ha hozzászámoljuk azokat a leggyengébb tanulókat, akik évközben a bukás elől menekülve más iskolát választanak, az összkép még szomorúbb. Természetesen a másik oldalon ott vannak a különböző szakmai és tanulmányi versenyek helyezettjei, akik sok dicsőséget hoztak intézményünknek. Tovább kell keresnünk a differenciált oktatás lehetőségeit, hogy a sikerek mellett az iskola megtartó ereje is növekedjen. Talán a leglehangolóbb a bukott tanulók aránya. Még 6 évvel ezelőtt 50 fő alatt volt a javítóvizsgára utasítottak száma, napjainkban ez meghaladja a 100-at. Sajnos, vannak tanulók, akiknél ez több tárgyat is jelent, ami tovább rontja a képet. Jellemzően általában gyengébbek a teljesítmények az iskolában, de vannak kiemelkedően gyenge osztályok is. Ezt a riasztó folyamatot mélységében kell feltárni, a kollégák között is módszertani továbbképzéseket szervezve. A követelményből természetesen nem engedhetünk, hiszen a Keri egyik új értéke a következetesség, ami az egységesülő mérés-értékelésben is testet ölt, de az elriasztás sem lehet a célunk. Egy főre jutó hiányzások száma Az iskolai munka másik kiemelt területe a hiányzások alakulása. Örömteli, hogy az igazolt hiányzások növekedését 2010-ben sikerült megállítani, azóta ezek a számok stagnálnak. Belső kommunikáció A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola erőssége a belső kommunikációs rendszer felépítése és működése. A vezetés és a tantestület közötti kommunikáció főleg szóbeli. Heti egy alkalommal óraközi szünetben egyeztetjük az aktuális feladatokat, a félévi és év végi értekezletek pedig a mélyebb elemzéseket szolgálják Az ünnepekhez kapcsolódó kötetlenebb összejövetelek segítik az ismerkedést és a baráti kapcsolatok kialakulását. Az utóbbi években általánossá vált az elektronikus levelezés, ami a dokumentálhatóság szempontjából is fontos előrelépés. A diákok irányába elsősorban az osztályfőnöki tájékoztatók jelentik az első számú hírforrást, de több iskolai csatorna is rendelkezésre áll az érdeklődő fiataloknak. Ebből az iskolából sem hiányozhat a sulirádió, ami a zene mellett híreket is közvetít. Dokumentáció, tanügyigazgatás Az iskola dokumentációs rendszere áttekinthető módon, naprakészen rendelkezésre áll az iskolavezetés, a szülők és a kollégák számára. 11

13 Mikrokörnyezet Mikrokörnyezet alatt az iskolával közvetlenül kapcsolatban álló partnereket értjük. Elsősorban idetartoznak a szülők, a fenntartó, a többi középiskola, és mindazok, akik valamilyen módon hatnak az iskola mindennapjaira. Szakmai szervezetek, támogatók és beszállítók, valamint a közvélemény. Fenntartói kapcsolatok A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola kapcsolata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint fenntartóval harmonikusnak mondható. A városvezetés elismeri az intézmény erőfeszítéseit. Jómagam tagja vagyok az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottságnak. Az iskola tagja a TISZK-nek is. Diákönkormányzat, Iskolai Szülői Szervezet A diákönkormányzat tevékenysége A hagyományok itt is meghatározóak, hiszen az iskolavezetés mindig figyelt arra, hogy a tanulókhoz közel álló, kreatív és lelkes patronáló tanárt bízzon meg a DÖK ügyeinek vitelével. Egy évtized alatt kialakult egy jól bejáratott éves munkaterv, amit időnként új kezdeményezések egészítenek ki. A diákönkormányzat a pályázati pénzekből és saját bevételeiből önállóan gazdálkodik. Gyermekvédelem, kapcsolattartás a szülői szervezettel A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola elsők között hozta létre az önálló ifjúságvédelmi munkakört az intézmény keretein belül. A szolgáltatás maximálisan beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen hamar népszerű lett nem csak a diákok, de a szülők között is. Elengedhetetlennek tartom a szülői házzal való lehető legjobb kapcsolat kiépítését. Fontos, hogy a szülők megismerjék és azonosuljanak az iskola célkitűzéseivel, a döntés-előkészítési folyamatokat pedig véleményezzék. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően évente kétszer gyűlést szervezünk, ahol az intézményi stratégiai célok, a fő fejlesztési irányvonalak ismertetése mellett a szülők kifejezhetik az iskolával szemben támasztott igényeiket. A leggyakrabban felmerülő problémák A család szociális helyzete, családi konfliktusok; iskolai gondok, tanár-diák konfliktus, tanulási nehézségek, beilleszkedési nehézségek (osztályba, kollégiumi közösségbe); érzelmi válságok, szerelmi csalódások, nőgyógyászat, orvosi vizsgálat; kisebb-nagyobb rendbontások iskolán belül és kívül. Évek óta az osztályfőnöki órák keretében hallanak diákjaink hasznos információkat. Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy tanulóink felvilágosítása minél szélesebb körű legyen; az iskolai diáknapon jó nevű szakembereket hívtunk meg azért, hogy előadásukkal bővítsék diákjaink ismeretét a szenvedélybetegségekről. Városi indítványra jött létre az a kezdeményezés, amelynek során a tavaszi szünet alatt 10. évfolyamos tanulókból választott diákcsoport vesz részt kortárssegítőképzésben. Ezek a fiatalok az ifjúságvédelmi munka segítői lesznek, ezért iskolánk ifjúságvédelmi felelőse is minden alkalommal részt vesz ezen a programon. Az iskola szülői szervezete is folyamatosan és felelősen dolgozik. Az összejövetelek konstruktív hangulatban és őszinte hangnemben zajlanak. Minden véleményezési jogkörben kikéri a vezetés az álláspontjukat. 12

14 Iskolák Általános iskolák A beiskolázás szempontjából az általános iskolák a legfontosabb partnereink. A vezetés igyekszik személyes látogatásokkal népszerűsíteni a nyolcadikosok szülei között az intézményt, illetve szórólapokkal, reklámokkal hívja fel a figyelmet a Kerire. A legjelentősebb rendezvény a nyitott nap, amikor száznál is több érdeklődő keresi fel iskolánkat, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen. Igazából nincs kiemelt partner intézmény, hiszen nagyon sok iskolából érkeznek hozzánk tanulók. Középiskolák A középiskolai kapcsolatok a legszorosabbak, még akkor is, ha természetes versenytársak vagyunk. Ez a versenyhelyzet a közeljövőben fokozódni fog, de nem mehet a tisztességes együttműködés rovására. A személyes kapcsolatok jelentenek talán garanciát erre. Dunaújvárosi Főiskola A Dunaújvárosi Főiskola a felvételi szempontjából elsőszámú célpont számos tanuló számára, és az együttműködés más területeken is megindult. Szakmai kapcsolatok Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara A Kamara a szakképzés egyik legfőbb kontrollja, tanácsadója, az összes gazdálkodó szervezet képviselője. Különösen szoros és gyümölcsöző az együttműködés a vizsgák szervezése és lebonyolítása tárgyában. Gazdálkodó szervezetek A gazdálkodó szervek szakmai és pénzügyi szempontból is fontos partnerei az iskoláknak. A gyakorlati képzés esetén befogadó intézményként valós munkahelyi légkörben tudják foglalkoztatni diákjainkat. Legalább ennyire fontos a szakképzési támogatások begyűjtése, ami a korszerű eszközpark kialakításához nyújthat majd hátteret. A TISZK megalakulásával ezek a csatornák már közvetlenül nem állnak rendelkezésre, ezért a kölcsönös előnyökön alapuló új együttműködéseket kell kialakítanunk. Beiskolázás A romló demográfiai helyzet és az élesedő verseny ellenére elmondhatjuk, hogy a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola töretlen népszerűségnek örvend. A beiratkozott tanulók létszáma folyamatosan nőtt, illetve beállt az épület kapacitásának felső határára. Ehhez hozzájárult, hogy az iskola kellő pillanatban ragadott meg új lehetőségeket, illetve sikerült vonzó szakképzési ágazatokat indítani. A szakmák népszerűsége, a pedagógusok jó híre még biztosítja a jelentkezők magas számát, de továbbra is keresni kell az újabb lehetőségeket. Közvélemény Az iskola legerősebb fegyvere a közvélemény pozitív megítélése. Ezt hosszú évek szívós munkájával lehet elérni, és néha elég néhány hónap a lerombolásához. A jó hírnév megszerzéséhez sok apró lépésen át vezet az út. A legfontosabb a következetes, precíz tanári 13

15 munka. Minden kollégától meg kell követelni a fegyelmezett órakezdést, a tárgyszerű tananyagvezetést, az objektív értékelést. A marketing azt mondja: Tégy jót, és beszélj róla! Az iskolai honlap ebben kulcsszerepet játszhat, ezért el kell érni, hogy naprakész, friss információkat tartalmazzon. Továbbra is szorgalmazom a nyitott napok, óralátogatások rendszerét, hogy minél több nyolcadikos ismerkedjen meg a Kerivel. Médiakapcsolatainkat sajtótalálkozókkal szeretném erősíteni, több kulturális és karitatív rendezvény támogatásával. Úgy értékelem, hogy a többi városi intézményhez felzárkózva idén mi is megtaláltuk egyéni arcunkat, mely vonzónak tűnik. Makro környezet Az iskola makro környezetéhez soroljuk azokat a tényezőket, melyek kihatnak működésére, de azokat alapjaiban befolyásolni nem tudja, viszont ha nem alkalmazkodik hozzájuk, veszélybe sodorhatja fennmaradását. Oktatáspolitika, jogi környezet A magyar oktatásügy újabb jelentős reformok előtt áll. Ennek jogszabályi háttere megszületett, a nagyobb horderejű változások a 2012-es tanév kezdetére várhatók. A tankötelezettség változása, az érettségi rendszerének átalakítása, a szakképzés korszerűsítése alapjaiban fog kihatni a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolára is, nem beszélve a fenntartói, irányítási átszervezésről. A folyamatok naprakész követése és a gyors reakciók állandó készenlétet igényelnek az iskolavezetéstől. Ez természetesen jelenti a kollégák tájékoztatását is, hiszen várhatóan állandó téma lesz a szünetekben a reformok iránya, értékelése. Fontos, hogy ez nem mehet a napi pedagógiai munka rovására, ezért hiteles, egyértelmű információkat kell adni. Demográfiai folyamatok A mindenki által ismert országos és helyi demográfiai adatok nem túl bíztatóak a beiskolázás szempontjából. Ha ehhez hozzávesszük a tankötelezettség korhatárának leszállítását, akkor rövidesen a dunaújvárosi középiskolai hálózat is túlméretezett lesz. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola regionális beiskolázású intézmény, képzési kínálata a megye határain túlról is vonzza a diákokat. Természetesen a verseny élesedik, és bár a legutóbbi beiskolázási adatok még megnyugtatóak, fel kell készülnünk arra, hogy egyre nehezebb lesz feltölteni az osztályainkat, illetve egyre heterogénebb közösségek alakulnak majd az egyes évfolyamokon. Ennek jeleit már érzékeljük, és ezért még fontosabb lesz a szakmai munkaközösségek összefogása, a közös fellépés. Gazdasági-munkaerőpiaci környezet Dunaújváros kedvező földrajzi helyen és gazdasági környezetben található. Bár a válság jelei itt is érzékelhetőek, szerencsére a legnagyobb foglalkoztatók nem kényszerültek tömeges leépítésekre, sőt, fejlesztő beruházások is történtek. A megépült híd és autópálya közelebb hozta a fővárost és a túlpartot városunkhoz, ennek pozitív hatásait azonban még nem mindenben sikerült kiaknázni. A szakmai képzésünk remélhetőleg a jövőben is rugalmas illeszkedést eredményez majd a munkaerőpiachoz. Úgy tűnik, hogy a korábbi években kidolgozott szakmai képzések kiállták a próbát, a logisztikai ügyintéző és a vendéglős képzésben pedig nagy lehetőségek vannak. Műszaki-technikai környezet A műszaki informatikai forradalom az utóbbi években teljesen átalakította a munkahelyeket és a fiatal munkavállalókkal szembeni követelményeket. Különösen igaz ez a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolában oktatott szakmákra, ami állandó megújulásra 14

16 kényszeríti kollégáinkat. Jelenleg számítástechnikai eszközparkunk elavult, mielőbbi cserére szorul. De a tanulók informatika-tudásához jól illeszkednek azok a szakmai kiállítások, bemutatók, amelyeket a szakképző évfolyamra járó diákjainknak szervezünk (pl. HOVENTA). SWOT-analízis Mintegy összegzésképpen, a teljesség igénye nélkül a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola legfontosabb jellemzőit az ismert SWOT-elemzéssel gyűjtöm csokorba: ERŐSSÉGEK: elkötelezett, innovatív pedagógusközösség szakmáink a munkaerőpiacon versenyképesek az iskola épülete jól megközelíthető erős külföldi szakmai kapcsolatok ifjúságvédelmi gondoskodás pedagógiai alapelveink érvényesülése a tanórákon tanulószoba versenyeken való szereplés biztosítása átgondolt, jól felépített dokumentációs rendszer működik az intézményi minőségirányítás és belső ellenőrzés jól menedzselt kapcsolatrendszer gazdag diákélet, hagyományokkal, szabadidős programokkal javuló fegyelmi és tanulmányi helyzet GYENGESÉGEK: az épületben kevés a hely, bizonyos részek felújításra szorulnak korszerűtlen technika silány eszközpark szegényes könyvtár szakképzési támogatások elapadása LEHETŐSÉGEK: energiatakarékos átalakítások pályázati forrásokból a közoktatás átalakulása VESZÉLYEK: intézményi átszervezés, összevonás közoktatás átalakulása, a középfokra nézve kedvezőtlenül további önkormányzati elvonások 15

17 Célmeghatározás Küldetésnyilatkozat A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2010 őszén ünnepelte alapításának 20. évfordulóját, és az új iskola augusztus 30-án lesz egyéves. Az iskola múltjának, jelenének és jövőjének szoros egybefonódása, a folyamatos megújulás felismert és vállalt szükségszerűség. Az iskola és gyakorlati képzőhely eredményei az önmagukkal szemben már régóta megfogalmazott hármas célrendszer teljesítése alapján mérhetőek. Ezek szerint a Keri olyan intézmény, ahol a közismereti képzés mellett folytonosan megújuló és önképzésre nevelő szakképzés folyik, mindez olyan környezetben, amely a rendre, a fegyelemre és az emberi értékek megőrzésére helyezi a hangsúlyt. Ez a célrendszer az elmúlt évben körvonalazódott a korábbi liberális szellem és szolgáltatói szemlélet ellenhatásaként. Vezetői program, kiemelt célok és feladatok Napjainkra különösen igaz, hogy átfogó reform előtt áll az oktatásügy, és ilyen helyzetben nagyon nehéz akár csak egy-két évre is előretekinteni. Alapjaiban változik az oktatási törvény, bizonytalan a fenntartói státusz alakulása, a TISZK merőben új szakképzési helyzetet teremt. Két dologra azonban úgy gondolom, joggal támaszkodhatunk. Az egyik az elődök munkája, amivel idáig eljuttatták a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolát. Semmi okát nem látom a képzési struktúra és működés gyökeres átalakításának, hiszen a kellő időben meghozott döntések nyomán az iskola jó úton jár, kisebb belső korrekciókkal jövője a változások közepette is biztosítható. A tantestületben felhalmozott tudás, innovatív szemlélet jelentheti a garanciát, amennyiben összefogással párosul. Be kell vonni mindenkit a közös gondolkodásba, ne érezze senki azt, hogy tőle függetlenül zajlanak az események. Hiszek a kollektív bölcsességben. A másik támpont az iskola hosszú évek alatt kidolgozott szabályozó rendszere, amely ugyan szintén áttekintést és javításokat igényel, de megteremti a minőségi feladatellátás kereteit. Ezeknek az alapdokumentumoknak a betartása és betartatása jelentheti a kiszámítható hétköznapokat, amitől az iskola működése folyamatos és tervezhető. Humánpolitika Az iskola dolgozói kollektívája a minőségügyi felmérések szerint elégedett az iskolavezetés kommunikációjával, döntéshozatali módszereivel. Az érem másik oldala, hogy a dolgozók közötti munkamegosztás nem egyenletes, nem mindenki veszi ki a részét a délutáni feladatokból. Ez egyrészt érthető is, hiszen a pedagógus jövedelmek miatt általánossá vált a másodállás, illetve magántanítványok vállalása. Egyik fontos feladatnak tekintem ebben a kényes kérdésben egy kompromisszumos, de határozott megoldás kidolgozását. Szeretném elérni, hogy a most munkába álló fiatalabb generáció is átvegye azt a szemléletet, amit a régi öregek hordoznak magukban a Kerivel kapcsolatban, Lehet, hogy ez romantikus vágy a részemről, de amíg nem alakul ki érzelmi kötődés az intézmény iránt, nem lesznek a teljesítmények se nagyobbak. A továbbképzések rendszerében jó megoldásnak tartom a saját szervezésben megvalósuló, általában a tanév végére illesztett tanfolyamokat. Olyan témákban kell előadókat találnunk, amelyek találkoznak a többség érdeklődési körével, és jól hasznosítható ismereteket hoznak az iskola falai közé. Ahogy korábban már kifejtettem, szeretném csökkenteni, de nem megszüntetni az óraadók számát az intézményben. Egy egészséges arányról van szó, amely rugalmasságot biztosít, és munkaerő-piaci ismereteket ad a tanítványoknak. Átgondolt munkaerő-gazdálkodással előre szeretném csökkenteni a hiányszakmák kialakulását. Az ügyviteli technikai dolgozók pontos feladatkörének 16

18 meghatározásában eddig is részt vettem, annak irányítását és ellenőrzését napi szinten rábízom a gazdasági vezetőre. Oktatási szerkezet Kiindulópontom, hogy az iskolarendszerű nappali képzés jelenlegi szerkezetén, a képzésben résztvevő osztályok számán alapvetően nem kell változtatni. Természetszerűen az előre nem látható, egyrészt a törvényi keretek közt megjelenő módosulásokra, másrészt a környezet változásait figyelembe vevő ésszerű módosításokra javaslatokat teszünk a fenntartó felé. Nagy eredménynek tartanám a jelenlegi demográfiai viszonyok közepette, ha stabilan tudnánk tartani az öt, illetve hat párhuzamos osztályt. Az oktatási struktúra két szinten fogalmazható meg; alapképzés és szakképzés. Hosszú távú célkitűzésünk olyan tudással rendelkező tanulók képzése, akiknek általános műveltsége magas színvonalú és a tudás önálló megszerzésére képesek. 9. osztályban megkezdjük az érettségire való felkészítést úgy, hogy a kerettantervben előírt tananyagon túl olyan ismeretek elsajátítását követeljük meg a tanulóktól, amelyek a közép- illetve az emelt szintű érettségi vizsgán szerepelnek. A kötelező érettségi vizsgatárgyak mellett kiemelkedő fontosságot tulajdonítunk a közismereti számítástechnikai-informatikai ismereteknek, a tízujjas vakírásnak és a második idegen nyelvnek. A szakképzés ( évfolyam) célja továbbra is kettős: a sikeres szakmai vizsgára való felkészítés mellett nagyon fontos, hogy a fiatal szakmunkások gyakorlatot is szerezzenek kiváló szakemberek kezei alatt, hogy kilépve a munkaerő-piacra, kész munkavállalóként álljanak ott. Az érettségi előtt állókat pedig orientáljuk OKJ szerinti szakmáinkra, illetve előkészítjük őket a felsőfokú tanulmányokra. Az érettségi és felvételi rendszer gyökeres átalakítása új kihívást jelent majd ezen a területen. Nevelési feladatok Az iskola fegyelmi helyzete az elmúlt félévben javult, még ha ez a dokumentációkból nem is feltétlenül tükröződik. Az alapvető emberi normák, a tanár diák viszony klasszikus megközelítését tekintem irányadónak. Vannak motiválatlan, magatartás zavarral küszködő fiatalok az intézményben, de kollégáink megfelelő viszonyulása átsegítheti őket a nehézségeken. Az is tény, hogy nem minden kolléga van felkészülve a konfliktusok kezelésére, ezért mindkét irányból szeretnék támadást indítani az értékek helyreállítására. A diákoknak több önismerettel és életvezetéssel kapcsolatos beszélgetésre van szükségük, a tantestületnek pedig tréningeket szerveznék a problémák helyes kezelésére. A szabadidős programok meghatározó élményhez juttatják a diákokat, és erősítik az iskola összetartozását, hírnevét. A nevelés területén is pótolhatatlan színteret jelentenek, ezért minden energiámmal segíteni szeretném az önszerveződéseket, a diák-önkormányzati törekvéseket, szakköröket. Tanügyigazgatás Kiemelt cél, hogy ezután is folyamatosan figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat, és azok útmutatásai alapján szervezzük munkánkat. Minden kollégának ismernie és használnia kell a belső szabályzatokat, formanyomtatványokat. A digitális napló (e napló) tesztfázisainak első lépései már elindultak az intézményben. A felület mind a szülők, mind pedig a pedagógusok számára könnyen kezelhető, átlátható. Elengedhetetlen, hogy a kapcsolattartás a szülői házzal erősödjön. Ennek érdekében a digitális naplóban a hiányzások, az érdemjegyek, a házi feladatok nyomon követése megvalósul, folyamatosan biztosítva a szülőknek gyermekük iskolai magatartásának, tanulmányi eredményeinek számonkérését. 17

19 Gazdálkodás Az iskola gazdálkodását látom a legsebezhetőbb pontnak, hiszen ez alapvetően a pillanatnyi gazdasági helyzettől és a fenntartói szándéktól függ. Sajnos, a gazdasági kilátások nem megnyugtatóak, elkerülhetetlen a gyökeres átalakulás a közoktatásban. Ennek pedig óhatatlanul lesznek nyertesei és vesztesei. A folyamatok gyors felismerése jelentheti azt a pillanatnyi előnyt, amivel az iskola élni tud. A következő szempontokat tartom meghatározónak: 1. Az iskola fenntartásában továbbra is az állami normatíva és az önkormányzati kiegészítés lesz a meghatározó, még ha csökkenő arányban is. 2. A szakképzés koncentrációja kiélezi a versenyt az iskolák között a különböző forrásokért. 3. A szakképzési hozzájárulás megszerzése sokkal több PR tevékenységet igényel az iskolától. 4. Növelni szükséges a pályázati aktivitást, akár külső, pályázatíró cégek bevonásával is. 5. A KE-VE alapítvány támogatására az oktató-nevelő munkában még nagyobb igény lesz. Az alapítványi támogatások irányát el kell mozdítani a tehetséggondozás és felzárkóztató foglalkozások felé. 6. A saját bevételek növelésének minden lehetséges módozatát meg kell vizsgálni úgy, hogy az ne veszélyeztesse az iskolarendszerű képzést. 7. A szülői és támogatói hozzájárulások mértékét növelni kell, de mindig világos célok megfogalmazása mellett. Elsődleges feladat a napi működtetés biztosítása, minden más kiadást ennek kell alárendelni. A takarékosság ésszerű keretein belül élhető és élvezhető munkakörülményeket kell teremteni. Kapcsolatrendszer fejlesztése Az iskola kapcsolatrendszerét jónak és gyümölcsözőnek tartom. A meglévő tőkét kell jobban bevonni a hétköznapokba. Nagyobb hangsúlyt fektetnék (a nyelvtanárok bevonásával) további német és új angol vendéglátós kapcsolatokra, mert ebből sok diákunk profitálhatna. A Szülői Szervezettel való kapcsolattartást élőbbé kívánom tenni. A biztonságos iskola megteremtése érdekében bővíteni szeretném együttműködéseinket a különböző rendvédelmi szervezetekkel. Az iskola kulturális életének szinten tartásában továbbra is számítok az MMK-val való együttműködésre. Ellenőrzési feladatok Az iskola minőségügyi politikája rögzíti az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt években komoly előrelépés történt az egységes és átfogó ellenőrzés megteremtése érdekében. Ez vonatkozik a tanulói és tanári teljesítmények elbírálására is. A következő feladat ennek a mérés értékelési rendszernek a felülvizsgálta, a még hiányzó területek lefedése, és a rendszer véglegesítése. Az ellenőrzés nem kizárólag az iskolavezetés feladata, hanem abban mindenkinek szerep jut. Ezek a feladatköröket kell egyértelművé és végrehajthatóvá tenni, ami viszont az iskolavezetés feladata. A kérdőíves felméréseket a jövőben is folytatni kell, hiszen primer információkat nyújtanak az elemzéshez, tervezéshez. 18

20 Zárszó Mikor május 1-jével egy évre elfogadtam az igazgatói megbízást, még nem sejtettem, mennyire sokrétű és nehéz munkát vállaltam. Okom is lett volna szép számmal elkeseredni vagy feladni a küzdelmet. Mégsem ezt az utat választottam. Felismertem a kihívást, a fejlődés lehetőségét ebben a feladatkörben, mondhatni élvezetes a napi teendők ellátása. Látva azt, hogy az eddigi erőfeszítések nem eredménytelenek, nem sajnálom a fáradságot, amit ennek az iskolának az erősítésére, irányítására kell szánnom. Telve tervekkel és nem légből kapott vágyakkal, ismereteim, képességeim és az eddig bevezetett újítások sikere alapján alkalmasnak tartom magam arra, hogy folytassam a megkezdett munkát, és öt évig vezethessem ezt az intézményt mind a tanulók, mind a szülők, mind a pedagógusok, mind pedig a fenntartó megelégedésére. Őszintén remélem, hogy nem leszek méltatlan a bizalmukra. Dunaújváros, december 16. pályázó Mellékletek: erkölcsi bizonyítvány a képesítést igazoló okiratok hiteles másolata 19

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás VEZETÕI PROGRAM 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Spiesz Tamás Cím(ek) Wesselényi utca 58. H-1077 Budapest Magyarország Telefonszám(ok)

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T

I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapjánhirdetett Bogyiszlói Általános Iskola Intézményvezető

Részletesebben

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Pályázat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állásának betöltésére 2012.november 2. Készítette: dr. Rubi Ferenc megbízott igazgató Westsik Vilmos Élelmiszeripar

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta Pályázat Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár Kukucska Márta PÁLYÁZAT a ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT MOTIVÁCIÓS LEVÉL Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata! Tisztelt Képviselő Testület! Jelen dokumentummal pályázatot nyújtok be a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola. Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola. Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program Kistelek 2008 Pályázó: Csányi József Kistelek, Petőfi u. 9. BEVEZETÉS Napjaink társadalmi

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Pedagógiai program

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Pedagógiai program Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 1074, Budapest, Hársfa u. 4. telefon/ fax: 322-0456, ig.: 413-0213 e-mail: fabrykollegium@freemail.hu Web cím: www.fabrykollegium.hu Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben