Pályázat. Készítette: Patakiné Slezák Ágnes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Készítette: Patakiné Slezák Ágnes"

Átírás

1 Pályázat a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tagintézménye Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola tagintézmény-vezetői állására Készítette: Patakiné Slezák Ágnes

2 Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pallos János főigazgató Tatabánya Pilinszky János u Patakiné Slezák Ágnes megpályázom a szeptember 29-én meghirdetett kiírás alapján a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tagintézménye Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép-és Szakiskola (2800 Tatabánya Kós Károly u. 17/A) tagintézmény-vezetői állását. Pályázati azonosító szám: 16/2012 Vértesszőlős, október 27. Tisztelettel: Patakiné Slezák Ágnes Vértesszőlős Valusek u / /

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS Törvényes keretek Személyi feltételek Az iskola szervezete Diákjaink Tanulmányi munka Gyermek- és ifjúságvédelem Fegyelmi helyzet Diákönkormányzat Tanórán kívüli tevékenység A közalkalmazotti közösség Gazdálkodás Tárgyi feltételek A tagintézmény kapcsolatrendszere FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A tantestület Nem pedagógus dolgozók Tárgyi feltételek Oktatókabinetek Étkezési lehetőségek Keri Alapítvány Az oktatás-nevelés eredményességét elősegítő tevékenységek A megkezdett fejlesztések folytatása VEZETŐI PROGRAM Tagintézmény-vezetőként feladataim és céljaim Iskolavezetés szerkezete ZÁRÓ GONDOLATOK MELLÉKLETEK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ OKLEVÉL-MÁSOLATOK

4 1. BEVEZETÉS Hogy miért pályázok? A Keri az életem fontos, meghatározó része. Itt váltam tanárrá, ez első és egyetlen munkahelyem, amelyhez már 30 éve hű vagyok. Az eltelt 30 év alatt végigjártam az iskolában a ranglétrát, így tudok azonosulni a pályakezdők nehézségeivel is, de már fel tudom használni azt a tapasztalatot is, amit igazgatóhelyettesként, munkaközösség-vezetőként és egy évig igazgatóként szereztem. Úgy érzem, az eltelt 30 év munkájával bizonyítottam rátermettségemet. Továbbá folytatni szeretném azt a munkát, amit igazgatóként megkezdtem. 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Törvényes keretek A Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola életében két meghatározó dátum szerepel. Az első: augusztus 15. Ekkor alapította a Komárom megyei Tanács VB. A második: augusztus 30., amikor Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata jogutóddal megszüntette. Azóta a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium tagintézménye. A tagintézmény többcélú, összetett oktatási intézmény. Szakközépiskola és szakiskola, amelynek elsődleges feladata a szakképzés. További fontos feladatai az általános műveltség megalapozása, az érettségi és szakmai vizsgákra való felkészítés. A középiskola megfelel és alkalmazkodik a munkaerőpiac elvárásaihoz, felkészíti tanulóit a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására Személyi feltételek Az iskola szervezete A Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolában nappali tagozaton, három féle iskolatípusban folyik az oktatás. 4

5 Iskolatípus Osztályok száma Kereskedelmi Szakközépiskola 6 Vendéglátó és Idegenforgalmi 6 Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátó Szakiskola 13 A két szakközépiskolai iskolatípusban érettségire felkészítő szakaszban 8 osztály, a szakképzés megszerzésére felkészítő szakaszban 4 osztály működik. A évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, a tényleges szakmai képzésre a évfolyamon kerül sor. A szakképző évfolyamokon jelenleg oktatott szakmák: Szakközépiskola: évfolyam Kereskedő Vendéglős Szakiskola: 9. a,b,c, 10. a,c, 11. a, b, c, d, 12. a, c, d osztályokban Élelmiszer és vegyi áru bolti eladó Ruházati bolti eladó Műszaki bolti eladó Szakács Cukrász Pincér A tagintézményben a szakképzés az alábbiak szerint folyik: Kifutó képzésben, vagyis 2+2-es rendszerben tanulnak még a 10. b, 11. b, c, d és a 12. a, c, d osztály diákjai. (Élelmiszer és vegyi áru, ruházati, műszaki bolti eladó, cukrász, szakács, pincér szakmában.) A kerettanterv szerint a évfolyamon szakmai előkészítés folyt. A tényleges szakmai képzés a évfolyamokon történik a központi programok, illetve a modul képzési programok alapján. 5

6 Az elméleti oktatás az iskola épületében, a szakmai gyakorlatok a kereskedelmi, vendéglátó vállalkozásokkal, gazdálkodó egységekkel történt tanulószerződés alapján történik. Az iskolai csoportos gyakorlatok az oktatási intézmény saját fenntartású oktató kabinetjeiben, tanműhelyeiben szakoktatók irányításával történnek. Az összefüggő nyári gyakorlatok abban a kereskedelmi, vendéglátó egységben folynak, ahol a tanuló az évközi gyakorlatát is tölti. A tagintézményben a 2010/2011-es tanévtől megkezdődött az előrehozott szakképzés bolti eladó (élelmiszer és vegyi áru eladó) szakmában. Ez azt jelenti, hogy a diákok 4 év helyett 3 év alatt szerezhetik meg a szakképzettséget. E tanév végén a 11. a osztály tanulói szakmai vizsgát tesznek. Ők lesznek az elsők, akik ebben a képzési formában tanulnak és fejezik be tanulmányaikat. A tanulók már a 9. évfolyamon részt vesznek elméleti képzés mellett csoportos gyakorlati oktatásban, amit a évfolyamon kiegészít a munkahelyi gyakorlati oktatás. A 2011/2012-es tanévtől megkezdődött az előrehozott szakképzés a vendéglátó szakiskolában is. Így a szakképzés szerkezete folyamatosan átalakult. A 2+3 éves képzés megszűnt, a 2+2 éves képzések felmenő rendszerben fokozatosan szűnnek meg. A fenntartó döntése alapján a 9. évfolyamon 3 osztályt indíthatott az iskola. Valamennyi diák előre hozott képzésben vesz részt. A jövő tanévtől már ez a képzési forma is megszűnik és duális képzés bevezetésére kerül sor a tagintézményben. A szakközépiskola 13. B osztályában az új SZVK követelményeinek megfelelően megváltozott az elméleti és gyakorlati oktatás aránya. A tanulók 3 nap gyakorlati (2 nap ételkészítés, 1 nap felszolgálás) és 2 nap elméleti oktatáson vesznek részt. Diáklétszám: 788 fő Diákjaink Napjainkban egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra, mert a nevelés elsődleges színterévé váltak. Egyre több a csonka családban felnövő fiatal. A diákok jelentős része nem sajátítja el szüleitől a pozitív viselkedési normákat, a konfliktuskezelés korrekt formáit, módjait. A tanulók között egyre több a durvaság, az agresszivitás. A helyzetet ronthatja, ha egy rossz baráti társaság beszippantja a fiatalt, aki úgy véli, az a követendő minta, amit tőlük lát. 6

7 Az általános iskolából érkező korosztályok neveltségi szintje évről évre alacsonyabb. Sajnos sok diák nincs tisztában a napi emberi érintkezési normákkal, középiskolás korukra nem alakul ki bennük az igény ezen normák betartására. Iskolánkban a 9. és 10. évfolyamokon minden diák tanulja a kommunikáció és viselkedéskultúra tantárgyakat. Az órán tanultakat a döntő többség sajnos csak tananyagként éli meg, kevesen jutnak el az ismeretek gyakorlati alkalmazására. Valamennyi pedagógus segíti osztályfőnökként, szaktanárként a társas érintkezés szabályainak elsajátíttatását, elfogadtatását. Küzdelmes munka ez mindegyikünk számára Tanulmányi munka Egyre több diáknál tapasztalható a motiválatlanság, az akaraterő hiánya, a nem megfelelő tanulási technika, ezért nagy gondot és nehézséget jelent a tanulók rendszeres tanulásra szoktatása. A sikertelenséghez hozzájárul még a lustaság, a rendszeres készülés hiánya, továbbá a társadalmi környezet sem hat ösztönzően a fiatalokra. Az iskola közismereti munkaközösségei bemeneti méréseket íratnak a tanév elején az általuk összeállított feladatlapok alapján. Így tájékozódnak arról, hogy a 9. évfolyamos tanulók milyen tudásszinttel, ismeretanyaggal érkeztek az általános iskolákból. A bemeneti mérések eredményei évről évre azt mutatják, hogy egyre alacsonyabb az általános iskolákból hozott tudásanyag. Nehezen tudnak a diákok szöveget értelmezni, helyesen írni és az alapvető számtani műveletek elvégzése is gondot okoz számukra. Ezért az iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciaalapú oktatásra. A tanév végén szintfelméréssel győződnek meg a munkaközösségek, hogy a diákok milyen mértékben sajátították el a tananyagot, mennyi az iskolánkban elért hozzáadott érték. Az iskola pedagógusai a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezt bizonyítják évek óta a közismereti (az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny) és a szakmai (Szakma Sztár Verseny, Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) országos versenyeken elért szép eredmények. Kompetenciamérés A évi kompetenciamérés eredményei Matematika Országos szakközépiskolai átlag:

8 Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola: 1601 Országos szakiskolai átlag: 1456 Kereskedelmi és Vendéglátó Szakiskola: 1512 Szövegértés Országos szakközépiskolai átlag: 1604 Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola: 1641 Országos szakiskolai átlag: 1417 Kereskedelmi és Vendéglátó Szakiskola: 1480 Az eredményesség, illetve sikertelenség mindig az adott diákok teljesítményétől függ. Vannak jól és kevésbé jól motiválható diákok. Mivel a tagintézmény megyei beiskolázású, ebből kifolyólag változatos a hozzánk kerülő diákok köre, nagyon különböző az általános iskolából hozott tudásuk, a tanuláshoz való hozzáállásuk. Sok esetben a szülői ház sem hat ösztönzőleg a diákra. Ezért az elért eredményekre különösen büszkék lehetünk. Az átlagok mindkét iskolatípusban azt mutatják, hogy diákjaink az országos átlag fölött teljesítettek Gyermek- és ifjúságvédelem Az iskolában 2 ifjúságvédelmi felelős dolgozik, akik az osztályfőnökökkel közösen minden tanév elején belső kérdőív segítségével mérik fel a tanulók szociális helyzetét. Sajnos évről évre nő a szociális és anyagi hátránnyal küzdő diákok száma. Az ifjúságvédelmi felelősök rendszeres kapcsolatban állnak a Gyermekjóléti Szolgálattal. A hátrányos helyzetű diákok érdekében a lakóhely szerint illetékes önkormányzatokkal felveszik a kapcsolatot és tőlük, illetve alapítványoktól pályázatok útján igyekeznek anyagi forrásokat, ösztöndíjakat elnyerni. Az iskola kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű tanulókkal. A pedagógusok igyekeznek a diákokkal a választott szakmájukat megszerettetni, tanulásukban segítséget nyújtani. Az ifjúságvédelem területén kialakult struktúrát megtartottuk. Vagyis a kilencedik évfolyamtól felmenő rendszerben ugyanaz az ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógus kíséri figyelemmel a diák sorsát, segíti problémái megoldásában. Így vált hatékonnyá e rendszer. 8

9 Fegyelmi helyzet Az iskolában a leggyakoribb magatartási probléma a tanórai fegyelmezetlenség, a tanórai munka akadályozása, igazolatlan hiányzás, dohányzás, de sajnos előfordult gyakorlati munkahelyen történt lopás. A tanév során ezen okokból kell fegyelmi eljárást kezdeményezni a renitens tanulókkal szemben. Sajnos a gyakorlati munkahelyen történt lopások száma növekvő tendenciát mutat. Az a diák, aki ilyen vétséget követ el, kereskedő tanulóként nem folytathatja tovább tanulmányait iskolánkban A diákönkormányzat A diákönkormányzat az iskolai diákélet szervezője, emellett a tagintézményben rendszeresen gyakorolja a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti esetekben véleményezési, illetve egyetértési jogát. Minden tanévben a két legfontosabb, a diákönkormányzat által szervezett esemény a Mazsolaavató és a diáknap, amelyek színesítik az iskolai diákéletet. A diákönkormányzat a tanév elején elfogadott programja alapján folytatja tevékenységét és szervezi a tanulóifjúság programjait Tanórán kívüli tevékenység Az oktató-nevelő munkához szorosan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenység, amelynek komoly hagyományai vannak az iskolában. A vetélkedők, házi versenyek, az énekkar, az irodalmi színpad, a Keri Galéria, a prevenciós előadások hozzájárulnak a diákság ismereteinek bővüléséhez, látókörének kitágulásához. A tantestület ezáltal is megpróbálja felkelteni az igényt a diákokban a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére A közalkalmazotti közösség A 2012/2013-as tanévtől bekövetkezett változások: 3 fő fizetés nélküli szabadságon van. Óráik ellátása áttanítással, illetve óraadók foglalkoztatásával megoldott. Az összevonás eredményeként minden pedagógus álláshelye megmaradt. Létszámleépítésre nem került sor. A tagintézmény tantestülete stabil, a szakos ellátottság jó, ami a színvonalas oktatás feltétele. Mind a kereskedelem, mind a vendéglátás szakterületén dolgozó pedagógusok rendelkeznek főiskolai végzettséggel, van, aki jelenleg szerzi meg magasabb végzettségét. 9

10 A tantestület korösszetétele vegyes, benne a kevés számú fiataltól a zömében középkorú korosztály mellett a nyugdíj előtt álló és a nyugdíjasként munkát végzőkig valamennyi korosztály képviselteti magát. A tantestületből többen rendelkeznek érettségi vagy szakmai vizsgaelnöki megbízással. Létszámadatok a 2012/2013-as tanévben: Engedélyezett pedagógus létszám: 54 fő A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma a 2012/2013-as tanévben: 22 fő Munkakörönként: Gazdasági ügyintéző 1 fő Élelmezésvezető 1 fő Gondnok 1 fő Iskolatitkár 1 fő Rendszergazda 1 fő Laboráns 1 fő Raktáros 1 fő Szakács 1 fő Kézilány 1 fő Konyhai dolgozó 2 fő Büfés 1 fő Takarító 6 fő Portás 1 fő Karbantartó 3 fő A zavartalan, mindennapi munka feltételét biztosítják a technikai dolgozók. A 36 éves iskola épülete még mindig újszerűnek hat. Köszönhető annak, hogy a karbantartást igénylő meghibásodásokat szinte azonnal javítják. A felújítások egy részét is ők végzik. Széles körű a munkájuk: a parkettázástól, a vízvezeték-szerelésen át a festésig Gazdálkodás A Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium megalakulásával a tagintézmény gazdálkodásában gyökeres változás következett be, elvesztette önálló gazdálkodó státuszát. Az iskolában működő Középiskolai Ágazati Gazdasági Egység II megszűnt. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a székhelyintézményben működő gazdasági iroda látja el Tárgyi feltételek A tagintézmény Tatabánya város újvárosi részének egyik meghatározó intézménye. Piros klinker téglás épülete már messziről is jól látható. A 100-as főközlekedési út mellett, a Kós 10

11 Károly úton a KPVDSZ Művelődési Ház szomszédságában, a volt Turul mozi mögött könnyen megtalálható és megközelíthető. A vidékről naponta autóbusszal vagy vonattal bejáró diákok a Vértes Plázánál levő buszpályaudvarról, ill. a vasútállomásról kb perc alatt érhetnek be az iskolába. A helyi járatú buszok megállói mintegy 3 percre találhatóak. Így Tatabánya bármelyik városrészéből is könnyen elérhető az iskola. A tanulók iskolaválasztásában fontos szerepet játszik a könnyű megközelíthetőség, a kulturált környezet. A szép, kulturált környezet, a tágas aula különböző rendezvények lebonyolítására alkalmas. Havonta új kiállítás nyílik a Keri Galériában, ami a diákok ízlésvilágát, a világról alkotott elképzelését is pozitívan befolyásolja. Az első emeleten jól szigetelő műanyag ablakok vannak. Az iskolában működik az iskolarádió, a zártláncú TV-hálózat. A diákok egészségügyi ellátását az iskolaorvos és védőnő látja el a külön kialakított orvosi rendelőben. A kereskedelmi gyakorlóhelyek Tatán, a Bacsó Béla u. 66. szám alatt, illetve Tatabányán a Gál ltp. 401., Aradi vértanúk tere 12. és Vértesszőlős Határ út 1. szám alatt működnek. Az iskola épületében működnek a HACCP előírásai és feltételei szerint a vendéglátó szakképzés gyakorlati oktatóhelyei, a két konyha, egy cukrászüzem, a pincérkabinet, a tanétterem és ételbár. A számítástechnikai tantermek, továbbá a nyelvi laborok adta lehetőségek nagyban hozzájárulnak a korszerű informatikai ismeretek megszerzéséhez és az idegen nyelvek elsajátításához. A tetőtéri beépítéssel vált lehetővé az iskolai könyvtár kialakítása. A nívós környezet alkalmas az információszerzésre, az olvasótermi funkcióra, rendhagyó irodalom órák tartására, szavalóversenyek lebonyolítására és kisebb kiállítások megrendezésére. 9 számítógép biztosítja az információszerzést, az ingyenes internet-használatot. A tananyag korszerű feldolgozását az interaktív táblák is segítik, amelyekből 9 darabbal rendelkezünk A tagintézmény kapcsolatrendszere A tagintézmény kapcsolatrendszere folyamatosan bővül. Meghatározó ettől a tanévtől a többi tagintézménnyel való kapcsolat és együttműködés. Fontos a kapcsolattartás a szülőkkel, az 11

12 általános iskolákkal, a gyakorlati oktatást végző munkahelyekkel, a Kereskedelmi és Iparkamarával. Az iskola jelenleg is meglévő külföldi kapcsolatai: Aalen Kereskedelmi Iskola (Németország), Riolo Therme Kereskedelmi és Művészeti Iskola (Olaszország). A német nyelvet tanuló diákok számára évek óta nagy lehetőség, hogy a nyári szakmai gyakorlatot Németországban tölthetik. A tanulók bővíthetik szakmai ismereteiket, elmélyíthetik nyelvtudásukat. 3. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.1. Személyi feltételek A tantestület Az oktató-nevelő munka alapja a stabil, jól képzett tantestület, a pedagógusközösség. Az intézmény tanárai a főigazgató irányításával, a tagintézmény-vezetővel együttműködve, egymást segítve dolgoznak a közös cél érdekében. Mi ez a cél? A diákok oktatása, nevelése, a tagintézmény jó hírének fenntartása, öregbítése, a versenyképesség megőrzése. Alapja, hogy mindenki képzettségének, végzettségének megfelelően, hatékonyan vegyen részt a feladatok megoldásában. Minden pedagógusnak fel kell készülnie arra, hogy egyre több hátrányos helyzetű és tanulásában akadályozott tanuló jelentkezik iskolánkba. Ezért az igazgatótanács feladata olyan továbbképzések biztosítása a tantestület számára, amelyek során mindenki el tudja sajátítani azokat a módszereket, amelyek eredményesek a sajátos nevelési igényű diákok tanítása során. Meg kell keresni azokat a továbbképzési lehetőségeket, amelyek ingyenesek, vagy ingyenessé tehetők például pályázatok útján és biztosítják a pedagógiai megújulást. A pályázatírásban aktívan részt kell vennie a tagintézmény pedagógusainak. Az ingyenes továbbképzésre jó példa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett továbbképzéseken való részvétel. Iskolánkból 28 pedagógus sajátította el a konfliktuskezelés új módszereit, a mediációs és resztoratív technikákat. Jelentős változás lesz 2013 szeptemberétől a duális képzés bevezetése a kereskedelmi és vendéglátó tagozaton. Az újfajta szakképzésre való áttérés átrendezi az óraszámokat. Ez 12

13 elsősorban a közismereti területen dolgozó pedagógusokat fogja hátrányosan érinteni. Az óraszámok csökkenése kihat a foglalkoztatási lehetőségekre. A munkaközösségek számát Tatabánya Megyei Jogú Város Képviselőtestülete a 11/2011. számú közgyűlési határozatával drasztikusan csökkentette. A tanári létszám alapján a tagintézményben a korábbi 13 munkaközösség helyett csak 3 működik 2011 szeptemberétől. A tavalyi tanévben kialakult struktúra szerint ez a három munkaközösség: a közismereti, szakmai és gyakorlati. Mivel nem várható el egyetlen munkaközösség-vezetőtől sem, hogy ismerje az irányítása alá tartozó valamennyi tantárgy követelményrendszerét, ezért munkájukat a volt szaktárgyi munkaközösség-vezetők segítik. A kialakult jó együttműködést, gyakorlatot a kis és nagy munkaközösség-vezetők között folytatni kell. Ez a hatékony együttműködés alapja is. Szorgalmazom a munkaközösségeken belüli bemutatóórák tartását, ezzel is jobban megismerve egymás alkalmazott módszereit. Kiemelten fontos feladat a tanulásban sikertelen, kudarcot kudarcra halmozó diákok motiválása, felzárkóztatása. Fontos az egyértelmű, világos követelmények megfogalmazása és elfogadtatása. A frontális osztálymunka helyett törekedni kell a csoportmunka, a differenciálás, az egyéni foglalkoztatás és felzárkóztatás megvalósítására. Az osztályfőnökök és szaktanárok segítségével a tavalyi tanévben már elindult egyfajta mentor-program egy-egy osztályban. Az adott tárgyból eredményes, jó képességekkel rendelkező tanuló segíti társát vagy társait a tanulásban. A korrepetálás és a mentorprogram együttesen segítse a bukások számának csökkentését. Erre már jó példákat találhatunk a tagintézményben. A tanév feladata, hogy egyre több osztályban megvalósuljon ez az együttműködés az osztályfőnökök vezetésével a diákok között. Törekedni kell az interaktív eszközök kiemelt alkalmazására a pedagógusok oktató-nevelő munkája során. Ezen eszközök felhasználása elősegítheti a tanulók motiválását, érdeklődésének felkeltését, a tananyag hatékony elsajátíttatását. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az interaktív eszközök nem helyettesítik a pedagógust, hanem kiegészítik munkáját és színesebbé, izgalmasabbá, a diákok világához közelebb állóvá teszik a tanórát! Emellett persze törekedni kell a kompetenciaalapú oktatásra is, amely a tantestület minden tagjának kiemelt feladata. Tagintézményünkben nagy szükség lenne iskolai pszichológusra is. Amennyiben az anyagi lehetőségek biztosítanák, támogatnám a tantestület azon pedagógusait, akik ez irányú végzettség megszerzéséért szívesen továbbtanulnának. 13

14 A felzárkóztatás mellett nem szabad megfeledkezni a tehetséggondozásról sem. A tehetséges, szorgalmas diákok képviseljék iskolánkat a különböző közismereti, szakmai versenyeken. Fontosnak tartom a hiányzások (igazolt és igazolatlan) számának csökkentését, a tanulólétszám megőrzését. Napjaink kiemelkedő feladata, hogy megismertessük a tagintézményben folyó oktató-nevelő munkával, a szakmai képzési lehetőségekkel Komárom-Esztergom megye általános iskolás korosztályát és szüleiket. Pályaválasztási szülőértekezletek, pályaválasztási kiállításon való részvétel, nyílt napok tartása, a média adta lehetőségek hatékony felhasználása (24 Óra, helyi televízió, Kemma.hu) mind ezt a célt kell, hogy szolgálja. A tagintézmény hivatalos honlapja mellett nagyon hatékony a 11. B osztályos tanulók által működtetett facebookos honlapunk. Tevékenységüket továbbra is támogatom, hisz munkájuk révén felgyorsult az információ-áramlás a diákok között. Terveim között szerepelt iskolánk volt diákjairól digitális évkönyv készítése. Ezt a célomat nem sikerült valóra váltanom, de bízom az évkönyv elkészítésében. Tudom, hogy ez nagy munka, de hiszem, hogy megéri a befektetett energiát. A közösségi oldalak (facebook, iwiw) korában igenis van igény arra, hogy összegyűjtsük minden korábbi diákunkat, akik így könnyebben tudnak majd egymással is kapcsolatot teremteni hiszen lehet, emlékeznek egymásra, de a nevet már sajnos régen elfelejtették. Emellett biztos vagyok benne, jelenlegi diákjaink számára is sok tanulsággal szolgálhat egy ilyen digitális évkönyv, mert megmutathatja, milyen sokra vitte a ranglétrán sok volt tanítványunk. További célom a tagintézmény dolgozóinak közösségét (tanárok és technikai személyzet, a portástól a takarítókon át a gondnokig) ábrázoló tablót szeretnék kitenni az iskolában, mely segítségével a diákok, szülők, vendégek egyből megismerhetik a Keri minden közalkalmazottját s érzik, egy közösség dolgozik itt értük, gyermekeikért. Érettségi elnökként több megyei középiskolában is találkoztam már ilyen tablókkal, melyek számomra az adott iskolák családias hangulatát tükrözték, éppen ezért szeretném ezt meghonosítani iskolánkban is. A fiatalok számára vonzóvá kell tenni a szakképzést. Egyrészt minél többen jöjjenek a szakiskolába szakmát tanulni, másrészt fontos cél, hogy az iskolánkban érettségi vizsgát tett fiatalok tanulmányaikat nálunk folytassák és szerezzenek szakképzettséget. Itt fontos feladat hárul az osztályfőnökök és a szakmai tanárok tájékoztató munkájára. Szívesen fogadjuk a más középiskolában érettségi vizsgát tett diákokat is az iskolánkban folyó szakmai képzéseinkre. 14

15 Nem pedagógus dolgozók Iskolánkban fontos szerepet töltenek be a technikai dolgozók, ők biztosítják az oktató-nevelő munka zavartalanságát, azt, hogy a pedagógusoknak valóban csak az oktatással kelljen foglalkozniuk. Az iskola tisztasága, karbantartása mindig kiemelt feladat volt, a HACCP miatt a takarító személyzet különösen fontos, hogy megmaradjon. Kifejezetten jó érzés, hogy az iskolai kollektíván belül jó viszony, munkakapcsolat alakult ki pedagógusok és nem pedagógusok között, illetve a diákok is elismerik és megbecsülik a technikai személyzet munkáját. Nélkülözhetetlen munkát végeznek a karbantartók, takarítók. Utóbbiak feladata ugyanis nem csak abból áll, hogy reggel tiszta osztálytermek várják a diákokat, majd délután az utolsó tanuló hazamenetele után ismét tisztává varázsolják az iskolát munkájuk nem napszakhoz kötött, hiszen folyamatosan kell dolgozniuk. A legtöbb esetben ugyanis a tanítási órák alatt is takarítaniuk kell. Ha el akarjuk kerülni, hogy egy esős, vagy havas napon nyakig járjunk a koszban, akkor már az első becsengetést követően muszáj felmosniuk azt a latyakot, amit több száz diák akaratlanul is behord az épületbe. Emellett a takarító és karbantartó személyzet állása igenis bizalmi pozíció, hiszen kulcsuk van az iskola minden terméhez, így például a tanárihoz, az igazgatói vagy éppen a gazdasági irodához is. Az iskola környékének rendben tartása, a parkosítás, a rengeteg ablak tisztítása is mind-mind tervszerűen zajlik. Az, hogy az iskola ilyen jó állapotban van, a technikai személyzet munkájának köszönhető Tárgyi feltételek Az iskola épületének karbantartása folyamatos munkavégzést igényel. Az első emeleten már jól záró műanyag ablakok kerültek behelyezésre. A korszerűsítés és hőmegtakarítás jegyében folyamatosan, lehetőleg pályázati források felkutatásával és felhasználásával fokozatosan meg kell valósítani a többi, a második emeleten lévő ablak cseréjét is. Addig, amíg erre nem kerül sor, fontos feladat a meglévő nyílászárók karbantartása és évenkénti festése. Eddig anyagi források hiányában nem sikerült megvalósítani egy új tornacsarnok építését. A 2011/2012-es tanév során Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tatabányai Sport Club iskolánk bevonásával pályázatot nyújtott be egy sportcsarnok építésére. (TAO) Sajnos, a pályázat nem nyert. 15

16 Bízom abban, hogy belátható időn belül mégis realizálódhat egy új, a XXI. század minden kihívásának megfelelő tornacsarnok építése. Jelenlegi tornatermünk ugyanis kis alapterülete miatt nem alkalmas arra, hogy két osztály egyszerre használja. Az új csarnok építésével megoldódna az az évek óta fennálló probléma, hogy rossz idő esetén az aulába kényszerül egy osztály és testnevelője. Mivel az aula nem erre a célra épült, ezért ez külön felelősséget ró a testnevelés szakos pedagógusra. Az új tornacsarnok megépülésével a testnevelés órák végre biztonságos és méltó környezetbe kerülhetnének. Fontos az öltözők, előkészítők, szociális helyiségek, tankonyhák tisztasági festése Oktatókabinetek Amennyiben rendelkezésre állnak források, meg kell valósítani a Gál lakótelepen lévő oktatókabinetben az ajtó szigetelését, a festés-mázolást és amennyiben lehetőség nyílik rá, az ajtó-és ablakcserét, amivel hosszú távon az iskola jelentős fűtési rezsiköltséget tudna megtakarítani. Tatán a Bacsó Béla úton levő oktatókabinet külső-belső festését is meg kell oldani, illetve a fűtéskorszerűsítés és energia-megtakarítás jegyében a tető szigetelését is meg kellene újítani. Az Aradi vértanúk terén található oktatókabinet jelenleg megfelel az elvárásoknak, ugyanis egy sajnálatos betörést követően az ottani ajtó le lett cserélve egy jól záródó, szigetelő, biztonsági ajtóra. Folyamatos feladat mind az iskolában, mind az oktatókabinetekben a technikai korszerűsítés szinten tartása és lehetőségekhez mért fejlesztése. Az iskola a rászoruló diákoknak biztosítani tudja a tanuláshoz szükséges tankönyveket, ami nagy lehetőség a rossz anyagi körülmények közül érkező tanulók (és ezzel együtt családjaik) számára. Pályázatok útján a könyvtár állományának fejlesztését is kiemelten fontos teendőként kezelem Étkezési lehetőségek Az iskola bevételek szempontjából is meghatározó a saját működtetésű büfé, amelynek folyamatosan bővül a kínálata. A tapasztalatok azt mutatják, a diákok előszeretettel vásárolnak az iskolai büfében. Az így befolyó bevételek egy részét árubeszerzésre lehet fordítani (így önfenntartóvá vált), a másik részét pedig szeretném visszaforgatni a cukrászgyakorlatok költségeinek részbeni fedezésére. Így a szűkös anyagi keretet ki lehetne egészíteni, így több forrás jutna az oktatás ezen részére. Éppen ezért a továbbiakban is szeretném fenntartani a büfé jelenlegi rendszerét. 16

17 Különleges helyzetben van az iskola a konyhája miatt. Kevés oktatási intézmény mondhatja el ugyanis magáról, hogy nem külső beszállítótól vásárolja az ebédet, hanem saját konyhájában, saját alkalmazottjai készítik el. Duplán különleges lehetőség az iskolában a tanétterem. Egyrészt azért, mert a klasszikus menza-ebéd helyett a diákok itt valós éttermi helyzetben fogyaszthatják el ebédjüket, amelyet a gyakorlatukat teljesítő társaik szolgálnak fel nekik. Az iskola az utóbbi években újította fel az éttermet. Az utcáról betérő idegen elsőre nem is gondolná, hogy a megszépült környezet egy iskolai menzát takar. A tanétterem másik nagy lehetőségét pedig előbb szintén érintettem: a vendéglátós diákok itt éles helyzetben gyakorolhatják a felszolgálás rejtelmeit. A konyha két menüt készít mindenki előre eldöntheti, hogy A vagy B menüt eszik. Ez az ebédelők számára lehetővé teszi, hogy az ízlésvilága számára jobban megfelelő menüt válassza. Továbbra is fontos feladatomnak tartom a diákjaink körében az iskolai étkeztetés népszerűsítését, hiszen ezzel három célt is elérhetünk. Nem az iskola környéki gyorséttermekben ebédelnek, hanem kiegyensúlyozott, tápanyagban gazdag ételhez jutnak, a vendéglátós diákjaink is folyamatosan gyakorolhatnak, míg harmadrészt, nem elhanyagolható szempont, az iskolai konyha is folyamatosan rentábilisan működtethető. Az iskolai étkeztetés pedig egyáltalán nem tartozik a drága kategóriába főleg, ha összehasonlítjuk mind az ár és mennyiség, mind az ár és tápanyagérték arány szempontjából a tanulók által jelenleg megvásárolt gyorséttermi menüsorokkal. Fontos tehát, hogy rászoktassuk a diákokat az iskolai étkezésre, mert olcsó és egészséges! 3.3. Keri Alapítvány Még igazgatóként tűztem ki célul alapítvány létrehozását. Ebben a tanévben a szülői választmány és az iskolaszék tagjai a szeptemberi ülésen együttesen határoztak a Keri diákjaiért alapítvány létrehozásáról. Az alapítvány céljai: A tornacsarnok építése Az iskola diákjainak érdekét szolgáló pályázatokhoz önrész biztosítása A kiemelkedő tevékenységet (tanulmányi, közösségi) végző tanulók támogatása Az iskola amatőr művészeti csoportjainak támogatása Kulturális és egyéb más rendezvények, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása A diáknapi rendezvények ösztönzése, támogatása Tanulmányutak, táborok támogatása 17

18 Az oktató-nevelő munkát segítő tárgyi eszközök beszerzése A tanulók külföldi tanulmányútjainak támogatása Olyan tehetséges tanulók támogatása, akik anyagi helyzetük miatt nem vehetnének részt külföldi tanulmányutakon (költségeik 50%-át az alapítvány fizeti) A szakmai képzéssel kapcsolatos külföldi rendezvényeken való részvétel költségeihez hozzájárulás A cserekapcsolatok költségeihez: külföldi és hazai szállás, étkezés, utaztatás díjához való hozzájárulás A különböző versenyek (szakmai, közismereti) költségeihez hozzájárulás Két év elteltével az alapítvány fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át, amellyel növelni lehet a célok megvalósítására fordítható összeget Az oktatás-nevelés eredményességét elősegítő tevékenységek A hagyományos iskolai ünnepségek megtartása - tanévnyitó és záró ünnepély - szalagavató - ballagás - adventi és karácsonyi ünnepség - Mazsolaavató, diáknap - október 6-i megemlékezés, közreműködés a városi ünnepségen - nemzeti ünnepeink (március 15. és október 23.) méltó megünneplése - megemlékezés a kommunista diktatúrák (február 25.) és a holocaust (április 16.) áldozatairól - további rendezvények, programok, versenyek o szakkörök, sportkörök o szakmai kirándulások, szállodalátogatások szervezése o külkapcsolati est o szaktárgyi versenyek o AIDS-ellenes prevenciós vetélkedő o Bányászhagyományok ápolása vetélkedő o 16 órás kosár o Keri Galéria kiállításai 18

19 o szülők-nevelők jótékonysági bálja o külső megrendelők számára rendezvények lebonyolítása Aktív részvétel a tagintézmények által szervezett közös programokon A megkezdett fejlesztések folytatása A tavalyi tanév során a ma már 11. B osztály egy aktív csoportja létre hozta a Keri Híradót. A diákok megörökítették az iskolai élet (versenyek, kiállítások, stb.) eseményeit, amelyekről rövid híradásokban tájékoztatták a tanulóifjúságot. Ezek a felvételek, fényképek felkerültek az iskola facebookos oldalára is. Az oldal látogatottsága azt igazolja, hogy a diákok körében nagyon népszerű a tájékoztatás ezen formája.. A csoport működéséhez osztályfőnökük hatékony támogatást nyújtott. Bízom abban, hogy a tanév során a többi osztályok tanulói is bekapcsolódnak a csoport munkájába. A diákokat támogatom és tevékenységükhöz igyekszem hathatós segítséget nyújtani. Jó együttműködés alakult ki a Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. A végzős osztályaink többségének a szalagavatós táncokat a Thália táncpedagógusai tanították, ill. tanítják be. Ez olyan szempontból is szerencsés, hogy a kulturált tánctanulás lehetősége is adott a KPVDSZ tükrös tánctermében. Emellett nem elhanyagolható szempont, bár az osztályok szabadon döntenek, kitől tanulnak táncolni, mindenképpen legális, adó- és munkajogilag is tiszta keretek között történik a szalagavatós tánctanítás. A mindennapos testnevelés bevezetésével a 9. évfolyam minden diákja heti egy órában táncoktatáson vesz részt. A foglalkozásokat a Thália táncpedagógusai tartják. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a január 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében kötelező lesz 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az önkéntesség jegyében tanulóinknak lehetősége van a szomszédos KPVDSZ-ben működő nyugdíjas klubok munkájába történő bekapcsolódásra. Segíthetnek a rászoruló, egyedül élő nyugdíjasoknak, például betegségük esetén a bevásárlásban, kutyasétáltatásban. Hetente így egy-két alkalmat együtt tölthetnek velük a diákok, akik így megismerhetik az idősek világát. Napjainkban jelentkező egyik legfőbb probléma ugyanis az elmagányosodás, a korosztályok közötti kapcsolatok számottevő hiánya. A közös rendezvényekben továbbra is együttműködünk a KPVDSZ-szel (október 6., Kós Károly emléktábla megkoszorúzása). 19

20 4. VEZETŐI PROGRAM 4.1. Tagintézmény-vezetőként feladataim és céljaim - az igazgatótanács munkájában való hatékony részvétel - a tagintézmény érdekeinek aktív képviselete - az iskolánk arculatának megőrzése, megerősítése - jó kapcsolat fenntartása a tagintézmények, a kamara, a gyakorlati munkahelyek és a szülők között - az általános iskolai korosztályok körében a tagintézményünk iránti érdeklődés fenntartása és erősítése - a törvényes, jogszerű működés biztosítása - a változó törvények, jogszabályok megismerése és megismertetése a kollégákkal - a belső ellenőrzés hatékony működtetése - a szakképzés területén az iskolánk maradjon továbbra is újító és rugalmas a változások befogadására - a kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom szakemberigényének kielégítése - a tagintézmény értékeinek, hagyományainak megőrzése - iskolánk kapcsolatrendszerének megőrzése, erősítése, bővítése - a diákok környezettudatos magatartásának erősítése - az iskolaépület felújításához szükséges források felkutatása és kiaknázása - aktív részvétel a pályázatírási tevékenységben - a reklám-marketing tevékenység növelésével a tagintézmény közismertségének fokozása - az elért eredmények megőrzése, erősítése - diákközpontúság - az iskola versenyképességének megőrzése - hatékony, kiegyensúlyozott együttműködés biztosítása az iskolavezetés és a közalkalmazotti közösség minden dolgozója között - az iskola minden dolgozója törekedjen a maga szakterületén a minőségi, magas színvonalú, igényes munkavégzésre - a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Pedagógus Szakszervezettel jó együttműködés, ezáltal az érdekképviselet biztosítása a tagintézményben - hatékony együttműködés az iskolai Diákönkormányzattal - prevenciós tevékenység erősítése 20

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben