Pályázat. Készítette: Patakiné Slezák Ágnes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Készítette: Patakiné Slezák Ágnes"

Átírás

1 Pályázat a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tagintézménye Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola tagintézmény-vezetői állására Készítette: Patakiné Slezák Ágnes

2 Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pallos János főigazgató Tatabánya Pilinszky János u Patakiné Slezák Ágnes megpályázom a szeptember 29-én meghirdetett kiírás alapján a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tagintézménye Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép-és Szakiskola (2800 Tatabánya Kós Károly u. 17/A) tagintézmény-vezetői állását. Pályázati azonosító szám: 16/2012 Vértesszőlős, október 27. Tisztelettel: Patakiné Slezák Ágnes Vértesszőlős Valusek u / /

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS Törvényes keretek Személyi feltételek Az iskola szervezete Diákjaink Tanulmányi munka Gyermek- és ifjúságvédelem Fegyelmi helyzet Diákönkormányzat Tanórán kívüli tevékenység A közalkalmazotti közösség Gazdálkodás Tárgyi feltételek A tagintézmény kapcsolatrendszere FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A tantestület Nem pedagógus dolgozók Tárgyi feltételek Oktatókabinetek Étkezési lehetőségek Keri Alapítvány Az oktatás-nevelés eredményességét elősegítő tevékenységek A megkezdett fejlesztések folytatása VEZETŐI PROGRAM Tagintézmény-vezetőként feladataim és céljaim Iskolavezetés szerkezete ZÁRÓ GONDOLATOK MELLÉKLETEK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ OKLEVÉL-MÁSOLATOK

4 1. BEVEZETÉS Hogy miért pályázok? A Keri az életem fontos, meghatározó része. Itt váltam tanárrá, ez első és egyetlen munkahelyem, amelyhez már 30 éve hű vagyok. Az eltelt 30 év alatt végigjártam az iskolában a ranglétrát, így tudok azonosulni a pályakezdők nehézségeivel is, de már fel tudom használni azt a tapasztalatot is, amit igazgatóhelyettesként, munkaközösség-vezetőként és egy évig igazgatóként szereztem. Úgy érzem, az eltelt 30 év munkájával bizonyítottam rátermettségemet. Továbbá folytatni szeretném azt a munkát, amit igazgatóként megkezdtem. 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Törvényes keretek A Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola életében két meghatározó dátum szerepel. Az első: augusztus 15. Ekkor alapította a Komárom megyei Tanács VB. A második: augusztus 30., amikor Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata jogutóddal megszüntette. Azóta a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium tagintézménye. A tagintézmény többcélú, összetett oktatási intézmény. Szakközépiskola és szakiskola, amelynek elsődleges feladata a szakképzés. További fontos feladatai az általános műveltség megalapozása, az érettségi és szakmai vizsgákra való felkészítés. A középiskola megfelel és alkalmazkodik a munkaerőpiac elvárásaihoz, felkészíti tanulóit a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására Személyi feltételek Az iskola szervezete A Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolában nappali tagozaton, három féle iskolatípusban folyik az oktatás. 4

5 Iskolatípus Osztályok száma Kereskedelmi Szakközépiskola 6 Vendéglátó és Idegenforgalmi 6 Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátó Szakiskola 13 A két szakközépiskolai iskolatípusban érettségire felkészítő szakaszban 8 osztály, a szakképzés megszerzésére felkészítő szakaszban 4 osztály működik. A évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, a tényleges szakmai képzésre a évfolyamon kerül sor. A szakképző évfolyamokon jelenleg oktatott szakmák: Szakközépiskola: évfolyam Kereskedő Vendéglős Szakiskola: 9. a,b,c, 10. a,c, 11. a, b, c, d, 12. a, c, d osztályokban Élelmiszer és vegyi áru bolti eladó Ruházati bolti eladó Műszaki bolti eladó Szakács Cukrász Pincér A tagintézményben a szakképzés az alábbiak szerint folyik: Kifutó képzésben, vagyis 2+2-es rendszerben tanulnak még a 10. b, 11. b, c, d és a 12. a, c, d osztály diákjai. (Élelmiszer és vegyi áru, ruházati, műszaki bolti eladó, cukrász, szakács, pincér szakmában.) A kerettanterv szerint a évfolyamon szakmai előkészítés folyt. A tényleges szakmai képzés a évfolyamokon történik a központi programok, illetve a modul képzési programok alapján. 5

6 Az elméleti oktatás az iskola épületében, a szakmai gyakorlatok a kereskedelmi, vendéglátó vállalkozásokkal, gazdálkodó egységekkel történt tanulószerződés alapján történik. Az iskolai csoportos gyakorlatok az oktatási intézmény saját fenntartású oktató kabinetjeiben, tanműhelyeiben szakoktatók irányításával történnek. Az összefüggő nyári gyakorlatok abban a kereskedelmi, vendéglátó egységben folynak, ahol a tanuló az évközi gyakorlatát is tölti. A tagintézményben a 2010/2011-es tanévtől megkezdődött az előrehozott szakképzés bolti eladó (élelmiszer és vegyi áru eladó) szakmában. Ez azt jelenti, hogy a diákok 4 év helyett 3 év alatt szerezhetik meg a szakképzettséget. E tanév végén a 11. a osztály tanulói szakmai vizsgát tesznek. Ők lesznek az elsők, akik ebben a képzési formában tanulnak és fejezik be tanulmányaikat. A tanulók már a 9. évfolyamon részt vesznek elméleti képzés mellett csoportos gyakorlati oktatásban, amit a évfolyamon kiegészít a munkahelyi gyakorlati oktatás. A 2011/2012-es tanévtől megkezdődött az előrehozott szakképzés a vendéglátó szakiskolában is. Így a szakképzés szerkezete folyamatosan átalakult. A 2+3 éves képzés megszűnt, a 2+2 éves képzések felmenő rendszerben fokozatosan szűnnek meg. A fenntartó döntése alapján a 9. évfolyamon 3 osztályt indíthatott az iskola. Valamennyi diák előre hozott képzésben vesz részt. A jövő tanévtől már ez a képzési forma is megszűnik és duális képzés bevezetésére kerül sor a tagintézményben. A szakközépiskola 13. B osztályában az új SZVK követelményeinek megfelelően megváltozott az elméleti és gyakorlati oktatás aránya. A tanulók 3 nap gyakorlati (2 nap ételkészítés, 1 nap felszolgálás) és 2 nap elméleti oktatáson vesznek részt. Diáklétszám: 788 fő Diákjaink Napjainkban egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra, mert a nevelés elsődleges színterévé váltak. Egyre több a csonka családban felnövő fiatal. A diákok jelentős része nem sajátítja el szüleitől a pozitív viselkedési normákat, a konfliktuskezelés korrekt formáit, módjait. A tanulók között egyre több a durvaság, az agresszivitás. A helyzetet ronthatja, ha egy rossz baráti társaság beszippantja a fiatalt, aki úgy véli, az a követendő minta, amit tőlük lát. 6

7 Az általános iskolából érkező korosztályok neveltségi szintje évről évre alacsonyabb. Sajnos sok diák nincs tisztában a napi emberi érintkezési normákkal, középiskolás korukra nem alakul ki bennük az igény ezen normák betartására. Iskolánkban a 9. és 10. évfolyamokon minden diák tanulja a kommunikáció és viselkedéskultúra tantárgyakat. Az órán tanultakat a döntő többség sajnos csak tananyagként éli meg, kevesen jutnak el az ismeretek gyakorlati alkalmazására. Valamennyi pedagógus segíti osztályfőnökként, szaktanárként a társas érintkezés szabályainak elsajátíttatását, elfogadtatását. Küzdelmes munka ez mindegyikünk számára Tanulmányi munka Egyre több diáknál tapasztalható a motiválatlanság, az akaraterő hiánya, a nem megfelelő tanulási technika, ezért nagy gondot és nehézséget jelent a tanulók rendszeres tanulásra szoktatása. A sikertelenséghez hozzájárul még a lustaság, a rendszeres készülés hiánya, továbbá a társadalmi környezet sem hat ösztönzően a fiatalokra. Az iskola közismereti munkaközösségei bemeneti méréseket íratnak a tanév elején az általuk összeállított feladatlapok alapján. Így tájékozódnak arról, hogy a 9. évfolyamos tanulók milyen tudásszinttel, ismeretanyaggal érkeztek az általános iskolákból. A bemeneti mérések eredményei évről évre azt mutatják, hogy egyre alacsonyabb az általános iskolákból hozott tudásanyag. Nehezen tudnak a diákok szöveget értelmezni, helyesen írni és az alapvető számtani műveletek elvégzése is gondot okoz számukra. Ezért az iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciaalapú oktatásra. A tanév végén szintfelméréssel győződnek meg a munkaközösségek, hogy a diákok milyen mértékben sajátították el a tananyagot, mennyi az iskolánkban elért hozzáadott érték. Az iskola pedagógusai a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezt bizonyítják évek óta a közismereti (az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny) és a szakmai (Szakma Sztár Verseny, Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) országos versenyeken elért szép eredmények. Kompetenciamérés A évi kompetenciamérés eredményei Matematika Országos szakközépiskolai átlag:

8 Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola: 1601 Országos szakiskolai átlag: 1456 Kereskedelmi és Vendéglátó Szakiskola: 1512 Szövegértés Országos szakközépiskolai átlag: 1604 Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola: 1641 Országos szakiskolai átlag: 1417 Kereskedelmi és Vendéglátó Szakiskola: 1480 Az eredményesség, illetve sikertelenség mindig az adott diákok teljesítményétől függ. Vannak jól és kevésbé jól motiválható diákok. Mivel a tagintézmény megyei beiskolázású, ebből kifolyólag változatos a hozzánk kerülő diákok köre, nagyon különböző az általános iskolából hozott tudásuk, a tanuláshoz való hozzáállásuk. Sok esetben a szülői ház sem hat ösztönzőleg a diákra. Ezért az elért eredményekre különösen büszkék lehetünk. Az átlagok mindkét iskolatípusban azt mutatják, hogy diákjaink az országos átlag fölött teljesítettek Gyermek- és ifjúságvédelem Az iskolában 2 ifjúságvédelmi felelős dolgozik, akik az osztályfőnökökkel közösen minden tanév elején belső kérdőív segítségével mérik fel a tanulók szociális helyzetét. Sajnos évről évre nő a szociális és anyagi hátránnyal küzdő diákok száma. Az ifjúságvédelmi felelősök rendszeres kapcsolatban állnak a Gyermekjóléti Szolgálattal. A hátrányos helyzetű diákok érdekében a lakóhely szerint illetékes önkormányzatokkal felveszik a kapcsolatot és tőlük, illetve alapítványoktól pályázatok útján igyekeznek anyagi forrásokat, ösztöndíjakat elnyerni. Az iskola kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű tanulókkal. A pedagógusok igyekeznek a diákokkal a választott szakmájukat megszerettetni, tanulásukban segítséget nyújtani. Az ifjúságvédelem területén kialakult struktúrát megtartottuk. Vagyis a kilencedik évfolyamtól felmenő rendszerben ugyanaz az ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógus kíséri figyelemmel a diák sorsát, segíti problémái megoldásában. Így vált hatékonnyá e rendszer. 8

9 Fegyelmi helyzet Az iskolában a leggyakoribb magatartási probléma a tanórai fegyelmezetlenség, a tanórai munka akadályozása, igazolatlan hiányzás, dohányzás, de sajnos előfordult gyakorlati munkahelyen történt lopás. A tanév során ezen okokból kell fegyelmi eljárást kezdeményezni a renitens tanulókkal szemben. Sajnos a gyakorlati munkahelyen történt lopások száma növekvő tendenciát mutat. Az a diák, aki ilyen vétséget követ el, kereskedő tanulóként nem folytathatja tovább tanulmányait iskolánkban A diákönkormányzat A diákönkormányzat az iskolai diákélet szervezője, emellett a tagintézményben rendszeresen gyakorolja a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti esetekben véleményezési, illetve egyetértési jogát. Minden tanévben a két legfontosabb, a diákönkormányzat által szervezett esemény a Mazsolaavató és a diáknap, amelyek színesítik az iskolai diákéletet. A diákönkormányzat a tanév elején elfogadott programja alapján folytatja tevékenységét és szervezi a tanulóifjúság programjait Tanórán kívüli tevékenység Az oktató-nevelő munkához szorosan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenység, amelynek komoly hagyományai vannak az iskolában. A vetélkedők, házi versenyek, az énekkar, az irodalmi színpad, a Keri Galéria, a prevenciós előadások hozzájárulnak a diákság ismereteinek bővüléséhez, látókörének kitágulásához. A tantestület ezáltal is megpróbálja felkelteni az igényt a diákokban a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére A közalkalmazotti közösség A 2012/2013-as tanévtől bekövetkezett változások: 3 fő fizetés nélküli szabadságon van. Óráik ellátása áttanítással, illetve óraadók foglalkoztatásával megoldott. Az összevonás eredményeként minden pedagógus álláshelye megmaradt. Létszámleépítésre nem került sor. A tagintézmény tantestülete stabil, a szakos ellátottság jó, ami a színvonalas oktatás feltétele. Mind a kereskedelem, mind a vendéglátás szakterületén dolgozó pedagógusok rendelkeznek főiskolai végzettséggel, van, aki jelenleg szerzi meg magasabb végzettségét. 9

10 A tantestület korösszetétele vegyes, benne a kevés számú fiataltól a zömében középkorú korosztály mellett a nyugdíj előtt álló és a nyugdíjasként munkát végzőkig valamennyi korosztály képviselteti magát. A tantestületből többen rendelkeznek érettségi vagy szakmai vizsgaelnöki megbízással. Létszámadatok a 2012/2013-as tanévben: Engedélyezett pedagógus létszám: 54 fő A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma a 2012/2013-as tanévben: 22 fő Munkakörönként: Gazdasági ügyintéző 1 fő Élelmezésvezető 1 fő Gondnok 1 fő Iskolatitkár 1 fő Rendszergazda 1 fő Laboráns 1 fő Raktáros 1 fő Szakács 1 fő Kézilány 1 fő Konyhai dolgozó 2 fő Büfés 1 fő Takarító 6 fő Portás 1 fő Karbantartó 3 fő A zavartalan, mindennapi munka feltételét biztosítják a technikai dolgozók. A 36 éves iskola épülete még mindig újszerűnek hat. Köszönhető annak, hogy a karbantartást igénylő meghibásodásokat szinte azonnal javítják. A felújítások egy részét is ők végzik. Széles körű a munkájuk: a parkettázástól, a vízvezeték-szerelésen át a festésig Gazdálkodás A Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium megalakulásával a tagintézmény gazdálkodásában gyökeres változás következett be, elvesztette önálló gazdálkodó státuszát. Az iskolában működő Középiskolai Ágazati Gazdasági Egység II megszűnt. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a székhelyintézményben működő gazdasági iroda látja el Tárgyi feltételek A tagintézmény Tatabánya város újvárosi részének egyik meghatározó intézménye. Piros klinker téglás épülete már messziről is jól látható. A 100-as főközlekedési út mellett, a Kós 10

11 Károly úton a KPVDSZ Művelődési Ház szomszédságában, a volt Turul mozi mögött könnyen megtalálható és megközelíthető. A vidékről naponta autóbusszal vagy vonattal bejáró diákok a Vértes Plázánál levő buszpályaudvarról, ill. a vasútállomásról kb perc alatt érhetnek be az iskolába. A helyi járatú buszok megállói mintegy 3 percre találhatóak. Így Tatabánya bármelyik városrészéből is könnyen elérhető az iskola. A tanulók iskolaválasztásában fontos szerepet játszik a könnyű megközelíthetőség, a kulturált környezet. A szép, kulturált környezet, a tágas aula különböző rendezvények lebonyolítására alkalmas. Havonta új kiállítás nyílik a Keri Galériában, ami a diákok ízlésvilágát, a világról alkotott elképzelését is pozitívan befolyásolja. Az első emeleten jól szigetelő műanyag ablakok vannak. Az iskolában működik az iskolarádió, a zártláncú TV-hálózat. A diákok egészségügyi ellátását az iskolaorvos és védőnő látja el a külön kialakított orvosi rendelőben. A kereskedelmi gyakorlóhelyek Tatán, a Bacsó Béla u. 66. szám alatt, illetve Tatabányán a Gál ltp. 401., Aradi vértanúk tere 12. és Vértesszőlős Határ út 1. szám alatt működnek. Az iskola épületében működnek a HACCP előírásai és feltételei szerint a vendéglátó szakképzés gyakorlati oktatóhelyei, a két konyha, egy cukrászüzem, a pincérkabinet, a tanétterem és ételbár. A számítástechnikai tantermek, továbbá a nyelvi laborok adta lehetőségek nagyban hozzájárulnak a korszerű informatikai ismeretek megszerzéséhez és az idegen nyelvek elsajátításához. A tetőtéri beépítéssel vált lehetővé az iskolai könyvtár kialakítása. A nívós környezet alkalmas az információszerzésre, az olvasótermi funkcióra, rendhagyó irodalom órák tartására, szavalóversenyek lebonyolítására és kisebb kiállítások megrendezésére. 9 számítógép biztosítja az információszerzést, az ingyenes internet-használatot. A tananyag korszerű feldolgozását az interaktív táblák is segítik, amelyekből 9 darabbal rendelkezünk A tagintézmény kapcsolatrendszere A tagintézmény kapcsolatrendszere folyamatosan bővül. Meghatározó ettől a tanévtől a többi tagintézménnyel való kapcsolat és együttműködés. Fontos a kapcsolattartás a szülőkkel, az 11

12 általános iskolákkal, a gyakorlati oktatást végző munkahelyekkel, a Kereskedelmi és Iparkamarával. Az iskola jelenleg is meglévő külföldi kapcsolatai: Aalen Kereskedelmi Iskola (Németország), Riolo Therme Kereskedelmi és Művészeti Iskola (Olaszország). A német nyelvet tanuló diákok számára évek óta nagy lehetőség, hogy a nyári szakmai gyakorlatot Németországban tölthetik. A tanulók bővíthetik szakmai ismereteiket, elmélyíthetik nyelvtudásukat. 3. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.1. Személyi feltételek A tantestület Az oktató-nevelő munka alapja a stabil, jól képzett tantestület, a pedagógusközösség. Az intézmény tanárai a főigazgató irányításával, a tagintézmény-vezetővel együttműködve, egymást segítve dolgoznak a közös cél érdekében. Mi ez a cél? A diákok oktatása, nevelése, a tagintézmény jó hírének fenntartása, öregbítése, a versenyképesség megőrzése. Alapja, hogy mindenki képzettségének, végzettségének megfelelően, hatékonyan vegyen részt a feladatok megoldásában. Minden pedagógusnak fel kell készülnie arra, hogy egyre több hátrányos helyzetű és tanulásában akadályozott tanuló jelentkezik iskolánkba. Ezért az igazgatótanács feladata olyan továbbképzések biztosítása a tantestület számára, amelyek során mindenki el tudja sajátítani azokat a módszereket, amelyek eredményesek a sajátos nevelési igényű diákok tanítása során. Meg kell keresni azokat a továbbképzési lehetőségeket, amelyek ingyenesek, vagy ingyenessé tehetők például pályázatok útján és biztosítják a pedagógiai megújulást. A pályázatírásban aktívan részt kell vennie a tagintézmény pedagógusainak. Az ingyenes továbbképzésre jó példa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett továbbképzéseken való részvétel. Iskolánkból 28 pedagógus sajátította el a konfliktuskezelés új módszereit, a mediációs és resztoratív technikákat. Jelentős változás lesz 2013 szeptemberétől a duális képzés bevezetése a kereskedelmi és vendéglátó tagozaton. Az újfajta szakképzésre való áttérés átrendezi az óraszámokat. Ez 12

13 elsősorban a közismereti területen dolgozó pedagógusokat fogja hátrányosan érinteni. Az óraszámok csökkenése kihat a foglalkoztatási lehetőségekre. A munkaközösségek számát Tatabánya Megyei Jogú Város Képviselőtestülete a 11/2011. számú közgyűlési határozatával drasztikusan csökkentette. A tanári létszám alapján a tagintézményben a korábbi 13 munkaközösség helyett csak 3 működik 2011 szeptemberétől. A tavalyi tanévben kialakult struktúra szerint ez a három munkaközösség: a közismereti, szakmai és gyakorlati. Mivel nem várható el egyetlen munkaközösség-vezetőtől sem, hogy ismerje az irányítása alá tartozó valamennyi tantárgy követelményrendszerét, ezért munkájukat a volt szaktárgyi munkaközösség-vezetők segítik. A kialakult jó együttműködést, gyakorlatot a kis és nagy munkaközösség-vezetők között folytatni kell. Ez a hatékony együttműködés alapja is. Szorgalmazom a munkaközösségeken belüli bemutatóórák tartását, ezzel is jobban megismerve egymás alkalmazott módszereit. Kiemelten fontos feladat a tanulásban sikertelen, kudarcot kudarcra halmozó diákok motiválása, felzárkóztatása. Fontos az egyértelmű, világos követelmények megfogalmazása és elfogadtatása. A frontális osztálymunka helyett törekedni kell a csoportmunka, a differenciálás, az egyéni foglalkoztatás és felzárkóztatás megvalósítására. Az osztályfőnökök és szaktanárok segítségével a tavalyi tanévben már elindult egyfajta mentor-program egy-egy osztályban. Az adott tárgyból eredményes, jó képességekkel rendelkező tanuló segíti társát vagy társait a tanulásban. A korrepetálás és a mentorprogram együttesen segítse a bukások számának csökkentését. Erre már jó példákat találhatunk a tagintézményben. A tanév feladata, hogy egyre több osztályban megvalósuljon ez az együttműködés az osztályfőnökök vezetésével a diákok között. Törekedni kell az interaktív eszközök kiemelt alkalmazására a pedagógusok oktató-nevelő munkája során. Ezen eszközök felhasználása elősegítheti a tanulók motiválását, érdeklődésének felkeltését, a tananyag hatékony elsajátíttatását. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az interaktív eszközök nem helyettesítik a pedagógust, hanem kiegészítik munkáját és színesebbé, izgalmasabbá, a diákok világához közelebb állóvá teszik a tanórát! Emellett persze törekedni kell a kompetenciaalapú oktatásra is, amely a tantestület minden tagjának kiemelt feladata. Tagintézményünkben nagy szükség lenne iskolai pszichológusra is. Amennyiben az anyagi lehetőségek biztosítanák, támogatnám a tantestület azon pedagógusait, akik ez irányú végzettség megszerzéséért szívesen továbbtanulnának. 13

14 A felzárkóztatás mellett nem szabad megfeledkezni a tehetséggondozásról sem. A tehetséges, szorgalmas diákok képviseljék iskolánkat a különböző közismereti, szakmai versenyeken. Fontosnak tartom a hiányzások (igazolt és igazolatlan) számának csökkentését, a tanulólétszám megőrzését. Napjaink kiemelkedő feladata, hogy megismertessük a tagintézményben folyó oktató-nevelő munkával, a szakmai képzési lehetőségekkel Komárom-Esztergom megye általános iskolás korosztályát és szüleiket. Pályaválasztási szülőértekezletek, pályaválasztási kiállításon való részvétel, nyílt napok tartása, a média adta lehetőségek hatékony felhasználása (24 Óra, helyi televízió, Kemma.hu) mind ezt a célt kell, hogy szolgálja. A tagintézmény hivatalos honlapja mellett nagyon hatékony a 11. B osztályos tanulók által működtetett facebookos honlapunk. Tevékenységüket továbbra is támogatom, hisz munkájuk révén felgyorsult az információ-áramlás a diákok között. Terveim között szerepelt iskolánk volt diákjairól digitális évkönyv készítése. Ezt a célomat nem sikerült valóra váltanom, de bízom az évkönyv elkészítésében. Tudom, hogy ez nagy munka, de hiszem, hogy megéri a befektetett energiát. A közösségi oldalak (facebook, iwiw) korában igenis van igény arra, hogy összegyűjtsük minden korábbi diákunkat, akik így könnyebben tudnak majd egymással is kapcsolatot teremteni hiszen lehet, emlékeznek egymásra, de a nevet már sajnos régen elfelejtették. Emellett biztos vagyok benne, jelenlegi diákjaink számára is sok tanulsággal szolgálhat egy ilyen digitális évkönyv, mert megmutathatja, milyen sokra vitte a ranglétrán sok volt tanítványunk. További célom a tagintézmény dolgozóinak közösségét (tanárok és technikai személyzet, a portástól a takarítókon át a gondnokig) ábrázoló tablót szeretnék kitenni az iskolában, mely segítségével a diákok, szülők, vendégek egyből megismerhetik a Keri minden közalkalmazottját s érzik, egy közösség dolgozik itt értük, gyermekeikért. Érettségi elnökként több megyei középiskolában is találkoztam már ilyen tablókkal, melyek számomra az adott iskolák családias hangulatát tükrözték, éppen ezért szeretném ezt meghonosítani iskolánkban is. A fiatalok számára vonzóvá kell tenni a szakképzést. Egyrészt minél többen jöjjenek a szakiskolába szakmát tanulni, másrészt fontos cél, hogy az iskolánkban érettségi vizsgát tett fiatalok tanulmányaikat nálunk folytassák és szerezzenek szakképzettséget. Itt fontos feladat hárul az osztályfőnökök és a szakmai tanárok tájékoztató munkájára. Szívesen fogadjuk a más középiskolában érettségi vizsgát tett diákokat is az iskolánkban folyó szakmai képzéseinkre. 14

15 Nem pedagógus dolgozók Iskolánkban fontos szerepet töltenek be a technikai dolgozók, ők biztosítják az oktató-nevelő munka zavartalanságát, azt, hogy a pedagógusoknak valóban csak az oktatással kelljen foglalkozniuk. Az iskola tisztasága, karbantartása mindig kiemelt feladat volt, a HACCP miatt a takarító személyzet különösen fontos, hogy megmaradjon. Kifejezetten jó érzés, hogy az iskolai kollektíván belül jó viszony, munkakapcsolat alakult ki pedagógusok és nem pedagógusok között, illetve a diákok is elismerik és megbecsülik a technikai személyzet munkáját. Nélkülözhetetlen munkát végeznek a karbantartók, takarítók. Utóbbiak feladata ugyanis nem csak abból áll, hogy reggel tiszta osztálytermek várják a diákokat, majd délután az utolsó tanuló hazamenetele után ismét tisztává varázsolják az iskolát munkájuk nem napszakhoz kötött, hiszen folyamatosan kell dolgozniuk. A legtöbb esetben ugyanis a tanítási órák alatt is takarítaniuk kell. Ha el akarjuk kerülni, hogy egy esős, vagy havas napon nyakig járjunk a koszban, akkor már az első becsengetést követően muszáj felmosniuk azt a latyakot, amit több száz diák akaratlanul is behord az épületbe. Emellett a takarító és karbantartó személyzet állása igenis bizalmi pozíció, hiszen kulcsuk van az iskola minden terméhez, így például a tanárihoz, az igazgatói vagy éppen a gazdasági irodához is. Az iskola környékének rendben tartása, a parkosítás, a rengeteg ablak tisztítása is mind-mind tervszerűen zajlik. Az, hogy az iskola ilyen jó állapotban van, a technikai személyzet munkájának köszönhető Tárgyi feltételek Az iskola épületének karbantartása folyamatos munkavégzést igényel. Az első emeleten már jól záró műanyag ablakok kerültek behelyezésre. A korszerűsítés és hőmegtakarítás jegyében folyamatosan, lehetőleg pályázati források felkutatásával és felhasználásával fokozatosan meg kell valósítani a többi, a második emeleten lévő ablak cseréjét is. Addig, amíg erre nem kerül sor, fontos feladat a meglévő nyílászárók karbantartása és évenkénti festése. Eddig anyagi források hiányában nem sikerült megvalósítani egy új tornacsarnok építését. A 2011/2012-es tanév során Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tatabányai Sport Club iskolánk bevonásával pályázatot nyújtott be egy sportcsarnok építésére. (TAO) Sajnos, a pályázat nem nyert. 15

16 Bízom abban, hogy belátható időn belül mégis realizálódhat egy új, a XXI. század minden kihívásának megfelelő tornacsarnok építése. Jelenlegi tornatermünk ugyanis kis alapterülete miatt nem alkalmas arra, hogy két osztály egyszerre használja. Az új csarnok építésével megoldódna az az évek óta fennálló probléma, hogy rossz idő esetén az aulába kényszerül egy osztály és testnevelője. Mivel az aula nem erre a célra épült, ezért ez külön felelősséget ró a testnevelés szakos pedagógusra. Az új tornacsarnok megépülésével a testnevelés órák végre biztonságos és méltó környezetbe kerülhetnének. Fontos az öltözők, előkészítők, szociális helyiségek, tankonyhák tisztasági festése Oktatókabinetek Amennyiben rendelkezésre állnak források, meg kell valósítani a Gál lakótelepen lévő oktatókabinetben az ajtó szigetelését, a festés-mázolást és amennyiben lehetőség nyílik rá, az ajtó-és ablakcserét, amivel hosszú távon az iskola jelentős fűtési rezsiköltséget tudna megtakarítani. Tatán a Bacsó Béla úton levő oktatókabinet külső-belső festését is meg kell oldani, illetve a fűtéskorszerűsítés és energia-megtakarítás jegyében a tető szigetelését is meg kellene újítani. Az Aradi vértanúk terén található oktatókabinet jelenleg megfelel az elvárásoknak, ugyanis egy sajnálatos betörést követően az ottani ajtó le lett cserélve egy jól záródó, szigetelő, biztonsági ajtóra. Folyamatos feladat mind az iskolában, mind az oktatókabinetekben a technikai korszerűsítés szinten tartása és lehetőségekhez mért fejlesztése. Az iskola a rászoruló diákoknak biztosítani tudja a tanuláshoz szükséges tankönyveket, ami nagy lehetőség a rossz anyagi körülmények közül érkező tanulók (és ezzel együtt családjaik) számára. Pályázatok útján a könyvtár állományának fejlesztését is kiemelten fontos teendőként kezelem Étkezési lehetőségek Az iskola bevételek szempontjából is meghatározó a saját működtetésű büfé, amelynek folyamatosan bővül a kínálata. A tapasztalatok azt mutatják, a diákok előszeretettel vásárolnak az iskolai büfében. Az így befolyó bevételek egy részét árubeszerzésre lehet fordítani (így önfenntartóvá vált), a másik részét pedig szeretném visszaforgatni a cukrászgyakorlatok költségeinek részbeni fedezésére. Így a szűkös anyagi keretet ki lehetne egészíteni, így több forrás jutna az oktatás ezen részére. Éppen ezért a továbbiakban is szeretném fenntartani a büfé jelenlegi rendszerét. 16

17 Különleges helyzetben van az iskola a konyhája miatt. Kevés oktatási intézmény mondhatja el ugyanis magáról, hogy nem külső beszállítótól vásárolja az ebédet, hanem saját konyhájában, saját alkalmazottjai készítik el. Duplán különleges lehetőség az iskolában a tanétterem. Egyrészt azért, mert a klasszikus menza-ebéd helyett a diákok itt valós éttermi helyzetben fogyaszthatják el ebédjüket, amelyet a gyakorlatukat teljesítő társaik szolgálnak fel nekik. Az iskola az utóbbi években újította fel az éttermet. Az utcáról betérő idegen elsőre nem is gondolná, hogy a megszépült környezet egy iskolai menzát takar. A tanétterem másik nagy lehetőségét pedig előbb szintén érintettem: a vendéglátós diákok itt éles helyzetben gyakorolhatják a felszolgálás rejtelmeit. A konyha két menüt készít mindenki előre eldöntheti, hogy A vagy B menüt eszik. Ez az ebédelők számára lehetővé teszi, hogy az ízlésvilága számára jobban megfelelő menüt válassza. Továbbra is fontos feladatomnak tartom a diákjaink körében az iskolai étkeztetés népszerűsítését, hiszen ezzel három célt is elérhetünk. Nem az iskola környéki gyorséttermekben ebédelnek, hanem kiegyensúlyozott, tápanyagban gazdag ételhez jutnak, a vendéglátós diákjaink is folyamatosan gyakorolhatnak, míg harmadrészt, nem elhanyagolható szempont, az iskolai konyha is folyamatosan rentábilisan működtethető. Az iskolai étkeztetés pedig egyáltalán nem tartozik a drága kategóriába főleg, ha összehasonlítjuk mind az ár és mennyiség, mind az ár és tápanyagérték arány szempontjából a tanulók által jelenleg megvásárolt gyorséttermi menüsorokkal. Fontos tehát, hogy rászoktassuk a diákokat az iskolai étkezésre, mert olcsó és egészséges! 3.3. Keri Alapítvány Még igazgatóként tűztem ki célul alapítvány létrehozását. Ebben a tanévben a szülői választmány és az iskolaszék tagjai a szeptemberi ülésen együttesen határoztak a Keri diákjaiért alapítvány létrehozásáról. Az alapítvány céljai: A tornacsarnok építése Az iskola diákjainak érdekét szolgáló pályázatokhoz önrész biztosítása A kiemelkedő tevékenységet (tanulmányi, közösségi) végző tanulók támogatása Az iskola amatőr művészeti csoportjainak támogatása Kulturális és egyéb más rendezvények, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása A diáknapi rendezvények ösztönzése, támogatása Tanulmányutak, táborok támogatása 17

18 Az oktató-nevelő munkát segítő tárgyi eszközök beszerzése A tanulók külföldi tanulmányútjainak támogatása Olyan tehetséges tanulók támogatása, akik anyagi helyzetük miatt nem vehetnének részt külföldi tanulmányutakon (költségeik 50%-át az alapítvány fizeti) A szakmai képzéssel kapcsolatos külföldi rendezvényeken való részvétel költségeihez hozzájárulás A cserekapcsolatok költségeihez: külföldi és hazai szállás, étkezés, utaztatás díjához való hozzájárulás A különböző versenyek (szakmai, közismereti) költségeihez hozzájárulás Két év elteltével az alapítvány fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át, amellyel növelni lehet a célok megvalósítására fordítható összeget Az oktatás-nevelés eredményességét elősegítő tevékenységek A hagyományos iskolai ünnepségek megtartása - tanévnyitó és záró ünnepély - szalagavató - ballagás - adventi és karácsonyi ünnepség - Mazsolaavató, diáknap - október 6-i megemlékezés, közreműködés a városi ünnepségen - nemzeti ünnepeink (március 15. és október 23.) méltó megünneplése - megemlékezés a kommunista diktatúrák (február 25.) és a holocaust (április 16.) áldozatairól - további rendezvények, programok, versenyek o szakkörök, sportkörök o szakmai kirándulások, szállodalátogatások szervezése o külkapcsolati est o szaktárgyi versenyek o AIDS-ellenes prevenciós vetélkedő o Bányászhagyományok ápolása vetélkedő o 16 órás kosár o Keri Galéria kiállításai 18

19 o szülők-nevelők jótékonysági bálja o külső megrendelők számára rendezvények lebonyolítása Aktív részvétel a tagintézmények által szervezett közös programokon A megkezdett fejlesztések folytatása A tavalyi tanév során a ma már 11. B osztály egy aktív csoportja létre hozta a Keri Híradót. A diákok megörökítették az iskolai élet (versenyek, kiállítások, stb.) eseményeit, amelyekről rövid híradásokban tájékoztatták a tanulóifjúságot. Ezek a felvételek, fényképek felkerültek az iskola facebookos oldalára is. Az oldal látogatottsága azt igazolja, hogy a diákok körében nagyon népszerű a tájékoztatás ezen formája.. A csoport működéséhez osztályfőnökük hatékony támogatást nyújtott. Bízom abban, hogy a tanév során a többi osztályok tanulói is bekapcsolódnak a csoport munkájába. A diákokat támogatom és tevékenységükhöz igyekszem hathatós segítséget nyújtani. Jó együttműködés alakult ki a Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. A végzős osztályaink többségének a szalagavatós táncokat a Thália táncpedagógusai tanították, ill. tanítják be. Ez olyan szempontból is szerencsés, hogy a kulturált tánctanulás lehetősége is adott a KPVDSZ tükrös tánctermében. Emellett nem elhanyagolható szempont, bár az osztályok szabadon döntenek, kitől tanulnak táncolni, mindenképpen legális, adó- és munkajogilag is tiszta keretek között történik a szalagavatós tánctanítás. A mindennapos testnevelés bevezetésével a 9. évfolyam minden diákja heti egy órában táncoktatáson vesz részt. A foglalkozásokat a Thália táncpedagógusai tartják. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a január 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében kötelező lesz 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az önkéntesség jegyében tanulóinknak lehetősége van a szomszédos KPVDSZ-ben működő nyugdíjas klubok munkájába történő bekapcsolódásra. Segíthetnek a rászoruló, egyedül élő nyugdíjasoknak, például betegségük esetén a bevásárlásban, kutyasétáltatásban. Hetente így egy-két alkalmat együtt tölthetnek velük a diákok, akik így megismerhetik az idősek világát. Napjainkban jelentkező egyik legfőbb probléma ugyanis az elmagányosodás, a korosztályok közötti kapcsolatok számottevő hiánya. A közös rendezvényekben továbbra is együttműködünk a KPVDSZ-szel (október 6., Kós Károly emléktábla megkoszorúzása). 19

20 4. VEZETŐI PROGRAM 4.1. Tagintézmény-vezetőként feladataim és céljaim - az igazgatótanács munkájában való hatékony részvétel - a tagintézmény érdekeinek aktív képviselete - az iskolánk arculatának megőrzése, megerősítése - jó kapcsolat fenntartása a tagintézmények, a kamara, a gyakorlati munkahelyek és a szülők között - az általános iskolai korosztályok körében a tagintézményünk iránti érdeklődés fenntartása és erősítése - a törvényes, jogszerű működés biztosítása - a változó törvények, jogszabályok megismerése és megismertetése a kollégákkal - a belső ellenőrzés hatékony működtetése - a szakképzés területén az iskolánk maradjon továbbra is újító és rugalmas a változások befogadására - a kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom szakemberigényének kielégítése - a tagintézmény értékeinek, hagyományainak megőrzése - iskolánk kapcsolatrendszerének megőrzése, erősítése, bővítése - a diákok környezettudatos magatartásának erősítése - az iskolaépület felújításához szükséges források felkutatása és kiaknázása - aktív részvétel a pályázatírási tevékenységben - a reklám-marketing tevékenység növelésével a tagintézmény közismertségének fokozása - az elért eredmények megőrzése, erősítése - diákközpontúság - az iskola versenyképességének megőrzése - hatékony, kiegyensúlyozott együttműködés biztosítása az iskolavezetés és a közalkalmazotti közösség minden dolgozója között - az iskola minden dolgozója törekedjen a maga szakterületén a minőségi, magas színvonalú, igényes munkavégzésre - a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Pedagógus Szakszervezettel jó együttműködés, ezáltal az érdekképviselet biztosítása a tagintézményben - hatékony együttműködés az iskolai Diákönkormányzattal - prevenciós tevékenység erősítése 20

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Pályázat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állásának betöltésére 2012.november 2. Készítette: dr. Rubi Ferenc megbízott igazgató Westsik Vilmos Élelmiszeripar

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Mindszenti Általános Iskola Intézményvezetői munkakör betöltésére

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben