Tartalom. Köszöntő. øtinfo január 1. Köszöntõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. január 1. Köszöntõ"

Átírás

1 Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Mit várunk az új esztendőtől? Mit hoz számunkra 2012? A GYEMSZI-ETI-ben már körvonalazódnak az idei év legfontosabb teendői az egészségügyi szakképzések, továbbképzések területén is január 1-jén hatályba lépett az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. Ezen jogszabályi változásból adódóan a GYEMSZI feladatköre jelentősen bővült. A fenti rendelet alapján az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartását a GYEMSZI végzi. Bővebb tájékoztatást az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó továbbképzési rendszer változásairól az Aktuális hírek c. rovatban olvashatnak. Hosszú évek kihagyása után az øtinfo rovatai között ismételten helyet kap a szakképzés. Új rovattal indítjuk az idei évet, amivel segítséget kívánunk nyújtani az egészségügyi szakdolgozók mellett az egészségügyi szakképzés további szereplőinek is pedagógusoknak, oktatóknak, gyakorlatvezetőknek, oktatásszervezőknek és munkáltatóknak. A szakképzés területén jelentkező változások és a szakképzést érintő jogszabályi változások bemutatásával, valamint a szakképzés-fejlesztés eredményeivel, módszertani-, szervezési praktikumokkal szeretnénk hozzájárulni munkájuk eredményességéhez. Lapunkban ismét találkozhatnak a migráció kérdéskörével. Jelenlegi rovatunk egy, a migráció témaköréhez tartozó fogalomtárral próbál segítséget nyújtani az e témában érdekelt olvasók számára. Számos helyzet, körülmény nehezítheti a bevándorlók eredményes beilleszkedését, ezért intézetünk nemcsak bevándorlókat segítő projektjeivel, hanem valamennyi dolgozónak szóló rovatával kívánja segíteni a közös munkát, tanulást és tanítást. Továbbra se hagyják figyelmen kívül környezetvédelemről szóló rovatunkat, hiszen környezeti egészség nélkül nincs se társadalmi, se egyéni egészségünk, valamint éljenek a pályázatok adta lehetőségekkel. Egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjainak nyilvántartása a GYEMSZI-ben 2 Az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó továbbképzési rendszer változásairól 3 Demonstrációs eszközök bérlési lehetősége! 5 Új alapokon a szakképzés 6 Könyvajánló 9 A gyógyszerrendelésre és kiváltásra vonatkozó szabályozásváltozások 10 Egészségügyi és természet gyógyászati alapmodul képzések és vizsgák 11 Lehet-e ma is aktuális egy több, mint kétezer éves módszer? 12 Alapfogalmak a migráció témaköréhez 1. rész 14 Az elhízott betegek sürgősségi képalkotó vizsgálata: kihívások és megoldások IV. rész 16 Takarékoskodj zölden! 18 Short Walk Cuts Chocolate Consumption in Half 19 Pályázatok 20 Reméljük, ezúttal is hasznos és tanulságos cikkeket találnak lapunkban, amelyhez kellemes időtöltést kívánunk minden kedves Olvasónak! Az øtinfo szerkesztősége øtinfo január 1

2 Aktuális hírek Egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjainak nyilvántartása a GYEMSZI-ben Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy megjelent és január 1-jén hatályba lépett az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. Ezen jogszabályi változásból adódóan a GYEMSZI feladatköre jelentősen bővült. A fenti rendelet alapján az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartását a GYEMSZI végzi. A GYEMSZI az egészségügyi szakdolgozóknak (továbbképzésre kötelezetteknek) az egyes továbbképzési formákban szerzett pontjait folyamatosan nyilvántartja, és az adott szakmacsoportok szerinti szakképesítések tekintetében megőrzi. A nyilvántartás három fő részre tagolható: január 1-jétől a továbbképzés szervezői a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül öszszesített kimutatást készítenek a továbbképzésen részt vettekről, feltüntetve a jogszabályban meghatározott adatokat és az összesítést elektronikus úton megküldik a GYEMSZI-nek (a természetes személyre vonatkozó azonosító adatokat, a továbbképzés szervezőjének, valamint a továbbképzési programnak az adatait.) Ehhez a szervezők részére szükséges űrlap és tájékoztatás megtalálható a GYEMSZI ETI honlapján (http:// A jelentések összesítését követen a GYEMSZI a teljesített továbbképzésekről folyamatosan, de legalább havonta egy alkalommal elektronikus úton értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet. A másik, és nagyobb kihívást jelentő nyilvántartás az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartása. A rendeletben foglaltaknak megfelelően január 1-jétől az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok személyalapú nyilvántartását a GYEMSZI végzi. A GYEMSZI a továbbképzésre kötelezetteknek az egyes továbbképzési formákban szerzett pontjait folyamatosan gyűjti, nyilvántartást vezet róla és az adott szakmacsoport (szakmacsoportok) szerinti szakképesítés (szakképesítések) tekintetében a teljesített továbbképzésekről folyamatosan, de legalább havonta egy alkalommal elektronikus úton értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet. A Gyakorlati pontok igazolása c. nyomtatvány (régen M adatlap ), valamint az Összesítő a munkáltatói jelentéshez c. nyomtatványok honlapunkról letölthetőek. A kitöltött dokumentumokat a mellékletekkel együtt kérjük hiteles aláírással, pecséttel ellátva megküldeni a következő címre: GYEMSZI ETI Főigazgatóság Továbbképzési és Szervezési Főosztály, 1444 Budapest, Pf.: 270. FONTOS információ, hogy a működési nyilvántartási kérelmeket továbbra is az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani. (Postai úton a 1245 Budapest, Pf.: 980). Erről bővebb információ található a honlapon. A harmadik nyilvántartás a kötelező szakmacsoportos továbbképzések és a szabadon választható minősített elméleti továbbképzési tanfolyamok nyilvántartásba vételét jelentik. A GYEMSZI a továbbképzéseket nyilvántartásba veszi, a nyilvántartási számról értesíti a továbbképzés szervezőjét és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt. A hivatal számára egyéb kiegészítő adatokat is szolgáltat a továbbképzésről. A GYEMSZI a nyilvántartásba vett továbbképzéseket honlapján közzé teszi. Mindezekhez készül egy informatikai fejlesztés SZAFTEX néven, amely a jövőben biztosítja egyrészt a szakdolgozók számára, hogy egy virtuális térben állandó monitorizálás mellett nyomon követhetik a továbbképzési pontjaiknak alakulását a ciklus teljes ideje alatt. Másrészt a program segíti a szakdolgozók továbbképzési rendszerének működését, láthatóvá teszi a kötelező és a szabadon választható továbbképzési ponttal rendelkező programokat. A meghirdetett továbbképzésekre ezen a felületen jelentkezni lehet, a jelentkezését a szervező fogadja, értesítést küldhet számára. Ebben a virtuális térben lesznek nyilvántartva a továbbképzési programok is, összességében olyan interakciók jönnek létre, amelyre más módon nincs lehetőség. dr. Pappné Vig Ágnes, mb. főosztályvezető Továbbképzési és Szervezési Főosztály, GYEMSZI ETI 2 øtinfo január

3 Az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó továbbképzési rendszer változásairól Tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat, hogy megjelent és január 1-jén hatályba lépett az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. Ezzel hatályát vesztette az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet. Az új jogszabály életbe lépése jelentős változásokat hozott. Változtak az elméleti továbbképzések formái, változtak a továbbképzési ciklus alatt teljesítendő pontszámok, módosult az elméleti továbbképzési kötelezettség teljesítése, és egy új szervezeti struktúrába került a továbbképzési pontok nyilvántartási rendszere. A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező szakmacsoportos elméleti, b) szabadon választható elméleti, és c) gyakorlati továbbképzési formákban kell részt vennie. Aktuális hírek A szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie, ez változást jelent az eddigi összpontszámot tekintve. Új elem a kötelező szakmacsoportos továbbképzés, melyről azt kell tudnunk, hogy a továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak szakmacsoportonként legalább 30 pontot kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell megszereznie. Ugyanaz a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam több, különböző szakmacsoport számára is érvényes lehet. A kötelező szakmacsoportos továbbképzés a fent említett rendelet melléklete szerinti munkakörökhöz és közös tevékenységekhez kialakított szakmacsoportokhoz rendelve, központilag meghatározott, kiemelt témakörök alapján megszervezett, tudásszint felméréssel záruló távoktatási, vagy személyes felkészítés formában szervezhető továbbképzés. Ha egy szakdolgozó azonos szakmacsoportba tartozó több szakképesítéssel is rendelkezik, akkor adott szakképesítés vonatkozásában elvégzett kötelező szakmacsoportos továbbképzés az azonos szakmacsoportba tartozó más szakképesítése tekintetében is elismerésre kerül. Ha több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkezik a szakember, és az adott szakmákat önállóan gyakorolja, akkor a számára kötelező szakmacsoportos továbbképzést valamennyi önállóan gyakorolt szakmára vonatkozóan teljesítenie kell. A kötelező szakmacsoportos továbbképzésekhez az egészségügyért felelős miniszter a Szakmai Kollégium, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI), valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK) javaslatára legalább ötévenként meghatározza a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmát, és azt az általa vezetett minisztérium honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi. A továbbképzési tartalmakat a miniszter első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül teszi közzé. A kötelező szakmacsoportos továbbképzés időtartama legalább 15 óra, amelyre vonatkozóan a részvétellel és a tudásszint-felmérő teszt sikeres teljesítésével megszerezhető 30 elméleti továbbképzési pont. A kötelező szakmacsoportos továbbképzés minden esetben magába foglalja a reanimációra vonatkozó továbbképzési elemet. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés államilag finanszírozott, amelyre vonatkozó költségvetési támogatás a továbbképzés szervezésére jogosult intézmények részére utólag kerül biztosításra. A kötelező továbbképzés szervezői számára fontos előírás, hogy a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben anyagi támogatást nem fogadhat el, gyógyszert, vagy gyógyászati segédeszközt gyártó, illetve forgalmazó gazdálkodó szervezettől, valamint reklám, vagy üzleti érdeket szolgáló programelemet a kötelező továbbképzési program nem tartalmazhat. A kötelező szakmacsoportos továbbképzések szervezése meghatározott szempontok szerint történhet a jövőben. A felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezők kötelező szakmacsoportos továbbképzésének szervezésére kizárólag a felsőoktatási intézmények orvos- és egészségtudományi karai jogosultak. A nem főiskolai végzettségű egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos továbbképzését szervezhetik a felsőoktatási intézmények orvos- vagy egészségtudományi karai, a GYEMSZI, és az akkreditáció útján jogosultságot szerzett intézmények. Pályázati úton jogosultságot szerzett intézmények lehetnek egészségügyi intézmények, valamint iskolarendszerű egészségügyi szakképzést folytató intéz- øtinfo január 3

4 Aktuális hírek mények azokban a szakmacsoportokban, amelyekben képzést is szerveznek. A szervezési jog elnyerése pályázati úton történik. A kötelező szakmacsoportos továbbképzés szervezési jogára irányuló kérelmet az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (ESZTT) Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottsága (ESZTB) részére évente két alkalommal lehet benyújtani. Minden évben március 31-ig és október 30-ig. A szervezésre való jogosultság a szervezési jog odaítéléséről a Bizottság javaslatára a miniszter évente két alkalommal dönt, minden év május 31-ig és december 31-ig. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia a továbbképzés szervezési jogának megszerzése céljából benyújtandó kérelemnek, és felsorolja továbbá a mellékelni szükséges dokumentumokat is. A pályázatok elbírálását követően a kötelező szakmacsoportos továbbképzés szervezésére jogosult intézmények névsorát a miniszter a minisztérium honlapján és a GYEMSZI a honlapján közzéteszi. A jogosultság meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 évre szól. Az eddigiekben ismert és alkalmazott továbbképzési formák mostantól a szabadon választható elméleti továbbképzések sorába tartozik. Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül: a) minősített elméleti továbbképzési tanfolyam, b) munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés, c) szakmai célú tanulmányút, d) az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység, és e) az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása. A szabadon választható elméleti továbbképzések minősítését az ESZTT az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság (ESZTB) útján, felkért szakértők közreműködésével végzi. A szabadon választható elméleti továbbképzési formákat, a minősítés során adható pontokat a vonatkozó rendelet 2. sz. melléklete részletesen tartalmazza. A minősítéshez szükséges űrlapok és kitöltési útmutatók a GYEMSZI ETI Főigazgatóság honlapján elérhetőek, a programok ESZTB elé történő terjesztésére a lehetőség már adott. Az említett dokumentumok letölthetőek a Továbbképzések, ESZTB menüponton belül a oldalról. Fontos, hogy szabadon választható elméleti továbbképzést bármely gazdálkodó szervezet továbbra is szervezhet. A továbbképzések minősítési rendszeréről, a benyújtás és elbírálás folyamatáról a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk. A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak továbbra is legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál eltölteni a szakképesítése szerinti szakmacsoportnak megfelelő munkakörben. Változott a gyakorlati idő pontértéke, egy év gyakorlati idő értéke az új rendeletben foglaltak alapján 20 pont. A gyakorlat időtartamát a foglalkoztató ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. A munkáltató lehet a foglalkoztatástól függően a kérelmező jelenlegi vagy korábbi munkáltatója is. A továbbképzési pontok számításánál egy évnél rövidebb gyakorlati idő is figyelembe vehető, amennyiben a szakdolgozó igazolja, hogy legalább két egymást követő hónapon át hazai vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál, a szakképesítése szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben végzett egészségügyi tevékenységet. Az így teljesített gyakorlati idő pontértéke kéthavonként 3 pont. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a pontszám a teljes munkaidőhöz mérten, időarányosan kerül beszámításra. Aki a továbbképzési időszak alatt a szükséges 60 gyakorlati pontot nem szerezte meg, a gyakorlati részt pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont. A felügyeletet ellátó személy e tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult azzal a megkötéssel, hogy továbbképzés felügyeletéért legfeljebb két fő jogosult a meghatározott elméleti továbbképzési pontra. Új elem a továbbképzési rendeletben, hogy egy továbbképzési időszakból a következő időszakba átvihető elméleti továbbképzési pont. Ezen pontok száma legfeljebb 25 pont lehet, amelyet a szakdolgozó a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett. A következő továbbképzési időszakba átvitt pontszám szabadon választható elméleti továbbképzési pontként kerül jóváírásra. Fontos információ ehhez, hogy ezt csak a rendelet hatálybalépését követően megkezdődött továbbképzési időszakok lejártakor lehet első alkalommal alkalmazni. A fenti sorokban igyekeztünk összefoglalni az új továbbképzési rendszerből adódó legfontosabb változásokat és azonosságokat, a teljesség igénye nélkül. A következő lapszámunkban folytatjuk. dr. Pappné Vig Ágnes, mb. főosztályvezető Továbbképzési és Szervezési Főosztály, GYEMSZI ETI 4 øtinfo január

5 Beszámoló Demonstrációs eszközök bérlési lehetősége! Teremtse meg Ön is az ideális empirikus tanulási környezetet! Tájékoztatjuk, hogy Intézetünkben továbbra is lehetőséget nyújtunk az egészségügyi szakképzésekhez, illetve az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseihez demonstrációs eszközök bérlésére. Ezen szolgáltatást akkreditált továbbképzések, illetve OKJ-s képzések szervezői számára ajánljuk. A szakmai képzések minden esetben rendkívül eszköz- és anyagigényesek. Fontos felismerni, hogy a tanulási folyamat eredményessége jelentős mértékben függ a szubjektív tényezőktől. Így tehát a hatékony tanulás folyamatában azonosan fontos elem az élmény, a tapasztaltak elemzésén alapuló reflexió, a feldolgozott élmény összevetése és összeillesztése az egyén korábbi ismereteivel, és a megszerzett tudás gyakorlati kipróbálása. A saját élményű demonstrációs termi gyakorlatok nagymértékben segítik a tanulókat a gya- Intravénás gyakorlókar korlati készségek elsajátításában a képzés folyamán. Ezeknek az elméletigényes gyakorlatok szervezésének egyik alapfeltétele, hogy a képzőintézet felmérje erőforrásait és biztosítsa tanulói számára azokat az eszközöket és anyagokat, melyek az adott készségek elsajátíttatását lehetővé teszik. Intézetünk a különböző egészségügyi képzések/ továbbképzések tárgyi feltételeinek teljes körű biztosításához AMBU intubátor kíván segítséget nyújtani a képzés, illetve továbbképzés szervezői számára a demontrációs eszközök bérbeadásával. Olvasóink a decemberi számban már kaphattak ízelítőt bérelhető demonstrációs eszközeinkből, most újabb képekkel szeretnénk felhívni a figyelmüket az eszközök igénybevételének lehetőségére. tájékozódhat az igénybe vehető demonstrációs eszközök listájáról és a bérlés feltételeiről. Bővebb információért kérjük, hogy forduljon munkatársunkhoz. Elérhetősége: Szőllősi Rita Edina tel.: 06-1/ , György Annamária, Szőllősi Rita Edina Szakképzés Fejlesztési Főosztály, GYEMSZI ETI Ambu Man AIRWAY MANAGEMENT TRAINER Amennyiben sikerült felkeltenünk az érdeklődését, honlapunkon (www.eti.hu) bővebben Infant intubációs modell Intubációs tréner øtinfo január 5

6 Szakképzés Köszöntő Tisztelt Szakképzésben Érintett Kollégák! Hosszú évek kihagyása után az øtinfo rovatai között ismételten helyet kap a szakképzés. A folyóirat, hagyományaihoz híven, igyekszik széles palettán bemutatni az egészségügyi szolgáltatók szereplőit, eseményeit, eredményeit. Nem hiányozhat ebből a sorból a szakképzés sem, hiszen a szakképzett humán-erőforrás utánpótlás biztosítása az ágazat jelenének és jövőjének alapkérdése. A szakképzés területén jelentkező változások nagyságrendje az évi és a közötti változásokhoz hasonlítható, azaz teljes rendszerszintű átalakulást jelent. Ebben az átalakulási folyamatban kívánunk az egészségügyi szakképzés szereplőinek pedagógusoknak, oktatóknak, gyakorlatvezetőknek, oktatásszervezőknek, és munkáltatóknak gyakorlatias információkkal segítséget nyújtani munkájuk hatékonyabbá tételéhez. Reményeink szerint a szakképzésben résztvevők számára is tudunk majd nyújtani olyan ismereteket, információkat, olyan segédanyagot, ami a tanulást, a szakmai vizsgára való felkészülést segíti. Ebben a rovatban találkozhatnak a szakképzést érintő jogszabályi változások bemutatásával, a szakképzés fejlesztés eredményeivel, módszertani-, szervezési praktikumokkal. Terveink szerint a szakértők, vizsgaelnökök és szaktanácsadók számára is itt biztosítunk majd lehetőséget az egészségügyi szakképzés jobbítási szándékára vonatkozó megnyilatkozásra. Szeretnénk, ha ez a rovat interaktív lenne, ezért a szerkesztőségbe beküldött kérdéseiket, észrevételeiket körbejárva a lap hasábjain adunk választ a felvetett kérdésekre, ezzel is hozzájárulva az igényekre alapozott tájékoztatáshoz. A szakképzéssel kapcsolatos (módszertani, szervezési, igazgatási) kérdéseiket, észrevételeiket a szerkesztőség címére küldhetik. A régi kék øtinfo hagyományaiból szeretnénk feléleszteni a jó gyakorlat bemutatásának lehetőségét is. Így ismételten lehetőséget kínálunk bevált oktatási módszerek, gyakorlatvezetések, vizsgaszervezések, igazgatási-menedzsment gyakorlatok bemutatására, amellyel a gyakorló szakemberek hozzá tudnak járulni egymás munkájának jobbá tételéhez, s nem utolsó sorban az egészségügyi szakképzés fejlődéséhez. Ezzel a lehetőséggel a pedagógus továbbképzések, tájékoztatók alkalmával sokak által megfogalmazott kérésnek is szeretnénk eleget tenni. Ez a rovat attól lesz használható ha Önnel, Kedves Olvasó közösen szerkesztjük! Kérjük, legyen társunk a rovat szerkesztésében; várjuk véleményét, kérdéseit, észrevételeit! Kovács Tünde és György Annamária, rovatvezetők Új alapokon a szakképzés január 1-jén hatályba lépett az új szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről), melyet felmenő rendszerben kell alkalmazni a szakképzésben érintetteknek, tehát az e törvény hatályba lépését megelőzően indult képzéseket a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény szabályai szerint kell befejezni. A törvényalkotók alapvető célja volt a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint a hatékonyan működő, egyszerűsített szakképzés biztosítása. A törvény egyebek mellett rögzíti, hogy az állam ingyenesen biztosítja az első, általa is elismert iskolai rendszerű szakképzés elvégzését, valamint előírja az egyenlő bánásmód követelményét, mely a szakképzés teljes folyamatában érvényesítendő. A törvény alapvetően hét fő témakörben teremt szabályozást: általános rendelkezések a törvény hatálya és a szakképzés intézményrendszere a szakképzés dokumentumai a szakmai vizsgáztatás az iskolai rendszerű szakképzés a szakképzés irányítási és együttműködési rendszere a szakképzés finanszírozása és információs rendszere Változás tapasztalható a szakképzés intézményrendszereiben is. Általános lesz a hároméves szakiskolai képzés, valamint rögzítésre került a szakközépiskolák átalakuló funkciója. A szakiskolai képzésbe alapfokú is- 6 øtinfo január

7 Szakképzés kolai végzettséggel, vagy a Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni. A szakiskolai végzettséget szerző tanuló átvehető a szakközépiskola tizedik évfolyamára, ha kéri. A szakiskolai képzésben továbbra is a szakképző iskolában kell megszervezni a kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati képzést. A szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamán a közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik, így szakmai érettségi is szerezhető. A szakmai érettségi egyúttal az ágazathoz tartozó munkakör betöltésére képesít, ami nem számít első szakképesítésnek a finanszírozás szempontjából. A szakmai érettségit szerzett tanulót a szakközépiskola felkészíti legalább egy az ágazathoz tartozó szakképesítésre, így a tizenharmadik évfolyamon komplex szakmai vizsgára történő felkészítés folyik. Amennyiben érettségi vizsgával rendelkező tanuló jelentkezik szakközépiskolába, érettségihez kötött szakképesítés megszerzése céljából ebben az esetben a szakképzési évfolyamok száma kettő lesz, így a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a tizenharmadik-tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon történik. Az előzetes tanulmányok beszámíthatóságára továbbra is lehetőség van, melynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz. A szakképzési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a szakiskola és szakközépiskola térségi integrált szakképző központ (TISZK) keretein belül működik. Szintén a szakképzési intézmények közé tartozik az állami felnőttképzési intézmény és az iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény is. Az egységes és korszerűbb szakképzés érdekében kötelező jelleggel alkalmazandó kerettantervek kerülnek kiadásra. A szakképzési kerettantervek a szakmai és vizsgakövetelmények alapján kerülnek kidolgozásra, a szakiskolai képzésben szakképesítésenként, a szakközépiskolában pedig ágazatonként jelennek meg rendeletben, valamint a felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben is alkalmazandó. A szakképzési kerettantervek tartalmazzák: a szakképesítés követelményeinek átadásának menetét, tartalmát szakmai tantárgyak rendszerét, témaköreik tartalmát az adott szakmai tárgy a szakmai elméleti, vagy gyakorlati képzés része tantárgyi követelmények évfolyamonkénti megoszlását követelmények elsajátításához a rendelkezésre álló időkeretet a szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását a szakmai elméleti és gyakorlati képzés arányait tantárgyi megfeleltetéseket az egyes tantárgyak oktatásának tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt végzettségen túl további végzettséget is előírhat A szakképzési kerettanterv biztosítja, hogy a szakiskolákban évfolyamonként a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre, a szakközépiskolában a kilenc-tízedik évfolyamon Az állam ingyenesen biztosítja az első, általa is elismert iskolai rendszerű szakképzés elvégzését ez hetven százalék, a tizenegy-tizenkettedik évfolyamon pedig hatvan százalékot jelent. A szakmai vizsga területén is találunk új szemléletet. Bevezetésre került a komplex szakmai vizsga fogalma, mely alapján a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt szakmai követelményeknek a szakképzési kerettanterv szerinti elsajátítását egységes eljárás keretében történő mérés esetén adható ki a szakképesítést igazoló bizonyítvány. Nem változott viszont a szakmai vizsgára bocsájtás feltétele, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsgára bocsájtás feltétele, a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt modulzáró vizsga eredményes letétele, az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak egyenértékűek lesznek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. A komplex szakmai vizsga hatósági ellenőrzését a területileg illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal, szakmai ellenőrzését a szakképesítésért felelős miniszter végzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a vizsgatevékenységekre, a vizsgarészekre, a vizsganapokra és a teljes vizsgára egyaránt. A szakmai vizsgáztatás területén erősödik az állami szerepvállalás, a vizsgabizottságok függetlenek lesznek a vizsgáztató intézménytől. A szakmai vizsga- øtinfo január 7

8 Szakképzés bizottság négy tagból áll és az elnök mellett legalább egy tagnak szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie, egy tag pedig a képzést folytató intézmény által javasolt, képzésben részt vett oktató. A szakképzés ellenőrzési rendszere három színtéren valósul meg: hatósági, törvényességi és szakmai ellenőrzés. Az iskolai rendszerű szakképzésben az ellenőrzés a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint, az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés ellenőrzése pedig a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak alapján folyik. Változás tapasztalható a szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakat oktatókkal szembeni követelményekben. A szakképző iskolákban közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy óraadóként pedagógus végzettséggel, vagy szakoktatói végzettséggel rendel kező oktatót kell alkalmazni a gyakorlati oktatásra. Szakmai elméleti tárgy oktatására ugyanezen kritériumokkal felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember is foglalkoztatható határozott időtartamra, amennyiben nem megoldható a munkakör betöltése pedagógus végzettséggel rendelkező szakemberrel. A határozott idő tartam legfeljebb öt évig szól, amennyiben a szakember nem vállalja a pedagógus végzettség megszer zését. Lehetőség nyílik azonban bekapcsolód ni a pe dagógus-életpálya előmeneteli és illetményrendszerébe. Amennyiben az oktató nem rendelkezik pedagógus végzettséggel, szakoktatói végzettséggel vagy legalább két éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal, a szakképző iskola által kijelölt szakmai mentor fogja munkáját segíteni és értékelni. A mentorok feladatai a szakképző iskola pedagógiai programjaiban kerülnek szabályozásra. A gyakorlati képzést folytató szervezetnél az oktatókra vonatkozó kritériumok; a szakirányú szakképesítés, legalább ötéves szakmai gyakorlat, mestervizsga (azon esetekben ahol kiadásra kerültek a mestervizsga követelményi), büntetlen előélet, foglalkoztatástól való eltiltás hatálya nem érinti az oktatót. Továbbfejlesztették a felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseket is. Az esti oktatás szerint szervezett felnőttoktatásban a jelenléti oktatás gyakorlati óraszáma a nappali képzésben meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka, az elméleti óraszám tíz százaléka, levelező képzési formában a jelenléti oktatás gyakorlati óraszáma a nappali képzésben meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka. Módosítás történt a tanulószerződés rendszerében, az új szabályozásban tanulószerződés esetén a szakmai vizsgára felkészítés gyakorlati részének felelőse a gazdálkodó, nem az iskola. Tanulószerződés kötésére kizárólag azon helyek jogosultak, melyek a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában szerepelnek. A nyilvántartásba történő felvételi eljárást a 45. szabályozza. A felnőttoktatásban a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében folyó szakképzés kivételével tanulószerződés nem köthető. A szakképzés információs rendszere is szabályozás alá került, a pályaorientáció, pályakövetés és a nyilvántartott/kezelt adatok vonatkozásában. Az iskolai rendszerű oktatásban legalább egyszer személyre szabott életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatást kell nyújtani. Az e törvényben meghatározott szakképzési feladatok megvalósítása elkezdődött, a határidőket az átmeneti rendelkezés is szabályozza. A törvény honlapunkon is olvasható (www.etiped.hu/szakképzési dokumentumok). György Annamária, GYEMSZI ETI Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Állandó kiállítások Képek a gyógyítás múltjából Az orvostudomány és a gyógyszerészet története az ókortól a 20. századig. Arany Sas Patikamúzeum A reneszánsz és a barokk gyógyszerészet Cím: H-1013 Budapest I., Apród utca 1-3. Telefon: 06-1/ , 06-1/ , Fax: 06-1/ Web: hu Cím: H-1011 Budapest I., Tárnok u. 18. Telefon: 06-1/ Web: hu Címlapfotó: Öblítőfecskendő, 19. sz. második fele. A címlapfotó a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum tulajdona. Köszönet érte! 8 øtinfo január

9 Könyvajánló Könyvajánló Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban e-learning tananyag Intézetünkben 2010-ben nagyszabású fejlesztési projekt zajlott le, melynek elsődleges célja az e-learning tananyagok készítése volt. Ezen fejlesztés eredményeként 18-féle e-learning tananyag készült el. A most bemutatásra kerülő Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban című e- learning tananyag egészségügyi szakemberek számára készült, mely illeszkedik a moduláris, kompetencia alapú szakképzés főbb fejezeteihez. Az e-learning tananyag az ápolási asszisztensek képzését segíteni szándékozó segédlet. A tananyag a kommunikáció alapjaival foglalkozik, segítséget kíván nyújtani a témához kapcsolódó lényeges alapfogalmak megismeréséhez. A tananyag az elméleti ismereteken túl saját élményű gyakorlatokkal támogatja segítő foglalkozású szakemberek segítségével a kommunikációs készségek fejlesztését, melyhez helyzetgyakorlatok szükségesek. A helyzetgyakorlatok alkalmasak a hiteles, meggyőző, segítő és önérvényesítő kommunikáció megismerésére, mely a betegellátás színvonalát emeli, az emberi kapcsolatokat javítja. A tananyagban kiemelésre kerültek azok a fogalmak, melyek nélkülözhetetlenek a téma feldolgozása során, az irodalomjegyzékben megadott könyvekből pedig az érdeklődésnek megfelelően további ismeretekkel, gyakorlatokkal egészíthető ki az olvasott tananyag. A tananyag főként a súlypontok meghatározását szolgálja, mintegy törzsanyagként segítséget nyújtva az egészségügyi szakemberek oktatásához. Az e-learning tananyag 2 részből épül fel A kommunikáció alapjai A tananyagrész elsajátításával a hallgató megismerheti a kommunikáció alapjait, a kommunikációs alapfogalmakat, a kommunikáció fajtáit, különbséget tud majd tenni a verbális és a nem szóbeli közlés között, megismeri a kommunikációs folyamatok jellemzőit és a különböző kommunikációs stratégiákat, mint például a határozott önérvényesítés, konfliktuskezelés, a meghallgatás szabályai, énvédő technikák, védekező mechanizmusok, elhárító mechanizmusok, coping stratégiák. Szakmai kommunikáció A tananyagrész elsajátítása után a hallgató ismerni fogja az etikai, az egészségügyi etikai fogalmakat, az adatkezelés szabályait, az információközlés, kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeinek használatát. Tisztában lesz tudásának folyamatos fejlesztési formáival, az önéletrajz készítésének szabályaival, valamint a szaknyelv alkalmazásának alapjaival. Az e-learnig tananyag a könnyebb elsajátítás érdekében több tanulást segítő elemmel került kiegészítésre: Piros színnel kiemelésre kerületek a tananyag kulcsmomentumai. Ezekre érdemes jobban odafigyelni és akár többször is elolvasni őket. Kiegészítő információk a mélyebb rálátást segítő ismereteket jelöli, az olvasó az itt fellelhető információkkal sokkal könnyebben megértheti az elsajátítandó ismereteket. Tippek, gondolkodtató feladatok/kérdések ahol a felhasználó ilyen jelzést lát, ott bizony érdemes egy kicsit hosszabban elidőznie. Esetleírások, gyakorlati tudás itt a gyakorlati tapasztalatból fakadó esetleírásokat találhatjuk. Gyakorlatok amelyekkel ellenőrizhetők az eddig megszerzett ismeretek vagy begyakorolhatjuk azokat. Az e-learninges tanulás során különféle tanulást segítő eszközök is a hallgatók rendelkezésére állnak: Az oktatók által megtartott órák prezentációi; Az elektronikus tananyag, melynek segítségével önállóan elsajátíthatja a szükséges ismereteket; A tananyagban szereplő tanulást segítő kérdések és feladatok; A tananyaghoz kapcsolódó tesztek, önellenőrző kérdések; A tananyagban használt alapfogalmak külön fogalomtárban találhatók; Fórumok, csevegőszobák és , hogy minél könnyebben és szorosabban felvehesse a kapcsolatot a tutorral vagy tanulótársaival. A most bemutatásra kerülő e-learning tananyag kereskedelmi forgalomban nem kapható, csak a GYEMSZI ETI képzéseire beiratkozott hallgatók számára érhető el a oldalon keresztül. Gombai Zsuzsanna, GYEMSZI ETI øtinfo január 9

10 Pár szóban A gyógyszerrendelésre és kiváltásra vonatkozó szabályozásváltozások A gyógyszerrendelést, kiváltást érintő március 1-jétől hatályba lépő változások a sajtóban megjelent téves értelmezése miatt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága szükségesnek tartja az alábbiak tisztázását: A gyógyszerrendelésre és kiváltásra vonatkozó szabályozásváltozások mind a betegek biztonságát javító, a kedvezőbb árú gyógyszerek használatát biztosító, valamint a takarékosságot elősegítő rendszer kiépítését célozzák. A gyógyszerek rendelését és kiadását, valamint a kiadott gyógyszerek után elszámolható társadalombiztosítási összeget két miniszteri rendelet szabályozza. A vények elszámolásának szabályai (1/2003 ESZCSM rendelet) nem változtak. A gyógyszerek rendelésére és kiadására vonatkozó szakmai szabályok (44/2004 ESZCSM rendelet) pedig három ponton hoznak változást 2012-ben. 1. Az orvos alapesetben egy vényen, egyszeri kiváltásra, ugyanúgy, mint eddig is legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget írhat fel. Természetesen a rendelet az alapesettől eltérő gyógyszerfelírás szabályairól is rendelkezik. Ebben lényegi változás azonban nem történt, hiszen a megfelelő indokoltság esetén az orvos eddig is és a jövőben is rendelhet 1 hónapnál nagyobb mennyiséget is. 2. Ha az orvos az egy havi adagnál nagyobb menynyiségű gyógyszert rendel a krónikus állapotú betegének, akkor az új szabály szerint ezt például 3 hónapra 3 db vényen írja fel, és a gyógyszerek csak az orvos által jelölt időpontban, havonta válthatók ki. Így a betegnek az eddigiekhez hasonlóan csak 3 havonta kell gyógyszerfelírás miatt felkeresnie az orvosát, de a gyógyszertárban nem válthat ki egyszerre nagyobb mennyiséget, csak egy hónapra elegendő adagot, az orvos által előírt ütemezés szerint. Ettől 7 nappal hamarabbi gyógyszerkiváltás megengedhető. Ezen rendelkezések március 1-jétől lépnek életbe, addigra az orvosok vényíró szoftvereit is felkészítik a kiválthatósági időpontok kötelező megjelenítésére. A változás azért szükséges, hogy ha a három hónapos időközben a beteg terápiás átállítására van szükség (pl. mellékhatás miatt), akkor sem neki, sem a társadalombiztosításnak nem jelent pazarlást a feleslegessé vált, már kiváltott gyógyszer. 3. Ha az orvos orálisan (szájon át) alkalmazott gyógyszerből 30 napot meghaladó mennyiséget rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogy az mely időpontig (időtartamig) elegendő, a gyógyszerész az orvos által megadott adagolás figyelembevételével megállapított 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet adja ki. Azonban ha az orvos a vényen és a beteg dokumentációjában jelöli, hogy mely időtartamig látta el a beteget, akkor a 30 napot meghaladó mennyiség is kiadható. E szerint, ha 50 darabos kiszerelésű tabletta szerepel a vényen és az orvos nem jelölte az alapesettől való eltérést, azaz a napi 1x1 adagolású gyógyszer 50 napra elegendő, akkor a gyógyszertárban, ha ebből a gyógyszerből 20 darabos a legkisebb kiszerelés, akkor azt adják ki. Ha az orvos mint ahogy eddig is szükséges volt jelöli, hogy a beteget 50 napra látta el, akkor kiadható az 50 darabos készítmény. Nincs változás abban a kivételes betegellátási érdek esetén fennálló lehetőségben sem, hogy az orvos egy vényen akár 1 évre (12 hónapra) elegendő gyógyszermennyiséget rendeljen. A rendelet a gyógyszerrendelés és gyógyszerkiadás általános szabályait tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezések a gyógyszerek támogatásától függetlenül érvényesek és alkalmazandóak. A gyógyszerrendelés és kiváltás szabályozásának változásai a betegek gyógyszerköltségeinek csökkentését és a betegbiztonság javítását célozzák. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségügyért Felelős Államtitkárság FELHÍVÁS øtinfo Olvasói elégedettségmérés Az øtinfo szerkesztőbizottsága ebben az évben is felmérést végez Olvasói között. Kérjük, legyenek segítségünkre, hiszen az Önök véleménye és jobbító szándéka, nagyban hozzá járul ahhoz, hogy a GYEMSZI ETI információs lapját a 2012-es évben is hasznos tartalommal és aktualitással megtöltve adjuk ki! januártól a kérdőívet megtalálják honlapunkon (www.eti.hu>etinfo). Az øtinfo szerkesztőbizottsága 10 øtinfo január

11 Természetgyógyászati szakmacsoport Egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul képzések és vizsgák Egészségügyi alapmodul A 40/1997.(III. 15.) Kormányrendelet értelmében a természetgyógyászati tevékenység olyan egészségügyi tevékenység, amely a tudományosan megalapozott gyógyítást egészíti ki. A rendelet szerint e tevékenységet csak azon személy végezheti, aki az adott tevékenység végzésére jogosító tanfolyamot elvégzi, és eredményes szakmai vizsgát tesz. A 11/1997. (V.28.) NM rendelet szabályozza a természetgyógyászati tevékenység gyakorlását, többek között a szakmai és vizsgakövetelményeket. A fentiekben hivatkozott rendeleteknek megfelelően az egyes szakterületek szakmai vizsgáira az azokat kötelezően megelőző egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul tanfolyamának és vizsgájának sikeres teljesítése után lehet jelentkezni. Intézetünk akkreditált felnőttképzési intézetként államilag elismert természetgyógyászati képzésekkel is várja az érdeklődőket. A GYEMSZI ETI-ben ezek az alapmodulok internetes illetve papíralapú távoktatásban sajátíthatóak el. Intézetünk jelen pillanatban az összes államilag elismert természetgyógyász szakon szervez vizsgát, saját képzésünk reflexológus, fitoterapeuta és alternatív mozgás- és masszázsterapeuta szakon van. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPMODUL A képzésnek két formája lehetséges: papíralapú és internet alapú távoktatás. A tanulókkal minden esetben felnőttképzési szerződést kötünk. 1. Iskolarendszeren kívüli papíralapú távoktatás Ebben az esetben a kitöltött képzésre jelentkezési lapot a szakfelelős nevére kell eljuttatni. Tananyag főbb témakörei: anatómiai alapismeretek élettani alapismeretek kórtani alapismeretek klinikai alapismeretek elsősegélynyújtási alapismeretek A képzés ajánlott időtartama: 30 hét elméleti, és 8 óra gyakorlati részből áll. A papír alapú saját jegyzetet a nyitókonzultáción adjuk át tanulóinknak: Egészségügyi alapismeretek a természetgyógyászati szakképzés moduljának távoktatásához címmel. Szerzők: Mendrey Lászlóné, Mezőcsáti Melinda Szerkesztette: Marosán Miklósné A képzésben részt vevő tanuló teljesítményének értékelése: Köztesvizsga részei: 2 db írásbeli vizsga; 1 db gyakorlati vizsga Írásbeli vizsga témakörei: Általános anatómiai és kórtani alapismeretek, A mozgás szervrendszere, A keringés szervrendszere, Nyelvcsont Pajzsmirigy Vena cava sup. Aorta Hörgők Máj Epehólyag Patkóbél Hasnyálmirigy Felszálló vastagbél Vakbél Féregnyúlvány Petefészek Petevezeték Méh Az emberi test frontális metszete Gége Légcső Mellhártya Szív Szívburok Rekesz Lép Gyomor Bélfodor artéria Bélfodor véna Leszálló vastagbél Szigmabél Végbél Húgyhólyag A légzés szervrendszere, Az emésztés szervrendszere, A kiválasztás szervrendszere, A szaporodás szervrendszere, A neuroendokrin rendszer, Az idegrendszer, Az érzékszervek Gyakorlati vizsga témaköre: Elsősegélynyújtási alapismeretek, melyeknek költségét a képzési díj tartalmazza. Sikertelen vizsga esetén a javító vizsgá(k)ért külön eljárási díjat kell fizetni, amely költsége jelenleg: Ft/vizsga. A képzés sikeres befejezéséről saját részre Igazolást, illetve az írásbeli vizsgára jelentkezéshez csatolandó Adatlap -ot kap a tanuló. A képzési díj jelenleg Ft, melynek befizetése átutalással történik. 2. Iskolarendszeren kívüli, internet alapú távoktatás (E-EÜM) A tanulók között ez a népszerűbb, mivel nem kell jelen lenni, továbbá a saját ütemében tanulhat. øtinfo január 11

12 Természetgyógyászati szakmacsoport A tananyag 11 modulból áll. I-V. modulnál az ajánlott felkészülési idő: 12 hét Tutori konzultáció: en keresztül történik Lezáráshoz szükséges: 80 pontos feladatlap megírása: ben jelez a tanuló az oktatásszervezőnek, hogy felkészült az adott tananyagrészből, majd csatolt file-ként megkapja a feladatlapot, amelyet 24 órán belül, kitöltve a tutorának tovább kell küldenie. VI X. modulnál ajánlott felkészülési idő: 13 hét Tutori konzultáció: -en keresztül történik Lezáráshoz szükséges: 80 pontos feladatlap megírása: ben jelez a tanuló az oktatásszervezőnek, hogy felkészült az adott tananyagrészből, majd csatolt file-ként megkapja a feladatlapot, amelyet 24 órán belül, kitöltve a tutorának tovább kell küldenie. XI. modul Elsősegélynyújtás A GYEMSZI ETI által meghirdetett időpontban évente 4 alkalommal, a modulvizsgákat megelőzően a szakfelelős szervezi. A tananyagból gyakorlati köztesvizsga kötelező. A gyakorlati vizsga a tutorok általi felkészítésből és a vizsgából áll. Ennek az időpontjáról a tanulók ben kapnak értesítést az oktatászervezőtől. A sikeres gyakorlati vizsga teljesítése után a tanuló befejezte a képzést. A végzett tanuló saját részre Igazolást, illetve az írásbeli vizsgára jelentkezéshez csatolandó Adatlap -ot kap. Az internet alapú képzésünkben tanulmányait a képzési díj befizetése után azonnal megkezdheti. A képzési díj befizetésére a jelentkezéstől számított 30 nap áll rendelkezésére, utána jelentkezését töröljük. A képzési díj átutalással történik (jelenleg Ft). Amint az átutalás igazolásának fénymásolatát a szakfelelős megkapja, azonnal aktiváljuk a képzésben, így bekerül a tanulók sorába, hozzáfér a tananyaghoz. A természetgyógyászati vizsgaszabályzat alapján, az egészségügyi modulvizsga alól felmentés adható abban az esetben, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Alapnyilvántartásában szerepel. Mester Tamás Gáborné, oktatásszervező GYEMSZI ETI Lehet-e ma is aktuális egy több, mint kétezer éves módszer? Néhány gondolat a csikungról Valószínűleg kevesen tagadnák legyenek akár a hivatalos medicina, akár az alternatív/komplementer gyógymódok hívei, hogy a rendszeres mozgás az egészség egyik alappillére. Mire gondol azonban az átlagember, amikor testmozgásról hall? Valószínűleg két dologra: a fizikai munkára vagy a sportolásra. Szigorúan az egészségre gyakorolt hatás felől nézve azonban mindkettőnek lehetnek nem elhanyagolható hátrányai is. A sportban ilyen lehet a győzelem kényszere vagy a vereségtől való félelem okozta stressz, vagy a szélsőséges fizikai terhelés, a sérülések veszélye, a kétkezi munkában a monotonitás, a kényszertartások okozta deformációk, a munka jellegéből adódó egyéb egészségkárosító tényezők (zaj, vibráció stb.) hogy csak néhányat említsünk. Úgy tűnik azonban, van egy harmadik út is, amelyet a régi keleti kultúrák kínálnak: az olyan módszerek, amelyek az ember egész lényét próbálják összhangba hozni saját magával és a környező világgal. Ezek egyike a csikung. Története az időszámítás előtti időkre nyúlik viszsza. A legkorábbi írásos feljegyzéseket a Zhuangzi nevű taoista gyűjteményben találták, amelyek keletkezését az i.e. IV-II. századra teszik. A rendszer neve ekkor még Daojin (Tao Yin) volt. A csikung (más írásmóddal qigong vagy chi kung) elnevezés a Tang di- Életmódtábor a Gerecse lábánál fekvő Tarján nevű településen 12 øtinfo január

13 Természetgyógyászati szakmacsoport nasztia idején ( ) jelent meg először és csak az 1910-es évektől vált széles körben használatossá. A szó jelentése: csi = energia, kung = munkálkodni, tréningezni, vagyis a csikung az emberi testben működő energia irányításának művészete. Hátterében a hagyományos kínai orvoslásnak az az alapfeltevése áll, hogy az egészség kulcsa a csi (energia) szabad áramlásának biztosítása. Ha ez az áramlás valamilyen oknál fogva akadályokba ütközik, akkor a csi bizonyos testtájakon pangani kezd, máshol hiányállapotok alakulnak ki, és alapvetően ezek az energia eloszlási zavarok rejlenek minden kórkép, betegség, panasz hátterében. Milyen eszközökkel éri el célját a csikung? 1. A test szabályozása. Magába foglalja a helyes testtartást (amely gyakorlattól függően lehet álló, ülő, fekvő) és mozdulatokat (amelyek gyakran a természetben megjelenő mozgásokat mímelik), a feszülés és ellazulás megfelelő alkalmazását, a súlyponttal és az egyensúllyal való játékot, valamint a testhez való figyelmes, derűs viszonyulást. 2. A lélegzet szabályozása. A csi szó eredeti jelentése lélegzet, fuvallat, ami azt sejtteti, hogy a tradicionális felfogás szerint a levegő bevitel egyben energia bevitel is, vagyis a légzéssel nem csak oxigént viszünk a szervezetbe, hanem rákapcsolódunk a világban mindenütt jelenlevő energiamezőre is. Régi tapaztalat, hogy a légzéssel befolyásolni tudjuk testtartásukat, izotónusunkat, érzelmi és tudati állapotunkat és természetesen energetikai szintünket is (a hagyományos felfogást modern természettudományos kutatások is igazolják). 3. A tudat szabályozása. Legfőbb jellemzője a koncentráltság és a figyelem befelé irányítása. A kínaiak ugráló majomnak nevezik a hétköznapi tudatállapotunkra jellemző csapongó, szétszórt elmeműködést, a cél a gyakorlás során nem is lehet más, mint a tudat összerendezése, az ugráló majom megszelidítése. A tudattal való munkálkodás a gyakorlatban jelentheti a figyelem különböző pontokra, testrészekre irányítását, a figyelem bizonyos pályákon való mozgatását, vagy akár imaginációs képek létrehozását. Az 1950-es évektől kezdődően Kínában, majd a világ más országaiban is elkezdődött a csikung hatásainak tudományos igényű vizsgálata. Hagyományosan a csikung gyakorlásával a test-lélek komplexum egészére kívántak hatni, az utóbbi évtizedekben azonban számos olyan gyakorlatot is kifejlesztettek, amelyekkel célzott terépiás hatás érhető el. E kutatásokról ma már terjedelmes szakirodalom áll rendelkezésre. E rövid ismertető után próbáljunk meg válaszolni a címben feltett kérdésre? Lehet-e aktuális ma is egy ezredéves módszer? A válasz határozott igen. Ha egy a természetgyógyászathoz hasonló gondolkodásmódot valló rokon szakma, az egészségpszichológia Csikung gyakorlatok az életmódtáborban szemüvegén át tekintünk a csikungra, akkor azt láthatjuk, hogy a már említett általános egészségvédő és célzott gyógyító hatásokon túl a stressz kezelésében bővíti az aktív megküzdési stratégiák repertoárját életmód-modellt, gyakorlati egészségfejlesztési lehetőségeket kínál az önismerethez vezető egyik lehetséges útnak tekinthető. Kicsit személyesebben szólva: gondoljuk csak el, hétköznapjaink során mikor vagyuk olyan kegyelmi állapotban, amikor testünk, légzésünk, tudatunk egy A test, a lélegzet és a tudat szabályozása húron pendül, amikor Ekhart Tolle szavaival belakjuk a testünket és érezzük benne az élet áramlását. Márpedig a csikung célja ennek az állapotnak a létrehozása. Csikung gyakorlatok tanulhatók a GYEMSZI ETI által szervezett életmód táborokban, alternatív mozgás és masszázsterápia (AMM) tanfolyamokon vagy személyesen e cikk szerzőjénél. Sárai Gábor, szakértő øtinfo január 13

14 Migráció Kedves Olvasó! Az emberek vándorlásán (migrációján) belül az elvándorlás mellett kevés szót kap a bevándorlás. Ha kis mértékben is, de az egészségügyben tanulók és dolgozók között vannak, akik Magyarországon kívánnak letelepedni, dolgozni. Számos helyzet, körülmény nehezítheti a bevándorlók eredményes beilleszkedését, ezért Intézetünk nemcsak bevándorlókat segítő projektjeivel, hanem valamennyi dolgozónak szóló új rovattal kívánja segíteni a közös munkát, tanulást és tanítást. Csomai Lóránt, SIMIGRA projektmenedzser Alapfogalmak a migráció témaköréhez 1. rész Miért fontos, hogy mindent pontosan a nevén nevezzünk? Az øtinfo novemberi és decemberi számában már ismerkedhettek az olvasók a migráció témakörével, a bevándorlók magyarországi életével. A továbbiakban a migrációval kapcsolatos fogalmakat kívánjuk ismertetni, hogy segítsük és könnyítsük a témával és a SIMIGRA projekttel kapcsolatos publikációk megértését. Fontos szempont továbbá, hogy a pontatlan szóhasználat a tapasztalat szerint nagyban erősítheti a migrációhoz vagy a menekültügyhöz kapcsolódó negatív előítéleteket. Az alábbiakban röviden, ABC sorrendben bemutatjuk a migrációhoz kapcsolódó kifejezések pontos, ugyanakkor közérthető tartalmát, felhívva a figyelmet az esetleges értelmezési nehézségekre és feltűntetve a fogalmak angol fordítását is, amennyiben nem specifikus magyar jogi kifejezésről van szó. A fogalomgyűjtemény a Magyar Helsinki Bizottság (www.helsinki.hu) Külföldiek Magyarországon c. kiadványának felhasználásával készült. Asszimiláció (Assimilation) Asszimilációnak nevezzük egy kisebbség (jelen esetben a migráns külföldiek) olyan beolvadását a többségi társadalomba, amely során elveszti saját eredeti kultúráját és önazonosságát (vö. integráció). Az asszimiláció lehet önkéntes és kikényszerített is, általában elsősorban a nyelv elvesztésével jár, amit a kulturális szokások visszaszorulása, majd a kisebbségi identitás elvesztése követ. Állampolgárság (Citizenship, Nationality) Az állampolgárság egy komplex jogi, kulturális, gazdasági és politikai kötődés egy állam és egy személy között. A migráns külföldiek szinte soha nem rendelkeznek a jogok olyan széles körével, mint egy állampolgár, így az integráció egyik végső fokának az állampolgárság megszerzését tekintjük. A magyar állampolgárság megszerzésének számos szigorú feltétele van, és az általános szabály szerint legalább 8 évnyi magyarországi tartózkodás után lehet folyamodni érte. Ennél rövidebb tartózkodás után folyamodhatnak magyar állampolgárságért például a Magyarországon születettek, a magyar állampolgárok külföldi házastársai és az elismert menekültek. A legtöbb esetben a letelepedési engedély megszerzése előtti évek nem számítanak bele ebbe az időtartamba, így a várakozási idő a valóságban gyakran hosszabb. Befogadott A magyar jog befogadottnak nevezi azt a nemzetközi védelemre szoruló külföldit, akit nem lehet hazájába visszaküldeni, mert ott üldözés, kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy halálbüntetés áldozata lenne, de mégsem jogosult sem menekült, sem oltalmazott státuszra. A befogadott státuszt egy évre adják (utána hosszabbítható) és magában foglalja a munkavállalás lehetőségét, azonban csak előzetesen megszerzendő munkavállalási engedéllyel. A befogadottak részére a magyar állam nem ad magyar úti okmányt (akkor sem, ha semmilyen úti okmánnyal nem rendelkeznek). Bevándorló (Immigrant) A magyar jog nem ismeri a bevándorló fogalmát (a korábbi bevándorolt kategóriát a letelepedett váltotta fel), tehát a szónak jogi jelentése nincs. Hétköznapi értelemben a bevándorló szót olyan migránsokra használjuk, akik már hosszabb ideje tartózkodnak Magyarországon (ehhez gyakran társul a sikeres integráció képzete is). Az esetenként előforduló illegális bevándorló kifejezés ezért pontatlan és lehetőleg kerülendő. Családegyesítés (Family reunification) A család a társadalom egyik legfontosabb alapegysége, ezért a családi együttéléshez való jog a nemzetközi és a magyar jog által is elismert alapvető emberi jog. A család egységének helyreállítása a tapasztalatok szerint nagyban elősegíti a sikeres társadalmi beilleszkedést. Magyarországon is lehetősége van az itt élő külföldieknek Magyarországra hozni közvetlen hozzátartozóikat, amennyiben rendelkeznek a szükséges eszközökkel a család megélhetésének, lakhatásának és egészségbiztosításának fedezésére. Dublini eljárás (Dublin procedure) A menedékjogi eljárás a legtöbb EU-tagállamban az úgy nevezett dublini eljárással kezdődik, amely az ezt 14 øtinfo január

15 Migráció előíró Dublin II. uniós rendeletről kapta a nevét. A dublini rendszer lényege, hogy az Európai Unióban mindig csak egy tagállam vizsgáljon meg egy menedékkérelmet, így el lehessen kerülni a menedékkérelmek többszöri ismételt benyújtását különböző tagállamokban, amelyek így mindig újra és újra le kellene, hogy folytassák a teljes eljárást. A dublini eljárás azt hivatott megállapítani (például ujjlenyomat segítségével), hogy melyik ország felelős az adott kérelmező esetében (ez általában az a tagállam, ahova az illető először belépett). Harmadik ország (Third country) Az Európai Unió szóhasználatában minden nem EUtagállam úgynevezett harmadik ország. A magyar jog harmadik ország állampolgárának tekinti a nem uniós, továbbá nem norvég, izlandi, lichtensteini vagy svájci állampolgárokat. Honosítás (Naturalisation) Honosításnak nevezzük az állampolgárság megadását. A honosítás feltételeit minden állam saját maga szabályozza, azonban e területen is egyre több nemzetközi egyezményben foglalt kötelezettség jelent meg az elmúlt évtizedekben (mint például a hátrányos megkülönböztetés tilalma vagy a hontalanság megelőzésének és csökkentésének kötelezettsége). A magyar honosítási feltételek európai összehasonlításban szigorúnak számítanak, az eljárás pedig nemzetközi mércével szinte egyedülálló abban a tekintetben, hogy az elutasító döntést az eljáró hatóság nem köteles indokolni és semmilyen jogorvoslati lehetőség nincs az ilyen döntésekkel szemben. A magyar jogalkotó 2010-ben létrehozta az úgynevezett egyszerűsített honosítás lehetőségét. Ez a honosítás számos szokásos feltételét (lakhatás, megélhetés igazolása, magyarországi lakóhely, stb.) kiiktatva teszi lehetővé a magyar állampolgárság gyors megszerzését azon külföldi állampolgárok számára, akik magyar felmenőkkel rendelkeznek és beszélnek magyarul. Illegális migráns (Illegal migrant) A magyar jog nem ismeri ezt a fogalmat. Hétköznapi szóhasználatban általában Magyarországon jogszerűtlenül tartózkodó külföldit értünk alatta. Az illegális szó használata a menekült vagy a bevándorló jelzőjeként helytelen és kerülendő, hiszen ők jogosultak a magyarországi tartózkodásra. Integráció (Integration) A negatív jelentéstartalmú asszimilációval szemben az integráció a bevándorlók vagy menekültek befogadó társadalomba való beilleszkedésének egy olyan formája, amely nem jár a saját kultúrájuk, önazonosságuk feladásával. Az integráció egyrészt egy jogi folyamat, melynek során a bevándorló vagy menekült a befogadó társadalom egyenrangú tagjává válik, a többségéhez hasonló jogokat szerez és képessé válik saját ügyei vitelére. Az integráció ugyanakkor egy gazdasági folyamat is, melynek köszönhetően az érintett külföldi lehetőségeihez mérten képessé válik az önellátásra és a befogadó ország gazdasági életéhez való hozzájárulásra. Nem feledkezhetünk meg az integráció szocio-kulturális vonatkozásáról sem: a folyamat magában foglalja a sokrétű társadalmi kapcsolatrendszer kiépülését a bevándorló vagy menekült és a többségi társadalom között. A kulturális aspektus magában foglalja a befogadó közeg nyelvének elsajátítását, illetve az eredeti kultúra és önazonosság megőrzése mellett a befogadó társadalom normáinak és szokásainak megismerését és elfogadását. Letelepedés, letelepedési engedély (Permanent/Long-term residence) Letelepedésre az a külföldi jogosult, aki minimum 3 éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik és megfelel a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek (megélhetéssel, lakhatással és egészségbiztosítással rendelkezik például). Az úgynevezett nemzeti letelepedési engedély mellett az uniós szabályozáson alapuló EK letelepedési engedély is szerezhető, melyhez azonban legalább 5 év életvitelszerű magyarországi tartózkodás szükséges, viszont több jogot biztosít. A letelepedett státusz tükrözi a külföldi erősödő kötődését az országhoz, több jogosultságot biztosít és ezt a státuszt a hatóságok, már nem vizsgálják felül olyan rendszerességgel, mint a sima tartózkodási engedélyeket. Gyulai Gábor, Magyar Helsinki Bizottság: Külföldiek Magyarországon, Felhívás Külföldön szakképesítést, diplomát szerzett egészségügyi dolgozók részére! Intézetünk a SIMIGRA projekt keretén belül az UniCredit Alapítvány támogatásával, a bevándorló egészségügyi dolgozók beilleszkedését támogató szolgáltatások kiépítésén munkálkodik. A beilleszkedést segítő internetes tartalmak, kiadványok és tanácsadói szolgáltatás együttesen kívánja segíteni azokat, akik hazánkban kívánnak egészségügyi szolgáltatónál munkát vállalni. Kérjük a külföldről érkezett ápolókat, asszisztenseket és orvosokat, hogy honlapunkon (www.eti.hu > Nemzetközi projektek > SIMIGRA) elhelyezett kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat! A Bevándorló Budapest c. kiadványból egy példány kisorsolásra kerül a kitöltők között. Segítő közreműködésüket köszönjük! øtinfo január 15

16 Képi diagnosztikai szakmacsoport Az elhízott betegek sürgősségi képalkotó vizsgálata: kihívások és megoldások IV. rész CT artefactumok az elhízott betegekben Csonkítási műtermékek: Csonkítási műtermékek fordulhatnak elő, mikor szövetek a szkennelési FOV-on kívülre esnek. A röntgensugár gyengül minden szöveten való áthaladáskor, még a szkennelési FOV-on kívüli szöveten is. A szkenner rekonstrukciós algoritmusok feltételezhetik, hogy a csonkított projekcióból származó attenuáció is a szkennelési FOV-n belülről származik. Szűrt visszavetítéses rekonstrukció után, a páciens perifériája, mely a szkennelési FOV-on túli részekkel határos, A CT artefactumok minimalizálása érdekében és a magas minőségű diagnosztikai képek eléréséhez az elhízott betegeknél speciális beállításokat lehet alkalmazni a jelentősen attenuált területként fog látszódni, és a kép szélénél egy fényes sáv jelenik meg. A nyers adatok feldolgozásánál extrapolációs eljárásokat lehet használni a centrális szkennelési FOV-on kívül eső területek rekonstrukciójához, bár a kép minősége ezekben a régiókban csökkeni fog, mert hiányosak a projekciós adatok. Csonkítási műtermék korrekciót lehet használni a csonkított artefactum csökkentésére vagy eltávolítására, így a beteg perifériája sokkal tisztább lesz a képeken. Photon Starvation: Másik típusú artefactum, ami az elhízott betegeknél fordul elő az ún. photon starvation (nyalábkeményedés) artefactum. A növekvő rétegvastagsággal, a foton attenuáció exponenciálisan növekszik. A nagy betegeknél elégtelen a foton átvitele a detektorhoz, ami túlzott kvantum foltot okozhat. Az ebből eredő megjelenést a CT képeken photon starvation artefactumnak nevezik. Ennek az artefactumnak az eredménye, hogy csökken a kontrasztzaj-arány és romlik a diagnosztikai képminőség. Mivel az emberi test ovális alakú axiális nézetben, az attenuáció általában ott a legnagyobb, ahol a sugár vízszintesen halad, és a zaj ezekben a projekciókban a legnagyobb. Néhány rekonstrukciós algoritmus erősíti a zajt, ami növeli a vízszintes csíkos műtermékek megjelenési valószínűségét. Ez a típusú műtermék gyakrabban fordul elő, alacsony erősségű generátornál (pl. 60kW) alacsony csőfeszültségnél (pl kvp), és gyors rotációs időnél (pl. 0,4 0,6 másodperc). A műtermék csökkenthető adaptív szűrés használatával, iteratív rekonstrukciós technikával, a gantry rotációs idő növelésével (pl. 0,5 1 másodperc), a pitch 1 vagy kevesebbre való csökkentésével, a rekonstrukciós rész vastagságának növelésével, illetve a csőfeszültséget kvp-re történő növelésével, az összes CT vizsgálatnál, kivéve a CT angiográfiát. A modern CT szkenner generátorok teljesítménye kW közötti. A dual-source CT szkennernek két 80-kW-os generátora van. Magasabb teljesítményű generátor és magasabb röntgencső-hőkapacitás hatékonyabb detektor anyagokkal és elektronikával párosítva, gyorsabb gantry rotáció használatát teszi lehetővé túlzott képzaj nélkül. CT optimalizálás az elhízott betegekhez A CT artefactumok minimalizálása érdekében és a magas minőségű diagnosztikai képek eléréséhez az elhízott betegeknél speciális beállításokat lehet alkalmazni, valamint rekonstrukciós módszereket használni. A következő 5 rész leírja a változtatásokat, amelyek indokoltak esetükben. Növelni a jelenlegi csőáramot és a rotációs időt: A fotonok számának növekedését a csőáram, és a rotációs idő növelésével, és a pitch csökkentésével lehet elérni. A csőáram- rotációs idő (ma-másodperc) megkétszerezése 41%-os növekedést eredményez az SNR-ben, jelentősen javítva a kontraszt felbontást. Fix pitch- és csőáram mellett alacsonyabb rotációs idővel növelhetjük a kontraszt felbontását. A maximum csőfeszültség növelése: Kisebb felnőtteket (BMI < 30) 100 vagy 120 kvp-vel kell szkennelni a jód-indukálta attenuáció optimalizáláshoz. A nem angiográfiás CT vizsgálatokhoz a kórosan elhízott betegeknél (BMI 40), 140 kvp-t használatát kell megfontolni, hogy javuljon a kontraszt-zaj arány. CT angiográfiánál ez 120 kvp. A rekonstruált szeletvastagság növelése: A rekonstruált szeletvastagság növelésével az adott szelet létre- 16 øtinfo január

17 Képi diagnosztikai szakmacsoport hozásához használt fotonok számát emelhetjük. Rögzített csőfeszültség, csőáram, és rotációs idő mellett, ha megduplázzuk a szeletvastagságot, javul az SNR (41% alapján), ezáltal javul a kontrasztfelbontás. Ellenben a rekonstrukciós szakaszok vastagsága is nő, ami miatt az ún. résztérfogat hatás artefactum (Partial Volume Effect) is felerősödhet. A résztérfogat hatás artefactumot átfedő szakaszok rekonstruálásával illetve a coronalis és sagittalis rekonstrukciók felhasználásával lehetséges. Új rekonstrukciós technológiák: Ha iteratív rekonstrukciót használunk szűrt visszavetítés helyett kevésbé zajos képeket kapunk. Sajnos, a nagy iteratív rekonstrukciós adathalmazok a multidetektoros szkennerekkel hosszú időt vesz igénybe, még a jelenlegi magas számítástechnikai teljesítménnyel is. Olyan technikák, mint pl. az adaptív statisztikai iteratív rekonstrukció, amely ötvözi az iteratív rekonstrukciós technikát a szűrt viszszavetítéssel, kevésbé számítógép igényes. A gyártók ma már lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ők határozzák meg, hogy az adott rekonstrukciós technika milyen arányban jelenjen meg a végső képsorban (adaptív statisztikai iteratív rekonstrukció és szűrt viszszavetítés) annak érdekében, hogy a rekonstruált képek megjelenését jobban tudják kontrollálni. Ezek a technikák kevésbé zajos képeket eredményeznek. Csomagolás: Amikor a kövér betegek egyenesen fekszenek, a subcutan zsír és a nagy mellek szétterülnek oldalra. Ez asszimmetrikus profilt eredményez, ami a sugarat gyengíti és photon starvation artefactumok lesznek laterálisan a CT projekciókon. A beteg becsomagolása a szkennelés előtt (például javítja már egy melltartó viselése is a szimmetriát), csökkenti az artefactumokat azáltal, hogy az asszimetriát okozó lágyszöveteket szimmetrikussá teszi. Sugárdózis az elhízott betegeknél Az elhízott betegeknél nagyobb a sugárterhelés a CT és a röntgen esetén Az elhízás hatása a sugárterhelésre kevésbé vizsgált terület. A rendelkezésre álló fantomokkal készült vizsgálatok adatai azt mutatják, hogy az elhízott betegeknél nagyobb a sugárterhelés a CT és a röntgen esetén, mint a nem elhízottaknál. A magasabb csőáram-rotációs idő, gyakran vezet jelentős sugárterhelés növekedéséhez. Azonban a dózis a hasi szervekben nem nő lineárisan a csőárammal és forgási idővel, mert a felesleges zsírszövet a sugárzás egy részét elnyeli. Bár van jelentős szervi dózisnövekedés, a fantom vizsgálatok azt bizonyítják, hogy nagyobb sugárzás éri a bőrszövetet, mint a hasi szerveket. Ez annak köszönhető, hogy nagyobb a foton attenuáció a bőrben és a lágy szövetekben. A bőrfelszínhez közeli szervekben, mint a mellekben, herékben, és pajzsmirigyben a dózis valószínű, hogy lényegesen nagyobb. A radiológusok az elhízott betegekről készült hasi CT felvételeket jobb minőségűnek érzékelik, a konstans képzaj ellenére. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a fokozott zsírlerakódás kirajzolja a hasi szerveket, és ez arra enged következtetni, hogy emiatt a radiológusok a zajosabb CT képeket is elfogadják. Elhízott betegeknél, megnövekedett zajszintek és alacsonyabb kontrasztzaj-arány mellett az elváltozások kimutathatóságát még nem vizsgálták. Mindenesetre specifikus protokollok, például az automatikus expozíciós kontroll használata tanácsos ilyen esetekben is. Ezeket a protokollokat ésszerűen kell megtervezni, hogy elkerüljük a csőáram-rotációs idő és, azáltal a sugárdózis túlzott növekedését. Sugárdózis Összefoglalás Az elhízás gyakorisága a gyermekek és felnőttek körében az Egyesült Államokban drasztikusan megnövekedett az elmúlt néhány évtizedben. A radiológusoknak, radiográfusoknak és a képalkotó osztályoknak fel kell készülniük az ilyen betegek vizsgálatára. Különösen fontos a különböző technikai ismeretek megszerzése. Minden egyes modalitást és képalkotó rendszert, úgy kell optimalizálni, hogy a túlsúlyos betegek vizsgálatakor a lehető legjobb képminőséget kapjuk a legalacsonyabb dózis alkalmazásával. Ehhez hozzátartozik a szkenner paraméterek optimalizálása, szórt sugárzás elleni rácsok használata szűk kollimációval, a betegek összecsomagolása (szimmetria!), és iteratív rekonstrukció használata, valamint a különféle artefactum csökkentési technikák. Varga Orsolya, Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Debrecen, Központi Radiológiai Diagnosztika, øtinfo január 17

18 Környezetvédelem Kedves Olvasó! Az egészség megőrzését nem csak szakmai hozzáértésünk fejlesztésével, ellátó rendszerünk javításával lehet és kell megoldani. Környezetünk és a természet megóvása, tisztán tartása, a minket körülvevő levegő, a vizek körültekintő használata és az élőlények és élőhelyeik tiszteletben tartása legalább annyira fontos az egyéni és a társadalmi egészség megőrzésében, javításában. Intézetünk munkatársai e fontos hozzáállás hangsúlyozása miatt döntöttek úgy, hogy az øtinfo hasábjain környezetvédelmi rovatot hívnak életre. Az øtinfo szerkesztősége Takarékoskodj zölden! Ha a spórolásról csak a silány minőségű termékek ugranak be, érdemes átnézned a környezetbarát oldalakat. Nem kell azonnal a bioboltok méregdrága kínálatát felvásárolni ahhoz, hogy zöldnek mondhasd magad. Bemutatunk néhány pénztárcakímélő és egyben környezetbarát tippet. Spórolni lehet úgy is, hogy teljesen minimalizálod az igényeidet, nem használsz mobiltelefont, sem bakkártyát, addig hordasz egy cipőt, míg leválik a talpa, és ügyet sem vetsz néhány lyukra az évek óta hordott pólón. Sokszor viszont az is elég, ha ésszerűen átgondolod, mik a valódi igényeid. Takarékoskodni jó, mert kevesebbet költhetsz, mint amit megkeresel, és a fennmaradó pénzt félre tudod tenni, vagy arra használhatod, ami igazán fontos: befekteted, vagy kifizeted a tartozásaidat. Azért is jó mert, minél kevesebbet költesz, annál kevesebb pénzt kell keresned. Ez pedig kevesebb pluszmunkát jelent. És hidd el, a fennmaradó idő túlköltekezés nélkül sem fog szürkén telni! Hogy mindeközben az egészséged és a környezeted is óvhatod, már elég ok arra, hogy racionalizáld a kiadásaidat. Kevesebb stressz, több minőségi időtöltés, kevesebb betegen töltött idő és nagyobb költséghatékonyság. Valójában csak egy kis megelőzésre van szükség: étkezz egészségesen, és mozogj! Egyszerűen és hatékonyan. Fogyassz kevesebb készételt! Az instant ételek általában drágák, silány minőségűek, a hozzáadott vegyszerek (pl. tartósítószerek) miatt pedig egészségtelenek is. A rengeteg felhalmozódó csomagolóanyag pedig csak még elrettentőbbé teszi őket. Ha nagyon kevés időd van főzni, akár negyed órás recepteket is találhatsz a neten (egytálételek, saláták, tésztaszószok), érdemes utánanézni! Főzz előre! Ha csak egy szabadnapod van a héten (vagy akár hónapban), főzz nagyobb mennyiségű ételt, és külön adagolva dobozban tedd a mélyhűtőbe! Persze ez a manőver csak alkalmanként megvalósítható, de ha sikerül, sok idő- és pénzmegtakarítást jelent. Megmenthet attól, hogy készételekhez nyúlj, ha nagyon éhes vagy, de túl fáradt főzni. Menj kempingezni! Nem kell minden évben elvinni a családodat Egyiptomba vagy a tengerpartra ahhoz, hogy jól érezd magad. Ha külföldi út helyett itthon kempingeztek, nem csak töménytelen ingyenes szórakozásban lesz részetek, hanem jóval több pihenésben is, mintha látványosságokat hajszolnátok, és napokat töltenétek utazással. Hagyd abba a dohányzást! Nem a legkönnyebb módja a spórolásnak, de sokan megtették már, ami bizonyítja, hogy lehetséges! Nem csak a cigaretta árát vonhatod le a költségeidből, hanem a hosszútávon jelentkező hatalmas gyógyászati kiadásokat is. Érdemes kiszámolni, mennyit költesz dohányázásra egy évben! Kösd ki a kábeltévét! Éves szinten nem kis megtakarítást jelent, ráadásul így marad idő más tevékenységekre: olvasni, beszélgetni vagy tenni egy kört a szabadban. Csak nyerhetsz vele! Nem kell minden nap öt korsó sört legurítani. Ha csak napi egy-két sört fogyasztasz, havonta máris túl nagy összeget költesz alkoholra. Van, aki ezen is túlmegy, és ez a káros szokás nagyon sok pénzt tud felemészteni. Rengeteget spórolhatsz azzal, ha csak alkalmanként, ünnepekkor vagy néha baráti körben fogyasztasz alkoholt. Kevesebb édesség is elég. A különböző desszertek és nassolnivalók üres kalóriát jelentenek, és sok pluszköltséggel járnak. Nem csak termékek árával, hanem megromlott egészségünkkel is fizetünk értük. Szó sincs teljes tiltásról, elég, ha egy kicsit visszaveszel az édességfogyasztásból, és máris sok pénzt és kalóriát spóroltál. A mozgás ingyen van! Nem muszáj méregdrága, speciális jógaórákra költeni, sem pedig megvenni az éves kondibérletet. Kis kitartással vagy motiváló baráti körrel könnyedén beépíthetsz új mozgásformákat a mindennapjaidba. Keress olyan mozgásformákat, amelyek olcsón kivitelezhetők, és nincs szükség hozzájuk különleges eszközökre! Már azzal is tehetsz az egészségedért, ha heti 2-3 alkalommal gyalog vagy bringával mész a munkahelyedre. Kevesebb húst! Sokat lehet spórolni a vegetáriánus életmóddal, de húsevőként különösen figyelni kell arra, milyen húst vásárolsz. Nem érdemes gyenge minőségű, intenzív tartásból származó készítményeket venni, így ha nem akarod feladni a húsevést, próbáld meg heti pár alkalomra redukálni. Az így megspórolt pénzből kifogástalan minőségű hústermékhez juthatsz. Forrás: Tudatos Vásárló, A teljes cikket honlapunkon (www.etinet.hu) olvashatják! 18 øtinfo január

19 Idegennyelvû cikkek Kedves Olvasó! Az idegen nyelvek ismerete az egészségügyben több okból vált elkerülhetetlenné. A szakmai tudás frissítése gyakran idegen nyelvi ismeretektől függ, a mindennapi munka során külföldi személyek ellátására kerül sor, valamint szaporodik azon egészségügyi projektek száma, melyek európai országok egészségügyi intézményeivel való hosszabb-rövidebb együttműködésen alapulnak. Ezek munkanyelve leginkább az angol. Idegen nyelvű rovatunk kialakítása egyrészt azt a célt szolgája, hogy akik rendelkeznek bizonyos szintű tudással, azok itt lehetőséget kapjanak annak frissítésére, megmérésére, másrészt azok, akik nem beszélnek nyelveket, kedvet kapjanak a nyelvtanuláshoz. Az øtinfo szerkesztősége Short Walk Cuts Chocolate Consumption in Half A 15-minute walk can cut snacking on chocolate at work by half, according to research by the University of Exeter. The study showed that, even in stressful situations, workers eat only half as much chocolate as they normally would after this short burst of physical activity. Published in the journal Appetite, the research suggests that employees may find that short breaks away from their desks can help keep their minds off snacking. In the study, 78 regular chocolate-eaters were invited to enter a simulated work environment, after two days abstinence from chocolate snacking. Two groups were asked to take a brisk 15-minute walk on a treadmill and were then given work to complete at a desk. One group was given an easy, low-stress task, while the other was asked to complete a more demanding job. The other two groups were asked to have a rest before completing the same tasks as the first two groups. Again, half were given an easier task and the remainder a more challenging one. Chocolate was available in a bowl on the desk for all participants as they carried out their work. Those who had exercised before working consumed on average half the amount of chocolate as the others: around 15 grammes, compared with 28 grammes. 15 grammes is equivalent to a small treat size or fun size chocolate bar. The difficulty of the task made no difference to the amount of chocolate they ate, which suggests that stress did not contribute to their cravings for sweet snacks. Lead researcher Professor Adrian Taylor of Sport and Health Sciences at the University of Exeter said: We know that snacking on high calorie foods, like chocolate, at work can become a mindless habit and can lead to weight gain over time. We often feel that these snacks give us an energy boost, or help us deal with the stress of our jobs, including boredom. People often find it difficult to cut down on their daily treats but this study shows that by taking a short walk, they are able to regulate their intake by half. Exercise is known to have significant benefits for mood and energy levels and has potential for managing addictions. Professor Taylor and his colleagues at the University of Exeter have previously shown that exercise can curb cravings for chocolate but this is the first study to show a reduction in consumption. Source: FELHÍVÁS Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 2012-ben is megrendezi a Fiatalok Fórumát Az eseményre várjuk 35 év alatti, a rehabilitációt érintő bármely szakmában dolgozó fiatalok előadásait. A legjobb előadásokat 3 tagú zsűri javaslata alapján jutalmazzuk. Helyszín: Szigetvár Időpont: május 18. Jelentkezési határidő: április 10. További információ: Dr. Vén Ildikó, OORI 1528 Budapest, Szanatórium u. 19. Tel: 06-1/ , 06-20/ øtinfo január 19

20 Pályázatfigyelő Pályázatok Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határidő: benyújtási határidő: Érvényes: Témája: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok /TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Pályázati feltételek: Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek Jogi személyiségű nonprofit szervezetek Elérhetőség: TÁMOP Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Érvényes: Benyújtható: I. félévtől IV. negyedévig. Pályázat célja: Képzési tematikák kidolgozása; Képzések akkreditációja; Képzések bonyolítása; Szakmai támogatórendszer kialakítása; Személyiség-karbantartó szolgáltatások (szupervízió, esetmegbeszélő csoportok, (interdiszciplináris) szakmai kerekasztalok, esetkonferenciák, burn-out megelőző tréningek, stb.) működtetése; Interdiszciplináris és szektorközi együttműködések; Kutatások, elemzések, módszertani háttéranyagok készítése; Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése; Kommunikációs tevékenységek Pályázhat: nonprofit szervezet államháztartáson belül; nonprofit szervezet államháztartáson kívül Elérhetőség: MEAT Pályázat évi Ifjúsági Díjra Kiíró: Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság (MEAT) Határidő: április 15. Érvényes: április 15. Pályázhat: A pályázó életkora a pályázat beadásakor nem haladhatja meg a 35 évet. Pályázni lehet a tárgyévben vagy az azt megelőző évben megjelent vagy közlésre elfogadott dolgozattal A pályázatra benyújtott dolgozat témájának az endokrinológia, neuroendokrinológia tárgykörébe kell tartoznia. Hazai laboratóriumban készült és önállóan végzett munka előnyben részesül. Többszerzős munka esetén a pályázó a dolgozat első szerzője kell legyen. Elérhetőség: øtinfo A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóságának folyóirata Főszerkesztő: Demeter Józsefné Felelős szerkesztő: Zsuponyó Diána Kiadványmenedzser: Zsuponyó Diána Szerkeszti: az øtinfo Szerkesztőbizottsága, Tagjai: Csurgó Katalin, Demeter Józsefné, Gombai Zsuzsanna, György Annamária, Honfi Irén, Kovács Tünde, Dr. Pappné Vig Ágnes, Rauh Edit A szerkesztőség címe: 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Tel.: 06-1/ /154 Fax: 06-1/ Hirdetésfelvétel, előfizetéssel, reklamációval kapcsolatos ügyintézés: Zsuponyó Diána, Tel.: 06-1/ /154. Előfizethető az øtinfo-ban és a honlapunkon (www.eti.hu) megtalálható megrendelőlapon. Megjelenik: évente 12 alkalommal Előfizetési díj: 0 Ft (12 szám) Csomagolási és postaköltség 2500 Ft/év. Felelős kiadó: Rauh Edit, főigazgató-helyettes Alapító főszerkesztő: Vízvári László ISSN Nyomta: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. FAT akkreditációs lajstromszám: 0372 Tanúsítva MSZ EN ISO 9001 : 2009 szerint Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: øtinfo január

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 33594 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 140. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában. Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló

Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában. Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló Új jogi szabályozás 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 1085 Budapest, Horánszky utca 15., 1444 Budapest, Pf. 270. Tel.: + 36 1 919 0343, Fax: + 36 1 338 3944 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., 1380 Budapest, Pf. 1188. Tel.:

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről -1- Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről Kiknek kínáljuk a képzéseinket? Két szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő megszerzésének ingyenessé tétele elősegíti a felsőfokú

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III.né. 15-24 évesek

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény változásai Tanulószerződés már a 9. évfolyamon

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket!

Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel: 429-4097 Fax:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatály: 2015.XI.25. - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26.

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2015. augusztus 26. A gyakorlati képzés kerete tanulószerződés (és együttműködési megállapodás) Cél: munkafolyamatba ágyazott szakmatanulás valós körülmények között,

Részletesebben

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők.

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők. MMK/2007-ME-FMV/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara pályázatot hirdet olyan szabadon választható tanfolyamok kamarai akkreditálására, amelyek építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

A gazdasági kamarák közjogi szakképzési feladatainak megváltozása 2012.01-01-jétől. Mészárosné Szabó Anna 2011.11.22. és 23.

A gazdasági kamarák közjogi szakképzési feladatainak megváltozása 2012.01-01-jétől. Mészárosné Szabó Anna 2011.11.22. és 23. A gazdasági kamarák közjogi szakképzési feladatainak megváltozása 2012.01-01-jétől Mészárosné Szabó Anna 2011.11.22. és 23. Gazdasági kamarák megnövekvő szakképzési feladatainak indokoltsága Kormány Szakképzési

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

Új Országos Képzési Jegyzék

Új Országos Képzési Jegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁN ERŐFORRÁS-STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY Új Országos Képzési Jegyzék Dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető A szakképzési rendszer átalakításának célja Alap:

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 1.2.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre (OKJ azonosító szám: 51 211 03 Munkaügyi Központi nyilvántartási szám:

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatósága PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben