PÁLYÁZAT az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola"

Átírás

1 PÁLYÁZAT az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői állására Pályázó: Lipták Attila

2 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Pályázati nyilatkozat Alulírott, Lipták Attila pályázatot nyújtok be az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (https://kozigallas.gov.hu március 20.) megjelent pályázati felhívás alapján a Dózsa György Általános Iskola (6931 Apátfalva, Hunyadi utca 22.) intézményvezetői állására. - Kijelentem, hogy a évi CXC. tv 98 (8) bekezdésében előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. - Hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: - Szakmai önéletrajz - Vezetői program - Végzettségeket igazoló oklevelek tanúsítványok másolatai - Munkáltatói igazolás - Erkölcsi bizonyítvány Makó, április 21. Tisztelettel: Lipták Attila 6900 Makó, Bajcsy-Zs. ltp A2/B. 2

3 Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Lipták Attila Cím(ek) 6900 Makó, Bajcsy-Zs. ltp. A2/B. 4/12. Telefonszám(ok) 06/20/ (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme Foglalkozás férfi Matematika - informatika tanár Tanulmányok Idıtartam Végzettség / képesítés Holland-magyar intézményvezetı és középvezetı képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Közoktatási Vezetıképzı és Továbbképzı Intézet Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Idıtartam Idıtartam Minıségfejlesztés-tanár (MSC) abszolutóriummal rendelkezem Szegedi Tudományegyetem - JGYPK Informatika tanár (MSC) Debreceni Egyetem Idıtartam Matematika-számítástechnika tanár Szegedi Tudományegyetem JGYPK 3

4 Egyéb nyelv(ek) angol alapfokú nyelvvizsga Szakmai tapasztalat Foglalkozás / beosztás tanár ( ) Fıbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Oktatás Makói Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola oktatás Foglalkozás / beosztás tanár ( ) Fıbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Oktatás Kálvin Téri Református Általános Iskola (korábban Makói Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Kálvin székhely intézmény) oktatás Foglalkozás / beosztás tanár ( ) Fıbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Oktatás József Attila Általános Mővelıdési Központ (Mezıhegyes) oktatás Egyéni készségek és kompetenciák Társas készségek és kompetenciák Könnyen beilleszkedı, rugalmas, határozott egyéniség vagyok. Munkám során sok emberrel vagyok kapcsolatban, a közös hangot könnyen megtalálom velük. Jármővezetıi engedély(ek) B kategória. Makó, április 20. 4

5 BEVEZETÉS Pályázatom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület által meghirdetett a Dózsa György Általános Iskola, (6931 Apátfalva, Hunyadi utca 22.) intézményvezető állására nyújtom be az alábbiakban részletezett közoktatási tapasztalataimra, szakmai tevékenységemre hivatkozva. A magyar közoktatásban 2003 óta dolgozom. Pályámat a mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központban kezdtem matematika informatika szakos tanárként. Az általános iskolai oktatás szépségeit és nehézségeit is megéltem itt azáltal, hogy volt lehetőségem tanítani egyéni tantervű összevont osztályban is. Már ekkor fontosnak tartottam, hogy minden gyerekhez megtaláljam azt az utat, hogy megbízzanak bennem és empátiával segítsem őket. A tanításban következetesen igyekeztem a legjobb tudást kihozni belőlük ban egy rövid ideig óraadóként dolgoztam az apátfalvi Dózsa György Általános Művelődési Központban. Ezen idő alatt lehetőségem volt betekinteni az ott folyó nevelő és oktató munkába. A Makói Általános Iskola Kálvin székhelyintézményében novemberében kezdtem el dolgozni. Osztályfőnöki, minőségirányítási csoportvezetői feladatokat több éven keresztül láttam el. Jelenlegi állásomat 2013 óta töltöm be, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási tagintézményében. Diákjaim a pedagógus pályámon töltött évek alatt számos városi, megyei és országos versenyeken értek el eredményeket. Az élethosszig tartó tanulást nemcsak hirdetem, ha személyesen is élen jártam benne. Folyamatosan képeztem magam az egyetemi végzettség megszerzése után minőségfejlesztéstanári képzésben vettem részt, illetve több területen tanfolyami keretek között bővítettem tudásomat ben elkezdtem a Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet hollandmagyar közoktatási vezető képzését. 5

6 HELYZETELEMZÉS A mai rohanó világunkban sajnos egyre kevesebb figyelmet tudnak a szülők fordítani gyermekeikre ebben szerepe van a megélhetésnek. Főleg azokon a településeken jelent ez problémát, ahol nagy számban fordulnak elő hátrányos helyzetű családok. Ezeknél a családoknál jobban megfigyelhető az iskolázatlanság is. Kiemelt feladat számomra, hogy egy ilyen iskola vezetőjeként lehetőségem legyen terelgetni, igazgatni ezeknek a gyerekeknek sorsát, jövőjét. Olyan szerencsés helyzetben van a község, hogy működik a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában egy tanoda, mely a helyi általános iskolával kölcsönösen együttműködve oda tud figyelni azokra a gyerekekre is, akik mögött nincs kellő családi támogatás. A PISA felmérés elemző tanulmányok szerint is fontosabb a családi támogatás, a család anyagi helyzeténél, ebben a helyzetben a tanoda a család támogató szerepét próbálja átvenni. Elengedhetetlen egy iskola életében, hogy tud-e az igényekhez igazodó oktatási formákat kialakítani, fel tud-e készülni újfajta folyamatosan megújuló- oktató-nevelő munkával az újabb kihívásokra. A KLIK fenntartói rendszer biztosítja az egységes feltételrendszer meglétét minden iskola számára. Ezt a lehetőséget teremti meg a központi tanterv (NAT) mellett elkészült Pedagógiai program és Helyi tanterv, amely szabályozza az oktatás és a nevelés céljait és tartalmát. Az említett változások az apátfalvi Dózsa György Általános Iskola működését is érintették az elmúlt tanévekben. A jelenlegi intézményi szerkezet a 2012/2013-as tanévtől áll fenn, 2012 szeptemberétől még Apátfalva Önkormányzatának fenntartásában több feladatkört is ellátott, január 1-jétől pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerületének irányításával, általános iskolai nevelést oktatást lát el alsó és felső tagozaton. 6

7 2014-es KIRSTAT adatok Tanulók száma Összes tanuló SNI HH HHH A 2014-es KIRSTAT adatok alapján az iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók aránya 13%. A hátrányos helyzetű tanulók aránya 36%, ebből halmozottan hátrányos helyzetű az iskola tanulóinak 26%-a. Az iskolában már most is kiemelt feladat az esélyegyenlőség javítása a gyerekek integrálása. Összes tanuló 26% 10% 64% Tanulók Ebből HH Ebből HHH 7

8 VEZETŐI PROGRAM Pedagógiai, vezetői hitvallás Mottó: Ha már sokat gyakoroltunk, nem kell többé minden egyes mozdulatra odafigyelnünk: ezek lassacskán létezésünk részévé válnak. De ahhoz, hogy elérjük ezt az állapotot, rengeteget kell gyakorolnunk, ismételnünk. És ha még mindig nem elég, tovább kell ismételnünk és gyakorolnunk. (Paulo Coelho) Milyennek kell lenni a mai világban egy pedagógusnak? A mai felgyorsult világban a gyerekeket rengeteg külső inger éri, ezen ingerek feldolgozásában óriási szerepe van az iskolának. Az információszerzés eszközei a mindennapi élet részévé váltak, ezeket, használni és az információt feldolgozni az iskola feladat is. Véleményem szerint minden pedagógusnak tudnia kell alkalmazni az IKT eszközök teljes tárházát. Ezen eszközök mindennapi életünk részévé válnak. A mobiltelefonok iskolában történő használata nem szerencsés, ugyanakkor az ismeretszerzés elmélyítésében hatékony segítséget tudnak nyújtani megfelelő alkalmazással. Az iskolai élet egyik fő meghatározója a pedagógus közösség. Legfontosabb, hogy a tantestület elhivatott legyen a szakmája iránt. Célnak kell lennie az összetartásnak a fejlődésnek a pozitív gondolkodásnak. Csak akkor tud jól működni egy testület, ha egységes, minden egyes dolgozója nyitott az újításokra. A családok eltérő szociokulturális háttere nem szabad, hogy gátat szabjon a tanórai ismeretszerzésben. Nekünk kell felismerni a gyermekben szunnyadó lehetőséget, kiemelni az erősségeket, csökkenteni a hátrányokat. A megfelelő konfliktuskezelés fontos, hisz a probléma bármilyen csekélynek tűnik az adott helyzetben a gyerek számára a legfontosabb. 8

9 Milyennek kell lennie a mai világban egy vezetőnek? Olyannak aki: alkalmazkodik a társadalom megnövekedett elvárásaihoz megfelelő iskolai környezetet teremt ahhoz, hogy a diákok jól érzik ott magukat a szociálisan inadaptív tanulók közösségi beilleszkedését elősegíti, erősen támogatja a szülők bizalmát és elismerését el tudja nyerni nyitott a pedagógusok felé számára az intézmény céljainak elérése a legfontosabb segíti a pedagógusok önmegvalósítását, és nyugodt légkört biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy az iskola minden partnere elégedett legyen. Milyen vezető kívánok lenni? Az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket. (Robert Schumann) Olyan aki: az intézményt a törvények betartásával működteti következetes, humánus, empatikus szem előtt tartja a helyi közösség, a szülők, a tanulók és a pedagógusok érdekeit az intézmény Pedagógiai Programjában kijelölt célok megvalósítására törekszik az intézményi gazdálkodást figyelemmel kíséri menedzseli az iskolát támogatja további szakmai tudás megszerzését elősegíti a minőségfejlesztést megfelelő légkört biztosít a diákok, pedagógusok, és egyéb dolgozók számára minden helyzetben az iskola érdekeit tartja szem előtt részese akar lenni a helyi közösségi életnek elfogulatlanul értékeli kollégája érdemeit a döntéseiben racionális 9

10 vezetőtársaival csapatba együtt dolgozik pozitív szemléletű 10

11 Fejlesztési elképzelések, célkitűzések, feladatok Rövidtávon megoldandó feladatok (1-2 év) 1. Az oktatás Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának, s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus. (Lev Tolsztoj) A mai rohanó világban már nem működik a hagyományos évtizedeken át bevált tanítás tanulás. Az IKT eszközök folyamatos fejlődésével és elterjedésével az elvárások és a kötelességek egyaránt megváltoztak. Már nem elég csak szimplán a tananyagot elmondani, jól illusztrálva szemléltetni is kell azt. Sajnos a diákok szókincse egyre szűkebb, ezért sokszor a tankönyv mondatait sem képesek értelmezni. Az órákon megszerzett tudást sokszor óráról órára ismételni kell, hiszen megfelelő rögzítés nélkül a tudás elhalványul. Ezt a helyzetet csak a pedagógus tudja orvosolni. Emiatt is szükségesek a pedagógus továbbképzések, az új technikák elsajátítása az élethosszig tartó tanulás. Kiemelkedően fontos a tapasztalt, nagytudású pedagógusok által megszerzett tapasztalati tőke, melyre a pedagógus életpálya modell is alapoz. Mindezek mellett nem elhanyagolható a differenciálás szükségessége sem. A tehetséggondozás, egyik mutatója lehet a tanulmányi versenyeken való részvétel. A kompetencia mérés eredményei minősítik az iskolát, ezért az erre való felkészülés a teljes pedagógus kar érdeke. 11

12 2. A nevelés Tanításra ismeret, nevelésre hivatás szükséges. (Karády Ignác) Az iskolának, nem csak az oktatás a feladata, hanem a nevelés is. Az iskolába érkező tanulók neveltségi szintje erősen változó. A média negatív hatásai érződnek már kisiskolás korban. A mai nevelésből hiányzik az odafigyelés a családokban egyre kevesebb a közösen eltöltött idő, helyette a médiára szorítkozik a tanulók esti elfoglaltsága. A televízióból kapott kész képi információ, egyes kutatók szerint agresszív viselkedéshez vezet. Ez a fajta viselkedés megjelenik az iskolában, ahol a pedagógusra hárul a feladat ennek megoldására. Utat kell mutatni a diákoknak a szabadidő hatékony, hasznos, tartalmas eltöltéséhez. Ilyen irány lehet a sportolási lehetőségek bemutatása, könyvtári bemutató órák látogatása. 3. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása Egyre több olyan tanuló kerül az intézményekbe, akik viselkedésükkel, alulmotiváltságukkal zavarják társaikat. A pedagógusok számára gyakran megoldhatatlan problémát jelent, hogyan kezeljék ezeket a diákokat. Kiemelt feladat lesz a jövőben is a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő, szociálisan inadaptív, a tanulási kudarcnak kitett diákokkal összefüggő pedagógia tevékenységek, a szociális hátrányok enyhítését segítőt és a gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok meghatározása. Szükséges, hogy a tantestületek elfogadják ezt a helyzetet és megfelelő módszerekkel, következetes odafigyeléssel tudjanak a problémás diákok felé is fordulni. A jövőben 12

13 szükség lenne olyan továbbképzésekre, pályázati lehetőségekre, amely utat mutat ahhoz, hogy ne legyen tendencia a neveletlenség, az agresszió az intézményben. Ha szükséges, lehetősége legyen a tantestületnek szakember segítségét is igénybe venni. Kiemelt figyelmet igényelnek a tehetséges diákok is. A tehetséggondozás a már említett differenciálással valósítható meg. A hejőkeresztúri Komplex Instrukciós Program egy olyan speciális kooperatív tanítási módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. Fontosnak tartom, hogy minden pedagógus megismerkedjen ezzel a módszerrel. 4. Együttműködés, jó kapcsolat ápolása az intézmény minden partnerével Belső partnerek: Az iskola elsődleges partnerei a tanulók. A velük való jó kapcsolattartás elengedhetetlen a megfelelő szintű oktatáshoz. Fontos, hogy a tanuló a problémáját el merje mondani segítséget merjen kérni, de ugyanakkor arra is szüksége van, hogy az őt ért pozitív élményekről is visszajelzést tudjon adni. A gyerekek egészséges pszichés fejlődése mindannyiunk közös érdeke, ezért fontos a szülőkkel való kapcsolattartás is. A tanári karon belül fontos a demokratikus légkör kialakítása. A döntések konszenzussal való meghozatala. Külső partnerek: Az iskola fenntartójával elengedhetetlen a napi jó kapcsolat ápolása, a kölcsönös együttműködés kialakítása. Az intézmény további külső partnereivel a jó kapcsolat ápolása. A község óvodáival is folyamatos kapcsolattartásra van szükség, hiszen onnan kerülnek ki a jövő iskolásai. A helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal való jó kapcsolat megtartása, és megerősítése kiemelt feladat. A tanoda működtetésének támogatása, elősegítése az iskola 13

14 számára nagyon előnyös, hisz itt a gyerekek saját kulturális környezetükben mélyíthetik el tudásukat. Így kölcsönösen segíthetjük egymás munkáját. 5. Infrastruktúra fejlesztése Az elektronikus adminisztráció zavartalan működtetésének is feltétele a megfelelő eszközpark és hálózat megléte, hiszen így a dokumentáció mindig naprakész és ellenőrizhető. 6. Hagyományok őrzése, színvonalas rendezvények A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programja tartalmazza azokat a hagyományos iskolai rendezvényeket, amelyeket minden tagintézmény évről évre megrendez. Fontos, hogy ezek a megjelenések színvonalasak legyenek, hiszen a szülő, a meghívott vendégek így alkotnak képet az intézményről. Középtávon megoldandó feladatok (2-3 év) Idegen nyelv oktatása Az idegen nyelvek ismerete több kutató szerint a legfontosabb kompetenciák közé tartozik. Ezen keresztül tudjuk csak biztosítani az életen át tartó tanulás alapjait. Ösztönözni kell a tanulókat az idegen nyelv megismerésére, megszerettetésére, elsajátítására az IKT eszközök nyelvórán történő alkalmazásával. Hosszútávon megoldandó feladatok (4-5 év) Kihelyezett OKJ képzések A 8. osztály elvégzése után a tanulók egy része sajnálatos módon kimarad az általa választott középiskolából, melynek okai kevésbé ismertek. Ezek a gyerekek szaktudás nélkül kerülnek a munkaerő piacra. Véleményem szerint ezen az állapoton lehetne 14

15 javítani, ha a munkaerő piac számára szükséges OKJ szakma tanulására lenne lehetőségük, valamely közeli szakiskola kihelyezett képzése által. Minden erőmmel azon leszek, hogy ez megvalósulhasson. Az intézmény épületei - Infrastrukturális fejlesztés A jövőben elengedhetetlen olyan pályázati forrásokat felkutatása, amelyek biztosítják, hogy az intézmény minden épülete biztonságos, tiszta, és kulturált legyen, környezetük pedig esztétikus. 15

16 Záró gondolatok Szakmai felkészültségemet, teherbírásomat, elszántságomat a megpályázott Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői állásában szeretném kamatoztatni. Ahol a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása mellett fontos a tehetségek felismerése, és kibontakoztatása is. Pályázatom kedvező elbírálása esetén az intézményi közösség érdekeinek szolgálatára kötelezem el magam. Köszönöm, hogy pályázatomat végigolvasta, időt szánt arra, hogy jövőbeli elképzeléseimről képet kapjon. Makó, április 20. Lipták Attila pályázó 16

17 MELLÉKLETEK

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta Pályázat Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár Kukucska Márta PÁLYÁZAT a ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Sörös Józsefné. intézményvezető-helyettes beosztás ellátására 2013. 08. 12.

Pályázat. Készítette: Sörös Józsefné. intézményvezető-helyettes beosztás ellátására 2013. 08. 12. Pályázat intézményvezető-helyettes beosztás ellátására Készítette: Sörös Józsefné 2013. 08. 12. PÁLYÁZAT a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (6100 Kiskunfélegyháza,

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

Intézményvezető-helyettesi pályázat Készítette: Gyenes Attila

Intézményvezető-helyettesi pályázat Készítette: Gyenes Attila Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola Kiskunfélegyháza Dózsa György utca 26-32. 6100 2015 Pályázat Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola alsó tagozat intézményvezető-helyettes (magasabb

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T

I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapjánhirdetett Bogyiszlói Általános Iskola Intézményvezető

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Domokos Pál Péter Általános Iskola PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. intézményvezetői beosztás betöltésére Azonosító szám: 2015-06-14 Budapest, 2015.03.28. Készítette: Kovácsné Tapolcsányi Júlia

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15.

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15. VEZETŐI PÁLYÁZAT Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balhegy Gabriella Katalin Iváncsa, 2014. április 15. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI PÁLYÁZAT... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna Pályázat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Szabóné Szél Julianna megbízott igazgató Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT...3 Szakmai Önéletrajz...4

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi PÁLYÁZAT a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény - vezető helyettesi beosztás ellátására Kecskemét, 2015. június 15. Lázár Csilla Olga pályázó

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben