MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK"

Átírás

1 MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK KÉZIKÖNYV Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Budapest, zs_kek_1-6.indd :44:11

2 A projekt címe: HEFOP Migránsok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése szociális területen dolgozó szakemberek képzésével A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg A kiadvány címe: Migránsokról szociális munkásoknak (Kézikönyv) A kiadványt szerkesztette: Zatykó Judit A kiadásért felel a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület elnöke Cím: 1077 Budapest, Jósika u. 2. Telefon: (06-1) Fax: (06-1) Honlap: Fotó: UNHCR Design: Varga Magdolna Visual Manna - 2 zs_kek_1-6.indd :44:12

3 Tartalom Bevezetés I. Általános ismeretek, fogalmi keret 4 6 I.1. I.2. I.3. II. Migrációs trendek Magyarországon A migránsok Magyarországon A hátrányos helyzetű migránsok A jogi háttér áttekintése II.1. Milyen jogcímen tartózkodhatnak a migránsok hazánkban? II.2. A migrációval és menekültüggyel kapcsolatos jogszabályok III. Integráció 27 III.1. Ami a beilleszkedéshez szükséges 28 IV. Munkavállalás 34 IV.1. Amiben a szociális munkás segíteni tud IV.2. Sikeres munkakeresési technikák V. Kulturális Különbségek V.1. VI. Nemek közötti problémák a kulturális különbségek tükrében Mellékletek VI.1. Gyakran feltett kérdések és válaszok VI.2. Címlista Hova fordulhatunk tanácsért, felvilágosításért? zs_kek_1-6.indd :44:12

4 Bevezetés A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület (a továbbiakban Egyesület) több mint tíz éve foglalkozik a Magyarországon élő migránsok társadalmi integrációjával. Az Egyesület szociális munkásai segítséget nyújtanak többek között lakhatási, munkavállalási és tanulási lehetőségek felkutatásában, valamint a menekültügyi hatóságokkal és az önkormányzatokkal való kapcsolatfelvételben és kapcsolattartásban is. Tapasztalataink alapján az ügyfelek problémái közül a munkaerőpiacra való beilleszkedés bizonyul a legnehezebbnek. A kérdés megoldásának külön aktualitást adott, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást követően hazánk is jogosulttá vált a Strukturális Alapok támogatási forrásainak lekéréséhez. A HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásával a munkaerő fejlesztését és a foglalkoztathatóság növelését tűzte ki célul. A HEFOP-nak köszönhetően az Egyesület két olyan projektet is elindított folyamán, amellyel a Magyarországon élő migránsok munkaerő-piaci integrációját kívánta segíteni. Míg az egyik projekt 1 közvetlenül a migránsok ezen belül a menekültek munkaerő-piaci integrációjával foglalkozott, addig a másik 2 közvetetten, a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével igyekezett a migránsok foglalkoztathatóságát növelni. Ez utóbbi munka tapasztalatait tesszük közzé. A projekt 3 célja az volt, hogy olyan migránsspecifikus ismereteket gyűjtsünk össze, amelyek eddig nem álltak a szociális szférában dolgozó szakemberek rendelkezésére. Az Egyesület szakértői által összeállított anyag a gyakorlatban is vizsgázott, ugyanis a projekt megvalósítása során tíz alkalommal került sor szakmai és konfliktuskezelő tréningre HEFOP HEFOP A projektet a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, a Partners Hungary Alapítvány és a Csepeli Családsegítő Szolgálat közösen valósította meg. 4. A 12 hónapos projekt során 140 családsegítőkben, gyermekvédelmi szolgálatoknál, önkormányzatoknál és civil szervezeteknél dolgozó szociális munkás vett részt a menekültspecifikus képzésen. 4 zs_kek_1-6.indd :44:12

5 A kiadványban először a migrációval és a migránsokkal különösen a hátrányos helyzetű migránsokkal foglalkozunk. A hátrányos helyzet okainak számbavétele után ismerkedünk meg a jogszabályi háttérrel. Ezután figyelmünket az integrációra, és azon belül is hangsúlyosan a munkaerő-piaci integrációra irányítjuk: áttekintjük a sikeres beilleszkedéshez szükséges tényezőket. Majd a gyakorlati szociális munka területén az Egyesület szociális munkásainak sikeres munkakeresési technikáiba nyerhetünk betekintést, valamint a kulturális különbségek esetkezelésben játszott szerepét tanulmányozhatjuk. A kiadvány Mellékletében a gyakran feltett kérdések mellett az ügyintézéshez nélkülözhetetlen címlistát találunk. Kiadványunk segítséget kíván nyújtani olyan szociális területen dolgozó szakemberek számára, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek külföldi ügyfelekkel. Az itt összegyűjtött migránsspecifikus tudáskészlet olyan praktikus információkat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a külföldi állampolgárok és családjaik segítésében, munkaerő-piaci beilleszkedésükben. A kézikönyv egy CD-melléklettel egészül ki, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokat, valamint a szakmai és konfliktuskezelő tréning néhány hasznos, játékos gyakorlatába enged betekintést. 5 zs_kek_1-6.indd :44:12

6 I. I. Általános ismeretek, fogalmi keret I.1. Migrációs trendek Magyarországon Magyarország a II. világháború befejezésétől az 1980-as évek végéig menekülteket, migránsokat kibocsátó ország volt, de a rendszerváltással megszűnt a több évtizedig tartó elszigeteltség, és a Magyarországra irányuló migráció mindennapi jelenséggé vált. A Magyarországra bevándorlók nagy többsége a szomszédos országokból érkezik. Az első nagy bevándorlási hullám a nyolcvanas évek végére tehető, amikor a többségükben magyar ajkú román állampolgárok választották menedékként Magyarországot. A következő hullám a délszláv háború idején zajlott, megnövelve a volt Jugoszlávia területéről bevándorlók számát. Az egyetlen jelentősebb, Európán kívülről érkezett migráns csoport a kínaiaké; közösségük már a kilencvenes évek elején gyökeret eresztett Magyarországon. A világ többi országából összességében ugyan szerény a hazánkba érkezők aránya, de így is ötven fölötti azoknak az ázsiai és afrikai országoknak a száma, ahonnan Magyarországra kerülnek külföldi állampolgárok. Az Európán kívüli országokból leginkább Afganisztánból, Örményországból, Irakból, Törökországból, Grúziából, Iránból és Nigériából érkeztek bevándorlók hazánkba. A hazánkban tartózkodó külföldiek jelentős része, több mint kétharmada magyar, még ha külföldi állam polgára is. A külföldiek aránya az elmúlt évtizedben stabil volt; a népesség csupán 1,2 1,6 százalékát teszik ki. A népszámlálás adatai szerint a nyilvántartott külföldiek fiatalabbak, mint a hazai népesség, különösen a fiatal felnőttek aránya magasabb körükben. A hazai népességhez képest a migránsok magasabb iskolai végzettségűek. 6 zs_kek_1-6.indd :44:12

7 I.2. A migránsok Magyarországon I. A Magyarországon élő migránsok sokféle céllal érkeznek hazánkba: sokszor a kényszerűség, a kiúttalanság, máskor a reménykedés, de sok esetben véletlenek hatására kerülnek olyan helyzetbe, hogy Magyarországon éljenek hosszabb-rövidebb ideig. Sokan a letelepedés szándékával jönnek, mások az otthoni lakóhelyüket nem akarják magyarországira cserélni, de itt vállalnak munkát, ingáznak az otthon és a magyar munkahely között a jobb megélhetés reményében. Élnek itt külföldiek nyugdíjasként, családban eltartottként, míg sokan tanulmányokat folytatnak hazánkban. A főiskolás vagy egyetemista diákok egy része a tanulás mellett dolgozik is. Nem elhanyagolható a hazánkban menekültként élők csoportja sem, többségük szintén munkavállaló korú. A migráns olyan személy, aki tartósan külföldön kíván vagy kényszerül tartózkodni, nem csupán turista vagy utazó. Ennek értelmében a migránsok csoportjába tartoznak a menedéket keresők, a menekültek, a befogadottak, az ideiglenes védelem alatt állók csakúgy, mint a külföldi munkavállalók, a diákok és a bevándorlók. A különböző csoportoknak mást és mást jelent a migráció. Eltérőek az eredeti ország elhagyásával és az új ország kiválasztásával kapcsolatos motivációk, de a döntésre szánt idő és az utazás előkészítése tekintetében is nagyok a különbségek a migráns csoportok között. A migránsok azon csoportjáról, akik önként választják az elvándorlást a külföldi munkavállalók, a diákok és a bevándorlók elmondható, hogy a jobb élet reményében hagyják el hazájukat. Más migránsoktól eltérően a menedéket keresők elsősorban az üldözés, polgárháború, politikai elnyomás, embertelen bánásmód elől menekülnek. A két csoport közötti alapvető különbség a felkészülésben van. Az önkéntes migránsoknak van lehetőségük felkészülni az útra, míg a menekültek kényszer alatt cselekednek. Noha a gazdasági indíttatású migráció hátterében is lehet adott esetben komoly morális kényszerítő erő a távozásra, valamint a gazdasági migránsok egy részére is igaz lehet, hogy kezdeti nehézségekkel kell szembenézniük egy új országba való letelepedés során, mégis, a korábban már említett tényezők következtében megfontolt döntés, alapos felkészülés az útra, információk 7 zs_kek_1-6.indd :44:12

8 I. összegyűjtése, egy esetlegesen meglévő kapcsolatháló értesítése, mozgósítása ez a csoport összehasonlíthatatlanul kisebb teherrel kezd új életet: könnyebben vállal munkát, a beilleszkedése zökkenőmentesebb. A menekültek gyakran nyomorúságos körülmények között érkeznek a menedéket nyújtó országba; a többségüknek biztosított volt a megélhetése a hazájában, és sikeres életet volt kénytelen maga mögött hagyni. Sokuknak nagyon nehéz körülmények között kell elhagyni a hazáját. Nemcsak munkahelyet, anyagi javakat veszítenek el, hanem mindenfajta korábbi kapcsolatot, barátokat, sőt közeli családtagokat is. A menekültek jelentős része illegálisan kényszerül elhagyni az eredeti országát, mert a hatóságok nem engedélyezik a törvényes távozást. Hamis úti okmányokkal az utazás még traumatikusabb élmény. Többen közülük további támogatásra szorulnak: gyerekek, idősek, szexuális erőszak és kínzás áldozatai, az üldöztetés és menekülés hatására traumákat szenvedett emberek. Ellentétben a gazdasági migránsokkal, esetükben hiányzik a támogató családi vagy közösségi háttér, amire a társadalmi beilleszkedésük során számíthatnának. 8 zs_kek_1-6.indd :44:12

9 I.3. A hátrányos helyzetű migránsok I. Az előzőekben leírt migráns csoportok közül a menekültek csoportja mindenképpen a hátrányos helyzetű migránsok közé sorolódik. Ez a felismerés abban is megmutatkozik, hogy a menekültek Magyarországon is bekerültek a Menedék Egyesület eredményes lobbimunkája révén a HEFOP-programok célcsoportjai, a hátrányos helyzetű csoportok közé. Ez nem jelenti azt, hogy a gazdasági vagy önkéntes migránsok körében ne találnánk rászorulót, szociális segítségnyújtásra várót. Így a Menedék Egyesület sem korlátozza tevékenységét a menekültek csoportjára, hanem küldetése szerint a Magyarországon élő migránsok szakszerű támogatását tűzi ki fő célként. Az Egyesület szociális irodájában a migránsok különböző csoportjai fordulnak meg, akik körében a leggyakoribb probléma a munkavállalás, munkakeresés. Az önkéntes migránsok munkaerő-piaci integrációja azonban nincs megterhelve olyan egyéb hátrányokkal, mint amelyek a menekülteket kifejezetten sújtják: a menekülés traumája, a nyelvtudás hiánya, a kultúra idegensége és a kapcsolati háló hiánya. Az alábbiakban áttekintjük a hátrányos helyzet migránsspecifikus tényezőit, így képet kaphatunk azokról az elemekről, amelyek jelentősen befolyásolják a társadalmi integráció sikerét, illetve kudarcát. A hátrányos helyzetért felelős tényezők közül a munkaerő-piaci hátrányos helyzetnek tulajdonítják a legmeghatározóbb szerepet. Mivel a munkavállalással külön fejezetben foglalkozunk, itt csak felsorolva említjük meg a nehézségeket. Migránsspecifikus problémák: a szakképzést nem igénylő munkákra túljelentkezés van; az eredeti végzettségnél alacsonyabb szakképzettséget igénylő munkavégzés az általános (a szaktudás nehezen konvertálható, az eredeti dokumentumok fordítási költségei); 5 a többségi társadalom tagjainál alacsonyabb munkabérek jellemzők; 6 a nem letelepedettek csak munkavállalási engedéllyel dolgozhatnak (csakúgy, mint a befogadottak). 5. Természetesen ez nem vonatkozik a fejlett EU-országok magasan képzett állampolgáraira, akiknek áramlását a multinacionális cégek határozzák meg. 6. Ua. 9 zs_kek_1-6.indd :44:12

10 I. Menekültspecifikus problémák: a nyelvismeret hiánya, eltérő (munka-) kultúra; az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiánya (a menekülés során elvesztek) és pótolhatatlansága; 7 amíg kérelmezők, addig nem dolgozhatnak (hospitalizáció 8 ); a befogadóállomások ahol a menekültek az elismeréstől számított további fél évet tartózkodhatnak földrajzi (izolált) helyzetük miatt kevés munkalehetőséget nyújtanak; a feldolgozatlan traumák; a kapcsolatok hiánya; a munkaközvetítéssel foglalkozó szakemberek felkészületlensége a különböző státusokra vonatkozó jogszabályok tekintetében; a munkaadói előítéletesség. Láttuk, hogy a hátrányos helyzet egyetlen tényezője, a munkaerőpiaci hátrányos helyzet körüljárása során mennyi további olyan tényezőt találtunk, amelyek meghatározóak a munkavállalás sikerességében, illetve sikertelenségében. Több olyan tényezőt is említettünk, amik az integráció általános szintjét is jelzik; ilyen többek között a kapcsolati háló megléte vagy hiánya, a magyar nyelvtudás szintje, a társadalom és a kultúra ismerete. A lakhatás nehézségei Migránsspecifikus: amennyiben a migráns a többségi társadalom tagjainál alacsonyabb munkabérre tud csak szert tenni, akkor a lakhatás terén is komolyabb nehézségekkel kell szembenéznie, mint egy átlagos állampolgárnak; a legtöbb migráns nem jogosult szociális bérlakásra vagy lakáshitelre; a lakástulajdonosok idegenkedése, előítéletei a külföldi albérlők iránt. 7. Az elveszett iskolai végzettségekről nyilatkozat ugyan tehető, viszont az csak továbbtanulásra ad lehetőséget, munkavégzésre nem. Az elismert menekült saját biztonsága és az eredeti országban maradt hozzátartozóinak védelmében nem veheti fel a kapcsolatot a kibocsátó országgal. 8. A befogadóállomás sajátos lakókörnyezete (teljes ellátás, központi korlátozások, tábori élet keretei) nem motiválja az ott élőket. 10 zs_kek_1-6.indd :44:12

11 Menekültspecifikus: a menekültek az országba érkezésükkor befogadóállomásokra kerülnek, és a menekültstátus elnyerése után fél évig lakhatnak az ellátórendszerben. Ez a fél év áll rendelkezésükre előtakarékoskodásra, 9 hogy aztán albérletbe tudjanak költözni; az igazi nehézségek a táborból való kikerülés után kezdődnek. Egy albérlet fenntartásához rendszeres jövedelemre van szükség; a lakástulajdonosok bizalmatlansága és tájékozatlansága (nem járulnak hozzá a lakcímre való bejelentkezéshez, így a menekültek számos szociális támogatástól esnek el); csupán elszigetelt lakásprogramok segítik a menekültek lakhatási nehézségeinek megoldását; 10 a sokgyerekes családoknak nem szívesen adják ki lakásukat a tulajdonosok; az egyedülálló férfiak gyakran közösen kénytelenek egy lakást bérelni, ahol megszűnik a magánélet lehetősége. I. Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés nehézségei Migránsspecifikus: biztosított jogviszonyhoz kötött az ellátás (a sürgősségi ellátás kivételével) a befogadottak esetén is. Menekültspecifikus: sok esetben a menekülés során átélt traumákhoz 11 kapcsolódó speciális ellátást igényelnek (pl. pszichoterápia); kulturális különbségek a tradicionális gyógyításban bíznak, illetve a nők egészsége magánügy; 12 nyelvi korlátok; az elismerést követően csak hosszan elhúzódó folyamat végén jutnak taj számhoz. 9. A befogadóállomáson tartózkodók teljes ellátást kapnak, és havonta 2500 forintot. 10. A Református Misszió az egyetlen, amelynek lakásprogramja van; 10 hónapig fedezi a programba beválasztottak albérleti költségeit, mialatt a résztvevők előtakarékosságra kötelezettek. 11. Az elszenvedett testi és lelki megpróbáltatások következtében átélt traumák. 12. Lásd erről még az V. Kulturális különbségek fejezetet. 11 zs_kek_1-6.indd :44:12

12 I. A szociális ellátórendszerhez való hozzáférés nehézségei Migráns- és menekültspecifikus: nyelvi korlátok; a szociális intézmények felkészületlensége az ügyfelek fogadására; az ügyfelek tájékozatlansága az intézményi szolgáltatásokról. Az oktatás és a nyelvi képzés nehézségei Migráns- és menekültspecifikus: kevés olyan oktatási intézmény van, ahol a migráns gyerekek igényeit is figyelembe vevő pedagógiai programot használnak; 13 a pedagógusok felkészületlensége, nyelvi korlátok; a tradicionális, patriarchális társadalmakból érkező családokban a fiúk oktatása fontosabb, mint a lányoké. 14 A nyelvi képzés nehézségei Migránsspecfikus: a magyar nemzetiségűek kivételével a migránsok többségének problémát jelent a magyar nyelvtudás hiánya; számukra nincsen államilag finanszírozott képzés; az önerőből megvalósított nyelvtanulásnak anyagi korlátai vannak. Menekültspecifikus: a menekülteknek járó 360 órás nyelvi képzés (a befogadottak még ebben sem részesülhetnek) nem elegendő az elhelyezkedéshez vagy a továbbtanuláshoz szükséges nyelvtudás megszerzéséhez; a képzés a menekültek jelentős részének nem hozzáférhető; 15 a menekült nők gyakran nem tudnak részt venni a képzésben, mert gyerekeik felügyelete nem megoldott; 13. Kivétel többek között a Dob utcai Kéttannyelvű Általános Iskola és Szakközépiskola, ahol működik ilyen program. 14. A lányokra különösen fontos szerep hárul a családi munka, a kisebb testvéreik ellátása terén. 15. A befogadóállomásokon nem szerveznek rendszeresen nyelvórákat. A városban tartott órákra való eljutás költségét csak utólag térítik vissza. A kurzusok időbeosztása nem rugalmas (munkaviszony létesítése, egyéb magánéleti változások esetén a részvétel nehézségbe ütközik). 12 zs_kek_1-6.indd :44:12

13 egyéb tényezők mint iskolázatlanság, kulturális különbségek, idős kor, trauma szintén szerepet játszhatnak abban, hogy vannak, akik nem élnek a nyelvoktatás lehetőségével. I. A továbbtanulás nehézségei Migránsspecifikus: a nem magyar anyanyelvűek körében nyelvi korlátok; a tanulmányi célú magyarországi tartózkodás engedélyhez kötött (a nem EU-tagországokból jövő, nem letelepedettek esetén). Menekültspecfikus: a menekültek körében kivételesnek számít, ha valaki egyetemi tanulmányokat kezd vagy folytat Magyarországon. Ennek okai az alábbiak: nyelvi korlátok; anyagi korlátok; 16 menekülteknek adható ösztöndíjak hiánya. Az érdekérvényesítés nehézségei Migráns- és menekültspecifikus: az egyes nemzetek képviselőinek kis száma miatt gyenge az önszerveződés; a magyar civil szektor gyengesége (nem segíti a migráns szerveződéseket); a menekültek és magyarok gyér kapcsolatai; 17 az ügyintézéshez nélkülözhetetlen elemek nyelvtudás, társadalmi, munkaügyi, jogi rendszer ismeretének alacsony foka; hiányoznak a migránsoknak, menekülteknek tartandó képzések, tudatosságfejlesztő tréningek; a befogadó társadalom több szintjét megcélzó, toleranciára nevelő, diszkriminációellenes kampányok elégtelensége Az egyedülálló menekültek, de a családosok úgyszintén csak a legritkább esetben engedhetik meg maguknak, hogy tanuljanak, és a fennmaradó időben gondoskodjanak a létfenntartásukról. 15. A menekültek közel harmada egyáltalán nem érintkezik magyarokkal. 18. Civil szervezetek és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága áll egy-egy kampány mögött. Jó példa erre a középiskolai diákok menekültügyi érzékenyítése, vagy a szociális területen dolgozó szakemberek migránsspecifikus képzése. Lásd erről bővebben a honlapot. 13 zs_kek_1-6.indd :44:12

14 II. A JOGI HÁTTÉR ÁTTEKINTÉSE II. II.1. Milyen jogcímen tartózkodhatnak a migránsok hazánkban? A külföldi személyek Magyarországon való tartózkodásának jelenleg több mint 20 különböző jogcíme lehet. Ezek leírása, a hozzájuk kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel a kézikönyvet kiegészítő CD-ROM-ban, a jogszabályok alatt található meg. A tartózkodásra jogosító okmányokat három nagy csoportba oszthatjuk attól függően, hogy milyen időtartamú tartózkodást, illetve egyszeri vagy többszöri beutazást tesznek lehetővé: rövid időtartamra szóló vagy egyszeri beutazást biztosító vízum, huzamos tartózkodást biztosító tartózkodási engedély, nemzetközi védelmet biztosító státus. A különböző tartózkodásra jogosító okmányok birtokosainak más a tartózkodási célja, más-más követelményeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy a státust megszerezzék, különböző időtartamon belül kell elhagyniuk az országot, más jogosultságaik vannak a szociális ellátás és a munkavállalás terén. Amikor külföldi kliensekkel dolgozunk, érdemes legelőször tisztázni, mi a személy tartózkodási jogcíme, mert ez nagyon erősen behatárolja a segítő lehetőségeit, esetenként a segítő munka dinamikáját is. Vannak olyan státusok, amelyek természetüknél fogva önmagukban véve is problémát hordoznak, illetve utalnak annak meglétére. Ilyen például, ha a személy menedékjogot kért, de még várja a döntést (kérelmező), vagy ha nincsen tartózkodásra jogosító okmánya, és illegálisan van az országban. Ez utóbbi esetben két lehetséges mód van a kitoloncolás és a határozott időre, akár évekre szóló kitiltás elkerülésére. Amennyiben az ügyfél a hazautazás mellett dönt, akkor az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (IRM BÁH) Idegenrendészeti ügyfélszolgálati irodáján bejelentheti az önkéntes hazatérés szándékát, és ha bead egy méltányossági országelhagyási kérelmet, amelyben megindokolja 14 zs_kek_1-6.indd :44:13

15 a túltartózkodását, akkor van esélye a komolyabb problémák elkerülésére. Ha az ügyfél nem szomszédos országból származik, érdemes megkeresni a Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM, elérhetőség a Mellékletben), hátha tudnak segíteni a hazatérésben. A másik eset akkor fordulhat elő, ha valaki üldöztetéstől való félelmében, illegálisan lépett be Magyarországra. Ilyenkor menekültstátus iránti kérelem haladéktalan beadásával teremthet magának legális tartózkodást a kérelmezés idejére, és pozitív elbírálás esetén tovább is. Kérelmezőként hónapokig nem tudja, hogyan fog alakulni a sorsa, mi lesz az eljárás kimenetele, nem dolgozhat, de a tartózkodása jogszerű. II. A státusok leírása, a hozzájuk tartozó ellátások, támogatások, azon feltételek felsorolása, amelyek egy-egy státus megszerzéséhez kellenek, illetve a szükséges nyomtatványok letölthetők a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjáról (www.bm-bah.hu), illetve beszerezhetők a regionális igazgatóságok ügyfélszolgálati irodáiban. 19 Az alábbiakban a tartózkodásra jogosító okmányok három nagy csoportját írjuk le részletesebben. Részletesebben a szociális területen dolgozók által feltételezhetően kevésbé ismert, nemzetközi védelmet biztosító státusokat ismertetjük, egy-egy példával mutatva be az adott státus megszerzésének követelményeit. Rövid időtartamra szóló vagy egyszeri beutazást biztosító vízumok: például a családegyesítési, tanulmányi célú, munkavállalási, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó vagy a turistavízum. Fő jellemzőjük, hogy a vízumot általában a külképviseleteken kell igényelni, és azt a külföldi úti okmányába bélyegezik be. Újabb hat hónapra meghosszabbítható, de érvényteleníthető is. A vízum a tartózkodási engedély előfeltétele. Önmagában semmilyen támogatás megszerzésére nem jogosít. Huzamos tartózkodást biztosító okmányok: a különböző tartózkodási engedélyek, mint a családegyesítési, munkavállalási, tanulmányi, valamint a letelepedési engedélyek. A tartózkodási engedélyekkel általában semmilyen támogatást nem lehet igényelni, kivéve, ha azt a származási országgal kötött kétoldalú megállapodás másként szabályozza. A tartózkodási 19. Az irodák elérhetősége és ügyfélszolgálati nyitvatartási ideje a kézikönyv végén a Mellékletben található. 15 zs_kek_1-6.indd :44:13

16 II. engedélyek előfeltétele minden esetben a megfelelő vízum megléte (többek között). A letelepedési engedély előfeltétele a legalább hároméves előzetes magyarországi tartózkodás, az itteni lakhatás és megélhetés biztosítottságának igazolása. A letelepedési engedéllyel rendelkezők 20 a magyar állampolgárokkal azonos jogokat élveznek, kivéve a parlamenti választásokon való részvétel jogát. Nemzetközi védelmet biztosító státusok: a menedékjogot kérő (kérelmező), az elismert menekült, a befogadott, a menedékes és a hontalan. Vízumok A vízumkérelmet az előírt formanyomtatványon a külföldi szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten személyesen kell benyújtani. Mellékletben csatolni kell a beutazás és tartózkodás célját igazoló okmányokat is. A tartózkodási vízum iránti kérelmet a BÁH bírálja el. Munkavállalás és szezonális munkavállalás céljából akkor adható tartózkodási vízum, ha az illetékes magyar munkaügyi hatóság engedélyezte a külföldi személy munkavégzését. A szezonális munkavállalás céljából kiadott D típusú tartózkodási vízum 12 hónapon belül legfeljebb 6 hónapos folyamatos tartózkodásra jogosít augusztusától az alkalmi munkavállalói (AM) könyv bevezetésével oldják meg a szezonális munkavégzés engedélyeztetését. 21 Feltételezhetően a továbbra is bonyolult és költséges ügyintézés következménye, hogy a szezonális munkát végzők gyakran nem bíbelődnek az engedélyek megszerzésével és 2001 között a külföldinek kiadott határozatlan idejű, visszavonásig érvényes magyarországi tartózkodást és jogokat nyújtó engedély a bevándorlási engedély volt től ezt váltotta fel a letelepedési engedély. 21. De továbbra is vízumköteles: a munkavállalónak el kell utaznia Magyarországra, és a munkavégzés helyén illetékes munkaügyi kirendeltségen kérvényezni a zöld könyvet. A dokumentumot helyben kiállítják számára, viszont annak birtokában a munkavállalónak ismét haza kell utaznia, és a konzulátuson vízumigénylést kell benyújtania. 22. A migránsok csoportján belül a közép- és kelet-európaiakra inkább jellemző, hogy az ideiglenes tartózkodást tűzik ki célul, és anyagi helyzetük rendbehozatala után vissza kívánnak térni saját hazájukba. Ennek megfelelően a rövid időre szóló munkákat részesítik előnyben, és feketemunkát is szívesen vállalnak. Közülük kerülnek ki az idénymunkások is. 16 zs_kek_1-6.indd :44:13

17 Jövedelemszerzés céljából annak a külföldinek adható tartózkodási vízum, aki vagyon-, illetve jövedelemszerzésre irányuló gazdasági (pl. önálló vállalkozóként gazdasági célú letelepedés), szellemi, művészi tevékenység folytatása, engedélyhez nem kötött munkavégzés céljából kíván beutazni. Gazdasági célú letelepedés nélkül is megadható a D típusú vízum, ha a jövedelemszerző tevékenység gazdasági hasznot hoz az országnak, vagy tudományos, kulturális értéket képvisel. A bevándorló csoportok közül ez a tartózkodási engedély a kínaikra jellemző a leginkább, akik körében kiemelkedően magas a vállalkozók száma. A tartózkodási engedélyt az idegenrendészeti hatóság első alkalommal legfeljebb négy évre állíthatja ki, és alkalmanként két évvel meghosszabbíthatja. II. Az ország területére lépés és a munkavállalás feltételei különbözőek a fontosabb küldő országokból érkezők számára. Az ukránok és szerbek például 2003 októberéig vízum nélkül utazhattak Magyarországra turistaként, azóta ehhez is vízum kell; igaz, a magyar nemzetiségűek egyszerűbben és olcsóbban ún. nemzeti vízumot válthatnak ki, amellyel kilencven napot meghaladóan folyamatosan lehet Magyarországon tartózkodni. A nemzeti tartózkodási vízum, mint ahogy a nevében is benne van, a magyar nyelv és nemzeti identitás megőrzése céljából kérvényezhető. Ez a tevékenység megvalósulhat: tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapításával (oktatás), családi kapcsolatok erősítésével; viszont kizárja: az államilag elismert felsőfokú oktatásban való részvételt, a Magyarországon történő családegyesítést. Természetesen igazolásra szorul a magyarországi szálláshely megléte, a megélhetés és az egészségügyi ellátás biztosítottsága. A nemzeti tartózkodási vízum birtokában a beutazó (legfeljebb öt évre szóló) tartózkodási engedélyre jogosult. Amennyiben időközben változik a nemzeti tartózkodási vízummal tartózkodó célja, például munkát kíván végezni, vagy felvételt nyert felsőfokú képzésre, akkor az új tartózkodási célnak megfelelő tartózkodási engedélyt kell kérnie a BÁH regionális igazgatóságán. 23. Ilyenkor a tartózkodási cél az oktatási intézmény (alap- vagy középfokú) felvételi igazolásával igazolhat 24. Iyenkor a családi kapcsolat pl. anyakönyvi kivonattal igazolható. 17 zs_kek_1-6.indd :44:13

18 Tartózkodási engedélyek II. A hazánkban élő külföldiek jelentős része nem bevándorolt vagy letelepedett státusú, csupán tartózkodási engedélye van ban a BÁH tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelmet bírált el. Az elmúlt tíz évben a tartózkodási engedély iránti kérelmek és így a Magyarországon tartózkodók létszáma fokozatosan növekedett. A tartózkodási engedélyek kiállításának leggyakoribb jogcíme a magyarországi munkavállalás. Jellemző még a családegyesítési és tanulmányi célú tartózkodás; e három kategória együttesen a kérelmek több mint 80 százalékát teszi ki. Becslések szerint megközelítőleg 130 ezer külföldi dolgozik legálisan Magyarországon. Az ideiglenesen itt tartózkodó külföldiek néhány kivételtől eltekintve csak munkavállalási engedéllyel vállalhatnak munkát. A legfontosabb kivételek az EU új tagállamaiból érkezett állampolgárok (16 ezer fő). A tartózkodási engedély fő szabálya, hogy legfeljebb két évre adható ki, és alkalmanként legfeljebb két évvel lehet meghosszabbítani. Ha a tartózkodás célja munkavégzés vagy más jövedelemszerző tevékenység, a tartózkodási engedély első alkalommal legfeljebb négy évre adható ki. A tartózkodási engedélyt, az érvényes tartózkodási vízummal Magyarországon tartózkodó külföldi kérelmére, a területi idegenrendészeti hatóság adja ki. A külföldinek a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor, 25 valamint a további tartózkodása idejére rendelkeznie kell: érvényes útlevéllel, a beutazási és tartózkodási célt igazoló okirattal, a magyarországi megélhetést biztosító anyagi eszközökkel, bejelentett magyarországi szálláshellyel, a tovább- vagy visszautazáshoz szükséges feltételekkel. Ha a tartózkodási engedély kiadásának vagy meghosszabbításának célja munkavállalás vagy jövedelemszerző tevékenység, az idegenrendészeti hatóság a tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezet mértékének megállapításakor a kérelmező munkából, illetőleg jövedelemszerző tevékenységéből származó jövedelmét veszi figyelembe. 25. Legkésőbb a jogszerű tartózkodás megszűnése előtt tizenöt nappal 18 zs_kek_1-6.indd :44:13

19 A kiskorúak leginkább családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedélyt kapnak, amelynek érvényességi ideje a szülőével (családfenntartó) azonos. Ha a gyerek időközben nagykorú lett Magyarországon, és öt éve a családban él, családegyesítés céljából kiadott engedéllyel rendelkezik, akkor a szülők tartózkodási engedélyének lététől, érvényességétől függetlenül jogosulttá válik a magyarországi tartózkodásra, amennyiben képes magát eltartani, a lakhatása megoldott (Itv. 26, 14. ). II. Letelepedési engedély A határon túli magyarlakta területekről a Magyarországra vándorlás sokszor érzelmileg motivált; sokan érkeznek eleve a letelepedés szándékával. Ennek megfelelően, ha lehetőségük nyílik rá, kezdettől fogva helyzetük legalizálására és stabilizálására törekednek. Letelepedési engedélyt az a külföldi kaphat, 27 aki a beutazásától számítva legalább három éven át megszakítás nélkül jogszerűen és életvitelszerűen Magyarországon tartózkodott, kivéve, ha a jogszerű tartózkodás célja tanulmányok folytatása volt; akinek magyarországi lakhatása és megélhetése biztosított; akivel szemben nem áll fenn kizáró ok; valamint akinek a letelepedését a belügyminiszter kivételes méltányosságból engedélyezte. A hároméves magyarországi tartózkodás követelménye alól bizonyos feltételek fennállása esetén felmentést kaphat az a külföldi, aki tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és letelepedését családegyesítés céljából családtagként kérelmezi. Nem kell előzetesen három évig Magyarországon tartózkodnia a letelepedési engedély kiadása előtt annak sem, aki saját maga, illetve akinek a felmenője korábban magyar állampolgár volt A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény (idegenrendészeti törvény). 27. A letelepedési engedély iránti kérelmet a kérelmező a jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnál formanyomtatványon nyújtja be. 28. Magyar felmenők esetén nincs tartózkodási időhöz kötve a kérelem benyújtása. 19 zs_kek_1-6.indd :44:13

20 II. A letelepedési engedély határozatlan idejű magyarországi tartózkodásra jogosít. A letelepedés tényét az úti okmányba is bejegyzik. A letelepedett külföldi jogosult Magyarország területét elhagyni, és oda visszatérni. A letelepedettek (korábban bevándorlók) ugyanolyan feltételekkel vállalhatnak munkát, mint a magyarok ben 98 ezer fő élt letelepedettként Magyarországon től 2005 végéig 134 ezer külföldit honosítottak. Magyar állampolgárságot szinte kizárólag a környező országokból érkezett magyar nemzetiségűek kaptak. Nemzetközi védelmet biztosító státusok Menedéket kérő (kérelmező) Olyan külföldi, aki az országban tartózkodva védelmet kér, és ennek alapján a BÁH megindította az eljárást. A kérelmező tartózkodási helyét a hatóság jelöli ki (ez lehet befogadóállomás, magánszállás, idegenrendészeti fogva tartás). A kérelmező jogszerűen tartózkodó külföldinek tekintendő, aki az első meghallgatás után fényképes igazolványt kap, amely addig érvényes, amíg nem születik döntés. Ez idő alatt a külföldi bizonyos ellátásokra jogosult, mint például egészségügyi alapellátásra és sürgősségi beavatkozásra, és amennyiben nem magánszálláson lakik, akkor a befogadóállomáson vagy annak minősülő szálláshelyen való ellátásra is. A törvény szerint a kérelmező gyerekek tankötelesek márciusa a menedékjogi törvény hatálybalépése és 2006 decembere között fő adta be a menekültstátus iránti kérelmét. Az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat évente kétezer fő körül mozog 29 a hazánkban menedéket kérők száma. Marie Mwamba togói állampolgár. Hazájában férjével élt, saját földjükön gazdálkodtak, több alkalmazottjuk is volt. A helyi viszonyokhoz képest jól éltek, egészen addig a napig, amikor a falujuk mellett található hatalmas víztározó gátja emberi mulasztás következtében átszakadt, és elöntötte a szomszédos területeket. A gátszakadás következtében több tucat ember vesztette életét, és több ezren váltak földönfutóvá (az eseményről a nemzetközi sajtó is részletesen beszámolt). Mwamba asszony férje is meghalt, 29. Forrás: 20 zs_kek_1-6.indd :44:13

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás Szinergia projekt EIA/2013/3.7.1. Segítő munka a menekültek/migránsok körében Jogi szabályozás Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület dr. Pucsok Albert ügyvéd, európai uniós szakjogász Budapest, 2014.

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból Kérelmet átvevő hatóság: : ügyszám Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye: beutazás ideje:... év... hó... nap Tartózkodási vízum száma:

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából Tartózkodási kérelem jövedelemszerzés céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:... év... hó...

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Lektorálta: Bánhegyi Mátyás Grafika, tördelés: Kiss Maja Kiadó: Artemisszió Alapítvány Székhely: 1016 Budapest

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási engedély kiállításához

Tartózkodási engedély kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási engedély kiállításához Tartózkodási kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási kiállításához Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Tartózkodási kiállítása Arcfénykép helye Beutazás helye

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR

4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR 4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR Tóth Judit A munkaerő államhatárokat átlépő vándorlásával kapcsolatosan igen sok szakkifejezés magyarázatra szorul, amelyeket a szakértői konszenzuson túl a nemzeti (hazai) jogszabályok,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben