MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK"

Átírás

1 MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK KÉZIKÖNYV Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Budapest, zs_kek_1-6.indd :44:11

2 A projekt címe: HEFOP Migránsok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése szociális területen dolgozó szakemberek képzésével A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg A kiadvány címe: Migránsokról szociális munkásoknak (Kézikönyv) A kiadványt szerkesztette: Zatykó Judit A kiadásért felel a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület elnöke Cím: 1077 Budapest, Jósika u. 2. Telefon: (06-1) Fax: (06-1) Honlap: Fotó: UNHCR Design: Varga Magdolna Visual Manna - 2 zs_kek_1-6.indd :44:12

3 Tartalom Bevezetés I. Általános ismeretek, fogalmi keret 4 6 I.1. I.2. I.3. II. Migrációs trendek Magyarországon A migránsok Magyarországon A hátrányos helyzetű migránsok A jogi háttér áttekintése II.1. Milyen jogcímen tartózkodhatnak a migránsok hazánkban? II.2. A migrációval és menekültüggyel kapcsolatos jogszabályok III. Integráció 27 III.1. Ami a beilleszkedéshez szükséges 28 IV. Munkavállalás 34 IV.1. Amiben a szociális munkás segíteni tud IV.2. Sikeres munkakeresési technikák V. Kulturális Különbségek V.1. VI. Nemek közötti problémák a kulturális különbségek tükrében Mellékletek VI.1. Gyakran feltett kérdések és válaszok VI.2. Címlista Hova fordulhatunk tanácsért, felvilágosításért? zs_kek_1-6.indd :44:12

4 Bevezetés A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület (a továbbiakban Egyesület) több mint tíz éve foglalkozik a Magyarországon élő migránsok társadalmi integrációjával. Az Egyesület szociális munkásai segítséget nyújtanak többek között lakhatási, munkavállalási és tanulási lehetőségek felkutatásában, valamint a menekültügyi hatóságokkal és az önkormányzatokkal való kapcsolatfelvételben és kapcsolattartásban is. Tapasztalataink alapján az ügyfelek problémái közül a munkaerőpiacra való beilleszkedés bizonyul a legnehezebbnek. A kérdés megoldásának külön aktualitást adott, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást követően hazánk is jogosulttá vált a Strukturális Alapok támogatási forrásainak lekéréséhez. A HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásával a munkaerő fejlesztését és a foglalkoztathatóság növelését tűzte ki célul. A HEFOP-nak köszönhetően az Egyesület két olyan projektet is elindított folyamán, amellyel a Magyarországon élő migránsok munkaerő-piaci integrációját kívánta segíteni. Míg az egyik projekt 1 közvetlenül a migránsok ezen belül a menekültek munkaerő-piaci integrációjával foglalkozott, addig a másik 2 közvetetten, a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével igyekezett a migránsok foglalkoztathatóságát növelni. Ez utóbbi munka tapasztalatait tesszük közzé. A projekt 3 célja az volt, hogy olyan migránsspecifikus ismereteket gyűjtsünk össze, amelyek eddig nem álltak a szociális szférában dolgozó szakemberek rendelkezésére. Az Egyesület szakértői által összeállított anyag a gyakorlatban is vizsgázott, ugyanis a projekt megvalósítása során tíz alkalommal került sor szakmai és konfliktuskezelő tréningre HEFOP HEFOP A projektet a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, a Partners Hungary Alapítvány és a Csepeli Családsegítő Szolgálat közösen valósította meg. 4. A 12 hónapos projekt során 140 családsegítőkben, gyermekvédelmi szolgálatoknál, önkormányzatoknál és civil szervezeteknél dolgozó szociális munkás vett részt a menekültspecifikus képzésen. 4 zs_kek_1-6.indd :44:12

5 A kiadványban először a migrációval és a migránsokkal különösen a hátrányos helyzetű migránsokkal foglalkozunk. A hátrányos helyzet okainak számbavétele után ismerkedünk meg a jogszabályi háttérrel. Ezután figyelmünket az integrációra, és azon belül is hangsúlyosan a munkaerő-piaci integrációra irányítjuk: áttekintjük a sikeres beilleszkedéshez szükséges tényezőket. Majd a gyakorlati szociális munka területén az Egyesület szociális munkásainak sikeres munkakeresési technikáiba nyerhetünk betekintést, valamint a kulturális különbségek esetkezelésben játszott szerepét tanulmányozhatjuk. A kiadvány Mellékletében a gyakran feltett kérdések mellett az ügyintézéshez nélkülözhetetlen címlistát találunk. Kiadványunk segítséget kíván nyújtani olyan szociális területen dolgozó szakemberek számára, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek külföldi ügyfelekkel. Az itt összegyűjtött migránsspecifikus tudáskészlet olyan praktikus információkat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a külföldi állampolgárok és családjaik segítésében, munkaerő-piaci beilleszkedésükben. A kézikönyv egy CD-melléklettel egészül ki, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokat, valamint a szakmai és konfliktuskezelő tréning néhány hasznos, játékos gyakorlatába enged betekintést. 5 zs_kek_1-6.indd :44:12

6 I. I. Általános ismeretek, fogalmi keret I.1. Migrációs trendek Magyarországon Magyarország a II. világháború befejezésétől az 1980-as évek végéig menekülteket, migránsokat kibocsátó ország volt, de a rendszerváltással megszűnt a több évtizedig tartó elszigeteltség, és a Magyarországra irányuló migráció mindennapi jelenséggé vált. A Magyarországra bevándorlók nagy többsége a szomszédos országokból érkezik. Az első nagy bevándorlási hullám a nyolcvanas évek végére tehető, amikor a többségükben magyar ajkú román állampolgárok választották menedékként Magyarországot. A következő hullám a délszláv háború idején zajlott, megnövelve a volt Jugoszlávia területéről bevándorlók számát. Az egyetlen jelentősebb, Európán kívülről érkezett migráns csoport a kínaiaké; közösségük már a kilencvenes évek elején gyökeret eresztett Magyarországon. A világ többi országából összességében ugyan szerény a hazánkba érkezők aránya, de így is ötven fölötti azoknak az ázsiai és afrikai országoknak a száma, ahonnan Magyarországra kerülnek külföldi állampolgárok. Az Európán kívüli országokból leginkább Afganisztánból, Örményországból, Irakból, Törökországból, Grúziából, Iránból és Nigériából érkeztek bevándorlók hazánkba. A hazánkban tartózkodó külföldiek jelentős része, több mint kétharmada magyar, még ha külföldi állam polgára is. A külföldiek aránya az elmúlt évtizedben stabil volt; a népesség csupán 1,2 1,6 százalékát teszik ki. A népszámlálás adatai szerint a nyilvántartott külföldiek fiatalabbak, mint a hazai népesség, különösen a fiatal felnőttek aránya magasabb körükben. A hazai népességhez képest a migránsok magasabb iskolai végzettségűek. 6 zs_kek_1-6.indd :44:12

7 I.2. A migránsok Magyarországon I. A Magyarországon élő migránsok sokféle céllal érkeznek hazánkba: sokszor a kényszerűség, a kiúttalanság, máskor a reménykedés, de sok esetben véletlenek hatására kerülnek olyan helyzetbe, hogy Magyarországon éljenek hosszabb-rövidebb ideig. Sokan a letelepedés szándékával jönnek, mások az otthoni lakóhelyüket nem akarják magyarországira cserélni, de itt vállalnak munkát, ingáznak az otthon és a magyar munkahely között a jobb megélhetés reményében. Élnek itt külföldiek nyugdíjasként, családban eltartottként, míg sokan tanulmányokat folytatnak hazánkban. A főiskolás vagy egyetemista diákok egy része a tanulás mellett dolgozik is. Nem elhanyagolható a hazánkban menekültként élők csoportja sem, többségük szintén munkavállaló korú. A migráns olyan személy, aki tartósan külföldön kíván vagy kényszerül tartózkodni, nem csupán turista vagy utazó. Ennek értelmében a migránsok csoportjába tartoznak a menedéket keresők, a menekültek, a befogadottak, az ideiglenes védelem alatt állók csakúgy, mint a külföldi munkavállalók, a diákok és a bevándorlók. A különböző csoportoknak mást és mást jelent a migráció. Eltérőek az eredeti ország elhagyásával és az új ország kiválasztásával kapcsolatos motivációk, de a döntésre szánt idő és az utazás előkészítése tekintetében is nagyok a különbségek a migráns csoportok között. A migránsok azon csoportjáról, akik önként választják az elvándorlást a külföldi munkavállalók, a diákok és a bevándorlók elmondható, hogy a jobb élet reményében hagyják el hazájukat. Más migránsoktól eltérően a menedéket keresők elsősorban az üldözés, polgárháború, politikai elnyomás, embertelen bánásmód elől menekülnek. A két csoport közötti alapvető különbség a felkészülésben van. Az önkéntes migránsoknak van lehetőségük felkészülni az útra, míg a menekültek kényszer alatt cselekednek. Noha a gazdasági indíttatású migráció hátterében is lehet adott esetben komoly morális kényszerítő erő a távozásra, valamint a gazdasági migránsok egy részére is igaz lehet, hogy kezdeti nehézségekkel kell szembenézniük egy új országba való letelepedés során, mégis, a korábban már említett tényezők következtében megfontolt döntés, alapos felkészülés az útra, információk 7 zs_kek_1-6.indd :44:12

8 I. összegyűjtése, egy esetlegesen meglévő kapcsolatháló értesítése, mozgósítása ez a csoport összehasonlíthatatlanul kisebb teherrel kezd új életet: könnyebben vállal munkát, a beilleszkedése zökkenőmentesebb. A menekültek gyakran nyomorúságos körülmények között érkeznek a menedéket nyújtó országba; a többségüknek biztosított volt a megélhetése a hazájában, és sikeres életet volt kénytelen maga mögött hagyni. Sokuknak nagyon nehéz körülmények között kell elhagyni a hazáját. Nemcsak munkahelyet, anyagi javakat veszítenek el, hanem mindenfajta korábbi kapcsolatot, barátokat, sőt közeli családtagokat is. A menekültek jelentős része illegálisan kényszerül elhagyni az eredeti országát, mert a hatóságok nem engedélyezik a törvényes távozást. Hamis úti okmányokkal az utazás még traumatikusabb élmény. Többen közülük további támogatásra szorulnak: gyerekek, idősek, szexuális erőszak és kínzás áldozatai, az üldöztetés és menekülés hatására traumákat szenvedett emberek. Ellentétben a gazdasági migránsokkal, esetükben hiányzik a támogató családi vagy közösségi háttér, amire a társadalmi beilleszkedésük során számíthatnának. 8 zs_kek_1-6.indd :44:12

9 I.3. A hátrányos helyzetű migránsok I. Az előzőekben leírt migráns csoportok közül a menekültek csoportja mindenképpen a hátrányos helyzetű migránsok közé sorolódik. Ez a felismerés abban is megmutatkozik, hogy a menekültek Magyarországon is bekerültek a Menedék Egyesület eredményes lobbimunkája révén a HEFOP-programok célcsoportjai, a hátrányos helyzetű csoportok közé. Ez nem jelenti azt, hogy a gazdasági vagy önkéntes migránsok körében ne találnánk rászorulót, szociális segítségnyújtásra várót. Így a Menedék Egyesület sem korlátozza tevékenységét a menekültek csoportjára, hanem küldetése szerint a Magyarországon élő migránsok szakszerű támogatását tűzi ki fő célként. Az Egyesület szociális irodájában a migránsok különböző csoportjai fordulnak meg, akik körében a leggyakoribb probléma a munkavállalás, munkakeresés. Az önkéntes migránsok munkaerő-piaci integrációja azonban nincs megterhelve olyan egyéb hátrányokkal, mint amelyek a menekülteket kifejezetten sújtják: a menekülés traumája, a nyelvtudás hiánya, a kultúra idegensége és a kapcsolati háló hiánya. Az alábbiakban áttekintjük a hátrányos helyzet migránsspecifikus tényezőit, így képet kaphatunk azokról az elemekről, amelyek jelentősen befolyásolják a társadalmi integráció sikerét, illetve kudarcát. A hátrányos helyzetért felelős tényezők közül a munkaerő-piaci hátrányos helyzetnek tulajdonítják a legmeghatározóbb szerepet. Mivel a munkavállalással külön fejezetben foglalkozunk, itt csak felsorolva említjük meg a nehézségeket. Migránsspecifikus problémák: a szakképzést nem igénylő munkákra túljelentkezés van; az eredeti végzettségnél alacsonyabb szakképzettséget igénylő munkavégzés az általános (a szaktudás nehezen konvertálható, az eredeti dokumentumok fordítási költségei); 5 a többségi társadalom tagjainál alacsonyabb munkabérek jellemzők; 6 a nem letelepedettek csak munkavállalási engedéllyel dolgozhatnak (csakúgy, mint a befogadottak). 5. Természetesen ez nem vonatkozik a fejlett EU-országok magasan képzett állampolgáraira, akiknek áramlását a multinacionális cégek határozzák meg. 6. Ua. 9 zs_kek_1-6.indd :44:12

10 I. Menekültspecifikus problémák: a nyelvismeret hiánya, eltérő (munka-) kultúra; az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiánya (a menekülés során elvesztek) és pótolhatatlansága; 7 amíg kérelmezők, addig nem dolgozhatnak (hospitalizáció 8 ); a befogadóállomások ahol a menekültek az elismeréstől számított további fél évet tartózkodhatnak földrajzi (izolált) helyzetük miatt kevés munkalehetőséget nyújtanak; a feldolgozatlan traumák; a kapcsolatok hiánya; a munkaközvetítéssel foglalkozó szakemberek felkészületlensége a különböző státusokra vonatkozó jogszabályok tekintetében; a munkaadói előítéletesség. Láttuk, hogy a hátrányos helyzet egyetlen tényezője, a munkaerőpiaci hátrányos helyzet körüljárása során mennyi további olyan tényezőt találtunk, amelyek meghatározóak a munkavállalás sikerességében, illetve sikertelenségében. Több olyan tényezőt is említettünk, amik az integráció általános szintjét is jelzik; ilyen többek között a kapcsolati háló megléte vagy hiánya, a magyar nyelvtudás szintje, a társadalom és a kultúra ismerete. A lakhatás nehézségei Migránsspecifikus: amennyiben a migráns a többségi társadalom tagjainál alacsonyabb munkabérre tud csak szert tenni, akkor a lakhatás terén is komolyabb nehézségekkel kell szembenéznie, mint egy átlagos állampolgárnak; a legtöbb migráns nem jogosult szociális bérlakásra vagy lakáshitelre; a lakástulajdonosok idegenkedése, előítéletei a külföldi albérlők iránt. 7. Az elveszett iskolai végzettségekről nyilatkozat ugyan tehető, viszont az csak továbbtanulásra ad lehetőséget, munkavégzésre nem. Az elismert menekült saját biztonsága és az eredeti országban maradt hozzátartozóinak védelmében nem veheti fel a kapcsolatot a kibocsátó országgal. 8. A befogadóállomás sajátos lakókörnyezete (teljes ellátás, központi korlátozások, tábori élet keretei) nem motiválja az ott élőket. 10 zs_kek_1-6.indd :44:12

11 Menekültspecifikus: a menekültek az országba érkezésükkor befogadóállomásokra kerülnek, és a menekültstátus elnyerése után fél évig lakhatnak az ellátórendszerben. Ez a fél év áll rendelkezésükre előtakarékoskodásra, 9 hogy aztán albérletbe tudjanak költözni; az igazi nehézségek a táborból való kikerülés után kezdődnek. Egy albérlet fenntartásához rendszeres jövedelemre van szükség; a lakástulajdonosok bizalmatlansága és tájékozatlansága (nem járulnak hozzá a lakcímre való bejelentkezéshez, így a menekültek számos szociális támogatástól esnek el); csupán elszigetelt lakásprogramok segítik a menekültek lakhatási nehézségeinek megoldását; 10 a sokgyerekes családoknak nem szívesen adják ki lakásukat a tulajdonosok; az egyedülálló férfiak gyakran közösen kénytelenek egy lakást bérelni, ahol megszűnik a magánélet lehetősége. I. Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés nehézségei Migránsspecifikus: biztosított jogviszonyhoz kötött az ellátás (a sürgősségi ellátás kivételével) a befogadottak esetén is. Menekültspecifikus: sok esetben a menekülés során átélt traumákhoz 11 kapcsolódó speciális ellátást igényelnek (pl. pszichoterápia); kulturális különbségek a tradicionális gyógyításban bíznak, illetve a nők egészsége magánügy; 12 nyelvi korlátok; az elismerést követően csak hosszan elhúzódó folyamat végén jutnak taj számhoz. 9. A befogadóállomáson tartózkodók teljes ellátást kapnak, és havonta 2500 forintot. 10. A Református Misszió az egyetlen, amelynek lakásprogramja van; 10 hónapig fedezi a programba beválasztottak albérleti költségeit, mialatt a résztvevők előtakarékosságra kötelezettek. 11. Az elszenvedett testi és lelki megpróbáltatások következtében átélt traumák. 12. Lásd erről még az V. Kulturális különbségek fejezetet. 11 zs_kek_1-6.indd :44:12

12 I. A szociális ellátórendszerhez való hozzáférés nehézségei Migráns- és menekültspecifikus: nyelvi korlátok; a szociális intézmények felkészületlensége az ügyfelek fogadására; az ügyfelek tájékozatlansága az intézményi szolgáltatásokról. Az oktatás és a nyelvi képzés nehézségei Migráns- és menekültspecifikus: kevés olyan oktatási intézmény van, ahol a migráns gyerekek igényeit is figyelembe vevő pedagógiai programot használnak; 13 a pedagógusok felkészületlensége, nyelvi korlátok; a tradicionális, patriarchális társadalmakból érkező családokban a fiúk oktatása fontosabb, mint a lányoké. 14 A nyelvi képzés nehézségei Migránsspecfikus: a magyar nemzetiségűek kivételével a migránsok többségének problémát jelent a magyar nyelvtudás hiánya; számukra nincsen államilag finanszírozott képzés; az önerőből megvalósított nyelvtanulásnak anyagi korlátai vannak. Menekültspecifikus: a menekülteknek járó 360 órás nyelvi képzés (a befogadottak még ebben sem részesülhetnek) nem elegendő az elhelyezkedéshez vagy a továbbtanuláshoz szükséges nyelvtudás megszerzéséhez; a képzés a menekültek jelentős részének nem hozzáférhető; 15 a menekült nők gyakran nem tudnak részt venni a képzésben, mert gyerekeik felügyelete nem megoldott; 13. Kivétel többek között a Dob utcai Kéttannyelvű Általános Iskola és Szakközépiskola, ahol működik ilyen program. 14. A lányokra különösen fontos szerep hárul a családi munka, a kisebb testvéreik ellátása terén. 15. A befogadóállomásokon nem szerveznek rendszeresen nyelvórákat. A városban tartott órákra való eljutás költségét csak utólag térítik vissza. A kurzusok időbeosztása nem rugalmas (munkaviszony létesítése, egyéb magánéleti változások esetén a részvétel nehézségbe ütközik). 12 zs_kek_1-6.indd :44:12

13 egyéb tényezők mint iskolázatlanság, kulturális különbségek, idős kor, trauma szintén szerepet játszhatnak abban, hogy vannak, akik nem élnek a nyelvoktatás lehetőségével. I. A továbbtanulás nehézségei Migránsspecifikus: a nem magyar anyanyelvűek körében nyelvi korlátok; a tanulmányi célú magyarországi tartózkodás engedélyhez kötött (a nem EU-tagországokból jövő, nem letelepedettek esetén). Menekültspecfikus: a menekültek körében kivételesnek számít, ha valaki egyetemi tanulmányokat kezd vagy folytat Magyarországon. Ennek okai az alábbiak: nyelvi korlátok; anyagi korlátok; 16 menekülteknek adható ösztöndíjak hiánya. Az érdekérvényesítés nehézségei Migráns- és menekültspecifikus: az egyes nemzetek képviselőinek kis száma miatt gyenge az önszerveződés; a magyar civil szektor gyengesége (nem segíti a migráns szerveződéseket); a menekültek és magyarok gyér kapcsolatai; 17 az ügyintézéshez nélkülözhetetlen elemek nyelvtudás, társadalmi, munkaügyi, jogi rendszer ismeretének alacsony foka; hiányoznak a migránsoknak, menekülteknek tartandó képzések, tudatosságfejlesztő tréningek; a befogadó társadalom több szintjét megcélzó, toleranciára nevelő, diszkriminációellenes kampányok elégtelensége Az egyedülálló menekültek, de a családosok úgyszintén csak a legritkább esetben engedhetik meg maguknak, hogy tanuljanak, és a fennmaradó időben gondoskodjanak a létfenntartásukról. 15. A menekültek közel harmada egyáltalán nem érintkezik magyarokkal. 18. Civil szervezetek és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága áll egy-egy kampány mögött. Jó példa erre a középiskolai diákok menekültügyi érzékenyítése, vagy a szociális területen dolgozó szakemberek migránsspecifikus képzése. Lásd erről bővebben a honlapot. 13 zs_kek_1-6.indd :44:12

14 II. A JOGI HÁTTÉR ÁTTEKINTÉSE II. II.1. Milyen jogcímen tartózkodhatnak a migránsok hazánkban? A külföldi személyek Magyarországon való tartózkodásának jelenleg több mint 20 különböző jogcíme lehet. Ezek leírása, a hozzájuk kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel a kézikönyvet kiegészítő CD-ROM-ban, a jogszabályok alatt található meg. A tartózkodásra jogosító okmányokat három nagy csoportba oszthatjuk attól függően, hogy milyen időtartamú tartózkodást, illetve egyszeri vagy többszöri beutazást tesznek lehetővé: rövid időtartamra szóló vagy egyszeri beutazást biztosító vízum, huzamos tartózkodást biztosító tartózkodási engedély, nemzetközi védelmet biztosító státus. A különböző tartózkodásra jogosító okmányok birtokosainak más a tartózkodási célja, más-más követelményeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy a státust megszerezzék, különböző időtartamon belül kell elhagyniuk az országot, más jogosultságaik vannak a szociális ellátás és a munkavállalás terén. Amikor külföldi kliensekkel dolgozunk, érdemes legelőször tisztázni, mi a személy tartózkodási jogcíme, mert ez nagyon erősen behatárolja a segítő lehetőségeit, esetenként a segítő munka dinamikáját is. Vannak olyan státusok, amelyek természetüknél fogva önmagukban véve is problémát hordoznak, illetve utalnak annak meglétére. Ilyen például, ha a személy menedékjogot kért, de még várja a döntést (kérelmező), vagy ha nincsen tartózkodásra jogosító okmánya, és illegálisan van az országban. Ez utóbbi esetben két lehetséges mód van a kitoloncolás és a határozott időre, akár évekre szóló kitiltás elkerülésére. Amennyiben az ügyfél a hazautazás mellett dönt, akkor az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (IRM BÁH) Idegenrendészeti ügyfélszolgálati irodáján bejelentheti az önkéntes hazatérés szándékát, és ha bead egy méltányossági országelhagyási kérelmet, amelyben megindokolja 14 zs_kek_1-6.indd :44:13

15 a túltartózkodását, akkor van esélye a komolyabb problémák elkerülésére. Ha az ügyfél nem szomszédos országból származik, érdemes megkeresni a Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM, elérhetőség a Mellékletben), hátha tudnak segíteni a hazatérésben. A másik eset akkor fordulhat elő, ha valaki üldöztetéstől való félelmében, illegálisan lépett be Magyarországra. Ilyenkor menekültstátus iránti kérelem haladéktalan beadásával teremthet magának legális tartózkodást a kérelmezés idejére, és pozitív elbírálás esetén tovább is. Kérelmezőként hónapokig nem tudja, hogyan fog alakulni a sorsa, mi lesz az eljárás kimenetele, nem dolgozhat, de a tartózkodása jogszerű. II. A státusok leírása, a hozzájuk tartozó ellátások, támogatások, azon feltételek felsorolása, amelyek egy-egy státus megszerzéséhez kellenek, illetve a szükséges nyomtatványok letölthetők a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjáról (www.bm-bah.hu), illetve beszerezhetők a regionális igazgatóságok ügyfélszolgálati irodáiban. 19 Az alábbiakban a tartózkodásra jogosító okmányok három nagy csoportját írjuk le részletesebben. Részletesebben a szociális területen dolgozók által feltételezhetően kevésbé ismert, nemzetközi védelmet biztosító státusokat ismertetjük, egy-egy példával mutatva be az adott státus megszerzésének követelményeit. Rövid időtartamra szóló vagy egyszeri beutazást biztosító vízumok: például a családegyesítési, tanulmányi célú, munkavállalási, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó vagy a turistavízum. Fő jellemzőjük, hogy a vízumot általában a külképviseleteken kell igényelni, és azt a külföldi úti okmányába bélyegezik be. Újabb hat hónapra meghosszabbítható, de érvényteleníthető is. A vízum a tartózkodási engedély előfeltétele. Önmagában semmilyen támogatás megszerzésére nem jogosít. Huzamos tartózkodást biztosító okmányok: a különböző tartózkodási engedélyek, mint a családegyesítési, munkavállalási, tanulmányi, valamint a letelepedési engedélyek. A tartózkodási engedélyekkel általában semmilyen támogatást nem lehet igényelni, kivéve, ha azt a származási országgal kötött kétoldalú megállapodás másként szabályozza. A tartózkodási 19. Az irodák elérhetősége és ügyfélszolgálati nyitvatartási ideje a kézikönyv végén a Mellékletben található. 15 zs_kek_1-6.indd :44:13

16 II. engedélyek előfeltétele minden esetben a megfelelő vízum megléte (többek között). A letelepedési engedély előfeltétele a legalább hároméves előzetes magyarországi tartózkodás, az itteni lakhatás és megélhetés biztosítottságának igazolása. A letelepedési engedéllyel rendelkezők 20 a magyar állampolgárokkal azonos jogokat élveznek, kivéve a parlamenti választásokon való részvétel jogát. Nemzetközi védelmet biztosító státusok: a menedékjogot kérő (kérelmező), az elismert menekült, a befogadott, a menedékes és a hontalan. Vízumok A vízumkérelmet az előírt formanyomtatványon a külföldi szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten személyesen kell benyújtani. Mellékletben csatolni kell a beutazás és tartózkodás célját igazoló okmányokat is. A tartózkodási vízum iránti kérelmet a BÁH bírálja el. Munkavállalás és szezonális munkavállalás céljából akkor adható tartózkodási vízum, ha az illetékes magyar munkaügyi hatóság engedélyezte a külföldi személy munkavégzését. A szezonális munkavállalás céljából kiadott D típusú tartózkodási vízum 12 hónapon belül legfeljebb 6 hónapos folyamatos tartózkodásra jogosít augusztusától az alkalmi munkavállalói (AM) könyv bevezetésével oldják meg a szezonális munkavégzés engedélyeztetését. 21 Feltételezhetően a továbbra is bonyolult és költséges ügyintézés következménye, hogy a szezonális munkát végzők gyakran nem bíbelődnek az engedélyek megszerzésével és 2001 között a külföldinek kiadott határozatlan idejű, visszavonásig érvényes magyarországi tartózkodást és jogokat nyújtó engedély a bevándorlási engedély volt től ezt váltotta fel a letelepedési engedély. 21. De továbbra is vízumköteles: a munkavállalónak el kell utaznia Magyarországra, és a munkavégzés helyén illetékes munkaügyi kirendeltségen kérvényezni a zöld könyvet. A dokumentumot helyben kiállítják számára, viszont annak birtokában a munkavállalónak ismét haza kell utaznia, és a konzulátuson vízumigénylést kell benyújtania. 22. A migránsok csoportján belül a közép- és kelet-európaiakra inkább jellemző, hogy az ideiglenes tartózkodást tűzik ki célul, és anyagi helyzetük rendbehozatala után vissza kívánnak térni saját hazájukba. Ennek megfelelően a rövid időre szóló munkákat részesítik előnyben, és feketemunkát is szívesen vállalnak. Közülük kerülnek ki az idénymunkások is. 16 zs_kek_1-6.indd :44:13

17 Jövedelemszerzés céljából annak a külföldinek adható tartózkodási vízum, aki vagyon-, illetve jövedelemszerzésre irányuló gazdasági (pl. önálló vállalkozóként gazdasági célú letelepedés), szellemi, művészi tevékenység folytatása, engedélyhez nem kötött munkavégzés céljából kíván beutazni. Gazdasági célú letelepedés nélkül is megadható a D típusú vízum, ha a jövedelemszerző tevékenység gazdasági hasznot hoz az országnak, vagy tudományos, kulturális értéket képvisel. A bevándorló csoportok közül ez a tartózkodási engedély a kínaikra jellemző a leginkább, akik körében kiemelkedően magas a vállalkozók száma. A tartózkodási engedélyt az idegenrendészeti hatóság első alkalommal legfeljebb négy évre állíthatja ki, és alkalmanként két évvel meghosszabbíthatja. II. Az ország területére lépés és a munkavállalás feltételei különbözőek a fontosabb küldő országokból érkezők számára. Az ukránok és szerbek például 2003 októberéig vízum nélkül utazhattak Magyarországra turistaként, azóta ehhez is vízum kell; igaz, a magyar nemzetiségűek egyszerűbben és olcsóbban ún. nemzeti vízumot válthatnak ki, amellyel kilencven napot meghaladóan folyamatosan lehet Magyarországon tartózkodni. A nemzeti tartózkodási vízum, mint ahogy a nevében is benne van, a magyar nyelv és nemzeti identitás megőrzése céljából kérvényezhető. Ez a tevékenység megvalósulhat: tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapításával (oktatás), családi kapcsolatok erősítésével; viszont kizárja: az államilag elismert felsőfokú oktatásban való részvételt, a Magyarországon történő családegyesítést. Természetesen igazolásra szorul a magyarországi szálláshely megléte, a megélhetés és az egészségügyi ellátás biztosítottsága. A nemzeti tartózkodási vízum birtokában a beutazó (legfeljebb öt évre szóló) tartózkodási engedélyre jogosult. Amennyiben időközben változik a nemzeti tartózkodási vízummal tartózkodó célja, például munkát kíván végezni, vagy felvételt nyert felsőfokú képzésre, akkor az új tartózkodási célnak megfelelő tartózkodási engedélyt kell kérnie a BÁH regionális igazgatóságán. 23. Ilyenkor a tartózkodási cél az oktatási intézmény (alap- vagy középfokú) felvételi igazolásával igazolhat 24. Iyenkor a családi kapcsolat pl. anyakönyvi kivonattal igazolható. 17 zs_kek_1-6.indd :44:13

18 Tartózkodási engedélyek II. A hazánkban élő külföldiek jelentős része nem bevándorolt vagy letelepedett státusú, csupán tartózkodási engedélye van ban a BÁH tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelmet bírált el. Az elmúlt tíz évben a tartózkodási engedély iránti kérelmek és így a Magyarországon tartózkodók létszáma fokozatosan növekedett. A tartózkodási engedélyek kiállításának leggyakoribb jogcíme a magyarországi munkavállalás. Jellemző még a családegyesítési és tanulmányi célú tartózkodás; e három kategória együttesen a kérelmek több mint 80 százalékát teszi ki. Becslések szerint megközelítőleg 130 ezer külföldi dolgozik legálisan Magyarországon. Az ideiglenesen itt tartózkodó külföldiek néhány kivételtől eltekintve csak munkavállalási engedéllyel vállalhatnak munkát. A legfontosabb kivételek az EU új tagállamaiból érkezett állampolgárok (16 ezer fő). A tartózkodási engedély fő szabálya, hogy legfeljebb két évre adható ki, és alkalmanként legfeljebb két évvel lehet meghosszabbítani. Ha a tartózkodás célja munkavégzés vagy más jövedelemszerző tevékenység, a tartózkodási engedély első alkalommal legfeljebb négy évre adható ki. A tartózkodási engedélyt, az érvényes tartózkodási vízummal Magyarországon tartózkodó külföldi kérelmére, a területi idegenrendészeti hatóság adja ki. A külföldinek a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor, 25 valamint a további tartózkodása idejére rendelkeznie kell: érvényes útlevéllel, a beutazási és tartózkodási célt igazoló okirattal, a magyarországi megélhetést biztosító anyagi eszközökkel, bejelentett magyarországi szálláshellyel, a tovább- vagy visszautazáshoz szükséges feltételekkel. Ha a tartózkodási engedély kiadásának vagy meghosszabbításának célja munkavállalás vagy jövedelemszerző tevékenység, az idegenrendészeti hatóság a tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezet mértékének megállapításakor a kérelmező munkából, illetőleg jövedelemszerző tevékenységéből származó jövedelmét veszi figyelembe. 25. Legkésőbb a jogszerű tartózkodás megszűnése előtt tizenöt nappal 18 zs_kek_1-6.indd :44:13

19 A kiskorúak leginkább családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedélyt kapnak, amelynek érvényességi ideje a szülőével (családfenntartó) azonos. Ha a gyerek időközben nagykorú lett Magyarországon, és öt éve a családban él, családegyesítés céljából kiadott engedéllyel rendelkezik, akkor a szülők tartózkodási engedélyének lététől, érvényességétől függetlenül jogosulttá válik a magyarországi tartózkodásra, amennyiben képes magát eltartani, a lakhatása megoldott (Itv. 26, 14. ). II. Letelepedési engedély A határon túli magyarlakta területekről a Magyarországra vándorlás sokszor érzelmileg motivált; sokan érkeznek eleve a letelepedés szándékával. Ennek megfelelően, ha lehetőségük nyílik rá, kezdettől fogva helyzetük legalizálására és stabilizálására törekednek. Letelepedési engedélyt az a külföldi kaphat, 27 aki a beutazásától számítva legalább három éven át megszakítás nélkül jogszerűen és életvitelszerűen Magyarországon tartózkodott, kivéve, ha a jogszerű tartózkodás célja tanulmányok folytatása volt; akinek magyarországi lakhatása és megélhetése biztosított; akivel szemben nem áll fenn kizáró ok; valamint akinek a letelepedését a belügyminiszter kivételes méltányosságból engedélyezte. A hároméves magyarországi tartózkodás követelménye alól bizonyos feltételek fennállása esetén felmentést kaphat az a külföldi, aki tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és letelepedését családegyesítés céljából családtagként kérelmezi. Nem kell előzetesen három évig Magyarországon tartózkodnia a letelepedési engedély kiadása előtt annak sem, aki saját maga, illetve akinek a felmenője korábban magyar állampolgár volt A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény (idegenrendészeti törvény). 27. A letelepedési engedély iránti kérelmet a kérelmező a jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnál formanyomtatványon nyújtja be. 28. Magyar felmenők esetén nincs tartózkodási időhöz kötve a kérelem benyújtása. 19 zs_kek_1-6.indd :44:13

20 II. A letelepedési engedély határozatlan idejű magyarországi tartózkodásra jogosít. A letelepedés tényét az úti okmányba is bejegyzik. A letelepedett külföldi jogosult Magyarország területét elhagyni, és oda visszatérni. A letelepedettek (korábban bevándorlók) ugyanolyan feltételekkel vállalhatnak munkát, mint a magyarok ben 98 ezer fő élt letelepedettként Magyarországon től 2005 végéig 134 ezer külföldit honosítottak. Magyar állampolgárságot szinte kizárólag a környező országokból érkezett magyar nemzetiségűek kaptak. Nemzetközi védelmet biztosító státusok Menedéket kérő (kérelmező) Olyan külföldi, aki az országban tartózkodva védelmet kér, és ennek alapján a BÁH megindította az eljárást. A kérelmező tartózkodási helyét a hatóság jelöli ki (ez lehet befogadóállomás, magánszállás, idegenrendészeti fogva tartás). A kérelmező jogszerűen tartózkodó külföldinek tekintendő, aki az első meghallgatás után fényképes igazolványt kap, amely addig érvényes, amíg nem születik döntés. Ez idő alatt a külföldi bizonyos ellátásokra jogosult, mint például egészségügyi alapellátásra és sürgősségi beavatkozásra, és amennyiben nem magánszálláson lakik, akkor a befogadóállomáson vagy annak minősülő szálláshelyen való ellátásra is. A törvény szerint a kérelmező gyerekek tankötelesek márciusa a menedékjogi törvény hatálybalépése és 2006 decembere között fő adta be a menekültstátus iránti kérelmét. Az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat évente kétezer fő körül mozog 29 a hazánkban menedéket kérők száma. Marie Mwamba togói állampolgár. Hazájában férjével élt, saját földjükön gazdálkodtak, több alkalmazottjuk is volt. A helyi viszonyokhoz képest jól éltek, egészen addig a napig, amikor a falujuk mellett található hatalmas víztározó gátja emberi mulasztás következtében átszakadt, és elöntötte a szomszédos területeket. A gátszakadás következtében több tucat ember vesztette életét, és több ezren váltak földönfutóvá (az eseményről a nemzetközi sajtó is részletesen beszámolt). Mwamba asszony férje is meghalt, 29. Forrás: 20 zs_kek_1-6.indd :44:13

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 Másként segíteni De hogyan? Készségfejlesztő kézikönyv és példatár szociális szakemberek és szociális szakképzésben részt vevő hallgatók számára A kézikönyvet összeállította:

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDÉKKÉRŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE MAGYARORSZÁGON (ÉS KITEKINTÉS

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

Beilleszkedési utak és lehetőségek

Beilleszkedési utak és lehetőségek Beilleszkedési utak és lehetőségek KUTATÁSI JELENTÉS ERESER Közvélemény és Piackutató Betéti Társaság Budapest, 2009. december 1 Tartalom Bevezetés 3 A kutatás módszertana 4 A migránsok integrációjában

Részletesebben

Magyarnyelv-oktatás menedékkérőknek

Magyarnyelv-oktatás menedékkérőknek 2007 m Magyarnyelv-oktatás menedékkérőknek a Integrált módszertani kézikönyv The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális

Részletesebben

A migráns gyerekek oktatása. Összeállította: Illés Katalin és Medgyesi Anna

A migráns gyerekek oktatása. Összeállította: Illés Katalin és Medgyesi Anna A migráns gyerekek oktatása Összeállította: Illés Katalin és Medgyesi Anna Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Budaest, 2003 A kiadvány a Brit Nagykövetség és a Holland Királyság Nagykövetsége támogatásával

Részletesebben

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA Menedék Migránsokat Segítõ Egyesület Budapest, 2009 A projekt címe: Migráns gyerekekrõl pedagógusoknak A program az Európai Unió Európai Integrációs

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

HARASZTI MARGIT KATALIN

HARASZTI MARGIT KATALIN g y e r m e k e k m i g r á c i ó j a HARASZTI MARGIT KATALIN ÁRNYAK A PARADICSOMBAN Kísérõ nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben BEVEZETÉS Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosságának (a továbbiakban:

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK FOGADÓSZERVEZETEKNEK MENEDÉKKÉRÕK ÖNKÉNTES FOGLALKOZTATÁSÁHOZ

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK FOGADÓSZERVEZETEKNEK MENEDÉKKÉRÕK ÖNKÉNTES FOGLALKOZTATÁSÁHOZ FOGADO,,,, SZERVEZETKENT EGY SOKSZINUBB MUNKAHELYERT PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK FOGADÓSZERVEZETEKNEK MENEDÉKKÉRÕK ÖNKÉNTES FOGLALKOZTATÁSÁHOZ The Equal Programme is founded by the European Social Found and

Részletesebben

5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére

5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére 5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza Írta: Gazsó Julia

Részletesebben

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor Külföldiek Magyarországon Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011 Gyulai Gábor Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Tartalom 3 I.

Részletesebben

Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin

Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin 1 A projekt címe: Szakszerűen segíteni A projekt az Európai Unió Európai

Részletesebben

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2.

Részletesebben

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők

Részletesebben

Magyarok külföldi munkavállalása

Magyarok külföldi munkavállalása Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Magyarok külföldi munkavállalása Készítette: Lengyel Anna Budapest,

Részletesebben

TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben

TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben Külföldinek tekintendő mindenki, aki nem tudja személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolni, hogy magyar állampolgár.

Részletesebben

Hol az otthonom? A menekültek és más nemzetközi védelemben részesülők lakhatáshoz való hozzáférése Magyarországon

Hol az otthonom? A menekültek és más nemzetközi védelemben részesülők lakhatáshoz való hozzáférése Magyarországon Hol az otthonom? A menekültek és más nemzetközi védelemben részesülők lakhatáshoz e Magyarországon Szerző: Kiss Adrienn, Magyar Eszter Budapest, 2013. március való Hol az otthonom? Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 77 95. DISSERTATIONES FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel BERKES LILLA egyetemi hallgató I. Bevezetõ A menedékjog

Részletesebben

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Készítette: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged, 2009. A Projekt

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Hontalanság Magyarországon

Hontalanság Magyarországon M A G Y A R H E L S I N K I B I Z O T T S Á G Hontalanság Magyarországon JELENTÉS A HONTALANOK VÉDELMÉRŐL, A HONTALANSÁG MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS CSÖKKENTÉSÉRŐL Írta Gyulai Gábor 2010. december Támogatta ENSZ

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben