Kovács Béla. az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Béla. az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt"

Átírás

1 Kovács Béla az Európai Parlamentben Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt A Kárpátaljai magyarok érdekében nyílt fogadóiroda Beregszászban, de az ismert politikusnak a Magyar Külügyminisztérium továbbképzésén is át kell esnie a helyi magyarság érdekképviselete érdekében. Beregszászban a közelmúltban kezdte meg mûködését a Kovács Béla független európai képviselô fogadó irodája Jótékonysági Alapítvány. Az ukrán törvényeknek megfelelôen létrejött helyi nonprofit jótékonysági szervezet tevékenysége kiterjed Kárpátalja egész területére. Az alapítvány fô célja a segítségnyújtás, jótékonysági programok megtartása az Ukrajnában élô magyarság számára kulturális, oktatási, szociális és gazdasági szférában, valamint a kárpátaljai magyar lakosság kapcsolatfenntartásának elôsegítése az anyaországgal január 5-én Kovács Béla, az Európai Parlament független képviselôje elsô alkalommal fogadta személyesen a beregszásziakat az Illyés Gyula sétány 2. alatti irodájában. Az iroda nemzetiségtôl függetlenül mindenkit szívesen lát, ugyanakkor gyakorlati segítséget elsôsorban a helyi magyaroknak tud nyújtani. Korábban hasonló iroda nyílt a romániai Marosvásárhelyen, és a remények szerint a késôbbiekben valamennyi határon túli térségben nyitnak majd. Az iroda politikai erôktôl független és önálló finanszírozású. A fogadónapon a képviselô úr a helyi magyarságot érintô nehézségekkel kapcsolatban az elmúlt idôszakban tapasztalható megosztottságot, a magyar érdekvédelmi szervezetek közötti ellentétet említette elsô helyen. Mint mondta, az iroda iránti érdeklôdés a vártnál is nagyobb. A látogatók által felvetett kérdések jelentôs része kulturális és pénzügyi vonatkozású. Ugyanakkor vannak, akik jogi kérdésekkel keresik fel az irodát, vagy rokoni kapcsolatok felkutatásában kérik segítségét. Kiemelte, hogy az alapítvány kérelmezi a Magyar Köztársaság kormányától az egyszerûsített honosítással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységre irányuló szerzôdés megkötését. Az elôzetes elképzelés szerint az iroda tételesen nem venne részt sem az okmányok átvételében, sem az ügyintézésben, ugyanakkor részletes tájékoztatást nyújtana az igénylôknek az állampolgárság megszerzéséhez szükséges okmányokról. A kezdeményezést üdvözölte a Beregszászi Magyar Konzulátus is, mivel ez egyfajta tehermentesítést

2 2 Kovács Béla

3 Kovács Béla 3 jelentene számukra. Az említett együttmûködési megállapodás feltétele, hogy Kovács Dezsô irodavezetô Budapesten a külügyminisztériumban egy kurzuson vegyen részt. Mint mondta, Magyarország és Ukrajna jó kapcsolata hosszú távon elôsegítheti a vízummentességet az ukrán állampolgárok számára, és közvetve segítséget jelentene országunknak az Európai Unióhoz történô csatlakozásában is. Az iroda mûködését részletezve a politikus elmondta, hogy az elkövetkezendô hetekben több magyarországi vendég is érkezik és tart fogadóórát Beregszászban. Január 13-án dr. Gyüre Csaba országgyûlési képviselô, a parlament alkotmányozási, igazságügyi és ügyrendi bizottságának alelnöke tartott fogadóórát Kovács Béla fogadóirodájában. A képviselô úr, aki örömét fejezte ki az iroda megnyitásával kapcsolatban, elsôsorban jogi és idegenrendészeti jellegû kérdésekben, panaszok orvoslásában igyekezett tájékoztatást nyújtani. Mint mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye képviselôjeként szívén viseli a térség lakóinak sorsát és a maga részérôl igyekszik segítséget nyújtani a kárpátaljai magyaroknak is. A családjogi kérdéseken belül elsôsorban az ukrajnai és magyarországi állampolgárok között kötött házasságoknál felmerülô jogi visszásságokra keresnek megoldást, de olyan is elôfordul, hogy a munkavállalásnál esetlegesen kialakuló problémákkal jelentkeznek a hozzá fordulók. A képviselô úr hangsúlyozta, hogy 18 éves ügyvédi tapasztalata révén érdemi információkkal tud szolgálni a jogi tanácsadásban. Mi a magunk részérôl sikerekben gazdag mûködést kívánunk a fogadóirodának. Beregszász város hetilapja Írta: Molnár Bertala Beregszászon áll az elsô határon túli kettôskereszt Hideg, fagyos adventi vasárnapra ébredt Kárpátalja lakossága. A zord idôjárás ellenére azonban szép számmal gyûltek össze Beregszász fôterén, ahol elsô ízben állítottak keresztet és közös adventi koszorút. A keresztállítás célja ( a szervezôk szerint) hogy a kiüresedett, a fogyasztói társadalom reklámhadjáratai által befolyásolt ünnepünkön a vásárlási láz helyett a valódi értékek kapjanak hangsúlyt, úgy mint a szeretet, az öszszetartozás, a keresztényi hit. A kereszt tehát egy felkiáltójel szerepét kívánja betölteni, amely egy pillanatra megállítja és elgondol-

4 4 Kovács Béla kodtatja az embereket, akik ennek hatására talán egészen másképp élik meg advent üzenetét: nyitott szívvel várják Jézus Krisztus újra eljöve- telének napját. A rendezvény fô szervezôje Kovács Béla Európai Parlamenti képviselô beregszászi fogadóirodája. Médiatámogatója a Sion Rádió. A délelôtt zord idôjárását, Kátai Zoltán énekmondó, lantmûvész elôadása tette még magasztosabbá, majd a köszöntô beszédek után a kárpátaljai történelmi egyházak megszentelték a keresztet. Az adventi üzenetet az elsô gyertya meggyújtása követte, majd adventi dalokkal a szívekben térhetett haza mindenki. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvô fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Ezzel az üzenettel várjuk mi is Karácsony ünnepét és ezzel a vágyakozással a szívekben gyújtunk meg vasárnaponként egy gyertyát Beregszász központjában, a Kossuth téren. Cséke Katalin Akik fel merik vállalni magyarságukat Október 30-án ünnepi eseményre került sor Benében. Beregszász és Mezôgecse után ez a harmadik település Kárpátalján, ahol rovásírásos helységnévtáblát állítottak. A rendezvényhez kapcsolódóan a református templomban rendhagyó istentiszteletet tartottak. Az igehirdetés elôtt Kátai Zoltán énekmondó Farkas András, Wathay Ferenc és Balassa Bálint költeményeivel a reformáció hôskorát idézte meg. Orbán Sándor tiszteletes prédikációjában az ókori Korinthosz és napjaink közállapotát hozta párhuzamba, rámutatva, hogy a széthúzás, a marakodás mindig a pusztulásba vezet. Mégis hálát kell adnunk a Mindenhatónak, hogy az ezernyi sorscsapás dacára a magyarság még mindig itt él a Kárpátok alján. Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódva Rumi Tamás a Magyarországért Egyesület nevében Zétényi Zsolt A történeti alkotmány Magyarország ôsi alkotmánya címû könyvének egy példányát adományozta a községnek, amit Szuhán András polgármester vett át. Az istentiszteletet követôen a közel százfôs közönség átvonult a Borzsa-hídhoz, ahol felavatták a falu székely-magyar rovásírásos helységnévtábláját. Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô ünnepi beszédében üdvözölte, hogy Kárpátalján is vannak tisztességes magyar településvezetôk, akik fel merik vállalni magyarságukat és nemzeti örökségüket. Kiemelte, hogy méltán lehetünk büszkék ôsi rovásrendszerünkre, amely az egyetemes emberi kultúra része, és ezt még Kijevben is elismerik.

5 Kovács Béla 5 Sípos László, a Rovás Alapítvány kuratóriumi elnöke a táblaállítási misszióról beszélt. Kihangsúlyozta, hogy Kárpátalján Bene a harmadik olyan község, amely rovásírásos táblát kapott. Örömmel közölte, hogy már beindult a rovásírásos könyvnyomtatás, és egy éven belül a rovás bekerül a nemzetközi számítástechnikai szabványba. Az egybegyûlteket üdvözölte vitéz Markó Elemér István, a Történelmi Vitézi Rend tagja is. A rendezvényt a Kátai Zoltán által elôadott históriás énekek tették ünnepélyesebbé. A táblát Kovács Béla és Szuhán András leplezte le. A székely himnusz eléneklése után a jelenlévôk egy közös fotót készítettek. A táblaavatási misszió résztvevôi azt remélik, hogy kezdeményezésükhöz egyre több kárpátaljai település fog csatlakozni. Forrás: Lengyel János Korlátozni kell a bevándorlást! Az athéni, az olasz és a londoni bevándorlók zavargásai kapcsán Kovács Béla, a nemzeti oldal EP képviselôje portálunknak elmondta, hogy szerinte korlátozni és szigorú feltételekhez kellene kötni az Európába történô bevándorlást. Mint arról a barikad.hu néhány hónappal ezelôtt beszámolt, Athénban megöltek egy férfit, aki éppen várandós feleségét vitte volna kórházba. Az elkövetôk feltehetôen külföldiek azaz bevándorlók voltak. Az athéni lakosok ekkor megelégelték a bevándorlók terrorját és megtámadták ôket, és az országból való távozásukat követelték. Most pedig Anglia van soron. A bevándorlók vasárnap kezdtek el randalírozni, miután a rendôrök megöltek közülük egy 44 éves férfit. A zavargások azóta is tartanak. Az általunk is és az Európai Nemzeti Párt által ellenzett bevándorlás tömeg, illetve az a méretû migráció, ami Európába érkezik Észak- Afrikából, illetve Afrikából, bizony ilyen problémákat generál fejtette ki véleményét portálunknak a londoni eseményekkel kapcsolatban,

6 6 Kovács Béla Kovács Béla európai parlamenti képviselô. Ezt a nyakéó nélküli bevándorlást mi helytelenítjük, és megállítását szükségesnek látjuk hangsúlyozta. Mi nem vagyunk bevándorlás ellenesek, azonban ilyenfajta migráció csakis és kizárólag családegyesítés, illetve valós munkavégzés alapján lehetne engedélyezni jegyezte meg. A képviselô szerint azt semmiféleképpen nem lenne szabad hagyni, hogy bevándoroltak az Európai Unió területén arra hivatkozva, hogy ôk itt élnek, különbözô formában segélyekhez jussanak, s ezek felhasználásával próbáljanak megélni. Hozzátette: egyre kevesebb a munkalehetôség egész Európába s, ha van, sok bevándorló akkor sem hajlandó dolgozni. Kovács Béla kiemelte: valahol, valamilyen szinten hasonlít a Magyarországon létezô cigánykérdéshez, illetve ennek a problémaköréhez. A politikus úgy gondolja, ezek után nem csak Athénban vagy Londonban, hanem Európa más városaiban is hasonló események várhatók. Véleménye szerint ebben közrejátszik a jelenlegi pénzügyi válság, amely a recesszió második hulláma lesz. A képviselô megoldásként azt javasolta: korlátozni, szigorú feltételekhez kellene kötn az Európába történô bevándorlást, A migrációs engedélyeket különbözô politikai érdekcsoportok kérései, illetve követelései alapján nem szabadna korlátlanul osztogatni hanem csakis valós indokok alapján lehetne letelepedni az Unió területén. SSZ barikad.hu Bariban is az afrikai bevándorlókkal van a gond

7 Kovács Béla 7 Kovács Béla a Magyar Elnökség zárórendezvényén Lavenóban Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjában dolgozó magyarok közösségének meghivására a Magyar Félév zárórendezvényén vett részt egyedüli Európai Parlamenti képviselôként Kovács Béla. Az elmúlt hónapok során a kicsi, de rendkivül lelkes magyar kolónia számos sikeres programot szervezett, pozitiv visszhangot váltva ki a helyi és a hazai médiában. A rendezvényen magyar elôadók részvételével volt rock koncert, néptánc bemutató és show-tánc, Rubik kocka bajnokság, gyermekprogramok, gulyásfôzés. A hajnalig tartó esemény telt ház elôtt zajlott magyar és olasz résztvevôkkel, bizonyitva azt hogy nem csak a zászlóink egyforma szinüek, hanem tradicionálisan jó a kapcsolat a két ország népei között. A programnak helyszint adó Laveno-Mombello Önkormányzat polgármestere Graziella Giacon asszony hivatalában fogadta Kovács Béla EP képviselôt aki jelenlétével emelte az esemény rangját és reményét fejezte ki hogy sikerül ráirányitani a helyi politikai és gazdasági döntéshozók figyelmét Magyarországra, majd átadta a város diszes emlékkönyvét a képviselônek. kovacsbela.eu

8 8 Kovács Béla Kovács Béla Mongóliában járt Nyolcadik alkalommal ülésezett az Európai Parlament és a Mongol Állami Nagy Hurál Interparlamentáris Bizottsága, ezúttal UlánBátorban. Az Európai Unió nagyra értékeli az országban végbemenô komoly változásokat a többpártrendszer, demokratikus választások, gazdasági reformok és a piacgazdaság bevezetése, emberi jogok, médiaszabadság, civil szervezetek szabad müködése területén. Az utóbbi években elért eredményei alapján Mongólia példa értékü a térségben, igy a közeljövôben aláirásra kerül az EU-Mongólia Partnerségi és Együttmüködési szerzôdés. A háromnapos látogatás során az EP küldöttségét hivatalában fogadta Ts. Elbegdorj államelnök és D. Demberel a Parlament elnöke. Magyar szempontból sajnálatos tény hogy több éve nincs Mongóliában külképviseletünk. S. Batbold miniszterelnökkel folytatott személyes tárgyalásaim során többször utalás hangzott el arról, hogy szivesen látnának magyar befektetôket és vállalkozókat, különös tekentettel a korábban kialakult igen jó magyar-mongól kapcsolatokra. Európai Parlamenti képviselôként szükségesnek tartom képviselôi iroda nyitását, illetve a Tiszteletbeli Konzuli feladatok ellátását. Kovács Béla EP képviselô Kovács Béla a Kárpátalján élô ruszinokkal találkozott A tegnapi napon Nagyszôlôsön Kovács Béla az Európa Parlament képviselôje, az EU-Oroszország bizottság tagja a kárpátaljai ruszin mozgalom képviselôivel találkozott. A ruszin mozgalmat a Podkarpasztka Rusz nemzeti tanács vezetôje, Mikola Sztaroszta képviselte. A találkozó folyamán a képviselôk az Ukrajnában élô ruszinok jelenlegei helyzetérôl tanácskoztak.

9 Kovács Béla 9 A találkozó mérföldkô jelleggel bír a Kárpátalján élô ruszinok számára, írja a Transkarpatia.net Együtt Európában a ZuglóTv interjúja Kovács Bélával Kovács Béla, a nemzeti radikális erô európai parlamenti képviselôjének interjúja a ZuglóTv-ben az európai pártok alapszabályáról: A lényegét tekintve itt arról van szó, hogy az Európai Parlament sokkal nagyobb szerepet szán az elkövetkezendôkben ezen európai szintû pártoknak, különös tekintettel a 2014-es Európai Parlamenti Választásokra.

10 10 Kovács Béla A tervezetben az szerepel, hogy ezen európai szintû pártoknak a mûködését, funkcióját meg kell erôsíteni, szervezeti rendszerüket mintegy az Európai Parlament mûködéséhez hasonló szervezeti rendszerben képzelik el. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy lesznek benne képviselôk, ugyanúgy lesznek benne asszisztensek, s tán a legfontosabb része az egész tervezetnek az, hogy jobban meg kell ismertetni ezeket az európai szintû pártokat a szavazókkal. Tehát, nem elég, hogy csak a fôvárosokban található ezen európai szintû pártoknak képviseletei, hanem kisebb városokban, településeken is meg kell jelenniük, meg kell jelentetniük ezeknek a szervezeteknek önmagukat, tájékoztatni kell tevékenységükrôl, programjukról az állampolgárokat annak érdekében, mint ahogy ez szintén a tervezetnek egy része, hogy a 2014-es Európai Parlamenti Választások alkalmával ezen európai szintû pártok teljes joggal, teljes körû lehetôség biztosítása mellett, el tudjanak indulni az Európai Parlamenti Választásokon. Forrás: ZuglóTv Együtt Európában A Rovás Alapítvány elsô helyiségnévtáblája Kárpátalján Kárpátalján elsôként Beregszászon üdvözölhettük a Rovás Alapítvány által készített székely-magyar rovásírásos helyiségnévtáblát március 19-én történelmi pillanatnak lehettünk tanúi... A zord idôjárás ellenére sokan vették a fáradságot és részt vettek az elsô rovásírásos helyiségnévtábla avatón, amely délután 14 órai kezdettel került megrendezésre Beregszász Asztély felôli bejáratánál. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gajdos István, Beregszász polgármestere, Kovács Béla, Magyarország nemzeti színekben delegált képviselôje, Sípos László a Rovás Alapítvány kuratóriumi elnöke, Zán Fábián Sándor a beregszászi egyházkerület püspöke. Az ünnepség a Himnusz éneklésével kezdôdött, aztán Beregszász város polgármestere osztotta meg a jelenlévôkkel a gondolatait. Ezt követôen Kovács Béla képviselô úr adott hangot azon reményeinek, hogy ez a táblaállítás az elsô Kárpátalján, de remélhetôleg a magyarlakta falvak polgárai részérôl lesz igény sok sok ilyen tábla állításra, hiszen a cél az, hogy minden magyarlakta községnek legyen rovásírásos helyiségnévtáblája. Ünnepi köszöntôt mondott Sípos László a Rovás Alapítvány elnöke, hangsúlyozva a rovásírás megismerésének a fontosságát. A ceremónián képviseltette magát a beregszászi Bendász István cserkészcsapat is.amikor a helyszínre érkeztem, senki nem volt még ott. Az esô szakadt, a szél fújt, s Kárpátalja elsô rovásírásos táblája ott árválkodott egymagában.

11 Kovács Béla 11 Aztán szép lassan elkezdtek gyülekezni az emberek. Megjelent az elsô magyar zászló, jelezve az esemény fontosságát, majd nemsokára egy Árpád-sávos lobogót pillantottam meg... Örömmel vettem tudomásul, hogy érdekli az embereket az avatóünnepség. S ez csak jót jelenthet! Magyarságunkat megélni, kinyilvánítani sokféle képen lehet. A mai alkalom az egyike volt az ilyen lehetôségeknek. S a mai naptól Beregszász határában álló tábla hirdeti, hogy itt magyarok élnek! Magyarok, akik büszkék a múltjukra... S még ha egyenlôre ismeretlen fogalom is a hétköznapi ember számára a rovásírás, bízom benne, hogy nyitottak az emberek, ôseink eme csodálatos hagyatékának a megismerésére. Az ünnepség a székely Himnusz eléneklésével ért véget itt kint az esôben, de tovább folytatódott a Beregszász Illyés Gyula Színházban, ahol is 16 órától a Credo verséneklô együttes teremtett nagyszerû hangulatot, majd azt követôen az érdeklôdôk meghallgathatták Usztics Mátyás Magor és magyar nyelv" címû elôadását. Forrás: Tiltakozás a vereckei magyar honfoglalási emlékmû felgyújtása ellen A magyarországi nemzeti párt nevében tiltakozom a Vereckei hágón található magyar honfoglalási emlékmû február 19-én éjjel történt felgyújtása ellen. Egyben felkérem az ukrán rendvédelmi szerveket, hogy derítsék fel az elkövetôk személyét, tettük motivációjának okát. Ukrán hírportálok információi alapján az feltételezhetô, hogy az ukrán nacionalista Svoboda párt megyei elnöke Oleg Kucin, elnökhelyettese Ruszlana Polivka és Tomas Lelekacs voltak az elkövetôk. Ôket az ukrán rendôrség hajnalban ôrizetbe vette a büncselekmény elkövetésének gyanújával. A holnapi nap folyamán tájékozódni fogok az üggyel kapcsolatban a nyomozóhatóságnál, a magyar Fôkonzulátusnál és megkeresem a Svoboda kijevi elnökségét. Amennyiben hitelt érdemlôen bebizonyosodik hogy az említett szervezet volt az elkövetô, megszakítok minden eddig folytatott tárgyalást velük és kérelmezni fogom a Svoboda kizárását az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségébôl. Az ügy további fejleményeirôl folyamatosan tájékoztatni fogom a közvéleményt. Kovács Béla EP képviselô

12 12 Kovács Béla Irka-karácsony 2010 Szép hagyománya az Irka címû gyermeklap szerkesztôségének, hogy a karácsony elôtti napokban meghitt ünnepség keretében az olvasókkal közösen ünneplik Krisztus születését. Így történt ez a közelmúltban is, amikor zsúfolásig megtelt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola díszterme lelkes kisiskolásokkal. Az ünnepi mûsort a Nagy Nikolett fôiskolai hallgató által elôadott, Szent karácsony címû ének nyitotta meg. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Weinrauch Katalin író, költô, Egressy Miklós görög katolikus parochus, Dancs Edina református lelkész, Vraukó Tamásné Lukács Ilona, a Nyíregyházi Móricz Zsigmod Könyvtár képviselôje, Gönczy Sándor, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) tankönyv- és taneszköztanácsának elnöke, Kovács Béla európai parlamenti képviselô. A megjelenteket Punykó Mária, az Irka fôszerkesztôje köszöntötte. Kiemelte, hogy az Irkakarácsonyfát szép hagyományként minden évben az iskolások által készített díszek ékesítik. Az idén a gyermekek keze munkái mellé Gabóda Éva tanárnô, az Irka szerkesztôjének irányítása alatt a fôiskola óvodapedagógia szakos hallgatói is készítettek karácsonyfadíszeket. Ugyancsak hozzájárultak az Irka-karácsonyfa szépítéséhez a Nagyberegi Református Líceumból érkezett diákok egy arany dióból készített dekorációval.

13 Kovács Béla 13 Az ünnepélyes karácsonyfa-díszítést követôen Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi mûsorra ellátogató gyermekeknek azt kívánta, hogy a rendezvényen hallható verseket, jókívánságokat és szép gondolatokat helyezzék el saját karácsonyfájuk alá is. Ezt követôen a megjelent egyházi képviselôk ünnepélyes keretek között gyújtották meg a karácsonyi gyertyákat, majd a Kovács Erika és Kovács Sándor által vezetett vári gyermekkórus karácsonyi énekeket adott elô. A rendezvény további részében fellépett a sárosoroszi betlehemes csoport is. A meghívott vendégek közül Weinrauch Katalin, Egressy Miklós, valamint Kovács Béla osztották meg karácsonyi gondolataikat a jelenlévôkkel. Természetesen az iskolások nem távoztak üres kézzel. A rendezvény végén a pedagóguszszövetség, a Szülôföld Alap, a Dorcas Jótékonysági Alapítvány, valamint Kovács Béla képviselô felajánlásai jóvoltából ajándékcsomagot vehettek át. Forrás: Bernár Beregi Hírlap Közvetlen kapcsolat Kárpátalján nyitott irodát Kovács Béla Irodát nyitott Beregszászon Kovács Béla, Magyarország európai parlamenti képviselôje. A kárpátaljai magyar civil, egyházi- és közélet meghatározó szervezeteinek képviselôi részvételével zajlott megnyitón az EP képviselôn kívül Balczó Zoltán, az Országgyûlés jobbikos alelnöke, és Szávay István parlamenti képviselô is szólt az egybegyûltekhez. Balczó Zoltán elmondta: sokan talán furcsállhatják, hogy egy európai parlamenti képviselô egy Unión kívüli ország területén nyit irodát. Az Országgyûlés alelnöke azonban ezt természetesnek tartja. Szavai szerint az iroda létét önmagában igazolja a EU Keleti Partnerség programja, amely az Unióhoz még nem csatlakozott kelet-európai országokkal széles körû kapcsolatok kiépítésére irányul. A nemzeti párt azonban ezen túlmenô felelôsséget is érez. A politikus a párt programjából idézve emlékeztetett: minden megszületendô magyar gyermeknek 25%-nyi esélye van arra, hogy idegen államok fennhatósága alá, a beolvasztás, vagy az elvándorlás veszélyének kitéve szülessen meg. Pártunk az EP-ben a magyar állampolgárok mellett értük is dolgozik, az ô érdekeik képviseletét is fontosnak tartja szögezte le Balczó. A parlamenti alelnök felidézte a hat esztendôvel ezelôtti szomorú eredménnyel végzôdô kettôs állampolgárságról szóló népszavazást is. A politikus szerint a referendum szégyenletes eredménye világosan megmutatta: Magyarországon nem történt meg a rendszerváltozás, hiszen a nemzeti érzéseket elnyomó kommunista rendszer bukása után másfél évtizeddel az MSZP és az SZDSZ még mindig arra buzdíthatta az embereket, hogy tagadják meg saját testvéreiket. Balczó Zoltán szerint azzal, hogy az Országgyûlés elfogadta a kettôs állampolgárságról szóló törvényt, illetve a magyar összetartozás napjáról szóló jogszabályt, megindulhat e szinte jóvátehetetlen bûn orvoslása.

14 14 Kovács Béla A beszédek között Illyés Gyula, Haza a magasban, illetve Sajó Sándor Magyarnak lenni címû költeménye hangzott el a Szicseri Gyermekstúdió növendékeinek megrázóan szép elôadásában. Kovács Béla elmondta: nagy örömmel tölti el az iroda megnyitása. A politikus rámutatott: a szociálisan érzékeny nemzeti párt nem csak a határon túli magyarság érdekeinek képviseletét vállalta fel, de azt is, hogy közvetlen kapcsolatot épít ki ezekkel a közösségekkel. Ennek folyamányaként nyílt meg korábban Marosvásárhelyen Szegedi Csanád kirendeltsége, és hoznak létre tavasszal egy délvidéki irodát is. Az EP képviselô leszögezte: a helyiség nem pártirodaként fog mûködni, hanem a kárpátaljai magyar emberek szolgálatában áll majd. Ajtónk bárki elôtt nyitva áll, akár ukrán emberek is fordulhatnak hozzánk az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseikkel kéréseikkel amiben tudunk, segítünk mondta el Kovács. A politikus hozzátette: Beregszászon rendszeresen fogadóórát fog tartani Szávay István országgyûlési képviselô is. Az EP képviselô jelezte: nem csak tájékoztatással, de konkrét karitatív jellegû segítségnyújtással is fognak foglalkozni: még Karácsony elôtt visszatérnek helyi óvodáknak és iskoláknak szánt adományokkal. A politikus bemutatta Kovács Dezsôt, az iroda vezetôjét is, arra kérve a jelen lévôket: forduljanak hozzá bizalommal! barikad.hu Kovács Béla: Haladéktalanul gyorsítsák fel a negyedik generációs kutatásokat! Kovács Béla az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának vitáján felhívta a figyelmet arra, hogy energiaválság lesz, melynek hatása már ma is érezhetô. A független képviselô felszólalása: Elnök asszony! Egy normális ember, ha a háza kigyullad, akkor nem a diófacsemetét locsolgatja a kertben, amelyik talán 15 év múlva termôre fordul, hanem a házát oltja minden meglévô vízzel. Az energetika nemzetközileg elismert tudósai évek óta figyelmeztetnek, hogy a szénhidrogének és a szén fogytán vannak bolygónkon, így tíz éven belül globális energiaválság lesz, melynek hatása sajnos már ma is érezhetô. A reális zöldek azt is tudják, hogy ebbôl a helyzetbôl csak a jelenleg beruházás alatt álló harmadik generációs atomerômûvek építésének azonnali felgyorsítása, a leállított reaktorok újraindítása, majd a környezetkímélô szaporítóreaktoros és sóolvadékos negyedik generációs erômûvek mielôbbi széleskörû elterjesztése jelent kiutat, hogy ne kelljen áramtermelésre szenet és szénhidrogént égetni. Így rögtön megoldódik a szénhidrogén kibocsátás kérdése is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Máris év késésben vagyunk. Ezért a képzésben sem a leszerelésre, hanem az üzemeltetésre kell azonnal szakembereket felkészíteni, mert nagy belôlük a hiány. Valamint a negyedik generációs kutatásokat kell nagyon nagy mértékben felgyorsítani haladéktalanul. Ehhez forrásokat a fúziós kutatások finanszírozásából tudunk elvonni, mert annak ma annyi értelme van, mint a facsemete locsolgatásának tûzoltás helyett. Köszönöm szépen megtisztelô figyelmüket!

15 Kovács Béla 15 Towards a Free Market in Energy for Ukraine MEP Bela Kovacs of the Committee on Industry, Research and Energy in the European Parliament and the EU Ukraine Business Council presented "Towards a Free Market in Energy for Ukraine" a discussion forum on the forthcoming privatisation of the state owned energy apparatus in Ukraine. The forum was moderated by Mr Kovacs and a distinguished list of speakers who spoke on the topic: Konrad Szymanski (MEP), Didier Casimiro (TNK-BP), Margareta Djordjevic (DG Energy), Dirk Buschle (EEC), and Oleksandr Lazorko (Ukrtransnafta) The event was held at the European Parliament (PHS P1C047) on the 18 th of October from 11.00h to and included a walking lunch. Oil and gas bound from Russia to the rest of Europe passes through Ukrainian pipelines and consequently Ukraine s energy infrastructure is of vital strategic importance to both the EU bloc and Russia. Despite its geographic advantages and the interests of its powerful neighbours, however, Ukraine continues to import energy resources at exorbitant prices and the state-run energy companies are unprofitable. In recognition of the need to modernise its energy infrastructure as well as insure affordable electricity and gas for its own citizens, Ukraine joined the European Energy Community in January with the goal of acquiring Western European assistance. In accordance with EEC statutes, Ukraine will begin privatising its state-owned gas and energy companies (most notably Naftogaz). Challenges facing Ukraine during the privatisation process include drawing international investors, revamping the gas-pipeline infrastructure, insuring profitability in the created industries and renegotiating Ukraine s energy deal with Russia. The goal of the Round Table was to update and exchange information on current analysis and trends in the Ukrainian energy field, and in particular to present insights about problematic issues concerning Ukraine s energy market that are not yet under the spotlight but which may have a critical impact on Ukraine energy dialogue with the EU.

16 Személyi adatlap Béla KOVÁCS Független képviselôk Tag Magyarország Jobbik Magyarországért Mozgalom Születési dátum: február 25., Budapest Tag Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Az EU Kazahsztán, EU Kirgizisztán, EU Üzbegisztán Parlamenti Együttmûködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelôs küldöttség Póttag Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Az EU Oroszország Parlamenti Együttmûködési Bizottságba delegált küldöttség Önéletrajz Pénzügyi ügyintézô, képesített könyvelô (1978); nemzetközi közgazdász (1986); befektetési szakjogász (2003). Külkereskedelmi üzletkötô ( ), külkereskedelmi és pénzügyi igazgató ( ), ügyvezetô ( ). A Jobbik Külügyi Bizottságának elnöke (2005-tôl). A Jobbik Budapest XIII. kerületi elnöke (2006-tól). A Jobbik fôvárosi alelnöke (2008-tól). Az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének alelnöke és kincstárnoka (2010-tôl). Akkreditált európai parlamenti asszisztens ( ). A Magyar Feltalálók Egyesületének tagja (2004-tôl). Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 02F265 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel Tel. : +32 (0) (0) Fax : +32 (0) Parlement européen Bât. Winston Churchill M , avenue du Président Robert Schuman CS F Strasbourg Cedex Tel. : +33 (0) (0) Fax : +33 (0) Postacím: Európai Parlament Rue Wiertz ASP 02F265 B-1047 Brüsszel Impresszum A kiadvány címe: Kovács Béla az Európai Parlamentben A lap szerkesztôje: Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô Terjeszti: Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô titkársága. Letölthetô: Ingyenes, Az Európai Parlament költségkeretének támogatásával. Kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában 51 18. évf. 51. szám Tv-műsor december 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 3. oldal Adomány a katonacsaládoknak 4. oldal ArtTisza művészeti

Részletesebben

Áder János Amerikában. János Áder in America. Kárpátalján járt a Világklub-delegáció. The "World Club" Delegation has Visited Transcarpatia in Ukraine

Áder János Amerikában. János Áder in America. Kárpátalján járt a Világklub-delegáció. The World Club Delegation has Visited Transcarpatia in Ukraine A PANORÁMA AJÁNLATA Áder János Amerikában Áder János magyar köztársasági elnök történelmi jelentõségû látogatást tett nemrégiben Kanada és az Amerikai Egyesült Államok magyar közösségeiben. Képes riportban

Részletesebben

Tv-műsor március 25-31.

Tv-műsor március 25-31. 12 17. évf. 12. szám Tv-műsor március 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Fehér füst szállt fel Vatikánban 2. oldal Ukrajna: hitelcsomagra

Részletesebben

Március 15-i ünnepségek megyeszerte

Március 15-i ünnepségek megyeszerte 12 18. évf. 12. szám Tv-műsor március 24 30. Ára: 2,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Moszkva föderatív Ukrajnát szeretne 2. oldal Az ukránok

Részletesebben

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor. Sikerek a nyugati parton. Gyergyó hazavárja gyermekeit

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor. Sikerek a nyugati parton. Gyergyó hazavárja gyermekeit A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Kossuthra emlékeztek Washingtonban Százhatvan esztendeje, hogy Kossuth Lajos az Amerikai Egyesült Államokban történelmi jelentõségû látogatást tett - erre

Részletesebben

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre Tv-mûsor július 14 20. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

Hagyomány és megújulás

Hagyomány és megújulás 39 14. évf. 39. szám Tv-műsor október 4-10. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor okt. 31- nov. 6.

Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 2. oldal 43 15. évf. 43. szám Mennyit fogunk fizetni a gázért? 2. oldalvisszaállították a téli időszámítást Ukrajnában Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Kátai Zoltán-előadássorozat Kárpátalján

Részletesebben

A tiszaújlaki turul-ünnepségen

A tiszaújlaki turul-ünnepségen Tv-mûsor július 21 27. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság 43 13. évf. 43. szám elnökválasztásnak 2. oldalhárom esélyese van az Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Reformáció 5. oldal Tv -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász 6. oldal Presbiter-konferencia

Részletesebben

Pénz, Paripa és Fegyver. Karitatív díjak a jótékonyságért. Prices of Charity for Doing Good Works. Történelmi esély az olimpia megrendezésére

Pénz, Paripa és Fegyver. Karitatív díjak a jótékonyságért. Prices of Charity for Doing Good Works. Történelmi esély az olimpia megrendezésére A PANORÁMA AJÁNLATA Karitatív díjak a jótékonyságért A Panoráma Világklub Dunakeszin megrendezett gálaestjén azok vehették át a Karitatív Díjat, akik a határokon átívelõ jótékony cselekedeteikkel kiemelkedõ

Részletesebben

Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit

Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit 42 14. évf. 42. szám Tv-műsor október 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor október 17-23.

Tv-műsor október 17-23. 41 15. évf. 41. szám Tv-műsor október 17-23. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc

Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc A település közéleti lapja XXI. (XXXVI.) évfolyam 3. szám Alapítva 1927-ben 2014. március Tisztelet a bátraknak! Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc járási megemlékezése Március 15-én délelőtt az

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-mûsor november 6-12. Szellemi központ Nagyszõlõsön. 4. oldal. emlékezés Emléke zés azokra, akik életüket

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-mûsor november 6-12. Szellemi központ Nagyszõlõsön. 4. oldal. emlékezés Emléke zés azokra, akik életüket 2. oldal 44 10. évf. 44. szám Új szelek fújnak Ukrajnában? Ára: 1 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Guton 3. oldal56-os megemlékezés 4. oldal Tv-mûsor november 6-12. Szellemi központ Nagyszõlõsön zavargások

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk 25 13. évf. 25. szám Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Ünnepeltek a Külföldi magyar Európához medikusok emlékhelyek megõrzése 2. oldalnem kerültünk közelebb 4. oldal Tv 5. oldal -mûsor jún.

Részletesebben

Rákóczi zászlaja alatt

Rákóczi zászlaja alatt 7 15. évf. 7. szám Tv-műsor febr. 21-27. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor márc. 31 ápr. 6. Fogyatékkal élő gyermekek és szüleik találkozója

Tv-műsor márc. 31 ápr. 6. Fogyatékkal élő gyermekek és szüleik találkozója 2. oldal 13 18. évf. 13. szám Nincs összhang a hatalmon lévő politikai vezetők között 4. oldal Tv-műsor márc. 31 ápr. 6. Fogyatékkal élő gyermekek és szüleik találkozója 5. oldal Ára: 2,00 hrivnya Szórványvidéken

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Tv-műsor szeptember 22-28.

Tv-műsor szeptember 22-28. 38 18. évf. 38. szám Tv-műsor szeptember 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Különleges státus Kelet-Ukrajnának 3. oldal Operában

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

A magyarság egy és oszthatatlan

A magyarság egy és oszthatatlan 40 15. évf. 40. szám Tv-műsor október 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Hagyományt teremtünk 2. oldal Enyhülő ukrán-orosz kapcsolatok? 2. oldal Sárospatak szellemisége Beregszászra költözik 5. oldal Kárpátaljaiak

Részletesebben

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. DECEMBER Horvátországban is győztek a keresztény európai értékek A Kereszténydemokrata Néppárt Országos választmánya december 14-i ülésén

Részletesebben

Árvíz árvíz után December első napjaiban annyi csapadék hullott a Tisza vízgyűjtőjében, amennyit máskor egy hónap

Árvíz árvíz után December első napjaiban annyi csapadék hullott a Tisza vízgyűjtőjében, amennyit máskor egy hónap 50 14. évf. 50. szám Tv-műsor december 20 26. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Csömörön járt a Mikulás. Karácsonyi ajándékötletek. Beszélgetés Tormay-Lesták Mária alpolgármesterrel.

Csömöri Hírmondó. Csömörön járt a Mikulás. Karácsonyi ajándékötletek. Beszélgetés Tormay-Lesták Mária alpolgármesterrel. Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap xxii. évf. 11 12. szám 2014. december Csömörön járt a Mikulás 2. oldal Beszélgetés Tormay-Lesták Mária alpolgármesterrel 8 9. oldal Törődjünk egymással! 11.

Részletesebben

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható)

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható) Dunakeszi polgár XII. évfolyam 1. szám 2011 január Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) Egyelőre nem emel árat a Termidor (Írásunk a 6. oldalon olvasható) 2011. január 21-től Fűtésrendszer

Részletesebben

Udvardy Frigyes: Kettős állampolgársággal kapcsolatos cikkek a romániai magyar nyelvű sajtóban. /2003. augusztustól/

Udvardy Frigyes: Kettős állampolgársággal kapcsolatos cikkek a romániai magyar nyelvű sajtóban. /2003. augusztustól/ Udvardy Frigyes: Kettős állampolgársággal kapcsolatos cikkek a romániai magyar nyelvű sajtóban /2003. augusztustól/ Markó Béla szerint ma is érvényes a magyar állampolgárság iránti erdélyi igény. Nem sértené

Részletesebben

Tv-műsor június 3-9.

Tv-műsor június 3-9. 22 17. évf. 22. szám Tv-műsor június 3-9. Ára: 1,50 hrivnya Vásárolja a Naplopót! Legyen Ön is a Naplopó olvasója! 2. oldal Ukrajna eltávolodik Oroszországtól 2. oldal Nemzeti tragédi a Don-kanyarban 4.

Részletesebben