Kovács Béla. az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Béla. az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt"

Átírás

1 Kovács Béla az Európai Parlamentben Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt A Kárpátaljai magyarok érdekében nyílt fogadóiroda Beregszászban, de az ismert politikusnak a Magyar Külügyminisztérium továbbképzésén is át kell esnie a helyi magyarság érdekképviselete érdekében. Beregszászban a közelmúltban kezdte meg mûködését a Kovács Béla független európai képviselô fogadó irodája Jótékonysági Alapítvány. Az ukrán törvényeknek megfelelôen létrejött helyi nonprofit jótékonysági szervezet tevékenysége kiterjed Kárpátalja egész területére. Az alapítvány fô célja a segítségnyújtás, jótékonysági programok megtartása az Ukrajnában élô magyarság számára kulturális, oktatási, szociális és gazdasági szférában, valamint a kárpátaljai magyar lakosság kapcsolatfenntartásának elôsegítése az anyaországgal január 5-én Kovács Béla, az Európai Parlament független képviselôje elsô alkalommal fogadta személyesen a beregszásziakat az Illyés Gyula sétány 2. alatti irodájában. Az iroda nemzetiségtôl függetlenül mindenkit szívesen lát, ugyanakkor gyakorlati segítséget elsôsorban a helyi magyaroknak tud nyújtani. Korábban hasonló iroda nyílt a romániai Marosvásárhelyen, és a remények szerint a késôbbiekben valamennyi határon túli térségben nyitnak majd. Az iroda politikai erôktôl független és önálló finanszírozású. A fogadónapon a képviselô úr a helyi magyarságot érintô nehézségekkel kapcsolatban az elmúlt idôszakban tapasztalható megosztottságot, a magyar érdekvédelmi szervezetek közötti ellentétet említette elsô helyen. Mint mondta, az iroda iránti érdeklôdés a vártnál is nagyobb. A látogatók által felvetett kérdések jelentôs része kulturális és pénzügyi vonatkozású. Ugyanakkor vannak, akik jogi kérdésekkel keresik fel az irodát, vagy rokoni kapcsolatok felkutatásában kérik segítségét. Kiemelte, hogy az alapítvány kérelmezi a Magyar Köztársaság kormányától az egyszerûsített honosítással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységre irányuló szerzôdés megkötését. Az elôzetes elképzelés szerint az iroda tételesen nem venne részt sem az okmányok átvételében, sem az ügyintézésben, ugyanakkor részletes tájékoztatást nyújtana az igénylôknek az állampolgárság megszerzéséhez szükséges okmányokról. A kezdeményezést üdvözölte a Beregszászi Magyar Konzulátus is, mivel ez egyfajta tehermentesítést

2 2 Kovács Béla

3 Kovács Béla 3 jelentene számukra. Az említett együttmûködési megállapodás feltétele, hogy Kovács Dezsô irodavezetô Budapesten a külügyminisztériumban egy kurzuson vegyen részt. Mint mondta, Magyarország és Ukrajna jó kapcsolata hosszú távon elôsegítheti a vízummentességet az ukrán állampolgárok számára, és közvetve segítséget jelentene országunknak az Európai Unióhoz történô csatlakozásában is. Az iroda mûködését részletezve a politikus elmondta, hogy az elkövetkezendô hetekben több magyarországi vendég is érkezik és tart fogadóórát Beregszászban. Január 13-án dr. Gyüre Csaba országgyûlési képviselô, a parlament alkotmányozási, igazságügyi és ügyrendi bizottságának alelnöke tartott fogadóórát Kovács Béla fogadóirodájában. A képviselô úr, aki örömét fejezte ki az iroda megnyitásával kapcsolatban, elsôsorban jogi és idegenrendészeti jellegû kérdésekben, panaszok orvoslásában igyekezett tájékoztatást nyújtani. Mint mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye képviselôjeként szívén viseli a térség lakóinak sorsát és a maga részérôl igyekszik segítséget nyújtani a kárpátaljai magyaroknak is. A családjogi kérdéseken belül elsôsorban az ukrajnai és magyarországi állampolgárok között kötött házasságoknál felmerülô jogi visszásságokra keresnek megoldást, de olyan is elôfordul, hogy a munkavállalásnál esetlegesen kialakuló problémákkal jelentkeznek a hozzá fordulók. A képviselô úr hangsúlyozta, hogy 18 éves ügyvédi tapasztalata révén érdemi információkkal tud szolgálni a jogi tanácsadásban. Mi a magunk részérôl sikerekben gazdag mûködést kívánunk a fogadóirodának. Beregszász város hetilapja Írta: Molnár Bertala Beregszászon áll az elsô határon túli kettôskereszt Hideg, fagyos adventi vasárnapra ébredt Kárpátalja lakossága. A zord idôjárás ellenére azonban szép számmal gyûltek össze Beregszász fôterén, ahol elsô ízben állítottak keresztet és közös adventi koszorút. A keresztállítás célja ( a szervezôk szerint) hogy a kiüresedett, a fogyasztói társadalom reklámhadjáratai által befolyásolt ünnepünkön a vásárlási láz helyett a valódi értékek kapjanak hangsúlyt, úgy mint a szeretet, az öszszetartozás, a keresztényi hit. A kereszt tehát egy felkiáltójel szerepét kívánja betölteni, amely egy pillanatra megállítja és elgondol-

4 4 Kovács Béla kodtatja az embereket, akik ennek hatására talán egészen másképp élik meg advent üzenetét: nyitott szívvel várják Jézus Krisztus újra eljöve- telének napját. A rendezvény fô szervezôje Kovács Béla Európai Parlamenti képviselô beregszászi fogadóirodája. Médiatámogatója a Sion Rádió. A délelôtt zord idôjárását, Kátai Zoltán énekmondó, lantmûvész elôadása tette még magasztosabbá, majd a köszöntô beszédek után a kárpátaljai történelmi egyházak megszentelték a keresztet. Az adventi üzenetet az elsô gyertya meggyújtása követte, majd adventi dalokkal a szívekben térhetett haza mindenki. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvô fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Ezzel az üzenettel várjuk mi is Karácsony ünnepét és ezzel a vágyakozással a szívekben gyújtunk meg vasárnaponként egy gyertyát Beregszász központjában, a Kossuth téren. Cséke Katalin Akik fel merik vállalni magyarságukat Október 30-án ünnepi eseményre került sor Benében. Beregszász és Mezôgecse után ez a harmadik település Kárpátalján, ahol rovásírásos helységnévtáblát állítottak. A rendezvényhez kapcsolódóan a református templomban rendhagyó istentiszteletet tartottak. Az igehirdetés elôtt Kátai Zoltán énekmondó Farkas András, Wathay Ferenc és Balassa Bálint költeményeivel a reformáció hôskorát idézte meg. Orbán Sándor tiszteletes prédikációjában az ókori Korinthosz és napjaink közállapotát hozta párhuzamba, rámutatva, hogy a széthúzás, a marakodás mindig a pusztulásba vezet. Mégis hálát kell adnunk a Mindenhatónak, hogy az ezernyi sorscsapás dacára a magyarság még mindig itt él a Kárpátok alján. Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódva Rumi Tamás a Magyarországért Egyesület nevében Zétényi Zsolt A történeti alkotmány Magyarország ôsi alkotmánya címû könyvének egy példányát adományozta a községnek, amit Szuhán András polgármester vett át. Az istentiszteletet követôen a közel százfôs közönség átvonult a Borzsa-hídhoz, ahol felavatták a falu székely-magyar rovásírásos helységnévtábláját. Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô ünnepi beszédében üdvözölte, hogy Kárpátalján is vannak tisztességes magyar településvezetôk, akik fel merik vállalni magyarságukat és nemzeti örökségüket. Kiemelte, hogy méltán lehetünk büszkék ôsi rovásrendszerünkre, amely az egyetemes emberi kultúra része, és ezt még Kijevben is elismerik.

5 Kovács Béla 5 Sípos László, a Rovás Alapítvány kuratóriumi elnöke a táblaállítási misszióról beszélt. Kihangsúlyozta, hogy Kárpátalján Bene a harmadik olyan község, amely rovásírásos táblát kapott. Örömmel közölte, hogy már beindult a rovásírásos könyvnyomtatás, és egy éven belül a rovás bekerül a nemzetközi számítástechnikai szabványba. Az egybegyûlteket üdvözölte vitéz Markó Elemér István, a Történelmi Vitézi Rend tagja is. A rendezvényt a Kátai Zoltán által elôadott históriás énekek tették ünnepélyesebbé. A táblát Kovács Béla és Szuhán András leplezte le. A székely himnusz eléneklése után a jelenlévôk egy közös fotót készítettek. A táblaavatási misszió résztvevôi azt remélik, hogy kezdeményezésükhöz egyre több kárpátaljai település fog csatlakozni. Forrás: Lengyel János Korlátozni kell a bevándorlást! Az athéni, az olasz és a londoni bevándorlók zavargásai kapcsán Kovács Béla, a nemzeti oldal EP képviselôje portálunknak elmondta, hogy szerinte korlátozni és szigorú feltételekhez kellene kötni az Európába történô bevándorlást. Mint arról a barikad.hu néhány hónappal ezelôtt beszámolt, Athénban megöltek egy férfit, aki éppen várandós feleségét vitte volna kórházba. Az elkövetôk feltehetôen külföldiek azaz bevándorlók voltak. Az athéni lakosok ekkor megelégelték a bevándorlók terrorját és megtámadták ôket, és az országból való távozásukat követelték. Most pedig Anglia van soron. A bevándorlók vasárnap kezdtek el randalírozni, miután a rendôrök megöltek közülük egy 44 éves férfit. A zavargások azóta is tartanak. Az általunk is és az Európai Nemzeti Párt által ellenzett bevándorlás tömeg, illetve az a méretû migráció, ami Európába érkezik Észak- Afrikából, illetve Afrikából, bizony ilyen problémákat generál fejtette ki véleményét portálunknak a londoni eseményekkel kapcsolatban,

6 6 Kovács Béla Kovács Béla európai parlamenti képviselô. Ezt a nyakéó nélküli bevándorlást mi helytelenítjük, és megállítását szükségesnek látjuk hangsúlyozta. Mi nem vagyunk bevándorlás ellenesek, azonban ilyenfajta migráció csakis és kizárólag családegyesítés, illetve valós munkavégzés alapján lehetne engedélyezni jegyezte meg. A képviselô szerint azt semmiféleképpen nem lenne szabad hagyni, hogy bevándoroltak az Európai Unió területén arra hivatkozva, hogy ôk itt élnek, különbözô formában segélyekhez jussanak, s ezek felhasználásával próbáljanak megélni. Hozzátette: egyre kevesebb a munkalehetôség egész Európába s, ha van, sok bevándorló akkor sem hajlandó dolgozni. Kovács Béla kiemelte: valahol, valamilyen szinten hasonlít a Magyarországon létezô cigánykérdéshez, illetve ennek a problémaköréhez. A politikus úgy gondolja, ezek után nem csak Athénban vagy Londonban, hanem Európa más városaiban is hasonló események várhatók. Véleménye szerint ebben közrejátszik a jelenlegi pénzügyi válság, amely a recesszió második hulláma lesz. A képviselô megoldásként azt javasolta: korlátozni, szigorú feltételekhez kellene kötn az Európába történô bevándorlást, A migrációs engedélyeket különbözô politikai érdekcsoportok kérései, illetve követelései alapján nem szabadna korlátlanul osztogatni hanem csakis valós indokok alapján lehetne letelepedni az Unió területén. SSZ barikad.hu Bariban is az afrikai bevándorlókkal van a gond

7 Kovács Béla 7 Kovács Béla a Magyar Elnökség zárórendezvényén Lavenóban Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjában dolgozó magyarok közösségének meghivására a Magyar Félév zárórendezvényén vett részt egyedüli Európai Parlamenti képviselôként Kovács Béla. Az elmúlt hónapok során a kicsi, de rendkivül lelkes magyar kolónia számos sikeres programot szervezett, pozitiv visszhangot váltva ki a helyi és a hazai médiában. A rendezvényen magyar elôadók részvételével volt rock koncert, néptánc bemutató és show-tánc, Rubik kocka bajnokság, gyermekprogramok, gulyásfôzés. A hajnalig tartó esemény telt ház elôtt zajlott magyar és olasz résztvevôkkel, bizonyitva azt hogy nem csak a zászlóink egyforma szinüek, hanem tradicionálisan jó a kapcsolat a két ország népei között. A programnak helyszint adó Laveno-Mombello Önkormányzat polgármestere Graziella Giacon asszony hivatalában fogadta Kovács Béla EP képviselôt aki jelenlétével emelte az esemény rangját és reményét fejezte ki hogy sikerül ráirányitani a helyi politikai és gazdasági döntéshozók figyelmét Magyarországra, majd átadta a város diszes emlékkönyvét a képviselônek. kovacsbela.eu

8 8 Kovács Béla Kovács Béla Mongóliában járt Nyolcadik alkalommal ülésezett az Európai Parlament és a Mongol Állami Nagy Hurál Interparlamentáris Bizottsága, ezúttal UlánBátorban. Az Európai Unió nagyra értékeli az országban végbemenô komoly változásokat a többpártrendszer, demokratikus választások, gazdasági reformok és a piacgazdaság bevezetése, emberi jogok, médiaszabadság, civil szervezetek szabad müködése területén. Az utóbbi években elért eredményei alapján Mongólia példa értékü a térségben, igy a közeljövôben aláirásra kerül az EU-Mongólia Partnerségi és Együttmüködési szerzôdés. A háromnapos látogatás során az EP küldöttségét hivatalában fogadta Ts. Elbegdorj államelnök és D. Demberel a Parlament elnöke. Magyar szempontból sajnálatos tény hogy több éve nincs Mongóliában külképviseletünk. S. Batbold miniszterelnökkel folytatott személyes tárgyalásaim során többször utalás hangzott el arról, hogy szivesen látnának magyar befektetôket és vállalkozókat, különös tekentettel a korábban kialakult igen jó magyar-mongól kapcsolatokra. Európai Parlamenti képviselôként szükségesnek tartom képviselôi iroda nyitását, illetve a Tiszteletbeli Konzuli feladatok ellátását. Kovács Béla EP képviselô Kovács Béla a Kárpátalján élô ruszinokkal találkozott A tegnapi napon Nagyszôlôsön Kovács Béla az Európa Parlament képviselôje, az EU-Oroszország bizottság tagja a kárpátaljai ruszin mozgalom képviselôivel találkozott. A ruszin mozgalmat a Podkarpasztka Rusz nemzeti tanács vezetôje, Mikola Sztaroszta képviselte. A találkozó folyamán a képviselôk az Ukrajnában élô ruszinok jelenlegei helyzetérôl tanácskoztak.

9 Kovács Béla 9 A találkozó mérföldkô jelleggel bír a Kárpátalján élô ruszinok számára, írja a Transkarpatia.net Együtt Európában a ZuglóTv interjúja Kovács Bélával Kovács Béla, a nemzeti radikális erô európai parlamenti képviselôjének interjúja a ZuglóTv-ben az európai pártok alapszabályáról: A lényegét tekintve itt arról van szó, hogy az Európai Parlament sokkal nagyobb szerepet szán az elkövetkezendôkben ezen európai szintû pártoknak, különös tekintettel a 2014-es Európai Parlamenti Választásokra.

10 10 Kovács Béla A tervezetben az szerepel, hogy ezen európai szintû pártoknak a mûködését, funkcióját meg kell erôsíteni, szervezeti rendszerüket mintegy az Európai Parlament mûködéséhez hasonló szervezeti rendszerben képzelik el. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy lesznek benne képviselôk, ugyanúgy lesznek benne asszisztensek, s tán a legfontosabb része az egész tervezetnek az, hogy jobban meg kell ismertetni ezeket az európai szintû pártokat a szavazókkal. Tehát, nem elég, hogy csak a fôvárosokban található ezen európai szintû pártoknak képviseletei, hanem kisebb városokban, településeken is meg kell jelenniük, meg kell jelentetniük ezeknek a szervezeteknek önmagukat, tájékoztatni kell tevékenységükrôl, programjukról az állampolgárokat annak érdekében, mint ahogy ez szintén a tervezetnek egy része, hogy a 2014-es Európai Parlamenti Választások alkalmával ezen európai szintû pártok teljes joggal, teljes körû lehetôség biztosítása mellett, el tudjanak indulni az Európai Parlamenti Választásokon. Forrás: ZuglóTv Együtt Európában A Rovás Alapítvány elsô helyiségnévtáblája Kárpátalján Kárpátalján elsôként Beregszászon üdvözölhettük a Rovás Alapítvány által készített székely-magyar rovásírásos helyiségnévtáblát március 19-én történelmi pillanatnak lehettünk tanúi... A zord idôjárás ellenére sokan vették a fáradságot és részt vettek az elsô rovásírásos helyiségnévtábla avatón, amely délután 14 órai kezdettel került megrendezésre Beregszász Asztély felôli bejáratánál. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gajdos István, Beregszász polgármestere, Kovács Béla, Magyarország nemzeti színekben delegált képviselôje, Sípos László a Rovás Alapítvány kuratóriumi elnöke, Zán Fábián Sándor a beregszászi egyházkerület püspöke. Az ünnepség a Himnusz éneklésével kezdôdött, aztán Beregszász város polgármestere osztotta meg a jelenlévôkkel a gondolatait. Ezt követôen Kovács Béla képviselô úr adott hangot azon reményeinek, hogy ez a táblaállítás az elsô Kárpátalján, de remélhetôleg a magyarlakta falvak polgárai részérôl lesz igény sok sok ilyen tábla állításra, hiszen a cél az, hogy minden magyarlakta községnek legyen rovásírásos helyiségnévtáblája. Ünnepi köszöntôt mondott Sípos László a Rovás Alapítvány elnöke, hangsúlyozva a rovásírás megismerésének a fontosságát. A ceremónián képviseltette magát a beregszászi Bendász István cserkészcsapat is.amikor a helyszínre érkeztem, senki nem volt még ott. Az esô szakadt, a szél fújt, s Kárpátalja elsô rovásírásos táblája ott árválkodott egymagában.

11 Kovács Béla 11 Aztán szép lassan elkezdtek gyülekezni az emberek. Megjelent az elsô magyar zászló, jelezve az esemény fontosságát, majd nemsokára egy Árpád-sávos lobogót pillantottam meg... Örömmel vettem tudomásul, hogy érdekli az embereket az avatóünnepség. S ez csak jót jelenthet! Magyarságunkat megélni, kinyilvánítani sokféle képen lehet. A mai alkalom az egyike volt az ilyen lehetôségeknek. S a mai naptól Beregszász határában álló tábla hirdeti, hogy itt magyarok élnek! Magyarok, akik büszkék a múltjukra... S még ha egyenlôre ismeretlen fogalom is a hétköznapi ember számára a rovásírás, bízom benne, hogy nyitottak az emberek, ôseink eme csodálatos hagyatékának a megismerésére. Az ünnepség a székely Himnusz eléneklésével ért véget itt kint az esôben, de tovább folytatódott a Beregszász Illyés Gyula Színházban, ahol is 16 órától a Credo verséneklô együttes teremtett nagyszerû hangulatot, majd azt követôen az érdeklôdôk meghallgathatták Usztics Mátyás Magor és magyar nyelv" címû elôadását. Forrás: Tiltakozás a vereckei magyar honfoglalási emlékmû felgyújtása ellen A magyarországi nemzeti párt nevében tiltakozom a Vereckei hágón található magyar honfoglalási emlékmû február 19-én éjjel történt felgyújtása ellen. Egyben felkérem az ukrán rendvédelmi szerveket, hogy derítsék fel az elkövetôk személyét, tettük motivációjának okát. Ukrán hírportálok információi alapján az feltételezhetô, hogy az ukrán nacionalista Svoboda párt megyei elnöke Oleg Kucin, elnökhelyettese Ruszlana Polivka és Tomas Lelekacs voltak az elkövetôk. Ôket az ukrán rendôrség hajnalban ôrizetbe vette a büncselekmény elkövetésének gyanújával. A holnapi nap folyamán tájékozódni fogok az üggyel kapcsolatban a nyomozóhatóságnál, a magyar Fôkonzulátusnál és megkeresem a Svoboda kijevi elnökségét. Amennyiben hitelt érdemlôen bebizonyosodik hogy az említett szervezet volt az elkövetô, megszakítok minden eddig folytatott tárgyalást velük és kérelmezni fogom a Svoboda kizárását az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségébôl. Az ügy további fejleményeirôl folyamatosan tájékoztatni fogom a közvéleményt. Kovács Béla EP képviselô

12 12 Kovács Béla Irka-karácsony 2010 Szép hagyománya az Irka címû gyermeklap szerkesztôségének, hogy a karácsony elôtti napokban meghitt ünnepség keretében az olvasókkal közösen ünneplik Krisztus születését. Így történt ez a közelmúltban is, amikor zsúfolásig megtelt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola díszterme lelkes kisiskolásokkal. Az ünnepi mûsort a Nagy Nikolett fôiskolai hallgató által elôadott, Szent karácsony címû ének nyitotta meg. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Weinrauch Katalin író, költô, Egressy Miklós görög katolikus parochus, Dancs Edina református lelkész, Vraukó Tamásné Lukács Ilona, a Nyíregyházi Móricz Zsigmod Könyvtár képviselôje, Gönczy Sándor, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) tankönyv- és taneszköztanácsának elnöke, Kovács Béla európai parlamenti képviselô. A megjelenteket Punykó Mária, az Irka fôszerkesztôje köszöntötte. Kiemelte, hogy az Irkakarácsonyfát szép hagyományként minden évben az iskolások által készített díszek ékesítik. Az idén a gyermekek keze munkái mellé Gabóda Éva tanárnô, az Irka szerkesztôjének irányítása alatt a fôiskola óvodapedagógia szakos hallgatói is készítettek karácsonyfadíszeket. Ugyancsak hozzájárultak az Irka-karácsonyfa szépítéséhez a Nagyberegi Református Líceumból érkezett diákok egy arany dióból készített dekorációval.

13 Kovács Béla 13 Az ünnepélyes karácsonyfa-díszítést követôen Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi mûsorra ellátogató gyermekeknek azt kívánta, hogy a rendezvényen hallható verseket, jókívánságokat és szép gondolatokat helyezzék el saját karácsonyfájuk alá is. Ezt követôen a megjelent egyházi képviselôk ünnepélyes keretek között gyújtották meg a karácsonyi gyertyákat, majd a Kovács Erika és Kovács Sándor által vezetett vári gyermekkórus karácsonyi énekeket adott elô. A rendezvény további részében fellépett a sárosoroszi betlehemes csoport is. A meghívott vendégek közül Weinrauch Katalin, Egressy Miklós, valamint Kovács Béla osztották meg karácsonyi gondolataikat a jelenlévôkkel. Természetesen az iskolások nem távoztak üres kézzel. A rendezvény végén a pedagóguszszövetség, a Szülôföld Alap, a Dorcas Jótékonysági Alapítvány, valamint Kovács Béla képviselô felajánlásai jóvoltából ajándékcsomagot vehettek át. Forrás: Bernár Beregi Hírlap Közvetlen kapcsolat Kárpátalján nyitott irodát Kovács Béla Irodát nyitott Beregszászon Kovács Béla, Magyarország európai parlamenti képviselôje. A kárpátaljai magyar civil, egyházi- és közélet meghatározó szervezeteinek képviselôi részvételével zajlott megnyitón az EP képviselôn kívül Balczó Zoltán, az Országgyûlés jobbikos alelnöke, és Szávay István parlamenti képviselô is szólt az egybegyûltekhez. Balczó Zoltán elmondta: sokan talán furcsállhatják, hogy egy európai parlamenti képviselô egy Unión kívüli ország területén nyit irodát. Az Országgyûlés alelnöke azonban ezt természetesnek tartja. Szavai szerint az iroda létét önmagában igazolja a EU Keleti Partnerség programja, amely az Unióhoz még nem csatlakozott kelet-európai országokkal széles körû kapcsolatok kiépítésére irányul. A nemzeti párt azonban ezen túlmenô felelôsséget is érez. A politikus a párt programjából idézve emlékeztetett: minden megszületendô magyar gyermeknek 25%-nyi esélye van arra, hogy idegen államok fennhatósága alá, a beolvasztás, vagy az elvándorlás veszélyének kitéve szülessen meg. Pártunk az EP-ben a magyar állampolgárok mellett értük is dolgozik, az ô érdekeik képviseletét is fontosnak tartja szögezte le Balczó. A parlamenti alelnök felidézte a hat esztendôvel ezelôtti szomorú eredménnyel végzôdô kettôs állampolgárságról szóló népszavazást is. A politikus szerint a referendum szégyenletes eredménye világosan megmutatta: Magyarországon nem történt meg a rendszerváltozás, hiszen a nemzeti érzéseket elnyomó kommunista rendszer bukása után másfél évtizeddel az MSZP és az SZDSZ még mindig arra buzdíthatta az embereket, hogy tagadják meg saját testvéreiket. Balczó Zoltán szerint azzal, hogy az Országgyûlés elfogadta a kettôs állampolgárságról szóló törvényt, illetve a magyar összetartozás napjáról szóló jogszabályt, megindulhat e szinte jóvátehetetlen bûn orvoslása.

14 14 Kovács Béla A beszédek között Illyés Gyula, Haza a magasban, illetve Sajó Sándor Magyarnak lenni címû költeménye hangzott el a Szicseri Gyermekstúdió növendékeinek megrázóan szép elôadásában. Kovács Béla elmondta: nagy örömmel tölti el az iroda megnyitása. A politikus rámutatott: a szociálisan érzékeny nemzeti párt nem csak a határon túli magyarság érdekeinek képviseletét vállalta fel, de azt is, hogy közvetlen kapcsolatot épít ki ezekkel a közösségekkel. Ennek folyamányaként nyílt meg korábban Marosvásárhelyen Szegedi Csanád kirendeltsége, és hoznak létre tavasszal egy délvidéki irodát is. Az EP képviselô leszögezte: a helyiség nem pártirodaként fog mûködni, hanem a kárpátaljai magyar emberek szolgálatában áll majd. Ajtónk bárki elôtt nyitva áll, akár ukrán emberek is fordulhatnak hozzánk az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseikkel kéréseikkel amiben tudunk, segítünk mondta el Kovács. A politikus hozzátette: Beregszászon rendszeresen fogadóórát fog tartani Szávay István országgyûlési képviselô is. Az EP képviselô jelezte: nem csak tájékoztatással, de konkrét karitatív jellegû segítségnyújtással is fognak foglalkozni: még Karácsony elôtt visszatérnek helyi óvodáknak és iskoláknak szánt adományokkal. A politikus bemutatta Kovács Dezsôt, az iroda vezetôjét is, arra kérve a jelen lévôket: forduljanak hozzá bizalommal! barikad.hu Kovács Béla: Haladéktalanul gyorsítsák fel a negyedik generációs kutatásokat! Kovács Béla az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának vitáján felhívta a figyelmet arra, hogy energiaválság lesz, melynek hatása már ma is érezhetô. A független képviselô felszólalása: Elnök asszony! Egy normális ember, ha a háza kigyullad, akkor nem a diófacsemetét locsolgatja a kertben, amelyik talán 15 év múlva termôre fordul, hanem a házát oltja minden meglévô vízzel. Az energetika nemzetközileg elismert tudósai évek óta figyelmeztetnek, hogy a szénhidrogének és a szén fogytán vannak bolygónkon, így tíz éven belül globális energiaválság lesz, melynek hatása sajnos már ma is érezhetô. A reális zöldek azt is tudják, hogy ebbôl a helyzetbôl csak a jelenleg beruházás alatt álló harmadik generációs atomerômûvek építésének azonnali felgyorsítása, a leállított reaktorok újraindítása, majd a környezetkímélô szaporítóreaktoros és sóolvadékos negyedik generációs erômûvek mielôbbi széleskörû elterjesztése jelent kiutat, hogy ne kelljen áramtermelésre szenet és szénhidrogént égetni. Így rögtön megoldódik a szénhidrogén kibocsátás kérdése is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Máris év késésben vagyunk. Ezért a képzésben sem a leszerelésre, hanem az üzemeltetésre kell azonnal szakembereket felkészíteni, mert nagy belôlük a hiány. Valamint a negyedik generációs kutatásokat kell nagyon nagy mértékben felgyorsítani haladéktalanul. Ehhez forrásokat a fúziós kutatások finanszírozásából tudunk elvonni, mert annak ma annyi értelme van, mint a facsemete locsolgatásának tûzoltás helyett. Köszönöm szépen megtisztelô figyelmüket!

15 Kovács Béla 15 Towards a Free Market in Energy for Ukraine MEP Bela Kovacs of the Committee on Industry, Research and Energy in the European Parliament and the EU Ukraine Business Council presented "Towards a Free Market in Energy for Ukraine" a discussion forum on the forthcoming privatisation of the state owned energy apparatus in Ukraine. The forum was moderated by Mr Kovacs and a distinguished list of speakers who spoke on the topic: Konrad Szymanski (MEP), Didier Casimiro (TNK-BP), Margareta Djordjevic (DG Energy), Dirk Buschle (EEC), and Oleksandr Lazorko (Ukrtransnafta) The event was held at the European Parliament (PHS P1C047) on the 18 th of October from 11.00h to and included a walking lunch. Oil and gas bound from Russia to the rest of Europe passes through Ukrainian pipelines and consequently Ukraine s energy infrastructure is of vital strategic importance to both the EU bloc and Russia. Despite its geographic advantages and the interests of its powerful neighbours, however, Ukraine continues to import energy resources at exorbitant prices and the state-run energy companies are unprofitable. In recognition of the need to modernise its energy infrastructure as well as insure affordable electricity and gas for its own citizens, Ukraine joined the European Energy Community in January with the goal of acquiring Western European assistance. In accordance with EEC statutes, Ukraine will begin privatising its state-owned gas and energy companies (most notably Naftogaz). Challenges facing Ukraine during the privatisation process include drawing international investors, revamping the gas-pipeline infrastructure, insuring profitability in the created industries and renegotiating Ukraine s energy deal with Russia. The goal of the Round Table was to update and exchange information on current analysis and trends in the Ukrainian energy field, and in particular to present insights about problematic issues concerning Ukraine s energy market that are not yet under the spotlight but which may have a critical impact on Ukraine energy dialogue with the EU.

16 Személyi adatlap Béla KOVÁCS Független képviselôk Tag Magyarország Jobbik Magyarországért Mozgalom Születési dátum: február 25., Budapest Tag Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Az EU Kazahsztán, EU Kirgizisztán, EU Üzbegisztán Parlamenti Együttmûködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelôs küldöttség Póttag Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Az EU Oroszország Parlamenti Együttmûködési Bizottságba delegált küldöttség Önéletrajz Pénzügyi ügyintézô, képesített könyvelô (1978); nemzetközi közgazdász (1986); befektetési szakjogász (2003). Külkereskedelmi üzletkötô ( ), külkereskedelmi és pénzügyi igazgató ( ), ügyvezetô ( ). A Jobbik Külügyi Bizottságának elnöke (2005-tôl). A Jobbik Budapest XIII. kerületi elnöke (2006-tól). A Jobbik fôvárosi alelnöke (2008-tól). Az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének alelnöke és kincstárnoka (2010-tôl). Akkreditált európai parlamenti asszisztens ( ). A Magyar Feltalálók Egyesületének tagja (2004-tôl). Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 02F265 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel Tel. : +32 (0) (0) Fax : +32 (0) Parlement européen Bât. Winston Churchill M , avenue du Président Robert Schuman CS F Strasbourg Cedex Tel. : +33 (0) (0) Fax : +33 (0) Postacím: Európai Parlament Rue Wiertz ASP 02F265 B-1047 Brüsszel Impresszum A kiadvány címe: Kovács Béla az Európai Parlamentben A lap szerkesztôje: Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô Terjeszti: Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô titkársága. Letölthetô: Ingyenes, Az Európai Parlament költségkeretének támogatásával. Kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI

AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI Web és közösségi média elérhetőségek: www.europarl.hu www.europarl.europa.eu facebook.com/europai.parlament.tajekoztatasi.irodaja twitter.com/ep_budapest instagram.com/epbudapest

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány határon túlra irányuló tevékenysége HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN I. KEUR 1. KEUR 2.

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Kárpátaljai Csoma település támogatása Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. melyet a kiállításunk képeivel próbálunk megjeleníteni. Próbáltuk az indulással az érkezés folyamatát összevetni, mely meghatározza

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Pályázati adatlap. 2. Számú Melléklet

Pályázati adatlap. 2. Számú Melléklet 2. Számú Melléklet Pályázati adatlap A sikeres pályázat érdekében minél részletesebben töltsd ki az adatlapot. A megadott információkkal minél precízebben próbáld megfogalmazni gondolataidat, szándékodat.

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 1-jén 16:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 1-jén 16:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. december 1-jén 16:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület molnar.eleonora@gmail.com Előadás vázlata A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület bemutatása Az értékfeltáró

Részletesebben

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2014.03.19-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Kérdések, javaslatok, együttműködés

Kérdések, javaslatok, együttműködés Kérdések, javaslatok, együttműködés Szerző: Szaksz Balázs Fotós: Kovács Bálint A megyei jogú városok jegyzői Veszprémben egyeztettek az átalakuló közigazgatás még nyitott kérdéseiről. Április 3-án és 4-én

Részletesebben

E-mail: ugyfelszolgalat@nfgm.gov.hu Web: www.kiut.hu MEGHÍVÓ TERVEZET. A KIÚT Térségfejlesztési Egyesület Hungary és a

E-mail: ugyfelszolgalat@nfgm.gov.hu Web: www.kiut.hu MEGHÍVÓ TERVEZET. A KIÚT Térségfejlesztési Egyesület Hungary és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium KIÚT Térségfejlesztési Egyesület 4625 Záhony, Euópa tér 20. 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Tel.: 45/525-633 Tel.: 1/374-2700 E-mail: kiutzh@axelero.hu E-mail:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben