Kovács Béla. az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Béla. az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt"

Átírás

1 Kovács Béla az Európai Parlamentben Az Európai Parlament képviselôjének szárnyai alatt A Kárpátaljai magyarok érdekében nyílt fogadóiroda Beregszászban, de az ismert politikusnak a Magyar Külügyminisztérium továbbképzésén is át kell esnie a helyi magyarság érdekképviselete érdekében. Beregszászban a közelmúltban kezdte meg mûködését a Kovács Béla független európai képviselô fogadó irodája Jótékonysági Alapítvány. Az ukrán törvényeknek megfelelôen létrejött helyi nonprofit jótékonysági szervezet tevékenysége kiterjed Kárpátalja egész területére. Az alapítvány fô célja a segítségnyújtás, jótékonysági programok megtartása az Ukrajnában élô magyarság számára kulturális, oktatási, szociális és gazdasági szférában, valamint a kárpátaljai magyar lakosság kapcsolatfenntartásának elôsegítése az anyaországgal január 5-én Kovács Béla, az Európai Parlament független képviselôje elsô alkalommal fogadta személyesen a beregszásziakat az Illyés Gyula sétány 2. alatti irodájában. Az iroda nemzetiségtôl függetlenül mindenkit szívesen lát, ugyanakkor gyakorlati segítséget elsôsorban a helyi magyaroknak tud nyújtani. Korábban hasonló iroda nyílt a romániai Marosvásárhelyen, és a remények szerint a késôbbiekben valamennyi határon túli térségben nyitnak majd. Az iroda politikai erôktôl független és önálló finanszírozású. A fogadónapon a képviselô úr a helyi magyarságot érintô nehézségekkel kapcsolatban az elmúlt idôszakban tapasztalható megosztottságot, a magyar érdekvédelmi szervezetek közötti ellentétet említette elsô helyen. Mint mondta, az iroda iránti érdeklôdés a vártnál is nagyobb. A látogatók által felvetett kérdések jelentôs része kulturális és pénzügyi vonatkozású. Ugyanakkor vannak, akik jogi kérdésekkel keresik fel az irodát, vagy rokoni kapcsolatok felkutatásában kérik segítségét. Kiemelte, hogy az alapítvány kérelmezi a Magyar Köztársaság kormányától az egyszerûsített honosítással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységre irányuló szerzôdés megkötését. Az elôzetes elképzelés szerint az iroda tételesen nem venne részt sem az okmányok átvételében, sem az ügyintézésben, ugyanakkor részletes tájékoztatást nyújtana az igénylôknek az állampolgárság megszerzéséhez szükséges okmányokról. A kezdeményezést üdvözölte a Beregszászi Magyar Konzulátus is, mivel ez egyfajta tehermentesítést

2 2 Kovács Béla

3 Kovács Béla 3 jelentene számukra. Az említett együttmûködési megállapodás feltétele, hogy Kovács Dezsô irodavezetô Budapesten a külügyminisztériumban egy kurzuson vegyen részt. Mint mondta, Magyarország és Ukrajna jó kapcsolata hosszú távon elôsegítheti a vízummentességet az ukrán állampolgárok számára, és közvetve segítséget jelentene országunknak az Európai Unióhoz történô csatlakozásában is. Az iroda mûködését részletezve a politikus elmondta, hogy az elkövetkezendô hetekben több magyarországi vendég is érkezik és tart fogadóórát Beregszászban. Január 13-án dr. Gyüre Csaba országgyûlési képviselô, a parlament alkotmányozási, igazságügyi és ügyrendi bizottságának alelnöke tartott fogadóórát Kovács Béla fogadóirodájában. A képviselô úr, aki örömét fejezte ki az iroda megnyitásával kapcsolatban, elsôsorban jogi és idegenrendészeti jellegû kérdésekben, panaszok orvoslásában igyekezett tájékoztatást nyújtani. Mint mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye képviselôjeként szívén viseli a térség lakóinak sorsát és a maga részérôl igyekszik segítséget nyújtani a kárpátaljai magyaroknak is. A családjogi kérdéseken belül elsôsorban az ukrajnai és magyarországi állampolgárok között kötött házasságoknál felmerülô jogi visszásságokra keresnek megoldást, de olyan is elôfordul, hogy a munkavállalásnál esetlegesen kialakuló problémákkal jelentkeznek a hozzá fordulók. A képviselô úr hangsúlyozta, hogy 18 éves ügyvédi tapasztalata révén érdemi információkkal tud szolgálni a jogi tanácsadásban. Mi a magunk részérôl sikerekben gazdag mûködést kívánunk a fogadóirodának. Beregszász város hetilapja Írta: Molnár Bertala Beregszászon áll az elsô határon túli kettôskereszt Hideg, fagyos adventi vasárnapra ébredt Kárpátalja lakossága. A zord idôjárás ellenére azonban szép számmal gyûltek össze Beregszász fôterén, ahol elsô ízben állítottak keresztet és közös adventi koszorút. A keresztállítás célja ( a szervezôk szerint) hogy a kiüresedett, a fogyasztói társadalom reklámhadjáratai által befolyásolt ünnepünkön a vásárlási láz helyett a valódi értékek kapjanak hangsúlyt, úgy mint a szeretet, az öszszetartozás, a keresztényi hit. A kereszt tehát egy felkiáltójel szerepét kívánja betölteni, amely egy pillanatra megállítja és elgondol-

4 4 Kovács Béla kodtatja az embereket, akik ennek hatására talán egészen másképp élik meg advent üzenetét: nyitott szívvel várják Jézus Krisztus újra eljöve- telének napját. A rendezvény fô szervezôje Kovács Béla Európai Parlamenti képviselô beregszászi fogadóirodája. Médiatámogatója a Sion Rádió. A délelôtt zord idôjárását, Kátai Zoltán énekmondó, lantmûvész elôadása tette még magasztosabbá, majd a köszöntô beszédek után a kárpátaljai történelmi egyházak megszentelték a keresztet. Az adventi üzenetet az elsô gyertya meggyújtása követte, majd adventi dalokkal a szívekben térhetett haza mindenki. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvô fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Ezzel az üzenettel várjuk mi is Karácsony ünnepét és ezzel a vágyakozással a szívekben gyújtunk meg vasárnaponként egy gyertyát Beregszász központjában, a Kossuth téren. Cséke Katalin Akik fel merik vállalni magyarságukat Október 30-án ünnepi eseményre került sor Benében. Beregszász és Mezôgecse után ez a harmadik település Kárpátalján, ahol rovásírásos helységnévtáblát állítottak. A rendezvényhez kapcsolódóan a református templomban rendhagyó istentiszteletet tartottak. Az igehirdetés elôtt Kátai Zoltán énekmondó Farkas András, Wathay Ferenc és Balassa Bálint költeményeivel a reformáció hôskorát idézte meg. Orbán Sándor tiszteletes prédikációjában az ókori Korinthosz és napjaink közállapotát hozta párhuzamba, rámutatva, hogy a széthúzás, a marakodás mindig a pusztulásba vezet. Mégis hálát kell adnunk a Mindenhatónak, hogy az ezernyi sorscsapás dacára a magyarság még mindig itt él a Kárpátok alján. Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódva Rumi Tamás a Magyarországért Egyesület nevében Zétényi Zsolt A történeti alkotmány Magyarország ôsi alkotmánya címû könyvének egy példányát adományozta a községnek, amit Szuhán András polgármester vett át. Az istentiszteletet követôen a közel százfôs közönség átvonult a Borzsa-hídhoz, ahol felavatták a falu székely-magyar rovásírásos helységnévtábláját. Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô ünnepi beszédében üdvözölte, hogy Kárpátalján is vannak tisztességes magyar településvezetôk, akik fel merik vállalni magyarságukat és nemzeti örökségüket. Kiemelte, hogy méltán lehetünk büszkék ôsi rovásrendszerünkre, amely az egyetemes emberi kultúra része, és ezt még Kijevben is elismerik.

5 Kovács Béla 5 Sípos László, a Rovás Alapítvány kuratóriumi elnöke a táblaállítási misszióról beszélt. Kihangsúlyozta, hogy Kárpátalján Bene a harmadik olyan község, amely rovásírásos táblát kapott. Örömmel közölte, hogy már beindult a rovásírásos könyvnyomtatás, és egy éven belül a rovás bekerül a nemzetközi számítástechnikai szabványba. Az egybegyûlteket üdvözölte vitéz Markó Elemér István, a Történelmi Vitézi Rend tagja is. A rendezvényt a Kátai Zoltán által elôadott históriás énekek tették ünnepélyesebbé. A táblát Kovács Béla és Szuhán András leplezte le. A székely himnusz eléneklése után a jelenlévôk egy közös fotót készítettek. A táblaavatási misszió résztvevôi azt remélik, hogy kezdeményezésükhöz egyre több kárpátaljai település fog csatlakozni. Forrás: Lengyel János Korlátozni kell a bevándorlást! Az athéni, az olasz és a londoni bevándorlók zavargásai kapcsán Kovács Béla, a nemzeti oldal EP képviselôje portálunknak elmondta, hogy szerinte korlátozni és szigorú feltételekhez kellene kötni az Európába történô bevándorlást. Mint arról a barikad.hu néhány hónappal ezelôtt beszámolt, Athénban megöltek egy férfit, aki éppen várandós feleségét vitte volna kórházba. Az elkövetôk feltehetôen külföldiek azaz bevándorlók voltak. Az athéni lakosok ekkor megelégelték a bevándorlók terrorját és megtámadták ôket, és az országból való távozásukat követelték. Most pedig Anglia van soron. A bevándorlók vasárnap kezdtek el randalírozni, miután a rendôrök megöltek közülük egy 44 éves férfit. A zavargások azóta is tartanak. Az általunk is és az Európai Nemzeti Párt által ellenzett bevándorlás tömeg, illetve az a méretû migráció, ami Európába érkezik Észak- Afrikából, illetve Afrikából, bizony ilyen problémákat generál fejtette ki véleményét portálunknak a londoni eseményekkel kapcsolatban,

6 6 Kovács Béla Kovács Béla európai parlamenti képviselô. Ezt a nyakéó nélküli bevándorlást mi helytelenítjük, és megállítását szükségesnek látjuk hangsúlyozta. Mi nem vagyunk bevándorlás ellenesek, azonban ilyenfajta migráció csakis és kizárólag családegyesítés, illetve valós munkavégzés alapján lehetne engedélyezni jegyezte meg. A képviselô szerint azt semmiféleképpen nem lenne szabad hagyni, hogy bevándoroltak az Európai Unió területén arra hivatkozva, hogy ôk itt élnek, különbözô formában segélyekhez jussanak, s ezek felhasználásával próbáljanak megélni. Hozzátette: egyre kevesebb a munkalehetôség egész Európába s, ha van, sok bevándorló akkor sem hajlandó dolgozni. Kovács Béla kiemelte: valahol, valamilyen szinten hasonlít a Magyarországon létezô cigánykérdéshez, illetve ennek a problémaköréhez. A politikus úgy gondolja, ezek után nem csak Athénban vagy Londonban, hanem Európa más városaiban is hasonló események várhatók. Véleménye szerint ebben közrejátszik a jelenlegi pénzügyi válság, amely a recesszió második hulláma lesz. A képviselô megoldásként azt javasolta: korlátozni, szigorú feltételekhez kellene kötn az Európába történô bevándorlást, A migrációs engedélyeket különbözô politikai érdekcsoportok kérései, illetve követelései alapján nem szabadna korlátlanul osztogatni hanem csakis valós indokok alapján lehetne letelepedni az Unió területén. SSZ barikad.hu Bariban is az afrikai bevándorlókkal van a gond

7 Kovács Béla 7 Kovács Béla a Magyar Elnökség zárórendezvényén Lavenóban Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjában dolgozó magyarok közösségének meghivására a Magyar Félév zárórendezvényén vett részt egyedüli Európai Parlamenti képviselôként Kovács Béla. Az elmúlt hónapok során a kicsi, de rendkivül lelkes magyar kolónia számos sikeres programot szervezett, pozitiv visszhangot váltva ki a helyi és a hazai médiában. A rendezvényen magyar elôadók részvételével volt rock koncert, néptánc bemutató és show-tánc, Rubik kocka bajnokság, gyermekprogramok, gulyásfôzés. A hajnalig tartó esemény telt ház elôtt zajlott magyar és olasz résztvevôkkel, bizonyitva azt hogy nem csak a zászlóink egyforma szinüek, hanem tradicionálisan jó a kapcsolat a két ország népei között. A programnak helyszint adó Laveno-Mombello Önkormányzat polgármestere Graziella Giacon asszony hivatalában fogadta Kovács Béla EP képviselôt aki jelenlétével emelte az esemény rangját és reményét fejezte ki hogy sikerül ráirányitani a helyi politikai és gazdasági döntéshozók figyelmét Magyarországra, majd átadta a város diszes emlékkönyvét a képviselônek. kovacsbela.eu

8 8 Kovács Béla Kovács Béla Mongóliában járt Nyolcadik alkalommal ülésezett az Európai Parlament és a Mongol Állami Nagy Hurál Interparlamentáris Bizottsága, ezúttal UlánBátorban. Az Európai Unió nagyra értékeli az országban végbemenô komoly változásokat a többpártrendszer, demokratikus választások, gazdasági reformok és a piacgazdaság bevezetése, emberi jogok, médiaszabadság, civil szervezetek szabad müködése területén. Az utóbbi években elért eredményei alapján Mongólia példa értékü a térségben, igy a közeljövôben aláirásra kerül az EU-Mongólia Partnerségi és Együttmüködési szerzôdés. A háromnapos látogatás során az EP küldöttségét hivatalában fogadta Ts. Elbegdorj államelnök és D. Demberel a Parlament elnöke. Magyar szempontból sajnálatos tény hogy több éve nincs Mongóliában külképviseletünk. S. Batbold miniszterelnökkel folytatott személyes tárgyalásaim során többször utalás hangzott el arról, hogy szivesen látnának magyar befektetôket és vállalkozókat, különös tekentettel a korábban kialakult igen jó magyar-mongól kapcsolatokra. Európai Parlamenti képviselôként szükségesnek tartom képviselôi iroda nyitását, illetve a Tiszteletbeli Konzuli feladatok ellátását. Kovács Béla EP képviselô Kovács Béla a Kárpátalján élô ruszinokkal találkozott A tegnapi napon Nagyszôlôsön Kovács Béla az Európa Parlament képviselôje, az EU-Oroszország bizottság tagja a kárpátaljai ruszin mozgalom képviselôivel találkozott. A ruszin mozgalmat a Podkarpasztka Rusz nemzeti tanács vezetôje, Mikola Sztaroszta képviselte. A találkozó folyamán a képviselôk az Ukrajnában élô ruszinok jelenlegei helyzetérôl tanácskoztak.

9 Kovács Béla 9 A találkozó mérföldkô jelleggel bír a Kárpátalján élô ruszinok számára, írja a Transkarpatia.net Együtt Európában a ZuglóTv interjúja Kovács Bélával Kovács Béla, a nemzeti radikális erô európai parlamenti képviselôjének interjúja a ZuglóTv-ben az európai pártok alapszabályáról: A lényegét tekintve itt arról van szó, hogy az Európai Parlament sokkal nagyobb szerepet szán az elkövetkezendôkben ezen európai szintû pártoknak, különös tekintettel a 2014-es Európai Parlamenti Választásokra.

10 10 Kovács Béla A tervezetben az szerepel, hogy ezen európai szintû pártoknak a mûködését, funkcióját meg kell erôsíteni, szervezeti rendszerüket mintegy az Európai Parlament mûködéséhez hasonló szervezeti rendszerben képzelik el. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy lesznek benne képviselôk, ugyanúgy lesznek benne asszisztensek, s tán a legfontosabb része az egész tervezetnek az, hogy jobban meg kell ismertetni ezeket az európai szintû pártokat a szavazókkal. Tehát, nem elég, hogy csak a fôvárosokban található ezen európai szintû pártoknak képviseletei, hanem kisebb városokban, településeken is meg kell jelenniük, meg kell jelentetniük ezeknek a szervezeteknek önmagukat, tájékoztatni kell tevékenységükrôl, programjukról az állampolgárokat annak érdekében, mint ahogy ez szintén a tervezetnek egy része, hogy a 2014-es Európai Parlamenti Választások alkalmával ezen európai szintû pártok teljes joggal, teljes körû lehetôség biztosítása mellett, el tudjanak indulni az Európai Parlamenti Választásokon. Forrás: ZuglóTv Együtt Európában A Rovás Alapítvány elsô helyiségnévtáblája Kárpátalján Kárpátalján elsôként Beregszászon üdvözölhettük a Rovás Alapítvány által készített székely-magyar rovásírásos helyiségnévtáblát március 19-én történelmi pillanatnak lehettünk tanúi... A zord idôjárás ellenére sokan vették a fáradságot és részt vettek az elsô rovásírásos helyiségnévtábla avatón, amely délután 14 órai kezdettel került megrendezésre Beregszász Asztély felôli bejáratánál. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gajdos István, Beregszász polgármestere, Kovács Béla, Magyarország nemzeti színekben delegált képviselôje, Sípos László a Rovás Alapítvány kuratóriumi elnöke, Zán Fábián Sándor a beregszászi egyházkerület püspöke. Az ünnepség a Himnusz éneklésével kezdôdött, aztán Beregszász város polgármestere osztotta meg a jelenlévôkkel a gondolatait. Ezt követôen Kovács Béla képviselô úr adott hangot azon reményeinek, hogy ez a táblaállítás az elsô Kárpátalján, de remélhetôleg a magyarlakta falvak polgárai részérôl lesz igény sok sok ilyen tábla állításra, hiszen a cél az, hogy minden magyarlakta községnek legyen rovásírásos helyiségnévtáblája. Ünnepi köszöntôt mondott Sípos László a Rovás Alapítvány elnöke, hangsúlyozva a rovásírás megismerésének a fontosságát. A ceremónián képviseltette magát a beregszászi Bendász István cserkészcsapat is.amikor a helyszínre érkeztem, senki nem volt még ott. Az esô szakadt, a szél fújt, s Kárpátalja elsô rovásírásos táblája ott árválkodott egymagában.

11 Kovács Béla 11 Aztán szép lassan elkezdtek gyülekezni az emberek. Megjelent az elsô magyar zászló, jelezve az esemény fontosságát, majd nemsokára egy Árpád-sávos lobogót pillantottam meg... Örömmel vettem tudomásul, hogy érdekli az embereket az avatóünnepség. S ez csak jót jelenthet! Magyarságunkat megélni, kinyilvánítani sokféle képen lehet. A mai alkalom az egyike volt az ilyen lehetôségeknek. S a mai naptól Beregszász határában álló tábla hirdeti, hogy itt magyarok élnek! Magyarok, akik büszkék a múltjukra... S még ha egyenlôre ismeretlen fogalom is a hétköznapi ember számára a rovásírás, bízom benne, hogy nyitottak az emberek, ôseink eme csodálatos hagyatékának a megismerésére. Az ünnepség a székely Himnusz eléneklésével ért véget itt kint az esôben, de tovább folytatódott a Beregszász Illyés Gyula Színházban, ahol is 16 órától a Credo verséneklô együttes teremtett nagyszerû hangulatot, majd azt követôen az érdeklôdôk meghallgathatták Usztics Mátyás Magor és magyar nyelv" címû elôadását. Forrás: Tiltakozás a vereckei magyar honfoglalási emlékmû felgyújtása ellen A magyarországi nemzeti párt nevében tiltakozom a Vereckei hágón található magyar honfoglalási emlékmû február 19-én éjjel történt felgyújtása ellen. Egyben felkérem az ukrán rendvédelmi szerveket, hogy derítsék fel az elkövetôk személyét, tettük motivációjának okát. Ukrán hírportálok információi alapján az feltételezhetô, hogy az ukrán nacionalista Svoboda párt megyei elnöke Oleg Kucin, elnökhelyettese Ruszlana Polivka és Tomas Lelekacs voltak az elkövetôk. Ôket az ukrán rendôrség hajnalban ôrizetbe vette a büncselekmény elkövetésének gyanújával. A holnapi nap folyamán tájékozódni fogok az üggyel kapcsolatban a nyomozóhatóságnál, a magyar Fôkonzulátusnál és megkeresem a Svoboda kijevi elnökségét. Amennyiben hitelt érdemlôen bebizonyosodik hogy az említett szervezet volt az elkövetô, megszakítok minden eddig folytatott tárgyalást velük és kérelmezni fogom a Svoboda kizárását az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségébôl. Az ügy további fejleményeirôl folyamatosan tájékoztatni fogom a közvéleményt. Kovács Béla EP képviselô

12 12 Kovács Béla Irka-karácsony 2010 Szép hagyománya az Irka címû gyermeklap szerkesztôségének, hogy a karácsony elôtti napokban meghitt ünnepség keretében az olvasókkal közösen ünneplik Krisztus születését. Így történt ez a közelmúltban is, amikor zsúfolásig megtelt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola díszterme lelkes kisiskolásokkal. Az ünnepi mûsort a Nagy Nikolett fôiskolai hallgató által elôadott, Szent karácsony címû ének nyitotta meg. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Weinrauch Katalin író, költô, Egressy Miklós görög katolikus parochus, Dancs Edina református lelkész, Vraukó Tamásné Lukács Ilona, a Nyíregyházi Móricz Zsigmod Könyvtár képviselôje, Gönczy Sándor, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) tankönyv- és taneszköztanácsának elnöke, Kovács Béla európai parlamenti képviselô. A megjelenteket Punykó Mária, az Irka fôszerkesztôje köszöntötte. Kiemelte, hogy az Irkakarácsonyfát szép hagyományként minden évben az iskolások által készített díszek ékesítik. Az idén a gyermekek keze munkái mellé Gabóda Éva tanárnô, az Irka szerkesztôjének irányítása alatt a fôiskola óvodapedagógia szakos hallgatói is készítettek karácsonyfadíszeket. Ugyancsak hozzájárultak az Irka-karácsonyfa szépítéséhez a Nagyberegi Református Líceumból érkezett diákok egy arany dióból készített dekorációval.

13 Kovács Béla 13 Az ünnepélyes karácsonyfa-díszítést követôen Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi mûsorra ellátogató gyermekeknek azt kívánta, hogy a rendezvényen hallható verseket, jókívánságokat és szép gondolatokat helyezzék el saját karácsonyfájuk alá is. Ezt követôen a megjelent egyházi képviselôk ünnepélyes keretek között gyújtották meg a karácsonyi gyertyákat, majd a Kovács Erika és Kovács Sándor által vezetett vári gyermekkórus karácsonyi énekeket adott elô. A rendezvény további részében fellépett a sárosoroszi betlehemes csoport is. A meghívott vendégek közül Weinrauch Katalin, Egressy Miklós, valamint Kovács Béla osztották meg karácsonyi gondolataikat a jelenlévôkkel. Természetesen az iskolások nem távoztak üres kézzel. A rendezvény végén a pedagóguszszövetség, a Szülôföld Alap, a Dorcas Jótékonysági Alapítvány, valamint Kovács Béla képviselô felajánlásai jóvoltából ajándékcsomagot vehettek át. Forrás: Bernár Beregi Hírlap Közvetlen kapcsolat Kárpátalján nyitott irodát Kovács Béla Irodát nyitott Beregszászon Kovács Béla, Magyarország európai parlamenti képviselôje. A kárpátaljai magyar civil, egyházi- és közélet meghatározó szervezeteinek képviselôi részvételével zajlott megnyitón az EP képviselôn kívül Balczó Zoltán, az Országgyûlés jobbikos alelnöke, és Szávay István parlamenti képviselô is szólt az egybegyûltekhez. Balczó Zoltán elmondta: sokan talán furcsállhatják, hogy egy európai parlamenti képviselô egy Unión kívüli ország területén nyit irodát. Az Országgyûlés alelnöke azonban ezt természetesnek tartja. Szavai szerint az iroda létét önmagában igazolja a EU Keleti Partnerség programja, amely az Unióhoz még nem csatlakozott kelet-európai országokkal széles körû kapcsolatok kiépítésére irányul. A nemzeti párt azonban ezen túlmenô felelôsséget is érez. A politikus a párt programjából idézve emlékeztetett: minden megszületendô magyar gyermeknek 25%-nyi esélye van arra, hogy idegen államok fennhatósága alá, a beolvasztás, vagy az elvándorlás veszélyének kitéve szülessen meg. Pártunk az EP-ben a magyar állampolgárok mellett értük is dolgozik, az ô érdekeik képviseletét is fontosnak tartja szögezte le Balczó. A parlamenti alelnök felidézte a hat esztendôvel ezelôtti szomorú eredménnyel végzôdô kettôs állampolgárságról szóló népszavazást is. A politikus szerint a referendum szégyenletes eredménye világosan megmutatta: Magyarországon nem történt meg a rendszerváltozás, hiszen a nemzeti érzéseket elnyomó kommunista rendszer bukása után másfél évtizeddel az MSZP és az SZDSZ még mindig arra buzdíthatta az embereket, hogy tagadják meg saját testvéreiket. Balczó Zoltán szerint azzal, hogy az Országgyûlés elfogadta a kettôs állampolgárságról szóló törvényt, illetve a magyar összetartozás napjáról szóló jogszabályt, megindulhat e szinte jóvátehetetlen bûn orvoslása.

14 14 Kovács Béla A beszédek között Illyés Gyula, Haza a magasban, illetve Sajó Sándor Magyarnak lenni címû költeménye hangzott el a Szicseri Gyermekstúdió növendékeinek megrázóan szép elôadásában. Kovács Béla elmondta: nagy örömmel tölti el az iroda megnyitása. A politikus rámutatott: a szociálisan érzékeny nemzeti párt nem csak a határon túli magyarság érdekeinek képviseletét vállalta fel, de azt is, hogy közvetlen kapcsolatot épít ki ezekkel a közösségekkel. Ennek folyamányaként nyílt meg korábban Marosvásárhelyen Szegedi Csanád kirendeltsége, és hoznak létre tavasszal egy délvidéki irodát is. Az EP képviselô leszögezte: a helyiség nem pártirodaként fog mûködni, hanem a kárpátaljai magyar emberek szolgálatában áll majd. Ajtónk bárki elôtt nyitva áll, akár ukrán emberek is fordulhatnak hozzánk az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseikkel kéréseikkel amiben tudunk, segítünk mondta el Kovács. A politikus hozzátette: Beregszászon rendszeresen fogadóórát fog tartani Szávay István országgyûlési képviselô is. Az EP képviselô jelezte: nem csak tájékoztatással, de konkrét karitatív jellegû segítségnyújtással is fognak foglalkozni: még Karácsony elôtt visszatérnek helyi óvodáknak és iskoláknak szánt adományokkal. A politikus bemutatta Kovács Dezsôt, az iroda vezetôjét is, arra kérve a jelen lévôket: forduljanak hozzá bizalommal! barikad.hu Kovács Béla: Haladéktalanul gyorsítsák fel a negyedik generációs kutatásokat! Kovács Béla az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának vitáján felhívta a figyelmet arra, hogy energiaválság lesz, melynek hatása már ma is érezhetô. A független képviselô felszólalása: Elnök asszony! Egy normális ember, ha a háza kigyullad, akkor nem a diófacsemetét locsolgatja a kertben, amelyik talán 15 év múlva termôre fordul, hanem a házát oltja minden meglévô vízzel. Az energetika nemzetközileg elismert tudósai évek óta figyelmeztetnek, hogy a szénhidrogének és a szén fogytán vannak bolygónkon, így tíz éven belül globális energiaválság lesz, melynek hatása sajnos már ma is érezhetô. A reális zöldek azt is tudják, hogy ebbôl a helyzetbôl csak a jelenleg beruházás alatt álló harmadik generációs atomerômûvek építésének azonnali felgyorsítása, a leállított reaktorok újraindítása, majd a környezetkímélô szaporítóreaktoros és sóolvadékos negyedik generációs erômûvek mielôbbi széleskörû elterjesztése jelent kiutat, hogy ne kelljen áramtermelésre szenet és szénhidrogént égetni. Így rögtön megoldódik a szénhidrogén kibocsátás kérdése is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Máris év késésben vagyunk. Ezért a képzésben sem a leszerelésre, hanem az üzemeltetésre kell azonnal szakembereket felkészíteni, mert nagy belôlük a hiány. Valamint a negyedik generációs kutatásokat kell nagyon nagy mértékben felgyorsítani haladéktalanul. Ehhez forrásokat a fúziós kutatások finanszírozásából tudunk elvonni, mert annak ma annyi értelme van, mint a facsemete locsolgatásának tûzoltás helyett. Köszönöm szépen megtisztelô figyelmüket!

15 Kovács Béla 15 Towards a Free Market in Energy for Ukraine MEP Bela Kovacs of the Committee on Industry, Research and Energy in the European Parliament and the EU Ukraine Business Council presented "Towards a Free Market in Energy for Ukraine" a discussion forum on the forthcoming privatisation of the state owned energy apparatus in Ukraine. The forum was moderated by Mr Kovacs and a distinguished list of speakers who spoke on the topic: Konrad Szymanski (MEP), Didier Casimiro (TNK-BP), Margareta Djordjevic (DG Energy), Dirk Buschle (EEC), and Oleksandr Lazorko (Ukrtransnafta) The event was held at the European Parliament (PHS P1C047) on the 18 th of October from 11.00h to and included a walking lunch. Oil and gas bound from Russia to the rest of Europe passes through Ukrainian pipelines and consequently Ukraine s energy infrastructure is of vital strategic importance to both the EU bloc and Russia. Despite its geographic advantages and the interests of its powerful neighbours, however, Ukraine continues to import energy resources at exorbitant prices and the state-run energy companies are unprofitable. In recognition of the need to modernise its energy infrastructure as well as insure affordable electricity and gas for its own citizens, Ukraine joined the European Energy Community in January with the goal of acquiring Western European assistance. In accordance with EEC statutes, Ukraine will begin privatising its state-owned gas and energy companies (most notably Naftogaz). Challenges facing Ukraine during the privatisation process include drawing international investors, revamping the gas-pipeline infrastructure, insuring profitability in the created industries and renegotiating Ukraine s energy deal with Russia. The goal of the Round Table was to update and exchange information on current analysis and trends in the Ukrainian energy field, and in particular to present insights about problematic issues concerning Ukraine s energy market that are not yet under the spotlight but which may have a critical impact on Ukraine energy dialogue with the EU.

16 Személyi adatlap Béla KOVÁCS Független képviselôk Tag Magyarország Jobbik Magyarországért Mozgalom Születési dátum: február 25., Budapest Tag Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Az EU Kazahsztán, EU Kirgizisztán, EU Üzbegisztán Parlamenti Együttmûködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelôs küldöttség Póttag Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Az EU Oroszország Parlamenti Együttmûködési Bizottságba delegált küldöttség Önéletrajz Pénzügyi ügyintézô, képesített könyvelô (1978); nemzetközi közgazdász (1986); befektetési szakjogász (2003). Külkereskedelmi üzletkötô ( ), külkereskedelmi és pénzügyi igazgató ( ), ügyvezetô ( ). A Jobbik Külügyi Bizottságának elnöke (2005-tôl). A Jobbik Budapest XIII. kerületi elnöke (2006-tól). A Jobbik fôvárosi alelnöke (2008-tól). Az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének alelnöke és kincstárnoka (2010-tôl). Akkreditált európai parlamenti asszisztens ( ). A Magyar Feltalálók Egyesületének tagja (2004-tôl). Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 02F265 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel Tel. : +32 (0) (0) Fax : +32 (0) Parlement européen Bât. Winston Churchill M , avenue du Président Robert Schuman CS F Strasbourg Cedex Tel. : +33 (0) (0) Fax : +33 (0) Postacím: Európai Parlament Rue Wiertz ASP 02F265 B-1047 Brüsszel Impresszum A kiadvány címe: Kovács Béla az Európai Parlamentben A lap szerkesztôje: Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô Terjeszti: Kovács Béla, független európai parlamenti képviselô titkársága. Letölthetô: Ingyenes, Az Európai Parlament költségkeretének támogatásával. Kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI

AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI Web és közösségi média elérhetőségek: www.europarl.hu www.europarl.europa.eu facebook.com/europai.parlament.tajekoztatasi.irodaja twitter.com/ep_budapest instagram.com/epbudapest

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Tőkés László a Dalai Lámával találkozott december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y

Tőkés László a Dalai Lámával találkozott december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y Tőkés László a Dalai Lámával találkozott 2008. december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y A Dalai Láma polgári nevén: Tenzin Gyatso, Tibet indiai száműzetésben élő vallási és politikai vezetője 2008. december

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Kárpátaljai Csoma település támogatása Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1-BEN GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG - KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LAJTAI MÁTYÁS ÉS NAGY DÁNIEL

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v FELSŐSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. február 4-én, kedden, 8 óra 33 perckor kezdődően, az Országház főemelet

Részletesebben