SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYES ADATOK Név:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYES ADATOK Név:"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Dr. Kiss Csaba Születési idı: Állampolgárság: Magyar Jelenlegi munkahely: MÁV-THERMIT Kft. Jelenlegi munkakör: Mőszaki igazgatóhelyettes, Városi vasúti üzletág Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: Szakmai gyakorlat óta ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK : Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc : Budapesti Mőszaki Egyetem, Építımérnöki Kar, Közlekedésépítımérnöki Szak : Neuchateli Egyetem Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Továbbképzı Intézet : Miskolci Egyetem, Mérnöktovábbképzı Intézet 1992: Dr. Univ. fokozat megszerzése a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán. A disszertáció címe: Dinamikus igénybevételeknek fokozottan ellenálló sínek kifejlesztése. 1994: Ph.D. fokozat megszerzése A Business Excellence Partnership és a Qualiprod Kft. az IRCA által A17019 számon nyilvántartott ISO9000:2000 Auditor/Vezetı auditor kurzusának elvégzése Felelıs mőszaki i névjegyzékbevétel. FMV-Közl. Ép.-A/01-305/07. MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK MÁV-THERMIT Hegesztı Kft. mőszaki igazgatóhelyettes a városi vasúti üzletág területén MÁV-THERMIT Hegesztı Kft. minıségügyi és technológiai je, valamint hegesztési felelıse : MÁV-THERMIT Hegesztı Kft. Érdi Telepének telepje : A MÁV Rt. Terézvárosi Pályafenntartási Fınökség II. sz. Fıpályamesteri Szakasz, Rákos szakaszmérnöke : A MÁV Rt. Terézvárosi Pályafenntartási Fınökség VII. sz Fıpályamesteri Szakasz, Salgótarján pályamestere : A MÁV Rt. Miskolci Pályafenntartási Fınökség I. sz. szakasz, Mezıkövesd szakaszmérnöke. SZAKMAI REFERENCIÁK A MÁV PMLI K+F tevékenységében 4 kutatási témában végzett folyamatos kutatás, a Kutatási jelentések elkészítése, kutató 2000: Hıkezeléssel keményített fejő vasúti sínek aluminotermikus hegesztésének kifejlesztésének technológiai je

2 : A MÁV-THERMIT Kft. MSZ EN ISO 9002:1996 szerinti minıségirányítási rendszerének kidolgozásában és mőködtetésében végzett i munka A MÁV-THERMIT Kft. MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti minıségirányítási rendszerének kidolgozásában és mőködtetésében végzett i munka 2001: RAWIE ütközıbak beépítése a BKV Metró Kelet-Nyugati vonalán 2001: Csúcssínfeltöltı hegesztés technológiájának kidolgozásában és a végrehajtás irányításában való részvétel technológiai 2001: Felfutó sínes keresztezések elkészítése hegesztési technológiájának kidolgozója 2001: Síncsiszolás a BKV Metró területén irányítása, ~ 50 mőszak, ~80 MFt 2002: Szakvélemény készítése ütközıbakok beépítéséhez a BKV Metró Kelet-Nyugati vonalán - szakértı 2002: Szakvélemény készítése megengedhetı geometriai kopási értékek csúcsbetétnél és csúcssínnél - szakértı 2003: Síncsiszolás a BKV Villamos területén irányítása, ~ 100 mőszak, ~60 MFt 2003: Síncsiszolás a Debreceni Közlekedési Rt. területén irányítása, 4 mőszak, ~6 MFt 2003: Söntérzéketlenségi hegesztési technológia kidolgozása technológiai 2003: 3 db RAWIE ütközıbak beépítése a BKV Metró Kelet-Nyugati vonalán 2003: Átmeneti hegesztések aluminotermikus kötıhegesztési technológiájának kidolgozásában való részvétel technológiai 2003: Tanulmányok készítése: Éjszakai feltöltı hegesztés; Sínek minısége, lángvágása - szakértı 2003: Porbeles fogyóelektródás felrakóhegesztési technológiák kidolgozása technológiai 2004: Síncsiszolás a BKV Rt. Metró Üzemigazgatóság területén - mőszaki 2004: Síncsiszolás a BKV Rt. Villamos Üzemigazgatóság területén : Félváltó feltöltı hegesztési technológia kidolgozása - technológiai 2004: Csúcssínek feltöltı hegesztése továbbképzés tematika kidolgozása, oktatás technológiai 2005: Síncsiszolás a BKV Rt. Metró Üzemigazgatóság területén - mőszaki 2005: Síncsiszolás a BKV Rt. Villamos Üzemigazgatóság területén : Csikorgásgátló hegesztési technológia készítése - technológiai 2005: Söntérzéketlenségi hegesztési technológia készítése- technológiai 2005: Ívhegesztı továbbképzés tematika kidolgozása, oktatás technológiai 2

3 2005: Síncsiszolás végzése MÁV Rt. vonalán Tolna-Mözs Szekszárd között 2005: AT hegesztık vizsgafelkészítı oktatása technológiai 2005: Sínvégek hıkezelése technológiájának kidolgozása technológiai 2006: BKV Zrt. Hungária kocsiszín síntörések kivizsgálása szakértı 2006: Kiemelt szakmai oktatás, továbbképzés feltöltı hegesztık részére szakértı 2006: Síncsiszolás a BKV Zrt. Villamos Üzemigazgatóság területén : Síncsiszolás a BKV Zrt. Metró Üzemigazgatóság területén - mőszaki 2006: RAWIE 6 EB ütközıbak beépítése a BKV Zrt. HÉV soroksári végállomásán 2006: Pályadiagnosztika és vizsgálati jelentés a DK Rt. Vágányhálózatáról szakértı Részvétel az UIC S & C Váltó és keresztezés bizottságban szakértı 2007: AT hegesztı továbbképzés tematika készítése, oktatás szakértı 2007: Síncsiszolás a BKV Zrt. Villamos Üzemigazgatóság területén 2007: Síncsiszolás a Debreceni Közlekedési Rt. területén, 8,6 MFt 2007: Síncsiszolás a BKV Zrt. 2. sz. metró vonal felújításánál mőszaki 2007: MSZ EN szabványcsalád magyar nyelvő fordításának zsőrizésében részvétel szakértı 2007: Vezetıvas feltöltı hegesztési technológia elkészítése technológiai 2008: Tısín tönkremenetel okának kivizsgálása szakértı 2008: AT hegesztı kiképzés tematika elkészítése, oktatás szakértı NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló) Idegen nyelvek beszéd olvasás írás Angol Jó Jó Jó Német Jó Jó Jó Orosz Közepes Közepes Közepes PUBLIKÁCIÓK Sínek Világa, XXXV. évf szám A diósgyıri síngyártás története (A (1992/1.), p. 60. versenyképes sínacél) Sínek Világa, XXXV. évf szám A vasúti sín minıségének javítása (1992/2.), p Kohászat, Bányászati és Kohászati Lapok, Hazai vasúti sínek gyártásának történeti 125. évf június, p áttekintése és a fejlesztési irányzatok mérlegelése Elıadás, IV. Clean Steel Nemzetközi Dr. Kovács Károly - Dr. Nyitrai Dániel - Kiss 3

4 Konferencia Balatonszéplak, június Elıadás, XIII. Országos Nyersvas és Acélgyártó Konferencia Balatonszéplak, szeptember 7-9. Csaba: Folyamatosan öntött minıségi karbon- és ötvözött acélok anyagszerkezeti tulajdonságainak meghatározása korszerő fémanalitikai módszerekkel Dr. Nyitrai Dániel - Dr. Kiss Csaba: Dinamikus igénybevételeknek jól ellenálló, UIC 860-V-91 szabvány elıírásait kielégítı gyorsvasúti sínek gyártásának kifejlesztése Elıadás, 2nd Mini Conference On Contact Mechanics And Wear Of Rail/Wheel Systems, Budapest, július Elıadás, 2nd Mini Conference On Contact Mechanics And Wear Of Rail/Wheel Systems, Budapest, július Elıadás, A nagyterheléső vasúti pályák fenntartása, X. Vasúti Pályafenntartási Konferencia, Záhony-Nyíregyháza, augusztus Elıadás, A nagyterheléső vasúti pályák fenntartása, X. Vasúti Pályafenntartási Konferencia, Záhony-Nyíregyháza, augusztus Elıadás, A nagyterheléső vasúti pályák fenntartása, X. Vasúti Pályafenntartási Konferencia, Záhony-Nyíregyháza, augusztus Elıadás, Hegesztı továbbképzı és elméleti elıkészítı tanfolyam Zánka, február Elıadás, V. Clean Steel Nemzetközi Konferencia Balatonfüred, június Elıadás, VII. Anyag- és energiatakarékosság a vaskohászatban Balatonszéplak, szeptember Elıadás, Straight Edge Compact egyenességmérı mőszer és Railscan feszültségmérı mőszer alkalmazása a MÁVnál konferencia Dr. Kecskés Sándor - Dr. Kiss Csaba: Cause of the formed valley at the welding bead noticed by the supervisory staff of the track maintenance Dr. Kecskés Sándor - Dr. Kiss Csaba - Szemán László: Comparison of home-made rails with import rails, and the determination of probable raillifetime by measure of fracture toughness Dr. Kecskés Sándor - Dr. Kiss Csaba - Szemán László: Hazai és import sínek összehasonlítása, és várható élettartamuk meghatározása törésmechanikai módszerrel Dr. Kecskés Sándor - Dr. Kiss Csaba: A semleges hımérséklet változásának mérése forgalom alatti vágányokban különbözı módszerekkel Dr. Kecskés Sándor - Dr. Kiss Csaba: A sínvarratok kivölgyelıdése, a varratok ellenırzése A sínek anyaga, metallurgiája Dr. Kiss Csaba - Dr. Nyitrai Dániel: Comparison of rails` quality behaviours with traditional methods and with measuring of fracture toughness Dr. Kiss Csaba - Dr. Kiss László: Anyagtakarékossági szempontok érvényesítése a termites hegesztés továbbfejlesztésénél Egyenességmérı mőszer alkalmazása hegesztések köszörülésénél 4

5 Balatonkenese, november Elıadás, MÁV Rt. Továbbképzı Központ, Vasúti pályafenntartási mérnök továbbképzı tanfolyam Budapest, december 09. Elıadás, MÁV Rt. Pálya, Híd és Magasépítményi Szakigazgatóság Pályagazdálkodási Divízió Fımérnöki értekezlet Balatonkenese, február 26. Elıadás, MÁV Rt. Továbbképzı Központ, Felsıfokú építési és pályafenntartási tisztképzı tanfolyam Budapest, március 05. Kohászat, Bányászati és Kohászati Lapok, 131. évf szám január-február, p. 4. Sínek AT-hegesztéseinek geometriai átvétele Hegesztési technológiák. Felépítményi szerkezetek felrakó- és kötıhegesztésének feltételei Aluminotermikus hegesztési eljárások a MÁV-nál Dr. Kiss Csaba - Dr. Kiss László: Anyagtakarékossági szempontok érvényesítése a termithegesztés továbbfejlesztésénél Elıadás, AT hegesztık továbbképzése, Fémtani alapismeretek, sínek hegesztésének Zánka, február 10. feltételei, sínhegesztési technológiák Elıadás, Fémtani alapismeretek, sínek hegesztésének AT hegesztık továbbképzése, Balatonkenese, feltételei, edzettfejő sínek hegesztése, február 21. sínhegesztési technológiák, SoWoS, SkV, SRZ, SRE Elıadás, MÁV Rt. Pálya-, Híd- és Magasépítményi Szakigazgatóság. MÁV Rt. Tisztképzı, Budapest, április 12. Társszerzık: Lıkös László, Szabó József, Elıadás, 30. Kanizsai Mőszaki Napok, Zalakaros, október Vizsgafelkészítı elıadássorozat AT hegesztık részére a MÁV idıszakos sínhegesztıi vizsgájához, MÁV Rt. Továbbképzı Központ, Budapest, február Elıadás, MÁV Rt. Pálya-, Híd- és Magasépítményi Szakigazgatóság. MÁV Rt. Tisztképzı, Budapest, április 18. Társszerzık: Dr. Kazinczy László, Szabó József, Elıadás, Útátjáró Konferencia, Székesfehérvár, április Elıadás, MÁV Rt. Pálya-, Híd- és Magasépítményi Szakigazgatóság. MÁV Rt. Tisztképzı, Budapest, április 10. Elıadás, ÉPKO 2003 Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó Aluminotermikus sínhegesztési technológiák, sínhegesztés geometriai vizsgálata, átvételi elıírások Fejlesztések a kitérık felrakó hegesztéssel történı javításában Társszerzık: Lıkös László, Szabó József, Elıadás, 30. Kanizsai Mőszaki Napok, Zalakaros, október Aluminotermikus sínhegesztési technológiák, felrakó hegesztés felépítményi alkatrészeken, vágányzári és vonatmentes idıben történı munkavégzési lehetıségek Ágyazatragasztás az útátjárók környezetében Aluminotermikus sínhegesztési újdonságok, technológiák alkalmazása Feltöltı hegesztés alkalmazása a pályafenntartási munkákban 5

6 2003. május 29. június 01. Elıadás, BKV Rt Villamos Üzemigazgatóság Infrastruktúra Fımérnökség részére. Érd, Elıadás, Elektrothermit Gruppen-meeting. Érd, Elıadás, Elektrothermit Gruppen-Meeting. Érd, Átmenetek kísérleti hegesztése a BKV Rt. számára Anwendung den CEN Vorschriften bei Thermitschweissungen Lichtbogeschweissung bei der MÁV- THERMIT Elıadás, Elektrothermit Gruppen-Meeting. Schienenschleifen in Ungarn Érd, Társszerzı: Ruszina György, Városi Sínek korszerő hegesztése a városi vasutaknál Közlekedés Elıadás, Mőszaki továbbképzés, MÁV Rt. Új megoldások a vasúti pályák építésében és Budapest, fenntartásában Elıadás, MÁV Rt. Vezetımérnöki értekezlet, Feltöltı hegesztéses karbantartás - félváltó Budapest, Elıadás, Futástechnikai Konferencia, Feltöltı hegesztéssel történı karbantartás a Harkány, kitérık futásbiztonságának érdekében Elıadás, Futástechnikai Konferencia, Pálya-jármő kölcsönhatásának javítása Harkány, síncsiszolással Elıadás, XI. Nemzetközi és IV. GTE-MHtE- Legújabb eredmények a vasúti kitérık felrakó DVS Hegesztési Konferencia, Budapest, hegesztéssel történı javítása esetén Elıadás, Széchenyi István Egyetem, Gyır, Javító- és felrakó hegesztés alkalmazása a MÁV-nál Elıadás, Széchenyi István Egyetem, Gyır, Legújabb speciális aluminotermikus sínhegesztések Elıadás, KTE, Budapest, Hullámos kopás kialakulása a síncsiszolás elınyei Társszerzı: Boda Tamás, Sínek Világa Üzemeltetési tapasztalatok a B60XI-es keresztezésekkel és a javítási lehetıségek Elıadás, MÁV Zrt. Tisztképzı, Feltöltı hegesztés, ágyazatragasztás, síncsiszolás és más fejlesztések Elıadás, Széchenyi István Egyetem, Gyır, Legújabb eredmények a vasúti kitérık felrakó hegesztéssel történı javítása terén Elıadás, Széchenyi István Egyetem, Gyır, Aluminotermikus hegesztés Elıadás, GTG cégcsoport értekezlet, Gleisvermessungen für die Budapest, Verkehrsunternehmen Debrecen (DKV) Elıadás, MÁV Zrt. Szakmai kerekasztal, Ütközıbakok és más fékezı eszközök Budapest, Elıadás, MÁV Zrt. Szakmai kerekasztal, Síncsiszolás Budapest, Elıadás, MÁV Zrt. Szakmai kerekasztal, Felrakó hegesztéses sínfelújítás Budapest, Elıadás, III. Ogólnopolska Konferencje Repair Build-Up Welding in Turnouts Naukowo Techniczna, Bochnia,

7 Elıadás, MÁV Zrt. Tisztképzı, Budapest, Elıadás, Switch & Crossing Meeting, Párizs, Elıadás, Városi Villamos Vasúti Pálya Nap, Debrecen, Hegesztéstechnika, XIX. évfolyam 2008/2. szám, p. 9 Hegesztéstechnika, XIX. évfolyam 2008/2. szám, p. 13 Elıadás, MTA Anyagtudományi és Technológia Bizottság Hegesztési albizottság szakmai rendezvény, Budapest, Feltöltı hegesztés, ütközıbakok, ágyazatragasztás, síncsiszolás és más fejlesztések Acceptance of works on ballasted tracks in switches and crossings according to EN :2006 Hasznos holmik Aluminotermikus sínhegesztés Hézagnélküli vasúti pálya Legújabb fejlesztések az aluminotermikus sínhegesztés terén Elıadás, Celldömölk, Aluminotermikus sínhegesztés Elektro- Thermit típusú eljárásokkal Elıadás, Celldömölk, Felrakó hegesztés alkalmazása felépítményi szerkezeteken Elıadás, Vasúti mérnöktovábbképzés, Korszerő megoldások vasútépítés során Magyar Mérnöki Kamara, Budapest, felújításhoz, új pályák létesítéséhez Hegesztéstechnika, XIX. évfolyam 2008/3. szám, p. 99 Elıadás, Vasúti pályás továbbképzı mérnökök számára, Magyar Mérnöki Kamara 14/2008/55, Budapest, Az aluminotermikus sínhegesztési eljárás szabályozása Speciális vasúti pályás fejlesztések 7

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE IV. VÁROSI V VILLAMOSVASÚTI PÁLYA P NAP MISKOLC, 2011. 04. 20. MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS VASÚTI SÍNEK S HEGESZTÉSE SE SZÉCHENYI ISTVÁN N EGYETEM Dr. Horvát t Ferenc főiskolai tanár 1. AZ UTASÍTÁS FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 sinek63_mester 12/6/2011 9:38 PM Page 1 Köszöntó 1 TarTalom Vörös József Köszöntő 1 Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 Gaál József Magyar vállalat a vasúti gyomirtás élvonalában 8 Lőkös

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY okl. építımérnök DINAMIKUS HATÁSOK SZIMULÁCIÓJA ÉS KÍSÉRLETI ELLENİRZÉSE FASZERKEZETŐ GERENDATARTÓKON

LİRINCZ GYÖRGY okl. építımérnök DINAMIKUS HATÁSOK SZIMULÁCIÓJA ÉS KÍSÉRLETI ELLENİRZÉSE FASZERKEZETŐ GERENDATARTÓKON LİRINCZ GYÖRGY DINAMIKUS HATÁSOK SZIMULÁCIÓJA ÉS KÍSÉRLETI ELLENİRZÉSE FASZERKEZETŐ GERENDATARTÓKON Doktori (Ph.D.) értekezés TARTALOM Életrajzi adatok Publikációjegyzék Hivatkozási lista Curriculum Irodalomjegyzék

Részletesebben

IV. Városi Villamos Vasúti Pályás Nap Miskolc. 2011. 04.20. Fejlesztések a MÁV-THERMIT Kft-nél, polimer kompozitok a vasútépítésben

IV. Városi Villamos Vasúti Pályás Nap Miskolc. 2011. 04.20. Fejlesztések a MÁV-THERMIT Kft-nél, polimer kompozitok a vasútépítésben IV. Városi Villamos Vasúti Pályás Nap Miskolc. 2011. 04.20 Fejlesztések a MÁV-THERMIT Kft-nél, polimer kompozitok a vasútépítésben Lőkös László Ph.D ügyvezető igazgató Polimer kompozit termékek A kompozit

Részletesebben

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál Jakab Sándor * Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál A szerzõ leírja, hogy a Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma pályázati rendszerében hogyan lehet elnyerni a Dunaferr

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA KÜLÖNSZÁM. Tisztelt pályás és hidász Munkatársaim! Tisztelt Olvasó! Köszöntó. TarTalom. Csek Károly Köszöntő 1

SÍNEKVILÁGA KÜLÖNSZÁM. Tisztelt pályás és hidász Munkatársaim! Tisztelt Olvasó! Köszöntó. TarTalom. Csek Károly Köszöntő 1 Köszöntó 1 TarTalom Csek Károly Köszöntő 1 Vörös József Az európai és a hazai szabványok összefüggései 2 Daczi László Az Innotrack projekt ismertetése 6 Vörös Tibor Vasúti építészet Szabványtervek a vasúti

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék alapításának 50 éves jubileum alkalmából a

A Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék alapításának 50 éves jubileum alkalmából a ELŐSZÓ A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának Gépgyártástechnológiai Tanszéke alapításának 50. évfordulóján ezen kiadvánnyal kiván emlékezni a jubileumi évre, az elmúlt időszak fontosabb történéseire.

Részletesebben

A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa

A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa Könyv, jegyzet, oktatási segédanyag (lektorált, magyar nyelven megjelent) - Képlékeny fémalakítások Fıiskolai jegyezet Tankönyvkiadó, Budapest

Részletesebben

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20 Tartalom Dr. Mosóczi László Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Néhány szó a Sínek Világa újbóli megjelentetése alkalmából 2 Rege Béla Felhívás a 2006. évi Vasúti Hidász Konferenciára 3 Dr. Horváth Ferenc A

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa dr. univ. Lendvay Marianna Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése Tudományos témavezető:

Részletesebben

Legközelebbi számunk szeptemberben jelenik meg. Július augusztusban a Titkárság csak ügyeleti szolgálatot tart!

Legközelebbi számunk szeptemberben jelenik meg. Július augusztusban a Titkárság csak ügyeleti szolgálatot tart! 2004 6 június hírlevél EGYESÜLETI HÍREK A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA Elnökségi fogadónap: A Közlekedéstudományi Egyesület Elnöksége 2004. június 9-én (szerda) 15.00 órakor az Egyesület

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Dr. Horváth Tibor Születési idő: 1954. augusztus 4. Állampolgárság: Szakképzettség: Magyar Okleveles mérnök geológus Nyelvtudás:

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M3SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN5 HÍRLEVELE XVII. ÉVFOLYAM, 1 2. SZÁM 2006. JANUÁR FEBRUÁR Vezet8tanácsi ülés Múlt év december 17-én zajlott az EMT kolozsvári székhelyén

Részletesebben

Kedves Olvasóink! SÍNEK VILÁGA 2014/6. Vólentné Sárvári Piroska Köszöntő 1. Szabó József Kitérők működtetése, üzemeltetése (2.

Kedves Olvasóink! SÍNEK VILÁGA 2014/6. Vólentné Sárvári Piroska Köszöntő 1. Szabó József Kitérők működtetése, üzemeltetése (2. Köszöntő 1 Tartalom Vólentné Sárvári Piroska Köszöntő 1 Szabó József Kitérők működtetése, üzemeltetése (2. rész) 2 Horváth Róbert Vissznyereményi anyagok beépítése 10 nagygépes technológiával Dr. Kiss

Részletesebben

Kavas László okl. mk. alezredes

Kavas László okl. mk. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Kavas László okl. mk. alezredes HARCÁSZATI REPÜLİGÉP KIVÁLASZTÁSÁNAK MÓDSZERE GAZDSÁGI HATÉKONYSÁGI MUTATÓK ALAPJÁN, KIS LÉTSZÁMÚ HADERİ LÉGIEREJÉNEK

Részletesebben

1 Tartalom. vonalszakasz átépítése 16. Kecskemét Városföld Kiskunfélegyháza vonalszakasz átépítése 23. épületének rehabilitációja 26

1 Tartalom. vonalszakasz átépítése 16. Kecskemét Városföld Kiskunfélegyháza vonalszakasz átépítése 23. épületének rehabilitációja 26 Köszöntô 1 Tartalom Csek Károly Köszöntõ 1 Dr. Horváth Ferenc A magyar vasút pályafenntartási szervezetei 2 Dr. Horváth Ferenc A Cegléd Szeged vasútvonal története 4 Buskó András Zaj- és rezgésvédelmi

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Dékáni pályázat Rusvai Miklós 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Eddig végzett szakmai, vezetıi, tudományos és oktatói munka, tudományos illetve szakmai

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

Cégbemutató. Technológiák és speciális pályaszerkezetek

Cégbemutató. Technológiák és speciális pályaszerkezetek Cégbemutató AndreaS Kft 1995-ben alakult mérnökiroda, jegyzett tőkéje 61mFt, saját tőkéje 3mFt. A cég fő munkái a szakértés, minőség-ellenőrzés, kutatás-fejlesztés, tervezés, műszaki ellenőrzés. Cégünk

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2010. 1 Tartalomjegyzék I. A munkavállalók végzettsége és szakképzettség... 3 1. Általános adatok... 3 2. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám 2008 V. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az Északi vasúti híd utolsó egységét 2008. augusztus 30-án a Hídépítő Speciál Kft., két

Részletesebben