VIII. évfolyam, március 3. szám (87. szám) Megjelenik havonta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII. évfolyam, 2011. március 3. szám (87. szám) Megjelenik havonta"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA VIII. évfolyam, március 3. szám (87. szám) Megjelenik havonta E m l é k e z z ü n k r a Ady Endre A Nemzeti Múzeum épülete, a magyar forradalom egyik színhelye Emlékezés március idusára Óh, bennem lobogott el Ama szinte már savós, Tüzetlen és makacs, De jó nedvű ifjúság. Március Idusára Voltak mindig szavaim, Olcsók és rímesek, De akkor az volt igaz. Hadd lássam, óh, hadd lássam Azt a régi Márciust, Midőn az ifju bárd Őszintén s jól hazudott. Óh, Napja Márciusnak, Óh, megroppanó havak, Be jó emlékezés, Ki mostanában esik. Be jó ma ez az Élet, Mikor a Holnap sunyi, Be jó épp ma élni, Mikor Halál s Élet: egy. Ebben az évben az 1848-as magyar polgári forradalom 163. évfordulóját ünnepeljük. Az események felidézése erőt ad identitásunk megőrzésére. A XVIII. századi franciaországi események Európa valamennyi államára és népére - így a magyarokra is - hatással voltak. Nálunk a felvilágosodás, majd 1825-től a reformista irányzat Széchenyi Istvánnal és Wesselényi Miklóssal az élen, majd március 3-án a pozsonyi országgyűlésen Kossuth Lajos beszéde támadást jelentett az abszolutizmus szuronyokra támaszkodó rendszere ellen tavaszán Európa láncra vert népei fellázadtak a zsarnokság elnyomó uralma ellen. A januári palermói és nápolyi megmozdulásokat a párizsi, a prágai és a bécsi forradalmak követték. Pest-Budán a fiatalok március a között megfogalmazták a magyar nemzet 12 pontos követelését, amely így hangzott: Mit kiván a magyar nemzet Legyen béke, szabadság és egyetértés 1. Kivánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését. 2. Felelős ministériumot Buda-Pesten. 3. Évenkinti országgyűlést Pesten. 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 5. Nemzeti őrsereg. 6. Közös teherviselés. 7. Urbéri viszonyok megszűntetése. 8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. 9. Nemzeti Bank. 10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. 11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 12. Unio Erdéllyel. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Petőfi Sándor megírta a Nemzeti dalt, amikor hír érkezett, hogy Bécsben kitört a forradalom. Ez a hír felpörgette az eseményeket, s 1848 március 15-én Pest-Budán a fiatalok zászlót bontottak, kigyúlt a forradalom lángja, ami az évszázados elnyomás alól való felszabadulás lehetőségét jelentette az akkori Magyarország népei számára. A forradalom tüze az egész országra kiterjedt. Így 1848 március 21-én Kolozsváron forradalmi gyűlést szerveztek és jóváhagyták a polgári átalakulás programját. Marosvásárhelyen március 25-én a Bodor-kút előtt gyűltek össze a

2 2. oldal getve tudjuk kiszárítani. Annyi szárazdeszkaanyag volt, hogy az ajtóknak, ablakoknak elég lett volna, de a presbitérium úgy döntött, hogy az ablakok, ajtók, padok megcsinálásánál előnyösebb, tisztább munka, ha a vállakozó a sajátjából csinálja. Esetleg több anyagot számít, kicseréli, ha hibás lesz a bútorban a deszka, azt fogja mondani, az egyház adta. A deszka beszerzése a sófalvi atyafiaknál könnyen ment. Hajnalban felment a havasra a közbirtokosság erdejébe, mindenkinek mindig volt egy pár rönkje a havason, azon a címen hozott mást, amit talán éppen akkor vágott ki. Estére lehozta Parajd havasfelőli fűrészgáterére, reggelre kivágták deszkának, s délben Makfalván volt a deszka, talán megelőző nap a rigó fütyült rajta. Nagyon szépen és gyorsan ment az alapöntés. Annyi embert vetettünk közmunkára, amennyit a kőművesmesterek kívántak. A presbiterek egy emberként állottak az építés mellett. A tizedes presbiterek 2 nappal azelőtt eljárták az illetőket, mielőtt következtek közmunkára és megelőző este megint. Id. Bán Dénes megyebírónak csak az lett volna a kötelessége, hogy kiadja a tizedeseknek, hogy erre, meg erre a napra, ennyi közmunkást vessetek. Bán Dénes minden reggel korán biciklire ült és ő maga is eljárta az aznapi közmunkásokat. Ritka eset volt, hogy este meg ne nézze, mennyire haladtak a munkával. A közmunváros lakói - nemzeti különbség nélkül - és csatlakoztak a forradalomhoz. A forradalom egy másféléves szabadságharc kezdetét is jelentette, amit a honvédek dicsőséges helytállása, a függetlenségért való harca jellemezett. A hősies küzdelem ellenére, az európai népek segítségét hiányoló magyar sereg augusztus 13-án Világosnál kénytelen letenni a fegyvert az osztrákok segítségére siető orosz cári csapatok előtt március 15-e és a magyar szabadságharc bebizonyította a világ népei előtt, hogy mire képes egy kis, a szabadságért küzdő nép. Sajnos Európa népei végignézték a küzdelmet, de nem siettek a magyarok segítségére, akárcsak a tatárjárás, a török veszedelem, majd a két világháborút követő béketárgyalások, vagy az 1956-os forradalom idején sem. Európában ma egy új szemlélet kialakítására van szükség. Az európai népeknek arra kell törekedniük, hogy a szabadság, testvériség és az egyenlőség szellemében segítsék egymást, s így kialakítsák az európai népek nagy családját. Az 1848-as forradalom magasztos eszméinek a szellemében feladatunk erősíteni nemzettudatunkat, a régi hagyományok fenntartásával, kultúránk és nyelvünk megőrzésével, s a haladó tudomány elsajátításával, hogy az európai közösségben megbecsült nép legyen a magyar. Péter Ödön Balogh Ferenc visszaemlékezései Makfalván A makfalvi református iskola (jelenleg Gállketi iskola), épült 1939-ben, egy 1942-ből származó képeslapon (részlet) Ilyen előzmények mellett, de fontos események után, fogtunk neki az iskolaépítésnek. Legelőször egy kutat ásattunk, hogy legyen víz az építésnél. Presbiteri gyűlést hívtam össze. Odahívattam Albert József és Galambfalvi Dániel kőművesmestereket és megegyeztünk az iskola felépítésének összes kőműves munka elvégzésének elvállalásában. Először nem akarták vállalni közmunkával, mert a közmunkánál hiányoznak a kivetett emberek, 8 órakor jönnek, amikor ők már elfáradtak, ez nekik nagy hátrány. Arra kértek, egyezzünk meg közmunka nélkül, ők kiszámítják mennyi napszám kell és azt a vállalt öszszeghez csatolják és azt is pénzben fizesse az egyház. Mi arra kértük, ne csak a maguk egyéni érdekeit, hanem a falu és az egyház érdekeit is tekintsék. A végén megegyeztünk: a közmunkát adjuk és úgy építjük fel az iskolát. A presbitérium kimondotta, hogy aki közmunkára nem megy el, habár előző este megígérte 40 lejt fizet az egyház pénztárába. Egy hét sem telt el, ki volt hordva a kavics, megelőzőleg megrendeltük a vagon cementet és vagon meszet a hitelszövetkezet nevére, mert így olcsóbban kaptuk. A mész megjött, de a cement késett és így egy pár héttel később lehetett nekifogni a munkának. Gödröt ástak és a közmunkával befuvarozott meszet megoltották, de a mészoltáshoz napszámosokat is kellett fogadni, hogy a mész ne veszítsen értékéből, féltünk attól is, nehogy eső legyen. Mikor a sok sürgetés után megjött a cement is, a kőművesek rögtön nekifogtak a munkának. Az ácsok a másik iskola építésnél megmaradt deszkából megcsinálták a kofrácsot a betonöntéshez. Felutaztam vonattal Parajdra, onnan felmentem Felsősófalvára apósomékhoz, és onnan gyalog, a korondi hegybe, Fenyőkútra. Hogy olcsóbb legyen, ott szegődtem meg 50 drb 12 m hosszú 7-8 colos vastag, kifaragott, szélnélküli gerendát. Szerződést csináltunk, a gerendák pontos idejének a leszálítására, aláírták és előleget adtam. Haza sem mentem, apósoméknál aludtam. Másnap elmentem Alsósófalvára a régi ismerősökhöz. Megszegődtem az összes padlásdeszkát úgy, hogy meghatározott időre pontosan leszállítják. Nem kaptam, csak felében száraz deszkát, azért kértem a nyers deszka leszállítását, lehetőleg minél hamarabb eszközöljék, hogy amíg beépítik, kitere-

3 ka ment is pontosan, hiány nélkül, legfennebb olyan maradt ki, aki egyházilag nem számított. Mikor az alapöntéssel készen voltak a kőművesek, az igával rendelkező atyafiak egy nap alatt feltöltötték a földfeletti alapot. A kőművesek egy hét múlva fogtak a fal felrakásának. Ajtók, ablakok, padok csinálására írásbeli ajánlásokat kértünk a helybeli és a szomszédfalusi asztalosoktól. Mellékeltük az ajtók, ablakok, padok rajzát és méretét. Ki volt kötve, 3. oldal hogy az anyag száraz, ép, egészséges legyen. Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban kellett beadni. Ki volt kötve az is, hogy egyenlő árajánlatnál a helybeli asztalos kapja a munkát. Demény Márton makfalvi asztalosmester kapta meg az építendő iskola összes asztalosmunkáját, mint aki a legolcsóbb árajánlatot tette. ~folytatjuk~ Farsangi bál Szőcs Dávid Thomas gőzmozdonya a legsikeresebb jelmezek voltak Fényképek: Szőcs István Makfalván már hagyománnyá vált az I-IV. osztályosok farsangi ünnepsége, mely idén február 25-én került megrendezésre. Igazi latyakos, sáros téli idő, zene, furfangos játékok, zseniális jelmezek és fantasztikus hangulat jellemezte együttlétünket. Már a farsangot megelőző héten nagy lelkesedés jellemezte iskolánk alsó tagozatos tanulóit, izgatottan készülődtek a bálra. Jelmezüket tervezgették, készítgették és izgalommal várták a napot, amikor ezt bemutathatják társaiknak, tanítóiknak és a bálon résztvevő érdeklődőknek. A rendezény 14:00 órakor vette kezdetét, gyermekszülő párosok érkeztek a makfalvi kultúrotthonba. Néhányukat nehéz volt felismerni. 15:00 órakor kezdetét vette az alsó tagozatosok farsangi előadása, verses-dalos összeállítás és A tojás című színdarab volt megtekinthető. Terjedelemben mondhatnám nem volt rövid, a lelkes bemutatás után kisiskolásainkra ráfért a lazítás, kezdetét vette az önfeledt szórakozás, jól érzem magam pillanatok. Csodálatos, ötletgazdag jelmezesek sétálgattak egymás arcát fűrkészgetvén, egymáson nevetvén, kinek könnyebb, kinek nehézkesebb volt a mozgás az álarcok mögött. A jelmezeseket öt tagú zsűri értékelte: Albert Csilla református vallástanárnő, Bakó Emőke tanító néni, Nagy Izabella fizika-kémia szakos tanárnő, Bartalis Enikő Ibolya délutános tanító néni és Molnár Ágnes Ella matematika tanárnő. A jutalmak o s z t á s á n á l reméljük nem v o l t e l é g e d e t l e n g y e r m e k, hiszen senki sem távozott oklevél, dícsért vagy díj n é l - k ü l. Láthattuk a m e s e b e l i királylányt és királyfit, bátor vadászt, vicces bohócot, zümmögő Bernád Hunor almafája és... méhecskét, búvárt és Fodor Sándor meseregény hőse, Csipike is felvonult a színpadon. Több gyerek részesült dícséretben és díjban, az értékelő bizottság a legötletesebbnek találta Thomast, a gőzmozdonyt és az almafát. Az ötletgazdag jelmezekkel, évről-évre nekünk pedagógusoknak is nagy meglepetést okoznak a szülők. Különdíjban részesítette a zsűri a tanító néniket, akik Harisnyás Pipit próbálták megtestesíteni. A rendezvény a tombolaszelvények kihúzásával folytatódott, torták gyümölcstálak, édességcsomag, sütemények vártak a szerencsés gyermekekre. E finomságokat köszönjük a tanítóknak és a szülőknek. Szívtánc, játék, vonatozás, újságtánc gazdagította a rendezvényt, kakasevő verseny, melyben a szülők is örömmel vettek részt. A mulatság a gyermekek örömére este 7:30-ig tartott, minden résztvevőnek vídám kikapcsolódást nyújtott ez a nap. Köszönettel tartozunk a szülőknek, akik finomságokkal járultak hozzá farsangi asztalunkhoz. Köszönet a Református Egyháznak az értékes könyvek adományozásáért, amelyekkel gazdagodott a nyertes kisiskolások könyvtára, és nem utolsósorban a Polgármesteri Hivatalnak, aki biztosította a termet és a meleget. Bertalan Júlia tanítónő

4 Március 8-a, nemzetközi nőnap Ezt a napot én a magam módján értelmezem, mert szerintem nem egy évben egyszer kellene így viszonyulnunk a gyengébbik nem irányába, mi férfiak, és hála Istennek, ez az esetek nagy többségében így is történik, de sajnos mindig van rá ellenpélda is. Egy kissé profán módon az első, ami eszembe jut erről a napról, az a tavasz, ami az idén úgy tűnik, megint késve fog érkezni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a női nem az emberiség tavaszának a jelképe. Egyre inkább sikerül a nőknek egyenrangúaknak elfogadtatni magukat ebben a XXI. századi társadalmunkban, legalábbis a nyugati társadalmakban. Hiszen most már katonának is állhatnak a nők, ha nekik úgy tetszik, habár ez is egy kissé visszás példa, mert hogy csak egy példát említsek az irodalomból, Gárdonyi Géza közismert regényében, az Eger várába szorult asszonyoknak, lányoknak, akarva, akaratlan részt kellett venniük a vár védelméért folytatott harcokban. Ez csak egy a magyar vagy a világirodalomban megírt harcokban részt vevő nőkről, hisz még sokkal több nő harcolt a történelemben lezajlott harcokban, háborúkban. Ellenben, a jelen hadseregeiben, törvény van arra, hogy a nőket nem lehet aktív fegyveres harcra fogni a konfliktuszónákban. Persze azt is tudom, hogy sem egykoron, és most sem azért fogtak fegyvert a nők, mert kötelezték őket, hanem azért, mert a helyzetből adódóan arra kényszerültek. És azok a nők, anyák sem érdemelnek kevesebb tiszteletet, akik otthon várják harcoló férjeiket és fiaikat, ne adj Isten talán mindkettőt abban a reményben, hogy egészségesen kapják viszsza őket. 4. oldal Talán túlságosan elkalandoztam, hiszen hála Istennek közeli térségünkben most nincsenek háborúk, de azért a nőknek úgy mint bárki másnak, itt is meg kell küzdeniük a megélhetésükért, s családjuk fenntartásáért szerencsés esetben a férjükkel együtt. Mostanság nem ritkaság, hogy egy anya egyedül neveli egy vagy több fiát, s társadalmunkban, ideális esetben a nőn, azaz az anyán alapszik egy család harmóniája. Egy anyának, feleségnek tudnia kel ellátni egy háztartást, ezenfelül még nevelnie is kell egy vagy több gyermekét. Emellett, ha képesek egy munkahelyen is helytállni, akkor kiérdemelték, hogy minden nap külön figyelemben részesítsük őket, ne csak március 8-án. Lehet, hogy most férfitársaim tiltakoznak, hogy ők is részt vállalnak az otthoni munkákban, és a gyerekek nevelésében is, egy ideális családban ez így működik, de lássuk be, hogy a férfiak inkább a fizikai munkákat végzik, míg a nők a kevesebb erőt igénylő munkákat végzik otthon, és másutt is. Ahhoz a nagy bibliai igazsághoz lyukadok ki, hogy nő és férfi kettőben egy egész, ezért kölcsönösen tiszteletben kellene tartanunk egymást. Jó, ha minden nap megtiszteljük azzal, hogy figyelmesebbek és előzékenyebbek vagyunk velük szemben, és ha néha-néha meglepjük őket egy-egy szál virággal vagy más apró ajándékkal. Ehhez nem kell kivárnunk a következő március 8-át. Végül szokás szerint kívánom továbbra is a legjobbakat, most elsősorban minden makfalvi hölgynek, de ugyanúgy az uraknak is, bárhol éljenek is! Ifj. Kovács Árpád BraveHeart Februári tanácsülés Makfalva község tanácsa február 23-án tartotta soron levő rendes tanácsülését, amelynek napirendi pontjai a következők voltak: 1. Határozattervezet azon intézkedésekről, amelyek a 416/2001-es törvény előírásait szabályozzák a családi pótlék és a szociális segély megállapításában 2.Határozattervezet Makfalva község polgármesterének felhatalmazásáról a volt hármasfalusi kollektív gazdaság (TSZ) istállóinak eladásáról szóló szerződés aláírásáról 3. A helyi rendőrség jelentése a közrend helyzetéről Makfalva község területén 4. A mezőgazdasági összeírás helyzetéről szóló beszámoló 5. Különfélék Az első napirendi pont előterjesztésénél jelen volt Huszár Ibolya társadalmi referens, aki ismertette azon feltételeket, amelyek a családi és társadalmi pótlék juttatását irányozzák elő. Rámutatott arra, hogy, akik külföldön dolgoznak, nem jogosultak sem családi pótlékra, sem családi segélyre. Az egy főre eső jövedelem, ha meghaladja a 370 lej/főt, akkor a család nem jogosult segélyre. A törvény értelmében nem jogosultak támogatásra azok a személyek, akik a februári Tekintőben közölt feltételeknek nem tesznek eleget. A második napirendi pont keretein belül a helyi tanácsosok felhatalmazták a község polgármesterét, hogy írja alá a volt hármasfalusi kollektív gazdaság javainak eladásáról szóló szerződést. A harmadik napirendi pontban László György községi rendőrparancsnok ismertette, hogy az elmúlt évben

5 összesen 68 törvényszéki iratcsomót állítottak össze a község területén, amelynek legnagyobb része Hármasfaluból származott. Az iratcsomókat közel 70% -ban oldották meg. Községi szinten két bűnözői csoport létezett. A makfalvi csoportot Ágoston Ferenc visszaeső bűnöző irányította. Összesen 219 büntetést róttak ki, amelynek 20%-a közlekedési kihágás, 20%-a törvénytelen fakivágás ben összesen 410 feljelentés érkezett csendháborítás és magántulajdon megsértése címen. Kitért arra, hogy az Angel Security Őrzö-Védő KFT. nagyon nagy segítséget nyújtott a rendőrség számára a bűnözők azonosítása és elfogása terén. A negyedik napirendi pontot a községi titkár ismertette és kitért a következő dolgokra: a község területén összesen 4663 hektár mezőgazdasági terület létezik, amelyből 2885 hektár (61%) mezőgazdasági területet Tájékoztató Megnyílt 2011.február 24-én, Szovátán a Teleki Oktatási Központban az MPP és EMNT közös Állampolgársági irodája, ahol mindenkit szeretettel várunk a honosítás, illetve visszahonosítás ügyének intézésében. Vállaljuk az űrlapok számítógépes kitöltését, fénymásolatok és az okiratok hiteles magyar nyelvű fordításának elkészítését, valamint időpont foglalását a magyar konzulátusoknál. A magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges dokumentumok 5. oldal hasznosítanak. Községszinten a következő állatkategóriák összeírására került sor: 284 szarvasmarha, melyből Makfalván 62 darab, 2238 juh, 234 kecske, 579 sertés, szárnyas, 136 ló, amelyből 54 darab található Makfalva területén. A különfélék keretén belül a polgármester úr ismertette, hogy a 110-es kormányhatározat értelmében a hármasfalusi parkosításra lejt hagytak jóvá, amelyhez 10% saját alap hozzájárulás szükségeltetik. Ugyanakkor kitért arra, hogy az erdei utakra letett pályázatot nem sikerült megnyerni, amelynek célja a Nagyaszóba vezető Kis-Küküllő híd rendbetétele lett volna. Péter Ödön Egy személy/ család esetén: Fordításra kerülő iratok: - születési anyakönyvi kivonat - házassági kivonat, aki házas - felmenők igazolása (születési, halotti kivonatokkal) (Megfelelő felmenő az, aki előtt született, vagy ig. született, illetve élt.) További szükséges adatok: - szülők házasságkötésének helye, ideje - 1 db. színes fénykép (3x4 cm) - önéletrajz: a 16 éven felüli kérelmezőknek magyar nyelven, saját kézzel megírva. Elváltak esetén: Fordításra kerülő iratok: - kérelmező születési anyakönyvi kivonata - házassági kivonata - válási papírok, csak az a rész kell, amiből kiderül, mikor, hol, melyik bíróságon váltak el, mikor lépett életbe, ítélet száma. - felmenők igazolása (születési, halotti kivonatokkal)(megfelelő felmenő: aki előtt született, vagy ig. született, illetve élt.) További szükséges adatok: - szülők házasságkötésének helye, ideje - a volt házastárs születési adatai (helye, ideje) - a volt házastárs szüleinek adatai (születési helye, ideje, lánykori nevek) - Ha a kérelmező házastárs kiskorú gyerek részére is igényli az állampolgárságot, akkor a mások szülőnek hozzájáruló nyilatkozatot kell írnia. - 1 db. színes fénykép (3,5x4,5 cm) - önéletrajz: a 16 éven felüli kérelmezőknek magyar nyelven, saját kézzel megírva. Özvegyek esetén: Fordításra kerülő iratok: - születési anyakönyvi kivonat - házassági kivonat - elhunyt házastárs halotti kivonata - felmenők igazolása születési, halotti kivonatokkal (Megfelelő felmenő: aki előtt született, vagy ig született, illetve élt.) További szükséges adatok: - szülők házasságkötésének helye, ideje - az elhúnyt házastárs születési adatai (helye, ideje) - az elhunyt házastárs szüleinek adatai ( születési helye, ideje, lánykori nevek) - 1 db. színes fénykép (3x4 cm) - önéletrajz: a 16 éven felüli kérelmezőknek magyar nyelven, saját kézzel megírva. A kérelmek összeállítása teljesen díjmentes, csak a fordításokat kell megfizetni. Szeretettel várjuk az érdeklődőket hétfőtől péntekig óra között!

6 Makfalvi Tekintő S P 6. oldal O R T - S P O R T - S P O R T Legjobb kapus díj Óriási sikert ért el Takács László és Papp Károly csapata, mert 559 csapat közül veretlenül Diákolimpiai bajnok lett. így számol be saját honlapján (www.grosicsakademia.eu) a gyulai Grosics Gyula labdarúgó akadémia. Majd a következőket olvashatjuk: Csapatunk veretlenül érkezett az országos döntőre. Itt minden megyét és a fővárost is egy-egy iskola/csapat képviselte. Az iskolai csapatok igazolt, képzett játékosokból álltak. Többen egy-egy akadémia csapataként vettek részt, így a mi csapatunk is. A játék színvonala is ehhez mért volt. Kifogástalan rendezés mellett nagyszerű küzdelmeket láthatott a szép számú közönség. Az országos döntőben a Karácsonyi János Iskola (Grosics Akadémia) csapata összesen 45 gólt lőtt, azaz minden mérkőzésen legalább 4-et. Külön érdekesség, hogy minden mezőnyjátékosunk szerzett gólt! A 7 mérkőzésen 6 gólt kaptunk. 3 mérkőzésen egyáltalán nem kapott gólt a csapat és másik három meccsen is csak 1-1 gólt tudtak az ellenfelek lőni. A rendezők nem hivatalosan a torna legsportszerűbb, legkultúráltabb csapatának választották a Karácsonyi János Iskola (Gros ics Akadémia) cs apatát! A sikerhez nagyban hozzájárult Fogarasi Attila, akit a szervezők a torna legjobb kapusának választottak, hisz az ellenfelek Educatio kupa 2011 Székelyudvarhelyen rendezték meg a Romániai Magyar Pedagógusok (RMPSZ) számára kiírt országos döntő tornát kispályás (futsal) labdarúgásban. A 16 csapatos döntő tornára a Makfalvi Oktatók csapata is meghívást kapott, annak ellenére, hogy a szovátai megyei selejtezőben csupán a harmadik helyen végzett. (Néhány megye nem élt a számára bitósított hellyel.) A végső győzelmet a Székelyudvarhelyi Sportiskola csapata szerezte meg, akik a döntőben 2-1-re győztek a Szovátai Tanárok elleni mérkőzésen, miután utóbbiak 1-o-ra vezettek az első játékrészben. A szovátai ezüstérmes csapatban kapott helyet a makfalvi iskola tanára Mitra Attila is. Az alsó sorban baloldalt Fogarasi Attila csapattársaival, előtérben a legjobb kapus díjjal csupán hat alkalommal tudták bevenni kapuját. Gratulálunk Attilának a szép sikerhez és további kitartást kívánunk! Péterfi Levente A bronzérem a Sepsiszentgyörgyi Örök Mozgók birtokába jutott, akik a kisdöntőben 12-2 arányban legyőzték a szárnyaszegett Marosvásárhelyi Sasokat. A makfalvi iskola tantestületének csapata a Makfalvi Oktatók a 16 csapatot felvonultató mezőnyben végül a 9. helyen végeztek. Az első mérkőzésen Gyimesfelsőloktól 5-0-ás vereséget szenvedtek, a második mérkőzésen 2-2-es döntetlent értek el Székelykeresztúrral (gólszerző: Pop Mihály kelementelki iskola), végül az utolsó mérkőzésen 2-0-ra verték a Gyergyóújfalusiakat (gólszerzők: Pop Mihály, Veres Marcel makfalvi iskola). Köszönjük a makfalvi Maka S.E. játékosainak, hogy rendelkezésünkre bocsájtották csapatuk mezeit. Péterfi Levente Kiadja a Makfalvi Wesselényi Művelődési Egylet Szerkesztők: Péterfi Levente, Fülöp Irén Szerkesztőbizottsági tagok: Barabás Zoltán, Vass Katalin, ifj. Kovács Árpád, Bányai Éva, Péter Ödön, Kiss Károly Nyomdai kapcsolattartó: Urr Botond (Marosvásárhely) Támogatónk: Makfalvi Polgármesteri Hivatal Az országos döntőn résztvevő Makfalvi Oktatók csapata Internet: Állnak: Gorbai Szabolcs, Böjthe Zsombor kapus (Kend), Veres Marius (Csatófalva), Pop Mihály (Kelementelke), Péterfi Levente Alól: Kiss Csaba (Szováta), Veres Marcel, Adorjáni Csaba (Sóvárad), Madaras Levente (Kibéd) Lapterjesztők: Katona László Dósa Medárd

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 13 CIVIL FÓRUM 14 FALUTÖRTÉNET 15 MAGAZIN 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT Egyéves az újságunk Sokszor

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban?

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? XIX. évfolyam 2. szám 2007. március 13. Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? 1848-ban a forradom vihara friss tavaszi szélként száguldott végig Európán. A februárban, Párizsban kitört felkelés híre szétrepült

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Hitélet... 8 Civil fórum... 10 Múltidézõ... 14 Mezõgazdaság... 16 Gyermeksarok...

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám VISSZATEKINTŐ A 2013-as év utolsó napjaiban számba veszszük az elmúlt egy esztendő történéseit, fontosabb eseményeit

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap II. Évfolyam 14. szám 2008. április Községi megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából Pilvax Kávéház, Márciusi Ifjak, Nemzeti dal, Tizenkét pont, Landerer

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JANUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 3 Hitélet... 6 Múltidéz õ... 10 Mezõgazdaság... 12

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Hírlétra BALETT TANFOLYAM Balett tanfolyamot indít a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és iskolás korú gyermekek részére. Toborzó és bemutató foglalkozásra

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

Népmûvészeti délután az alapi óvodában

Népmûvészeti délután az alapi óvodában A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. március 17. - XVI. évf. 11. szám 20 oldal, 150 Ft Napló 2-3 Abai álmok 5 Gazdafórum 6 Tar néni mesél 4. 7 A Dél-Mezõföld független közéleti

Részletesebben

Koszorúzás - Március 15. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Nőnap a Defekt Duóval

Koszorúzás - Március 15. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Nőnap a Defekt Duóval CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 3. szám 2010. március 22. Koszorúzás - Március 15. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Nőnap a Defekt Duóval - Veszettség elleni eboltás - Farsang - Sportélet

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Anyakönyvi hírek... 2 Emlékezés a 48-as forradalom hőseire... 3 A Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetének beszámolója... 3 Folytatódik a Közösségi Közlekedés

Részletesebben

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon XXII. évfolyam III. szám 2014. március Ára: 120 Ft Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon Az Árpád Fejedelem Általános Iskola egyik legnagyobb rendezvénye a farsangi mulatság. Ilyenkor az osztályok

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április Bihari Hírlap újfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A legfontosabb a jövő generációjának

Részletesebben

Akik mertek nagyot álmodni

Akik mertek nagyot álmodni 2011. március 17. Közéleti hetilap IX. évfolyam 10. szám Ünnepi megemlékezés Akik mertek nagyot álmodni Ünnepi állománygyûlés Legyen béke, szabadság és egyetértés, ezt akarjuk ma is - fogalmazott Berek

Részletesebben

TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMOK, ESEMÉNYEK 1848

TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMOK, ESEMÉNYEK 1848 A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 3. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2006. március TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMOK, ESEMÉNYEK 1848 Egy résztvevő emlékezése

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

M a k f a l v i. Ő s z b e ö l t ö z ö t t t ö r t é n e l e m. IX. évfolyam, 2012. október 10. szám (106. szám) Megjelenik havonta.

M a k f a l v i. Ő s z b e ö l t ö z ö t t t ö r t é n e l e m. IX. évfolyam, 2012. október 10. szám (106. szám) Megjelenik havonta. M a k f a l v i IX. évfolyam, 2012. október 10. szám (106. szám) Megjelenik havonta Ő s z b e ö l t ö z ö t t t ö r t é n e l e m Bartis Ferenc Széttépve és összetörten, Győzelmektől meggyötörten, Már

Részletesebben

Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20.

Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20. Önkormányzat 2. Múltidéző 8-11. Mezőgazdaság 17. Civil fórum 2-5. Sulivilág 12-15. Gyermeksarok 18-19. Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20. 1 Önkormányzat / CIVIL FÓRUM CIVIL FÓRUM 2012

Részletesebben

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. április 104. lapszám Új sportcsarnok Keresztúron 2011. április 17-én, virágvasárnap, ünnepélyes keretek közt átadták Székelykeresztúron

Részletesebben

A NEMZET ÉS A SZABADSÁG ÜNNEPE

A NEMZET ÉS A SZABADSÁG ÜNNEPE XXVII. évfolyam 6. szám 2012. március 23. Ára: 150 forint KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN www.szerencsihirek.hu A NEMZET ÉS A SZABADSÁG ÜNNEPE NAGYBÖJT LÉLEKÚJÍTÁS OPERÁCIÓK

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 26. évfolyam 2. szám 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft Zelk Zoltán Hóvirágok, ibolyák Jó reggelt, Nap, ég, hegyek, aludtunk egy éven át.. Így köszönnek a kibújó hóvirágok,

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben