VIII. évfolyam, március 3. szám (87. szám) Megjelenik havonta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII. évfolyam, 2011. március 3. szám (87. szám) Megjelenik havonta"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA VIII. évfolyam, március 3. szám (87. szám) Megjelenik havonta E m l é k e z z ü n k r a Ady Endre A Nemzeti Múzeum épülete, a magyar forradalom egyik színhelye Emlékezés március idusára Óh, bennem lobogott el Ama szinte már savós, Tüzetlen és makacs, De jó nedvű ifjúság. Március Idusára Voltak mindig szavaim, Olcsók és rímesek, De akkor az volt igaz. Hadd lássam, óh, hadd lássam Azt a régi Márciust, Midőn az ifju bárd Őszintén s jól hazudott. Óh, Napja Márciusnak, Óh, megroppanó havak, Be jó emlékezés, Ki mostanában esik. Be jó ma ez az Élet, Mikor a Holnap sunyi, Be jó épp ma élni, Mikor Halál s Élet: egy. Ebben az évben az 1848-as magyar polgári forradalom 163. évfordulóját ünnepeljük. Az események felidézése erőt ad identitásunk megőrzésére. A XVIII. századi franciaországi események Európa valamennyi államára és népére - így a magyarokra is - hatással voltak. Nálunk a felvilágosodás, majd 1825-től a reformista irányzat Széchenyi Istvánnal és Wesselényi Miklóssal az élen, majd március 3-án a pozsonyi országgyűlésen Kossuth Lajos beszéde támadást jelentett az abszolutizmus szuronyokra támaszkodó rendszere ellen tavaszán Európa láncra vert népei fellázadtak a zsarnokság elnyomó uralma ellen. A januári palermói és nápolyi megmozdulásokat a párizsi, a prágai és a bécsi forradalmak követték. Pest-Budán a fiatalok március a között megfogalmazták a magyar nemzet 12 pontos követelését, amely így hangzott: Mit kiván a magyar nemzet Legyen béke, szabadság és egyetértés 1. Kivánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését. 2. Felelős ministériumot Buda-Pesten. 3. Évenkinti országgyűlést Pesten. 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 5. Nemzeti őrsereg. 6. Közös teherviselés. 7. Urbéri viszonyok megszűntetése. 8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. 9. Nemzeti Bank. 10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. 11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 12. Unio Erdéllyel. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Petőfi Sándor megírta a Nemzeti dalt, amikor hír érkezett, hogy Bécsben kitört a forradalom. Ez a hír felpörgette az eseményeket, s 1848 március 15-én Pest-Budán a fiatalok zászlót bontottak, kigyúlt a forradalom lángja, ami az évszázados elnyomás alól való felszabadulás lehetőségét jelentette az akkori Magyarország népei számára. A forradalom tüze az egész országra kiterjedt. Így 1848 március 21-én Kolozsváron forradalmi gyűlést szerveztek és jóváhagyták a polgári átalakulás programját. Marosvásárhelyen március 25-én a Bodor-kút előtt gyűltek össze a

2 2. oldal getve tudjuk kiszárítani. Annyi szárazdeszkaanyag volt, hogy az ajtóknak, ablakoknak elég lett volna, de a presbitérium úgy döntött, hogy az ablakok, ajtók, padok megcsinálásánál előnyösebb, tisztább munka, ha a vállakozó a sajátjából csinálja. Esetleg több anyagot számít, kicseréli, ha hibás lesz a bútorban a deszka, azt fogja mondani, az egyház adta. A deszka beszerzése a sófalvi atyafiaknál könnyen ment. Hajnalban felment a havasra a közbirtokosság erdejébe, mindenkinek mindig volt egy pár rönkje a havason, azon a címen hozott mást, amit talán éppen akkor vágott ki. Estére lehozta Parajd havasfelőli fűrészgáterére, reggelre kivágták deszkának, s délben Makfalván volt a deszka, talán megelőző nap a rigó fütyült rajta. Nagyon szépen és gyorsan ment az alapöntés. Annyi embert vetettünk közmunkára, amennyit a kőművesmesterek kívántak. A presbiterek egy emberként állottak az építés mellett. A tizedes presbiterek 2 nappal azelőtt eljárták az illetőket, mielőtt következtek közmunkára és megelőző este megint. Id. Bán Dénes megyebírónak csak az lett volna a kötelessége, hogy kiadja a tizedeseknek, hogy erre, meg erre a napra, ennyi közmunkást vessetek. Bán Dénes minden reggel korán biciklire ült és ő maga is eljárta az aznapi közmunkásokat. Ritka eset volt, hogy este meg ne nézze, mennyire haladtak a munkával. A közmunváros lakói - nemzeti különbség nélkül - és csatlakoztak a forradalomhoz. A forradalom egy másféléves szabadságharc kezdetét is jelentette, amit a honvédek dicsőséges helytállása, a függetlenségért való harca jellemezett. A hősies küzdelem ellenére, az európai népek segítségét hiányoló magyar sereg augusztus 13-án Világosnál kénytelen letenni a fegyvert az osztrákok segítségére siető orosz cári csapatok előtt március 15-e és a magyar szabadságharc bebizonyította a világ népei előtt, hogy mire képes egy kis, a szabadságért küzdő nép. Sajnos Európa népei végignézték a küzdelmet, de nem siettek a magyarok segítségére, akárcsak a tatárjárás, a török veszedelem, majd a két világháborút követő béketárgyalások, vagy az 1956-os forradalom idején sem. Európában ma egy új szemlélet kialakítására van szükség. Az európai népeknek arra kell törekedniük, hogy a szabadság, testvériség és az egyenlőség szellemében segítsék egymást, s így kialakítsák az európai népek nagy családját. Az 1848-as forradalom magasztos eszméinek a szellemében feladatunk erősíteni nemzettudatunkat, a régi hagyományok fenntartásával, kultúránk és nyelvünk megőrzésével, s a haladó tudomány elsajátításával, hogy az európai közösségben megbecsült nép legyen a magyar. Péter Ödön Balogh Ferenc visszaemlékezései Makfalván A makfalvi református iskola (jelenleg Gállketi iskola), épült 1939-ben, egy 1942-ből származó képeslapon (részlet) Ilyen előzmények mellett, de fontos események után, fogtunk neki az iskolaépítésnek. Legelőször egy kutat ásattunk, hogy legyen víz az építésnél. Presbiteri gyűlést hívtam össze. Odahívattam Albert József és Galambfalvi Dániel kőművesmestereket és megegyeztünk az iskola felépítésének összes kőműves munka elvégzésének elvállalásában. Először nem akarták vállalni közmunkával, mert a közmunkánál hiányoznak a kivetett emberek, 8 órakor jönnek, amikor ők már elfáradtak, ez nekik nagy hátrány. Arra kértek, egyezzünk meg közmunka nélkül, ők kiszámítják mennyi napszám kell és azt a vállalt öszszeghez csatolják és azt is pénzben fizesse az egyház. Mi arra kértük, ne csak a maguk egyéni érdekeit, hanem a falu és az egyház érdekeit is tekintsék. A végén megegyeztünk: a közmunkát adjuk és úgy építjük fel az iskolát. A presbitérium kimondotta, hogy aki közmunkára nem megy el, habár előző este megígérte 40 lejt fizet az egyház pénztárába. Egy hét sem telt el, ki volt hordva a kavics, megelőzőleg megrendeltük a vagon cementet és vagon meszet a hitelszövetkezet nevére, mert így olcsóbban kaptuk. A mész megjött, de a cement késett és így egy pár héttel később lehetett nekifogni a munkának. Gödröt ástak és a közmunkával befuvarozott meszet megoltották, de a mészoltáshoz napszámosokat is kellett fogadni, hogy a mész ne veszítsen értékéből, féltünk attól is, nehogy eső legyen. Mikor a sok sürgetés után megjött a cement is, a kőművesek rögtön nekifogtak a munkának. Az ácsok a másik iskola építésnél megmaradt deszkából megcsinálták a kofrácsot a betonöntéshez. Felutaztam vonattal Parajdra, onnan felmentem Felsősófalvára apósomékhoz, és onnan gyalog, a korondi hegybe, Fenyőkútra. Hogy olcsóbb legyen, ott szegődtem meg 50 drb 12 m hosszú 7-8 colos vastag, kifaragott, szélnélküli gerendát. Szerződést csináltunk, a gerendák pontos idejének a leszálítására, aláírták és előleget adtam. Haza sem mentem, apósoméknál aludtam. Másnap elmentem Alsósófalvára a régi ismerősökhöz. Megszegődtem az összes padlásdeszkát úgy, hogy meghatározott időre pontosan leszállítják. Nem kaptam, csak felében száraz deszkát, azért kértem a nyers deszka leszállítását, lehetőleg minél hamarabb eszközöljék, hogy amíg beépítik, kitere-

3 ka ment is pontosan, hiány nélkül, legfennebb olyan maradt ki, aki egyházilag nem számított. Mikor az alapöntéssel készen voltak a kőművesek, az igával rendelkező atyafiak egy nap alatt feltöltötték a földfeletti alapot. A kőművesek egy hét múlva fogtak a fal felrakásának. Ajtók, ablakok, padok csinálására írásbeli ajánlásokat kértünk a helybeli és a szomszédfalusi asztalosoktól. Mellékeltük az ajtók, ablakok, padok rajzát és méretét. Ki volt kötve, 3. oldal hogy az anyag száraz, ép, egészséges legyen. Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban kellett beadni. Ki volt kötve az is, hogy egyenlő árajánlatnál a helybeli asztalos kapja a munkát. Demény Márton makfalvi asztalosmester kapta meg az építendő iskola összes asztalosmunkáját, mint aki a legolcsóbb árajánlatot tette. ~folytatjuk~ Farsangi bál Szőcs Dávid Thomas gőzmozdonya a legsikeresebb jelmezek voltak Fényképek: Szőcs István Makfalván már hagyománnyá vált az I-IV. osztályosok farsangi ünnepsége, mely idén február 25-én került megrendezésre. Igazi latyakos, sáros téli idő, zene, furfangos játékok, zseniális jelmezek és fantasztikus hangulat jellemezte együttlétünket. Már a farsangot megelőző héten nagy lelkesedés jellemezte iskolánk alsó tagozatos tanulóit, izgatottan készülődtek a bálra. Jelmezüket tervezgették, készítgették és izgalommal várták a napot, amikor ezt bemutathatják társaiknak, tanítóiknak és a bálon résztvevő érdeklődőknek. A rendezény 14:00 órakor vette kezdetét, gyermekszülő párosok érkeztek a makfalvi kultúrotthonba. Néhányukat nehéz volt felismerni. 15:00 órakor kezdetét vette az alsó tagozatosok farsangi előadása, verses-dalos összeállítás és A tojás című színdarab volt megtekinthető. Terjedelemben mondhatnám nem volt rövid, a lelkes bemutatás után kisiskolásainkra ráfért a lazítás, kezdetét vette az önfeledt szórakozás, jól érzem magam pillanatok. Csodálatos, ötletgazdag jelmezesek sétálgattak egymás arcát fűrkészgetvén, egymáson nevetvén, kinek könnyebb, kinek nehézkesebb volt a mozgás az álarcok mögött. A jelmezeseket öt tagú zsűri értékelte: Albert Csilla református vallástanárnő, Bakó Emőke tanító néni, Nagy Izabella fizika-kémia szakos tanárnő, Bartalis Enikő Ibolya délutános tanító néni és Molnár Ágnes Ella matematika tanárnő. A jutalmak o s z t á s á n á l reméljük nem v o l t e l é g e d e t l e n g y e r m e k, hiszen senki sem távozott oklevél, dícsért vagy díj n é l - k ü l. Láthattuk a m e s e b e l i királylányt és királyfit, bátor vadászt, vicces bohócot, zümmögő Bernád Hunor almafája és... méhecskét, búvárt és Fodor Sándor meseregény hőse, Csipike is felvonult a színpadon. Több gyerek részesült dícséretben és díjban, az értékelő bizottság a legötletesebbnek találta Thomast, a gőzmozdonyt és az almafát. Az ötletgazdag jelmezekkel, évről-évre nekünk pedagógusoknak is nagy meglepetést okoznak a szülők. Különdíjban részesítette a zsűri a tanító néniket, akik Harisnyás Pipit próbálták megtestesíteni. A rendezvény a tombolaszelvények kihúzásával folytatódott, torták gyümölcstálak, édességcsomag, sütemények vártak a szerencsés gyermekekre. E finomságokat köszönjük a tanítóknak és a szülőknek. Szívtánc, játék, vonatozás, újságtánc gazdagította a rendezvényt, kakasevő verseny, melyben a szülők is örömmel vettek részt. A mulatság a gyermekek örömére este 7:30-ig tartott, minden résztvevőnek vídám kikapcsolódást nyújtott ez a nap. Köszönettel tartozunk a szülőknek, akik finomságokkal járultak hozzá farsangi asztalunkhoz. Köszönet a Református Egyháznak az értékes könyvek adományozásáért, amelyekkel gazdagodott a nyertes kisiskolások könyvtára, és nem utolsósorban a Polgármesteri Hivatalnak, aki biztosította a termet és a meleget. Bertalan Júlia tanítónő

4 Március 8-a, nemzetközi nőnap Ezt a napot én a magam módján értelmezem, mert szerintem nem egy évben egyszer kellene így viszonyulnunk a gyengébbik nem irányába, mi férfiak, és hála Istennek, ez az esetek nagy többségében így is történik, de sajnos mindig van rá ellenpélda is. Egy kissé profán módon az első, ami eszembe jut erről a napról, az a tavasz, ami az idén úgy tűnik, megint késve fog érkezni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a női nem az emberiség tavaszának a jelképe. Egyre inkább sikerül a nőknek egyenrangúaknak elfogadtatni magukat ebben a XXI. századi társadalmunkban, legalábbis a nyugati társadalmakban. Hiszen most már katonának is állhatnak a nők, ha nekik úgy tetszik, habár ez is egy kissé visszás példa, mert hogy csak egy példát említsek az irodalomból, Gárdonyi Géza közismert regényében, az Eger várába szorult asszonyoknak, lányoknak, akarva, akaratlan részt kellett venniük a vár védelméért folytatott harcokban. Ez csak egy a magyar vagy a világirodalomban megírt harcokban részt vevő nőkről, hisz még sokkal több nő harcolt a történelemben lezajlott harcokban, háborúkban. Ellenben, a jelen hadseregeiben, törvény van arra, hogy a nőket nem lehet aktív fegyveres harcra fogni a konfliktuszónákban. Persze azt is tudom, hogy sem egykoron, és most sem azért fogtak fegyvert a nők, mert kötelezték őket, hanem azért, mert a helyzetből adódóan arra kényszerültek. És azok a nők, anyák sem érdemelnek kevesebb tiszteletet, akik otthon várják harcoló férjeiket és fiaikat, ne adj Isten talán mindkettőt abban a reményben, hogy egészségesen kapják viszsza őket. 4. oldal Talán túlságosan elkalandoztam, hiszen hála Istennek közeli térségünkben most nincsenek háborúk, de azért a nőknek úgy mint bárki másnak, itt is meg kell küzdeniük a megélhetésükért, s családjuk fenntartásáért szerencsés esetben a férjükkel együtt. Mostanság nem ritkaság, hogy egy anya egyedül neveli egy vagy több fiát, s társadalmunkban, ideális esetben a nőn, azaz az anyán alapszik egy család harmóniája. Egy anyának, feleségnek tudnia kel ellátni egy háztartást, ezenfelül még nevelnie is kell egy vagy több gyermekét. Emellett, ha képesek egy munkahelyen is helytállni, akkor kiérdemelték, hogy minden nap külön figyelemben részesítsük őket, ne csak március 8-án. Lehet, hogy most férfitársaim tiltakoznak, hogy ők is részt vállalnak az otthoni munkákban, és a gyerekek nevelésében is, egy ideális családban ez így működik, de lássuk be, hogy a férfiak inkább a fizikai munkákat végzik, míg a nők a kevesebb erőt igénylő munkákat végzik otthon, és másutt is. Ahhoz a nagy bibliai igazsághoz lyukadok ki, hogy nő és férfi kettőben egy egész, ezért kölcsönösen tiszteletben kellene tartanunk egymást. Jó, ha minden nap megtiszteljük azzal, hogy figyelmesebbek és előzékenyebbek vagyunk velük szemben, és ha néha-néha meglepjük őket egy-egy szál virággal vagy más apró ajándékkal. Ehhez nem kell kivárnunk a következő március 8-át. Végül szokás szerint kívánom továbbra is a legjobbakat, most elsősorban minden makfalvi hölgynek, de ugyanúgy az uraknak is, bárhol éljenek is! Ifj. Kovács Árpád BraveHeart Februári tanácsülés Makfalva község tanácsa február 23-án tartotta soron levő rendes tanácsülését, amelynek napirendi pontjai a következők voltak: 1. Határozattervezet azon intézkedésekről, amelyek a 416/2001-es törvény előírásait szabályozzák a családi pótlék és a szociális segély megállapításában 2.Határozattervezet Makfalva község polgármesterének felhatalmazásáról a volt hármasfalusi kollektív gazdaság (TSZ) istállóinak eladásáról szóló szerződés aláírásáról 3. A helyi rendőrség jelentése a közrend helyzetéről Makfalva község területén 4. A mezőgazdasági összeírás helyzetéről szóló beszámoló 5. Különfélék Az első napirendi pont előterjesztésénél jelen volt Huszár Ibolya társadalmi referens, aki ismertette azon feltételeket, amelyek a családi és társadalmi pótlék juttatását irányozzák elő. Rámutatott arra, hogy, akik külföldön dolgoznak, nem jogosultak sem családi pótlékra, sem családi segélyre. Az egy főre eső jövedelem, ha meghaladja a 370 lej/főt, akkor a család nem jogosult segélyre. A törvény értelmében nem jogosultak támogatásra azok a személyek, akik a februári Tekintőben közölt feltételeknek nem tesznek eleget. A második napirendi pont keretein belül a helyi tanácsosok felhatalmazták a község polgármesterét, hogy írja alá a volt hármasfalusi kollektív gazdaság javainak eladásáról szóló szerződést. A harmadik napirendi pontban László György községi rendőrparancsnok ismertette, hogy az elmúlt évben

5 összesen 68 törvényszéki iratcsomót állítottak össze a község területén, amelynek legnagyobb része Hármasfaluból származott. Az iratcsomókat közel 70% -ban oldották meg. Községi szinten két bűnözői csoport létezett. A makfalvi csoportot Ágoston Ferenc visszaeső bűnöző irányította. Összesen 219 büntetést róttak ki, amelynek 20%-a közlekedési kihágás, 20%-a törvénytelen fakivágás ben összesen 410 feljelentés érkezett csendháborítás és magántulajdon megsértése címen. Kitért arra, hogy az Angel Security Őrzö-Védő KFT. nagyon nagy segítséget nyújtott a rendőrség számára a bűnözők azonosítása és elfogása terén. A negyedik napirendi pontot a községi titkár ismertette és kitért a következő dolgokra: a község területén összesen 4663 hektár mezőgazdasági terület létezik, amelyből 2885 hektár (61%) mezőgazdasági területet Tájékoztató Megnyílt 2011.február 24-én, Szovátán a Teleki Oktatási Központban az MPP és EMNT közös Állampolgársági irodája, ahol mindenkit szeretettel várunk a honosítás, illetve visszahonosítás ügyének intézésében. Vállaljuk az űrlapok számítógépes kitöltését, fénymásolatok és az okiratok hiteles magyar nyelvű fordításának elkészítését, valamint időpont foglalását a magyar konzulátusoknál. A magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges dokumentumok 5. oldal hasznosítanak. Községszinten a következő állatkategóriák összeírására került sor: 284 szarvasmarha, melyből Makfalván 62 darab, 2238 juh, 234 kecske, 579 sertés, szárnyas, 136 ló, amelyből 54 darab található Makfalva területén. A különfélék keretén belül a polgármester úr ismertette, hogy a 110-es kormányhatározat értelmében a hármasfalusi parkosításra lejt hagytak jóvá, amelyhez 10% saját alap hozzájárulás szükségeltetik. Ugyanakkor kitért arra, hogy az erdei utakra letett pályázatot nem sikerült megnyerni, amelynek célja a Nagyaszóba vezető Kis-Küküllő híd rendbetétele lett volna. Péter Ödön Egy személy/ család esetén: Fordításra kerülő iratok: - születési anyakönyvi kivonat - házassági kivonat, aki házas - felmenők igazolása (születési, halotti kivonatokkal) (Megfelelő felmenő az, aki előtt született, vagy ig. született, illetve élt.) További szükséges adatok: - szülők házasságkötésének helye, ideje - 1 db. színes fénykép (3x4 cm) - önéletrajz: a 16 éven felüli kérelmezőknek magyar nyelven, saját kézzel megírva. Elváltak esetén: Fordításra kerülő iratok: - kérelmező születési anyakönyvi kivonata - házassági kivonata - válási papírok, csak az a rész kell, amiből kiderül, mikor, hol, melyik bíróságon váltak el, mikor lépett életbe, ítélet száma. - felmenők igazolása (születési, halotti kivonatokkal)(megfelelő felmenő: aki előtt született, vagy ig. született, illetve élt.) További szükséges adatok: - szülők házasságkötésének helye, ideje - a volt házastárs születési adatai (helye, ideje) - a volt házastárs szüleinek adatai (születési helye, ideje, lánykori nevek) - Ha a kérelmező házastárs kiskorú gyerek részére is igényli az állampolgárságot, akkor a mások szülőnek hozzájáruló nyilatkozatot kell írnia. - 1 db. színes fénykép (3,5x4,5 cm) - önéletrajz: a 16 éven felüli kérelmezőknek magyar nyelven, saját kézzel megírva. Özvegyek esetén: Fordításra kerülő iratok: - születési anyakönyvi kivonat - házassági kivonat - elhunyt házastárs halotti kivonata - felmenők igazolása születési, halotti kivonatokkal (Megfelelő felmenő: aki előtt született, vagy ig született, illetve élt.) További szükséges adatok: - szülők házasságkötésének helye, ideje - az elhúnyt házastárs születési adatai (helye, ideje) - az elhunyt házastárs szüleinek adatai ( születési helye, ideje, lánykori nevek) - 1 db. színes fénykép (3x4 cm) - önéletrajz: a 16 éven felüli kérelmezőknek magyar nyelven, saját kézzel megírva. A kérelmek összeállítása teljesen díjmentes, csak a fordításokat kell megfizetni. Szeretettel várjuk az érdeklődőket hétfőtől péntekig óra között!

6 Makfalvi Tekintő S P 6. oldal O R T - S P O R T - S P O R T Legjobb kapus díj Óriási sikert ért el Takács László és Papp Károly csapata, mert 559 csapat közül veretlenül Diákolimpiai bajnok lett. így számol be saját honlapján (www.grosicsakademia.eu) a gyulai Grosics Gyula labdarúgó akadémia. Majd a következőket olvashatjuk: Csapatunk veretlenül érkezett az országos döntőre. Itt minden megyét és a fővárost is egy-egy iskola/csapat képviselte. Az iskolai csapatok igazolt, képzett játékosokból álltak. Többen egy-egy akadémia csapataként vettek részt, így a mi csapatunk is. A játék színvonala is ehhez mért volt. Kifogástalan rendezés mellett nagyszerű küzdelmeket láthatott a szép számú közönség. Az országos döntőben a Karácsonyi János Iskola (Grosics Akadémia) csapata összesen 45 gólt lőtt, azaz minden mérkőzésen legalább 4-et. Külön érdekesség, hogy minden mezőnyjátékosunk szerzett gólt! A 7 mérkőzésen 6 gólt kaptunk. 3 mérkőzésen egyáltalán nem kapott gólt a csapat és másik három meccsen is csak 1-1 gólt tudtak az ellenfelek lőni. A rendezők nem hivatalosan a torna legsportszerűbb, legkultúráltabb csapatának választották a Karácsonyi János Iskola (Gros ics Akadémia) cs apatát! A sikerhez nagyban hozzájárult Fogarasi Attila, akit a szervezők a torna legjobb kapusának választottak, hisz az ellenfelek Educatio kupa 2011 Székelyudvarhelyen rendezték meg a Romániai Magyar Pedagógusok (RMPSZ) számára kiírt országos döntő tornát kispályás (futsal) labdarúgásban. A 16 csapatos döntő tornára a Makfalvi Oktatók csapata is meghívást kapott, annak ellenére, hogy a szovátai megyei selejtezőben csupán a harmadik helyen végzett. (Néhány megye nem élt a számára bitósított hellyel.) A végső győzelmet a Székelyudvarhelyi Sportiskola csapata szerezte meg, akik a döntőben 2-1-re győztek a Szovátai Tanárok elleni mérkőzésen, miután utóbbiak 1-o-ra vezettek az első játékrészben. A szovátai ezüstérmes csapatban kapott helyet a makfalvi iskola tanára Mitra Attila is. Az alsó sorban baloldalt Fogarasi Attila csapattársaival, előtérben a legjobb kapus díjjal csupán hat alkalommal tudták bevenni kapuját. Gratulálunk Attilának a szép sikerhez és további kitartást kívánunk! Péterfi Levente A bronzérem a Sepsiszentgyörgyi Örök Mozgók birtokába jutott, akik a kisdöntőben 12-2 arányban legyőzték a szárnyaszegett Marosvásárhelyi Sasokat. A makfalvi iskola tantestületének csapata a Makfalvi Oktatók a 16 csapatot felvonultató mezőnyben végül a 9. helyen végeztek. Az első mérkőzésen Gyimesfelsőloktól 5-0-ás vereséget szenvedtek, a második mérkőzésen 2-2-es döntetlent értek el Székelykeresztúrral (gólszerző: Pop Mihály kelementelki iskola), végül az utolsó mérkőzésen 2-0-ra verték a Gyergyóújfalusiakat (gólszerzők: Pop Mihály, Veres Marcel makfalvi iskola). Köszönjük a makfalvi Maka S.E. játékosainak, hogy rendelkezésünkre bocsájtották csapatuk mezeit. Péterfi Levente Kiadja a Makfalvi Wesselényi Művelődési Egylet Szerkesztők: Péterfi Levente, Fülöp Irén Szerkesztőbizottsági tagok: Barabás Zoltán, Vass Katalin, ifj. Kovács Árpád, Bányai Éva, Péter Ödön, Kiss Károly Nyomdai kapcsolattartó: Urr Botond (Marosvásárhely) Támogatónk: Makfalvi Polgármesteri Hivatal Az országos döntőn résztvevő Makfalvi Oktatók csapata Internet: Állnak: Gorbai Szabolcs, Böjthe Zsombor kapus (Kend), Veres Marius (Csatófalva), Pop Mihály (Kelementelke), Péterfi Levente Alól: Kiss Csaba (Szováta), Veres Marcel, Adorjáni Csaba (Sóvárad), Madaras Levente (Kibéd) Lapterjesztők: Katona László Dósa Medárd

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott SABAU PETRU és házastársam,

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján A köztársasági elnöknek Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján Alulírott... és házastársam,...

Részletesebben

Tisztelt Sporttársak!

Tisztelt Sporttársak! Tisztelt Sporttársak! Szeretettel köszöntünk Benneteket az Angyalföldi Sportiskola és DSE és a Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett kézilabda utánpótlás tornán. Időpont: 2015. december 19-20-21.

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Verseny rendezője: TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Verseny célja: A MEFS által 2015/16. tanévben meghirdetett egyetemi

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Vogel Márk a Nemzetközi Gyermek Atlétika Versenyen Varsóban 60 méteres síkfutásban

Vogel Márk a Nemzetközi Gyermek Atlétika Versenyen Varsóban 60 méteres síkfutásban Vogel Márk a Nemzetközi Gyermek Atlétika Versenyen Varsóban 60 méteres síkfutásban I. helyezést ért el. Időeredménye: 8,58 mp. Márk a magyar válogatott tagjaként utazott Lengyelországba. Paulínyi Jenő

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI U16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság / JNSZ Labdarúgó Szövetség / JNSZ NŐI FÉLPÁLYÁS BAJNOKSÁG (keresztpályás bajnokság) JNSZ Női keresztpályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság / Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség / JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI CSÖKKENTETT PÁLYÁS U14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani

Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE Október 1-jén a zenei világnap alkalmából fellépő Újfehértói Fúvószenekar nagy sikerű koncertet adott iskolánkban a város kulturális napi rendezvényeinek keretein

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről TÁJÉKOZTATÓ a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről Ó z d, 2015. február 19. Osztályok jelentései alapján összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Településfejlesztési

Részletesebben

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1848-12 pont A Pilvax kör 1848. Március 15.-e reggelén Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Zserdin Balázs (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 25. (település, dátum) (P. H.) 1 2 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283)

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283) A torna szervezője: A torna helyszíne: Tápiószecső Football Club Berki Krisztián Sportcsarnok 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Kapcsolattartó személy: Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben