Az áldást hozó kő. Prológus évvel ezelőtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az áldást hozó kő. Prológus. 3 000 000 évvel ezelőtt"

Átírás

1 Az áldást hozó kő Prológus évvel ezelőtt Az áldást hozó kő megszámlálhatatlan fényév távolságra született a Földtől, a csillagrendszer túlsó oldalán, egy robbanásban, amely a feneketlen, végtelen Űrbe taszította. A lassan kihűlő csillagtöredék fénylő égi hajóként szelte át a csillagóceánt. Mennydörögve, sisteregve száguldott a sötét éjben elkerülhetetlen pusztulása felé, ami egy fiatal és vad bolygón várta. Odalent masztodonok és mamutok hagyták félbe a legelést, hogy felpillantsanak az eget hasító szikrázó fényre, a meteor légkörben felizzó lángcsóvára. A katasztrófának egy riadt család is a szemtanúja volt. Az apró lények az emberszabásúakra emlékeztettek, szemöldökük azonban nem dudorodott ki annyira, és újabban már felegyenesedve, két lábon jártak. Dermedten hagyták félbe a táplálékgyűjtögetést az ősi erdő szélén, egy pillanattal később pedig földre döntötte őket a meteorit becsapódása nyomán keletkező lökéshullám. Az ütközés megolvasztotta a kőzetet, a szétszóródó darabkák esőként hulltak alá. A tűzisten Vulkán - kohójában a meteor csillagpora elfolyósodott, és egyesült a föld kristályos anyagával. Az egyszerű kvarctöredékek úgy ölelték magukhoz a kozmikus mikrogyémántokat, mintha egy alkimista lendítette volna meg varázspálcáját. A becsapódáskor keletkezett kráter fokozatosan lehűlt, és megtelt esővízzel. Kétmillió éven keresztül a közeli vulkánokról lefutó patakok táplálták és töltötték fel a kráter tavat, újabb és újabb homokréteggel fedve az égi darabokat. Majd egy földmozgás keleti irányba tolta a tó medrét, és létrehozott egy kis folyót, amely szurdokot kezdett vájni. Az Afrikának mondott földrészen található völgyet aztán egy napon Olduvainak nevezték el. A tó végül kiürült, és a szél széthordta az üledékréteget, az egykori meteordarabok pedig újra a felszínre kerültek. Csúnya, kemény kövek voltak, csak itt-ott csillantak meg fényesen. Az egyik azonban más volt, mintha a véletlen, a szerencse vagy a végzet kovácsolta volna. Az erő és a tűz szülte, mostanra azonban sima és tojásdad lett a víz, a homok és a szél évezredes csiszoló, fényesítő munkájának köszönhetően, és mélykék tűzzel ragyogott, mint az ég, amely a Földre küldte. Fent madarak szálltak, és magokat potyogtattak szét, mely buja vegetációvá fejlődött. A növénytakaró védelmet nyújtott a kőnek, jelenlétét csak a kristályos felületéről néha-néha visszaverődő napfény jelezte. Megint eltelt több ezer év, majd újabb több ezer. Eközben a kő, amelyet egy nap majd mágikus erejűnek és félelmetesnek, átkozottnak és áldottnak tartanak, várakozott... ELSŐ KÖNYV Afrika

2 évvel ezelőtt A vadász lekuporodva várakozott a fűben, fülei hátracsapva, egészen a fejéhez simultak, teste ugrásra készen megfeszült. Nem messze egy kis embercsoport gyökereket és magokat gyűjtögetett. Nem is sejtették, hogy egy borostyánsárga szempár lesi őket. Bár duzzadó izmaitól teste erősnek számított, a vadász lassú állat volt. Versenytársaitól, az oroszlánoktól és leopárdoktól eltérően, akik gyorsak lévén hosszan üldözték prédájukat, a kardfogú tigrisnek lapulva kellett kivárnia, hogy meglepetésszerűen lecsaphasson a zsákmányára. A nőstény tigris így mozdulatlanul várakozott a rőt fűben és figyelt, miközben a gyanútlan áldozat egyre közelebb jött. A nap magasan állt, az afrikai síkság egyre forróbb lett. Az emberek lassan haladtak előre, miközben folyamatosan élelem után kutattak. Terméseket és lárvákat gyömöszöltek a szájukba, hangosan rágcsáltak, ropogtattak és morogtak, időnként pedig szavakat mondtak egymásnak. A nőstény tigris figyelt. A kulcs a türelem volt. Végül egy gyermek, aki még alig imbolygott lábacskáin, elkószált anyja mellől. A támadás gyors és brutális volt. A gyermek felsikoltott, a ragadozó pedig gyorsan szaladt egyre messzebb, halálos álkapcsai közé szorítva a zsenge testet. Az emberek azonnal üldözőbe vették, kiabáltak és törékeny lándzsáikat lóbálták. A tigris azonban elmenekült, eltűnt a kusza bozót mélyén rejtőző fészkében. A gyermek kétségbeesetten vonaglott és sikoltozott a pengeéles fogak között. Az emberek nem merték a sűrűbe követni az állatot, őrjöngve ugráltak, durván faragott I I bunkósbotjaikkal a földet verték. Kiáltásaik az égig szálltak, ahol már keselyűk gyülekeztek egy kis maradék reményében. A gyermek anyja, egy fiatal nő, akit a többiek Darázsnak hívtak, ide-oda futkosott a nyílás előtt, ahol a tigris eltűnt. Ekkor az egyik férfi elüvöltötte magát. Intett a többieknek, hogy tűnjenek el, mire mindenki egy testként, hosszú léptekkel távolodott a bozóttól. Darázs nem mozdult, bár két másik nő megpróbálta elrángatni. A földre vetette magát, és keservesen szűkölt, mintha fizikai fájdalom kínozná. Végül a többiek, attól tartva, hogy a tigris visszatér, magára hagyták, és egy közeli fa csoport rejtekébe siettek, ahol fürgén felmásztak az ágak menedékébe. Addig maradtak ott, amíg a nap a horizont szélére süllyedt, és az árnyékok hosszúra nyúltak. Már nem hallották a szenvedő anya kiáltásait. A délutáni csöndet csupán egyszer törte meg egy éles sikoly, majd megint minden csendes lett. A korgó gyomor és a kínzó szomjúság azonban továbbhaladásra sarkallta az embereket. Visszamásztak a földre, majd miután gyors pillantást vetettek arra a véres foltra, ahol utoljára látták Darazsat, nyugat felé fordultak, és tovább kutattak élelem után. A kis csoport felegyenesedve haladt az afrikai szavannán. Hosszú végtagjaikkal, karcsú testükkel kecses állatként mozogtak. Nem viseltek ruhát, sem díszeket. Durva lándzsákkal és fejszékkel voltak felfegyverkezve. Hetvenhatan voltak a csoportban, a szopós csecsemőktől az idősekig. Köztük kilenc terhes nő. Ahogy fáradhatatlanul, folyamatosan élelemért kutatva vonultak, az emberek eme első családja nem tudta, hogy százezer évvel később, egy olyan világban, amit elképzelni sem tudtak volna, leszármazottaik majd Homo sapiensnek Bölcs Embernek" nevezik őket. Veszély

3 Sudár mozdulatlanul feküdt a fészekágyban, amit Öreganyóval osztott meg. Érzékszervei felerősítették a pirkadat hangjait és illatait. Erezte a hamvadó tábortűz füstjét. Az elszenesedett fa átható szagát. A levegő csípős hidegét. A feje fölötti faágon madarak ébredeztek, fütyülésük és károgásuk hangzavarrá olvadt. Azonban semmi veszélyre utaló zajt nem hallott, nem bömbölt oroszlán, a hiénák nem ugattak és kígyó sem sziszegett. Nem mozdult, bár reszketett a hidegtől, és vágyott arra, hogy felmelegedjen Öreganyó mellett, aki a tűzhely mellett állt, és próbálta életre kelteni a parazsat. Továbbra is az ágyban maradt. És vele maradt a veszély is. Határozottan érezte. Lassan felemelte a fejét, és belehunyorgott a füstös hajnalba. A Család sürgött-forgott. Hallotta Szálka érdes, kora reggeli zihálását. Szálka akkor kapta a nevét, amikor majdnem megfulladt egy halszálkától. Orrlyuk úgy mentette meg az életét, hogy a két lapockája között erősen ütögette a hátát, mire a szálka átrepült a tábortűzön. Szálka azóta ilyen furcsán lélegzett. Öreganyó szokásához híven fűvel táplálta a pislákoló tüzet, míg Orrlyuk mellette guggolt, és egy csúnya, gennyesedő rovarcsípést vizsgált a herezacskóján. Tűzgyújtó a csecsemőjét szoptatta. Éhes és Púpos még a fészekágyában horkolt, miközben Skorpió épp egy fát vizelt le. A félhomályban Oroszlán körvonala látszott. Méztalálóval közösült, megkönnyebbülésének morgással adott hangot. Nem volt semmi szokatlan. Sudár felült, és megdörzsölte a szemét. A Család alvását az éjszaka folyamán Egér egyik gyerekének kétségbeesett sírása zavarta meg. A fiú túl közel feküdt a tűzhöz, rágördült a forró parázsra, és csúnyán megégette magát. Ezt a leckét minden gyermek megtanulta. Sudár maga is viselt egy hosszú égési sebet a jobb combján. O is akkor szerezte, amikor gyerekként túl közel aludt a tűzhöz. A fiú, bár nyöszörgött, miközben az anyja nedves agyagot tett a nyers húsra, úgy látszott jól van. Sudár a Család többi tagját nézte, akik a vizes gödör felé indultak inni. Mozdulataik álmosak és lusták voltak. Nem látszott rajtuk a félelem vagy a veszély jele. Valami mégsem volt rendben. Bár nem látta, nem hallotta, még csak nem is érezte, a fiatal nő teste minden porcikájában érzékelte, hogy veszedelem leselkedik rájuk. Sudár nem fogta fel ésszel, mi lehet az, és nyelvi lehetősége sem volt meg rá, hogy félelmét megossza a többiekkel. Agyával azonban érzékelte a veszélyt. Ha most kimondaná a szót, a többiek azon nyomban mérges kígyót, vad kutyát vagy kardfogú tigrist keresnének, és mivel nem találnák egyiket sem, nem értenék, Sudár miért riogatja őket. Ez a figyelmeztetés nem a mának szól- súgta az esze, ahogy végül elhagyta a fészekágy biztonságát. Ez a figyelmeztetés a holnapnak szól. A fiatal nő azonban az ősembercsaládban még nem tudta kifejezni gondolatait. Nem ismerték a jövő" fogalmát. A közelgő veszedelem idegen volt e lények számára, ők csak a jelenben levő veszélyt ismerték. A szavannán élő emberek úgy éltek, ahogy a körülöttük élő állatok. Ették a növényeket és gyűjtögettek, víz után kutattak, futottak a ragadozók elől, levezették nemi vágyaikat, és aludtak, amikor a nap magasan járt és a hasuk tele volt. Ahogy a nap felkelt, a Család előbújt a gyékény és a nád védelméből. A nyílt síkság felé vette az irányt, biztonságban érezve magát, most, hogy teljesen kivilágosodott, szertefoszlott az éjszaka sötétje a benne rejtőző veszélyekkel együtt. Sudár, szívében a megnevezhetetlen rettegéssel, csatlakozott az éjszakai táborhelyet elhagyókhoz, és megkezdték az aznapi élelem fel kutatását. Sudár néha-néha megállt, a környéket fürkészte, abban bízva, hogy megpillantja az új fenyegetést, amit oly erősen érzett. Azonban csak a távoli hegyekig elterülő oroszlánszínű fűtengert látta, amit itt-ott leveles fák és sziklás dombok szakítottak meg. Nem követte a szomjúságtól vezérelt embereket ragadozó, és a ködös égen sem szárnyalt semmi fenyegető. Sudár legelésző antilopokat, táplálkozó zsiráfokat, és a farkukkal csapkodó zebrákat látott. Semmi szokatlant vagy újat.

4 Csak az előttük levő hegyet a látóhatárnál. Napokkal korábban még aludt, most azonban füst és hamu szállt fel belőle az ég felé. Ez újdonság volt. Az emberek azonban nem törődtek vele. Orrlyuk elkapott egy sáskát, és a szájába gyömöszölte. Méztaláló kitépett egy csokor virágot, hogy megnézze, ehető-e a gyökere. Éhes a füstös égen keselyűket keresett, amik egy tetemet és persze a hús lehetőségét jelezték volna. A vulkán jelentette veszélyt figyelmen kívül hagyták, és rendületlenül folytatták a táplálékkeresést. Mezítláb mendegéltek a vörös földön, szúrós füvön. Olyan területen vándoroltak, amit tavak és mocsarak, erdők és füves rétek borítottak, és krokodilok, rinocéroszok, páviánok, elefántok, zsiráfok, vadnyulak, bogarak, antilopok, keselyűk és kígyók népesítettek be. Sudár családja ritkán találkozott hozzájuk hasonló lényekkel, bár időnként érzékelték, hogy laknak emberek saját kis territóriumuk határain kívül is. Azonban nehéz vállalkozás lett volna ezeken túlra merészkedni, mivel nehezen leküzdhető akadályok voltak: meredek szakadék az egyik oldalon, egy mély, széles folyó a másikon és egy áthatolhatatlan mocsár a harmadikon. Sudár családja ilyen határok között élt. Ösztöneiket és emlékeiket követve kószáltak, és maradtak életben generációk óta. A Család szorosan együtt haladt. Az öregek és a gyerekes anyák középen, a védettségben, a férfiak pedig bunkósbotjaikkal és fejszéikkel a széleken, örökké éberen lesve a ragadozókat. A ragadozók mindig a gyengéket vették célba, és ez a maroknyi ember aztán valóban gyenge volt. Már egy napja nem volt vizük. A kelő nap alatt vánszorogtak, ajkuk és szájuk kiszáradt, miközben friss vízben bővelkedő folyóról ábrándoztak, ahol gumókat, teknős tojásokat és ehető növényeket találhatnának, netán egy valódi ritkaságot, papirusz szárak között fogságba esett, ízletes flamingót. Nevük a körülményektől függően változott, mivel a nevek csak eszközként szolgáltak, lehetőséget adtak szavakra, amelyeken a családtagok egymást hívhatták, vagy egymásról beszélhettek. Méztaláló azon a napon kapta a nevét, amikor egy méhkaptárt talált, és a Család több mint egy év után először kóstolhatott cukrot. Dudor akkor kapta a nevét, amikor egy leopárd elől menekülve felmászott egy fára, ahonnan leesett, és úgy beverte a fejét, hogy maradandó dudor maradt rajta. Egyszemű megvakult a jobb szemére, amikor Oroszlánnal együtt meg próbáltak elriasztani egy orrszarvú tetemen lakmározó keselyűcsapatot, és az egyik madár megtámadta. Béka ügyesen fogott békát úgy, hogy egyik kezével elterelte az állat figyelmét, a másikkal pedig megragadta. Sudárt azért hívták sudárnak, mert ő volt a legmagasabb nő a Családban. A Család ösztöneire és állati megérzéseire hagyatkozva élt. Néhányuknak voltak csupán gondolatai. Mivel nem gondolkodtak, nem voltak kérdéseik, ezért aztán nem érezték szükségét annak sem, hogy válaszokat kapjanak. Semmin sem csodálkoztak, és semmit sem kérdőjeleztek meg. A világ csupán abbó1 állt, amit láttak, hallottak, orrukkal éreztek, megfogta kés megízleltek. Semmi rejtett, ismeretlen nem volt. A kardfogú tigris kardfogú tigris volt, egy ragadozó, amíg élt, és táplálékforrás, ha elpusztult. Emiatt aztán ezek az emberek nem voltak babonásak, még nem volt elképzelésük a varázslatról, a lélekről és a láthatatlan erőkről. Nem próbálták megmagyarázni a szelet, mert egyszerűen eszükbe sem jutott, hogy így tegyenek. Amikor Tűzgyújtó nekiállt tüzet csiholni, nem volt kíváncsi rá, honnan jöttek a szikrák, nem érdekelte, honnan jutott eszébe ezer évvel korábbi ősének, hogy megpróbáljon tüzet gyújtani. Tűzgyújtó egyszerűen anyját figyelve megtanulta a tűzcsiholást, aki pedig a saját anyjától leste el a fortélyt. Bármi táplálékul szolgálhatott, amit találtak, és mivel alig tudtak beszélni és kommunikálni, vadászatuk olyan primitív volt, hogy csak a legkisebb vadakra korlátozódott: gyíkokra, madarakra, halakra és nyulakra. Sudár családját nem érdekelte, hogy kik, vagy mik voltak, vagy milyen hosszú evolúciós utat jártak be, ami azt jelentette, hogy ők és a hozzájuk hasonlók fizikailag változatlanok maradtak a következő százezer évben.

5 Annak sem voltak tudatában, hogy Sudárral és az általa érzékelt új veszéllyel egy második evolúció küszöbén állnak. Miközben ehető növények és rovarok után kutatott, Sudárt egy látomás kísértette: a vizesgödör, amelyre aznap hajnalban ébredtek. A Család döbbenetére az éjszaka folyamán a vizet annyira belepte a vulkáni korom és hamu, hogy ihatatlanná vált. Ha nem így történik, ottmaradtak volna, de a szomjúság továbbűzte őket, és most is a víz utáni vágy hajtotta őket folyamatosan nyugat felé. Elszántan követték Oroszlánt, aki tudta, hol található a legközelebbi friss víz. Fejük kiemelkedett a magas fűből, így láthatták, hogy a gnúcsordák ugyanúgy víz után kutatnak. Az égnek furcsa színe volt, a levegőben pedig csípős, maró szag terjengett. Közvetlenül előttük a horizonton, a hegy füstöt köhögött; effélét korábban soha nem tett. Sudárt - agya a szokatlan rejtéllyel birkózott - egy emlék kínozta, az a rettegés, ami két nappal korábban éjjel lepte meg őket. Az éjszaka sosem volt csendes az afrikai szavannán. Oroszlánok bömböltek friss zsákmányuk felett, hiénák visítottak, hogy figyelmeztessék társaikat a táplálékszerzés lehetőségére. Az erdő szélén rejtőzködő emberek nyugtalanul aludtak, bár életben tartották a tüzet az éjszakai sötétség ellen, hogy fényt és meleget adjon, és távol tartsa a ragadozókat. Azonban az a két nappal ezelőtti éjszaka más volt. A veszéllyel teli élethez szokott emberek félelme elmélyült és kiélesedett, hunyorogtak a sötétben, és szívük kalapálását hallgatták. Valami szokatlan és borzalmas dolog történt a körülöttük levő világban. Mivel nem volt szavuk ezekre az új eseményekre, primitív agyukban nem volt gondolat, ami magyarázatot, ezen keresztül pedig megnyugvást hozott volna. Az emberek egymáshoz húzódtak a puszta és megfejthetetlen rémület szorításában. Nem tudhatták, hogy korábban már számtalanszor megrázták földrengések ezt a vidéket, vagy hogy a látóhatáron levő hegy évezredekig lövellt lávát a levegőbe, majd időnként nyugodtan szunnyadt, ahogy az elmúlt néhány száz évben tette. Most azonban felébredt. A vulkáni kúp riasztó vörös ragyogással szórta teli az éjszakai égboltot, a föld pedig remegett és morajlott, mintha életre kelt volna. Csupán Sudárt gyötörték ezek a borzalmas emlékképek. Társai a földet és a növényzetet pásztázták tekintetükkel, termeszdombok, terméstől rogyadozó növények és keserű bogyókat ígérő lugas után kutatva. Amikor Egyszemű felrúgott egy korhadt tuskót, hogy feltárja a tekergőző lárvákat, az emberek lakomázni kezdtek. A lárvákat megmarkolták, és a szájukba tömték. Az élelmet sosem osztották szét. A legerősebb evett, a leggyengébb éhezett. Oroszlán a csapat domináns férfi tagja előrenyomakodott, hogy nagyokat markoljon a fehér eledelből. Amikor fiatal volt, Oroszlán rábukkant egy öreg nőstény oroszlán friss tetemére, és megnyúzta, mielőtt a keselyűk leszálltak volna. Vállára és hátára terítette a véres bundát, hagyta, hogy testéhez idomuljon a bűzlő, nyűvekjárta bőr. Végül a gerezna megszáradt. Mivel évekig nem vette le, a merev bőr teste részévé vált, minden mozdulatára nyikorgott, hosszú haja pedig benőtte, mint valami sörény. Oroszlán nem választással lett a Család vezére, nem tartottak erről szavazást, és nem volt általános megegyezés a kérdéssel kapcsolatban. Egyszerűen egy nap úgy döntött, ő lesz a vezér, a többiek meg tudomásul vették. Oroszlán alkalmi párja, Méztaláló is domináns volt a nők között, mivel nagy és erős, önző és rámenős volt. Evészeteknél egyszerűen félrelökte a gyengébb nőket az útjából, hogy élelmet szerezzen saját kölykének. Lopott másoktól, és többet tömött magába, mint ami az ő része lett volna. Oroszlán és Méztaláló most mindkét kezét arra használta, hogy kikotorja a sápadt, kövér lárvákat a korhadó fából, és a szájába gyömöszölje. Amikor jóllaktak, és Méztaláló megnyugodott, hogy mind az öt gyereke evett, odébbálltak, így a család gyengébb tagjai is hozzáférhettek a tehetetlen lárvákhoz. Sudár megrágott egy nagy marékkal, majd a pépet kiköpte a markába. Aztán odanyújtotta a fogatlan Öreganyónak, aki hálásan nyalta fel a pépesített anyagot.

6 Miután elpusztították a lárvákat, az emberek lepihentek a tűző, déli nap alatt. Az erősebb férfiak a ragadozókat figyelve őrködtek, miközben a többiek napi tevékenységükbe kezdtek: szoptatták csecsemőiket, kurkászták egymást, szunyókáltak és párosodtak. A nemi aktusok általában rövid ideig tartottak, és gyorsan el is feledkeztek róluk, még azok a fiatal párok is, akik átmenetileg ragaszkodtak egymáshoz. Nem létezett hosszú távú kapcsolat, és a nemi vágyat véletlenszerűen és akkor elégítették ki, ha alkalom adódott a párosodásra. Skorpió a nők körül szaglászott. Nem tudta, hogy a középidő szagát kutatja, amely a termékenységi fázisban levő nőstényt jelezte. Néha a nők kerestek partnert, ahogy most Baba tette, ösztönösen, férfira ki éhezve. Mivel Skorpió már lefoglalta magát Egérrel, Baba Éhest szemelte ki párosodásra. Az ugyan először nem mutatott érdeklődést, de miután Baba sikeresen felizgatta, a nő legnagyobb megelégedésére boldogan egyesült vele. Miközben a Család ily módon töltötte idejét, és a távolban a hegy továbbra is tüzet és gázokat okádott az ég felé, Sudár erősen figyelt, abban reménykedve, hogy megpillantja az új veszély fülét vagy árnyékát, mely még mindig a nyomukban járt. Azonban semmit nem látott. Egész délután gyalogoltak. A szomjúság égette a szájukat, a gyerekek vízért sírtak, az anyák megpróbálták megnyugtatni őket, miközben a férfiak el-eltávolodtak a csoporttól felderíteni a terepet. Szemüket leárnyékolva próbálták felfedezni a síkságon egy patak vagy egy kis tó jeleit. Antilopok és gnúk nyomait követték, abban bízva, hogy a csorda elvezeti őket a vízhez. Figyelték a madarak, különösen a gázlómadarak a gémek, gólyák és kócsagok - repülési irányát. Elefántokat is kerestek, mivel ezek az állatok idejük nagy részét vizesgödrök mellett töltötték. A sárban hemperegtek, hogy lehűtsék napszítta bőrüket, vagy majd nem teljesen belemerültek a vízbe, és csak ormányuk végét emelték a felszín fölé, hogy lélegezni tudjanak. Azonban az emberek nem láttak sem antilopot, sem gólyát, sem elefántot, amelyek vízhez vezethették volna őket. Amikor egy zebra csontjaihoz értek, rövid ideig alig bírtak magukkal az örömtől. Amikor azonban látták, hogy a hosszú csontokat már feltörték, és a velőt kiszopogatták, csalódottságuk határtalan volt. Nem kellett megvizsgálniuk a tetem körüli nyomokat, hogy tudják, hiénák hiúsították meg lakomájukat. Továbbhaladtak. Egy füves domb közelében Oroszlán hirtelen megállásra késztette a csoportot, kezével csöndre intette az embereket. Hallgatóztak. A szellő különös, közeli hangokat hozott feléjük az anyagepárd jellegzetes hangját, amikor kölykeivel kommunikál. Az emberek óvatosan irányt változtattak, hátszélben maradva, nehogy a fenevad megérezze a szagukat. Miközben a gyerekek és a nők ehető növények és rovarok után kutattak, a férfiak fahegyű lándzsáikkal felfegyverkezve éberen figyelték, nem találnak-e elejthető vadat. Bár a szervezett vadászatot még nem ismerték, tudták, hogy a zsiráf akkor a legsebezhetőbb, amikor iszik lábait szélesre tárva kell lehajolnia, hogy elérje a vizet. Ebben a testhelyzetben könnyű célpont volt a kihegyezett botokkal felfegyverzett, gyorsan cselekvő emberek számára. Orrlyuk örömében hirtelen felkiáltott, fél térdre ereszkedett, és a sakálnyomokra mutatott. A sakálokról köztudott, hogy prédájukat elássák, és később visszatérnek megenni. Azonban a nyomok közvetlen közelében végzett eszeveszett kotorászás nem eredményezett elásott dögöt. Mentek hát tovább. Melegük volt, éhesek voltak és szomjasak. Végül Oroszlán olyan kiáltást hallatott, amiből a többiek megértették, hogy vizet talált. Rohanni kezdtek. Sudár egyik kezével átkarolva támogatta Öreganyót. Nem mindig Oroszlán volt a Család vezére. Előtte egy Folyó nevű férfi volt a csapat domináns tagja, ő szerezte meg magának a legjobb falatokat, kisajátította a nőket, és ő döntötte el, hol fog a Család éjszaka aludni. Folyó egy hirtelen áradással való veszélyes találkozás után kapta a nevét. A Családnak még időben sikerült magasabb területre érnie, Folyót azonban elragadta az ár. Csupán a véletlen, egy gyökerestől kitépett fa mentette meg

7 az életét. A farönk napokkal később egy homokfövenyen rakta le terhét. Folyó összezúzta magát, kimerült, de életben maradt. A Család az új folyóról nevezte el őt, amely átszelte a területüket. A férfi egy ideig felsőbbrendűséget élvezhetett a csoportban, egészen addig, amíg Oroszlán egy nő miatt viadalra nem hívta ki. A harc a végsőkig tartott. Bunkósbotokkal ütötték egymást, a Család tagjai pedig sikoltozva, kiabálva nézték végig a verekedést. Amikor a vérző Folyó végül elrohant, Oroszlán az öklét rázta a levegőben, majd azonnal hatalmas lendülettel meghágta az izgatott Méztalálót. Folyót azóta nem látták, nem is hallottak róla. Ettől kezdve a Család készségesen, kérdés nélkül követte Oroszlánt. Nyers társadalmukban nem uralkodott egyenlőségi elv azon egyszerű oknál fogva, hogy a családtagok nem voltak képesek önállóan gondolkodni. Mint a szavannán körülöttük legelésző állatoknak, vagy a távoli esőerdőkben élő emberszabású unokatestvéreiknek, ennek az embercsoportnak is vezetőre volt szüksége az életben maradáshoz. Valaki mindig a többiek fölé emelkedett, vagy fizikai ereje révén, vagy szellemi fölénye miatt. Ez a valaki nem is mindig volt férfi. A Folyó nevű vezér előtt egy, a nevetése miatt Hiénának nevezett, erős nő vezette őket örökös, változatlan kutató-gyűjtögető életük során. Hiéna emlékezett a territórium határaira, tudta, hol találnak jó vizet, hol találhatnak bogyókat, és melyik évszakban találnak terméseket. Egy éjjel a többiektől eltávolodva hiénák zsákmánya lett - lám, a sors iróniája. Amikor megtalálták darabokra szaggatott testét, a Család céltalanul vándorolt tovább egészen addig, míg a hirtelen áradás végül Folyót jelölte ki új vezérüknek. Most Oroszlán vezette őket a vízhez, amit négy évszakkal ezelőtt találtak, és amire a férfi emlékezett. Egy artézi kút volt, és egy fölébe hajló szikla oltalmazta az üreget. Rávetették magukat a vízre, mohón teleitták magukat. Szomjuk csillapodtával táplálék után néztek, de nem találtak semmit. Nem volt homo kos part, ahol teknőstojásokat vagy kagylókat lehetett volna találni. Nem voltak zsenge gyökerű virágok, vagy ízletes magokat rejtő növények. Oroszlán elégedetlenül vizslatta a tájat az látszott, hogy egykor fű volt errefelé, végül azonban horkantással jelezte, hogy tovább kell menniük. Sudár megtorpant, és lenézett a mederre, amelyből az előbb ittak. A tiszta vízfelszínt nézte, majd felpillantott a füstös égre. Újra a vízre nézett, majd számításba vette a sziklaperemet. Összehúzta a szemöldökét. Az a víz, amelyik mellett hajnalban felébredtek, ihatatlan volt. Ez a víz tiszta volt és édes. Agya küzdött, hogy megtegye az ugrást. A kormos ég, a sziklaperem és a tiszta víz. Aztán megformálódott a gondolat: Ez a víz védve volt. Nézte a Családot, ahogy távolodott. A szőrös bőrrel bevont hátú Oroszlán vezette a csapatot, mellette Méztaláló, karjában egy csecsemővel, nyakában egy kisgyerekkel, szabad kezébe pedig egy idősebb gyerek kapaszkodott. Lassan bandukoltak, hosszúkat lépve, és szomjúságukról elfeledkezve, mivel gyomruk fájt az éhségtől. Sudár vissza akarta hívni őket. Figyelmeztetni akarta őket valamire, de maga sem tudta, mire. Ez azzal az új, névtelen veszéllyel volt összefüggésben, amit újabban érzett. Most rájött, hogy ez a névtelen veszély valahogyan a vízzel volt kapcsolatos - a pernyével fedett hajnali víz, ez a tiszta tavacska, és a távoli tó, ami felé Oroszlán vezeti a Családot az ősi ösvényen. Valaki megrángatta a karját. Öreganyó aszott arca aggódva fordult Sudár felé. Nem maradhatnak le a többiektől. Amikor a Család egy gyümölcsöktől roskadozó majomkenyér fához ért, mindenki, aki képes volt rá, botot ragadott, és ütni kezdte az ágakat, hogy leverjék a pépes húsú hüvelyeket. A Család a helyszínen lakomát csapott, ülve, guggolva, vagy akár állva, miközben éberen ügyeltek a ragadozókra. Majd szundikáltak a terebélyes fa alatt. Csontjaikban, húsukban érezték a délutáni hőséget. Az anyák csecsemőiket szoptatták, amíg testvéreik vidáman

8 hemperegtek a porban. Egyszemű nőre vágyott. Babát figyelte, amint az a hüvelytermések között kutat, abban bízva, hogy talál olyat, ami elkerülte a többiek figyelmét. Amikor meg csiklandozta és meglökte, Baba kuncogni kezdett, négykézlábra ereszkedett, és magába fogadta a férfit. Méztaláló tervet szedett Oroszlán csomós hajából, Öreganyó nyálat kent a kisfiú égett sebére, Sudár pedig mogorván dőlt a fa törzsének, a távoli dühös hegyet figyelve. Szunyókálás után felkerekedtek, és mivel ismét éhség kínozta őket, továbbindultak nyugat felé. Napnyugtára széles folyóhoz értek, amin elefántok gázoltak át, és ormányaikkal vizet fröcsköltek. Az emberek óvatosan közelítettek a folyóparthoz, úszó fatörzsre emlékeztető dolgokat figyelve. Ezek krokodilok voltak, csak a szemük, orrlyukaik és hátuk kis domborulata emelkedett ki a vízből. Bár a krokodilok főként éjjel vadásztak, nappal is támadtak, ha a zsákmányszerzést könnyűnek érezték. Nem is egyszer látták, amint egyiküket elkapták a folyópartról, majd egy szemvillanás alatt a mélybe húzták. Elcsüggesztette őket, hogy a lomha folyót korom és hamu borította. Azonban gazdag madárvilágot láttak a parton liléket és íbiszeket, libákat és szalonkákat -, ami tojásokkal teli fészkeket ígért. Mivel a nap a látóhatárhoz süllyedt, és az árnyékok hosszúra nyúltak, úgy döntöttek, itt maradnak éjszakára. Míg néhány nő és a gyerekek magas füvet és hajlékony leveleket gyűjtöttek a fészekágyakhoz, Öreganyó és Sudár több nővel együtt kagylót keresett a víz homokos széleinél. Béka és testvérei kecskebékát kerestek. A száraz évszakban a kecskebékák álomba merülve hevertek föld alatti üregeikben, és csak akkor bújtak elő, ha az esős évszak esőcseppjei felpuhították a talajt. Mivel itt hetek óta nem esett, a fiúk jó fogásra számítottak. Tűzgyújtó kiküldte gyerekeit, hogy a nemrégiben itt legelésző patások trágyájából gyűjtsenek, majd nekiállt, hogy kovaköveivel és száraz ágacskákkal tüzet csiholjon. A gnú- és zebraürülék hamarosan lángra kapott. A férfiak faágakból fáklyát készítettek, és kör bebástyázták a tábort, hogy távol tartsák a ragadozókat. Az egyórás táplálkozás során vadcikória-leveleket, gumókat és egy még nem nyüves, kövér mongúztetemet fogyasztottak el. Az emberek mohón ettek, mindent felfaltak, se egy magot, se egy tojást nem hagytak másnapi éhségük csillapítására. Végül éjszakára a tüskés bozótból és akáciaágakból épített kerítés védelmébe húzódtak. A férfiak a tűz egyik oldalára gyűltek, a nők és a gyerekek a másikra. Ekkor jött el a kurkászás, az esti rituálé ideje, amit a társaság és érintés utáni ősi igény mozgatott, és ami titokzatos módon létrehozta a mégoly kezdetleges, de létező társadalmi rendet. Egy éles fejszét használva, amit Éhes csiszolt kvarckőből, Baba levágta gyermekei haját. Gondozás nélkül a haj lenőtt volna de rékig, ez pedig veszélyes. Baba a saját bőrén tapasztalhatta ezt, hiszen amikor kicsi volt, elszaladt anyja elől, mert utálta, ha a haját ápolták. így lenőtt egészen a derekáig és zsírosan meredezett. Aztán egy nap beleakadt egy tüskés bozótba, és Baba csapdába esett. Amikor a Család kiszabadította a hisztériázó lányt a fogságból, fejbőréből darabok szakadtak ki, és erősen vérzett. Ekkor kapta a Baba nevet, mivel napokig sírt. Fején még most is ott virítottak a beforrt kopasz foltok, maradék haja ijesztő csomókban nőtt. A többi nőstény tetveket szedegetett gyermekei hajából, az állatkákat fogaik közt roppantva szét, a kisebbeket és társaikat pedig a pocsolyákból hozott sárral kenték be. Nevetésük, alkalmanként éles szavaik vagy figyelmeztetéseik, mint a tűz szikrái az ég felé szálltak. Bár a nők elfoglalták magukat, nem vették le szemüket Meddőről, akit azért hívtak így, mert nem volt gyereke, és aki a terhes Menyétet kerülgette. Mindenki emlékezett arra az esetre, amikor Baba megszülte ötödik gyerekét, és Meddő hirtelen elragadta a méhlepényt a gyerekkel együtt, és elszaladt. Mindannyian üldözőbe vették, el is kapták. De a csecsemő meghalt a perpatvarban, amely során a nők majdnem halálra verték Meddőt. Ettől kezdve a nő a Család után kullogott, ami kor élelemért kutattak, és messze aludt a tűztől, mintha csak egy

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Sötét kihívás. Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5. rajongói fordítás

Sötét kihívás. Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5. rajongói fordítás Sötét kihívás Christine Feehan Kárpátok vámpírjai sorozat 5 rajongói fordítás A sorozat eddig lefordított kötetei: Sötét herceg Sötét vágyak Sötét arany (rajongói) Sötét mágia (rajongói) Következik: Sötét

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

Ádám meséi. Tales of Adam. Daniel Quinn

Ádám meséi. Tales of Adam. Daniel Quinn Ádám meséi Tales of Adam Daniel Quinn Az Izmael 1992-es megjelenése óta az olvasók arra vágytak, hogy bepillantást nyerhessenek a felfedezés mögötti spirituális dimenziókba, amikre Daniel Quinn csak utalt

Részletesebben

A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015.

A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015. Kardos Eszter alkotása (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorált változat A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015. Lektor: Koncz-Kovács Anna A pályázatra 19 írás érkezett

Részletesebben

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője EDGAR RICE BURROUGHS A Mars hercegnője Tartalom Előszó...3 Az olvasóhoz!...3 AZ ARIZONAI HEGYEKBEN...5 HALÁLOS MENEKÜLÉS...7 MEGÉRKEZEM A MARSRA...8 FOGSÁGBAN...10 LERÁZOM A HÁZŐRZŐM...12 HARC, AMELY BARÁTOKAT

Részletesebben

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013.

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013. Kardos Eszter alkotása (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorálatlan összegyűjtött - változat VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013. A pályázatra 15 írás érkezett be. Az 5 fős

Részletesebben

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak Diablo TM A vér szava Richard A. Knaak A jelen történetben szereplő nevek, személyek, helyek és események mind a szerző képzeletének szüleményei, valós eseményekkel, helyekkel, élő, vagy meghalt személyekkel

Részletesebben

JACK LONDON A VADON SZAVA FORDÍTOTTA: RÉZ ÁDÁM TARTALOM

JACK LONDON A VADON SZAVA FORDÍTOTTA: RÉZ ÁDÁM TARTALOM JACK LONDON A VADON SZAVA FORDÍTOTTA: RÉZ ÁDÁM TARTALOM 1. VISSZA AZ ŐSI TÖRVÉNY BIRODALMÁBA 2. A FÜTYKÖS ÉS AZ AGYAR TÖRVÉNYE 3. AZ URALOMRA VÁGYÓ ŐSI VAD 4. AKI AZ ELSŐBBSÉGET KIVÍVTA 5. HÓBAN, HÁMBAN

Részletesebben

Szamos Rudolf. Kántor Nyomoz

Szamos Rudolf. Kántor Nyomoz Szamos Rudolf Kántor Nyomoz LUX Egész éjjel szakadt a hideg áprilisi eső. A bokor alja, ahol feküdt, tocsogós sárrá ázott. Rosszul aludt. Nyugtalan, rövid álmában fel-felnyüszített, ilyenkor úgy érezte,

Részletesebben

Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01.

Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01. Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01. szám Lám Etelka Csanádi Ibolya festménye IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT

Részletesebben

AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK

AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA BERT PÁL MÁSODIK KIADÁS ÁTDOLGOZTA Dr. SIMONYI JENŐ BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA AFRIKA ÁLLATVILÁGA. Sehol a földkerekségén

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai

STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai Író Műhely tevékenységében is részt vett. A Hold udvara

Részletesebben

Hirtelen az erdő mélyén

Hirtelen az erdő mélyén Ámosz Oz Hirtelen az erdő mélyén Stöckl Judit fordítása Európa Könyvkiadó Budapest 2007 1. Imanuela tanárnő elmesélte a diákjainak, hogy néz ki a medve, hogyan lélegeznek a halak, és milyen hangokat hallat

Részletesebben

Pierre Boulle - A majmok bolygója ELSŐ RÉSZ

Pierre Boulle - A majmok bolygója ELSŐ RÉSZ Pierre Boulle - A majmok bolygója ELSŐ RÉSZ I. Jinn és Phyllis remekül töltötte a vakációt az űrben, a lehető legtávolabb a lakott égitestektől. Abban az időben már mindennapos volt a bolygóközi utazás,

Részletesebben

Gebriel Booth. A profi. Le professionnel

Gebriel Booth. A profi. Le professionnel Gebriel Booth A profi Le professionnel A tárgyalóterem emeleti karzatán gyerekek ültek csendben, és tátott szájal, de unatkozva figyelték a lent folyó történéseket. Semmit sem értettek belőlük, de nekik

Részletesebben

A kutyafáját! kiáltott fel az egyik verbeeg, mit sem törődve haldokló társával. Egy marha nagy macska! És fekete, mint az üst alja! Menjünk utána!

A kutyafáját! kiáltott fel az egyik verbeeg, mit sem törődve haldokló társával. Egy marha nagy macska! És fekete, mint az üst alja! Menjünk utána! A kutyafáját! kiáltott fel az egyik verbeeg, mit sem törődve haldokló társával. Egy marha nagy macska! És fekete, mint az üst alja! Menjünk utána! rikoltotta egy másik. Szép új kabát lesz belőle annak,

Részletesebben

Fordította Berki Judit Kresley Colé. Halhatatlanok alkonyat után sorozat 1. Vámpíréhség. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009

Fordította Berki Judit Kresley Colé. Halhatatlanok alkonyat után sorozat 1. Vámpíréhség. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 Fordította Berki Judit Kresley Colé Halhatatlanok alkonyat után sorozat 1. Vámpíréhség Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 PROLÓGUS A tűz, amely belülről, a csontokból emészti testét, időn-ként lecsillapodik.

Részletesebben

E. R. BURROUGHS. TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás. IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe:

E. R. BURROUGHS. TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás. IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe: E. R. BURROUGHS TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe: TARZAN OF THE APES First published in the October 1912 issue of All-Story Magazine Fordította: Erős

Részletesebben

Előkészületben: Bán Mór: Jég és Vér R. E. Howard: Cormac A SZÁZADIK Newman & Muldoom: Vadkanok

Előkészületben: Bán Mór: Jég és Vér R. E. Howard: Cormac A SZÁZADIK Newman & Muldoom: Vadkanok 1 51. Zelazny: Ellenfelek 75. Simmons: Szomorú ábrándok 52. Pratchett: Mórt 76. Parker: Aranyliliom 53. Stone: A bosszú démona 77. Muldoom: Codric 54. Sheenard: Parázs-varázs 78. Pratchett: Erik 55. Howard:

Részletesebben

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester Victoria Forester A lány, aki tudott repülni Ez a regény a Kis ház a prérin és az X-man különös, édes keveréke. Egész végig mosolyogtam (kivéve azokat a helyeket, ahol sírtam). Készülj fel a szívmelengető

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Tóth Bettina (10 éves): Fecske A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Mészáros Anna (16 éves): Hiúz A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VÉDETT ÁLLATAINKRÓL Szia! A Barátok Verslista Képzeld el című irodalmi

Részletesebben

Bernard Cornwell STONEHENGE Krisztus előtt 2000 (Tartalom) ELSŐ RÉSZ AZ ÉG TEMPLOMA

Bernard Cornwell STONEHENGE Krisztus előtt 2000 (Tartalom) ELSŐ RÉSZ AZ ÉG TEMPLOMA Bernard Cornwell STONEHENGE Krisztus előtt 2000 (Tartalom) ELSŐ RÉSZ AZ ÉG TEMPLOMA Nincs már hálisten! Druida-berek; Stonehenge nem az (ördög tudja, mi hát?) Lord Byron: Don Juan, XI. ének, XXV. versszak

Részletesebben

V I C T O R I A F O R E S T E R A LÁNY, AKI TUD REPÜLNI

V I C T O R I A F O R E S T E R A LÁNY, AKI TUD REPÜLNI V I C T O R I A F O R E S T E R A LÁNY, AKI TUD REPÜLNI Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 Írta: Victoria Forester A mű eredeti címe: The Girl Who Could Fly A művet eredetileg kiadta: Feiwel

Részletesebben

Írta: Helena Silence. Szerkesztette: Moskát ANITA. A borítót tervezte: Halmai Kitti

Írta: Helena Silence. Szerkesztette: Moskát ANITA. A borítót tervezte: Halmai Kitti 1 Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2014 2 Írta: Helena Silence Szerkesztette: Moskát ANITA A borítót tervezte: Halmai Kitti Copyright Balatoni Ilona, 2014 Elizabeth Barrett Browning versét Babits

Részletesebben

NNCL1686-59Fv1.0. Darren Shan A SÖTÉTSÉG VADÁSZAI. Darren Shan regényes története HETEDIK KÖNYV

NNCL1686-59Fv1.0. Darren Shan A SÖTÉTSÉG VADÁSZAI. Darren Shan regényes története HETEDIK KÖNYV NNCL1686-59Fv1.0 Darren Shan A SÖTÉTSÉG VADÁSZAI Darren Shan regényes története HETEDIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Hunters of the Dusk HarperCollinsPublishers

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben