A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok"

Átírás

1 Társaság neve: Quaestor Értékpapír Rt. Telefon: Társaság címe: 1054 Budapest, Báthori u. 4. Telefax: Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató cím: Beszámolási idszak: üzleti év Kapcsolattartó: Papp Csilla, Bukovácz Ákos PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Nincsenek konszolidációs körbe bevont társaságok. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptke Bevezetett sorozat 1 megnevezése Tárgyév elején Idszak végén Tárgyév elején Idszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 93, , , , Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 6, , , , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezet 0, , , , tisztségviselk Saját tulajdon Államháztartás részét képez Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Június 30. Szeptember 30. December 31. Január 1. Március 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen A hatályos jogszabályok szerint a Quaestor Értékpapír Rt. saját részvényt nem vásárolhat vissza. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés Quaestor Pénzügyi B I ,18 szakmai befektet 1/12. oldal

2 Tanácsadó Rt. Quaestor Idegenforgalmi és B I ,69 Kereskedelmi Rt. Termál-Sport Kft. B I ,49 Twins Szálloda Kft. B I ,74 Belföldi intézményi ,30 Belföldi magánszemély ,60 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a teljes alaptkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés Lásd RS3/1 táblázatot. A Társaság teljes alaptkéje megegyezik a bevezetett sorozattal. A Társaság szervezetéhez, mködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg /75. A Társaság alaptkéje a tárgyév zárásakor ,-Ft A Társaság mködésének idtartama Határozatlan. A Társaság üzleti éve Egybeesik a naptári évvel. A Társaság auditorának neve PÉNZMENT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelsség Társaság. (A könyvvizsgálatért személyében is felels könyvvizsgáló_ Dr. Rocskai János) A Társaság auditorának címe 1028 Budapest, Rodostó u. 26. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Magyar Tkepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) TSZ3. Vezet állású személyek, és a Kibocsátó mködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Tarsoly Csaba elnök IT Májer Zsolt vezérigazgató IT Tarsolyné Rónaszéki Erika tag FB Závodszky Zoltán elnök FB Dr. Bakódi Kálmán tag FB Révész László tag Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidszakban megjelent soron-kívüli tájékoztatások Magyar Tkepiac i rendkívüli közgylés meghívója 2/12. oldal

3 Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Tájékoztató a Társaság tulajdonosairól, tulajdoni hányadukról A i rendkívüli közgylés határozatai éves gyorsjelentés Tájékoztató Berecz László és Orosz Attila PSZÁF nyilvántartásból történ törlésérl Tájékoztató Bukovácz Ákos PSZÁF nyilvántartásból történ törlésérl április 30-i évi rendes közgylés meghívója Tájékoztató a április.26-i ügyfélforgalmi szünnapról Tájékoztató a évi éves jelentés megtekinthetségérl A április 30-i évi rendes közgylés határozatai Tájékoztató a Társaság székesfehérvári fióktelepének ügynöki tevékenységérl évi éves jelentés Tájékoztatás a Társaság és a Capital Market Trading Értékpapír Ügynökség Kft. között létrejött ügynöki megállapodás megszünetésérl Tájékoztatás a Társaság és a Capital Market Trading Érétkpapír Ügynökség Kft. között július 1-jén létrejött ügynöki megállapodásról I. félévi gyorsjelentés október 21-i rendkívüli közgylés meghívója Tájékoztatás a október 18-i ügyfélforgalmi szünnapról A október 21-i rendkívüli közgylés határozatainak megjelentetése Tájékoztatás a december 13-i ügyfélforgalmi szünnapról ST2. 5%-ot meghaladó tulajdoni hányad megszerzésének, változásának bejelentése Nem volt ilyen változás. PK3. Mérleg Sor. sz. Eszközök Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidszak Változás Változás /12. oldal

4 a (eft) (eft) (eft) % 1 A) Befektetett eszközök ,10% 2 I.IMMATERIÁLIS JAVAK ,73% 3 1. Alapítás átszervezés aktívált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 5 3. Vagyonérték jogok ,26% 6 4. Szellemi termékek ,70% 7 5. Üzleti vagy cégérték ,27% 8 6. Immeteriális javakra adott ellegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,97% Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték jogok ,36% Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, gépek, jármvek ,17% Tenyészállatok Beruházázsok, felújítások Beruházásokra adott elleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,81% Tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban ,25% Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban Egyéb tartós részesedés ,91% Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 B) Forgó eszközök ,87% 27 I. KÉSZLETEK ,00% Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk ,00% Készletekre adott ellegek 34 II. KÖVETELÉSEK ,65% Vevkövetelések ,00% Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból ,73% Követelések tzsdei ügyletek elszámolásaiból Követelések a tzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Elszámolóházzal szembeni követelések ,62% 40 a) elszámolóházzal szembeni követelés ,62% 41 b) elszámolóházi tevékenységet végz szerv. szembeni követelés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,86% Követelések egyéb részesedési viszonyban lév ,00% vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,33% 46 III. ÉRTÉKPAPÍROK ,38% Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés ,84% Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít ,30% értékpapírok 51 IV. PÉNZESZKÖZÖK ,60% Pénztár,csekk ,64% Bankbetétek ,59% 54 a) tzsdeforgalmi számla ,52% 55 b) egyéb bankbetétek ,21% 56 C) Aktív idbeli elhatárolások ,61% Bevételek aktív idbeli elhatárolása ,06% Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása ,86% Halasztott ráfordítások 60 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,20% 4/12. oldal

5 Források Sor sz. Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidsz ak Változás Változás a (eft) (eft) (eft) % 59 D) Sajáttke ,11% 60 I. JEGYZETT TKE ,00% 61 a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés 62 II.JEGYZET, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 63 III. TKETARTALÉK ,00% 64 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,44% 65 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0,00% 66 VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 67 VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK ,46% 68 VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) ,39% 69 E) Céltartalék ,00% Céltartalék a várható kötelezettségekre ,00% Céltartalék a jövbeni költségekre Egyéb céltartalék 73 F) Kötelezettségek ,69% 74 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 78 II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,21% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Artozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú hitelek ,21% Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 86 III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,34% Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kölcsönök 0 0,00% Vevtl kapott elleg 0 0,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,29% (szállítók) Ügyfelekkel szembeni kötelezettség ,44% Kötelezettségek tzsdei ügyletek elszámolásaiból ,00% Kötelezettségek tzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból Elszámoló házzal szembeni kötelezettség ,70% 95 a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség ,70% 96 b) elszámolóházi tevékenységet végz szerv. szembeni kötelezettség 0 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Váltó tartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,06% 101 G) Passzív idbeli elhatárolás ,32% Bevételek passzív idbeli elhatárolása ,10% Költségek, ráfordítások passzív idbeli ,32% elhatárolása Halasztott bevételek 104 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,20% 5/12. oldal

6 PK4. Eredménykimutatás Sor sz. Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidsz ak Változás Változás a (eft) (eft) (eft) % a) Bizományosi tevékenység bevételei ,51% b) Kereskedelmi tevékenység bevételei ,71% c) Értékpapír forgalombahozatali tevékenység ,55% bevételei d) Letétkezelési,letéti rzési tevékenység bevételei ,43% e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ,26% bevételei 1 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei ,06% f) Bizományosi tevékenység ráfordításai ,00% g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai ,05% h) Értékpapír forgalombahozatal szervezési tevékenység ráfordításai i) Letétkezelési,letéti rzési, tevékenység ráfordításai ,76% j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ,71% ráfordításai 2 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai ,28% I Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye ,88% II Egyéb bevételek ,21% Ebbl: visszaírt értékvesztés III Nem befektetési szolgáltatási tev.bevételei ,00% IV Aktivált saját teljesítmények V Anyag jelleg ráfordítások ,85% 3 Bér költség ,12% 4 Személy jelleg egyéb kifizetések ,72% 5 TB járulék ,72% VI Személy jelleg ráfordítások ,13% VII Értékcsökkenési leirás ,32% VIII Egyéb ráfordítások ,37% Ebbl: visszaírt értékvesztés IX Nem befektetési szolgáltatási tev. ráfordításai A ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,91% 6 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 7 Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 9 Befektetett eszközöknek minsül hitelviszonyt megtest. Ép.árfolyamnyeresége Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 8 Kapott kamatok és kamat jelleg bevételek ,16% Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 10 Pénzügyi mveletek egyéb bevételei ,00% X Nem forgalmazási pénzügyi mveletek bevételei ,88% 11 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbl: kapsolt vállalkozásnak adott 12 Fizetett (fizetend) kamatok és kamat jelleg ,82% kifizetések Ebbl: kapsolt vállalkozásnak adott 13 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 14 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai ,00% XI Nem forgalmazási pénzügyi mveletek ráfordításai ,84% B PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE ,88% C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,55% XII Rendkívüli bevételek ,42% XIII Rendkívüli ráfordítások ,52% D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ,38% 6/12. oldal

7 E ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY ,12% XIV Adófizetési kötelezettség ,07% F ADÓZOTT EREDMÉNY ,39% XV Általános tartalék képzés, felhasználás ,39% 13 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 14 Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,39% PK6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek Nincs ilyen tétel. A Társaság történeti áttekintése A Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Részvénytársaság (továbbiakban: a Társaság) jogeldjét, a Quaestor Értékpapír Korlátolt Felelsség Társaságot 1993-ban alapította a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság ötvenmillió forintos jegyzett tkével. A Társaság alapításától kezdve teljes jogú értékpapírforgalmazási tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkezik, így bizományosi és saját számlás tevékenységet egyaránt végezhet. A Társaság alakulása után gyakorlatilag els tevékenységként a Tallér befektetési jegyek forgalmazását kezdte meg, majd a tevékenységi kör bvítése céljából 1993 szeptemberében a Budapesti Értéktzsdén tzsdetagságot vásárolt, és ettl az idponttól kezdve ügyfelei részére teljesít tzsdei megbízásokat, illetve kereskedik saját számlára a Budapesti Értéktzsdén. A késbbiekben a Társaság újabb befektetési jegyek forgalmazásával folytatta ügyfélkörének kiépítését, amely számára egyre több szolgáltatással állt a rendelkezésére tl az egyik leglátványosabban fejld terület az állampapír-kereskedelem lett, amely tevékenység növekv eredményével járult hozzá a Társaság sikereihez. A másik dinamikusan fejld részleg a tzsdei részvénykereskedelem. A nagyarányú piaci terjeszkedés természetesen jelents szervezeti változásokat is igényelt. A Társaság kezdetektl törekedett arra, hogy a szolgáltatásai ne csak a fvárosban, hanem az ország több pontján elérhetk legyenek. Költséghatékonyság érdekében a Quaestor értékpapír Rt. a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Rt. irodahálózatán keresztül éri el ügyfeleit, így napjainkra az ország 16 városában érhetek el a Társaság szolgáltatásai. A szervezeti változásokhoz tartozik, hogy 1996 augusztusában az alapító QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság felemelte a QUAESTOR Értékpapír Kft. jegyzett tkéjét 200 millió forintra, amely összeggel szeptember másodikán a Társaság részvénytársasággá alakult át. Az alaptke emelés és az átalakulást a cégbíróság bejegyezte. A Társaság novemberében nyilvános részvénykibocsátás keretében újabb alaptke emelést hajtott végre, így a Társaság alaptkéje ma már meghaladja a 616 millió forint. A Társaság alaptkéje tovább növekedett 1999-ben, amikor az eredmény-és tketartalék terhére történ alaptke-emeléssel a jegyzett tke 1,047 milliárd forintra ntt. Ettl az idponttól kezdve a Társaság befektetési társaságként mködik, így a szolgáltatások széles körét végezheti. Részvénypiac A Társaság piaci környezetének bemutatása Három szkös esztend után jött el a fellendülés a világ részvénypiacain. A vezet részvénytzsdék 2000 tavasza óta tartó hanyatlását követen tavaly jelentsebb javulást mutattak az indexek. Kivétel nélkül emelkedtek a részvényárak az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, st még Japánban is. A BUX egy év alatt 20 %-kal (euró alapon 8 %-kal) lépett elre, újfent a tízezres lélektani határt ostromolva, ám a forint gyengélkedése miatt a nemzetközi összehasonlításban a börzemutatók gyengén teljesít hányadába került. A részvényforgalom élénkülést mutatott, a megelz évhez képest 22.2%-kal ntt. A kereskedési kedv javulásához hozzájárultak az új bevezetések is, hosszabb ideje elször történt jelentsebb részvénybevezetés a BÉT-en, míg kivezetésre a Prímagáz Rt. papírjai kerültek. A nyári uborkaszezon végén 7/12. oldal

8 jelentek meg a virtuális parketten a kárpótlási jegyeket felszívó Forrás Rt. papírjai. A Forrás kibocsátásával szinte eltnt a színrl a kárpótlási jegy. sszel az FHB részvényével bvült a bankpapírok amúgy szkös köre. A Ft-os kibocsátási ár - a lakáshitelezés szigorítása körül kialakult feszült helyzet ellenére is kedveznek minsült, pláne, hogy az árjegyzk is résen voltak. Bár a tzsdeindex nyugodtabb grafikont rajzolt, mint a megelz években, természetesen 2003-ban is szolgált a részvénypiac nagyobb meglepetésekkel. Mindenképp megemlítend a sikertelen MOL részvényjegyzés. Bár a MOL továbbra is biztos befektetésnek számított a külföldi alapkezelk körében is, az idzítés nem sikerült szerencsésen. Az olajipari társaság körül ugyan zajlott az élet (gázár-rendezés, PKN fúzió felvetése, INA részesedés), ami nagy lángon tartotta az érdekldést, ám a kés szi devizapiaci sokk, illetve a lebonyolítás körülményei nem azt az eredményt generálták, amint azt a MOL és állam várt, így késbbre halasztották a tranzakciót. Nyáron a K&H brókerügy borzolta a kedélyeket. Forint és Állampapír piac Az év túlnyomó részében - elssorban a gyorsjelentési idszakok kivételével az állampapír- és forintpiaci események a háttérbe szorították a részvénytzsdét. Az ok igen egyszer volt, hatalmas mozgások jellemezték a piacot 2003-ban. A Magyar Nemzeti Bank januárban még kétszer 100 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, nyár elejétl viszont drasztikusan ntt a kamatszint. Júniusban két lépcsben 300 bázispont, majd novemberben egy lépésben egy ugyanekkora monetáris szigorítás fzdött a jegybank nevéhez. Az MNB beavatkozására a forint gyengítése és ersítése céljából is szükség volt. Télen rohamoztak elször a spekulánsok, a sáv ersebbik felének szélére kergetve a forintot, arra apellálva, hogy a sávot ki fogják szélesíteni. A pénzpiaci intervenció (euró vásárlása a sáv szélén) és a nagyobb mérték kamatcsökkentés azonban elérte célját, a forint árfolyama is stabilizálódott. A romló makrogazdasági mutatók elssorban a folyó fizetési mérleg hiányának megugrása valamint a kormányzat és a pénzügyi felügyelet között elmérgesed viszony nyomán megmozduló befektetk nyár elején a jegybank által meghatározott 250 Ft-os euró árfolyam fölé küldték a forint árfolyamát. A folyamatnak ismét csak az MNB vetett véget, ám a stabilizációhoz 3 %-os kamatemelésre volt szükség. sszel már állandó témává lett a nemzeti bank és a kormányzat közti egyet nem értés, ami tovább fokozta a piac bizonytalanság-érzetét. A piaci szereplk mindenesetre ismét megbolygatták a beállni látszó rendszert, a Ft-os euró sáv elhagyása után a jegybank ismét a kamatokhoz nyúlt. A drasztikus, 300 pontos emelés sokkot okozott a piacon, mellette és ellene is sokan érveltek. Egyelre úgy tnik lényegi hatással nem bírt a fizeteszköz szinten tartása érdekében, hiszen a pénzügyminiszter lemondása ismét 270-es euró szintet alakított ki. Ugyanakkor az állam többletterhei jelentsen megnövekedtek, az aukciókon nyáron még 6 %-os hozammal forgó papírok jelenleg ennek duplája körül kerülnek kibocsátásra, ennyivel emelve a költségvetés finanszírozási költségeit. Mindenképpen megjegyzend azonban, hogy a forint tavalyi leértékeldése nem minsült drámainak, különösen a térség devizái között. Sokkal inkább az ideges hangulat és a még nem tapasztalt hektikus mozgás folyományaként került hazai fizeteszköz a figyelem középpontjába. FORGALOM A Társaság gazdálkodásának elemzése A Társaság forgalma összességében ntt a 2003-as évben. A Tzsdei forgalom csökkenése mellett az állampapír forgalom jelentsen ntt. Ennek oka, hogy a növekv befektet kör a biztonságosabb állampapír befektetéseket részesíti elnyben a kockázatosabb részvénybefektetésekkel szemben. A Társaság forgalmának bázisidszakhoz képesti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. (Adatok Mrd forintban) EREDMÉNY Megnevezés év év Változás (%) Tzsdei részvény (bizományosi) 21,8 18,7-14,22 Állampapír 221,2 562,34 154,22 A társaság üzleti tevékenységének eredménye 2003-ban 69,7 millió forinttal, 415%-kal ntt. Az impozáns növekedési ráta elsrend oka a bázisul szolgáló idszak minimális eredménye. A javulás a befektetési 8/12. oldal

9 szolgáltatási tevékenység enyhe eredményesség-növekedése mellett az anyagjelleg és személyi jelleg ráfordítások terén egyaránt elért költségcsökkentésnek köszönhet. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredményének alakulása bevételi oldalon egyaránt köszönhet a bizományosi, a kereskedelmi tevékenység 35%-os illetve azt meghaladó éves növekedési dinamikájának. A befektetési szolgáltatások terén elért 158 milliós bevétel-növekedést azonban csaknem teljesen kompenzálta a tevékenységhez kapcsolódó ráfordítások 155 milliós növekedése. Az anyagjelleg ráfordítások 35%-os csökkenése mellett az ügynök hálózat alkalmazásának hatására tovább csökkent az alkalmazott személyek száma. Így 43% feletti mértékben csökkentek a bérköltségek, személy jelleg egyéb kifizetések, TB járulékok. A fent leírtak következtében a személyi jelleg ráfordítások közel 26 millió forintos csökkenése látható. Az egyéb bevételek nem változtak szignifikánsan, 0,89 millió forintos csökkenése a napi üzletmenet velejárója. Az értékcsökkenési leírás 8 millió forintos csökkenése a befektetett eszközök csökkenésével van összhangban. Az egyes eszközöknél alkalmazott átlagos leírási kulcsokat az alábbi táblázat tartalmazza. Megnevezés Átlagos leírási kulcs Vagyoni érték jogok 6,66% Szellemi termékek 25% Tárgyi eszközök számítástechnikai eszközöket és gépjármveket kivéve 14,5% Számítástechnikai eszközök 33% Gépjármvek 20% Az egyéb ráfordítások 44%-os emelkedése a bázisévben tapasztalt, a szokásosnál alacsonyabb érték következménye. Az üzleti tevékenység eredmény a fentiek hatására 94 millió forinttal növekedett. A pénzügyi mveletek eredménye 0,7 millió forinttal romlott a bázisévhez képest. Így a szokásos vállalkozási eredmény az alacsonyabb pénzügyi eredmény és a magasabb üzleti tevékenység eredményeképpen 93 millió forinttal ntt, és 116 millió forintot ért el. A rendkívüli eredmény 0,2 millió forinttal csökkentette az eredményt, miután rendkívüli bevételek minimális mértékben jelentkeztek és a rendkívüli ráfordítások 65,52%-kal csökkentek a bázisidszakhoz viszonyítva. Az adózás eltti eredmény a magas üzleti eredmény miatt 95 millió forinttal ntt. Ezzel összhangban a Társaságnak adófizetési kötelezettsége ntt, így az adózott eredmény 77,5 millió forintos emelkedést mutat és 96 millió forintra emelkedett. A törvényi elírásokból következen Társaság az adózott eredmény 10%-ának megfelel összeg általános tartalékot köteles képezni. ESZKÖZÖK A társaság eszközeinek értéke 14,2%-kal csökkent a bázisadatokhoz képest. A befektetett eszközök értéke 178,5 millió forinttal, 41,1%-kal csökkent, melyen belül az immateriális javak értéke 26,73%-kal szkült, a tárgyi eszközök értéke 11,97%-kal csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök értéke közel 139 millió forinttal, 55,81 százalékkal csökkent. Az immateriális javak 31 millió forintos csökkenésének oka elssorban az értékcsökkenési leírás, amelyet az üzleti vagy cégérték 30 millió forintos, valamint a vagyoni érték jogok csökkenése fejez ki. A tárgyi eszközök értéke 8,1 millió forinttal csökkent, mely részben az ingatlanok csökkenése, részben szintén az értékcsökkenés elszámolásának köszönhet. A befektetett pénzügyi eszközökön belül továbbra is csak részesedések szerepelnek, melynek mértéke 138,9 millió forinttal csökkentek.. A társaság forgóeszközeinek értéke 436 millió forinttal, azaz 26,9%-kal növekedtek, melyben az értékpapírok mérlegsoron volt a legjelentsebb emelkedés, a bázis idszakhoz viszonyítva 55 százalékos, míg a pénzeszközök növekedésem majdnem elérte a 200 millió forintot. A készletek változása értéküket tekintve elhanyagolhatóak. A követelések 213 millió forintos, 33,65%-os csökkenését fként a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések csökkenése okozta. A pénzeszközök 95,6%-os növekedése mögött a Bankbetétek növekedése áll. Az aktív idbeli elhatárolások növekedésének oka a Magyar Államkötvények után járó kamatok növekedése. 9/12. oldal

10 FORRÁSOK A források összetétele továbbra is magas biztonságot nyújt. A saját tke részaránya 91,1%-rl 83,8%-ra csökkent, míg a kötelezettségek aránya 8,7%-ról 14,8%-ra növekedett. A társaság saját tkéje 96 millió forinttal növekedett. A saját tkén belül a jegyzett tke összege nem változott, a társaság az elmúlt egy év során nem valósított meg sem tkeemelést, sem leszállítást. Az általános tartalék mérlegsor az eredménykimutatásban szerepl általános tartalék összegével ntt. A céltartalékok mérlegsoron üzletmenetbl adódó 24 millió forintos céltartalék képzésére volt szükség. A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 152 millió forinttal ntt. A mérlegben meg nem jelen, garanciális kötelezettségbl, jegyzési garanciavállalásból és, határids ügyletbl adódó, ill. egyéb jövben esedékes kötelezettsége a cégnek nincsen. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A mérlegben meg nem jelen, garanciális kötelezettségbl, határids ügyletbl adódó, ill. egyéb jövben esedékes kötelezettsége a Társaságnak nincsen. A társaság a kötés napján veszi fel könyveibe a tzsdén kötött bizományi ügyleteket. Az évvégén még pénzügyileg nem rendezett tzsdén kötött bizományi ügyletek így mérlegen kívüli tételként a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályában kerülnek kimutatásra. Budapest QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR RT. 10/12. oldal

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató. Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. évi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató. Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. évi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. évi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János Vezérigazgató 2007. február 9. FreeSoft Szoftverfejleszt

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. éves beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PannErgy Nyrt. 2014. éves beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PannErgy Nyrt. 2014. éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet III. Üzleti

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. június 30. Nem auditált! Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi féléves jelentése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. A számvitelrl szóló törvény szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007 1

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007 1 EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS 2007 1 TARTALOM AZ EQUILOR RÖVID BEMUTATÁSA 3 ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 4 A MENEDZSMENT BESZÁMOLÓJA 5 AZ EQUILOR ÜZLETÁGAI 7 DEVIZA KERESKEDELEM

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása A PannErgy Nyrt. negyedéves tõzsdei 2008. I. negyedév idõszaka 2008. április 30. A gyorsjelentés a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. törvény a számvitelrl szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása A Kinizsi Bank auditált

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-20. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 21-26. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben