A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok"

Átírás

1 Társaság neve: Quaestor Értékpapír Rt. Telefon: Társaság címe: 1054 Budapest, Báthori u. 4. Telefax: Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató cím: Beszámolási idszak: üzleti év Kapcsolattartó: Papp Csilla, Bukovácz Ákos PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Nincsenek konszolidációs körbe bevont társaságok. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptke Bevezetett sorozat 1 megnevezése Tárgyév elején Idszak végén Tárgyév elején Idszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 93, , , , Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 6, , , , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezet 0, , , , tisztségviselk Saját tulajdon Államháztartás részét képez Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Június 30. Szeptember 30. December 31. Január 1. Március 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen A hatályos jogszabályok szerint a Quaestor Értékpapír Rt. saját részvényt nem vásárolhat vissza. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés Quaestor Pénzügyi B I ,18 szakmai befektet 1/12. oldal

2 Tanácsadó Rt. Quaestor Idegenforgalmi és B I ,69 Kereskedelmi Rt. Termál-Sport Kft. B I ,49 Twins Szálloda Kft. B I ,74 Belföldi intézményi ,30 Belföldi magánszemély ,60 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a teljes alaptkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés Lásd RS3/1 táblázatot. A Társaság teljes alaptkéje megegyezik a bevezetett sorozattal. A Társaság szervezetéhez, mködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg /75. A Társaság alaptkéje a tárgyév zárásakor ,-Ft A Társaság mködésének idtartama Határozatlan. A Társaság üzleti éve Egybeesik a naptári évvel. A Társaság auditorának neve PÉNZMENT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelsség Társaság. (A könyvvizsgálatért személyében is felels könyvvizsgáló_ Dr. Rocskai János) A Társaság auditorának címe 1028 Budapest, Rodostó u. 26. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Magyar Tkepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) TSZ3. Vezet állású személyek, és a Kibocsátó mködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Tarsoly Csaba elnök IT Májer Zsolt vezérigazgató IT Tarsolyné Rónaszéki Erika tag FB Závodszky Zoltán elnök FB Dr. Bakódi Kálmán tag FB Révész László tag Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidszakban megjelent soron-kívüli tájékoztatások Magyar Tkepiac i rendkívüli közgylés meghívója 2/12. oldal

3 Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Tájékoztató a Társaság tulajdonosairól, tulajdoni hányadukról A i rendkívüli közgylés határozatai éves gyorsjelentés Tájékoztató Berecz László és Orosz Attila PSZÁF nyilvántartásból történ törlésérl Tájékoztató Bukovácz Ákos PSZÁF nyilvántartásból történ törlésérl április 30-i évi rendes közgylés meghívója Tájékoztató a április.26-i ügyfélforgalmi szünnapról Tájékoztató a évi éves jelentés megtekinthetségérl A április 30-i évi rendes közgylés határozatai Tájékoztató a Társaság székesfehérvári fióktelepének ügynöki tevékenységérl évi éves jelentés Tájékoztatás a Társaság és a Capital Market Trading Értékpapír Ügynökség Kft. között létrejött ügynöki megállapodás megszünetésérl Tájékoztatás a Társaság és a Capital Market Trading Érétkpapír Ügynökség Kft. között július 1-jén létrejött ügynöki megállapodásról I. félévi gyorsjelentés október 21-i rendkívüli közgylés meghívója Tájékoztatás a október 18-i ügyfélforgalmi szünnapról A október 21-i rendkívüli közgylés határozatainak megjelentetése Tájékoztatás a december 13-i ügyfélforgalmi szünnapról ST2. 5%-ot meghaladó tulajdoni hányad megszerzésének, változásának bejelentése Nem volt ilyen változás. PK3. Mérleg Sor. sz. Eszközök Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidszak Változás Változás /12. oldal

4 a (eft) (eft) (eft) % 1 A) Befektetett eszközök ,10% 2 I.IMMATERIÁLIS JAVAK ,73% 3 1. Alapítás átszervezés aktívált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 5 3. Vagyonérték jogok ,26% 6 4. Szellemi termékek ,70% 7 5. Üzleti vagy cégérték ,27% 8 6. Immeteriális javakra adott ellegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,97% Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték jogok ,36% Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, gépek, jármvek ,17% Tenyészállatok Beruházázsok, felújítások Beruházásokra adott elleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,81% Tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban ,25% Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban Egyéb tartós részesedés ,91% Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 B) Forgó eszközök ,87% 27 I. KÉSZLETEK ,00% Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk ,00% Készletekre adott ellegek 34 II. KÖVETELÉSEK ,65% Vevkövetelések ,00% Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból ,73% Követelések tzsdei ügyletek elszámolásaiból Követelések a tzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Elszámolóházzal szembeni követelések ,62% 40 a) elszámolóházzal szembeni követelés ,62% 41 b) elszámolóházi tevékenységet végz szerv. szembeni követelés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,86% Követelések egyéb részesedési viszonyban lév ,00% vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,33% 46 III. ÉRTÉKPAPÍROK ,38% Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés ,84% Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít ,30% értékpapírok 51 IV. PÉNZESZKÖZÖK ,60% Pénztár,csekk ,64% Bankbetétek ,59% 54 a) tzsdeforgalmi számla ,52% 55 b) egyéb bankbetétek ,21% 56 C) Aktív idbeli elhatárolások ,61% Bevételek aktív idbeli elhatárolása ,06% Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása ,86% Halasztott ráfordítások 60 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,20% 4/12. oldal

5 Források Sor sz. Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidsz ak Változás Változás a (eft) (eft) (eft) % 59 D) Sajáttke ,11% 60 I. JEGYZETT TKE ,00% 61 a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés 62 II.JEGYZET, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 63 III. TKETARTALÉK ,00% 64 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,44% 65 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0,00% 66 VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 67 VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK ,46% 68 VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) ,39% 69 E) Céltartalék ,00% Céltartalék a várható kötelezettségekre ,00% Céltartalék a jövbeni költségekre Egyéb céltartalék 73 F) Kötelezettségek ,69% 74 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 78 II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,21% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Artozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú hitelek ,21% Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 86 III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,34% Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kölcsönök 0 0,00% Vevtl kapott elleg 0 0,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,29% (szállítók) Ügyfelekkel szembeni kötelezettség ,44% Kötelezettségek tzsdei ügyletek elszámolásaiból ,00% Kötelezettségek tzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból Elszámoló házzal szembeni kötelezettség ,70% 95 a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség ,70% 96 b) elszámolóházi tevékenységet végz szerv. szembeni kötelezettség 0 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Váltó tartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,06% 101 G) Passzív idbeli elhatárolás ,32% Bevételek passzív idbeli elhatárolása ,10% Költségek, ráfordítások passzív idbeli ,32% elhatárolása Halasztott bevételek 104 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,20% 5/12. oldal

6 PK4. Eredménykimutatás Sor sz. Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidsz ak Változás Változás a (eft) (eft) (eft) % a) Bizományosi tevékenység bevételei ,51% b) Kereskedelmi tevékenység bevételei ,71% c) Értékpapír forgalombahozatali tevékenység ,55% bevételei d) Letétkezelési,letéti rzési tevékenység bevételei ,43% e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ,26% bevételei 1 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei ,06% f) Bizományosi tevékenység ráfordításai ,00% g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai ,05% h) Értékpapír forgalombahozatal szervezési tevékenység ráfordításai i) Letétkezelési,letéti rzési, tevékenység ráfordításai ,76% j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ,71% ráfordításai 2 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai ,28% I Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye ,88% II Egyéb bevételek ,21% Ebbl: visszaírt értékvesztés III Nem befektetési szolgáltatási tev.bevételei ,00% IV Aktivált saját teljesítmények V Anyag jelleg ráfordítások ,85% 3 Bér költség ,12% 4 Személy jelleg egyéb kifizetések ,72% 5 TB járulék ,72% VI Személy jelleg ráfordítások ,13% VII Értékcsökkenési leirás ,32% VIII Egyéb ráfordítások ,37% Ebbl: visszaírt értékvesztés IX Nem befektetési szolgáltatási tev. ráfordításai A ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,91% 6 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 7 Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 9 Befektetett eszközöknek minsül hitelviszonyt megtest. Ép.árfolyamnyeresége Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 8 Kapott kamatok és kamat jelleg bevételek ,16% Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 10 Pénzügyi mveletek egyéb bevételei ,00% X Nem forgalmazási pénzügyi mveletek bevételei ,88% 11 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbl: kapsolt vállalkozásnak adott 12 Fizetett (fizetend) kamatok és kamat jelleg ,82% kifizetések Ebbl: kapsolt vállalkozásnak adott 13 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 14 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai ,00% XI Nem forgalmazási pénzügyi mveletek ráfordításai ,84% B PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE ,88% C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,55% XII Rendkívüli bevételek ,42% XIII Rendkívüli ráfordítások ,52% D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ,38% 6/12. oldal

7 E ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY ,12% XIV Adófizetési kötelezettség ,07% F ADÓZOTT EREDMÉNY ,39% XV Általános tartalék képzés, felhasználás ,39% 13 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 14 Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,39% PK6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek Nincs ilyen tétel. A Társaság történeti áttekintése A Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Részvénytársaság (továbbiakban: a Társaság) jogeldjét, a Quaestor Értékpapír Korlátolt Felelsség Társaságot 1993-ban alapította a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság ötvenmillió forintos jegyzett tkével. A Társaság alapításától kezdve teljes jogú értékpapírforgalmazási tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkezik, így bizományosi és saját számlás tevékenységet egyaránt végezhet. A Társaság alakulása után gyakorlatilag els tevékenységként a Tallér befektetési jegyek forgalmazását kezdte meg, majd a tevékenységi kör bvítése céljából 1993 szeptemberében a Budapesti Értéktzsdén tzsdetagságot vásárolt, és ettl az idponttól kezdve ügyfelei részére teljesít tzsdei megbízásokat, illetve kereskedik saját számlára a Budapesti Értéktzsdén. A késbbiekben a Társaság újabb befektetési jegyek forgalmazásával folytatta ügyfélkörének kiépítését, amely számára egyre több szolgáltatással állt a rendelkezésére tl az egyik leglátványosabban fejld terület az állampapír-kereskedelem lett, amely tevékenység növekv eredményével járult hozzá a Társaság sikereihez. A másik dinamikusan fejld részleg a tzsdei részvénykereskedelem. A nagyarányú piaci terjeszkedés természetesen jelents szervezeti változásokat is igényelt. A Társaság kezdetektl törekedett arra, hogy a szolgáltatásai ne csak a fvárosban, hanem az ország több pontján elérhetk legyenek. Költséghatékonyság érdekében a Quaestor értékpapír Rt. a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Rt. irodahálózatán keresztül éri el ügyfeleit, így napjainkra az ország 16 városában érhetek el a Társaság szolgáltatásai. A szervezeti változásokhoz tartozik, hogy 1996 augusztusában az alapító QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság felemelte a QUAESTOR Értékpapír Kft. jegyzett tkéjét 200 millió forintra, amely összeggel szeptember másodikán a Társaság részvénytársasággá alakult át. Az alaptke emelés és az átalakulást a cégbíróság bejegyezte. A Társaság novemberében nyilvános részvénykibocsátás keretében újabb alaptke emelést hajtott végre, így a Társaság alaptkéje ma már meghaladja a 616 millió forint. A Társaság alaptkéje tovább növekedett 1999-ben, amikor az eredmény-és tketartalék terhére történ alaptke-emeléssel a jegyzett tke 1,047 milliárd forintra ntt. Ettl az idponttól kezdve a Társaság befektetési társaságként mködik, így a szolgáltatások széles körét végezheti. Részvénypiac A Társaság piaci környezetének bemutatása Három szkös esztend után jött el a fellendülés a világ részvénypiacain. A vezet részvénytzsdék 2000 tavasza óta tartó hanyatlását követen tavaly jelentsebb javulást mutattak az indexek. Kivétel nélkül emelkedtek a részvényárak az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, st még Japánban is. A BUX egy év alatt 20 %-kal (euró alapon 8 %-kal) lépett elre, újfent a tízezres lélektani határt ostromolva, ám a forint gyengélkedése miatt a nemzetközi összehasonlításban a börzemutatók gyengén teljesít hányadába került. A részvényforgalom élénkülést mutatott, a megelz évhez képest 22.2%-kal ntt. A kereskedési kedv javulásához hozzájárultak az új bevezetések is, hosszabb ideje elször történt jelentsebb részvénybevezetés a BÉT-en, míg kivezetésre a Prímagáz Rt. papírjai kerültek. A nyári uborkaszezon végén 7/12. oldal

8 jelentek meg a virtuális parketten a kárpótlási jegyeket felszívó Forrás Rt. papírjai. A Forrás kibocsátásával szinte eltnt a színrl a kárpótlási jegy. sszel az FHB részvényével bvült a bankpapírok amúgy szkös köre. A Ft-os kibocsátási ár - a lakáshitelezés szigorítása körül kialakult feszült helyzet ellenére is kedveznek minsült, pláne, hogy az árjegyzk is résen voltak. Bár a tzsdeindex nyugodtabb grafikont rajzolt, mint a megelz években, természetesen 2003-ban is szolgált a részvénypiac nagyobb meglepetésekkel. Mindenképp megemlítend a sikertelen MOL részvényjegyzés. Bár a MOL továbbra is biztos befektetésnek számított a külföldi alapkezelk körében is, az idzítés nem sikerült szerencsésen. Az olajipari társaság körül ugyan zajlott az élet (gázár-rendezés, PKN fúzió felvetése, INA részesedés), ami nagy lángon tartotta az érdekldést, ám a kés szi devizapiaci sokk, illetve a lebonyolítás körülményei nem azt az eredményt generálták, amint azt a MOL és állam várt, így késbbre halasztották a tranzakciót. Nyáron a K&H brókerügy borzolta a kedélyeket. Forint és Állampapír piac Az év túlnyomó részében - elssorban a gyorsjelentési idszakok kivételével az állampapír- és forintpiaci események a háttérbe szorították a részvénytzsdét. Az ok igen egyszer volt, hatalmas mozgások jellemezték a piacot 2003-ban. A Magyar Nemzeti Bank januárban még kétszer 100 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, nyár elejétl viszont drasztikusan ntt a kamatszint. Júniusban két lépcsben 300 bázispont, majd novemberben egy lépésben egy ugyanekkora monetáris szigorítás fzdött a jegybank nevéhez. Az MNB beavatkozására a forint gyengítése és ersítése céljából is szükség volt. Télen rohamoztak elször a spekulánsok, a sáv ersebbik felének szélére kergetve a forintot, arra apellálva, hogy a sávot ki fogják szélesíteni. A pénzpiaci intervenció (euró vásárlása a sáv szélén) és a nagyobb mérték kamatcsökkentés azonban elérte célját, a forint árfolyama is stabilizálódott. A romló makrogazdasági mutatók elssorban a folyó fizetési mérleg hiányának megugrása valamint a kormányzat és a pénzügyi felügyelet között elmérgesed viszony nyomán megmozduló befektetk nyár elején a jegybank által meghatározott 250 Ft-os euró árfolyam fölé küldték a forint árfolyamát. A folyamatnak ismét csak az MNB vetett véget, ám a stabilizációhoz 3 %-os kamatemelésre volt szükség. sszel már állandó témává lett a nemzeti bank és a kormányzat közti egyet nem értés, ami tovább fokozta a piac bizonytalanság-érzetét. A piaci szereplk mindenesetre ismét megbolygatták a beállni látszó rendszert, a Ft-os euró sáv elhagyása után a jegybank ismét a kamatokhoz nyúlt. A drasztikus, 300 pontos emelés sokkot okozott a piacon, mellette és ellene is sokan érveltek. Egyelre úgy tnik lényegi hatással nem bírt a fizeteszköz szinten tartása érdekében, hiszen a pénzügyminiszter lemondása ismét 270-es euró szintet alakított ki. Ugyanakkor az állam többletterhei jelentsen megnövekedtek, az aukciókon nyáron még 6 %-os hozammal forgó papírok jelenleg ennek duplája körül kerülnek kibocsátásra, ennyivel emelve a költségvetés finanszírozási költségeit. Mindenképpen megjegyzend azonban, hogy a forint tavalyi leértékeldése nem minsült drámainak, különösen a térség devizái között. Sokkal inkább az ideges hangulat és a még nem tapasztalt hektikus mozgás folyományaként került hazai fizeteszköz a figyelem középpontjába. FORGALOM A Társaság gazdálkodásának elemzése A Társaság forgalma összességében ntt a 2003-as évben. A Tzsdei forgalom csökkenése mellett az állampapír forgalom jelentsen ntt. Ennek oka, hogy a növekv befektet kör a biztonságosabb állampapír befektetéseket részesíti elnyben a kockázatosabb részvénybefektetésekkel szemben. A Társaság forgalmának bázisidszakhoz képesti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. (Adatok Mrd forintban) EREDMÉNY Megnevezés év év Változás (%) Tzsdei részvény (bizományosi) 21,8 18,7-14,22 Állampapír 221,2 562,34 154,22 A társaság üzleti tevékenységének eredménye 2003-ban 69,7 millió forinttal, 415%-kal ntt. Az impozáns növekedési ráta elsrend oka a bázisul szolgáló idszak minimális eredménye. A javulás a befektetési 8/12. oldal

9 szolgáltatási tevékenység enyhe eredményesség-növekedése mellett az anyagjelleg és személyi jelleg ráfordítások terén egyaránt elért költségcsökkentésnek köszönhet. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredményének alakulása bevételi oldalon egyaránt köszönhet a bizományosi, a kereskedelmi tevékenység 35%-os illetve azt meghaladó éves növekedési dinamikájának. A befektetési szolgáltatások terén elért 158 milliós bevétel-növekedést azonban csaknem teljesen kompenzálta a tevékenységhez kapcsolódó ráfordítások 155 milliós növekedése. Az anyagjelleg ráfordítások 35%-os csökkenése mellett az ügynök hálózat alkalmazásának hatására tovább csökkent az alkalmazott személyek száma. Így 43% feletti mértékben csökkentek a bérköltségek, személy jelleg egyéb kifizetések, TB járulékok. A fent leírtak következtében a személyi jelleg ráfordítások közel 26 millió forintos csökkenése látható. Az egyéb bevételek nem változtak szignifikánsan, 0,89 millió forintos csökkenése a napi üzletmenet velejárója. Az értékcsökkenési leírás 8 millió forintos csökkenése a befektetett eszközök csökkenésével van összhangban. Az egyes eszközöknél alkalmazott átlagos leírási kulcsokat az alábbi táblázat tartalmazza. Megnevezés Átlagos leírási kulcs Vagyoni érték jogok 6,66% Szellemi termékek 25% Tárgyi eszközök számítástechnikai eszközöket és gépjármveket kivéve 14,5% Számítástechnikai eszközök 33% Gépjármvek 20% Az egyéb ráfordítások 44%-os emelkedése a bázisévben tapasztalt, a szokásosnál alacsonyabb érték következménye. Az üzleti tevékenység eredmény a fentiek hatására 94 millió forinttal növekedett. A pénzügyi mveletek eredménye 0,7 millió forinttal romlott a bázisévhez képest. Így a szokásos vállalkozási eredmény az alacsonyabb pénzügyi eredmény és a magasabb üzleti tevékenység eredményeképpen 93 millió forinttal ntt, és 116 millió forintot ért el. A rendkívüli eredmény 0,2 millió forinttal csökkentette az eredményt, miután rendkívüli bevételek minimális mértékben jelentkeztek és a rendkívüli ráfordítások 65,52%-kal csökkentek a bázisidszakhoz viszonyítva. Az adózás eltti eredmény a magas üzleti eredmény miatt 95 millió forinttal ntt. Ezzel összhangban a Társaságnak adófizetési kötelezettsége ntt, így az adózott eredmény 77,5 millió forintos emelkedést mutat és 96 millió forintra emelkedett. A törvényi elírásokból következen Társaság az adózott eredmény 10%-ának megfelel összeg általános tartalékot köteles képezni. ESZKÖZÖK A társaság eszközeinek értéke 14,2%-kal csökkent a bázisadatokhoz képest. A befektetett eszközök értéke 178,5 millió forinttal, 41,1%-kal csökkent, melyen belül az immateriális javak értéke 26,73%-kal szkült, a tárgyi eszközök értéke 11,97%-kal csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök értéke közel 139 millió forinttal, 55,81 százalékkal csökkent. Az immateriális javak 31 millió forintos csökkenésének oka elssorban az értékcsökkenési leírás, amelyet az üzleti vagy cégérték 30 millió forintos, valamint a vagyoni érték jogok csökkenése fejez ki. A tárgyi eszközök értéke 8,1 millió forinttal csökkent, mely részben az ingatlanok csökkenése, részben szintén az értékcsökkenés elszámolásának köszönhet. A befektetett pénzügyi eszközökön belül továbbra is csak részesedések szerepelnek, melynek mértéke 138,9 millió forinttal csökkentek.. A társaság forgóeszközeinek értéke 436 millió forinttal, azaz 26,9%-kal növekedtek, melyben az értékpapírok mérlegsoron volt a legjelentsebb emelkedés, a bázis idszakhoz viszonyítva 55 százalékos, míg a pénzeszközök növekedésem majdnem elérte a 200 millió forintot. A készletek változása értéküket tekintve elhanyagolhatóak. A követelések 213 millió forintos, 33,65%-os csökkenését fként a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések csökkenése okozta. A pénzeszközök 95,6%-os növekedése mögött a Bankbetétek növekedése áll. Az aktív idbeli elhatárolások növekedésének oka a Magyar Államkötvények után járó kamatok növekedése. 9/12. oldal

10 FORRÁSOK A források összetétele továbbra is magas biztonságot nyújt. A saját tke részaránya 91,1%-rl 83,8%-ra csökkent, míg a kötelezettségek aránya 8,7%-ról 14,8%-ra növekedett. A társaság saját tkéje 96 millió forinttal növekedett. A saját tkén belül a jegyzett tke összege nem változott, a társaság az elmúlt egy év során nem valósított meg sem tkeemelést, sem leszállítást. Az általános tartalék mérlegsor az eredménykimutatásban szerepl általános tartalék összegével ntt. A céltartalékok mérlegsoron üzletmenetbl adódó 24 millió forintos céltartalék képzésére volt szükség. A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 152 millió forinttal ntt. A mérlegben meg nem jelen, garanciális kötelezettségbl, jegyzési garanciavállalásból és, határids ügyletbl adódó, ill. egyéb jövben esedékes kötelezettsége a cégnek nincsen. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A mérlegben meg nem jelen, garanciális kötelezettségbl, határids ügyletbl adódó, ill. egyéb jövben esedékes kötelezettsége a Társaságnak nincsen. A társaság a kötés napján veszi fel könyveibe a tzsdén kötött bizományi ügyleteket. Az évvégén még pénzügyileg nem rendezett tzsdén kötött bizományi ügyletek így mérlegen kívüli tételként a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályában kerülnek kimutatásra. Budapest QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR RT. 10/12. oldal

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax:

Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax: Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: 06-1-299-9999 Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax: 06-1-299-9990 Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató E-mail cím: info@quaestor.hu

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. június 30. 2004. június 30. Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 551 299 1 589 435 2,46% I. IMMATERIÁLIS JAVAK 83 65-21,69%

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 484-3001 Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 1118 Budapest,

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Törzs/alaptõke Ezer Ft

Törzs/alaptõke Ezer Ft ADATLAP: A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat 4.számú mellékletében meghatározottak szerint. Társaság neve: Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Társaság székhelye, címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben