A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok"

Átírás

1 Társaság neve: Quaestor Értékpapír Rt. Telefon: Társaság címe: 1054 Budapest, Báthori u. 4. Telefax: Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató cím: Beszámolási idszak: üzleti év Kapcsolattartó: Papp Csilla, Bukovácz Ákos PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Nincsenek konszolidációs körbe bevont társaságok. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptke Bevezetett sorozat 1 megnevezése Tárgyév elején Idszak végén Tárgyév elején Idszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 93, , , , Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 6, , , , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezet 0, , , , tisztségviselk Saját tulajdon Államháztartás részét képez Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Június 30. Szeptember 30. December 31. Január 1. Március 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen A hatályos jogszabályok szerint a Quaestor Értékpapír Rt. saját részvényt nem vásárolhat vissza. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés Quaestor Pénzügyi B I ,18 szakmai befektet 1/12. oldal

2 Tanácsadó Rt. Quaestor Idegenforgalmi és B I ,69 Kereskedelmi Rt. Termál-Sport Kft. B I ,49 Twins Szálloda Kft. B I ,74 Belföldi intézményi ,30 Belföldi magánszemély ,60 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a teljes alaptkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés Lásd RS3/1 táblázatot. A Társaság teljes alaptkéje megegyezik a bevezetett sorozattal. A Társaság szervezetéhez, mködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg /75. A Társaság alaptkéje a tárgyév zárásakor ,-Ft A Társaság mködésének idtartama Határozatlan. A Társaság üzleti éve Egybeesik a naptári évvel. A Társaság auditorának neve PÉNZMENT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelsség Társaság. (A könyvvizsgálatért személyében is felels könyvvizsgáló_ Dr. Rocskai János) A Társaság auditorának címe 1028 Budapest, Rodostó u. 26. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Magyar Tkepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) TSZ3. Vezet állású személyek, és a Kibocsátó mködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Tarsoly Csaba elnök IT Májer Zsolt vezérigazgató IT Tarsolyné Rónaszéki Erika tag FB Závodszky Zoltán elnök FB Dr. Bakódi Kálmán tag FB Révész László tag Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidszakban megjelent soron-kívüli tájékoztatások Magyar Tkepiac i rendkívüli közgylés meghívója 2/12. oldal

3 Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Magyar Tkepiac Tájékoztató a Társaság tulajdonosairól, tulajdoni hányadukról A i rendkívüli közgylés határozatai éves gyorsjelentés Tájékoztató Berecz László és Orosz Attila PSZÁF nyilvántartásból történ törlésérl Tájékoztató Bukovácz Ákos PSZÁF nyilvántartásból történ törlésérl április 30-i évi rendes közgylés meghívója Tájékoztató a április.26-i ügyfélforgalmi szünnapról Tájékoztató a évi éves jelentés megtekinthetségérl A április 30-i évi rendes közgylés határozatai Tájékoztató a Társaság székesfehérvári fióktelepének ügynöki tevékenységérl évi éves jelentés Tájékoztatás a Társaság és a Capital Market Trading Értékpapír Ügynökség Kft. között létrejött ügynöki megállapodás megszünetésérl Tájékoztatás a Társaság és a Capital Market Trading Érétkpapír Ügynökség Kft. között július 1-jén létrejött ügynöki megállapodásról I. félévi gyorsjelentés október 21-i rendkívüli közgylés meghívója Tájékoztatás a október 18-i ügyfélforgalmi szünnapról A október 21-i rendkívüli közgylés határozatainak megjelentetése Tájékoztatás a december 13-i ügyfélforgalmi szünnapról ST2. 5%-ot meghaladó tulajdoni hányad megszerzésének, változásának bejelentése Nem volt ilyen változás. PK3. Mérleg Sor. sz. Eszközök Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidszak Változás Változás /12. oldal

4 a (eft) (eft) (eft) % 1 A) Befektetett eszközök ,10% 2 I.IMMATERIÁLIS JAVAK ,73% 3 1. Alapítás átszervezés aktívált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 5 3. Vagyonérték jogok ,26% 6 4. Szellemi termékek ,70% 7 5. Üzleti vagy cégérték ,27% 8 6. Immeteriális javakra adott ellegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,97% Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték jogok ,36% Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, gépek, jármvek ,17% Tenyészállatok Beruházázsok, felújítások Beruházásokra adott elleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,81% Tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban ,25% Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban Egyéb tartós részesedés ,91% Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 B) Forgó eszközök ,87% 27 I. KÉSZLETEK ,00% Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk ,00% Készletekre adott ellegek 34 II. KÖVETELÉSEK ,65% Vevkövetelések ,00% Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból ,73% Követelések tzsdei ügyletek elszámolásaiból Követelések a tzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Elszámolóházzal szembeni követelések ,62% 40 a) elszámolóházzal szembeni követelés ,62% 41 b) elszámolóházi tevékenységet végz szerv. szembeni követelés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,86% Követelések egyéb részesedési viszonyban lév ,00% vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,33% 46 III. ÉRTÉKPAPÍROK ,38% Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés ,84% Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít ,30% értékpapírok 51 IV. PÉNZESZKÖZÖK ,60% Pénztár,csekk ,64% Bankbetétek ,59% 54 a) tzsdeforgalmi számla ,52% 55 b) egyéb bankbetétek ,21% 56 C) Aktív idbeli elhatárolások ,61% Bevételek aktív idbeli elhatárolása ,06% Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása ,86% Halasztott ráfordítások 60 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,20% 4/12. oldal

5 Források Sor sz. Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidsz ak Változás Változás a (eft) (eft) (eft) % 59 D) Sajáttke ,11% 60 I. JEGYZETT TKE ,00% 61 a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés 62 II.JEGYZET, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 63 III. TKETARTALÉK ,00% 64 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,44% 65 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0,00% 66 VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 67 VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK ,46% 68 VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) ,39% 69 E) Céltartalék ,00% Céltartalék a várható kötelezettségekre ,00% Céltartalék a jövbeni költségekre Egyéb céltartalék 73 F) Kötelezettségek ,69% 74 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 78 II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,21% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Artozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú hitelek ,21% Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 86 III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,34% Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kölcsönök 0 0,00% Vevtl kapott elleg 0 0,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,29% (szállítók) Ügyfelekkel szembeni kötelezettség ,44% Kötelezettségek tzsdei ügyletek elszámolásaiból ,00% Kötelezettségek tzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból Elszámoló házzal szembeni kötelezettség ,70% 95 a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség ,70% 96 b) elszámolóházi tevékenységet végz szerv. szembeni kötelezettség 0 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Váltó tartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,06% 101 G) Passzív idbeli elhatárolás ,32% Bevételek passzív idbeli elhatárolása ,10% Költségek, ráfordítások passzív idbeli ,32% elhatárolása Halasztott bevételek 104 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,20% 5/12. oldal

6 PK4. Eredménykimutatás Sor sz. Tétel megnevezése Tárgyidszak Tárgyidsz ak Változás Változás a (eft) (eft) (eft) % a) Bizományosi tevékenység bevételei ,51% b) Kereskedelmi tevékenység bevételei ,71% c) Értékpapír forgalombahozatali tevékenység ,55% bevételei d) Letétkezelési,letéti rzési tevékenység bevételei ,43% e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ,26% bevételei 1 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei ,06% f) Bizományosi tevékenység ráfordításai ,00% g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai ,05% h) Értékpapír forgalombahozatal szervezési tevékenység ráfordításai i) Letétkezelési,letéti rzési, tevékenység ráfordításai ,76% j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ,71% ráfordításai 2 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai ,28% I Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye ,88% II Egyéb bevételek ,21% Ebbl: visszaírt értékvesztés III Nem befektetési szolgáltatási tev.bevételei ,00% IV Aktivált saját teljesítmények V Anyag jelleg ráfordítások ,85% 3 Bér költség ,12% 4 Személy jelleg egyéb kifizetések ,72% 5 TB járulék ,72% VI Személy jelleg ráfordítások ,13% VII Értékcsökkenési leirás ,32% VIII Egyéb ráfordítások ,37% Ebbl: visszaírt értékvesztés IX Nem befektetési szolgáltatási tev. ráfordításai A ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,91% 6 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 7 Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 9 Befektetett eszközöknek minsül hitelviszonyt megtest. Ép.árfolyamnyeresége Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 8 Kapott kamatok és kamat jelleg bevételek ,16% Ebbl: kapsolt vállalkozástól kapott 10 Pénzügyi mveletek egyéb bevételei ,00% X Nem forgalmazási pénzügyi mveletek bevételei ,88% 11 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbl: kapsolt vállalkozásnak adott 12 Fizetett (fizetend) kamatok és kamat jelleg ,82% kifizetések Ebbl: kapsolt vállalkozásnak adott 13 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 14 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai ,00% XI Nem forgalmazási pénzügyi mveletek ráfordításai ,84% B PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE ,88% C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,55% XII Rendkívüli bevételek ,42% XIII Rendkívüli ráfordítások ,52% D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ,38% 6/12. oldal

7 E ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY ,12% XIV Adófizetési kötelezettség ,07% F ADÓZOTT EREDMÉNY ,39% XV Általános tartalék képzés, felhasználás ,39% 13 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 14 Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,39% PK6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek Nincs ilyen tétel. A Társaság történeti áttekintése A Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Részvénytársaság (továbbiakban: a Társaság) jogeldjét, a Quaestor Értékpapír Korlátolt Felelsség Társaságot 1993-ban alapította a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság ötvenmillió forintos jegyzett tkével. A Társaság alapításától kezdve teljes jogú értékpapírforgalmazási tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkezik, így bizományosi és saját számlás tevékenységet egyaránt végezhet. A Társaság alakulása után gyakorlatilag els tevékenységként a Tallér befektetési jegyek forgalmazását kezdte meg, majd a tevékenységi kör bvítése céljából 1993 szeptemberében a Budapesti Értéktzsdén tzsdetagságot vásárolt, és ettl az idponttól kezdve ügyfelei részére teljesít tzsdei megbízásokat, illetve kereskedik saját számlára a Budapesti Értéktzsdén. A késbbiekben a Társaság újabb befektetési jegyek forgalmazásával folytatta ügyfélkörének kiépítését, amely számára egyre több szolgáltatással állt a rendelkezésére tl az egyik leglátványosabban fejld terület az állampapír-kereskedelem lett, amely tevékenység növekv eredményével járult hozzá a Társaság sikereihez. A másik dinamikusan fejld részleg a tzsdei részvénykereskedelem. A nagyarányú piaci terjeszkedés természetesen jelents szervezeti változásokat is igényelt. A Társaság kezdetektl törekedett arra, hogy a szolgáltatásai ne csak a fvárosban, hanem az ország több pontján elérhetk legyenek. Költséghatékonyság érdekében a Quaestor értékpapír Rt. a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Rt. irodahálózatán keresztül éri el ügyfeleit, így napjainkra az ország 16 városában érhetek el a Társaság szolgáltatásai. A szervezeti változásokhoz tartozik, hogy 1996 augusztusában az alapító QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság felemelte a QUAESTOR Értékpapír Kft. jegyzett tkéjét 200 millió forintra, amely összeggel szeptember másodikán a Társaság részvénytársasággá alakult át. Az alaptke emelés és az átalakulást a cégbíróság bejegyezte. A Társaság novemberében nyilvános részvénykibocsátás keretében újabb alaptke emelést hajtott végre, így a Társaság alaptkéje ma már meghaladja a 616 millió forint. A Társaság alaptkéje tovább növekedett 1999-ben, amikor az eredmény-és tketartalék terhére történ alaptke-emeléssel a jegyzett tke 1,047 milliárd forintra ntt. Ettl az idponttól kezdve a Társaság befektetési társaságként mködik, így a szolgáltatások széles körét végezheti. Részvénypiac A Társaság piaci környezetének bemutatása Három szkös esztend után jött el a fellendülés a világ részvénypiacain. A vezet részvénytzsdék 2000 tavasza óta tartó hanyatlását követen tavaly jelentsebb javulást mutattak az indexek. Kivétel nélkül emelkedtek a részvényárak az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, st még Japánban is. A BUX egy év alatt 20 %-kal (euró alapon 8 %-kal) lépett elre, újfent a tízezres lélektani határt ostromolva, ám a forint gyengélkedése miatt a nemzetközi összehasonlításban a börzemutatók gyengén teljesít hányadába került. A részvényforgalom élénkülést mutatott, a megelz évhez képest 22.2%-kal ntt. A kereskedési kedv javulásához hozzájárultak az új bevezetések is, hosszabb ideje elször történt jelentsebb részvénybevezetés a BÉT-en, míg kivezetésre a Prímagáz Rt. papírjai kerültek. A nyári uborkaszezon végén 7/12. oldal

8 jelentek meg a virtuális parketten a kárpótlási jegyeket felszívó Forrás Rt. papírjai. A Forrás kibocsátásával szinte eltnt a színrl a kárpótlási jegy. sszel az FHB részvényével bvült a bankpapírok amúgy szkös köre. A Ft-os kibocsátási ár - a lakáshitelezés szigorítása körül kialakult feszült helyzet ellenére is kedveznek minsült, pláne, hogy az árjegyzk is résen voltak. Bár a tzsdeindex nyugodtabb grafikont rajzolt, mint a megelz években, természetesen 2003-ban is szolgált a részvénypiac nagyobb meglepetésekkel. Mindenképp megemlítend a sikertelen MOL részvényjegyzés. Bár a MOL továbbra is biztos befektetésnek számított a külföldi alapkezelk körében is, az idzítés nem sikerült szerencsésen. Az olajipari társaság körül ugyan zajlott az élet (gázár-rendezés, PKN fúzió felvetése, INA részesedés), ami nagy lángon tartotta az érdekldést, ám a kés szi devizapiaci sokk, illetve a lebonyolítás körülményei nem azt az eredményt generálták, amint azt a MOL és állam várt, így késbbre halasztották a tranzakciót. Nyáron a K&H brókerügy borzolta a kedélyeket. Forint és Állampapír piac Az év túlnyomó részében - elssorban a gyorsjelentési idszakok kivételével az állampapír- és forintpiaci események a háttérbe szorították a részvénytzsdét. Az ok igen egyszer volt, hatalmas mozgások jellemezték a piacot 2003-ban. A Magyar Nemzeti Bank januárban még kétszer 100 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, nyár elejétl viszont drasztikusan ntt a kamatszint. Júniusban két lépcsben 300 bázispont, majd novemberben egy lépésben egy ugyanekkora monetáris szigorítás fzdött a jegybank nevéhez. Az MNB beavatkozására a forint gyengítése és ersítése céljából is szükség volt. Télen rohamoztak elször a spekulánsok, a sáv ersebbik felének szélére kergetve a forintot, arra apellálva, hogy a sávot ki fogják szélesíteni. A pénzpiaci intervenció (euró vásárlása a sáv szélén) és a nagyobb mérték kamatcsökkentés azonban elérte célját, a forint árfolyama is stabilizálódott. A romló makrogazdasági mutatók elssorban a folyó fizetési mérleg hiányának megugrása valamint a kormányzat és a pénzügyi felügyelet között elmérgesed viszony nyomán megmozduló befektetk nyár elején a jegybank által meghatározott 250 Ft-os euró árfolyam fölé küldték a forint árfolyamát. A folyamatnak ismét csak az MNB vetett véget, ám a stabilizációhoz 3 %-os kamatemelésre volt szükség. sszel már állandó témává lett a nemzeti bank és a kormányzat közti egyet nem értés, ami tovább fokozta a piac bizonytalanság-érzetét. A piaci szereplk mindenesetre ismét megbolygatták a beállni látszó rendszert, a Ft-os euró sáv elhagyása után a jegybank ismét a kamatokhoz nyúlt. A drasztikus, 300 pontos emelés sokkot okozott a piacon, mellette és ellene is sokan érveltek. Egyelre úgy tnik lényegi hatással nem bírt a fizeteszköz szinten tartása érdekében, hiszen a pénzügyminiszter lemondása ismét 270-es euró szintet alakított ki. Ugyanakkor az állam többletterhei jelentsen megnövekedtek, az aukciókon nyáron még 6 %-os hozammal forgó papírok jelenleg ennek duplája körül kerülnek kibocsátásra, ennyivel emelve a költségvetés finanszírozási költségeit. Mindenképpen megjegyzend azonban, hogy a forint tavalyi leértékeldése nem minsült drámainak, különösen a térség devizái között. Sokkal inkább az ideges hangulat és a még nem tapasztalt hektikus mozgás folyományaként került hazai fizeteszköz a figyelem középpontjába. FORGALOM A Társaság gazdálkodásának elemzése A Társaság forgalma összességében ntt a 2003-as évben. A Tzsdei forgalom csökkenése mellett az állampapír forgalom jelentsen ntt. Ennek oka, hogy a növekv befektet kör a biztonságosabb állampapír befektetéseket részesíti elnyben a kockázatosabb részvénybefektetésekkel szemben. A Társaság forgalmának bázisidszakhoz képesti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. (Adatok Mrd forintban) EREDMÉNY Megnevezés év év Változás (%) Tzsdei részvény (bizományosi) 21,8 18,7-14,22 Állampapír 221,2 562,34 154,22 A társaság üzleti tevékenységének eredménye 2003-ban 69,7 millió forinttal, 415%-kal ntt. Az impozáns növekedési ráta elsrend oka a bázisul szolgáló idszak minimális eredménye. A javulás a befektetési 8/12. oldal

9 szolgáltatási tevékenység enyhe eredményesség-növekedése mellett az anyagjelleg és személyi jelleg ráfordítások terén egyaránt elért költségcsökkentésnek köszönhet. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredményének alakulása bevételi oldalon egyaránt köszönhet a bizományosi, a kereskedelmi tevékenység 35%-os illetve azt meghaladó éves növekedési dinamikájának. A befektetési szolgáltatások terén elért 158 milliós bevétel-növekedést azonban csaknem teljesen kompenzálta a tevékenységhez kapcsolódó ráfordítások 155 milliós növekedése. Az anyagjelleg ráfordítások 35%-os csökkenése mellett az ügynök hálózat alkalmazásának hatására tovább csökkent az alkalmazott személyek száma. Így 43% feletti mértékben csökkentek a bérköltségek, személy jelleg egyéb kifizetések, TB járulékok. A fent leírtak következtében a személyi jelleg ráfordítások közel 26 millió forintos csökkenése látható. Az egyéb bevételek nem változtak szignifikánsan, 0,89 millió forintos csökkenése a napi üzletmenet velejárója. Az értékcsökkenési leírás 8 millió forintos csökkenése a befektetett eszközök csökkenésével van összhangban. Az egyes eszközöknél alkalmazott átlagos leírási kulcsokat az alábbi táblázat tartalmazza. Megnevezés Átlagos leírási kulcs Vagyoni érték jogok 6,66% Szellemi termékek 25% Tárgyi eszközök számítástechnikai eszközöket és gépjármveket kivéve 14,5% Számítástechnikai eszközök 33% Gépjármvek 20% Az egyéb ráfordítások 44%-os emelkedése a bázisévben tapasztalt, a szokásosnál alacsonyabb érték következménye. Az üzleti tevékenység eredmény a fentiek hatására 94 millió forinttal növekedett. A pénzügyi mveletek eredménye 0,7 millió forinttal romlott a bázisévhez képest. Így a szokásos vállalkozási eredmény az alacsonyabb pénzügyi eredmény és a magasabb üzleti tevékenység eredményeképpen 93 millió forinttal ntt, és 116 millió forintot ért el. A rendkívüli eredmény 0,2 millió forinttal csökkentette az eredményt, miután rendkívüli bevételek minimális mértékben jelentkeztek és a rendkívüli ráfordítások 65,52%-kal csökkentek a bázisidszakhoz viszonyítva. Az adózás eltti eredmény a magas üzleti eredmény miatt 95 millió forinttal ntt. Ezzel összhangban a Társaságnak adófizetési kötelezettsége ntt, így az adózott eredmény 77,5 millió forintos emelkedést mutat és 96 millió forintra emelkedett. A törvényi elírásokból következen Társaság az adózott eredmény 10%-ának megfelel összeg általános tartalékot köteles képezni. ESZKÖZÖK A társaság eszközeinek értéke 14,2%-kal csökkent a bázisadatokhoz képest. A befektetett eszközök értéke 178,5 millió forinttal, 41,1%-kal csökkent, melyen belül az immateriális javak értéke 26,73%-kal szkült, a tárgyi eszközök értéke 11,97%-kal csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök értéke közel 139 millió forinttal, 55,81 százalékkal csökkent. Az immateriális javak 31 millió forintos csökkenésének oka elssorban az értékcsökkenési leírás, amelyet az üzleti vagy cégérték 30 millió forintos, valamint a vagyoni érték jogok csökkenése fejez ki. A tárgyi eszközök értéke 8,1 millió forinttal csökkent, mely részben az ingatlanok csökkenése, részben szintén az értékcsökkenés elszámolásának köszönhet. A befektetett pénzügyi eszközökön belül továbbra is csak részesedések szerepelnek, melynek mértéke 138,9 millió forinttal csökkentek.. A társaság forgóeszközeinek értéke 436 millió forinttal, azaz 26,9%-kal növekedtek, melyben az értékpapírok mérlegsoron volt a legjelentsebb emelkedés, a bázis idszakhoz viszonyítva 55 százalékos, míg a pénzeszközök növekedésem majdnem elérte a 200 millió forintot. A készletek változása értéküket tekintve elhanyagolhatóak. A követelések 213 millió forintos, 33,65%-os csökkenését fként a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések csökkenése okozta. A pénzeszközök 95,6%-os növekedése mögött a Bankbetétek növekedése áll. Az aktív idbeli elhatárolások növekedésének oka a Magyar Államkötvények után járó kamatok növekedése. 9/12. oldal

10 FORRÁSOK A források összetétele továbbra is magas biztonságot nyújt. A saját tke részaránya 91,1%-rl 83,8%-ra csökkent, míg a kötelezettségek aránya 8,7%-ról 14,8%-ra növekedett. A társaság saját tkéje 96 millió forinttal növekedett. A saját tkén belül a jegyzett tke összege nem változott, a társaság az elmúlt egy év során nem valósított meg sem tkeemelést, sem leszállítást. Az általános tartalék mérlegsor az eredménykimutatásban szerepl általános tartalék összegével ntt. A céltartalékok mérlegsoron üzletmenetbl adódó 24 millió forintos céltartalék képzésére volt szükség. A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 152 millió forinttal ntt. A mérlegben meg nem jelen, garanciális kötelezettségbl, jegyzési garanciavállalásból és, határids ügyletbl adódó, ill. egyéb jövben esedékes kötelezettsége a cégnek nincsen. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A mérlegben meg nem jelen, garanciális kötelezettségbl, határids ügyletbl adódó, ill. egyéb jövben esedékes kötelezettsége a Társaságnak nincsen. A társaság a kötés napján veszi fel könyveibe a tzsdén kötött bizományi ügyleteket. Az évvégén még pénzügyileg nem rendezett tzsdén kötött bizományi ügyletek így mérlegen kívüli tételként a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályában kerülnek kimutatásra. Budapest QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR RT. 10/12. oldal

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax:

Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax: Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: 06-1-299-9999 Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax: 06-1-299-9990 Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató E-mail cím: info@quaestor.hu

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. 1 0 5 6 4 3 0 3 1 0 3 9 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE 2010. június 30. PK1. Általános

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben