A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/ nyár. Nyári rajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/4. 2009. nyár. Nyári rajz"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIII/ nyár Nyári rajz Hogy mit láttam? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt, lógó fülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer, ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó. Nemes Nagy Ágnes

2 Elsőáldozók leszünk Harmadikosok gondolatai Istenem én azért várom az elsőáldozást, mert közelebb kerülök hozzád, ki tudod szívemből gyógyítani a rosszat, segítesz a helyes úton járni, segítesz jó példát mutatni és a csúnya szavakat elfeledni. Neked elmondhatok mindent, ami a szívemet nyomja. Szívembe nyugalmat hozol és megtisztítod lelkem, hogy ne kövessek el bűnt. Kedves Bernadett 3.a Jézusom én nagyon szeretlek, ezért szépen kérlek, hogy jó elsőáldozó lehessek. Kérlek, hogy tiszta szívvel és lélekkel várjalak, testileg és lelkileg is felkészülhessek. Ilyenkor testedet az ostya színe alatt kapjuk. Jézusom, add, hogy elsőáldozás közben találkozzunk az imában. Add, hogy szépen és tisztán mondjam a pap bácsi kérdéseire a válaszokat. Hiszek abban, hogy segítesz! Csaja Eszter 3.a N a g y o n várom az elsőáldozást, mert találkozok Jézussal. Várom, mert m a g a m h o z veszem Jézus testét és vérét. Tiszta szívvel szeretnék elsőáldozni és minden áldozásnál tiszta szívvel készülni. Szeretném, ha egész életemben olyan tiszta lenne a szívem, mint elsőáldozásnál. Gyulai Kristóf 3.a Édes Jézusom néhány hónap múlva eljön az elsőáldozásom napja. Az elkövetkező időben tiszta szívvel akarok felkészülni a veled való első találkozásra. Adj erőt, hogy a bűnt elkerüljem, és tanításod szerint viselkedjek szüleimmel, testvéremmel, társaimmal és tanáraimmal. Kérlek segíts, hogy a nyári szünetben is veled tölthessem a napjaimat, és minél hamarabb eljöjjön az elsőáldozásom napja. Palicska Dalma 3.a Köszönöm Istenem, hogy olyan iskolába járhatok, ahol hittant tanulhatok. Sok dolgot megtanultam már rólad. Ahogy telik az idő, egyre többet beszélünk a keresztelőmről és az elsőáldozásról. Izgatottan várom már. Kérlek, segíts úgy felkészülnöm, hogy az neked és nekem is a legjobb legyen! Köszönöm, hogy hamarosan még közelebb kerülhetek hozzád az elsőáldozáskor és utána az áldozásokban. Egyed Patrik 3.a 2

3 Érdemes elolvasni! Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Kevés olyan gyerekeknek szóló történetet említhetnénk, melyet oly sokszor idéznek, melyre oly sokszor hivatkoznak, mint a francia pilóta és regényíró, Antoine de Saint-Exupéry ( ) A kis herceg című műve. Az értetlenség miatt kudarcba fúlt rajzművészi szárnybontogatás históriája a kígyó bendőjében emésztődő elefánttal, hamar értelmet nyer, amint megismerjük a Kis Herceg bolygóját felfedező török csillagász történetét. A könyvecske végső mondanivalóját előrevetítő üzenetet talán akképp foglalhatnánk össze: nem elegendő csupán a felszínt tekinteni, át kell látni a külsőségeken, hogy a dolgok valódi, mélyen rejlő és megváltoztathatatlan lényegét megismerjük. Vagyis ezúttal nem egy valós történet, hanem egyfajta allegória bontakozik ki a finom naivitással átszőtt cselekményből. A mese főhősére a Szaharában lel rá a Saint-Exupéry-vel könnyen azonosítható elbeszélő. Amíg a pórul járt pilóta defektes repülőgépét próbálja megjavítani, a Kis Herceg mesél neki otthonáról, ahol egykor vulkánjait gondozgatta, szépséges és pótolhatatlan virágját ápolgatta, és ahol naponta akár negyvenháromszor is elgyönyörködhetett a naplementében; valamint hosszú vándorlásáról, melynek során különféle felnőttekkel találkozott. Ezek az emberek mind egy-egy jellegzetes típust testesítenek meg, akik a modern idők színpadát népesítik be. A király, a hiú, az iszákos, az üzletember és a tudós mind-mind önnön fontosságának illúziójában él, és a Kis Herceg csupán a lámpagyújtogatóval érez némi lelki rokonságot, lévén, hogy egyedül ő visel felelősséget valami önmagán kívül létező iránt. Az újabb, földi élmények eztán egyrészt abban a hitben erősítik meg a Kis Herceget, hogy az emberek többnyire értelmetlenül, a dolgok eleve adódó jelentőségét figyelmen kívül hagyva cselekszenek, és kizárólag a gyermekkor nyíltsága menthet meg minket egy rövid ideig az anyagiasság és a felszínesség béklyójától. Másrészt a rókával való találkozás, a majdani társ lassú megszelídítése megtanítja őt, hogy elsősorban a kapcsolatteremtés, a másokra szánt idő hiányzik ahhoz, hogy kiteljesedjen az életünk. Ám hiába, hogy az utolsó előtti fejezet oldalakon keresztül sulykolja belénk a panteistatranszcendentalista üzenetet: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan ; hiába, hogy felnőttek ezrei fogadkoznak minden új esztendő elérkeztekor, hogy ezentúl ezt az örök igazságot szem előtt tartva élik életük, semmi sem változik, és mesterkélt világunk folyama hamarosan a megszokott mederben hömpölyög tovább. Saint-Exupéry pedig pontosan tisztába jött ezzel, mielőtt belefogott a történet megírásába, ezért is küldi vissza kisbolygójára a Kis Herceget. Mégis, hacsak egy cseppnyi is, velünk marad valamicske e bájos szellemiségből. Mire a mese végére érünk, az elbeszélővel együtt minket is megszelídít az aranyhajú, éteri tünemény, akinek tragikus visszatértét a csillagokba nehéz könnytelenül olvasni. Habár jól tudjuk, ha elfogadjuk a tanításait, nem őt veszítjük el, csak a halandó, levethető kérget a lényeg, a lélek ellenben velünk marad, és milliónyi csengettyű hangján hallhatjuk majd a Kis Herceg kacagását, valahányszor a csillagos égre emeljük a világ terhétől megfáradt tekintetünket. A regény első európai megjelenésének hatvanadik évfordulójára a Móra Kiadó díszes külsejű kötetben jelentette meg a klasszikus történetet. 3

4 Mesefalóknak 4 A király csodálatra méltó tulajdonsága Mátyás királyban csodálatra méltó természetet ismertünk meg. Hihetetlen, hogy valaki csatazajban, hajítógépek dörgése közt a táborban álomra tudjon szenderülni, de otthon, a legmélyebb csöndben, ahol csak az ajtónállók suttognak és mormognak, mégsem alhatik. Mert Szerbiában, amikor Sabácot ostromolta és el is foglalta, amikor a kövek a hadigépekből nagy csattanással csapódtak a falakhoz, amikor a föld remegett, és a sátrak inogtak, gyakran mély álomba merült, de a könnyű suttogás akkor is felverte, ha a legnagyobb fáradalmaktól kimerülten feküdt. A mormogás és a suttogás ingerelte, de az emberek és a gépek zaja elszenderítette csodálatos dolog! És nehogy valaki gyanakvásával vagy gondjaival próbálja ezt megmagyarázni: mindig és mindenhol így volt ez vele, többnyire magunk is meggyőződhettünk róla. Mátyás királlyá koronázása Egyszer, régen, a magyarok kifogytak a királyukból. Újat kellett hát választani. Összehívták Budára az összes urakat, hogy maguk közül válasszanak királyt. Hát, össze is gyűltek az urak, de hamarosan nagy veszekedés tört ki, hatalmas lárma. Mindegyik úr nagyobb akart lenni a másiknál. Semmiképpen nem tudtak megegyezni. Akkor, hogy, hogy nem, üzenet érkezett az égből. Királyuk lesz Isten akaratából. Az lesz a magyarok királya, aki szeptember nyolcadikán vasasztalról eszik. Na, lett dolguk a kovácsoknak! Az urak mind vasasztalokat rendeltek, hogy a megjelölt időben a vasasztalnál ebédelhessenek. Szeptember nyolcadikán az urak mind kitelepedtek a szabadba, dúsan megterítették a vasasztalokat, s reggeltől estig ott falatoztak, várták, hogy hozzák az égből a koronát. Mátyás szegény béresgyerek volt. Ezen a napon igen korán felébredt, mert különös álmot látott. Almában megjelent neki egy angyal, s azt mondta, Mátyás lesz a magyarok királya. Mátyás nem szólt senkinek az álomról, jó korán felkelt, felöltözött, aztán kiment a mezőre a gazdája ökreivel, s szántani kezdett. Délben egy szolga ételt hozott neki, hát kifogta az eke elől az ökröket, megfordította az ekét, s az eke vasára tette a fazekat, úgy kezdte kanalazgatni a kását. Egyszer csak az égen nagy fényesség támadt. A fényesség közepén repült két angyal, hozták a koronát, hogy Mátyás fejére tegyék. Mikor már egészen közel voltak, szegény Mátyás megijedt, felkapta az eketisztító vasat, olyant sújtott a koronára, hogy a korona tetején a kereszt mindjárt elferdült. Akárhogy hadonászott Mátyás, az angyalok mégiscsak a fejébe tették a koronát. Mátyás Magyarország királya lett, Isten akaratából. Nem is volt több olyan igazságos királya e hazának, se azelőtt, se azután.

5 Hogyan került a holló Mátyás király címerébe? Mátyás ifjú korától igen nagy vitéz volt. Sokat csatázott mindenféle ellenséggel. Egyszer, hogy, hogy nem a poroszok fogságába került. A porosz vezér úgy gyűlölte, annyira haragudott rá, hogy megparancsolta a katonáinak: Mátyást mindennap fogjátok eke elé! Hadd szántsa a hegyoldalakat, bánja meg azt is, hogy a világra jött! Így szenvedett Mátyás, nehéz rabságban, porosz földön. Egyszer az édesanyja, Szilágyi Erzsébet, meghallotta, hogy az ő egyetlen fia micsoda nyomorúságban sínylődik. Előhívatta az egész háza népét, szolgákat s katonákat. Megkérdezte tőlük: Melyiktek vinné el hamarabb ezt a levelet a fiamnak? Én viszem, én viszem! versengtek a szolgák. Akkor csak lereppent egy nagy, fekete holló, s kikapta a levelet Szilágyi Erzsébet kezéből, s elszállt. Mátyás még azon az estén megkapta az édesanyja levelét, s választ is küldött a hollóval. Megírta, hol szenved, hogy szenved, s hogy eke elé fogják mindennap. Mikor Szilágyi Erzsébet ezt elolvasta, a szíve szinte meghasadt a gyermekéért. Nagy szándékot tett fel magában, s üzenetet küldött Mátyásnak: Apád helyett apád leszek! Ebből Mátyás megtudta, hogy hamarosan kiszabadul. Szilágyi Erzsébet akkora csapatot gyűjtött, hogy Mátyást ki tudták szabadítani a rabságból. Az asszony is ott harcolt a katonákkal, mint egykor Mátyás apja, Hunyadi János. Amikor Mátyást királlyá választották, a címerébe hollót tetetett, mert a holló vitt neki hírt a nehéz rabságba. Hogyan kapta a nevét Solymár? Egyszer Mátyás király egy vadászaton öszszeszólalkozott a feleségével. Az asszony úgy megharagította a királyt, hogy az mérgében egész nap nem szólt hozzá. Amikor vége lett a vadászatnak, l e t e l e p e d t e k egy szép erdei tisztáson. A szolgák tüzet raktak, finom pecsenyéket s borokat szolgáltak fel az uraknak. Mátyás királynak jókedve kerekedett. Látta ezt a felesége, odament hozzá, hogy kiengesztelje. A királyné a cseh király leánya volt, törte a magyar szót, így szólt az urához: Mátyáskám! Soj már! és megsimogatta a királyt. No, jól van. Béküljünk meg! enyhült meg Mátyás. Megbékültek szépen. A király örömében meghagyta, hogy azontúl azt a helyet nevezzék Solymárnak. Így is lett. Később épült oda egy falu, s annak a neve máig is Solymár. 5

6 Tanáraink Kovács Márta 1984.június 15-én születtem Budapesten, első gyermekként a családban. Engem követett még két húgom a következő három évben, majd 12 év múlva lett még egy húgom. Szüleimmel és testvéreimmel lakom együtt. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk, igyekszünk sok időt együtt tölteni. Első iskoláimat a Szent Angéla Általános Isk. és Gimnáziumban végeztem, a főiskolát pedig Esztergomban, ahol tanító és hittanár diplomát szereztem. Amint végeztem rögtön ide kerültem a Szent Imre iskolába, aminek nagyon örültem, mert már kezdtem elkeseredni, hogy nem találok állást. Kicsi korunktól kezdve a testvéreimmel együtt a Regnum Marianum közösség tagjai vagyunk. Ez olyan közösség, ami sok fős vegyes csoportból áll. Ezek a csoportok heti rendszerességgel találkoznak és havonta legalább egy hétvégi elfoglaltságuk van. Ezen kívül lelkigyakorlatok, nyári táborok. Mindegyiknek van egy lány és egy fiú vezetője, akik kb éves korig egyengetik a gyerekek útját, akik utána maguk folytatják ezt a feladatot. Nekem is volt felnőtt és van gyerek csoportom is. Őket már 9 éve vezetem. A heti találkozások alkalmával imádkozunk, beszélgetünk, játszunk, igyekszünk megismerni a másikat és Istent. Velük már különösen jól lehet beszélgetni, mert már bőven gimnazisták. Rengeteg olyan program van, ahol a többi csoport tagjaival is megismerkedhetünk. Rengeteg közös élményt szerzünk így. Valahogy így lehet leírni mi tölti ki életem egyik részét. A Regnumtól nagyon sok mindent kaptam, nagyon sok mindenben formált, állított olyan lehetőségek, helyzetek elé, amik által fejlődtem. Kiemelve azt a másfél évet, amikor elvégeztem az egyik vezetőképzőt. A másik nagyon fontos része az életemnek az iskola. N a g y o n ö r ü l ö k, hogy ide vezetett a Jóisten és azt hiszem, jobb helyre nem is kerülhettem v o l n a. Hálát adok I s t e n - nek azért, hogy azt csinálhatom, a m i t szeretek, ami ö r ö m e t, boldogságot ad. R e m é l e m minél tovább itt maradhatok. 6 Holczingerné Gyurasics Vera A Kisalföld közepén, a Rába-közben nőttem föl. A falu nevét mindannyian ismeritek a népdalból: Szélről legeljetek, szili kút, szanyi kút, szentandrási, sobri kút páli rosszvödör! A gimnáziumot Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végeztem. Annyira szerettük az iskolánkat, hogy komolyan kerestük a lehetőségét, hogyan maradhatnánk továbbra is széchenyisek. Felmerült: bukjunk meg mindannyian! De az időt nem tudtuk megállítani. Négy év múlva tovább kellett állnunk. Én a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakára kerültem. Ennek elvégzéséig újabb négy év telt el. A tanulás mellett rendszeresen jártunk segíteni egy általános iskolába és egy nevelőotthonba. Igyekeztünk a családjukat nélkülözni kénytelen gyerekeknek szeretetet adni, tanulásukat segíteni, örömöt, vidámságot vinni életükbe. Együtt társasoztunk, kirándultunk, táncházba, bábszínházba, játszótérre mentünk velük. Ebben saját családom alapításáig tudtam részt venni. Férjemmel először Budapesten éltünk, ahol négy gyermekünk Juli, Anna, Verka, Andris - született. Aztán kiköltöztünk Gödöllőre. Gödöllőn otthonra, közösségre találtunk. Jankó ötödik gyermekünk már itt született. Minden velük töltött perc ajándék számomra. Nagyon hálás vagyok azért, hogy 1996-tól a Szent Imrében dolgozhatok. Szeretettel őrzöm szívemben az iskolánkból elsőként 2000-ben elballagott osztályt, akiket Gyenes Márti és Tóth Kati néniktől vehettem át mint osztályfőnök. És természetesen benneteket is, akik azóta váltatok iskolánk tanulóivá!

7 Korgó bendőbe Amikor a főzés szórakoztat is! Bográcsgulyás Fél kg szarvaslábszár, 80 dkg burgonya, 5 dkg zsír, vagy olaj, 2 nagy fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2-3 ek házipaprika, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 cseresznyepaprika, 1 zellerlevél, 1 sárgarépa, 1 zöldség, köménymag, kevés majoranna, só, csipetke egy tojásból. A zsírban aranysárgára pirítom az apróra vágott hagymát, majd belekeverem a felkockázott húst (szarvas helyett fiatal marhalábszár, esetleg vastaglapocka is megfelel). Sózom, majd időnként kevergetve saját levében pörkölöm. Mikor zsírjára sült, rászórom a paprikát és egy kevés vizet, beleteszem a cseresznyepaprikát. Rászórom a köménymagot, valamint a majorannnát és állandóan ügyelve arra, hogy le ne égjen, félpuhára párolom. Ekkor belekarikázom a sárgarépát, a zöldséget, belekockázom a krumplit, a zöldpaprikát, a paradicsomot és beleteszem a zúzott fokhagymát. Felöntöm kb 2 liternyi vízzel és majdnem puhára párolom. Mikor a krumpli majdnem megpuhult, beleteszem a csipetkét, amellyel még kb. 10 percig főzöm. Petrezselyemzölddel megszórva forrón tálalom. Vaníliafagylalt 3/4 l tej, 1/4 l felvert tejszínhab, 4 tojássárgája, 1,5 dkg keményítő, 12,5 dkg cukor, 2 vaníliarúd, csipetnyi só. A tejet a sóval és a kikapart vaníliával felfőzöm. Kevés hideg tejjel elkeverem a keményítőt és a tojássárgáját, majd a forró tejhez öntöm. A krémet nagyon kis lángon sűrűre keverem, de már nem forralom. Utána hidegre keverem és a fagyigépbe, vagy a jégkockatartóba téve lefagyasztom. Citromfagylalt 30 dkg cukor, 1 citrom héja, fél l víz, 3 citrom leve. A cukrot felfőzöm a vízzel. Hozzáadom a nagyon vékonyan lehámozott citromhéjat és a citromlevet. A tűzről levéve egy óráig állni hagyom. Átszűröm, majd megf e l e l ő k é p p e n lefagyasztom. Eperfelfújt 40 dkg eper, 4 tojás, egy citrom reszelt héja, 7,5 dkg kristálycukor, kevés porcukor, zsemlemorzsa, 1 dkg vaj. A tojássárgákat a cukorral fehéredésig keverem, hozzáadom a citromhéjat, majd a kemény habbá vert tojásfehérjét. Lazán öszszekeverem és hozzáadom az epret. Egy tűzálló tálat kivajazok, meghintem morzsával és beleteszem a keveréket. Közepes hőfokon megsütöm, majd még 20 percig csukva tartom a sütőajtót, hogy össze ne essen. Eperszemekkel és porcukorral díszítem. 7

8 Aki tud, az tud! Versenyeredmények Katolikus Iskolák Országos Úszó bajnoksága március 21. Budapest HÁTÚSZÁS I. korcsoport: 8 6. hely Hemrich Róbert 00,56 6. hely Háry Veronika 1:01 8. hely Nyomárkay Ádám 00,59 9. hely Gubcsi Blanka 1: hely Köő-Tóth Kúnó 1:07 II. korcsoport: 4. hely Simonváros Csanád 0, hely Gyulai Kristóf 00,54,4 15. hely Csaja Eszter 1: hely Darabont Zsanett 1:04 III. korcsoport: 10. hely Palicska Ádám 00,50 GYORSÚSZÁS 50 méter: I. korcsoport: 4. hely Katona Adél 00,42 9. hely Farkas Adrienn 00,54 9. helybatizi Máté 00, hely Nyomárkay Ádám 00, hely Albert Anna 1: hely Köő-Tóth Kunó 00,58 II. korcsoport: 3. hely Méhes Pál 00, hely Simonváros Csanád 00, hely Gyulai Kristóf 00, hely Molnár Zengő 00,44 III. korcsoport: 6. hely Kurinszki Gábor 00, hely Palicska Ádám 00, hely Gubcsi Anna 00, hely Kányai Anna 00,51 IV. korcsoport: 4. hely Margitházi Tímea 0,34,1 14. hely Dombi Dávid 00,32,8 MELLÚSZÁS 50 méter I. korcsoport: 3. hely Katona Adél 00,58 9. hely Háry Veronika 1: hely hemrich Róbert 1: hely Nyomárkay levente 1:07 II. korcsoport: 2. hely Méhes Pál 00,50 9. hely Molnár Zengő 00, hely Molnár Karsa 00, Albert Janka 1:03 III. korcsoport: 26.hely Gubcsi Anna 00,56 28.hely Kányai Anna 00,59.9 IV. korcsoport: 3. hely Margitházi Tímea 00, hely Dombi Dávid 00,43.8 VÁLTÓVERSENYEK I. korcsoport: 4x25 méteres gyorsváltó lány 2. hely Csapattagok: Katona Adél, Farkas Adrienn, Kányai Lili, Háry Veronika

9 Gratulálunk! 4x25 méteres gyorsváltó fiú 4. hely Csapattagok: Batizi Máté, Hemrich Róbert, Köő-Tóth Kúnó, Nyomárkay Ádám II. korcsoport: 4x50 méteres gyorsváltó fiú 2. hely Csapattagok: Méhes Pál, Simonváros Csanád, Molnár Karsa, Gyulai Kristóf 4x50 méteres gyorsváltó lány 5.hely Csapattagok: Molnár Zengő, Csaja Eszter, Darabont Zsanett, Gubcsi Blanka III. korcsoport: 4x50 méteres gyorsváltó fiú 4. hely Csapattagok: Katona Márk, Kurinszky Gábor, Palicska Ádám,Kőműves János Katolikus Iskolák Országos bajnoksága május 22. Budapest KOSÁRLABDA IV. korcsoportos lány kosárlabda 3.hely Csapattagok: Tóth Judit, Kiss Annamária, Kiss Anita, Horváth Judit, Samu Patrícia, Petrezselyem Bernadett, Ulakics Andrea, Margitházi Tímea, Németh Anna, Praznovszky Sára, Lovas Kitti, Szedmák Virág, Terjék Maja, Sófalvi Tímea Kislabda hajítás 1. hely Slick-Szabó Luca 1500 méteres síkfutás 8.hely Csigi Máté Magyar Íjász Szövetség hivatalos országos minőstő versenyei Kamarás Szilárd 7.a osztályos tanuló eredményei Történelmi íjászverseny május 2. VII. Szent László Kupa - Gödöllő Történelmi serdülő kategória 1. hely Új országos csúcs Terepíjászat Mátrakeresztes május hely Diákolimpia (Budapesten) III. forduló május 10. történelmi serdülő - 2. hely IV. forduló május 24-történelmi serdülő ATLÉTIKA IV. korcsoport Magasugrás 1. hely Slick-Szabó Luca 151 cm pontazonoságban az 1. helyezettel (de 2 spottal kevesebbel) a második lett 9

10 Búcsú a nyolcadikosoktól Kedves ballagó nyolcadikosok, továbbtanuló negyedikesek és hatodikosok! Kívánjuk, hogy új iskolátokban érezzétek jól magatokat, vigyétek magatokkal az itt kapott értékeket, mutassatok példát a többieknek, s emlékezzetek vissza szívesen régi tanáraitokra, diáktársaitokra! Fogadjátok tőlünk szeretettel az alábbi idézeteket útravalóul: Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát. (Weöres Sándor) Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul! Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a közönynyel, a siker-telenséggel! Szeress, és jobb lesz a világ! (Prohászka) Az erény és tudás nagyobb ajándék kincsnél s nemességnél. (Shakespeare) Légy boldog mások örömét építve! Légy jó mások erényét növelve! Légy gazdag, miközben másokat gyarapítsz! Légy szép mások gyönyörűségére! (Mácz István) Michel Quoist: Így élni jó (részletek): Egyetlen és pótolhatatlan vagy azon a helyen, ahol vagy, abban az időben, amikor élsz. Figyelj életed eseményeire, azokból megtudod, hogy Isten mit kíván Tőled. A mindennap eseményeiben Isten lefordítja számodra Evangéliumát az élet nyelvére. Ne légy se hallgatag, se fecsegő, de beszélj, hogy adj, és hallgass, hogy befogadj és kapcsolatba kerülj a többiekkel. Légy önmagad. A többieknek szükségük van rád. Úgy, ahogy az Úr akart téged. Vannak dolgok, amelyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, amelyeket csak az ért, kinek szíve van. (Eötvös) 10 Szabó Lőrinc: Nincs vége Nincs vége, ez csak a kezdet volt. Várnak rád új feladatok. Ne félj a remény sosem hagy el. Legyen bár vidám nap, vagy borús éjjel. Nincs vége, pihenés sosem vár. Jutalmad majd megkapod a célnál. Szeretet nélkül el nem jutsz oda. Nem segít rajtad semmilyen csoda. Nincs vége, tovább, tovább. Ha félnél majd, hát nézz fel az égre. Egy kezet fogsz látni fejed felett. Mely áldást ad rád és örök életet. Nincs vége, nincs vége! Tanáraitok

11 Agytorna 1. A nyár utolsó hónapja 2. Rövidnadrág 3. A nyár utolsó napjának névnapja 4. Magyarország kedvelt üdülőhelye 5. Hőség Angol rejtvény 1. Só 2. Cukor 3. Sonka 4. Paradicsom 5. Bors 6. Répa 7. Csirke 8. Leves 9. Alma 10. Pite 11. Saláta 12. Kolbász 13. Éhes Magyar rejtvény 6. A nyár legismertebb zöldsége (piros) 7. Jeges finomság 8. Június végén aratják 9. Sátrakból álló telep 10. Nagy melegben hűsítő menedék 11. Kerti szerszám 12. Fiúnév (július 06) 13. Vizes szórakozóhely 14. Verseny győztese 15. Ebben a hónapban kezdődik a vakáció 16. szabadtűzön szoktunk benne főzni 17. Finom lekváros péjsütemény 18. Szúrós virág 19. Erre vár minden diák 20. Vizes sport, melyhez sok türelem kell, de az eredmény végül a bográcsba kerül. Német rejtvény 1. Egér 2. Hold 3. Felhő 4. Kéz 5. Ágy Velünk történt: aluljárófestés Április 29-én iskolánk 11 tanulója vett részt a városi aluljárófestésen, melyet környezetvédelmi rajzpályázat előzött meg.. Hajdú Fanni 6.a, Megyeri Janka 6.b, Deák Vivien, Harsányi Annamária, Szekeres Eszter 7.a, Lovas Kitti, Szekeres Orsolya 7.b, Juniki Anna, Máthé Zsófia 8.b és Béla Eszter, Szinvai Márk 8.a osztályos tanulók. Az ő munkájukban gyönyörködhettek, ha átsétáltok az aluljáró ezen szakaszán. Vigyázzatok alkotásukra! 11

12 Programajánló, avagy ÁLLATI HÍREK Közeleg a vakáció, így több idő jut vidéki állatkertjeink felfedezésére is. Ezek a kirándulások nagy élményt nyújtanak a család aprajának és nagyjának. Íme, egy kis ízelítő a rengeteg látnivaló közül Miskolci Állatkert Miskolc, Csanyik-völgy Bátor, a tavaly született fekete párduc elköltözése után sem maradt üresen a miskolci állatkert leopárdjainak gyerekszobája. Április 22-én ugyanis megszületett a párduc-pár, Nagila és Leo hetedik közös utóda, egy kis hím. Anyja nagyon gondos szülőként viselkedik, az első napokban éppen csak egy-egy pillanatra hagyta el az elletőládát. Az elmúlt években azonban hozzászokott, hogy gondozóitól nem kell féltenie a kicsinyeit, így a kölyök fejlődését már pár napos kora óta rendszeresen lehet ellenőrizni. Apjával egyelőre még nem találkozott, hiszen a leopárdok a szabad természetben magányosan élnek, a hím és a nőstény csak a párzás idejére találkoznak, így az apa az utódok felnevelésében nem vesz részt. Veszprémi Állatkert Veszprém, Kittenberger K. út A nagyközönség számára is átadásra került a veszprémi állatkert legújabb létesítménye, a Csimpánzvilág. A jelenlegi lakók Móni és Taksony, a régebb óta Veszprémben élő két csimpánz, ám a tervek szerint hamarosan egy 10 fős csapat fog érkezni az új létesítménybe. Jászberényi Állatkert Jászberény, Fémnyomó út 3. Újszülöttel gyarapodott a jászberényi állatkert közönséges mókusmajom csapata. Mivel a tavalyi évben született kölyköt az állatkert munkatársainak mesterségesen kellett felnevelniük, így most izgatottan figyelték, hogy mi lesz a kismajom sorsa. Szerencsére azonban anyja figyelmes szülőnek bizonyul, és gondosan neveli utódát. Nyíregyházi Állatkert Nyíregyháza, Sóstófürdő Párt kapott a Nyíregyházi Állatpark törpevízilova, Broutille. A nőstény állat három éve érkezett Franciaországból, és most végre megérkezett leendő párja is, Hamlet, Dániából. A két állat az összeengedést követően egy kis erőfitogtatással fogadta egymást, később azonban megbékéltek egymással. A törpevíziló Nyugat-Afrika vízparti erdeiben, magányosan él. Európában tenyészprogram keretében tartják őket, ám jóval kevesebb hím él állatkertekben, mint nőstény, így nehéz megfelelő párokat kialakítani. A híreket válogatta: Csernyánszky Dávid 6.a A kiadásért felel: Varga András igazgató Szerkesztik: Dohanicsné Vígh Adrienn és az iskola szorgalmas diákjai Tördelés: Indasoft Bt. Nyomdai munkák: Kamipress Nyomda és Könyvkötészet, Mogyoród

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS I. KORCSOPORT 2012. június 02.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS I. KORCSOPORT 2012. június 02. 1. Telegdy Zsófia ELTE 17,32 2. Elek Boglárka Pannonia 18,80 3. Mussinger Maja Németvölgyi 19,24 4. Kónya Hanna Kós 20,72 5. Thomay Vera ELTE 20,99 6. Apáthy Anna ELTE 22,23 7. Szín Adrienn Arany 22,97

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.)

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) Kolbászos tészta brokkolival Adag: 4 főre Elkészítési idő: 25 perc 40 dkg tészta (penne, masni) 1 kis fej brokkoli, kis rózsákra szedve 20 dkg száraz

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

32 Feljegyzések a tûzhely mellõl GYERMEKÜK SZÜLETETT Fekete Tímeának és Nagy Gábornak 2007. március 27-én kislánya született: Imre Erzsébetnek és Rédlinger Lászlónak 2007. április 18-án kislánya született:

Részletesebben

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak)

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VI. korcsoport 1. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Sándorfi Réka (12.B), Csányi Mónika (12.C), Sáfián Viktória (12.D), Dékány Viktória (11.C), Uszkai Dóra

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai alsó tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai alsó tagozat Iskolai alsó tagozat pontos megzése Iskolai ének verseny 2013.10.25. Tyukodi Laura 2.a Deme Mónika Iskolai ének verseny 2013.10.25. Lendvai Eszter 2.a Deme Mónika Iskolai énekverseny 2013.10.25. Iglai

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

Világimanap 2010. Kamerun Receptek

Világimanap 2010. Kamerun Receptek Világimanap 2010. Kamerun Receptek Banánkenyér 1-3/4 csésze liszt 1 csésze cukor 1 tk. szódabikarbóna 2 felvert tojás 1 tk. sütıpor 3 közepesen érett banán pürévé nyomva 2 evıkanál margarin csipet só Elkészítés:

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc.

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc. Sajtos húsfalatok - 20 dkg krémsajt (pl. tömlős Camping sajt), - 75 dkg csirkemell, 2 evőkanál olaj, - 1 evőkanál vaj, 2 dl húsleves (akár kockából is), - 2 gerezd fokhagyma, - 1 csokor vegyes zöldfűszer

Részletesebben

Babareceptek 6 hónapos kortól

Babareceptek 6 hónapos kortól Anyatejes spenót 2 marék spenótlevél (vagy 5-6 kis adag fagyasztott leveles spenót) 2 ek olívaolaj 2 ek kukoricaliszt 150 ml anyatej Jó- ha friss spenótból dolgozunk: a spenótot megmossuk, a levelek ereit

Részletesebben

Receptkönyv Gőzölős sütő

Receptkönyv Gőzölős sütő HU Receptkönyv Gőzölős sütő 2 www.aeg.com 1. AUTOMATIKUS PROGRAMOK 1.1 Zöldségek, hagyományos Főzőedény: Bármilyen főzőedényt választhat, amely legalább 100 C-ig hőálló. 400 g karfiol 200 g sárgarépa 200

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XI/4. 2007. pünkösd. Pünkösd után

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XI/4. 2007. pünkösd. Pünkösd után A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA Pünkösd után XI/4. 2007. pünkösd Pünkösd előtt? sóvárgás titkos mélye. Pünkösd előtt? ígéretek zenéje. Pünkösd előtt? esedezés, esengés. Pünkösd

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es 50 m-es fiú gyorsúszás 1 Biczó Bence 1993 PécsVSI SE 0:24.61 2 Keidl Péter 1993 PécsVSI SE 0:24.90 3 Nagy Milán 1993 Szegedi UE 0:25.39 4 Csütörtöki Marcell 1993 BVSC-Zugló 0:25.41 5 Füzesy Dávid 1993

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

A/IV. korcsoport Iskola Helyiség Edző

A/IV. korcsoport Iskola Helyiség Edző DIÁKOLIMPIA Kelet Magyarországi Regionális Döntő 2015. április 26. Tököl 10.00 11.00 A/4 A/3 10 fő A/IV. korcsoport Iskola Helyiség Edző 1 Katona Laura Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Felnőtt kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Országos Régiós Felmérő Verseny

Országos Régiós Felmérő Verseny Országos Régiós Felmérő Verseny 2014. február 1. Balatonfűzfő Jegyzőkönyv adatai Rendező: Magyar Úszó Szövetség Helyszín: Balatonfűzfő Uszoda megnevezése: Balaton Uszoda Medence adatai: 50 m-es 8 pályás

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Országos Régiós Felmérő Verseny 2014. február 1. Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda Versenybíróság

Országos Régiós Felmérő Verseny 2014. február 1. Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda Versenybíróság Elnök: Kovács Ottó Titkár: Hölcz Péter Iroda: Ragány Szilvia Telegdy Zoltán Indító: Fridrich László Stílus: Fridrich László, Kovács Ottó Időmérő: Vezető: Dr. Fázold Ádám 1. Szabó Emese 2. Fridrich Ákos

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben