A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/ nyár. Nyári rajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/4. 2009. nyár. Nyári rajz"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIII/ nyár Nyári rajz Hogy mit láttam? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt, lógó fülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer, ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó. Nemes Nagy Ágnes

2 Elsőáldozók leszünk Harmadikosok gondolatai Istenem én azért várom az elsőáldozást, mert közelebb kerülök hozzád, ki tudod szívemből gyógyítani a rosszat, segítesz a helyes úton járni, segítesz jó példát mutatni és a csúnya szavakat elfeledni. Neked elmondhatok mindent, ami a szívemet nyomja. Szívembe nyugalmat hozol és megtisztítod lelkem, hogy ne kövessek el bűnt. Kedves Bernadett 3.a Jézusom én nagyon szeretlek, ezért szépen kérlek, hogy jó elsőáldozó lehessek. Kérlek, hogy tiszta szívvel és lélekkel várjalak, testileg és lelkileg is felkészülhessek. Ilyenkor testedet az ostya színe alatt kapjuk. Jézusom, add, hogy elsőáldozás közben találkozzunk az imában. Add, hogy szépen és tisztán mondjam a pap bácsi kérdéseire a válaszokat. Hiszek abban, hogy segítesz! Csaja Eszter 3.a N a g y o n várom az elsőáldozást, mert találkozok Jézussal. Várom, mert m a g a m h o z veszem Jézus testét és vérét. Tiszta szívvel szeretnék elsőáldozni és minden áldozásnál tiszta szívvel készülni. Szeretném, ha egész életemben olyan tiszta lenne a szívem, mint elsőáldozásnál. Gyulai Kristóf 3.a Édes Jézusom néhány hónap múlva eljön az elsőáldozásom napja. Az elkövetkező időben tiszta szívvel akarok felkészülni a veled való első találkozásra. Adj erőt, hogy a bűnt elkerüljem, és tanításod szerint viselkedjek szüleimmel, testvéremmel, társaimmal és tanáraimmal. Kérlek segíts, hogy a nyári szünetben is veled tölthessem a napjaimat, és minél hamarabb eljöjjön az elsőáldozásom napja. Palicska Dalma 3.a Köszönöm Istenem, hogy olyan iskolába járhatok, ahol hittant tanulhatok. Sok dolgot megtanultam már rólad. Ahogy telik az idő, egyre többet beszélünk a keresztelőmről és az elsőáldozásról. Izgatottan várom már. Kérlek, segíts úgy felkészülnöm, hogy az neked és nekem is a legjobb legyen! Köszönöm, hogy hamarosan még közelebb kerülhetek hozzád az elsőáldozáskor és utána az áldozásokban. Egyed Patrik 3.a 2

3 Érdemes elolvasni! Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Kevés olyan gyerekeknek szóló történetet említhetnénk, melyet oly sokszor idéznek, melyre oly sokszor hivatkoznak, mint a francia pilóta és regényíró, Antoine de Saint-Exupéry ( ) A kis herceg című műve. Az értetlenség miatt kudarcba fúlt rajzművészi szárnybontogatás históriája a kígyó bendőjében emésztődő elefánttal, hamar értelmet nyer, amint megismerjük a Kis Herceg bolygóját felfedező török csillagász történetét. A könyvecske végső mondanivalóját előrevetítő üzenetet talán akképp foglalhatnánk össze: nem elegendő csupán a felszínt tekinteni, át kell látni a külsőségeken, hogy a dolgok valódi, mélyen rejlő és megváltoztathatatlan lényegét megismerjük. Vagyis ezúttal nem egy valós történet, hanem egyfajta allegória bontakozik ki a finom naivitással átszőtt cselekményből. A mese főhősére a Szaharában lel rá a Saint-Exupéry-vel könnyen azonosítható elbeszélő. Amíg a pórul járt pilóta defektes repülőgépét próbálja megjavítani, a Kis Herceg mesél neki otthonáról, ahol egykor vulkánjait gondozgatta, szépséges és pótolhatatlan virágját ápolgatta, és ahol naponta akár negyvenháromszor is elgyönyörködhetett a naplementében; valamint hosszú vándorlásáról, melynek során különféle felnőttekkel találkozott. Ezek az emberek mind egy-egy jellegzetes típust testesítenek meg, akik a modern idők színpadát népesítik be. A király, a hiú, az iszákos, az üzletember és a tudós mind-mind önnön fontosságának illúziójában él, és a Kis Herceg csupán a lámpagyújtogatóval érez némi lelki rokonságot, lévén, hogy egyedül ő visel felelősséget valami önmagán kívül létező iránt. Az újabb, földi élmények eztán egyrészt abban a hitben erősítik meg a Kis Herceget, hogy az emberek többnyire értelmetlenül, a dolgok eleve adódó jelentőségét figyelmen kívül hagyva cselekszenek, és kizárólag a gyermekkor nyíltsága menthet meg minket egy rövid ideig az anyagiasság és a felszínesség béklyójától. Másrészt a rókával való találkozás, a majdani társ lassú megszelídítése megtanítja őt, hogy elsősorban a kapcsolatteremtés, a másokra szánt idő hiányzik ahhoz, hogy kiteljesedjen az életünk. Ám hiába, hogy az utolsó előtti fejezet oldalakon keresztül sulykolja belénk a panteistatranszcendentalista üzenetet: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan ; hiába, hogy felnőttek ezrei fogadkoznak minden új esztendő elérkeztekor, hogy ezentúl ezt az örök igazságot szem előtt tartva élik életük, semmi sem változik, és mesterkélt világunk folyama hamarosan a megszokott mederben hömpölyög tovább. Saint-Exupéry pedig pontosan tisztába jött ezzel, mielőtt belefogott a történet megírásába, ezért is küldi vissza kisbolygójára a Kis Herceget. Mégis, hacsak egy cseppnyi is, velünk marad valamicske e bájos szellemiségből. Mire a mese végére érünk, az elbeszélővel együtt minket is megszelídít az aranyhajú, éteri tünemény, akinek tragikus visszatértét a csillagokba nehéz könnytelenül olvasni. Habár jól tudjuk, ha elfogadjuk a tanításait, nem őt veszítjük el, csak a halandó, levethető kérget a lényeg, a lélek ellenben velünk marad, és milliónyi csengettyű hangján hallhatjuk majd a Kis Herceg kacagását, valahányszor a csillagos égre emeljük a világ terhétől megfáradt tekintetünket. A regény első európai megjelenésének hatvanadik évfordulójára a Móra Kiadó díszes külsejű kötetben jelentette meg a klasszikus történetet. 3

4 Mesefalóknak 4 A király csodálatra méltó tulajdonsága Mátyás királyban csodálatra méltó természetet ismertünk meg. Hihetetlen, hogy valaki csatazajban, hajítógépek dörgése közt a táborban álomra tudjon szenderülni, de otthon, a legmélyebb csöndben, ahol csak az ajtónállók suttognak és mormognak, mégsem alhatik. Mert Szerbiában, amikor Sabácot ostromolta és el is foglalta, amikor a kövek a hadigépekből nagy csattanással csapódtak a falakhoz, amikor a föld remegett, és a sátrak inogtak, gyakran mély álomba merült, de a könnyű suttogás akkor is felverte, ha a legnagyobb fáradalmaktól kimerülten feküdt. A mormogás és a suttogás ingerelte, de az emberek és a gépek zaja elszenderítette csodálatos dolog! És nehogy valaki gyanakvásával vagy gondjaival próbálja ezt megmagyarázni: mindig és mindenhol így volt ez vele, többnyire magunk is meggyőződhettünk róla. Mátyás királlyá koronázása Egyszer, régen, a magyarok kifogytak a királyukból. Újat kellett hát választani. Összehívták Budára az összes urakat, hogy maguk közül válasszanak királyt. Hát, össze is gyűltek az urak, de hamarosan nagy veszekedés tört ki, hatalmas lárma. Mindegyik úr nagyobb akart lenni a másiknál. Semmiképpen nem tudtak megegyezni. Akkor, hogy, hogy nem, üzenet érkezett az égből. Királyuk lesz Isten akaratából. Az lesz a magyarok királya, aki szeptember nyolcadikán vasasztalról eszik. Na, lett dolguk a kovácsoknak! Az urak mind vasasztalokat rendeltek, hogy a megjelölt időben a vasasztalnál ebédelhessenek. Szeptember nyolcadikán az urak mind kitelepedtek a szabadba, dúsan megterítették a vasasztalokat, s reggeltől estig ott falatoztak, várták, hogy hozzák az égből a koronát. Mátyás szegény béresgyerek volt. Ezen a napon igen korán felébredt, mert különös álmot látott. Almában megjelent neki egy angyal, s azt mondta, Mátyás lesz a magyarok királya. Mátyás nem szólt senkinek az álomról, jó korán felkelt, felöltözött, aztán kiment a mezőre a gazdája ökreivel, s szántani kezdett. Délben egy szolga ételt hozott neki, hát kifogta az eke elől az ökröket, megfordította az ekét, s az eke vasára tette a fazekat, úgy kezdte kanalazgatni a kását. Egyszer csak az égen nagy fényesség támadt. A fényesség közepén repült két angyal, hozták a koronát, hogy Mátyás fejére tegyék. Mikor már egészen közel voltak, szegény Mátyás megijedt, felkapta az eketisztító vasat, olyant sújtott a koronára, hogy a korona tetején a kereszt mindjárt elferdült. Akárhogy hadonászott Mátyás, az angyalok mégiscsak a fejébe tették a koronát. Mátyás Magyarország királya lett, Isten akaratából. Nem is volt több olyan igazságos királya e hazának, se azelőtt, se azután.

5 Hogyan került a holló Mátyás király címerébe? Mátyás ifjú korától igen nagy vitéz volt. Sokat csatázott mindenféle ellenséggel. Egyszer, hogy, hogy nem a poroszok fogságába került. A porosz vezér úgy gyűlölte, annyira haragudott rá, hogy megparancsolta a katonáinak: Mátyást mindennap fogjátok eke elé! Hadd szántsa a hegyoldalakat, bánja meg azt is, hogy a világra jött! Így szenvedett Mátyás, nehéz rabságban, porosz földön. Egyszer az édesanyja, Szilágyi Erzsébet, meghallotta, hogy az ő egyetlen fia micsoda nyomorúságban sínylődik. Előhívatta az egész háza népét, szolgákat s katonákat. Megkérdezte tőlük: Melyiktek vinné el hamarabb ezt a levelet a fiamnak? Én viszem, én viszem! versengtek a szolgák. Akkor csak lereppent egy nagy, fekete holló, s kikapta a levelet Szilágyi Erzsébet kezéből, s elszállt. Mátyás még azon az estén megkapta az édesanyja levelét, s választ is küldött a hollóval. Megírta, hol szenved, hogy szenved, s hogy eke elé fogják mindennap. Mikor Szilágyi Erzsébet ezt elolvasta, a szíve szinte meghasadt a gyermekéért. Nagy szándékot tett fel magában, s üzenetet küldött Mátyásnak: Apád helyett apád leszek! Ebből Mátyás megtudta, hogy hamarosan kiszabadul. Szilágyi Erzsébet akkora csapatot gyűjtött, hogy Mátyást ki tudták szabadítani a rabságból. Az asszony is ott harcolt a katonákkal, mint egykor Mátyás apja, Hunyadi János. Amikor Mátyást királlyá választották, a címerébe hollót tetetett, mert a holló vitt neki hírt a nehéz rabságba. Hogyan kapta a nevét Solymár? Egyszer Mátyás király egy vadászaton öszszeszólalkozott a feleségével. Az asszony úgy megharagította a királyt, hogy az mérgében egész nap nem szólt hozzá. Amikor vége lett a vadászatnak, l e t e l e p e d t e k egy szép erdei tisztáson. A szolgák tüzet raktak, finom pecsenyéket s borokat szolgáltak fel az uraknak. Mátyás királynak jókedve kerekedett. Látta ezt a felesége, odament hozzá, hogy kiengesztelje. A királyné a cseh király leánya volt, törte a magyar szót, így szólt az urához: Mátyáskám! Soj már! és megsimogatta a királyt. No, jól van. Béküljünk meg! enyhült meg Mátyás. Megbékültek szépen. A király örömében meghagyta, hogy azontúl azt a helyet nevezzék Solymárnak. Így is lett. Később épült oda egy falu, s annak a neve máig is Solymár. 5

6 Tanáraink Kovács Márta 1984.június 15-én születtem Budapesten, első gyermekként a családban. Engem követett még két húgom a következő három évben, majd 12 év múlva lett még egy húgom. Szüleimmel és testvéreimmel lakom együtt. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk, igyekszünk sok időt együtt tölteni. Első iskoláimat a Szent Angéla Általános Isk. és Gimnáziumban végeztem, a főiskolát pedig Esztergomban, ahol tanító és hittanár diplomát szereztem. Amint végeztem rögtön ide kerültem a Szent Imre iskolába, aminek nagyon örültem, mert már kezdtem elkeseredni, hogy nem találok állást. Kicsi korunktól kezdve a testvéreimmel együtt a Regnum Marianum közösség tagjai vagyunk. Ez olyan közösség, ami sok fős vegyes csoportból áll. Ezek a csoportok heti rendszerességgel találkoznak és havonta legalább egy hétvégi elfoglaltságuk van. Ezen kívül lelkigyakorlatok, nyári táborok. Mindegyiknek van egy lány és egy fiú vezetője, akik kb éves korig egyengetik a gyerekek útját, akik utána maguk folytatják ezt a feladatot. Nekem is volt felnőtt és van gyerek csoportom is. Őket már 9 éve vezetem. A heti találkozások alkalmával imádkozunk, beszélgetünk, játszunk, igyekszünk megismerni a másikat és Istent. Velük már különösen jól lehet beszélgetni, mert már bőven gimnazisták. Rengeteg olyan program van, ahol a többi csoport tagjaival is megismerkedhetünk. Rengeteg közös élményt szerzünk így. Valahogy így lehet leírni mi tölti ki életem egyik részét. A Regnumtól nagyon sok mindent kaptam, nagyon sok mindenben formált, állított olyan lehetőségek, helyzetek elé, amik által fejlődtem. Kiemelve azt a másfél évet, amikor elvégeztem az egyik vezetőképzőt. A másik nagyon fontos része az életemnek az iskola. N a g y o n ö r ü l ö k, hogy ide vezetett a Jóisten és azt hiszem, jobb helyre nem is kerülhettem v o l n a. Hálát adok I s t e n - nek azért, hogy azt csinálhatom, a m i t szeretek, ami ö r ö m e t, boldogságot ad. R e m é l e m minél tovább itt maradhatok. 6 Holczingerné Gyurasics Vera A Kisalföld közepén, a Rába-közben nőttem föl. A falu nevét mindannyian ismeritek a népdalból: Szélről legeljetek, szili kút, szanyi kút, szentandrási, sobri kút páli rosszvödör! A gimnáziumot Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végeztem. Annyira szerettük az iskolánkat, hogy komolyan kerestük a lehetőségét, hogyan maradhatnánk továbbra is széchenyisek. Felmerült: bukjunk meg mindannyian! De az időt nem tudtuk megállítani. Négy év múlva tovább kellett állnunk. Én a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakára kerültem. Ennek elvégzéséig újabb négy év telt el. A tanulás mellett rendszeresen jártunk segíteni egy általános iskolába és egy nevelőotthonba. Igyekeztünk a családjukat nélkülözni kénytelen gyerekeknek szeretetet adni, tanulásukat segíteni, örömöt, vidámságot vinni életükbe. Együtt társasoztunk, kirándultunk, táncházba, bábszínházba, játszótérre mentünk velük. Ebben saját családom alapításáig tudtam részt venni. Férjemmel először Budapesten éltünk, ahol négy gyermekünk Juli, Anna, Verka, Andris - született. Aztán kiköltöztünk Gödöllőre. Gödöllőn otthonra, közösségre találtunk. Jankó ötödik gyermekünk már itt született. Minden velük töltött perc ajándék számomra. Nagyon hálás vagyok azért, hogy 1996-tól a Szent Imrében dolgozhatok. Szeretettel őrzöm szívemben az iskolánkból elsőként 2000-ben elballagott osztályt, akiket Gyenes Márti és Tóth Kati néniktől vehettem át mint osztályfőnök. És természetesen benneteket is, akik azóta váltatok iskolánk tanulóivá!

7 Korgó bendőbe Amikor a főzés szórakoztat is! Bográcsgulyás Fél kg szarvaslábszár, 80 dkg burgonya, 5 dkg zsír, vagy olaj, 2 nagy fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2-3 ek házipaprika, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 cseresznyepaprika, 1 zellerlevél, 1 sárgarépa, 1 zöldség, köménymag, kevés majoranna, só, csipetke egy tojásból. A zsírban aranysárgára pirítom az apróra vágott hagymát, majd belekeverem a felkockázott húst (szarvas helyett fiatal marhalábszár, esetleg vastaglapocka is megfelel). Sózom, majd időnként kevergetve saját levében pörkölöm. Mikor zsírjára sült, rászórom a paprikát és egy kevés vizet, beleteszem a cseresznyepaprikát. Rászórom a köménymagot, valamint a majorannnát és állandóan ügyelve arra, hogy le ne égjen, félpuhára párolom. Ekkor belekarikázom a sárgarépát, a zöldséget, belekockázom a krumplit, a zöldpaprikát, a paradicsomot és beleteszem a zúzott fokhagymát. Felöntöm kb 2 liternyi vízzel és majdnem puhára párolom. Mikor a krumpli majdnem megpuhult, beleteszem a csipetkét, amellyel még kb. 10 percig főzöm. Petrezselyemzölddel megszórva forrón tálalom. Vaníliafagylalt 3/4 l tej, 1/4 l felvert tejszínhab, 4 tojássárgája, 1,5 dkg keményítő, 12,5 dkg cukor, 2 vaníliarúd, csipetnyi só. A tejet a sóval és a kikapart vaníliával felfőzöm. Kevés hideg tejjel elkeverem a keményítőt és a tojássárgáját, majd a forró tejhez öntöm. A krémet nagyon kis lángon sűrűre keverem, de már nem forralom. Utána hidegre keverem és a fagyigépbe, vagy a jégkockatartóba téve lefagyasztom. Citromfagylalt 30 dkg cukor, 1 citrom héja, fél l víz, 3 citrom leve. A cukrot felfőzöm a vízzel. Hozzáadom a nagyon vékonyan lehámozott citromhéjat és a citromlevet. A tűzről levéve egy óráig állni hagyom. Átszűröm, majd megf e l e l ő k é p p e n lefagyasztom. Eperfelfújt 40 dkg eper, 4 tojás, egy citrom reszelt héja, 7,5 dkg kristálycukor, kevés porcukor, zsemlemorzsa, 1 dkg vaj. A tojássárgákat a cukorral fehéredésig keverem, hozzáadom a citromhéjat, majd a kemény habbá vert tojásfehérjét. Lazán öszszekeverem és hozzáadom az epret. Egy tűzálló tálat kivajazok, meghintem morzsával és beleteszem a keveréket. Közepes hőfokon megsütöm, majd még 20 percig csukva tartom a sütőajtót, hogy össze ne essen. Eperszemekkel és porcukorral díszítem. 7

8 Aki tud, az tud! Versenyeredmények Katolikus Iskolák Országos Úszó bajnoksága március 21. Budapest HÁTÚSZÁS I. korcsoport: 8 6. hely Hemrich Róbert 00,56 6. hely Háry Veronika 1:01 8. hely Nyomárkay Ádám 00,59 9. hely Gubcsi Blanka 1: hely Köő-Tóth Kúnó 1:07 II. korcsoport: 4. hely Simonváros Csanád 0, hely Gyulai Kristóf 00,54,4 15. hely Csaja Eszter 1: hely Darabont Zsanett 1:04 III. korcsoport: 10. hely Palicska Ádám 00,50 GYORSÚSZÁS 50 méter: I. korcsoport: 4. hely Katona Adél 00,42 9. hely Farkas Adrienn 00,54 9. helybatizi Máté 00, hely Nyomárkay Ádám 00, hely Albert Anna 1: hely Köő-Tóth Kunó 00,58 II. korcsoport: 3. hely Méhes Pál 00, hely Simonváros Csanád 00, hely Gyulai Kristóf 00, hely Molnár Zengő 00,44 III. korcsoport: 6. hely Kurinszki Gábor 00, hely Palicska Ádám 00, hely Gubcsi Anna 00, hely Kányai Anna 00,51 IV. korcsoport: 4. hely Margitházi Tímea 0,34,1 14. hely Dombi Dávid 00,32,8 MELLÚSZÁS 50 méter I. korcsoport: 3. hely Katona Adél 00,58 9. hely Háry Veronika 1: hely hemrich Róbert 1: hely Nyomárkay levente 1:07 II. korcsoport: 2. hely Méhes Pál 00,50 9. hely Molnár Zengő 00, hely Molnár Karsa 00, Albert Janka 1:03 III. korcsoport: 26.hely Gubcsi Anna 00,56 28.hely Kányai Anna 00,59.9 IV. korcsoport: 3. hely Margitházi Tímea 00, hely Dombi Dávid 00,43.8 VÁLTÓVERSENYEK I. korcsoport: 4x25 méteres gyorsváltó lány 2. hely Csapattagok: Katona Adél, Farkas Adrienn, Kányai Lili, Háry Veronika

9 Gratulálunk! 4x25 méteres gyorsváltó fiú 4. hely Csapattagok: Batizi Máté, Hemrich Róbert, Köő-Tóth Kúnó, Nyomárkay Ádám II. korcsoport: 4x50 méteres gyorsváltó fiú 2. hely Csapattagok: Méhes Pál, Simonváros Csanád, Molnár Karsa, Gyulai Kristóf 4x50 méteres gyorsváltó lány 5.hely Csapattagok: Molnár Zengő, Csaja Eszter, Darabont Zsanett, Gubcsi Blanka III. korcsoport: 4x50 méteres gyorsváltó fiú 4. hely Csapattagok: Katona Márk, Kurinszky Gábor, Palicska Ádám,Kőműves János Katolikus Iskolák Országos bajnoksága május 22. Budapest KOSÁRLABDA IV. korcsoportos lány kosárlabda 3.hely Csapattagok: Tóth Judit, Kiss Annamária, Kiss Anita, Horváth Judit, Samu Patrícia, Petrezselyem Bernadett, Ulakics Andrea, Margitházi Tímea, Németh Anna, Praznovszky Sára, Lovas Kitti, Szedmák Virág, Terjék Maja, Sófalvi Tímea Kislabda hajítás 1. hely Slick-Szabó Luca 1500 méteres síkfutás 8.hely Csigi Máté Magyar Íjász Szövetség hivatalos országos minőstő versenyei Kamarás Szilárd 7.a osztályos tanuló eredményei Történelmi íjászverseny május 2. VII. Szent László Kupa - Gödöllő Történelmi serdülő kategória 1. hely Új országos csúcs Terepíjászat Mátrakeresztes május hely Diákolimpia (Budapesten) III. forduló május 10. történelmi serdülő - 2. hely IV. forduló május 24-történelmi serdülő ATLÉTIKA IV. korcsoport Magasugrás 1. hely Slick-Szabó Luca 151 cm pontazonoságban az 1. helyezettel (de 2 spottal kevesebbel) a második lett 9

10 Búcsú a nyolcadikosoktól Kedves ballagó nyolcadikosok, továbbtanuló negyedikesek és hatodikosok! Kívánjuk, hogy új iskolátokban érezzétek jól magatokat, vigyétek magatokkal az itt kapott értékeket, mutassatok példát a többieknek, s emlékezzetek vissza szívesen régi tanáraitokra, diáktársaitokra! Fogadjátok tőlünk szeretettel az alábbi idézeteket útravalóul: Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát. (Weöres Sándor) Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul! Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a közönynyel, a siker-telenséggel! Szeress, és jobb lesz a világ! (Prohászka) Az erény és tudás nagyobb ajándék kincsnél s nemességnél. (Shakespeare) Légy boldog mások örömét építve! Légy jó mások erényét növelve! Légy gazdag, miközben másokat gyarapítsz! Légy szép mások gyönyörűségére! (Mácz István) Michel Quoist: Így élni jó (részletek): Egyetlen és pótolhatatlan vagy azon a helyen, ahol vagy, abban az időben, amikor élsz. Figyelj életed eseményeire, azokból megtudod, hogy Isten mit kíván Tőled. A mindennap eseményeiben Isten lefordítja számodra Evangéliumát az élet nyelvére. Ne légy se hallgatag, se fecsegő, de beszélj, hogy adj, és hallgass, hogy befogadj és kapcsolatba kerülj a többiekkel. Légy önmagad. A többieknek szükségük van rád. Úgy, ahogy az Úr akart téged. Vannak dolgok, amelyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, amelyeket csak az ért, kinek szíve van. (Eötvös) 10 Szabó Lőrinc: Nincs vége Nincs vége, ez csak a kezdet volt. Várnak rád új feladatok. Ne félj a remény sosem hagy el. Legyen bár vidám nap, vagy borús éjjel. Nincs vége, pihenés sosem vár. Jutalmad majd megkapod a célnál. Szeretet nélkül el nem jutsz oda. Nem segít rajtad semmilyen csoda. Nincs vége, tovább, tovább. Ha félnél majd, hát nézz fel az égre. Egy kezet fogsz látni fejed felett. Mely áldást ad rád és örök életet. Nincs vége, nincs vége! Tanáraitok

11 Agytorna 1. A nyár utolsó hónapja 2. Rövidnadrág 3. A nyár utolsó napjának névnapja 4. Magyarország kedvelt üdülőhelye 5. Hőség Angol rejtvény 1. Só 2. Cukor 3. Sonka 4. Paradicsom 5. Bors 6. Répa 7. Csirke 8. Leves 9. Alma 10. Pite 11. Saláta 12. Kolbász 13. Éhes Magyar rejtvény 6. A nyár legismertebb zöldsége (piros) 7. Jeges finomság 8. Június végén aratják 9. Sátrakból álló telep 10. Nagy melegben hűsítő menedék 11. Kerti szerszám 12. Fiúnév (július 06) 13. Vizes szórakozóhely 14. Verseny győztese 15. Ebben a hónapban kezdődik a vakáció 16. szabadtűzön szoktunk benne főzni 17. Finom lekváros péjsütemény 18. Szúrós virág 19. Erre vár minden diák 20. Vizes sport, melyhez sok türelem kell, de az eredmény végül a bográcsba kerül. Német rejtvény 1. Egér 2. Hold 3. Felhő 4. Kéz 5. Ágy Velünk történt: aluljárófestés Április 29-én iskolánk 11 tanulója vett részt a városi aluljárófestésen, melyet környezetvédelmi rajzpályázat előzött meg.. Hajdú Fanni 6.a, Megyeri Janka 6.b, Deák Vivien, Harsányi Annamária, Szekeres Eszter 7.a, Lovas Kitti, Szekeres Orsolya 7.b, Juniki Anna, Máthé Zsófia 8.b és Béla Eszter, Szinvai Márk 8.a osztályos tanulók. Az ő munkájukban gyönyörködhettek, ha átsétáltok az aluljáró ezen szakaszán. Vigyázzatok alkotásukra! 11

12 Programajánló, avagy ÁLLATI HÍREK Közeleg a vakáció, így több idő jut vidéki állatkertjeink felfedezésére is. Ezek a kirándulások nagy élményt nyújtanak a család aprajának és nagyjának. Íme, egy kis ízelítő a rengeteg látnivaló közül Miskolci Állatkert Miskolc, Csanyik-völgy Bátor, a tavaly született fekete párduc elköltözése után sem maradt üresen a miskolci állatkert leopárdjainak gyerekszobája. Április 22-én ugyanis megszületett a párduc-pár, Nagila és Leo hetedik közös utóda, egy kis hím. Anyja nagyon gondos szülőként viselkedik, az első napokban éppen csak egy-egy pillanatra hagyta el az elletőládát. Az elmúlt években azonban hozzászokott, hogy gondozóitól nem kell féltenie a kicsinyeit, így a kölyök fejlődését már pár napos kora óta rendszeresen lehet ellenőrizni. Apjával egyelőre még nem találkozott, hiszen a leopárdok a szabad természetben magányosan élnek, a hím és a nőstény csak a párzás idejére találkoznak, így az apa az utódok felnevelésében nem vesz részt. Veszprémi Állatkert Veszprém, Kittenberger K. út A nagyközönség számára is átadásra került a veszprémi állatkert legújabb létesítménye, a Csimpánzvilág. A jelenlegi lakók Móni és Taksony, a régebb óta Veszprémben élő két csimpánz, ám a tervek szerint hamarosan egy 10 fős csapat fog érkezni az új létesítménybe. Jászberényi Állatkert Jászberény, Fémnyomó út 3. Újszülöttel gyarapodott a jászberényi állatkert közönséges mókusmajom csapata. Mivel a tavalyi évben született kölyköt az állatkert munkatársainak mesterségesen kellett felnevelniük, így most izgatottan figyelték, hogy mi lesz a kismajom sorsa. Szerencsére azonban anyja figyelmes szülőnek bizonyul, és gondosan neveli utódát. Nyíregyházi Állatkert Nyíregyháza, Sóstófürdő Párt kapott a Nyíregyházi Állatpark törpevízilova, Broutille. A nőstény állat három éve érkezett Franciaországból, és most végre megérkezett leendő párja is, Hamlet, Dániából. A két állat az összeengedést követően egy kis erőfitogtatással fogadta egymást, később azonban megbékéltek egymással. A törpevíziló Nyugat-Afrika vízparti erdeiben, magányosan él. Európában tenyészprogram keretében tartják őket, ám jóval kevesebb hím él állatkertekben, mint nőstény, így nehéz megfelelő párokat kialakítani. A híreket válogatta: Csernyánszky Dávid 6.a A kiadásért felel: Varga András igazgató Szerkesztik: Dohanicsné Vígh Adrienn és az iskola szorgalmas diákjai Tördelés: Indasoft Bt. Nyomdai munkák: Kamipress Nyomda és Könyvkötészet, Mogyoród

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XII/4. 2008. nyár. Nyár

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XII/4. 2008. nyár. Nyár A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XII/4. 2008. nyár Nyár Alig bírtuk, füve perzselte lábunk, de a tisztásig kellett menni még, fölöttünk, mint egy órjás rózsa kelyhe, éretten,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/2. 2008. karácsony

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIII/2. 2008. karácsony A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIII/2. 2008. karácsony Betlehemi csillag Betlehem csillaga vezet három királyt köszöntve Mária újszülött kis Fiát. Karácsony este van csend honol

Részletesebben

HÖKI BALLAGÓ. A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám

HÖKI BALLAGÓ. A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám HÖKI BALLAGÓ A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám 2015. június Mandula Puli Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért Fák, csillagok, állatok és kövek szeressétek

Részletesebben

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám Ára: 70Ft A 2004-2005-ös tanév iskolánkban az IRODALOM ÉVE. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja E számunk tartalmából: József Attila:

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

Csengáttyu. PDF Compressor Pro. Iancu Laura Húsz esztendő, virágnyelven

Csengáttyu. PDF Compressor Pro. Iancu Laura Húsz esztendő, virágnyelven ISSN 2286-2900 Csengáttyu Havonta megjelenő, ingyenes csángó gyermeklap 2013. I. évfolyam / 5. szám Iancu Laura Húsz esztendő, virágnyelven Drága testvérkéim! Amikor ezeket a sorokat írom, lehet, hogy

Részletesebben

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva:

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: Kiss Gábor MINDEN ÉVBEN Minden évben újra Áldásával betér minden házba Végigmegy az úton minket megtalálva. Hangja rejtelem, titokban létezik, Szent kezét ismerem,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIV/2. 2009. karácsony. Karácsony küszöbén

A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XIV/2. 2009. karácsony. Karácsony küszöbén A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIV/2. 2009. karácsony Karácsony küszöbén Hó szitál és Karácsony jön. Az utcán hömpölyög a nép özön és szinte árad, kicsattan a mosoly, a vágy

Részletesebben

XIII. évfolyam 2. szám 2011. december

XIII. évfolyam 2. szám 2011. december Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájak lapja XIII. évfolyam 2. szám 2011. december Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja 2015. január A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja 2014/2015: A MEGÚJULÁS ÉVE XI. évfolyam 1. szám FERENC PÁPA GONDOLATAI A BÉKÉRŐL AZ ÚJ ÉV KEZDETÉN Az új esztendő

Részletesebben

Tanács. Te ne kérdezz, csak menj az utadon S meg ne állj körülnézni, A kétely gyilkos sebet üt belénk S a lelkünk, a lelkünk bevérzi.

Tanács. Te ne kérdezz, csak menj az utadon S meg ne állj körülnézni, A kétely gyilkos sebet üt belénk S a lelkünk, a lelkünk bevérzi. A székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium kiadványa TARTALOM Ballagás 2012. A tanárok és a végzős diákok névsora Így látták az osztályfőnökök a 12.A-t, 12.B-t, 12.C-t, 12.D-t Négyen a ballagók közül Interjú

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június

XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június Csukás István: Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig

Részletesebben

XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június

XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június Csukás István: Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig

Részletesebben

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár 69. évf., 2015. I. 15., 1. szám Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár Valamerre el kell indulni Temerini pályaválasztók között Nem hinném, hogy kevésbé foglalkoztatja

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

Szeretettel: Márta néni

Szeretettel: Márta néni Kedves Gyerekek! Mostanában sokszor találkoztok ezzel az Igével. Hol is láthatjátok? Százéves templomunk főbejáratán ez a mondat fogadja az oda betérőket. A centenáriumi ünnepségsorozat keretében sokan

Részletesebben

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2.

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Oázis Az életet szolgáljuk Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Örömeink A Kiadó és a Szerkesztő előszava Kedves Olvasók! 3

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

ADY ENDRE: Karácsony. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna Óh de nagy boldogság. Szállna a világra

ADY ENDRE: Karácsony. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna Óh de nagy boldogság. Szállna a világra Tartalomjegyzék Vers mindenkinek... 3 A nagykorú Newton-kupa... 4 Nyílt nap... 6 Vajda János Vers- és Prózamondó Verseny /Rajzverseny... 7 Interjúk... 8 Felhívás... 10 Kirándulás Budapestre... 11 Fény

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. DECEMBER 21. KARÁCSONY / ÚJÉV

II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. DECEMBER 21. KARÁCSONY / ÚJÉV A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. DECEMBER 21. KARÁCSONY / ÚJÉV Jézuska vagy Jézus? Várakozás.

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XI/3. 2007. húsvét Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te

Részletesebben

A bolond farkas. Almási Ágnes Mikepércs

A bolond farkas. Almási Ágnes Mikepércs A bolond farkas Hová ment a kis malac, azt én nem tudom, de az az egy biztos, hogy az ő kurta farkán túl a környező hegyeken is túl volt egy Rontom bontom tudni - mondom erdő. Ebben az erdőben volt egy

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben