Megfeleltetés a kétszintő érettségi rendszerben könnyőipari alapismeretek. mezıgazdasági alapismeretek gazdasági ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megfeleltetés a kétszintő érettségi rendszerben könnyőipari alapismeretek. mezıgazdasági alapismeretek gazdasági ismeretek"

Átírás

1 2005 elıtti érettségi tárgy neve a jelmeztervezés technológiája a magyar népzene alapjai ábrázoló és mővészeti geometria ábrázoló geometria acél- és fémszerkezettan acél- és fémszerkezettan agrárökonómia agrárpiacgazdaságtan alkalmazás számítástechnika alkalmazás számítástechnika alkalmazástechnika alkalmazott közgazdaságtan alkalmazott közgazdaságtan alkalmazott matematika és szakelmélet alkalmazott számítástechnika alkalmazott számítástechnika államigazgatási ismeretek állampolgári és jogi ismeretek állampolgári és jogi ismeretek állampolgári ismeretek állampolgári ismeretek, gazdaságtörténet állatbetegségek állategészségügyi és higiéniai ismeretek állategészségügyi ismeretek állattartás gépei és épületei állattartás gépei és épületei állattartástechnológia állattartástechnológia állattenyésztés általános eljárásjogi ismeretek általános és jármőgéptan általános és vegyipari géptan általános és vegyipari géptan általános járványtan és közegészségtan általános kultúrtörténet általános kultúrtörténet általános kultúrtörténet általános kultúrtörténet általános nyomdaipari alapismeretek általános vegyipari géptan általános vegyipari géptan analóg és digitális áramkörök anatómia angol angol célnyelv angol célnyelvi civilizáció angol civilizáció angol nemzetiségi nyelv angol nyelv és irodalom angol nyelvő gépírás angolszász civilizáció animáció anyag- és áruismeret anyag- és gyártásismeret Megfeleltetés a kétszintő érettségi rendszerben a magyar népzene alapjai ábrázoló és mővészeti geometria ábrázoló és mővészeti geometria i alapismeretek matematika i alapismeretek vegyipari alapismeretek ember- és, etika mővelıdési és kommunikációs alapismeretek nyomdaipari alapismeretek vegyipari alapismeretek biológia angol angol angol célnyelvi civilizáció angol célnyelvi civilizáció angol angol angol célnyelvi civilizáció

2 anyag- és gyártmányismeret anyagismeret anyagismeret és technológia anyagmozgató gépek szerkezettana épület anyagvizsgálat anyanyelv anyanyelvi kommunikáció anyanyelvi kommunikáció anyanyelvi kommunikáció ápoláslélektan ápolástan ápolástan-gondozástan arab arab áramlástechnika, kalórikus gép áruforgalmazás árufuvarozás és díjszabás áruismeret áruismeret áruismeret áruismeret atomerımővek automatika balett balett-színházi tánc balettelmélet banki ismeretek banki ismeretek banki ismeretek banki ügyintézıi ismeret banki ügyintézıi ismeret banki ügyintézıi ismeret banküzemtan banküzemtan banküzemtan banküzemtan és pénzüzemtani ismeretek banküzemtan és pénzüzemtani ismeretek banküzemtan és pénzüzemtani ismeretek bányagépészeti ismeretek bányagépszerkezettan és bányavillamosságtan bányamőveléstan bányavillamossági ismeretek bányavillamosságtan baromfitartás-technológia baromfitartás-technológia belgyógyászat-alkalmazott gyógyszertan belsıégéső motorok belsıégéső motorok belügy és rendészet belügyi rendészeti ismeretek belügyi ismeretek belügyi rendészeti ismeretek belügyi rendészet belügyi rendészeti ismeretek belügyi rendészeti ismeretek belügyi rendészeti ismeretek berendezés mérések bevezetés a filozófiába filozófia bibliaismeret bibliaismeret - Hit Gyülekezete biológia biológia biológia és munkavédelem biológia biológia gyakorlat biológia biotechnológia vegyipari alapismeretek

3 biztosítóberendézesek bolgár bolgár nemzetiségi bolgár nyelv és irodalom borászati gépek borászati gépek borászati technológia borászati technológia bırfeldolgozó-ipari alapismeretek bırkonfekció-ipari gyártásszervezés bırkonfekció-ipari technológia bırkonfekció-ipari technológia brácsa brit és amerikai civilizáció büntetıjogi ismeretek büntetıjogi ismeretek CAD CAD cigány cigány népismeret cipıipari gyártásszervezés cipıipari technológia cipıipari technológia csillagászat csıvezetéki szállítórendszerek cukoripari gépek cukoripari gépek cukoripari technológia cukoripari technológia diakónia digitális számítógépek dísznövénytermesztés dohányipari gépek dohányipari gépek dohányipari szakágazati technológia dohányipari szakágazati technológia dohányipari technológia dohányipari technológia és színjátszás elmélet és i gyakorlat i és színházi ismeretek i gyakorlat játék pedagógia pedagógia történet történet és színjátszás édesipari gépek édesipari gépek édesipari mőveletek és technológia édesipari mőveletek és technológia édesipari szakágazati technológia édesipari szakágazati technológia édesipari technológia édesipari technológia bolgár bolgár nemzetiségi nyelv bolgár angol belügyi rendészeti ismeretek i alapismeretek cigány kisebbségi népismeret cigány kisebbségi népismeret természettudomány

4 édesipari technológia és gyakorlat édesipari technológia és gyakorlat egészségi alapismeretek egészségtan egészségügyi adminisztrátori ismeretek egészségügyi és egészségügyi szakmai gyakorlat egészségügyi-belgyógyászat egyházi elektromos áramkörök elektronika-híradástechnika elektronikai alapgyakorlat elektronikai szakismeret elektronikus áramkörök elektronikus áramkörök és berendezések elektronikus áramkörök és ipari elektronika elektronikus áramkörök és készülékek elektronikus készülékek elektrotechnika-híradástechnika elektrotechnikai ismeretek elektrotechnikai szakismeret élelmiszer- és italismeret élelmiszer-analitika élelmiszer-analitika gyakorlat élelmiszer-áruismeret élelmiszer-ipari alapmőveletek élelmiszer-ipari mőveletek élelmiszer-ipari mőveletek és folyamatok élelmiszer-ipari mőveletek és gépek élelmiszer-ipari mőveletek és gépek élelmiszer-ipari szakágazati technológia élelmiszer-ipari szakágazati technológia élelmiszer-ipari technológia élelmiszer-ipari technológia élelmiszerismeret élelmiszerismeret és gyakorlat elméleti gazdaságtan elméleti gazdaságtan elméleti gazdaságtan elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) elméleti közgazdaságtan elméleti közgazdaságtan elméleti közgazdaságtan ember és környezete ember- és emberismeret és etika emelés fıtárgy gyakorlat és elmélet -zene -zene, mővészetek ember- és, etika ember- és, etika emberismeret és etika

5 -zene, tánc és -zene, tánc és -zene, tánc és építési alapismeretek építési ismeretek és építıanyagok építési ismeretek és építésszervezés gépesítés építéstan építészeti alapismeret építészeti alapismeretek építıanyagipari gépek építıanyagipari gépek építıanyagipari technológia építıanyagipari technológia építıgépek építıipari mőszaki épületek főtı és légtechnikai berendezések épület épületek főtı és légtechnikai berendezések épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása épület épület épületszerkezetek épületszerkezetek és épületszerkezettan és erdészeti ismeretek faipari alapismeretek erdészeti munkagépek faipari alapismeretek erdıhasználattan faipari alapismeretek erdımőveléstan faipari alapismeretek erıgépek erımővek erımővek és energiagazdálkodás ételismeret etika ember- és, etika euritmia euritmia evangélikus hit és erkölcstan evangélikus fagott fagott fıtárgy faipari szak alapjai faipari alapismeretek faipari technológia faipari alapismeretek faipari technológia famegmunkálás alapjai faipari alapismeretek fedélzeti mőszer és mérırendszer felszolgálás felszolgáló ismeretek fémforgácsoló technológia fémkohászattan fémmőves festı díszítı szakmai elmélet film- és videóismeret mozgóképkultúra és médiaismeret filmesztétika mozgóképkultúra és médiaismeret filozófia filozófia finommechanika finommechanika és automatika finommechanikai elemek és készülékek finommechanikai elemek és mőszerek

6 finommechanikai elemek és szerkezetek fizika-fizikus fizika-hangtan fizika-hangtan fizikai kémia fizikális felkészítés fogyasztói és elosztóhálózatok fogyasztói és elosztóhálózatok forgácsoló technológia forgácsoló technológia forgalmi és kereskedelmi gyakorlat forgalmi és kereskedelmi ismeretek forgalmi ismeretek forgalmi szolgálat formatan fotó fotográfiai ismeret fotogrammetria föld és bányaméréstan földméréstan föld földtan földünk és környezetünk fıtárgy francia francia célnyelv francia célnyelvi civilizáció francia civilizáció francia nyelv és irodalom fúrási technológia fuvarozás és díjszabás fuvarozási és szállítmányozási ismeretek fuvarozási és szállítmányozási szervezés fuvola fuvola fıtárgy gazdálkodási ismeretek gazdálkodási ismeretek gazdálkodási ismeretek gazdaság és üzlet gazdaság és üzlet gazdaság és üzlet gazdasági állatok tartástechnikája gazdasági állatok tartástechnikája gazdasági és jogi ismeretek gazdasági és jogi ismeretek gazdasági és jogi ismeretek gazdasági föld gazdasági föld gazdaságismeret gazdaságismeret gazdaságismeret gazdaságtan gazdaságtan gazdaságtan gázipari készülékek és berendezések fizika fizika hangtani és akusztikai ismeretek kémia testnevelés faipari alapismeretek föld föld föld francia francia célnyelvi civilizáció francia célnyelvi civilizáció francia célnyelvi civilizáció francia föld

7 gázipari technológia gázipari technológia gázszolgáltatás geometria ábrázoló és mővészeti geometria gép- és gyorsírás gépek szerkezettana gépelemek gépészet alapjai gépészeti gyakorlat gépészeti mőszaki gépgyártás technológia gépipari mőszaki gépipari technológia gépírás gépírás és gyorsírás gépírás és jegyzıkönyvvezetési gyakorlat gépírás és információkezelés gépírás és jegyzıkönyvvezetési gyakorlat gépírás és levelezés gépírás és információkezelés gépírás és levelezés gépjármő szerkezettan gépjármő ügyintézés és szállítmányozási ismeretek gépjármő ügyintézés és szállítmányozási ismeretek gépjármőszerkezetek gépjármőszerkezettan gépjármővezetés és ügyintézés gépjármővezetıi és szállítási ügyintézıi ismeretek gépjármővezetıi és szállítási ügyintézıi ismeretek gépjármővillamossági ismeretek gépjármővillamossági ismeretek gépjármővillamosságtan gépjármővizsgálat és -javítás gép gépszerkezettan géptan géptan és szerszámismeret géptani ismeretek gitár gordon gordonka fıtárgy grafika gyapjúfonás technológia gyapjúfonás technológia gyártásszervezés gyártástechnológia gyermekfelügyelet gyógypedagógia gyógypedagógia gyógypedagógiai nevelési, oktatási, gondozási isme gyógypedagógiai nevelési, oktatási, gondozási isme gyógyszertan gyors és gépírás gyorsírás gyorsírás és jegyzıkönyvvezetés gyümölcstermesztés hajóépítéstan

8 hajógéptan hajózástan hangkultúra hangkultúra hangtan hangkultúra hangtan hangtani és akusztikai ismeretek hangtan-fizika fizika hangtan-fizika hangtani és akusztikai ismeretek hangtechnika hangkultúra hangtechnika hangtani és akusztikai ismeretek hardver technológiai ismeretek hardver technológiai ismeretek i alapismeretek hárfa harmonika harsona határrendész, rendvédelmi ismeret katonai alapismeretek határrendész, rendvédelmi ismeret határrendészet katonai alapismeretek határrendészet határrendészeti ismeretek katonai alapismeretek határrendészeti ismeretek héber héber hegedő helyi önkormányzati ismeretek ember- és, etika helyi önkormányzati ismeretek hídépítés hídépítés vasbeton higiéniai berendezés higiéniai ismeretek híradástechnikai alapismeretek hit és erkölcstan hit és erkölcstani ismeretek hon és népismeret népmővészet horvát horvát horvát irodalom horvát horvát nemzetiségi horvát nemzetiségi nyelv horvát nemzetiségi horvát nemzetiségi nyelv és irodalom horvát népismeret horvát horvát nyelv és irodalom horvát horvát nyelvtan horvát horvát-szerb horvát horvát-szerb nyelv és irodalom horvát humán egészségügy humán szolgáltatás hús- és baromfiipari mőveletek és technológia hús- és baromfiipari mőveletek és technológia hús- és baromfiipari technológia és gyakorlat hús- és baromfiipari technológia és gyakorlat húsipari gépek húsipari gépek húsipari technológia húsipari technológia idegen nyelvő gépírás gépírás és információkezelés idegen nyelvő gépírás idegenforgalmi és vendéglátó ismeretek idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretek idegenforgalmi föld

9 idegenforgalmi ismeretek idegenvezetés idegenvezetés igazgatási és jogi ismeretek igazgatási és jogi ismeretek igazgatási és jogi ismeretek igazgatási ismeretek igazgatási ismeretek igazgatási ismeretek igazgatásrendészeti ismeretek igazgatásrendészeti ismeretek igazgatásrendészeti ismeretek információkezelés információkezelés információtechnika információtechnika információtechnológia információtechnológia információtervezés információtervezés alapjai alapjai és számítástechnika és számítástechnika technológia elmélet technológia elmélet technológia gyakorlat technológia gyakorlat, programozási alapismeretek, programozási alapismeretek -technika -technika i alapismeretek i technológia i technológia ipari könyvvitel ipari könyvvitel ipari könyvvitel iparstatisztika iparstatisztika iparstatisztika irodalmi-i ismeretek irodalom japán járványtan jogi ismeretek jogi, közgazdasági és szervezési ismeretek jogi, közgazdasági és szervezési ismeretek jogi, közgazdasági és szervezési ismeretek jogi, közgazdasági és szervezési ismeretek judaisztika kárpitos technológia kárpitos technológia kartográfia karvezetés utazás és turizmus i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek japán judaisztika

10 katolikus hit- és erkölcstan katolikus kémia kémia kémia, fizikai kémia fizika kémia, fizikai kémia kémia kémiai anyagismeret vegyipari alapismeretek kémiai anyagvizsgálat vegyipari alapismeretek kémiai fizika fizika kémiai technológia vegyipari alapismeretek képzımővészet képzımővészeti kultúra kerámia kereskedelmi és gazdálkodási ismeretek kereskedelmi és gazdálkodási ismeretek kereskedelmi és gazdálkodási ismeretek kereskedelmi és marketing alapismeretek kereskedelmi és marketing alapismeretek kereskedelmi és marketing alapismeretek kereskedelmi és vállalkozási ismeretek kereskedelmi és vállalkozási ismeretek kereskedelmi és vállalkozási ismeretek kereskedelmi gazdaságtan kereskedelmi gazdaságtan kereskedelmi gazdaságtan kereskedelmi gyakorlatok kereskedelmi gyakorlatok kereskedelmi gyakorlatok kereskedelmi ismeretek kereskedelmi ismeretek kereskedelmi ismeretek kereskedelmi könyvvitel kereskedelmi könyvvitel kereskedelmi könyvvitel kereskedelmi marketing kereskedelmi marketing kereskedelmi marketing kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció kertészet kertészeti munkagépek kertészeti munkagépek kertészeti munkagépek természettudomány kertészeti növények termesztés kertészeti növények termesztés kertészeti növények termesztés természettudomány kertészeti növények termesztése és növényvédelme kertészeti növények termesztése és növényvédelme kínai kínai kis- és középvállalkozások alapítása és mőködtetés kis- és középvállalkozások alapítása és mőködtetés kisvállalkozások alapítása és mőködtetése kisvállalkozások alapítása és mőködtetése klarinét klarinét fıtárgy klasszikus balett

11 klinikai ismeretek belgyógyászatból klinikai ismeretek és ápolástan kohászat kohászati géptan kommunikáció mővelıdési és kommunikációs alapismeretek komplex zenei tárgy konzerv- és hőtıipari gépek konzerv- és hőtıipari gépek konzerv- és hőtıipari technológia konzerv- és hőtıipari technológia könyvelés könyvtárkezelési ismeretek könyvtárkezelıi ismeretek könyvvitel könyvvitel könyvvitel könyvviteli gyakorlat könyvviteli gyakorlat könyvviteli gyakorlat könyvviteli ismeretek és gyakorlat könyvviteli ismeretek és gyakorlat könyvviteli ismeretek és gyakorlat kıolaj és földgáztermelés környezetvédelmi alapismeretek környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek kötéstan kötéstechnológia közegészségtan (elméleti gazdaságtan) (üzleti gazdaságtan) középsz. üzleti gazd. közgazdasági és jogi ismeretek közgazdasági és jogi ismeretek közgazdasági és jogi ismeretek közgazdasági és jogi ismeretek közgazdasági marketing közgazdaságtan közgazdaságtan közgazdaságtan közigazgatási alapismeretek közismereti közismereti i alapismeretek közlekedés-rendészeti ismeretek közlekedésépítı alapismeretek közlekedésépítı alapismeretek közlekedésgazdaságtan közlekedésgazdaságtan közlekedésgazdaságtan közmővelıdési alapismeretek mővelıdési és kommunikációs alapismeretek közrendvédelmi ismeretek belügyi rendészeti ismeretek közrendvédelmi ismeretek kriminálpszichológia kultúratörténet ember- és, etika kultúratörténet mővelıdési és kommunikációs alapismeretek kultúratörténet

12 kultúratörténet kultúrtörténet kultúrtörténet kultúrtörténet kultúrtörténet külkereskedelmi és áruforgalmi ismeretek külkereskedelmi és áruforgalmi ismeretek külkereskedelmi és áruforgalmi ismeretek külkereskedelmi és marketing ismeretek külkereskedelmi és marketing ismeretek külkereskedelmi és marketing ismeretek külkereskedelmi ismeretek külkereskedelmi ismeretek külkereskedelmi ismeretek külkereskedelmi ismeretek angol nyelven külkereskedelmi ismeretek angol nyelven külkereskedelmi ismeretek angol nyelven külkereskedelmi ismeretek és gyakorlat külkereskedelmi ismeretek és gyakorlat külkereskedelmi ismeretek és gyakorlat külkereskedelmi ismeretek német nyelven külkereskedelmi ismeretek német nyelven külkereskedelmi ismeretek német nyelven külkereskedelmi levelezés angol nyelven külkereskedelmi levelezés angol nyelven külkereskedelmi levelezés angol nyelven külkereskedelmi technika külkereskedelmi technika külkereskedelmi technika külkereskedelmi ügyintézı külkereskedelmi ügyintézı külkereskedelmi ügyintézı kürt latin lélektan lengyel logika magán magasépítéstan magasépítéstan magyar magyar és idegen nyelvő gépírás magyar és idegen nyelvő gépírás magyar irodalom magyar irodalom, mővészetismeret magyar mint idegen nyelv magyar mint idegen nyelv magyar nyelv magyar nyelv és beszédmővelés magyar nyelvhelyesség magyar nyelvtan malomipari technológia gyakorlat marketing alapismeretek marketing és kereskedelmi ismeretek marketing marketing ember- és, etika mővelıdési és kommunikációs alapismeretek latin lengyel filozófia magyar gépírás és információkezelés magyar magyar magyar magyar mint idegen nyelv magyar magyar magyar magyar

13 matematika matematika és alkalmazásai mechanika mechatronika média média alapismeretek médiaismeret mélyfúrás-kutatás méréstechnikai ismeretek mezıgazdasági alapismeret elmélet gyakorlat mezıgazdasági áruforgalmazás mezıgazdasági erıgépek mezıgazdasági erıgépek mezıgazdasági géptan mezıgazdasági géptan mezıgazdasági munkagépek mezıgazdasági munkagépek mezıgazdasági mőszaki ismeretek mezıgazdasági mőszaki ismeretek mezıgazdasági termelés mezıgazdasági üzemgazdaságtan mikro-, makroökonómia mikro-, makroökonómia mikrohullámú technika mozgókép mozgókép és médiaismeret mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret munkaegészségtan munkagépek munkavédelem mőalkotás mőalkotás mőalkotások elemzése mőalkotások elemzése mőelemzés mőelemzés mőhelygyakorlat mőszaki ábrázolás mőszaki dokumentáció mőszaki mőszaki mőszaki ismeretek mőszaki ismeretek mőszaki mőszer és mechanika mőszer és mechatronikai elemek mőszerek és automatika mőszerek és mechanikai elemek mőszerek és mérések mőtárgyak mőtárgyak mővelıdéstörténet mővészet mővészet és matematika matematika fizika mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mővészetek története mővészetek története mővészetek története i alapismeretek mővelıdési és kommunikációs alapismeretek mővelıdési és kommunikációs alapismeretek mővészetek története

14 mővészet és mővészetek mővészetek története mővészetek mővészetek mővészeti ismeretek mővészetek története mővészeti ismeretek mővészetismeret mővészetek története mővészetismeret mővészettörténelem mővészetek története mővészettörténelem napközi otthon napközi otthon napközi otthoni ismeretek napközi otthoni ismeretek napközi otthoni nevelés napközi otthoni nevelés napköziotthon-vezetés napköziotthon-vezetés német német német (célnyelv) nyelv és irodalom német német célnyelv német célnyelvi civilizáció német célnyelvi civilizáció német célnyelvi civilizáció német föld föld német nemzetiségi nyelv német nemzetiségi nyelv német nemzetiségi nyelv és irodalom német nemzetiségi nyelv és irodalom német népismeret német célnyelvi civilizáció német nyelv és irodalom német német nyelv és levelezés német német nyelvő gépírás német nyelvő levelezés nemzetközi nemzetközi népismeret népmővészet népmővészet népmővészet nép nép népmővészet nép, folklórismeret nép, folklórismeret népmővészet néptánc népmővészet néptánc fıtárgy népmővészet népzene népmővészet neveléselméleti alapismeretek nevelési alapismeretek neveléstan nevelıotthoni gondozási és nevelési ismeretek nevelıotthoni gondozási és nevelési ismeretek nevelıotthoni ismeretek nevelıotthoni ismeretek nıi szabás-varrás növénytermesztés nyomdaipari alapismeretek nyomdaipari alapismeretek nyomozástani alapismeretek belügyi rendészeti ismeretek nyomozástani alapismeretek nyomtatástechnológia nyomdaipari alapismeretek oboa

15 oktatástechnika olasz olasz olasz célnyelvi civilizáció olasz célnyelvi civilizáció olasz nyelv és irodalom olasz orgona orosz orosz orosz célnyelvi civilizáció orosz célnyelvi civilizáció orosz idegenvezetés orosz nyelv és irodalom orosz óvodai foglalkozások módszertana óvodai gyakorlat óvodai zárófoglalkozás ökológia biológia öntészet öntészeti géptan öntészeti technológia ötvösség pamutfonás technológia pamutfonás technológia parképítés parképítés és fenntartás pedagógia-pszichológia ember- és, etika pedagógia-pszichológia emberismeret és etika pedagógia-pszichológia pedagógia-pszichológia pedagógiai és pszichológiai alapismeretek ember- és, etika pedagógiai és pszichológiai alapismeretek emberismeret és etika pedagógiai és pszichológiai alapismeretek pedagógiai és pszichológiai alapismeretek pedagógiai ismeretek pénzpiac, banküzem pénzpiac, banküzem pénzpiac, banküzem pénzpiaci alapismeretek és banküzemtan pénzpiaci alapismeretek és banküzemtan pénzpiaci alapismeretek és banküzemtan pénztárismeret pénztárismeret pénztárismeret pénztárismeret és postabanki takarékszolgálat pénztárismeret és postabanki takarékszolgálat pénztárismeret és postabanki takarékszolgálat pénzügyi alapismeretek pénzügyi alapismeretek pénzügyi alapismeretek pénzügyi ismeretek pénzügyi ismeretek pénzügyi ismeretek pénzügyi ismeretek és gyakorlat pénzügyi ismeretek és gyakorlat pénzügyi ismeretek és gyakorlat politikai gazdaságtan politikai gazdaságtan politikai gazdaságtan politológia portugál portugál

16 postaforgalmi ismeretek postaforgalmi kezelés postaforgalmi kezelıi ismeretek postaforgalmi szolgálat programozás programozás programozás és rendszertechnika programozás és rendszertechnika programozási és szervezési ismeretek programozási és szervezési ismeretek programozási ismeretek programozási ismeretek programozási ismeretek és gyakorlat programozási ismeretek és gyakorlat rádiónavigáció és képzımővészeti esztétika és mőalkotások elemzése és mőalkotások elemzése és mővészetismeret és mővészetismeret és és és vizuális kommunikáció és vizuális kultúra és vizuális kultúra és vizuális nevelés -festés -kézimunka -mintázás református hit- és erkölcstan református rendszertechnika rendszertechnika rendvédelmi alapismeretek rendvédelmi ismeretek (határır) repülési hírközlés repülıgép hajtómő, szerkezettan repülıgép hajtómő, szerkezettan repülıgép hírközlés és rádiónavigáció repülıgép hírközlés és rádiónavigáció repülıgép villamos gépei, szerelvényei repülıgép villamos gépei, szerelvényei repülıgép-szerkezettan repülıgép-szerkezettan római katolikus hit- és erkölcstan római katolikus román román nemzetiségi román nyelv és irodalom rostfonás-technológia ruhaipari gyakorlat ruhaipari gyártásszervezés ruhaipari gyártástervezés ruhaipari ismeretek ruhaipari technológia ruhaipari technológia i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek román román nemzetiségi nyelv és irodalom román

17 sárkányszerkezet és rendszerismeret söripari gépek söripari gépek spanyol spanyol spanyol célnyelvi civilizáció spanyol célnyelvi civilizáció spanyol nyelv és irodalom spanyol speciális angol angol speciális német német sport testnevelés sportoktatói ismeretek sportoktatói ismeretek testnevelés statisztika statisztika statisztika sütı- és édesipari gépek sütı- és édesipari gépek sütı- és édesipari technológia sütı- és édesipari technológia sütıipari gépek sütıipari gépek sütıipari technológia sütıipari technológia sütıipari technológia gyakorlat sütıipari technológia gyakorlat szabálysértési és igazgatásrendészeti ismeretekbelügyi rendészeti ismeretek szabálysértési és igazgatásrendészeti ismeretek szabás-szak szabás-szak-technológia szabás-varrás szakágazati technológia szakágazati technológia szakmai angol angol szakmai dokumentáció szakmai gépek szakmai gyakorlat (idegenvezetés) szakmai szakmai i alapismeretek szakmai német német szakmai számítástechnika szakmai számítástechnika i alapismeretek szakmai technológia szak szállítási és ügyintézıi ismeretek szállítási ügyintézı és gépjármővezetı szállítmányozási alapismeretek szálloda- és vendéglátó ismeretek utazás és turizmus szálloda- és vendéglátó ismeretek szállodaismeret utazás és turizmus szállodaismeret számítástechnika számítástechnika i alapismeretek számítástechnika alapjai számítástechnika alapjai i alapismeretek számítástechnika és alkalmazások technikája számítástechnika és alkalmazások technikája i alapismeretek számítástechnika és

18 számítástechnika és i alapismeretek számítástechnikai alapismeretek számítástechnikai alapismeretek i alapismeretek számítástechnikai gyakorlatok számítástechnikai gyakorlatok i alapismeretek számítógép rendszertechnikai ismeretek és gyakorla számítógép rendszertechnikai ismeretek és gyakorla i alapismeretek számítógépek alkalmazása számítógépek alkalmazása i alapismeretek számítógépek alkalmazása és rendszertechnikája számítógépek alkalmazása és rendszertechnikája i alapismeretek számítógépek programozás számítógépek programozás i alapismeretek számítógépek programozása és rendszertechnikája számítógépek programozása és rendszertechnikája i alapismeretek számítógépek rendszertechnikája számítógépek rendszertechnikája i alapismeretek számítógépkezelıi ismeretek számítógépkezelıi ismeretek i alapismeretek számvitel számvitel szántóföldi növények termesztése szántóföldi növények termesztése és növényvédelme szántóföldi növények termesztése és növényvédelme természettudomány személyfuvarozás és díjszabás szénhidrogéntermelési technológia szerb szerb szerb nemzetiségi szerb nemzetiségi nyelv és irodalom szerb nyelv és irodalom szerb szerb-horvát nyelv és irodalom horvát szerb-horvát nyelv és irodalom szerb szerelési alapismeretek szerelési alapismeretek szereléstechnika szereléstechnika szerkesztıségi és kiadói ismeretek nyomdaipari alapismeretek szerkezettan épület szerkezettan szerkezettan és szerelési alapismeretek szerkezettan és szerelési alapismeretek szerkezettan, szak épület szerkezettan, szak szervezési ismeretek szilárdságtan szilárdságtan épület szilárdságtan és alapszekezet szilárdságtan és alapszekezet épület szilárdságtan és tartószerkezetek szilárdságtan és tartószerkezetek épület színészmesterség színészmesterség színház- és történet színházi alapismeretek színházi tánc színháztörténet színháztörténet mővelıdési és kommunikációs alapismeretek

19 színháztudomány színháztudomány mővelıdési és kommunikációs alapismeretek színpadi tánc szlovák szlovák szlovák nemzetiségi szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szlovák nyelv és irodalom szlovák szlovén szlovén szlovén nemzetiségi szlovén nemzetiségi nyelv szobrászat szociális családgondozó szociális gondozás szociális munka szociális munka elmélete szocializációs ismeretek szociálpszichológia szociológia szoftvertechnológia szoftvertechnológia i alapismeretek szoftvertechnológiai alapismeretek szoftvertechnológiai alapismeretek i alapismeretek szolfézs szolfézs hangkultúra szolfézs hangtani és akusztikai ismeretek szolfézs fıtárgy szolfézs fıtárgy hangkultúra szolfézs fıtárgy hangtani és akusztikai ismeretek szolfézs-zeneelmélet fıtárgy szolfézs-zeneelmélet fıtárgy hangkultúra szolfézs-zeneelmélet fıtárgy hangtani és akusztikai ismeretek szılı és gyümölcstermesztés szılıtermesztés szövéstechnológia takarékközvetítı szolgálat tánc tánc és táncoktató tánctörténet tanirodai gyakorlat társadalom élete társadalombiztosítási ismeretek és gyakorlatok társadalombiztosítási ügyintézıi ismeretek és kommunikáció társadalomtan társadalomtudomány társadalomtudományi ismeretek tartósító és húsipari gépek és berendezések szerke tartósító és húsipari gépek és berendezések szerke tartósító és húsipari gépek szerkezettana tartósító és húsipari gépek szerkezettana tartósító és húsipari gépszerelési és üzemvezetés tartósító és húsipari gépszerelési és üzemvezetés tartosító és húsipari technológia tartosító és húsipari technológia tartósítóipari technológiai gyakorlat

20 tartósítóipari technológiai gyakorlat távbeszélıtechnika távgépírókezelıi ismeretek távközlés távközlési forgalmi szolgálat távközlési mőszaki és szolgálati ismeretek távközléstechnika technika természettudomány technika- technika- i alapismeretek technika-számítástechnika technika-számítástechnika i alapismeretek technológia technológia technológia és készülékek technológia, készülékek és szerszámok technológia-szak tejipari gépek tejipari gépek tejipari gépek tejipari mőveletek és technológia tejipari mőveletek és technológia tejipari mőveletek és technológia tejipari technológia tejipari technológia tejipari technológia tejipari technológia gyakorlat tejipari technológia gyakorlat tejipari technológia gyakorlat természet természettudomány természettudomány természettudomány természettudományok alapjai természettudomány természettudományok és alkalmazások természettudomány tervezés tervezés tervezés testnevelés testnevelés testnevelés és sport testnevelés testnevelés és sportszervezési ismeretek testnevelés textilvegyipari gyakorlat textilvegyipari kémiai és mechanikai technológia titkári ismeretek titkári ismeretek titkári ismeretek titkári ismeretek titkársági gyakorlat titkársági gyakorlat titkársági gyakorlat titkársági gyakorlat torna testnevelés tömegkommunikáció mővelıdési és kommunikációs alapismeretek történelem történelem történelem és állampolgári ismeretek történelem történelem és történelem történeti trombita

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német) Nemzetiségi nyelv (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) Történelem Matematika Idegen nyelv (angol, arab, bolgár,

Részletesebben

A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése 2009.

A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése 2009. A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése 2009. A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak a magyar népzene alapjai angol angol célnyelv

Részletesebben

Érettségi tárgyak. Page 1

Érettségi tárgyak. Page 1 A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgy a magyar népzene alapjai a sajtó és nyilvánosság ábrázoló és művészeti geometria ábrázoló geometria geometria angol célnyelvi civilizáció

Részletesebben

A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése

A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi a magyar népzene alapjai a sajtó és nyilvánosság ábrázoló és művészeti

Részletesebben

A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése

A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi vizsgatárgyak megfeleltetése A kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtti érettségi a magyar népzene alapjai a sajtó és nyilvánosság ábrázoló és művészeti

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3 ANGOL NYELV 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 5,00 17 4,65 17 4.95 20 4,90 21 5,00 21 4,92 25 5,00 22 4,87 15 12.a 5,00 10 5,00 7 5,00 4 5,00 2 5,00 9 4,94 18 4,88 16 5,00

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Kiadói kód Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Könyv címe Hova tartozik MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz I. NGM MK 37216/F-1 Feladatlapok-segédletek a Férfiruha-készítő szakrajz című könyvhöz

Részletesebben

Beosztás Legmagasabb Szak(ok) Oktatott tárgyak iskolai végzettség

Beosztás Legmagasabb Szak(ok) Oktatott tárgyak iskolai végzettség 1 tanár mesterfokozat okl. közgazdász tanár áruforgalmi számítások gyak. MA idegenforgalom és vállalkozás és kereskedelem szálloda szak vendéglátó és turizmus ism. szállodai ismeretek szakmai számítás

Részletesebben

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak 1. magyar nyelv és irodalom, történelem, közoktatási vezetı, pedagógus szakvizsga magyar nyelv és irodalom tanulásmódszertan 2. fizika 3. 4 villamos üzemmérnök; okleveles mérnök; mérnöktanár; közoktatási

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 0 0 1 0 Fizika 3 3 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 5 5 5 5 Érettségi felkészítés 1 Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás gyakorlat 1 1 Gépészeti

Részletesebben

Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Önköltség (félév) Képz. Idő (félév)

Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények A N

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok < 25 osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 10 4 < < 30

Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok < 25 osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 10 4 < < 30 Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Önköltség Képz. Idő Kapacitás Meghirdetett képzések (félév) (félév) min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Fizika 2 2 2 Munkavédelem 0,5 0,5 Elsősegélynyújtás gyakorlat 0,5 0,5 Vezérléstechnikai alapismeretek 2 Gépegységek szerelése és karbantartása

Részletesebben

Értékesítés gyakorlata. Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem. Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat

Értékesítés gyakorlata. Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem. Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat Magatartás Szorgalom Magyar-kommunikáció Idegen nyelv Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés Munkahelyi egészség és biztonság Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítás Általános élelmiszer-ismeretek,

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv Beosztás Legmagasabb iskolai végz. Szak(ok) Oktatott tárgyak 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési alapgyak. 2 tanár mesterfokozat MA okl. közgazdásztanár

Részletesebben

Miskolci Szemere Bertalan, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tantárgyfelosztás 2014/2015. 2. félév 048055

Miskolci Szemere Bertalan, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tantárgyfelosztás 2014/2015. 2. félév 048055 1 matematika-fizika szakos középiskolai Szakmai informatika informatika szakos 2 3 4. 5 műszaki Szövegszerkesztés mérnök felsőfokú oktatási informatikus Mérés üzemmérnök ruhagyári szakon Foglalkoztatás

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű)

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű) Ssz 1 2 3 4 5 6 osztatlan i képz szakpárjának egyik tagja angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika. e kémia e közoktatási vezető

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika. e kémia e közoktatási vezető e informatika 1. igazgató e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási 2. általános intézményhelyettes e e kémia e közoktatási 3. 4. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika 1. 3. intézmény általános 2. intézményhelyettes 4. 5. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes gyakorlati oktatás e informatika e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási e

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. magyar nyelv és irodalom - szakos középiskolai - szakos szakvizsga mérnök mérnök közoktatási vezető magyar nyelv és irodalom - szakos középiskolai, informatikus könyvtáros folyamatban:

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési terület(ek)

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési terület(ek) Technikusképesítés acélszerkezet általános gépipari általános gépszerelő és karbantartó általános mezőgazdasági technikus általános textiltechnikus alumíniumipari anyagmozgató és minőségbiztosító technikus

Részletesebben

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói 1.6. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói Gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* -

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* - Műszaki szakterület Módosított Ó R A T E R V SZAKKÖZÉPISKOLA 001/00 és 00/003 tanévben beiskolázottaknak TANTÁRGYAK ÉVFOLYAM 9. 10. 11. 1. Informatika szakmacsoport Érettségi Magyar nyelv és irodalom 4

Részletesebben

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység Tanulmányok alatti vizsgák vizsgatevékenységei, illetve vizsgarészei 2014. szeptember 1-jétől Í = írábeli vizsgatevékenység, = szóbeli vizsgatevékenység, = gyakorlati vizsgatevékenység ort eladó 2+1 csopor

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben 1. grár képzési terület 1. állatorvosi 2. erdőmérnöki biológia és kémia biológia, fizika, kémia, szakmai előkészítő tárgy. 2. ölcsészettudomány

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről

Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről 6 1. sz. melléklet Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről KÖZÉPSZINT TANTÁRGY írásbeli gyakorlati 1. Magyar nyelv és irodalom vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási

Részletesebben

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1.

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. és, szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga szakos tanár; magyar - szakos 2. általános iskolai tanár; közoktatási vezető és pedagógus

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

1 könnyűip.mérnökruhaip.szakirány, műszaki-szakoktató- kereskedő, boltvezető, női szabó szakm.biz.

1 könnyűip.mérnökruhaip.szakirány, műszaki-szakoktató- kereskedő, boltvezető, női szabó szakm.biz. SZAKOS ELLÁTOTTSÁG 2016/2017. tanév Oktatott tantárgyak Létsz ám Iskolai végzettség Név Szakképesítés A marketing alapjai 1 műszaki-szakoktató, kereskedő Kovács Károlyné A működtetés szabályai 1 könnyűip.mérnökruhaip.,

Részletesebben

Történelem TM TM Informatika D D D D D D D D D Komplex KELEMEN. TM TM TM természettudomány Munkavédelem FE ÉV Gépészeti alapozó

Történelem TM TM Informatika D D D D D D D D D Komplex KELEMEN. TM TM TM természettudomány Munkavédelem FE ÉV Gépészeti alapozó : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat D: Dolgozat ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv SZ Német nyelv Matematika 9.

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Induló osztályok. informatika év villamosipar és elektronika

Induló osztályok. informatika év villamosipar és elektronika Ágazat Kód Induló osztályok közgazdaság 0001 1 A képzés ideje 5 + 1 év (nyelvi előkészítő) informatika 0003 1 4 + 1 év villamosipar és elektronika 0004 1 4 + 1 év vegyipari 0005 1 4 + 1 év pedagógia 0006

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium A 2009/2010. tanévben induló ok tantárgyszerkezete és óraterve (Részlet a pedagógiai programból) 2008 1 Angol nyelvi előkészítő/ angol 12. sz. melléklet Tantárgyak

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói .3. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf.

Részletesebben

GYEF: ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. SZ 9. A TM GYEF GYEF GYEF

GYEF: ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. SZ 9. A TM GYEF GYEF GYEF : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat : olgozat ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika SZ Történelem,

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Megnevezés (ABC sorrendben) Szakmacsoport Képzési terület

Megnevezés (ABC sorrendben) Szakmacsoport Képzési terület Megnevezés (ABC sorrendben) Szakmacsoport Képzési terület acél- és fémszerkezeti gépészet közgazdasági és áruforgalmazó mezőgazdaság állattenyésztő és állategészségügyi mezőgazdaság állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15 Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax:

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax: BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro/hu Beiskolázási keretszámok a 2016 2017-es egyetemi tanévre

Részletesebben

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25 ÓRATERVEK 2016/2017 sárgával jelölve a most futó érintett /osztály 1 / 25 Nyelvi előkészítő os, 5 éves szakgimnáziumi ok előkészítő éve 2016-tól 9/Kny-A két tanítási nyelvű és 9/Ny-B nyelvi előkészítő

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŐ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRİL

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŐ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRİL 1. sz. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŐ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRİL VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati szóbeli / szóbeli jellegő gyakorlati Magyar nyelv és irodalom Matematika

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS TANULMÁNYI TERÜLETEINEK MEGADÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS TANULMÁNYI TERÜLETEINEK MEGADÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS TANULMÁNYI TERÜLETEINEK MEGADÁSÁRÓL A 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 3. számú melléklete, továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8.

Részletesebben

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) 6 5 < 20. csecsemő- és kisgyermeknevelő támogatott PED

Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) 6 5 < 20. csecsemő- és kisgyermeknevelő támogatott PED Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények Képz.

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen Terjedelem: 18085 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 200.08.0 18 Mutáci ó: Dátum: 200.08.0 12:5

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék Választhatóság Ssz. NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖNÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK 2. RÉSZ 2012. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 2 A Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolájának képzési szerkezete Szakképző Szakiskola:

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. Rendelési lista a 2012/2013-as tanévre

Műszaki Könyvkiadó Kft. Rendelési lista a 2012/2013-as tanévre PÁLYAORIENTÁCIÓ MK 6075-3 Pályaorientáció szakiskolásoknak 9 10. 1410 MK EGH-1302/1 Pályaorientáció 1. Hogyan tanuljak? 9 12. 865 MK EGH-1302/2 Pályaorientáció 2. Milyen pályákat ismerek? 9 12. 865 MK

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. mely szakra képesített (tantárgyanként) Intézményvezető/ középiskolai tanár történelem történelem KLTE BTK.

Végzettségek szintje szakonként. mely szakra képesített (tantárgyanként) Intézményvezető/ középiskolai tanár történelem történelem KLTE BTK. előadó közművelődési és népművelés dráma és tánc Színház- és Filmműv. Főisk. dráma Bessenyi Gy. Főisk. testnevelés olasz nyelv és irodalom olasz nyelv dráma ELTE Ped. és Pszich. Kar dráma dráma és tánc,

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

9. A DP GYEF GYEF GYEF

9. A DP GYEF GYEF GYEF : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat : olgozat 9. A P ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv SZ Matematika SZ Történelem,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 2. félév 1. Matematika II. 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. labor Nincs kötelezően előírt jegyzet 3. Villamosipari anyagismeret labor Nincs kötelezően

Részletesebben

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén)

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) GEIAK201N 1 Műszaki kommunikáció 2 2 V 5 - RENNN301N 1 Közismereti 1. 2 0 V

Részletesebben