Megfeleltetés a kétszintő érettségi rendszerben könnyőipari alapismeretek. mezıgazdasági alapismeretek gazdasági ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megfeleltetés a kétszintő érettségi rendszerben könnyőipari alapismeretek. mezıgazdasági alapismeretek gazdasági ismeretek"

Átírás

1 2005 elıtti érettségi tárgy neve a jelmeztervezés technológiája a magyar népzene alapjai ábrázoló és mővészeti geometria ábrázoló geometria acél- és fémszerkezettan acél- és fémszerkezettan agrárökonómia agrárpiacgazdaságtan alkalmazás számítástechnika alkalmazás számítástechnika alkalmazástechnika alkalmazott közgazdaságtan alkalmazott közgazdaságtan alkalmazott matematika és szakelmélet alkalmazott számítástechnika alkalmazott számítástechnika államigazgatási ismeretek állampolgári és jogi ismeretek állampolgári és jogi ismeretek állampolgári ismeretek állampolgári ismeretek, gazdaságtörténet állatbetegségek állategészségügyi és higiéniai ismeretek állategészségügyi ismeretek állattartás gépei és épületei állattartás gépei és épületei állattartástechnológia állattartástechnológia állattenyésztés általános eljárásjogi ismeretek általános és jármőgéptan általános és vegyipari géptan általános és vegyipari géptan általános járványtan és közegészségtan általános kultúrtörténet általános kultúrtörténet általános kultúrtörténet általános kultúrtörténet általános nyomdaipari alapismeretek általános vegyipari géptan általános vegyipari géptan analóg és digitális áramkörök anatómia angol angol célnyelv angol célnyelvi civilizáció angol civilizáció angol nemzetiségi nyelv angol nyelv és irodalom angol nyelvő gépírás angolszász civilizáció animáció anyag- és áruismeret anyag- és gyártásismeret Megfeleltetés a kétszintő érettségi rendszerben a magyar népzene alapjai ábrázoló és mővészeti geometria ábrázoló és mővészeti geometria i alapismeretek matematika i alapismeretek vegyipari alapismeretek ember- és, etika mővelıdési és kommunikációs alapismeretek nyomdaipari alapismeretek vegyipari alapismeretek biológia angol angol angol célnyelvi civilizáció angol célnyelvi civilizáció angol angol angol célnyelvi civilizáció

2 anyag- és gyártmányismeret anyagismeret anyagismeret és technológia anyagmozgató gépek szerkezettana épület anyagvizsgálat anyanyelv anyanyelvi kommunikáció anyanyelvi kommunikáció anyanyelvi kommunikáció ápoláslélektan ápolástan ápolástan-gondozástan arab arab áramlástechnika, kalórikus gép áruforgalmazás árufuvarozás és díjszabás áruismeret áruismeret áruismeret áruismeret atomerımővek automatika balett balett-színházi tánc balettelmélet banki ismeretek banki ismeretek banki ismeretek banki ügyintézıi ismeret banki ügyintézıi ismeret banki ügyintézıi ismeret banküzemtan banküzemtan banküzemtan banküzemtan és pénzüzemtani ismeretek banküzemtan és pénzüzemtani ismeretek banküzemtan és pénzüzemtani ismeretek bányagépészeti ismeretek bányagépszerkezettan és bányavillamosságtan bányamőveléstan bányavillamossági ismeretek bányavillamosságtan baromfitartás-technológia baromfitartás-technológia belgyógyászat-alkalmazott gyógyszertan belsıégéső motorok belsıégéső motorok belügy és rendészet belügyi rendészeti ismeretek belügyi ismeretek belügyi rendészeti ismeretek belügyi rendészet belügyi rendészeti ismeretek belügyi rendészeti ismeretek belügyi rendészeti ismeretek berendezés mérések bevezetés a filozófiába filozófia bibliaismeret bibliaismeret - Hit Gyülekezete biológia biológia biológia és munkavédelem biológia biológia gyakorlat biológia biotechnológia vegyipari alapismeretek

3 biztosítóberendézesek bolgár bolgár nemzetiségi bolgár nyelv és irodalom borászati gépek borászati gépek borászati technológia borászati technológia bırfeldolgozó-ipari alapismeretek bırkonfekció-ipari gyártásszervezés bırkonfekció-ipari technológia bırkonfekció-ipari technológia brácsa brit és amerikai civilizáció büntetıjogi ismeretek büntetıjogi ismeretek CAD CAD cigány cigány népismeret cipıipari gyártásszervezés cipıipari technológia cipıipari technológia csillagászat csıvezetéki szállítórendszerek cukoripari gépek cukoripari gépek cukoripari technológia cukoripari technológia diakónia digitális számítógépek dísznövénytermesztés dohányipari gépek dohányipari gépek dohányipari szakágazati technológia dohányipari szakágazati technológia dohányipari technológia dohányipari technológia és színjátszás elmélet és i gyakorlat i és színházi ismeretek i gyakorlat játék pedagógia pedagógia történet történet és színjátszás édesipari gépek édesipari gépek édesipari mőveletek és technológia édesipari mőveletek és technológia édesipari szakágazati technológia édesipari szakágazati technológia édesipari technológia édesipari technológia bolgár bolgár nemzetiségi nyelv bolgár angol belügyi rendészeti ismeretek i alapismeretek cigány kisebbségi népismeret cigány kisebbségi népismeret természettudomány

4 édesipari technológia és gyakorlat édesipari technológia és gyakorlat egészségi alapismeretek egészségtan egészségügyi adminisztrátori ismeretek egészségügyi és egészségügyi szakmai gyakorlat egészségügyi-belgyógyászat egyházi elektromos áramkörök elektronika-híradástechnika elektronikai alapgyakorlat elektronikai szakismeret elektronikus áramkörök elektronikus áramkörök és berendezések elektronikus áramkörök és ipari elektronika elektronikus áramkörök és készülékek elektronikus készülékek elektrotechnika-híradástechnika elektrotechnikai ismeretek elektrotechnikai szakismeret élelmiszer- és italismeret élelmiszer-analitika élelmiszer-analitika gyakorlat élelmiszer-áruismeret élelmiszer-ipari alapmőveletek élelmiszer-ipari mőveletek élelmiszer-ipari mőveletek és folyamatok élelmiszer-ipari mőveletek és gépek élelmiszer-ipari mőveletek és gépek élelmiszer-ipari szakágazati technológia élelmiszer-ipari szakágazati technológia élelmiszer-ipari technológia élelmiszer-ipari technológia élelmiszerismeret élelmiszerismeret és gyakorlat elméleti gazdaságtan elméleti gazdaságtan elméleti gazdaságtan elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) elméleti közgazdaságtan elméleti közgazdaságtan elméleti közgazdaságtan ember és környezete ember- és emberismeret és etika emelés fıtárgy gyakorlat és elmélet -zene -zene, mővészetek ember- és, etika ember- és, etika emberismeret és etika

5 -zene, tánc és -zene, tánc és -zene, tánc és építési alapismeretek építési ismeretek és építıanyagok építési ismeretek és építésszervezés gépesítés építéstan építészeti alapismeret építészeti alapismeretek építıanyagipari gépek építıanyagipari gépek építıanyagipari technológia építıanyagipari technológia építıgépek építıipari mőszaki épületek főtı és légtechnikai berendezések épület épületek főtı és légtechnikai berendezések épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása épületek vízellátása, csatornázása és gázellátása épület épület épületszerkezetek épületszerkezetek és épületszerkezettan és erdészeti ismeretek faipari alapismeretek erdészeti munkagépek faipari alapismeretek erdıhasználattan faipari alapismeretek erdımőveléstan faipari alapismeretek erıgépek erımővek erımővek és energiagazdálkodás ételismeret etika ember- és, etika euritmia euritmia evangélikus hit és erkölcstan evangélikus fagott fagott fıtárgy faipari szak alapjai faipari alapismeretek faipari technológia faipari alapismeretek faipari technológia famegmunkálás alapjai faipari alapismeretek fedélzeti mőszer és mérırendszer felszolgálás felszolgáló ismeretek fémforgácsoló technológia fémkohászattan fémmőves festı díszítı szakmai elmélet film- és videóismeret mozgóképkultúra és médiaismeret filmesztétika mozgóképkultúra és médiaismeret filozófia filozófia finommechanika finommechanika és automatika finommechanikai elemek és készülékek finommechanikai elemek és mőszerek

6 finommechanikai elemek és szerkezetek fizika-fizikus fizika-hangtan fizika-hangtan fizikai kémia fizikális felkészítés fogyasztói és elosztóhálózatok fogyasztói és elosztóhálózatok forgácsoló technológia forgácsoló technológia forgalmi és kereskedelmi gyakorlat forgalmi és kereskedelmi ismeretek forgalmi ismeretek forgalmi szolgálat formatan fotó fotográfiai ismeret fotogrammetria föld és bányaméréstan földméréstan föld földtan földünk és környezetünk fıtárgy francia francia célnyelv francia célnyelvi civilizáció francia civilizáció francia nyelv és irodalom fúrási technológia fuvarozás és díjszabás fuvarozási és szállítmányozási ismeretek fuvarozási és szállítmányozási szervezés fuvola fuvola fıtárgy gazdálkodási ismeretek gazdálkodási ismeretek gazdálkodási ismeretek gazdaság és üzlet gazdaság és üzlet gazdaság és üzlet gazdasági állatok tartástechnikája gazdasági állatok tartástechnikája gazdasági és jogi ismeretek gazdasági és jogi ismeretek gazdasági és jogi ismeretek gazdasági föld gazdasági föld gazdaságismeret gazdaságismeret gazdaságismeret gazdaságtan gazdaságtan gazdaságtan gázipari készülékek és berendezések fizika fizika hangtani és akusztikai ismeretek kémia testnevelés faipari alapismeretek föld föld föld francia francia célnyelvi civilizáció francia célnyelvi civilizáció francia célnyelvi civilizáció francia föld

7 gázipari technológia gázipari technológia gázszolgáltatás geometria ábrázoló és mővészeti geometria gép- és gyorsírás gépek szerkezettana gépelemek gépészet alapjai gépészeti gyakorlat gépészeti mőszaki gépgyártás technológia gépipari mőszaki gépipari technológia gépírás gépírás és gyorsírás gépírás és jegyzıkönyvvezetési gyakorlat gépírás és információkezelés gépírás és jegyzıkönyvvezetési gyakorlat gépírás és levelezés gépírás és információkezelés gépírás és levelezés gépjármő szerkezettan gépjármő ügyintézés és szállítmányozási ismeretek gépjármő ügyintézés és szállítmányozási ismeretek gépjármőszerkezetek gépjármőszerkezettan gépjármővezetés és ügyintézés gépjármővezetıi és szállítási ügyintézıi ismeretek gépjármővezetıi és szállítási ügyintézıi ismeretek gépjármővillamossági ismeretek gépjármővillamossági ismeretek gépjármővillamosságtan gépjármővizsgálat és -javítás gép gépszerkezettan géptan géptan és szerszámismeret géptani ismeretek gitár gordon gordonka fıtárgy grafika gyapjúfonás technológia gyapjúfonás technológia gyártásszervezés gyártástechnológia gyermekfelügyelet gyógypedagógia gyógypedagógia gyógypedagógiai nevelési, oktatási, gondozási isme gyógypedagógiai nevelési, oktatási, gondozási isme gyógyszertan gyors és gépírás gyorsírás gyorsírás és jegyzıkönyvvezetés gyümölcstermesztés hajóépítéstan

8 hajógéptan hajózástan hangkultúra hangkultúra hangtan hangkultúra hangtan hangtani és akusztikai ismeretek hangtan-fizika fizika hangtan-fizika hangtani és akusztikai ismeretek hangtechnika hangkultúra hangtechnika hangtani és akusztikai ismeretek hardver technológiai ismeretek hardver technológiai ismeretek i alapismeretek hárfa harmonika harsona határrendész, rendvédelmi ismeret katonai alapismeretek határrendész, rendvédelmi ismeret határrendészet katonai alapismeretek határrendészet határrendészeti ismeretek katonai alapismeretek határrendészeti ismeretek héber héber hegedő helyi önkormányzati ismeretek ember- és, etika helyi önkormányzati ismeretek hídépítés hídépítés vasbeton higiéniai berendezés higiéniai ismeretek híradástechnikai alapismeretek hit és erkölcstan hit és erkölcstani ismeretek hon és népismeret népmővészet horvát horvát horvát irodalom horvát horvát nemzetiségi horvát nemzetiségi nyelv horvát nemzetiségi horvát nemzetiségi nyelv és irodalom horvát népismeret horvát horvát nyelv és irodalom horvát horvát nyelvtan horvát horvát-szerb horvát horvát-szerb nyelv és irodalom horvát humán egészségügy humán szolgáltatás hús- és baromfiipari mőveletek és technológia hús- és baromfiipari mőveletek és technológia hús- és baromfiipari technológia és gyakorlat hús- és baromfiipari technológia és gyakorlat húsipari gépek húsipari gépek húsipari technológia húsipari technológia idegen nyelvő gépírás gépírás és információkezelés idegen nyelvő gépírás idegenforgalmi és vendéglátó ismeretek idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretek idegenforgalmi föld

9 idegenforgalmi ismeretek idegenvezetés idegenvezetés igazgatási és jogi ismeretek igazgatási és jogi ismeretek igazgatási és jogi ismeretek igazgatási ismeretek igazgatási ismeretek igazgatási ismeretek igazgatásrendészeti ismeretek igazgatásrendészeti ismeretek igazgatásrendészeti ismeretek információkezelés információkezelés információtechnika információtechnika információtechnológia információtechnológia információtervezés információtervezés alapjai alapjai és számítástechnika és számítástechnika technológia elmélet technológia elmélet technológia gyakorlat technológia gyakorlat, programozási alapismeretek, programozási alapismeretek -technika -technika i alapismeretek i technológia i technológia ipari könyvvitel ipari könyvvitel ipari könyvvitel iparstatisztika iparstatisztika iparstatisztika irodalmi-i ismeretek irodalom japán járványtan jogi ismeretek jogi, közgazdasági és szervezési ismeretek jogi, közgazdasági és szervezési ismeretek jogi, közgazdasági és szervezési ismeretek jogi, közgazdasági és szervezési ismeretek judaisztika kárpitos technológia kárpitos technológia kartográfia karvezetés utazás és turizmus i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek japán judaisztika

10 katolikus hit- és erkölcstan katolikus kémia kémia kémia, fizikai kémia fizika kémia, fizikai kémia kémia kémiai anyagismeret vegyipari alapismeretek kémiai anyagvizsgálat vegyipari alapismeretek kémiai fizika fizika kémiai technológia vegyipari alapismeretek képzımővészet képzımővészeti kultúra kerámia kereskedelmi és gazdálkodási ismeretek kereskedelmi és gazdálkodási ismeretek kereskedelmi és gazdálkodási ismeretek kereskedelmi és marketing alapismeretek kereskedelmi és marketing alapismeretek kereskedelmi és marketing alapismeretek kereskedelmi és vállalkozási ismeretek kereskedelmi és vállalkozási ismeretek kereskedelmi és vállalkozási ismeretek kereskedelmi gazdaságtan kereskedelmi gazdaságtan kereskedelmi gazdaságtan kereskedelmi gyakorlatok kereskedelmi gyakorlatok kereskedelmi gyakorlatok kereskedelmi ismeretek kereskedelmi ismeretek kereskedelmi ismeretek kereskedelmi könyvvitel kereskedelmi könyvvitel kereskedelmi könyvvitel kereskedelmi marketing kereskedelmi marketing kereskedelmi marketing kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció kertészet kertészeti munkagépek kertészeti munkagépek kertészeti munkagépek természettudomány kertészeti növények termesztés kertészeti növények termesztés kertészeti növények termesztés természettudomány kertészeti növények termesztése és növényvédelme kertészeti növények termesztése és növényvédelme kínai kínai kis- és középvállalkozások alapítása és mőködtetés kis- és középvállalkozások alapítása és mőködtetés kisvállalkozások alapítása és mőködtetése kisvállalkozások alapítása és mőködtetése klarinét klarinét fıtárgy klasszikus balett

11 klinikai ismeretek belgyógyászatból klinikai ismeretek és ápolástan kohászat kohászati géptan kommunikáció mővelıdési és kommunikációs alapismeretek komplex zenei tárgy konzerv- és hőtıipari gépek konzerv- és hőtıipari gépek konzerv- és hőtıipari technológia konzerv- és hőtıipari technológia könyvelés könyvtárkezelési ismeretek könyvtárkezelıi ismeretek könyvvitel könyvvitel könyvvitel könyvviteli gyakorlat könyvviteli gyakorlat könyvviteli gyakorlat könyvviteli ismeretek és gyakorlat könyvviteli ismeretek és gyakorlat könyvviteli ismeretek és gyakorlat kıolaj és földgáztermelés környezetvédelmi alapismeretek környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek kötéstan kötéstechnológia közegészségtan (elméleti gazdaságtan) (üzleti gazdaságtan) középsz. üzleti gazd. közgazdasági és jogi ismeretek közgazdasági és jogi ismeretek közgazdasági és jogi ismeretek közgazdasági és jogi ismeretek közgazdasági marketing közgazdaságtan közgazdaságtan közgazdaságtan közigazgatási alapismeretek közismereti közismereti i alapismeretek közlekedés-rendészeti ismeretek közlekedésépítı alapismeretek közlekedésépítı alapismeretek közlekedésgazdaságtan közlekedésgazdaságtan közlekedésgazdaságtan közmővelıdési alapismeretek mővelıdési és kommunikációs alapismeretek közrendvédelmi ismeretek belügyi rendészeti ismeretek közrendvédelmi ismeretek kriminálpszichológia kultúratörténet ember- és, etika kultúratörténet mővelıdési és kommunikációs alapismeretek kultúratörténet

12 kultúratörténet kultúrtörténet kultúrtörténet kultúrtörténet kultúrtörténet külkereskedelmi és áruforgalmi ismeretek külkereskedelmi és áruforgalmi ismeretek külkereskedelmi és áruforgalmi ismeretek külkereskedelmi és marketing ismeretek külkereskedelmi és marketing ismeretek külkereskedelmi és marketing ismeretek külkereskedelmi ismeretek külkereskedelmi ismeretek külkereskedelmi ismeretek külkereskedelmi ismeretek angol nyelven külkereskedelmi ismeretek angol nyelven külkereskedelmi ismeretek angol nyelven külkereskedelmi ismeretek és gyakorlat külkereskedelmi ismeretek és gyakorlat külkereskedelmi ismeretek és gyakorlat külkereskedelmi ismeretek német nyelven külkereskedelmi ismeretek német nyelven külkereskedelmi ismeretek német nyelven külkereskedelmi levelezés angol nyelven külkereskedelmi levelezés angol nyelven külkereskedelmi levelezés angol nyelven külkereskedelmi technika külkereskedelmi technika külkereskedelmi technika külkereskedelmi ügyintézı külkereskedelmi ügyintézı külkereskedelmi ügyintézı kürt latin lélektan lengyel logika magán magasépítéstan magasépítéstan magyar magyar és idegen nyelvő gépírás magyar és idegen nyelvő gépírás magyar irodalom magyar irodalom, mővészetismeret magyar mint idegen nyelv magyar mint idegen nyelv magyar nyelv magyar nyelv és beszédmővelés magyar nyelvhelyesség magyar nyelvtan malomipari technológia gyakorlat marketing alapismeretek marketing és kereskedelmi ismeretek marketing marketing ember- és, etika mővelıdési és kommunikációs alapismeretek latin lengyel filozófia magyar gépírás és információkezelés magyar magyar magyar magyar mint idegen nyelv magyar magyar magyar magyar

13 matematika matematika és alkalmazásai mechanika mechatronika média média alapismeretek médiaismeret mélyfúrás-kutatás méréstechnikai ismeretek mezıgazdasági alapismeret elmélet gyakorlat mezıgazdasági áruforgalmazás mezıgazdasági erıgépek mezıgazdasági erıgépek mezıgazdasági géptan mezıgazdasági géptan mezıgazdasági munkagépek mezıgazdasági munkagépek mezıgazdasági mőszaki ismeretek mezıgazdasági mőszaki ismeretek mezıgazdasági termelés mezıgazdasági üzemgazdaságtan mikro-, makroökonómia mikro-, makroökonómia mikrohullámú technika mozgókép mozgókép és médiaismeret mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret munkaegészségtan munkagépek munkavédelem mőalkotás mőalkotás mőalkotások elemzése mőalkotások elemzése mőelemzés mőelemzés mőhelygyakorlat mőszaki ábrázolás mőszaki dokumentáció mőszaki mőszaki mőszaki ismeretek mőszaki ismeretek mőszaki mőszer és mechanika mőszer és mechatronikai elemek mőszerek és automatika mőszerek és mechanikai elemek mőszerek és mérések mőtárgyak mőtárgyak mővelıdéstörténet mővészet mővészet és matematika matematika fizika mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mozgóképkultúra és médiaismeret mővészetek története mővészetek története mővészetek története i alapismeretek mővelıdési és kommunikációs alapismeretek mővelıdési és kommunikációs alapismeretek mővészetek története

14 mővészet és mővészetek mővészetek története mővészetek mővészetek mővészeti ismeretek mővészetek története mővészeti ismeretek mővészetismeret mővészetek története mővészetismeret mővészettörténelem mővészetek története mővészettörténelem napközi otthon napközi otthon napközi otthoni ismeretek napközi otthoni ismeretek napközi otthoni nevelés napközi otthoni nevelés napköziotthon-vezetés napköziotthon-vezetés német német német (célnyelv) nyelv és irodalom német német célnyelv német célnyelvi civilizáció német célnyelvi civilizáció német célnyelvi civilizáció német föld föld német nemzetiségi nyelv német nemzetiségi nyelv német nemzetiségi nyelv és irodalom német nemzetiségi nyelv és irodalom német népismeret német célnyelvi civilizáció német nyelv és irodalom német német nyelv és levelezés német német nyelvő gépírás német nyelvő levelezés nemzetközi nemzetközi népismeret népmővészet népmővészet népmővészet nép nép népmővészet nép, folklórismeret nép, folklórismeret népmővészet néptánc népmővészet néptánc fıtárgy népmővészet népzene népmővészet neveléselméleti alapismeretek nevelési alapismeretek neveléstan nevelıotthoni gondozási és nevelési ismeretek nevelıotthoni gondozási és nevelési ismeretek nevelıotthoni ismeretek nevelıotthoni ismeretek nıi szabás-varrás növénytermesztés nyomdaipari alapismeretek nyomdaipari alapismeretek nyomozástani alapismeretek belügyi rendészeti ismeretek nyomozástani alapismeretek nyomtatástechnológia nyomdaipari alapismeretek oboa

15 oktatástechnika olasz olasz olasz célnyelvi civilizáció olasz célnyelvi civilizáció olasz nyelv és irodalom olasz orgona orosz orosz orosz célnyelvi civilizáció orosz célnyelvi civilizáció orosz idegenvezetés orosz nyelv és irodalom orosz óvodai foglalkozások módszertana óvodai gyakorlat óvodai zárófoglalkozás ökológia biológia öntészet öntészeti géptan öntészeti technológia ötvösség pamutfonás technológia pamutfonás technológia parképítés parképítés és fenntartás pedagógia-pszichológia ember- és, etika pedagógia-pszichológia emberismeret és etika pedagógia-pszichológia pedagógia-pszichológia pedagógiai és pszichológiai alapismeretek ember- és, etika pedagógiai és pszichológiai alapismeretek emberismeret és etika pedagógiai és pszichológiai alapismeretek pedagógiai és pszichológiai alapismeretek pedagógiai ismeretek pénzpiac, banküzem pénzpiac, banküzem pénzpiac, banküzem pénzpiaci alapismeretek és banküzemtan pénzpiaci alapismeretek és banküzemtan pénzpiaci alapismeretek és banküzemtan pénztárismeret pénztárismeret pénztárismeret pénztárismeret és postabanki takarékszolgálat pénztárismeret és postabanki takarékszolgálat pénztárismeret és postabanki takarékszolgálat pénzügyi alapismeretek pénzügyi alapismeretek pénzügyi alapismeretek pénzügyi ismeretek pénzügyi ismeretek pénzügyi ismeretek pénzügyi ismeretek és gyakorlat pénzügyi ismeretek és gyakorlat pénzügyi ismeretek és gyakorlat politikai gazdaságtan politikai gazdaságtan politikai gazdaságtan politológia portugál portugál

16 postaforgalmi ismeretek postaforgalmi kezelés postaforgalmi kezelıi ismeretek postaforgalmi szolgálat programozás programozás programozás és rendszertechnika programozás és rendszertechnika programozási és szervezési ismeretek programozási és szervezési ismeretek programozási ismeretek programozási ismeretek programozási ismeretek és gyakorlat programozási ismeretek és gyakorlat rádiónavigáció és képzımővészeti esztétika és mőalkotások elemzése és mőalkotások elemzése és mővészetismeret és mővészetismeret és és és vizuális kommunikáció és vizuális kultúra és vizuális kultúra és vizuális nevelés -festés -kézimunka -mintázás református hit- és erkölcstan református rendszertechnika rendszertechnika rendvédelmi alapismeretek rendvédelmi ismeretek (határır) repülési hírközlés repülıgép hajtómő, szerkezettan repülıgép hajtómő, szerkezettan repülıgép hírközlés és rádiónavigáció repülıgép hírközlés és rádiónavigáció repülıgép villamos gépei, szerelvényei repülıgép villamos gépei, szerelvényei repülıgép-szerkezettan repülıgép-szerkezettan római katolikus hit- és erkölcstan római katolikus román román nemzetiségi román nyelv és irodalom rostfonás-technológia ruhaipari gyakorlat ruhaipari gyártásszervezés ruhaipari gyártástervezés ruhaipari ismeretek ruhaipari technológia ruhaipari technológia i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek i alapismeretek román román nemzetiségi nyelv és irodalom román

17 sárkányszerkezet és rendszerismeret söripari gépek söripari gépek spanyol spanyol spanyol célnyelvi civilizáció spanyol célnyelvi civilizáció spanyol nyelv és irodalom spanyol speciális angol angol speciális német német sport testnevelés sportoktatói ismeretek sportoktatói ismeretek testnevelés statisztika statisztika statisztika sütı- és édesipari gépek sütı- és édesipari gépek sütı- és édesipari technológia sütı- és édesipari technológia sütıipari gépek sütıipari gépek sütıipari technológia sütıipari technológia sütıipari technológia gyakorlat sütıipari technológia gyakorlat szabálysértési és igazgatásrendészeti ismeretekbelügyi rendészeti ismeretek szabálysértési és igazgatásrendészeti ismeretek szabás-szak szabás-szak-technológia szabás-varrás szakágazati technológia szakágazati technológia szakmai angol angol szakmai dokumentáció szakmai gépek szakmai gyakorlat (idegenvezetés) szakmai szakmai i alapismeretek szakmai német német szakmai számítástechnika szakmai számítástechnika i alapismeretek szakmai technológia szak szállítási és ügyintézıi ismeretek szállítási ügyintézı és gépjármővezetı szállítmányozási alapismeretek szálloda- és vendéglátó ismeretek utazás és turizmus szálloda- és vendéglátó ismeretek szállodaismeret utazás és turizmus szállodaismeret számítástechnika számítástechnika i alapismeretek számítástechnika alapjai számítástechnika alapjai i alapismeretek számítástechnika és alkalmazások technikája számítástechnika és alkalmazások technikája i alapismeretek számítástechnika és

18 számítástechnika és i alapismeretek számítástechnikai alapismeretek számítástechnikai alapismeretek i alapismeretek számítástechnikai gyakorlatok számítástechnikai gyakorlatok i alapismeretek számítógép rendszertechnikai ismeretek és gyakorla számítógép rendszertechnikai ismeretek és gyakorla i alapismeretek számítógépek alkalmazása számítógépek alkalmazása i alapismeretek számítógépek alkalmazása és rendszertechnikája számítógépek alkalmazása és rendszertechnikája i alapismeretek számítógépek programozás számítógépek programozás i alapismeretek számítógépek programozása és rendszertechnikája számítógépek programozása és rendszertechnikája i alapismeretek számítógépek rendszertechnikája számítógépek rendszertechnikája i alapismeretek számítógépkezelıi ismeretek számítógépkezelıi ismeretek i alapismeretek számvitel számvitel szántóföldi növények termesztése szántóföldi növények termesztése és növényvédelme szántóföldi növények termesztése és növényvédelme természettudomány személyfuvarozás és díjszabás szénhidrogéntermelési technológia szerb szerb szerb nemzetiségi szerb nemzetiségi nyelv és irodalom szerb nyelv és irodalom szerb szerb-horvát nyelv és irodalom horvát szerb-horvát nyelv és irodalom szerb szerelési alapismeretek szerelési alapismeretek szereléstechnika szereléstechnika szerkesztıségi és kiadói ismeretek nyomdaipari alapismeretek szerkezettan épület szerkezettan szerkezettan és szerelési alapismeretek szerkezettan és szerelési alapismeretek szerkezettan, szak épület szerkezettan, szak szervezési ismeretek szilárdságtan szilárdságtan épület szilárdságtan és alapszekezet szilárdságtan és alapszekezet épület szilárdságtan és tartószerkezetek szilárdságtan és tartószerkezetek épület színészmesterség színészmesterség színház- és történet színházi alapismeretek színházi tánc színháztörténet színháztörténet mővelıdési és kommunikációs alapismeretek

19 színháztudomány színháztudomány mővelıdési és kommunikációs alapismeretek színpadi tánc szlovák szlovák szlovák nemzetiségi szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szlovák nyelv és irodalom szlovák szlovén szlovén szlovén nemzetiségi szlovén nemzetiségi nyelv szobrászat szociális családgondozó szociális gondozás szociális munka szociális munka elmélete szocializációs ismeretek szociálpszichológia szociológia szoftvertechnológia szoftvertechnológia i alapismeretek szoftvertechnológiai alapismeretek szoftvertechnológiai alapismeretek i alapismeretek szolfézs szolfézs hangkultúra szolfézs hangtani és akusztikai ismeretek szolfézs fıtárgy szolfézs fıtárgy hangkultúra szolfézs fıtárgy hangtani és akusztikai ismeretek szolfézs-zeneelmélet fıtárgy szolfézs-zeneelmélet fıtárgy hangkultúra szolfézs-zeneelmélet fıtárgy hangtani és akusztikai ismeretek szılı és gyümölcstermesztés szılıtermesztés szövéstechnológia takarékközvetítı szolgálat tánc tánc és táncoktató tánctörténet tanirodai gyakorlat társadalom élete társadalombiztosítási ismeretek és gyakorlatok társadalombiztosítási ügyintézıi ismeretek és kommunikáció társadalomtan társadalomtudomány társadalomtudományi ismeretek tartósító és húsipari gépek és berendezések szerke tartósító és húsipari gépek és berendezések szerke tartósító és húsipari gépek szerkezettana tartósító és húsipari gépek szerkezettana tartósító és húsipari gépszerelési és üzemvezetés tartósító és húsipari gépszerelési és üzemvezetés tartosító és húsipari technológia tartosító és húsipari technológia tartósítóipari technológiai gyakorlat

20 tartósítóipari technológiai gyakorlat távbeszélıtechnika távgépírókezelıi ismeretek távközlés távközlési forgalmi szolgálat távközlési mőszaki és szolgálati ismeretek távközléstechnika technika természettudomány technika- technika- i alapismeretek technika-számítástechnika technika-számítástechnika i alapismeretek technológia technológia technológia és készülékek technológia, készülékek és szerszámok technológia-szak tejipari gépek tejipari gépek tejipari gépek tejipari mőveletek és technológia tejipari mőveletek és technológia tejipari mőveletek és technológia tejipari technológia tejipari technológia tejipari technológia tejipari technológia gyakorlat tejipari technológia gyakorlat tejipari technológia gyakorlat természet természettudomány természettudomány természettudomány természettudományok alapjai természettudomány természettudományok és alkalmazások természettudomány tervezés tervezés tervezés testnevelés testnevelés testnevelés és sport testnevelés testnevelés és sportszervezési ismeretek testnevelés textilvegyipari gyakorlat textilvegyipari kémiai és mechanikai technológia titkári ismeretek titkári ismeretek titkári ismeretek titkári ismeretek titkársági gyakorlat titkársági gyakorlat titkársági gyakorlat titkársági gyakorlat torna testnevelés tömegkommunikáció mővelıdési és kommunikációs alapismeretek történelem történelem történelem és állampolgári ismeretek történelem történelem és történelem történeti trombita

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német) Nemzetiségi nyelv (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) Történelem Matematika Idegen nyelv (angol, arab, bolgár,

Részletesebben

Kedvezményes tankönyvvásár A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatósága

Kedvezményes tankönyvvásár A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatósága Kedvezményes tankönyvvásár A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatósága kedvezményes 70 % os tankönyvvásárt hirdet 2013. március 1 jétől április 30 ig, a készlet erejéig. A kedvezményes

Részletesebben

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Kiadói kód Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Könyv címe Hova tartozik MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz I. NGM MK 37216/F-1 Feladatlapok-segédletek a Férfiruha-készítő szakrajz című könyvhöz

Részletesebben

Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről

Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről 6 1. sz. melléklet Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről KÖZÉPSZINT TANTÁRGY írásbeli gyakorlati 1. Magyar nyelv és irodalom vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási

Részletesebben

Képzési területek egységes osztályozási rendszere 2003

Képzési területek egységes osztályozási rendszere 2003 Képzési területek egységes osztályozási rendszere 2003 Központi Statisztikai Hivatal, 2003 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztályának Főosztályvezető:

Részletesebben

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék)

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Központi Statisztikai Hivatal, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŐ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRİL

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŐ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRİL 1. sz. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŐ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRİL VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati szóbeli / szóbeli jellegő gyakorlati Magyar nyelv és irodalom Matematika

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési alapgyak. 2 tanár mesterfokozat MA okl. közgazdásztanár

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések 1. SZ. MELLÉKLET: ALAPKÉPZÉSI SZAKJAIRA ÉPÜLŐEN VÁLASZTHATÓ ELSŐ ÉS MÁSODIK SZAKKÉPZETTSÉGEK MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELŐKÉPZETTSÉGI FELTÉTELEI 1. a) A közoktatás műveltségi területein választható közismereti

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető kapacitásszáma: 1591 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Budapest

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében) 2010. évi ok (szeptemberben induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment A N 389 200 közszolgálati A N 369 200 nemzetközi tanulmányok A N

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói .3. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf.

Részletesebben

AVKF óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] A L K alkalmassági vizsga 2014.08.19. de 4 000 Ft

AVKF óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] A L K alkalmassági vizsga 2014.08.19. de 4 000 Ft Intézmény/K Képz. Munkarend Forma időpontja dija Fin. Vizsga Vizsga Meghirdetett képzések Vizsgakövetelmény ar Szint ANNYE európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) M N K felvételi elbeszélgetés

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2002/2003 Budapest, 2003 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2004/2005 Budapest, 2005 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

Az érettségi utáni szakképzés kerettanterve

Az érettségi utáni szakképzés kerettanterve Az érettségi utáni szakképzés kerettanterve Az érettségi utáni szakképzésnél valamennyi OKJ-s képzést modulrendszerben oktatjuk. Az érettségi utáni szakképzés célja: piacképes szakképesítés megszerzése

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS TANULMÁNYI TERÜLETEINEK MEGADÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS TANULMÁNYI TERÜLETEINEK MEGADÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS TANULMÁNYI TERÜLETEINEK MEGADÁSÁRÓL A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

7. SZ. TÁBLÁZAT VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK 7. SZ. TÁBLÁZAT. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

7. SZ. TÁBLÁZAT VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK 7. SZ. TÁBLÁZAT. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK A következő táblázat meghirdetésenként tartalmazza a felsőoktatási intézmények által megadott alkalmassági, gyakorlati vizsgák, illetve mesterképzésben tartandó egyéb vizsgák

Részletesebben